Katsaus kuluneeseen vuoteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus kuluneeseen vuoteen"

Transkriptio

1

2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Lujatalo-konsernin liikevaihto (emoyhtiö Lujatalo tytäryhtiöineen) oli 399,4 miljoonaa euroa vuonna 2008 (398,5 M ). Konsernissa haluttiin keskittyä tuloksen eikä liikevaihdon kasvattamiseen. Liikevoitto nousikin merkittävästi edellisvuodesta ja oli 24,4 miljoonaa euroa (16,9 M ) ja 6,1 % liikevaihdosta (4,2 %). Tosin jyrkkä suhdannelasku alkoi näkyä loppuvuodesta eri yksiköissä muun muassa asuntomyynnin heikentymisenä ja betonielementtimyynnissä. Konsernin omavaraisuusaste kehittyi suotuisasti ja nousi 32,7 prosenttiin (26,3 %). Maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. Katsaus kuluneeseen vuoteen Vuonna 2008 keskityttiin Lujalla työn ja toiminnan monipuoliseen kehittämiseen ja parantamiseen. Lujatalossa jatkettiin toiminnan vakauttamista ja yhteisten, hyvien toimintamallien soveltamista työmaaprosesseissa. Lujabetonilla kehitettiin ja tuotiin markkinoille uusia tuotteita ja parannettiin tuotantoprosesseja. Myynnin ja asiakastyön parantaminen nousi etualalle. Lujan työn tuloksena konsernin liikevoitto oli hyvä ja nousi 24,4 miljoonaan euroon eli 6,1 prosenttiin liikevaihdosta. KONSERNIRAKENNE Lujatalo Oy on konsernin emoyhtiö ja sen kotipaikka on Kuopio. Lujatalo Oy omistaa Lujabetoni Oy:n osakekannan. Lujabetonialakonserni muodostuu emoyhtiö Lujabetoni Oy:stä sekä sen tytäryhtiöistä L Betong AB:stä (Ruotsi), OOO Lujabeton sta (Venäjä) ja Reikäbetoni Oy:stä.Lujayhtiöi hin kuuluvat lisäksi lähipiiriyhtiöi - nä sisaryhtiö Fescon Oy sekä vuonna 2005 perustettu osakkuusyhtiö Lujapalvelut Oy. Vaikka ne eivät juridiseen konserniin kuulukaan, toimivat ne yhteisen Luja-brändin alla. Monet tukitoiminnot ovat yhteisesti hoidettuja ja tehdään yhteisiä kehitysprojekteja. Lujabetoni omistaa myös osakkuuden MH-betoni Oy:stä ja Scandinavian Cement Oy:stä. Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 428,8 miljoonaa euroa (420,8 M ). LUJATALO OY VAHVISTUI ENTISESTÄÄN Lujatalon tuloskehitys jatkui myönteisenä ja yhtiö saavutti hyvän tuloksen vuonna Liikevaihtoon ei etsitty kasvua ja se aleni hiukan, 265 miljoonaan euroon 2

3 (274,8 M ) lähinnä asuntomyynnin vähenemisen johdosta. Suotuisa tuloskehitys perustui rakennusprojektien tehokkaaseen ja hallittuun toteutukseen. Strategisten linjausten mukaisesti korjausrakentamisen liikevaihtoa kasvatettiin 39 %:lla. Myös toimitilarakentamisen tulos oli hyvä. Vuosaaren sataman alueelle toteutetut suuret, neliön toimitilaprojektit valmistuivat aikataulussa, laadukkaina ja tavoitearvion mukaisin kustannuksin. Syksyllä 2008 pysähtynyt asuntokysyntä oli ennakoitu ajoissa ja omia Lujakoti-aloituksia vähennettiin nopeasti. Niinpä vuoden vaihteessa myymättömien valmiiden Lujakotien määrä ei noussut kohtuuttomasti edellisestä vuodesta, 130 kpl (104 kpl). Kaiken kaikkiaan asuntoja valmistui kappaletta, joista 716 oli peruskorjauksia ja 187 omia, perustajaurakoituja Lujakoteja. Lujakoteja myytiin 125 kpl (276 kpl). tapaan henkilöstölleen 1,4 miljoonaa euroa voittopalkkioina, keskimäärin 2704 euroa per henkilö. FESCON OY:TÄ RASITTI RASKAS INVESTOINTIOHJELMA Fescon Oy kasvatti liikevaihtoaan 13 prosentilla 13,8 miljoonaan euroon (12,2 M ). Tulos jäi vaatimattomaksi voimakkaasti kohonneiden raaka-aine- ja tuotantokustannusten sekä raskaan investointiohjelman vuoksi. Vuoden aikana vihittiin käyttöön Hausjärven uusi tasoite- ja hienolaastitehdas. Kehitystyöhön panostettiin viimevuotista enemmän, yhteensä noin 5 henkilötyövuotta. Markkinoille tuotiin muun muassa uusi lattialämmitystasoite, lattiasirote teollisuuslattioihin sekä pumpattavat, itsetasoittuvat lattiatasoitteet. LUJAPALVELUT OY KESKITTYI KIINTEISTÖ- JA SIIVOUSLIIKETOIMINTAAN Yhtiön strategia kirkastettiin vuonna 2008 sen jälkeen kun yhtiö myi 10 miljoonan euron korjaus- ja kunnossapito-liiketoimintansa Are Oy:lle. Lujapalvelut keskittyy nyt ydinliiketoimintaansa, kiinteistönhoitoon, siivoukseen ja toimitilapalveluihin. Liikevaihto näistä liiketoiminnoista kasvoi 12 miljoonan euron tasosta 15,6 miljoonaan euroon (22 M, joka sisälsi Are Oy:lle myydyn liiketoiminnan). Lujapalvelut jatkaa tärkeimmän kilpailutekijänsä ja resurssinsa, henkilöstönsä, koulutusta ja kehitystä. Myös uusi strategia, enemmän yritystä - tilasi hyväksi, perustuu henkilöstön hyvään osaamiseen ja työmotivaatioon. LUJABETONI OY:LLÄ HYVÄ VUOSI Lujabetoni teki jälleen erittäin hyvän tuloksen. Liikevaihtoa kertyi 146,4 miljoonaa euroa (139,2 M ). Tulos säilyi yllättävistä suhdannekäänteistä huolimatta hyvänä. Tähän vaikutti onnistunut myyntityö, tehokas tuotanto ja kehitystyön aktiivisuus, sen määrä kasvoi edellisvuodesta 40 prosentilla. Markkinoille tuotiin kolme uutta tuotetta: Luja-moduli, helposti tiivistyvä ja tasoittuva HT-lattiabetoni ja XL- 500-ontelolaatta. Myös Ruotsin tytäryhtiö L Betong kasvatti myyntimääriään ja ylsi hyvään tulokseen. Pietarissa kolme valmisbetonitehdasta saatiin toimintakuntoon ja tuotantoon. Yhtiön vahvaa rahoitusasemaa kuvaa se, että tänäkin vuonna investoinnit, 8,1 miljoonaa euroa, rahoitettiin kokonaan tulorahoituksella. Yhtiö jakaa perinteiseen 3

4 INVESTOINNIT Luja-yhtiöt investoivat yhteensä 11,3 miljoonaa euroa vuonna 2008 (16,4 M ): Lujabetoni 8,1 M, Lujatalo 0,7 M, Fescon 2 M ja Lujapalvelut 0,44 M. Lujabetoni viimeisteli ja saattoi täyteen toimintakuntoon yhtiön kolme valmisbetonitehdasta Pietarissa ja rakensi tehtaille yhteiset toimistotilat. Kotimaassa Siilinjärvellä investoitiin noin kaksi miljoonaa euroa Lujamaatalousjärjestelmän erikoiselementtien tuotantokapasiteetin kaksinkertaistamiseen. Lisäksi Lujabetoni investoi lukuisiin pienempiin korvaus- ja kehitysinvestointeihin kotimaassa. Fescon sai valmiiksi uuden ja nykyaikaisen tasoite- ja hienolaastitehtaan Hausjärvelle. Lujatalon ja Lujapalvelujen investoinnit olivat lähinnä käyttöomaisuushankintoja. KEHITYSTOIMINTAA ENNÄTYKSELLISET 19 HENKILÖTYÖVUOTTA Kehitystoiminta oli ennätyksellisen vilkasta Luja-yhtiöissä ja vastasi yhteensä 19 henkilötyövuotta (15). Lujabetonin tekemä kehitystyö vastasi seitsemää henkilötyövuotta, Lujatalo ja Fescon kehittivät molemmat viiden henkilötyövuoden verran ja Lujapalvelut kahden. Lujabetoni ja Fescon kehittivät ja toivat markkinoille uusia tuotteita sekä kehittivät tuotantoprosessejaan. Lujatalo panosti laskentajärjestelmiin, työmaatoimintoihin ja johtamiskäytäntöihin. Lujayhtiöille laadittiin myös IT-strategia, jonka pohjalta kehitettiin etenkin elementtiliiketoiminnan ohjelmistoja ja viimeisteltiin CRM-asiakkuuksienhallintaohjelmaa. Luja liittyi myöskin Kiinteistö- ja rakennusalan huippusaamisen keskittymän RYM-SHOK OY:n perustajajäseneksi. Tällä varmistetaan jatkossakin pääsy toimialan kehitystyön ytimeen. HENKILÖSTÖ JA YMPÄRISTÖ Lujan yhteiskuntavastuuraportti löytyy kokonaisuudessaan nettisivuiltamme Tämän vuosikertomuksen sivuilla kerromme, mitkä ovat tärkeimmät kehitysasiamme sekä henkilöstö- että ympäristöasioissa. Työturvallisuus ja työhyvinvointi olivat strategisia painopistealueita eri Luja-yhtiöissä vuonna Työ oli tuloksellista ja tähän vaikutti osaltaan lisääntyneet henkilöstöresurssit: Lujabetonilla henkilöstöpäällikkölisäys ja Lujatalossa vuonna 2007 nimitetty täysipäiväinen työturvallisuuspäällikkö. Uuden ympäristöasiantuntijan työ näkyy parantuneina tuloksina ympäristöasioissa. Lujayhtiöiden henkilöstömäärä kasvoi hiukan ja oli 2100 (2077). LUJAN TULEVAISUUS Vuonna 2008 tapahtui voimakas suhdannekäänne ja talous ajautui taantumaan vuoden jälkipuoliskolla. Erityisesti asuntokauppa heikkeni pankkikriisin ja suhdannemuutoksen seurauksena. Talonrakennustoiminta supistui 20 % edellisvuodesta ja vähenee edelleen voimakkaasti vuonna Korjausrakentamisen määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan edelleen 3,5 prosenttia. Myös betoniteollisuudessa kysyntä heikkeni vuoden 2008 aikana. Elementtien toimitusmäärät laskivat noin 9 %, valmisbetonin 10 % ja harkkojen peräti 20 %. Julkinen sektorin elvytystoimenpiteistä huolimatta suhdannekehitys on epävarma ja vuonna 2009 odotetaan kansantalouden taantuvan 2-4 %. Lujan liikevaihto ei edelleenkään kasvane merkittävästi vuonna 2009 ja tuloksen arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vilkkaana kysyntävuonna Korjausrakentamisen määrän kasvu tukee toisaalta sekä Lujatalon että Fesconin liiketoimintoja ja paikannee Lujatalossa hiipuvaa asuntokysyntää. Lujapalvelut voi jopa hyötyä matalasuhdanteesta kun yritykset ulkoistavat ydinliiketoimintansa ulkopuolella olevia kiinteistönhoito- ja siivoustoimintoja. Lujabetonilla tuotekehitystoiminta ja uusien tuoteratkaisujen kehittäminen asiakkaille on avaintekijä taantuvassa suhdannetilanteessa. Luja haluaa myös pitää kiinni ydinosaamisestaan ja varmistaa kilpailukykynsä tulevaa nousua silmällä pitäen henkilöstön jatkuvalla koulutus- ja kehitystyöllä. Hannu Isotalo Lujan hallituksen puheenjohtaja 4

5 Feliks ei jäänyt tuon ajan tavan mukaan toimistolle odottelemaan tilauksia, vaan pakkasi laukkunsa täyteen tuotenäytteitä ja lähti asiakkaiden luo niitä esittelemään. Feliks Isotalo (kepit) esittelee asiakkaille, miten vastavalettu putki kestää valajansa painon. Lujan perusti Feliks Isotalo, entinen maanviljelijä, poliisi ja maatalouskauppias vuonna Hän aloitti 16-vuotiaana maanviljelijänä. Ostamallaan pienellä sukutilalla Feliks raivasi peltoa ja kaivoi ojia, niin että kun hän pari vuotta myöhemmin meni sotaväkeen, oli pikkutila paisunut jo 100 hehtaarin maatilaksi. Kun hän illalla lopetti ojankaivuun, olivat kädet verillä eikä koukistuneita sormia tahtonut saada irti lapionvarresta Samaa työteliästä linjaa Feliks Isotalo jatkoi myöhemmin poliisintoimessaan sekä perustaessaan oman sementtivalimoyrityksen. Vaikka Feliks Isotalolla ei ollut koulutusta betonialalle, hänellä oli kykyä vaistota asiakkaan tarpeet, nokkavainua. Hän ei jäänyt tuon ajan tavan mukaan toimistolle odottelemaan tilauksia, vaan pakkasi laukkunsa täyteen tuotenäytteitä ja lähti asiakkaiden luo niitä esittelemään. Feliks Isotalo omistautui täysin yritykselleen ja teki pitkiä työpäiviä. Hänellä oli myös rohkeutta toteuttaa uusia ideoita: hän investoi jatkuvasti uusiin koneisiin ja kehitti itse tuotteita ja koneita. Hänen perustamastaan sementtivalimosta tuli muutamassa vuodessa esimerkkivalimo, johon alan yrittäjät kävivät tutustumassa eri puolilta Suomea. Feliks Isotalo loi pohjalaisella sisullaan, persoonallaan ja toimintatavoillaan yhtiömme perusarvot, Lujat toimintatavat, joita on noudatettu näihin päiviin asti. Yhtiömme onkin harvoja perheyrityksenä säilyneitä konserneja rakennusalalla. Vähitellen putkia ja renkaita valmistaneesta pienestä sementtivalimosta on kasvanut Suomen suurimpiin kuuluva rakennusalan konserni, joka työllistää yli kaksituhatta ihmistä ympäri Suomen. 5

6 LUJATALO-KONSERNI TULOSLASKELMA ( ) TASE ( ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 381 Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO ENNEN VEROJA VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto 1 1 Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 RAHOITUSLASKELMA ( ) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tulorahoitus Liikevoitto Liikevoiton oikaisuerät Poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuus lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. liikesaamiset lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. korottomien velat lis.(+) väh.(-) Käyttöpääoman muutos yhteensä Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusmyynnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Investointien rahavirta yhteensä Rahavirta ennen rahoitusta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaiset saamiset lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. korolliset saamiset lis.(+) väh.(-) Pitkäaikaiset velat lis.(+) väh.(-) Lyhytaik. lainat lis.(+) väh.(-) Osingonjako Vähemmistöosuuden muutos 0 0 Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavirtojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

8 Lujatalo oli Vuosaaren sataman suurin toimitilarakentaja ja rakensi Sponda Oyj:lle ja John Nurminen Oy:lle yhteensä neliötä logistiikkahalleja ja Porttikeskuksen pysäköintiloineen ja Hansaterminaaleineen. Kuvan 14-kerroksinen Gatehouse on kuin majakka, joka näkyy kauas merelle. STRATEGINEN TAHTOTILA - Lujatalo on haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani. - Olemme johtava korjausrakentaja. - Olemme kasvukeskusten kysytyimpien valmiskotien rakentaja ja markkinoija. TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Aktiivisen asiakastyöskentelyn lisääminen kaikilla organisaatiotasoilla. - Painopiste toimitila- ja korjausrakentamisessa, omia asuntoaloituksia valikoiden. - Vahva panostus henkilöstön koulutukseen ja osaamisen siirtoon korjausrakentamisessa. - Tehostettu turvallisuustyö jatkuu: tavoitteena 30 % vähemmän työtapaturmia MERKITTÄVIÄ TOIMITUSKOHTEITA - Vuosaaren satama, Helsinki: - John Nurminen Oy logistiikkakeskus m 2 - Sponda Oyj hallit ja Porttikeskus m 2 - VTS Kemianraitti asuinkerrostalo, peruskorjaus Tampere rm 3 - Medivire Hoiva Oy, palvelutalo Kouvola 4490 rm 3 - Lauritsalan koulukeskus, saneeraus, LPR rm 3 - Päiväkodin peruskorjaus, Ristiina 4300 rm 3 - MKS poliklinikkojen saneeraus, Mikkeli rm 3 - Savon koulutuskuntayhtymä, Presidentinkatu 1:n perusparannuksen kvr-urakka Kuopio rm 3 - Viitaniemen koulusaneeraus, Jyväskylä rm 3 - Seinäjoen lentoaseman terminaali 2270 rm 3 - K-Citymarket Kuusamontie, Oulu rm 3 Liikevaihto: 265 M Henkilöstö: 922 Tuotteet: Asunto- ja toimitilarakentaminen, Uudis- ja korjausrakentaminen 8

9 Lujatalon vahva strateginen linja tuotti tulosta Vuosi 2008 oli Lujatalolle menestyksellinen loppuvuoden haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Edellisenä vuonna kirkastettua strategista linjaa noudatettiin tiukasti ja valittu toimintamalli tuotti hyvän tuloksen. Lujatalo Oy:n liikevaihto laski hiukan ja oli 265 miljoonaa euroa (274,8 M ). Keskityimme kasvun sijasta kannattavuuteen. Hyvään tuloskehitykseemme vaikutti korjausrakentamisen suotuisa kehitys, rakennusprojektien tehokas ja hallittu toteutus sekä hyvissä ajoin tapahtunut aloitusten vähentäminen omassa Lujakoti-asuntotuotannossamme. LUJATALOSTA SUURI KORJAUSRAKENTAJA Korjausrakentamisen osuus kasvoi merkittävästi visiomme mukaisesti ja edusti jo kolmannesta yhtiömme liikevaihdosta. Kuulumme Suomen suurimpiin korjausrakentajiin. Henkilöstömme osaamista kasvatettiin ja korjausrakentaminen eriytettiin omiksi tulosyksiköikseen nyt kaikilla Lujatalon toiminta-alueilla. ASUNTOKAUPAN HYYTYMINEN ENNAKOITIIN Vuoden 2008 jälkipuoliskolla tapahtui voimakas suhdannekäänne, joka hyydytti nopeasti asuntokaupan. Lujakoteja myyntiin 125 kpl (276 kpl). Olimme ennakoineet kysynnän heikkenemisen vähentämällä uusia aloituksia ja näin valmiiden myymättömien Lujakotien määrä ei noussutkaan kohtuuttomasti edellisestä vuodesta, vaan jäi 130 kappaleeseen (104 kpl). Myymättömien valmiiden ja keskeneräisten asuntojen yhteismäärä oli sama kuin edellisen vuoden vaihteessa eli 232 kappaletta. Kaiken kaikkiaan asuntoja valmistui kappaletta, joista 716 oli peruskorjauksia ja 187 omia, perustajaurakoituja Lujakoteja. VUOSAAREN TOIMITILAPROJEKTIT VALMISTUIVAT AJALLAAN Lujatalo nosti merkittävästi tunnettuuttaan toimitilarakentajana. Toimitilarakentamisen osuus liikevaihdostamme nousi peräti 67 prosenttiin paljolti Vuosaaren sataman suurprojektien ansiosta. Nämä yhteensä noin m2:n toimitilahankkeet valmistuivat aikataulussa ja laadukkaana marraskuussa 2008, mistä suurkiitos Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen toimitilayksiköillemme. VILKASTA KEHITYSTYÖTÄ Lujatalon kehitystoiminta jatkui vilkkaana läpi vuoden ja kehitystyön määrä vastasi viittä henkilötyövuotta. Strategiamme mukaisesti kehitettiin edelleen sekä liiketoiminnan että rakentamisen johtamiskäytäntöjä ja kulttuuria. Myös työturvallisuus kuului avainasioihimme ja työtapaturmia saatiin alenemaan peräti 30 %. IT-strategiamme mukaisesti kehitettiin tarjous- ja kustannuslaskentaohjelmistoja sekä 3D-mallinnuksen hyödyntämistä. JOHTAMISEEN VAHVA HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Vuoden 2008 aikana Lujatalossa järjestettiin laaja-alainen esimieskoulutus, johon osallistuivat lähes kaikki Lujatalon 200 esimiestä. Esimieskoulutuksen päätarkoituksena on juurruttaa jokaiseen Lujatalon alueyksikköön ajalliseen ja laadulliseen hallintaan sekä tulostavoitteisiin pääsevän kulttuurin samankaltainen näkemys. Vuoden aikana oli 12 alueellista koulutustapahtumaa ja ne jatkuvat vuonna Vuoden aikana tehdyt strategianmukaiset toimenpiteet näkyvät hyvänä tuloksena. Vuosittainen henkilöstötutkimuksemme, eli palaute lujalaisilta, osoittaa myös että työilmapiiri on edelleen parantunut ja luottamus on Lujalla tasolla. Näillä eväillä selviämme hyvin edessä olevista vaikeista ajoistakin. Tapio Pitkänen, toimitusjohtaja 9

10 Lujabetonin kehittämällä uudella tuotteella, Luja-modulilla, syntyy nopeasti ja helposti kestäviä ja muunneltavia varastotiloja pysyvään tai väliaikaiseen käyttöön. Asentaminen on yksinkertaista kuin leikkipalikoiden kokoaminen. STRATEGINEN TAHTOTILA Lujabetoni on alan Vahvin Betoniosaaja, jolla on - Alan parhaat tuotteet ja ratkaisut betonirakentamiseen - Aktiivisin asiakastyöskentely - Parhaat ja kustannustehokkaimmat toimintaprosessit TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Kustannustehokkuus - Uusien tuotteiden, palvelujen ja rakennejärjestelmien voimakas kehitystyö jatkuu - Asiakastyön painopiste kumppanuuksien ja yhteistyön rakentamisessa - Laadun ja työturvallisuuden poikkeamille nollatoleranssi MERKITTÄVIÄ TOIMITUSKOHTEITA - Itella Oyj, Kuopion Postikeskus: kaikki valmisosat PULP2010 -projekti, KL2 happivaihe: kaikki valmisosat - K-Citymarket Koivukylä: kaikki valmisosat suunnitteluineen - Maatila Esko Luttinen ja Minna Kurtelius-Luttinen, Vieremä: navetan kokonaistoimitus, myös suunnittelu - Talvivaara-kaivosrata-kokonaisuus: pylväsjalustoja, kuljetinradan erikoispölkkyjä, ratapölkkyjä - Ratahallintokeskus, rataosuus välillä Lahti-Luumäki: kaapelikourut ja kannet 115 km - Niskasen Maansiirto Oy, Bauhaus, Kempele: paaluja - Lujatalo Oy ja Skanska Talonrakennus Oy, Moventas Oy, Jyväskylä valmisbetonia 7000 m 3 - John Nurminen Oyj:n Logistiikkakeskukseen Vuosaareen valmisbetonia 6000 m 3 - Skanska, Asunto Oy Helsingin Romeo valmisbetonia m 3 josta HT-lattiabetonia 1000 m 3 Liikevaihto: 146,4 M Henkilöstö: 686 Tuotteet: Toimitilaelementit, asuinrakentamiselementit, maatalouselementit, valmisbetonit, ratapölkyt, paalut, infratuotteet, harkot, ympäristötuotteet ja Luja-kivitalot 10

11 Lujabetoni kehitti asiakastyötä ja uusia tuotteita Lujabetonille vuosi 2008 oli voimakkaan kehitystyön aikaa: myynti- ja asiakastyöhön panostettiin ja markkinoille tuotiin monia uusia tuotteita. Kasvun sijasta keskityttiin kannattavuuteen ja yhtiön tulos muodostuikin erittäin hyväksi. Lujabetoni-konsernin liikevaihto kasvoi kohtuulliset 5,2 prosenttia vuonna 2008 ja oli 146,4 miljoonaa euroa (139,2 M ). Lujabetonin tulos oli erittäin hyvä, vaikka suhdannekäänne alkoi näkyä loppuvuonna etenkin elementtimyynnissä. Yhtiön maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. Vahvaa rahoitusasemaamme kuvaa se, että kaikki yhteensä 8,1 miljoonan euron investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Myös Ruotsin tytäryhtiömme L Betong kasvatti myyntimääriään ja ylsi hyvään tulokseen. KEHITYSTYÖSTÄ EI TINGITÄ Lujabetonin panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan jatkui Vahvin Betoniosaaja -visiomme mukaisesti, eikä siitä aiota tinkiä laskusuhdanteessakaan. Kehitystoiminnan laajuus oli noin seitsemän henkilötyövuotta, mikä tarkoittaa 40 prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Tuotannon kokonaistehokkuuden kehittämiseen panostettiin merkittävästi investoinneilla ja kehitystoimilla. Myyntihenkilöstöämme koulutettiin tunnistamaan asiakkaan betonirakentamiseen liittyvät kokonaistarpeet sekä etsimään siihen aktiivisesti ratkaisuja koko Lujabetonin tarjoomaa hyödyntäen. Tuotepuolella päätuotejulkistukset olivat vuoden aikana isojen kohteiden ontelolaatta XL-500, joka mahdollistaa avarat ja muunneltavat tilaratkaisut, helposti työstettävä ja tiivistyvä HT-lattiabetoni työläisiin lattiabetonivaluihin sekä Luja-moduli, joka on lasten legopalikoiden tapaan pika-asennettava betoniratkaisu logistiikka- ja varastorakentamiseen. Kaikki edellä mainitut tuotteet on otettu markkinoilla hyvin vastaan. INVESTOINNEILLA LISÄKAPASITEETTIA JA TEHOKKUUTTA Lujabetonin investointien määrä oli 8,1 miljoonaa euroa (12,5 M ). Pietarissa avattiin kolmas valmisbetonitehdas ja kaksi muuta tehdasta viimeisteltiin ympäristöystävälliseen tuotantokuntoon. Lujabetonin valmisbetonitehtaille on kysyntää, sillä venäläinen rakennustapa suosii työmaalla valettuja rakenteita elementtirakentamisen sijaan. Kotimaan ja Ruotsin investoinneissa painotettiin tuotantotekniikan kehittämistä, ympäristötekniikkaa ja automatisointia. Merkittävä oli myös Siilinjärvellä toteutettu noin kahden miljoonan euron tehdasinvestointi, joka lähes kaksinkertaistaa Luja-maatalousjärjestelmän erikoiselementtien tuotantokapasiteetin ja lisää tuotannon automaatioastetta. UUSI PITKÄN TÄHTÄIMEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Lujabetoni panosti monin tavoin henkilöstöön, muun muassa rekrytoimalla henkilöstöpäällikön. Yhtiöön luotiin uusi, pitkän tähtäimen HR- ja henkilöstöstrategia. Vuosittaiset tavoite- ja kehityskeskustelut, henkilöstön osaamisen kehittäminen, kattava henkilöstötutkimus sekä toimiva perehdytysjärjestelmä ovat henkilöstöstrategiamme kulmakiviä. Voittopalkkiojärjestelmämme kannustaa henkilöstöä ja palkitsee tuloksekkaasta toiminnasta; vuoden 2008 voittopalkkio oli sosiaalikuluineen keskimäärin 2704 euroa per henkilö. Lujabetoni aikoo vallitsevassa laskusuhdanteessa panostaa entistä enemmän kehitystoimintaan ja asiakaspalveluun. Samalla kiinnitämme erityishuomiota kustannusrakenteeseemme ja tuotannon kokonaistehokkuuteen. Tuomme markkinoille uusia mielenkiintoisia tuotteita ja ratkaisuja. Tuotekehityksemme painopiste on rakennejärjestelmissä ja asiakkaille sopivissa kokonaisratkaisuissa. Näin uskomme lunastavamme paikkamme Vahvimpana Betoniosaajana myös taloudellisesti heikkoina aikoina. Mikko Isotalo, toimitusjohtaja 11

12 Fesconin uusi tasoiteja hienolaastitehdas otettiin käyttöön Hausjärvellä huhtikuussa Viimeisintä alan teknologiaa hyödyntävä tehdas kaksinkertaistaa yhtiön tasoite- ja laastikapasiteetin. STRATEGINEN TAHTOTILA Fescon on kuivatuoteteknologian kärkiyritys Suomessa ja sen lähialueilla - markkinoiden paras asiakaspalvelu - ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvät laadukkaat tuotteet - palvelun ja toimitusten joustavuus, nopeus ja luotettavuus TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Jatkuva, voimakas oma tuotekehitystyö - Henkilöstön erikoisammattitaidon edelleen kehittäminen. - Laaja valtakunnallinen jakelu- ja urakoitsijaverkosto - Kustannustehokkuuden parantaminen MERKITTÄVIÄ TOIMITUSKOHTEITA - Vuosaaren satamaan 500 tonnia erikoisjuotosbetonia satamanosturien ratakiskojen alusrakenteisiin - Varman Salmisaaren toimitalon julkisivumuuraukset m 2 - Kontulan vanhustentalon julkisivumuuraus ja kuultorappaus 4500 m 2 - Levin Sokos Hotellin julkisivumuuraus 3000 m 2 - Haukiputaan koulun julkisivumuuraus 7000 m 2 - Mäntyharjun lukion eristerappaukset 3000 m 2 - As Oy Kaskitie 2-6 Tampere eristerappaukset 4500 m 2 - Skanssi kauppakeskuksen eristerappaus 6000 m 2 - As Oy Kalevankatu 52 Helsinki kolmikerrosrappaus 2500 m 2 - As Oy Soittajanpiha Helsinki kuultorappaus 3600 m 2 Liikevaihto: 13,8 M Henkilöstö: 60 Tuotteet: Kuivabetonit, muuraus-, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit sekä eristerappaukset ja tasoitteet. 12

13 Fescon jatkoi kehitystyötä ja investointiohjelmaansa Fescon vei läpi laajan investointi- ja kehitysohjelman vuonna Hausjärvelle rakennettiin uusi tasoite- ja hienolaastitehdas ja kehitystyöhön panostettiin viisi henkilötyövuotta. Fescon Oy kasvatti liikevaihtoaan 13 prosentilla 13,8 miljoonaan euroon (12,2 M ). Tulos jäi vaatimattomaksi, sillä tilivuoden aikana raaka-aine, energia- ja kuljetuskustannukset nousivat voimakkaasti ja raskas investointiohjelma rasitti myös tulosta. Uusi, juuri valmistunut Fesconin viides tehdas turvaa kuitenkin tulevaisuuden tuotevalmistusta ja toimitusvarmuutta. Vuonna 2007 ostettu Kellon Kuivalaasti Oy fuusioitiin Fesconiin Nykyinen Haukiputaan tehdas ja sen laaja varastotuotteiden valikoima on saanut hyvän vastaanoton ja jalansijan Pohjois-Suomessa. Yrityksen maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. UUSI TEHDAS KAKSINKERTAISTAA KAPASITEETIN Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 2 M. Investointien pääkohteita olivat Hausjärven uusi tasoite- ja laastitehdas, työmaasiilokalusto, toiminnanohjausjärjestelmä sekä tuotannon korvausinvestoinnit. Uusi tasoite- ja hienolaastitehdas on Fesconin tähän asti suurin yksittäinen investointi. Viimeisintä alan teknologiaa hyödyntävä tehdas kaksinkertaistaa yhtiömme tasoiteja laastikapasiteetin. Pitkälle automatisoitu raaka-aineiden käsittely ja annostelu sekä prosessinohjaus- ja raportointijärjestelmät varmistavat tehokkaan tuotannon ja tasaisen laadun. Uuden tehtaan käyttöönoton myötä lopetettiin vuonna 2005 Ykkösbetonin oston mukana yrityksen omistukseen siirtynyt Sipoon vanhentunut tasoite- ja laastitehdas. OMAA, KOTIMAISTA TUOTEKEHITYSTÄ Fesconin merkittävin kilpailutekijä on itse kehitetyt, kotimaisiin olosuhteisiin soveltuvat kuivatuotteet. Vuonna 2008 panostimme kehitystyöhön yhteensä noin viiden henkilötyövuoden verran, mikä on Fesconin kokoiselle yritykselle paljon. Tuotekehityksen pääkohteita olivat tasoitteet, laatoitus- ja julkisivutuotteet. Toimme markkinoille muun muassa uuden lattialämmitystasoitteen, kovaa kulutusta kestävän lattiasirotteen teollisuuslattioihin sekä pumpattavat, itsetasoittuvat lattiatasoitteet. Tänä päivänä tuotevalikoimastamme löytyvät monipuoliset ratkaisut niin uudiskuin korjausrakentajalle. Olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme sisältämään esimerkiksi kaikki linjasaneerauksissa tarvittavat nopeat tuotteet. Tuotevalikoimaa täydentävät siiloja sekoituskalustot, joita käytetään muurausja rappaustyömailla. Näistä viimeksi mainitut tuotiin markkinoille viime keväänä. ASIAKASPALVELU VELVOITTAA Fesconin visioon on kirjattu sanat alan paras asiakaspalvelu. Se velvoittaa meitä kouluttamaan jatkuvasti myyntihenkilöstöämme ja sitä kautta parantamaan asiakaspalveluamme. Myös laboratoriohenkilöstöämme lisättiin yhdellä vuonna Oma tuotelaboratoriomme tarjoaa asiakkaille nopeaa tuote- ja värimallipalvelua, joka on osa hyvää asiakaspalvelua. Jatkossa Fescon panostaa julkisivu-, laatoitus- ja tasoitetuotteiden tuotekehitykseen, markkinointiin sekä jakelu- ja urakoitsijaverkoston rakentamiseen. Tähän liittyen henkilöstön erikoisammattitaitoa kehitetään monipuolisesti. Kannattavuuden uskomme parantuvan kuluvan vuoden aikana, sillä yhtiön kustannusrakennetta kevennettiin viime syksynä sopeuttamistoimenpitein. Suhtaudumme positiivisesti tämän vuoden näkymiin, sillä korjausrakentamisen lisääntyminen luo kysyntää Fesconin tuotteille. Osmo Mikkonen, toimitusjohtaja 13

14 Koko henkilöstö on mukana toteuttamassa Enemmän yritystä tilasi hyväksi -strategiaa. Siinä jokaisen yksittäisen työntekijän panoksella on suuri merkitys. STRATEGINEN TAHTOTILA Enemmän yritystä tilasi hyväksi - Olemme alan paras palveluosaaja, haluamme täyttää ja ylittää asiakasodotukset - Lujapalvelut on mukava työpaikka ja yrittäjähenkinen toimija TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Strategian edelleen kirkastaminen henkilöstölle ja asiakkaille - Enemmän yritystä myös henkilöstön hyväksi: osaavan henkilöstön rekrytointi, kehittäminen ja pitäminen talossa - Kustannustehokkuuden ylläpitäminen. - Kannattava, hallittu kasvu MERKITTÄVIÄ ASIAKKUUKSIA - Kauppakeskus Rajalla - Viihdekeskus Flamingo - Turun ylioppilaskyläsäätiö - Senaatti Hakaniemi - Prisma Itäkeskus - Kemira Oulu - Oulu yliopisto - Technopolis Linnanmaa Liikevaihto: 15,6 M Henkilöstö: 432 Tuotteet: Kiinteistönhoito-, siivous- ja toimitila palvelut 14

15 Lujapalvelut keskittyy sopimusliiketoimintaan Vuonna 2008 Lujapalvelut päätti keskittyä sopimusliiketoimintaan eli kiinteistönhoitoon, siivoukseen ja toimitilapalveluihin. Tämän takia oli luontevaa, että yhtiö myi korjaus- ja kunnossapitoliiketoimintansa Are Oy:lle helmikuussa Lujapalvelut Oy sai uuden toimitusjohtajan vuoden 2008 alussa, kun yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Mauri Suuperko siirsi vuoden 2008 alussa yrityksen vetovastuun talousjohtaja Johan Mildille. Lujapalvelujen nykyisen liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2008 kasvoi 25 prosenttia eli 15,6 miljoonaan euroon (12 M ). Edellisen vuoden 22 miljoonan euron liikevaihdossa oli mukana Are Oy:lle myyty 10 miljoonan euron kunnossapitoliiketoiminta. Kokonaistulos tilivuodelta ei vielä yltänyt positiiviseksi, mutta loppuvuosi oli jo selkeästi positiivinen alkuvuonna tehtyjen tehostamis- ja keskittymistoimenpiteiden johdosta. Vuoden aikana yhtiö laajensi toimintaansa Tornioon, jossa avattiin uusi kauppakeskus vuoden lopulla. ENEMMÄN YRITYSTÄ TILASI HYVÄKSI Vuoden 2008 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla Lujapalvelut lanseerasi uudistetun ja tarkennetun strategian vuosille Strategia korostaa henkilökunnan merkitystä ja tapaamme toimia asiakkaiden hyväksi, halua tehdä vielä vähän enemmän. Lujapalvelujen missio enemmän yritystä tilasi hyväksi pitää näkyä kaikessa yhtiön työssä ja toiminnassa. Näin tuotamme asiakkaillemme laadukkaita palveluja ja asiakkaan tilat voivat hyvin. Konkreettinen esimerkki uuden strategiamme jalkautuksesta on vuoden 2008 yhteistyöprojekti Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kuopion tutkimuskeskus Neulasen kohteessa. Projektin tavoitteena ja lähtökohtana oli tuotteistaa kiinteistöpalvelu asiakasläheiseksi niin että tavallinen kiinteistön käyttäjä kokee, että palvelulla on kasvot ja että siivoojat ja kiinteistönhoitajat ovat näkyvästi läsnä. Kaikki siivojamme ja kiinteistönhoitajamme saivat asiakaspalvelukoulutuksen. Projektin tuloksia voimme nyt hyödyntää myös muissa kohteissamme. MAINE: HYVÄ HENKILÖSTÖTALO Työmarkkinoilla vallitsi vuonna 2008 erittäin kova kilpailu osaavasta henkilökunnasta. Varsinkin siivouspalveluissa uuden henkilöstön saanti vaikeutui vielä entisestään. Vallitsevassa markkinatilanteessa Lujapalvelut onnistui kuitenkin rekrytoimaan alan ammattilaisia ja varmistamaan näin kasvun tuleville vuosille. Lisäksi yhtiön työnantajamaine alalla on hyvä. Vuosittaisen henkilöstötutkimuksemme keskiarvo oli peräti 4,18 (max 5). Yritys- ja työnantajakuvamme sai henkilöstöltä arvosanan 4,34 ja työilmapiiri 4,27. Yhtiön kasvun edellytys on hyvä palvelu, jonka tuottavat osaavat ja motivoituneet henkilöt. Uusi strategiamme, enemmän yritystä - tilasi hyväksi, ilmentää myös henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen tärkeyttä. Lujapalvelut jatkaa tärkeimmän kilpailutekijänsä, henkilöstönsä, koulutusta ja kehitystä. Taloudellinen laskusuhdanne on toisaalta yhtiöllemme mahdollisuus, kun yritykset ulkoistavat kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujaan. Johan Mild, toimitusjohtaja 15

16 Lujan yhteiskuntavastuu Lujan yhteiskuntavastuusta kerrotaan vuosittain sekä tämän vuosikertomuksen sivuilla että nettisivuillamme. Tähän olemme nostaneet tärkeimpiä tapahtumia ja toimenpiteitä vuoden 2008 ajalta, täydellisenä yhteiskuntavastuuraporttimme on luettavissa LUJAA, VASTUULLISTA YRITYSTOIMINTAA Luotettavuus on yksi Lujan toiminnan kulmakiviä. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti. Tavoittelemme taloudellista tulosta eettisesti kestävin keinoin, Lujan arvoja noudattaen. Teemme työtämme laadukkaasti, kuuntelemme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen. REHELLISYYS JA EETTISYYS Vastuullinen yritys toimii rehellisesti ja arvojensa mukaisesti sekä ottaa huomioon eri sidosryhmien odotukset. Lujan arvot eli LUJAT toimintatavat periytyvät jo yhtiön perustajan Feliks Isotalon ajalta ja ne määrittävät tapamme toimia myös sidosryhmäyhteistyössä. Mittaamme arvojemme toteutumista vuosittaisessa henkilöstökyselyssämme, koska haluamme tietää, ovatko ne totta arkipäivän työssä ja toiminnassa. KEHITYSTYÖLLÄ KILPAILUKYKYÄ Kilpailukykynsä säilyttämiseksi Luja panostaa voimakkaasti kehitystyöhön. Vuonna 2008 Luja-yhtiöissä käytettiin kehitystyöhön yhteensä 19 henkilötyövuotta, joka oli lähes 30 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden aikana tuotiin markkinoille monia uusia tuotteita ja tuotantoa ja prosesseja kehitettiin. Luja ilmoittautui myös perustajajäseneksi RYM-SHOK OY:öön, joka koordinoi kiinteistö ja rakennusalan huippuosaamisen keskittymää Suomessa. VASTUU OMASTA HENKILÖSTÖSTÄ ON KESKEISIN SOSIAALINEN VASTUUMME Lujan yhteiskuntavastuu sisältää kolme ulottuvuutta: taloudellinen vastuu, josta voit lukea tämän vuosikertomuksen sivuilta, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Seuraavassa kerromme yhtiömme muutamista tärkeistä toimenpiteistä ja edistysaskeleista kahden viimeksi mainitun osalta. Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on yksi Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Hyvä työyhteisö ja -ilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä sekä tukee yhtiömme kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista Johtaminen on osallistuvaa (J) arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä haluamme erityisesti kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Luja-yhtiöissä henkilöstö onkin ollut pysyvää, keskimääräinen työssäoloaika on 8,4 vuotta. Lujapalveluilla, joka perustettiin vuonna 2005, luku on 1,88 vuotta. Henkilöstön keski-ikä Lujalla on 40,2 vuotta. Henkilöstön hyvinvointiin tähtääviä toimenpiteitämme ovat muun muassa henkilöstön perehdyttämisjärjestelmät, yli 20 vuotta käytössä olleet, koko henkilöstön kattavat kehityskeskustelut ja osaamisen kehittämiseen perustuva koulutus. Työturvallisuus ja tyhy-toiminta olivat eri Luja-yhtiöiden strategisia painopistealueita vuonna TYÖSUOJELUTYÖ TUOTTI TULOSTA Lujatalossa työtapaturmat alenivat 30 % vuonna Suotuisa kehitystrendi on vuosien järjestelmällisen työn tulosta. Lujatalon hyvä kehitys on sitäkin merkittävämpää, koska Suomessa rakennustyömailla sattuneiden työtapaturmien kokonaismäärä on noussut tasaisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Lujatalossa työturvallisuuden henkilöresursseja lisättiin muun muassa yrityskohtaisella työturvallisuuspäälliköllä vuonna Lisäresurssien myötä työ on saanut uutta puhtia ja monet tähän asti satunnaiset toimenpiteet on saatu vakioitua ja kattamaan kaikki Lujatalon toiminta-alueet. Muun muassa työturvallisuusauditoinnit viedään nyt läpi kaikilla työmailla. Henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä on tehostettu, niiden tasoa nostettu ja (henkilöstötutkimus 2008) (henkilöstötutkimus 2008) 16

17 saatavuus tehty kaikille helpoksi. Myös aliurakoitsijoiden työturvallisuusasioihin on puututtu. Vuoden 2009 tavoitteena on vähentää työtapaturmia toiset 30 %. Lujabetonilla on kunnianhimoinen tavoite painaa työtapaturmat nollaan vuoteen 2010 mennessä. Työtapaturmien määrää saatiinkin jo toisena vuonna peräkkäin alenemaan 25 %. Vuonna 2008 projektissa keskityttiin ennalta ehkäisevään työhön, kuten riskiarviointeihin. Myös läheltä piti -tilanteiden kirjauskäytäntöä parannettiin ja niiden, sekä jo tapahtuneiden tapaturmien, analysointia ja korjaavien toimenpiteiden määrittelemistä tehostettiin. Tärkeänä osana Tapaturmat nollaan kampanjaa oli myös henkilökohtaisten suojavälineiden käytön tehostaminen. Moniin asioihin tuli viime vuoden aikana Lujabetonilla käyttöpakko entisten suositusten tilalle. Koko Lujabetonin henkilöstö on nyt saanut myös työturvallisuuskorttikoulutuksen. Fescon kartoitti yhdessä työterveyshuollon kanssa tehtaidensa ergonomian parannusmahdollisuuksia ja tiedon keruuta tehostettiin läheltä piti -tilanteiden osalta. Uutena asiana aloitettiin erilliset kunnossapitokierrokset, joiden yhtenä tarkastusalueena on laitteiden turvallisuus. Henkilöstölle pidettiin myös entiseen tapaan ensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutustilaisuuksia. Lujapalveluissa puolestaan tehtiin työterveyshuollon kautta tehtiin laajasti riskikartoituksia ja pidettiin henkilöstölle ergonomiainfotilaisuuksia. Luja-yhtiöissä otettiin vuoden 2008 aikana käyttöön uusi, edustava työasumallisto. Sen suunnitteluun osallistuivat ulkopuolisen työasusuunnittelijan lisäksi Lujan eri henkilöstöryhmät. Huomioasuissa tärkeänä suunnittelukriteerinä käyttömukavuuden lisäksi on ollut työturvallisuus ja henkilön näkyminen työmaaolosuhteissa. Lujabetonilla ja Fesconilla on molemmilla OHSAS työterveys- ja työturvallisuusstandardin mukainen TTT-sertifikaatti turvallisuustyötä tukemassa ja vauhdittamassa. LUJAA VIRETTÄ Ennalta ehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää Tyhy-toimintaa kehitetään Lujalla monipuolisesti ja jatkuvasti sekä erillisin projektein että kanavoimalla virkistysmäärärahoja hyvinvointia lisäävään toimintaan. Lujatalon Tyhy-toiminta oli monimuotoista. Vapaa-ajan toimintaa tuettiin ja järjestettiin erilaisia lajikokeiluja, käytiin teatterissa ja organisoitiin liikuntatapahtumia. Tarkoituksena on aktivoida henkilöstöä oman fyysisen kunnon kehittämiseen ja lisätä yhteisöllisyyttä. Vuonna 2007 aloitettua Ergovireprojektia jatkettiin laajentamalla toimintaa Ouluun. Sittemmin Lujavire-projektiksi nimetyssä hankkeessa haetaan ratkaisuja työperäisen rasituksen vähentämiseen. Hanketta vetää työterveyshuolto ja keskeistä hankkeessa on, että työntekijät itse kehittävät työmenetelmiään oman työnsä ääressä. Uraa uurtavaa tutkimustyötä on tehty pölyntorjunnassa osallistumalla Kuopion yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun tutkimukseen, jonka avulla pyritään vähentämään työntekijöiden altistumista rakennuspölylle. Lujabetonilla tuettiin myös monin tavoin Tyhy-toimintaa. Sen puitteissa järjestettiin työyhteisön kasvua ja terveyttä edistäviä tapahtumia, aina ryhmämuotoisista retkistä ja pilates-tunneista omaehtoiseen liikuntaan ja kuntoutukseen. Fesconilla jatkettiin tehtaiden pölynhallinnan parantamisprojektia. Sen puitteissa investointiin muun muassa ykköstehtaaseen uusi prosessi-imuri. PALAUTETTA HENKILÖSTÖLTÄ Lujan henkilöstöpolitiikan tasoa ja henkilöstön hyvinvointia mitataan säännöllisin henkilöstötutkimuksin. Palautteen pohjalta tehdään kehitystoimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan sisäisissä julkaisuissa. Vuoden 2008 henkilöstötutkimuksessa lähes kaikkien Luja-yhtiöiden keskiarvot nousivat ja vastaamisprosentit kasvoivat. Lujabetoni varsinkin ylti poikkeuksellisen suureen vastausprosenttiin, se nousi edellisestä vuodesta yli 20 %. Tulokset pysyivät pitkälti edellisen vuoden tasolla, suurin kehitys tapahtui Lujabetonin sisäisessä työnantajakuvassa, esimiesten johtamistavassa ja fyysisessä työympäristössä. Eniten kehitettävää oli sisäisessä tiedonkulussa. Lujatalon henkilöstötutkimuksen vastausprosentti nousi 46 %:sta 63 %:iin, erityisen paljon kohosi työntekijöiden vastausaktiivisuus. Tutkimuksen kokonaisarvosana nousi 3.61:en (3.50), eniten nousuun vaikuttivat positiiviset vastaukset arvojen toteutumisesta ja yrityksen toiminnan laadusta. Fesconilla kokonaisarvosana laski hiukan. Työilmapiiri oli hyvä ja uusien sosiaali- ja toimistotilojen rakentaminen Hausjärvelle näkyi kyselyn tuloksissa, sillä suurin parannus oli työntekijöiden fyysisen työympäristön osiossa. Lujapalvelujen kyselyn keskiarvo nousi myös roimasti, vaikka tulos oli ennestäänkin hyvä. Parhaat arvosanat kyselyssä sai Lujapalvelujen työilmapiiri, työympäristö ja Lujapalvelut yrityksenä ja työnantajana. 17

18 Ympäristöstä huolehtiminen on yhteiskuntavastuuta Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat Luja-yhtiöiden sertifioimissa ISO ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriämme. Koska ilmastotalkoot ovat yhteiset, Luja haluaa omalta osaltaan osallistua niihin. Yhtiössä tarkkaillaan energiankäyttöä, mitataan hiilidioksidipäästöjä, suositaan vähäpäästöisiä materiaaleja ja pyritään vähentämään omaa hiilijalanjälkeä. LUJABETONI PUOLITTI ENERGIANKÄYTTÖNSÄ Lujan energian käyttö väheni sekä työmailla että tehtaissa. Lujabetoni on Luja-yhtiöistä pisimmällä energiansäästössä: se on puolittanut energiankulutuksensa vuodesta eli yhtiön tehtailla kokonaisenergian käyttö tuoteyksikköä kohti on nyt 50 % alhaisempi kuin viisitoista vuotta sitten. Samalla energian kulutuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet. Lujabetoni jatkaa tavoitteellista työtään ja on liittynyt Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton solmimaan energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuuden puitesopimukseen ensimmäisenä betonialan yrityksenä. Vapaaehtoisen puitesopimuksen tavoitteena on tehostaa energian loppukäyttöä 9 % vuoteen 2016 mennessä, mutta Lujabetonin omana tavoitteena on vähentää energiankäyttöään vielä tätäkin enemmän eli 20 %. Lujan videoneuvotteluyhteydet ovat myös hyvä esimerkki kehittyvän teknologian avulla tapahtuvasta ympäristökuormituksen vähentymisestä. Lujan eri toimipaikkakuntien uudet videoneuvotteluyhteydet ovat vähentäneet viime vuoden aikana matkustamisen tarvetta. Hiilidioksidipäästöt vähenevät ja samalla säästyy aikaa ja rahaa. YMPÄRISTÖÄ VOIDAAN SÄÄSTÄÄ MONIN TAVOIN Osa ympäristövaikutuksista tapahtuu väistämättä, mutta osa on vältettävissä. Esimerkiksi jätettä syntyy aina jonkin verran, mutta sen määrään voidaan vaikuttaa ja vaikutuksia voidaan lieventää käsittelemällä jätettä oikein. Jätteiden käsittely tehostui Lujalla edelleen vuoden 2008 aikana. Jätemäärät ja -kustannukset vähenivät paremman lajittelun ja kierrätyksen ansiosta. Varsinkin Fesconilla on ansiokkaasti paneuduttu hukan uudelleenkäyttöön tuotantoprosessissa ja tehty tuotekehittelyä asian tiimoilta. Esimerkiksi noin 60 % niin sanotuista putsisatseista kierrätetään prosessiin uudelleen oman kehitystyön tuloksena syntyneen suursäkeille tarkoitetun kierrätyssiilon kautta. Putsisatsi on valmistuserä, jolla puhdistetaan tuotantolinjat uuden tuotteen tekemistä varten. Lujatalon työmailla merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat jätteiden syntymisestä. Viime vuonna uudiskohteiden jätemäärät vähenivät lähes 20 % asuin- ja toimistorakennustyömailla sekä jopa 66 % liike-, varasto- ja teollisuustyömailla. Jätteiden lajitteluprosentti nousi 47,7 %:iin, mutta 50 prosentin tavoitteesta kuitenkin jäätiin hieman. Vuodelle 2009 tavoite on 55 %. YMPÄRISTÖAJATTELUA EDELLYTETÄÄN MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANEILTA Luja kantaa itse ympäristövastuunsa ja edellytämme samaa myös käyttämiltämme aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta. Asiakkaan saaman tuotteen loppulaatu edellyttää kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista laatuajatteluun ja ympäristöarvoihin. ASIAKKAILLE YHÄ PAREMPIA, KESTÄVÄN KEHITYKSEN RATKAISUJA Kun ympäristötavoitteet ja päämäärät on asetettu, pitää niiden toteutumista tietenkin myös mitata. Lujan BSC- eli menestysmittaristo mittaa myös ympäristöasioiden toteutumista ja mittarituloksia seurataan aina operatiiviselta tasolta hallitukseen asti. Tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tarjoamme asiakkaillemme yhä parempia kestävän kehityksen ratkaisuja. 18

19 Lujayhtiöiden toimitusjohtajat: Osmo Mikkonen, Fescon. Mikko Isotalo, Lujabetoni. Johan Mild, Lujapalvelut. Tapio Pitkänen, Lujatalo.

20 Emoyhtiö Lujatalon tytäryhtiö Osakkuusyhtiö - uudisrakentaminen - korjausrakentaminen - asunnot - toimitilat Liikevaihto 265,0 M Henkilöstömäärä toimitilaelementit - asuinrakentamiselementit - maatalouselementit - valmisbetonit - ratapölkyt - paalut - infratuotteet - harkot - ympäristötuotteet - Luja-kivitalot - kiinteistönhoito - siivouspalvelut - toimitilapalvelut Liikevaihto 15,6 M Henkilöstömäärä 432 Sisaryhtiö Liikevaihto (tytäryhtiöineen) 146,4 M Henkilöstömäärä kuivabetonit - muurauslaastit - rappauslaastit - korjauslaastit - julkisivupinnoitteet ja -maalit - eristerappaukset - tasoitteet Liikevaihto 13,8 M Henkilöstömäärä 60 Lujabetonin tytäryhtiöt - Valmisbetonit SUOMEN SUURIMPIA RAKENNUSALAN KONSERNEJA Lujatalo Oy Puh Lujabetoni Oy Puh Lujapalvelut Oy Puh Fescon Oy Puh Luja-yhtiöt 03/2009

Yhteishenki toi tulosta

Yhteishenki toi tulosta 1 (6) LUJAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Yhteishenki toi tulosta Luja-konsernin liikevoitto ja oman pääoman tuotto paranivat jälleen edellisestä vuodesta, vaikka rakentaminen yleisesti supistui 3 % vuonna 2014.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Lujalle hyvä tulos alavireisillä markkinoilla

Lujalle hyvä tulos alavireisillä markkinoilla LUJAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Lujalle hyvä tulos alavireisillä markkinoilla Luja paransi tulostaa ja kasvatti liikevoittoaan jo toisena perättäisenä vuotena. Liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (14,4

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Rakentamista tiimityönä

Rakentamista tiimityönä Rakentamista tiimityönä Korjausrakentamisen kehittäminen - ryhmähanke 2.kehitystyöpaja 27.2. Pertti Mäki kiinteistökehityspäällikkö Lujatalo Oy Y H D E S S Ä R A K E N T A E N Yritysesittely Kolmannen

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

VUOSI 2007 KASVUN VUOSI LUJATALO OY LUJABETONI OY LUJAPALVELUT OY FESCON OY

VUOSI 2007 KASVUN VUOSI LUJATALO OY LUJABETONI OY LUJAPALVELUT OY FESCON OY VUOSI 2007 KASVUN VUOSI LUJATALO OY LUJABETONI OY LUJAPALVELUT OY FESCON OY KATSAUS KULUNEESEEN VUOTEEN Lujan kasvun vuosi Vuosi 2007 oli Lujalle kasvun ja kehityksen vuosi. Kasvua tapahtui niin liikevaihdossa,

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Työturvallisuus tärkeää niin kiireessä kuin taantumassakin

Työturvallisuus tärkeää niin kiireessä kuin taantumassakin Y H D E S S Ä R A K E N T A E N Työturvallisuus tärkeää niin kiireessä kuin taantumassakin Tapio Pitkänen, Lujatalo Oy 12.11.2009 RATUKE -seminaari Kolmannen polven perheyritys - 55 vuotta kokemusta Lujan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot