Better future for social economy verkosto ja sen laatimat suositukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Better future for social economy verkosto ja sen laatimat suositukset"

Transkriptio

1 Better future for social economy verkosto ja sen laatimat suositukset The Better Future for Social Economy -verkosto on yksi kolmestatoista komission osittain rahoittamasta Euroopan sosiaalirahaston kv-yhteistyöverkostosta. BFSE-verkoston tavoitteena on ollut kehittää ja tukea yhteisötaloutta EU:n jäsenmaissa muun muassa vaihtamalla kokemuksia ja tietoa sekä keräämällä eri jäsenmaissa kehitettyjä sosiaalitalouteen liittyviä hyviä käytäntöjä. Verkostossa on ollut mukana ESR:n hallintoviranomaisia, yhteisötalouden asiantuntijoita sekä toimijoita muun muassa Italiasta, Puolasta, Tsekistä, Belgiasta, Ruotsista, Suomesta ja Englannista. Verkostossa on toiminut neljä temaattista ryhmää, jotka käsittelivät seuraavia aihealueita: 1) Sosiaalinen franchising 2) Osuus- ja yhteisötalouden rahoitusvälineet 3) Sosiaalisen lisäarvon mittaaminen 4) Sosiaalilausekkeet julkisissa hankinnoissa Lisätietoa verkostosta saa alla olevasta osoitteesta: Huom. Tässä asiakirjassa alkuperäisissä englanninkielisissä teksteissä viitataan lähinnä social enterprise toimijoihin. Paras suomenkielen käännös tälle sanalle on yhteisötalouden yritys. Social enterprise pitää käsitteenä sisällään sekä sosiaalisen että yhteiskunnallisen yritystoiminnan ja näiden lisäksi muun yhteisötalouden yritysmuodoissa harjoitetun toiminnan kuten osuustoiminnallisen yrittäjyyden. Kaikki alla esitetyt suositukset koskevat nimenomaan social enterprise toimijoita.

2 Suositukset: Sosiaalinen franchise (Social franchise) Mikä on sosiaalinen franchise? Yhteiskunnallinen tai sosiaalinen yritys, joka toistaa sosiaalisen/yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallia = franchising-antaja Ainakin yksi itsenäinen yhteiskunnallinen tai sosiaalinen yritys, joka toistaa liiketoimintamallia toisessa toimipisteessä = franchising-saaja Yhteinen brändi ja arvot Jäsenten välinen tietojärjestelmä tai tietojen vaihto Sopimus, jolla säädellään oikeuksia ja velvollisuuksia sekä taataan franchise-järjestelmän kannattavuus 1. Keskittyminen paitsi innovaatioihin myös kasvuun! Innovaation käyttö sosiaalisessa franchising-toiminnassa keinona levittää sosiaalisia arvoja Innovaatiot eivät yksin riitä, myös niiden kasvun mahdollistaminen Hankkeisiin tarvitaan menestyneiden sosiaalisten franchising-antajien verkosto 2. Rakennerahasto-ohjelmien suunnitteleminen tavalla, joka helpottaa sosiaalisen/yhteiskunnallisen franchise-mallin monistamista Sosiaaliset/yhteiskunnalliset yritykset noudattavat muutakin kuin yhteisötalouden investointien prioriteetteja Korostettava sosiaalisten/yhteiskunnallisten yritysten asemaa työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä Sosiaalisista/yhteiskunnallisista yrityksistä on tehtävä lausunto toimintaohjelmiin Tulossa oleva kansainvälinen sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset kattava ohjelma saattaa osoittautua parhaaksi toimintatavaksi 3. Aktiivinen osallistuminen rahoituksen kehittämiseksi Keskityttävä rahoituksessa sosiaalisen/yhteiskunnallisen franchisen vakiinnuttamiseen Etsittävä keinoja saada rahoitusta myös muilta pääosastoilta Osaamista ja valmiuksia kasvattavien verkostojen luominen tulevia sosiaalisia franchising-antajia varten tärkeää tähän rahoitusta 4. Epäilysten hälventäminen Menettelytapasääntöjen ja laatustandardien kehittämisen rahoittaminen Hyvien käytäntöjen ja menestyneen sosiaalisen franchisingin esiintuominen ESR:n hallintoviranomaisten, julkisten toimielimien sekä mahdollisten ja olemassa olevien sosiaalisten franchising-toimijoiden tietoisuuden lisääminen Sosiaalisen franchise-toiminnan vaikutuksista kertovien todisteiden sovittaminen yhteen sosiaalisen lisäarvon mittaamisen kanssa 5. Sosiaalisen franchisingin käyttö kansainvälisyyden välineenä

3 Suositukset: Rahoitusinstrumentit (Financial instruments) 1. Eri rahoituslähteiden yhdistäminen (rahoitussektori, kolmas sektori, julkinen sektori), jotta turvataan rahoitusta yhteisötalouden toimijoille paikallisten rahoitusta myöntävien viranomaisten/organisaatioiden (local intermediaries) rooli rahoituksen myöntämisessä miten tehdä yhteisötalouden toimijoiden rahoittamisesta haluttua ja kiinnostavaa? Miten tuoda esim. yhteiskunnallisten yritysten tavoitteet tai laajemmat yhteiskunnalliset hyödyt paremmin tietoisuuteen? rahoitukseen (pääomat ja lainat) liittyvien riskien hallinta ottamalla mukaan julkisia rahoitusmekanismeja 2. Social enterprises (yhteisötalouden toimijat) tulee löytää kilpailukykyisiä rahoitusmekanismeja, joissa yhdistetään perinteisiä tukia uusiin rahoituselementteihin. Huomiossa eri elinkaaren vaiheissa toimivat yhteisötalouden yritykset. Myös käyttöpääoman saatavuuteen huomiota. Tässä huomioon myös rakennerahastojen uudenlainen käyttö esim. Jeremie-rahaston käyttö henkilölle myönnettävänä avustuksena (Lombardian esimerkki). a. pääomalainat b. lainojen takaukset (takausjärjestelmä yhteisötalouden toimijoiden lainoille, koska näiden yritysten tarkoitus ei ole tuottaa voittoa niin normipankkien tai vaikka Finnveran on vaikea myöntää lainoja). Yhteisötalouden yritysten toimintatapoja ja tarkoitusta ei ymmärretä. c. avustukset, joihin tulisi liittää koulutusta tai mentorointia d. käyttöpääoman saatavuus e. uudet toimijat esim. Ruotsin Ekobanken f. Crowdsourcing eli rahoituksen kerääminen suoraan suurelta yleisöltä tai asiakkailta (vrt. esim oma pelto) 3. Osaamisen tason kasvattaminen yhteisötalouden toimijoiden parissa, erikoistuneen neuvontapalvelun (yhtenäinen tukijärjestelmä) turvaaminen Yhteisötalouden toimijoiden (yritysten ja työntekijöiden) oman osaamisen kasvattaminen ja tähän uusien työkalujen kehittäminen Suomessa edelleen yritysneuvojien osaamisen tason nostaminen ja ylläpitäminen asiassa, koska omaa erikoistunutta neuvontaverkostoa tuskin saadaan aikaan Huom. Osaamisen taso sekä yhteiskunnallisessa yrittämisessä että yhteisötalouden toimijoihin liittyen 4. Rakennerahastoviranomaisten tulisi edelleen kehittää rahoitusmekanismeja yhteisötalouden toimijoille (ESR ja EakR) edelleen kv-vaihtoa erilaisten rahoitusmekanismien tiedon levittämisessä pitää jatkaa Suomessa rakennerahastojen innovatiivinen käyttö myös rahoitusvälineenä

4 Suositukset: Sosiaaliset kriteerit hankinnoissa ja julkinen-yksityinen kumppanuus (Public procurement ja Public-private partnership) 1. Yhteiskunnallisten/sosiaalisten yritysten toimintaa julkisissa hankinnoissa on seurattava Rakennettava eräänlainen tiedostopankkia toteutuneista hyvistä käytännöistä Valvontajärjestelmä osaksi sääntelyä? 2. Uusien sosiaalisten kriteereiden (sosiaalilausekkeiden) rakentaminen 3. Sosiaalisten kriteereiden vaikutuksia nimenomaan paikallistaloudelle vahvistettava (effects for local economy), tähän liittyvien kilpailutuskriteereiden pohdinta Yhden tarkoituksen julkisen ja yksityisen kumppanuuksia rakennettava strateginen vuorovaikutus nimenomaan vaikkapa pilottiprojektien aikaansaamiseksi (esim. Koukkuniemen yhteiskunnallisen yrityksen kehittäminen) 4. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä oppiminen strateginen vuoropuhelu ja erilaiset pilottiprojekti toimenpiteiden kehittäminen yksityissektorin ja myös yhteisötalouden osallistumisen kehittämiseksi 5. Lisättävä eri osapuolten osaamista asiassa (koko kilpailutusjärjestelmä), uudet menetelmät sosiaalisten vaikutusten arviointiin ja niiden toteutumisen mittaamiseen osuus- ja yhteisötalouden mahdollisuuksien tunnistaminen koulutus, tiedon/asiantuntemuksen saatavuus ja tietoisuuden lisääminen sosiaalisten kriteereiden toteutumisen valvonta (työkalut) 6. Jaettava toteutuneita hyviä käytäntöjä (sekä kv-yhteistyötä että paikallista) yhteisötalouden yritysten laadun parantaminen, yritysten voimaannuttaminen ja kokemusten jakaminen kansainväliset hankkeet yhteiskuntavastuullisissa julkisissa hankinnoissa (tiedon levittäminen) hyvin liiketoimintamallien hyödyntäminen eri sektoreiden välinen yhteistyö ja sen tehostaminen 7. Kehitettävä testityökaluja sosiaalilausekkeiden testaamiseen käytännössä 8. Huomiota sosiaalisen pääoman lisääntymiseen

5 Suositukset: Sosiaalisen lisäarvon mittaaminen (Social added value) 1. Sosiaalisen lisäarvon mittaaminen tulisi olla selvästi tunnistettu ja sen elementtejä voitaisiin tuoda Social Business Initiativen kautta avuksi sosiaalisen lisäarvon mittaamiseen yhteisötalouden toimijoissa 2. Sosiaalisen lisäarvon mittaaminen tulisi olla läpäisevänä tekijänä kaikissa rakennerahasto hankkeissa (samoin kuin tasa-arvo ja ympäristö) 3. Rakennerahastojen hallintoviranomaiset voisivat vaatia tietoa hankkeen sosiaalisesta lisäarvosta jo projektin hakuvaiheessa 4. Rakennerahastojen hallintoviranomaiset voisivat edistää sosiaalisen lisäarvon mittaamista prosesseissaan edistämällä omalle alueelle sopivan sosiaalista lisäarvoa mittaavan työkalun kehittämistä 5. Rakennerahastojen tulisi rahoittaa sosiaalisen lisäarvon mittausvälineiden kehittämistä ja asiaan liittyvää koulutusta ja konsultointia niin hallinnossa kuin yhteisötalouden yritysten parissakin 6. Yhteisötalouden toimijat voivat käyttää sosiaalisen lisäarvon mittaamistyökaluja oman laadun ja tehokkuuden kehittämiseen, sidosryhmien sitouttamiseen sekä tehokkaaseen viestintään sijoittajatahoille 7. Koska ESR:in uusien säännösten mukaan tulevalla rakennerahastokaudella on varoista 20% ohjattava sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, tulisi kaikilla hallintoviranomaisilla olla käytössään työkalu, joka mittaa sosiaalista osallisuutta

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa!

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja osuustoiminta Projektijohtaja Niina Immonen Yhdessä yrittämään! hanke / Tampereen seudun osuustoimintakeskus

Lisätiedot

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Länsi-Suomen suuralueen ELY-keskukset avaavat Länsi-Suomea koskevan ylimaakunnallisen ESR-hankehaun. Hankehaulla tuetaan Pirkanmaan, Satakunnan,

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa

Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa Sosiaalista yritystoimintaa koskevat kehittämissuositukset Julkistettu Sosiaalisten yritysten kansallisen teematyön päätösseminaarissa 17.12.2004 Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Euroopan Unionin Social Business Initiative Mahdollisuuksia Suomelle

Euroopan Unionin Social Business Initiative Mahdollisuuksia Suomelle Euroopan Unionin Social Business Initiative Mahdollisuuksia Suomelle Keskustelun muistiinpanot ja johtopäätökset Social Business International Oy SITRA Itämerentori 2, Helsinki Maanantai 15.10.2012, 14.30-17.00

Lisätiedot

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä 1 MUISTIO 25.11.2014/HV Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä Perjantai-ryhmän järjestämä dialogi yksityissektorin ja ministeriöiden kanssa Aika: 11.11.2014 klo 15-17 Paikka: Eduskuntatalo,

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin. Ison-Britannian malli ja sen kokemukset

Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin. Ison-Britannian malli ja sen kokemukset Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin Ison-Britannian malli ja sen kokemukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 22/2010 jonathan bland Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Uusia keinoja pätevöittämiseen ja ammatilliseen kehitykseen käytetyn tavaran kaupan alalla

Uusia keinoja pätevöittämiseen ja ammatilliseen kehitykseen käytetyn tavaran kaupan alalla Uusia keinoja pätevöittämiseen ja ammatilliseen kehitykseen käytetyn tavaran kaupan alalla Ehdotus verkostomalliksi käytetyn tavaran kaupan ammattimaistumisprosessin vahvistamiseksi Heike Arold ITB - Institut

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. innovaatioiden edistäjinä

Julkiset hankinnat. innovaatioiden edistäjinä Julkiset hankinnat innovaatioiden edistäjinä 1 Julkiset hankinnat innovaatioiden edistäjinä Julkisten hankintojen osuus Suomessa on 19,4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja hankintoja tehdään 35 miljardilla

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Ulla Korhonen, Elina Vanhapiha, Jari Karjalainen, Harri Kostilainen, Karoliina Ahonen ja Ritva Karinsalo Yhteiskunnallisten yritysten Living lab

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) L 210/12 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta EUROOPAN PARLAMENTTI JA

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN PÄÄOSASTO

EUROOPAN KOMISSIO MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN PÄÄOSASTO EUROOPAN KOMISSIO MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN PÄÄOSASTO Linja G Maaseudun kehittämisen monialaiset kysymykset G.1 Maaseudun kehittämisen johdonmukaisuus 19.11.2008 Bryssel JMC/ab/bm OPAS VUOSIA

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Kokeilun paikka! Suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Annukka Berg Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot