Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.2.2012. Aika: 23.2.2012 klo 18.15-20.50. Osallistujat Päätöksen tekijät"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle Viljanen Merja Virtamo Jussi puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen (poissa 19, asianosaisjäävi) jäsen jäsen läsnä läsnä läsnä läsnä läsnä läsnä läsnä läsnä läsnä Muut osallistujat Parkkila Seppo Hoikkanen Liisa Kaikkonen Sointu Nurmi Eija Sihvo Rami kirkkovaltuuston pj läsnä kirkkovaltuuston varapj läsnä talousjohtaja poissa pöytäkirjan pitäjä läsnä 18 alussa nuorisotyönohjaajalähetyssihteeri Rami Sihvo esitteli valtuutetuille airsoft-harrastusta. l Asiat: Liitteet: 1-3/ 18, 1-3/ 19, 1-3/ 30, 1/ 31. Allekirjoitukset Harri Henttinen puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä

2 Pöytäkirjan tarkistus Vesilahti Vesilahti Heikki Eronen Liisa Luukkaala Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla virastoaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Vesilahden kirkkoherranvirastossa /. Todistaa

3 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 15 NIMENHUUTO JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 17 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 18 SEURAKUNNAN NUORISOTYÖN OSALLISTUMINEN AIRSOFT- HARRASTUKSEEN 19 VESILAHDEN KIRKON VESIKATON UUSIMINEN JA JULKISIVUJEN PERUSKORJAUS JA MAALAUS/ URAKOITSIJOIDEN VALINTA (EHDOLLINEN PÄÄTÖS) 20 RAHAVAROJEN JA ARVOPAPERIEN TARKASTAJIEN VALINTA 21 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELON TARKASTAJIEN VALINTA 22 TALOUSTYÖRYHMÄN JATKOAIKA 23 KIRKON KORJAUSURAKAN TYÖNAIKAISEN VALVOJAN VALINTA 24 KIRKON KORJAUSURAKAN ARKKITEHDIN JATKOPALVELUT 25 KIRKON KORJAUSURAKAN TYÖNAIKAISEN ERITYISVALVOJAN VALINTA 26 KIRKON KORJAUSURAKAN TYÖNAIKAISEN RAKENNE- JA MUUTOSSUUNNITTELIJAN JATKOPALVELUT 27 PÄIVÄRIPPIKOULUN TOTEUTUSSUUNNITELMA 28 VESILAHDEN SEURAKUNNAN JA KUNNAN NUORISOTYÖTÄ KOSKEVA YHTEISTYÖ 29 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖST 30 ILMOITUSASIAT 31 VALITUSOSOITUS

4 14 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Harri Henttinen avaa kokouksen ja Jalle Savitaipale pitää alkuhartauden. Kirkkoherra Harri Henttinen avasi kokouksen ja Jalle Savitaipale piti alkuhartauden.

5 15 NIMENHUUTO JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kutsu ja esityslista on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta (OS 4). Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7. luku, 4 ). Suoritetaan nimenhuuto ja puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 16 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7. luku 6 ). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa (OS 9 ). Tarkastusvuorossa ovat Heikki Eronen ja Liisa Luukkaala. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). 1) Kirkkoneuvosto valitsee tarkastusvuorossa olevat pöytäkirjantarkastajat. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa. 3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen virastoaikoina. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ) Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Erosen ja Liisa Luukkaalan. 2) Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa. 3) Päätettiin, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen virastoaikoina. 4) Todettiin.

7 17 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokoukselle hyväksytään työjärjestys. Puheenjohtaja on lähettänyt jäsenille esityslistan. Kokous hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä: päivärippikoulun toteutussuunnitelma ja Vesilahden seurakunnan ja kunnan nuorisotyötä koskeva yhteistyö. Kokous hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä: päivärippikoulun toteutussuunnitelma ja Vesilahden seurakunnan ja kunnan nuorisotyötä koskeva yhteistyö. Lisäksi 29 lisäys: Päätös koskien seurakuntasihteeri Eija Nurmen vuosiloman pitämistä.

8 18 SEURAKUNNAN NUORISOTYÖN OSALLISTUMINEN AIRSOFT- HARRASTUKSEEN Kn / 131 Syksyllä on Vesilahdella virinnyt nuorison keskuudessa Airsoft-harrastus, jonka toteuttamiseen myös seurakunnan nuorisotyö on osallistunut. Kirkkoneuvosto keskusteli seurakunnan nuorisotyön osallistumisesta nuorten Airsoft-harrastukseen. Kirkkoneuvosto katsoi, että tämänkaltainen toiminta ei tue niiden tavoitteiden saavuttamista, jotka seurakunnan nuorisotyölle on asetettu, eikä se tästä syystä sovellu osaksi seurakunnan nuorisotyötä. Asian jatkokäsittely jätettiin kasvatustyön toimikunnan tehtäväksi. Kn / 8 Kirkkoneuvoston asiaa koskeva päätös on saanut valtavasti palautetta Vesilahden ulkopuoleltakin. Onkin tärkeää, että kirkkoneuvosto pohtii asiaa uudestaan sen jälkeen, kun kasvatustyön toimikunta on ensin käsitellyt asiaa. Toimikunta on kokoontunut asian tiimoilta Airsoft-kokoontumisten luonteesta ja rakenteesta on saatu lisäselvityksiä. Kokousseloste: Toimikunnan esityksen mukaisesti ohjattu Airsoftin pelaaminen voi olla seurakunnan nuorisotyötä. Toiminta olisi tällöin: - nuorisotyöntekijän ohjaamaa - osallistujat vähintään 13-vuotiaita tai 7-luokkalaisia. -osallistujilla kirjallinen lupa vanhemmilta. Rami tekee Tiinan kanssa lomakkeen tätä tarkoitusta varten. - ko.toiminta tapahtuisi maastossa maanomistajan luvalla. Toiminta alkaisi vanhempien infotilaisuudella keväällä ja jatkuisi maastossa, maaomistajan luvalla. Lisäksi tullaan tutkimaan mahdollisuutta kutsua vanhempia isä-poika airsoftiin. Yhteistyötä kunnan kanssa voidaan pohtia toimittaessa yli 15-vuotiaiden kanssa. Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen 23.2, jolloin kuultavana asiasta on kokouksessa nto Rami Sihvo. Lisäksi khra tuo kokoukseen nuorten vanhemmilta tulleen asiaan liittyvän kannanoton ja esityksen. Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen

9 jolloin kuultavana asiasta on kokouksessa nto Rami Sihvo. Kirkkoherra tuo kokoukseen nuorten vanhemmilta tulleen asiaan liittyvän kannanoton ja esityksen. Nto Rami Sihvo esittelee kirkkoneuvostolle kokouskutsun liitteenä olevan laatimansa selvityksen pohjalta, liite 1/ 18. Kirkkoneuvostolle tarjoutuu mahdollisuus kysymyksiin ja keskustelulle. Kirkkoneuvostolle on toimitettu kokouskutsun liitteenä myös vanhempien asiaan liittyvä vetoomus, liite 2/ 18. Kirkkoherra toimittaa kirkkoneuvoston jäsenille ehdotuksensa keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi sähköpostilla ennen kokousta. Khra on valmistellut päätösehdotuksen kasvatustyön toimikunnan esityksen pohjalta. Khra ja kasvatustyön toimikunnan puheenjohtaja Merja Viljanen ovat pitäneet palaverin asiasta Vesilahden seurakunnan nuorisotyön perusviikkotoiminnan tulee olla monipuolista ja nuoria tavoittavaa toimintaa. Sen tulee tarjota myös tyttöjä innostavia toimintamahdollisuuksia. Tällaisena perusviikkotoiminnan muotona Airsoft ei voi toimia, koska silloin se sitoo liiaksi nuorisotyönohjaajan työaikaa ja toimintaresursseja, jotka tulee jakaa niin, että toiminta tavoittaa ja kiinnostaa mahdollisimman laajaa nuorisojoukkoa. Esitänkin, että Airsoft voi olla Vesilahden seurakunnan nuorten toiminnassa yhtenä tapahtumaluonteisena ja kestoltaan määriteltynä nuorten erityistapahtumana sitä harrastaville nuorille. Airsoft ei siis ole sitä nuorten normaalia perusviikkotoimintaa vaan erikseen etukäteen sovittava ns. seikkailuelementti tietylle porukalle tai esim. osa toimintakauden päätöstilannetta. Näin se toimii varsinaisen nuorten perusviikkotoiminnan lisäksi tulevana ns. mausteena, jota toteutetaan etukäteissuunnitelman mukaisesti korkeintaan kerran toimintakaudessa (korkeintaan 3krt/vuosi) tapahtumaluonteisesti. Airsofttapahtumaa järjestettäessä tulee seuraavien edellytysten toteutua: - nuorisotyöntekijän ohjaamaa - toiminta osa ns. rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä ja osallistujat yli 15 vuotiaita. -osallistujilla kirjallinen lupa vanhemmilta. Rami tekee Tiinan kanssa lomakkeen tätä tarkoitusta varten. - ko.toiminta tapahtuisi maastossa maanomistajan luvalla. - noudatetaan seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeita (2006)

10 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Heikki Eronen teki vastaehdotuksen kirkkoherra Harri Henttisen ehdotukseen Vesilahden seurakunnan nuorisotyön osallistumisesta airsoft-harrastukseen. Heikki Erosen vastaehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, ettei airsoft-harrastus sovi seurakunnan nuorisotyön toimintamuodoksi. Valtuutettu Jalle Savitaipale kannatti Heikki Erosen ehdotusta. Asiasta suoritettiin äänestys. Kirkkoherran ehdotusta kannattavat äänestivät Jaa ja Erosen vastaehdotusta kannattavat äänestivät Ei. Äänestyksen tulos: 7 jaa- ääntä ja 2 ei-ääntä. Kirkkoherran edotusta kannattivat: Lahja Ali-Löytty, Panu Bergius, Liisa Luukkaala, Raija Marttila, Merja Viljanen, Jussi Virtamo ja Harri Henttinen. Heikki Erosen vastaehdotusta kannattivat Jalle Savitaipale ja Heikki Eronen. Päätökseksi tuli kirkkoherran ehdotus. Heikki Eronen jätti päätökseen liittyen eriävän mielipiteensä, liite 3/ 18.

11 19 VESILAHDEN KIRKON VESIKATON UUSIMINEN JA JULKISIVUJEN PERUSKORJAUS JA MAALAUS/ URAKOITSIJOIDEN VALINTA (EHDOLLINEN PÄÄTÖS) Kn / 5 Kirkon julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus- ja maalaustyön urakkatarjousten avauskokous pidettiin pappilassa ja läsnä olivat Marttila, Salonen, Kantola ja Suhonen. Kirkkovaltuusto hyväksyi osana vuoden 2012 budjetin investointisuunnitelmaa ko. peruskorjaus- ja maalaushankkeeseen määrärahan. Hankinta- /selonottoneuvottelut pidetään srk.talossa, mistä tullaan laatimaan pöytäkirja esityksineen. Asia siirretään sen keskeneräisyyden vuoksi seuraavaan kokoukseen Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian sen keskeneräisyyden vuoksi seuraavaan kokoukseen Seloste: Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 11 alistaa Vesilahden seurakunnan kirkkovaltuuston tekemän päätöksen koskien kirkon ulkopuolen korjaus- ja muutossuunnitelmia ensin Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin tutkittavaksi ja sitten kirkkohallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistettavaksi. Kirkkoherra on toimeenpannut ko. päätöksen ja saanut asian etenemisestä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta ilmoituksen. Vesilahden kirkon vesikaton uusiminen ja julkisivujen peruskorjaus ja maalaus hankkeen suunnittelu on toteutettu hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta. Laadittujen suunnitelmien perusteella on toteutettu urakkakilpailu jaettuna urakkana, jossa maalausurakoitsija on pääurakoitsijana ja vesikattourakoitsija alistettuna sivu-urakoitsijana. Tarjouskilpailun perusteella päätettiin valita urakkaneuvotteluihin halvimman tarjouksen tehneet urakoitsijat. Urakkaneuvottelut järjestettiin Urakkaneuvottelujen perusteella ei ilmennyt estettä halvimpien tarjouksen tehneiden urakoitsijoiden valitsemiseksi. Urakkaneuvottelujen jälkeen pidettiin palaveri, jossa laadittiin esitys urakoitsijavalinnasta. Päätös on ehdollinen siihen asti, kun Vesilahden seurakunta saa

12 vahvistuksen päätökselleen koskien kirkon ulkopuolen korjaus- ja muutossuunnitelmia. Kirkkohallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö päättää asiasta huhtikuun alussa. Liitteenä olevan esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto päättää valita Vesilahden kirkon vesikaton uusiminen ja julkisivujen peruskorjaus ja maalaus hankkeen urakoitsijoiksi seuraavat, liitteet 1-3/ 19: Maalausurakka, pääurakka: Remonttitalo Oy , sis. alv 23 % Vesikattourakka: Rakennus Oy Paanurakenne , sis. alv 23 % Päätös on ehdollinen siihen asti, kun Vesilahden seurakunta saa vahvistuksen päätökselleen koskien kirkon ulkopuolen korjaus- ja muutossuunnitelmia. Kirkkohallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö päättää asiasta huhtikuun alussa. Kirkkoneuvosto valitsi Vesilahden kirkon vesikaton uusimisen ja julkisivujen peruskorjauksen ja maalaus-hankkeen urakoitsijoiksi seuraavat: Maalausurakka, pääurakka: Remonttitalo Oy , sis. alv 23 % Vesikattourakka: Rakennus Oy Paanurakenne , sis alv 23 % Päätös on ehdollinen siihen asti, kun Vesilahden seurakunta saa vahvistuksen päätökselleen koskien kirkon ulkopuolen korjaus- ja muutossuunnitelmia. Kirkkohallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö päättää asiasta huhtikuun alussa. Valtuutettu Jalle Savitaipale poissa 19 klo , asianosaisjäävi Tiedoksi: Tarjouksensa jättäneet urakoitsijat

13 20 RAHAVAROJEN JA ARVOPAPERIEN TARKASTAJIEN VALINTA Seurakunnan taloussäännön 10 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee valita keskuudestaan kaksi henkilöä rahavarojen ja arvopaperien tarkastajiksi. Vuonna 2011 tarkastajina ovat Panu Bergius ja Raija Marttila. Rahavarojen ja arvopaperien tarkastajien kertomus vuodelta 2011 esitetään kirkkoneuvostolle Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi rahavarojen ja arvopaperien tarkastajaa vuodelle Kirkkoneuvosto valitsi Panu Bergiuksen ja Raija Marttilan rahavarojen ja arvopaperien tarkastajiksi vuodelle 2012.

14 21 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELON TARKASTAJIEN VALINTA Seurakunnan taloussäännön 22 :n mukaan seurakunnan kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta pidetään luetteloa kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaan. Kirkkoneuvosto on vuosittain valinnut keskuudestaan kaksi luettelon tarkastajaa. Vuonna 2011 tarkastajina ovat Lahja Ali-Löytty ja Jussi Virtamo. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden luettelo ja laadittu kertomus vuodelta 2011 esitetään kirkkoneuvostolle Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi irtaimistoluettelon tarkastajaa vuodelle Kirkkoneuvosto valitsi Lahja Ali-Löytyn ja Panu Bergiuksen irtaimistoluettelon tarkastajiksi vuodelle 2012.

15 22 TALOUSTYÖRYHMÄN JATKOAIKA Kirkkoneuvoston taloudellisia säästöjä kartoittamaan asettama työryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Kokouksessaan 13.2 se päätti pyytää kirkkoneuvostolta jatkoaikaa niin, että se voisi esittää loppuraporttinsa työnsä tuloksista toukokuun kirkkoneuvoston kokouksessa Kirkkoneuvosto päättää antaa taloustyöryhmän toiminnalle lisäaikaa niin, että se esittää loppuraporttinsa kirkkoneuvoston kokouksessa Kirkkoneuvosto päätti antaa taloustyöryhmän toiminnalle lisäaikaa niin, että se esittää loppuraporttinsa kirkkoneuvoston kokouksessa

16 23 KIRKON KORJAUSURAKAN TYÖNAIKAISEN VALVOJAN VALINTA Kiinteistöjaosto on kokoontunut ja tehnyt esityksen kirkon korjausurakan työnaikaisesta valvonnasta. Ins.tsto LaRa Oy on hoitanut kirkon remontin rakennuttajatehtäviä urakkakilpailun loppuun asti, ja Vesilahden seurakunta on ollut tyytyväinen yhteistyöhön heidän kanssaan. Heiltä on saatavissa myös työnaikaista valvontaa. Luontevaa on jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan myös työnaikaisen valvonnan suhteen. Kirkkoherra on laatinut suunnitelman ja arvion tarvittavista palveluista ja niiden kustannuksista kyseisen toimijan kanssa. Kirkkoneuvosto päättää jatkaa yhteistyötä myös kirkon remontin työnaikaisen valvonnan suhteen insinööritoimisto LaRa Oy:n kanssa heidän antamansa tarjoukseen sisältyvien tuntitaksojen mukaisesti. Työnaikaisena valvojana tulee toimimaan Pekka Suhonen LaRa Oy:stä. Tässä hankkeessa LaRa Oy:n kanssa tullaan sopimaan kattohinnasta (hankintalaki), jota ei ylitetä. Pekka Suhonen hoitaa perusvalvonnan, työmaakokousten vedon ja laskutuksen tarkistuksen. Kirkkoherra tekee valvontaa koskevan sopimuksen ins.tsto LaRa Oy:n kanssa. Kirkkoneuvosto päätti jatkaa yhteistyötä myös kirkon remontin työnaikaisen valvonnan suhteen insinööritoimisto LaRa Oy:n kanssa heidän antamansa tarjoukseen sisältyvien tuntitaksojen mukaisesti. Työnaikaisena valvojana tulee toimimaan Pekka Suhonen LaRa Oy:stä. Tässä hankkeessa LaRa Oy:n kanssa tullaan sopimaan kattohinnasta (hankintalaki), jota ei ylitetä. Pekka Suhonen hoitaa perusvalvonnan, työmaakokousten vedon ja laskutuksen tarkistuksen. Kirkkoherra tekee valvontaa koskevan sopimuksen ins.tsto LaRa Oy:n kanssa Tiedoksi: Insinööritoimisto Lara Oy

17 24 KIRKON KORJAUSURAKAN ARKKITEHDIN JATKOPALVELUT Kiinteistöjaosto on kokoontunut ja todennut, että myös kirkon korjausurakan toteutusvaiheessa tullaan tarvitsemaan kirkon ulkopuolen korjaustyön arkkitehtisuunnittelun suorittaneen arkkitehdin palveluita. Kirkkoherra on laatinut suunnitelman ja arvion tarvittavista palveluista ja niiden kustannuksista kyseisen toimijan kanssa. Kirkkoneuvosto päättää hankkia edelleen arkkitehdin työalaan liittyviä palveluita Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikalliolta hänen antamaansa tarjoukseen sisältyvien tuntitaksojen mukaisesti. Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallion kanssa tullaan sopimaan kattohinnasta (hankintalaki), jota ei ylitetä. Kirkkoherra tekee jatkosopimuksen arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallion kanssa. Kirkkoneuvosto päätti hankkia edelleen arkkitehdin työalaan liittyviä palveluita Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikalliolta hänen antamaansa tarjoukseen sisältyvien tuntitaksojen mukaisesti. Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallion kanssa tullaan sopimaan kattohinnasta (hankintalaki), jota ei ylitetä. Kirkkoherra tekee jatkosopimuksen arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallion kanssa. Tiedoksi: Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio

18 25 KIRKON KORJAUSURAKAN TYÖNAIKAISEN ERITYISVALVOJAN VALINTA Kiinteistöjaosto on kokoontunut ja tehnyt esityksen kirkon korjausurakan työnaikaisesta valvonnasta. Ins.tsto LaRa Oy hoitaa urakan perusvalvonnan, mutta tätä työtä tukemaan tarvitaan tiettyihin vaiheisiin erityisasiantuntijan palveluja työmaan erityisluonteen vuoksi. Kirkkoherra on laatinut suunnitelman ja arvion tarvittavista palveluista ja niiden kustannuksista kyseisen toimijan kanssa. Kirkkoneuvosto päättää tehdä sopimuksen Rakennuskonsultointi Treuthardt oy/tarmo Marjamäen kanssa. Vesilahden seurakunta tulee käyttämään hänen erityisasiantuntijapalveluitaan valvonnan tietyissä vaiheissa työmaan erityisluonteen vuoksi. Kirkkoherra tekee valvontaa koskevan sopimuksen Rakennuskonsultointi Treuthardt oy/tarmo Marjamäen kanssa. Kirkkoneuvosto päätti tehdä sopimuksen Rakennuskonsultointi Treuthardt oy/tarmo Marjamäen kanssa. Vesilahden seurakunta tulee käyttämään hänen erityisasiantuntijapalveluitaan valvonnan tietyissä vaiheissa työmaan erityisluonteen vuoksi. Kirkkoherra tekee valvontaa koskevan sopimuksen Rakennuskonsultointi Treuthardt oy/tarmo Marjamäen kanssa. Tiedoksi: Rakennuskonsultointi Treuthardt oy/tarmo Marjamäki

19 26 KIRKON KORJAUSURAKAN TYÖNAIKAISEN RAKENNE- JA MUUTOSSUUNNITTELIJAN JATKOPALVELUT Kiinteistöjaosto on kokoontunut ja tehnyt esityksen kirkon korjausurakan työnaikaisen rakenne- ja muutossuunnittelijan jatkopalveluista. Ins.tsto Lauri Mehto Oy/Inari Weijo on tehnyt aikanaan kirkon kuntotutkimuksen ja vastannut julkisivukorjauksen rakennesuunnittelusta. Kirkon korjausurakan työnaikaisessa vaiheessa hankittavat palvelut sisältäisivät tarvittavat työmaakäynnit ja tarvittavan määrän muutossuunnittelua. Kirkkoherra on laatinut suunnitelman ja arvion tarvittavista palveluista ja niiden kustannuksista kyseisen toimijan kanssa. Kirkkoneuvosto päättää hankkia edelleen rakenne- ja muutossuunnittelijan työalaan liittyviä palveluita Ins. tsto Lauri Mehdolta/Inari Weijo hänen antamaansa tarjoukseen sisältyvien tuntitaksojen mukaisesti. Ins. tsto Lauri Mehdon/Inari Weijo kanssa tullaan sopimaan kattohinnasta (hankintalaki), jota ei ylitetä. Kirkkoherra tekee jatkosopimuksen Ins. tsto Lauri Mehdon/Inari Weijo kanssa. Kirkkoneuvosto päätti hankkia edelleen rakenne- ja muutossuunnittelijan työalaan liittyviä palveluita Ins. tsto Lauri Mehdolta/Inari Weijo hänen antamaansa tarjoukseen sisältyvien tuntitaksojen mukaisesti. Ins. tsto Lauri Mehdon/Inari Weijo kanssa tullaan sopimaan kattohinnasta (hankintalaki), jota ei ylitetä. Kirkkoherra tekee jatkosopimuksen Ins. tsto Lauri Mehdon/Inari Weijo kanssa. Tiedoksi: Ins. tsto Lauri Mehto/Inari Weijo

20 27 PÄIVÄRIPPIKOULUN TOTEUTUSSUUNNITELMA Srk. past. Simola ja nto Sihvo ovat laatineet kevään päivärippikoulua koskevan toteutussuunnitelman/tuntisuunnitelman. Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman. Kirkkoneuvosto hyväksyi suunnitelman, ks. liite 3/ 30.

21 28 VESILAHDEN SEURAKUNNAN JA KUNNAN NUORISOTYÖTÄ KOSKEVA YHTEISTYÖ Kasvatustyön toimikunta on kokouksessaan käsitellyt seurakunnan ja kunnan nuorisotyötä koskevaa yhteistyötä. Seuraava yhteistyöpalaveri pidetään klo 11 srk.talossa. Toimikunnan esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto valitsee kaksi edustajaa ko. yhteistyöelimeen. Kirkkoneuvosto valitsi Merja Viljasen ja Kati Skipparin seurakunnan edustajiksi Vesilahden kunnan ja seurakunnan nuorisotyötä koskeviin yhteistyöpalavereihin vuoden 2012 loppuun asti.

22 29 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖST Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määritelmät viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan sisältyvistä päätöksistä ( 11/KL 10:4). Ohjesäännön mukaan tehdyistä ratkaisuista on pidettävä päätösluetteloa ( 13). Päätösluettelot/päätöspöytäkirjat tulee säännöllisesti tuoda tiedoksi kirkkoneuvostolle. 1) Tiina Hiltusen määrääminen Vesilahden seurakunnan määräaikaiseen perhediakonin virkaan 2) Päätös koskien diakoni Lassi Nahkurin vuosiloman pitämistä 3) Päätös koskien kanttori Satu Sointu-Siltasen vuosiloman pitämistä 4) Päätös koskien seurakuntasihteeri Eija Nurmen vuosiloman pitämistä Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkoherran päätökset ja päättää, että niiden osalta ei käytetä otto-oikeutta. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kirkkoherran päätökset ja päätti että niiden osalta ei käytetä otto-oikeutta.

23 30 ILMOITUSASIOITA 1. Vesilahden seurakunnan papiston vapaapäivä-/lomasuunnitelma helmikuu toukokuu 2012, liite 1/ Lähetys- ja diakoniatoimikunnan muistio , liite 2/ Kasvatustyön toimikunnan muistio , liite 3/ Diakoni Lassi Nahkurin siirtyminen Seinäjoelle alkaen.

24 31 MUUTOKSENHAKUMENETTELY/OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS. Annetaan KL 24 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Annettiin KL 24 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoite, liite 1/ 31.

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 19.1.2012. Aika: 19.1.2012 klo 18.15-19.55. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 19.1.2012. Aika: 19.1.2012 klo 18.15-19.55. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 19.1.2012 klo 18.15-19.55 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Luukkaala Liisa - Miikkulainen Marjatta Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 14 ) KIRKKONEUVOSTO 11.5.2009 4/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 14 ) KIRKKONEUVOSTO 11.5.2009 4/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 14 ) Aika Maanantai 11.5.2009 klo 18.30 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Hannu Hyttinen Raija Hörkkö Hannu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 14.5.2013 klo 18.30 20.51. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 142 KOKOUKSEN AVAUS 191 143 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 1 Kokouskutsu Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaus 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajat 12 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.9.2011 ASIALISTA 5 / 2011

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.9.2011 ASIALISTA 5 / 2011 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) ASIALISTA 5 / 2011 86 Kokouksen avaus 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82

Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82 Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82 Paikka ja aika Vihtijärven kappeli, torstai 22.5.2014 klo 18.00 21.15 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Ketola Jukka Kaarto Rakel

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 3.2.2010 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot