SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2015 31.1.2017"

Transkriptio

1 SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS Sähkötekniset työnantajat STTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1

2 Painopaikka: Tammerprint Oy Tampere

3 SISÄLTÖ LIITE 1: SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA SOPIMUSKAUSI MAALISKUUSSA 2015 MAKSETTAVA KERTAKORVAUS PERUSTUNTIPALKAN KOROTUS AIKAPALKKOJEN KOROTUKSET Henkilökohtaiset aikapalkat Henkilökohtaisen palkanosan muodostuminen Kuukausipalkat URAKKAPALKKOJEN KOROTUKSET Urakkahinnoittelu ja kesken olevat vapaasti hinnoitellut urakkatyöt Asuntotuotantohinnoittelu Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu Urakan takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava palkka TYÖEHTOSOPIMUKSEN LISÄT Työehtosopimuksen lisät Ensimmäisen kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt Toisen tai useamman kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt Kärkimieslisä, aikapalkkauksella tehtävät työt PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN ERILLISKORVAUKSET TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ERILLISKORVAUKSET UUSI SÄHKÖISTYSALAN URAKKAHINNOITTELU PERUSTUNTIPALKAN KOROTUS AIKAPALKKOJEN KOROTUKSET Henkilökohtaiset aikapalkat Henkilökohtaisen palkanosan muodostuminen Kuukausipalkat URAKKAPALKKOJEN KOROTUKSET Urakkahinnoittelu ja kesken olevat vapaasti hinnoitellut urakkatyöt Asuntotuotantohinnoittelu Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu Urakan takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava palkka TYÖEHTOSOPIMUKSEN LISÄT Työehtosopimuksen lisät Ensimmäisen kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt Toisen kärkimiehen lisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt Kärkimieslisä, aikapalkkauksella tehtävät työt PAIKALLISESTI SOVITUT LISÄT PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN ERILLISKORVAUKSET TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ERILLISKORVAUKSET PALKKOJEN JA LISIEN SEKÄ YLEISSOPIMUKSEN ERILLISKORVAUSTEN KOROTUKSET SOPIMUSKAUDELLA

4 18 TEKSTIMUUTOKSET TYÖSUHDETURVA TYÖAIKA Säännöllinen työaika A AIKATYÖ A 1 Henkilökohtainen aikapalkka A 2 Perustuntipalkat A 3 Henkilökohtaiset aikapalkat A 4 Erityistyölisä A 5 Henkilökohtainen kokonaisansio A 6 Kuukausipalkka A 7 Sähköalan erikoisasentajien palkkausjärjestelmän mukainen aikapalkka A 8 Erikoislisät A 9 Nuoret työntekijät A 10 Työntekijän työkyvyn vaikutus vähimmäispalkkoihin TALOTEKNIIKKA-ALAN AIKAPALKKAUSJÄRJESTELMÄ Johdanto Työntekijän palkkaryhmän määräytyminen Tehtävien vaativuusryhmittelyn ja palkkaryhmittelyn käytännön toteutus Tehtävien vaativuusryhmittelyn määritelmät Täsmennyksiä sähköasennusta koskeviin työn vaativuusryhmittelyteksteihin. 36 Henkilökohtaisen palkanosan määrittäminen yrityskohtaisessa järjestelmässä Arviointimatriisin soveltaminen Erityisiä määräyksiä B URAKKAPALKAT Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu Liittojen sopima poikkeus hinnoittelusääntöihin Urakkalaskelma Työryhmät HOITOVAPAA MENETTELYTAPAMÄÄRÄYKSIÄ YHTEISTYÖ KOTIMAISISSA KONSERNEISSA TYÖNTEKIJÄKOHTAISET SOSIAALISET EDUT TYÖSUOJELUVALTUUTETUN TOIMEENTULOTURVA TYÖSOPIMUKSEN PURKUTAPAUKSESSA LUOTTAMUSMIEHEN JA KÄRKIMIEHEN TEHTÄVÄT KESKUSJÄRJESTÖJEN SOPIMUKSET, TULKINNAT JA TULKINTAOPAS PALKKATILASTOTIEDOT PYÖRISTYKSET PÖYTÄKIRJAN OIKEUSVAIKUTUKSET SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA TYÖEHTOSOPIMUKSEN LIITTEIDEN NOUDATTAMINEN TYÖRAUHAVELVOITE PAIKALLINEN SOPIMINEN Paikallinen sopiminen Paikallisen sopimuksen osapuolet Sopimuksista tiedottaminen Paikallisen sopimuksen muoto

5 5 Paikallisen sopimuksen oikeusvaikutukset ja voimassaolo TYÖSOPIMUS Yleistä Työsopimus Työhönottopaikka Annettavat tiedot TYÖSUHDETURVA Lomauttaminen Vuorolomautus Lomautuksen siirto Lomautuksen tilapäinen keskeytys Lomautus rangaistuksena Yhteistoimintamenettelyä koskevia määräyksiä Irtisanominen TYÖAIKA Työviikko ja työvuorokausi Säännöllinen työaika Työajan säännönmukainen sijoitus, vapaapäivät Tauot Ylityöt Vuorokautinen ylityö Viikoittainen ylityö Ylitöiden enimmäismäärä Työaikaan rinnastettava aika Sunnuntaityö Viikkolepo Odottamattomat työt ja hälytysluontoiset työt Varallaolo ja varallaoloaikana tehtävä työ Työvuoroluettelot, työajan siirtäminen Paikallinen sopiminen keskimääräisestä työajasta Arkipyhät, arkipyhäkorvaus ja itsenäisyyspäivän palkka Työajan lyhentäminen TYÖPALKAT Palkkaustavat A AIKATYÖ A 1 Henkilökohtainen aikapalkka A 2 Perustuntipalkat A 3 Henkilökohtaiset aikapalkat A 4 Erityistyölisä A 5 Henkilökohtainen kokonaisansio A 6 Kuukausipalkka A 7 Sähköalan erikoisasentajien palkkausjärjestelmän mukainen aikapalkka A 8 Erikoislisät A 9 Nuoret työntekijät A 10 Työntekijän työkyvyn vaikutus vähimmäispalkkoihin TALOTEKNIIKKA-ALAN AIKAPALKKAUSJÄRJESTELMÄ Johdanto Työntekijän palkkaryhmän määräytyminen Tehtävien vaativuusryhmittelyn ja palkkaryhmittelyn käytännön toteutus

6 Tehtävien vaativuusryhmittelyn määritelmät Palkkaryhmä Täsmennyksiä sähköasennusta koskeviin työn vaativuusryhmittelyteksteihin Henkilökohtaisen palkanosan määrittäminen yrityskohtaisessa järjestelmässä Arviointimatriisin soveltaminen Erityisiä määräyksiä B URAKKAPALKAT Yleistä Työmaan selvitys Urakan rajaus Työn määrän rajaus Suoritusajan rajaus Muut rajausehdot Työmaan tyypit Uudisrakennustyöt Muut urakalla tehtävät työt Työstä sopiminen Työmaasopimuksen solmiminen Hinnoittelusäännöt Urakkahinnoittelu Kokonaisurakkaperiaate Uudisrakennustyön hinnoittelu Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu Asuntotuotanto Urakkapalkka Palkkaus ilman sopimista Järjestöjen sopima poikkeus hinnoittelusääntöihin Työhinnoittelun peruste Sähköistysalan tuottavuuspalkkaurakka Aikatyö Jokin muu paikallisesti sovittu palkkaustapa Palkkiopalkat Takuupalkka Neuvottelujen päättyminen Lisä- ja muutostyöt Urakkatyön kokonaisuuden sisältämät työt ja osapuolten velvoitteet Yleistä Työn osapuolilta vaatimat velvoitteet Urakkaan sisältyy Työnjohto sekä työohjeet ja piirustukset Asennustarvikkeet, niiden tilaukset ja varastointi Aputyöt Työtelineet ja työvälineet Työryhmä Kärkimies Kärkimiehen tehtävänä on Urakan selvitys Urakkasumman laskeminen yksikköhinnoitellussa työssä

7 8.2 Valmistautuminen Urakkalaskelma Urakan selvitys Mittaus Työehtosopimuskausien huomioiminen Urakkahinnoittelun mukainen palkka Esimerkki urakkatyönä tehtyjen töiden jakamisesta Muut urakalla tehtävät työt Urakkasumman maksaminen Työn valmistuttua Urakan selvitys ja jako Muu urakanjakoperustepalkka Selvittelyn ja maksun viivästyminen Katkaistu urakka Väliaikaisesti katkaistu urakka Lopullisesti katkaisu urakka Urakan ulkopuolella maksettavat korvaukset ja lisät Urakkatyön keskeytyminen; urakkaan sisältymättömät työt Urakkatyökohteessa Urakkatyökohteen ulkopuolella Keskeytystyön palkka Urakan ulkopuoliset työtunnit urakassa C TYÖEHTOSOPIMUKSEN YKSIKKÖHINTOIHIN PERUSTUVA URAKKAHINNOITTELU KORVAUSKESKITUNTIANSIO ODOTUSAIKA JA SEN KORVAUS LISÄT Ammattitutkintolisä Ammattitutkinnon suoritus Erittäin likaisen ja erittäin raskaan työn lisä Vaativan ja hankalan työn lisä Autonkuljettajalisä Kärkimieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä TYÖSSÄOPPIMINEN JA TYÖPAIKKAOHJAAJALISÄ AMMATILLINEN KOULUTUS MATKAKUSTANNUKSET A KORVAUKSET TYÖHÖNOTTOPAIKAN ULKOPUOLELLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ Ateriakorvauksen maksaminen Päivärahan maksaminen Matkakulujen korvaus Matka-ajan korvaus Majoituskorvaukset Päivärahajärjestelmän soveltaminen eräissä tapauksissa B Työnantajan järjestämä kuljetus C Oman auton käyttö D Työskentely ulkomailla Ulkomaan päivärahat E Ennakonpidätys matkakustannuksista F Paikallinen sopiminen

8 15 TUNTIKORTIT PALKANMAKSUPÄIVÄ VUOSILOMA Yleistä Vuosilomapalkka ja -korvaus Lomaraha SAIRAUSAIKA, ÄITIYS-, ISYYS- JA TILAPÄINEN HOITOVAPAA Lakisääteinen lääkärintarkastus Muut lääkärintarkastukset Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa Lyhyt tilapäinen palkallinen vapaa Vaikeasti sairaan lapsen hoito Poissaolo ja vuosiloma ERINÄISIÄ KORVAUKSIA TYÖTURVALLISUUS LÄHETETYT TYÖNTEKIJÄT TYÖVÄLINEET JA SUOJAVAATETUS SOSIAALITILAT ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN AMMATTIYHDISTYSJÄSENMAKSUJEN PERIMINEN RYHMÄHENKIVAKUUTUS SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA LIITE 2: TES 5, ESIMERKKILUETTELO JATKUVAA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYÄ SOVELLETTAESSA KÄSITELTÄVISTÄ ASIOISTA LIITE 3: TES 8 C, SÄHKÖISTYSALAN URAKKAHINNOITTELU LIITE 4: TES 8 B 5.2.1, PIIRROSESIMERKIT ASUNTOTUOTANTO- HINNOITTELUN PERUSPISTEIDEN MÄÄRITELMISTÄ LIITE 5: TES 14, KOMENNUSMIESTEN MAJOITUSTASO LIITE 6: YLEISSOPIMUS YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Perusoikeudet Organisaatio- yms. muutokset LUKU: LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUORGANISAATIOT Luottamusmiesorganisaatio Käsitteistö Pääluottamusmies Luottamusmies Pääluottamusmiesten yhteysmies Pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen valinta Yleisperiaatteet pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tehtävistä Työsuojeluorganisaatiot Käsitteistö Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluasiamies Työsuojelutoimikunta

9 2.2 Yleisperiaatteet työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluasiamiehen tehtävistä Työsuojelupäällikön tehtävät Työsuojeluvaltuutetun tehtävät Työsuojeluasiamiehen tehtävät Ilmoitukset LUKU: LUOTTAMUSMIESTEN, TYÖSUOJELUVALTUUTETUN, TYÖSUOJELUASIAMIEHEN SEKÄ HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN ASEMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Vapautus työstä, yleisperiaatteet Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun säännöllinen vapautus työstä Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitoa koskevia määräyksiä Ansionmenetyksen korvaaminen Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettava erilliskorvaus Luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun, työsuojeluasiamiehen sekä henkilöstön edustajan työsuhde ja toimitilat Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun toimitilat Työsuhde Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun siirtosuoja Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun ansiokehitys Työsuojeluasiamiehen siirtosuoja Ammattitaidon ylläpitäminen Liikkeen luovutus Työsuhdeturva Lomauttaminen tai irtisanominen taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä Irtisanominen henkilöön liittyvästä syystä Neuvotteluvelvoite Ehdokassuoja Jälkisuoja Korvaukset pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen päättämisestä sopimuksen vastaisesti Varamiehet LUKU: TYÖNANTAJAN TIEDOTTAMISVELVOITTEET Yritystä koskevat tiedot Palkkatilasto- ja henkilöstötiedot Tiedot työkannasta ja ulkopuolisesta työvoimasta Työaikakirjanpito Tietojen luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus LUKU: HENKILÖSTÖN KESKINÄINEN TIEDOTUSTOIMINTA JA KOKOUSTEN JÄRJESTÄMINEN LUKU: KOULUTUS Yhteinen koulutus Ay-koulutus, työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat Korvaukset Sosiaaliset edut

10 6. LUKU: ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÖ Ulkopuolinen työvoima Alihankinta Työvoiman vuokraus Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeviin sopimuksiin sisällytettävät sopimusmääräykset Vuokratyövoiman käytön edellytykset Ulkopuolisen työvoiman käyttörajoitukset Luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle annettavat tiedot Tilaajan selvitysvelvollisuus ja vastuu LUKU: VOIMASSAOLO VEROHALLINNON PÄÄTÖS VUONNA 2015 VEROVAPAIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSTEN MÄÄRISTÄ AAKKOSELLINEN ASIAHAKEMISTO

11 SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA LIITE 1 Aika 27. helmikuuta 2015 Paikka Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n toimisto, Espoo Läsnä Esa Larsén Sähkötekniset työnantajat STTA ry Jussi Kuusela Sähkötekniset työnantajat STTA ry Jarkko Huotinen Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ari Hämäläinen Sähkötekniset työnantajat STTA ry Risto Saviranta Sähkötekniset työnantajat STTA ry Keijo Ukkonen Sähkötekniset työnantajat STTA ry Martti Alakoski Sähköalojen ammattiliitto ry Hannu Luukkonen Sähköalojen ammattiliitto ry Mika Rainio Sähköalojen ammattiliitto ry Timo Airas Sähköalojen ammattiliitto ry Tero Heiniluoma Sähköalojen ammattiliitto ry Jari Ollila Sähköalojen ammattiliitto ry Jaakko Aho Sähköalojen ammattiliitto ry Antti Heikkinen Sähköalojen ammattiliitto ry Raimo Härmä Sähköalojen ammattiliitto ry Ari Kähkönen Sähköalojen ammattiliitto ry Sami Pesola Sähköalojen ammattiliitto ry Mika Sarja Sähköalojen ammattiliitto ry 1 SOPIMUSKAUSI Sähköistysalan uusi työehtosopimus on tänään allekirjoitettu ja se tulee voimaan Palkankorotukset tulevat voimaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Allekirjoittaneet järjestöt toteavat, että Sähköistysalan työehtosopimuksen määräysten sovitaan olevan voimassa ajalla tässä allekirjoituspöytäkirjassa ja sen liitteissä todetuin muutoksin. Nyt sovittava työehtosopimus on voimassa jälkeenkin vuoden kerrallaan, ellei sitä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu viimeistään kahta kuukautta ennen työehtosopimuksen päättymistä. Uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltaessa ovat tämän työehtosopimuksen määräykset voimassa niin kauan, kunnes uusi työehtosopimus on tehty tai sopimusneuvottelut muuten ovat päättyneet. Sopijaosapuolet kokoontuvat lokakuun 2015 loppuun mennessä tarkastelemaan allekirjoituspöytäkirjan kohdassa 19 mainittujen työryhmien 11

12 (Urakkatyöryhmä, Aikapalkkaus, Ulkopuolinen työvoima ja Ydinvoima) työskentelyn edistymistä ja niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kummallakin sopijaosapuolella on edellisessä kappaleessa tarkoitetun tarkastelun jälkeen oikeus irtisanoa työehtosopimus päättymään , mikäli se katsoo, ettei työryhmille asetettuja tavoitteita ole saavutettu. Irtisanominen tulee suorittaa kirjallisesti vähintään kuukauden pituista irtisanomisaikaa noudattaen. Mikäli työmarkkinoiden keskusjärjestöt eivät ole päässeet mennessä yksimielisyyteen sovitun työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson sopimuskorotuksista, sopijaosapuolina olevat järjestöt neuvottelevat työehtosopimuksen palkantarkistuksista ajalle Jos näissä neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen palkantarkistuksista, kumpikin sopijaosapuoli voi viimeistään kirjallisesti irtisanoa työehtosopimuksen päättymään MAALISKUUSSA 2015 MAKSETTAVA KERTAKORVAUS Keskusjärjestöjen sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan sähköistysalan työntekijöiden palkkoihin olisi tullut tehdä 20,00 euroa/kuukausi suuruinen korotus lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Koska tämän työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset toteutetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta, maksetaan kaikille sähköistysalan työntekijöille jonkun maaliskuussa 2015 tapahtuvan palkanmaksun yhteydessä helmikuun 2015 palkankorotuksen korvaava kertakorvaus. Kuukausipalkkaiselle työntekijälle kertakorvaus voidaan maksaa myös huhtikuussa Kertakorvaus on määrältään 20,00 euroa, jos työntekijälle on maksettu helmikuussa 2015 työssäoloajan palkkaa vähintään 160 tunnilta. Jos työntekijän työssäoloaika on ollut pienempi kuin 160 tuntia, maksetaan kertakorvaus kertomalla 20,00 euroa työntekijän työssäolotuntien ja luvun 160 osamäärällä. Työntekijän vuosilomakeskituntiansiota laskettaessa kertakorvaus lasketaan mukaan työntekijän työssäoloajan ansioon. 3 PERUSTUNTIPALKAN KOROTUS Perustuntipalkkoja (PTP) korotetaan 0,12 euroa tunnilta sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä

13 Perustuntipalkat ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Pr /tunti S 10, , , , , ,23 Perustuntipalkkaa käytetään niissä suorituksissa, joissa työehtosopimus erikseen määrittelee käytettäväksi perustuntipalkkaa. Sähköistysalan työntekijän aikapalkalla tekemästä työstä maksetaan tämän työehtosopimuksen 8 A 1 -kohdan mukaista henkilökohtaista aikapalkkaa. 4 AIKAPALKKOJEN KOROTUKSET Henkilökohtaiset aikapalkat Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 0,12 euroa tunnilta sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä Sähköistysalan työntekijöiden henkilökohtaiset aikapalkat ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien vähintään seuraavat: Pr Henkilökohtainen aikapalkka /tunti S 10, , , , , , Henkilökohtaisen palkanosan muodostuminen Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa. 13

14 4.3 Kuukausipalkat Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 20,00 euroa kuukaudessa sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä Työntekijän uuden sovitun kuukausipalkan tulee olla vähintään 175 x hänen perustuntipalkkansa suuruinen. Jos työntekijän säännöllinen viikoittainen työaika on lyhyempi kuin 40 tuntia, käytetään kertoimena sovitussa kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 175 kerrotaan työntekijän viikoittaisen säännöllisen työajan mukaisen työtuntimäärän ja luvun 40 osamäärällä. Kaikkia muunnettuja kuukausipalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä , kertomalla työntekijän henkilökohtainen aikapalkka (TES 8 A 1 tai A 3) luvulla 173. Jos työntekijän säännöllinen viikoittainen työaika on lyhyempi kuin 40 tuntia, käytetään kertoimena muunnetussa kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 173 kerrotaan työntekijän viikoittaisen säännöllisen työajan mukaisen työtuntimäärän ja luvun 40 osamäärällä. Sovittua tai muunnettua kuukausipalkkaa koskeva korotus voidaan tehdä myös lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Tällöin kohdan 2 mukaista 20,00 euron suuruista kertakorvausta ei makseta maaliskuussa URAKKAPALKKOJEN KOROTUKSET Urakkahinnoittelu ja kesken olevat vapaasti hinnoitellut urakkatyöt Urakkapalkkoja korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti: Sähköasennusalan urakkahinnoittelun ( voimaan tullut hinnoittelu) urakkakerroin on lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,348. Vapaasti hinnoiteltuja niin sanottuja könttäurakoita korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 0,7 % jäljellä olevan työmäärän osalta. 14

15 5.2 Asuntotuotantohinnoittelu Asuntotuotantohintoja korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti: Perushinta, Peruspistemäärä, Lisäpisteen hinta, /huoneisto kpl /kpl ,58 Kesken olevia asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta jäljellä olevan työmäärän osalta 0,7 %. 5.2 Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu Työehtosopimuksen 8 B 5.2 -kohdan mukainen tavoiteansio on ja sen jälkeen tilaajalle tarjotuissa töissä 17,85 /h. 5.3 Urakan takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava palkka Urakkatyön takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava palkat ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Pr /tunti S 11, , , , , ,93 Työntekijän henkilökohtaisen aikapalkan (PTP + HPO) ollessa suurempi kuin edellä mainitun taulukon mukaan määräytyvä palkka maksetaan työntekijälle henkilökohtainen aikapalkka. 15

16 6 TYÖEHTOSOPIMUKSEN LISÄT Työehtosopimuksen lisiin ei tehdä korotuksia lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. 6.1 Työehtosopimuksen lisät Sähköistysalan työehtosopimuksen mukaiset lisät ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat Lisä /tunti Iltavuorolisä 1,25 Yövuorolisä 2,29 Iltatyölisä 1,25 Yötyölisä 2,29 Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästyminen 2,51 Ammattitutkintolisä 0,52 Erikoisammattitutkintolisä 0,94 Erittäin likaisen ja erittäin raskaan työn lisä 0,42 Vaativan ja hankalan työn lisä 1,67 Työpaikkaohjaajalisä 0,42 /päivä Autonkuljettajalisä 2, Ensimmäisen kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt Kärkimieslisät työmaan ensimmäiselle kärkimiehelle urakkatyössä ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Työryhmän jäsenmäärä /tunti 1 2 0, , , , ,51 yli 20 2,40 16

17 6.3 Toisen tai useamman kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt Neuvottelut toisesta kärkimiehestä on aloitettava, kun työryhmän jäsenmäärä ylittää kahdeksan asentajaa. Kun työryhmän jäsenmäärä ylittää 11, on nimettävä toinen kärkimies. Suuriin työkohteisiin voi olla tarpeellista nimetä useampia kärkimiehiä. Tällaisesta menettelystä sovitaan erikseen. Ensimmäisen kärkimiehen lisäksi määrätylle toiselle tai useammalle kärkimiehelle maksettavat lisät urakkatyössä ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Muun kuin ensimmäisen kärkimiehen kärkimiestehtävien piirissä olevien työntekijöiden lukumäärä /tunti 1 2 0, , ,88 yli 10 1, Kärkimieslisä, aikapalkkauksella tehtävät työt Kärkimieslisät aikapalkkauksella tehtävässä työssä ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Työryhmän jäsenmäärä /tunti 3 6 0, , , ,51 yli 20 2,40 17

18 7 PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN ERILLISKORVAUKSET Pääluottamusmiehen erilliskorvauksiin ei tehdä korotuksia lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Pääluottamusmiehen erilliskorvaukset ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Edustettavien työntekijöiden määrä Pääluottamusmiehen erilliskorvaus / kahden viikon tilijakso , , , , , , , ,46 yli 450 sovitaan erikseen 8 TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ERILLISKORVAUKSET Työsuojeluvaltuutetun erilliskorvauksiin ei tehdä korotuksia lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Työsuojeluvaltuutetun erilliskorvaukset ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Edustettavien työntekijöiden Työsuojeluvaltuutetun määrä erilliskorvaus / kahden viikon tilijakso ,87 / 2 vko ,30 / 2 vko ,74 / 2 vko ,39 / 2 vko ,04 / 2 vko ,69 / 2 vko ,35 / 2 vko ,21 / 2 vko yli 450 sovitaan erikseen 18

19 9 UUSI SÄHKÖISTYSALAN URAKKAHINNOITTELU Sopijaosapuolet uudistavat työehtosopimuksen 8 C mukaisen sähköasennusalan urakkahinnoittelun tekemällä siihen liitteissä 1 ja 2 todetut muutokset. Uuden hinnoittelun hinnoittelukerroin on 1 ja se muodostetaan, siltä osin kuin hinnoittelutaulukoihin ei ole erikseen sovittu uusia hintoja, korottamalla aikaisemmin voimassa olleita yksikköhintoja urakkahinnoittelukertoimella 1,348. Uutta sähköistysalan urakkahinnoittelua ( ) sovelletaan tilaajalle tai sen jälkeen tarjottaviin töihin. 10 PERUSTUNTIPALKAN KOROTUS Perustuntipalkkoja PTP korotetaan 0,4 % sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä Perustuntipalkat ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Pr /tunti S 10, , , , , ,30 Perustuntipalkkaa käytetään niissä suorituksissa, joissa työehtosopimus erikseen määrittelee käytettäväksi perustuntipalkkaa. Sähköistysalan työntekijän aikapalkalla tekemästä työstä maksetaan tämän työehtosopimuksen 8 A 1 -kohdan mukaista henkilökohtaista aikapalkkaa. 11 AIKAPALKKOJEN KOROTUKSET Henkilökohtaiset aikapalkat Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. 19

20 Sähköistysalan työntekijöiden henkilökohtaiset aikapalkat ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien vähintään seuraavat: Pr Henkilökohtainen aikapalkka /tunti S 10, , , , , , Henkilökohtaisen palkanosan muodostuminen Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa Kuukausipalkat Sovittuja ja muunnettuja kuukausipalkkoja korotetaan 0,4 % sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä Työntekijän uuden sovitun kuukausipalkan tulee olla vähintään 175 x hänen perustuntipalkkansa suuruinen. Jos työntekijän säännöllinen viikoittainen työaika on lyhyempi kuin 40 tuntia, käytetään kertoimena sovitussa kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 175 kerrotaan työntekijän viikoittaisen säännöllisen työajan mukaisen työtuntimäärän ja luvun 40 osamäärällä. Työntekijän uuden muunnetun kuukausipalkan tulee olla vähintään 173 x hänen henkilökohtaisen aikapalkkansa (TES 8 A 1 tai A 3) suuruinen. Jos työntekijän säännöllinen viikoittainen työaika on lyhyempi kuin 40 tuntia, käytetään kertoimena muunnetussa kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 173 kerrotaan työntekijän viikoittaisen säännöllisen työajan mukaisen työtuntimäärän ja luvun 40 osamäärällä. 12 URAKKAPALKKOJEN KOROTUKSET Urakkahinnoittelu ja kesken olevat vapaasti hinnoitellut urakkatyöt Urakkapalkkoja korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti: 20

21 Sähköasennusalan urakkahinnoittelun ( voimaan tullut hinnoittelu) urakkakerroin on lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,353. Uudistetun, voimaan tulleen, sähköistysalan urakkahinnoittelun urakkahinnoittelukerroin on lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,004. Vapaasti hinnoiteltuja niin sanottuja könttäurakoita ja kaikkia asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita korotetaan jäljellä olevan työmäärän osalta 0,4 % Asuntotuotantohinnoittelu Asuntotuotantohintoja korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti: Perushinta, Peruspistemäärä, Lisäpisteen hinta, /huoneisto kpl /kpl ,63 Kesken olevia asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta jäljellä olevan työmäärän osalta 0,4 % Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu Työehtosopimuksen 8 B 5.2 -kohdan mukainen tavoiteansio on ja sen jälkeen tilaajalle tarjotuissa töissä 17,92 /h Urakan takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava palkka Urakkatyön takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava palkat ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Pr /tunti S 11, , , , , ,00 Työntekijän henkilökohtaisen aikapalkan (PTP + HPO) ollessa suurempi kuin edellä mainitun taulukon mukaan määräytyvä palkka maksetaan työntekijälle henkilökohtainen aikapalkka. 21

22 13 TYÖEHTOSOPIMUKSEN LISÄT Työehtosopimuksen lisät Sähköistysalan työehtosopimuksen mukaiset lisät ovat alla olevan taulukon mukaiset lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta: Lisä /h Iltavuorolisä 1,26 Yövuorolisä 2,30 Iltatyölisä 1,26 Yötyölisä 2,30 Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästyminen 2,52 Ammattitutkintolisä 0,52 Erikoisammattitutkintolisä 0,94 Erittäin likaisen ja erittäin raskaan työn lisä 0,42 Vaativan ja hankalan työn lisä 1,68 Työpaikkaohjaajalisä 0,42 /päivä Autonkuljettajalisä 2, Ensimmäisen kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt Kärkimieslisät urakkatyössä ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Työryhmän jäsenmäärä /h 1 2 0, , , , ,52 yli 20 2,41 22

23 13.3 Toisen kärkimiehen lisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt Neuvottelut toisesta kärkimiehestä on aloitettava, kun työryhmän jäsenmäärä ylittää kahdeksan asentajaa. Kun työryhmän jäsenmäärä ylittää 11, on nimettävä toinen kärkimies. Suuriin työkohteisiin voi olla tarpeellista nimetä useampia kärkimiehiä. Tällaisesta menettelystä sovitaan erikseen. Ensimmäisen kärkimiehen lisäksi määrätylle toiselle tai useammalle kärkimiehelle maksettavat lisät urakkatyössä ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Muun kuin ensimmäisen kärkimiehen /tunti kärkimiestehtävien piirissä olevien työntekijöiden lukumäärä 1 2 0, , ,88 yli 10 1, Kärkimieslisä, aikapalkkauksella tehtävät työt Kärkimieslisät aikapalkkauksella tehtävässä työssä ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Työryhmän jäsenmäärä /tunti 3 6 0, , , ,52 yli 20 2,41 14 PAIKALLISESTI SOVITUT LISÄT Paikallisesti sovittuja lisiä korotetaan 0,4 % lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta, ellei paikallisesti muuta sovita. 23

24 15 PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN ERILLISKORVAUKSET Työehtosopimuksen mukaiset pääluottamusmiehen erilliskorvaukset ovat lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat: Edustettavien työntekijöiden määrä / kahden viikon tilijakso , , , , , , , ,23 yli 450 sovitaan erikseen 16 TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ERILLISKORVAUKSET Työsuojeluvaltuutetun erilliskorvauksia korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti: Edustettavien työntekijöiden määrä / kahden viikon tilijakso , , , , , , , ,71 yli 450 sovitaan erikseen 17 PALKKOJEN JA LISIEN SEKÄ YLEISSOPIMUKSEN ERILLISKORVAUSTEN KOROTUKSET SOPIMUSKAUDELLA Kaikkia palkkoja ja työehtosopimuksen mukaisia muita rahamääräisiä etuuksia korotetaan sopimuskaudella sinä ajankohtana, sillä määrällä ja sillä tavalla kuin työmarkkinoiden keskusjärjestöt tai sopijaosapuolet tämän allekirjoituspöytäkirjan kohdan 1 mukaan sopivat. 24

25 18 TEKSTIMUUTOKSET Sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavista voimaan tulevista tekstimuutoksista. 6 TYÖSUHDETURVA Kohtaan 6 TYÖSUHDETURVA tehdään seuraavat muutokset kohtiin 6.2, 7.6 ja 7.8. _ Kohtaan 6.2 Jatkuvaa neuvottelumenettelyä toteutettaessa lisätään uusi, kolmas ranskalainen viiva, minkä jälkeen kohta kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 6.2 Jatkuvaa neuvottelumenettelyä toteutettaessa työnantajalla on oikeus poiketa edellä mainitun lain 45 :n kirjallista neuvotteluesitystä koskevista säännöksistä työnantajan katsotaan edellä mainitun lain 51 :n säännöksistä poiketen täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun jatkuvaa neuvottelumenettelyä toteutettaessa on yhden kerran neuvoteltu pääluottamusmiehen kanssa alihankintasopimusten mahdollisia henkilöstövaikutuksia käsitellään yrityksissä säännöllisesti resurssiennusteiden tarkastelun yhteydessä. Kohdassa 7.6 Työntekijän takaisin ottaminen muutetaan ensimmäinen kappale: 7.6 Työntekijän takaisin ottaminen Työsopimuslain 6 luvun 6 :n mukaisesta takaisinottovelvollisuudesta voidaan poiketa työnantajan ja työntekijän välisellä, työsuhdetta päätettäessä tehtävällä sopimuksella. _ Lisätään kokonaan uusi kohta 7.8 Työntarjoamisvelvoitteen alueellinen rajoittaminen : 7.8 Työntarjoamisvelvoitteen alueellinen rajoittaminen Tilanteissa, joissa työnantajalla on työsopimuslakiin tai työehtosopimukseen perustuva työntarjoamisvelvollisuus työntekijälle irtisanomiseen, lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai takaisinottovelvoitteeseen liittyen, rajoittuu tämä velvollisuus alueellisesti työhön, jota on tarjolla työntekijän työsopimuksen mukaisessa työhönottopaikassa tai enintään 80 kilometrin päässä työntekijän vakituisesta työnantajan tiedossa olevasta asuinpaikasta. 25

26 26 Mikäli työntekijä kuitenkin ilmoittaa työnantajalle kirjallisesti olevansa kiinnostunut kaikkialla Suomessa tarjolla olevista työtehtävistä, ei edellisessä kappaleessa tarkoitettua alueellista rajausta työnantajan työntarjoamisvelvollisuuteen sovelleta. Työnantajan tulee kysyä työntekijältä tämän kiinnostuksesta alueellisesti rajoittamattomaan töiden vastaanottamiseen. _ Kohtaa 7 TYÖAIKA, 2 Säännöllinen työaika muokataan aiemmasta: 7 TYÖAIKA 2 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työntekijän säännöllinen työaika on määritettävä työsopimuksessa. Alle 4 tunnin vuorokautista työaikaa ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä. Työnantajan on etukäteen ilmoitettava työntekijälle tämän työpäivät ja työtunnit palkanmaksukausittain. _ Muutetaan 8 A 1 -kohtaa. Lisätään uudet kohdat A 2 ja A 3. Siirretään aikaisempi kohta A 2 kohdaksi A 4; aikaisempi kohta A 3 kohdaksi A 5; aikaisempi kohta A 5 kohdaksi A 6; aikaisempi kohta A 6 muutettuna kohdaksi A 7 aikaisempi kohta A 7 muutettuna kohdaksi A 8; aikaisempi kohta A 8 kohdaksi A 9; aikaisempi kohta A 9 kohdaksi A 10; 8 A AIKATYÖ Muutetaan kohta A 1 seuraavasti: _ A 1 Henkilökohtainen aikapalkka Jokaiselle työsuhteeseen tulevalle työntekijälle on määriteltävä palkkaryhmä, perustuntipalkka ja henkilökohtainen aikapalkka. Palkkaryhmä ja perustuntipalkka määritetään työehtosopimuksen talotekniikka-alan aikapalkkausjärjestelmää koskevien määräysten mukaan vertaamalla työntekijän osaamista töiden vaatimusryhmittelyteksteihin.

27 Henkilökohtainen aikapalkka voi olla kohdan A 3 mukainen tai se voidaan muodostaa yrityskohtaisesti työehtosopimuksen talotekniikka-alan aikapalkkausjärjestelmää koskevien määräysten mukaan palkkaryhmän mukaisesta perustuntipalkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Myös yrityskohtaiseen järjestelmään perustuvien henkilökohtaisten aikapalkkojen tulee olla vähintään kohdassa A 3 mainitun suuruisia. Työntekijälle, jonka palkkauksessa sovelletaan kohdan A 6 mukaista sovittua kuukausipalkkaa, ja nuorelle työntekijälle, jota koskeva vähimmäispalkka määräytyy kohdan A 9 mukaan, ei kuitenkaan määritellä henkilökohtaista aikapalkkaa. _ Lisätään uusi kohta A 2: A 2 Perustuntipalkat Perustuntipalkat ovat seuraavat: Pr Lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta /tunti Lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta /tunti S 10,14 10, ,44 12, ,52 14, ,44 15, ,30 16, ,23 17,30 Perustuntipalkkaa käytetään niissä suorituksissa, joissa työehtosopimus erikseen määrittelee käytettäväksi perustuntipalkkaa. Sähköistysalan työntekijän aikapalkalla tekemästä työstä maksetaan kohdan A 1 mukaista henkilökohtaista aikapalkkaa poikkeuksena kohdassa A 9 mainitut määräykset (nuoret alle 18-vuotiaat työntekijät). _ 27

28 Lisätään uusi kohta A 3: A 3 Henkilökohtaiset aikapalkat Sähköistysalan työntekijöiden henkilökohtaiset aikapalkat ovat vähintään seuraavat: Pr Henkilökohtainen aikapalkka lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta /tunti Henkilökohtainen aikapalkka lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta /tunti S 10,66 10, ,96 13, ,15 15, ,07 16, ,93 17, ,86 17,93 Pöytäkirjamerkintä: Jos työnantaja on maksanut ennen aikapalkkauksella tehtävässä työssä henkilökohtaisen palkanosan lisäksi yrityskohtaisilla perusteilla määräytyviä lisiä tai niin sanottua D-osaa (ylimääräinen aikapalkkajäämä), voidaan näitä leikata niissä tapauksissa, joissa työntekijälle on maksettu yrityskohtaiseen matriisiin perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa palkkaryhmissä S ja 1: alle 0,52 euroa tunnissa palkkaryhmissä 2 5: alle 0,63 euroa tunnissa. Leikkaus voidaan toteuttaa määrällä, joka vastaa edellä mainittujen henkilökohtaisten palkanosien määrien ja työntekijälle maksetun henkilökohtaisen palkanosan erotusta. Leikkaukset on tämän työehtosopimusmääräyksen nojalla toteutettava viimeistään Henkilökohtaiset vähimmäisaikapalkat tulevat kuitenkin voimaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. 28

29 Esimerkki 1: Palkkaryhmän 1 työntekijä. Työntekijän yrityskohtaiseen matriisiin perustuva henkilökohtainen palkanosa on ollut 0,05 euroa tunnissa. Palkka ennen palkkausjärjestelmän uudistamista sisältäen palkankorotuksen Pr 1 PTP ennen palkkausjärjestelmän uudistamista 12,32 HPO ennen palkkausjärjestelmän uudistamista 0,05 Pr 1 PTP:n korotus lähinnä ,12 Yhteensä 12,49 Palkka palkkausjärjestelmän voimaan tullessa lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta Pr 1 henkilökohtainen vähimmäisaikapalkka ,96 sisältäen 0,12 /tunti palkankorotuksen Yhteensä 12,96 Työntekijän aikatyössä maksettava palkka nousee lähinnä palkankorotuksesta johtuen 0,12 euroa tunnissa palkkausjärjestelmän muutoksen takia 0,47 euroa tunnissa. Esimerkki 2: Palkkaryhmän 3 työntekijä. Työntekijän yrityskohtaiseen matriisiin perustuva henkilökohtainen palkanosa on ollut 0,30 euroa tunnissa. Työntekijälle on maksettu aikatyössä yrityskohtaista palvelulisää 1,00 euroa tunnissa. Palkka ennen palkkausjärjestelmän uudistamista sisältäen palkankorotuksen Pr 3 PTP ennen palkkausjärjestelmän uudistamista 15,32 HPO ennen palkkausjärjestelmän uudistamista 0,30 Pr 3 PTP:n korotus lähinnä ,12 Yrityskohtainen palvelulisä 1,00 Yhteensä 16,74 Palkka palkkausjärjestelmän voimaan tullessa lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta Pr 3 henkilökohtainen vähimmäisaikapalkka ,07 sisältäen 0,12 /h palkankorotuksen Yrityskohtainen palvelulisä leikattuna lähinnä ja 0,67 viimeistään Yhteensä 16,74 Työntekijän aikatyössä maksettava palkka nousee lähinnä palkankorotuksesta johtuen 0,12 euroa tunnissa palkkausjärjestelmän muutoksen takia 0,00 euroa tunnissa. 29

30 Esimerkki 3: Palkkaryhmän 3 työntekijä. Työntekijän yrityskohtaiseen matriisiin perustuva henkilökohtainen palkanosa on ollut 0,30 euroa tunnissa. Työntekijälle on maksettu aikatyössä D-osaa (ylimääräistä aikapalkkajäämää) 0,10 euroa tunnissa. Palkka ennen palkkausjärjestelmän uudistamista sisältäen palkankorotuksen Pr 3 PTP ennen palkkausjärjestelmän uudistamista 15,32 HPO ennen palkkausjärjestelmän uudistamista) 0,30 Pr 3 PTP:n korotus lähinnä ,12 D-osa (ylimääräinen aikapalkkajäämä) 0,10 Yhteensä 15,84 Palkka palkkausjärjestelmän voimaan tullessa lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta Pr 3 henkilökohtainen vähimmäisaikapalkka ,07 sisältäen 0,12 /h palkankorotuksen D-osa (ylimääräinen aikapalkkajäämä) leikattuna lähinnä 0, ja viimeistään Yhteensä 16,07 Työntekijän aikatyössä maksettava palkka nousee palkankorotuksesta johtuen 0,12 euroa tunnissa palkkausjärjestelmän muutoksen takia 0,23 euroa tunnissa. _ Siirretään aikaisempi kohta A 2 kohdaksi A 4. A 4 Erityistyölisä Edellä mainitun henkilökohtaisen aikapalkan lisäksi voidaan työntekijän kanssa sopia erillistä työkohdetta koskevasta erityistyölisästä. Erityistyölisää koskeva sopimus on voimassa määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla, mikäli muusta irtisanomisajasta ei ole sovittu. Siirretään aikaisempi kohta A 3 kohdaksi A 5. A 5 Henkilökohtainen kokonaisansio Henkilökohtainen aikapalkka lisättynä mahdollisella erityistyölisällä, erikoislisillä ja ammattitutkintolisällä muodostaa työntekijän henkilökohtaisen kokonaisansion. Siirretään aikaisempi kohta A 5 kohdaksi A 6. 30

31 A 6 Kuukausipalkka Jatkuvaa aikatyötä tekevän työntekijän palkka voidaan sopia maksettavaksi sovittuna kuukausipalkkana tai muunnettuna kuukausipalkkana. Sovitun kuukausipalkan tulee vastata määrältään vähintään talotekniikkaalan aikapalkkausjärjestelmän mukaisen palkkaryhmän, jota työntekijään sovellettaisiin, jos hän tekisi työtä kysymyksessä olevan palkkausjärjestelmän mukaisella palkalla, perustuntipalkan ja luvun 175 tuloa. Muunnettu kuukausipalkka muodostetaan siten, että työntekijälle kohtien A 1 ja A 3 määräysten mukaan määritelty henkilökohtainen aikapalkka kerrotaan luvulla 173. Jos työntekijän säännöllinen viikoittainen työaika on lyhyempi kuin 40 tuntia, käytetään kertoimena a) sovitussa kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 175 kerrotaan viikoittaisen säännöllisen työajan mukaisen työtuntimäärän ja luvun 40 osamäärällä b) muunnetussa kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 173 kerrotaan viikoittaisen säännöllisen työajan mukaisen työtuntimäärän ja luvun 40 osamäärällä. Työajan lyhennysvapaat pidetään kertymän mukaisesti työnantajan määrääminä työpäivinä kuukausipalkkaa vähentämättä. Siirretään aikaisempi kohta A 6 muutettuna kohdaksi A 7. A 7 Sähköalan erikoisasentajien palkkausjärjestelmän mukainen aikapalkka Sähköalan erikoisasentajien aikapalkka voi olla kohdan A 3 mukainen tai se voidaan muodostaa yrityskohtaisesti työehtosopimuksen talotekniikkaalan aikapalkkausjärjestelmää koskevien määräysten mukaan palkkaryhmän mukaisesta perustuntipalkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Yrityskohtaisesti muodostetun henkilökohtaisen aikapalkan tulee olla vähintään kohdan A 3 mukainen. Siirretään aikaisempi kohta A 7 muutettuna kohdaksi A 8. A 8 Erikoislisät Työehtosopimuksen asianomaisten määräysten mukaisilla edellytyksillä (11 ), maksetaan edellä kohdissa A 1, A 3, A 6, A 7 ja A 9 mainittujen aikapalkkojen lisäksi toimialakohtaiset erikoislisät ja ammattitutkintolisä. Siirretään aikaisempi kohta A 8 kohdaksi A 9. 31

32 A 9 Nuoret työntekijät Kohdan A palkkamääräyksiä ei sovelleta alle 18-vuotiaisiin, jotka eivät ole suorittaneet ammatillisessa oppilaitoksessa työsopimuksen mukaista ammattialaansa koskevaa perustutkintoa tai jotka eivät ole oppisopimussuhteessa. Pöytäkirjamerkintä: Ammatillisen oppilaitoksen perustutkinto käsittää 120 opintoviikkoa. Suoritettu lukio tai ylioppilastutkinto lyhentää tätä opintoaikaa perustutkintoa koskevien normien mukaisesti. Työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka nuorelle työntekijälle, joka ei edellä olevan mukaisesti ole tämän työehtosopimuksen yleisten palkkamääräysten piirissä, on 80 % talotekniikka-alan aikapalkkausjärjestelmän palkkaryhmän S mukaisesta perustuntipalkasta. Edellä olevan vähimmäispalkan ohella nuorelle työntekijälle maksetaan tämän työehtosopimuksen määräysten (11 ) mukaisilla edellytyksillä erikoislisät (kohta A 8). Henkilökohtaista palkanosaa ei makseta tässä tarkoitetun vähimmäispalkan yhteydessä. Siirretään aikaisempi kohta A 9 kohdaksi A 10. A 10 Työntekijän työkyvyn vaikutus vähimmäispalkkoihin Kohdan A palkkamääräykset koskevat täysin työkykyisiä työntekijöitä. Mikäli työntekijän invaliditeetti vaikuttaa oleellisesti työkykyyn, voidaan työntekijän palkkauksessa työehtosopimuksen määräyksistä poiketen käyttää sopimuspalkkausta. Palkkauksesta tulee sopia kirjallisesti työsopimusta tehtäessä. _ Muutetaan Talotekniikka-alan aikapalkkausjärjestelmän osan Työntekijän palkkaryhmän määräytyminen kolmatta ja kahdeksatta kappaletta Henkilökohtaisen palkanosan määrittäminen otsikkoa ja ensimmäistä kappaletta Arviointimatriisin soveltaminen kolmatta ja neljättä kappaletta. _ 32

33 TALOTEKNIIKKA-ALAN AIKAPALKKAUSJÄRJESTELMÄ Johdanto Talotekniikka-alan aikapalkkausjärjestelmän tavoitteena on kannustaa työntekijöitä ammattitaitonsa kasvattamiseen ja luoda mahdollisuuksia yrityskohtaisen palkkapolitiikan kehittämiseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi aikapalkkausjärjestelmä tulee ensisijaisesti toteuttaa yrityksessä työnantajan ja työntekijöiden välisessä yhteistoiminnassa sopien ja pyrkiä lopputulokseen, joka kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti ja on työnteon kannalta motivoiva. Työntekijän palkkaryhmän määräytyminen Työsopimusta solmittaessa suoritetaan alustava palkkaryhmän määrittäminen vertaamalla työntekijän osaamista jäljempänä oleviin sähköasennusalan perusluokitus- sekä toimialakohtaisiin töiden vaativuusryhmittelyteksteihin. Lähetetyn työntekijän palkkaryhmän määräytymistä koskevat erityismääräykset ovat tämän työehtosopimuksen kohdassa. Jos työntekijän henkilökohtainen aikapalkka ei määräydy kohdan A 3 mukaan, vaan perustuu yrityskohtaiseen järjestelmään, määritetään työntekijälle henkilökohtainen palkanosa, jota sovelletaan väliaikaisena siihen saakka, kunnes työntekijän palkkaryhmän tarkemman määrittelyn yhteydessä hänen henkilökohtainen palkanosansa määritetään noudattaen samoja perusteita kuin yrityksen muiden työntekijöiden osalta. Myös yrityskohtaiseen järjestelmään perustuvien henkilökohtaisten aikapalkkojen tulee olla vähintään kohdassa A 3 mainitun suuruisia. Kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen solmimisesta tulee suorittaa tarkempi palkkaryhmän määrittely. Tässä yhteydessä työntekijän tulee esittää sellainen aikaisempi työhistoriansa, jolla voi olla vaikutusta määrittelyä tehtäessä. Tällöin on mahdollista, että alustavasti määritelty palkkaryhmä voi nousta tai laskea. Sähköistysalan tehtävissä toimiva työntekijä sijoitetaan työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn mukaisesti osaamisen laajuudesta riippuen palkkaryhmiin S 5. Ellei palkkaryhmämääritystä ole tehty lainkaan, työntekijälle maksetaan palkkaryhmän 2 mukainen palkka hänen tekemästään työstä. Jos työntekijän henkilökohtainen aikapalkka ei määräydy kohdan A 3 mukaan, vaan perustuu yrityskohtaiseen järjestelmään, palkkaryhmän tarkemman määrittelyn yhteydessä määritetään työntekijän henkilökohtainen palkanosa jäljempänä esitettävän kehityskeskustelumenettelyn 33

34 perusteella. Myös yrityskohtaiseen järjestelmään perustuvien henkilökohtaisten aikapalkkojen tulee olla vähintään kohdassa A 3 mainitun suuruisia. Tehtävien vaativuusryhmittelyn ja palkkaryhmittelyn käytännön toteutus Työtehtävien osaamista koskeva vaativuusryhmittely tehdään työnantajan ja työntekijöiden edustajan (edustajien) kanssa yrityksessä sovittavalla kokoonpanolla. Työntekijän palkkaryhmän määrityksen tekevät työnantajan edustaja, joka on mahdollisimman hyvin perehtynyt yrityksen työntekijöiden palkkauksen ja henkilöstöpolitiikan kokonaishallintaan, ja asianomainen työntekijä. Mikäli ryhmittelystä tällöin syntyy erimielisyyttä, työntekijä voi kutsua mukaan luottamusmiehen. Jos yrityksessä ei päästä ryhmittelystä yksimielisyyteen, asia siirretään tämän työehtosopimuksen osapuolina olevien järjestöjen välillä ratkaistavaksi. Tehtävien vaativuusryhmittelyn määritelmät Sähköistys- ja ilmastointialan yleiset ja toimialakohtaiset töiden vaativuusryhmittelytekstit: Pr Perusluokitus Sähköistys Ilmastointi S Työssä perehdytään toimialan tavallisimpiin tarvikkeisiin ja asennustapoihin. Perehdyttämisaika enintään 24 kk. 1 Työssä vaaditaan perustietämystä toimialan tavallisimmista tarvikkeista ja asennustavoista. Työ tehdään mallin mukaan toisen asentajan avustuksella. Työssä ei edellytetä itsenäistä työmenetelmien osaamista. Tehtävä koostuu toisen ohjauksessa tehtävistä heikkovirta- tai vahva virtaasennuksista. Työ tehdään mallin mukaan toisen asentajan avustuksella. Työssä ei edellytetä itsenäistä työmenetelmien osaamista. Tehtävä koostuu toisen ohjauksessa tehtävistä IV-asennuksista. 34

35 2 Työssä vaaditaan toimialan määräysten, työpiirustusten ja asennustapojen hyvää osaamista ja tuntemista. 3 Työssä vaaditaan toimialan kahden osaamisalueen hallintaa ja omatoimista toteutusosaamista projekti- ja kunnossapitotoiminnoissa. 4 Työssä vaaditaan itsenäistä, kokonaisvaltaista osaamista toimialan rakennus- tai teollisuuden koneja laiteasennuksissa. Tehtävä koostuu työselityksen ja työpiirustusten mukaan tehtävistä heikkovirta- ja vahvavirta-asennuksien kokonaissuorituksista (pois lukien järjestelmien koestamiseen ja käyttöön liittyvät mittaukset) tai tehtävä käsittää em. alueella heikkovirta- tai vahvavirta-alueen kunnossapitotehtävät. Tehtävä koostuu työselityksen ja työpiirustuksen mukaan tehtävistä rakennusten kiinteistösähköverkon heikkovirta- ja vahvavirta-asennuksista (pois lukien järjestelmien koestamiseen ja käyttöön ottoon liittyvät mittaukset) tai tehtävä käsittää em. alueen heikkovirta- ja vahvavirtakunnossapitotehtävät. Tehtävä koostuu erikoisrakennusten (toimenpideosastoja, esim. kirurgiaosastoja, käsittävien sairaaloiden, voimalaitosten, teollisuuden tms.) vahvavirta- ja heikkovirtakokonais-toimituksista kiinteistö- tai prosessisähköistyksissä ja lisäksi näiden rakennusten erikoisjärjestelmien asennus- ja muutostöistä tai näiden kunnossapitotöiden kokonaistoimintojen itsenäisestä osaamisesta. Tehtävä koostuu työselityksen ja piirustusten mukaan tehtävistä IV- ja koneasennuksista tai IV-kunnossapitotehtävistä. Tehtävä koostuu työselityksen ja piirustuksen mukaan tehtävistä IV-asennuksista ja vaativista koneasennuksista tai tehtävä käsittää IV- ja koneasennusten kunnossapitotehtävät. Tehtävä koostuu vaihtelevien projektien kuten toimisto-/liikerakennusten, isojen tuotantolaitosten, urheiluhallien ja kalliosuojien asennusten ja muutostöiden tai kunnossapitotöiden kokonaistoimintojen itsenäisestä osaamisesta. 35

Sähköalojen ammattiliitto ry

Sähköalojen ammattiliitto ry SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2015 2017 NEUVOTTELUTULOS Aika 6. helmikuuta 2015 Paikka Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n toimisto, Espoo Läsnä Esa Larsén Sähkötekniset työnantajat STTA ry Jussi Kuusela

Lisätiedot

SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014

SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Sähkötekniset työnantajat STTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 Painopaikka: Tammerprint Oy Tampere 2012 2 Sisältö SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUSTA 2012

Lisätiedot

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012

Lisätiedot

TIETO- JA TEKNIIKKA-ALOJEN TYÖNANTAJALIITTO TIKLI ry:n ja SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO ry:n

TIETO- JA TEKNIIKKA-ALOJEN TYÖNANTAJALIITTO TIKLI ry:n ja SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO ry:n TIETO- JA TEKNIIKKA-ALOJEN TYÖNANTAJALIITTO TIKLI ry:n ja SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO ry:n Talotekniikka-alan SÄHKÖASENNUSTOIMIALAN työehtosopimus 2010 2013 (11.8.2010 31.1.2013) SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKKA-ALAN

Lisätiedot

LVI-toimialan TYÖEHTOSOPIMUS

LVI-toimialan TYÖEHTOSOPIMUS LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Rakennusliitto ry:n LVI-toimialan TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012 (9.3.2011 29.2.2012) Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus 2011 2012 LVI-Tekniset Urakoitsijat

Lisätiedot

LVI-toimialan TYÖEHTOSOPIMUS

LVI-toimialan TYÖEHTOSOPIMUS LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Rakennusliitto ry:n LVI-toimialan TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 (1.3.2012 28.2.2014) Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus 2012 2014 LVI-Tekniset Urakoitsijat

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN LVI-toimialan TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 (20.3.2014 29.2.2016)

TALOTEKNIIKKA-ALAN LVI-toimialan TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 (20.3.2014 29.2.2016) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Rakennusliitto ry:n TALOTEKNIIKKA-ALAN LVI-toimialan TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 (20.3.2014 29.2.2016) Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus 2014 2016 LVI-Tekniset

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

VENETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT RY:N ja PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY:N välinen VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.

VENETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT RY:N ja PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY:N välinen VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2. Sisällysluettelo SISÄLTÖ VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN RAAMISOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 VENETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY PAPERILIITTO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ISBN 978-952-5998-47-4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo ASIAHAKEMISTO...15 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...35

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-54-2 2 Sisällysluettelo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SÄHKÖALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...13

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n ja METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-04-7 Painopaikka:

Lisätiedot

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPPÖYTÄKIRJA... 2 PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016 Sisällysluettelo SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016... 4 KUMITEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Muovituoteteollisuuden. ja kemian tuoteteollisuuden. työehtosopimus 1.3.2014-30.11.2016

Muovituoteteollisuuden. ja kemian tuoteteollisuuden. työehtosopimus 1.3.2014-30.11.2016 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.kemianteollisuus.fi TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Siltasaarenkatu 2 PL 324 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ISBN 978-952-5998-48-1 (pdf ISBN 978-952-5998-49-8) Painopaikka: Tammerprint Oy, 2014

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 1.11.2014 31.10.2016 Painopaikka: Jumo Oy, Helsinki 2014 SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 Liite allekirjoituspöytäkirjaan 24.10.2013... 7 YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 6 KUMITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n ja METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 28.10.2011-31.10.2013 1 PDF, ISBN 978-952-5998-05-4

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 SISÄLTÖ: ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä tilaisuudessa ja että se allekirjoitetaan sopijaosapuolten

Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä tilaisuudessa ja että se allekirjoitetaan sopijaosapuolten 1 ENERGIATEOLLISUUS RY TIETO- JA TEKNIIKKA-ALOJEN TYÖNANTAJALIITTO TIKLI RY SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 26.2.2010

Lisätiedot

1.11.2010-30.9.2013. Työnantajalla on oikeus ottaa työhön, erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

1.11.2010-30.9.2013. Työnantajalla on oikeus ottaa työhön, erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. 1 TURVETUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen soveltaminen 1.11.2010-30.9.2013 Tämän työehtosopimuksen säännöksiä sovelletaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten turvetuotantotöissä

Lisätiedot

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN

Lisätiedot

LATTIANPÄÄLLYSTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

LATTIANPÄÄLLYSTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 LATTIANPÄÄLLYSTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 LATTIANPÄÄLLYSTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-121-7 ISBN 978-952-269-122-4 (pdf) Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Paino:

Lisätiedot