Graafiset ohjeet Grafisk profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafiset ohjeet Grafisk profil"

Transkriptio

1 1 Graafiset ohjeet Grafisk profil Logo kuvastaa Merenkurkun vesistön kivikkoisuutta ja mataluutta. Jääkaudesta johtuva maan kohoaminen erottaa merestä kluuvijärviä. Samansuuntaiset kapeat moreenit ovat alueen luonnon erityispiirteitä. Logon illustrerar den steniga och låglänta skärgården i Kvarken. Landhöjningen som beror på den senaste istiden avskiljer glosjöar från havet. Smala parallella moränryggar är speciella kännetecken för områdets natur. Maailmanluonnonperintö Världsnaturarv World Natural Heritage Site

2 Sisällys Logo ja tunnusvärit 1.1 Logon käyttöversiot väreissä ja mustavalkoisena 1.2 Logon käyttö kuvien/kuvaelementtien yhteydessä 2.0 Kirjasinlajit 2.1 Esimerkki kirjasinten käytöstä 3.0 Graafiset kivet ja niiden käyttömahdollisuudet 4.0 Piirtoheitin / Power Point -kalvopohja 5.0 Lomakkeet 6.0 Ilmoitukset Innehåll 1.0 Logo och färgskala 1.1 Logo för användning i färg och i svartvitt 1.2 Användning av logon tillsammans med bilder och bildelement 2.0 Typsnitt 2.1 Exempel på användning av typsnitt 3.0 Grafiska stenar (stenelement) och deras användning 4.0 OH-bilder och Power Point-bakgrunder Blanketter 6.0 Annonser

3 1.0 Logo ja tunnusvärit / Logo och färgskala 3 Liukuvärillä Pääsääntöinen käyttötapa Tonade färger Rekommenderas Ilman liukuväriä Vaihtoehtoinen tapa, jolloin liukuväriä voida toteuttaa Utan tonade färger Alternativt sätt att åstadkomma tonade färger 2-värinen, PMS Liukuväri 45 %-> 0% PMS värinen, CMYK c 87, m 18 c 100, y 56, k 18 c 45 -> c 0 k 40 % -> 0 % Internet R 32, G 100, B 174 R 0, G 106, B 94 R 153, G 211, B 245 -> RGB 0 R+G+B 172 -> RGB 0 2-färg, PMS Färgtoning 45 %-> 0% PMS färg, CMYK c 87, m 18 c 100, y 56, k 18 c 45 -> c 0 k 40 % -> 0 % Internet R 32, G 100, B 174 R 0, G 106, B 94 R 153, G 211, B 245 -> RGB 0 R+G+B 172 -> RGB 0

4 Logo mustavalkoisena / Svartvit logo 4 Harmaasävyt (rasteri) Gråskala (raster) Mustavalkoinen (kompaktit väripinnat, ei välisävyjä) Svartvit (kompakta färger, inga nyanser) Vaalea keskiharmaa (k 40 %) Erikoiskohteet/tekniikat, (vesileima, kaiverrus, puhallus, syövytys) Ljusgrå (k 40 %) Specialändamål/tekniker (vattenstämpel, gravyr, blästring, etsning) Logoa voi käyttää myös jommalla kummalla PMS-tunnusvärillä yksivärisenä (Esim. teippaukset, maalaukset, silkkipaino) Logon kan även användas enfärgad med endera färgen enligt PMS-skalan (Ex. tejpning, målning, silkestryck) Logo negatiivisena

5 1.2 Logon oikea käyttö / Rätt användning av logon Logon väärä käyttö / Felaktig användning av logon 5 Kuvaan tehdään häive, joka voi vain osin mennä logon alle. Bilden tonas bort och syns endast delvis bakom logon. Logoa ei voi laittaa kuvan päälle. Logon får inte placeras direkt på en bild. Kuva jää selvästi logosta irti, ei mene alle. Bilden hålls helt skilt från logon, inte bakom. Negatiivista logoa ei voi laittaa kuvan päälle. En negativ logo får inte placeras direkt på en bild. Mustavalkoisessa pätee samat säännöt luin värillisissäkin. I svartvita sammanhang gäller samma regler som med färger. Tämän tyyppiset yhdistelmät eivät sovellu. Denna typ av kombination rekommenderas ej.

6 2.0 Kirjasinlajit / Typsnitt 6 Painotuotteet - Kyltit - Opasteet - Ilmoitukset: Tekstissä käytetään Rotis Sans Serif -kirjasinperhettä. Kirjasinta käytetään pääsääntöisesti gemenana (pikkukirjaimina), harvemmin kokonaan versaalina (isoilla kirjaimilla). Trycksaker - Vägvisare - Skyltar - Tidningsannonser: I löpande text används typsnittet Rotis Sans Serif. Typsnittet används huvudsakligen som gemener (små bokstäver), i undantagsfall som versaler (stora bokstäver). Tekstissä käytetään Rotis Sans Serif Light I texten används Rotis Sans Serif Light Käytetään leipätekstissä. Används i brödtext. Tekstissä käytetään Rotis Sans Serif Italic I texten används Rotis Sans Serif Italic Käytetään ingressissä, kuvatekstissä, taulukoissa, diagrammeissa. Voi käyttää myös tarvittaessa leipätekstin väliotsikoissa, jos on useampia eri väliotsikkotasoja. Används i ingresser, bildtexter, tabeller och diagram. Kan också användas i mellanrubriker i brödtext, om det finns flera olika nivåer av mellanrubriker. Tekstissä käytetään Rotis Sans Serif Bold Tekstissä käytetään Rotis Sans Serif Bold I texten används Rotis Sans Serif Bold I texten används Rotis Sans Serif Bold Käytetään pääotsikoissa, suurissa otsikoissa, leipätekstin väliotsikoissa. Suurissa otsikoissa voidaan tilanteen mukaan käyttää sinisellä tunnusvärillä. Används i huvudrubriker, andra stora rubriker samt i mellanrubriker i brödtext. I stora rubriker kan man vid behov använda blå färgton.

7 2.0 7 Korvaava kirjasin Sisäisessä/sähköisessä viestinnässä, kuten kirjeissä, tiedotteissa ja kalvoesityksissä tekstityyppi on Arial (PC-ympäristö) tai Helvetica (Mac-ympäristö). Ja laiteympäristöissä, joissa ei ole Rotis-kirjasinta saatavilla. Ersättande typsnitt I internt bruk / elektronisk kommunikation, såsom brev, informationsblad och presentationer kan användas typsnitten Arial (PC) eller Helvetica (Mac) samt i sådana sammanhang där typsnittet Rotis inte finns tillgängligt. TekstissŠ kšytetššn Arial tai Helvetica normaali I texten anvšnds Arial eller Helvetica normal Käytetään leipätekstissä. Används i brödtext. TekstissŠ kšytetššn Arial tai Helvetica kursiivi I texten anvšnds Arial eller Helvetica normal Käytetään ingressissä, kuvatekstissä, taulukoissa, diagrammeissa. Voi käyttää myös tarvittaessa leipätekstin väliotsikoissa, jos on useampia eri väliotsikkotasoja. Används i ingresser, bildtexter, tabeller och diagram. Kan också användas i mellanrubriker i brödtext, om det finns flera olika nivåer av mellanrubriker. TekstissŠ kšytetššn Arial tai Helvetiva Bold TekstissŠ kšytetššn Arial tai Helvetica Bold I texten anvšnds Arial eller Helvetica normal I texten anvšnds Arial eller Helvetica normal Käytetään pääotsikoissa, suurissa otsikoissa, leipätekstin väliotsikoissa. Suurissa otsikoissa voidaan tilanteen mukaan käyttää sinisellä tunnusvärillä. Används i huvudrubriker, andra stora rubriker samt i mellanrubriker i brödtext. I stora rubriker kan man vid behov använda blå färgton.

8 Esimerkki kirjasinten käytöstä taitossa / Exempel på användning av typsnitten i ombrytning 8 Otsikko/Rubrik: Merenkurkku Ingressi / Ingress. lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hingressi. lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc j hgvl jhkv jgckhg ckjh vkljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx j g cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv fx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lk jbp kuv khfgxc jhbl kjv Leipäteksti / Brödtext. lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx jhgvl jhkv kgyingressi. Väliotsikko tässä lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtxhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf Toinen aliotsikko tässä gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uvgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgcgtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv Ingressi. lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv hkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyingressi. Mellanrubrik här lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö ll jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtxhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf En annan mellanrubrik här gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uvkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv x gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv jhbl kjv x gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx Väliotsikko tässä Väliotsikon aliotsikko jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtxhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf Toinen aliotsikko tässä gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv Ingressi. lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv c jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib Kuvateksti / Bildtext. boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökjchtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjvchtfuih gvi böj blhv kgyingressi. Väliotsikko tässä lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ck ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl vb ökljb hc ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjö n boib uv ohjbjhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgfblhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv

9 3.0 Graafiset kivet / Grafiska stenar 9 Graafisia kiviä käytetään elävöittävänä tekijänä tilanteen mukaan, mieluummin hillitysti kuin liian paljon. (Katso sivu 7 alareuna, sivu 9 kalvopohjat, kirjelomakkeisto) Siitä voi ottaa vain erimittaisia osia käyttöön. Tai jatkaa laittamalla sitä peräkkäin. De grafiska stenarna kan användas som uppiggande element enligt behov, hellre relativt sparsamt än för mycket. (se sida 7 i nedre kanten, sida 9 presentationsbakgrunder, brevblanketter) Elementen kan användas som olika långa delar, eller som fortsättning genom att placera elementen efter varandra. Sellaisenaan / Som sådana Erimittaisia osia rajattuna palkista väreissä ja mustavalkoisena / Som olika långa delar i färg och i svartvitt. Liuku/Toning: c 45 -> c 0 % k 30 -> k 0 % Kivet/Stenar: PMS 299 Musta/Svart 100% Peräkkäin jatkettuna (ei peilikuvana) / Som långa sammansatta balkar (ej spegelvänd)

10 4.0 Piirtoheitin / Power Point -kalvopohja / OH / Power Point -bakgrunder 10 Alkusivu Vaihtoehto 1 Inledningssida Alternativ 1 Maailmanluonnonperintö Världsnaturarv World Natural Heritage Site Fortsättningssidor

11 11 Alkusivu Vaihtoehto 2 Inledningssida Alternativ 2 Maailmanluonnonperintö Världsnaturarv World Natural Heritage Site Fortsättningssidor

12 5.0 Lomakkeet / Blanketter 12 Kirjelomake 1 (A4) / Brevpapper 1 (A4) Maailmanluonnonperintö Världsnaturarv World Natural Heritage Site

13 Kirjelomake 2 jatkolomake (A4) / Brevpapper 2 Fortsättningssida (A4)

14 Saatelomake (A5) / Följebrev (A5) Sopimuksen mukaan Enligt överenskommelse Tiedoksi Till kännedom Hyväksyttäväksi För godkännande Lausuntoa varten För utlåtande Toimenpiteitä varten För åtgärder Pyydämme palauttamaan Var god returnera Palautamme Vi returnerar Olkaa hyvää, ottakaa yhteyttä Var god, ta kontakt Päiväys / Datum Kenelle/Till Keneltä/Från Maailmanluonnonperintö Världsnaturarv World Natural Heritage Site Käyntikortti 90 x 50 mm / Visitkort 90 x 50 mm Info: Terranova, Vaasa Puh./Tel (0) Matti Meikäläinen Puistonvartija Puh./Tel. (06) GSM Maailmanluonnonperintö Världsnaturarv World Natural Heritage Site

15 Kirjekuori C5 / Kuvert C5 Maailmanluonnonperintö Världsnaturarv World Natural Heritage Site Maailmanluonnonperintö Världsnaturarv World Natural Heri Kirjekuori C4 / Kuvert C4

16 6.0 Lehti-ilmoitukset / Tidningsannonser 16 Jos on useita logoja, ne tulee sijoittaa ilmoituksen alaosaan yhteen riviin tai päällekkäin. Kielisyyden mukaan valitaan ilmoituksen alaosan tekstit. Otsikko tähän ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjö n boib uv og chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc Om flera logon används, bör de placeras i en rad eller ovanför varandra i annonsens nedre kant. Infobalkens språkversion i nedre kanten följer annonsens språk. Rubrik här ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjö n boib uv og chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n Headline here ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjö Maailmanluonnonperintö Världsnaturarv World Natural Heritage Site Merenkurkun opaskoulutuskurssi ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjö n boib uv og chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb logo logo logo Världsnaturarv Merenkurkun opaskoulutuskurssi ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjö n boib uv og chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv c jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv logo logo logo logo logo logo Maailmanluonnonperintö

17 Ilmoituksen koossa tulee suosia vaakamallista ilmoitustilan käyttöä. Vid utformning av annonser rekommenderas vågräta alternativ. Näkemystä ja kokemusta haetaan ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjö n boib uv og chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfg logo logo logo Maailmanluonnonperintö Världsnaturarv World Natural Heritage Site Äventyr och upplevelser ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjö n ö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv jgckhg ckjh vkhg chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjö n boib uv og chtfuih gvi böj blhv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfg xc jhbl kjv c jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv lkö n boib uv ohjb lkjbl hv gc jhgvl jhkv kgyx gtx jhkvb ökljb hc jfx jg cjh vkjg cjgf xj gfc hjvl hjc hfx jfgc hjv ljvb kjgc jgfzgfc jhbö lkjbp kuv khfgxc jhbl kjv logo logo logo Maailmanluonnonperintö Världsnaturarv World Natural Heritage Site

Graafiset ohjeet Grafisk profil

Graafiset ohjeet Grafisk profil Graafiset ohjeet Grafisk profil Logo kuvastaa Merenkurkun vesistön kivikkoisuutta ja mataluutta. Jääkaudesta johtuva maan kohoaminen erottaa merestä kluuvijärviä. Samansuuntaiset kapeat moreenit ovat alueen

Lisätiedot

SIPOON LIIKEMERKKI JA NIMILOGO SIBBOS VERKSAMHETSSYMBOL OCH NAMNLOGO

SIPOON LIIKEMERKKI JA NIMILOGO SIBBOS VERKSAMHETSSYMBOL OCH NAMNLOGO SIPOON LIIKEMERKKI JA NIMILOGO SIBBOS VERKSAMHETSSYMBOL OCH NAMNLOGO 1.1. SIPOON LIIKEMERKKI JA NIMILOGO Sipoon tunnus on kehityksen aalto. Tunnus viestii mm. - että Sipoossa on voimakas kasvustrategia,

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI 1.1 Vaakunan ja logotyypin mittasuhteet ja suoja-alue 1.2 Vaakunan ja logotyypin värit 1.3 Vaakuna ja logotyypin käyttö 1.4 Typografia 2. LOMAKKEISTO

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

YRITTÄJÄNAISET - GRAAFINEN OHJEISTO

YRITTÄJÄNAISET - GRAAFINEN OHJEISTO YRITTÄJÄNAISET - GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Esipuhe 2 Merkki ja logo 3 Värit ja typografia 4 A4 Lomake A4 Lomake (maakunnat) A4 Tiedottaa Lomake 7 Kirjekuoret C4 ja C 8 Käyntikortti 9 A4 Saatelomake A

Lisätiedot

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

g r a a f i n e n o h j e i s t o

g r a a f i n e n o h j e i s t o graafinen ohjeisto TUNNUSVÄRIT Finfoodin tunnusvärit ovat valkoinen ja sininen PMS300. Eri sovelluksissa käytetään teknisten vaatimusten takia eri tyyppisiä värejä, joihin liittyy oma värijärjestelmänsä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012 Kirkkonummen kunta Graafinen ohjeisto 2012 Graafisen ohjeiston tarkoitus 2 Vahva kunta on nähtävä merkittävänä kilpailuetuna. Yritys- ja julkisuuskuvan tärkeä osa on yrityksen tai organisaation visuaalinen

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli gr a a f ine n oh je is t o suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli l ogo Suomen Palopäällystöliiton logo on sinetin ja tekstin yhdistelmä. Tässä on esitettynä sen perusversio jota pyritään käyttämään

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää.

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää. GRAAFINEN OHJEISTO Päivitys: maaliskuu 2017 TUNNUS esittely Muistiliiton tunnus muodostuu punaisesta ympyrä- ja kaari-teemasta (liikemerkki) sekä Muistiliittotekstiosuudesta (logo) täydennettynä ruotsinkielisellä

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Sisällysluettelo Värit... 1 Logon värimäärittelyt....1 Logo, liikemerkki ja tunnus... 2 Yleistä...2 Santa s United tunnus...2 Tunnuksen käyttö...3 Suoja-alueet...4

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science Graafinen ohjeisto Turku Centre for Computer Science tunnus Tunnus. Turku Centre for Computer Sciencen tunnus muodostuu kahdesta elementistä: nuolimaisesta liikemerkistä ja TUCSnimilogosta. Liikemerkkiä

Lisätiedot

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun liitto Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun liiton logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logoa ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta mustavalkoisia esityksiä,

Lisätiedot

05/2011 > Graafinen ohjeisto / Grafisk profil Pietarsaaren seutu / Jakobstadsregionen

05/2011 > Graafinen ohjeisto / Grafisk profil Pietarsaaren seutu / Jakobstadsregionen Graafinen ohjeisto / Grafisk profil / 05/2011 > > Tunnuksen käyttö / Användning av logotyp > Värimääritykset / Färgdefinitioner > Typografia / Typographi > Graafisen ohjeiston käyttäjälle Till användaren

Lisätiedot

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun sote Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logia ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO Selvitystyön raportti Päivitetty 3/2015 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS 3 TUNNUKSEN VERSIOT JA KÄYTTÖ 4 VÄRIT 5 GRAAFINEN ELEMENTTI

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO

GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 8..06 Sisältö Merkki ja tekstiosa 3 Suoja-alue 4 Tunnuksen värit (värillinen tunnus) 5 Tunnuksen värit (harmaasävyinen tunnus) 6 Tunnuksen sähköiset originaalit toimisto-ohjelmiin 7

Lisätiedot

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Graafinen ohjeisto Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Yritystunnus Corpon yritystunnusta käytetään aina oheisessa muodossa. Logotekstiä ei saa latoa (kirjoittaa) eikä

Lisätiedot

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita.

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Graafinen ohjeisto Tunnus Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Visio: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin

Lisätiedot

1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014. Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014

1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014. Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014 1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014 Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014 Sisällys 1 Logo ja tunnus 1.1 Cmyk/rgb, kolmiulotteinen 1.2 Harmaasävy, kolmiulotteinen 1.3 Cmyk, kaksiulotteinen

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Graafinen ohjeisto 2 Johdanto Sisältö Graafinen ohjeisto on apuväline, jota noudattamalla Fennovoiman visuaalisesta ilmeestä rakentuu tunnistettava ja laadullisesti yhtenäinen kokonaisuus. Yhtenäinen ja

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

G r a a f i n e n o h j e i s t u s

G r a a f i n e n o h j e i s t u s Graafinen ohjeistus Naisten Valmiusliiton graafinen ilme on merkittävä osa yleisölle välittyvästä mielikuvasta. Graafisen ohjeistuksen avulla luodaan huoliteltu ja yhtenäinen ilme, joka antaa Naisten Valmiusliitosta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO YRITYSTUNNUS Pori Energia Oy:n yritystunnus muodostuu kolmea salamaa kuvaavasta kuviosta ja Pori Energia - logosta. Yritystunnus muuten esitetään esitettyjen ohjeiden

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

isto nen ohje aafi Gr 1

isto nen ohje aafi Gr 1 Graafinen ohjeisto 1 Yritystunnus Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn yritystunnus muodostuu maisa - tunnuksesta ja Porin Seudun Matkailu Oy -logosta. Yritystunnuksen pyöreät ja vahvat muodot viestivät yrityksen,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto GRAAFINEN OHJEISTO Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto Sisällysluettelo TUNNUS Perustunnus ja suoja-alueet... 3 Mustavalko- ja harmaasävyversiot... 4 KÄYTETTÄVÄT VÄRIT Käytettävät

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014 Graafinen ohjeisto tukee Suomen Nuorisoseurojen visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen. Ohjeistoon tulee tarpeen

Lisätiedot

2 reserviläisliitto.fi

2 reserviläisliitto.fi GRAAFINEN OHJEISTO 2 reserviläisliitto.fi RESERVILÄISLIITON GRAAFINEN OHJEISTO Graafisen ilmeen ja tunnuksen perustarkoituksena on yleisesti ottaen tehdä edustajansa helposti tunnistettavaksi ja omalta

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

LOGON MITTASUHTEET. Pirkan Isännöintikeskus Oy:n logoa voidaan käyttää 4-värisenä tai mustavalkoisena.

LOGON MITTASUHTEET. Pirkan Isännöintikeskus Oy:n logoa voidaan käyttää 4-värisenä tai mustavalkoisena. GRAAFINEN OHJEISTO Pirkan Isännöintikeskus ISA Oy:lle on luotu uusi graafinen linjaus ja ohjeistus tammikuussa 2006, samalla kun yrityksen nimi muuttui ISA-auktorisoinnin yhteydessä. (ISA on Isännöitsijöiden

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry tukee Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n ja Kalevan Nuorten Liitto ry:n visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen.

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

KORVATUNTURI SAVUKOSKI

KORVATUNTURI SAVUKOSKI KORVATUNTURI SAVUKOSKI Graafinen ohjeisto / 1 Sisällysluettelo Logon käyttö 3 Logoversiot 7 Brändivärit 21 Typografia 25 Kuvankäyttötapa 28 / 2 Logon käyttö / 3 Logo ja liikemerkki LIIKEMERKKI koostuu

Lisätiedot

Tunnuksen osat ja typografia

Tunnuksen osat ja typografia g r a a f i n e n o h j e i s t u s 2 0 1 0 2 Tunnuksen osat ja typografia PIKI-tunnus muodostuu merkistä, logo-osasta, ja tekstiosasta. Tunnusta käytetään pääsääntöisesti näiden kolmen osan muodostamana

Lisätiedot

www.vikbykennelhotel.fi

www.vikbykennelhotel.fi Puh Tel 050 516 6340 www.vikbykennelhotel.fi YKSILÖLLISTÄ HOITOA KOIRILLE JA KISSOILLE YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA INDIVIDUELL SKÖTSEL AV HUNDAR OCH KATTER MED 20 ÅRS ERFARENHET HOITOLASSAMME on oma siipi

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ Päivitetty 16.5.2006 TAVO ITTEENA YH TENÄINEN JA TUNNISTETTAVA JÄRJES TÖ ILME Graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Suomen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO

GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 5.6.2017 Tone of Voice OMINAISUUDET Palveluhenkinen Luotettava Helposti lähestyttävä KÄYTTÄYTYY Kriittisesti Heittäytyvästi Kunnioittavasti NÄYTTÄÄ Ammattitaitoiselta Pirteältä Houkuttelevalta

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

Visuaalinen ilme Tunnus Asiakaslupaus Värimääreet Kirjasintyypit Graafiset elementit Asiakirjapohjia Julkaisujen kannet Ilmoituspohjat

Visuaalinen ilme Tunnus Asiakaslupaus Värimääreet Kirjasintyypit Graafiset elementit Asiakirjapohjia Julkaisujen kannet Ilmoituspohjat Visuaalinen ilme 2014 Tunnus Asiakaslupaus Värimääreet Kirjasintyypit Graafiset elementit Asiakirjapohjia Julkaisujen kannet Ilmoituspohjat Tämä ohjeistus on laadittu keskussairaalan tarvitsemien eri dokumenttien

Lisätiedot

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Tunnus - Kehrä Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnukseen kuuluu kaksi osaa: kuviollinen kehrä-tunnus ja toiminnan/tapahtuman

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Industria Oy yritysilmeen graafinen ohjeisto. Toukokuu 2011

Industria Oy yritysilmeen graafinen ohjeisto. Toukokuu 2011 Industria Oy yritysilmeen graafinen ohjeisto Toukokuu 2011 Tämä ohjeisto esittelee Industria Oy:n yritysilmeen ja toimii työkaluna sen soveltamiseen. Yhtenäisen ja laadukkaan visuaalisen identiteetin kannalta

Lisätiedot

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä KARKKILA : GRAAFINEN OHJEISTO Karkkilan kaupungille on vuonna 2006 suunniteltu uusi markkinointitunnus ja sen myötä uusi visuaalinen ilme kaikkeen viestintään. Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö.

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. Se tarjoaa työkalut sekä yrityksen sisäiseen brändin kehittämiseen että tavoitteelliseen

Lisätiedot

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA TORNIOHAPARANDA - GRAAFINEN PROFIILI Graafinen profiili yhteinen ilmeemme Tunnus ja graafinen profiili ovat Tornio-Haaparannan kasvot ulospäin. Yhtenäisen ja johdonmukaisen

Lisätiedot

PARTION GRAAFINEN ILME

PARTION GRAAFINEN ILME 2/2007 Scoutingens grafiska profil 2 SISÄLTÖ INNEHÅLL 3 ALOITUSSANAT INLEDNINGSORD 4 LOGO LOGGA 6 7 PÄÄVÄRIT HUVUDFÄRGER 8 TUKIVÄRIT STÖDFÄRGER 9 VESILEIMA VATTENSTÄMPEL 10 11 TYPOGRAFIA TYPOGRAFI 12 GRAAFISET

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212 LOGON PERUSVERSIO PERUSVERSIO Ensisijaisesti käytettävä versio logosta. Käytetään valkoisella tai hyvin vaalealla pinnalla. PERUSVERSIO PUNAINEN NEGA Käytetään tässä ohjeistossa määritellyllä punaisella

Lisätiedot

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Sisällys Logo 3 Logon käyttö 4 Värit 6 Typografia 7 Graafiset elementit 8 Esitteet 9 2 Logo Animalian logo muodostuu suorakulmiosta jossa on animalia -tekstin

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 Mainostoimisto Penbox 10-2015 TAIVASSALON LOGO Virallinen logo 2015 Taivassalon ilmeen keskeisin elementti on tunnus logotekstin yhteydessä. Yksimastoisesta purjelaivasta muodostuva

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0 GRAAFINEN OHJEISTO kesä 2017 / v.1.0 JOHDANTO Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus on ohjeistaa Eläinterapeutin visuaalisen ilmeen käyttöä ja määritellä ulkoasua, sekä visuaalista viestiä. Graafisen ohjeistoon

Lisätiedot

Uusi norppa, uusi logo

Uusi norppa, uusi logo Graafiset ohjeet Miksi graafiset ohjeet? Uusi norppa, uusi logo Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta Suomen luonnonsuojeluliiton viestintään. Saimaanorppa tuli SLL:n

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Urheiluseura Ilves

GRAAFINEN OHJEISTUS. Urheiluseura Ilves GRAAFINEN OHJEISTUS Urheiluseura Ilves Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille,

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry Graafinen ohjeistus Lemmikkilinnut Kaijuli ry Sisältö 1. Värit 2. Fontti 3. Logo 4. Graafiset elementit 5. Ylätunnisteen käyttö 6. Lainaukset ja nostot 7. Dokumenttipohjat Värit C 81 M 58 Y 51 K 34 R 50

Lisätiedot

HANHIKIVI 1 GRAAFINEN OHJEISTO

HANHIKIVI 1 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS Logo 4 Suoja-alue 5 Väriversiot 6 Hierarkia 7 Värit 8 Osavärit ja suhteet 9 Typografia 10 Sähköinen esitys 11 LOGO Hanhikivi 1 -logossa on kaksi elementtiä: tunnus sekä logoteksti,

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. 1 Graafinen ohjeisto Suomen YK-liitto. Aapo Raudaskoski FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND

GRAAFINEN OHJEISTO. 1 Graafinen ohjeisto Suomen YK-liitto. Aapo Raudaskoski FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND GRAAFINEN OHJEISTO Aapo Raudaskoski 1 Graafinen ohjeisto Suomen YK-liitto Sisällys 3 4 9 10 11 12 Graafinen ilme Logot Värit Vesileima Typografia Esimerkkiejä A1+, A1-, A2+, A2-, B1+, B1-. B2+, B2- asettelu

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia Graafinen ohjeistus Taustaa Logon elementit Mittasuhtet Suoja-alue Värimääritykset Logon sijoittelu Kirjasintyypit eli typografia Taustaa Nuorten Kotkien alkuperäinen logo on vaakunamalliseen kehyksen

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

WASAGROUP» GRAAFINEN OHJEISTO 2. GRAAFISET ELEMENTIT...5 Tekstuuri... 5 Raita... 5 Flat Design... 5 Kerrokset... 6

WASAGROUP» GRAAFINEN OHJEISTO 2. GRAAFISET ELEMENTIT...5 Tekstuuri... 5 Raita... 5 Flat Design... 5 Kerrokset... 6 GRAAFINEN OHJEISTO WASAGROUP» GRAAFINEN OHJEISTO 2 SISÄLLYS LOGOT...3 Värit... 3 Asemointi... 3 VÄRIT...4 Värit logoissa... 4 Värit taustalla ja pinnoilla... 4 Sävyt... 4 Oikea väritila oikeassa ympäristössä...

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Mistä löydän -kohta kertoo tiedoston, mallin tai ohjeiden sijainnin Luomuksen palvelimella.

Mistä löydän -kohta kertoo tiedoston, mallin tai ohjeiden sijainnin Luomuksen palvelimella. 1 LUOMUS Luonnontieteellinen keskusmuseo Graafinen ohjeistus by Vimmat heinäkuu 2012 Viestintätiimi on vastuussa ohjeistuksen viemisestä käytäntöön, suunnittelutoimisto Taivas on ilmeen takana ja se otetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna 2 TUNNUS Mobiilimaksu-tunnus koostuu sim-kortin muotoisesta

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE

TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE 2.0 2015 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 1 PERUSELEMENTIT 1.1 Tunnus 4 1.1.1 Tunnuksen suoja-alue 5 1.1.2 Tunnuksen käyttö 6 1.1.3 Tunnusoriginaalihakemisto 7 1.2 Värit 8 1.3 Typografia

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

G r a a f i s e t o h j e e t

G r a a f i s e t o h j e e t Graafiset ohjeet Edux-ovet Oy (ennen Välikylän Puutyö Oy) on vuonna 1990 perustettu perheyritys, jonka toimipaikka sijaitsee Nivalassa. Valmistamme ja markkinoimme valtakunnallisesti sekä standardi- että

Lisätiedot