TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ"

Transkriptio

1 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010

2

3 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia ja toimintaympäristö...16 Kaivosalan näkymät...20 II LIIKETOIMINTAKATSAUS Johdon vuosikatsaus Mineraalivarannot...30 Teknologian kehitys...33 III KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys...38 Tuotantoprosessien ja tuotteiden turvallisuus...42 Ympäristövastuu...46 Henkilöstö...54 Työturvallisuus...56 Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu...58 IV HALLINNOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...64 Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit...72 Hallitus...78 Johtoryhmä...79 Johdon palkitseminen...80 Osakkeet ja osakkeenomistajat...85 Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvankäsittely: Briiffi Oy. Tekstintuotanto: Talvivaara ja Miltton Oy. Valokuvat: Neodes Oy / Esko Tuomisto, paitsi kansikuva sekä kuvat aukeamilla 6 7, ja istockphoto. Kirjapaino: Finepress Oy 3

4

5

6 Raaka-aineita maailman kasvaviin tarpeisiin Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja. Keskitymme ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena tunnetun menetelmän avulla. Kaivoksemme sijaitsee Itä-Suomen Sotkamossa, jossa omistamme yhden Euroopan suurimmista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Tavoitteenamme on kasvattaa tuotantoamme ja hyödyntää maailmanluokan malmivarantojamme mahdollisimman tehokkaasti minimoiden toimintamme ympäristövaikutukset. Nyky-yhteiskunnassa tuotteillamme on lukemattomia eri käyttökohteita ajoneuvoista tietokoneisiin ja putkistoista tuulivoimaloihin. Kehittyvien maiden elintason nousu vauhdittaa entisestään pitkäikäisten ja materiaalitehokkuutta edistävien metallien kysyntää. Uuden tekniikan sekä kustannuksiltaan edullisen ja energiatehokkaan tuotantomenetelmämme avulla voimme edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tuottaa merkittäviä määriä metalleja nyky-yhteiskunnan kasvaviin tarpeisiin. Vuonna 2010 jatkoimme tuotantomme ylösajoa ja veimme eteenpäin uraanin talteenottoa metallien rikastamisen sivutuotteena. Ni Nikkeli Nikkelin yleisin ja tunnetuin käyttökohde on ruostumaton ja haponkestävä teräs. Nikkeliä käytetään runsaasti myös metalliseoksissa, kuten erikoisteräksissä. Kehittyneessä yhteiskunnassa nikkelille on lukemattomia eri käyttökohteita. Yksi nikkelin ominaisuuksista on antibakteerisuus, jonka vuoksi esimerkiksi sairaalat ja suurkeittiöt suosivat nikkelöityjä pintoja. Nikkeliä käytetään myös autojen rungoissa, akuissa, paristoissa, polttokennoissa ja katalyyttinä sekä elektronisten laitteiden ja CD-levyjen pinnoituksissa. Zn Sinkki Sinkkiä, aivan kuten nikkeliä, käytetään korkeatasoisten terästuotteiden valmistamisessa. Sinkki on yksi metalliteollisuuden yleisimmin käyttämistä metalleista. Sinkin pääasiallinen käyttökohde on metallien galvanointi eli ruostesuojaus. Ruostesuojauskohteita on lukemattomia nauloista merivedelle altistuviin putkistoihin. Sinkki pidentää teräksen käyttöikää, joten se on erittäin käyttökelpoinen metalli muun muassa ajoneuvo- ja rakennusteollisuudessa. Lisäksi sinkki on ihmiselle välttämätön hivenaine, jota tuotetaan myös elintarviketeollisuuden käyttöön.

7 Cu Kupari Kuparia käytetään sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä rakentamisessa muun muassa katto- ja koristemateriaalina. Kuparilla on myös erinomaiset antibakteerisuusominaisuudet. Sen yleisimpiä käyttökohteita ovat sähköjohdot ja kupariputket. Sinkistä ja kuparista voidaan lisäksi valmistaa messinkiä, jota käytetään muun muassa vaskisoittimissa, ruuveissa ja venttiileissä. Co Koboltti Koboltin suurin käyttäjä on terästeollisuus. Kobolttia käytetään muun muassa matkapuhelinten ja kannettavien tietokoneiden akuissa, kestomagneeteissa ja lentokoneiden suihkumoottoreissa. Lasiteollisuudessa kobolttia käytetään sinisen värin aikaansaamiseksi.

8 Talvivaara lyhyesti Yhtiön esittely Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy nikkelin ja sinkin tuotantoon Listattu Lontoon pörssin päälistalle ja Nasdaq OMX Helsinkiin Mukana FTSE 250 indeksissä Lontoon pörssissä ja OMXH25 -indeksissä Nasdaq OMX Helsingissä. Suunniteltu vuotuinen tuotanto 2012 alkaen: - nikkeli tonnia/vuosi - sinkki tonnia/vuosi - kupari tonnia/vuosi - koboltti tonnia/vuosi Henkilöstömäärä (joulukuu 2010): 389 Arvioitu henkilöstömäärä täydessä tuotannossa: 450 Suomi ja kaivostoiminta Poliittisesti vakaa ja suotuisa ympäristö kaivostoiminnalle Hyvä ja kattava infrastruktuuri Pätevää työvoimaa Geologisia tietokantoja saatavilla Tutkimus ja teknologia pitkälle kehittynyttä Valtavien mittasuhteiden kaivos 2 Kaivosalueen pinta-ala 61 km 2 Rakennettavien maa-alueiden pinta-ala 20 km Kaivoksen sisäisiä tieyhteyksiä 25 km Alueellisia putkilinjoja 100 km Bioliuotuksen kastelu- ja keräysputkistoja km Liuoskiertojen pumppausmäärä m 3 /h 3 Rakennuksia yli m Yhtiön rakenne Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara Sotkamo Oy (80%) Lontoo Sotkamo Helsinki Yritys perustetaan Kaivosoikeudet hankitaan tonnin biokasaliuotuskoe kaivosalueella YVA luovutetaan viranomaisille 7m rahoituskierros Ympäristölupahakemus 33m rahoituskierros Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Kannattavuusselvitys valmis, ympäristölupa myönnetään $320m projektilaina allekirjoiteta 302m listautumisan

9 Tuotantoprosessi Louhinta Suuri avolouhos, jota louhitaan poraus- ja panostusmenetelmillä Louhintatavoite 24 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Arvioitu sivukivi-malmi-suhde kaivoksen toiminta-aikana 1:1 Materiaalinkäsittely Nelivaiheinen murskaus, jonka jälkeen 80 % materiaalista on raekooltaan enintään 8 mm Malmin agglomerointi rikkihapolla pienempien ja karkeampien hiukkasten yhdistämiseksi Murskatun ja agglomeroidun malmin kasaus aumaksi biokasaliuotusta varten Biokasaliuotus Mahdollistaa nikkelin erottamisen matalapitoisestakin malmista taloudellisesti Hyödyntää alueen kotoperäistä bakteerikantaa Prosessin päävaiheet ovat malmin murskaus, agglomerointi ja kasaus sekä kasojen kastelu liuoksella ja niiden ilmastus hapen saamiseksi bakteereille Metallien talteenotto Metallisulfidien saostaminen rikkivedyn avulla biokasaliuotuksen tuloksena saadusta liuoksesta Tuottaa kiinteitä metallisulfideja myytäväksi jalostamoille Varannot Kuusilammen ja Kolmisopen monimetalliesiintymät Sotkamossa Mineraalivarannot Mt, josta Mt (72 %) todettuja ja todennäköisiä Keskimääräinen metallipitoisuus (nikkelin rajapitoisuus 0,07%) Nikkeli 0,22 % Sinkki 0,49 % Kupari 0,13 % Koboltti 0,02 % Avolouhos louhinnan kannalta helppo ja kustannustehokas Erittäin vähän irtomaata an ti Louhinta alkaa 85m vaihtovelkakirjalaina Kasaus ja liuotus alkaa Ensimmäiset metallit saostettu Ensimmäiset metallien myynnit 50m käyttöpääomalaina 82m osakeanti Rautatie käyttöön Sinkkituotantoa koskeva tuotevirtasopimus Nyrstar NV:n kanssa Projektilainan jälleenrahoitustalvivaara Lupahakemus uraanin talteenotosta Metallitehtaan toinen tuotelinja käynnistyi Merkittävä lisäys mineraalivarantoihin Ympäristöjohtamisjärjestelmän sertifiointi Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

10 Helmikuu Uraanin talteenottohankkeen julkistaminen Talvivaara julkisti helmikuun alussa suunnitelmansa aloittaa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenotto ja hyödyntäminen uraanipuolituotteena. Yhtiö kertoi samalla valmistelevansa talteenottoprosessille tarvittavia lupahakemuksia ja jatkavansa selvityksiä uraanipuolituotteen hyötykäyttöä varten. Tammikuu Sinkkituotantoa koskeva tuotevirtasopimus Nyrstar NV:n kanssa Talvivaara allekirjoitti tammikuussa pitkäaikaisen tuotevirtasopimuksen sinkkituotannostaan monimetalliyhtiö Nyrstarin kanssa. Sopimusehtojen mukaisesti Talvivaara toimittaa koko sinkkituotantonsa Nyrstarille kunnes 1,25 miljoonaa tonnia sinkkiä on toimitettu. Nyrstar maksaa sinkkituotevirrasta 335 miljoonan dollarin etumaksun sekä erillisen louhinta- ja prosessointimaksun kustakin toimitetusta sinkkitonnista. Projektilainan jälleenrahoitus Talvivaara maksoi Nyrstarilta sopimuksen voimaantulon yhteydessä saamallaan tuotevirtamaksulla 320 miljoonan Yhdysvaltain dollarin projektilainansa ja sulki kaikki projektilainaan liittyneet metalli- ja valuuttasuojat. Projektilainan takaisinmaksu lisäsi Talvivaaran taloudellista ja strategista toimintavapautta huomattavasti. Joulukuu 225 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina Joulukuun alussa Talvivaara toteutti menestyksellisesti 225 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Vaihtovelkakirjalaina erääntyy 2015 ja on vaihdettavissa Talvivaaran osakkeiksi lainan erääntymiseen asti. Vaihtovelkakirjalaina lisäsi yhtiön mahdollisuuksia kehittää toimintojensa laajuutta ja rakennetta. Ympäristöjohtamisjärjestelmän sertifiointi Talvivaaran ympäristöjohtamisjärjestelmän auditointi suoritettiin hyväksytysti joulukuussa 2010 ja yhtiölle myönnettiin ISO ympäristösertifikaatti osoituksena ko. standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän virallisesta hyväksymisestä. Sertifikaatti kattaa Talvivaaran kaikki toiminnot ja ohjaa jatkossa yhtiön toimintaa ympäristöasioissa. Lokakuu Merkittävä lisäys mineraalivarantoihin Talvivaara ilmoitti lokakuussa merkittävästä lisäyksestä mineraalivarantoihinsa. Lisäys kokonaismineraalivarantoihin oli 54% joulukuussa 2008 ilmoitetuista miljoonasta tonnista miljoonaan tonniin. Mineraalivarantojen lisäyksen seurauksena yhtiö alkoi tutkia kasvumahdollisuuksiaan kaivoksen tuotantoa laajentamalla.

11 Huhtikuu Lupahakemus uraanin talteenotosta Talvivaara jätti Työ- ja elinkeinoministeriöön ydinenergialain mukaisen hakemuksen uraanin taltenottamisesta sivutuotteena. Kaivosalueella oli jo aikaisemmin käynnistetty tarvittavat selvitykset uraanin talteenottotoiminnan ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Kesäkuu Metallitehtaan toinen tuotelinja käynnistyi Talvivaaran kaivoksen metallien talteenottolaitoksen toinen tuotantolinja käynnistyi sinkkisulfidin saostuksella. Nikkelisulfidin saostus aloitettiin seuraavana päivänä. Toisen tuotantolinjan käyttöönotto oli tärkeä virstanpylväs tuotannon ylösajossa ja antaa Talvivaaralle tarvittavan kapasiteetin tuotannon nostamiseksi tavoitetasolle, n tonniin nikkeliä vuodessa. 100 miljoonan euron luottolimiittisopimus Talvivaara allekirjoitti kesäkuun lopussa kolmevuotisen 100 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen ja ilmoitti samalla tuotannon ylösajon etenevän suunnitelmien mukaan. Konsernin yleisiin tarpeisiin tarkoitetun luottolimiitin allekirjoitus oli tärkeä virstanpylväs ja osoitus yhtiön muuttumisesta projektista tuotannollista toimintaa harjoittavaksi yhtiöksi. Tunnuslukuja 2010 Liikevaihto...EUR 152.2m Liikevoitto...EUR 25.5m Tilikauden tappio...eur 13.1m Investoinnit...EUR 115.7m Korolliset nettovelat...eur 315m Rahavarat vuoden lopussa...eur 165.6m Henkilöstö vuoden lopussa

12 Hallit Viimevuotisen katsaukseni lopussa totesin, että Talvivaara panostaa edelleen tuotantoprosessin onnistuneeseen ylösajoon ja uskoo, että yhtiö on hyvää vauhtia kasvamassa yhdeksi maailman merkittävimmistä perusmetallien tuottajista. Tyytyväisenä ja ylpeänä voin nyt ilmoittaa, että yhtiö saavutti molemmat tavoitteensa vuonna Vuoden alussa Talvivaara solmi Nyrstarin kanssa sinkkituotantoa koskevan tuotevirtasopimuksen, jonka mukaan yhtiö toimittaa koko sinkkituotantonsa Nyrstarille, kunnes 1,25 miljoonaa tonnia on toimitettu. Nyrstar maksaa Talvivaaralle 335 miljoonan dollarin ennakkomaksun sekä 350 euron louhinta- ja prosessointimaksun jokaisesta sinkkitonnista. Lisäksi sopimus käsittää Lontoon metallipörssin sinkin hintanoteeraukseen perustuvan hinnanjakomekanismin. Markkinat sekä etenkin Nyrstarin ja Talvivaaran osakkeenomistajat arvostivat tätä liiketointa. Osa sopimuksesta saaduista varoista käytettiin projektilainan takaisinmaksuun. Laina oli eri syistä käynyt epätarkoituksenmukaiseksi. Projektilainan takaisinmaksun yhteydessä suljettiin myös lainaehtojen mukaisesti tehtyjen nikkelitermiinisopimusten suojauspositiot, mistä realisoitui nettotuottoa. Vuoden puolivälissä Talvivaara allekirjoitti 100 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen, ja vuoden lopulla yhtiö laski liikkeeseen vuonna 2015 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan, joka ylimerkittiin ja josta yhdessä greenshoe-option kanssa kertyi 225 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellinen asema vuoden lopussa oli siis vahva. 12

13 uksen puheenjohtajan katsaus Markkinatutkimusten mukaan nikkelin tarjonnassa oli vuonna 2010 vajetta noin tonnia, ensimmäisen kerran sitten vuoden Vaje johtui lähinnä nikkelin kysynnän voimakkaasta kasvusta kiinalaisten ruostumattoman teräksen valmistajien keskuudessa. Nikkeli menestyikin toiseksi parhaiten Lontoon metallipörssissä vuoden aikana. Näkemyksemme mukaan kysynnän kasvu saattaa hidastua hieman vuonna 2011, kun Kiinan viranomaiset pyrkivät hillitsemään kasvua rahapoliittisten toimien ja kiinteistöjä koskevien säädösten avulla. Markkinaennusteiden mukaan nikkelin kysyntä kasvaa vuonna 2011 noin 6,5 prosenttia 1,56 miljoonaan tonniin ja tarjonta 12 prosenttia 1,58 miljoonaan tonniin. Tosin ei ole ollenkaan varmaa, että koko ennustettua tarjonnan lisäystä vastaava tuotanto todellakin käynnistyy vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan tulevan vuoden markkinanäkymät ovat myönteiset. Teemme kaikkemme sen varmistamiseksi, että Talvivaaran kustannukset laskisivat odotetusti alan alimpaan kvartaaliin, kun tuotannon ylösajo etenee. Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään tuotantoa yksityiskohtaisemmin. Haluan kuitenkin todeta, että olin sekä tyytyväinen että vaikuttunut siitä, että kaikki ylösajoprosessin aikana ilmaantuneet ongelmat määritettiin ja ratkaistiin niin nopeasti ja tehokkaasti, että niistä koitui tuotannolle mahdollisimman vähän haittaa. Erityisen merkittävää oli metallitehtaan toisen tuotantolinjan onnistunut käyttöönotto kesäkuussa. Vuoden tapahtumista on syytä mainita tässä vielä kaksi. Ensinnäkin lokakuussa annettiin ilmoitus 54 prosentin lisäyksestä mineraalivarantoihin Kolmisopen esiintymässä tehtyjen täydennyskairausten jälkeen. Toiseksi yhtiö ilmoitti käynnistävänsä muiden metallien tuotantoprosessien sivutuotteena syntyvän uraanin talteenoton puolituotteena. Tarvittavia lupia koskevat hakemukset jätettiin valtioneuvostolle. Mineraalivarantojen lisäyksen johdosta Talvivaara ilmoitti tutkivansa mahdollisuutta lisätä nikkelin tuotantoa nykyisin tavoitellusta tonnista. Asiasta tiedotetaan tarkemmin tulevien kuukausien aikana. Uraanin talteenotosta on todettava, että uraanin hinta on noussut yli 45 prosenttia vuoden aikana, kun Kiina ilmoitti aikeestaan tuottaa 5 prosenttia sähköstään ydinvoimalla vuoteen 2020 mennessä. Useimpien ennusteiden mukaan tämä nelinkertaistaa uraanin kulutuksen. Talvivaaran vuosituotanto olisi nykyisten suunnitelmien mukaan 350 tonnia, mikä tekisi Suomesta uraanin osalta lähes omavaraisen. Aikojen saatossa on ollut useita esimerkkejä niin isoista kuin pienistäkin nikkelikaivoshankkeista, jotka ovat joko epäonnistuneet, viivästyneet merkittävästi tai ylittäneet kustannukset huomattavasti. Näin ollen Talvivaara erottuu kaivosalalla mielestäni yhtenä viime vuosien suurimmista menestyjistä ja on osoitus Suomen kaivosteollisuuden hyvästä laadusta ja tehokkuudesta. Tällainen menestys on tietysti yhtiön kaikilla tasoilla tehtävän tiimityön tulosta. Haluankin esittää lämpimät kiitokseni Pekka Perälle ja yhtiön muulle johdolle hyvästä työstä vuonna Kiitokset myös hallituksen jäsenille auliista tuesta ja sitoutumisesta sekä osakkeenomistajille heidän osoittamastaan luottamuksesta. Odotamme vuodelta 2011 vakaata tuotantoa ja myyntiä suotuisilla hyödykehinnoilla. Edward Haslam hallituksen puheenjohtaja 13

14 Toimitusjohtajan kat Vuosi 2010 oli jälleen mielenkiintoinen ja tärkeä vuosi Talvivaaran Kaivososakeyhtiölle. Koko kauden liiketulos nousi ensimmäistä kertaa positiiviseksi. Tämä tärkeä virstanpylväs saavutettiin kahdeksan vuotta yhtiön perustamisen jälkeen, ja se saavutettiin tuhansien yhtiöön sitoutuneiden henkilöiden ja miljoonien tuntien työpanoksen ansiosta. Kuluneen vuoden aikana kaikki Sotkamon kaivoksen toiminnot saatiin täysimittaisesti käyttöön otetuiksi, ja tuotantotasot alkoivat kasvaa tasaisesti. Vaikka tuotantotavoitteisiin ei aivan päästy, tuotimme yli tonnia nikkeliä ja yli tonnia sinkkiä. Nämä määrät ovat huomattavia myös kansainvälisessä mittakaavassa. Nikkelimarkkinoiden suotuisa kehitys auttoi osaltaan yhtiötä saavuttamaan vuodelle 2010 asetetut taloudelliset tavoitteet. Vuoden aikana tehtiin kaksi merkittävää markkinatransaktiota, jotka parantavat yrityksen taloudellisia ja teknisiä toimintavalmiuksia edelleen: helmikuussa Nyrstarin kanssa solmittu 335 miljoonan dollarin arvoinen sinkin tuotevirtasopimus ja vuoden lopussa liikkeelle laskettu 225 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina. Muita tärkeitä vuoden 2010 uutisia oli Talvivaaran mineraalivarantojen kasvu. Merkittävintä varantojen 500 miljoonan tonnin lisäyksessä on se, että valtaosa siitä on peräisin Kolmisopen esiintymästä, jota ei ollut aiemmin tutkittu. Varannoissa on edelleen huomattavaa kasvupotentiaalia myös nykyisen kaivospiirin alueella. Perusteellisten ja innovatiivisten testien jälkeen julkistimme vuoden 2010 helmikuussa aikeemme tuottaa uraanioksidia eli uraanipuolituotetta (yellow cake). Uskomme, että luvitusprosessi saadaan päätökseen vuoden 2011 kuluessa, jolloin uraanipuolituotteen tuotanto voi käynnistyä vuonna Uraani on herkkä aihe, joka saattaa herättää paljon kysymyksiä ja keskustelua, ja olemme huomioineet tämän panostamalla sekä paikalliseen että valtakunnalliseen hanketiedottamiseen. Hanke onkin saanut varsin myönteisen vastaanoton. Vaikka tuotanto kehittyi lupaavasti vuoden aikana, kausi ei missään nimessä ollut helppo. Kohtasimme lähes kaikki ongelmat, joita tällaisen tuotantoprosessin ylösajovaiheen aikana kuvitella saattaa, kuten kipsisakka-altaan vuodon. Lisäksi jalostusvaiheen rikkivetytasot kohosivat yllättävän korkeiksi, ja koimme myös hyvin odottamattoman muuntajarikon. Näiden ongelmien ratkaiseminen vaati paljon aikaa ja työtä, aiheutti lisäkustannuksia ja supisti tuotantoa. Henkilöstö oli jo varsin työllistetty tyypillisten ylösajovaiheen haasteiden parissa, joten nämä lisäongelmat vaativat heiltä venymistä. Tiimi osoitti kuitenkin jälleen kerran vahvuutensa ja ratkaisi nämäkin haasteet. Tuotannon ja organisaation kasvaessa ja toimintatapojemme muuttuessa projektityöskentelystä prosessityöskentelyksi oli aika arvioida Talvivaaran ajattelu- ja toimintamalleja uudelleen. Tämä haastava prosessi jatkuu edelleen, ja odotamme konkreettisia tuloksia jo vuoden 2011 aikana saostus- ja liuotuskemikaalien sekä kaluston ja urakoitsijoiden käytön tehostuessa. Kiinnitämme huomiota myös entistä parempaan siisteyteen ja järjestykseen. Metallimarkkinat osoittivat ailahtelevaisuutensa myös vuonna 2010, mutta vuoden lopulla hinnat nousivat suhteellisen korkealle tasolle. Hintojen vaihtelu on jatkunut vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vaikuttaa suoraan liikevaihdon kehitykseen. Vuoden 2011 nä- 14

15 saus kymät ovat kuitenkin positiiviset, sillä laitos on kokonaisuudessaan käyttövalmis ja kaikki sen tärkeimmät prosessivaiheet on nyt kahdennettu. Lopullisten tuotantotavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin vielä paljon työtä. Lopuksi haluan esittää Talvivaaran henkilökunnalle, neuvonantajille ja osakkeenomistajille lämpimän kiitoksen heidän merkittävästä panoksestaan ja tuestaan tämän haasteellisen vuoden aikana. Pekka Perä toimitusjohtaja 15

16 Strategia ja toimintaympäristö Strategia ja toimintaympäristö Talvivaara on maailmanlaajuisesti merkittävä nikkelin tuottaja, jonka tavoitteena on jatkaa kasvuaan laajentamalla tuotantoaan. Maailmanluokan varannot, edullinen tuotantomenetelmä ja suotuisa toimintaympäristö luovat Talvivaaralle erinomaiset kasvun edellytykset. T alvivaaran tavoitteena on jatkaa kasvuaan kansainvälisesti merkittävänä perusmetallien tuottajana, jonka tärkeimmät tuotteet ovat nikkeli ja sinkki. Talvivaara omistaa Sotkamossa yhden Euroopan suurimmista tiedossa olevista monimetallisista sulfidisen nikkelin esiintymistä, jota yhtiö pyrkii hyödyntämään mahdollisimman kustannustehokkaasti biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. Talvivaaran toiminnan tärkeimpiä tavoitteita ovat tuotantoprosessin ja toimintatapojen jatkuva parantaminen ja tehostaminen, luonnonvarojen kestävä ja sääs- teliäs käyttö sekä kaivostoiminnan ympäristövaikutusten minimointi. Nikkelin tuotanto on Talvivaaran talouden perusta. Nikkelistä tulee tällä hetkellä noin 90 prosenttia yhtiön tuloista. Täydessä tuotannossa nikkelistä arvioidaan saatavan noin 75 prosenttia liikevaihdosta lopun 25 prosentin jakautuessa sinkin, koboltin ja kuparin kesken. Mineraalivarantojen tehokkaaseen käyttöön pyrkivän strategiansa mukaisesti Talvivaara tutkii aktiivisesti mahdollisuutta ottaa malmistaan talteen myös muita kaupallisesti hyödynnettävissä olevia metalleja, kuten 16

17 Strategia ja toimintaympäristö päätuotteiden mukana prosessiliuokseen liukenevaa uraania. Huhtikuussa 2010 yhtiö haki valtioneuvostolta lupaa uraanin talteen ottamiseksi muiden metallien rikastamisen sivutuotteena. keitä kumppaneita, mutta yhtiö tutkii myös mahdollisuutta ottaa käyttöön tuotteiden jalostusarvoa nostavaa teknologiaa ja valmistaa itse teollisuuden käyttöön soveltuvaa metallista nikkeliä. Pääpaino tuotantokapasiteetin varmistamisessa Tuotannossa kasvupotentiaalia Talvivaara on perustamisestaan lähtien päässyt eteenpäin määrätietoisella toiminnalla ja tarttumalla nopeasti tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Tuotannon odotettua hitaammasta kasvusta huolimatta vuosi 2010 osoitti, että ketterä yhtiö on oikealla tiellä. Talvivaaran tuotteiden metallipitoisuudet ovat koko ajan olleet juuri niin hyvällä tasolla kuin alun perin on suunniteltu, ja nikkelin maailmanmarkkinahinta on pysynyt pitkään hyvällä tasolla. Nikkelin hintatason myös ennustetaan jatkuvan korkeana. Talvivaaran nikkelin vuosituotanto on jo nykyisellä tasolla maailmanlaajuisesti verrattuna suurta, mutta yhtiö pyrkii kasvattamaan omistaja-arvoa aikaistamalla varantojensa hyödyntämistä. Tällä hetkellä Talvivaara kuuluu arviolta maailman kahdentoista suurimman nikkelin tuottajan joukkoon ja nykyisen suunnitelman mukaisella tonnin vuotuisella tuotannolla Sotkamon kaivoksesta tulee yksi maailman kuudesta suurimmasta nikkelikaivoksesta. Viimeisen kolmen vuoden ajan Talvivaaran toiminta on keskittynyt ensisijaisesti kaivoksen tuotantoprosessin ylösajoon, joka pyritään saattamaan päätökseen vuoden 2012 aikana. Käytössä oleva biokasaliuotustekniikka on jo osoittanut toimivuutensa, ja lähitulevaisuudessa yhtiön suurin huomio kiinnittyy tuotantokapasiteetin nostamiseen suunnitellulle tasolle sekä tuotannon toimintavarmuuden parantamiseen. Talvivaaran pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää metallitehtaan tuotantoprosessia siten, että yhtiöllä olisi edellytykset hyödyntää teknologiaansa myös muualta tuotujen monimetallisten rikasteiden jalostamiseen. Tällä hetkellä Talvivaara tuottaa metallipuolituotteita, tarkalleen ottaen metallien sulfidisuoloja, joita yhtiön nykyiset asiakkaat Nyrstar ja Norilsk Nickel Harjavalta jalostavat edelleen metalleiksi. Suuret, pitkäaikaiset metallipuolituotteiden ostajat ovat Talvivaaralle erittäin tär- 17

18 Strategia ja toimintaympäristö Jos yhtiön tuotantokapasiteetti pystytään vielä kaksinkertaistamaan arviolta 5 8 vuoden aikajänteellä vuonna 2010 aloitetun, laajennusta selvittävän projektin alustavien suunnitelmien mukaisesti, on Talvivaaralla mahdollisuus nousta tuotantonsa koon puolesta maailman nikkelintuottajien kärkikolmikkoon. Vahvuutena mittavat varannot ja kustannustehokas menetelmä Maailmanlaajuisessa mittakaavassakin merkittävät mineraalivarannot ja alhaisten kustannusten tekniikka luovat Talvivaaralle erinomaiset edellytykset toimia kannattavasti ja kasvaa entistä merkittävämmäksi perusmetallien tuottajaksi. Talvivaaran mineraaliesiintymissä malmit ovat helposti ja edullisesti louhittavassa muodossa yhtenäisenä massana lähellä maan pintaa. Malmin metallipitoisuus on suhteellisen alhainen, mutta biokasaliuotuksella metalleja voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti. Biokasaliuotuksen vaatimat investoinnit ja käyttökustannukset ovat pienemmät kuin perinteisillä metallinerotusprosesseilla, sillä prosessi tarvitsee toimiakseen vain ilmaa, vettä ja mikrobeja. Yhtiön tuotantokustannukset kuuluvat alan alhaisimpiin: keskimäärin 75 prosenttia maailman nikkelituottajista rikastaa metalleja kalliimmalla kuin Talvivaara. Perinteisiin tuotantomenetelmiin nähden biokasaliuotus on myös merkittävästi puhtaampi ja energiatehokkaampi rikastustekniikka. Toimintaympäristö kannustaa vastuullisuuteen Strategian avaintekijät Talvivaaran aseman varmistaminen maailman johtavana alhaisten tuotantokustannusten nikkelintuottajana - Suunnitellun tuotanto- ja kustannustason saavuttaminen Vahvan taloudellisen aseman ylläpitäminen - Vakaa kassavirta - Käyttö- ja investointikustannusten tiukka hallinta Kasvu ympäristöä säästävän teknologian avulla - Mahdollinen mangaanin ja uraanin talteenotto - Lopputuotteiden laadun optimointi - Lisäarvon luominen toimintojen ympäristövaikutuksia minimoimalla Kasvu kaivoksen tuotantoa laajentamalla - Omistaja-arvon kasvattaminen maailmanluokan mineraalivarantojen tehokkaalla hyödyntämisellä. Keskittyminen henkilöstön kehittämiseen, motivoimiseen ja suoritusten parantamiseen. Talvivaaralla on toimintansa tukena kaikki kehittyneen yhteiskunnan edut. Suomi on tarjonnut kaivostoiminnalle suotuisan ja poliittisesti erittäin vakaan toimintaympäristön, jossa kaivosyhtiöllä on ollut hyvät edellytykset toimia vastuullisesti ja ennustettavasti. Kaivostoimintaa edesauttaa Suomen hyvä ja toimiva infrastruktuuri. Tie- ja raideliikenneverkosto on kattava, minkä lisäksi energian ja raaka-aineiden saatavuus on maassa erinomaisella tasolla. Kehittyneen suomalaisen tutkimus- ja teknologiaosaamisen sekä pitkän kaivostoiminnan perinteen ansiosta Talvivaaran on ollut mahdollista verkostoitua kotimaassaan muiden kaivosalan yritysten, osaajien ja tutkimuslaitosten kanssa ja kehittää siten toimintaansa. Korkea peruskoulutuksen taso ja valtion osallistuminen koulutuskustannuksiin ovat puolestaan taanneet sen, että Talvivaaralla on ollut hyvät edellytykset kouluttaa tarpeitaan vastaavaa pätevää työvoimaa. Talvivaaran toimintaa säätelee suuri joukko erilaisia lakeja ja lupamenettelyjä, joiden taustalla on paljon EUtason lainsäädäntöä. Suomen lainsäädäntö on länsimaalaisittain verrattuna selkeää ja byrokratia määrältään kohtuullisen kevyttä. Esimerkiksi paikallinen kaivoslainsäädäntö on tähän mennessä turvannut hyvin sekä maanomistajan ja lähiasukkaiden oikeudet että kaivostoiminnan edellytykset. Kokonaisuutena suomalainen lainsäädäntö määrittelee erittäin korkean lähtötason liiketoiminnan läpinäkyvyydelle, työsuojelulle, ympäristötoiminnalle ja ihmisoikeuksien kunnioitukselle sekä muille Talvivaaralle tärkeille yritysvastuun osa-alueille. 18

19 Strategia ja toimintaympäristö Liuosta sakeuttimessa. 19

20 Kaivosalan näkymät Kaivosalan näkymät Mineraalisten luonnonvarojen kysyntä on viime vuosina kasvanut ennätysmäistä vauhtia. Nikkelin ja sinkin kysyntää pitävät yllä erityisesti nousevien markkinoiden talouskasvu sekä uusien teknologioiden materiaalivaatimukset. Samaan aikaan edullisen tuotantokustannuksen nikkelivarantoja ollaan kuluttamassa loppuun. N yky-yhteiskuntien elintaso perustuu suurelta osin mineraalien ja metallien hyödyntämiseen. Esimerkiksi kehittynyt infrastruktuuri, uudenaikaiset tuotantolaitokset ja tietotekniikka edellyttävät mineraalien ja metallien käyttöä, ja siten aktiivista kaivannaistoimintaa. Myös Talvivaaran päätuotteille nikkelille ja sinkille on kehittyneessä yhteiskunnassa lukemattomia eri käyttökohteita. Nikkelin yleisin ja tunnetuin käyttökohde on ruostumaton ja hapon kestävä teräs. Sinkkiä käytetään pääasiassa metallisen galvanointiin, eli ruostesuojaukseen, jolle on runsaasti tarvetta esimerkiksi rakennus- ja ajoneuvoteollisuudessa. Mineraalien ja metallien kysyntä on kasvanut viime vuosina ennennäkemätöntä vauhtia. Väestönkasvu, kiihtyvä kaupungistuminen ja elintason nousu kehittyvissä maissa ovat merkittävimpiä trendejä, jotka pitävät yllä metallien rakenteellista kysyntää. Kulutusmarkkinat ja talouskasvun odotukset Nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahintaa ohjaavat erityisesti teollisuuden raaka-ainetarpeet sekä kehittyvien maiden talouskasvun odotukset. Hyödykemarkkinoilla nikkelin maailmanmarkkinahintaa sanelee eniten ruostumattoman teräksen kysyntä. Sinkin hintakehitykseen puolestaan heijastuvat muun muassa rakennus- ja autoteollisuuden metallien tarve. Kehittyneet maat kärsivät pahoin vuonna 2008 alkaneesta finanssikriisistä, mutta niiden talouskasvun odo- 20

21 Kaivosalan näkymät tetaan silti jatkuvan nousujohteisesti. Kehittyvät maat puolestaan selviytyivät finanssikriisistä huomattavasti kehittyneitä maita paremmin. Niissä teräksen kulutuksen määrä henkilöä kohden on toistaiseksi kehittyneitä maita alhaisempi, mutta ero on hiljalleen kaventumassa kehittyvien maiden elintason kasvaessa. Vuonna 2010 ruostumattoman teräksen kysyntä oli jo korkeammalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä. Alhaisten tuotantokustannusten nikkelivarannot vähenevät Monia halvan kustannustason nikkelivarantoja ollaan kuluttamassa loppuun. Niiden korvaamiseksi on eri puolilla maailmaa suunnitteilla useita suuren volyymin, mutta korkean kustannustason, nikkeliprojekteja, joiden onnistuminen on keskipitkällä aikavälillä merkittävin nikkelin maailmanmarkkinahintaan vaikuttava tekijä kehittyneiden maiden ja nousevien talouksien, erityisesti Kiinan, ylläpitämän kulutuskysynnän ohella. Nikkelin hintakehityksen kannalta on ratkaisevaa, miten uudet projektit kykenevät vastaamaan niille asetettuihin odotuksiin projekti- ja ylösajoaikataulujen sekä toteutuneiden tuotantokustannusten ja -volyymien osalta. Projekteihin kohdistuvia tuotto-odotuksia vaimentaa se, että ne perustuvat kustannuksiltaan yleensä kalliiseen korkeapaineiseen happoliuotukseen, joka on myös teknisesti haastava menetelmä. Uusien nikkeliprojektien käynnistyminen vie myös paljon aikaa, eikä niiden ennakoitujen tuotantokustannustasojen tai tuotantokapasiteettien toteutumisesta ole vielä tällä hetkellä varmuutta. Pitkällä aikavälillä on todennäköistä, että nikkelin keskimääräinen markkinahinta nousee keskimääräisten tuotantokustannusten nousun myötä. Talvivaaran NiCo-sulfidia. ilmanmarkkinahinnan pysymistä hyvällä tasolla. Hinnan madaltuessa markkinoilta häviäisi nopeasti tarjontaa, ja esimerkiksi pienten NPI:n tuottajien toiminta kävisi kannattamattomaksi. Kiinan kysyntä näyttää suuntaa Sinkistä ylitarjontaa Nikkelin maailmanmarkkinahintaan vaikuttaa merkittävästi myös Kiinan ostohalukkuus verrattuna maan omaan nikkelintuotantoon. Kiinasta löytyy runsaasti pieniä nikkelintuottajia, jotka valmistavat merkittäviä määriä alhaisen laadun ferronikkelituotetta, niin kutsuttua NPI:tä (NickelPigIron) pääosin muualta Aasiasta tuodusta rauta- tai nikkelimalmista. Samanaikaisesti Kiina ostaa kansainvälisiltä markkinoilta suuria määriä primäärinikkeliä ruostumattoman teräksen valmistukseen, sillä NPI:n tuotantokustannus on korkea, ja sen käyttökohteet ovat laadukasta primäärinikkeliä rajallisemmat. Vaikka kaikkein haastavimmatkin uudet nikkeliprojektit onnistuisivat ja nikkelin tarjonta kasvaisi merkittävästi, ei Talvivaara näe markkinoilla suurta ylitarjonnan vaaraa. Ruostumattoman teräksen kysynnän oletetaan jatkuvan vahvana etenkin kehittyvillä markkinoilla ja pitkällä aikavälillä alhaisen tuotantokustannusten nikkelin tarjonnan supistuminen edesauttaa nikkelin maa- Sinkille on nyky-yhteiskunnassa runsaasti kysyntää, mutta sinkin maailmanmarkkinahinnan kehitysnäkymiä varjostaa vuodesta 2006 jatkunut primäärisinkin rakenteellinen ylitarjonta. Merkittäviä uusia, nykyhinnoilla kannattavia sinkkiprojekteja ei kuitenkaan ole tiedossa. Sinkin ylitarjontatilanteen uskotaan helpottuvan väliaikaisesti vuosina , jolloin tarjonnan ennustetaan olevan yhtä suurta tai hieman pienempää kuin kysyntä. Ylitarjontatilanteen kuitenkin uskotaan palautuvan jo vuonna 2014, mutta tämän toteutumiseen samoin kuin epätasapainon suuruuteen vaikuttaa myös sinkin hintakehitys. Merkillepantavaa on, että jatkuvasta ylitarjontatilanteesta huolimatta sinkin hinta ei ole painunut pysyvämmin tasolle, joka pakottaisi kalleimpien tuotantokustannusten sinkkikaivoksia lakkauttamaan toimintansa. 21

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen Kaivososakeyhtiö Oyj Kaivosteollisuudesta elinvoimaa Kainuuseen Toukokuu 2009 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011

Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011 Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform

Lisätiedot

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Sijoitus-Invest 17.11.2010 Saila Miettinen-Lähde CFO DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback

Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities

Lisätiedot

Tuotantopäivitys 07.4.2011

Tuotantopäivitys 07.4.2011 Tuotantopäivitys 07.4.2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 www.talvivaara.com /anti2013 Toimintaohjeet Yleiskuvaus Merkintäoikeusannissa yhdellä (1) vanhalla Talvivaaran osakkeella saa merkitä kuusi (6) uutta Talvivaaran

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Toukokuu 2009 Talvivaara lyhyesti Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, jonka päätuotteet ovat nikkeli ja sinkki Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioitu yli 60

Lisätiedot

Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010

Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010 Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010 2009 tärkeimmät tapahtumat Ensimmäinen nikkelituotetoimitus Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle helmikuussa Sivulistaus Helsingin pörssiin toukokuussa Menestyksellinen 82.7m

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q3 2017 Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja 25.10.2017 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Metallien kysyntä kasvaa modernissa yhteiskunnassa Energian tuotanto ja varastointi

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara seuraava suuri nikkelin tuottaja Pekka Perä, toimitusjohtaja Helsinki 30.3.2009 Talvivaara lyhyesti Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, jonka

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy 22.5.2013 Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) Toiminnanharjoittaja Helsinkiin rekisteröity yhtiö; toimisto Rovaniemellä osoitteessa Ahjotie 7. GFAP:n omistaa täysin

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Keskeistä tammi-maaliskuun 2011 katsauksessa Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui kasvun painottuessa kehittyville

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017 » TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017 Terrafame Oy, +358 20 7130 800 Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä, Finland Domicile: Sotkamo, Reg. No 2695013-5 2 (6) Terrafamen liikevaihto yli kaksinkertaistui

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

kovia haasteita. suuria parannuksia.

kovia haasteita. suuria parannuksia. kovia haasteita. suuria parannuksia. vuosikertomus 2011 big Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Teollinen kaivostoiminta

Teollinen kaivostoiminta Teollinen kaivostoiminta Jouni Pakarinen Kuva: Talvivaara 2007 -esite Johdanto Lähes kaikki käyttämämme tavarat tai energia on tavalla tai toisella sijainnut maan alla! Mineraali = on luonnossa esiintyvä,

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Talvivaara lyhyesti. Euroopan suurimmat sulfidiset nikkeliesiintymät. 340 Mt mineraalivaranto. Tuotannon arvo MEUR 6 700 (@ USD 4/lb)

Talvivaara lyhyesti. Euroopan suurimmat sulfidiset nikkeliesiintymät. 340 Mt mineraalivaranto. Tuotannon arvo MEUR 6 700 (@ USD 4/lb) Talvivaaran kaivoshanke Vesa Kainulainen Vuorimiespäivät 24.3.2006 2 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri

Lisätiedot

Mustavaaran Kaivos Oy

Mustavaaran Kaivos Oy Mustavaaran Kaivos Oy Perustettu tammikuussa 2011 Omistaa oikeudet Taivalkoskella sijaitsevaan Mustavaaran vanadiini-rauta-titaani -esiintymään Entinen Rautaruukki Oy:n kaivos, joka oli merkittävä vanadiinintuottaja

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta T AL VI VAARANKAI VOS OS AKE YHT I ÖOY J T i l i npä ä t ös t i edot e31. 12. 2010pä ä t y neel t ä t i l i k a udel t a PÖRSSITIEDOTE 17.2.2011 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Glaston tammi-joulukuu 2016

Glaston tammi-joulukuu 2016 Glaston tammi-joulukuu 2016 10.2.2017 Glaston Oyj Abp Q4 lyhyesti Saadut tilaukset: 33,6 milj. euroa, +39 % Liikevaihto: 35,1 milj. euroa, +8 % Vertailukelpoinen liiketulos: 2,7 milj. euroa, +384% Tilauskanta:

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus III/2006

Osavuosikatsaus III/2006 Osavuosikatsaus III/2006 23.10.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Kolmas neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Kolmannen neljänneksen tulos Tulosnäkymät 2 23.10.2006 Juha

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2015

Osavuosikatsaus Q2 2015 Osavuosikatsaus Q2 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja 1 (ex M-real) lyhyesti Liikevaihto noin 2,1 miljardia euroa, henkilöstömäärä noin 3 300 Johtava eurooppalainen ensikuitukartongin,

Lisätiedot

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Tilinpäätös 28 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 12.2.29 Vuosi 28 Liikevaihto kasvoi 2 %:lla vertailuvuodesta ja oli 54, milj. euroa (421,9 milj. e) Liiketulos 28,3 milj. euroa (1,6 milj. e) Ilman

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

»Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto

»Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto »Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto 7.6.2017 »Agenda Tuotanto ja talous Ympäristö Jatkosuunnitelmat 2 » Tuotanto ja talous »Terrafamen tavoite tapaturmataajuudessa on alle 5,0 25 20 15 10

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Linkki Talvivaara Q1 2010 tulosjulkitus & Tuotantoteknologia seminaari internet-webcast lähetykseen!

Linkki Talvivaara Q1 2010 tulosjulkitus & Tuotantoteknologia seminaari internet-webcast lähetykseen! 1(18) PÖRSSITIEDOTE 6.5.2010 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2010 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") julkistaa tänään tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Green Mining Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Mineraalialan kehitys Suomessa Suomi on vastuullisen kaivostoiminnan tunnustettu osaaja joka vie asiantuntemustaan maailmalle Tekesin Green Mining -ohjelma

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005 ESITYS 27.4.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-3/2005 Joustopakkaukset 17,6 milj. euroa 34 % Muut 2,8 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 30 % Kuitukankaat 31

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10.2008

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10.2008 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10. 2 Hyvä liiketoiminnan tulos ja vahva bruttokate heinä-syyskuussa Milj. EUR 2007 Muutos-% Liikevaihto 318,1 245,9 + 29,4 Bruttokate,

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj Tulostiedote 1.1. 31.12.2010 Esitys 11.2. 1 Suominen yhteensä Takana vaikea vuosi Milj. Q4/2010 Q4/2009 2010 2009 Liikevaihto 45,3 44,9 173,4 179,4 Liikevoitto -8,7 87 06 0,6-10,8 67 6,7 Katsauskauden

Lisätiedot

LowCFinland 2050 platform hankkeen skenaariot

LowCFinland 2050 platform hankkeen skenaariot LowCFinland 2050 platform hankkeen skenaariot Kaivannaisteollisuus: Metallikaivostoiminta Low Carbon Finland 2050 -platform workshop 2.12.2013 2.12.2013 1 LowCFinland 2050 platform hankkeen skenaariot

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q2 217 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja 28.7.217 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Q2 pähkinänkuoressa Avainkohdat Primääriliuotusalueen pinta-ala kokonaan tuotantokäyttöön.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Hallitusti uuteen nousuun.

Hallitusti uuteen nousuun. Hallitusti uuteen nousuun. vuosikertomus 2012 sisältö Liiketoimintakatsaus... 2 Talvivaara lyhyesti... 4 Vuosi 2012 lyhyesti... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Toimitusjohtajan katsaus... 10

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Unclassified Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2013 Uusi KONE UltraRope -teknologia nostaa rakennukset uusiin korkeuksiin. KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2013 Innovatiivinen KONE UltraRope tulee mullistamaan korkeiden rakennusten suunnittelu- ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013.

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Vuosikertomus 2013 Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Liikevaihto 2 598,5 (2 474,4) miljoonaa euroa Liikevoitto

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Kalle Härkki EVP, President Minerals Processing Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Outotec lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot