Takuuvaraukseen perustuvien lainojen ja lainatakuiden viitteelliset määrät. 9 prosentin rahoitusaste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Takuuvaraukseen perustuvien lainojen ja lainatakuiden viitteelliset määrät. 9 prosentin rahoitusaste"

Transkriptio

1 Takuuvaraukseen perustuvien lainojen ja lainatakuiden viitteelliset määrät LIITE 1 (miljoonaa euroa) 9 prosentin rahoitusaste Vuosi odotettu odotettu odotettu odotettu odotettu odotettu odotettu odotettu laina- rahoitus laina- rahoitus laina- rahoitus laina- rahoitus määrä määrä määrä määrä Varauksen määrä Luotonanto- ja takuukapasiteetti yhteensä min.* 2311 min min min max.** 3556 max max max :N LAINOJEN TAKUUT 1 Päätetyt toimenpiteet Välimeren alue, 4. Syyrian pöytäkirja 15,00 1, yleinen lainavaltuutus 15,00 0, yleinen lainavaltuutus ,00 167, ,00 172, ,00 184, ,00 184,39 Turkin jälleenrakennustoimi 225,00 13,16 Yleisen lainavaltuutuksen laajentaminen koskemaan 150,00 8,78 100,00 5,85 100,00 5,85 Jugoslavian liittotasavaltaa Itämeren Venäjän erityistoimi 100,00 9,00 2. MAKROTALOUDELLINEN RAHOITUSAPU Päätetyt toimenpiteet Jugoslavian liittotasavalta 225,00 20,25 Ehdotettu toimenpide 3 Ukraina 18,00 1,62 3. EURATOMIN LAINAT Alustavat arviot Ukraina 4 154,00 13,86 Varauksen käyttö (1+2+3) 207,18 193,15 190,24 198,25 Varauksen marginaali (em. lainoja varten tehtyjen varausten jälkeen) 0,82 19,85 25,76 22,75 Jäljellä oleva luotonanto- ja takuukapasiteetti min.* 9,10 220,57 286,20 252,76 max.** 14,00 339,33 440,31 388, EY:n takuu :n lainoille kattaa 75 prosenttia 4. Syyrian pöytäkirjan nojalla (Välimeren alue) myönnettyjen lainojen pääomasta, 70 prosenttia vuosien yleisen lainavaltuutuksen nojalla myönnettyjen lainojen pääomasta, 100 prosenttia äskettäin hyväksytyn Itämeren Venäjän erityistoimen nojalla myönnettyjen lainojen pääomasta ja 65 prosenttia muiden valtuutusten ja toimien nojalla myönnettyjen lainojen pääomasta. Vuosien yleisen lainavaltuutuksen nojalla mainitut luvut sisältävät Kroatian ja Turkin tulliliiton erityistoimen nojalla myönnetyt määrät. Komission odotetaan hyväksyvän luonnos neuvoston päätökseksi Ukrainan hyväksi. Ukrainan ennakoidusta 657 miljoonan euron lainasta K2-R4 -hanketta varten 503 miljoonan euron varaus on tehty jo aiempina vuosina ja 154 miljoonan euron varaus on suunniteltu tehtäväksi vuonna * Makrotaloudelliseen rahoitusapuun ja -lainoille. ** :n lainojen takuita varten.

2 LIITE 2 EY:n luotonanto- ja takuukapasiteetti takuurahastomekanismin nojalla (vuoden 2002 luvut) (miljoonaa euroa) Käytettävissä oleva takuuvaraus varainhoitovuonna 2002: 213 Rahoitusaste 9% 8% 7% 6% :n lainojen takuuaste A. Luotonanto- ja takuukapasiteetin enimmäismäärä Nykytilanne 65 % % % % B. Jäljellä oleva luotonanto- ja takuukapasiteetti ottaen huomioon jo tiedossa olevat operaatiot Nykytilanne 65 % % % % * makrotaloudellinen rahoitusapu

3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2002) 20 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:N/EURATOMIN LUOTONANTO- JA TAKUUKAPASITEETTI ULKOISILLE TOIMILLE

4 1. JOHDANTO Takuurahastomekanismi kattaa luotonannon kolmansille maille kolmen hyvin erilaisen mekanismin avulla: :n yhteisön ulkopuolisen luotonannon takuut, in ulkoinen luotonanto ja Euroopan yhteisön makrotaloudellisen avun (MFA) lainat. Takuurahastomekanismin tarkoituksena on sekä suojata yhteisön talousarviota näillä välineillä myönnettyjen lainojen laiminlyöntien suoralta vaikutukselta että toimia rajoitteena EY:n/in luotonannolle ja niiden antamille takuille. Takuurahastomekanismi on toiminut hyvin häiriöiden vaimentajana. Lainakannan kokonaismäärä on noin 15 miljardia euroa, josta yli 13 miljardia euroa on takuulla katettua :n luotonantoa; takuurahastosta on maksettu kumulatiivisesti yhteensä 459 miljoonaa euroa, jolla on katettu maksamatta jätetyt lainat, jotka olisi muuten täytynyt kattaa suoraan talousarviosta. Luotonannon ja takuiden vuosittaista määrää rajoittaa takuurahaston varaus, jonka enimmäismäärä on määritelty vuosien rahoitusnäkymissä. Tämä varausmäärä ja takuurahaston säännöt rajoittavat luotonannon ja takuiden kokonaiskapasiteetin noin 3 miljardiin euroon vuodessa. Periaatteessa aina kun uudesta lainasta tai takuusta tehdään päätös, tietylle lainapääoman tai takuun osalle on tehtävä varaus. Rahoitusaste yhdessä varausmäärän kanssa määrää sen vuoksi mahdollisen luotonannon tai takuiden kokonaismäärän. Jos esimerkiksi kaikille lainoista tai takuista olisi tehtävä täysi varaus ja rahoitusaste olisi 10 prosenttia, 100 euron varausmäärä rajoittaisi luotonanto- ja takuukapasiteetin euroon vuodessa. Käytännössä tilanne ei ole näin yksinkertainen. Ensinnäkin, :n yhteisön ulkopuolisen luotonannon takuiden osalta yhteisö takaa pikemminkin lainasalkun kuin yksittäisiä lainoja. Koska yhteisö tarjoaa yleistakuun, ei ole pidetty tarpeellisena määritellä takuun tasoa 100 prosentiksi koko lainasalkusta. Nykyisten sääntöjen mukaan yhteisön takuulla katetaan ainoastaan 65 prosenttia suurimmasta osasta :n luotonantoa kolmansille maille ja sen vuoksi niitä varten on varaus takuurahastossa. Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa, että yksittäisillä :n lainoilla on täysi takuu, kunnes 65 prosenttia koko salkun lainoista on laiminlyöty. Toiseksi, koska luotonanto, jopa silloin kun se koskee yksittäisiä hankkeita tai yksittäistä maata makrotaloudellisen avun tapauksessa, saattaa jakautua useammalle vuodelle ja kuhunkin lainan osaan liittyy runsaasti epävarmuutta, varauksen ajoitusta koskevat säännöt ovat monimutkaiset. Vuonna 2001 takuuvaraus on täysin käytetty, ja vuosien tilanne, jolloin laajentuminen vähentänee paineita jonkin verran, näyttää kestämättömältä. Koska on runsaasti paineita lisätä kunkin välineen kautta myönnettyjä lainoja, on nyt tarkasteltava, kuinka painopistealueet jakautuvat niiden kesken ja onko tarkoituksenmukaista lisätä joustavuutta takuumekanismin avulla. 2. TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Liitteessä 1 olevassa taulukossa esitetään yhteenveto tulevaisuudennäkymistä. Sen perusteella takuuvaraukseen kohdistuu lähivuosina huomattavia paineita. 2

5 :n luotonanto yhteisön ulkopuolisille maille on kasvanut tuntuvasti viime vuosina, kun Keski- ja Itä-Euroopan, Länsi-Balkanin, Välimeren alueen maiden ja Etelä-Afrikan kokonaisrahoitusta on nostettu. Hiljattain yleiseen luotonantovaltuutukseen on lisätty myös Kroatian osuus ja Turkin tulliliiton erityistoimi, minkä lisäksi on toteutettu erityistoimi Venäjän Itämeren altaan alueella. Tämän seurauksena rahoitustarve on noussut niin, että se on vuosina 2003 ja 2004 peräti miljoonaa euroa, kun se vuonna 2000 oli miljoonaa euroa. Taulukon perusteella lähivuosina on varauduttava myös siihen, että :n luotonanto Jugoslavian liittotasavallalle ja Turkin jälleenrakentamiseen kasvaa. Lisäksi on merkkejä siitä, että joidenkin tahojen mielestä :n olisi voitava myöntää luottoja myös Ukrainalle, Moldovalle ja eräille Keski-Aasian maille. Myös Venäjältä kysytään jatkuvasti :n luottoja. Edellä esitetyn perusteella saattaa olla tarpeen ottaa vuosittain käyttöön miljoonan euron lisävaraus. Ukrainan Khmelnitskin (K2) ja Rovnon (R4) reaktoreita varten myönnettävää 657 miljoonan euron -lainaa varten on jo olemassa 500 miljoonan euron varaus, minkä lisäksi Bulgarian -lainaa varten on noin 210 miljoonan euron varaus. -lainojen tarve kuitenkin kasvaa jatkuvasti sitä mukaa kuin Neuvostoliitossa suunniteltujen ydinvoimaloiden turvallisuusongelmat pahenevat, minkä vuoksi rahoitusta on lisättävä. in mahdolliset uudet sitoumukset ovat noin miljoonaa euroa vuodessa. Uusien -lainojen yhteydessä on myös korotettava lainojen enimmäismäärää, mikä edellyttää erillistä lainsäädäntömenettelyä. Makrotaloudellisen rahoitusavun perusteella myönnettävien lainojen määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti. Viime aikoina tuki on keskitetty Länsi-Balkanin vähävaraisille maille ja siihen on yhä useammin sisältynyt avustusosuus. Vuonna 2001 on kuitenkin täytynyt rahoittaa 225 miljoonan euron luotto Jugoslavian liittotasavallalle. Pidemmällä aikavälillä näyttää siltä, että mahdolliseen makrotaloudelliseen apuun tarvittaisiin vuosittain noin miljoonaa euroa, mutta toistaiseksi vuosille ei ole juuri lainkaan alustavia varauksia. Ukrainaa varten on varattu hyvin pieni osuus, jonka osalta oletetaan, että aiempi varaus voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jolloin lisäksi tarvitsisi tehdä varaus vain puuttuvien 18 miljoonan euron osalta. Alustavissa keskusteluissa on myös käsitelty uusia toimia Bosnia ja Hertsegovinan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Jugoslavian liittotasavallan hyväksi. Kukin niistä on sinänsä suhteellisen pieni, mutta yhdessä ne muodostavat takausjärjestelmälle kestämättömän rasituksen. Sama koskee Turkille mahdollisesti myönnettävää tukea, joka edellyttäisi huomattavasti suurempia määriä, kuten myös rahoitusvälineen maantieteellisen soveltamisalan laajentaminen. 3

6 3. PÄÄTÖKSIÄ TARVITAAN On vaikea arvioida näiden kolmen rahoitusvälineen mukaisten uusien luotonanto- tai takuutoimien toteutumistodennäköisyyttä, joten on hankalaa kehittää toimivia menettelyjä painopistejärjestyksen määräämiseksi. Koska liikkumatila on niukka tehtyjen päätösten jälkeen niukka, nyt on tehtävä päätöksiä. Komission mielestä ensiksi tulisi tarkistaa näiden kolmen välineen keskinäistä tasapainoa ja pohtia niitä tärkeysjärjestyksiä, joihin niiden käyttö perustuu. Jos tällöin päätetään luotonanto- ja takuukapasiteetin nostamisesta, on joko nostettava takuuvarauksen ylärajaa tai muutettava takuumekanismia koskevia sääntöjä. Takuuvarauksen ylärajan nostaminen edellyttäisi nykyisten rahoitusnäkymien ( ) tarkistamista, joten on syytä paneutua vaihtoehtona olevaan takuumekanismin mukauttamiseen, erityisesti ajanjaksolle , luotonanto- ja takuukapasiteetin nostamiseksi takuurahaston alennetun rahoitusasteen ja :n lainojen alennetun takuuprosentin yhdistelmällä. Ensimmäisenä mukautuksena tulisi kysymykseen takuurahaston (takuurahastoasetuksessa) rahoitusasteen alentaminen nykyisestä yhdeksästä kahdeksaan prosenttiin, jota sovellettaisiin kaikkiin uusiin laina- tai takuualoitteisiin kolmansille maille. Tämä ei muuttaisi millään tavalla takuurahaston luonnetta häiriöiden vaimentajana. Rahasto on saavuttanut tavoitesumman ja tavoitesumman ylityksiä maksetaan yhteisön talousarvioon vuosittain takaisin huomattavia summia (165 miljoonaa euroa vuonna 2001). Kahdeksan prosentin rahoitusaste riittäisi turvaamaan rahaston tavoitesumman, varsinkin koska rahastolle on kertynyt vastaavasti korkotuottoja. Toisena mukautuksena tulisi kysymykseen (:n yleistä lainanantovaltuutusta koskevassa päätöksessä) EY:n :lle myöntämän yleistakuun alentaminen. Takuuprosentin alentaminen 65:sta 60 tai jopa 50 prosenttiin ei muuttaisi merkittävästi tilannetta eikä ainakaan pankin saamia edullisia ehtoja rahoitusmarkkinoilla. :n riski 50 prosentin ylittävien vakuudettomien summien menettämisestä pysyy erittäin alhaisena. hyväksyi tämänsuuntaisia komission ehdotuksia sekä vuonna 1996 että vuonna Liitteen 2 taulukosta käy ilmi, miten rahoitusasteen tai takuuprosentin muutokset vaikuttavat EU:n luotonanto- ja takuukapasiteettiin. Jos neuvosto ja parlamentti kannattavat näitä linjavalintoja, komissio tekee tarvittavat säädösehdotukset. 4

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2015 COM(2015) 373 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. joulukuuta 2014 {SWD(2015)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.8.2011 KOM(2011) 528 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. joulukuuta 2010

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2014 COM(2014) 372 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2013 {SWD(2014)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442}

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442} FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2010 KOM(2010)173 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442} FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.1.2002 KOM(2002) 12 lopullinen 2002/0018 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (komission esittämä)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä.

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 04-IV-2007 K(2007) 1406 lopull. Asia: Valtiontuki E 7/2005 Suomi Ehdotus EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 228/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asumisoikeus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 9.10.2006 KOM(2006) 579 lopullinen 2006/0184 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle (komission esittämä) {SEK(2006)

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 45/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) 8.4.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/75 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0296/2001 02/07/2001 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot

Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano

Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano Komission ja EIP:n yhteinen kertomus Eurooppa-neuvostolle 27. ja 28. kesäkuuta 2013 Talouden

Lisätiedot

EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella?

EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella? VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansainvälisten asioiden sihteeristö Nvm. Martti Salmi 8.4.2011 EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella? Kuinka suuria Suomen kokonaisvastuut ovat? Seuraavassa

Lisätiedot

UKRAINAN TUKIPAKETTI

UKRAINAN TUKIPAKETTI UKRAINAN TUKIPAKETTI UKRAINAN TUKIPAKETTI Tässä asiakirjassa hahmotellaan pääasialliset konkreettiset toimenpiteet, joita komissio ehdottaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Ukrainan taloudellisen

Lisätiedot

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 16 Erityiskertomus Alueellisia investointikehyksiä koskevien avustusten ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen yhdistämisen vaikuttavuus EU:n ulkopolitiikan tukemisen kannalta EUROOPAN TILINTARKASTUS

Lisätiedot

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Toimintaohjelma 2012 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 SEK(2006) 1726 KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

Lisätiedot

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden, BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions. Factual corrections pertaining to Table

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.10.2009 SEK(2009) 1441 lopullinen KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja KOMISSION EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS-

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 28. maaliskuuta 2001 Talousarvio 2002 - "Muut pääluokat" TYÖASIAKIRJA Nro 2 Neuvoston talousarvio (Pääluokka II) Budjettivaliokunta Esittelijä: Kathalijne

Lisätiedot

Selventävä huomautus

Selventävä huomautus Selventävä huomautus Luonnos: Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen I. Tausta ja asiayhteys 1. Valtiontukiuudistus Pelastamis-

Lisätiedot