AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat"

Transkriptio

1

2 AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat Keijo Koski

3 Vuonna 2020 Oulussa on uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, jossa painottuu kansalaiskeskeisyys, ennaltaehkäisy, teknologioiden hyödyntäminen, palveluiden parempi saavutettavuus ja monikanavaisuus sekä sujuva tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

4 Strategisia tavoitteita ja ohjaus AVAUKSELLE 1. STM:n strategia ja hallitusohjelma sekä lait (myös uudet ja uudistetut) ohjaavat 2. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta toteuttava uusi kuntalaki uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta 3. Julkishallinnon tietohallintolakia toteuttava ottaa huomioon kansallisen sote-kokonaisarkkitehtuurin kehittää alueellista sote-kokonaisarkkitehtuuria 4. Kansallista kehittämistyötä alueellisesti toteuttava KASTE-1 ja KASTE-2-ohjelmat, Innokylä KANTA, eresepti, OPER, TIKESOS, SADE 5. Alueellista innovaatioympäristöä kehittävä Uusi Oulu, muut alueet/erva-alue ja Kaste-hankkeet Innokylä kehittämistyön alustana

5 TAUSTAA toimintaympäristön muutokset (uusi Oulu) kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus asiakaslähtöisyys valinnanvapaus valinnan mahdollisuudet (monikanavaisuus, monituottajuus) oma vastuu, vahvistaa, tukea ja mahdollistaa oman vastuun lisäämisen hyvinvoinnista huolehtimisesta ja ylläpidosta ennalta ehkäisy osallistuminen palvelujen kehittämiseen: asiakkaat, ammattilaiset, järjestöt, yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, vapaaehtoiset, kehittäjäasiakkaat sähköinen asiointi mobiilipalvelut (liikkuvat yksiköt, muut teknologian mahdollisuudet, ipad) lainsäädäntö

6 Kehittämisen keskeiset lähtökohdat kuntalais- ja asiakaslähtöisyys monituottajuus ja monikanavaisuus palvelumuotoilu tietojen liikkuvuus rahan liikkuvuus asiakkaiden liikkuvuus

7 Avaus tulevaisuuden hyvinvointipalvelut Millaisia ovat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut, jos palvelumuotoilua ja teknologiaa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla? Miten varmistetaan hyvinvoinnin edellytykset ja laadukkaat palvelut, jos/kun resursseja on vähemmän? Visioidaan yhdessä miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan uudella tavalla! Keskustelu on avattu: Innokylä.fi

8 Uuden Oulun oma-alusta ja palvelualusta (2012 lähtökohdat) EU Valtio Aluetaso 20% asiantuntijapalvelut sote kuntapalvelut ja erva Kuntaorganisaatio Ennaltaehkäisy, henkilökohtainen tili ( kuntalaiselle hyvinvointiin), fyysiset ja virtuaaliset monipalvelukeskus ratkaisut Oulun kaupunki Kuntalaisen hyvinvointia ohjaavia ratkaisuja ja palveluita (Asiakkaan oman hyvinvoinnin hallinta ja valinnan vapaus) Ennakointitieto kuntalaisten tarpeista ja palautejärjestelmä palveluista Kehittämisohjelmat (Patio, TTK, ESKO), Hyvinvointiprofiili 80% kuntalaisten omapalvelu Kuntalaiset myös mukaan kehittämään Avausta

9 VISIO 2020 Vuonna 2020 Oulussa on uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, jossa painottuu kansalaiskeskeisyys, ennaltaehkäisy, teknologioiden hyödyntäminen, palveluiden parempi saavutettavuus ja monikanavaisuus sekä sujuva tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

10 Rahoittajien tavoitteet /STM, Tekes, Sitra Asiakaskeskeiset palveluprosessit Omatoimisuus ja sähköiset palvelut Ikääntyvien palveluketjut Uusia palveluita ja tuotteita Lisää palveluiden vientiä ja käyttöönottoa Järjestelmien harmonisointia ja standardointia Selkeä ja läpinäkyvä kehittämisen rahoitus ja työnjako 10

11 AVAUS - uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Palvelut LÄHIPALVELUT Avaus Tietojärjes telmät MONIKANAVAISET PALVELUT Innovaatioympäristö KUNTALAIS- LÄHTÖISYYS TALOUDEN HALLINTA

12 omaistuki Uuden Oulun palveluverkko Monipalvelukeskus (keskitetyt palvelut) kuntapalvelut terveyspalvelut sosiaalipalvelut erikoisterveyden huollonpalvelut Monipalvelukeskus Monipalvelukeskus Monipalvelukeskus Monipalvelukeskus Monipalvelu -piste mobiilit palvelu

13 AVAUS Päätavoitteet

14 Yhteistyökumppanit

15 Avaus-hankkeen kehittämisvaiheen tavoitteet Tulosodotus Oululaisista kuntalaisista 80%:a huolehtii aktiivisesti omasta terveydestään. Kuntalaislähtöinen toimintakulttuuri saadaan osaksi kaikkia palveluja, joita tuottavat Kuntalaisen turvallisen Palvelujärjestelmän Ouluun on syntynyt vahva hyvinvoinnin ja terveellisen arjen kunta ja yksityiset osaamisen ja innovoinnin muutoksen tueksi keskus on ja toteutuminen palvelun sen verkostot tuottajat. ulottuvat sekä kansallisesti että ympäri kehitetty maailman. sähköinen Kon Kolmas sektori investoinut tuottaa merkittäviä Mielenterveyden toimintojaan Ouluun. palvelutarjotin erilaisia toimintoja palvelujen tueksi. Tehtävällä muutoksella kuntalaisen omavastuu ja omahoidon osuus kasvaa. Itsestä ja toisista huolehtiminen lisääntyy ja kuntalainen osallistuu omahoitoa tukevien palvelujen kehittämiseen aktiivisesti. päihteettömyyden edistäminen Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito Palvelutarjottimen ensimmäisen vaiheen sisältö on toteutettu osatavoitteiden mukaisesti Oulussa Palvelutarjottimen malli on monistettavissa muille alueille Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

16 Alueelle saadaan hyvin toimiva avoin innovaatioympäristö, joka linkittyy kansalliseen ja kansainväliseen innovaatioympäristöön. Innovaatioympäristössä kuntalaiset ja kolmannen sektorin toimijat tuovat esiin arjen selviytymisen tarpeita ja arvioivat ideoita. Hyvinvoinnin ammattilaiset tuottavat tietoa ja arvioivat ideoiden soveltuvuutta sekä tuovat esiin muutoksen edellyttämiä tarpeita ja ratkaisuja. Yritykset, tutkimuslaitokset ja kolmas sektori tuovat ratkaisuja esitettyihin hyvinvointialan haasteisiin, lisäksi tutkimuslaitokset osallistuvat ideoiden arviointiin. Avoin innovaatioympäristö tuottaa tuotteita ja konsepteja kuntalaisen hyvinvoinnin ja itsestä huolehtimisen tueksi. Julkisen toimijan rooli ja osallistumismahdollisuudet avoimessa innovaatioympäristössä ovat selkeät. (pelisäännöt yhteistyöhön) Yleinen ja monistettava toimintamalli innovaatioympäristöstä Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

17 Alueelle saadaan hyvin toimiva avoin innovaatioympäristö, joka linkittyy kansalliseen ja kansainväliseen innovaatioympäristöön. Innovaatioympäristössä kuntalaiset ja kolmannen sektorin toimijat Innovaatioprosessin työstäminen valmiiksi ja tuovat esiin arjen selviytymisen omistajuuden sopiminen tarpeita ja arvioivat ideoita. Fyysisen ja virtuaalisen Hyvinvoinnin ammattilaiset toimintaympäristön tuottavat tietoa ja arvioivat kehittäminen ideoiden soveltuvuutta sekä tuovat Yhteistyömalli esiin kansalliseen muutoksen edellyttämiä tarpeita ja kansainväliseen ja ratkaisuja. Yritykset, innovaatioympäristöön tutkimuslaitokset ja kolmas sektori tuovat ratkaisuja esitettyihin hyvinvointialan haasteisiin, lisäksi tutkimuslaitokset osallistuvat ideoiden arviointiin Avoin innovaatioympäristö tuottaa tuotteita ja konsepteja kuntalaisen hyvinvoinnin ja itsestä huolehtimisen tueksi. Julkisen toimijan rooli ja osallistumismahdollisuudet avoimessa innovaatioympäristössä ovat selkeät. (pelisäännöt yhteistyöhön) Yleinen ja monistettava toimintamalli innovaatioympäristöstä Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

18 Avauksen tavoitteet 2012: Oulu vuonna 2015: Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa Ammattilaisten työkalut ovat käyttäjäystävällisiä ja mobiileja. Ne palvelevat niin asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä kuin toiminnanohjausprosesseissa. Tiedonkulku on sujuvaa. on käytössä uluun on syntynyt vahva hyvinvoinnin osaamisen ja innovoinnin keskus ja sen kustannustehokas rkostot ja toimintaa ulottuvat tukeva sekä kansallisesti että ympäri Tietoalustan maailman. ydin Kontinkangas perustuu ydin. Alueellinen ja sekä arkkitehtuuri modulaariseen avoimeen invointiyrityksemme ammattilaisia että ovat Alueellinen vahvistuneet ja uusia arkkitehtuuriin yrityksiä ja on rajapintoihin syntynyt. Muutama asiakkaita kansainvälinen suuryritys toiminnanohjaus on investoinut merkittäviä sekä yleisiin toimintojaan standardeihin. Ouluun. palveleva alueellinen tietojärjestelmäkok onaisuus. Tietojärjestelmien hallittu uudistaminen Rakenne mahdollistaa monipuolisen terveydenhuollon ekosysteemin ja laajentumisen innovatiivisiin, uusiin ratkaisuihin Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

19 AVAUS Hyvinvointipalvelut Keijo Koski

20 Avaus-hankkeen toimenpiteet palvelujen osalta Tulevaisuuden palvelujärjestelmää rakennetaan sähköisen palvelutarjottimen avulla, joka kokoaa yhteen julkisen-, yksityisen sekä kolmannen sektorin palvelun tuottajat. Palvelutarjotin antaa kuntalaiselle kokonaiskäsityksen alueellisesta palveluvalikoimasta ja mahdollistaa kuntalaisen valinnanvapauteen perustuvaa omaehtoista palvelujen hankintaa. Kuntalaisen käytössä omaan hyvinvointiin ja toimintakykyynsä liittyvät tiedot, sekä työkalut ja tuki oman hyvinvoinnin ja tavoitteellisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen. Ammattilaisten näkökulmasta keskeistä on perehdyttäminen uudenlaiseen toimintamalliin. Keskeistä kehittämistyössä on kuntalaisten mukaan ottaminen palvelumuotoilun keinoin Sähköisen asioinnin kehittäminen SADe ohjelmasta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

21 Kehityssuunta Taso 6 Eriytyneet palvelut Taso 5 Erikoistuneet palvelut Taso 4 Konsultoivat tukipalvelut Taso 3 Sähköinen palveluohjaus, ammattilaiskontakti Hyvinvointi Sivistys ja kulttuuri Ympäristö ja yhteiskunta Yksilön kehitysyhteisöjen tuki = hyvinvoinnin tila ilman erityistä tarvetta. Hyvinvoinnin tietoisuus läsnä päivittäisessä elämässä = tarve kasvattaa hyvinvointipalveluihin. Ennalta ehkäisevää toimintaa, omaa vastuuta, sähköistä asiointia, palveluita yksityisja 3.sektori = fyysinen kohtaaminen palvelutasoilla 4 6. Taso 2 Taso 1 Yksilön arjen hyvinvoinnin tuki & ohjaus, kansalaislähtöiset palvelut ja asiointi Oma vastuu

22 Turvallinen ja terve arki Ikäihmiset, jotka eivät vielä ole säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä. Kotona selviytymisen edellytys on toimintakyvyn ylläpito Keskitytään tukemaan välillisiä toimintoja (kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät toiminnot) ja sosiaalisiin toimintoihin (viriketoiminta, ulkoilu, harrastukset) tuomalla niihin uudenlaisia palveluratkaisuja Teknologia arjen tukena Perheiden osalta tarjottimelle tuodaan arjen kehitysyhteisön palveluita Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

23 Mielenterveyden edistäminen Tuetaan avopalvelujen ja matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä, painopisteenä ennaltaehkäisevän toiminnan ja sähköisten palvelujen kehittäminen, omahoidon tukeminen Palvelutarjottimen kehittäminen kuntalaisen mielenterveyden edistämisen näkökulmasta Eri sektorien ennaltaehkäisevät palvelut ja toiminnot näkyviksi ja helposti ymmärrettäviksi, arvio omasta hoidon tarpeesta, palveluun ohjaaminen Työkalut, riskitestit, lomakkeet mielenterveyden tukemiseksi Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

24 Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito Ennaltaehkäisevä näkökulma; terveelliset elämäntavat läpi elämänkaaren terveelliset elämäntavat, liikunta, ravinto, lepo Palveluohjaus Hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan näkökulmasta Ammattilaiset kuntalaisen hyvinvoinnin tukena Kuntalaisen ohjaaminen palvelutarjottimen palveluissa/palveluihin perehdyttäminen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

25 AVAUS Innovaatioympäristö Keijo Koski

26 Alueellinen avoin innovaatioympäristö Innovaatiokulttuuri Välineet sekä sähköinen alustaa joka mahdollistaa avoimen vuoropuhelun kehitystoimintaan osallistuvien tahojen välille sekä luo uusia tuotteita, toimintatapoja ja ratkaisuja tukemaan kuntalaisen omavastuuta ja omahoitoa. Linkitys kansalliseen innovaatioympäristöön. Kuntalaisten arkipäivän tarpeista nousevien innovaatioiden etsiminen Innovaatiot tukevat omaa vastuunottoa, ovat suunnattuja kuluttajamarkkinoille (kunta ei maksa) ja joista yritykset saavat liiketoimintaa. Julkinen sektori saa tarvitsemiaan palveluita/välineitä tukemaan julkista palvelutuotantoa Innovaatiotoiminnan kehittämisessä huomioidaan Avauksen teemat, joita ovat palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyys, omatoimisuuden mahdollistaminen, monikanavaiset palvelut, monituottajamalli sekä tiedon ja rahan liikkuvuus. Innovaatioprosessi

27 Innovaatioympäristö kulttuuri osaaminen innovaatiotehtävät tarpeet työkalut tilat rahoitusmallit Oppilaitokset, tutkimuslaitokset, terveyden i edistämisen yksiköt yhdessä tekeminen Kunnalliset hyvinvointipalveluiden ja erikoissairaanhoidon ammattilaiset ja kehittäjät Tulevaisuuden tarvelähtöiset palvelut lapsille, nuorille työikäisille ja ikäihmisille Yritykset, järjestöt, säätiöt, seurat, vapaaehtoiset toimintamallit välineet prosessit tutkimus vuoropuhelu avoimuus

28 Kuntalaisten ja kehittäjäyhteisön aktivointi innovaatioprosessissa Osallistamisen hyvien menetelmien kokoaminen ja vakiinnuttaminen Tarpeiden kokoaminen kuntalaiset ja ammattilaiset Tarpeiden esittäminen, kunta, kuntalaiset ja ammattilaiset, innovaatiotehtävät Kuntalaiset ja kehittäjäyhteisö innovaatioideoiden arvioijina ja sparraajina Innovaatioiden arviointi, innovaatiotiimi Innovaatioideoiden arviointi, FAST TRACK ja IDEATREFFIT Innovaatioprosessin osallistumisen tuotteistaminen Strategiset tavoitteet, operatiiviset tavoitteet, kuntalaisten tarpeet Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

29 Hyvinvointikysely UBI-näytöillä Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

30 Hyvinvointikysely UBI-näytöillä 1. Olisin ikäihmisenä valmis asumaan samassa asunnossa muiden ikäihmisten kanssa. Pitäisimme seuraa toinen toisellemme ja huolehtisimme toisistamme. (peukku ylös/alas) 2. Ostoskeskusten toimintaa pitäisi kehittää siten, että kauppa-asioinnin yhteydessä voin hoitaa muitakin asioita, kuten terveyteen liittyviä mittauksia (esim. korvatulehdusmittari) ja saada ohjausta. Asiointi keskitetysti yhdessä paikassa helpottaisi arkeani. (peukku ylös/alas) 3. Jos elämäntilanteeni mahdollistaisi, voisin toimia tukihenkilönä minulle tuntemattomalle ihmiselle, enkä vaatisi rahallista korvausta. (peukku ylös/alas) 4. Jos minulla olisi käytössä tietokone kuva- ja ääniyhteyksin, pitäisin ikäihmisenä läheisiini, ystäviini ja erilaisiin ryhmiin yhteyttä sen avulla. (peukku ylös/alas) 5. Ikäihmisenä olisin valmis ottamaan kotiini erilaisia teknisiä ratkaisuja turvaamaan elämääni. Tällaiset ratkaisut tunnistaisivat avun tarvetta automaattisesti ja ohjaisivat minua puheella tekemään eri toimintoja (esim. muistuttaisivat asioista). (peukku ylös/alas) 6. Teknologialla voidaan tehostaa hyvinvointipalveluita. (peukku ylös/alas) 7. Kävisin terveyteeni liittyvää keskustelua mieluummin internetin välityksellä kuin käymällä paikan päällä terveysasemalla tai muussa terveydenhuollon yksikössä. (peukku ylös/alas) Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

31 8. Haluaisin kaikki terveyteeni liittyvät tutkimustulokset, diagnoosit, ajanvaraukset ym. internettiin Oulun omahoitoon. (peukku ylös/alas) 9. Olen valmis satsaamaan rahaa terveyspalveluihin, jotta ne ovat helposti ja nopeasti saatavillani. (peukku ylös/alas) Tulokset: estionnaire_id=3&language=fi Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

32 Hyvinvointikeskustelua Patiolla Keskustelu on käynnissä loka-marraskuun. Keskustelijoita 47, yhteensä noin viestiä 250 Aiheita ovat omahoito, palvelukampukset/oma koti; asukastupien funktio, terveyskioskit, ikäihmisten ruokailu, teknologian käyttö, vinkkejä palveluihin Haasteita: Moderaattorilla suuri rooli keskustelun ylläpidossa. Haasteellista on saada ihmiset vastaamaan. Hyötyjä: Joitakin kehittämisideoita on tullut Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

33 Tällä hetkellä esim. keskusteluapua on hyvin vaikea saada. Joku voisi hyötyä siitä että saisi keskustella ammattihenkilön kanssa. Saattaa olla jopa niin, että kun sitä keskusteluapua ei ole saatavilla niin varataankin lääkärille aika. Ja saadaan lääkettä ahdistukseen, kun henkilö olisi saanut enemmän hyötyä pelkästä keskusteluavusta. Siis kyllä tarvitaan muita terveydenhuollon/sos.huollon ammattilaisia,mutta ei korvaamaan vaan lääkäreiden lisäksi. Turvallisuuskoulutusta ikäihmisille. yhteiskunta voisi järjestää tapaamismahdollisuuksia yksinäisille ikäihmisille. Ikäihmisten kerhot ym. ovat hyviä, mutta joillakin on korkeampi kynnys osallistua niihin. Jonkinlainen saattaja-apu tässäkin olisi kenties tarpeen. vanhuksille suunnattu päiväkoti ja talonmiehet taloyhtiöihin vertaiskeskustelu eri sairausryhmille verkossa (Omahoidon kautta linkki) ja työntekijän kalenteriin pääsy ajanvarausta varten sekä kysymykset lääkärille omahoidon kautta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

34

35 Oulun kaupungin hyvinvointi-ideoiden käsittelyprosessin loppupää (luonnos) YHTEISEN KEHITTÄMISEN TASON LÖYTÄMINEN: Tutkimuksellisuus Tuotetestaus/ pilotointi Rahoitusmallit HANKKEISTUS: Yhteys kehittämiskumppaneihin (CHT, OUKA/ tuotetestaus) Yhteys rahoittajiin (Tekes) Hankesuunnitelman laadinta (tavoitteet, tehtävät, aikataulu, kustannusarvio, rahoitus) KÄYNNISTYS: Projekti käyntiin Prosessin johtaminen

36 Innovaatioympäristö Innovaatioympäristö asiakkaiden palvelutarpeen tyydyttämiseksi elämänkaaren mukaisesti / sisäinen prosessi Tarpeiden esittäminen, kunta ammattilaiset Tarpeiden kokoaminen kuntalaiset Innovaatioiden arviointi Valittujen ideoiden jatkojalostaminen, tuotteistaminen Jatkovalmisteluun hyväksyttyjen ideoiden väliarviointi Hankintaperiaatteet kehittämisvaihe ja käyttöönotto Lainsäädäntöön vaikuttaminen Rahoitus kehitettäville ideoille

37 Innovaatioympäristö asiakkaiden palvelutarpeen tyydyttämiseksi yritysten ja tutkimuslaitosten ymmärrys asiakkaiden tarpeista. Julkinen sektori saa tarvitsemiaan palveluita/välineitä tukemaan julkista palvelutuotantoa / yksityinen prosessi Verkottaminen Tiedontuotanto tarpeista Innovaatiotehtävien julkistaminen ja työstäminen Tila /paikka tapaamiseen. Fyysisen ja virtuaalisen ympäristön rakentaminen Yhteisten innovointi tilaisuuksien järjestäminen Tieto ja teknologiset ratkaisut, alueellinen innovaatioympäristö

38 Toimenpiteet Kuntalaisen osallistamisen edistäminen Avaus hankkeessa Avauksen rooli korostuu hyvien menetelmien kokoajana ja niiden vakiinnuttajana vahvassa yhteistyössä osallisuuden parissa työskentelevien kanssa. Tavoitteena: löytää keinot ja välineet, joilla saadaan kuntalaisen ja henkilökunnan ääni kuuluville ja tuotua kehittämisideat avoimeen innovaatioympäristöön osaksi kehittämistyötä ja päätöksentekoa. Osallistuminen kehittämistyöhön tulee olla lähellä arkea ja asiakastyötä eikä erillisenä toimintana Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

39 AVAUS Tietojärjestelmät Keijo Koski

40 Tietojärjestelmät Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on käytössä kustannustehokas ja toimintaa tukeva ja sekä ammattilaisia että asiakkaita palveleva alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus. Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu alueellisena yhteistyönä Tietojärjestelmien hallittu uudistaminen tavoitteiden mukaisesti yhden installaation strategia, tietojen yhteiskäyttöisyys Alueellisen toiminnanohjauksen kehittäminen yli hoitoketju- ja organisaatiorajojen tiedolla johtaminen, sähköinen hyvinvointikertomus Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

41 NYKYTILAN HAASTEITA Ohjaus Kansallinen ohjaus on heikkoa Puutteellinen standardointi (rajapinnat, arkkitehtuuri) Tietojärjestelmäratkaisut Vanhentuneet järjestelmät Heikko käytettävyys Potilastietojen saatavuus on puutteellista Muutokset kalliita ja vaikeita toteuttaa Päällekkäinen ja hidas kehittäminen Muuttuva toimintaympäristö Palvelualueet ja palveluiden järjestäminen PPSHP alueen erot HUSiin: -Tietojärjestelmäkokonaisuus ei ol yhtä pahasti vanhentunut - Esko perustuu webkäyttöliittymään ja on käytettävyydeltään esim. Uranusta parempi - Alueella toimii sähköinen lähetepalaute -järjestelmä Valinnanvapaus, liikkuvuus ja kasvavat asiakasvaatimukset

42 AVAUS STRATEGINEN ARKKITEHTUU 1. Tavoitteena uuden sukupolven tietojärjestelmä kokonaisuus Toimintaprosesseja tukeva kokonaisarkkitehtuuri Toiminnanohjauksen, asiakastietojärjestelmien ja omahoidon kehittäminen 2. Strategiset lähtökohdat Alueellisesti yhteentoimiva tietojärjestelmäkokonaisuus (PPSHP omistajastrategia) Esteetön tiedon hyödyntäminen ERVA-alueella (ERVA strategia) Monitoimijainen palveluekosysteemi (Uusi Oulu) Kokonaisvaltainen palveluiden järjestäminen (Uusi Oulu) Lainsäädännön kehittäminen 3. Avoin, modulaarinen tietojärjestelmäkokonaisuus Määritellään oma toimintaprosesseja tukeva arkkitehtuuri, johon ekosysteemin toimijoiden on sitouduttava! Vaatimukset Rakenteelliset arkkitehtuurielementit Luodaan standardeja ellei niitä vielä ole (validointi, sertifiointi) Alueellisesti yhteinen / yhteentoimiva tietojärjestelmä (TAPAS) Alueella yksi erikois- ja perusterveydenhuollon järjestelmäinstallaatio 4. Avoin innovaatioympäristö Asiakas omistaa tiedot Aktivointi, osallistaminen ja ennaltaehkäisy sähköisten palveluiden avulla AVAUS: määritellään revolutionäärinen arkkitehtuuri, joka mahdollistaa evolutionäärisen kehittämisen ja avoimen ekosysteemin

43

44 TAPAS ARKKITEHTUURIN KEHITTÄMINEN VISIO 2020 Strateginen arkkitehtuuri

45 AVOIMEN, MODULAARISEN ALUEELLISESTI YHTEENTOIMIVAN TIETOJÄRJESTELMÄN EDUT

46 TIEKARTTA 2012 VISIO ) STRATEGINEN ARKKITEHTUURI Avoimuus Modulaarisuus Toiminnalliset vaatimukset Rakenteet Revoluutio 2) LOOGINEN ARKKITEHTUURI Vaatimukset Rajapinnat Teknologiat Yhteentoimivuus Taktinen suunnitelma 3) KEHITTÄMINEN Evolutionäärinen kehitys Kehitysohjelmat Osaprojektit AVAUS OUS/ERVA kehittämiskeskus Salkun & arkkitehtuurin hallinta Ekosystemin toimijat Ekosystemin toimijat Ekosystemin toimijat

47 AVAUS APOTTI YHTEISTYÖ? 1. Strategisen tason yhteistyö: Kansallisen tason linjaukset ja yhteinen näkemys 2. Konkreettinen yhteistyö tulevaisuuden tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä: Yhteinen kokonaisarkkitehtuuri 3. Tiedonvaihto: Kilpailevat ideologiat - sparraus

48 Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen kansallinen tukiprojekti Toteutusehdotus; Versio Projektin tuotoksena tuotetaan ehdotukset alueellisen kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilasta (viitearkkitehtuuri), valtakunnallisen tason yhteentoimivuuden ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisvaatimuksista sekä aluekohtaiset kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan yleiset kuvaukset. Lisäksi projektin tuotoksena syntyy malli sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseksi ja liittämiseksi osaksi kunnan/kuntayhtymän kokonaisarkkitehtuuria

49 AVAUS Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut

29.5.2013 Eila Erkkilä Hallintoylilääkäri Hyvinvointipalvelut Oulun kaupunki. Avaus

29.5.2013 Eila Erkkilä Hallintoylilääkäri Hyvinvointipalvelut Oulun kaupunki. Avaus 29.5.2013 Eila Erkkilä Hallintoylilääkäri Hyvinvointipalvelut Oulun kaupunki Avaus Sisältöä Avaus ja Oulu Muutoksia Avaus Kehittämisestä Innovaatioista Tulevaisuudesta Suomen nuorin väestö Alle 15-vuotiaita

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020 Anne Kallio STM Kansalliset linjaukset ja toimenpiteet 2012-2015 pääosassa jo tehtyjen linjausten toimeenpano KanTa-palveluiden

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Kuntien palvelujen kehittäminen. Timo Nousiainen

Kuntien palvelujen kehittäminen. Timo Nousiainen Kuntien palvelujen kehittäminen Timo Nousiainen Suomi ikääntyy, kuntakoko kasvaa, palvelujen kysyntä lisääntyy Mikä reseptiksi? Vahva peruskunta Normitalkoot -kuntien tehtävät Kuntastrategia Palvelujen

Lisätiedot

AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin. 10.9.2014/Anu Tuominen

AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin. 10.9.2014/Anu Tuominen AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin 10.9.2014/Anu Tuominen AVAUS -hanke Kehittämisvaihe 2013 2015 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION. Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki

TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION. Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki Kuvataan ja analysoidaan sosiaalija terveydenhuollon alueellisen

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Strategiatyön vaiheet 1. Kartoitus 2. Visiointi 3. Priorisointi 4. Toimenpiteistä ja vastuista sopiminen 5.

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Kehitysmatkalla suomalaisessa innovaatiopolitiikassa: teknologisista innovaatioista sosiaalisiin innovaatioihin

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa. KUPOS3 Aki Heiskanen

Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa. KUPOS3 Aki Heiskanen Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa KUPOS3 Aki Heiskanen Taustaa uudistuksille STM: sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämisstrategia 1996 (Päivitettiin 1998) Odotettiin uusia

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Learning Cafessa opitaan ja työskennellään yhdessä

Learning Cafessa opitaan ja työskennellään yhdessä Learning Cafessa opitaan ja työskennellään yhdessä Lähteet: Riitta Suurla Leenamaija Otala 2001 Kuntalaislähtöiset palveluprosessit Learning Café Periaatteet Monikanavainen palveluverkosto Learning Café

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Kansalaisten ja henkilöstön

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla?

Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla? Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla? Kansliapäällikkö Kari Välimäki 6.11.2008 Stakes auditorio Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiset linjaukset 2015

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

SÄHKÖINEN ASIOINTI JA PALVELUT

SÄHKÖINEN ASIOINTI JA PALVELUT SÄHKÖINEN ASIOINTI JA PALVELUT TERVEYSKESKUSTEN JOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT 9-10.2.2012 Keijo Koski 10.2.2012 Oulun kaupunki Kehittämisohjelmat Uusi Oulu asukasmäärä noin 187 500 (X/11) Oulu, Haukipudas, Kiiminki,

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Ohjelman sisältö Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Tuula Jäppinen, innovaatio-asiantuntija Suomen Kuntaliitto Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Julkisen sektorin innovaatiotoiminta Avoin

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Teppo Sulonen, CV 1970 > 70 luku : Opiskelu Tampereen yliopisto Postipankki 80 luku : Ammattilainen Kaikki IT alasta Nokia Data 90 luku : Yrittäjä Avasta Transactions

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II pj Tanja Matikainen, Janakkalan kunta siht. Reetta Sorjonen, Hämeen liitto Tehtävä 1. Valitkaa taulukosta

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE

LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE Pois sektorikohtaisesta toiminnasta kohti poikkihallinnollista koko kunnassa toimivaa saumatonta liikunnan palveluketjua Paremmat mahdollisuudet vaikuttavuuden arviointiin,

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

2012-2015. www.pohjoissuomenkaste.fi, www.innokyla.fi

2012-2015. www.pohjoissuomenkaste.fi, www.innokyla.fi Me sinä, minä rakennamme turvallisen ympäristön yhdessä, osana yhteistä elämänpiiriämme, yhteisöämme. 2012-2015 www.pohjoissuomenkaste.fi, www.innokyla.fi AVAUS: Hyvinvoinnin tarjotin Hyvinvoinnin ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Kuntamarkkinat 11.9.2014 Maija Paukkala Kehittämispäällikkö HyvisSADe projektijohtaja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Käsitteet Omahoito on potilaan

Lisätiedot

Turun kaupunki kehittää ja luo uusia toimintamalleja osallisuuden ja osallistumisen lisäämiseksi yhdessä kuntalaisten kanssa Projektijohtaja Päivi Penkkala Aktiivinen kuntalainen - ja Palvelutori Turussa

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA. Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki

KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA. Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki 1 Ei yhteiskunta vaan pyöri sillä tavalla, että mä sulle tässä uudeksi Kiilaksi tai hyvinvointipalveluvisioksi muuttuisin

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen Pärjäin-pilotti Säröstä Pyrintöön Jani Koskinen Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman ja ICT 2015 -raportin esityksiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa,

Lisätiedot

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmän kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmä Hankkeen organisointi ja aikataulu hankkeen avainhenkilöt DI Lauri Merikallio (Tieliikelaitos) KTM Mari-Anna Vallas (Tieliikelaitos)

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014 OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia Paikkatietoseminaari 12.2.2014 Sisältö OmaOulu-asiointialustan kehitys kehittämisstrategia 2006 2013 Perustana tietohallintostrategia (2006) kehittämisstrategia

Lisätiedot

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntoutuksen kokonaisuudistus Hallitusohjelman kirjaus ja tavoite Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta - toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän

Lisätiedot