AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat"

Transkriptio

1

2 AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat Keijo Koski

3 Vuonna 2020 Oulussa on uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, jossa painottuu kansalaiskeskeisyys, ennaltaehkäisy, teknologioiden hyödyntäminen, palveluiden parempi saavutettavuus ja monikanavaisuus sekä sujuva tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

4 Strategisia tavoitteita ja ohjaus AVAUKSELLE 1. STM:n strategia ja hallitusohjelma sekä lait (myös uudet ja uudistetut) ohjaavat 2. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta toteuttava uusi kuntalaki uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta 3. Julkishallinnon tietohallintolakia toteuttava ottaa huomioon kansallisen sote-kokonaisarkkitehtuurin kehittää alueellista sote-kokonaisarkkitehtuuria 4. Kansallista kehittämistyötä alueellisesti toteuttava KASTE-1 ja KASTE-2-ohjelmat, Innokylä KANTA, eresepti, OPER, TIKESOS, SADE 5. Alueellista innovaatioympäristöä kehittävä Uusi Oulu, muut alueet/erva-alue ja Kaste-hankkeet Innokylä kehittämistyön alustana

5 TAUSTAA toimintaympäristön muutokset (uusi Oulu) kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus asiakaslähtöisyys valinnanvapaus valinnan mahdollisuudet (monikanavaisuus, monituottajuus) oma vastuu, vahvistaa, tukea ja mahdollistaa oman vastuun lisäämisen hyvinvoinnista huolehtimisesta ja ylläpidosta ennalta ehkäisy osallistuminen palvelujen kehittämiseen: asiakkaat, ammattilaiset, järjestöt, yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, vapaaehtoiset, kehittäjäasiakkaat sähköinen asiointi mobiilipalvelut (liikkuvat yksiköt, muut teknologian mahdollisuudet, ipad) lainsäädäntö

6 Kehittämisen keskeiset lähtökohdat kuntalais- ja asiakaslähtöisyys monituottajuus ja monikanavaisuus palvelumuotoilu tietojen liikkuvuus rahan liikkuvuus asiakkaiden liikkuvuus

7 Avaus tulevaisuuden hyvinvointipalvelut Millaisia ovat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut, jos palvelumuotoilua ja teknologiaa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla? Miten varmistetaan hyvinvoinnin edellytykset ja laadukkaat palvelut, jos/kun resursseja on vähemmän? Visioidaan yhdessä miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan uudella tavalla! Keskustelu on avattu: Innokylä.fi

8 Uuden Oulun oma-alusta ja palvelualusta (2012 lähtökohdat) EU Valtio Aluetaso 20% asiantuntijapalvelut sote kuntapalvelut ja erva Kuntaorganisaatio Ennaltaehkäisy, henkilökohtainen tili ( kuntalaiselle hyvinvointiin), fyysiset ja virtuaaliset monipalvelukeskus ratkaisut Oulun kaupunki Kuntalaisen hyvinvointia ohjaavia ratkaisuja ja palveluita (Asiakkaan oman hyvinvoinnin hallinta ja valinnan vapaus) Ennakointitieto kuntalaisten tarpeista ja palautejärjestelmä palveluista Kehittämisohjelmat (Patio, TTK, ESKO), Hyvinvointiprofiili 80% kuntalaisten omapalvelu Kuntalaiset myös mukaan kehittämään Avausta

9 VISIO 2020 Vuonna 2020 Oulussa on uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, jossa painottuu kansalaiskeskeisyys, ennaltaehkäisy, teknologioiden hyödyntäminen, palveluiden parempi saavutettavuus ja monikanavaisuus sekä sujuva tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

10 Rahoittajien tavoitteet /STM, Tekes, Sitra Asiakaskeskeiset palveluprosessit Omatoimisuus ja sähköiset palvelut Ikääntyvien palveluketjut Uusia palveluita ja tuotteita Lisää palveluiden vientiä ja käyttöönottoa Järjestelmien harmonisointia ja standardointia Selkeä ja läpinäkyvä kehittämisen rahoitus ja työnjako 10

11 AVAUS - uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Palvelut LÄHIPALVELUT Avaus Tietojärjes telmät MONIKANAVAISET PALVELUT Innovaatioympäristö KUNTALAIS- LÄHTÖISYYS TALOUDEN HALLINTA

12 omaistuki Uuden Oulun palveluverkko Monipalvelukeskus (keskitetyt palvelut) kuntapalvelut terveyspalvelut sosiaalipalvelut erikoisterveyden huollonpalvelut Monipalvelukeskus Monipalvelukeskus Monipalvelukeskus Monipalvelukeskus Monipalvelu -piste mobiilit palvelu

13 AVAUS Päätavoitteet

14 Yhteistyökumppanit

15 Avaus-hankkeen kehittämisvaiheen tavoitteet Tulosodotus Oululaisista kuntalaisista 80%:a huolehtii aktiivisesti omasta terveydestään. Kuntalaislähtöinen toimintakulttuuri saadaan osaksi kaikkia palveluja, joita tuottavat Kuntalaisen turvallisen Palvelujärjestelmän Ouluun on syntynyt vahva hyvinvoinnin ja terveellisen arjen kunta ja yksityiset osaamisen ja innovoinnin muutoksen tueksi keskus on ja toteutuminen palvelun sen verkostot tuottajat. ulottuvat sekä kansallisesti että ympäri kehitetty maailman. sähköinen Kon Kolmas sektori investoinut tuottaa merkittäviä Mielenterveyden toimintojaan Ouluun. palvelutarjotin erilaisia toimintoja palvelujen tueksi. Tehtävällä muutoksella kuntalaisen omavastuu ja omahoidon osuus kasvaa. Itsestä ja toisista huolehtiminen lisääntyy ja kuntalainen osallistuu omahoitoa tukevien palvelujen kehittämiseen aktiivisesti. päihteettömyyden edistäminen Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito Palvelutarjottimen ensimmäisen vaiheen sisältö on toteutettu osatavoitteiden mukaisesti Oulussa Palvelutarjottimen malli on monistettavissa muille alueille Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

16 Alueelle saadaan hyvin toimiva avoin innovaatioympäristö, joka linkittyy kansalliseen ja kansainväliseen innovaatioympäristöön. Innovaatioympäristössä kuntalaiset ja kolmannen sektorin toimijat tuovat esiin arjen selviytymisen tarpeita ja arvioivat ideoita. Hyvinvoinnin ammattilaiset tuottavat tietoa ja arvioivat ideoiden soveltuvuutta sekä tuovat esiin muutoksen edellyttämiä tarpeita ja ratkaisuja. Yritykset, tutkimuslaitokset ja kolmas sektori tuovat ratkaisuja esitettyihin hyvinvointialan haasteisiin, lisäksi tutkimuslaitokset osallistuvat ideoiden arviointiin. Avoin innovaatioympäristö tuottaa tuotteita ja konsepteja kuntalaisen hyvinvoinnin ja itsestä huolehtimisen tueksi. Julkisen toimijan rooli ja osallistumismahdollisuudet avoimessa innovaatioympäristössä ovat selkeät. (pelisäännöt yhteistyöhön) Yleinen ja monistettava toimintamalli innovaatioympäristöstä Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

17 Alueelle saadaan hyvin toimiva avoin innovaatioympäristö, joka linkittyy kansalliseen ja kansainväliseen innovaatioympäristöön. Innovaatioympäristössä kuntalaiset ja kolmannen sektorin toimijat Innovaatioprosessin työstäminen valmiiksi ja tuovat esiin arjen selviytymisen omistajuuden sopiminen tarpeita ja arvioivat ideoita. Fyysisen ja virtuaalisen Hyvinvoinnin ammattilaiset toimintaympäristön tuottavat tietoa ja arvioivat kehittäminen ideoiden soveltuvuutta sekä tuovat Yhteistyömalli esiin kansalliseen muutoksen edellyttämiä tarpeita ja kansainväliseen ja ratkaisuja. Yritykset, innovaatioympäristöön tutkimuslaitokset ja kolmas sektori tuovat ratkaisuja esitettyihin hyvinvointialan haasteisiin, lisäksi tutkimuslaitokset osallistuvat ideoiden arviointiin Avoin innovaatioympäristö tuottaa tuotteita ja konsepteja kuntalaisen hyvinvoinnin ja itsestä huolehtimisen tueksi. Julkisen toimijan rooli ja osallistumismahdollisuudet avoimessa innovaatioympäristössä ovat selkeät. (pelisäännöt yhteistyöhön) Yleinen ja monistettava toimintamalli innovaatioympäristöstä Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

18 Avauksen tavoitteet 2012: Oulu vuonna 2015: Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa Ammattilaisten työkalut ovat käyttäjäystävällisiä ja mobiileja. Ne palvelevat niin asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä kuin toiminnanohjausprosesseissa. Tiedonkulku on sujuvaa. on käytössä uluun on syntynyt vahva hyvinvoinnin osaamisen ja innovoinnin keskus ja sen kustannustehokas rkostot ja toimintaa ulottuvat tukeva sekä kansallisesti että ympäri Tietoalustan maailman. ydin Kontinkangas perustuu ydin. Alueellinen ja sekä arkkitehtuuri modulaariseen avoimeen invointiyrityksemme ammattilaisia että ovat Alueellinen vahvistuneet ja uusia arkkitehtuuriin yrityksiä ja on rajapintoihin syntynyt. Muutama asiakkaita kansainvälinen suuryritys toiminnanohjaus on investoinut merkittäviä sekä yleisiin toimintojaan standardeihin. Ouluun. palveleva alueellinen tietojärjestelmäkok onaisuus. Tietojärjestelmien hallittu uudistaminen Rakenne mahdollistaa monipuolisen terveydenhuollon ekosysteemin ja laajentumisen innovatiivisiin, uusiin ratkaisuihin Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

19 AVAUS Hyvinvointipalvelut Keijo Koski

20 Avaus-hankkeen toimenpiteet palvelujen osalta Tulevaisuuden palvelujärjestelmää rakennetaan sähköisen palvelutarjottimen avulla, joka kokoaa yhteen julkisen-, yksityisen sekä kolmannen sektorin palvelun tuottajat. Palvelutarjotin antaa kuntalaiselle kokonaiskäsityksen alueellisesta palveluvalikoimasta ja mahdollistaa kuntalaisen valinnanvapauteen perustuvaa omaehtoista palvelujen hankintaa. Kuntalaisen käytössä omaan hyvinvointiin ja toimintakykyynsä liittyvät tiedot, sekä työkalut ja tuki oman hyvinvoinnin ja tavoitteellisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen. Ammattilaisten näkökulmasta keskeistä on perehdyttäminen uudenlaiseen toimintamalliin. Keskeistä kehittämistyössä on kuntalaisten mukaan ottaminen palvelumuotoilun keinoin Sähköisen asioinnin kehittäminen SADe ohjelmasta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

21 Kehityssuunta Taso 6 Eriytyneet palvelut Taso 5 Erikoistuneet palvelut Taso 4 Konsultoivat tukipalvelut Taso 3 Sähköinen palveluohjaus, ammattilaiskontakti Hyvinvointi Sivistys ja kulttuuri Ympäristö ja yhteiskunta Yksilön kehitysyhteisöjen tuki = hyvinvoinnin tila ilman erityistä tarvetta. Hyvinvoinnin tietoisuus läsnä päivittäisessä elämässä = tarve kasvattaa hyvinvointipalveluihin. Ennalta ehkäisevää toimintaa, omaa vastuuta, sähköistä asiointia, palveluita yksityisja 3.sektori = fyysinen kohtaaminen palvelutasoilla 4 6. Taso 2 Taso 1 Yksilön arjen hyvinvoinnin tuki & ohjaus, kansalaislähtöiset palvelut ja asiointi Oma vastuu

22 Turvallinen ja terve arki Ikäihmiset, jotka eivät vielä ole säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä. Kotona selviytymisen edellytys on toimintakyvyn ylläpito Keskitytään tukemaan välillisiä toimintoja (kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät toiminnot) ja sosiaalisiin toimintoihin (viriketoiminta, ulkoilu, harrastukset) tuomalla niihin uudenlaisia palveluratkaisuja Teknologia arjen tukena Perheiden osalta tarjottimelle tuodaan arjen kehitysyhteisön palveluita Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

23 Mielenterveyden edistäminen Tuetaan avopalvelujen ja matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä, painopisteenä ennaltaehkäisevän toiminnan ja sähköisten palvelujen kehittäminen, omahoidon tukeminen Palvelutarjottimen kehittäminen kuntalaisen mielenterveyden edistämisen näkökulmasta Eri sektorien ennaltaehkäisevät palvelut ja toiminnot näkyviksi ja helposti ymmärrettäviksi, arvio omasta hoidon tarpeesta, palveluun ohjaaminen Työkalut, riskitestit, lomakkeet mielenterveyden tukemiseksi Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

24 Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito Ennaltaehkäisevä näkökulma; terveelliset elämäntavat läpi elämänkaaren terveelliset elämäntavat, liikunta, ravinto, lepo Palveluohjaus Hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan näkökulmasta Ammattilaiset kuntalaisen hyvinvoinnin tukena Kuntalaisen ohjaaminen palvelutarjottimen palveluissa/palveluihin perehdyttäminen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

25 AVAUS Innovaatioympäristö Keijo Koski

26 Alueellinen avoin innovaatioympäristö Innovaatiokulttuuri Välineet sekä sähköinen alustaa joka mahdollistaa avoimen vuoropuhelun kehitystoimintaan osallistuvien tahojen välille sekä luo uusia tuotteita, toimintatapoja ja ratkaisuja tukemaan kuntalaisen omavastuuta ja omahoitoa. Linkitys kansalliseen innovaatioympäristöön. Kuntalaisten arkipäivän tarpeista nousevien innovaatioiden etsiminen Innovaatiot tukevat omaa vastuunottoa, ovat suunnattuja kuluttajamarkkinoille (kunta ei maksa) ja joista yritykset saavat liiketoimintaa. Julkinen sektori saa tarvitsemiaan palveluita/välineitä tukemaan julkista palvelutuotantoa Innovaatiotoiminnan kehittämisessä huomioidaan Avauksen teemat, joita ovat palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyys, omatoimisuuden mahdollistaminen, monikanavaiset palvelut, monituottajamalli sekä tiedon ja rahan liikkuvuus. Innovaatioprosessi

27 Innovaatioympäristö kulttuuri osaaminen innovaatiotehtävät tarpeet työkalut tilat rahoitusmallit Oppilaitokset, tutkimuslaitokset, terveyden i edistämisen yksiköt yhdessä tekeminen Kunnalliset hyvinvointipalveluiden ja erikoissairaanhoidon ammattilaiset ja kehittäjät Tulevaisuuden tarvelähtöiset palvelut lapsille, nuorille työikäisille ja ikäihmisille Yritykset, järjestöt, säätiöt, seurat, vapaaehtoiset toimintamallit välineet prosessit tutkimus vuoropuhelu avoimuus

28 Kuntalaisten ja kehittäjäyhteisön aktivointi innovaatioprosessissa Osallistamisen hyvien menetelmien kokoaminen ja vakiinnuttaminen Tarpeiden kokoaminen kuntalaiset ja ammattilaiset Tarpeiden esittäminen, kunta, kuntalaiset ja ammattilaiset, innovaatiotehtävät Kuntalaiset ja kehittäjäyhteisö innovaatioideoiden arvioijina ja sparraajina Innovaatioiden arviointi, innovaatiotiimi Innovaatioideoiden arviointi, FAST TRACK ja IDEATREFFIT Innovaatioprosessin osallistumisen tuotteistaminen Strategiset tavoitteet, operatiiviset tavoitteet, kuntalaisten tarpeet Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

29 Hyvinvointikysely UBI-näytöillä Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

30 Hyvinvointikysely UBI-näytöillä 1. Olisin ikäihmisenä valmis asumaan samassa asunnossa muiden ikäihmisten kanssa. Pitäisimme seuraa toinen toisellemme ja huolehtisimme toisistamme. (peukku ylös/alas) 2. Ostoskeskusten toimintaa pitäisi kehittää siten, että kauppa-asioinnin yhteydessä voin hoitaa muitakin asioita, kuten terveyteen liittyviä mittauksia (esim. korvatulehdusmittari) ja saada ohjausta. Asiointi keskitetysti yhdessä paikassa helpottaisi arkeani. (peukku ylös/alas) 3. Jos elämäntilanteeni mahdollistaisi, voisin toimia tukihenkilönä minulle tuntemattomalle ihmiselle, enkä vaatisi rahallista korvausta. (peukku ylös/alas) 4. Jos minulla olisi käytössä tietokone kuva- ja ääniyhteyksin, pitäisin ikäihmisenä läheisiini, ystäviini ja erilaisiin ryhmiin yhteyttä sen avulla. (peukku ylös/alas) 5. Ikäihmisenä olisin valmis ottamaan kotiini erilaisia teknisiä ratkaisuja turvaamaan elämääni. Tällaiset ratkaisut tunnistaisivat avun tarvetta automaattisesti ja ohjaisivat minua puheella tekemään eri toimintoja (esim. muistuttaisivat asioista). (peukku ylös/alas) 6. Teknologialla voidaan tehostaa hyvinvointipalveluita. (peukku ylös/alas) 7. Kävisin terveyteeni liittyvää keskustelua mieluummin internetin välityksellä kuin käymällä paikan päällä terveysasemalla tai muussa terveydenhuollon yksikössä. (peukku ylös/alas) Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

31 8. Haluaisin kaikki terveyteeni liittyvät tutkimustulokset, diagnoosit, ajanvaraukset ym. internettiin Oulun omahoitoon. (peukku ylös/alas) 9. Olen valmis satsaamaan rahaa terveyspalveluihin, jotta ne ovat helposti ja nopeasti saatavillani. (peukku ylös/alas) Tulokset: estionnaire_id=3&language=fi Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

32 Hyvinvointikeskustelua Patiolla Keskustelu on käynnissä loka-marraskuun. Keskustelijoita 47, yhteensä noin viestiä 250 Aiheita ovat omahoito, palvelukampukset/oma koti; asukastupien funktio, terveyskioskit, ikäihmisten ruokailu, teknologian käyttö, vinkkejä palveluihin Haasteita: Moderaattorilla suuri rooli keskustelun ylläpidossa. Haasteellista on saada ihmiset vastaamaan. Hyötyjä: Joitakin kehittämisideoita on tullut Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

33 Tällä hetkellä esim. keskusteluapua on hyvin vaikea saada. Joku voisi hyötyä siitä että saisi keskustella ammattihenkilön kanssa. Saattaa olla jopa niin, että kun sitä keskusteluapua ei ole saatavilla niin varataankin lääkärille aika. Ja saadaan lääkettä ahdistukseen, kun henkilö olisi saanut enemmän hyötyä pelkästä keskusteluavusta. Siis kyllä tarvitaan muita terveydenhuollon/sos.huollon ammattilaisia,mutta ei korvaamaan vaan lääkäreiden lisäksi. Turvallisuuskoulutusta ikäihmisille. yhteiskunta voisi järjestää tapaamismahdollisuuksia yksinäisille ikäihmisille. Ikäihmisten kerhot ym. ovat hyviä, mutta joillakin on korkeampi kynnys osallistua niihin. Jonkinlainen saattaja-apu tässäkin olisi kenties tarpeen. vanhuksille suunnattu päiväkoti ja talonmiehet taloyhtiöihin vertaiskeskustelu eri sairausryhmille verkossa (Omahoidon kautta linkki) ja työntekijän kalenteriin pääsy ajanvarausta varten sekä kysymykset lääkärille omahoidon kautta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

34

35 Oulun kaupungin hyvinvointi-ideoiden käsittelyprosessin loppupää (luonnos) YHTEISEN KEHITTÄMISEN TASON LÖYTÄMINEN: Tutkimuksellisuus Tuotetestaus/ pilotointi Rahoitusmallit HANKKEISTUS: Yhteys kehittämiskumppaneihin (CHT, OUKA/ tuotetestaus) Yhteys rahoittajiin (Tekes) Hankesuunnitelman laadinta (tavoitteet, tehtävät, aikataulu, kustannusarvio, rahoitus) KÄYNNISTYS: Projekti käyntiin Prosessin johtaminen

36 Innovaatioympäristö Innovaatioympäristö asiakkaiden palvelutarpeen tyydyttämiseksi elämänkaaren mukaisesti / sisäinen prosessi Tarpeiden esittäminen, kunta ammattilaiset Tarpeiden kokoaminen kuntalaiset Innovaatioiden arviointi Valittujen ideoiden jatkojalostaminen, tuotteistaminen Jatkovalmisteluun hyväksyttyjen ideoiden väliarviointi Hankintaperiaatteet kehittämisvaihe ja käyttöönotto Lainsäädäntöön vaikuttaminen Rahoitus kehitettäville ideoille

37 Innovaatioympäristö asiakkaiden palvelutarpeen tyydyttämiseksi yritysten ja tutkimuslaitosten ymmärrys asiakkaiden tarpeista. Julkinen sektori saa tarvitsemiaan palveluita/välineitä tukemaan julkista palvelutuotantoa / yksityinen prosessi Verkottaminen Tiedontuotanto tarpeista Innovaatiotehtävien julkistaminen ja työstäminen Tila /paikka tapaamiseen. Fyysisen ja virtuaalisen ympäristön rakentaminen Yhteisten innovointi tilaisuuksien järjestäminen Tieto ja teknologiset ratkaisut, alueellinen innovaatioympäristö

38 Toimenpiteet Kuntalaisen osallistamisen edistäminen Avaus hankkeessa Avauksen rooli korostuu hyvien menetelmien kokoajana ja niiden vakiinnuttajana vahvassa yhteistyössä osallisuuden parissa työskentelevien kanssa. Tavoitteena: löytää keinot ja välineet, joilla saadaan kuntalaisen ja henkilökunnan ääni kuuluville ja tuotua kehittämisideat avoimeen innovaatioympäristöön osaksi kehittämistyötä ja päätöksentekoa. Osallistuminen kehittämistyöhön tulee olla lähellä arkea ja asiakastyötä eikä erillisenä toimintana Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

39 AVAUS Tietojärjestelmät Keijo Koski

40 Tietojärjestelmät Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on käytössä kustannustehokas ja toimintaa tukeva ja sekä ammattilaisia että asiakkaita palveleva alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus. Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu alueellisena yhteistyönä Tietojärjestelmien hallittu uudistaminen tavoitteiden mukaisesti yhden installaation strategia, tietojen yhteiskäyttöisyys Alueellisen toiminnanohjauksen kehittäminen yli hoitoketju- ja organisaatiorajojen tiedolla johtaminen, sähköinen hyvinvointikertomus Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

41 NYKYTILAN HAASTEITA Ohjaus Kansallinen ohjaus on heikkoa Puutteellinen standardointi (rajapinnat, arkkitehtuuri) Tietojärjestelmäratkaisut Vanhentuneet järjestelmät Heikko käytettävyys Potilastietojen saatavuus on puutteellista Muutokset kalliita ja vaikeita toteuttaa Päällekkäinen ja hidas kehittäminen Muuttuva toimintaympäristö Palvelualueet ja palveluiden järjestäminen PPSHP alueen erot HUSiin: -Tietojärjestelmäkokonaisuus ei ol yhtä pahasti vanhentunut - Esko perustuu webkäyttöliittymään ja on käytettävyydeltään esim. Uranusta parempi - Alueella toimii sähköinen lähetepalaute -järjestelmä Valinnanvapaus, liikkuvuus ja kasvavat asiakasvaatimukset

42 AVAUS STRATEGINEN ARKKITEHTUU 1. Tavoitteena uuden sukupolven tietojärjestelmä kokonaisuus Toimintaprosesseja tukeva kokonaisarkkitehtuuri Toiminnanohjauksen, asiakastietojärjestelmien ja omahoidon kehittäminen 2. Strategiset lähtökohdat Alueellisesti yhteentoimiva tietojärjestelmäkokonaisuus (PPSHP omistajastrategia) Esteetön tiedon hyödyntäminen ERVA-alueella (ERVA strategia) Monitoimijainen palveluekosysteemi (Uusi Oulu) Kokonaisvaltainen palveluiden järjestäminen (Uusi Oulu) Lainsäädännön kehittäminen 3. Avoin, modulaarinen tietojärjestelmäkokonaisuus Määritellään oma toimintaprosesseja tukeva arkkitehtuuri, johon ekosysteemin toimijoiden on sitouduttava! Vaatimukset Rakenteelliset arkkitehtuurielementit Luodaan standardeja ellei niitä vielä ole (validointi, sertifiointi) Alueellisesti yhteinen / yhteentoimiva tietojärjestelmä (TAPAS) Alueella yksi erikois- ja perusterveydenhuollon järjestelmäinstallaatio 4. Avoin innovaatioympäristö Asiakas omistaa tiedot Aktivointi, osallistaminen ja ennaltaehkäisy sähköisten palveluiden avulla AVAUS: määritellään revolutionäärinen arkkitehtuuri, joka mahdollistaa evolutionäärisen kehittämisen ja avoimen ekosysteemin

43

44 TAPAS ARKKITEHTUURIN KEHITTÄMINEN VISIO 2020 Strateginen arkkitehtuuri

45 AVOIMEN, MODULAARISEN ALUEELLISESTI YHTEENTOIMIVAN TIETOJÄRJESTELMÄN EDUT

46 TIEKARTTA 2012 VISIO ) STRATEGINEN ARKKITEHTUURI Avoimuus Modulaarisuus Toiminnalliset vaatimukset Rakenteet Revoluutio 2) LOOGINEN ARKKITEHTUURI Vaatimukset Rajapinnat Teknologiat Yhteentoimivuus Taktinen suunnitelma 3) KEHITTÄMINEN Evolutionäärinen kehitys Kehitysohjelmat Osaprojektit AVAUS OUS/ERVA kehittämiskeskus Salkun & arkkitehtuurin hallinta Ekosystemin toimijat Ekosystemin toimijat Ekosystemin toimijat

47 AVAUS APOTTI YHTEISTYÖ? 1. Strategisen tason yhteistyö: Kansallisen tason linjaukset ja yhteinen näkemys 2. Konkreettinen yhteistyö tulevaisuuden tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä: Yhteinen kokonaisarkkitehtuuri 3. Tiedonvaihto: Kilpailevat ideologiat - sparraus

48 Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen kansallinen tukiprojekti Toteutusehdotus; Versio Projektin tuotoksena tuotetaan ehdotukset alueellisen kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilasta (viitearkkitehtuuri), valtakunnallisen tason yhteentoimivuuden ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisvaatimuksista sekä aluekohtaiset kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan yleiset kuvaukset. Lisäksi projektin tuotoksena syntyy malli sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseksi ja liittämiseksi osaksi kunnan/kuntayhtymän kokonaisarkkitehtuuria

49 AVAUS Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma 01.12.2011 Esiselvitysraportti Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon -palvelukokonaisuus Esiselvitysraportti 2(70) Versiohistoria

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille 1 (27) INKA-ohjelma/Tulevaisuuden terveys -teema Kotihoidon ratkaisut Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille PROJEKTISUUNNITELMA 1.4.2015 31.3.2017 Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

tulevaisuuden terveydenhuolto 2022

tulevaisuuden terveydenhuolto 2022 tulevaisuuden terveydenhuolto 2022 1 sis ä llysluettelo 3 JOHDANTO 4 ESIPUHE 5 KAIKKI LÄHTEE ASIAKKAASTA 6 VAHVISTUSTA ASIAKKAAN OMAAN VASTUUN KANTOON Ei kaikkea hyvää kaikille haluaville? Omahoito vielä

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 10 Palvelusetelit Esiselvitys käyttäjätarpeista Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 10 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Aluksi 4 Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Tietohallintostrategia 2012-2015

Tietohallintostrategia 2012-2015 Tietohallintostrategia 2012-2015 KV hyväksynyt xx.xx.2012 KV godkänt xx.xx.2012 2 Sisältö 1. Strategian tausta... 3 2. Tietohallintostrategian yleiset painopistealueet... 4 2.1 Painopistealue 1: Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot