Katsaus kuluneeseen vuoteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus kuluneeseen vuoteen"

Transkriptio

1

2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Lujatalo-konsernin liikevaihto (emoyhtiö Lujatalo tytäryhtiöineen) oli 399,4 miljoonaa euroa vuonna 2008 (398,5 M ). Konsernissa haluttiin keskittyä tuloksen eikä liikevaihdon kasvattamiseen. Liikevoitto nousikin merkittävästi edellisvuodesta ja oli 24,4 miljoonaa euroa (16,9 M ) ja 6,1 % liikevaihdosta (4,2 %). Tosin jyrkkä suhdannelasku alkoi näkyä loppuvuodesta eri yksiköissä muun muassa asuntomyynnin heikentymisenä ja betonielementtimyynnissä. Konsernin omavaraisuusaste kehittyi suotuisasti ja nousi 32,7 prosenttiin (26,3 %). Maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. Katsaus kuluneeseen vuoteen Vuonna 2008 keskityttiin Lujalla työn ja toiminnan monipuoliseen kehittämiseen ja parantamiseen. Lujatalossa jatkettiin toiminnan vakauttamista ja yhteisten, hyvien toimintamallien soveltamista työmaaprosesseissa. Lujabetonilla kehitettiin ja tuotiin markkinoille uusia tuotteita ja parannettiin tuotantoprosesseja. Myynnin ja asiakastyön parantaminen nousi etualalle. Lujan työn tuloksena konsernin liikevoitto oli hyvä ja nousi 24,4 miljoonaan euroon eli 6,1 prosenttiin liikevaihdosta. KONSERNIRAKENNE Lujatalo Oy on konsernin emoyhtiö ja sen kotipaikka on Kuopio. Lujatalo Oy omistaa Lujabetoni Oy:n osakekannan. Lujabetonialakonserni muodostuu emoyhtiö Lujabetoni Oy:stä sekä sen tytäryhtiöistä L Betong AB:stä (Ruotsi), OOO Lujabeton sta (Venäjä) ja Reikäbetoni Oy:stä.Lujayhtiöi hin kuuluvat lisäksi lähipiiriyhtiöi - nä sisaryhtiö Fescon Oy sekä vuonna 2005 perustettu osakkuusyhtiö Lujapalvelut Oy. Vaikka ne eivät juridiseen konserniin kuulukaan, toimivat ne yhteisen Luja-brändin alla. Monet tukitoiminnot ovat yhteisesti hoidettuja ja tehdään yhteisiä kehitysprojekteja. Lujabetoni omistaa myös osakkuuden MH-betoni Oy:stä ja Scandinavian Cement Oy:stä. Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 428,8 miljoonaa euroa (420,8 M ). LUJATALO OY VAHVISTUI ENTISESTÄÄN Lujatalon tuloskehitys jatkui myönteisenä ja yhtiö saavutti hyvän tuloksen vuonna Liikevaihtoon ei etsitty kasvua ja se aleni hiukan, 265 miljoonaan euroon 2

3 (274,8 M ) lähinnä asuntomyynnin vähenemisen johdosta. Suotuisa tuloskehitys perustui rakennusprojektien tehokkaaseen ja hallittuun toteutukseen. Strategisten linjausten mukaisesti korjausrakentamisen liikevaihtoa kasvatettiin 39 %:lla. Myös toimitilarakentamisen tulos oli hyvä. Vuosaaren sataman alueelle toteutetut suuret, neliön toimitilaprojektit valmistuivat aikataulussa, laadukkaina ja tavoitearvion mukaisin kustannuksin. Syksyllä 2008 pysähtynyt asuntokysyntä oli ennakoitu ajoissa ja omia Lujakoti-aloituksia vähennettiin nopeasti. Niinpä vuoden vaihteessa myymättömien valmiiden Lujakotien määrä ei noussut kohtuuttomasti edellisestä vuodesta, 130 kpl (104 kpl). Kaiken kaikkiaan asuntoja valmistui kappaletta, joista 716 oli peruskorjauksia ja 187 omia, perustajaurakoituja Lujakoteja. Lujakoteja myytiin 125 kpl (276 kpl). tapaan henkilöstölleen 1,4 miljoonaa euroa voittopalkkioina, keskimäärin 2704 euroa per henkilö. FESCON OY:TÄ RASITTI RASKAS INVESTOINTIOHJELMA Fescon Oy kasvatti liikevaihtoaan 13 prosentilla 13,8 miljoonaan euroon (12,2 M ). Tulos jäi vaatimattomaksi voimakkaasti kohonneiden raaka-aine- ja tuotantokustannusten sekä raskaan investointiohjelman vuoksi. Vuoden aikana vihittiin käyttöön Hausjärven uusi tasoite- ja hienolaastitehdas. Kehitystyöhön panostettiin viimevuotista enemmän, yhteensä noin 5 henkilötyövuotta. Markkinoille tuotiin muun muassa uusi lattialämmitystasoite, lattiasirote teollisuuslattioihin sekä pumpattavat, itsetasoittuvat lattiatasoitteet. LUJAPALVELUT OY KESKITTYI KIINTEISTÖ- JA SIIVOUSLIIKETOIMINTAAN Yhtiön strategia kirkastettiin vuonna 2008 sen jälkeen kun yhtiö myi 10 miljoonan euron korjaus- ja kunnossapito-liiketoimintansa Are Oy:lle. Lujapalvelut keskittyy nyt ydinliiketoimintaansa, kiinteistönhoitoon, siivoukseen ja toimitilapalveluihin. Liikevaihto näistä liiketoiminnoista kasvoi 12 miljoonan euron tasosta 15,6 miljoonaan euroon (22 M, joka sisälsi Are Oy:lle myydyn liiketoiminnan). Lujapalvelut jatkaa tärkeimmän kilpailutekijänsä ja resurssinsa, henkilöstönsä, koulutusta ja kehitystä. Myös uusi strategia, enemmän yritystä - tilasi hyväksi, perustuu henkilöstön hyvään osaamiseen ja työmotivaatioon. LUJABETONI OY:LLÄ HYVÄ VUOSI Lujabetoni teki jälleen erittäin hyvän tuloksen. Liikevaihtoa kertyi 146,4 miljoonaa euroa (139,2 M ). Tulos säilyi yllättävistä suhdannekäänteistä huolimatta hyvänä. Tähän vaikutti onnistunut myyntityö, tehokas tuotanto ja kehitystyön aktiivisuus, sen määrä kasvoi edellisvuodesta 40 prosentilla. Markkinoille tuotiin kolme uutta tuotetta: Luja-moduli, helposti tiivistyvä ja tasoittuva HT-lattiabetoni ja XL- 500-ontelolaatta. Myös Ruotsin tytäryhtiö L Betong kasvatti myyntimääriään ja ylsi hyvään tulokseen. Pietarissa kolme valmisbetonitehdasta saatiin toimintakuntoon ja tuotantoon. Yhtiön vahvaa rahoitusasemaa kuvaa se, että tänäkin vuonna investoinnit, 8,1 miljoonaa euroa, rahoitettiin kokonaan tulorahoituksella. Yhtiö jakaa perinteiseen 3

4 INVESTOINNIT Luja-yhtiöt investoivat yhteensä 11,3 miljoonaa euroa vuonna 2008 (16,4 M ): Lujabetoni 8,1 M, Lujatalo 0,7 M, Fescon 2 M ja Lujapalvelut 0,44 M. Lujabetoni viimeisteli ja saattoi täyteen toimintakuntoon yhtiön kolme valmisbetonitehdasta Pietarissa ja rakensi tehtaille yhteiset toimistotilat. Kotimaassa Siilinjärvellä investoitiin noin kaksi miljoonaa euroa Lujamaatalousjärjestelmän erikoiselementtien tuotantokapasiteetin kaksinkertaistamiseen. Lisäksi Lujabetoni investoi lukuisiin pienempiin korvaus- ja kehitysinvestointeihin kotimaassa. Fescon sai valmiiksi uuden ja nykyaikaisen tasoite- ja hienolaastitehtaan Hausjärvelle. Lujatalon ja Lujapalvelujen investoinnit olivat lähinnä käyttöomaisuushankintoja. KEHITYSTOIMINTAA ENNÄTYKSELLISET 19 HENKILÖTYÖVUOTTA Kehitystoiminta oli ennätyksellisen vilkasta Luja-yhtiöissä ja vastasi yhteensä 19 henkilötyövuotta (15). Lujabetonin tekemä kehitystyö vastasi seitsemää henkilötyövuotta, Lujatalo ja Fescon kehittivät molemmat viiden henkilötyövuoden verran ja Lujapalvelut kahden. Lujabetoni ja Fescon kehittivät ja toivat markkinoille uusia tuotteita sekä kehittivät tuotantoprosessejaan. Lujatalo panosti laskentajärjestelmiin, työmaatoimintoihin ja johtamiskäytäntöihin. Lujayhtiöille laadittiin myös IT-strategia, jonka pohjalta kehitettiin etenkin elementtiliiketoiminnan ohjelmistoja ja viimeisteltiin CRM-asiakkuuksienhallintaohjelmaa. Luja liittyi myöskin Kiinteistö- ja rakennusalan huippusaamisen keskittymän RYM-SHOK OY:n perustajajäseneksi. Tällä varmistetaan jatkossakin pääsy toimialan kehitystyön ytimeen. HENKILÖSTÖ JA YMPÄRISTÖ Lujan yhteiskuntavastuuraportti löytyy kokonaisuudessaan nettisivuiltamme Tämän vuosikertomuksen sivuilla kerromme, mitkä ovat tärkeimmät kehitysasiamme sekä henkilöstö- että ympäristöasioissa. Työturvallisuus ja työhyvinvointi olivat strategisia painopistealueita eri Luja-yhtiöissä vuonna Työ oli tuloksellista ja tähän vaikutti osaltaan lisääntyneet henkilöstöresurssit: Lujabetonilla henkilöstöpäällikkölisäys ja Lujatalossa vuonna 2007 nimitetty täysipäiväinen työturvallisuuspäällikkö. Uuden ympäristöasiantuntijan työ näkyy parantuneina tuloksina ympäristöasioissa. Lujayhtiöiden henkilöstömäärä kasvoi hiukan ja oli 2100 (2077). LUJAN TULEVAISUUS Vuonna 2008 tapahtui voimakas suhdannekäänne ja talous ajautui taantumaan vuoden jälkipuoliskolla. Erityisesti asuntokauppa heikkeni pankkikriisin ja suhdannemuutoksen seurauksena. Talonrakennustoiminta supistui 20 % edellisvuodesta ja vähenee edelleen voimakkaasti vuonna Korjausrakentamisen määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan edelleen 3,5 prosenttia. Myös betoniteollisuudessa kysyntä heikkeni vuoden 2008 aikana. Elementtien toimitusmäärät laskivat noin 9 %, valmisbetonin 10 % ja harkkojen peräti 20 %. Julkinen sektorin elvytystoimenpiteistä huolimatta suhdannekehitys on epävarma ja vuonna 2009 odotetaan kansantalouden taantuvan 2-4 %. Lujan liikevaihto ei edelleenkään kasvane merkittävästi vuonna 2009 ja tuloksen arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vilkkaana kysyntävuonna Korjausrakentamisen määrän kasvu tukee toisaalta sekä Lujatalon että Fesconin liiketoimintoja ja paikannee Lujatalossa hiipuvaa asuntokysyntää. Lujapalvelut voi jopa hyötyä matalasuhdanteesta kun yritykset ulkoistavat ydinliiketoimintansa ulkopuolella olevia kiinteistönhoito- ja siivoustoimintoja. Lujabetonilla tuotekehitystoiminta ja uusien tuoteratkaisujen kehittäminen asiakkaille on avaintekijä taantuvassa suhdannetilanteessa. Luja haluaa myös pitää kiinni ydinosaamisestaan ja varmistaa kilpailukykynsä tulevaa nousua silmällä pitäen henkilöstön jatkuvalla koulutus- ja kehitystyöllä. Hannu Isotalo Lujan hallituksen puheenjohtaja 4

5 Feliks ei jäänyt tuon ajan tavan mukaan toimistolle odottelemaan tilauksia, vaan pakkasi laukkunsa täyteen tuotenäytteitä ja lähti asiakkaiden luo niitä esittelemään. Feliks Isotalo (kepit) esittelee asiakkaille, miten vastavalettu putki kestää valajansa painon. Lujan perusti Feliks Isotalo, entinen maanviljelijä, poliisi ja maatalouskauppias vuonna Hän aloitti 16-vuotiaana maanviljelijänä. Ostamallaan pienellä sukutilalla Feliks raivasi peltoa ja kaivoi ojia, niin että kun hän pari vuotta myöhemmin meni sotaväkeen, oli pikkutila paisunut jo 100 hehtaarin maatilaksi. Kun hän illalla lopetti ojankaivuun, olivat kädet verillä eikä koukistuneita sormia tahtonut saada irti lapionvarresta Samaa työteliästä linjaa Feliks Isotalo jatkoi myöhemmin poliisintoimessaan sekä perustaessaan oman sementtivalimoyrityksen. Vaikka Feliks Isotalolla ei ollut koulutusta betonialalle, hänellä oli kykyä vaistota asiakkaan tarpeet, nokkavainua. Hän ei jäänyt tuon ajan tavan mukaan toimistolle odottelemaan tilauksia, vaan pakkasi laukkunsa täyteen tuotenäytteitä ja lähti asiakkaiden luo niitä esittelemään. Feliks Isotalo omistautui täysin yritykselleen ja teki pitkiä työpäiviä. Hänellä oli myös rohkeutta toteuttaa uusia ideoita: hän investoi jatkuvasti uusiin koneisiin ja kehitti itse tuotteita ja koneita. Hänen perustamastaan sementtivalimosta tuli muutamassa vuodessa esimerkkivalimo, johon alan yrittäjät kävivät tutustumassa eri puolilta Suomea. Feliks Isotalo loi pohjalaisella sisullaan, persoonallaan ja toimintatavoillaan yhtiömme perusarvot, Lujat toimintatavat, joita on noudatettu näihin päiviin asti. Yhtiömme onkin harvoja perheyrityksenä säilyneitä konserneja rakennusalalla. Vähitellen putkia ja renkaita valmistaneesta pienestä sementtivalimosta on kasvanut Suomen suurimpiin kuuluva rakennusalan konserni, joka työllistää yli kaksituhatta ihmistä ympäri Suomen. 5

6 LUJATALO-KONSERNI TULOSLASKELMA ( ) TASE ( ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 381 Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO ENNEN VEROJA VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto 1 1 Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 RAHOITUSLASKELMA ( ) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tulorahoitus Liikevoitto Liikevoiton oikaisuerät Poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuus lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. liikesaamiset lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. korottomien velat lis.(+) väh.(-) Käyttöpääoman muutos yhteensä Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusmyynnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Investointien rahavirta yhteensä Rahavirta ennen rahoitusta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaiset saamiset lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. korolliset saamiset lis.(+) väh.(-) Pitkäaikaiset velat lis.(+) väh.(-) Lyhytaik. lainat lis.(+) väh.(-) Osingonjako Vähemmistöosuuden muutos 0 0 Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavirtojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

8 Lujatalo oli Vuosaaren sataman suurin toimitilarakentaja ja rakensi Sponda Oyj:lle ja John Nurminen Oy:lle yhteensä neliötä logistiikkahalleja ja Porttikeskuksen pysäköintiloineen ja Hansaterminaaleineen. Kuvan 14-kerroksinen Gatehouse on kuin majakka, joka näkyy kauas merelle. STRATEGINEN TAHTOTILA - Lujatalo on haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani. - Olemme johtava korjausrakentaja. - Olemme kasvukeskusten kysytyimpien valmiskotien rakentaja ja markkinoija. TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Aktiivisen asiakastyöskentelyn lisääminen kaikilla organisaatiotasoilla. - Painopiste toimitila- ja korjausrakentamisessa, omia asuntoaloituksia valikoiden. - Vahva panostus henkilöstön koulutukseen ja osaamisen siirtoon korjausrakentamisessa. - Tehostettu turvallisuustyö jatkuu: tavoitteena 30 % vähemmän työtapaturmia MERKITTÄVIÄ TOIMITUSKOHTEITA - Vuosaaren satama, Helsinki: - John Nurminen Oy logistiikkakeskus m 2 - Sponda Oyj hallit ja Porttikeskus m 2 - VTS Kemianraitti asuinkerrostalo, peruskorjaus Tampere rm 3 - Medivire Hoiva Oy, palvelutalo Kouvola 4490 rm 3 - Lauritsalan koulukeskus, saneeraus, LPR rm 3 - Päiväkodin peruskorjaus, Ristiina 4300 rm 3 - MKS poliklinikkojen saneeraus, Mikkeli rm 3 - Savon koulutuskuntayhtymä, Presidentinkatu 1:n perusparannuksen kvr-urakka Kuopio rm 3 - Viitaniemen koulusaneeraus, Jyväskylä rm 3 - Seinäjoen lentoaseman terminaali 2270 rm 3 - K-Citymarket Kuusamontie, Oulu rm 3 Liikevaihto: 265 M Henkilöstö: 922 Tuotteet: Asunto- ja toimitilarakentaminen, Uudis- ja korjausrakentaminen 8

9 Lujatalon vahva strateginen linja tuotti tulosta Vuosi 2008 oli Lujatalolle menestyksellinen loppuvuoden haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Edellisenä vuonna kirkastettua strategista linjaa noudatettiin tiukasti ja valittu toimintamalli tuotti hyvän tuloksen. Lujatalo Oy:n liikevaihto laski hiukan ja oli 265 miljoonaa euroa (274,8 M ). Keskityimme kasvun sijasta kannattavuuteen. Hyvään tuloskehitykseemme vaikutti korjausrakentamisen suotuisa kehitys, rakennusprojektien tehokas ja hallittu toteutus sekä hyvissä ajoin tapahtunut aloitusten vähentäminen omassa Lujakoti-asuntotuotannossamme. LUJATALOSTA SUURI KORJAUSRAKENTAJA Korjausrakentamisen osuus kasvoi merkittävästi visiomme mukaisesti ja edusti jo kolmannesta yhtiömme liikevaihdosta. Kuulumme Suomen suurimpiin korjausrakentajiin. Henkilöstömme osaamista kasvatettiin ja korjausrakentaminen eriytettiin omiksi tulosyksiköikseen nyt kaikilla Lujatalon toiminta-alueilla. ASUNTOKAUPAN HYYTYMINEN ENNAKOITIIN Vuoden 2008 jälkipuoliskolla tapahtui voimakas suhdannekäänne, joka hyydytti nopeasti asuntokaupan. Lujakoteja myyntiin 125 kpl (276 kpl). Olimme ennakoineet kysynnän heikkenemisen vähentämällä uusia aloituksia ja näin valmiiden myymättömien Lujakotien määrä ei noussutkaan kohtuuttomasti edellisestä vuodesta, vaan jäi 130 kappaleeseen (104 kpl). Myymättömien valmiiden ja keskeneräisten asuntojen yhteismäärä oli sama kuin edellisen vuoden vaihteessa eli 232 kappaletta. Kaiken kaikkiaan asuntoja valmistui kappaletta, joista 716 oli peruskorjauksia ja 187 omia, perustajaurakoituja Lujakoteja. VUOSAAREN TOIMITILAPROJEKTIT VALMISTUIVAT AJALLAAN Lujatalo nosti merkittävästi tunnettuuttaan toimitilarakentajana. Toimitilarakentamisen osuus liikevaihdostamme nousi peräti 67 prosenttiin paljolti Vuosaaren sataman suurprojektien ansiosta. Nämä yhteensä noin m2:n toimitilahankkeet valmistuivat aikataulussa ja laadukkaana marraskuussa 2008, mistä suurkiitos Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen toimitilayksiköillemme. VILKASTA KEHITYSTYÖTÄ Lujatalon kehitystoiminta jatkui vilkkaana läpi vuoden ja kehitystyön määrä vastasi viittä henkilötyövuotta. Strategiamme mukaisesti kehitettiin edelleen sekä liiketoiminnan että rakentamisen johtamiskäytäntöjä ja kulttuuria. Myös työturvallisuus kuului avainasioihimme ja työtapaturmia saatiin alenemaan peräti 30 %. IT-strategiamme mukaisesti kehitettiin tarjous- ja kustannuslaskentaohjelmistoja sekä 3D-mallinnuksen hyödyntämistä. JOHTAMISEEN VAHVA HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Vuoden 2008 aikana Lujatalossa järjestettiin laaja-alainen esimieskoulutus, johon osallistuivat lähes kaikki Lujatalon 200 esimiestä. Esimieskoulutuksen päätarkoituksena on juurruttaa jokaiseen Lujatalon alueyksikköön ajalliseen ja laadulliseen hallintaan sekä tulostavoitteisiin pääsevän kulttuurin samankaltainen näkemys. Vuoden aikana oli 12 alueellista koulutustapahtumaa ja ne jatkuvat vuonna Vuoden aikana tehdyt strategianmukaiset toimenpiteet näkyvät hyvänä tuloksena. Vuosittainen henkilöstötutkimuksemme, eli palaute lujalaisilta, osoittaa myös että työilmapiiri on edelleen parantunut ja luottamus on Lujalla tasolla. Näillä eväillä selviämme hyvin edessä olevista vaikeista ajoistakin. Tapio Pitkänen, toimitusjohtaja 9

10 Lujabetonin kehittämällä uudella tuotteella, Luja-modulilla, syntyy nopeasti ja helposti kestäviä ja muunneltavia varastotiloja pysyvään tai väliaikaiseen käyttöön. Asentaminen on yksinkertaista kuin leikkipalikoiden kokoaminen. STRATEGINEN TAHTOTILA Lujabetoni on alan Vahvin Betoniosaaja, jolla on - Alan parhaat tuotteet ja ratkaisut betonirakentamiseen - Aktiivisin asiakastyöskentely - Parhaat ja kustannustehokkaimmat toimintaprosessit TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Kustannustehokkuus - Uusien tuotteiden, palvelujen ja rakennejärjestelmien voimakas kehitystyö jatkuu - Asiakastyön painopiste kumppanuuksien ja yhteistyön rakentamisessa - Laadun ja työturvallisuuden poikkeamille nollatoleranssi MERKITTÄVIÄ TOIMITUSKOHTEITA - Itella Oyj, Kuopion Postikeskus: kaikki valmisosat PULP2010 -projekti, KL2 happivaihe: kaikki valmisosat - K-Citymarket Koivukylä: kaikki valmisosat suunnitteluineen - Maatila Esko Luttinen ja Minna Kurtelius-Luttinen, Vieremä: navetan kokonaistoimitus, myös suunnittelu - Talvivaara-kaivosrata-kokonaisuus: pylväsjalustoja, kuljetinradan erikoispölkkyjä, ratapölkkyjä - Ratahallintokeskus, rataosuus välillä Lahti-Luumäki: kaapelikourut ja kannet 115 km - Niskasen Maansiirto Oy, Bauhaus, Kempele: paaluja - Lujatalo Oy ja Skanska Talonrakennus Oy, Moventas Oy, Jyväskylä valmisbetonia 7000 m 3 - John Nurminen Oyj:n Logistiikkakeskukseen Vuosaareen valmisbetonia 6000 m 3 - Skanska, Asunto Oy Helsingin Romeo valmisbetonia m 3 josta HT-lattiabetonia 1000 m 3 Liikevaihto: 146,4 M Henkilöstö: 686 Tuotteet: Toimitilaelementit, asuinrakentamiselementit, maatalouselementit, valmisbetonit, ratapölkyt, paalut, infratuotteet, harkot, ympäristötuotteet ja Luja-kivitalot 10

11 Lujabetoni kehitti asiakastyötä ja uusia tuotteita Lujabetonille vuosi 2008 oli voimakkaan kehitystyön aikaa: myynti- ja asiakastyöhön panostettiin ja markkinoille tuotiin monia uusia tuotteita. Kasvun sijasta keskityttiin kannattavuuteen ja yhtiön tulos muodostuikin erittäin hyväksi. Lujabetoni-konsernin liikevaihto kasvoi kohtuulliset 5,2 prosenttia vuonna 2008 ja oli 146,4 miljoonaa euroa (139,2 M ). Lujabetonin tulos oli erittäin hyvä, vaikka suhdannekäänne alkoi näkyä loppuvuonna etenkin elementtimyynnissä. Yhtiön maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. Vahvaa rahoitusasemaamme kuvaa se, että kaikki yhteensä 8,1 miljoonan euron investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Myös Ruotsin tytäryhtiömme L Betong kasvatti myyntimääriään ja ylsi hyvään tulokseen. KEHITYSTYÖSTÄ EI TINGITÄ Lujabetonin panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan jatkui Vahvin Betoniosaaja -visiomme mukaisesti, eikä siitä aiota tinkiä laskusuhdanteessakaan. Kehitystoiminnan laajuus oli noin seitsemän henkilötyövuotta, mikä tarkoittaa 40 prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Tuotannon kokonaistehokkuuden kehittämiseen panostettiin merkittävästi investoinneilla ja kehitystoimilla. Myyntihenkilöstöämme koulutettiin tunnistamaan asiakkaan betonirakentamiseen liittyvät kokonaistarpeet sekä etsimään siihen aktiivisesti ratkaisuja koko Lujabetonin tarjoomaa hyödyntäen. Tuotepuolella päätuotejulkistukset olivat vuoden aikana isojen kohteiden ontelolaatta XL-500, joka mahdollistaa avarat ja muunneltavat tilaratkaisut, helposti työstettävä ja tiivistyvä HT-lattiabetoni työläisiin lattiabetonivaluihin sekä Luja-moduli, joka on lasten legopalikoiden tapaan pika-asennettava betoniratkaisu logistiikka- ja varastorakentamiseen. Kaikki edellä mainitut tuotteet on otettu markkinoilla hyvin vastaan. INVESTOINNEILLA LISÄKAPASITEETTIA JA TEHOKKUUTTA Lujabetonin investointien määrä oli 8,1 miljoonaa euroa (12,5 M ). Pietarissa avattiin kolmas valmisbetonitehdas ja kaksi muuta tehdasta viimeisteltiin ympäristöystävälliseen tuotantokuntoon. Lujabetonin valmisbetonitehtaille on kysyntää, sillä venäläinen rakennustapa suosii työmaalla valettuja rakenteita elementtirakentamisen sijaan. Kotimaan ja Ruotsin investoinneissa painotettiin tuotantotekniikan kehittämistä, ympäristötekniikkaa ja automatisointia. Merkittävä oli myös Siilinjärvellä toteutettu noin kahden miljoonan euron tehdasinvestointi, joka lähes kaksinkertaistaa Luja-maatalousjärjestelmän erikoiselementtien tuotantokapasiteetin ja lisää tuotannon automaatioastetta. UUSI PITKÄN TÄHTÄIMEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Lujabetoni panosti monin tavoin henkilöstöön, muun muassa rekrytoimalla henkilöstöpäällikön. Yhtiöön luotiin uusi, pitkän tähtäimen HR- ja henkilöstöstrategia. Vuosittaiset tavoite- ja kehityskeskustelut, henkilöstön osaamisen kehittäminen, kattava henkilöstötutkimus sekä toimiva perehdytysjärjestelmä ovat henkilöstöstrategiamme kulmakiviä. Voittopalkkiojärjestelmämme kannustaa henkilöstöä ja palkitsee tuloksekkaasta toiminnasta; vuoden 2008 voittopalkkio oli sosiaalikuluineen keskimäärin 2704 euroa per henkilö. Lujabetoni aikoo vallitsevassa laskusuhdanteessa panostaa entistä enemmän kehitystoimintaan ja asiakaspalveluun. Samalla kiinnitämme erityishuomiota kustannusrakenteeseemme ja tuotannon kokonaistehokkuuteen. Tuomme markkinoille uusia mielenkiintoisia tuotteita ja ratkaisuja. Tuotekehityksemme painopiste on rakennejärjestelmissä ja asiakkaille sopivissa kokonaisratkaisuissa. Näin uskomme lunastavamme paikkamme Vahvimpana Betoniosaajana myös taloudellisesti heikkoina aikoina. Mikko Isotalo, toimitusjohtaja 11

12 Fesconin uusi tasoiteja hienolaastitehdas otettiin käyttöön Hausjärvellä huhtikuussa Viimeisintä alan teknologiaa hyödyntävä tehdas kaksinkertaistaa yhtiön tasoite- ja laastikapasiteetin. STRATEGINEN TAHTOTILA Fescon on kuivatuoteteknologian kärkiyritys Suomessa ja sen lähialueilla - markkinoiden paras asiakaspalvelu - ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvät laadukkaat tuotteet - palvelun ja toimitusten joustavuus, nopeus ja luotettavuus TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Jatkuva, voimakas oma tuotekehitystyö - Henkilöstön erikoisammattitaidon edelleen kehittäminen. - Laaja valtakunnallinen jakelu- ja urakoitsijaverkosto - Kustannustehokkuuden parantaminen MERKITTÄVIÄ TOIMITUSKOHTEITA - Vuosaaren satamaan 500 tonnia erikoisjuotosbetonia satamanosturien ratakiskojen alusrakenteisiin - Varman Salmisaaren toimitalon julkisivumuuraukset m 2 - Kontulan vanhustentalon julkisivumuuraus ja kuultorappaus 4500 m 2 - Levin Sokos Hotellin julkisivumuuraus 3000 m 2 - Haukiputaan koulun julkisivumuuraus 7000 m 2 - Mäntyharjun lukion eristerappaukset 3000 m 2 - As Oy Kaskitie 2-6 Tampere eristerappaukset 4500 m 2 - Skanssi kauppakeskuksen eristerappaus 6000 m 2 - As Oy Kalevankatu 52 Helsinki kolmikerrosrappaus 2500 m 2 - As Oy Soittajanpiha Helsinki kuultorappaus 3600 m 2 Liikevaihto: 13,8 M Henkilöstö: 60 Tuotteet: Kuivabetonit, muuraus-, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit sekä eristerappaukset ja tasoitteet. 12

13 Fescon jatkoi kehitystyötä ja investointiohjelmaansa Fescon vei läpi laajan investointi- ja kehitysohjelman vuonna Hausjärvelle rakennettiin uusi tasoite- ja hienolaastitehdas ja kehitystyöhön panostettiin viisi henkilötyövuotta. Fescon Oy kasvatti liikevaihtoaan 13 prosentilla 13,8 miljoonaan euroon (12,2 M ). Tulos jäi vaatimattomaksi, sillä tilivuoden aikana raaka-aine, energia- ja kuljetuskustannukset nousivat voimakkaasti ja raskas investointiohjelma rasitti myös tulosta. Uusi, juuri valmistunut Fesconin viides tehdas turvaa kuitenkin tulevaisuuden tuotevalmistusta ja toimitusvarmuutta. Vuonna 2007 ostettu Kellon Kuivalaasti Oy fuusioitiin Fesconiin Nykyinen Haukiputaan tehdas ja sen laaja varastotuotteiden valikoima on saanut hyvän vastaanoton ja jalansijan Pohjois-Suomessa. Yrityksen maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. UUSI TEHDAS KAKSINKERTAISTAA KAPASITEETIN Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 2 M. Investointien pääkohteita olivat Hausjärven uusi tasoite- ja laastitehdas, työmaasiilokalusto, toiminnanohjausjärjestelmä sekä tuotannon korvausinvestoinnit. Uusi tasoite- ja hienolaastitehdas on Fesconin tähän asti suurin yksittäinen investointi. Viimeisintä alan teknologiaa hyödyntävä tehdas kaksinkertaistaa yhtiömme tasoiteja laastikapasiteetin. Pitkälle automatisoitu raaka-aineiden käsittely ja annostelu sekä prosessinohjaus- ja raportointijärjestelmät varmistavat tehokkaan tuotannon ja tasaisen laadun. Uuden tehtaan käyttöönoton myötä lopetettiin vuonna 2005 Ykkösbetonin oston mukana yrityksen omistukseen siirtynyt Sipoon vanhentunut tasoite- ja laastitehdas. OMAA, KOTIMAISTA TUOTEKEHITYSTÄ Fesconin merkittävin kilpailutekijä on itse kehitetyt, kotimaisiin olosuhteisiin soveltuvat kuivatuotteet. Vuonna 2008 panostimme kehitystyöhön yhteensä noin viiden henkilötyövuoden verran, mikä on Fesconin kokoiselle yritykselle paljon. Tuotekehityksen pääkohteita olivat tasoitteet, laatoitus- ja julkisivutuotteet. Toimme markkinoille muun muassa uuden lattialämmitystasoitteen, kovaa kulutusta kestävän lattiasirotteen teollisuuslattioihin sekä pumpattavat, itsetasoittuvat lattiatasoitteet. Tänä päivänä tuotevalikoimastamme löytyvät monipuoliset ratkaisut niin uudiskuin korjausrakentajalle. Olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme sisältämään esimerkiksi kaikki linjasaneerauksissa tarvittavat nopeat tuotteet. Tuotevalikoimaa täydentävät siiloja sekoituskalustot, joita käytetään muurausja rappaustyömailla. Näistä viimeksi mainitut tuotiin markkinoille viime keväänä. ASIAKASPALVELU VELVOITTAA Fesconin visioon on kirjattu sanat alan paras asiakaspalvelu. Se velvoittaa meitä kouluttamaan jatkuvasti myyntihenkilöstöämme ja sitä kautta parantamaan asiakaspalveluamme. Myös laboratoriohenkilöstöämme lisättiin yhdellä vuonna Oma tuotelaboratoriomme tarjoaa asiakkaille nopeaa tuote- ja värimallipalvelua, joka on osa hyvää asiakaspalvelua. Jatkossa Fescon panostaa julkisivu-, laatoitus- ja tasoitetuotteiden tuotekehitykseen, markkinointiin sekä jakelu- ja urakoitsijaverkoston rakentamiseen. Tähän liittyen henkilöstön erikoisammattitaitoa kehitetään monipuolisesti. Kannattavuuden uskomme parantuvan kuluvan vuoden aikana, sillä yhtiön kustannusrakennetta kevennettiin viime syksynä sopeuttamistoimenpitein. Suhtaudumme positiivisesti tämän vuoden näkymiin, sillä korjausrakentamisen lisääntyminen luo kysyntää Fesconin tuotteille. Osmo Mikkonen, toimitusjohtaja 13

14 Koko henkilöstö on mukana toteuttamassa Enemmän yritystä tilasi hyväksi -strategiaa. Siinä jokaisen yksittäisen työntekijän panoksella on suuri merkitys. STRATEGINEN TAHTOTILA Enemmän yritystä tilasi hyväksi - Olemme alan paras palveluosaaja, haluamme täyttää ja ylittää asiakasodotukset - Lujapalvelut on mukava työpaikka ja yrittäjähenkinen toimija TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Strategian edelleen kirkastaminen henkilöstölle ja asiakkaille - Enemmän yritystä myös henkilöstön hyväksi: osaavan henkilöstön rekrytointi, kehittäminen ja pitäminen talossa - Kustannustehokkuuden ylläpitäminen. - Kannattava, hallittu kasvu MERKITTÄVIÄ ASIAKKUUKSIA - Kauppakeskus Rajalla - Viihdekeskus Flamingo - Turun ylioppilaskyläsäätiö - Senaatti Hakaniemi - Prisma Itäkeskus - Kemira Oulu - Oulu yliopisto - Technopolis Linnanmaa Liikevaihto: 15,6 M Henkilöstö: 432 Tuotteet: Kiinteistönhoito-, siivous- ja toimitila palvelut 14

15 Lujapalvelut keskittyy sopimusliiketoimintaan Vuonna 2008 Lujapalvelut päätti keskittyä sopimusliiketoimintaan eli kiinteistönhoitoon, siivoukseen ja toimitilapalveluihin. Tämän takia oli luontevaa, että yhtiö myi korjaus- ja kunnossapitoliiketoimintansa Are Oy:lle helmikuussa Lujapalvelut Oy sai uuden toimitusjohtajan vuoden 2008 alussa, kun yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Mauri Suuperko siirsi vuoden 2008 alussa yrityksen vetovastuun talousjohtaja Johan Mildille. Lujapalvelujen nykyisen liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2008 kasvoi 25 prosenttia eli 15,6 miljoonaan euroon (12 M ). Edellisen vuoden 22 miljoonan euron liikevaihdossa oli mukana Are Oy:lle myyty 10 miljoonan euron kunnossapitoliiketoiminta. Kokonaistulos tilivuodelta ei vielä yltänyt positiiviseksi, mutta loppuvuosi oli jo selkeästi positiivinen alkuvuonna tehtyjen tehostamis- ja keskittymistoimenpiteiden johdosta. Vuoden aikana yhtiö laajensi toimintaansa Tornioon, jossa avattiin uusi kauppakeskus vuoden lopulla. ENEMMÄN YRITYSTÄ TILASI HYVÄKSI Vuoden 2008 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla Lujapalvelut lanseerasi uudistetun ja tarkennetun strategian vuosille Strategia korostaa henkilökunnan merkitystä ja tapaamme toimia asiakkaiden hyväksi, halua tehdä vielä vähän enemmän. Lujapalvelujen missio enemmän yritystä tilasi hyväksi pitää näkyä kaikessa yhtiön työssä ja toiminnassa. Näin tuotamme asiakkaillemme laadukkaita palveluja ja asiakkaan tilat voivat hyvin. Konkreettinen esimerkki uuden strategiamme jalkautuksesta on vuoden 2008 yhteistyöprojekti Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kuopion tutkimuskeskus Neulasen kohteessa. Projektin tavoitteena ja lähtökohtana oli tuotteistaa kiinteistöpalvelu asiakasläheiseksi niin että tavallinen kiinteistön käyttäjä kokee, että palvelulla on kasvot ja että siivoojat ja kiinteistönhoitajat ovat näkyvästi läsnä. Kaikki siivojamme ja kiinteistönhoitajamme saivat asiakaspalvelukoulutuksen. Projektin tuloksia voimme nyt hyödyntää myös muissa kohteissamme. MAINE: HYVÄ HENKILÖSTÖTALO Työmarkkinoilla vallitsi vuonna 2008 erittäin kova kilpailu osaavasta henkilökunnasta. Varsinkin siivouspalveluissa uuden henkilöstön saanti vaikeutui vielä entisestään. Vallitsevassa markkinatilanteessa Lujapalvelut onnistui kuitenkin rekrytoimaan alan ammattilaisia ja varmistamaan näin kasvun tuleville vuosille. Lisäksi yhtiön työnantajamaine alalla on hyvä. Vuosittaisen henkilöstötutkimuksemme keskiarvo oli peräti 4,18 (max 5). Yritys- ja työnantajakuvamme sai henkilöstöltä arvosanan 4,34 ja työilmapiiri 4,27. Yhtiön kasvun edellytys on hyvä palvelu, jonka tuottavat osaavat ja motivoituneet henkilöt. Uusi strategiamme, enemmän yritystä - tilasi hyväksi, ilmentää myös henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen tärkeyttä. Lujapalvelut jatkaa tärkeimmän kilpailutekijänsä, henkilöstönsä, koulutusta ja kehitystä. Taloudellinen laskusuhdanne on toisaalta yhtiöllemme mahdollisuus, kun yritykset ulkoistavat kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujaan. Johan Mild, toimitusjohtaja 15

16 Lujan yhteiskuntavastuu Lujan yhteiskuntavastuusta kerrotaan vuosittain sekä tämän vuosikertomuksen sivuilla että nettisivuillamme. Tähän olemme nostaneet tärkeimpiä tapahtumia ja toimenpiteitä vuoden 2008 ajalta, täydellisenä yhteiskuntavastuuraporttimme on luettavissa LUJAA, VASTUULLISTA YRITYSTOIMINTAA Luotettavuus on yksi Lujan toiminnan kulmakiviä. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti. Tavoittelemme taloudellista tulosta eettisesti kestävin keinoin, Lujan arvoja noudattaen. Teemme työtämme laadukkaasti, kuuntelemme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen. REHELLISYYS JA EETTISYYS Vastuullinen yritys toimii rehellisesti ja arvojensa mukaisesti sekä ottaa huomioon eri sidosryhmien odotukset. Lujan arvot eli LUJAT toimintatavat periytyvät jo yhtiön perustajan Feliks Isotalon ajalta ja ne määrittävät tapamme toimia myös sidosryhmäyhteistyössä. Mittaamme arvojemme toteutumista vuosittaisessa henkilöstökyselyssämme, koska haluamme tietää, ovatko ne totta arkipäivän työssä ja toiminnassa. KEHITYSTYÖLLÄ KILPAILUKYKYÄ Kilpailukykynsä säilyttämiseksi Luja panostaa voimakkaasti kehitystyöhön. Vuonna 2008 Luja-yhtiöissä käytettiin kehitystyöhön yhteensä 19 henkilötyövuotta, joka oli lähes 30 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden aikana tuotiin markkinoille monia uusia tuotteita ja tuotantoa ja prosesseja kehitettiin. Luja ilmoittautui myös perustajajäseneksi RYM-SHOK OY:öön, joka koordinoi kiinteistö ja rakennusalan huippuosaamisen keskittymää Suomessa. VASTUU OMASTA HENKILÖSTÖSTÄ ON KESKEISIN SOSIAALINEN VASTUUMME Lujan yhteiskuntavastuu sisältää kolme ulottuvuutta: taloudellinen vastuu, josta voit lukea tämän vuosikertomuksen sivuilta, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Seuraavassa kerromme yhtiömme muutamista tärkeistä toimenpiteistä ja edistysaskeleista kahden viimeksi mainitun osalta. Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on yksi Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Hyvä työyhteisö ja -ilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä sekä tukee yhtiömme kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista Johtaminen on osallistuvaa (J) arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä haluamme erityisesti kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Luja-yhtiöissä henkilöstö onkin ollut pysyvää, keskimääräinen työssäoloaika on 8,4 vuotta. Lujapalveluilla, joka perustettiin vuonna 2005, luku on 1,88 vuotta. Henkilöstön keski-ikä Lujalla on 40,2 vuotta. Henkilöstön hyvinvointiin tähtääviä toimenpiteitämme ovat muun muassa henkilöstön perehdyttämisjärjestelmät, yli 20 vuotta käytössä olleet, koko henkilöstön kattavat kehityskeskustelut ja osaamisen kehittämiseen perustuva koulutus. Työturvallisuus ja tyhy-toiminta olivat eri Luja-yhtiöiden strategisia painopistealueita vuonna TYÖSUOJELUTYÖ TUOTTI TULOSTA Lujatalossa työtapaturmat alenivat 30 % vuonna Suotuisa kehitystrendi on vuosien järjestelmällisen työn tulosta. Lujatalon hyvä kehitys on sitäkin merkittävämpää, koska Suomessa rakennustyömailla sattuneiden työtapaturmien kokonaismäärä on noussut tasaisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Lujatalossa työturvallisuuden henkilöresursseja lisättiin muun muassa yrityskohtaisella työturvallisuuspäälliköllä vuonna Lisäresurssien myötä työ on saanut uutta puhtia ja monet tähän asti satunnaiset toimenpiteet on saatu vakioitua ja kattamaan kaikki Lujatalon toiminta-alueet. Muun muassa työturvallisuusauditoinnit viedään nyt läpi kaikilla työmailla. Henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä on tehostettu, niiden tasoa nostettu ja (henkilöstötutkimus 2008) (henkilöstötutkimus 2008) 16

17 saatavuus tehty kaikille helpoksi. Myös aliurakoitsijoiden työturvallisuusasioihin on puututtu. Vuoden 2009 tavoitteena on vähentää työtapaturmia toiset 30 %. Lujabetonilla on kunnianhimoinen tavoite painaa työtapaturmat nollaan vuoteen 2010 mennessä. Työtapaturmien määrää saatiinkin jo toisena vuonna peräkkäin alenemaan 25 %. Vuonna 2008 projektissa keskityttiin ennalta ehkäisevään työhön, kuten riskiarviointeihin. Myös läheltä piti -tilanteiden kirjauskäytäntöä parannettiin ja niiden, sekä jo tapahtuneiden tapaturmien, analysointia ja korjaavien toimenpiteiden määrittelemistä tehostettiin. Tärkeänä osana Tapaturmat nollaan kampanjaa oli myös henkilökohtaisten suojavälineiden käytön tehostaminen. Moniin asioihin tuli viime vuoden aikana Lujabetonilla käyttöpakko entisten suositusten tilalle. Koko Lujabetonin henkilöstö on nyt saanut myös työturvallisuuskorttikoulutuksen. Fescon kartoitti yhdessä työterveyshuollon kanssa tehtaidensa ergonomian parannusmahdollisuuksia ja tiedon keruuta tehostettiin läheltä piti -tilanteiden osalta. Uutena asiana aloitettiin erilliset kunnossapitokierrokset, joiden yhtenä tarkastusalueena on laitteiden turvallisuus. Henkilöstölle pidettiin myös entiseen tapaan ensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutustilaisuuksia. Lujapalveluissa puolestaan tehtiin työterveyshuollon kautta tehtiin laajasti riskikartoituksia ja pidettiin henkilöstölle ergonomiainfotilaisuuksia. Luja-yhtiöissä otettiin vuoden 2008 aikana käyttöön uusi, edustava työasumallisto. Sen suunnitteluun osallistuivat ulkopuolisen työasusuunnittelijan lisäksi Lujan eri henkilöstöryhmät. Huomioasuissa tärkeänä suunnittelukriteerinä käyttömukavuuden lisäksi on ollut työturvallisuus ja henkilön näkyminen työmaaolosuhteissa. Lujabetonilla ja Fesconilla on molemmilla OHSAS työterveys- ja työturvallisuusstandardin mukainen TTT-sertifikaatti turvallisuustyötä tukemassa ja vauhdittamassa. LUJAA VIRETTÄ Ennalta ehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää Tyhy-toimintaa kehitetään Lujalla monipuolisesti ja jatkuvasti sekä erillisin projektein että kanavoimalla virkistysmäärärahoja hyvinvointia lisäävään toimintaan. Lujatalon Tyhy-toiminta oli monimuotoista. Vapaa-ajan toimintaa tuettiin ja järjestettiin erilaisia lajikokeiluja, käytiin teatterissa ja organisoitiin liikuntatapahtumia. Tarkoituksena on aktivoida henkilöstöä oman fyysisen kunnon kehittämiseen ja lisätä yhteisöllisyyttä. Vuonna 2007 aloitettua Ergovireprojektia jatkettiin laajentamalla toimintaa Ouluun. Sittemmin Lujavire-projektiksi nimetyssä hankkeessa haetaan ratkaisuja työperäisen rasituksen vähentämiseen. Hanketta vetää työterveyshuolto ja keskeistä hankkeessa on, että työntekijät itse kehittävät työmenetelmiään oman työnsä ääressä. Uraa uurtavaa tutkimustyötä on tehty pölyntorjunnassa osallistumalla Kuopion yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun tutkimukseen, jonka avulla pyritään vähentämään työntekijöiden altistumista rakennuspölylle. Lujabetonilla tuettiin myös monin tavoin Tyhy-toimintaa. Sen puitteissa järjestettiin työyhteisön kasvua ja terveyttä edistäviä tapahtumia, aina ryhmämuotoisista retkistä ja pilates-tunneista omaehtoiseen liikuntaan ja kuntoutukseen. Fesconilla jatkettiin tehtaiden pölynhallinnan parantamisprojektia. Sen puitteissa investointiin muun muassa ykköstehtaaseen uusi prosessi-imuri. PALAUTETTA HENKILÖSTÖLTÄ Lujan henkilöstöpolitiikan tasoa ja henkilöstön hyvinvointia mitataan säännöllisin henkilöstötutkimuksin. Palautteen pohjalta tehdään kehitystoimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan sisäisissä julkaisuissa. Vuoden 2008 henkilöstötutkimuksessa lähes kaikkien Luja-yhtiöiden keskiarvot nousivat ja vastaamisprosentit kasvoivat. Lujabetoni varsinkin ylti poikkeuksellisen suureen vastausprosenttiin, se nousi edellisestä vuodesta yli 20 %. Tulokset pysyivät pitkälti edellisen vuoden tasolla, suurin kehitys tapahtui Lujabetonin sisäisessä työnantajakuvassa, esimiesten johtamistavassa ja fyysisessä työympäristössä. Eniten kehitettävää oli sisäisessä tiedonkulussa. Lujatalon henkilöstötutkimuksen vastausprosentti nousi 46 %:sta 63 %:iin, erityisen paljon kohosi työntekijöiden vastausaktiivisuus. Tutkimuksen kokonaisarvosana nousi 3.61:en (3.50), eniten nousuun vaikuttivat positiiviset vastaukset arvojen toteutumisesta ja yrityksen toiminnan laadusta. Fesconilla kokonaisarvosana laski hiukan. Työilmapiiri oli hyvä ja uusien sosiaali- ja toimistotilojen rakentaminen Hausjärvelle näkyi kyselyn tuloksissa, sillä suurin parannus oli työntekijöiden fyysisen työympäristön osiossa. Lujapalvelujen kyselyn keskiarvo nousi myös roimasti, vaikka tulos oli ennestäänkin hyvä. Parhaat arvosanat kyselyssä sai Lujapalvelujen työilmapiiri, työympäristö ja Lujapalvelut yrityksenä ja työnantajana. 17

18 Ympäristöstä huolehtiminen on yhteiskuntavastuuta Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat Luja-yhtiöiden sertifioimissa ISO ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriämme. Koska ilmastotalkoot ovat yhteiset, Luja haluaa omalta osaltaan osallistua niihin. Yhtiössä tarkkaillaan energiankäyttöä, mitataan hiilidioksidipäästöjä, suositaan vähäpäästöisiä materiaaleja ja pyritään vähentämään omaa hiilijalanjälkeä. LUJABETONI PUOLITTI ENERGIANKÄYTTÖNSÄ Lujan energian käyttö väheni sekä työmailla että tehtaissa. Lujabetoni on Luja-yhtiöistä pisimmällä energiansäästössä: se on puolittanut energiankulutuksensa vuodesta eli yhtiön tehtailla kokonaisenergian käyttö tuoteyksikköä kohti on nyt 50 % alhaisempi kuin viisitoista vuotta sitten. Samalla energian kulutuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet. Lujabetoni jatkaa tavoitteellista työtään ja on liittynyt Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton solmimaan energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuuden puitesopimukseen ensimmäisenä betonialan yrityksenä. Vapaaehtoisen puitesopimuksen tavoitteena on tehostaa energian loppukäyttöä 9 % vuoteen 2016 mennessä, mutta Lujabetonin omana tavoitteena on vähentää energiankäyttöään vielä tätäkin enemmän eli 20 %. Lujan videoneuvotteluyhteydet ovat myös hyvä esimerkki kehittyvän teknologian avulla tapahtuvasta ympäristökuormituksen vähentymisestä. Lujan eri toimipaikkakuntien uudet videoneuvotteluyhteydet ovat vähentäneet viime vuoden aikana matkustamisen tarvetta. Hiilidioksidipäästöt vähenevät ja samalla säästyy aikaa ja rahaa. YMPÄRISTÖÄ VOIDAAN SÄÄSTÄÄ MONIN TAVOIN Osa ympäristövaikutuksista tapahtuu väistämättä, mutta osa on vältettävissä. Esimerkiksi jätettä syntyy aina jonkin verran, mutta sen määrään voidaan vaikuttaa ja vaikutuksia voidaan lieventää käsittelemällä jätettä oikein. Jätteiden käsittely tehostui Lujalla edelleen vuoden 2008 aikana. Jätemäärät ja -kustannukset vähenivät paremman lajittelun ja kierrätyksen ansiosta. Varsinkin Fesconilla on ansiokkaasti paneuduttu hukan uudelleenkäyttöön tuotantoprosessissa ja tehty tuotekehittelyä asian tiimoilta. Esimerkiksi noin 60 % niin sanotuista putsisatseista kierrätetään prosessiin uudelleen oman kehitystyön tuloksena syntyneen suursäkeille tarkoitetun kierrätyssiilon kautta. Putsisatsi on valmistuserä, jolla puhdistetaan tuotantolinjat uuden tuotteen tekemistä varten. Lujatalon työmailla merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat jätteiden syntymisestä. Viime vuonna uudiskohteiden jätemäärät vähenivät lähes 20 % asuin- ja toimistorakennustyömailla sekä jopa 66 % liike-, varasto- ja teollisuustyömailla. Jätteiden lajitteluprosentti nousi 47,7 %:iin, mutta 50 prosentin tavoitteesta kuitenkin jäätiin hieman. Vuodelle 2009 tavoite on 55 %. YMPÄRISTÖAJATTELUA EDELLYTETÄÄN MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANEILTA Luja kantaa itse ympäristövastuunsa ja edellytämme samaa myös käyttämiltämme aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta. Asiakkaan saaman tuotteen loppulaatu edellyttää kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista laatuajatteluun ja ympäristöarvoihin. ASIAKKAILLE YHÄ PAREMPIA, KESTÄVÄN KEHITYKSEN RATKAISUJA Kun ympäristötavoitteet ja päämäärät on asetettu, pitää niiden toteutumista tietenkin myös mitata. Lujan BSC- eli menestysmittaristo mittaa myös ympäristöasioiden toteutumista ja mittarituloksia seurataan aina operatiiviselta tasolta hallitukseen asti. Tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tarjoamme asiakkaillemme yhä parempia kestävän kehityksen ratkaisuja. 18

19 Lujayhtiöiden toimitusjohtajat: Osmo Mikkonen, Fescon. Mikko Isotalo, Lujabetoni. Johan Mild, Lujapalvelut. Tapio Pitkänen, Lujatalo.

20 Emoyhtiö Lujatalon tytäryhtiö Osakkuusyhtiö - uudisrakentaminen - korjausrakentaminen - asunnot - toimitilat Liikevaihto 265,0 M Henkilöstömäärä toimitilaelementit - asuinrakentamiselementit - maatalouselementit - valmisbetonit - ratapölkyt - paalut - infratuotteet - harkot - ympäristötuotteet - Luja-kivitalot - kiinteistönhoito - siivouspalvelut - toimitilapalvelut Liikevaihto 15,6 M Henkilöstömäärä 432 Sisaryhtiö Liikevaihto (tytäryhtiöineen) 146,4 M Henkilöstömäärä kuivabetonit - muurauslaastit - rappauslaastit - korjauslaastit - julkisivupinnoitteet ja -maalit - eristerappaukset - tasoitteet Liikevaihto 13,8 M Henkilöstömäärä 60 Lujabetonin tytäryhtiöt - Valmisbetonit SUOMEN SUURIMPIA RAKENNUSALAN KONSERNEJA Lujatalo Oy Puh Lujabetoni Oy Puh Lujapalvelut Oy Puh Fescon Oy Puh Luja-yhtiöt 03/2009

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kemiran tulos 1-3/

Kemiran tulos 1-3/ Kemiran tulos 1-3/24 Kemiran liiketoiminnot Pulp & Paper Chemicals Kemwater Paints & Coatings Industrial Chemicals Growhow GrowHow 2 738 (23) Muut Pulp & Paper Chemicals Aasia Muut Suomi Amerikka GrowHow

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot