Pohjois-Karjalan sote-hanke Kuntafoorumi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan sote-hanke Kuntafoorumi"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan sote-hanke Kuntafoorumi WLAN : UEF-CONF, SALASANA: Vaasa2015 Perussopimusesitys ja yhteenveto rahoitusmallista nähtävissä osoitteessa pkssk.fi/materiaalit Kuntafoorumi

2 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valmistelun taustaa; miksi ja miten? Asko Saatsi, kaupunginjohtaja, Nurmes hallinto- ja taloustyöryhmän puheenjohtaja Kuntafoorumi

3 Kuntafoorumi

4 Valmistelun eteneminen Huhmarissa pidetyn kuntafoorumin jälkeen P-K Sote loppuraportti (toimii perustamissuunnitelmana) lähetettiin kuntiin Rahoitusmallityöryhmä kokoontui kesä-elokuun aikana 7 kertaa ja vertaili 10 erilaista mallia ja teki yksimielisen ehdotuksen mallista Kesä-elokuussa pidettiin kaksi työpajaa, joiden teemoina olivat järjestämismalli, rahoitus, perussopimus, kuntien päätöksenteko Kuntafoorumi

5 Valmistelun eteneminen Huhmarissa pidetyn kuntafoorumin jälkeen Hallinto- ja taloustyöryhmä on kokoontunut 2 kertaa ja viimeistellyt perussopimuksen seuraavien osioiden osalta Omistajaohjaus, rahoitus ja peruspääoma Päätöksenteon aikataulutus suunniteltiin elokuussa. Kunta- ja sotejohtajista muodostuva koordinaatioryhmä käsitteli em. asiat Ohjausryhmä käsitteli em. asiat Kuntafoorumi

6 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Perussopimus Eeva-Liisa Auvinen, kaupunginjohtaja, Kitee Hallinto- ja taloustyöryhmän jäsen Kuntafoorumi

7 Perussopimus On strateginen, kuntien välinen valtuustojen hyväksymä sopimus Perustuu vapaaehtoiseen sopimiseen Kuntafoorumi

8 Pääperiaatteita Kuntayhtymälle siirtyy vastuu jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Palveluiden tuottamisessa erilaiset tavat ovat mahdollisia Kullakin jäsenkunnalla on yhtymävaltuustossa yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3500) asukasta kohti, kullakin jäsenellä on yksi ääni Ei äänileikkuria Kuntafoorumi

9 Pääperiaatteita 100% jäsenyys merkitsee 100% päätöksentekoon osallistumista Kuntien yhteinen omistajaohjaus määrittää kuntayhtymälle vuosittain sitovan talousarviokehyksen ja strategiset linjaukset Järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat kustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla korvauksella Kuntafoorumi

10 Perussopimuksen rakenne Luku 1 Kuntayhtymä Luku 2 Yhtymävaltuusto Luku 3 Yhtymähallitus Luku 4 Tarkastuslautakunta ja johtokunnat Luku 5 Omistajaohjaus Luku 6 Suunnittelu, talous ja tilinpäätös Luku 7 Kuntayhtymän toimintojen ja investointien rahoittaminen Luku 8 Hallinnon ja talouden tarkastaminen Luku 9 Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys Luku 10 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Kuntafoorumi

11 Tehtävät Järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelut toteutetaan väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä tukien asukkaiden itsenäistä arjessa selviytymistä Kuntafoorumi

12 Tehtävät Kuntayhtymä voi tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut seuraavin tavoin: o tuottamalla ne itse o kuntalaissa (410/2015) tarkoitetulla tavalla sopimuksin yhdessä toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, o hankkimalla palveluja muulta palvelujen tuottajalta o antamalla palvelujen käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisen palvelusetelin tai o muulla laissa säädetyllä tavalla Kuntayhtymä on erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuoltopiiri Kuntayhtymä voi myydä palveluja ulkopuolisille tahoille Kuntafoorumi

13 Palvelujen järjestäminen ja tilajärjestelyt Ensisijaisesti kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaille Kaikki Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinäveden kunta Kuntayhtymä ei omista toimitiloja, vaan vuokraa tarvitsemansa toimitilat ja niihin liittyvät koneet ja laitteet ensisijaisesti jäsenkunnilta ja Pohjois-Karjalan kiinteistö- ja tukipalvelujen kuntayhtymältä Kuntafoorumi

14 Peruspääoman muodostaminen Kuntayhtymän peruspääoma määritellään mukaan lähtevien kuntien asukaslukujen ( )suhteessa. Peruspääoma on alkaen euroa. Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät jäsenkuntaosuuksien suhteessa Kuntafoorumi

15 Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuuston jäsenten valinta Kullakin jäsenkunnalla on yhtymävaltuustossa yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3500) asukasta kohti Jäsenten äänivalta Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni Äänileikkuria ei ole (äänileikkuri= vaikka jollakin jäsenkunnalla äänienemmistö, ei voi ratkaista yksin) Kuntafoorumi

16 Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuuston tehtävät Vähintään neljä kokousta vuodessa Kuntalain mukaiset päätökset Toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä Yhtymävaltuuston päätösvalta Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on edustettuna 2/3 kuntayhtymän jäsenkunnista ja kokouksessa edustettujen kuntien asukasluku on vähintään puolet kuntayhtymän jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta Mikäli jokin kunta on kuntayhtymän jäsen vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta, kunta osallistuu päätöksentekoon vain siltä osin Kuntafoorumi

17 Täysjäsenyyden ja osajäsenyyden välinen ero? Antti Turunen, LKT, johtajaylilääkäri PKSSK Kuntafoorumi

18 Alueellisia yhdessä tuotettuja, sopimuksiin perustuvia toimintoja tällä hetkellä Yhteispäivystys (edellyttää ympärivuorokautista labraa ja röntgeniä) Röntgen (Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Lieksa) Lääkehuolto (kaikki kunnat) Apuvälineet, hankinta ja huolto ja logistiikka (kaikki kunnat) Infektio- ja sairaalahygieniayksikön palvelut siltä osin kuin ne eivät ole erikoissairaanhoitoa Työterveyshuollon järjestäminen (THL 18 ) Sosiaalipäivystys Potilasasiamies Sosiaaliasiamies Hankintatoimi siltä osin kuin se on sotessa Valmiussuunnittelu perusterveydenhuollossa otettujen patologisten näytteiden diagnostiikka Jalkautuva erikoissairaanhoito Kuntoutusohjaajapalvelut Terveyden edistämisen palvelut Vaativa kuntoutus, ellei se ole erikoissairaanhoitoa Erityistyöntekijät (puheterapeutit, toimintaterapeutit, psykologit, ravitsemusterapeutit jne) Päihdehuollon laitospalvelut Kuntafoorumi

19 Yhtymähallitus Yksitoista (11) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni Kaikilla kunnilla on yhtymähallituksessa vähintään puhe- ja läsnäolo-oikeus Kuntafoorumi

20 Omistajaohjaus Kuntien yhteinen omistajaohjaus määrittää kuntayhtymälle vuosittaisen sitovan talousarviokehyksen sekä omistajuuteen liittyvät strategiset linjaukset neuvoteltuaan sitä ennen kuntayhtymän kanssa Kuntakohtaiset paikalliset neuvottelukunnat ( 5-7 jäsentä) yhteensovittavat kunta-sote-rajapintaan liittyviä toimintoja Kuntafoorumi

21 Talousarvio ja -suunnitelma Jäsenkunnille varataan riittävän ajoissa tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämiseksi Yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja suunnitelmaksi toimitetaan yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille viimeistään 30. marraskuuta Yhtymähallitus raportoi kuukausittain toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille Kuntafoorumi

22 Kuntayhtymän toimintojen rahoitus Järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat kustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla korvauksella Käytön mukainen osa 95 % Asukasluvun mukainen osa 5 % Ali- tai ylijäämää ei tasata vuosittain koko kuntayhtymän osalta. Kuntayhtymä kattaa mahdollisesti syntyvät alijäämät kuntalain mukaisesti. Kuntien väliset tasaukset mahdollisia Kuntien maksuosuuksien perusteista päättää kuntayhtymän valtuusto ¾ määräenemmistöllä Kuntafoorumi

23 Kuntayhtymän investointien rahoitus Koskee irtaimen omaisuuden hankintoja Kuntayhtymä voi hankkia rahoitusta investointiin Valtionosuutena Jäsenkunnan rahoitusosuutena Peruspääoman korotuksena Lainana rahoituslaitokselta Kuntafoorumi

24 Voimaantulo ja siirtymäkausi Voimaantulo Tulee voimaan, kun kuntien päätökset perussopimuksen hyväksymisestä ovat saaneet lainvoiman. Kuntayhtymä aloittaa toimintansa Siirtymäkauden määräykset Kuntayhtymän hallinnon valmistelu aloitetaan Vuoden 2017 talousarvio ja suunnitelma valmistellaan ja hyväksytään vuonna 2016 Jäsenkuntien ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät oikeudet ja vastuut siirtyvät uudelle kuntayhtymälle kunnan jäsenyyden laajuuden mukaisesti lukuun ottamatta niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka jäävät Pohjois- Karjalan kiinteistö ja tukipalvelujen kuntayhtymälle Kuntafoorumi

25 Perussopimus Keskustelua ja kysymyksiä? Kuntafoorumi

26 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote -rahoitusmalli ja uuden kuntayhtymän tapa toimia Asko Saatsi, kaupunginjohtaja, Nurmes hallinto- ja taloustyöryhmän puheenjohtaja Kuntafoorumi

27 Esityksen runko 1. Rahoitusmalli Hyvän rahoitusmallin ominaisuudet Tutkitut mutta hylätyt rahoitusmallit Valittu rahoitusmalli Rahoitusmallin kehittäminen ja muuttaminen 2. Uuden kuntayhtymän tapa toimia Perussopimuksen raamit ohjausmallille ja toimintatavalle Järjestämismalli Tikkataulu: painopiste paikallisissa palveluissa Siun Soten toimintatapa Kuntafoorumi

28 Hyvän rahoitusmallin ominaisuudet Väestöä vakuuttava elementti: kysyntä pohjautuu väestön ominaisuuksiin (ikärakenne, sairastavuus, liikkuvuus ) tämä tasoittaa kustannusten muutosvauhtia (molempiin suuntiin). Käytön mukainen elementti: palveluista maksetaan käytön mukaan ja käyttötieto on mahdollisimman tuoretta, mutta trendinomaista. Kannustavuus: rahoitusmalli kannustaa kuntia ja sote-kuntayhtymää toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen, tasalaatuisuuteen koko toiminta-alueella sekä alentaa kustannusten nousuvauhtia. Oikeudenmukaisuus: malli on hyväksyttävissä kaikissa kunnissa alkutilanteessa ja mallin muuttaminen/kehittäminen on kuvattu ja sovittu Kuntafoorumi

29 Tutkitut, mutta hylätyt rahoitusmallit A1: Kapitaatio: Maksetaan asukasluvun mukaan A2: Tarvekorjattu kapitaatio: Maksetaan asukasluvun mukaan väestön tarpeella korjattuna B1: Todelliseen verorahoitukseen per. malli: Maksetaan verorahoituksen mukaan (ns. Kainuun malli, 60,1 %) B2: Laskennallisiin verotuloihin ja peruspalv:n vo:een per. malli: C1: Tarvevakioitu HE-malli: Ikärakenne ja sairastavuus (80 %) ja kapitaatio (20 %) C2: Edellisen pohjalta, laskennallisten ja todellisten kustannusten yhdistelmä: D1: Väestö+ käyttö: Maksetaan käytön (50 %) ja väestön (50 %) mukaan, eri suhteita (60 %/40%) kokeiltiin (maksujen muutos liian suuri) D2: Edellinen korjattuna kapitaatiolla: Malli ei parantunut E: Pelkästään palvelujen käyttöön perustuva malli: Kaikkea ei voida hinnoitella käyttöön Hylätyissä malleissa (A1-D2) kuntakohtaisten maksujen muutokset olisivat liian suuria (+/- 2 vero-%) nykytilaan verrattuna. Kuntakoko ei selittänyt maksujen muutosta. Mallissa E puuttui puolestaan yhteisvastuullisuus kokonaan, jota esim. PKSSK:ssa on nykyisin n. 6 % Kuntafoorumi

30 Valittu rahoitusmalli F Käytön mukainen elementti: 95 %:n painolla käytön mukaan (kahden vuoden tilinpäätöksien ja kuluvan vuoden toteuman painotettu jakauma painoin: n-2 vuosi:20%, n-1 vuosi:30% ja n vuosi:50% Väestöä vakuuttava elementti: 5 %:n painolla asukasluku Kuntafoorumi

31 Rahoitusmallin tarkennuksia Asukaslukuun perustuva osa kerätään heti vuoden alussa (varmistaa maksuvalmiuden ja kehittämisen alussa) Käytön mukainen maksu kerätään 1/12 jaksotuksella Tilinpäätöksen valmistuttua tasauslasku kuntakohtaisesti, mutta kuntayhtymän kokonaisraami pitää Uusiin maksuihin siirrytään ilman siirtymäaikaa Kalliin hoidon tasausmaksurajaksi /v./hlö (inflaatiokorjaus) Kuntafoorumi

32 Peruspääoma, käyttöpääoma ja alijäämä Peruspääoma kerätään kunnilta (perussopimus 6 ). Käyttöpääoma hoidetaan erikseen (uusi Sote-kuntayhtymä) jos lisätarvetta Alijäämän kattamisvelvollisuus (uudet ja vanhat kuntayhtymät) Kuntafoorumi

33 PKSSK:n erityisvelvoitteet tällä hetkellä ( rahoitus asukaslukuperusteisella tavalla) Sairaanhoitopiireille kansallisesti määrätyt tai annetut erityisvelvoitteet Potilasvakuutus Kriisivalmiuden ylläpito Erityiset aluevastuutehtävät Myrkytyskeskus Erva-alueen ensihoitokeskus Kanta-arkistoon liittyvät kustannukset Maakunnalliset asiat Potilasasiamies Ensihoito Apuvälineyksikkö Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö Alueelliset palvelut Kehittämistoiminta, laatutyö ja projektit Kuntafoorumi

34 Esimerkki Siun Soten talousarvion laatimisesta RAHOITUSMALLI; Asukasluvulla painotettu käyttöön perustuva malli Väestö, Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä Painokertoimet TA kasvu% TP ,2 kapitaatio ,05 osuus TP ,3 toteuma ,95 osuus 1 TPE 15 0,5 Käytön mukaisen osan peruste TP 2013, TP 2014, TPE 2015, Tähän voi syöttää muutoslukuja Asukaslukuun perustuva maksu, Maksuosuus vuonna 2016 Käyttöön perustuva maksu, Ero nykyisiin kustannuksiin Yhteensä, /as Jäsenkunta Heinävesi Ilomantsi Joensuu Juuka Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Kaikki yhteensä Kuntafoorumi Väestö: 5 Tilastokeskuksen virallinen väkiluku

35 Rahoitusmallin muuttaminen : Esitetty rahoitusmalli (siedettävä) 2019-: Kannustavampi malli (käytön mukaan) Rahoitusmallin muuttamisesta päättää Sote-kuntayhtymän valtuusto ¾ määräenemmistöllä. (Perussopimus 20 ) Rahoitusmalli voi muuttua myös valtion päätöksellä (ns. pakotettu malli) Kuntafoorumi

36 Rahoitusmallin kehittäminen Kannustavamman mallin käyttöönotto voi tapahtua sitten, kun palvelupaketit (15-19 kpl) ja ohjauksen työkalut kattavat kaiken sote-kuntayhtymän toiminnan Palvelupakettien kehittäminen aloitetaan välittömästi yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa Kuntafoorumi

37 Perussopimuksen raamit ohjaukselle ja toimintatavalle Kunnat luovuttavat perussopimuksella sote-kuntayhtymälle sekä järjestämis- että tuottamisvastuun. Perussopimus 2 : Palvelut toteutetaan väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä Tikkataulu toiminnan rakentamisen runko Kuntakohtaiset tuotantoyksiköt Loppuraportit ja yhteenveto toimivat Siun Soten perustamissuunnitelmana Kuntafoorumi

38 Perussopimuksen raamit ohjaukselle ja toimintatavalle Kuntayhtymän käynnistämisen virkamiestasolla tehtävä valmistelu alkaa kuntien valtuustojen päätösten jälkeen 11/2015 Kuntien jäsenyys alkaa Uudelle kuntayhtymälle nimettävät luottamuselimet ohjaavat käynnistysvaiheen toimintaa Järjestämis- ja tuotantovastuu siirtyy alkaen Kuntafoorumi

39 Kunnat Paikalliset neuvottelukunnat SOTE-kuntayhtymä JÄRJESTÄMISMALLI Yhtymävaltuusto Järjestäjä Tark Hallitus omistajaohjaus Toimitusjohtaja TUOTANTO Paikallisjohto Hyvinvointikertomus Kuntafoorumi

40 Tikkataulu: Painopiste paikallisissa palveluissa Vastaanottopalvelut (kiireellinen ja kiireetön) Laboratorion näytteenotto Lääkinnällinen peruskuntoutus Siun sote Kotiin annettavat palvelut Röntgen Työterveyshuolto Vammaisten työ- ja päivätoiminta Sähköiset palvelut Tehostettu palveluasuminen Päihdehuollon peruspalvelut Erikoissairaanhoito Päihdekatkaisu Huume- ja sekakäyttäjien laitoshoito Mielenterveystyön tukipalvelut Päivystys 24/7 Vaativa kuntoutus Sosiaalityön erityispalvelut Lastensuojelun erityispalvelut Vammaisten asumispalvelut Vammaisten erityispalvelut Kouluterveydenhuolto Lääkärituki Erityistyöntekijät Sosiaalipäivystys Kasvatus- ja perheneuvonta Suun terveydenhuolto Kuntouttava työtoiminta Asumispalvelut Terveyskeskussairaala Neuvolat Lähipalvelut kunnassa Yhteiset palvelut/resurssit Mielenterveystyön peruspalvelut Perussosiaalityö Lastensuojelun avohuolto Kuntafoorumi

41 SIUN SOTEN TOIMINTATAPA (organisaatiomallin pohja) Kukin kunta on tuotantoyksikkö. Lähipalvelutiimit kunnissa tuotannossa Yhteiset voimavarat linjassa (esim. rekrytointi, kiinteistöt) Virtausjohtamisen periaate: - Ydinprosessit hoitavat asiakkaan - Laatumittarit prosessien taustalla Asiakkaan hoito: Lähipalvelu Akuutti ja toimenpiteitä vaativat Lähipalvelu Terveys ja hyvinvointi Edellytykset ja kehittäminen LINJA- ORGANISAATIO (kuntakohtaiset tuotantoyksiköt) KUNTA Lähipalvelu Lähipalvelu Kuntafoorumi

42 Rahoitusmalli ja johtamisen rakenteet Keskustelua ja kysymyksiä? Kuntafoorumi

43 Tilaisuuden yhteenveto ja jatkoaskelmerkit Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja, Liperi Sote- kunta rajapintatyöryhmän pj Kuntafoorumi

44 Kunnallinen päätöksentekoprosessi Pk sote hankkeen loppuraportti on toimitettu kuntiin Yhteistoimintaelin käsittelyt mennessä Kaksivaiheinen käsittely kuntien kunnan/kaupunginhallituksissa (syyskuu ja lokakuu). Kunnan/kaupunginhallitusten 1. vaiheen käsittely mennessä Kuntafoorumi

45 Kunnallinen päätöksentekoprosessi Koordinaatioryhmä kokoaa kuntien palautteen 1. vaiheen käsittelystä ja tekee yhteenvedon kommenttien pohjalta Omistajaohjaus ( 17) Rahoitusmalli ( 20) Uuden kuntayhtymän peruspääoman muodostaminen ( 6) Ohjausryhmä kokoontuu klo Kuntafoorumi

46 Kunnallinen päätöksentekoprosessi Kunnan/kaupunginhallitusten 2. vaiheen käsittely mennessä Yhtäaikaiset valtuustot kaikissa 14 kunnassa maanantaina klo 18 Valtuustot päättävät perussopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä Kuntafoorumi

47 Kysyttävää? Käänny seuraavien henkilöiden puoleen: Kuntien edustajat PK-sotehankkeen ohjausryhmässä (nimet ja yhteystiedot nähtävissä ) Kunnan ja kaupunginjohtajat sekä PKSSK johtaja (nimet ja yhteystiedot nähtävissä ) Valmisteleva sihteeristö (nimet ja yhteystiedot nähtävissä ) Kuntafoorumi

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ohjausryhmän käsittelemä 24.8.2015 POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 (11) Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Akseli ja sen kotipaikka on Maskun kunta. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS MUUTOSTARPEET Liite 1 Nykyinen ja muutos

PERUSSOPIMUS MUUTOSTARPEET Liite 1 Nykyinen ja muutos 1. LUKU SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Savon sairaanhoito piirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Sa vonlinnan kaupun ki. 2 Tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUS 2010

KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUS 2010 KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUS 2010 1 KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUS 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 4 2 Jäsenkunnat 4 3 Toiminta-ajatus ja kuntayhtymän tehtävät

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä.

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä. 1 (7) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Perussopimus A. Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelma

Toimeenpanosuunnitelma Maarit Sihvonen Toimeenpanosuunnitelma Askainen, Lemu, Masku, Mynämäki, Nousiainen & Vahto 2 Sisältö Maarit Sihvonen 1 Sisältö 2 Johdanto 3 1 Yhteistoiminta-alueen kunnat ja väestöpohja 4-6 2. Kunnan selvitys

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

P E R U S S O P I M U S

P E R U S S O P I M U S 1/7 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN P E R U S S O P I M U S Savon erityishuoltopiiriin määrätyt (VNp 24.8.94/796 ja 28.11.96/971) kunnat ovat hyväksyneet Vaalijalan kuntayhtymälle seuraavan perussopimuksen: 1.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Meillä välitetään, meillä osataan! Terveydenhuollon palvelujen alueellinen JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA vuosille 2010-2013 Valtuusto 2.10.2009 1 Terveydenhuollon palvelujen alueellinen JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. 1 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja sen koti paikka

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

9G 1 13 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTA

9G 1 13 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTA r LIPERIN KUNTA Tuustaipaleentie 720, 52740 Tuustaipale Puhelin (vaihde): 020 703 2900, päivystys 020 703 2914 www.tuustaipale.fi utaaritunnus 9G 1 13 11.4.2013 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta 12.4.2011 ohjausryhmä Väliraportti valtuustoille Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta Oy Audiapro Ab Aija Tuimala Toni Kirmula Atte Niittylä 1 Selvitys Jämijärven,

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus 1. Luku Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Carean sairaalainvestointi

Carean sairaalainvestointi Muistio Mononen Kirsi 11.5.2015 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupunki Carean sairaalainvestointi Tämä muistio on laadittu Kouvolan kaupungin pyynnöstä. Muistiossa tarkastellaan riskejä, joita lähes 140 000

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke Siun sote- lupa kehittää

Pohjois-Karjalan sote-hanke Siun sote- lupa kehittää Pohjois-Karjalan sote-hanke Siun sote- lupa kehittää Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee kuntien päätöksentekoa varten suunnitelman siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja

Lisätiedot

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230 1(13) TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Pudasjärven kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Pekka Timonen-Nissi, Mirja Moilanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen,

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot