Tilinpäätös 2014 AIKO jk Liite 1 Pohjois-Karjalan aikuisopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014 AIKO jk. 17.2.2015 Liite 1 Pohjois-Karjalan aikuisopisto"

Transkriptio

1 Tilinpäätös AIKO jk Liite 1 Pohjois-Karjalan aikuisopisto 1. Toiminnan vaikuttavuus Toimintamme vaikuttavuuden mittaamisen kohteena ovat aikuiskoulutuksen ydintehtävät: aikuiskoulutuksessa sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä onnistuminen maakunnan hyväksi. Elinkeinoelämän osaamistarpeiden ennakointi ja osaavan työvoiman kysyntä ja nopeat osaamisen muutostarpeet työpaikoilla ohjaavat vaikuttavuuden seurantaa. Kysyntälähtöisen koulutuksen tuotteistamista jatkamme siten, että tuotteemme edistävät yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä sekä kehittävät pohjoiskarjalaista työelämää. Tehostamme verkostoitumista ja aktiivista yhteistyötä vaikuttavuuden parantamiseksi työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa menettelytapoja täsmentämällä. Tehtävänämme on edistää työttömien työllistymistä koulutuksen keinoin ja lisätä jo työssä olevien osaamista ja ammattitaitoa työelämän tarpeiden mukaisesti. Vaikuttavuutta parannamme yksilötasolla henkilökohtaistamista kehittäen. Toteutamme ohjausta yksilöllisesti henkilökohtaisen tarpeen mukaan kaikissa rahoitusmuodoissa. Hyödynnämme mobiililaitteita ja otamme webinaarit käyttöön opetuksessa. Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä -kohtaan kirjaamme käynnissä olevat EU-hankkeet. Projektitoiminnoilla edistämme verkostoitumista ja työelämäyhteyksien vahvistumista. Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa ja valmennuspalveluissa opiskelijamäärätavoitteemme on 310 (397 vuodelle ). Työllistymistavoitteesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa erikseen kunkin koulutuksen osalta hankintasopimuksen yhteydessä. Aikuisten näyttötutkintojärjestelmässä valmistavan koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan, jossa huomioimme aikaisemmin hankitun osaamisen. Monipuolisilla ja työelämän tarpeet huomioon ottavilla tutkinnon perusteilla, valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelmilla, henkilökohtaistamisella, ohjauksella sekä valtakunnallisella tutkintotoimikuntatyöskentelyllä varmistamme aikuiskoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta maakunnassamme. Vuoden aikana olemme edelleen tehostaneet tieto- ja viestintätekniikan käyttöä mm. hyödyntämällä mobiililaitteita ja webinaareja opetuksessa. Lisäksi olemme kehittäneet henkilökohtaistamisen ohjeistusta ja prosessia. Työvoimakoulutuksen Valmennuspalvelujen toteuttaminen siirtyi elokuun alusta Pohjois-Karjalan aikuisopistolta ammattiopisto Niittylahdelle. Työvoimakoulutuksessa tavoitteena oli 310 opiskelijaa, joka ylittyi toteuman ollessa 381,6 opiskelijaa. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta aikuisopistolla oli ennätyksellinen vuosi. Tavoitteemme vuodelle oli 653 päätoimista opiskelijaa ja toteuma oli 738,6 opiskelijaa. Ylitys johtui osittain siitä, että ammattiopistoilta siirtyi paikkoja aikuisopistolle. Koska Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

2 ammatillisen perustutkintojen järjestämisluvan enimmäisopiskelijamäärä ei täyttynyt, jäi Nuorten aikuisten osaamisohjelman avustuksen täysimääräinen hyödyntäminen käyttämättä. Valmistuneet, ammatillinen pk ja opso 349,0 215,0 Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä -hankkeiden lukumäärä (kpl) 7,0 4,0 5,0 -kokonaiskustannukset (1000 ) 645,0 330,0 395,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus -päätoimisia opiskelijoita 646,8 653,0 738,6 -opiskelijatyöpäiviä , , ,0 2. Muut koulutusmuodot Työvoima koulutus -opiskelijoita 494,1 310,0 381,6 -opiskelijatyöpäiviä , , ,0 Ammatillinen lisäkoulutus -opiskelijoita 373,9 340,0 323,1 -opiskelijatyöpäiviä , , ,0 Henkilöstökoulutus -opiskelijoita 35,7 24,0 24,2 -opiskelijatyöpäiviä 6 783, ,0 4602,0 Kesäyliopistokoulutus -opiskelijoita 34,6 -opiskelijatyöpäiviä 6 568,0 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) -opiskelijoita 5,7 62,0 -opiskelijatyöpäiviä 1 083, ,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä -opiskelijoita 1 590, , ,5 -opiskelijatyöpäiviä , , ,0 Oppisopimuskoulutus -opiskelijamäärä Asiakaspalvelun laatu Keräämme opiskelijapalautetta AIPAL-, OPAL- ja Webropol- opiskelijapalautejärjestelmillä. Valtakunnallista AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalautejärjestelmää käytämme perus-, ammatti-

3 ja erikoisammattitutkinnoissa, OPAL-palautejärjestelmää käytämme työvoimakoulutuksessa ja Webropol-palautejärjestelmää muissa koulutuksissa. Oppisopimuskoulutuksessa käytämme AIPAL-palautejärjestelmää ja SopimusPro -järjestelmää. Aikuisopiston opiskelijapalautteella mittaamme ja arvioimme koulutuksen laatua tutkinnoittain ja koulutuksittain. Aikuisopiston johtokuntaa informoimme palautteista kaksi - kolme kertaa vuodessa. Vuonna 2012 palautteiden yleisarvosanan keskiarvo koko aikuisopistossa oli 4 (asteikko 1-5). Tavoitteemme vuonna on 4. Tavoitteemme vuodelle on, että työvoimakoulutuksen opiskelijoista 78 % arvioi koulutuksen vastaavan hyvin tai erinomaisesti niitä odotuksia, joita he sille asettavat. Henkilökohtaistamisen tavoitteemme AIPAL-järjestelmässä on olla valtakunnallisessa vertailussa keskiarvon yläpuolella. Projektien asiakaspalvelun laatua mittaamme projekteittain määritellyillä mittareilla. Aikuisopiston työnantajapalautteen keskiarvo vuonna 2012 oli 3,7. Tavoitteemme vuodelle on 3,9. Opiskelijapalautteissa ylitimme tavoitteet. Palautteen mukaan olemme onnistuneet koulutuksissa ja tutkintojen järjestämisessä. Työvoimakoulutuksessa 80,7 % opiskelijoista arvioi koulutuksen vastanneen asetettuja odotuksia hyvin tai erinomaisesti. Yrityksille järjestettävät koulutukset räätälöimme yritysten tarpeiden mukaisesti palvelemaan yritysten ja henkilöstön työelämän kehittämistarvetta. AIPAL-palautteessa olimme valtakunnallisessa vertailussa valtakunnan keskiarvossa. Kansainvälistyminen on lähtenyt liikkeelle hyvin varsinkin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, jossa CHAT-hankkeen avulla on liikkuvuutta ollut merkittävästi sekä opiskelijoilla että opettajilla. Erityisopetuksen avulla olemme onnistuneet auttamaan hyvin opiskelijoiden tutkintoja valmiiksi. Läpäisyastetavoitteena erityisopiskelijoiden osalta oli 37,5 % ja saavutimme 57,1 prosenttia. Työelämäpalautteessa ylitimme tavoitteen 3,9. Opiskelijapalaute -kyselyjen keskiarvo 4,1 4,0 4,2 Työelämäpalaute -vuosittain suoritettava kysely 3,5 3,9 4,0 työnantajille Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 2,0 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 28,0 15,0 13,0 -opiskelijat suoritetut opintoviikot 2,0 15,0 -opiskelijat saapuvat -opettajat/asiantuntijat lähtevät 11,0 20,0 16,0 -opettajat/asiantuntijat saapuvat 15,0 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 37,5 57,1

4 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Aikuisopistossa toteutamme järjestelmällisesti laadun ja toiminnan kehittämistyötä ammatilliseen aikuiskoulutukseen sovelletun Euroopan laatupalkintomallin (EFQM) mukaisesti. Aikuisopiston toimintavuoden 2012 itsearvioinnin pisteet olivat yhteensä 500. Aikuisopiston toimintavuoden itsearvioinnin toteutamme vuonna ja tavoitteena on 555 pistettä. IMS-prosessikuvausten avulla parannamme toiminta- ja palveluprosessien sujuvuutta ja yhdenmukaisuutta sekä kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa. Mittaamme näyttötutkintoihin osallistumista tutkinnoittain ja tutkinnon osittain. Keskeyttämisastetavoite tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on max 8 %. Näyttötutkintojen läpäisyastetavoite on 78 %. Tutkintojen läpäisyastetta tarkasteltaessa on huomioitava, että näyttötutkintojärjestelmässä ei ole yleistä ohjeellista tutkinnon suorittamisaikaa. Koulutustoimintamme on työelämän kysynnän mukaisesti joustavaa. Olemme mukana aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tuottamisessa yhdessä Karelia ammattikorkeakoulun ja yliopiston Aducaten kanssa. Tilojen ja laitteiden käyttöastetta optimoimme koko maakunnan alueella ja tarvittaessa huomioimme yritys- ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat tilat. Oppimisympäristöjen käyttöä tehostamme lisäämällä aamu- ja iltapainotteista opetusta. Toteutimme vuoden aikana edellisten vuosien tapaan laadun ja toiminnan kehittämistyötä EFQM-mallin mukaisesti. Keväällä järjestetyssä itsearvioinnissa saimme 533 pistettä ja syksyn ulkoisessa arvioinnissa 472 pistettä tuhannesta. Prosessikuvausten päivitystyö aloitettiin syksyn aikana. Tilojen käyttöasteen tehostamiseksi aloitettiin syksyllä aikuisten ja nuorten metallikoulutuksen kokoaminen samaan oppimisympäristöön Peltolaan. Yhteinen oppimisympäristö on valmis kevään 2015 alussa. Taloudellisessa suorituskyvyssä ylitimme selkeästi tavoitteemme. Keskeyttämisasteessa ja läpäisyasteessa jäätiin runsaasti tavoitteesta samoin kuin tilojen käyttöasteessa. Erityisellä tuella on selkeästi vaikutusta mm. läpäisyasteeseen ja tutkintojen suorittamiseen. Opintojen keskeyttämisaste (%) -eroaminen (%) 9,2 7,5 9,6 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 71,1 78,1 57,2 Tilojen käyttöaste (%) 62,0 29,0 Taloudellinen suorituskyky -toimintatuotot toimintakuluista (%) 111,5 105,1 108,8 -vuosikate toimintatuloista (%) 10,3 4,8 8,1 -vuosikate poistoista (%) 472,7 171,3 330,2

5 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Toimintamme perustuu ammattitaitoiseen, joustavaan, aikuispedagogiikan ja näyttötutkintojärjestelmän hallitsevaan ja läheisesti alueen työelämän tarpeet tuntevaan henkilöstöön. Hyvän työilmapiirin ja työhyvinvoinnin merkitys on aikuiskoulutuksen toteuttamisessa avainasemassa. Osaamisen uudistamiseen sekä henkilöstön työhyvinvointitoimintaan olemme varanneet erillisen määrärahan ja määritelleet käyttökohteet. Käytämme koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesti henkilöstön kehittämiseen vuosittain vähintään 5 % henkilöstömenoista sisältäen työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin. Valmennuksellisen osaamisen kehittämiseksi opettajat suorittavat Peda.fi tutkinnon vuoden aikana. Aikuisopistossa laadimme työhyvinvointisuunnitelman kuntayhtymän ohjeiden ja työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Päätämme työhyvinvointisuunnitelman yhdessä henkilöstön kanssa ottaen huomioon vuosittain TOB-vastaukset. Esimiestyö 3,8, tiedonkulku 3,8 ja työn kehittävyys 3,8. Ajantasaistamme työelämäjaksoilla työelämäosaamista ja painotamme työpaikkojen osaamistarpeiden selvittämistä. Henkilöstön työkiertoa toteutamme kuntayhtymän kehittämisasiakirjan mukaisesti. Työhallinto arvioi koulutushankintapäätöksissään opetushenkilöstön ammatillista ja pedagogista osaamista aikuisopiskelijan näkökulmasta. Huolehdimme henkilöstön näyttötutkintojen järjestämisen edellyttämästä osaamisesta, ja että aikuisopistossa on riittävä määrä näyttötutkintotutkintomestareita. Oppilaitoksessamme on asetuksen mukaisen kelpoisuuden täyttäviä päätoimisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia opettajia 91 %. Näyttötutkintomestareita koko- ja osaaikaisista opettajista on 123. Tavoitteenamme on edelleen lisätä asetuksen mukaisen kelpoisuuden täyttävien opettajien osuutta. Henkilöstön tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä työhyvinvointia olemme kehittäneet vuoden aikana AVI:lta saadulla henkilöstön kehittämisrahalla. Kehittämisrahan avulla olemme järjestäneet henkilöstölle koulutus- ja kehittämispäiviä sekä erilaisia tapahtumia. Koko henkilöstön kehittämispäiviä järjestettiin vuoden aikana kaksi. Henkilöstöstä koottu TYHY-työryhmä on päivittänyt oppilaitoksen TYHY-suunnitelman. Työolobarometrikyselyssä hyvä esimiestyö, hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus sekä työn kehittävyys jäivät tavoitteesta, mutta kehittyivät merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Muodollisen kelpoisuuden täyttävien opettajien määrä oli edellisen vuoden tasolla. Opettajien työelämäjaksoissa jäätiin tavoitteesta, mutta ylitettiin selkeästi edellisen vuoden taso.

6 Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,4 6,0 2,3 - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 2,0 2,0 1,8 - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 35,0 120,0 62,0 Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 89,8 90,8 89,3 Henkilöstöilmapiiri - hyvä esimiestyö 3,4 3,8 3,7 -hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,3 3,8 3,6 - työn kehittävyys 3,3 3,8 3,6

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

Tilinpäätös 31.12.2011

Tilinpäätös 31.12.2011 Tilinpäätös 31.12. Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet -2013 10 Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös 31.12.2013

Tilinpäätös 31.12.2013 Tilinpäätös 31.12. Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet -2015 10 Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS. Erityisasiantuntija Soili Jaarinen. Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS. Erityisasiantuntija Soili Jaarinen. Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS Erityisasiantuntija Soili Jaarinen Kirjoittajan nimi Soilli Jaarinen Tilaisuuden nimi Oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0 Kiipulasäätiö Vuosikertomus 2010 Kiipulasäätiö Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,7 milj. euroa Henkilöstö: 396 2 Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Talouden taantumasta kasvuun...4

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

Raportti 2011. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymähallitus 20.3.2012 32

Raportti 2011. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymähallitus 20.3.2012 32 Raportti 2011 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus 20.3.2012 32 Sisällysluettelo 1 Arvot... 1 2 Toiminta-ajatus... 1 3 Visio 2015... 1 4 Toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot