AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat"

Transkriptio

1

2 AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat Keijo Koski

3 Vuonna 2020 Oulussa on uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, jossa painottuu kansalaiskeskeisyys, ennaltaehkäisy, teknologioiden hyödyntäminen, palveluiden parempi saavutettavuus ja monikanavaisuus sekä sujuva tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

4 Strategisia tavoitteita ja ohjaus AVAUKSELLE 1. STM:n strategia ja hallitusohjelma sekä lait (myös uudet ja uudistetut) ohjaavat 2. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta toteuttava uusi kuntalaki uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta 3. Julkishallinnon tietohallintolakia toteuttava ottaa huomioon kansallisen sote-kokonaisarkkitehtuurin kehittää alueellista sote-kokonaisarkkitehtuuria 4. Kansallista kehittämistyötä alueellisesti toteuttava KASTE-1 ja KASTE-2-ohjelmat, Innokylä KANTA, eresepti, OPER, TIKESOS, SADE 5. Alueellista innovaatioympäristöä kehittävä Uusi Oulu, muut alueet/erva-alue ja Kaste-hankkeet Innokylä kehittämistyön alustana

5 TAUSTAA toimintaympäristön muutokset (uusi Oulu) kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus asiakaslähtöisyys valinnanvapaus valinnan mahdollisuudet (monikanavaisuus, monituottajuus) oma vastuu, vahvistaa, tukea ja mahdollistaa oman vastuun lisäämisen hyvinvoinnista huolehtimisesta ja ylläpidosta ennalta ehkäisy osallistuminen palvelujen kehittämiseen: asiakkaat, ammattilaiset, järjestöt, yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, vapaaehtoiset, kehittäjäasiakkaat sähköinen asiointi mobiilipalvelut (liikkuvat yksiköt, muut teknologian mahdollisuudet, ipad) lainsäädäntö

6 Kehittämisen keskeiset lähtökohdat kuntalais- ja asiakaslähtöisyys monituottajuus ja monikanavaisuus palvelumuotoilu tietojen liikkuvuus rahan liikkuvuus asiakkaiden liikkuvuus

7 Avaus tulevaisuuden hyvinvointipalvelut Millaisia ovat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut, jos palvelumuotoilua ja teknologiaa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla? Miten varmistetaan hyvinvoinnin edellytykset ja laadukkaat palvelut, jos/kun resursseja on vähemmän? Visioidaan yhdessä miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan uudella tavalla! Keskustelu on avattu: Innokylä.fi

8 Uuden Oulun oma-alusta ja palvelualusta (2012 lähtökohdat) EU Valtio Aluetaso 20% asiantuntijapalvelut sote kuntapalvelut ja erva Kuntaorganisaatio Ennaltaehkäisy, henkilökohtainen tili ( kuntalaiselle hyvinvointiin), fyysiset ja virtuaaliset monipalvelukeskus ratkaisut Oulun kaupunki Kuntalaisen hyvinvointia ohjaavia ratkaisuja ja palveluita (Asiakkaan oman hyvinvoinnin hallinta ja valinnan vapaus) Ennakointitieto kuntalaisten tarpeista ja palautejärjestelmä palveluista Kehittämisohjelmat (Patio, TTK, ESKO), Hyvinvointiprofiili 80% kuntalaisten omapalvelu Kuntalaiset myös mukaan kehittämään Avausta

9 VISIO 2020 Vuonna 2020 Oulussa on uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, jossa painottuu kansalaiskeskeisyys, ennaltaehkäisy, teknologioiden hyödyntäminen, palveluiden parempi saavutettavuus ja monikanavaisuus sekä sujuva tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

10 Rahoittajien tavoitteet /STM, Tekes, Sitra Asiakaskeskeiset palveluprosessit Omatoimisuus ja sähköiset palvelut Ikääntyvien palveluketjut Uusia palveluita ja tuotteita Lisää palveluiden vientiä ja käyttöönottoa Järjestelmien harmonisointia ja standardointia Selkeä ja läpinäkyvä kehittämisen rahoitus ja työnjako 10

11 AVAUS - uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Palvelut LÄHIPALVELUT Avaus Tietojärjes telmät MONIKANAVAISET PALVELUT Innovaatioympäristö KUNTALAIS- LÄHTÖISYYS TALOUDEN HALLINTA

12 omaistuki Uuden Oulun palveluverkko Monipalvelukeskus (keskitetyt palvelut) kuntapalvelut terveyspalvelut sosiaalipalvelut erikoisterveyden huollonpalvelut Monipalvelukeskus Monipalvelukeskus Monipalvelukeskus Monipalvelukeskus Monipalvelu -piste mobiilit palvelu

13 AVAUS Päätavoitteet

14 Yhteistyökumppanit

15 Avaus-hankkeen kehittämisvaiheen tavoitteet Tulosodotus Oululaisista kuntalaisista 80%:a huolehtii aktiivisesti omasta terveydestään. Kuntalaislähtöinen toimintakulttuuri saadaan osaksi kaikkia palveluja, joita tuottavat Kuntalaisen turvallisen Palvelujärjestelmän Ouluun on syntynyt vahva hyvinvoinnin ja terveellisen arjen kunta ja yksityiset osaamisen ja innovoinnin muutoksen tueksi keskus on ja toteutuminen palvelun sen verkostot tuottajat. ulottuvat sekä kansallisesti että ympäri kehitetty maailman. sähköinen Kon Kolmas sektori investoinut tuottaa merkittäviä Mielenterveyden toimintojaan Ouluun. palvelutarjotin erilaisia toimintoja palvelujen tueksi. Tehtävällä muutoksella kuntalaisen omavastuu ja omahoidon osuus kasvaa. Itsestä ja toisista huolehtiminen lisääntyy ja kuntalainen osallistuu omahoitoa tukevien palvelujen kehittämiseen aktiivisesti. päihteettömyyden edistäminen Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito Palvelutarjottimen ensimmäisen vaiheen sisältö on toteutettu osatavoitteiden mukaisesti Oulussa Palvelutarjottimen malli on monistettavissa muille alueille Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

16 Alueelle saadaan hyvin toimiva avoin innovaatioympäristö, joka linkittyy kansalliseen ja kansainväliseen innovaatioympäristöön. Innovaatioympäristössä kuntalaiset ja kolmannen sektorin toimijat tuovat esiin arjen selviytymisen tarpeita ja arvioivat ideoita. Hyvinvoinnin ammattilaiset tuottavat tietoa ja arvioivat ideoiden soveltuvuutta sekä tuovat esiin muutoksen edellyttämiä tarpeita ja ratkaisuja. Yritykset, tutkimuslaitokset ja kolmas sektori tuovat ratkaisuja esitettyihin hyvinvointialan haasteisiin, lisäksi tutkimuslaitokset osallistuvat ideoiden arviointiin. Avoin innovaatioympäristö tuottaa tuotteita ja konsepteja kuntalaisen hyvinvoinnin ja itsestä huolehtimisen tueksi. Julkisen toimijan rooli ja osallistumismahdollisuudet avoimessa innovaatioympäristössä ovat selkeät. (pelisäännöt yhteistyöhön) Yleinen ja monistettava toimintamalli innovaatioympäristöstä Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

17 Alueelle saadaan hyvin toimiva avoin innovaatioympäristö, joka linkittyy kansalliseen ja kansainväliseen innovaatioympäristöön. Innovaatioympäristössä kuntalaiset ja kolmannen sektorin toimijat Innovaatioprosessin työstäminen valmiiksi ja tuovat esiin arjen selviytymisen omistajuuden sopiminen tarpeita ja arvioivat ideoita. Fyysisen ja virtuaalisen Hyvinvoinnin ammattilaiset toimintaympäristön tuottavat tietoa ja arvioivat kehittäminen ideoiden soveltuvuutta sekä tuovat Yhteistyömalli esiin kansalliseen muutoksen edellyttämiä tarpeita ja kansainväliseen ja ratkaisuja. Yritykset, innovaatioympäristöön tutkimuslaitokset ja kolmas sektori tuovat ratkaisuja esitettyihin hyvinvointialan haasteisiin, lisäksi tutkimuslaitokset osallistuvat ideoiden arviointiin Avoin innovaatioympäristö tuottaa tuotteita ja konsepteja kuntalaisen hyvinvoinnin ja itsestä huolehtimisen tueksi. Julkisen toimijan rooli ja osallistumismahdollisuudet avoimessa innovaatioympäristössä ovat selkeät. (pelisäännöt yhteistyöhön) Yleinen ja monistettava toimintamalli innovaatioympäristöstä Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

18 Avauksen tavoitteet 2012: Oulu vuonna 2015: Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa Ammattilaisten työkalut ovat käyttäjäystävällisiä ja mobiileja. Ne palvelevat niin asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä kuin toiminnanohjausprosesseissa. Tiedonkulku on sujuvaa. on käytössä uluun on syntynyt vahva hyvinvoinnin osaamisen ja innovoinnin keskus ja sen kustannustehokas rkostot ja toimintaa ulottuvat tukeva sekä kansallisesti että ympäri Tietoalustan maailman. ydin Kontinkangas perustuu ydin. Alueellinen ja sekä arkkitehtuuri modulaariseen avoimeen invointiyrityksemme ammattilaisia että ovat Alueellinen vahvistuneet ja uusia arkkitehtuuriin yrityksiä ja on rajapintoihin syntynyt. Muutama asiakkaita kansainvälinen suuryritys toiminnanohjaus on investoinut merkittäviä sekä yleisiin toimintojaan standardeihin. Ouluun. palveleva alueellinen tietojärjestelmäkok onaisuus. Tietojärjestelmien hallittu uudistaminen Rakenne mahdollistaa monipuolisen terveydenhuollon ekosysteemin ja laajentumisen innovatiivisiin, uusiin ratkaisuihin Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

19 AVAUS Hyvinvointipalvelut Keijo Koski

20 Avaus-hankkeen toimenpiteet palvelujen osalta Tulevaisuuden palvelujärjestelmää rakennetaan sähköisen palvelutarjottimen avulla, joka kokoaa yhteen julkisen-, yksityisen sekä kolmannen sektorin palvelun tuottajat. Palvelutarjotin antaa kuntalaiselle kokonaiskäsityksen alueellisesta palveluvalikoimasta ja mahdollistaa kuntalaisen valinnanvapauteen perustuvaa omaehtoista palvelujen hankintaa. Kuntalaisen käytössä omaan hyvinvointiin ja toimintakykyynsä liittyvät tiedot, sekä työkalut ja tuki oman hyvinvoinnin ja tavoitteellisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen. Ammattilaisten näkökulmasta keskeistä on perehdyttäminen uudenlaiseen toimintamalliin. Keskeistä kehittämistyössä on kuntalaisten mukaan ottaminen palvelumuotoilun keinoin Sähköisen asioinnin kehittäminen SADe ohjelmasta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

21 Kehityssuunta Taso 6 Eriytyneet palvelut Taso 5 Erikoistuneet palvelut Taso 4 Konsultoivat tukipalvelut Taso 3 Sähköinen palveluohjaus, ammattilaiskontakti Hyvinvointi Sivistys ja kulttuuri Ympäristö ja yhteiskunta Yksilön kehitysyhteisöjen tuki = hyvinvoinnin tila ilman erityistä tarvetta. Hyvinvoinnin tietoisuus läsnä päivittäisessä elämässä = tarve kasvattaa hyvinvointipalveluihin. Ennalta ehkäisevää toimintaa, omaa vastuuta, sähköistä asiointia, palveluita yksityisja 3.sektori = fyysinen kohtaaminen palvelutasoilla 4 6. Taso 2 Taso 1 Yksilön arjen hyvinvoinnin tuki & ohjaus, kansalaislähtöiset palvelut ja asiointi Oma vastuu

22 Turvallinen ja terve arki Ikäihmiset, jotka eivät vielä ole säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä. Kotona selviytymisen edellytys on toimintakyvyn ylläpito Keskitytään tukemaan välillisiä toimintoja (kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät toiminnot) ja sosiaalisiin toimintoihin (viriketoiminta, ulkoilu, harrastukset) tuomalla niihin uudenlaisia palveluratkaisuja Teknologia arjen tukena Perheiden osalta tarjottimelle tuodaan arjen kehitysyhteisön palveluita Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

23 Mielenterveyden edistäminen Tuetaan avopalvelujen ja matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä, painopisteenä ennaltaehkäisevän toiminnan ja sähköisten palvelujen kehittäminen, omahoidon tukeminen Palvelutarjottimen kehittäminen kuntalaisen mielenterveyden edistämisen näkökulmasta Eri sektorien ennaltaehkäisevät palvelut ja toiminnot näkyviksi ja helposti ymmärrettäviksi, arvio omasta hoidon tarpeesta, palveluun ohjaaminen Työkalut, riskitestit, lomakkeet mielenterveyden tukemiseksi Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

24 Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito Ennaltaehkäisevä näkökulma; terveelliset elämäntavat läpi elämänkaaren terveelliset elämäntavat, liikunta, ravinto, lepo Palveluohjaus Hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan näkökulmasta Ammattilaiset kuntalaisen hyvinvoinnin tukena Kuntalaisen ohjaaminen palvelutarjottimen palveluissa/palveluihin perehdyttäminen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

25 AVAUS Innovaatioympäristö Keijo Koski

26 Alueellinen avoin innovaatioympäristö Innovaatiokulttuuri Välineet sekä sähköinen alustaa joka mahdollistaa avoimen vuoropuhelun kehitystoimintaan osallistuvien tahojen välille sekä luo uusia tuotteita, toimintatapoja ja ratkaisuja tukemaan kuntalaisen omavastuuta ja omahoitoa. Linkitys kansalliseen innovaatioympäristöön. Kuntalaisten arkipäivän tarpeista nousevien innovaatioiden etsiminen Innovaatiot tukevat omaa vastuunottoa, ovat suunnattuja kuluttajamarkkinoille (kunta ei maksa) ja joista yritykset saavat liiketoimintaa. Julkinen sektori saa tarvitsemiaan palveluita/välineitä tukemaan julkista palvelutuotantoa Innovaatiotoiminnan kehittämisessä huomioidaan Avauksen teemat, joita ovat palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyys, omatoimisuuden mahdollistaminen, monikanavaiset palvelut, monituottajamalli sekä tiedon ja rahan liikkuvuus. Innovaatioprosessi

27 Innovaatioympäristö kulttuuri osaaminen innovaatiotehtävät tarpeet työkalut tilat rahoitusmallit Oppilaitokset, tutkimuslaitokset, terveyden i edistämisen yksiköt yhdessä tekeminen Kunnalliset hyvinvointipalveluiden ja erikoissairaanhoidon ammattilaiset ja kehittäjät Tulevaisuuden tarvelähtöiset palvelut lapsille, nuorille työikäisille ja ikäihmisille Yritykset, järjestöt, säätiöt, seurat, vapaaehtoiset toimintamallit välineet prosessit tutkimus vuoropuhelu avoimuus

28 Kuntalaisten ja kehittäjäyhteisön aktivointi innovaatioprosessissa Osallistamisen hyvien menetelmien kokoaminen ja vakiinnuttaminen Tarpeiden kokoaminen kuntalaiset ja ammattilaiset Tarpeiden esittäminen, kunta, kuntalaiset ja ammattilaiset, innovaatiotehtävät Kuntalaiset ja kehittäjäyhteisö innovaatioideoiden arvioijina ja sparraajina Innovaatioiden arviointi, innovaatiotiimi Innovaatioideoiden arviointi, FAST TRACK ja IDEATREFFIT Innovaatioprosessin osallistumisen tuotteistaminen Strategiset tavoitteet, operatiiviset tavoitteet, kuntalaisten tarpeet Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

29 Hyvinvointikysely UBI-näytöillä Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

30 Hyvinvointikysely UBI-näytöillä 1. Olisin ikäihmisenä valmis asumaan samassa asunnossa muiden ikäihmisten kanssa. Pitäisimme seuraa toinen toisellemme ja huolehtisimme toisistamme. (peukku ylös/alas) 2. Ostoskeskusten toimintaa pitäisi kehittää siten, että kauppa-asioinnin yhteydessä voin hoitaa muitakin asioita, kuten terveyteen liittyviä mittauksia (esim. korvatulehdusmittari) ja saada ohjausta. Asiointi keskitetysti yhdessä paikassa helpottaisi arkeani. (peukku ylös/alas) 3. Jos elämäntilanteeni mahdollistaisi, voisin toimia tukihenkilönä minulle tuntemattomalle ihmiselle, enkä vaatisi rahallista korvausta. (peukku ylös/alas) 4. Jos minulla olisi käytössä tietokone kuva- ja ääniyhteyksin, pitäisin ikäihmisenä läheisiini, ystäviini ja erilaisiin ryhmiin yhteyttä sen avulla. (peukku ylös/alas) 5. Ikäihmisenä olisin valmis ottamaan kotiini erilaisia teknisiä ratkaisuja turvaamaan elämääni. Tällaiset ratkaisut tunnistaisivat avun tarvetta automaattisesti ja ohjaisivat minua puheella tekemään eri toimintoja (esim. muistuttaisivat asioista). (peukku ylös/alas) 6. Teknologialla voidaan tehostaa hyvinvointipalveluita. (peukku ylös/alas) 7. Kävisin terveyteeni liittyvää keskustelua mieluummin internetin välityksellä kuin käymällä paikan päällä terveysasemalla tai muussa terveydenhuollon yksikössä. (peukku ylös/alas) Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

31 8. Haluaisin kaikki terveyteeni liittyvät tutkimustulokset, diagnoosit, ajanvaraukset ym. internettiin Oulun omahoitoon. (peukku ylös/alas) 9. Olen valmis satsaamaan rahaa terveyspalveluihin, jotta ne ovat helposti ja nopeasti saatavillani. (peukku ylös/alas) Tulokset: estionnaire_id=3&language=fi Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

32 Hyvinvointikeskustelua Patiolla Keskustelu on käynnissä loka-marraskuun. Keskustelijoita 47, yhteensä noin viestiä 250 Aiheita ovat omahoito, palvelukampukset/oma koti; asukastupien funktio, terveyskioskit, ikäihmisten ruokailu, teknologian käyttö, vinkkejä palveluihin Haasteita: Moderaattorilla suuri rooli keskustelun ylläpidossa. Haasteellista on saada ihmiset vastaamaan. Hyötyjä: Joitakin kehittämisideoita on tullut Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

33 Tällä hetkellä esim. keskusteluapua on hyvin vaikea saada. Joku voisi hyötyä siitä että saisi keskustella ammattihenkilön kanssa. Saattaa olla jopa niin, että kun sitä keskusteluapua ei ole saatavilla niin varataankin lääkärille aika. Ja saadaan lääkettä ahdistukseen, kun henkilö olisi saanut enemmän hyötyä pelkästä keskusteluavusta. Siis kyllä tarvitaan muita terveydenhuollon/sos.huollon ammattilaisia,mutta ei korvaamaan vaan lääkäreiden lisäksi. Turvallisuuskoulutusta ikäihmisille. yhteiskunta voisi järjestää tapaamismahdollisuuksia yksinäisille ikäihmisille. Ikäihmisten kerhot ym. ovat hyviä, mutta joillakin on korkeampi kynnys osallistua niihin. Jonkinlainen saattaja-apu tässäkin olisi kenties tarpeen. vanhuksille suunnattu päiväkoti ja talonmiehet taloyhtiöihin vertaiskeskustelu eri sairausryhmille verkossa (Omahoidon kautta linkki) ja työntekijän kalenteriin pääsy ajanvarausta varten sekä kysymykset lääkärille omahoidon kautta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

34

35 Oulun kaupungin hyvinvointi-ideoiden käsittelyprosessin loppupää (luonnos) YHTEISEN KEHITTÄMISEN TASON LÖYTÄMINEN: Tutkimuksellisuus Tuotetestaus/ pilotointi Rahoitusmallit HANKKEISTUS: Yhteys kehittämiskumppaneihin (CHT, OUKA/ tuotetestaus) Yhteys rahoittajiin (Tekes) Hankesuunnitelman laadinta (tavoitteet, tehtävät, aikataulu, kustannusarvio, rahoitus) KÄYNNISTYS: Projekti käyntiin Prosessin johtaminen

36 Innovaatioympäristö Innovaatioympäristö asiakkaiden palvelutarpeen tyydyttämiseksi elämänkaaren mukaisesti / sisäinen prosessi Tarpeiden esittäminen, kunta ammattilaiset Tarpeiden kokoaminen kuntalaiset Innovaatioiden arviointi Valittujen ideoiden jatkojalostaminen, tuotteistaminen Jatkovalmisteluun hyväksyttyjen ideoiden väliarviointi Hankintaperiaatteet kehittämisvaihe ja käyttöönotto Lainsäädäntöön vaikuttaminen Rahoitus kehitettäville ideoille

37 Innovaatioympäristö asiakkaiden palvelutarpeen tyydyttämiseksi yritysten ja tutkimuslaitosten ymmärrys asiakkaiden tarpeista. Julkinen sektori saa tarvitsemiaan palveluita/välineitä tukemaan julkista palvelutuotantoa / yksityinen prosessi Verkottaminen Tiedontuotanto tarpeista Innovaatiotehtävien julkistaminen ja työstäminen Tila /paikka tapaamiseen. Fyysisen ja virtuaalisen ympäristön rakentaminen Yhteisten innovointi tilaisuuksien järjestäminen Tieto ja teknologiset ratkaisut, alueellinen innovaatioympäristö

38 Toimenpiteet Kuntalaisen osallistamisen edistäminen Avaus hankkeessa Avauksen rooli korostuu hyvien menetelmien kokoajana ja niiden vakiinnuttajana vahvassa yhteistyössä osallisuuden parissa työskentelevien kanssa. Tavoitteena: löytää keinot ja välineet, joilla saadaan kuntalaisen ja henkilökunnan ääni kuuluville ja tuotua kehittämisideat avoimeen innovaatioympäristöön osaksi kehittämistyötä ja päätöksentekoa. Osallistuminen kehittämistyöhön tulee olla lähellä arkea ja asiakastyötä eikä erillisenä toimintana Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

39 AVAUS Tietojärjestelmät Keijo Koski

40 Tietojärjestelmät Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on käytössä kustannustehokas ja toimintaa tukeva ja sekä ammattilaisia että asiakkaita palveleva alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus. Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu alueellisena yhteistyönä Tietojärjestelmien hallittu uudistaminen tavoitteiden mukaisesti yhden installaation strategia, tietojen yhteiskäyttöisyys Alueellisen toiminnanohjauksen kehittäminen yli hoitoketju- ja organisaatiorajojen tiedolla johtaminen, sähköinen hyvinvointikertomus Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra

41 NYKYTILAN HAASTEITA Ohjaus Kansallinen ohjaus on heikkoa Puutteellinen standardointi (rajapinnat, arkkitehtuuri) Tietojärjestelmäratkaisut Vanhentuneet järjestelmät Heikko käytettävyys Potilastietojen saatavuus on puutteellista Muutokset kalliita ja vaikeita toteuttaa Päällekkäinen ja hidas kehittäminen Muuttuva toimintaympäristö Palvelualueet ja palveluiden järjestäminen PPSHP alueen erot HUSiin: -Tietojärjestelmäkokonaisuus ei ol yhtä pahasti vanhentunut - Esko perustuu webkäyttöliittymään ja on käytettävyydeltään esim. Uranusta parempi - Alueella toimii sähköinen lähetepalaute -järjestelmä Valinnanvapaus, liikkuvuus ja kasvavat asiakasvaatimukset

42 AVAUS STRATEGINEN ARKKITEHTUU 1. Tavoitteena uuden sukupolven tietojärjestelmä kokonaisuus Toimintaprosesseja tukeva kokonaisarkkitehtuuri Toiminnanohjauksen, asiakastietojärjestelmien ja omahoidon kehittäminen 2. Strategiset lähtökohdat Alueellisesti yhteentoimiva tietojärjestelmäkokonaisuus (PPSHP omistajastrategia) Esteetön tiedon hyödyntäminen ERVA-alueella (ERVA strategia) Monitoimijainen palveluekosysteemi (Uusi Oulu) Kokonaisvaltainen palveluiden järjestäminen (Uusi Oulu) Lainsäädännön kehittäminen 3. Avoin, modulaarinen tietojärjestelmäkokonaisuus Määritellään oma toimintaprosesseja tukeva arkkitehtuuri, johon ekosysteemin toimijoiden on sitouduttava! Vaatimukset Rakenteelliset arkkitehtuurielementit Luodaan standardeja ellei niitä vielä ole (validointi, sertifiointi) Alueellisesti yhteinen / yhteentoimiva tietojärjestelmä (TAPAS) Alueella yksi erikois- ja perusterveydenhuollon järjestelmäinstallaatio 4. Avoin innovaatioympäristö Asiakas omistaa tiedot Aktivointi, osallistaminen ja ennaltaehkäisy sähköisten palveluiden avulla AVAUS: määritellään revolutionäärinen arkkitehtuuri, joka mahdollistaa evolutionäärisen kehittämisen ja avoimen ekosysteemin

43

44 TAPAS ARKKITEHTUURIN KEHITTÄMINEN VISIO 2020 Strateginen arkkitehtuuri

45 AVOIMEN, MODULAARISEN ALUEELLISESTI YHTEENTOIMIVAN TIETOJÄRJESTELMÄN EDUT

46 TIEKARTTA 2012 VISIO ) STRATEGINEN ARKKITEHTUURI Avoimuus Modulaarisuus Toiminnalliset vaatimukset Rakenteet Revoluutio 2) LOOGINEN ARKKITEHTUURI Vaatimukset Rajapinnat Teknologiat Yhteentoimivuus Taktinen suunnitelma 3) KEHITTÄMINEN Evolutionäärinen kehitys Kehitysohjelmat Osaprojektit AVAUS OUS/ERVA kehittämiskeskus Salkun & arkkitehtuurin hallinta Ekosystemin toimijat Ekosystemin toimijat Ekosystemin toimijat

47 AVAUS APOTTI YHTEISTYÖ? 1. Strategisen tason yhteistyö: Kansallisen tason linjaukset ja yhteinen näkemys 2. Konkreettinen yhteistyö tulevaisuuden tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä: Yhteinen kokonaisarkkitehtuuri 3. Tiedonvaihto: Kilpailevat ideologiat - sparraus

48 Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen kansallinen tukiprojekti Toteutusehdotus; Versio Projektin tuotoksena tuotetaan ehdotukset alueellisen kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilasta (viitearkkitehtuuri), valtakunnallisen tason yhteentoimivuuden ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisvaatimuksista sekä aluekohtaiset kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan yleiset kuvaukset. Lisäksi projektin tuotoksena syntyy malli sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseksi ja liittämiseksi osaksi kunnan/kuntayhtymän kokonaisarkkitehtuuria

49 AVAUS Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut

29.5.2013 Eila Erkkilä Hallintoylilääkäri Hyvinvointipalvelut Oulun kaupunki. Avaus

29.5.2013 Eila Erkkilä Hallintoylilääkäri Hyvinvointipalvelut Oulun kaupunki. Avaus 29.5.2013 Eila Erkkilä Hallintoylilääkäri Hyvinvointipalvelut Oulun kaupunki Avaus Sisältöä Avaus ja Oulu Muutoksia Avaus Kehittämisestä Innovaatioista Tulevaisuudesta Suomen nuorin väestö Alle 15-vuotiaita

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

Hankeidean esittely Kaste aluejohtoryhmälle Juhani Heikka, Oulun kaupunki // Kehittämisen palvelualue // Tietohallinto

Hankeidean esittely Kaste aluejohtoryhmälle Juhani Heikka, Oulun kaupunki // Kehittämisen palvelualue // Tietohallinto Pohjoisen sote-alueen ICTkehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri Hankeidean esittely Kaste aluejohtoryhmälle 8.4.2014 ICT- ja toiminnan kehittämishankkeet AVAUS Hyvinvointipalveluiden uudistaminen Palvelutarjotin,

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020 Anne Kallio STM Kansalliset linjaukset ja toimenpiteet 2012-2015 pääosassa jo tehtyjen linjausten toimeenpano KanTa-palveluiden

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Kuntien palvelujen kehittäminen. Timo Nousiainen

Kuntien palvelujen kehittäminen. Timo Nousiainen Kuntien palvelujen kehittäminen Timo Nousiainen Suomi ikääntyy, kuntakoko kasvaa, palvelujen kysyntä lisääntyy Mikä reseptiksi? Vahva peruskunta Normitalkoot -kuntien tehtävät Kuntastrategia Palvelujen

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET ONION ONION-HANKKEEN TAVOITTEET Avoin, modulaarinen arkkitehtuuri tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemille Nykytilan kartoitus ja kehitystarpeiden selvitys Strategiset vaatimukset täyttävän

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin. 10.9.2014/Anu Tuominen

AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin. 10.9.2014/Anu Tuominen AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin 10.9.2014/Anu Tuominen AVAUS -hanke Kehittämisvaihe 2013 2015 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena anne.kallio@stm.fi Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Mitä on SOTE ja miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestyvät 2017 jälkeen Suomessa? Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Mitä on SOTE ja miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestyvät 2017 jälkeen Suomessa? Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Mitä on SOTE ja miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestyvät 2017 jälkeen Suomessa? Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Luonnos: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Soteuudistuksen. kulmakivet ja eteneminen. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Sote -johdolle

Soteuudistuksen. kulmakivet ja eteneminen. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Sote -johdolle Soteuudistuksen kulmakivet ja eteneminen Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 14.2.2017 Sote -johdolle 1 14.2.2017 - Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Aikataulu 2016 2017 2018 2019 Soteuudistuksen ja maakuntien

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain UNA 1. vaihe Apotti Oy Maakuntien hallinto- ja

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp.) ja valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 1 Sote- ja maakuntauudistus etenevät mutta toiminnallinen uudistuminen vaatii vielä työtä hallituksen

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo G4-arkkitehtuuriryhmä Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet Juha Rannanheimo Neljän yliopistosairaanhoitopiirin yhteisen kehitystyön tavoitteet VSSHP, PSHP, PSSHP ja

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION. Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki

TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION. Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki Kuvataan ja analysoidaan sosiaalija terveydenhuollon alueellisen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

Uudistumisella tuottavuusloikka

Uudistumisella tuottavuusloikka Uudistumisella tuottavuusloikka Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 18.8.2016 www.alueuudistus.fi 17.8.2016 1 Miksi maakuntauudistus tarvitaan mitä tavoitellaan? Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

AVAUS-hanke Ohjausryhmä

AVAUS-hanke Ohjausryhmä AVAUS-hanke Ohjausryhmä 21.4.2015 Esityslista 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 4. Tilannekatsaus 5. Muut

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Ikäteknologiakeskuksen verkostotapaaminen 1.12.2016 Vesa Kurikka Esityksen sisältö 1. Digitalisaatio mitä se on?

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Strategiatyön vaiheet 1. Kartoitus 2. Visiointi 3. Priorisointi 4. Toimenpiteistä ja vastuista sopiminen 5.

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 Etunimi Sukunimi Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen kehittäminen Case: virtuaalinen asukastupa

Käyttäjälähtöinen kehittäminen Case: virtuaalinen asukastupa Käyttäjälähtöinen kehittäminen Case: virtuaalinen asukastupa Anne Rajala master-opiskelija/oamk projektityöntekijä/avaus 12.11.2014 Esityksen sisältö: AVAUS-hankkeen esittely - Hyvinvoinnin tarjotin -

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 31.5.2017 Martta October 1 Työpaja 8: Väkivallan ehkäisy Klo 11 12 työpajan

Lisätiedot

KAIKEN A JA O AsiakasOsallisuus hanketyössä I klo Hallituksen kärkihanke: Palvelut asiakaslähtöisiksi

KAIKEN A JA O AsiakasOsallisuus hanketyössä I klo Hallituksen kärkihanke: Palvelut asiakaslähtöisiksi KAIKEN A JA O AsiakasOsallisuus hanketyössä I 22.2.2016 klo 09.30-15.00 Hallituksen kärkihanke: Palvelut asiakaslähtöisiksi Päiväys 21.2.2016 Sipilän hallitusohjelma, Hyvinvointi ja terveys Hallituksen

Lisätiedot

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan päämäärä: Oulu on (vuonna 2020 Euroopan) älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudenmaan Maakuntaparlamentti 23. 24.11.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen maakunta-

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Miten valtio tukee sotekehittämistä. tulevaisuudessa. Taina Mäntyranta STM terveyspalveluryhmä

Miten valtio tukee sotekehittämistä. tulevaisuudessa. Taina Mäntyranta STM terveyspalveluryhmä Miten valtio tukee sotekehittämistä nyt ja tulevaisuudessa Taina Mäntyranta STM terveyspalveluryhmä 29.4.2015 Kehittämisen tukea Kaste-ohjelman jatko? Sote-kehittämisrakenne? Kansallinen asiantuntijatuki?

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPE HANKE TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OVATKO LAPSET JA NUORET ITSESSÄÄN JO

Lisätiedot

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Kehitysmatkalla suomalaisessa innovaatiopolitiikassa: teknologisista innovaatioista sosiaalisiin innovaatioihin

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä

Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä 19.9.2017 Johanna Andersson ja Jani Lavonen Kansallisten ja alueellisten palveluiden yhdistäminen Sähköinen asiointi Toimipaikan valinta Ajanvaraus

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa SeAMK Foorumi 9.2.2017 Harri Jokiranta Osallisuus ja elinvoimakunta Kokonaisreformi Uuden rakenne uudet osaamiset? Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

Johdatus teemaan. Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM. Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät

Johdatus teemaan. Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM. Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Johdatus teemaan Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7-8-2.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste KASTE I 2008-2011 KASTE II 2012-2015

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot