INNOVAATIOTOIMINTA EI JUURRU LIIKETOIMINTAAN JA YHTEISKUNNAN PALVELUIHIN YHTEISTOIMINNAN LUKKIUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNOVAATIOTOIMINTA EI JUURRU LIIKETOIMINTAAN JA YHTEISKUNNAN PALVELUIHIN YHTEISTOIMINNAN LUKKIUTUMINEN"

Transkriptio

1 TULEVAISUUDEN TEKIJÄT KATSOVAT TAAKSEPÄIN INNOVAATIOTOIMINTA EI JUURRU LIIKETOIMINTAAN JA YHTEISKUNNAN PALVELUIHIN PK-YRITYKSIEN KASVU JA UUSIUTUMINEN TYREHTYVÄT VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS EKOSYSTEEMIÄ KOHTAAN YHTEISTOIMINNAN LUKKIUTUMINEN PK-YRITYKSET EIVÄT MENESTY KANSAINVÄLISESSÄ LIIKETOIMINNASSA TEKNOLOGIAN JA YMPÄRISTÖN SUOMIA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA EI OSATA HYÖDYNTÄÄ KOVENTUNUT TYÖELÄMÄ RAPAUTTAA HYVINVOINNIN NUORTEN JA ERITYISRYHMIEN LAAJA TYÖTTÖMYYS SYÖ KASVUKESKUKSIEN KEHITYSPOTENTIAALIN

2 TULEVIEN RISKIEN JA MAHDOLLI- SUUKSIEN TUNNISTAMISTA EI OSATA TEHDÄ KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUKSIA EI OPITA KÄYTTÄMÄÄN PK-YRITYKSIEN KYTKEYTYMINEN METROPOLIALUEEN IMUUN EI ONNISTU POHJAVEDET SAASTUVAT HALLITSEMATON GEENIMANIPULAATIO YHTEISTOIMINNAN JOHTAMINEN EI UUDISTU PK-YRITYKSET EIVÄT ONNISTU LUOMAAN LIIKETOIMINTAA VENÄJÄN MARKKINOILLE PERINTEISTÄ TEKNOLOGIAA EI OSATA LIITTÄÄ HYVINVOINTIBUSINEKSEEN TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI JA TYÖHÖN PALUUN TUKI EIVÄT TOIMI NUORET MIEHET JA MAAHANMUUTTAJAT SYRJÄYTYVÄT

3 Alueellinen yhteistoiminta lukkiutuu yhteistoiminnan johtaminen ei uudistu tietoa on, mutta sitä ei osata hyödyntää, strategiat eivät jalkaudu ja juurru vaikeisiin ja monimutkaisia yhteiskunnallisiin ongelmiin ei löydetä ratkaisuja kehitettävät asiat eivät yleensä johda mihinkään, kehittämistyöstä ei opita ratkaisuja tehdään ilman taustaselvityksiä ja jopa olemassa olevan ennakointitiedon vastaisesti keskeisiä kehitettäviä elementtejä ei kyetä tunnistamaan (ei nähdä puita metsässä) yhteiskunnalliset ja yritysmaailman yhteistyösuhteet ohuita yhteistyösuhteet eivät kehity kumppanuuksiksi perustetaan ja tunnustetaan strategiset verkostot tunnustetaan tiedon luomisen rakenteet ja ohjataan niiden työtä panostetaan tiedon hyödyntämiseen eli oppimiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen ylin johto mukaan ja osalliseksi, johdetaan yhteistoimintaa ja verkostoja jaetusti puhutaan rehellisesti alueen sosiaalisen pääoman kehittymisestä panostetaan yhdessä tulevaisuuteen, monikerroksiseen yhteistyöhön määritellään strategisesti tärkeät yhteiset kehittämiskohteet

4 Tulevaisuuden tekijät katsovat taaksepäin tulevien riskien tunnistamis ei arvosteta tulevaisuuden uskon horjuminen näköalattomuus, lyhytjänteisyys kestävyysvajeen syveneminen paikallisen kehityksen taantuminen kovat ja kylmät arvot, rahan vallan kasvaminen kaupunkien ja maaseudun yhteyden katkeaminen yritystoiminnan siirtyminen kolmansiin maihin tulevaisuuden tutkimus oppiaineeksi kehittävän työotteen omaksuminen osaamisen uusiintamiseen panostaminen panostaminen lapsiin ja nuoriin yhteiskunnallisen yhteistoiminnan laajentaminen alueorganisaatiot yritysten kehittämisen tueksi innovaatioympäristö näkyväksi ja käyttöön

5 Koventunut työelämä rapauttaa Hyvinvoinnin varhainen tuki ja työhön paluun tuki eivät toimi vanhemmilta katoaa vanhemmuus ja lapsilta lapsuus liian kovat tavoitteet työelämässä uuvuttavat ja passivoivat työelämä tuntuu nuorista pelottavalta paikalta, luottamus heikkenee ihmisten kohtaamiset vähentyvät lasten ja aikuisten pahoinvointi kuplautumisen välttäminen hyvä ja luova ilmapiiri työhön innovaatioita ja jaettua vastuunottoa uusyhteisöllisyyttä, vertaistukea tavallinen arki ja yhdessä oleminen anti-boring society proaktiivista hyvän tekemistä hyviä ratkaisuja nuorten tukemiseksi työelämän inhimillisyyteen huomion kiinnittäminen

6 Nuorten ja erityisryhmien laaja työttömyys syö kasvukeskuksien kehityspotentiaalin nuoret miehet ja maahanmuuttajat syrjäytyvät ihmisten jakaantuminen, syrjäytyminen syvenee ja laajenee kestävyysvaje kasvaa, ääriliikkeiden nousu työ, tuotanto, palvelut ja koulutus keskittyvät kasvukeskuksiin reuna-alueet autioituvat, työn arvostus heikkenee osaavan työvoiman saanti pitkällä aikavälillä vaikeutuu alueelliset koulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut monihallinnollinen alueellinen yhteistyö, yrittäjyyden tukeminen todellisia tukipalveluja erityisryhmille uudenlaista jaettua johtajuutta ja vastuunottoa työelämään valmentaminen (työ ilman nuotteja) alueen työvoiman tarkastelu yritysklusterien näkökulmasta

7 Välinpitämättömyys ekosysteemiä kohtaan - pohjavedet saastuvat ja geenimanipulaatiota ei hallita maineen menetys uhka juoma- ja elintarviketeollisuudelle alueen vetovoiman heikentyminen väestökasvun tyrehtyminen terveys, allergiat, sairaudet perimän muokkaantuminen myrkkygeenien leviäminen puhdas ruoka vaarantuu pitkäjänteinen suojelutyö riskianalyysit ja suunnitelmat lainsäädäntö, tarkastukset tiedottaminen, osaksi kasvatustyötä resurssien lisääminen suojelutyöhön vesiosaamisen panostaminen vaaratekijöiden tunnistaminen tietouden lisääminen valinnoista tuotemerkinnät tuotantoketjun näkyväksi tekeminen luomun lisääminen yritysten ja kuluttajien vastuullisuuteen panostaminen

8 Innovaatiotoiminta ei juurru liiketoimintaan ja yhteiskunnan palveluihin käytäntölähtöisen innovaatioympäristön mahdollisuuksia ei opita käyttämään erilaisuuden kohtaamisen vaikeus verkostoitumista ei opita vanhanaikaiset johtamiskäsitykset innovatiivisuus harvojen kilpailueduksi asioita ei osata ajatella uudelleen Sirpalemaisuus, uusiutumisen hitaus tulevaisuuden tutkimuksen arkipäiväistyminen muutoksen siementen tunnistaminen yhteistoimintaan kasvaminen käytäntölähtöisen innovaatiokulttuurin luominen dialoginen ja trialoginen vuorovaikutus aktiivinen tulevaisuuden tuottaminen innovaatiojohtamisen oppiminen

9 Pk-yritykset eivät menesty kansainvälisessä liiketoiminnassa - pk-yritykset eivät onnistu luomaan liiketoimintaa Venäjän markkinoille rajanylitykset ja kauttakulku loppuvat ulkomaisia investointeja ei kyetä kasvattamaan perinteiset kauppasuhteet menetetään vaihtotase heikkenee dramaattisesti vienti ei vedä, ylikorkeat tuontitullit lähialueiden kehittämisestä ulkona työperäisen maahanmuuton kasvattaminen maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen kauppasuhteiden monipuolistaminen ulkomaisten yritysten perustamisen tukeminen pk-yritysten kansainvälistymisen lisääminen vieraiden kielten opiskeluun panostaminen yritysten rahoituskäytännöt kuntoon kollektiivisten yhteistyösuhteiden käyttäminen

10 Pk-yrityksien kasvu ja uusiutuminen tyrehtyvät kytkeytyminen metropolialueen imuun ei onnistu perheyrityksille ei löydy jatkajia eikä ostajia tuotteet eivät uusiudu, innovaatiotoiminta vähäistä staattisuus., kasvuajattelu ja dynaamisuus vähäistä hiipuminen, asiakkaat jättävät, maine kyseenalaistuu yritystoiminta loppuu, työpaikat vaarantuvat yrittäjyys integroidaan koulutukseen uudet innovatiiviset liiketoimintamallit, kytkeytyminen innovaatioympäristöihin verkostoituminen ja työtekijöiden inspiroiminen, ennakointia ideoiden konkretisointi, rohkeat irtiotot ja riskin ottaminen spin-out yrityksiä, yrittäjät osakkaaksi jatkajayrityksiin moniosaaminen, mukaan kansainväliseen liiketoimintaan, kasvuhakuisuus start-up yritysten rahoitus kuntoon, business-enkeleitä lisää

11 Teknologian ja ympäristön suomia uusia mahdollisuuksia ei osata hyödyntää Perinteistä teknologiaa ei osata liittää hyvinvointibusinekseen alueiden toimialarakenne ei monipuolistu uudet liiketoiminta-alueet jäävät vieraiksi keskittyminen vanhojen tuotteiden paranteluun innovaatiotoimintaan ei panosteta kilpailun edellytykset heikkenevät yritykset eivät kasva yritysten keskinäinen verkostoituminen yritysten ja korkeakoulutuksen kiinteä yhteistoiminta panostaminen T&K toimintaan, ristipölytys uuden tiedon luomiseen panostaminen yhteistyö yritysklustereiden rajapinnoilla tiedon jalostaminen ja siitä oppiminen avoimen innovaation korostaminen

12 TULEVAISUUDESSA TARVITTAVIA KESKEISIÄ TAITOJA MITEN? Ongelmalähtöinen ajattelu Hyvistä käytännöistä oppiminen Yhteisöllinen oppiminen Työssä oppiminen ja työprosessien kehittäminen Aloitteellisuuden vahvistaminen Yrittäjyyteen kasvattaminen Verkostotaloudellinen ajattelu Kuluttaja- ja asiakaslähtöinen lähestymistapa Erilaisten kulttuurien kohtaaminen Globaalin ja paikallisen yhteensovittaminen Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen Uusiutuvien energiamuotojen käyttäminen Ekosysteeminen kestävyysajattelu Eettisyys ja kollektiivinen vastuu Työhyvinvointi ja elämänhallinta Syrjäytymisen ehkäiseminen, välittäminen Henkilökohtaiset haasteet ja urasuunnittelu Työelämään siirtyminen Kumppanuuksien rakentuminen Verkostoituminen Sosiaalisen pääoman kasvattaminen Monikanavainen vuorovaikutus Moniammatillisuuden luominen Tulevaisuuteen varautuminen Kehittävä työote Uusien tilanteiden haltuunotto Joustavuus ja muutoksessa eläminen Projektimainen työtoiminta

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

MIKSI VERKOSTOT EIVÄT TOIMI MITEN JOHTAMISTA PITÄISI UUDISTAA? Hämeen kauppakamari 5.2.2014 Jari Hautamäki Lahden ammattikorkeakoulu

MIKSI VERKOSTOT EIVÄT TOIMI MITEN JOHTAMISTA PITÄISI UUDISTAA? Hämeen kauppakamari 5.2.2014 Jari Hautamäki Lahden ammattikorkeakoulu MIKSI VERKOSTOT EIVÄT TOIMI MITEN JOHTAMISTA PITÄISI UUDISTAA? Hämeen kauppakamari 5.2.2014 Jari Hautamäki Lahden ammattikorkeakoulu TULEVAISUUDEN TEKIJÄT KATSOVAT TULEVIEN TAAKSEPÄIN RISKIEN JA VERKOSTOITUMINEN

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Olli Hietanen & Petri Pihlavisto SALON SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUSSELVITYS

Olli Hietanen & Petri Pihlavisto SALON SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUSSELVITYS Olli Hietanen & Petri Pihlavisto SALON SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUSSELVITYS TUTU-eJULKAISUJA 12/2009 1 Olli Hietanen, kehittämisjohtaja Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Tuloksellinen toiminta edellyttää hyvää johtamista Ratkaiseeko osaamisen johtamisessa onnistuminen

Tuloksellinen toiminta edellyttää hyvää johtamista Ratkaiseeko osaamisen johtamisessa onnistuminen Tuloksellinen toiminta edellyttää hyvää johtamista Ratkaiseeko osaamisen johtamisessa onnistuminen Johtamisen ja esimiestyön päivät 21-22.5.2015 Kirsi Sillanpää, TtM, emba Johtaja Yhteiskuntasuhteet ja

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Työelämän kehittämisellä taantuman yli

Työelämän kehittämisellä taantuman yli Työelämän kehittämisellä taantuman yli Ylempien toimihenkilöiden TYÖSUHDEPÄIVÄ Talouden tila ja sen vaikutukset työelämään 3.11.2009 Nuppu Rouhiainen (etunimi.sukunimi@tekes.fi) Esityksen rakenne (poimintoja

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Leena Tervonen ja Minna Koponen LÄHIHOITAJAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET VARHAIS- KASVATUKSESSA Käsittelemme artikkelissamme varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Julkaisija: Prizztech Oy Valokuvat: Marko Mikkola Taitto: Anne Autioniemi ISBN 952-91-8118-3 2. painos Kehitys Oy Pori 2007 Esipuhe Nykyisessä

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi Ihminen - Talous - Ympäristö Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi IHMINEN TALOUS YMPÄRISTÖ 1 Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi 2008 Sisältövalintojen asema Tekesin strategiassa Tekes edistää teollisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot

Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa projekti Taina Suontama Jari Hautamäki Samuli Leveälahti 1 YHTEENVETO Osaamistarpeiden

Lisätiedot

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 15/2014 1 2 Sisällys Päätöksenteosta muutoksentekoon Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014...5

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot