Konseptijohtamisen kova ydin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konseptijohtamisen kova ydin"

Transkriptio

1 Konseptijohtamisen kova ydin Kuuluuko tehtävään? Auttaako tavoitteen saavuttamista? Vastaako kulusatsaus saatavia tuloja? Taloudellisen päätöksenteon peruskysymykset

2 Konseptijohtamisen kova ydin 2 Opiskelijatyöpäivät TA -14 TS -15 TS IMS-prosessikuvaukset Organisaation kehittäminen Tuotteiden ja koulutusten toteutusten kehittäminen Hinnoittelun kehittäminen Imagon kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Kumppanuuksien kehittäminen Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen Strategian, vision ja mission kehittäminen Kuuluuko tehtävään? Millä mitataan? Auttaako tavoitteen saavuttamista? Millä mitataan? Vastaako kulusatsaus saatavia tuloja? Millä mitataan? Kasvun edellyttämät aloituspaikat Riittävä lisäkoulutus Puitesovittu työvoimapoliittinen koulutus Haasteellinen oppisopimus ja henkilöstökoulutus Kannattava maksullinen palvelutoiminta /Pkky keskitetyt tuki- ja oheispalvelut Vuosi Volyymi TA TS TS

3 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Organisaation kehittäminen Aiko päätöksen mukaisesti maakunnallisen ammatillisen aikuiskoulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen Luonnonvara-alojen palvelut tiimin maatalous- ja puutarha-alan aikuiskoulutuksen tulevaisuuden ja kehityksen turvaaminen sekä erilaisten toimintavaihtoehtojen tuottaminen (hallinnolliset päätökset tehty 2010, toteutukset ) Oppisopimustoiminnan integrointi koulutusaloille ja niiden tiimien vahvistukseksi 2014 alkaen Aikuisopiston organisaation uudistaminen, henkilöstön osaamisen ja kehittämisen kokoaminen, toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen, esim. uudistamalla tilanteen mukaan tehtävä- ja vastuualuejakoja, uuden toimintakonseptin (=sähköiset työvälineet; IMS, STP, Priimus-Wilma -Kurre) mukaisen toiminnan valmennus, tiimikartta, tiimitoiminta, Heks -konseptointi (Webropol) ja toiminnan sekä sen koulutus- ja vastuualueiden tarkennukset (hallinnolliset päätökset tehty 2010, 2011 ja 2012) IMS toimintajärjestelmällä aikuisopiston prosessien kuvaaminen toteutettu v ja prosessien omistajuuskoulutus v sekä tuotanto-käyttöön ohjaus koko aikuisopiston tasolla v

4 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Tuotteiden ja koulutusten toteutusten kehittäminen Tuotekortit, koulutuskorit, koulutussalkut, valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelmat Opiskelijapalautteet Maahanmuuttaja- ja kesäyliopistokoulutusten kokoaminen AmoNi yhteyteen v alusta + Aikuispedagogisen vuoropuhelun ja päivien järjestäminen Kaikkien koulutusalojen tiimeissä Erityisopettajan ohjaus- ja oppimisen tukipalvelut + Opiskelijatyötoiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan kehittäminen Leipomo -> myymälä -> ravintola Linnunniemi Metalli AIVO ohjauspistetoiminnan hankkeessa tuotettujen hyvien käytänteiden levittäminen ja hyödyntäminen (Joensuu, Lieksa 2011, Kitee ) Kivi- ja kaivostekniikka -> oppimiskaivoshanke -> Josek/PKKY -yhteistyö Eri koulutusalojen kampusvalmistelu (Metalli, Puu, Elintarvike)

5 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Hinnoittelun kehittäminen Hinnoittelukoulutus tarjousten tekoon Työvoimakoulutustarjousten laadinnan ja sähköisten lomakkeiden käytön tehostaminen Kustannusvastaavuuden tiedostaminen tarjousten laadinnassa Hinnoittelutyökalu tiimien oppisopimuskoulutuksen rahoituksen ohjauksessa Aikuisopiston ja ammattiopistojen välisen koulutusyhteistyön keskinäisen hinnoittelun ja kustannusten sekä tulojen jaon yhdenmukaisten pelisääntöjen toimivuuden kehittäminen (caset ja yhteistyösopimukset)

6 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Imagon kehittäminen Graafinen ohjeisto käytössä Viestintä- ja markkinointisuunnitelman koordinointi Aiko hallintopalvelut tiimin toimesta Asiakaspalvelun kokoaminen ja konseptointi yhteinen asiakaspalvelun peruslupaus Helppo tulla opiskelemaan ja Menestys syntyy osaamisesta Ammattiosaajia tarvitaan aina Sidosryhmäyhteistyö/kumppanuustapahtumat Merkkipäivähuomioimiset ( kalenterin merkkipäivävahti ) Uusien työntekijöiden rekry ja perehdyttämiset (IMS, STP, kuntarekry, ) Artikkelit, esitteet, julisteet, mainokset ja lehti-ilmoitukset yhtenäisen ilmeen mukaiseen formaattiin ja keskitettyyn koordinointiin Sähköinen henkilöstölehti Navigaattori

7 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Henkilöstön osaamisen kehittäminen Aikuispedagogiset koulutus- ja kehittämispäivät Henkilöstön benchmarking -osaamisen konseptoiminen Koko henkilöstön asiakaspalvelukoulutus/erityisesti asiakaspalvelu- ja myyntityöosaamisen kehittäminen (ILO koulutus) Koko henkilöstön turvallisuuskoulutukset Koulutus- ja vastuualueiden kehittämispäivät Henkilöstön, koulutusalojen tiimikoordinaattoreiden ja johdon kokoontumisajot (kehittämispäivät) Aikuisopiston työyhteisön kehittämispäivät Näyttötutkintomestari- ja pedagogisiin opintoihin kannustaminen (kartoitetaan ja nimetään vuosittain kouluttautuvat) Opiskelun henkilökohtaistamisosaamisen kehittäminen opettajille ja tiimeille Aikuiskoulutuksen erityisohjauksen ja tuen osalta yhtenäisen koko aikuisopistoa koskevan toimintatavan sopiminen Omaehtoinen lisä-, täydennys- ja jatkokoulutus/markkinoinnin ja myynnin tehostaminen Vieraiden kielten kielitaidon vahvistaminen / KV-toiminnan strategia (ru, sa, eng, ve, it, ra) Henkilöstömenoista 5% henkilöstön kehittämiseen (ikäohjelma, erilaiset TYHYtapahtumat, työterveys) TYHY -toimintaohjelma ja -suunnitelma vahvistetaan vuosittain Mehunpuristajat ry. toiminta

8 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Kumppanuuksien kehittäminen ELY -Keskus TE - toimistot Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aikuisopisto/ammattiopistot kumppanuus- ja yhteistyön kehittäminen Valtakunnalliset ammatillisen koulutuksen järjestäjät Valitut ulkomaiset strategiset ammatilliset koulutuskumppanuudet Pohjois-Karjalan kauppakamari Pohjois-Karjalan Yrittäjät MTK, Pro - Agria Ammattijärjestöt Pohjois-Karjalan kunnat (kaupungit ja kunnat) Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Keskeiset urheiluseurat ja erilaiset järjestöt sekä kolmas sektori Yritykset / yrittäjät Tiedotusvälineet (sanomalehdet, radio, TV, Twitter)

9 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen EFQM - laatukriteeristön mukainen toiminnankuvaus ja sen verkkopäivittäminen vuosittain (sähköinen työpöytä / IMS) Toiminnankuvauksen itsearviointi k-2014 tavoite 555/1000 p Toiminnan ja kuvauksen ulkoinen auditointi syksyllä /1000 p Toiminnan prosessien kuvaaminen ja mittarit (IMS) tuotantokäytössä Opiskelijapalautteiden hyödyntäminen toimintamallin tarkentaminen Aikuisopiskelun tutkintojen määrällisen seurannan tarkentaminen (IMS) Aikuisopiskelun läpäisyasteen parantaminen ja seurannan tarkentaminen läpäisy% v oli 71,1 (v ,2) Näyttötutkintojen valikoiman ja tarjonnan monipuolistaminen ja kehittäminen (uudet tutkinnon järjestämissopimukset, näyttöjen myyminen toisille koulutuksen järjestäjille) Näyttötutkintojen järjestämissopimusten, tutkintovastaavien ja vastuuopettajien työn kirkastaminen (IMS) -> ntm klubin perustaminen

10 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Strategian, vision ja mission toteuttaminen sovittujen arvojen mukaisesti PKKY:n kehittämisasiakirjassa visioksi määritellään Olemme ammatillisen osaamisen mestareita. Valtakunnallisilla mittareilla mitattuina kuulumme koulutuksen järjestäjien parhaimmistoon Visio Olemme erinomaisista oppimistuloksista ja osaamisesta tunnettu kansallinen ja kansainvälinen menestyjä Missio Valmennamme opiskelijoista vastuullisia osaajia ja kehitämme työelämää edistääksemme hyvinvointia ja alueen menestystä Arvo Toimintaamme ohjaava arvo on vastuullisuus, joka Aikossa painottuu seuraavasti: Asiakaskeskeisyys Asiantuntijuus Tuloksellisuus + Uusi henkilöstöstrategia Uusi viestintästrategia PKKY:n osastrategiat ja ohjelmat (IMS)

11 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Opiskelijatyöpäivien volyymin vs. kannattavuuden hallinta vuosi opiskelijatyöpäivät Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

12 Talouden lukuja

13 PKKY hallitus, tilinpäätös Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Toimenpiteet 1. Pedagogiikan kehittäminen: verkkopedagogiikka, kädentaitojen ja tekemisen lisääminen ± 2. Tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen: IMS, Primus, sähköinen työpöytä ± 3. Tiedonkulun ja tiedottamisen parantaminen ± 4. Opiskelijahuollon tarjonnan kehittäminen Tot TA 2013 Tot Keskeyttäminen 4,8 8 9,2- Läpäisyaste 60,2 78,0 71,1+ Opiskelijapalaute 4,2 4,2 4,1- Opiskelijamäärät: Ammatillinen peruskoulutus ,8 Työvoimakoulutus ,1 Oppisopimuskoulutus Muu koulutus ,0 Kokonaisopiskelijamäärä ,0 1590,8 Vuosikate , ,59

14 Talouden seuranta 2013 Tuloslaskelma 14 Budjetti 2013 Toteuma 2013 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

15 Vuosikate koulutusaloittain 15

16 Aikuisopiston henkilöstö Opettajat Muu henkilöstö Projektihenkilöstö Tutk.suor. arvioijat Yht. Vakinaiset kokoaikaiset Vakinaiset osa-aikaiset Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset sivutoimiset Kaikki yht

17 Aikuisopiston kehittämisen painopistehaasteet

18 Aikon vuosien toimintaan liittyviä painopisteasiakokonaisuuksia ja ratkaisevia haasteita 18 Ruokahuolto ja ravintolat - Kanerva - Kaisla - Linnunniemi Tukipalvelut - Opintotoimistoratkaisu / PKKY Hallintopalvelut - Sisältö/kattavuus/aiko Hanketoiminta Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Talousarvio v Taloussuunnitelmat Tasapainotus PKKY yt - Toimenpiteet? Toimitilaratkaisut - Kampukset/Joensuu - Paikkakunnat/liikkuvuus - Asuntola F/Joensuu - Materiaalikeskus aiko

19 Aikuisopisto Laatu pistettä /1000pistettä ia Kokonais- opis. lkm Opiskelijatyöpäivät / ua v v v R4E Ta / tot R4E Ta Ts Ts Pt-opisk.lkm (674) 653 (683) Tp Tp Tp Tp Ta Ts Ts Tulot / Lv / Vuosikate (Ta) tp tot/ ta/ts tot. tav. Tp ,025 M 1,118 M (0,597 M ) Tp ,771 M 0,693 M (0,765 M ) Tp ,825 M 0,941 M (0,600 M ) Tp M 2,316 M (0,731 M ) Ta ,595 M 0,609 M Ts ,032 M 0,579 M Ts ,605 M 0,568 M Henkilöstö Tot.1-4kk 740T Tot.1-5kk 872T Tot.1-6kk 845T Tot.1-7kk 790T Tot.1-8kk 984T Tot.1-9kk 1098T Tot.1-10kk 1352T Tot.1-11kk 1733T Tot.1-12kk 2316T Opetus Tuki Yht. Tp Tp Tp Tp /225 Ta /239 Ts Ts Konseptijohtamisen Kova ydin kysymykset: 1. Kuuluuko tehtävään? 2. Edistääkö tavoitteen saavuttamista? 3. Onko asiasta saatavat tulot kuluja suuremmat? Toimitilat m2 Paikkak. Lkm Tp J/L/K/O/J 5 Tp J/L/O/J 4 Tp J/O/J 3 Tp J/O 2 Ta J/O 2 Ts J/O 2 Ts J/O 2

20 Kiitos mielenkiinnostanne Tervetuloa aikuisopistoon!

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

Tilinpäätös 31.12.2011

Tilinpäätös 31.12.2011 Tilinpäätös 31.12. Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet -2013 10 Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 AIKO jk. 17.2.2015 Liite 1 Pohjois-Karjalan aikuisopisto

Tilinpäätös 2014 AIKO jk. 17.2.2015 Liite 1 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Tilinpäätös AIKO jk. 17.2.2015 Liite 1 Pohjois-Karjalan aikuisopisto 1. Toiminnan vaikuttavuus Toimintamme vaikuttavuuden mittaamisen kohteena ovat aikuiskoulutuksen ydintehtävät: aikuiskoulutuksessa sekä

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Kansilehti. Temppu ja miten se tehdään? Lark2-hankkeen toimintajärjestelmä workshop Hyriassa 30.10.2013

Kansilehti. Temppu ja miten se tehdään? Lark2-hankkeen toimintajärjestelmä workshop Hyriassa 30.10.2013 Kansilehti Temppu ja miten se tehdään? Lark2-hankkeen toimintajärjestelmä workshop Hyriassa 30.10.2013 Toimintajärjestelmän rakentaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä (REDU) 2012-2014 Laatinut: Pertti

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

Tilinpäätös 31.12.2013

Tilinpäätös 31.12.2013 Tilinpäätös 31.12. Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet -2015 10 Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 31.12.2014

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 31.12.2014 Tilinpäätös 31.12. 1 Sisällysluettelo 1. toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet 2013-2015 10 Koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

24.9.2013 LIITE 4/110 1(2)

24.9.2013 LIITE 4/110 1(2) 24.9.2013 LIITE 4/110 1(2) 24.9.2013 2(2) 1 YV Yh 24.9.2013 Kyjory 9.9.2013 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016... 4 2.1 Talousarvion rakenne... 4 2.2 Talousarvion perustelut...

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA 1 TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA -verkostohankkeen koordinaatiosuunnitelma Hankkeen vastuullinen toimija: Koulutuskeskus Salpaus Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Yhteyshenkilö: Koulutusjohtaja

Lisätiedot

Raportti 2011. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymähallitus 20.3.2012 32

Raportti 2011. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymähallitus 20.3.2012 32 Raportti 2011 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus 20.3.2012 32 Sisällysluettelo 1 Arvot... 1 2 Toiminta-ajatus... 1 3 Visio 2015... 1 4 Toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tiukkenevan talouden haasteet... 4 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta... 6 4 Uudella organisaatiolla muutokseen...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4.2009

TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4.2009 TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. KÄYTTÖTALOUSOSA 2009 2012 TULOALUEITTAIN...9 1.1 Maakuntavaltuusto...10

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2014

Osavuosikatsaus 3/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden 2013 toteutumisen seuranta

Kehittämishankkeiden 2013 toteutumisen seuranta Kehittämishankkeiden 2013 toteutumisen seuranta pedagoginen johtoryhmä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut Työelämä- ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka 2 1. Pedagogiikan uudistaminen toteutussuunnitelmia

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot