KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Tekninen lautakunta Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Tekninen lautakunta 20.9.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Tekninen lautakunta Aika Torstaina klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 84 Palvelukoti Tannan tele- ja turvaurakoitsijan valinta 85 Keittiötarvikkeiden myynti tarjousten perusteella 86 Terveyskeskuksen öljysäiliön öljyvahinko 87 Yläasteen kuntotutkimusraportti 88 Kotikonnun alustavat suunnitelmat 89 Saapuneet kirjeet ja päätökset 90 Muut asiat 91 Lausuntopyyntö Äkäslompolon asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta, koskien Nilivaaran aluetta 92 Teliasonera Finland Oyj:n lupahakemus valokaapeleiden sijoittamiseksi Kolarin kunnan kaavateiden alueille

2 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2012 Tekninen lautakunta sivu 118 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja Havela Kauko Laine Antero Pudas Pirkko Vaattovaara Anu Vaattovaara Pentti Viljasalo Kyllikki Muut saapuvilla olleet Korpi Aimo, osastopäällikkö Keskitalo Anna-Liisa, kunnanhallituksen edustaja Ulla Liikamaa, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kyllikki Viljasalo ja Pentti Vaattovaara Pöytäkirjan allekirjoitus Antero Pantsar Puheenjohtaja Ulla Liikamaa Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kyllikki Viljasalo Pentti Vaattovaara Pöytäkirja on pidetty Kolari yleisesti nähtävänä Ulla Liikamaa vs. toimistonhoitaja

3 Tekninen lautakunta PALVELUKOTI TANNAN TELE- JA TURVAURAKOITSIJAN VALINTA Tekn ltk 84 Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt siirtää Palvelukoti Tannan tele- ja turvaurakan urakoitsijan valinnan seuraavaan kokoukseen pisteytykseen tarvittavan lisäajan vuoksi. Urakan valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus, jossa otetaan huomioon hinnan lisäksi myös muita mm. toimintavarmuuteen, käyttäjäystävällisyyteen, huollon ja korjauksen saatavuuteen ym. vastaaviin asioihin. Pisteytystilaisuus on pidetty kaksivaiheisena 18. ja Pisteyttäjinä on ollut yhteensä kuusi henkeä käyttäjistä, työmaatoimikunnasta ja tekniseltä osastolta. Pöytäkirja tarjousten avaustilaisuudesta, tarjoukset ja pöytäkirja pisteytyksistä, Liite nro 76. Urakoitsijan valintaperusteena on korkein vertailupistemäärä. Viasec Oy sai 73,5 pistettä ja Seniortek Oy 76,7 pistettä Valitusajan keston lyhentämiseksi on tarkoituksenmukaista toimittaa lautakunnan päätös valitusosoituksineen asianosaisille sähköpostitse kokousta seuraavana päivänä. Tekninen lautakunta päättää valita Palvelukoti Tannan tele- ja turvaurakoitsijaksi Seniortek Oyn vertailupistemäärällä 76,7 pistettä ja tarjoushinnalla ,00 euroa sillä ehdolla ettei ennen sopimuksen allekirjoittamista pidettävässä sopimuskatselmuksessa ilmene esteitä sopimuksen allekirjoittamiselle.

4 Tekninen lautakunta KEITTIÖLAITTEIDEN MYYNTILUPA Tekn ltk 85 Uuden keskuskeittiön käyttöönoton myötä on entisen lukion/yläasteen keittiöstä ja terveyskeskuksen keittiöstä jäänyt ylimääräiseksi suurtalouskeittiön koneita ja laitteita. Koululla keittiötilalle olisi muuta käyttöä (esim siivoustyön tarvike- ja konevarastona). Ruokapalvelupäällikkö on listannut tarpeettomat koneet ja esittää, että tekninen osasto huolehtisi niiden realisoinnista, koska kiinteistöihin kiinteästi kuuluvat koneet ja laitteet kuuluvat kustannuksiltaankin tekniselle osastolle, Liite nro 77. Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa teknisen osaston myymään esittelyosassa mainitun liitteen mukaiset koneet parhaaksi katsomallaan avoimella tarjousmenettelyllä. Täytäntöönpano Ote kunnossapitomestarille ja ruokapalvelupäällikölle

5 Tekninen lautakunta TERVEYSKESKUKSEN ÖLJYSÄILIÖN ÖLJYVAHINKO Tekn ltk 86 Terveyskeskuksen käytöstä poistetun öljysäiliön osalta on jouduttu kiireellisiin toimenpiteisiin mahdollisen ympäristövahingon torjumiseksi. Kesällä on havaittu, että öljysäiliön ympärille rakennetun betoni/tiilisuojarakennuksen sokkelin läpi on tihkunut öljynsekaista vettä. Asia tutkittaessa on havaittu, että suojarakennuksen kattokaivon on vuosien aikana vuotanut sisätilaan ja koska rakenne on tehty tiivisbetonista, on sitä kertynyt sinne muutama kymmenen kuutiometriä. Vettä ja siihen mahdollisesti sekoittunutta öljyä ei ole pystytty suuren nostokorkeuden vuoksi imemään yläkautta pois, vaan seinään on täytynyt nyt tehdä reikä säiliön tyhjentämiseksi. Tällöin on havaittu, että veden pinnalla on myös polttoöljyä, jota on päässyt sekoittumaan veteen öljysäiliön auki jääneestä huoltoluukusta. Mahdollisen ympäristövahingon vuoksi estämiseksi ja jo syntyneiden ongelmien kartoittamiseksi on jo tehty kokoukselle esiteltävät toimenpiteet alustavine kustannusarvioineen. Asiasta on ilmoitettu Lapin Ely-keskukseen Tiina Kämäräiselle, joka on todennut, että jatkotoimenpiteistä tulee päättää sen jälkeen kun maaperäselvitykset ovat valmistuneet. Tekninen lautakunta päättää tässä vaiheessa merkitä asian tiedokseen ja että tapahtuman vaikutusten lopullisesti selvittyä tekninen osasto laatii asiasta raportin ja kustannuslaskelman. Täytäntöönpano: Ote kunnossapitomestarille ja rakennusmestari Haatajalle

6 Tekninen lautakunta YLÄASTEEN KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Tekn ltk 87 Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt teettää yläasteen sisätilojen kuntotutkimuksen, jonka perusteella ohjelmoitaisiin yläasteen tulevien vuosien korjaustarpeita. Kuntotutkimuksen on tehnyt erikoistutkija Hannu Kääriäinen Oulusta. Kuntotutkimus esitellään kokouksessa. Kuntotutkimuksen perusteella on havaittavissa ongelmia lähinnä alapohjassa ja niiltä osin seinärakenteita ja ikkunanympäryksiä, jotka ovat jollain tavalla päässeet kastumaan. Kuntotutkimuksen teettämisen tarkoituksena olikin saada tarkennusta jo esillä olleille epäilyille tulevista korjaustarpeista. Raportin perusteella on tarpeen teettää yksityiskohtaisempi suunnitelma ongelmien poistamisesta, aikataulusta ja kustannuksista jo tulevan vuoden talousarviota varten. Koululla toteutettu ilmanvaihtourakka osaltaan parantaa sisäilmaongelmia, koska sen myötä on saatu kuriin hallitsemattomat ilmavuodot ja ilmanvaihtolaitteiden kautta levinneet mineraalivillakuidut. Osassa tiloja on kuitenkin edelleen ongelmia, jotka ovat nähtävissä myös raportissa. Vesikaton uusiminen pidemmillä räystäillä ja parannetulla sadevesijärjestelmällä ehkäisee uusien kosteusongelmien syntymistä. Tekninen lautakunta päättää, että kuntotutkimuksen perusteella laaditaan tarkennettuja korjaussuunnitelmia tuleville vuosille ajoitettuna ja että vuoden 2013 investointiohjelmaan sisällytetään määrärahaesitys korjauskohteille. Täytäntöönpano: ote kunnossapitomestarille

7 Tekninen lautakunta KOTIKONNUN ALUSTAVAT SUUNNITELMAT Tekn ltk 88 Alun perin kehitysvammayksikkö Kotikonnun uudet tilat oli tarkoitus sijoittaa Palvelukoti Tannan yhteyteen tai sen välittömään läheisyyteen. Suunnittelutyö eteni pitkälle, kunnes Ara esitti kantanaan, ettei rakennusta tule sijoittaa kyseiseen paikkaan. Suunnittelutyötä jatkettiin Tannan osalta ja Kotikontu jäi odottamaan uuden paikan etsimistä. Kotikonnulle on osoitettu uusi Arankin vaatimukset täyttävä paikka Koukkupellontien ja Hakapoluntien kulmasta ja kohteen arkkitehtisuunnittelu on käynnissä H-P Arkkitehdit Oy:n toimesta. Alustavat suunnitelmat esitetään lautakunnan kokouksessa Mikäli kohteelle aiotaan hakea Aran rahoitusta vuodelle 2013, tulee hanketta koskevat hakemukset olla Arassa perillä viimeistään Hakemuksen mukana tulee toimittaa myös sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto hankkeesta. Tämä lausunto saadaan lokakuussa. Varsinainen suunnittelutyö hankkeelle aloitetaan vasta kun ehdollinen päätös hankkeen rahoittamiselle Arasta on saatu. Tekninen lautakunta tutustuu Kotikonnun alustaviin suunnitelmiin, merkitsee ne tiedokseen sekä päättää niiden hyväksymisestä Aralle tehtävän rahoitushakemuksen pohjaksi. Edelleen lautakunta päättää esittääkö se suunnitelmat kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Edelleen tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle arkkitehdin laatimat seuraavat suunnitelmaversiot.

8 Tekninen lautakunta SAAPUNEET KIRJEET JA PÄÄTÖKSET Tekn ltk 89 Tekniselle lautakunnalle on saapunut kirjeitä ja päätöksiä seuraavasti: Lapin Vesitutkimus Oy; , Testausseloste talousvesi, Kolarin kunta, Sieppijärven työttömien talo, keittiö , Testausseloste talousvesi, Kolarin kunta, Sieppijärven koulu, keittiö , Testausseloste raakavesi, Kolarin kunta, Saari, raakavesi , Testausseloste raakavesi, Kolarin kunta, Takasaajo, raakavesi , Testausseloste talousvesi; Kolari, Kattilamaa, lähtevä Kolarin kunta, tekninen osasto , Takuutarkastuspöytäkirja; Äkäslompolon päiväkodin laajennus , Vastaanottotarkastuspöytäkirja; Ylläsjärven päiväkodin rakentaminen , Jälkitarkastuspöytäkirja; Ylläsjärven päiväkodin rakentaminen , Työmaakokouspöytäkirja, Kolarin yläasteen katon peruskorjaus , Työmaakokouspöytäkirja, Kolarin yläasteen katon peruskorjaus , Työmaakokouspöytäkirja, Kolarin yläasteen katon peruskorjaus , Työmaakokouspöytäkirja, Kolarin yläasteen katon peruskorjaus 2012 Kolarin kunnanhallitus , - Palvelukoti Tannan laajennuksen rakentamiseen liittyvät toimet - Kolarin kk:n jätevedenpuhdistamon korjaustarpeet - Rakennusmestarin työsopimuksen jatkaminen - Linjaukset henkilöstön osaamisen kehittämisestä - Jussintien päiväkodin remontti ja laajennus

9 Tekninen lautakunta Hallintokuntien pöytäkirjat - Ylläsjärven asemakaavan ns. Palovaaran alueen katujen ja katuvalaistuksen vastaanotto ja kunnosapito Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet kirjeet ja päätökset.

10 Tekninen lautakunta MUUT ASIAT Tekn ltk 90 Keskusteltiin Sieppijärven koulun teknisen työn luokkatilasta.

11 Tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJEN- NUSEHDOTUKSESTA, KOSKIEN NILIVAARAN ALUETTA Tekn ltk 91 Kolarin kunnanhallitus pyytää lausuntoa Äkäslompolon asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta, koskien Nilivaaran aluetta. Lausunto on jätettävä mennessä. Asemakaavan vahvistamisen myötä kaavateiden ja niillä sijaitsevien laitteiden hoito- ja kunnossapitovastuu siirtyy kunnalle. Ennen vastaanottoa pidettävässä katselmuksessa tulee huolehtia, että kaavatiet, katuvalaistus ja muut rakenteet ja laitteet ovat kunnossa ja vastaanotettavissa. Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, ettei sillä ole muuta huomautettavaa kuin mitä esittelyosassa on mainittu vastaanotettavien kaavateiden, valaistuksen ja muiden rakenteiden ja laitteiden kunnosta ennen vastaanottoa.

12 Tekninen lautakunta TELIASONERA FINLAND OYJ:N LUPAHAKEMUS VALOKAAPELEIDEN SIJOITTA- MISEKSI KOLARIN KUNNAN KAAVATEIDEN ALUEILLE Tekn ltk 92 Relacom Finland Oy on saanut toimeksiannon ja valtakirjan TeliaSonera Oyj:ltä valokaapelireitin suunnittelusta ja rakentamisesta Ylläsjärven Iso-Ylläksentielle ja Hiihtäjäntielle. Relacom Finland Oy hakee lupaa TeliaSonera Finland Oyj:n nimiin kaapelien asentamiseksi edellä mainituille tiealueille. Liitteenä lupahakemus, valtakirja ja kartta sijoituspaikoista, Liite nro 78. Tekninen lautakunta päättää antaa suostumuksensa omasta puolestaan TeliaSonera Finland Oyj:lle sijoittaa telekaapelit hakemuksen ja suunnitelman mukaisesti. Katujen ja teiden alitus tulee suorittaa rakennetta rikkomattomin ja sekoittamattomin menetelmin (tunkkaamalla tai myyräämällä). Mahdollisista kaapeleiden asennuksesta johtuvista rakennevaurioista ja niiden korjauksesta vastaa hakija.

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94 Kokousaika 10.8.2011 klo 15.00-17.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.2.2011 klo 15.00-17.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 Kokousaika 27.4.2011 klo 15.00-16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 12/2011 Tekninen lautakunta sivu 146 Kokousaika 07.09.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 20.10.2011 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 76 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 91 Tekninen lautakunta 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.3.2012 Aika Maanantai 19.3.2012 klo 16:00 - Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 23 20 Ruokapalvelupäällikön

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu Tekninen lautakunta Aika 19.3.2014 klo 16.00 19.23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 14 Teknisen toimen käyttötalouden toteutuma vuodelta 2013 23 15 Toimistotyöntekijän

Lisätiedot

KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Aika Ti 24.05.201 1 klo 18.00

KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Aika Ti 24.05.201 1 klo 18.00 KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokousnu mero 5/2011 Aika Ti 24.05.201 1 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2011 ASIA LIITE 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 Tekninen lautakunta 24.02.2015 Aika 24.02.2015 klo 17:08-20:19 Paikka Neuvotteluhuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA keskiviikko 19.3.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 10.6.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 10.6.2015 klo 16.30 17.50 HUOM! Pyhäniemen ravintola Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot