TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ"

Transkriptio

1 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009

2

3 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan katsaus...12 Markkinakatsaus...14 Liiketoimintakatsaus...18 Geologia...26 Tuotantoprosessi...30 Tutkimus- ja tuotekehitys...34 Ympäristö...38 Työsuojelu...40 Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset...44 Henkilöstö...46 Pääasialliset riskit ja epävarmuustekijät...52 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...56 Hallitus...64 Johtoryhmä...65 Johdon palkitseminen...66 Pörssitiedotteet Tilinpäätös...71 Osakkeet ja osakkeenomistajat Suunnittelu ja taitto: Briiffi Oy. Kuvat: Neodes Oy / Esko Tuomisto, kuva s. 17 Corbis, s. 26 GTK / Asko Konttinen ja s. 38, 42, 52, 56, 66 istockphoto. Paino: Jaakkoo-Taara Oy 3

4 Visio ja strategia 1. Talvivaaran kaivoksen kehittäminen suunnitellusti Suunnitelman mukaisen tuotantotason saavuttaminen 2. Vahva taloudellinen asema Vahva kassa Käyttö- ja investointikustannusten tiukka hallinta Vakaa kassavirta 3. Yhtiön 4. Metallitehtaan ja sen tuotannon kasvattaminen tulevaisuudessa Talvivaaran kaivoksen tuotantokapasiteetin ja tuotevalikoiman kasvattaminen Mahdolliset yrityskaupat Biokasaliuotusteknologian hyödyntäminen tuotantoprosessien kehittäminen Muualta kuin Talvivaarasta saatavien monimetallisten rikasteiden jalostaminen Mangaanin talteenotto Mahdollinen uraanin talteenotto ja hyödyntäminen 4

5 5

6 TALVIVAARA LYHYESTI Yhtiön esittely Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy nikkelin ja sinkin tuotantoon Listattu Lontoon pörssin päälistalle ja NASDAQ OMX Helsinkiin Mukana FTSE 250 -indeksissä Lontoon pörssissä Ensimmäiset tuotteet toimitettu helmikuussa 2009 Kaivoksen arvioitu toiminta-aika yli 46 vuotta Suunniteltu vuotuinen metallien tuotanto 2012 alkaen: nikkeli tonnia/vuosi sinkki tonnia/vuosi kupari tonnia/vuosi koboltti tonnia/vuosi Henkilöstömäärä (joulukuu 2009): 308 Arvioitu henkilöstömäärä täydessä tuotannossa: 400 Suomi ja kaivostoiminta Poliittisesti vakaa ja suotuisa ympäristö kaivostoiminnalle Hyvä ja kattava infrastruktuuri Pätevää työvoimaa Geologisia tietokantoja saatavilla Tutkimus ja teknologia pitkälle kehittynyttä Omistusrakenne Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara Sotkamo Oy (80 %) Lontoo Sotkamo Helsinki Yritys perustetaan Kaivosoikeudet hankitaan Ympäristölupahakemus tonnin biokasaliuotuskoe kaivosalueella YVA luovutetaan viranomaisille 7m rahoituskierros Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q m rahoituskie

7 Tuotantoprosessi Louhinta Suuri avolouhos, jota louhitaan poraus- ja panostusmenetelmillä Vuoden 2010 louhintatavoite 24 miljoonaa tonnia malmia sivukivimalmisuhteella 0,6 Arvioitu sivukivi-malmi-suhde kaivoksen toiminta-aikana 1:1 Materiaalinkäsittely Nelivaiheinen murskaus, jonka jälkeen 80 % materiaalista on raekooltaan enintään 8 mm Malmin agglomerointi rikkihapolla pienempien ja karkeampien hiukkasten yhdistämiseksi Murskatun ja agglomeroidun malmin kasaus aumaksi biokasaliuotusta varten Biokasaliuotus Mahdollistaa nikkelin erottamisen matalapitoisestakin malmista taloudellisesti Hyödyntää alueen kotoperäistä bakteerikantaa Prosessin päävaiheet ovat malmin murskaus, agglomerointi ja kasaus sekä kasojen kastelu liuoksella ja niiden ilmastus hapen saamiseksi bakteereille Varannot Kuusilammen ja Kolmisopen monimetalliesiintymät Sotkamossa Mineraalivarannot Mt, josta 624 Mt (64 %) todettuja ja todennäköisiä Tuotannon laajentamista suunniteltua suuremmaksi arvioidaan Keskimääräinen metallipitoisuus (nikkelin rajapitoisuus 0,07 %) Nikkeli 0,22 % Sinkki 0,50 % Kupari 0,13 % Koboltti 0,02 % Avolouhos louhinnan kannalta helppo ja kustannustehokas Erittäin vähän irtomaata Metallien talteenotto Metallisulfidien saostaminen rikkivedyn avulla biokasaliuotuksen tuloksena saadusta liuoksesta Tuottaa kiinteitä metallisulfideja myytäväksi jalostamoille rros Kannattavuusselvitys valmis, ympäristölupa myönnetään $320m projektilaina allekirjoitetaan 302m listautumisanti Louhinta alkaa 85m vaihtovelkakirjalaina Ensimmäiset metallit saostettu Kasaus ja liuotus alkaa 50m käyttöpääomalaina 82m osakeanti Ensimmäiset metallien myynnit Rautatie käyttöön Zn tuotevirtasop. Nyrstarin kanssa Projektilaina maksettu ja metalli- ja valuuttasuojat suljettu Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

8 Helmikuu Ensimmäinen nikkelitoimitus Harjavaltaan toimitettiin ensimmäinen noin 100 tonnin tuotantoerä nikkelituotetta Sotkamon kaivokselta Norilsk Nickel Harjavallan jalostamoon. VUOSI 2009 Marraskuu Kaivosrata saadaan valmiiksi Talvivaara Murtomäki-pistoraiteen käyttöönoton luvitusprosessi saatiin kokonaisuudessaan päätökseen. Syyskuussa alkaneiden säännöllisten raaka-aineiden ja metallisulfidien rautatiekuljetusten volyymi kasvoi edelleen.

9 Toukokuu LYHYESTI Talvivaara NASDAQ OMX Helsinkiin Talvivaara rinnakkaislistautui Helsingin pörssiin (NASDAQ OMX Helsinki Oy) 11. toukokuuta Listautuminen paransi osakkeen likviditeettiä ja kasvatti merkittävästi osakkeenomistajien määrää. Kesäkuu Suunnattu osakeanti institutionaalisille sijoittajille Yhtiö ilmoitti institutionaalisille sijoittajille suunnatusta osakkeen annista, joka edustaa noin 10 prosenttia olemassa olevien osakkeiden määrästä. Anti toteutettiin menestyksekkäästi nopeutettuna tarjousmenettelynä. Osakkeen hinta annissa oli 3,70 euroa (3,20 puntaa) ja annista kertyi 82,7 miljoonan euron tuotot. Tuotantokapasiteettia päätettiin laajentaa Päätös tuotantokapasiteetin laajentamisesta enintään nikkelitonniin vuodessa vuonna 2012 tehtiin menestyksekkään osakeannin jälkeen. Talvivaaran kaivoksen viralliset avajaiset Kaivoksen virallisia avajaisia vietettiin Sotkamossa Paikalla oli runsaat 500 vierasta. Juhlapuheen piti elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Syyskuu Murskauspiirin laajennus otettiin käyttöön Talvivaaran uudelleen suunniteltu ja laajennettu murskauspiiri otettiin käyttöön syyskuun alussa. Tuotantovolyymeja on kasvatettu tasaisesti ja saavutetut tuotantovolyymit osoittavat, että murskauspiiri pystyy saavuttamaan sille asetetun tonnin päivätavoitteen. Metallien talteenottolaitoksen käynnistys jatkuvaa metallien tuotantoa varten Metallien talteenottoprosessi käynnistettiin uudelleen syyskuun puolivälissä, kun liuoksen määrä arvioitiin riittäväksi jatkuvaan tuotantoon.

10 Hallituksen puheenjohtajan Olen erittäin tyytyväinen tarkastellessani vuotta 2009, jonka aikana Talvivaara eteni jälleen onnistuneesti kohti tavoitteitaan. Kuluneen vuoden aikana yhtiö toimitti ensimmäiset kaupalliset nikkelierät Harjavallan jalostamoon ja aloitti sinkkitoimitukset spot-markkinoille. Näiden saavutusten sekä nikkelimarkkinoiden suotuisien pitkän aikavälin ennusteiden rohkaisemana yhtiön hallitus päätti nostaa nikkelin vuosituotantotavoitteen tonnista tonniin vuoteen 2012 mennessä. Tästä aiheutuvat lisäkustannukset rahoitetaan kesäkuussa 2009 toteutetun 22,3 miljoonan osakkeen ylimerkitystä osakeannista saaduilla 82,7 miljoonalla eurolla. On aivan luonnollista, että suurissa ja monimutkaisissa hankkeissa sattuu viivästyksiä, ja tämä pätee myös Talvivaaran kohdalla. Murskauspiirien suunnittelussa ilmenneet puutteet vaikeuttivat tuotantoa alkuvuonna huomattavasti, mutta ne ratkaistiin hankkimalla lisämurskauskapasiteettia ja tekemällä muutoksia käytössä oleviin laitteisiin. Näiden muutosten myötä saatiin myös sitä lisäkapasiteettia, jota yhtiön uusi, korkeampi tuotantotavoite edellyttää. Talvivaaran tuotanto on kasvanut tasaisesti loppuvuoden 2009 ja alkuvuoden 2010 aikana. Erityisesti biokasaliuotuksen kehitys on ollut huomattavasti tavoitetasoa 10

11 katsaus parempi, mikä on erittäin rohkaisevaa hankkeen pitkän aikavälin tulevaisuuden kannalta. Työturvallisuus on erittäin tärkeä asia, ja iloksemme voimme todeta, että helmikuussa 2009 käyttöön otettu osastokohtainen työturvallisuushaaste on tuottanut tulosta. Helmikuun jälkeen talvivaaralaisille on sattunut vain kolme sellaista työtapaturmaa, joista on aiheutunut yhtä päivää pitempi sairauspoissaolo, ja nämäkin tapaturmat olivat onneksi luonteeltaan lieviä. Hallitus haluaa erityisesti kiittää Talvivaaran johtoa siitä, että yhtiön tapaturmataajuutta mittaava työtapaturmaindeksi on vain 11 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tämä on erinomainen tulos, sillä keskimääräinen työtapaturmaindeksi Suomen kaivosteollisuudessa on 40 ja rakennusteollisuudessa 80. Jatkamme määrätietoista työtä yhtiön erinomaisen työturvallisuustason parantamiseksi entisestään. Taloudellisesti Talvivaara lähtee vuoteen 2010 vahvoista asemista. Sekä rahoituksen että liiketoiminnan kustannukset pysyivät jälleen hyvin hallinnassa koko vuoden, ja lyhyen aikavälin rahoitusta tuki 50 miljoonan euron käyttöpääomalaina Finnveralta. Talvivaaran osakkeen likviditeetti vahvistui merkittävästi sen jälkeen, kun teimme toukokuussa päätöksen aloittaa osakkeen rinnakkaislistaus Helsingin pörssissä. Vuodenvaihteen jälkeen Talvivaaran taloudellinen ja strateginen asema vahvistui edelleen, kun yhtiö maksoi projektilainansa etuajassa takaisin. Tämän mahdollisti sinkkituotantoa koskeva tuotevirtasopimus Nyrstarin kanssa sekä kaikkien suojauspositioiden sulkeminen. Vuoden 2009 jälkipuoliskolla perusmetallien hinnat elpyivät merkittävästi maaliskuun alhaisista lukemista. Vaikka nikkelin hintaan voi vielä lyhyellä aikavälillä tulla korjauksia alaspäin, luotamme globaalien perusmetallimarkkinoiden toimintaan pitkällä aikavälillä. Vuonna 2010 panostamme edelleen tuotantoprosessin onnistuneeseen ylösajoon ja uskomme, että Talvivaara on hyvää vauhtia kasvamassa yhdeksi maailman merkittävimmistä kustannustehokkaista perusmetallien tuottajista. Lopuksi haluan esittää lämpimät kiitokset yhtiön henkilöstölle ja johdolle hyvästä työstä ja vahvasta sitoutumisesta vuonna Kiitokset myös yhtiön osakkeenomistajille, sijoittajille ja sidosryhmien edustajille heidän osoittamastaan tuesta, jonka toivomme jatkuvan myös vuonna Edward Haslam hallituksen puheenjohtaja 11

12 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2009 aikana Talvivaara saavutti jälleen useita merkittäviä virstanpylväitä. Aloitimme tuotteiden toimitukset asiakkaille, ensimmäinen tuotantolinja valmistui, ja otimme yleisen infrastruktuurin käyttöön, kun tarvittavat luvat oli saatu. Näitä saavutuksia himmensivät kuitenkin vakavat ongelmat malmin murskauksessa. Murskauspiirien viat saatiin korjattua syyskuuhun mennessä, minkä jälkeen käyttöönottoprosessi nopeutui huomattavasti. Näiden ongelmien seurauksena jäimme kuitenkin asettamistamme taloudellisista tavoitteista. Vuoden 2009 alkupuoliskon tuotantokampanjat onnistuivat hyvin, ja menestyksekäs osakeanti tuotti 83 miljoonaa euroa. Näiden saavutusten rohkaisemana teimme tuotantokapasiteettiimme lisäinvestointeja, joiden ansiosta nostamme vuosittaisen nikkelintuotantomme tonnista tonniin vuoteen 2012 mennessä. Talvivaaran koko henkilöstö osoitti jälleen sinnikkyyttä ja oma-aloitteisuutta haastavassa tuotannon ylösajovaiheessa ja selvitti eteen tulleet ongelmat viivyttelemättä. Vaikka Talvivaara ei odottanutkaan kuluneelta vuodelta vielä taloudellista menestystä, tuotannon ja myynnin vähäisyydestä aiheutunut 55 miljoonan euron tappio oli kuitenkin ennakoitua suurempi. Tuotantomäärät jäivät pieniksi malmin murskauksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi, ja 8 miljoonan euron liikevaihto oli huomattavasti alle tavoitetason. Samasta syystä yhtiön tuotantokustannukset olivat suhteellisen korkeat. Toisaalta yhtiö nopeutti investointiohjelmansa toteuttamista onnistuneesti tekemällä 118 miljoonan euron investoinnit. Nopeutetut investoinnit ja vaatimattomat myyntimäärät vähensivät yhtiön kassavaroja vuoden loppua kohti. Suojauspositiot muodostivat lisätulonlähteen, josta realisoitui vuoden aikana 31 miljoonan euron nettotuotto. Geologia Yhtiö ei juurikaan panostanut koeporauksiin kuluneena vuonna, koska sen mineraalivarannot kasvoivat huomattavasti vuonna Sen sijaan keskityttiin kairauksiin Kuusilammen esiintymän pohjoispuolella sekä Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymien täydennyskairauksiin. Vaikka mineraalivarantoja ei päivitetty, kaikki toimenpiteet tuottivat erittäin lupaavia tuloksia ja vahvistivat edelleen käsitystä kaivospiirin sisältämien varantojen valtavasta kasvupotentiaalista. Tuotanto ja rakentaminen Tammi-syyskuussa murskauskapasiteetin puutteet vaikuttivat Talvivaaran koko tuotantoprosessiin. Lokakuun alusta lähtien kaikkien prosessien tuotantomäärät alkoivat tasaisesti kasvaa, ja kaikki aiemmat tuotantoennätykset rikottiin useita kertoja vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vaikka toiminnassa ilmenikin odotetusti monenlaisia lastentauteja, vakavia puutteita ei havaittu. Murskauksen syötemäärien parempi ennustettavuus kohensi myös louhintatoimintaa kohti tavoitetasoa. Uusien kiviautojen käyttöönotto vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvatti louhintakapasiteetin kasvaneen murskauskapasiteetin mukaiseksi. Louhintasuunnitelmaan tehdyt muutokset siirsivät avolouhoksen ensimmäistä laajennusinvestointia vähintään kolmella vuodella. Talvivaara muokkasi ja tehosti koko materiaalinkäsittelyprosessiaan syyskuuhun asti. Edellä kuvattujen ongelmien vuoksi vuosituotanto jäi huomattavan pieneksi, mutta kohentui hyväksyttävälle tasolle vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liuotuskasan hidas kasvu häiritsi myös biokasaliuotusprosessia ja hidasti normaalia metallien talteenottoa ja sulfidien laimentamista. Vuoden 2009 aikana primäärikasan vanhimpaan osaan sitoutui huomattavasti metalleja uudelleensaostuksen vuoksi. Kun talteenotto alkoi, tasapaino alkoi palautua, ja vuoden jälkipuoliskolla rakennetut kasan osat toimivat suunnitelman mukaisesti. Metallien jatkuva saostaminen alkoi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vaikka prosessissa ilmeni odotetusti alkuvaikeuksia, kokonaistulos oli hyvä ja sekä tuotteiden laatu että määrä paranivat huomattavasti. Metallien jatkuva talteenotto alkoi puoli vuotta suunniteltua myöhemmin edellä mainittujen materiaalinkäsittelyn ongelmien vuoksi. Rakentamista ja siihen liittyviä investointeja nopeutettiin vuoden loppua kohti, koska maanrakennustöitä päästiin jatkamaan tavallista pidempään suotuisien sääolojen vuoksi. Myös toisen metallintuotantolinjan valmistumista nopeutettiin. Ennen vuoden vaihdetta kaivosajoneuvojen määrä lisääntyi kahdella kiviautolla kasvaneiden kapasiteettivaatimusten mukaisesti. Kaksi kiviautoa lisää sekä kaivinkone toimitetaan 2010, mikä kasvattaa kaivosajoneuvojen määrän kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Kapasiteetin laajennusta varten myös murskaus- ja kasauslaitteisiin tehtiin tarvittavat muutokset. Tutkimus ja tuotekehitys Talvivaara investoi edelleen tutkimus- ja kehitysohjelmiin, joissa keskitytään biologiseen raudanpoistoon ja pienempipitoisuuksisten metallien erottamiseen prosessiliuoksesta. Järjestelmällinen tutkimustyö alkaa nyt tuottaa tulosta: yhtiö saavutti merkittävän läpimurron uraaninrikastusprosessia koskevissa tutkimuksissaan, mikä saattaa johtaa huomattavaan sivutuotetuotantoon jo lyhyellä 12

13 aikavälillä. Talvivaaran tutkimus- ja kehitystoiminta on tähän mennessä tuottanut erinomaisia tuloksia, ja siihen liittyviä investointeja jatketaan myös tulevaisuudessa. Kaupallinen tuotanto Talvivaara toimitti nikkelituotteensa Norilsk Nickelin Harjavallan jalostamoon ja sinkkituotteet pääasiassa välittäjien kautta kansainvälisille markkinoille. Sinkin osalta yhtiö kävi vuoden toisella puoliskolla ostosopimusneuvotteluja, joissa päästiin erinomaiseen lopputulokseen vuoden vaihteen jälkeen. Saostus- ja liuotuskemikaalien hinnat heittelivät lähes yhtä voimakkaasti kuin perusmetallimarkkinat. Talvivaara on turvannut asemansa tärkeimpien kemikaalien osalta jo aiempina vuosina. Vuoden 2009 kaupallisissa neuvotteluissa panostettiin erityisesti rikkituotetoimituksiin, ja nämä neuvottelut saatiin päätökseen alkuvuonna Lisäksi yli puolet ennakoidusta sähkönkulutuksesta suojattiin noin euroa/mwh tasolle. Henkilöstö Talvivaaran henkilöstön määrä kasvoi 239 työntekijästä 308 työntekijään. Henkilöstön vaihtuvuus pysyi suhteellisen pienenä, vaikka alkuvuosi olikin tuotannossa erityisen haastava. Tuotannon ylösajon nopeutuminen vuoden viimeisellä neljänneksellä nosti työntekijöiden motivaatiota entisestään, kun alkuvuoden kova työ alkoi vihdoin tuottaa tulosta. Työtapaturmaluvut pysyivät erittäin pieninä: kaivoksen työtapaturmaindeksi oli vain 11 yhtä päivää pitempiin sairauspoissaoloihin johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tammikuussa tällaisia tapaturmia sattui kolme, minkä jälkeen helmikuussa yhtiö otti käyttöön osastokohtaiset työturvallisuushaasteet. Haasteen aloittamisen jälkeen vain kolme lievää työtapaturmaa raportoitiin loppuvuoden aikana. Työturvallisuus on myös jatkossa Talvivaaralle ensiarvoisen tärkeää, ja yhtiö onkin asettanut nolla tapaturmaa -tavoitteen. Näkymät Alkuvuonna 2010 maailmantalous on alkanut osoittaa ensimmäisiä elpymisen merkkejä, ja hyödykehintojen ja valuuttakurssien kehitys on ollut Talvivaaran kannalta suotuisa. Vaikka liiketoiminnan edellytykset parantuvat jatkuvasti pitkällä aikavälillä, lyhyen aikavälin näkymät ovat edelleen epäselvät ja vaikeasti tulkittavissa. Vuoden 2010 ensimmäiset kuukaudet ovat olleet Talvivaaralle todella menestykselliset. Vuonna 2009 alkaneet sinkin ostosopimusneuvottelut saatiin päätökseen helmikuussa 2010, ja niiden tuloksena Talvivaara solmi ensimmäisen perusmetalleja koskevan tuotevirtasopimuksen Nyrstar N.V:n kanssa. Tämän ansiosta yhtiöllä ei ole nikkeliin ja sinkkiin liittyvää markkinariskiä, ja pystyimme myös maksamaan takaisin 320 miljoonan dollarin projektilainan ja sulkemaan siihen liittyvät suojaukset. Näin ollen Talvivaara saavutti tavoitteensa altistua suoraan nikkelin markkinahinnan vaihteluille kaksi vuotta suunniteltua aikaisemmin. Ennätysmäisen vahvan taseensa, tasaisesti kasvavan tuotantonsa, luotettavien kumppaniensa ja ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstönsä ansiosta Talvivaara on valmiina kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Lopuksi haluan jälleen kerran kiittää Talvivaaran henkilökuntaa, neuvonantajia ja osakkaita kovasta työstä ja tuesta tänä haasteellisena vuotena. Pekka Perä toimitusjohtaja Markkinat Sekä hyödyke- että valuuttakurssit lähtivät viime vuonna selvään nousuun, mikä teki ennustamisesta erityisen vaikeaa. Erityisesti nikkelimarkkinoiden ennustettavuus oli huono, kun sekä Lontoon metallipörssin varastomäärät että hinnat nousivat tasaisesti ja yhtä aikaa. Ruostumattoman teräksen osalta signaalit länsimaisilta markkinoilta olivat pääosin negatiivisia, ja vuoden toisella neljänneksellä havaitut elpymisen merkit jäivät lyhytaikaisiksi. Kuten edellä todettiin, suojauspositioista realisoitui vuoden aikana huomattavia tuottoja, kun nikkelin ja sinkin hinnat olivat alhaisella tasolla. Muilta osin markkinat toimivat Talvivaaran hyväksi, kun hinnat lähtivät nousuun. 13

14 Markkinakatsaus Noin kaksi kolmannesta maailman nikkelituotannosta käytetään edelleen ruostumattoman teräksen valmistukseen. Ruostumatonta terästä on useita laatuja, joista kullakin on hieman erilaiset ominaisuudet ja seosainepitoisuudet. Ruostumattoman teräksen keskeisin seosaine on kromi, joka suojaa terästä korroosiolta. Tärkeimpiä ruostumattomia teräksiä ovat ferriittiset ja austeniittiset teräkset. Ferriittiset ruostumattomat teräkset, joiden osuus ruostumattomien terästen kokonaistuotannosta on noin prosenttia, sisältävät nikkeliä vain vähän tai eivät sisällä sitä ollenkaan. Yleisimmin käytetty laji on tyypin AISI 430 teräs, joka sisältää prosenttia kromia. Tyypin 409 terästä, jonka kromipitoisuus on prosenttia, käytetään laajalti autojen pakokaasujärjestelmissä. Sitä on helpompi muotoilla ja hitsata kuin tyypin 430 terästä. Nikkelin tärkeimmät käyttökohteet Austeniittisten ruostumattomien terästen osuus maailman ruostumattomien terästen tuotannosta on noin prosenttia. Yleisimmin käytetty austeniittisen ruostumattoman teräksen tyyppi on 304, joka sisältää 8 10,5 prosenttia nikkeliä ja prosenttia kromia (ja jota nimitetään myös 18/8-teräkseksi). Tyypin 304 eri muotoja käytetään monissa eri sovelluksissa ruokailuvälineistä lääketehtaisiin. Tyypin 304 korroosionkestävyyttä voidaan parantaa lisäämällä metalliseokseen molybdeenia, jolloin saatu teräs kestää myös vaativampia ympäristöjä, kuten happoja ja merivettä. Tyypin 316 teräs on yleisimmin käytetty austeniittisen ruostumattoman teräksen tyyppi, joka sisältää nikkelin lisäksi molybdeenia. Molybdeenipitoisuus on 2 3 prosenttia ja nikkelipitoisuus prosenttia. Kuten tyypistä 304, myös tyypistä 316 on kehitetty useita muotoja, joita käytetään pääasiassa kemianteollisuuden sovelluksissa. Tyypin 316 teräksien korroosionkestävyys on erinomainen. Nikkeliä käytetään paitsi ruostumattomassa teräksessä myös hyvin monenlaisissa sovelluksissa, kuten metalliseoksissa, valukappaleissa, metallipinnoitteissa ja katalyyteissä. Superseoksia ovat metalliseokset, jotka perustuvat tavallisesti raudan, nikkelin, koboltin ja kromin yhdistelmään ja jotka on kehitetty käytettäväksi kor- 14

15 keissa lämpötiloissa, joissa mekaaninen rasitus on voimakasta. Superseosten käyttökohteita ovat muun muassa lentomoottorit, kaasuturbiinit, jätteenpoltto- ja käsittelylaitokset, öljy- ja kaasualan offshore-sovellukset sekä savukaasujen rikinpoistolaitokset. Lentokoneiden kaasuturbiinimoottoreissa käytetään nikkelipohjaisia superseoksia turbiinin lapoihin, siivekkeisiin ja roottoreihin. Nikkeliä on seosaineena myös erilaisissa nikkeli-kromi-, molybdeeni- ja maraging-teräsvalukappaleissa. Nikkeli-kromikoneenrakennusteräkset sopivat koneistukseen, ja niiden tärkeimpiä käyttökohteita ovat ajoneuvojen hammas- ja ketjupyörät sekä nokka-akselit. Nikkeli-kromi-molybdeeniteräksiä käytetään voimansiirto-osissa, pulteissa, lautas- ja hammaspyörissä sekä erilaisissa vetopyörissä. Metallipinnoitteissa nikkelin käyttö kromin ohella parantaa merkittävästi korroosionkestävyyttä pelkän kromin käyttöön verrattuna. Nikkelillä ja kromilla päällystettyä terästä käytetään pääasiassa autoissa ja kodinkoneissa sekä jonkin verran myös metallirahoissa. Lisäksi nikkeliä käytetään katalyyttinä sekä seosaineena karbideissa, keramiikassa ja akuissa. Nikkelin tarjonta Vuoden 2009 tilastoista käyvät selvästi ilmi nikkelituotannon leikkausten vaikutukset. Vuonna 2009 maailman nikkelituotannon arvioidaan laskeneen 9 prosenttia edellisvuodesta eli noin tonniin. Venäjä säilytti paikkansa suurimpana nikkelintuottajana noin tonnin vuosituotannollaan ja jopa kasvatti osuuttaan koko maailman tuotannosta 17 prosentista 18,5 prosenttiin. Kanadan tuotanto väheni yli 30 prosenttia eli tonnista tonniin lähinnä Sudburyn pitkittyneiden työtaistelutoimien johdosta. Näin ollen Indonesia oli toiseksi suurin nikkelintuottaja tonnin vuosituotannollaan, vaikka sen tuotanto putosikin vuoden 2008 tasosta, joka oli tonnia. Koska Norilsk Nickel keskeytti kaiken kaivostoimintansa Australiassa ja muita toimintoja oli jo aiemmin siirretty jatkuvalle huoltoseisokille, Australian tuotanto väheni 16,5 prosenttia ja oli tonnia. Maailmantaloudessa hidasta elpymistä Tärkeimpien kehittyneiden talouksien uskotaan nyt olevan elpymässä lähinnä ennennäkemättömien elvytyspakettien ja liberaalin rahapolitiikan ansiosta. Valtiot ovat suureksi osaksi onnistuneet rajoittamaan rahoituskriisin vaikutuksia tukemalla sekä yrityksiä että kotitalouksia pahimpien aikojen yli käyttämällä mitä mielikuvituksellisimpia keinoja. Maailmantaloudella arvioidaan kuitenkin olevan vain 6 9 kuukautta aikaa korvata vastasykliset, vero- ja rahapoliittiset elvytystoimet kasvun veturina. Maailman nikkelituotanto ja -varannot Varannot Yhdysvallat Australia Botswana Brasilia Kanada Kiina Kolumbia Kuuba Dominikaaninen Tasavalta Kreikka Indonesia Uusi-Kaledonia Filippiinit Venäjä Etelä-Afrikka Espanja Venezuela Muut maat Maailma yhteensä (pyör.) (Lähde: US Geological Survey Summaries, tammikuu 2010) Useimmissa kehittyneissä talouksissa talouden elpymisen oletetaan olevan hidasta. Elpymistä pitkittää vaimeana pysyvä kotitalouksien kysyntä, työttömyyden kasvun jatkuminen vuoden 2010 jälkipuoliskolle asti sekä lisääntyvät epäilyt monien länsimaiden luottokelpoisuudesta. Tilanne näyttää kuitenkin aivan erilaiselta tärkeimmissä kehittyvissä talouksissa, kuten Kiinassa. Tilastojen mukaan monet OECD:hen kuulumattomat maat ovat jopa kokonaan välttyneet maailmankaupan vakavan romahduksen vaikutuksilta. Nikkelin tarjonta ja tärkeimmät hinnoitteluun vaikuttavat tekijät Talouskriisin paljastuessa uutisoitiin jatkuvasti kaivosten ja sulattojen sulkemisista ja tuotantoleikkauksista. Helmikuussa 2009 International Nickel Study Group raportoi 19 kaivoksen sulkemisesta tai tuotannon leikkauksesta, 15:stä uusien projektien siirtämisestä tai tuotantovaiheeseen siirtymisjakson pidentämisestä ja 6 projektista, jotka oli peruutettu tai pantu toistaiseksi jäihin. Useita projekteja käynnistettiin kuitenkin uudelleen myöhemmin vuoden 2009 aikana, kun metallien maailmanmarkkinahinnat elpyivät melkoisesti huolimatta siitä, että Lontoon metallipörssin varastotasot nousivat samanaikaisesti lähes historiallisiin korkeuksiin. Ilmiön pääasiallisena syynä pidetään kiinalaisten osoittamaa perusmetallien ostointoa vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. 15

16 Syynä nikkelihintojen nousuun huhtikuun ja elokuun 2009 välisenä aikana voidaan pitää tuotantoaan ylös ajavien kiinalaisten terästehtaiden lisäksi kysynnän lisäystä, jonka aiheuttivat vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen alhaisista nikkelihinnoista hyötymään pyrkineet kiinalaiset spekulatiiviset sijoittajat. Metallien vienti Kiinaan puolestaan aiheutti huolta mahdollisesta nikkelipulasta Kiinan ulkopuolella, varsinkin kun eurooppalaisten ruostumattoman teräksen valmistajien tilauskanta alkoi vahvistua kesäkuussa ja sulatusmäärät kasvaa kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tilannetta pahensivat Kanadassa Valen tuotantolaitoksilla Sudburyssa ja Voisey s Bayssa pitkittyneet seisokit, jotka johtuivat heinäkuussa 2009 alkaneista työtaistelutoimista. Vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla nikkelihintoja nostivat ennen kaikkea sijoitusrahastojen lyhyeksi myyntien katteeksi suorittamat ostot, kun taas marraskuun ja joulukuun alun hinnanlaskua nopeutti uusien lyhyiden positioiden avaaminen. Syynä olivat lähinnä lisääntyneet huolet heikentyneestä nikkelin kysynnästä, markkinoita uhkaavasta kiinalaisten nikkelivarastojen ylimäärästä ja siitä, milloin osa tai kaikki ylimääräisestä varastosta muutettaisiin rahaksi länsimarkkinoilla. Nikkelin hinnoittelu vuonna 2009 ja näkymät Vuonna 2009 Lontoon metallipörssin noteeraus 99,8-prosenttiselle nikkelille oli keskimäärin dollaria/tonni (6,67 dollaria/pauna). Vuoden korkein hinta oli dollaria/tonni (9,31 dollaria/pauna) ja alin hinta dollaria/tonni (4,25 dollaria/pauna) Nikkelin kysyntä pysyy todennäköisesti heikkona alkuvuonna Eurooppalaiset ruostumattoman teräksen tuottajat ja jakelijat ovat vahvistaneet näkemyksensä, jonka mukaan ruostumattoman teräksen ja siten myös nikkelin heikko kysyntä painaa edelleen nikkelihintoja alemmas lyhyellä aikavälillä. Vaikka ruostumattoman teräksen varastot pysyvät pieninä, ne ovat vielä nykyistä tarvetta suurempia. Yhdysvaltalaisten ja aasialaisten tehtaiden tilaukset ovat vähentyneet suhteellisen vahvan kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Kiinan ruostumattoman teräksen tuotannon odotetaan jääneen vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tasosta. Ruostumattoman teräksen tuotannon ei odoteta elpyvän ennen maaliskuuta 2010, jolloin kiinalaiset tehtaat saattavat aloittaa tuotannon ylösajon helmikuisten uudenvuoden juhlapyhien jälkeen. Myös Euroopan tehtaat arvioivat varovaisesti, että niiden tilauskanta vahvistuu samoihin aikoihin. Tuolloin lisääntyvä nikkelin kysyntä nostaa todennäköisesti sekä nikkelin että ruostumattoman teräksen hintoja, mikä puolestaan voisi johtaa määrätietoisempaan varastojen kartuttamiseen, varsinkin jos taloudellisten indikaattorien suotuisa kehitys palauttaa kuluttajien luottamuksen. Sinkki Sinkki on raudan, alumiinin ja kuparin ohella yksi maailman yleisimmistä teollisuuden käyttämistä metalleista. Sinkin tärkein käyttökohde on metallien ruostesuojaus. Galvanointi, joka tarkoittaa raudan tai teräksen suojaamista korroosiota vastaan, on yleisin ruostesuojaussovellus. Sinkkiä käytetään myös merivedelle altistuvien metallien katodiseen suojaamiseen korroosiolta. Messinki on yleisesti käytetty sinkin seos, jossa kuparia on sekoitettu 3 45-prosenttiseen sinkkiin riippuen messingin tyypistä. Messinki on normaalisti taottavampaa ja kestävämpää kuin kupari, ja sen korroosionkestävyys on parempi. Nämä ominaisuudet tekevät siitä käyttökelpoisen metallin viestintälaitteissa, erilaisissa metalliosissa, soittimissa ja venttiileissä. Sinkin hinta oli vuonna 2009 keskimäärin noin dollaria/tonni (0,75 dollaria/pauna). Vuoden alin hinta helmikuussa oli dollaria/tonni (0,49 dollaria/pauna) ja vuoden korkein hinta joulukuussa dollaria/ tonni (1,15 dollaria/pauna). Koboltti Koboltti on väriltään harmaa, ferromagneettinen metalli, joka luonnossa esiintyy usein yhdessä nikkelin kanssa sekä sulfidisina että lateriittisina esiintyminä. Koboltin ominaisuudet ovat samankaltaiset kuin nikkelin, joten myös sitä käytetään ilmailuteollisuuden superseosten valmistuksessa sekä lisäksi magneettisissa seoksissa, karbideissa, katalyyteissä ja ladattavissa akuissa. Koboltin radioaktiivisia isotooppeja käytetään lääketieteessä ja sädehoidossa. Myös koboltin hinta elpyi loppuvuoden aikana vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen pudotuksen jälkeen. Koboltin hinnat olivat korkeimmillaan 20,5 dollaria/pauna marraskuussa ja alimmillaan 11 dollaria/pauna maaliskuussa. Kupari Kuparia on perinteisesti louhittu esiintymistä, joissa se on esiintynyt puhtaana metallina, mutta nykyään sitä erotetaan myös Talvivaaran kaltaisista sulfidisista monimetalliesiintymistä. Kuparia käytetään pääasiassa kuparilangan, kaapeleiden ja erilaisten seosmetallien, kuten messingin, valmistuksessa. Kuparin kysyntää määräävä ominaisuus on sen sähkönjohtokyky. Vuonna 2009 kuparin käteishinta vaihteli tammikuun dollarin ja joulukuun dollarin tonnihinnan välillä. Kuparin hinta elpyi merkittävästi vuoden 2009 aikana. Kuparin hintaan ja näkymiin vaikuttavat kuitenkin pääosin samat tekijät kuin nikkelillä. 16

17 Nikkelin hinta (USD/tonni) /01/ /08/2009 2/03/2010 Sinkin hinta (USD/tonni) /01/ /08/ /03/2010 Koboltin hinta (USD/tonni) /01/ /08/ /03/2010 Kuparin hinta (USD/tonni) /01/ /08/ /03/

18 Liiketoimintakatsaus Vuonna 2009 Talvivaara keskittyi tuotannon ylösajoon ja sai ensimmäiset myyntitulonsa. Malminkäsittelyssä ja etenkin hienomurskauksessa ilmenneet tekniset ongelmat viivästyttivät kuitenkin tuotannon ylösajoa merkittävästi. Vuoden loppuun mennessä murskauksen ongelmat oli uudelleen suunnitellun ja laajennetun murskauspiirin asennuksen ja syyskuisen käyttöönoton myötä pitkälti ratkaistu. Myös metallien talteenottolaitos oli käynnistetty jatkuvatoimista tuotantoa varten syyskuussa, mikä merkitsi Talvivaaran tuotannon siirtymistä varhaisesta ylösajovaiheesta huomattavasti edistyneempään vaiheeseen, missä kaikki tuotantoprosessin vaiheet olivat käynnissä teollisesti merkittävässä mittakaavassa. Vaikka metallien talteenottolaitos on tämän jälkeen kärsinyt toimintahäiriöistä, jotka ovat aiheuttaneet tuotantokatkoksia ja näin ollen pienentäneet toistaiseksi saavutettuja tuotantomääriä, merkitsi syksyllä saavutettu tuotantomäärien lisäys huomattavaa virstanpylvästä koko yhtiölle ja sen henkilöstölle. Yhtiö uskoo kykenevänsä pitämään yllä vuoden 2009 viimeisellä kvartaalilla saavutettua tuotannon selkeää kasvutrendiä myös vuoden 2010 aikana ja jatkaa tuotannon ylösajoa kohti täysimittaista tuotantoa vuonna Tuotantokapasiteetin laajennus uutena tavoitteena Kun tarve murskauspiirin uudelleen suunnittelulle ja laajennukselle tavoitellun tuotantotason saavuttamiseksi kävi ilmeiseksi, yhtiö arvioi samalla mahdollisuuden laajentaa koko tuotantoa malminkäsittelyn päivittämisen yhteydessä. Arvioinnin lopputuloksena Talvivaara päätti laajentaa tuotantokapasiteettiaan nikkelitonnista vuodessa jopa tonniin vuonna Vastaavat uudet sivutuotteiden vuotuiset tuotantomäärät ovat noin tonnia sinkkiä, tonnia kuparia ja tonnia kobolttia. Laajentamiseen liittyvä, nyt käyn- 18

19 nissä oleva investointiohjelma rahoitettiin menestyksekkäällä osakeannilla, jonka tuotot olivat 82,7 miljoonaa euroa heinäkuussa Infrastruktuuri kunnossa Suomessa sijaitseva kaivos saa kansainvälisessä vertailussa kuljetusten ja energiahuollon osalta merkittäviä toiminnallisia etuja valmiista infrastruktuurista. Yli kahden miljoonan tonnin materiaalimäärän kuljettaminen vuodessa kaivokseen tai sieltä pois sen toimiessa täysitehoisesti on kuitenkin logistinen haaste, joka on edellyttänyt parannusten ja täydennysten tekemistä ennen Talvivaaran kaivoksen rakentamista käytettävissä olleisiin kuljetusväyliin. Vuoden 2009 loppuun mennessä käytännössä kaikki oleelliset infrastruktuuriprojektit oli saatu valmiiksi. Vuoden merkittävin saavutus oli Talvivaaran ja Murtomäen välille rakennetun 25 km pitkän pistoraiteen valmistuminen. Säännöllinen liikennöinti radalla alkoi syyskuussa, kun tarvittavat luvat oli saatu. Sähköistetyn radan lopulliset käyttöönottoluvat saatiin marraskuussa. Muita tärkeitä vuoden 2009 aikana loppuunsaatettuja infrastruktuurihankkeita olivat kaivosalueen itäpuolisen yleisen tien ja kaivosalueen läpi itä-länsi-suunnassa kulkevan paikallistien parantaminen ja osittainen siirtäminen. Talvivaaran länsipuolella olevalta Vuolijoen sähköasemalta kaivosalueelle johtava 43 kilometrin pituinen sähkölinja, joka kytkee kaivoksen suoraan maan kantaverkkoon, ja kaivospiirin pohjoisosassa olevasta Kolmisoppi-järvestä kaivokseen prosessivedenottoa varten rakennettu putkilinja otettiin käyttöön jo vuonna Liiketoiminnan kehitys Talvivaaran tavoitteena on profiloitua kasvuyhtiöksi, joka pystyy havaitsemaan ja hyödyntämään sekä nykyisen kaivoksen toiminta-alueelta että sen ulkopuolelta nousevia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Talvivaaran strategian mukaisesti tällaisia mahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi tuotantokapasiteetin lisälaajennus, biokasaliuotusteknologian hyödyntäminen muissa esiintymissä, projekti- tai yritysostot, uusien sivutuotteiden kaupallistaminen sekä metallien talteenottolaitoksen hyödyntäminen muiden kuin Talvivaara oman liuotusprosessin raaka-ainevirtojen käsittelemiseen tai nyt suunniteltuun tuotantoon kuulumattomien metallien saostamiseen. 19

20 Tuotevirtasopimus sinkin myynnistä Nyrstarille Vuoden 2009 tärkein liiketoiminnan kehityshanke oli Talvivaaran sinkkituotannon monetisointi. Neuvottelut sinkkiä koskevan tuotevirtasopimuksen solmimiseksi Nyrstar NV:n kanssa aloitettiin syksyllä ja ne etenivät aiesopimuksen allekirjoitukseen ennen vuoden vaihdetta. Tuotevirtasopimus astui voimaan helmikuussa Sopimusehtojen mukaisesti Talvivaara toimittaa koko sinkkituotantonsa Nyrstarille kunnes 1,25 miljoonaa tonnia sinkkiä on toimitettu. Sopimuksen kestoksi suunnitellulla tuotannon tasolla arvioidaan vuotta. Nyrstar maksoi 335 miljoonan dollarin ostohinnan sinkkituotevirrasta. Ostohinnan lisäksi Nyrstar maksaa Talvivaaralle 350 euron louhinta- ja prosessointimaksun jokaisesta tonnista toimitettua sinkkiä. Louhinta- ja prosessointimaksun lisäksi Talvivaara on oikeutettu lisämaksuun sovittujen hinnanjakoperiaatteiden mukaisesti, kun sinkin markkinahinta ylittää tietyt rajat. Talvivaaralla on lisäksi oikeus ostaa Nyrstarilta vuosittain tonnia rikkihappoa. Tämä määrä kattaa noin puolet arvioidusta rikkihapon tarpeessa täydessä tuotannossa. Sinkin tuotevirtasopimuksen solmiminen oli Talvivaaralle merkittävä virstanpylväs. Nyrstarilta saatu 335 miljoonan dollarin tuotevirtamaksu mahdollisti 320 miljoonan dollarin projektilainan takaisinmaksun kokonaisuudessaan, mikä lisäsi Talvivaaran toiminnallista ja taloudellista vapausastetta huomattavasti. Uraanipuolituotteen kaupallistaminen Vuoden 2009 aikana Talvivaara tutki aktiivisesti uraanin talteenottoa bioliuotusprosessissa saatavasta liuoksesta, jossa uraania on liuenneena nikkelin, sinkin, kuparin ja koboltin ohella. Uraanin talteenoton tekninen ja taloudellinen kannattavuus kävi ilmeiseksi syksyn aikana. Tämän johdosta yhtiö käynnisti valmistelut uraanipuolituotteen kaupallistamiseksi ja valmistuksen luvittamiseksi. Suunnitelmat julkistettiin helmikuussa Edellyttäen että tarvittavat luvat saadaan, Talvivaara suunnittelee tuottavansa vuosittain noin 350 tonnia uraania puolituotteena. Uraanipuolituote erotetaan liuoksesta uuttomenetelmällä, johon tarvittavat laitteistot rakennetaan nykyisen metallien talteenottolaitoksen yhteyteen. Uuttolaitoksen vaatimat investoinnit ovat noin 30 miljoonaa euroa, ja suorien tuotantokustannusten arvioidaan olevan noin 2 miljoonaa euroa vuodessa. Talvivaara neuvottelee parhaillaan potentiaalisten kumppanien kanssa uraanipuolituotteen ostosopimuksesta. Sopimuksen edellytyksenä on, että sopimuskumppani rikastaa uraanin edelleen ydinpolttoaineeksi rauhanomaiseen käyttöön. Suunniteltu uraanin talteenottoprosessi ei lisää säteilyä Talvivaaran alueella eikä muuta Talvivaaran nykyistä tuotantoprosessia. Kaivoksen toiminta-alueella mitatut säteilyarvot ovat samaa tasoa Suomessa muuallakin esiintyvän taustasäteilyn kanssa. Talvivaara pyrkii käyttämään uraanin uuttoprosessissa parasta saatavilla olevaa teknologiaa ja uskoo, että pro- TALVIVAARA JALOSTUU Aatteista aloitteiksi ja käytän Talvivaarassa rohkaistaan henkilöstöä osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Virallisesti aloitteita on voinut tehdä maaliskuusta alkaen. Talvivaarassa lähes kaikki työntekijät ovat uusia, alle kaksi vuotta talossa olleita. Ihmisillä on monenlaista kokemusta aiemmista työpaikoistaan, ja he ovat aktiivisia tiedon soveltamisessa nykyisiin tehtäviinsä, kertoo Talvivaaran hallintojohtaja Tapio Ikonen. Tällainen käynnistyvä laitos on muutenkin otollinen kohde kehitystyölle. Yhdeksän kuukauden aikana aloitteita on tehty kunnioitettava määrä: 91 kappaletta eli parin aloitteen viikkovauhtia. Parikymmentä niistä on jo edennyt konkreettisiksi toimenpiteiksi. Muutamia sääntöjä aloitteiden tekemiseen liittyy: Idean pitää olla uusi ja toteuttamiskelpoinen. Aloite on tehtävä kirjallisesti, eikä sen kohteena olevan asian kehittämisen pitäisi kuulua lähtökohtaisesti henkilön toimenkuvaan. Asian viemisestä eteenpäin päättää ensi vaiheessa esimies, yleensä osastopäällikkö. Merkittävät hankkeet hyväksyy yhtiön johto. Käytännössä aloitteet käsittelee aloitetoimikunta, johon kuuluu kaikkien henkilöstöryhmien edustajia. Palkinnon määräytymisessä otetaan huomioon aloitteesta saatava hyöty, sen toteuttamisen kustannukset, omaperäisyys ja vaikutukset esimerkiksi työturvallisuuteen. Toteuttamiskelpoisista aloitteista maksettujen rahapalkintojen suuruus on tähän mennessä vaihdellut 50 ja 400 euron välillä. Vähäisemmistä aloitteista on kannustimena ollut yhtiön tarjoama lounas. Lisäksi kaikkien vuoden aikana aloitteita tehneiden työntekijöiden kesken arvotaan rahapalkinto. Aloitteen keskeinen periaate on, että pelkän epäkohdan osoittaminen ei riitä, vaan ehdotuksen tulee sisältää konkreettinen parannusehdotus, uusi toimintamalli tai prosessi, joka kehittää toimintaa. Aloitteen toteuttamisen myötä toiminto voi tehostua tai sen käyttövarmuus lisääntyä, korjauksiin käytettävä aika lyhentyä tai turvallisuus parantua. Keskeistä on, että ehdotusten kautta voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. Toisinaan aloitteet ovat pieniä, lähes itsestäänselvyyksiä, joita kukaan ei ole vain tullut aiemmin ajatelleeksi. Yksi pienistä, lounaalla palkituista ideoista liittyi yleisen siisteyden parantamiseen. Pöly on jatkuva kiusa kaivoksella, se kulkeutuu ihmis- 20

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen Kaivososakeyhtiö Oyj Kaivosteollisuudesta elinvoimaa Kainuuseen Toukokuu 2009 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Toukokuu 2009 Talvivaara lyhyesti Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, jonka päätuotteet ovat nikkeli ja sinkki Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioitu yli 60

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Sijoitus-Invest 17.11.2010 Saila Miettinen-Lähde CFO DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Vuosikertomus 2008 Lyhyesti Tuotantoprosessi Yhtiön rakenne Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara Projekti Oy (80%) Yhtiön esittely Talvivaara Infrastructure Oy (100%)

Lisätiedot

Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback

Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q3 2017 Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja 25.10.2017 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Metallien kysyntä kasvaa modernissa yhteiskunnassa Energian tuotanto ja varastointi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010

Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010 Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010 2009 tärkeimmät tapahtumat Ensimmäinen nikkelituotetoimitus Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle helmikuussa Sivulistaus Helsingin pörssiin toukokuussa Menestyksellinen 82.7m

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus III/2006

Osavuosikatsaus III/2006 Osavuosikatsaus III/2006 23.10.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Kolmas neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Kolmannen neljänneksen tulos Tulosnäkymät 2 23.10.2006 Juha

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 www.talvivaara.com /anti2013 Toimintaohjeet Yleiskuvaus Merkintäoikeusannissa yhdellä (1) vanhalla Talvivaaran osakkeella saa merkitä kuusi (6) uutta Talvivaaran

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10.2008

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10.2008 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10. 2 Hyvä liiketoiminnan tulos ja vahva bruttokate heinä-syyskuussa Milj. EUR 2007 Muutos-% Liikevaihto 318,1 245,9 + 29,4 Bruttokate,

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tuotantopäivitys 07.4.2011

Tuotantopäivitys 07.4.2011 Tuotantopäivitys 07.4.2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995).

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Pekka Perä, toimitusjohtaja Helsinki 30.3.2009 Talvivaara lyhyesti Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, jonka

Lisätiedot

Mustavaaran Kaivos Oy

Mustavaaran Kaivos Oy Mustavaaran Kaivos Oy Perustettu tammikuussa 2011 Omistaa oikeudet Taivalkoskella sijaitsevaan Mustavaaran vanadiini-rauta-titaani -esiintymään Entinen Rautaruukki Oy:n kaivos, joka oli merkittävä vanadiinintuottaja

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2012 23. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q3 2012: Myönteinen kehitys jatkui ja rahavirta oli ennätystasolla Q3/2012 Q3/2011 Historiallinen muutos

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2009 1. maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö 1. KONEen kilpailukyvyn kehittäminen 2. Taloudellinen kehitys 3. Markkinakehitys 4. Kehitysohjelmat 5. Markkinanäkymät

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta 1(25) PÖRSSITIEDOTE 24.2.2010 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta Keskeiset tapahtumat 2009 Nikkelisulfiditoimitukset myynti- ja ostokumppani Norilsk Nickel

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Erittäin haastava toimintaympäristö Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla, teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Teollinen kaivostoiminta

Teollinen kaivostoiminta Teollinen kaivostoiminta Jouni Pakarinen Kuva: Talvivaara 2007 -esite Johdanto Lähes kaikki käyttämämme tavarat tai energia on tavalla tai toisella sijainnut maan alla! Mineraali = on luonnossa esiintyvä,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Osavuosikatsaus II/4 5.8.24 Jyrki Juusela, toimitusjohtaja stainless copper technology Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden kysyntä pysyi hyvänä

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 19. heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q2 2012: Vahva kehitys jatkui Q2/2012 Q2/2011 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy »Markkinat ja myynti 2 25.11.2016 Dokumentin nimi 2 »Terrafamen tuotantoketju tavallista lyhyempi Energiatehokkaan prosessin

Lisätiedot

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007 VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007 Yhteenveto Liikevaihto oli 18,7 miljoonaa euroa (Q1/2006: 19,0 miljoonaa euroa.). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2,0), ollen 10,1 % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

»Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto

»Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto »Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto 7.6.2017 »Agenda Tuotanto ja talous Ympäristö Jatkosuunnitelmat 2 » Tuotanto ja talous »Terrafamen tavoite tapaturmataajuudessa on alle 5,0 25 20 15 10

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke. Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke. Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy ARVON LUONTI Timo Lindborg METALLISISÄLLÖN NÄENNÄINEN "in situ" ARVO Hukka Arvonnousu malmitutkimuksessa Arvonnousu

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07 Aspon Q2 2007 23.8.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q2 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 11,6 %, yritysosto mukaanlukien 22,8 % Liikevoitto ilman kertaeriä 4,2 milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011

Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011 Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28 28.1.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Heinä-syyskuu 28 lyhyesti Liikevaihto 451,2 miljoonaa euroa (444,9 milj. euroa), kasvua 1,4 % edellisestä vuodesta ja

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014 Osavuosikatsaus 1Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä Kannattavuus parani edelliseen neljännekseen verrattuna Taivekartongin toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa sekä

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07 Aspon Q3 2007 25.10.2007 CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q3 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 5,4 %, yritysosto mukaanlukien 16,5 % Liikevoitto ilman kertaeriä 3,7

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja 1 (ex M-real) lyhyesti Liikevaihto noin 2,1 miljardia euroa, henkilöstömäärä noin 3 300 Johtava eurooppalainen ensikuitukartongin,

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 3.2.2010 Tilinpäätöstiedote 2009 3.2.2010 2 Cargotecin huomio siirtymässä yksinomaan tehokkuudesta asiakkaisiin Johdon huomio Tehokkuus Asiakaslähtöisyys 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2011 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2011: Hyvää kehitystä haastavassa ympäristössä Q4/2011 Q4/2010 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta T AL VI VAARANKAI VOS OS AKE YHT I ÖOY J T i l i npä ä t ös t i edot e31. 12. 2010pä ä t y neel t ä t i l i k a udel t a PÖRSSITIEDOTE 17.2.2011 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007. Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007. Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Tulos yli kaksinkertaistui milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 684,6 500,9 + 37 Liikevoitto 63,1 28,6 + 121 Voitto

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj Suominen Yhtymä Oyj Tulostiedote 1.1. 31.12.211 Esitys 17.2.212 Suominen Yhtymä Oyj 17.2.212 1 Suomisen 211 lyhyesti Avainluvut ja keskeiset tapahtumat Milj. Q4/211 Q4/21 211 21 Liikevaihto 85,5 45,3 216,3

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Kalle Härkki EVP, President Minerals Processing Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Outotec lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Talvivaara lyhyesti. Euroopan suurimmat sulfidiset nikkeliesiintymät. 340 Mt mineraalivaranto. Tuotannon arvo MEUR 6 700 (@ USD 4/lb)

Talvivaara lyhyesti. Euroopan suurimmat sulfidiset nikkeliesiintymät. 340 Mt mineraalivaranto. Tuotannon arvo MEUR 6 700 (@ USD 4/lb) Talvivaaran kaivoshanke Vesa Kainulainen Vuorimiespäivät 24.3.2006 2 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Talvivaara aikoo hakea listautumista Lontoon pörssin päälistalle

Talvivaara aikoo hakea listautumista Lontoon pörssin päälistalle Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa eikä Australian, Kanadan tai Japanin kansalaisille ja asukkaille. Tämä

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskarsin yritysarvo (EV) MEUR 1600 1400 1200 1000 800 600 Fiskarsin operations liiketoiminta Wärtsilän shares osakkeet 400 200 0 Fiskarsin liiketoimintojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot