TURVATEKNIIKAN KESKUS KULUTTAJA JA KAUPANKÄYNNIN MITTAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVATEKNIIKAN KESKUS KULUTTAJA JA KAUPANKÄYNNIN MITTAUKSET"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUS KULUTTAJA JA KAUPANKÄYNNIN MITTAUKSET

2 MITTAUSLAITTEET Kaupankäynnin mittaukset kuuluvat kuluttajan arkipäivään. Ostamme hedelmiä itsepalveluna ja leikkeleitä lihatiskiltä, tankkaamme bensiiniä, ostamme pätkän puutarhaletkua ja tilaamme ravintolassa juotavaa sen kummemmin miettimättä ostetun hyödykkeen määrän luotettavuutta. Oikean määrän ja oikean hinnan määrittämiseksi käytetään mittauslaitteita, joiden luotettavuuden varmistamiseksi on säädetty laki. Hinnan määrittelyssä käytettävien mittauslaitteiden tarkastamisella eli vakaamisella varmistetaan, että laite näyttää oikein, kuluttaja saa sovitun määrän tuotetta ja kauppias oikean korvauksen myymästään tuotteesta. Vakauksessa tarkastetaan, että mittauslaite toimii luotettavasti ja soveltuu kaupankäyntiin. Kaupankäynnissä saa käyttää vain hyväksyttyjä ja vaattuja mittauslaitteita. Mittauslaitteiden tarkastuksella varmistetaan osaltaan luotettava ja rehti kaupankäynti. Kuluttajien on voitava luottaa siihen, että he saavat vastinetta rahoilleen. Kauppiaiden edun mukaista on, että kaupankäynnin säännöt ovat samat kaikille eikä kilpailu vääristy epäluotettavien mittausten vuoksi. Kaupankäynnin mittauslaitteita ja niiden käyttöä valvovat Turvatekniikan keskus ja lääninhallitukset. 2

3 MITTAUSLAITTEIDEN KÄYTTÖ Mittaaminen kaupassa Kauppaliikkeissä, kuten elintarvikemyymälöissä, kioskeissa, rauta- ja kangaskaupoissa ja suoramyynnissä, on käytettävä vaattua mittauslaitetta aina, kun kaupassa määritellään tuotteen hinta painon, tilavuuden tai pituuden mukaan. Kaupoissa on itsepalveluvaakoja esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosastolla, palvelutiskin vaakoja ja takahuonevaakoja. Vaa at on asetettava suoraan tärinättömälle alustalle ja palveluvaaka siten, että asiakas näkee punnitustuloksen. Tuotteen mukana voidaan esimerkiksi hygieniasyistä punnita pieni pala paperia tai muuta pakkausmateriaalia, mutta pakkauksen paino on poistettava punnitustuloksesta. Tämä voidaan tehdä automaattisesti taaraamalla vaaka. Vaakojen on oltava tyyppitarkastettuja ja vaattuja. Niiden vakaus on uusittava kolmen vuoden välein. Nykyaikaisten vaakojen toimintaan vaikuttaa maan vetovoima. Putoamiskiihtyvyys vaihtelee maan eri puolilla. Tämän takia vaaka on vaattava käyttöpaikallaan tai käyttöpaikkaa varten eikä sitä voi rajoituksetta siirtää kovin pitkiä matkoja. Vaa assa saattaa olla käyttöpaikkaa koskeva tarra, jossa kerrotaan, kuinka pitkä matka laitetta voidaan siirtää pohjois eteläsuunnassa. Pituusmittoja käytetään esimerkiksi kangaskaupoissa, rautakaupoissa ja vaikkapa venetarvikeliikkeissä, missä tuotteita, kuten kankaita, mattoja, kaapeleita tai köysiä, myydään metritavarana. Mittanauhoille ja kiinteille pituusmitoille eli mittasauvoille riittää kerran suoritettu vakaus, kunhan vakausleima on selvä ja väline on vahingoittumaton. Kaapelimittarit, mattomittarit, tapettimittarit ja muut pituusmittarit on vaattava kolmen vuoden välein. 3

4 Torikauppa Torikauppa ja siihen verrattava kauppa, kuten tienvarsimyynti, eroaa hieman tavallisesta kaupasta. Torikaupassa voidaan myydä kiinteitä tuotteita puntareilla tai kiinteillä tilavuusmitoilla, kuten lieriömäisillä marjamitoilla ja perunakapoilla. Nämä perinteiset torikaupan mittauslaitteet eivät ole luotettavuudeltaan vaa an veroisia, mutta niiden käyttö sallitaan, koska torimyynti on pienimuotoista ja lyhytaikaista. Puntarit on vaattava kolmen vuoden välein. Kiinteille tilavuusmitoille, kuten kapoille ja metallisille mitta-astioille, joiden tilavuus on enintään 5 litraa, riittää kerran suoritettu vakaus, kunhan vakausleima on selvä ja väline on vahingoittumaton. Mittaukset huoltoasemilla ja autokorjaamoissa Huoltoasemien tutuin mittauslaite on jakelumittari, jolla mitataan ostetun polttoaineen määrä. Jakelumittarit on vaattava joka toinen vuosi. Näin taataan polttoainemittauksen luotettavuus. Myös voiteluöljyjä ja muita autokemikaaleja saatetaan myydä mitatun tilavuuden mukaan. Jos öljynvaihdossa öljy laskutetaan määrän mukaan, on se mitattava vaatulla mittauslaitteella. Nämä nestemittauslaitteet on vaattava kolmen vuoden välein. Kiinteille tilavuusmitoille, joiden tilavuus on enintään 5 litraa, riittää kerran suoritettu vakaus, kunhan vakausleima on selvä ja väline on vahingoittumaton. Alkoholin anniskelumitat Alkoholijuomien määrä on aina mitattava ennen tarjoilua. Anniskelussa on käytettävä vaattuja mittauslaitteita. Tutut lieriömäiset, erikokoiset kiinteät viina- ja viinimitat ovat mitta-astioita, joille riittää yksi vakaus. Ns. viinapistoolit, viinimittarit ja pullonsuumittarit, joissa on anniskeltavat annoskoot, ovat nestemittareita, jotka on vaattava kolmen vuoden välein. Suositeltava vaihtoehto olut- ja siiderimittareiden vakaamisen on tarjoilla juomat hyväksytyissä vakiolaseissa eli viivamitallisissa laseissa. Olutta tai siideriä on oltava laseissa vähintään viivaan saakka, sillä itse lasi on hyväksytty mitta. 4

5 Valmiiksi pakatut tuotteet Valmispakkauksissa tuotteet on pakattu etukäteen tietynkokoiseen pakkaukseen, johon on merkitty sisällön määrä. Valmispakkausten sisällön määrää ei voi muuttaa avaamatta pakkausta. Valmispakkauksia ovat esimerkiksi maitotölkit, kosmetiikkapurkit, olutpullot, valmiiksi pakatut juustonpalat tai lannoitesäkit. Valmispakkausten tekemiseen on aina käytettävä vaattuja mittauslaitteita, joilla varmistetaan, että pakkausten todellinen sisältö vastaa pakkaukseen merkittyä määrää. Joissakin valmispakkauksissa on merkitty pieni e-kirjain. Sisällön määrämerkinnän vieressä oleva merkki tarkoittaa, että valmispakkausten sisällön määrä täyttää EU direktiivissä asetetut vaatimukset ja pakkausten valmistusta valvotaan direktiivin mukaisesti. Veden ja kaukolämmön mittaus Kiinteistöjen veden ja kaukolämmön kulutusta mittaavat laitteet kuuluvat myös vakauslain piiriin. Asennettavien vesi- ja lämpöenergiamittareiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. Kaikkien käytössä olevien vesi- ja lämpöenergiamittareiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä jälkeen. Ensivaattujen mittareiden käyttöä suositellaan, vaikka vakausta ei vielä vaadita. Huoneistokohtaista kulutusta mittaavat laitteet eivät kuulu vakauslain piiriin. 5

6 MITTAUSLAITTEIDEN VAATIMUKSET JA MERKINNÄT Mittauslaitteet, joita käytetään yleisessä kaupassa taloudellisen edun määrittämiseen, on vaattava. Mittauslaitteen omistaja, haltija tai käyttäjä vastaa siitä, että laite on asianmukaisesti vaattu. Mittauslaitteita vakaavat TUKESin hyväksymät tarkastuslaitokset. Kuva 1. Suomalainen vakaus- ja sinetöintimerkki. Kaupankäynnissä käytettäville mittauslaitteille on pääsääntöisesti tehtävä ennen käyttöönottoa tyyppitarkastus ja ensivakaus. Käyttöönoton jälkeen mittauslaitteelle tehdään määräaikaisvakaus yleensä kolmen vuoden välein. Vakaus on lisäksi uusittava aina, kun on syytä epäillä mittarin luotettavuutta. Tyyppitarkastuksessa varmistetaan, että mittauslaite soveltuu tarkkuudeltaan ja toimintavarmuudeltaan aiottuun käyttöön eivätkä sen mittaustekniset ominaisuudet olennaisesti muutu vakausten välillä. Tyyppitarkastuksen läpäisseelle laitetyypille myönnetään tyyppihyväksyntä ja sille annetaan tyyppihyväksyntää osoittava merkki. Ensivakauksessa tarkistetaan, että mittauslaite vastaa hyväksyttyä tyyppiä ja että se toimii luotettavasti. Kuva 2. Tarra, joka kertoo milloin mittauslaite on seuraavan kerran vaattava. Vaatun mittauslaitteen tunnistaa vakausleimasta. Vakausleima voi olla kuvan 1 mukainen tarra, mutta se voidaan myös lyödä, syövyttää tai polttaa mittauslaitteeseen. Koska kuluttajan on usein vaikea havaita varsinaista vakausleimaa, mittauslaitteessa on usein varsinaisen vakausleiman lisäksi esimerkiksi kuvan 2 mukainen tarra. Seuraavan määräaikaisvakauksen ajankohta käy ilmi tarrasta. Myyntipaikalla ei saa pitää vakaamatonta mittauslaitetta, ellei ole ilmeistä, ettei sitä käytetä hinnan määrittämiseen. Tällöin siihen on laitettava kuvan 3 mukainen varoitustarra. Kuva 3. Vakauksen puuttumista osoittava varoitustarra. Uusissa vaaoissa ensivakausta vastaava merkintä on kuvan 4 mukainen yhdistelmä, johon kuuluvat CE-merkintä, vuosiluku, ilmoitetun laitoksen numero ja vihreäpohjainen M-kirjain. Vaa an vakaus on voimassa kolme vuotta CE-merkin vuosiluvusta. Tämän jälkeen vaaka on vaattava uudelleen määräajoin. Joissakin mittareissa kuten pituusmittareissa, punnuksissa, sähköenergiamittareissa, kaasumittareissa ja nestevirtausmittareissa, saattaa olla myös kuvan 5 mukainen ETY-vakausmerkki. Kuva 4. Vaakojen vaatimustenmukaisuutta osoittava merkintä Kuva 5. ETY vakauksen merkki 6

7 MITTAUSLAITTEIDEN KÄYTÖN VALVONTA Kaupankäynnin mittauslaitteita ja niiden käyttöä valvovat Turvatekniikan keskus ja lääninhallitukset. Jos mittauslaite ei ole vaatimusten mukainen, voi viranomainen rajoittaa sen käyttöä tai kieltää laitteen käytön kokonaan. Jos kieltoja ja rajoituksia ei noudateta, voi viranomainen määrätä uhkasakon. Laittoman mittauslaitteen käyttämisestä voi saada sakkorangaistuksen. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ TUKES osallistuu aktiivisesti lakisääteisen mittaustekniikan kansainväliseen yhteistyöhön. Eurooppalaisten viranomaisten yhteistyöjärjestö WELMECin (European Cooperation in Legal Metrology) tavoitteena on yhtenäistää alan käytäntöjä ja säädöksiä Euroopassa. OIML on lakisääteisen mittaustekniikan kansainvälinen yhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on yhtenäistää alan käytäntöjä kaikkialla maailmassa. OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) laatii mm. suosituksia erilaisten mittausvälineiden vaatimuksista ja niiden todentamisesta. Jäsenmaat ovat sitoutuneet noudattamaan OIML:n suosituksia. 7

8 TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS Kuvat: Lauri Mannermaa PL 123 (Lönnrotinkatu 37), HELSINKI Puhelin: (09) Faksi: (09)

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at TLT-info 1/2004 Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014. 471/2014 Valtioneuvoston asetus. mittauslaitteista. Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014. 471/2014 Valtioneuvoston asetus. mittauslaitteista. Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014 471/2014 Valtioneuvoston asetus mittauslaitteista Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 400/2012 Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET

MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET Kuluttajan arkikaupankäynnissä on tilanteita, joissa tarjoustavara on loppunut kampanja-ajan kestäessä tai mainoksessa annettu tieto ei muuten pidä paikkaansa. Kuluttajille

Lisätiedot

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT IPSC-K/2015 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT Voimassa 10.4.2015 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 9.4.2015. Säännöt

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot