Katsaus kuluneeseen vuoteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus kuluneeseen vuoteen"

Transkriptio

1

2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Lujatalo-konsernin liikevaihto (emoyhtiö Lujatalo tytäryhtiöineen) oli 399,4 miljoonaa euroa vuonna 2008 (398,5 M ). Konsernissa haluttiin keskittyä tuloksen eikä liikevaihdon kasvattamiseen. Liikevoitto nousikin merkittävästi edellisvuodesta ja oli 24,4 miljoonaa euroa (16,9 M ) ja 6,1 % liikevaihdosta (4,2 %). Tosin jyrkkä suhdannelasku alkoi näkyä loppuvuodesta eri yksiköissä muun muassa asuntomyynnin heikentymisenä ja betonielementtimyynnissä. Konsernin omavaraisuusaste kehittyi suotuisasti ja nousi 32,7 prosenttiin (26,3 %). Maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. Katsaus kuluneeseen vuoteen Vuonna 2008 keskityttiin Lujalla työn ja toiminnan monipuoliseen kehittämiseen ja parantamiseen. Lujatalossa jatkettiin toiminnan vakauttamista ja yhteisten, hyvien toimintamallien soveltamista työmaaprosesseissa. Lujabetonilla kehitettiin ja tuotiin markkinoille uusia tuotteita ja parannettiin tuotantoprosesseja. Myynnin ja asiakastyön parantaminen nousi etualalle. Lujan työn tuloksena konsernin liikevoitto oli hyvä ja nousi 24,4 miljoonaan euroon eli 6,1 prosenttiin liikevaihdosta. KONSERNIRAKENNE Lujatalo Oy on konsernin emoyhtiö ja sen kotipaikka on Kuopio. Lujatalo Oy omistaa Lujabetoni Oy:n osakekannan. Lujabetonialakonserni muodostuu emoyhtiö Lujabetoni Oy:stä sekä sen tytäryhtiöistä L Betong AB:stä (Ruotsi), OOO Lujabeton sta (Venäjä) ja Reikäbetoni Oy:stä.Lujayhtiöi hin kuuluvat lisäksi lähipiiriyhtiöi - nä sisaryhtiö Fescon Oy sekä vuonna 2005 perustettu osakkuusyhtiö Lujapalvelut Oy. Vaikka ne eivät juridiseen konserniin kuulukaan, toimivat ne yhteisen Luja-brändin alla. Monet tukitoiminnot ovat yhteisesti hoidettuja ja tehdään yhteisiä kehitysprojekteja. Lujabetoni omistaa myös osakkuuden MH-betoni Oy:stä ja Scandinavian Cement Oy:stä. Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 428,8 miljoonaa euroa (420,8 M ). LUJATALO OY VAHVISTUI ENTISESTÄÄN Lujatalon tuloskehitys jatkui myönteisenä ja yhtiö saavutti hyvän tuloksen vuonna Liikevaihtoon ei etsitty kasvua ja se aleni hiukan, 265 miljoonaan euroon 2

3 (274,8 M ) lähinnä asuntomyynnin vähenemisen johdosta. Suotuisa tuloskehitys perustui rakennusprojektien tehokkaaseen ja hallittuun toteutukseen. Strategisten linjausten mukaisesti korjausrakentamisen liikevaihtoa kasvatettiin 39 %:lla. Myös toimitilarakentamisen tulos oli hyvä. Vuosaaren sataman alueelle toteutetut suuret, neliön toimitilaprojektit valmistuivat aikataulussa, laadukkaina ja tavoitearvion mukaisin kustannuksin. Syksyllä 2008 pysähtynyt asuntokysyntä oli ennakoitu ajoissa ja omia Lujakoti-aloituksia vähennettiin nopeasti. Niinpä vuoden vaihteessa myymättömien valmiiden Lujakotien määrä ei noussut kohtuuttomasti edellisestä vuodesta, 130 kpl (104 kpl). Kaiken kaikkiaan asuntoja valmistui kappaletta, joista 716 oli peruskorjauksia ja 187 omia, perustajaurakoituja Lujakoteja. Lujakoteja myytiin 125 kpl (276 kpl). tapaan henkilöstölleen 1,4 miljoonaa euroa voittopalkkioina, keskimäärin 2704 euroa per henkilö. FESCON OY:TÄ RASITTI RASKAS INVESTOINTIOHJELMA Fescon Oy kasvatti liikevaihtoaan 13 prosentilla 13,8 miljoonaan euroon (12,2 M ). Tulos jäi vaatimattomaksi voimakkaasti kohonneiden raaka-aine- ja tuotantokustannusten sekä raskaan investointiohjelman vuoksi. Vuoden aikana vihittiin käyttöön Hausjärven uusi tasoite- ja hienolaastitehdas. Kehitystyöhön panostettiin viimevuotista enemmän, yhteensä noin 5 henkilötyövuotta. Markkinoille tuotiin muun muassa uusi lattialämmitystasoite, lattiasirote teollisuuslattioihin sekä pumpattavat, itsetasoittuvat lattiatasoitteet. LUJAPALVELUT OY KESKITTYI KIINTEISTÖ- JA SIIVOUSLIIKETOIMINTAAN Yhtiön strategia kirkastettiin vuonna 2008 sen jälkeen kun yhtiö myi 10 miljoonan euron korjaus- ja kunnossapito-liiketoimintansa Are Oy:lle. Lujapalvelut keskittyy nyt ydinliiketoimintaansa, kiinteistönhoitoon, siivoukseen ja toimitilapalveluihin. Liikevaihto näistä liiketoiminnoista kasvoi 12 miljoonan euron tasosta 15,6 miljoonaan euroon (22 M, joka sisälsi Are Oy:lle myydyn liiketoiminnan). Lujapalvelut jatkaa tärkeimmän kilpailutekijänsä ja resurssinsa, henkilöstönsä, koulutusta ja kehitystä. Myös uusi strategia, enemmän yritystä - tilasi hyväksi, perustuu henkilöstön hyvään osaamiseen ja työmotivaatioon. LUJABETONI OY:LLÄ HYVÄ VUOSI Lujabetoni teki jälleen erittäin hyvän tuloksen. Liikevaihtoa kertyi 146,4 miljoonaa euroa (139,2 M ). Tulos säilyi yllättävistä suhdannekäänteistä huolimatta hyvänä. Tähän vaikutti onnistunut myyntityö, tehokas tuotanto ja kehitystyön aktiivisuus, sen määrä kasvoi edellisvuodesta 40 prosentilla. Markkinoille tuotiin kolme uutta tuotetta: Luja-moduli, helposti tiivistyvä ja tasoittuva HT-lattiabetoni ja XL- 500-ontelolaatta. Myös Ruotsin tytäryhtiö L Betong kasvatti myyntimääriään ja ylsi hyvään tulokseen. Pietarissa kolme valmisbetonitehdasta saatiin toimintakuntoon ja tuotantoon. Yhtiön vahvaa rahoitusasemaa kuvaa se, että tänäkin vuonna investoinnit, 8,1 miljoonaa euroa, rahoitettiin kokonaan tulorahoituksella. Yhtiö jakaa perinteiseen 3

4 INVESTOINNIT Luja-yhtiöt investoivat yhteensä 11,3 miljoonaa euroa vuonna 2008 (16,4 M ): Lujabetoni 8,1 M, Lujatalo 0,7 M, Fescon 2 M ja Lujapalvelut 0,44 M. Lujabetoni viimeisteli ja saattoi täyteen toimintakuntoon yhtiön kolme valmisbetonitehdasta Pietarissa ja rakensi tehtaille yhteiset toimistotilat. Kotimaassa Siilinjärvellä investoitiin noin kaksi miljoonaa euroa Lujamaatalousjärjestelmän erikoiselementtien tuotantokapasiteetin kaksinkertaistamiseen. Lisäksi Lujabetoni investoi lukuisiin pienempiin korvaus- ja kehitysinvestointeihin kotimaassa. Fescon sai valmiiksi uuden ja nykyaikaisen tasoite- ja hienolaastitehtaan Hausjärvelle. Lujatalon ja Lujapalvelujen investoinnit olivat lähinnä käyttöomaisuushankintoja. KEHITYSTOIMINTAA ENNÄTYKSELLISET 19 HENKILÖTYÖVUOTTA Kehitystoiminta oli ennätyksellisen vilkasta Luja-yhtiöissä ja vastasi yhteensä 19 henkilötyövuotta (15). Lujabetonin tekemä kehitystyö vastasi seitsemää henkilötyövuotta, Lujatalo ja Fescon kehittivät molemmat viiden henkilötyövuoden verran ja Lujapalvelut kahden. Lujabetoni ja Fescon kehittivät ja toivat markkinoille uusia tuotteita sekä kehittivät tuotantoprosessejaan. Lujatalo panosti laskentajärjestelmiin, työmaatoimintoihin ja johtamiskäytäntöihin. Lujayhtiöille laadittiin myös IT-strategia, jonka pohjalta kehitettiin etenkin elementtiliiketoiminnan ohjelmistoja ja viimeisteltiin CRM-asiakkuuksienhallintaohjelmaa. Luja liittyi myöskin Kiinteistö- ja rakennusalan huippusaamisen keskittymän RYM-SHOK OY:n perustajajäseneksi. Tällä varmistetaan jatkossakin pääsy toimialan kehitystyön ytimeen. HENKILÖSTÖ JA YMPÄRISTÖ Lujan yhteiskuntavastuuraportti löytyy kokonaisuudessaan nettisivuiltamme Tämän vuosikertomuksen sivuilla kerromme, mitkä ovat tärkeimmät kehitysasiamme sekä henkilöstö- että ympäristöasioissa. Työturvallisuus ja työhyvinvointi olivat strategisia painopistealueita eri Luja-yhtiöissä vuonna Työ oli tuloksellista ja tähän vaikutti osaltaan lisääntyneet henkilöstöresurssit: Lujabetonilla henkilöstöpäällikkölisäys ja Lujatalossa vuonna 2007 nimitetty täysipäiväinen työturvallisuuspäällikkö. Uuden ympäristöasiantuntijan työ näkyy parantuneina tuloksina ympäristöasioissa. Lujayhtiöiden henkilöstömäärä kasvoi hiukan ja oli 2100 (2077). LUJAN TULEVAISUUS Vuonna 2008 tapahtui voimakas suhdannekäänne ja talous ajautui taantumaan vuoden jälkipuoliskolla. Erityisesti asuntokauppa heikkeni pankkikriisin ja suhdannemuutoksen seurauksena. Talonrakennustoiminta supistui 20 % edellisvuodesta ja vähenee edelleen voimakkaasti vuonna Korjausrakentamisen määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan edelleen 3,5 prosenttia. Myös betoniteollisuudessa kysyntä heikkeni vuoden 2008 aikana. Elementtien toimitusmäärät laskivat noin 9 %, valmisbetonin 10 % ja harkkojen peräti 20 %. Julkinen sektorin elvytystoimenpiteistä huolimatta suhdannekehitys on epävarma ja vuonna 2009 odotetaan kansantalouden taantuvan 2-4 %. Lujan liikevaihto ei edelleenkään kasvane merkittävästi vuonna 2009 ja tuloksen arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vilkkaana kysyntävuonna Korjausrakentamisen määrän kasvu tukee toisaalta sekä Lujatalon että Fesconin liiketoimintoja ja paikannee Lujatalossa hiipuvaa asuntokysyntää. Lujapalvelut voi jopa hyötyä matalasuhdanteesta kun yritykset ulkoistavat ydinliiketoimintansa ulkopuolella olevia kiinteistönhoito- ja siivoustoimintoja. Lujabetonilla tuotekehitystoiminta ja uusien tuoteratkaisujen kehittäminen asiakkaille on avaintekijä taantuvassa suhdannetilanteessa. Luja haluaa myös pitää kiinni ydinosaamisestaan ja varmistaa kilpailukykynsä tulevaa nousua silmällä pitäen henkilöstön jatkuvalla koulutus- ja kehitystyöllä. Hannu Isotalo Lujan hallituksen puheenjohtaja 4

5 Feliks ei jäänyt tuon ajan tavan mukaan toimistolle odottelemaan tilauksia, vaan pakkasi laukkunsa täyteen tuotenäytteitä ja lähti asiakkaiden luo niitä esittelemään. Feliks Isotalo (kepit) esittelee asiakkaille, miten vastavalettu putki kestää valajansa painon. Lujan perusti Feliks Isotalo, entinen maanviljelijä, poliisi ja maatalouskauppias vuonna Hän aloitti 16-vuotiaana maanviljelijänä. Ostamallaan pienellä sukutilalla Feliks raivasi peltoa ja kaivoi ojia, niin että kun hän pari vuotta myöhemmin meni sotaväkeen, oli pikkutila paisunut jo 100 hehtaarin maatilaksi. Kun hän illalla lopetti ojankaivuun, olivat kädet verillä eikä koukistuneita sormia tahtonut saada irti lapionvarresta Samaa työteliästä linjaa Feliks Isotalo jatkoi myöhemmin poliisintoimessaan sekä perustaessaan oman sementtivalimoyrityksen. Vaikka Feliks Isotalolla ei ollut koulutusta betonialalle, hänellä oli kykyä vaistota asiakkaan tarpeet, nokkavainua. Hän ei jäänyt tuon ajan tavan mukaan toimistolle odottelemaan tilauksia, vaan pakkasi laukkunsa täyteen tuotenäytteitä ja lähti asiakkaiden luo niitä esittelemään. Feliks Isotalo omistautui täysin yritykselleen ja teki pitkiä työpäiviä. Hänellä oli myös rohkeutta toteuttaa uusia ideoita: hän investoi jatkuvasti uusiin koneisiin ja kehitti itse tuotteita ja koneita. Hänen perustamastaan sementtivalimosta tuli muutamassa vuodessa esimerkkivalimo, johon alan yrittäjät kävivät tutustumassa eri puolilta Suomea. Feliks Isotalo loi pohjalaisella sisullaan, persoonallaan ja toimintatavoillaan yhtiömme perusarvot, Lujat toimintatavat, joita on noudatettu näihin päiviin asti. Yhtiömme onkin harvoja perheyrityksenä säilyneitä konserneja rakennusalalla. Vähitellen putkia ja renkaita valmistaneesta pienestä sementtivalimosta on kasvanut Suomen suurimpiin kuuluva rakennusalan konserni, joka työllistää yli kaksituhatta ihmistä ympäri Suomen. 5

6 LUJATALO-KONSERNI TULOSLASKELMA ( ) TASE ( ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 381 Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO ENNEN VEROJA VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto 1 1 Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 RAHOITUSLASKELMA ( ) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tulorahoitus Liikevoitto Liikevoiton oikaisuerät Poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuus lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. liikesaamiset lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. korottomien velat lis.(+) väh.(-) Käyttöpääoman muutos yhteensä Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusmyynnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Investointien rahavirta yhteensä Rahavirta ennen rahoitusta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaiset saamiset lis.(-) väh.(+) Lyhytaik. korolliset saamiset lis.(+) väh.(-) Pitkäaikaiset velat lis.(+) väh.(-) Lyhytaik. lainat lis.(+) väh.(-) Osingonjako Vähemmistöosuuden muutos 0 0 Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavirtojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

8 Lujatalo oli Vuosaaren sataman suurin toimitilarakentaja ja rakensi Sponda Oyj:lle ja John Nurminen Oy:lle yhteensä neliötä logistiikkahalleja ja Porttikeskuksen pysäköintiloineen ja Hansaterminaaleineen. Kuvan 14-kerroksinen Gatehouse on kuin majakka, joka näkyy kauas merelle. STRATEGINEN TAHTOTILA - Lujatalo on haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani. - Olemme johtava korjausrakentaja. - Olemme kasvukeskusten kysytyimpien valmiskotien rakentaja ja markkinoija. TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Aktiivisen asiakastyöskentelyn lisääminen kaikilla organisaatiotasoilla. - Painopiste toimitila- ja korjausrakentamisessa, omia asuntoaloituksia valikoiden. - Vahva panostus henkilöstön koulutukseen ja osaamisen siirtoon korjausrakentamisessa. - Tehostettu turvallisuustyö jatkuu: tavoitteena 30 % vähemmän työtapaturmia MERKITTÄVIÄ TOIMITUSKOHTEITA - Vuosaaren satama, Helsinki: - John Nurminen Oy logistiikkakeskus m 2 - Sponda Oyj hallit ja Porttikeskus m 2 - VTS Kemianraitti asuinkerrostalo, peruskorjaus Tampere rm 3 - Medivire Hoiva Oy, palvelutalo Kouvola 4490 rm 3 - Lauritsalan koulukeskus, saneeraus, LPR rm 3 - Päiväkodin peruskorjaus, Ristiina 4300 rm 3 - MKS poliklinikkojen saneeraus, Mikkeli rm 3 - Savon koulutuskuntayhtymä, Presidentinkatu 1:n perusparannuksen kvr-urakka Kuopio rm 3 - Viitaniemen koulusaneeraus, Jyväskylä rm 3 - Seinäjoen lentoaseman terminaali 2270 rm 3 - K-Citymarket Kuusamontie, Oulu rm 3 Liikevaihto: 265 M Henkilöstö: 922 Tuotteet: Asunto- ja toimitilarakentaminen, Uudis- ja korjausrakentaminen 8

9 Lujatalon vahva strateginen linja tuotti tulosta Vuosi 2008 oli Lujatalolle menestyksellinen loppuvuoden haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Edellisenä vuonna kirkastettua strategista linjaa noudatettiin tiukasti ja valittu toimintamalli tuotti hyvän tuloksen. Lujatalo Oy:n liikevaihto laski hiukan ja oli 265 miljoonaa euroa (274,8 M ). Keskityimme kasvun sijasta kannattavuuteen. Hyvään tuloskehitykseemme vaikutti korjausrakentamisen suotuisa kehitys, rakennusprojektien tehokas ja hallittu toteutus sekä hyvissä ajoin tapahtunut aloitusten vähentäminen omassa Lujakoti-asuntotuotannossamme. LUJATALOSTA SUURI KORJAUSRAKENTAJA Korjausrakentamisen osuus kasvoi merkittävästi visiomme mukaisesti ja edusti jo kolmannesta yhtiömme liikevaihdosta. Kuulumme Suomen suurimpiin korjausrakentajiin. Henkilöstömme osaamista kasvatettiin ja korjausrakentaminen eriytettiin omiksi tulosyksiköikseen nyt kaikilla Lujatalon toiminta-alueilla. ASUNTOKAUPAN HYYTYMINEN ENNAKOITIIN Vuoden 2008 jälkipuoliskolla tapahtui voimakas suhdannekäänne, joka hyydytti nopeasti asuntokaupan. Lujakoteja myyntiin 125 kpl (276 kpl). Olimme ennakoineet kysynnän heikkenemisen vähentämällä uusia aloituksia ja näin valmiiden myymättömien Lujakotien määrä ei noussutkaan kohtuuttomasti edellisestä vuodesta, vaan jäi 130 kappaleeseen (104 kpl). Myymättömien valmiiden ja keskeneräisten asuntojen yhteismäärä oli sama kuin edellisen vuoden vaihteessa eli 232 kappaletta. Kaiken kaikkiaan asuntoja valmistui kappaletta, joista 716 oli peruskorjauksia ja 187 omia, perustajaurakoituja Lujakoteja. VUOSAAREN TOIMITILAPROJEKTIT VALMISTUIVAT AJALLAAN Lujatalo nosti merkittävästi tunnettuuttaan toimitilarakentajana. Toimitilarakentamisen osuus liikevaihdostamme nousi peräti 67 prosenttiin paljolti Vuosaaren sataman suurprojektien ansiosta. Nämä yhteensä noin m2:n toimitilahankkeet valmistuivat aikataulussa ja laadukkaana marraskuussa 2008, mistä suurkiitos Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen toimitilayksiköillemme. VILKASTA KEHITYSTYÖTÄ Lujatalon kehitystoiminta jatkui vilkkaana läpi vuoden ja kehitystyön määrä vastasi viittä henkilötyövuotta. Strategiamme mukaisesti kehitettiin edelleen sekä liiketoiminnan että rakentamisen johtamiskäytäntöjä ja kulttuuria. Myös työturvallisuus kuului avainasioihimme ja työtapaturmia saatiin alenemaan peräti 30 %. IT-strategiamme mukaisesti kehitettiin tarjous- ja kustannuslaskentaohjelmistoja sekä 3D-mallinnuksen hyödyntämistä. JOHTAMISEEN VAHVA HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Vuoden 2008 aikana Lujatalossa järjestettiin laaja-alainen esimieskoulutus, johon osallistuivat lähes kaikki Lujatalon 200 esimiestä. Esimieskoulutuksen päätarkoituksena on juurruttaa jokaiseen Lujatalon alueyksikköön ajalliseen ja laadulliseen hallintaan sekä tulostavoitteisiin pääsevän kulttuurin samankaltainen näkemys. Vuoden aikana oli 12 alueellista koulutustapahtumaa ja ne jatkuvat vuonna Vuoden aikana tehdyt strategianmukaiset toimenpiteet näkyvät hyvänä tuloksena. Vuosittainen henkilöstötutkimuksemme, eli palaute lujalaisilta, osoittaa myös että työilmapiiri on edelleen parantunut ja luottamus on Lujalla tasolla. Näillä eväillä selviämme hyvin edessä olevista vaikeista ajoistakin. Tapio Pitkänen, toimitusjohtaja 9

10 Lujabetonin kehittämällä uudella tuotteella, Luja-modulilla, syntyy nopeasti ja helposti kestäviä ja muunneltavia varastotiloja pysyvään tai väliaikaiseen käyttöön. Asentaminen on yksinkertaista kuin leikkipalikoiden kokoaminen. STRATEGINEN TAHTOTILA Lujabetoni on alan Vahvin Betoniosaaja, jolla on - Alan parhaat tuotteet ja ratkaisut betonirakentamiseen - Aktiivisin asiakastyöskentely - Parhaat ja kustannustehokkaimmat toimintaprosessit TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Kustannustehokkuus - Uusien tuotteiden, palvelujen ja rakennejärjestelmien voimakas kehitystyö jatkuu - Asiakastyön painopiste kumppanuuksien ja yhteistyön rakentamisessa - Laadun ja työturvallisuuden poikkeamille nollatoleranssi MERKITTÄVIÄ TOIMITUSKOHTEITA - Itella Oyj, Kuopion Postikeskus: kaikki valmisosat PULP2010 -projekti, KL2 happivaihe: kaikki valmisosat - K-Citymarket Koivukylä: kaikki valmisosat suunnitteluineen - Maatila Esko Luttinen ja Minna Kurtelius-Luttinen, Vieremä: navetan kokonaistoimitus, myös suunnittelu - Talvivaara-kaivosrata-kokonaisuus: pylväsjalustoja, kuljetinradan erikoispölkkyjä, ratapölkkyjä - Ratahallintokeskus, rataosuus välillä Lahti-Luumäki: kaapelikourut ja kannet 115 km - Niskasen Maansiirto Oy, Bauhaus, Kempele: paaluja - Lujatalo Oy ja Skanska Talonrakennus Oy, Moventas Oy, Jyväskylä valmisbetonia 7000 m 3 - John Nurminen Oyj:n Logistiikkakeskukseen Vuosaareen valmisbetonia 6000 m 3 - Skanska, Asunto Oy Helsingin Romeo valmisbetonia m 3 josta HT-lattiabetonia 1000 m 3 Liikevaihto: 146,4 M Henkilöstö: 686 Tuotteet: Toimitilaelementit, asuinrakentamiselementit, maatalouselementit, valmisbetonit, ratapölkyt, paalut, infratuotteet, harkot, ympäristötuotteet ja Luja-kivitalot 10

11 Lujabetoni kehitti asiakastyötä ja uusia tuotteita Lujabetonille vuosi 2008 oli voimakkaan kehitystyön aikaa: myynti- ja asiakastyöhön panostettiin ja markkinoille tuotiin monia uusia tuotteita. Kasvun sijasta keskityttiin kannattavuuteen ja yhtiön tulos muodostuikin erittäin hyväksi. Lujabetoni-konsernin liikevaihto kasvoi kohtuulliset 5,2 prosenttia vuonna 2008 ja oli 146,4 miljoonaa euroa (139,2 M ). Lujabetonin tulos oli erittäin hyvä, vaikka suhdannekäänne alkoi näkyä loppuvuonna etenkin elementtimyynnissä. Yhtiön maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. Vahvaa rahoitusasemaamme kuvaa se, että kaikki yhteensä 8,1 miljoonan euron investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Myös Ruotsin tytäryhtiömme L Betong kasvatti myyntimääriään ja ylsi hyvään tulokseen. KEHITYSTYÖSTÄ EI TINGITÄ Lujabetonin panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan jatkui Vahvin Betoniosaaja -visiomme mukaisesti, eikä siitä aiota tinkiä laskusuhdanteessakaan. Kehitystoiminnan laajuus oli noin seitsemän henkilötyövuotta, mikä tarkoittaa 40 prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Tuotannon kokonaistehokkuuden kehittämiseen panostettiin merkittävästi investoinneilla ja kehitystoimilla. Myyntihenkilöstöämme koulutettiin tunnistamaan asiakkaan betonirakentamiseen liittyvät kokonaistarpeet sekä etsimään siihen aktiivisesti ratkaisuja koko Lujabetonin tarjoomaa hyödyntäen. Tuotepuolella päätuotejulkistukset olivat vuoden aikana isojen kohteiden ontelolaatta XL-500, joka mahdollistaa avarat ja muunneltavat tilaratkaisut, helposti työstettävä ja tiivistyvä HT-lattiabetoni työläisiin lattiabetonivaluihin sekä Luja-moduli, joka on lasten legopalikoiden tapaan pika-asennettava betoniratkaisu logistiikka- ja varastorakentamiseen. Kaikki edellä mainitut tuotteet on otettu markkinoilla hyvin vastaan. INVESTOINNEILLA LISÄKAPASITEETTIA JA TEHOKKUUTTA Lujabetonin investointien määrä oli 8,1 miljoonaa euroa (12,5 M ). Pietarissa avattiin kolmas valmisbetonitehdas ja kaksi muuta tehdasta viimeisteltiin ympäristöystävälliseen tuotantokuntoon. Lujabetonin valmisbetonitehtaille on kysyntää, sillä venäläinen rakennustapa suosii työmaalla valettuja rakenteita elementtirakentamisen sijaan. Kotimaan ja Ruotsin investoinneissa painotettiin tuotantotekniikan kehittämistä, ympäristötekniikkaa ja automatisointia. Merkittävä oli myös Siilinjärvellä toteutettu noin kahden miljoonan euron tehdasinvestointi, joka lähes kaksinkertaistaa Luja-maatalousjärjestelmän erikoiselementtien tuotantokapasiteetin ja lisää tuotannon automaatioastetta. UUSI PITKÄN TÄHTÄIMEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Lujabetoni panosti monin tavoin henkilöstöön, muun muassa rekrytoimalla henkilöstöpäällikön. Yhtiöön luotiin uusi, pitkän tähtäimen HR- ja henkilöstöstrategia. Vuosittaiset tavoite- ja kehityskeskustelut, henkilöstön osaamisen kehittäminen, kattava henkilöstötutkimus sekä toimiva perehdytysjärjestelmä ovat henkilöstöstrategiamme kulmakiviä. Voittopalkkiojärjestelmämme kannustaa henkilöstöä ja palkitsee tuloksekkaasta toiminnasta; vuoden 2008 voittopalkkio oli sosiaalikuluineen keskimäärin 2704 euroa per henkilö. Lujabetoni aikoo vallitsevassa laskusuhdanteessa panostaa entistä enemmän kehitystoimintaan ja asiakaspalveluun. Samalla kiinnitämme erityishuomiota kustannusrakenteeseemme ja tuotannon kokonaistehokkuuteen. Tuomme markkinoille uusia mielenkiintoisia tuotteita ja ratkaisuja. Tuotekehityksemme painopiste on rakennejärjestelmissä ja asiakkaille sopivissa kokonaisratkaisuissa. Näin uskomme lunastavamme paikkamme Vahvimpana Betoniosaajana myös taloudellisesti heikkoina aikoina. Mikko Isotalo, toimitusjohtaja 11

12 Fesconin uusi tasoiteja hienolaastitehdas otettiin käyttöön Hausjärvellä huhtikuussa Viimeisintä alan teknologiaa hyödyntävä tehdas kaksinkertaistaa yhtiön tasoite- ja laastikapasiteetin. STRATEGINEN TAHTOTILA Fescon on kuivatuoteteknologian kärkiyritys Suomessa ja sen lähialueilla - markkinoiden paras asiakaspalvelu - ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvät laadukkaat tuotteet - palvelun ja toimitusten joustavuus, nopeus ja luotettavuus TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Jatkuva, voimakas oma tuotekehitystyö - Henkilöstön erikoisammattitaidon edelleen kehittäminen. - Laaja valtakunnallinen jakelu- ja urakoitsijaverkosto - Kustannustehokkuuden parantaminen MERKITTÄVIÄ TOIMITUSKOHTEITA - Vuosaaren satamaan 500 tonnia erikoisjuotosbetonia satamanosturien ratakiskojen alusrakenteisiin - Varman Salmisaaren toimitalon julkisivumuuraukset m 2 - Kontulan vanhustentalon julkisivumuuraus ja kuultorappaus 4500 m 2 - Levin Sokos Hotellin julkisivumuuraus 3000 m 2 - Haukiputaan koulun julkisivumuuraus 7000 m 2 - Mäntyharjun lukion eristerappaukset 3000 m 2 - As Oy Kaskitie 2-6 Tampere eristerappaukset 4500 m 2 - Skanssi kauppakeskuksen eristerappaus 6000 m 2 - As Oy Kalevankatu 52 Helsinki kolmikerrosrappaus 2500 m 2 - As Oy Soittajanpiha Helsinki kuultorappaus 3600 m 2 Liikevaihto: 13,8 M Henkilöstö: 60 Tuotteet: Kuivabetonit, muuraus-, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit sekä eristerappaukset ja tasoitteet. 12

13 Fescon jatkoi kehitystyötä ja investointiohjelmaansa Fescon vei läpi laajan investointi- ja kehitysohjelman vuonna Hausjärvelle rakennettiin uusi tasoite- ja hienolaastitehdas ja kehitystyöhön panostettiin viisi henkilötyövuotta. Fescon Oy kasvatti liikevaihtoaan 13 prosentilla 13,8 miljoonaan euroon (12,2 M ). Tulos jäi vaatimattomaksi, sillä tilivuoden aikana raaka-aine, energia- ja kuljetuskustannukset nousivat voimakkaasti ja raskas investointiohjelma rasitti myös tulosta. Uusi, juuri valmistunut Fesconin viides tehdas turvaa kuitenkin tulevaisuuden tuotevalmistusta ja toimitusvarmuutta. Vuonna 2007 ostettu Kellon Kuivalaasti Oy fuusioitiin Fesconiin Nykyinen Haukiputaan tehdas ja sen laaja varastotuotteiden valikoima on saanut hyvän vastaanoton ja jalansijan Pohjois-Suomessa. Yrityksen maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. UUSI TEHDAS KAKSINKERTAISTAA KAPASITEETIN Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 2 M. Investointien pääkohteita olivat Hausjärven uusi tasoite- ja laastitehdas, työmaasiilokalusto, toiminnanohjausjärjestelmä sekä tuotannon korvausinvestoinnit. Uusi tasoite- ja hienolaastitehdas on Fesconin tähän asti suurin yksittäinen investointi. Viimeisintä alan teknologiaa hyödyntävä tehdas kaksinkertaistaa yhtiömme tasoiteja laastikapasiteetin. Pitkälle automatisoitu raaka-aineiden käsittely ja annostelu sekä prosessinohjaus- ja raportointijärjestelmät varmistavat tehokkaan tuotannon ja tasaisen laadun. Uuden tehtaan käyttöönoton myötä lopetettiin vuonna 2005 Ykkösbetonin oston mukana yrityksen omistukseen siirtynyt Sipoon vanhentunut tasoite- ja laastitehdas. OMAA, KOTIMAISTA TUOTEKEHITYSTÄ Fesconin merkittävin kilpailutekijä on itse kehitetyt, kotimaisiin olosuhteisiin soveltuvat kuivatuotteet. Vuonna 2008 panostimme kehitystyöhön yhteensä noin viiden henkilötyövuoden verran, mikä on Fesconin kokoiselle yritykselle paljon. Tuotekehityksen pääkohteita olivat tasoitteet, laatoitus- ja julkisivutuotteet. Toimme markkinoille muun muassa uuden lattialämmitystasoitteen, kovaa kulutusta kestävän lattiasirotteen teollisuuslattioihin sekä pumpattavat, itsetasoittuvat lattiatasoitteet. Tänä päivänä tuotevalikoimastamme löytyvät monipuoliset ratkaisut niin uudiskuin korjausrakentajalle. Olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme sisältämään esimerkiksi kaikki linjasaneerauksissa tarvittavat nopeat tuotteet. Tuotevalikoimaa täydentävät siiloja sekoituskalustot, joita käytetään muurausja rappaustyömailla. Näistä viimeksi mainitut tuotiin markkinoille viime keväänä. ASIAKASPALVELU VELVOITTAA Fesconin visioon on kirjattu sanat alan paras asiakaspalvelu. Se velvoittaa meitä kouluttamaan jatkuvasti myyntihenkilöstöämme ja sitä kautta parantamaan asiakaspalveluamme. Myös laboratoriohenkilöstöämme lisättiin yhdellä vuonna Oma tuotelaboratoriomme tarjoaa asiakkaille nopeaa tuote- ja värimallipalvelua, joka on osa hyvää asiakaspalvelua. Jatkossa Fescon panostaa julkisivu-, laatoitus- ja tasoitetuotteiden tuotekehitykseen, markkinointiin sekä jakelu- ja urakoitsijaverkoston rakentamiseen. Tähän liittyen henkilöstön erikoisammattitaitoa kehitetään monipuolisesti. Kannattavuuden uskomme parantuvan kuluvan vuoden aikana, sillä yhtiön kustannusrakennetta kevennettiin viime syksynä sopeuttamistoimenpitein. Suhtaudumme positiivisesti tämän vuoden näkymiin, sillä korjausrakentamisen lisääntyminen luo kysyntää Fesconin tuotteille. Osmo Mikkonen, toimitusjohtaja 13

14 Koko henkilöstö on mukana toteuttamassa Enemmän yritystä tilasi hyväksi -strategiaa. Siinä jokaisen yksittäisen työntekijän panoksella on suuri merkitys. STRATEGINEN TAHTOTILA Enemmän yritystä tilasi hyväksi - Olemme alan paras palveluosaaja, haluamme täyttää ja ylittää asiakasodotukset - Lujapalvelut on mukava työpaikka ja yrittäjähenkinen toimija TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALUEET - Strategian edelleen kirkastaminen henkilöstölle ja asiakkaille - Enemmän yritystä myös henkilöstön hyväksi: osaavan henkilöstön rekrytointi, kehittäminen ja pitäminen talossa - Kustannustehokkuuden ylläpitäminen. - Kannattava, hallittu kasvu MERKITTÄVIÄ ASIAKKUUKSIA - Kauppakeskus Rajalla - Viihdekeskus Flamingo - Turun ylioppilaskyläsäätiö - Senaatti Hakaniemi - Prisma Itäkeskus - Kemira Oulu - Oulu yliopisto - Technopolis Linnanmaa Liikevaihto: 15,6 M Henkilöstö: 432 Tuotteet: Kiinteistönhoito-, siivous- ja toimitila palvelut 14

15 Lujapalvelut keskittyy sopimusliiketoimintaan Vuonna 2008 Lujapalvelut päätti keskittyä sopimusliiketoimintaan eli kiinteistönhoitoon, siivoukseen ja toimitilapalveluihin. Tämän takia oli luontevaa, että yhtiö myi korjaus- ja kunnossapitoliiketoimintansa Are Oy:lle helmikuussa Lujapalvelut Oy sai uuden toimitusjohtajan vuoden 2008 alussa, kun yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Mauri Suuperko siirsi vuoden 2008 alussa yrityksen vetovastuun talousjohtaja Johan Mildille. Lujapalvelujen nykyisen liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2008 kasvoi 25 prosenttia eli 15,6 miljoonaan euroon (12 M ). Edellisen vuoden 22 miljoonan euron liikevaihdossa oli mukana Are Oy:lle myyty 10 miljoonan euron kunnossapitoliiketoiminta. Kokonaistulos tilivuodelta ei vielä yltänyt positiiviseksi, mutta loppuvuosi oli jo selkeästi positiivinen alkuvuonna tehtyjen tehostamis- ja keskittymistoimenpiteiden johdosta. Vuoden aikana yhtiö laajensi toimintaansa Tornioon, jossa avattiin uusi kauppakeskus vuoden lopulla. ENEMMÄN YRITYSTÄ TILASI HYVÄKSI Vuoden 2008 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla Lujapalvelut lanseerasi uudistetun ja tarkennetun strategian vuosille Strategia korostaa henkilökunnan merkitystä ja tapaamme toimia asiakkaiden hyväksi, halua tehdä vielä vähän enemmän. Lujapalvelujen missio enemmän yritystä tilasi hyväksi pitää näkyä kaikessa yhtiön työssä ja toiminnassa. Näin tuotamme asiakkaillemme laadukkaita palveluja ja asiakkaan tilat voivat hyvin. Konkreettinen esimerkki uuden strategiamme jalkautuksesta on vuoden 2008 yhteistyöprojekti Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kuopion tutkimuskeskus Neulasen kohteessa. Projektin tavoitteena ja lähtökohtana oli tuotteistaa kiinteistöpalvelu asiakasläheiseksi niin että tavallinen kiinteistön käyttäjä kokee, että palvelulla on kasvot ja että siivoojat ja kiinteistönhoitajat ovat näkyvästi läsnä. Kaikki siivojamme ja kiinteistönhoitajamme saivat asiakaspalvelukoulutuksen. Projektin tuloksia voimme nyt hyödyntää myös muissa kohteissamme. MAINE: HYVÄ HENKILÖSTÖTALO Työmarkkinoilla vallitsi vuonna 2008 erittäin kova kilpailu osaavasta henkilökunnasta. Varsinkin siivouspalveluissa uuden henkilöstön saanti vaikeutui vielä entisestään. Vallitsevassa markkinatilanteessa Lujapalvelut onnistui kuitenkin rekrytoimaan alan ammattilaisia ja varmistamaan näin kasvun tuleville vuosille. Lisäksi yhtiön työnantajamaine alalla on hyvä. Vuosittaisen henkilöstötutkimuksemme keskiarvo oli peräti 4,18 (max 5). Yritys- ja työnantajakuvamme sai henkilöstöltä arvosanan 4,34 ja työilmapiiri 4,27. Yhtiön kasvun edellytys on hyvä palvelu, jonka tuottavat osaavat ja motivoituneet henkilöt. Uusi strategiamme, enemmän yritystä - tilasi hyväksi, ilmentää myös henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen tärkeyttä. Lujapalvelut jatkaa tärkeimmän kilpailutekijänsä, henkilöstönsä, koulutusta ja kehitystä. Taloudellinen laskusuhdanne on toisaalta yhtiöllemme mahdollisuus, kun yritykset ulkoistavat kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujaan. Johan Mild, toimitusjohtaja 15

16 Lujan yhteiskuntavastuu Lujan yhteiskuntavastuusta kerrotaan vuosittain sekä tämän vuosikertomuksen sivuilla että nettisivuillamme. Tähän olemme nostaneet tärkeimpiä tapahtumia ja toimenpiteitä vuoden 2008 ajalta, täydellisenä yhteiskuntavastuuraporttimme on luettavissa LUJAA, VASTUULLISTA YRITYSTOIMINTAA Luotettavuus on yksi Lujan toiminnan kulmakiviä. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti. Tavoittelemme taloudellista tulosta eettisesti kestävin keinoin, Lujan arvoja noudattaen. Teemme työtämme laadukkaasti, kuuntelemme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen. REHELLISYYS JA EETTISYYS Vastuullinen yritys toimii rehellisesti ja arvojensa mukaisesti sekä ottaa huomioon eri sidosryhmien odotukset. Lujan arvot eli LUJAT toimintatavat periytyvät jo yhtiön perustajan Feliks Isotalon ajalta ja ne määrittävät tapamme toimia myös sidosryhmäyhteistyössä. Mittaamme arvojemme toteutumista vuosittaisessa henkilöstökyselyssämme, koska haluamme tietää, ovatko ne totta arkipäivän työssä ja toiminnassa. KEHITYSTYÖLLÄ KILPAILUKYKYÄ Kilpailukykynsä säilyttämiseksi Luja panostaa voimakkaasti kehitystyöhön. Vuonna 2008 Luja-yhtiöissä käytettiin kehitystyöhön yhteensä 19 henkilötyövuotta, joka oli lähes 30 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden aikana tuotiin markkinoille monia uusia tuotteita ja tuotantoa ja prosesseja kehitettiin. Luja ilmoittautui myös perustajajäseneksi RYM-SHOK OY:öön, joka koordinoi kiinteistö ja rakennusalan huippuosaamisen keskittymää Suomessa. VASTUU OMASTA HENKILÖSTÖSTÄ ON KESKEISIN SOSIAALINEN VASTUUMME Lujan yhteiskuntavastuu sisältää kolme ulottuvuutta: taloudellinen vastuu, josta voit lukea tämän vuosikertomuksen sivuilta, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Seuraavassa kerromme yhtiömme muutamista tärkeistä toimenpiteistä ja edistysaskeleista kahden viimeksi mainitun osalta. Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on yksi Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Hyvä työyhteisö ja -ilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä sekä tukee yhtiömme kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista Johtaminen on osallistuvaa (J) arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä haluamme erityisesti kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Luja-yhtiöissä henkilöstö onkin ollut pysyvää, keskimääräinen työssäoloaika on 8,4 vuotta. Lujapalveluilla, joka perustettiin vuonna 2005, luku on 1,88 vuotta. Henkilöstön keski-ikä Lujalla on 40,2 vuotta. Henkilöstön hyvinvointiin tähtääviä toimenpiteitämme ovat muun muassa henkilöstön perehdyttämisjärjestelmät, yli 20 vuotta käytössä olleet, koko henkilöstön kattavat kehityskeskustelut ja osaamisen kehittämiseen perustuva koulutus. Työturvallisuus ja tyhy-toiminta olivat eri Luja-yhtiöiden strategisia painopistealueita vuonna TYÖSUOJELUTYÖ TUOTTI TULOSTA Lujatalossa työtapaturmat alenivat 30 % vuonna Suotuisa kehitystrendi on vuosien järjestelmällisen työn tulosta. Lujatalon hyvä kehitys on sitäkin merkittävämpää, koska Suomessa rakennustyömailla sattuneiden työtapaturmien kokonaismäärä on noussut tasaisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Lujatalossa työturvallisuuden henkilöresursseja lisättiin muun muassa yrityskohtaisella työturvallisuuspäälliköllä vuonna Lisäresurssien myötä työ on saanut uutta puhtia ja monet tähän asti satunnaiset toimenpiteet on saatu vakioitua ja kattamaan kaikki Lujatalon toiminta-alueet. Muun muassa työturvallisuusauditoinnit viedään nyt läpi kaikilla työmailla. Henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä on tehostettu, niiden tasoa nostettu ja (henkilöstötutkimus 2008) (henkilöstötutkimus 2008) 16

17 saatavuus tehty kaikille helpoksi. Myös aliurakoitsijoiden työturvallisuusasioihin on puututtu. Vuoden 2009 tavoitteena on vähentää työtapaturmia toiset 30 %. Lujabetonilla on kunnianhimoinen tavoite painaa työtapaturmat nollaan vuoteen 2010 mennessä. Työtapaturmien määrää saatiinkin jo toisena vuonna peräkkäin alenemaan 25 %. Vuonna 2008 projektissa keskityttiin ennalta ehkäisevään työhön, kuten riskiarviointeihin. Myös läheltä piti -tilanteiden kirjauskäytäntöä parannettiin ja niiden, sekä jo tapahtuneiden tapaturmien, analysointia ja korjaavien toimenpiteiden määrittelemistä tehostettiin. Tärkeänä osana Tapaturmat nollaan kampanjaa oli myös henkilökohtaisten suojavälineiden käytön tehostaminen. Moniin asioihin tuli viime vuoden aikana Lujabetonilla käyttöpakko entisten suositusten tilalle. Koko Lujabetonin henkilöstö on nyt saanut myös työturvallisuuskorttikoulutuksen. Fescon kartoitti yhdessä työterveyshuollon kanssa tehtaidensa ergonomian parannusmahdollisuuksia ja tiedon keruuta tehostettiin läheltä piti -tilanteiden osalta. Uutena asiana aloitettiin erilliset kunnossapitokierrokset, joiden yhtenä tarkastusalueena on laitteiden turvallisuus. Henkilöstölle pidettiin myös entiseen tapaan ensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutustilaisuuksia. Lujapalveluissa puolestaan tehtiin työterveyshuollon kautta tehtiin laajasti riskikartoituksia ja pidettiin henkilöstölle ergonomiainfotilaisuuksia. Luja-yhtiöissä otettiin vuoden 2008 aikana käyttöön uusi, edustava työasumallisto. Sen suunnitteluun osallistuivat ulkopuolisen työasusuunnittelijan lisäksi Lujan eri henkilöstöryhmät. Huomioasuissa tärkeänä suunnittelukriteerinä käyttömukavuuden lisäksi on ollut työturvallisuus ja henkilön näkyminen työmaaolosuhteissa. Lujabetonilla ja Fesconilla on molemmilla OHSAS työterveys- ja työturvallisuusstandardin mukainen TTT-sertifikaatti turvallisuustyötä tukemassa ja vauhdittamassa. LUJAA VIRETTÄ Ennalta ehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää Tyhy-toimintaa kehitetään Lujalla monipuolisesti ja jatkuvasti sekä erillisin projektein että kanavoimalla virkistysmäärärahoja hyvinvointia lisäävään toimintaan. Lujatalon Tyhy-toiminta oli monimuotoista. Vapaa-ajan toimintaa tuettiin ja järjestettiin erilaisia lajikokeiluja, käytiin teatterissa ja organisoitiin liikuntatapahtumia. Tarkoituksena on aktivoida henkilöstöä oman fyysisen kunnon kehittämiseen ja lisätä yhteisöllisyyttä. Vuonna 2007 aloitettua Ergovireprojektia jatkettiin laajentamalla toimintaa Ouluun. Sittemmin Lujavire-projektiksi nimetyssä hankkeessa haetaan ratkaisuja työperäisen rasituksen vähentämiseen. Hanketta vetää työterveyshuolto ja keskeistä hankkeessa on, että työntekijät itse kehittävät työmenetelmiään oman työnsä ääressä. Uraa uurtavaa tutkimustyötä on tehty pölyntorjunnassa osallistumalla Kuopion yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun tutkimukseen, jonka avulla pyritään vähentämään työntekijöiden altistumista rakennuspölylle. Lujabetonilla tuettiin myös monin tavoin Tyhy-toimintaa. Sen puitteissa järjestettiin työyhteisön kasvua ja terveyttä edistäviä tapahtumia, aina ryhmämuotoisista retkistä ja pilates-tunneista omaehtoiseen liikuntaan ja kuntoutukseen. Fesconilla jatkettiin tehtaiden pölynhallinnan parantamisprojektia. Sen puitteissa investointiin muun muassa ykköstehtaaseen uusi prosessi-imuri. PALAUTETTA HENKILÖSTÖLTÄ Lujan henkilöstöpolitiikan tasoa ja henkilöstön hyvinvointia mitataan säännöllisin henkilöstötutkimuksin. Palautteen pohjalta tehdään kehitystoimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan sisäisissä julkaisuissa. Vuoden 2008 henkilöstötutkimuksessa lähes kaikkien Luja-yhtiöiden keskiarvot nousivat ja vastaamisprosentit kasvoivat. Lujabetoni varsinkin ylti poikkeuksellisen suureen vastausprosenttiin, se nousi edellisestä vuodesta yli 20 %. Tulokset pysyivät pitkälti edellisen vuoden tasolla, suurin kehitys tapahtui Lujabetonin sisäisessä työnantajakuvassa, esimiesten johtamistavassa ja fyysisessä työympäristössä. Eniten kehitettävää oli sisäisessä tiedonkulussa. Lujatalon henkilöstötutkimuksen vastausprosentti nousi 46 %:sta 63 %:iin, erityisen paljon kohosi työntekijöiden vastausaktiivisuus. Tutkimuksen kokonaisarvosana nousi 3.61:en (3.50), eniten nousuun vaikuttivat positiiviset vastaukset arvojen toteutumisesta ja yrityksen toiminnan laadusta. Fesconilla kokonaisarvosana laski hiukan. Työilmapiiri oli hyvä ja uusien sosiaali- ja toimistotilojen rakentaminen Hausjärvelle näkyi kyselyn tuloksissa, sillä suurin parannus oli työntekijöiden fyysisen työympäristön osiossa. Lujapalvelujen kyselyn keskiarvo nousi myös roimasti, vaikka tulos oli ennestäänkin hyvä. Parhaat arvosanat kyselyssä sai Lujapalvelujen työilmapiiri, työympäristö ja Lujapalvelut yrityksenä ja työnantajana. 17

18 Ympäristöstä huolehtiminen on yhteiskuntavastuuta Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat Luja-yhtiöiden sertifioimissa ISO ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriämme. Koska ilmastotalkoot ovat yhteiset, Luja haluaa omalta osaltaan osallistua niihin. Yhtiössä tarkkaillaan energiankäyttöä, mitataan hiilidioksidipäästöjä, suositaan vähäpäästöisiä materiaaleja ja pyritään vähentämään omaa hiilijalanjälkeä. LUJABETONI PUOLITTI ENERGIANKÄYTTÖNSÄ Lujan energian käyttö väheni sekä työmailla että tehtaissa. Lujabetoni on Luja-yhtiöistä pisimmällä energiansäästössä: se on puolittanut energiankulutuksensa vuodesta eli yhtiön tehtailla kokonaisenergian käyttö tuoteyksikköä kohti on nyt 50 % alhaisempi kuin viisitoista vuotta sitten. Samalla energian kulutuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet. Lujabetoni jatkaa tavoitteellista työtään ja on liittynyt Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton solmimaan energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuuden puitesopimukseen ensimmäisenä betonialan yrityksenä. Vapaaehtoisen puitesopimuksen tavoitteena on tehostaa energian loppukäyttöä 9 % vuoteen 2016 mennessä, mutta Lujabetonin omana tavoitteena on vähentää energiankäyttöään vielä tätäkin enemmän eli 20 %. Lujan videoneuvotteluyhteydet ovat myös hyvä esimerkki kehittyvän teknologian avulla tapahtuvasta ympäristökuormituksen vähentymisestä. Lujan eri toimipaikkakuntien uudet videoneuvotteluyhteydet ovat vähentäneet viime vuoden aikana matkustamisen tarvetta. Hiilidioksidipäästöt vähenevät ja samalla säästyy aikaa ja rahaa. YMPÄRISTÖÄ VOIDAAN SÄÄSTÄÄ MONIN TAVOIN Osa ympäristövaikutuksista tapahtuu väistämättä, mutta osa on vältettävissä. Esimerkiksi jätettä syntyy aina jonkin verran, mutta sen määrään voidaan vaikuttaa ja vaikutuksia voidaan lieventää käsittelemällä jätettä oikein. Jätteiden käsittely tehostui Lujalla edelleen vuoden 2008 aikana. Jätemäärät ja -kustannukset vähenivät paremman lajittelun ja kierrätyksen ansiosta. Varsinkin Fesconilla on ansiokkaasti paneuduttu hukan uudelleenkäyttöön tuotantoprosessissa ja tehty tuotekehittelyä asian tiimoilta. Esimerkiksi noin 60 % niin sanotuista putsisatseista kierrätetään prosessiin uudelleen oman kehitystyön tuloksena syntyneen suursäkeille tarkoitetun kierrätyssiilon kautta. Putsisatsi on valmistuserä, jolla puhdistetaan tuotantolinjat uuden tuotteen tekemistä varten. Lujatalon työmailla merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat jätteiden syntymisestä. Viime vuonna uudiskohteiden jätemäärät vähenivät lähes 20 % asuin- ja toimistorakennustyömailla sekä jopa 66 % liike-, varasto- ja teollisuustyömailla. Jätteiden lajitteluprosentti nousi 47,7 %:iin, mutta 50 prosentin tavoitteesta kuitenkin jäätiin hieman. Vuodelle 2009 tavoite on 55 %. YMPÄRISTÖAJATTELUA EDELLYTETÄÄN MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANEILTA Luja kantaa itse ympäristövastuunsa ja edellytämme samaa myös käyttämiltämme aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta. Asiakkaan saaman tuotteen loppulaatu edellyttää kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista laatuajatteluun ja ympäristöarvoihin. ASIAKKAILLE YHÄ PAREMPIA, KESTÄVÄN KEHITYKSEN RATKAISUJA Kun ympäristötavoitteet ja päämäärät on asetettu, pitää niiden toteutumista tietenkin myös mitata. Lujan BSC- eli menestysmittaristo mittaa myös ympäristöasioiden toteutumista ja mittarituloksia seurataan aina operatiiviselta tasolta hallitukseen asti. Tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tarjoamme asiakkaillemme yhä parempia kestävän kehityksen ratkaisuja. 18

19 Lujayhtiöiden toimitusjohtajat: Osmo Mikkonen, Fescon. Mikko Isotalo, Lujabetoni. Johan Mild, Lujapalvelut. Tapio Pitkänen, Lujatalo.

20 Emoyhtiö Lujatalon tytäryhtiö Osakkuusyhtiö - uudisrakentaminen - korjausrakentaminen - asunnot - toimitilat Liikevaihto 265,0 M Henkilöstömäärä toimitilaelementit - asuinrakentamiselementit - maatalouselementit - valmisbetonit - ratapölkyt - paalut - infratuotteet - harkot - ympäristötuotteet - Luja-kivitalot - kiinteistönhoito - siivouspalvelut - toimitilapalvelut Liikevaihto 15,6 M Henkilöstömäärä 432 Sisaryhtiö Liikevaihto (tytäryhtiöineen) 146,4 M Henkilöstömäärä kuivabetonit - muurauslaastit - rappauslaastit - korjauslaastit - julkisivupinnoitteet ja -maalit - eristerappaukset - tasoitteet Liikevaihto 13,8 M Henkilöstömäärä 60 Lujabetonin tytäryhtiöt - Valmisbetonit SUOMEN SUURIMPIA RAKENNUSALAN KONSERNEJA Lujatalo Oy Puh Lujabetoni Oy Puh Lujapalvelut Oy Puh Fescon Oy Puh Luja-yhtiöt 03/2009

Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4. Taantumassa pitää varustautua nousuun 5

Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4. Taantumassa pitää varustautua nousuun 5 tapahtumia 2009 Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4 Taantumassa pitää varustautua nousuun 5 Lujatalo Oy 6 Lujabetoni Oy 8 Fescon Oy 1 0 Lujapalvelut Oy 12 Talous ja rahoitus 14 Lujan yritysvastuu 16

Lisätiedot

UUSIEN TYÖPAIKKOJEN VUOSI

UUSIEN TYÖPAIKKOJEN VUOSI UUSIEN TYÖPAIKKOJEN VUOSI SUOMEN SUURIMPIA RAKENNUSALAN KONSERNEJA Emoyhtiö ja Kotkan Maansiirto Oy Lujatalon tytäryhtiö - uudisrakentaminen - korjausrakentaminen - asunnot - toimitilat Liikevaihto 236

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA

KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA VUOSI 21 Lujapalvelut, Clean Card -sertifikaatin luovutus Kuvassa vasemmalta Inspecta Sertifiointi Oy:n liiketoimintajohtaja Kaj von Weissenberg, STTL:n liiketoimintajohtaja

Lisätiedot

VUOSI 2011 KESKITTYMINEN YDINLIIKETOIMINTOIHIN

VUOSI 2011 KESKITTYMINEN YDINLIIKETOIMINTOIHIN VUOSI 211 KESKITTYMINEN YDINLIIKETOIMINTOIHIN Kuva: Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy SISÄLLYS Tapahtumia Lujalla 211 3 Lujat arvot 4 Lujatalo Oy 6 Lujabetoni Oy 8 Fescon Oy 1 Talous ja rahoitus 12 Lujan

Lisätiedot

VUOSI 2013. Juhlavuosi työn merkeissä

VUOSI 2013. Juhlavuosi työn merkeissä VUOSI 213 Juhlavuosi työn merkeissä SISÄLTÖ Tapahtumia Lujalla 213...2 Luja-yhtiöt lyhyesti Alkusanat...3 Lujat arvot...4 Lujatalo Oy...6 Lujabetoni Oy...8 Fescon Oy...1 HIstoria: Lujabetonin mukana asuntokauppaan...12

Lisätiedot

OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ VUOSI 2005

OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ VUOSI 2005 OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ VUOSI 2005 SUOMEN 6. SUURIN RAKENNUSALAN KONSERNI Emoyhtiö Lujatalon tytäryhtiö - Uudisrakentaminen - Korjausrakentaminen - Asunnot - Toimitilat - Liikevaihto 227 M Osakkuusyhtiö

Lisätiedot

OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ

OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ Asiakastilaisuudessa esiteltiin, että vasta valettu betoniputki oli tärytyksen jälkeen jo niin tiivis, että se kesti miehen painon. Mies keppien kanssa Feliks Isotalo autoonnettomuuden

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien vuosikatsaus 2003 Avainluvut Konsernin liikevaihto...276 M Tulos ennen veroja...9,8 M Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien Sijoitetun pääoman tuottoaste...24,6 % Oman pääoman tuottoaste...29,2

Lisätiedot

viesti SIVU10 SIVU22 SIVU4 LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2015 YHTEISHENKI TOI TULOSTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN TÄYDELLINEN MUODONMUUTOS

viesti SIVU10 SIVU22 SIVU4 LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2015 YHTEISHENKI TOI TULOSTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN TÄYDELLINEN MUODONMUUTOS LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2015 viesti SIVU4 SIVU10 SIVU22 MEILAHDEN TORNISAIRAALAN TÄYDELLINEN MUODONMUUTOS YHTEISHENKI TOI TULOSTA FIILISTÄ JA KUNTOA LUJABETONILLA JULKAISIJA LUJA-YHTIÖT PL 1268

Lisätiedot

Jatkuvaa tehostamista

Jatkuvaa tehostamista Vuosikertomus 2010 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...4 Yhteiskuntavastuu...5 Voimantuotanto...6 Sähköistys ja sähkönkäyttö...8 Ylläpito ja huolto...10 Kojeistot...12 Magnetointi...13 Ruotsi...14 Norja...16

Lisätiedot

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Sisältö 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Vuosi 2005 lyhyesti 6 Strategia 7 Tavoitteet 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Laatu, ympäristö

Lisätiedot

Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti.

Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti. ARE VUOSIKATSAUS 2008 Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti. Teemme ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tämä tuottaa

Lisätiedot

TRADEKA OY. tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ. Tradeka Oy 1

TRADEKA OY. tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ. Tradeka Oy 1 VUOSIKERTOMUS 2006 TUTUSTU VALIKOIMAAMME... TRADEKA OY tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ Tradeka Oy 1 Vuosi lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Visio,

Lisätiedot

SRV VUOSIKERTOMUS 2009 VUOSIKERTOMUS 2009

SRV VUOSIKERTOMUS 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 SRV VUOSIKERTOMUS 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Dynaamisuus Luotettavuus Edelläkävijyys Palvelualttius Rakentavasti erilainen SRV on rakentava kumppani, joka toimii avoimessa yhteistyössä kaikkien sidosryhmiensä

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

LUOTETTAVASTI TURKULAINEN

LUOTETTAVASTI TURKULAINEN LUOTETTAVASTI TURKULAINEN Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2003 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 7 Kaukolämpö

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2004. Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro

Vuosikatsaus 2004. Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro Vuosikatsaus 2004 Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro SRV YHTIÖT OYJ Niittytaival 13 PL 500, 02201 Espoo puh. 0201 455 200 Faksi 0201 455 245 etunimi.sukunimi@srv.fi www.srv.fi SRV VIITOSET OY Niittytaival

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001 Engel

Vuosikertomus 2001 Engel Vuosikertomus 2001 Engel Sisällys Engel lyhyesti 1 Visio, strategia ja arvot 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Kiinteistöpalvelumarkkinoiden kehitys 7 Engelin liiketoiminta 11 Henkilöstötilinpäätös 15 Ympäristövastuuta

Lisätiedot

V 2002 U O S I K E RTO M U S

V 2002 U O S I K E RTO M U S 2002 VUOSIKERTOMUS Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2002 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Vuosikertomus 1996 Kaupan monialayritys Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Starckjohann Oy, jonka osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

SRV lyhyesti. SRV:n liikevaihto oli 431,8 milj. euroa vuonna 2005. Henkilöstöä oli keskimäärin 671. www.srv.fi

SRV lyhyesti. SRV:n liikevaihto oli 431,8 milj. euroa vuonna 2005. Henkilöstöä oli keskimäärin 671. www.srv.fi Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 SRV lyhyesti SRV Yhtiöt on kiinteistö- ja rakennusalan kokonaispalvelun tarjoava yhteistyökumppani ja johtava projektinjohtourakoitsija Suomessa. Yhtiö kehittää ja

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Tietoa osakkeenomistajille

Tietoa osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2007 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 11 Liiketoimintakatsaus 13 Tuotekehitys 16 Henkilöstö 18 Ympäristö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA. vuosikertomus 2007. Sisällys

PORVOON ENERGIA. vuosikertomus 2007. Sisällys PORVOON ENERGIA vuosikertomus 2007 Sisällys 3 Porvoon Energia -yhtiöt 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen puheenjohtajalta 6 Hallinto ja organisaatio 7 Henkilöstökatsaus 8 Henkilöstöprofiili 9 Ympäristökatsaus

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Päijännetunnelin korjaus toteutettiin yhteistyössä NCC Puolimatkan insinöörirakentamisen ja emoyhtiön vastaavan liiketoiminta-alueen kanssa.

SISÄLTÖ. Päijännetunnelin korjaus toteutettiin yhteistyössä NCC Puolimatkan insinöörirakentamisen ja emoyhtiön vastaavan liiketoiminta-alueen kanssa. V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 SISÄLTÖ NCC-konserni lyhyesti... 3 NCC Puolimatka Oy... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Hallitus, yhtiöjohto ja tilintarkastajat... 4 NCC Puolimatka lyhyesti... 5 NCC

Lisätiedot

Vuosikertomus 1999 Y I T - K O N S E R N I N V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9

Vuosikertomus 1999 Y I T - K O N S E R N I N V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 Vuosikertomus 1999 Sisällysluettelo YIT lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin avainluvut 1999 ja 1998 6 c ba Liiketoimintaryhmien palvelut lyhyesti 7 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Lisätiedot

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö Yritysesittely... 4-5 Tietoja osakkeenomistajille... 6 Vuosi 2004 lyhyesti... 7 Toimitusjohtajan katsaus...

Lisätiedot