VUONNA 2009 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTISELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUONNA 2009 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTISELVITYS"

Transkriptio

1 VUONNA 2009 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTISELVITYS Sosiaalitaito Socialkompetens Työpapereita: Emilia Leinonen, Satu Männistö, Merja Salmi Elokuu 2014

2 Sisällys 1. JOHDANTO PÄIVÄHOITO KOTIIN LIITTYVÄT ASIAT YHTEENVETO... 14

3 1. JOHDANTO Tässä raportissa esitellään helmikuussa toteutetun vuonna 2009 syntyneiden lasten hyvinvoin- tiselvityksen tulokset. Selvityksessä kartoitettiin lasten kokemuksia heidän omasta elämästään ko- tona ja päivähoidossa. Vastaajinaa oli 357 vuonna 2009 syntynyttää lasta. Haastatelluista lapsista 89 prosenttia oli 4-vuotiaita ja 11 prosenttia 5-vuotiaita. Lapsista 53 prosenttia p oli tyttöjä ja 47 prosent- tia poikia. Selvitys toteutettiin yhdeksässä Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnassa. Vastaajamäärätt kunnittainn olivat: Hyvinkää 39, Järvenpää 49, Karkkilaa 13, Keravaa 29, Kirkkonummi 50, Lohja 31, Nurmijärvii 36, Tuusula 66 ja Vihti 44. Taulukko 1. Selvitykseen osallistuneet kunnat ja vastausmäärät prosentteina Hyvinkää Järvenpää Karkkila Kirkkonummi Lohja Nurmijärvi Tuusula Vihti Kerava 4% 9% 1 18% 12% 8% Lasten kokemukset koottiin lapsen ja vanhemman välisellä strukturoidulla keskustelulla. Tarkoituk- sena oli saada kuuluviin lasten oma ääni mahdollisimman hyvin. Keskustelun jälkeen lapsen l van- hempi tallensi lapsen vastauksen sähköiseen lomakkeeseen. Selvityksen toteuttivat kunnat yhteis- työssä sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon kanssa. Samanlainen selvitys on toteutettu aiem- min vuonna Tässä raportissa vuoden 2014 tuloksia verrataann edelliseenn selvitykseen. Vuoden 2012 selvityksessä vastaajia oli 615. Selvitykseen vastanneista lapsista 85 prosentin päivähoitopaikka oli päiväkoti, 7 prosentin perhe- päivähoito, 2 prosentin avoin varhaiskasvatus ja 1 prosentin ryhmäperhepäivähoito. Viisi prosenttia oli valinnut vaihtoehdon muu hoitopaikka a, joka yleisimmin olii päiväkerho. Lasten hoitopäivien 2

4 pituus oli keskimäärin hieman yli 7 tuntia. dossa yli 15 päivää. 74 prosenttia lapsista on o kuukaudessa keskimäärin hoi- Vanhempien antamat taustatiedot Vanhemmilta kysyttyjen taustatietojen mukaan selvitykseen osallistuneet lapset nukkuvat yössä keskimäärin 10 tuntia. Televisiota lapset katsovat keskimäärin hieman yli tunnin päivässä. Lapset pelaavat tai tekevät muuta pelikoneella, tablet-tietokoneella, älypuhelimella tai tietokoneella van- hempien vastausten perusteella vielä hyvin vähän, keskimäärin 15 minuuttia päivässä. Lähes puolet lapsista ei pelaa lainkaan. Kuitenkin lapsista 17 prosenttia viettää näiden laitteiden parissa keski- määrin tunnin tai enemmän päivässä. Vuonna 2009 syntyneet liikkuvat päivähoidon ulkopuolella päivässä keskimäärin tunnin ja 15 minuuttia. Liikunnan ja ulkoilun määrä vaihtelee paljon sään ja vuodenajann mukaan. Yhteinen ilta-ateria syödään päivittäin 62 prosentissa p perheistä. Lasten van- hemmat arvioivat päivähoidon hyvin turvalliseksi (ka 8,8). Kaksi kolmesta vanhemmasta antoi päi- vähoidon turvallisuudelle arvosanan 9 tai 10. Taulukko 2. Montako tuntia lapsii on päivittäin keskimäärin hoidossa? 3 7% % 6% 7 24% 8 38 % 9 19% 10 tai enemmän 2% % 3

5 Taulukko 3. Kuinka lapsesi turvallisuuteen 4-10)? on kiinnitetty huomiota päivähoidossa (kouluarvosanaa 47% % % 7 27% % PÄIVÄHOITOO Lasten suhtautuminenn päivähoitoon on vastausten perusteella hyvin myönteistä. Lapsistaa 46 prosen- tin mielestä päiväkodissa tehdään aina mieluisia asioita ja 52 prosentin mielestä mieluisia asioitaa tehdään joskus. Kaksi prosenttia lapsista ilmoitti, että päivähoidos sa ei koskaan tehdä asioita, joista lapsi pitää. Lasten tyytyväisyys päivähoidos sa tehtäviä asioita kohtaan on vuoden 2012 selvitykseen verrattuna samankaltainen. Lapset kertoivat mukavista asioista päiväkodissa. Lapset antoivatt kysymykseen useita vastauksia. Päiväkodissa ylivoimaisesti mukavin asia on lasten mielestä edelleen leikkiminen, jonka mainitsii vastauksissaan 77 prosenttia vastaajista. Muita mieluisia päiväkodin asioita, jotka yli 40 prosenttia lapsista toi vastauksissaan esiin, olivat kaverit ja ystävät, piirtäminen ja/tai maalaaminen, ulkoilu ja ulkolajit, askartelu sekä jumppa tai t muu liikunta. 4

6 Taulukko 4. Mitkä asiat päivähoidossa ovat mukavia? kaikki [ARVO] leikkiminen joku tietty leikkikalu, väline tai tavaraa (esim. legot, lelupäivää 3 27% piirtäminen ja/tai maalaaminenn 49% askarteluu 43% laulaminen, musiikkii 3 tehtävät (esim. kirjaimet, lukeminen) ) 17% pelaaminen (lautapelit, palapelit) ) 34% % aamupiiri, satuhetke tai muu aikuisen ohjaama 23% jumppa tai muu liikuntaa 4 ruoka, syöminenn 29% lepohetki, päiväunett 2 ulkoilu ja ulkoilulajit (esim. pallopelit, sähly, hippa, 48% retkett 29% kaverit ja ystävätt 5 päivähoidon aikuisett 24% muu, mikä?? 16% ei mikäänn en osaa sanoaa % Ikävimmiksi asioiksi päiväkodissa lapset nimesivät lyömisen/toisen satuttamisen (28 % vastaajista), äidin tai isän ikävöinnin (24 %), kiusaamisen (23 %), leikin ulkopuolelle jäämisen (22 %), nukku- misen/lepohetken (20 %). Myös ikävinä pidetyt asiat ovat pysyneet vuoden 2012 selvitykseen ver- rattuna hyvin samankaltaisina. Taulukko 5. Mitkä asiat ovat ikäviä päivähoidossa? 77% en osaa sanoaa ei mikäänn joku tietty leikki nimittely, haukkuminen, huutaminen ja rumat sanat lyöminen, toisenn satuttaminenn leikin ulkopuolelle jääminenn komenteluu kiusaaminenn riitely, kun kaverit riitelevät keskenäänn rangaistukset aikuisten asettamat rajat (esim. ei saa tehdä mitä nukkuminen, päiväunet, lepohetki ohjattu toiminta esim. piiri- tai lauluhetki, askartelu, tehtävät yleensää ulkoiluu kuravaatteet jos moni on poissa, jos kaverit on poissaa pitkät päivät päivähoidossaa kova meluu joku paha ruokalaji tai ruoka-ainee ikävä äitiä ä ja/tai isäää Jokin muu, mikää 4% 7% 18% 28% 22% 1 23% 13% 4% 1 2% 12% 5% 12% 24% % % 5

7 Lapsista 7 prosenttia kertoi, ettei koskaan saa mielestään leikkiä päiväkodissa tarpeeksi. Toisaaltaa 63 prosentin mielestä leikkiä saaa aina tarpeeksi. Lapsista 81 prosenttia ilmoitti, että heillä on ainaa kavereita päivähoidossa. Vain yksi vastaajaa totesi, että päiväkodissa kavereita ei ole koskaan. Päi- vähoidossa lapset mielellään leikkivät sisällää tai ulkona kavereidenn kanssa. Taulukko 6. Mitä on kiva tehdä kavereiden kanssa päivähoidossa? leikin 9 askartelen, piirrän, maalaan pelaan 32% 3 tehdään yhdessä jotakin muuta asiaa 13% ulkoleikit, leikin ulkona 55% muuta, mitä? 15% en osaa sanoa 0 Yleisimmäksi ikäväksi asiaksi lapset nimesivät sen, että jotkut ovat tönineet tai lyöneet (36 % vas- taajista). Myös muut ikäväksi koetut asiat kavereiden kanssa liittyvät jonkinasteiseen kiusaamiseen. Useissa vastauksissa mainittiin leikkien sotkeminen, leikin ulkopuolelle jääminen, nimittely, hauk- kuminen tai rumat sanat, kaveri määräilee tai pomottaa. Taulukko 7. Ikävät asiat päivähoidossa ei mitään 17% en osaa sanoa 7% kiusaamista 16% jotkut ovat tönineet, lyöneet 36% jotkut ovat sotkeneet leikkejä 2 leikin ulkopuolelle jääminen 18% nimittely, haukkuminen, rumat sanat 17% riitely ja tappelut kaveri määräilee tai pomottaa 15% kinaa tai riitaa sisarusten kanssak 3% % vahingossaa satuttaminen: kaatuminen, pieni 13% muu, mikä? 6

8 Yleisesti ottaen lapset kertoivat, että päiväkodin aikuiset kuuntelevat heitä kun heillä on asiaa (ainaa 64 % vastaajista, joskus 32 % vastaajista). Pieni osa lapsista (5 %)) kuitenkin kokee, että päiväkodin aikuiset eivät kuuntele heitä koskaan, kun heillä on asiaa. Muutosta ei ole tapahtunut vuoden selvitykseen verrattuna. Aikuisten kanssa mieluisesta tekemisestä kysyttäessä lapset mainitsivat useimmiten askartelun, piir- tämisen ja maalaamisen (45 %), lautapelien l pelaamisen ja palapelien kokoamisen (32 %)) ja lukemi- sen (31 %). Vastaukset olivat myös vuoden 2012 selvityksessä hyvin samankaltaisia. Taulukko 8. Mitä on kiva tehdä aikuisen kanssa päivähoidossa? kaikkea 8% leikkiä 2 leikkiä ulkoleikkejä 13% askarrella, piirtää, maalata 45% lukea 3 tehdä arkiaskareita ja töitä; aurata pihaa, tehdä 13% jutella 23% pelata lautapelejä, tehdä palapelejä 32% pelataa tietokoneella, tablet-tietokoneella, ei e mitään 4% muuta, mitä? 19% en osaa sanoa 7% Päivähoidossa pelottaa jokin asiaa 35 prosenttia lapsista. Pelon kokemusten määrä on hieman lisään- tynyt vuoden 2012 selvitykseen verrattuna, jolloin 32 prosenttia lapsista ilmoitti pelkäävänsä jotain asiaa päivähoidossa. Pelon aiheissa on suurta vaihtelua. Yleisin asia, joka pelottaa on jokin pelotta- va hahmo (esimerkiksi Haisuli, haamu, kummitus), ääni tai tapahtuma (11 % vastaajista). Myös pimeä (9 %), kiusatuksi tuleminen tai kiusaaminen (8 %), päiväkotiin meneminen alussa (7 %) ja jotkut toiset lapset (6 %) toistuivat vastauksissa. 7

9 Taulukko 9. Pelottavat asiat päivähoidossa ei mikään 49% 4 en osaa sanoa 3% kiusaaminen, kiusatuksi tuleminen 8% % joku tai jotkut muut lapset 6% tappelu, riitely 3% pelästyttäminen 5% pimeä 9% % pelottava hahmo (esim. haisuli, haamu, ajatus onnettomuudesta tai tapaturmasta päiväkotiin meneminen alussa 7% % muu, mikä? 19% Lapsista 62 prosenttia sanoi, että päivähoidossa aikuinen lohduttaa aina, kun itkettää tai t on pahaa mieli. 20 prosenttia sanoi, että aikuinen lohduttaa joskus. 12 prosenttia lapsista ilmoitti, ettei heitä itketä päiväkodissa koskaan. Kuitenkin 3 prosenttia lapsista on sitä mieltä, että aikuinenn ei lohduta heitä koskaan. Kuitenkin 3 prosentin mukaan aikuiset eivät ole tienneet pahasta mielestä lapsen itkiessä salaa. Vastaukset ovat hyvin samankaltaisia vuoden 2012 selvitykseens n verrattuna. Taulukko 10. Lohduttaako aikuinen päivähoidossa? aina 62% joskus ei koskaan 3% minua ei itketä koskaan hoidossa 12% aikuiset eivät ole tienneet, kun olen itkenyt salaa 3% % 8

10 Lapsista 39 prosentin mukaan päivähoitoryhmässä on liikaa meteliä. Metelinn häiritsevyyden koke- mus on lisääntynyt. Vielä vuonna 2012 vainn 30 prosenttia lapsista ilmoitti, että päivähoitoryhmässää on liikaa meteliä. Taulukko 11. Onko päivähoitoryhmässäsi meteliä? Ei 13% Sopivasti (joskus) 48% Liikaa 39% Kysymykseen siitä, mihin paikkaan menet,, kun haluat olla rauhassa tai yksikseen päivähoidossa, lapset vastasivat useimmiten menen rauhalliseen paikkaan (23 %) tai johonkin tiettyyn huonee- seen, esimerkiksi eteiseen jne. (16 %). Lapsista 17 prosenttia ei halua olla hoidossa yk- sin. Seitsemän prosentin mukaan hoidossa ei ole sellaista paikkaa, jossa voi olla rauhassa tai yksik- seen. Lasten mukaan päivähoidossa ruokailussa on parasta jokin hyvä ruokalaji, jälkiruoka tai t välipala. Ruokailussa kaikki on hyvää 26 % mukaan. Ruokailuun liitettyjä mieluisia asioita olivat myös syöminen, vatsa tulee täyteen (19 %), oma aktiivisuus: oma paikka, saa ottaa itse ruokaa, saa syödä haarukalla ja veitsellä, ruoka-apulaisena oleminen jne. (15 %), kaikki k syövät yhdessä, saa jutella kaverin kanssa, nauraminen jne. (16 %).. Päiväkodissa ruokailussa epämieluisinta lapsille on useimmiten jokin tietty ruokalaji (28 %), paha tai kylmä ruoka (21 %), liika meteli (14 %) ja häiri- tyksi tuleminen (14 %). Taulukko 12. Mikä ruokailussa on parasta päiväkodissa? 9

11 syöminen, vatsa tulee täyteen on hyvää ruokaa, kaikki on hyvää joku hyvä ruokalaji, jälkiruoka, välipala oma aktiivisuus: oma paikka, saa ottaaa itse ruokaa, kaikki syövät yhdessä, saa jutella kaverin kanssa, hiljaa, rauhallisesti oleminen ja kun ei riehuta kun kaikkea ei tarvitse syödä ja maistaa muu, mikä? en e osaa sanoa ei mikään 15% 16% 9% 4% 6% 2% 19% 26% 46% % Taulukko 13. Mistä et pidä ruokailussa päiväkodissa? en osaa sanoa jostakin tietystä ruokalajistar jos on pahaa tai kylmää ruokaa jos on liikaa meteliä / liika meteli tai huutaminenh jos joku häiritsee kun on pakko maistaa kaikkia ruokia tai syödä jos jää ruokajonossa viimeiseksiv muusta, mistä? ei ole sellaista asiaa 1 28% 2 13% % 3. KOTIIN LIITTYVÄT ASIAT Lapsilta kysyttiin myös kotiin liittyvistä asioista. Lapset saivat antaa kysymyksiin useampia vasta- uksia. Lapsien mielestä kotona on mukavaa leikkiä (58 prosenttia vastaajista) v ja olla vanhempien tai muiden läheisten aikuista kanssaa (55 prosenttia vastaajista). Kotona lapset pitävät lisäksi pelaami- sesta, piirtämisestä, ulkoleikeistä, sisarustenn kanssa leikkimisestää ja kotitöiden tekemisestä, kuten leipomisesta. Kotiin liittyvien asioiden vastaukset ovat kaikin puolin hyvin samansuuntaisia kuin vuoden 2012 selvityksessä. Taulukko 14. Lempiasiat kotona 10

12 kaikki joku tietty leikkikalu, väline tai tavaraa (esim. legot, askartelu pelaaminenn (lautapelit, palapelit jne.) pallopelit yms. liikunta ulkoilu, ulkoleikit leikkiminen sisarusten kanssa vanhempien/muiden aikuisten kanssa oleminen, lemmikin kanssa leikkiminen ja ulkoilu muu, mikä? 37% 37% 29% 25% 39% 3 26% 16% 36% 38% 3 33% % 39% % 17% 17% 39% 3 58% 55% % en e osaa sanoa % Suurimmalla osalla lapsista on vähintään joskus kavereita kotona (95 %). Kavereiden kanssa leiki- tään yleensä jotain tiettyä leikkiä (83 %) tai jotain ulkoleikkiä (53 %). Lapset myös askartelevat, pelaavat lauta- ja konsolipelejä sekä s katselevat televisiota. Viidellä prosentilla ei ole kavereita kos- kaan kotona. Isän ja/tai äidin kanssa halutaan tehdä kaikenlaisia asioita leikkimisestä (54 %) kotiaskareisiin (36 %) ja ulkoiluun (44 %). Myös perheen kanssa matkalle lähteminen tuntuisi lapsista kivalta asialta. Ylipäätään lapset haluavat olla vanhempien nsa kanssa ja tehdä kaikenlaisia asioita heidän kanssaan. Lapset tulevat hyvälle mielelle perheen kanssa olemisesta (36 %) sekä myös monista muista eri asioista, kuten ulkoilusta, kavereista ja pelaamisesta. Tärkeimpinä asioina pidettiin kuitenkin rakka- utta ja sylissä olemista (54 %), leikkimistä (45 %) ja hassuttelua (47 %). Taulukko 15. Mistä asioista lapsii tulee hyvälle mielelle? 111

13 melkein kaikki asiat, kiva tekeminenn 28% ulkoilu, pyöräily, hiihto, trampoliinillaa hyppiminen,, 3 leikkiminen, askartelu, kiva k leikkikaluu 45% kun saa lahjoja tai uusia leluja, syntymäpäiväts t äiti, isä, perhe, isovanhemmatt 3 36% äidin/isän kanssa leikkiminen tai muu tekeminen kaverit yleensä tai kavereiden/sisarusten kanssa 36% 27% hassuttelu, kutittaminen, nauraminenn 47% syömiseen liittyvät asiat esim. hyvä ruoka,, 2 sylissä oleminen,, hali, rakkauss 54% % hyvä olo, iloinen ilmapiiri, pirteä oloo 16% kun äiti tai isä tai joku muu lohduttaaa 25% pelaaminen tietokoneella, tablet-tietokoneella,, 13% pelaaminen (esim. lautapelit, palapelit) ) TV: :n katsominenn 17% retkett 18% perheen yhteinen lomailuu 25% muu, mikä?? 18% % % Ruokailussa parasta kotona on jokin hyvä ruokalaji, jälkiruoka taii välipala. Myös ruoan tekeminenn ja syöminen yhdessä perheen kanssa on lapsista mukavaa. Lapset pitävät p myös yhdessä jutustelusta. Ikävintä ruokailussa taas ovat pahat ruoat, vanhempien kurinpito jaa meteli. 12

14 Taulukko 16. Mikä on ruokailussa parasta kotona? syöminen, vatsa tulee täyteen on hyvää ruokaa, kaikki onn hyvää 27% joku hyvä ruokalaji, jälkiruoka, välipalav 46% itse tehty ruoka tehdään ruokaa yhdessä 26% syödään yhdessä, jutellaan 35% hiljaa, rauhallisesti oleminen ja kun ei riehuta muu asia, mikä? en osaa sanoa ei mikään 8% 6% % Lapsilta kysyttiin myös kotiin liittyvistä ikävistä asioista. Yleisimmät vastaukset koskivat riitoja ja tappeluita sisarusten välillä (27 %) sekä aikuisten kurinpitoa (24 %). Ikävinää asioina koettiin myös kavereiden puute, tylsyys, päiväkotiin lähteminen ja riitely yleensä. Taulukko 17. Ikävät asiat kotona en osaa sanoa ei mikään riita, tappelu tai muu ikävä asia sisarusten välillä riitely, huutaminen ja suuttuminen yleensä tai kun yksin eikkiminen/oleminen, kavereiden puute tekemisen puute, ei ole mitään tekemistä aikuisten asettamat rajat, komentaminen, päiväunet, nukkuminen, nukkumaan meneminen siivous, kotityöt jos itse tai joku muu on sairas tai satuttaa itsensä aamulla herääminen, päiväkotiinn lähteminen kun molemmat/toinenn vanhemmista on poissa, muuu asia, mikä? 7% 27% 19% 1 24% 1 9% 8% 1 16% % Lapsilta kysyttiin myös, pelottaako jokin asia kotona. Vastaajistaa hieman yli puolet kertoi jonkinn asian pelottavan. Eniten pelkoa herättivät pahat unet, nukkumaan meneminenn ja pimeä. Lapsia pe- lottivat myös ukkonenn sekä erilaiset hahmot kuten haamut ja Haisuli. 13

15 Taulukko 18. Pelottavat asiat kotona ei mikään en osaa o sanoa pimeä paha uni, painajaiset, nukkumaan meneminen, pelottava hahmo (esim. haisuli, haamu, koirat, hämähäkit, hiiret, tai muut eläimet joku paikkaa tai esine esim. yläkerta, vintti, taulu varkaat, rosvot ukkonen yksin jäämisen pelko, yksin oleminen aikuisten suuttuminen, riidat, rangaistukset ajatus onnettomuudesta tai tapaturmasta sisarukset, riidat sisarusten kesken muu, mikä? 3% 4% 2% 15% 4% 1 6% 6% 2% 4% 13% 25% 32% 33% % 4. YHTEENVETO Selvityksen vahvuutena on se, että pienten lasten oma ääni pääsi sen kautta kuuluviin. Vanhempia a ohjeistettiin antamaann lapsille tilaa kertoa avoimesti ajatuksistaann päivähoitoon ja kotiin liittyvissä teemoissa. Kun selvityksen kohderyhmänä ovat näin pienet lapset,, ovat vanhemmat auttaneet lapsiaa vastaamaan kysymyksiin, esimerkiksi tarjoamalla lapsille vastausvaihtoehtoja, ainakin jossain mää- rin. Lapset ovat myös vanhemman kanssa keskustellessa saattaneet vastata joihinkin kysymyksiin vanhempaaa miellyttävällä tavalla, esimerkiksi päiväkodissa itkemisestä kysyttäessä. Tiedotteet selvityksen toteuttamisesta jaettiin kohderyhmään kuuluneiden lasten perheille selvityk- seen osallistuneiden kuntien päiväkodeissa. Tiedonkeruumenetelmä mahdollisti perheiden kattavan tavoittamisen, sillä kaikilla perheillä annettiin mahdollisuus osallistua selvitykseen. Selvityksestä tiedottaminen oli päiväkotien ammattilaistenn vastuulla, joten on mahdollista m että tieto siitä ei levin- nyt kaikillaa alueilla yhtä tehokkaasti. Tämän selvityksen avulla saadaan arvokastaa tietoa pienten lasten arkipäiväisistä kokemuksista hei- dän itsensä kertomana. Vastaukset antavat yhdenlaisenn kuvan lasten hyvinvoinnista. Vaikka tieto lasten omista kokemuksista onkin arvokasta, tulee tietoa kerätä myös muilla menetelmillä, jotta lasten hyvinvointia ja kokemusmaailmaa voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti. Vastausten perusteella vuonna 2009 syntyneet lapset viihtyvät päivähoidossa yleisesti ottaen todella hyvin. Tulokset ovat pysyneet hyvin samanlaisina vuoden 2012 selvitykseens n verrattuna. Päivähoi- dossa mieluisinta tekemistä lasten mielestä on leikkiminen. Myöss kavereidenn ja ystävien merkitys päivähoidossa on lapsille suuri. Aikuisten kanssa mukaviksi miellettyjä asioita koskevissa vastauk- sissa korostuu ohjattu tekeminen. Ikäviksi koetut asiat päivähoidos ssa liittyvät useimmiten kiusaami- 14

16 Sosiaalitaito Socialkompetens seen (töniminen, lyöminen, leikin ulkopuolelle jättäminen jne.). Pieni osa lapsista kokee, että aikuiset päiväkodissa eivät kuuntele kun lapsella on asiaa tai lohduta kun itkettää tai on paha mieli. Vuoden 2012 selvitykseen verrattuna aiempaa suurempi osa lapsista kokee, että päivähoitoryhmässä on liikaa meteliä. Kotona lapsille mieluisinta tekemistä on leikkiminen ja yhdessäolo kavereiden ja erityisesti aikuisten kanssa. Lapset nauttivat varsin tavallisista asioista, mutta erityisen hyvälle mielelle lapsen saa rakkaus, hellyys ja hassuttelu. Kotona ruokailuun liittyvät niin hyvät ruoat kuin yhdessä perheen kanssa jutustelu. Lapselle on tärkeää, että perhe ylipäätään viettää kotona yhdessä aikaa. Lapsista riitely on ikävin asia kotona, samoin pelottavat asiat kuten pimeä ja haamut. Lasten kertoman kautta välittyy myönteinen kuva lasten arjesta. Toisaalta me emme voi ohittaa niitä signaaleja, joita nyt lasten kertomana nousee. Kodin arjessa on hyvä huomioida se, että pienet lapset tarvitsevat riittävästi lepoa, rauhaa, liikuntaa ja ennen kaikkea unta. Perheen kanssa vietetty ohjelmoimaton ja suunnittelematon yhdessä puuhastelu on arvokas lapsen kehityksen ja perheen yhteisöllisyyden kannalta. Päivähoidossa on syytä olla sensitiivinen niiden lasten kohdalla, jotka ilmaisevat olevansa ilman yhtään ystävää, jäävänsä ilman lohdutusta tai riittävää aikuisen huomiota. 15

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI 2. Tehdäänkö päivähoitopaikassa / kotona asioita, joista pidät? päivähoitopaikassa aina 42,6 % joskus 55,3 % ei lainkaan 2,1 % 2 4 6 8 10 KIRKKONUMMI (KA:1.6,

Lisätiedot

Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014

Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014 Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014 Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Nurmijärvi, Tuusula ja Vihti 357 aikuisen haastattelemaa lasta Asuinkuntanne? Hyvinkää 11% Järvenpää

Lisätiedot

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI + KAIKKI KUNNAT

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI + KAIKKI KUNNAT PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 KIRKKONUMMI + KAIKKI KUNNAT 1. Asuinkuntanne Hanko 0,0 0,0 Hyvinkää 0,0 Inkoo 0,0 0,0 Järvenpää 0,0 Raasepori 0,0 0,0 Karkkila 4,2 0,0 Kerava 0,0 6,7 Kirkkonummi Lohja

Lisätiedot

Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014

Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014 Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys 2014 Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Nurmijärvi, Tuusula ja Vihti 357 aikuisen haastattelemaa lasta Asuinkunta Hyvinkää Järvenpää

Lisätiedot

Vuonna 2007 syntyneiden hyvinvointiselvitys Nurmijärvi

Vuonna 2007 syntyneiden hyvinvointiselvitys Nurmijärvi Vuonna 2007 syntyneiden hyvinvointiselvitys Nurmijärvi 8.2.2012 1. Tehdäänkö päivähoidossa asioita, joista pidät? Yksittäisiä vastaajia: 81 aina 39 joskus 42 ei koskaan 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Asuinkuntanne?

Lisätiedot

Vuonna 2007 syntyneiden hyvinvointiselvitys 6.2.2012

Vuonna 2007 syntyneiden hyvinvointiselvitys 6.2.2012 Vuonna 2007 syntyneiden hyvinvointiselvitys 6.2.2012 Asuinkuntanne? Yksittäisiä vastaajia: 615 Hyvinkää Järvenpää 12 % 15 % Karkkila Nummi- Pusula 2 % 2 % Nurmijärvi Vihti Kerava Kirkkonummi Lohja Tuusula

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

LASTEN KOKEMUKSIA PÄIVÄHOIDOSTA JA KOTOA

LASTEN KOKEMUKSIA PÄIVÄHOIDOSTA JA KOTOA LASTEN KOKEMUKSIA PÄIVÄHOIDOSTA JA KOTOA JÄRVENPÄÄSSÄ, KIRKKONUMMELLA, LOHJALLA JA VIHDISSÄ 2010 Kuva: Leanna Kari, 4 vuotta, Kirkkonummi Huhtikuu 2011 Hyvä lukija, kädessäsi oleva raportti kertoo 376

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Välähdyksiä lasten maailmasta (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat)

Välähdyksiä lasten maailmasta (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat) (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat) Länsi- ja Keski-Uusimaalaisten lasten hyvinvointia kartoitettiin syksyn 2011 aikana Kokemuksia pienten lasten kotoa ja päivähoidosta (376 4 -vuotiasta lasta, neljästä kunnasta

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: MINÄ OLEN TÄLLAINEN 1 Sivu täytetään yhdessä lapsen kanssa kotona

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016

PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 PIENTENLASTEN KYSELY VUONNA 2016 Hyvinkää Järvenpää Karkkila Kerava Kirkkonummi Lohja Nurmijärvi Tuusula 1. Asuinkuntanne Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Raasepori Karkkila Kerava Kirkkonummi Lohja Mäntsälä

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu?

Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu? Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu? Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Nurmijärveläisten lasten kokemukset päivähoidossa

Nurmijärveläisten lasten kokemukset päivähoidossa 1 Nurmijärveläisten lasten kokemukset päivähoidossa Lasten näkemykset ovat puhuttelevia. Kaiken kaikkiaan 459 lasta vastasi Nurmijärvellä kyselyyn 29.2.2012 mennessä. Nuorin vastaaja oli yksivuotias ja

Lisätiedot

Lapset Luotu :25

Lapset Luotu :25 Lapset 2017 Luotu 22.02.2017 14:25 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä lapset 54 54 53 Yhteensä 54 54 53 Vastausprosentti 100% Lopettaneet 98.1% Kesken jättäneet 1.9% Eivät

Lisätiedot

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 2 (13) TÄLLAINEN MINÄ OLEN (lapsi täyttää vanhempien kanssa) Parhaat kaverini... Tykkään... Hoitopaikassa kivaa on... Olen hyvä...

Lisätiedot

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2017

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2017 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 07 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettiin oma laadunarviointikysely toimintaan osallistuneille lapsille ja heidän

Lisätiedot

Oulun varhaiskasvattaja Messut -2010. Miten meillä menee? -lapset arvioivat varhaiskasvatusta 19.11.2010. LTO, KM Piia Roos. Tampereen yliopisto

Oulun varhaiskasvattaja Messut -2010. Miten meillä menee? -lapset arvioivat varhaiskasvatusta 19.11.2010. LTO, KM Piia Roos. Tampereen yliopisto Oulun varhaiskasvattaja Messut -2010 Miten meillä menee? -lapset arvioivat varhaiskasvatusta 19.11.2010 LTO, KM Piia Roos Tampereen yliopisto ALEX 1,4v 20.11.2010 1 LASTEN ÄÄNI KUULUVIIN! MIKSI? LAPSILÄHTÖISYYS,

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä

Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä 11.2.2014 1 Lapsiasiavaltuutettu Ottaa selvää lasten mielipiteistä ja kertoo niistä aikuisille. Selvittää,

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Jyrki Reunamo Orientaatiokonferenssi 23.5.12 Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Nimi: Syntymäaika: Esiopetusryhmä: / 20 Suunnitelma on laadittu Perheenjäsenet: Lapseni lähimmät kaverit ja muut tärkeät ihmiset: Tärkeät puhelinnumerot: Erikoisruokavaliot

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

KOKEMUS. Kun kotona juodaan

KOKEMUS. Kun kotona juodaan :N KOKEMUS Kun kotona juodaan :N KOKEMUS Kun kotona juodaan Nimi: Ikä: Vanhempien nimet: Sisarukset: Päivämäärä: Työntekijä: LAPSEN KOKEMUS -TYÖKIRJA Tämä on sinun oma työkirjasi, johon voit kirjoittaa

Lisätiedot

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan 8.9.2014 Aiheet Mitä on CrossFit valmennettavien terveyteen liittyvät asiat, jotka valmentajan tulisi tietää/ ottaa huomioon harjoituksissa ja leireillä urheilevan

Lisätiedot

Jyrki Reunamo Orientaatioprojekti 2015

Jyrki Reunamo Orientaatioprojekti 2015 1 Kaiken kaikkiaan vuoden 2015 laadun arvioinnissa Nurmijärvellä 105 lasta ja vanhempaa vastasi kyselyyn 10.4.2015 mennessä. Vastaajien määrä väheni sillä vuonna 2012 arviointiin osallistui 460 lasta ja

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Ryhmän ehdot: : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä lapsenne on mukana) : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu-

Lisätiedot

KOTONA KOTOA KOTIIN A S I A K A S K O K E M U S K E S K U S T E L U T

KOTONA KOTOA KOTIIN A S I A K A S K O K E M U S K E S K U S T E L U T KOTONA KOTOA KOTIIN A S I A K A S K O K E M U S K E S K U S T E L U T S AT U R A U T I O, S U V I S A H A K A R I, K A I S A S J Ö H O L M 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Kotihoito Vastauksia 696 kpl (33% / yht. 2095)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

LASTEN KOKEMUKSIA PÄIVÄHOIDOSTA HYVINKÄÄLLÄ

LASTEN KOKEMUKSIA PÄIVÄHOIDOSTA HYVINKÄÄLLÄ LASTEN KOKEMUKSIA PÄIVÄHOIDOSTA HYVINKÄÄLLÄ Leena Kaiterniemi Hallinnon harjoittelija Orientaation lähteillä projekti Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma Ohjaaja Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto 26.3.2012

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 1. TIEDOT YKSIKÖSTÄ Päiväkoti Tuulenpesä * 4 ryhmää, 3 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 2. KIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ Kiusaaminen on

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

2. Mitä asioita haluaisit tehdä - yksin lukea, tehdä matematiikkaa kokeisiin lukeminen olla vessassa kokeet läksyt mennä kotiin

2. Mitä asioita haluaisit tehdä - yksin lukea, tehdä matematiikkaa kokeisiin lukeminen olla vessassa kokeet läksyt mennä kotiin OPPILAAT 14.2.2014 1. Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita koulussa? hyvä opetus liikunta, matematiikka, oppii lukemaan ruoka! työrauha välitunnit ja kaverit kivat opettajat hyvä luokkahenki saa oppia uutta

Lisätiedot

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET OMAT RUOKA-, LKUNTA- JA UNTOTTUMUKSET Nimi päivämäärä (v) (kk) (pv) Kyselyn tarkoituksena on pohtia arkisia tottumuksiasi. Kysely auttaa sinua huomaamaan, mitä hyvää ja arvokasta arjessasi on. Ole hyvä

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Merituulen koulu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Merituulen koulu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Lapsi työskentelee ja oppii

Lapsi työskentelee ja oppii Lapsi työskentelee ja oppii Esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhemmille suunnattu kysely keväällä 2015 Kyselyn aiheina: Lapsen työskentelytavat, lapsi oppii parhaiten, lastani kiinnostaa, toivoisin,

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin?

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Mirjam Kalland 13.9.2012 Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Yksin kotona? Usein esitetty kysymys Yksin pärjäämisen eetos ja epäily? Palvelujärjestelmän puutteet esimerkiksi

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011 Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011 Saarijärven kaupunki Soila Heinonen & Anna Kovanen 21.3.2012 Sisällys 1 JOHDANTO...1 1.1 TAK-arviointijärjestelmä

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSEN NÄKEMYS ITSESTÄÄN Me ihmiset olemme erilaisia ja meissä on erilaisia luonteenpiirteitä. Kerro itsestäsi, miten

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma. suunnitelma. (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014)

Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma. suunnitelma. (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014) Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma suunnitelma (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014) RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI HIPPIÄISET Mustolanperäntie 36 85800 Haapajärvi hippiaiset@selanne.net p.044-4456710

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta Vähintään 2 tuntia päivässä Vanhempainilta Silmät auki ja menoksi Tutkimukset osoittavat, että valtaosa lapsista liikkuu vähemmän, mitä heidän tasapainoinen kehityksensä edellyttää ja vähemmän, mitä vanhemmat

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA Järvenpään perusopetuksessa toteutettiin syksyllä 2008 koulukiusaamista koskeva kysely, johon vastasivat lähes kaikki perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaat. Kyselyn

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos 10.11.2016 Minkälaiset asiat huolestuttavat perheiden ajankäytössä? Viekö työ kaikki mehut: onko

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Fazer Food Services Kouluruokatutkimus 2015

Fazer Food Services Kouluruokatutkimus 2015 1 Fazer Food Services Kouluruokatutkimus 2015 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaista kouluruokailua lapset eri puolella Suomea ja eri ikäryhmissä toivovat. Miten

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Huoltajien lomake TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Tiedonsiirron tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä kodin, päivähoidon ja koulun kanssa. Tiedonsiirtolomakkeeseen kootaan

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.5.2017 Liite 2 44 Varhaiskasvatuspalvelut Luottamuksellinen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsi: Päiväkoti/perhepäivähoito: 2 Perustiedot perheestä Perheeseen kuuluvat

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit LEMPÄÄLÄN KUNTA 2013 Sivistyslautakunta 17.9.2013 Opetusministeriön laatimia, syksyllä 2009 valmistuneita perusopetuksen laatukriteereitä täydennettiin

Lisätiedot

Elämyksi kehittämisseminaari

Elämyksi kehittämisseminaari Elämyksi myksiä sisält ltävä kehittämisseminaari Könkäällä 31.3.2008 Anne Korva Merja Saukkoriipi EVÄIT ITÄ ELÄMÄÄ ÄÄN N RYHMÄT Ylitorniolla ja Pellossa pidetty: pienten lasten vanhemmille eri työntekij

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 4.6.0 Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt Anna-Liisa Kyhälä, Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos www.helsinki.fi/yliopisto 4.6.0 Tutkimusaineisto 009: Projektissa

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Syntymäaika: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET TAIDOT 1. Kuvaile millainen lapsi

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 0-2-VUOTIAAT. Lapsen nimi ja ikä. Lapsen kuva. Päivähoitopaikka.

ORIVEDEN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 0-2-VUOTIAAT. Lapsen nimi ja ikä. Lapsen kuva. Päivähoitopaikka. ORIVEDEN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 0-2-VUOTIAAT Lapsen nimi ja ikä Lapsen kuva Päivähoitopaikka Keskustelupäivä Täytä lomake vanhempien kertomaa osalta ja palauta pvm. mennessä päivähoitopaikkaan.

Lisätiedot

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä.

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. 1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. www.helsinki.fi/yliopisto 8.10.2012 1 2. Kehittäkää liikunnallisesti haastava hiekkasäkkipedagogiikka.

Lisätiedot

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi 1. Milloin lapsenne otti ensiaskeleensa? 2. Minkä ikäisenä lapsenne sanoi ensisanansa? Esimerkkejä ensisanoista (käännöksineen):

Lisätiedot

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN!

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa vanhempia heidän hoito- ja kasvatustehtävässään jotta arki vauvan kanssa sujuisi hyvin. Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisesti

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Välähdyksiä lasten maailmasta välähdyksiä tulevaisuudesta

Välähdyksiä lasten maailmasta välähdyksiä tulevaisuudesta Välähdyksiä lasten maailmasta välähdyksiä tulevaisuudesta Lapsen ääni ja peruspalvelut -päivä Jyrki Reunamo Merja Salmi 7.4.2011 Hyvinkää, Laurea Helsingin yliopisto 1. Ajatellaan että olet leikkimässä

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

TERVETULOA VANJÄRVEN PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA VANJÄRVEN PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA VANJÄRVEN PÄIVÄKOTIIN Kuvat on piirtänyt Inkeri 6-v Minä kirjoitan sinulle runon, ihan pienen ja yksinkertaisen, niin että kaiken ymmärrät. Sinä minulle hymyn säteilet, sen suloisen, niin suloisen,

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Arkipäivä kielen kehittäjänä

Arkipäivä kielen kehittäjänä Arkipäivä kielen kehittäjänä Päivi Homanen 18.3.2013 Jyväskylä Ajatusta arkeen se on siinä! Päivä täyttyy lukemattomista tilanteista, joissa voi harjoittaa lapsen kieltä ja kuuloa. Joka päivä Syödään Puetaan

Lisätiedot

Työntekijänä 24h taloudessa: Mobiilipäiväkirjatutkimus päivittäisestä hyvinvoinnista ja terveydestä

Työntekijänä 24h taloudessa: Mobiilipäiväkirjatutkimus päivittäisestä hyvinvoinnista ja terveydestä Työntekijänä 24h taloudessa: Mobiilipäiväkirjatutkimus päivittäisestä hyvinvoinnista ja terveydestä Anna Rönkä JY, Sanna Sihvonen JAMK, Mari Punna JAMK, Ulla Teppo JAMK & Kaisa Aunola JY Näkökulmamme epätyypilliseen

Lisätiedot