puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. talousjohtaja pöytäkirjanpitäjä diakoniatyöntekijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. talousjohtaja pöytäkirjanpitäjä diakoniatyöntekijä"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Pappilassa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle Salopuro Jaana Sokk Margus Virtamo Jussi Muut osallistujat Parkkila Seppo Hoikkanen Liisa Kaikkonen Sointu Nurmi Eija Hiltunen Tiina puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen varapuheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. talousjohtaja pöytäkirjan pitäjä diakoniatyöntekijä poissa (saapui klo ) ( 93 ) Asiat: Liitteet: 1/ 96, 1-5/ 99, 1/ 100. Allekirjoitukset Harri Henttinen puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä

2 Pöytäkirjan tarkistus Vesilahti Vesilahti Jaana Salopuro Lahja Ali-Löytty Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla virastoaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Vesilahden kirkkoherranvirastossa 20 / Todistaa

3 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 89 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 90 NIMENHUUTO JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 91 NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 92 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 93 VESILAHDEN SEURAKUNNAN LAPSI- JA PERHETYÖN TILANNE 94 BUDJETTI 2013/PERIAATEKESKUSTELUA 95 SEURAKUNNAN VEROPROSENTTI VUODELLE SYYSKAUDEN 2012 KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 97 NUORISOTYÖNOHJAAJA-LÄHETYSSIHTEERIN VIRAN MUUTTAMINEN MÄÄRÄAIKAISEKSI NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAKSI AJALLE KIRKKOHERRAN PÄÄTÖST 99 ILMOITUSASIAT 100 MUUTOKSENHAKUMENETTELY/OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

4 89 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Harri Henttinen avaa kokouksen ja Jaana Salopuro pitää alkuhartauden. Kirkkoherra Harri Henttinen avasi kokouksen ja Jaana Salopuro piti alkuhartauden.

5 90 NIMENHUUTO JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kutsu ja esityslista on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta (OS 4). Kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen on toimitettu/ lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7. luku, 4 ). Suoritetaan nimenhuuto ja puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 91 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7. luku 6 ). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa (OS 9 ). Tarkastusvuorossa ovat Jaana Salopuro ja Jussi Virtamo. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). 1) Kirkkoneuvosto valitsee tarkastusvuorossa olevat pöytäkirjantarkastajat. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan 20.9 heti kokouksen jälkeen pappilassa. 3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen virastoaikoina. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ) Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Salopuron ja Lahja Ali-Löytyn. 2) Päätettiin, että pöytäkirja tarkistetaan 20.9 heti kokouksen jälkeen pappilassa. 3) Päätettiin, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen virastoaikoina. 4) Todettiin.

7 92 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokoukselle hyväksytään työjärjestys. Puheenjohtaja on lähettänyt jäsenille esityslistan. Kokous hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. Kokous hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi kirkkoherran lisäyksillä kohtiin 93, 94, 97 ja 99.

8 93 VESILAHDEN SEURAKUNNAN LAPSI- JA PERHETYÖN TILANNE Vesilahden seurakunnan lapsi- ja perhetyö on monien haasteiden edessä. Seurakunnan lapsi- ja perhetyössä on aloittanut uutena työntekijänä vuonna 2011 diakoniatyöntekijä Tiina Hiltunen. Tiina Hiltunen on kertomassa kirkkoneuvostolle oman työalansa ajankohtaisista kuulumisista ja haasteista. Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan lapsi- ja perhetyöstä ja sen haasteista Tiina Hiltusen esityksen pohjalta. Kuultuaan Tiina Hiltusta kirkkoneuvosto päättää ottaa Kirsti Mattilan työpariksi tuntityöläisen tai vast. mahdollisimman pikaisesti lapsiryhmien ohjaamiseen (perhekerhot, perjantain kerhoryhmä) niin, että kaikissa lapsija perhetyön ryhmissä Tiina Hiltusella on mahdollisuus toimia nimenomaan perhetyöntekijänä. Tiina Hiltusen tehtävänkuvaa muutetaan em. mukaisesti. (Kirkkoneuvoston vastaus diakonia- ja lähetystoimikunnan kokouksen 20.9 esitykseen 2) Perhediakonin palkkaus.)

9 94 BUDJETTI 2013/PERIAATEKESKUSTELUA Vesilahden seurakunta on joutunut budjetin rakentamisen suhteen uuteen tilanteeseen, kun enää ei ole talouden tasapainottamiseksi käytettävissä minkäänlaisia välittömiä puskurirahastoja. Kirkon remontti on syönyt lähes kaiken likvidin varallisuuden. Taulaniemen testamenttivarojen käytölle on tarkat testamenttiehdot, joten niitäkään ei voi suoraan käyttää käyttötalouden tasapainottamiseen tai investointien rahoittamiseen. Talousjohtaja Kaikkonen tulee selvittelemään kirkkoneuvostolle budjetin laadinnassa huomioitavia näkökohtia liittyen Vesilahden seurakunnan taloudelliseen kantokykyyn. Esityslistassa on mukana kirkkoherran näkemyksiä koskeva selvitys keskustelun pohjaksi. Kirkkoneuvosto käy esitysten pohjalta periaatekeskustelua liittyen tulevan budjetin laadintaan. Kirkkoneuvosto tekee periaatteellisen ratkaisun ainakin koskien: 1) veroprosenttia 2) avointa diakonian virkaa ja nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin virkaa 3) tulevien investointien rahoitusta Kirkkoneuvosto kävi esitysten pohjalta periaatekeskustelua liittyen tulevan budjetin laadintaan.. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen diakonia- ja lähetystoimikunnan muistioon ( ja osaltaan myös ) sisältyvät esitykset ja siirtää ne käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessaan Esitykset koskevat 1) diakonian viransijaisuutta ja 2) perhediakonin palkkausta (ks. 93).

10 95 SEURAKUNNAN VEROPROSENTTI VUODELLE 2013 Kn KL 15:2 mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Vuoden 2012 veroprosentti on 1,75. Talousjohtaja Kaikkonen esittelee Vesilahden seurakunnan taloudellista tilannetta. Khran ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että veroprosentti vuonna 2013 on 1,75. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että veroprosentti vuonna 2013 on 1,75.

11 96 SYYSKAUDEN 2012 KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Ns. vapaista kolehdeista kirkkoherra määrää neuvotellen myös muiden työntekijöiden kanssa. Kirkkoneuvosto voi antaa oman suosituksensa. Tutustuttuaan ensin laadittuun kolehtisuunnitelmaan syksy 2012 ja annettuaan mahdollisesti siitä omia suosituksiansa kirkkoneuvosto hyväksyy ja vahvistaa ko. suunnitelman. Kirkkoneuvosto tutustui laadittuun kolehtisuunnitelmaan syksy 2012 ja antoi siitä omia suosituksiansa. Kirkkoneuvosto hyväksyi ja vahvisti ko. suunnitelman, liite 1/ 96.

12 97 NUORISOTYÖNOHJAAJA-LÄHETYSSIHTEERIN VIRAN MUUTTAMINEN MÄÄRÄAIKAISEKSI NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAKSI AJALLE Kn / 84 Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Rami Sihvo irtisanoutui virastaan niin, että ei ole Vesilahden seurakunnan käytössä enää alkaen. Kasvatustyön toimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , minkä kokouksen muistio on tämän esityslistan liitteenä. Toimikunta ehdottaa yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että ko. virka tullaan täyttämään mahdollisimman pikaisesti. Khran perustelut: Kirkkoherran ehdotuksena on, että tässä vaiheessa käydään periaatekeskustelu koskien ko. viran luonnetta/jatkoa huomioiden tuleva kirkon rakenneratkaisu, johon Vesilahdenkin on varauduttava. Tärkeintä on kuitenkin, että nuorten syyskauden toiminta pääsee normaalisti käyntiin, joten sijaisen palkkaaminen väliajaksi on välttämätöntä, koska tämän hetken muutenkin niukat työvoimaresurssit eivät anna mahdollisuutta hetimiten sisällyttää ko. viran välttämättömiäkään tehtäviä muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävänkuvaan (ovo-periaatteella). Kokoaikaisen viranhaltijan palkkarahathan ovat jo nyt budjetissa 2012, joten kyse ei ole budjetin ylittävästä ratkaisusta semminkin, kun on kyse vielä 60 % -sijaisesta. Sijaisen hoitaessa välittömiä ja olennaisia ko. viran tehtävänkuvaan sisältyviä tehtäviä, kirkkoneuvostolla on mahdollisuus viranhaltijoiden kanssa rauhassa pohtia, mikä on ko. viran tulevaisuus ja mitkä tulevat olemaan tulevaisuuden toimintamme painopistealueet laajemminkin (strategiakeskustelu). Tavoitteenamme tulee olla toiminnasta ohjautuva talous (toiminta > talous = seurakuntalainen, joka haluaa sitoutua seurakuntaan ja kokee seurakunnan jäsenyytensä mielekkäänä) eli ensin tulee miettiä, mikä on tärkeintä ja olennaisinta toimintaa. Sen jälkeen juuri siihen meidän tulee niukkenevat taloudelliset resurssimme kohdistaa. Myös nykyisten työntekijöidemme työssä jaksaminen ja heidän tehtävänkuviensa mielekkyys tulee tehtävissä ratkaisuissa ehdottomasti ottaa huomioon. Jos työntekijät uupuvat tai kokevat jatkuvasti riittämättömyyttä yhä kasvavien vaatimusten paineessa, me säästämme silloin itsemme hengiltä: rahaa kyllä säästyy, mutta toiminta halvaantuu.

13 Kokousseloste: Heikki Eronen jätti liitteen mukaisen muutosehdotuksen. Ehdotusta ei kannatettu vaan se raukesi. Taloudellisten resurssien selvitys tulee laatia talousarviokokouksen käsiteltäväksi. 1) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Rami Sihvon irtisanoutumisen. 2) Kirkkoneuvosto aloittaa periaatekeskustelun ko. viran luonteesta siltä pohjalta, että ko. virka muutetaan määräaikaiseksi vuoteen 2015 asti. Sen jälkeen kun kirkon suunnitteilla olevan rakenneratkaisun vaikutukset Vesilahden seurakuntaan ovat tosiasiallisesti selvillä, kirkkoneuvosto/kirkkovaltuusto tekee päätöksen viran jatkosta. Tällainen tarkasteluajankohta on vuosi 2015, joten viran jatkoa koskeva päätös tehtäisiin vuoden 2014 lopussa rakennettaessa tulevan vuoden budjettia. Kasvatustyön toimikunnan esityksen mukaisesti mahdollinen viran määräaikaisuutta koskeva muutospäätös tulisi tehdä kirkkovaltuuston kokouksessa , jotta viran täyttämistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä mahdollisimman pikaisesti. 3) Kirkkoneuvosto antaa kasvatustyön toimikunnan tehtäväksi valmistella seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen esityksen mahdollisen määräaikaisen viran tehtävänkuvasta. 4) Kirkkoneuvosto palkkaa väliajaksi ( > määräaikaisen viran täyttäminen) vs. nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin (60 % ) hoitamaan kasvatustyön toimikunnan esittämän tehtävänkuvan mukaisia tehtäviä. 5) Kirkkoneuvosto palkkaa vs. nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin virkaan 60 %-periaatteella kasvatustyön toimikunnan esityksen mukaisesti Merja Viljasen siihen asti kunnes mahdollisesti määräaikaiseksi muutettava virka saadaan täytettyä. Merja Viljanen täyttää viranhoidon edellyttämät ammatilliset edellytykset ja on ilmaissut olevansa tarvittaessa käytössä ko. tehtävään. 6) Merja Viljanen on ilmoittanut irtisanoutuvansa Vesilahden seurakunnan kaikista luottamustehtävistään, jos hänet valitaan hoitamaan em. viransijaisuutta. Kirkkoneuvosto merkitsee irtisanoutumisen tiedokseen. 7) Kirkkoneuvosto hyväksyy kasvatustyön toimikunnan esityksen, jossa se esittää jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2012 loppuun puheenjohtajakseen Kati Skipparia siinä tapauksessa, jos nykyinen puheenjohtaja valitaan hoitamaan em. viransijaisuutta. Kirkkoneuvostoon tulee tässä tilanteessa Viljasen tilalle hänen varajäsenensä Jaana Salopuro. Kirkkovaltuusto kutsuu Viljasen tilalle seuraavan listalla olevan varavaltuutetun Mikko Puskan.

14 1) Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Rami Sihvon irtisanoutumisen. 2) Kirkkoneuvosto aloittaa periaatekeskustelun ko. viran luonteesta siltä pohjalta, että ko. virka muutetaan määräaikaiseksi vuoteen 2015 asti. Sen jälkeen kun kirkon suunnitteilla olevan rakenneratkaisun vaikutukset Vesilahden seurakuntaan ovat tosiasiallisesti selvillä, kirkkoneuvosto/kirkkovaltuusto tekee päätöksen viran jatkosta. Tällainen tarkasteluajankohta on vuosi 2015, joten viran jatkoa koskeva päätös tehtäisiin vuoden 2014 lopussa rakennettaessa tulevan vuoden budjettia. Kasvatustyön toimikunnan esityksen mukaisesti mahdollinen viran määräaikaisuutta koskeva muutospäätös tulisi tehdä kirkkovaltuuston kokouksessa , jotta viran täyttämistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä mahdollisimman pikaisesti. 3) Kirkkoneuvosto antoi kasvatustyön toimikunnan tehtäväksi valmistella seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen esityksen määräaikaisen viran tehtävänkuvasta. 4) Kirkkoneuvosto päätti palkata väliajaksi ( ) vs. nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri (60 %) hoitamaan kasvatustyön toimikunnan esittämän tehtävänkuvan mukaisia tehtäviä. 5) Kirkkoneuvosto päätti palkata vs. nuorisotyöohjaaja-lähetyssihteerin virkaan 60 %-periaatteella kasvatustyön toimikunnan esityksen mukaisesti Merja Viljasen. Merja Viljanen täyttää viranhoidon edellyttämät ammatilliset edellytykset ja on käytettävissä ko. tehtävään. 6) Merja Viljanen on ilmoittanut irtisanoutuvansa Vesilahden seurakunnan kaikista luottamustehtävistään nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin viransijaisuuden hoitamisen ajaksi, mikäli hänet valitaan hoitamaan em. viransijaisuutta. Kirkkoneuvosto merkitsi irtisanoutumisen tiedokseen. 7) Kirkkoneuvosto hyväksyi kasvatustyön toimikunnan esityksen, jossa se esitti jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2012 loppuun puheenjohtajakseen Kati Skipparia. Kirkkoneuvostoon tulee Viljasen tilalle hänen varajäsenensä Jaana Salopuro. Kirkkovaltuusto kutsuu Viljasen tilalle seuraavan listalla olevan varavaltuutetun Mikko Puskan.

15 Tiedoksi: Kasvatustyön toimikunta on käsitellyt nuorisotyön virkaan liittyviä näkökohtia kokouksissaan ja Kirkkoneuvosto käy asiasta periaatekeskustelua esitysten pohjalta (esim. talousjohtaja Sointu Kaikkonen). Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto muuttaa nuorisotyönohjaajalähetyssihteerin viran nuorisotyönohjaajan viraksi alkaen Virka on määräaikainen ja sen jatkosta päätetään laadittaessa vuoden 2015 budjettia. Määräaikaisuuden perusteena on valmisteilla oleva kirkon rakenneratkaisu. Kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvoston tehtäväksi ryhtyä virantäyttöön liittyviin toimenpiteisiin. Kirkkoneuvosto hyväksyy viran tehtävänkuvan toimikunnan esityksen mukaisena. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kirkkovaltuuston jatkokäsittely

16 98 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖST Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määritelmät viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan sisältyvistä päätöksistä ( 11/KL 10:4). Ohjesäännön mukaan tehdyistä ratkaisuista on pidettävä päätösluetteloa ( 13). Päätösluettelot/päätöspöytäkirjat tulee säännöllisesti tuoda tiedoksi kirkkoneuvostolle. 1) Päätös koskien vs. nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Merja Viljasen valinnan vahvistamista Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkoherran päätökset ja päättää, että niiden osalta ei käytetä otto-oikeutta. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kirkkoherran päätökset ja päätti, että niiden osalta ei käytetä otto-oikeutta.

17 99 ILMOITUSASIOITA 1. Vesilahden seurakunnan papiston vapaapäivä-/lomasuunnitelma lokakuu 2012 tammikuu 2013, liite 1/ Kirkon remontin työmaakokouksen nro 6/ pöytäkirja, liite 2/ Kirkon remontin vastaanottotarkastuksen pöytäkirja (Paanurakenne) , liite 3/ Kasvatustyön toimikunnan muistio , liite 4/ Diakonia- ja lähetystoimikunnan muistio (mukana myös esitys ja jo aiemmin liitteenä ollut muistio ), liite 5/ Adventtisunnuntain juhlamessu ja kirkkoremontin valmistujaisjuhla Kohdat 1-6 tiedoksi.

18 100 MUUTOKSENHAKUMENETTELY/OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS. Annetaan KL 24 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Annettiin KL 24 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoite, liite 1/ 100.

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Paavilainen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.2.2012. Aika: 23.2.2012 klo 18.15-20.50. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.2.2012. Aika: 23.2.2012 klo 18.15-20.50. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 23.2.2012 klo 18.15-20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle Viljanen Merja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 19.1.2012. Aika: 19.1.2012 klo 18.15-19.55. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 19.1.2012. Aika: 19.1.2012 klo 18.15-19.55. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 19.1.2012 klo 18.15-19.55 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Luukkaala Liisa - Miikkulainen Marjatta Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen.

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen. SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014 Kokousaika klo 18.00-20.10 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Juha Ilonen,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 13 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2012 Sivu 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 20.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 28.8.2014 klo 17.00-21.47 Paikka Metsähautausmaa, kirkon hautausmaa, seurakuntakoti Jäsenet (läsnä = x) x Raija Häkkinen (Ei osall. hautausmaakats.) x Reijo Koskinen vpj

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Kontola Margit, varajäsen

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Kontola Margit, varajäsen 25 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.2.2012 klo 16.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Seppänen Johanna Hietala Heikki Vänskä Maiju Kangasluoma Pentti Pajula

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1 N:o 1/2015 Sivu 1 Kokousaika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, vpj., poissa Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot