TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ"

Transkriptio

1 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010

2

3 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia ja toimintaympäristö...16 Kaivosalan näkymät...20 II LIIKETOIMINTAKATSAUS Johdon vuosikatsaus Mineraalivarannot...30 Teknologian kehitys...33 III KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys...38 Tuotantoprosessien ja tuotteiden turvallisuus...42 Ympäristövastuu...46 Henkilöstö...54 Työturvallisuus...56 Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu...58 IV HALLINNOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...64 Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit...72 Hallitus...78 Johtoryhmä...79 Johdon palkitseminen...80 Osakkeet ja osakkeenomistajat...85 Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvankäsittely: Briiffi Oy. Tekstintuotanto: Talvivaara ja Miltton Oy. Valokuvat: Neodes Oy / Esko Tuomisto, paitsi kansikuva sekä kuvat aukeamilla 6 7, ja istockphoto. Kirjapaino: Finepress Oy 3

4

5

6 Raaka-aineita maailman kasvaviin tarpeisiin Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja. Keskitymme ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena tunnetun menetelmän avulla. Kaivoksemme sijaitsee Itä-Suomen Sotkamossa, jossa omistamme yhden Euroopan suurimmista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Tavoitteenamme on kasvattaa tuotantoamme ja hyödyntää maailmanluokan malmivarantojamme mahdollisimman tehokkaasti minimoiden toimintamme ympäristövaikutukset. Nyky-yhteiskunnassa tuotteillamme on lukemattomia eri käyttökohteita ajoneuvoista tietokoneisiin ja putkistoista tuulivoimaloihin. Kehittyvien maiden elintason nousu vauhdittaa entisestään pitkäikäisten ja materiaalitehokkuutta edistävien metallien kysyntää. Uuden tekniikan sekä kustannuksiltaan edullisen ja energiatehokkaan tuotantomenetelmämme avulla voimme edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tuottaa merkittäviä määriä metalleja nyky-yhteiskunnan kasvaviin tarpeisiin. Vuonna 2010 jatkoimme tuotantomme ylösajoa ja veimme eteenpäin uraanin talteenottoa metallien rikastamisen sivutuotteena. Ni Nikkeli Nikkelin yleisin ja tunnetuin käyttökohde on ruostumaton ja haponkestävä teräs. Nikkeliä käytetään runsaasti myös metalliseoksissa, kuten erikoisteräksissä. Kehittyneessä yhteiskunnassa nikkelille on lukemattomia eri käyttökohteita. Yksi nikkelin ominaisuuksista on antibakteerisuus, jonka vuoksi esimerkiksi sairaalat ja suurkeittiöt suosivat nikkelöityjä pintoja. Nikkeliä käytetään myös autojen rungoissa, akuissa, paristoissa, polttokennoissa ja katalyyttinä sekä elektronisten laitteiden ja CD-levyjen pinnoituksissa. Zn Sinkki Sinkkiä, aivan kuten nikkeliä, käytetään korkeatasoisten terästuotteiden valmistamisessa. Sinkki on yksi metalliteollisuuden yleisimmin käyttämistä metalleista. Sinkin pääasiallinen käyttökohde on metallien galvanointi eli ruostesuojaus. Ruostesuojauskohteita on lukemattomia nauloista merivedelle altistuviin putkistoihin. Sinkki pidentää teräksen käyttöikää, joten se on erittäin käyttökelpoinen metalli muun muassa ajoneuvo- ja rakennusteollisuudessa. Lisäksi sinkki on ihmiselle välttämätön hivenaine, jota tuotetaan myös elintarviketeollisuuden käyttöön.

7 Cu Kupari Kuparia käytetään sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä rakentamisessa muun muassa katto- ja koristemateriaalina. Kuparilla on myös erinomaiset antibakteerisuusominaisuudet. Sen yleisimpiä käyttökohteita ovat sähköjohdot ja kupariputket. Sinkistä ja kuparista voidaan lisäksi valmistaa messinkiä, jota käytetään muun muassa vaskisoittimissa, ruuveissa ja venttiileissä. Co Koboltti Koboltin suurin käyttäjä on terästeollisuus. Kobolttia käytetään muun muassa matkapuhelinten ja kannettavien tietokoneiden akuissa, kestomagneeteissa ja lentokoneiden suihkumoottoreissa. Lasiteollisuudessa kobolttia käytetään sinisen värin aikaansaamiseksi.

8 Talvivaara lyhyesti Yhtiön esittely Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy nikkelin ja sinkin tuotantoon Listattu Lontoon pörssin päälistalle ja Nasdaq OMX Helsinkiin Mukana FTSE 250 indeksissä Lontoon pörssissä ja OMXH25 -indeksissä Nasdaq OMX Helsingissä. Suunniteltu vuotuinen tuotanto 2012 alkaen: - nikkeli tonnia/vuosi - sinkki tonnia/vuosi - kupari tonnia/vuosi - koboltti tonnia/vuosi Henkilöstömäärä (joulukuu 2010): 389 Arvioitu henkilöstömäärä täydessä tuotannossa: 450 Suomi ja kaivostoiminta Poliittisesti vakaa ja suotuisa ympäristö kaivostoiminnalle Hyvä ja kattava infrastruktuuri Pätevää työvoimaa Geologisia tietokantoja saatavilla Tutkimus ja teknologia pitkälle kehittynyttä Valtavien mittasuhteiden kaivos 2 Kaivosalueen pinta-ala 61 km 2 Rakennettavien maa-alueiden pinta-ala 20 km Kaivoksen sisäisiä tieyhteyksiä 25 km Alueellisia putkilinjoja 100 km Bioliuotuksen kastelu- ja keräysputkistoja km Liuoskiertojen pumppausmäärä m 3 /h 3 Rakennuksia yli m Yhtiön rakenne Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara Sotkamo Oy (80%) Lontoo Sotkamo Helsinki Yritys perustetaan Kaivosoikeudet hankitaan tonnin biokasaliuotuskoe kaivosalueella YVA luovutetaan viranomaisille 7m rahoituskierros Ympäristölupahakemus 33m rahoituskierros Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Kannattavuusselvitys valmis, ympäristölupa myönnetään $320m projektilaina allekirjoiteta 302m listautumisan

9 Tuotantoprosessi Louhinta Suuri avolouhos, jota louhitaan poraus- ja panostusmenetelmillä Louhintatavoite 24 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Arvioitu sivukivi-malmi-suhde kaivoksen toiminta-aikana 1:1 Materiaalinkäsittely Nelivaiheinen murskaus, jonka jälkeen 80 % materiaalista on raekooltaan enintään 8 mm Malmin agglomerointi rikkihapolla pienempien ja karkeampien hiukkasten yhdistämiseksi Murskatun ja agglomeroidun malmin kasaus aumaksi biokasaliuotusta varten Biokasaliuotus Mahdollistaa nikkelin erottamisen matalapitoisestakin malmista taloudellisesti Hyödyntää alueen kotoperäistä bakteerikantaa Prosessin päävaiheet ovat malmin murskaus, agglomerointi ja kasaus sekä kasojen kastelu liuoksella ja niiden ilmastus hapen saamiseksi bakteereille Metallien talteenotto Metallisulfidien saostaminen rikkivedyn avulla biokasaliuotuksen tuloksena saadusta liuoksesta Tuottaa kiinteitä metallisulfideja myytäväksi jalostamoille Varannot Kuusilammen ja Kolmisopen monimetalliesiintymät Sotkamossa Mineraalivarannot Mt, josta Mt (72 %) todettuja ja todennäköisiä Keskimääräinen metallipitoisuus (nikkelin rajapitoisuus 0,07%) Nikkeli 0,22 % Sinkki 0,49 % Kupari 0,13 % Koboltti 0,02 % Avolouhos louhinnan kannalta helppo ja kustannustehokas Erittäin vähän irtomaata an ti Louhinta alkaa 85m vaihtovelkakirjalaina Kasaus ja liuotus alkaa Ensimmäiset metallit saostettu Ensimmäiset metallien myynnit 50m käyttöpääomalaina 82m osakeanti Rautatie käyttöön Sinkkituotantoa koskeva tuotevirtasopimus Nyrstar NV:n kanssa Projektilainan jälleenrahoitustalvivaara Lupahakemus uraanin talteenotosta Metallitehtaan toinen tuotelinja käynnistyi Merkittävä lisäys mineraalivarantoihin Ympäristöjohtamisjärjestelmän sertifiointi Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

10 Helmikuu Uraanin talteenottohankkeen julkistaminen Talvivaara julkisti helmikuun alussa suunnitelmansa aloittaa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenotto ja hyödyntäminen uraanipuolituotteena. Yhtiö kertoi samalla valmistelevansa talteenottoprosessille tarvittavia lupahakemuksia ja jatkavansa selvityksiä uraanipuolituotteen hyötykäyttöä varten. Tammikuu Sinkkituotantoa koskeva tuotevirtasopimus Nyrstar NV:n kanssa Talvivaara allekirjoitti tammikuussa pitkäaikaisen tuotevirtasopimuksen sinkkituotannostaan monimetalliyhtiö Nyrstarin kanssa. Sopimusehtojen mukaisesti Talvivaara toimittaa koko sinkkituotantonsa Nyrstarille kunnes 1,25 miljoonaa tonnia sinkkiä on toimitettu. Nyrstar maksaa sinkkituotevirrasta 335 miljoonan dollarin etumaksun sekä erillisen louhinta- ja prosessointimaksun kustakin toimitetusta sinkkitonnista. Projektilainan jälleenrahoitus Talvivaara maksoi Nyrstarilta sopimuksen voimaantulon yhteydessä saamallaan tuotevirtamaksulla 320 miljoonan Yhdysvaltain dollarin projektilainansa ja sulki kaikki projektilainaan liittyneet metalli- ja valuuttasuojat. Projektilainan takaisinmaksu lisäsi Talvivaaran taloudellista ja strategista toimintavapautta huomattavasti. Joulukuu 225 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina Joulukuun alussa Talvivaara toteutti menestyksellisesti 225 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Vaihtovelkakirjalaina erääntyy 2015 ja on vaihdettavissa Talvivaaran osakkeiksi lainan erääntymiseen asti. Vaihtovelkakirjalaina lisäsi yhtiön mahdollisuuksia kehittää toimintojensa laajuutta ja rakennetta. Ympäristöjohtamisjärjestelmän sertifiointi Talvivaaran ympäristöjohtamisjärjestelmän auditointi suoritettiin hyväksytysti joulukuussa 2010 ja yhtiölle myönnettiin ISO ympäristösertifikaatti osoituksena ko. standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän virallisesta hyväksymisestä. Sertifikaatti kattaa Talvivaaran kaikki toiminnot ja ohjaa jatkossa yhtiön toimintaa ympäristöasioissa. Lokakuu Merkittävä lisäys mineraalivarantoihin Talvivaara ilmoitti lokakuussa merkittävästä lisäyksestä mineraalivarantoihinsa. Lisäys kokonaismineraalivarantoihin oli 54% joulukuussa 2008 ilmoitetuista miljoonasta tonnista miljoonaan tonniin. Mineraalivarantojen lisäyksen seurauksena yhtiö alkoi tutkia kasvumahdollisuuksiaan kaivoksen tuotantoa laajentamalla.

11 Huhtikuu Lupahakemus uraanin talteenotosta Talvivaara jätti Työ- ja elinkeinoministeriöön ydinenergialain mukaisen hakemuksen uraanin taltenottamisesta sivutuotteena. Kaivosalueella oli jo aikaisemmin käynnistetty tarvittavat selvitykset uraanin talteenottotoiminnan ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Kesäkuu Metallitehtaan toinen tuotelinja käynnistyi Talvivaaran kaivoksen metallien talteenottolaitoksen toinen tuotantolinja käynnistyi sinkkisulfidin saostuksella. Nikkelisulfidin saostus aloitettiin seuraavana päivänä. Toisen tuotantolinjan käyttöönotto oli tärkeä virstanpylväs tuotannon ylösajossa ja antaa Talvivaaralle tarvittavan kapasiteetin tuotannon nostamiseksi tavoitetasolle, n tonniin nikkeliä vuodessa. 100 miljoonan euron luottolimiittisopimus Talvivaara allekirjoitti kesäkuun lopussa kolmevuotisen 100 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen ja ilmoitti samalla tuotannon ylösajon etenevän suunnitelmien mukaan. Konsernin yleisiin tarpeisiin tarkoitetun luottolimiitin allekirjoitus oli tärkeä virstanpylväs ja osoitus yhtiön muuttumisesta projektista tuotannollista toimintaa harjoittavaksi yhtiöksi. Tunnuslukuja 2010 Liikevaihto...EUR 152.2m Liikevoitto...EUR 25.5m Tilikauden tappio...eur 13.1m Investoinnit...EUR 115.7m Korolliset nettovelat...eur 315m Rahavarat vuoden lopussa...eur 165.6m Henkilöstö vuoden lopussa

12 Hallit Viimevuotisen katsaukseni lopussa totesin, että Talvivaara panostaa edelleen tuotantoprosessin onnistuneeseen ylösajoon ja uskoo, että yhtiö on hyvää vauhtia kasvamassa yhdeksi maailman merkittävimmistä perusmetallien tuottajista. Tyytyväisenä ja ylpeänä voin nyt ilmoittaa, että yhtiö saavutti molemmat tavoitteensa vuonna Vuoden alussa Talvivaara solmi Nyrstarin kanssa sinkkituotantoa koskevan tuotevirtasopimuksen, jonka mukaan yhtiö toimittaa koko sinkkituotantonsa Nyrstarille, kunnes 1,25 miljoonaa tonnia on toimitettu. Nyrstar maksaa Talvivaaralle 335 miljoonan dollarin ennakkomaksun sekä 350 euron louhinta- ja prosessointimaksun jokaisesta sinkkitonnista. Lisäksi sopimus käsittää Lontoon metallipörssin sinkin hintanoteeraukseen perustuvan hinnanjakomekanismin. Markkinat sekä etenkin Nyrstarin ja Talvivaaran osakkeenomistajat arvostivat tätä liiketointa. Osa sopimuksesta saaduista varoista käytettiin projektilainan takaisinmaksuun. Laina oli eri syistä käynyt epätarkoituksenmukaiseksi. Projektilainan takaisinmaksun yhteydessä suljettiin myös lainaehtojen mukaisesti tehtyjen nikkelitermiinisopimusten suojauspositiot, mistä realisoitui nettotuottoa. Vuoden puolivälissä Talvivaara allekirjoitti 100 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen, ja vuoden lopulla yhtiö laski liikkeeseen vuonna 2015 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan, joka ylimerkittiin ja josta yhdessä greenshoe-option kanssa kertyi 225 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellinen asema vuoden lopussa oli siis vahva. 12

13 uksen puheenjohtajan katsaus Markkinatutkimusten mukaan nikkelin tarjonnassa oli vuonna 2010 vajetta noin tonnia, ensimmäisen kerran sitten vuoden Vaje johtui lähinnä nikkelin kysynnän voimakkaasta kasvusta kiinalaisten ruostumattoman teräksen valmistajien keskuudessa. Nikkeli menestyikin toiseksi parhaiten Lontoon metallipörssissä vuoden aikana. Näkemyksemme mukaan kysynnän kasvu saattaa hidastua hieman vuonna 2011, kun Kiinan viranomaiset pyrkivät hillitsemään kasvua rahapoliittisten toimien ja kiinteistöjä koskevien säädösten avulla. Markkinaennusteiden mukaan nikkelin kysyntä kasvaa vuonna 2011 noin 6,5 prosenttia 1,56 miljoonaan tonniin ja tarjonta 12 prosenttia 1,58 miljoonaan tonniin. Tosin ei ole ollenkaan varmaa, että koko ennustettua tarjonnan lisäystä vastaava tuotanto todellakin käynnistyy vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan tulevan vuoden markkinanäkymät ovat myönteiset. Teemme kaikkemme sen varmistamiseksi, että Talvivaaran kustannukset laskisivat odotetusti alan alimpaan kvartaaliin, kun tuotannon ylösajo etenee. Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään tuotantoa yksityiskohtaisemmin. Haluan kuitenkin todeta, että olin sekä tyytyväinen että vaikuttunut siitä, että kaikki ylösajoprosessin aikana ilmaantuneet ongelmat määritettiin ja ratkaistiin niin nopeasti ja tehokkaasti, että niistä koitui tuotannolle mahdollisimman vähän haittaa. Erityisen merkittävää oli metallitehtaan toisen tuotantolinjan onnistunut käyttöönotto kesäkuussa. Vuoden tapahtumista on syytä mainita tässä vielä kaksi. Ensinnäkin lokakuussa annettiin ilmoitus 54 prosentin lisäyksestä mineraalivarantoihin Kolmisopen esiintymässä tehtyjen täydennyskairausten jälkeen. Toiseksi yhtiö ilmoitti käynnistävänsä muiden metallien tuotantoprosessien sivutuotteena syntyvän uraanin talteenoton puolituotteena. Tarvittavia lupia koskevat hakemukset jätettiin valtioneuvostolle. Mineraalivarantojen lisäyksen johdosta Talvivaara ilmoitti tutkivansa mahdollisuutta lisätä nikkelin tuotantoa nykyisin tavoitellusta tonnista. Asiasta tiedotetaan tarkemmin tulevien kuukausien aikana. Uraanin talteenotosta on todettava, että uraanin hinta on noussut yli 45 prosenttia vuoden aikana, kun Kiina ilmoitti aikeestaan tuottaa 5 prosenttia sähköstään ydinvoimalla vuoteen 2020 mennessä. Useimpien ennusteiden mukaan tämä nelinkertaistaa uraanin kulutuksen. Talvivaaran vuosituotanto olisi nykyisten suunnitelmien mukaan 350 tonnia, mikä tekisi Suomesta uraanin osalta lähes omavaraisen. Aikojen saatossa on ollut useita esimerkkejä niin isoista kuin pienistäkin nikkelikaivoshankkeista, jotka ovat joko epäonnistuneet, viivästyneet merkittävästi tai ylittäneet kustannukset huomattavasti. Näin ollen Talvivaara erottuu kaivosalalla mielestäni yhtenä viime vuosien suurimmista menestyjistä ja on osoitus Suomen kaivosteollisuuden hyvästä laadusta ja tehokkuudesta. Tällainen menestys on tietysti yhtiön kaikilla tasoilla tehtävän tiimityön tulosta. Haluankin esittää lämpimät kiitokseni Pekka Perälle ja yhtiön muulle johdolle hyvästä työstä vuonna Kiitokset myös hallituksen jäsenille auliista tuesta ja sitoutumisesta sekä osakkeenomistajille heidän osoittamastaan luottamuksesta. Odotamme vuodelta 2011 vakaata tuotantoa ja myyntiä suotuisilla hyödykehinnoilla. Edward Haslam hallituksen puheenjohtaja 13

14 Toimitusjohtajan kat Vuosi 2010 oli jälleen mielenkiintoinen ja tärkeä vuosi Talvivaaran Kaivososakeyhtiölle. Koko kauden liiketulos nousi ensimmäistä kertaa positiiviseksi. Tämä tärkeä virstanpylväs saavutettiin kahdeksan vuotta yhtiön perustamisen jälkeen, ja se saavutettiin tuhansien yhtiöön sitoutuneiden henkilöiden ja miljoonien tuntien työpanoksen ansiosta. Kuluneen vuoden aikana kaikki Sotkamon kaivoksen toiminnot saatiin täysimittaisesti käyttöön otetuiksi, ja tuotantotasot alkoivat kasvaa tasaisesti. Vaikka tuotantotavoitteisiin ei aivan päästy, tuotimme yli tonnia nikkeliä ja yli tonnia sinkkiä. Nämä määrät ovat huomattavia myös kansainvälisessä mittakaavassa. Nikkelimarkkinoiden suotuisa kehitys auttoi osaltaan yhtiötä saavuttamaan vuodelle 2010 asetetut taloudelliset tavoitteet. Vuoden aikana tehtiin kaksi merkittävää markkinatransaktiota, jotka parantavat yrityksen taloudellisia ja teknisiä toimintavalmiuksia edelleen: helmikuussa Nyrstarin kanssa solmittu 335 miljoonan dollarin arvoinen sinkin tuotevirtasopimus ja vuoden lopussa liikkeelle laskettu 225 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina. Muita tärkeitä vuoden 2010 uutisia oli Talvivaaran mineraalivarantojen kasvu. Merkittävintä varantojen 500 miljoonan tonnin lisäyksessä on se, että valtaosa siitä on peräisin Kolmisopen esiintymästä, jota ei ollut aiemmin tutkittu. Varannoissa on edelleen huomattavaa kasvupotentiaalia myös nykyisen kaivospiirin alueella. Perusteellisten ja innovatiivisten testien jälkeen julkistimme vuoden 2010 helmikuussa aikeemme tuottaa uraanioksidia eli uraanipuolituotetta (yellow cake). Uskomme, että luvitusprosessi saadaan päätökseen vuoden 2011 kuluessa, jolloin uraanipuolituotteen tuotanto voi käynnistyä vuonna Uraani on herkkä aihe, joka saattaa herättää paljon kysymyksiä ja keskustelua, ja olemme huomioineet tämän panostamalla sekä paikalliseen että valtakunnalliseen hanketiedottamiseen. Hanke onkin saanut varsin myönteisen vastaanoton. Vaikka tuotanto kehittyi lupaavasti vuoden aikana, kausi ei missään nimessä ollut helppo. Kohtasimme lähes kaikki ongelmat, joita tällaisen tuotantoprosessin ylösajovaiheen aikana kuvitella saattaa, kuten kipsisakka-altaan vuodon. Lisäksi jalostusvaiheen rikkivetytasot kohosivat yllättävän korkeiksi, ja koimme myös hyvin odottamattoman muuntajarikon. Näiden ongelmien ratkaiseminen vaati paljon aikaa ja työtä, aiheutti lisäkustannuksia ja supisti tuotantoa. Henkilöstö oli jo varsin työllistetty tyypillisten ylösajovaiheen haasteiden parissa, joten nämä lisäongelmat vaativat heiltä venymistä. Tiimi osoitti kuitenkin jälleen kerran vahvuutensa ja ratkaisi nämäkin haasteet. Tuotannon ja organisaation kasvaessa ja toimintatapojemme muuttuessa projektityöskentelystä prosessityöskentelyksi oli aika arvioida Talvivaaran ajattelu- ja toimintamalleja uudelleen. Tämä haastava prosessi jatkuu edelleen, ja odotamme konkreettisia tuloksia jo vuoden 2011 aikana saostus- ja liuotuskemikaalien sekä kaluston ja urakoitsijoiden käytön tehostuessa. Kiinnitämme huomiota myös entistä parempaan siisteyteen ja järjestykseen. Metallimarkkinat osoittivat ailahtelevaisuutensa myös vuonna 2010, mutta vuoden lopulla hinnat nousivat suhteellisen korkealle tasolle. Hintojen vaihtelu on jatkunut vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vaikuttaa suoraan liikevaihdon kehitykseen. Vuoden 2011 nä- 14

15 saus kymät ovat kuitenkin positiiviset, sillä laitos on kokonaisuudessaan käyttövalmis ja kaikki sen tärkeimmät prosessivaiheet on nyt kahdennettu. Lopullisten tuotantotavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin vielä paljon työtä. Lopuksi haluan esittää Talvivaaran henkilökunnalle, neuvonantajille ja osakkeenomistajille lämpimän kiitoksen heidän merkittävästä panoksestaan ja tuestaan tämän haasteellisen vuoden aikana. Pekka Perä toimitusjohtaja 15

16 Strategia ja toimintaympäristö Strategia ja toimintaympäristö Talvivaara on maailmanlaajuisesti merkittävä nikkelin tuottaja, jonka tavoitteena on jatkaa kasvuaan laajentamalla tuotantoaan. Maailmanluokan varannot, edullinen tuotantomenetelmä ja suotuisa toimintaympäristö luovat Talvivaaralle erinomaiset kasvun edellytykset. T alvivaaran tavoitteena on jatkaa kasvuaan kansainvälisesti merkittävänä perusmetallien tuottajana, jonka tärkeimmät tuotteet ovat nikkeli ja sinkki. Talvivaara omistaa Sotkamossa yhden Euroopan suurimmista tiedossa olevista monimetallisista sulfidisen nikkelin esiintymistä, jota yhtiö pyrkii hyödyntämään mahdollisimman kustannustehokkaasti biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. Talvivaaran toiminnan tärkeimpiä tavoitteita ovat tuotantoprosessin ja toimintatapojen jatkuva parantaminen ja tehostaminen, luonnonvarojen kestävä ja sääs- teliäs käyttö sekä kaivostoiminnan ympäristövaikutusten minimointi. Nikkelin tuotanto on Talvivaaran talouden perusta. Nikkelistä tulee tällä hetkellä noin 90 prosenttia yhtiön tuloista. Täydessä tuotannossa nikkelistä arvioidaan saatavan noin 75 prosenttia liikevaihdosta lopun 25 prosentin jakautuessa sinkin, koboltin ja kuparin kesken. Mineraalivarantojen tehokkaaseen käyttöön pyrkivän strategiansa mukaisesti Talvivaara tutkii aktiivisesti mahdollisuutta ottaa malmistaan talteen myös muita kaupallisesti hyödynnettävissä olevia metalleja, kuten 16

17 Strategia ja toimintaympäristö päätuotteiden mukana prosessiliuokseen liukenevaa uraania. Huhtikuussa 2010 yhtiö haki valtioneuvostolta lupaa uraanin talteen ottamiseksi muiden metallien rikastamisen sivutuotteena. keitä kumppaneita, mutta yhtiö tutkii myös mahdollisuutta ottaa käyttöön tuotteiden jalostusarvoa nostavaa teknologiaa ja valmistaa itse teollisuuden käyttöön soveltuvaa metallista nikkeliä. Pääpaino tuotantokapasiteetin varmistamisessa Tuotannossa kasvupotentiaalia Talvivaara on perustamisestaan lähtien päässyt eteenpäin määrätietoisella toiminnalla ja tarttumalla nopeasti tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Tuotannon odotettua hitaammasta kasvusta huolimatta vuosi 2010 osoitti, että ketterä yhtiö on oikealla tiellä. Talvivaaran tuotteiden metallipitoisuudet ovat koko ajan olleet juuri niin hyvällä tasolla kuin alun perin on suunniteltu, ja nikkelin maailmanmarkkinahinta on pysynyt pitkään hyvällä tasolla. Nikkelin hintatason myös ennustetaan jatkuvan korkeana. Talvivaaran nikkelin vuosituotanto on jo nykyisellä tasolla maailmanlaajuisesti verrattuna suurta, mutta yhtiö pyrkii kasvattamaan omistaja-arvoa aikaistamalla varantojensa hyödyntämistä. Tällä hetkellä Talvivaara kuuluu arviolta maailman kahdentoista suurimman nikkelin tuottajan joukkoon ja nykyisen suunnitelman mukaisella tonnin vuotuisella tuotannolla Sotkamon kaivoksesta tulee yksi maailman kuudesta suurimmasta nikkelikaivoksesta. Viimeisen kolmen vuoden ajan Talvivaaran toiminta on keskittynyt ensisijaisesti kaivoksen tuotantoprosessin ylösajoon, joka pyritään saattamaan päätökseen vuoden 2012 aikana. Käytössä oleva biokasaliuotustekniikka on jo osoittanut toimivuutensa, ja lähitulevaisuudessa yhtiön suurin huomio kiinnittyy tuotantokapasiteetin nostamiseen suunnitellulle tasolle sekä tuotannon toimintavarmuuden parantamiseen. Talvivaaran pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää metallitehtaan tuotantoprosessia siten, että yhtiöllä olisi edellytykset hyödyntää teknologiaansa myös muualta tuotujen monimetallisten rikasteiden jalostamiseen. Tällä hetkellä Talvivaara tuottaa metallipuolituotteita, tarkalleen ottaen metallien sulfidisuoloja, joita yhtiön nykyiset asiakkaat Nyrstar ja Norilsk Nickel Harjavalta jalostavat edelleen metalleiksi. Suuret, pitkäaikaiset metallipuolituotteiden ostajat ovat Talvivaaralle erittäin tär- 17

18 Strategia ja toimintaympäristö Jos yhtiön tuotantokapasiteetti pystytään vielä kaksinkertaistamaan arviolta 5 8 vuoden aikajänteellä vuonna 2010 aloitetun, laajennusta selvittävän projektin alustavien suunnitelmien mukaisesti, on Talvivaaralla mahdollisuus nousta tuotantonsa koon puolesta maailman nikkelintuottajien kärkikolmikkoon. Vahvuutena mittavat varannot ja kustannustehokas menetelmä Maailmanlaajuisessa mittakaavassakin merkittävät mineraalivarannot ja alhaisten kustannusten tekniikka luovat Talvivaaralle erinomaiset edellytykset toimia kannattavasti ja kasvaa entistä merkittävämmäksi perusmetallien tuottajaksi. Talvivaaran mineraaliesiintymissä malmit ovat helposti ja edullisesti louhittavassa muodossa yhtenäisenä massana lähellä maan pintaa. Malmin metallipitoisuus on suhteellisen alhainen, mutta biokasaliuotuksella metalleja voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti. Biokasaliuotuksen vaatimat investoinnit ja käyttökustannukset ovat pienemmät kuin perinteisillä metallinerotusprosesseilla, sillä prosessi tarvitsee toimiakseen vain ilmaa, vettä ja mikrobeja. Yhtiön tuotantokustannukset kuuluvat alan alhaisimpiin: keskimäärin 75 prosenttia maailman nikkelituottajista rikastaa metalleja kalliimmalla kuin Talvivaara. Perinteisiin tuotantomenetelmiin nähden biokasaliuotus on myös merkittävästi puhtaampi ja energiatehokkaampi rikastustekniikka. Toimintaympäristö kannustaa vastuullisuuteen Strategian avaintekijät Talvivaaran aseman varmistaminen maailman johtavana alhaisten tuotantokustannusten nikkelintuottajana - Suunnitellun tuotanto- ja kustannustason saavuttaminen Vahvan taloudellisen aseman ylläpitäminen - Vakaa kassavirta - Käyttö- ja investointikustannusten tiukka hallinta Kasvu ympäristöä säästävän teknologian avulla - Mahdollinen mangaanin ja uraanin talteenotto - Lopputuotteiden laadun optimointi - Lisäarvon luominen toimintojen ympäristövaikutuksia minimoimalla Kasvu kaivoksen tuotantoa laajentamalla - Omistaja-arvon kasvattaminen maailmanluokan mineraalivarantojen tehokkaalla hyödyntämisellä. Keskittyminen henkilöstön kehittämiseen, motivoimiseen ja suoritusten parantamiseen. Talvivaaralla on toimintansa tukena kaikki kehittyneen yhteiskunnan edut. Suomi on tarjonnut kaivostoiminnalle suotuisan ja poliittisesti erittäin vakaan toimintaympäristön, jossa kaivosyhtiöllä on ollut hyvät edellytykset toimia vastuullisesti ja ennustettavasti. Kaivostoimintaa edesauttaa Suomen hyvä ja toimiva infrastruktuuri. Tie- ja raideliikenneverkosto on kattava, minkä lisäksi energian ja raaka-aineiden saatavuus on maassa erinomaisella tasolla. Kehittyneen suomalaisen tutkimus- ja teknologiaosaamisen sekä pitkän kaivostoiminnan perinteen ansiosta Talvivaaran on ollut mahdollista verkostoitua kotimaassaan muiden kaivosalan yritysten, osaajien ja tutkimuslaitosten kanssa ja kehittää siten toimintaansa. Korkea peruskoulutuksen taso ja valtion osallistuminen koulutuskustannuksiin ovat puolestaan taanneet sen, että Talvivaaralla on ollut hyvät edellytykset kouluttaa tarpeitaan vastaavaa pätevää työvoimaa. Talvivaaran toimintaa säätelee suuri joukko erilaisia lakeja ja lupamenettelyjä, joiden taustalla on paljon EUtason lainsäädäntöä. Suomen lainsäädäntö on länsimaalaisittain verrattuna selkeää ja byrokratia määrältään kohtuullisen kevyttä. Esimerkiksi paikallinen kaivoslainsäädäntö on tähän mennessä turvannut hyvin sekä maanomistajan ja lähiasukkaiden oikeudet että kaivostoiminnan edellytykset. Kokonaisuutena suomalainen lainsäädäntö määrittelee erittäin korkean lähtötason liiketoiminnan läpinäkyvyydelle, työsuojelulle, ympäristötoiminnalle ja ihmisoikeuksien kunnioitukselle sekä muille Talvivaaralle tärkeille yritysvastuun osa-alueille. 18

19 Strategia ja toimintaympäristö Liuosta sakeuttimessa. 19

20 Kaivosalan näkymät Kaivosalan näkymät Mineraalisten luonnonvarojen kysyntä on viime vuosina kasvanut ennätysmäistä vauhtia. Nikkelin ja sinkin kysyntää pitävät yllä erityisesti nousevien markkinoiden talouskasvu sekä uusien teknologioiden materiaalivaatimukset. Samaan aikaan edullisen tuotantokustannuksen nikkelivarantoja ollaan kuluttamassa loppuun. N yky-yhteiskuntien elintaso perustuu suurelta osin mineraalien ja metallien hyödyntämiseen. Esimerkiksi kehittynyt infrastruktuuri, uudenaikaiset tuotantolaitokset ja tietotekniikka edellyttävät mineraalien ja metallien käyttöä, ja siten aktiivista kaivannaistoimintaa. Myös Talvivaaran päätuotteille nikkelille ja sinkille on kehittyneessä yhteiskunnassa lukemattomia eri käyttökohteita. Nikkelin yleisin ja tunnetuin käyttökohde on ruostumaton ja hapon kestävä teräs. Sinkkiä käytetään pääasiassa metallisen galvanointiin, eli ruostesuojaukseen, jolle on runsaasti tarvetta esimerkiksi rakennus- ja ajoneuvoteollisuudessa. Mineraalien ja metallien kysyntä on kasvanut viime vuosina ennennäkemätöntä vauhtia. Väestönkasvu, kiihtyvä kaupungistuminen ja elintason nousu kehittyvissä maissa ovat merkittävimpiä trendejä, jotka pitävät yllä metallien rakenteellista kysyntää. Kulutusmarkkinat ja talouskasvun odotukset Nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahintaa ohjaavat erityisesti teollisuuden raaka-ainetarpeet sekä kehittyvien maiden talouskasvun odotukset. Hyödykemarkkinoilla nikkelin maailmanmarkkinahintaa sanelee eniten ruostumattoman teräksen kysyntä. Sinkin hintakehitykseen puolestaan heijastuvat muun muassa rakennus- ja autoteollisuuden metallien tarve. Kehittyneet maat kärsivät pahoin vuonna 2008 alkaneesta finanssikriisistä, mutta niiden talouskasvun odo- 20

21 Kaivosalan näkymät tetaan silti jatkuvan nousujohteisesti. Kehittyvät maat puolestaan selviytyivät finanssikriisistä huomattavasti kehittyneitä maita paremmin. Niissä teräksen kulutuksen määrä henkilöä kohden on toistaiseksi kehittyneitä maita alhaisempi, mutta ero on hiljalleen kaventumassa kehittyvien maiden elintason kasvaessa. Vuonna 2010 ruostumattoman teräksen kysyntä oli jo korkeammalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä. Alhaisten tuotantokustannusten nikkelivarannot vähenevät Monia halvan kustannustason nikkelivarantoja ollaan kuluttamassa loppuun. Niiden korvaamiseksi on eri puolilla maailmaa suunnitteilla useita suuren volyymin, mutta korkean kustannustason, nikkeliprojekteja, joiden onnistuminen on keskipitkällä aikavälillä merkittävin nikkelin maailmanmarkkinahintaan vaikuttava tekijä kehittyneiden maiden ja nousevien talouksien, erityisesti Kiinan, ylläpitämän kulutuskysynnän ohella. Nikkelin hintakehityksen kannalta on ratkaisevaa, miten uudet projektit kykenevät vastaamaan niille asetettuihin odotuksiin projekti- ja ylösajoaikataulujen sekä toteutuneiden tuotantokustannusten ja -volyymien osalta. Projekteihin kohdistuvia tuotto-odotuksia vaimentaa se, että ne perustuvat kustannuksiltaan yleensä kalliiseen korkeapaineiseen happoliuotukseen, joka on myös teknisesti haastava menetelmä. Uusien nikkeliprojektien käynnistyminen vie myös paljon aikaa, eikä niiden ennakoitujen tuotantokustannustasojen tai tuotantokapasiteettien toteutumisesta ole vielä tällä hetkellä varmuutta. Pitkällä aikavälillä on todennäköistä, että nikkelin keskimääräinen markkinahinta nousee keskimääräisten tuotantokustannusten nousun myötä. Talvivaaran NiCo-sulfidia. ilmanmarkkinahinnan pysymistä hyvällä tasolla. Hinnan madaltuessa markkinoilta häviäisi nopeasti tarjontaa, ja esimerkiksi pienten NPI:n tuottajien toiminta kävisi kannattamattomaksi. Kiinan kysyntä näyttää suuntaa Sinkistä ylitarjontaa Nikkelin maailmanmarkkinahintaan vaikuttaa merkittävästi myös Kiinan ostohalukkuus verrattuna maan omaan nikkelintuotantoon. Kiinasta löytyy runsaasti pieniä nikkelintuottajia, jotka valmistavat merkittäviä määriä alhaisen laadun ferronikkelituotetta, niin kutsuttua NPI:tä (NickelPigIron) pääosin muualta Aasiasta tuodusta rauta- tai nikkelimalmista. Samanaikaisesti Kiina ostaa kansainvälisiltä markkinoilta suuria määriä primäärinikkeliä ruostumattoman teräksen valmistukseen, sillä NPI:n tuotantokustannus on korkea, ja sen käyttökohteet ovat laadukasta primäärinikkeliä rajallisemmat. Vaikka kaikkein haastavimmatkin uudet nikkeliprojektit onnistuisivat ja nikkelin tarjonta kasvaisi merkittävästi, ei Talvivaara näe markkinoilla suurta ylitarjonnan vaaraa. Ruostumattoman teräksen kysynnän oletetaan jatkuvan vahvana etenkin kehittyvillä markkinoilla ja pitkällä aikavälillä alhaisen tuotantokustannusten nikkelin tarjonnan supistuminen edesauttaa nikkelin maa- Sinkille on nyky-yhteiskunnassa runsaasti kysyntää, mutta sinkin maailmanmarkkinahinnan kehitysnäkymiä varjostaa vuodesta 2006 jatkunut primäärisinkin rakenteellinen ylitarjonta. Merkittäviä uusia, nykyhinnoilla kannattavia sinkkiprojekteja ei kuitenkaan ole tiedossa. Sinkin ylitarjontatilanteen uskotaan helpottuvan väliaikaisesti vuosina , jolloin tarjonnan ennustetaan olevan yhtä suurta tai hieman pienempää kuin kysyntä. Ylitarjontatilanteen kuitenkin uskotaan palautuvan jo vuonna 2014, mutta tämän toteutumiseen samoin kuin epätasapainon suuruuteen vaikuttaa myös sinkin hintakehitys. Merkillepantavaa on, että jatkuvasta ylitarjontatilanteesta huolimatta sinkin hinta ei ole painunut pysyvämmin tasolle, joka pakottaisi kalleimpien tuotantokustannusten sinkkikaivoksia lakkauttamaan toimintansa. 21

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen Kaivososakeyhtiö Oyj Kaivosteollisuudesta elinvoimaa Kainuuseen Toukokuu 2009 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Tuotantopäivitys 07.4.2011

Tuotantopäivitys 07.4.2011 Tuotantopäivitys 07.4.2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995).

Lisätiedot

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Sijoitus-Invest 17.11.2010 Saila Miettinen-Lähde CFO DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 www.talvivaara.com /anti2013 Toimintaohjeet Yleiskuvaus Merkintäoikeusannissa yhdellä (1) vanhalla Talvivaaran osakkeella saa merkitä kuusi (6) uutta Talvivaaran

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010 1 M-real Osavuosikatsaus 3Q 21 Merkittävintä kolmannella neljänneksellä 21 Hyvä kannattavuuskehitys jatkui Vahva kysyntä kaikissa päälajeissa M-real jatkoi hintojen korottamista Simpeleen ja Kemin investoinneista

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Osavuosikatsaus II/4 5.8.24 Jyrki Juusela, toimitusjohtaja stainless copper technology Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden kysyntä pysyi hyvänä

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta T AL VI VAARANKAI VOS OS AKE YHT I ÖOY J T i l i npä ä t ös t i edot e31. 12. 2010pä ä t y neel t ä t i l i k a udel t a PÖRSSITIEDOTE 17.2.2011 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi maaliskuussa 2009 Haastava markkinaympäristö MacGREGORin vakaa suoritus jatkui Huoltoliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Linkki Talvivaara Q1 2010 tulosjulkitus & Tuotantoteknologia seminaari internet-webcast lähetykseen!

Linkki Talvivaara Q1 2010 tulosjulkitus & Tuotantoteknologia seminaari internet-webcast lähetykseen! 1(18) PÖRSSITIEDOTE 6.5.2010 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2010 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") julkistaa tänään tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Mikko Puolakka, Chief Financial Officer Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,4

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008 M-real Tilannekatsaus Juha Laine Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 12.-13.11.2008 Sijoitus-Invest 2008 Esityksen sisältö 1. Yleistä 2. Liiketoimintaympäristö 3. M-realin strateginen tarkastelu 4. Tuloskehitys,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus

Osavuosikatsausjulkistus Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 31.7.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.8.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2008

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Kaivosalan tulevaisuus-seminaari Talvivaaran korvaukset ja maksut. Pekka Erkinheimo Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Kaivosalan tulevaisuus-seminaari Talvivaaran korvaukset ja maksut. Pekka Erkinheimo Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Kaivosalan tulevaisuus-seminaari 4.-5.10.2011 Talvivaaran korvaukset ja maksut Pekka Erkinheimo Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara lukuina Infrastruktuuri Kaivospiirin pinta-ala n.60 km² josta

Lisätiedot