SOKLEX TYÖMAAOHJEITA. VALMISMUOTIN KÄSITTELY- JA VARASTOINTIOHJE s. 3. VALMISMUOTTIEN ASENNUSOHJEET s VALMISMUOTTIEN ASENNUSPIIRROKSET s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOKLEX TYÖMAAOHJEITA. VALMISMUOTIN KÄSITTELY- JA VARASTOINTIOHJE s. 3. VALMISMUOTTIEN ASENNUSOHJEET s. 4-5. VALMISMUOTTIEN ASENNUSPIIRROKSET s."

Transkriptio

1 SOKLEX TYÖMAAOHJEITA VALMISMUOTIN KÄSITTELY- JA VARASTOINTIOHJE s. 3 VALMISMUOTTIEN ASENNUSOHJEET s. 4-5 SOKLEX PERUSTUKSEN BETONOINNISTA s. 6 VALMISMUOTTIEN ASENNUSPIIRROKSET s. 7-9 VALMISMUOTTIEN TUENTAOHJEET s PORRASTUKSEN TEKO s Kangastie 1, PL SAARIJÄRVI puhelin

2 ALL IN ONE KAIKKI KERRALLA! SOKLEX LÄMPÖPOHJA SOKLEX Lämpöpohja on perustuksen ja alapohjan lämmin, luja ja laadukas rakenneratkaisu, joka koostuu SOKLEX EPS120 routaeristyksestä, valmiiksi raudoitetusta SOKLEX EPS perustusvalumuoteilla valetusta teräsbetoniperustuksesta sekä sisäpuolisesta SOKLEX EPS100 lattiaeristyksestä. SOKLEX Lämpöpohja säästää energiaa ja on routimisriskin kannalta turvallinen eristyskokonaisuus, joka eliminoi kylmäsillat. SOKLEX EPS VALUMUOTTI Valmiiksi raudoitettu ja lämpöeristetty Anturan ja sokkelin valu kerralla Paikallaan pysyvä sokkelihalkaisu Soveltuu useimpiin seinä- ja alapohjarakenteisiin Parantaa alapohjan lämmöneristystä Helppo asentaa, käsitellä ja työstää Valmis, helposti käsiteltävä pinta Pieni betonin menekki Ei synny käyttökelvotonta puutavaraa Kohdekohtainen rakenneratkaisu Myös talvirakentamiseen Nolla-, matalaenergia- ja passiivirakenteisiin. SOKLEX EPS120 ROUTA Routavaurioita syntyy routivassa maaperässä olevan veden päästessä jäätymään. Tällöin maa-aineksen tilavuus kasvaa ja aiheuttaa routanousua, joka vahingoittaa perustusrakenteiden rakennusten perustus- alle. ja seinärakenteita. SOKLEX EPS100 LATTIA Sekä maanvaraisten että tuulettuvien alapohjien eristämiseen Saatavissa eri lattiakuormituksille sopivina puristuslujuuksina Pientaloissa alapohjaeristeen paksuus noin mm, lattialämmitystapauksissa min. 200 mm. Koko alapohjassa käytetään samaa eristyspaksutta, jolloin alapohjan lämpötilakenttä on tasainen. Sokkelin ulkopuolisilla, vaakasuuntaisilla SOKLEX EPS 120 routaeristeillä estetään tehokkaasti roudan eteneminen perustusrakenteiden alle.

3 3 SOKLEX VALUMUOTIN KÄSITTELY- JA VARASTOINTIOHJE SOKLEX VALUMUOTIN KÄSITTELYSTÄ Käsittelyjen ja kuljetuksien aikana on huolehdittava siitä, että raudoitukset eivät pääse liikkumaan ja vaurioittamaan muotin pintaa. Vahinkojen välttämiseksi on erityisesti varottava raudoitteiden jatkoksia, jotka tulevat noin 600 mm muotin ulkopuolelle. Muotteja tulee mahdollisuuksien mukaan nostaa aina alimmasta muottilevystä. Nostamista nurkasta on vältettävä, koska tällöin on vaarana kulman lohkeaminen. Kuljetuksissa tai siirroissa mahdollisesti lohjenneet EPS -kappaleet voidaan kiinnittää paikoilleen esimerkiksi polyuretaanivaahdolla sekä ohuilla ( 6 mm) harjaterästapeilla. Kuorma puretaan autosta käsin, joten työmaalla tarvitaan kuljettajan apuna 2 henkilöä. Purkaminen pudottamalla on kielletty, jotta muotit eivät vaurioituisi. SOKLEX VALUMUOTIN VARASTOINNISTA SOKLEX valumuotit varastoidaan työmaalla tasaisella alustalla aina siten, että rakennuksen sisäpuolinen osa muotista on alaspäin. Näin suojataan parhaiten muotin pintaa näkyvän sokkelin osalta. Talvella estetään muottien kiinnijäätyminen alustaansa laittamalla poikittaiset laudat (50x100) 2 kpl muottipinon alle ja laudat (22x100) 2 kpl muottikerroksien väliin. Aluslaudat sijoitetaan muotin läpäisevien kennojen kohdalle noin metrin päähän kummastakin päästä. Muottilevy, joka poistetaan valun jälkeen näkyvän sokkelin osalta, on sisäpinnaltaan erikoiskäsitelty muottiöljyllä. Pitkäaikaisessa varastoinnissa ja vaihtelevissa työmaaolosuhteissa öljyn irrotusominaisuudet saattavat heiketä. Tällöin käsittely on uusittava ennen betonivalua, jotta eristelevy voidaan helposti poistaa näkyvän sokkelin osalta. Uusintakäsittelyyn soveltuu esimerkiksi pellavaöljy tai kasviöljypohjainen teräketjuöljy. Huom! Auringon UV-säteily muuttaa suojaamattoman SOKLEX valumuotin pinnan kellertäväksi pitkäaikaisessa ulkovarastoinnissa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta haitallisesti muotin ominaisuuksiin eikä edellytä erityisiä suojaustoimenpiteitä työmaalla. Huom! SX-Lämpöpohja Oy ei vastaa SOKLEX tuotteiden huolimattomasta tai vastoin ohjeita tehdystä käsittelystä ja varastoinnista aiheutuvista vahingoista.

4 4 SOKLEX VALUMUOTTIEN ASENNUSOHJEET 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon ja tiivistetään kerroksittain huolellisesti tärylevyllä. Tässä vaiheessa asennetaan routalevyjen alle jäävät salaoja- ja sadevesiputket. Routaeristelevyille on varattava riittävä tila pohjatöiden yhteydessä. 2. Tiivistetyn, tasatun sorakerroksen päälle asennetaan vähintään 300 mm muottia leveämpiä kierrätysmuovilautoja korkolaudoiksi poikittain kahden metrin välein; jokaisen muotin alla tulee olla vähintään kaksi lautaa, jotka vaaitaan molemmista päistään tarkasti oikeaan korkeuteen. Korkolaudan yläpinta on anturan alapintataso. 3. Linjalanka asennetaan valmiin sokkelipinnan linjaan (= muotin ulkokuoren sisäpintaan) linjapukkeihin ennen Soklex -valmismuottien asentamista tai kiinnitetään esimerkiksi Ø 6 mm harjaterästapeilla tai nauloilla muotteihin niiden alustavan asentamisen jälkeen. Ennen muottien asentamista pitää tehdä katkaisusuunnitelma, jolloin vältetään turha muottihukka. 4. Muottien asentaminen aloitetaan jostakin rakennuksen nurkasta työstämällä nurkkaan tulevien valmismuottien päät toisiinsa sopiviksi, katso sivun 6 ulko- ja sisäkulman teko-ohjeet. Nurkkia tehdessä teräkset taivutetaan metalliputken avulla kulman muotoon. Mikäli käytetään irrallisia kulman tai suoran muotin jatkosteräksiä, niin ensin sidotaan alateräkset toisesta päästään sitomalangoilla muotin alateräksiin. Sen jälkeen liittyvä muotti työnnetään yhteen pujottamalla muotin jatkosteräkset jo asennetun Soklex -valmismuotin hakojen sisäpuolelle. 5. Näin edetään, kunnes rakennuksen ulkopiirin kaikki muotit on asennettu, jonka jälkeen suoritetaan vielä tarkistusmittaukset. Tässä yhteydessä on tarkistettava myös ristimitta! Nurkkien ja suorien jatkosten toisiinsa liittäminen kannattaa varmistaa Ø 6 mm harjaterästapeilla. 6. Seuraavaksi aloitetaan alustava soratäyttö valmismuottien molemmin puolin mm sorakerroksella. Tässä yhteydessä asennetaan ulkopuolen vaakasuuntainen routaeristys (EPS 120 Routa) routasuojaussuunnitelman mukaisesti. Routalevyt voivat samalla toimia sokkelimuottien ohjauslinjana.

5 5 7. Lopullinen soratäyttö aloitetaan ulkopuolelta asettaen aluksi soraa routalevyjen päälle ja seuraavaksi muottia vasten sisäpuolelle. Sen jälkeen täyttötyötä jatketaan kerroksittain vuorotellen ulkopuolelle ja sisäpuolelle. Täyttö tehdään näkyvän sokkelin puolella noin 100 mm muotissa olevan katkaisuviivan yläpuolelle ja samaan korkeuteen myös sisäpuolella. Täyttötyön yhteydessä tarkkaillaan, että valmismuotit pysyvät paikoillaan ja sokkelilinjat suorina. Varmistaminen sujuu 8. Seuraavaksi sidotaan muotin yläosan limittäiset raudoitusjatkeet tai irralliset raudoitusjatkeet sitomalangoilla yhteen. Raudoitustyön jälkeen asennetaan 50x100 mm puutavarasta valmistettu yläpään tuenta paikoilleen. Lisäksi muotin yläreuna tuetaan noin 3-4 m välein maahan ankkuroiduilla vinotuilla. Varmistakaa vielä tässä vaiheessa ulkoreunan suoruus. Myös muottien ulkokuorien sisäpintojen tulee jatkua samassa tasossa. Yli 1000 mm korkeat muotit vaativat lisätuennan. Katsokaa tuentapiirrokset sivuilla Valmismuotin raudoitteet ripustetaan tuennan poikittaislautoihin (22x50 tai 22x100 mm) niin, että alateräkset ovat vähintään 50 mm irti alussorastuksesta ja samalla varmistetaan, että raudoitukset ovat vaakasuunnassa oikealla kohdalla ottaen huomioon ympäristöluokan vaatimat suojaetäisyydet. 10. Betonointi tehdään tasaisesti sisä- ja ulkokuoren väliin. Valukerrokset tiivistetään sauvatäryttimellä ja samalla varmistetaan anturaosan täyttyminen. Muotit täytetään tasaisesti halkaisun molemmin puolin. Betonointi on helpointa tehdä betonipumpulla. Suositeltavan massan maksimiraekoko on # 16 mm ja notkeusluokka S3 (1-2 svb o ). Lujuusluokan määrittelee rakennesuunnittelija, yleensä betoni on säänkestävää rakennebetonia C25/30 (K30). Pumppauksen ja tiivistyksen jälkeen valun yläpinta hierretään tasaiseksi ja asennetaan siihen liittyvien rakenteiden vaatimat tartuntateräkset ja / muut tartunnat. 11. Muottien yläpään tuenta puretaan ja muotin ulkopuolen (tarvittaessa sisäpuolen) eristelevy poistetaan muotissa olevaa katkaisuviivaa myöten 2-5 vuorokautta betonoinnin jälkeen vallitsevista ympäristöolosuhteista riippuen. Eristelevy kannattaa leikata esimerkiksi käsi- tai moottorisahalla. Irrotettu levy voidaan hyödyntää lisälämmöneristeenä esim. rakennuksen alapohjaa eristettäessä. 12. Sokkeli on valmis ja näkyviin jää mattamainen ja karhea betonipinta, joka voidaan helposti käsitellä ja pinnoittaa rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Luja ja lämmin SOKLEX teräsbetoniperustus on valmis.

6 OHJEITA SOKLEX PERUSTUKSEN BETONOINNISTA 6 Perustuksien valamiseen soveltuu useimmiten normaalisti kovettuva betoni, jonka määrittelee rakennesuunnittelija. Betoni on yleensä suositusten mukaisesti säänkestävää rakennebetonia, lujuusluokka C25/30 (K30).Suositeltavan massan maksimiraekoko on # 16 mm ja notkeusluokka S3 (1-2 svb o ). Betonointi suoritetaan betonipumppuautolla. Suosittelemme betonipumppauksessa 80 mm letkusupistajan käyttöä. Talvibetonoinnissa on tarkistettava betonin toimittajan suosituspakkasraja pumppuauton toiminnalle. Betoni valetaan tasaisesti sokkelihalkaisun molemmin puolin. Näin varmistetaan halkaisun paikallaan pysyminen. Valukerrokset (max 400 mm) tiivistetään sauvatäryttimellä max 38 mm (palkin ulkokuoren = 80 mm, sauvatärytin < 38 mm). Betonin tiivistäminen on tehtävä huolella, koska tarkoituksena on saada betoni täyttämään ja ympäröimään raudoitus täydellisesti, poistaa massasta ylimääräinen ilma sekä saada betonin ainesosat hakeutumaan lähemmäksi toisiaan. Tiivistystehon tarve on oleellisesti riippuvainen betonimassan notkeudesta. Liiallista tiivistystehoa on vältettävä, jottei betonimassan ainesosat eivät erotu ja muottirakenteet pysyvät mitoissaan. Soklex -valmismuotteja käytettäessä suosittelemme sauvatäryttimen pistoja joka kennoväliin (n. 300 mm:n välein), tärytys jatkuvalla liikkeellä (tärytysaika paikallaan noin 5 s). Täryttimen on tiivistettäessä ulotuttava myös alempaan valukerrokseen, jotta jokainen uusi massakerros liittyy hyvin aikaisemmin valettuun betoniin. Valun, tiivistämisen ja hiertämisen jälkeen betonipinta tulee suojata etenkin kesällä liian nopean kuivumisen estämiseksi, muuten pintaosa voi halkeilla veden haihtuessa. Talviaikanakaan betonia ei yleensä tarvitse lisälämmittää SOKLEX valumuotin hyvän lämmöneristävyyden ansiosta. Talvivalun jälkeen tulee muotti kuitenkin heti peittää valumatolla tai eristelevyllä, jotta betoni ei pääse voimakkaasti jäähtymään tai jopa jäätymään ennen kuin se on saavuttanut jäätymislujuuden 5 MPa. Talvibetonoinnissa on huolehdittava siitä, että perusmaa on lumesta puhdas ja sula. Tilausta tehtäessä betonin toimittajalle tulee ilmoittaa / tarkistaa: työmaan tarkka osoite, puhelinnumero ja yhdyshenkilö tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero betonin määrä m 3 betonin laatu (lujuusluokka, maksimiraekoko, notkeus) pakkasraja valukohde, erikoisvaatimukset: käytetään EPS perustusvalumuotteja, varsinkin tilattaessa lämmitettyä betonia (kuumabetonia) toimituksen alkamisaika toimitusnopeus m 3 /h ja tiedossa olevat valutauot purkaustapa ja purkausaika toimituskalusto laskutusosoite Käyttöturvallisuusohjeet / Betonin käyttöön liittyviä vaaratekijöitä sekä turvallisuustoimenpiteitä: Vaaratekijöitä: R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Turvallisuustoimenpiteitä: S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S24 Varottava tuoreen betonin joutumista iholle. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min. ajan) ja mentävä lääkäriin. S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien tai kasvojen suojainta. Huom! Pyydä tarvittaessa betonitoimittajalta valmisbetonin käyttöturvallisuustiedot tai ohjeet betonin käytöstä. SX-Lämpöpohja Oy ei vastaa betonin käsittelystä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

7 SOKLEX VALUMUOTTIEN ASENNUSPIIRROKSET 7 Sokkelihalkaistut muotit ULKOKULMAN TEKO-OHJE SISÄKULMAN TEKO-OHJE Muotit ilman sokkelihalkaisua ULKOKULMAN TEKO-OHJE SISÄKULMAN TEKO-OHJE

8 SOKLEX VALMISMUOTTIEN ASENNUSPIIRROKSET 8 KULMAN ULKOKUOREN LIITOKSEN VARMISTAMINEN HARJATERÄSTAPEILLA SUORAN MUOTTILIITOKSEN VARMISTAMINEN HARJATERÄSTAPEILLA SAUMAN TIIVISTÄMINEN URETAANIVAAHDOLLA SOKLEX-ERKKERIN TEKO-OHJE SOKKELIPILASTERIN ASENNUSPERIAATE VÄLISEINÄN LIITTYMINEN PÄÄKIERTOON

9 9 SOKLEX VALUMUOTTIEN ASENNUSPIIRROKSET A1 ASENNUSOHJE PAALUHATUILLE A2 ASENNUSOHJE PAALUPERUSTUKSELLE A3 ASENNUSOHJE PAALUPERUSTUKSELLE A4 ASENNUSOHJE PAALUPERUSTUKSELLE

10 10 SOKLEX VALUMUOTTIEN TUENTAPIIRROKSET T1 TUENTAOHJE muotin korkeus mm T2 TUENTAOHJE sisäkuori madallettu, muotin korkeus mm T3 TUENTAOHJE muotin korkeus mm T17 TUENTAOHJE sisäkuori madallettu, muotin korkeus mm

11 SOKLEX VALUMUOTTIEN TUENTAPIIRROKSET T14 TUENTAOHJE sisäkuori madallettu yli 300 mm T16 TUENTAOHJE sisäkuori madallettu, ilman sisäpuolista soraa T4 TUENTAOHJE muotin korkeus mm (ilman soraa) T21 TUENTAOHJE ulkokuori madallettu, muotin korkeus mm

12 12 SOKLEX VALUMUOTTIEN TUENTAPIIRROKSET T6 TUENTAOHJE sokkelihalkaistu reunavahvistettu laatta T7 TUENTAOHJE reunavahvistettu laatta T8 TUENTAOHJE pilarianturamuotille T9 TUENTAOHJE korkealle pilarianturamuotille T10 TUENTAOHJE U-muotille (sokkelipalkkimuotti) T11 TUENTAOHJE korkealle U-muotille (sokkelipalkkimuotti)

13 13 T13 YLÄPINNAAN PORRASTUKSEN RAKENTAMINEN VAIHEITTAIN SOKLEX MUOTEILLA Porrastuksen rakentaminen VAIHE 1 muottien limitys Porrastuksen rakentaminen VAIHE 2 muottien kiinnitys toisiinsa Porrastuksen rakentaminen VAIHE 3 vaakatuenta ja lisäpala Porrastuksen rakentaminen VAIHE 4 pystytuenta ja muottilukot Porrastuksen rakentaminen VAIHE 5 soratuenta Porrastuksen rakentaminen VAIHE 6 porrastus valmiina 35 Lisätietoja porrastuksen tekemisestä asennusneuvonnastamme. Pdf- ja dwg-leikkauskuvat ovat nähtävissä ja tulostettavissa kotisivuillamme

14 14 T15 ANTURATASON PORRASTUKSEN RAKENTAMINEN VAIHEITTAIN SOKLEX MUOTEILLA Porrastuksen rakentaminen VAIHE 1 muottien limitys Porrastuksen rakentaminen VAIHE 2 lisäraudoituksen asennus Porrastuksen rakentaminen VAIHE 3 vaakatuenta ja lisäpala Porrastuksen rakentaminen VAIHE 4 muottilukkojen asennus Porrastuksen rakentaminen VAIHE 5 soratuenta Porrastuksen rakentaminen VAIHE 6 porrastus valmiina Lisätietoja porrastuksen tekemisestä asennusneuvonnastamme. Pdf- ja dwg -leikkauskuvat ovat nähtävissä ja tulostettavissa kotisivuillamme

15 15 SOKLEX PERUSTUKSEN RAKENTAJAN MUISTILISTA Tarvikkeita muottien asentamista varten Kierrätysmuovilautoja korkolaudoiksi, jokaisen muotin alla tulee olla vähintään kaksi lautaa Routalevyt rakennesuunnitelman mukaisesti, yleisimmin käytetty eristelevylaatu = EPS 120 Routa Salaoja- sadevesiputket ja tarkastuskaivot, oikein tehty salaojitus sijaitsee anturan alapinnan alapuolella ja sen kaadot ovat riittävät (1:3) Soraa täyttöjen tekemiseksi 50x100 mm puutavaraa yläpään tuentaa ja vinotukia varten 22x50 tai 22x100 mm lautaa yläpään tuennan poikittaislautoja varten Mikäli ei voida käyttää soratuentaa ja/tai käytetään korkeita muotteja (yli 1000 mm), niin muotit vaativat lisätuennan asennusohjeiden mukaisesti, otettava huomioon lisäpuutavaran määrä sekä alumiinitangot muottisiteiksi Harjaterästappeja muottiliitoksien varmistamiseen Sitomalankaa raudoitusjatkeiden sitomista varten Nauloja Tartuntateräkset + muut mahdollisesti tarvittavat lisäteräkset Tarvittavat muottien asennustyökalut ja koneet Tärylevy Vaaituskoje tai rakennuslaser ja mittauslatta Käsityökalut (vasara, rullamitta, kynä, voimapihdit, surrikoukku, betonin hierrin, lapio) Moottorisaha tai hienohampainen saha Kaivinkone täyttötyön ajaksi ESIMERKKI ROUTA- JA ALAPOHJAERISTÄMISESTÄ SOKLEX EPS ERISTELEVYILLÄ

16 SOKLEX LÄMPÖPOHJA TALOSI TURVA LÄMPÖÄ, LUJUUTTA, LAATUA VAIVATTOMASTI!

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet EPS-eristeiden asennusohjeet Routa- ja lattiaeristeet EPS-lämmöneristeet EPS-eristeet ovat polystyreenistä valmistettuja lämmöneristeitä, joita käytetään laajalti rakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä,

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Ladottavan lämpöharkon työohjeet

Ladottavan lämpöharkon työohjeet Ladottavan lämpöharkon työohjeet 2 1 YLEISTÄ...3 2 LÄMPÖHARKKOJEN OMINAISUUDET...3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ...4 3.1 Modulimitoitus...4 3.2 Mittaukset...4 4 TYÖVAIHEET...4 4.1 Toimitus, harkkolavat ja harkkojen

Lisätiedot

Asennusohjeet. Savon Talo ja Kalusto Oy. www.stkloghomes.com. Kiviranta 15, 70870 Hiltulanlahti (Kuopio) Puh. 010 440 7980 Fax 017 362 0398

Asennusohjeet. Savon Talo ja Kalusto Oy. www.stkloghomes.com. Kiviranta 15, 70870 Hiltulanlahti (Kuopio) Puh. 010 440 7980 Fax 017 362 0398 Asennusohjeet Savon Talo ja Kalusto Oy Kiviranta 15, 70870 Hiltulanlahti (Kuopio) Puh. 010 440 7980 Fax 017 362 0398 www.stkloghomes.com 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSLUPA...3 HIRSIRAKENNUKSEN VARASTOINTI...3

Lisätiedot

Leca -harkkorakenteet

Leca -harkkorakenteet Leca -harkkorakenteet Työohje PERUSTUKSET Leca Lex perusharkot ULKOSEINÄT Leca Design harkot, Leca Term harkot 4-15 / 1.3.2014 korvaa esitteen 4-15/1.3.2012 www.e-weber.fi SISÄLTÖ 1 LECA PERUSTUSTYYPIT

Lisätiedot

Express-liittolevyllä rakennat hyvät pohjat

Express-liittolevyllä rakennat hyvät pohjat Express-liittolevyllä rakennat hyvät pohjat Helppoutta ala- ja välipohjaan 8/2010 Express-liittolevy Lysmäväli 80 mm Tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00093-09 Hyväksyntä on mm:n liittolevylle. HYVÄN TALON POHJA

Lisätiedot

Kuljetuskalusto Purku Valmistelevat toimenpiteet Harkkojen vastaanotto 5 Varastointi työmaalla Muistutukset

Kuljetuskalusto Purku Valmistelevat toimenpiteet Harkkojen vastaanotto 5 Varastointi työmaalla Muistutukset TYÖOHJE 3/2014 SISÄLTÖ 1 FINNEPS-HARKON VARASTOINTI JA VASTAANOTTO 4 Kuljetuskalusto Purku Valmistelevat toimenpiteet Harkkojen vastaanotto 5 Varastointi työmaalla Muistutukset 2 FINNEPS-ANTURA JA SOKKELIHARKKO

Lisätiedot

LUJA-VALUHARKKOJEN!ME-380!JA!ME-400 TYÖOHJE

LUJA-VALUHARKKOJEN!ME-380!JA!ME-400 TYÖOHJE LUJA-VALUHARKKOJEN!ME-380!JA!ME-400 TYÖOHJE 2 9.7.2010 VALUHARKKOJEN ME-380 JA ME-400 TYÖOHJE YLEISTÄ Nämä työohjeet koskevat ainoastaan Lujabetoni Oy:n valmistamia valettavia eristeharkkoja ME-380 ja

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

Pienrakentajan Vetonit-kuivabetoniopas

Pienrakentajan Vetonit-kuivabetoniopas Pienrakentajan Vetonit-kuivabetoniopas 4-52 15.4.2006 Korvaa esitteen 4-52 / 1.1.2005 www.maxit.fi Pienrakentajan Vetonit-kuivabetoniopas Kuivabetonit ovat vuodesta 1969, jolloin toimme ensimmäisen S 100

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT 4 2. HARKKOPERUSTUKSET 7 2.1 Perustamistavan valinta 7 2.2 Matala

Lisätiedot

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET

ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET Alkusanat Tämä ohje koskee Ansion Sementtivalimo Oy:n valmistamia ontelolaattoja. Se on tarkoitettu rakennusliikkeiden, työmaiden ja asennusliikkeiden käyttöön. Se opastaa

Lisätiedot

FORMEX ja talosi on hyvällä pohjalla

FORMEX ja talosi on hyvällä pohjalla FORMEX ja talosi on hyvällä pohjalla Formex-perustusjärjestelmä 8/2010 HYVÄN TALON POHJA www.formex.fi Formex-anturaperustusjärjestelmä...... ja työ jatkuu jo seuraavana päivänä. Anturamuotit esivalmistetaan

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT YLEISESTI 3 1.1 Kevytsoraharkko tuotteena 4 1.2 Ainutlaatuinen seinärakenne 4 2. HARKKOPERUSTUSTEN suunnittelu

Lisätiedot

Leca perustus Suomalaisten kestosuosikki

Leca perustus Suomalaisten kestosuosikki PERUSTUSratkaisut Leca perustus Suomalaisten kestosuosikki 3 10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 3-10/15.10.2009 www.e-weber.fi SISÄLTÖ PERUSTUSLAKI 3 MAANVARAINEN LECA PERUSTUS 4 1. Kaivutyöt 4 2. Tasaussorakerros

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje

Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi... 3 Pihakivien ja -laattojen käyttö... 4 Pihakivien ja -laattojen valinta... 5 Kiveyksen rakentamisvaiheet...

Lisätiedot

K A A P E L I N S U OJA U S JÄ R J E S T E L M Ä U P O N O R T R I P L A. Kaapelinsuojauksen suunnittelu- ja asennusohje.

K A A P E L I N S U OJA U S JÄ R J E S T E L M Ä U P O N O R T R I P L A. Kaapelinsuojauksen suunnittelu- ja asennusohje. K A A P E L I N S U OJA U S JÄ R J E S T E L M Ä U P O N O R T R I P L A Kaapelinsuojauksen suunnittelu- ja asennusohje 04 l 2008 34701 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmien

Lisätiedot

Legalett perustus ja lattialämmitys pakettina

Legalett perustus ja lattialämmitys pakettina Teksti: jh Kuvat: Legalett Rakennuksen alapohjan tiivistetyn sorapatjan päälle asennetaan 200 mm:n eristekerros. Tämän päälle asennetaan tarvittava teräs- Legalett-lämpöperustustuksessa yhdistyvät kestävä

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje. www.pihakivi.com

Pihakivien asennusohje. www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi 2 Pihakivien ja -laattojen käyttö 5 Pihakivien ja -laattojen valinta 6 Kiveyksen rakentamisen työvaiheet 7

Lisätiedot

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa 697 TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa TALVIOLOSUHTEET Talvikausi on se aika vuodesta, jolloin vuorokautinen keskilämpötila on nollan alapuolella. Etelä-Suomessa talven pituus on keskimäärin

Lisätiedot

8.9.2010. PROOFEX veden- ja kaasuneristys

8.9.2010. PROOFEX veden- ja kaasuneristys 8.9.2010 PROOFEX veden- ja kaasuneristys SISÄLLYSLUETTELO PROOFEX ENGAGE POLYETEENIKERMI... 1 PROOFEX LM... 4 PROOFEX WG... 7 SUPERCAST PVC TYÖSAUMANAUHAT... 10 PROOFEX 3000 KERMI VEDENERISTYKSEEN... 15

Lisätiedot

SOKLEX-perustusvalumuoteilla lämpimät ja lujat teräsbetoniperustukset

SOKLEX-perustusvalumuoteilla lämpimät ja lujat teräsbetoniperustukset Valmis, raudoitettu perustusmuotti soveltuu kaikkiin perustustyyppeihin rakennesuunnittelijan mitoituksen mukaisesti. Luonnonvoimia vastaan lujin ja kestävin perustus syntyy paikalla valetusta teräsbetonirakenteesta.

Lisätiedot

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis-

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

weber.vetonit juotoslaastit Työohje www.e-weber.fi 4 62 / 1.7.2011

weber.vetonit juotoslaastit Työohje www.e-weber.fi 4 62 / 1.7.2011 weber.vetonit juotoslaastit Työohje 4 62 / 1.7.2011 www.e-weber.fi SISÄLTÖ 1 WEBER.VETONIT JUOTOSLAASTIEN KÄYTTÖKOHTEITA 3 2 ANKKUROINTIPULTIT JA PERUSTUSRUUVIT 4 2.1 Esityöt 4 2.2 Juotostyöt 4 3 KONEEN

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje

Pihakivien asennusohje Pihakivien asennusohje Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi 4 Pihakivien ja -laattojen käyttö 6 Pihakivien ja -laattojen valinta 7 Kiveyksen asennus lyhyesti 8 Valmistelevat työt 10 Pihakiveyksen

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 1 YLEISTÄ... 3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET... 3 3 SUUNNITTELU... 3 3.1 Mitoitus... 3 3.2 Aukkojen ylitykset... 5 3.3 Kantavat rakenteet... 5 4 TYÖVAIHEET...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MUOTTIHARKOISTA VAHVAT RAKENTEET

MUOTTIHARKOISTA VAHVAT RAKENTEET MUOTTIHARKOISTA VAHVAT RAKENTEET Miksi teet muottilaudoituksen? Tai miksi muuraat? Pääset vähemmälläkin, ja tulos on yhtä hyvä. Nykyaikainen ja tutkittu Muottiharkko tarjoaa paremman ratkaisun vaivattomaan

Lisätiedot