NRO 1/ MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUTULOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NRO 1/2010 1. MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUTULOS"

Transkriptio

1 NRO 1/ MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUTULOS 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET ILMOITUKSET TYÖSUOJELUVALTUUTETUISTA 4. KESÄPÄIVÄT VALKEAKOSKELLA 5. MUUTOKSIA JÄSENREKISTERIN PÄIVYSTYSAJOISSA 6. JÄSENMAKSU VUONNA SAITKO UUDEN JÄSENKORTIN? 8. LAPPEENRANNAN JA MIKKELIN TOIMISTOJEN PÄIVYSTYS 9. TYÖTTÖMYYSKASSA PUHELINPALVELU 10. SALIBANDYN AY-TURNAUS HUHTIKUUSSA VANTAALLA 11. KILPAILUKUTSU AY-LENTOPALLON SA-KILPAILUIHIN 12. LÄHDE LOMALLE TUUNAANTUPAAN 13. LAPSIPERHEILLE VINTIÖVIIKKO HUHMARISSA KURSSIT 15. SÄRMÄN ILMESTYMISAIKATAULU MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUTULOS Sopimuksen voimassaolo Työehtosopimus tulee voimaan lukien ja se on voimassa saakka jatkuen senkin jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu. Mikäli palkantarkistusten tai työehtosopimuksen uudistamisen osalta ei päästä yksimielisyyteen kesäkuun 2010 ja 2011 aikana, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän työehtosopimuksen päättymään ja Palkkojen korottaminen 2010 Palkkoja korotetaan paikallisesti sovittavalla tavalla ja ajankohtana 0,5 prosenttia. Ellei palkankorotusten toteuttamisesta ole edellä olevan mukaisesti sovittu mennessä, korotetaan palkkoja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,5 prosenttia. Paikallisesti voidaan sopia edellä mainitun korotuksen siirtämisestä tai siitä osittain tai kokonaan luopumisesta, mikäli yrityksen taloudellinen tilanne sitä edellyttää. Työkohtaiset aikapalkat Työehtosopimuksen 11 :n mukaiset aikapalkat ovat tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden jälkeen seuraavat: Pr s/t 1336 e/k Pr Pr Pr Pr Pr Pr 5a Pr 5b

2 Pr 6a Pr 6b Oppisopimusoppilaat Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun. Sopimuksen 2 :n mukaiset palkat ovat tai lähinnä sen jälkeen alkavan pakanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,38 euroa ja toisen vuoden osalta 7,78 euroa. Vuorolisät ja aseterahat ym. lisät Työehtosopimuksen 15.7 :n mukaiset vuorolisät ovat tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: Iltavuorolisä 95 senttiä/tunti Yövuorolisä 176 senttiä/tunti Lauantaityölisä 161 senttiä/tunti Aseterahoja ym. lisiä korotetaan 0,5 prosentilla. Luottamusmiehet TT-SAK yleissopimuksen 4. luvun 1. kohdan 7. kappaleen tarkoittamana korvauksena pääluottamusmiehelle maksetaan korvausta alkaen seuraavasti: Työpaikan työntekijäin lukumäärä /kk alle Ylityön korvaaminen Työehtosopimuskaudella voidaan paikallisesti sopia, että vuorokautisesta ja viikoittaisesta ylityöstä (työehtosopimukseen tai työaikalakiin perustuva) maksetaan korvausta siten, että kalenterivuoden 120 ensimmäiseltä ylityökorvaukseen oikeuttavalta tunnilta maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka ja sitä seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. Ylityötuntien rajoista ja korvausprosentista voidaan sopia paikallisesti toisin. Työehtosopimuksen tekstimuutokset Työehtosopimuksen kohta kappale 5 on sovittu seuraavan sisältöiseksi: Työajan lyhentäminen Yksi- ja kaksi vuorolaisten työajan lyhentäminen. Jos vapaata ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä pidetty, voidaan kyseisen vuoden loppuun mennessä paikallisesti sopia, ettei vapaata pidetä. Pitämättä jääneeltä lyhennysvapaata vastaavalta ajalta maksetaan palkka korottamattomana, mikäli tästä on erikseen kirjallisesti sovittu samassa yhteydessä kun on sovittu että vapaita ei pidetä. Lisäksi:

3 Liitot käyvät sopimuksen voimassaolon aikana neuvotteluita mm. työehtosopimuksen kokonaisuudistamisesta, paikallisen sopimisen edistämisestä, palkkarakenteesta, työhyvinvoinnin edistämisestä ja tarvittaessa toimialan tai tarvittaessa yritysten vakavien muutosten vaatimista toimenpiteistä. 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Mekaaninen metsäteollisuus, Puusepänteollisuus, Veneenrakennusteollisuus ja Harja- ja sivellinteollisuus euroa/km Henkilöauto 0,45 - lisähenkilö 0,03 Päivärahat Kokopäiväraha Osapäiväraha Yömatkaraha Ruokaraha 36 euroa 16 euroa 10 euroa 9 euroa Metsäala lisähenkilö euroa/km euroa/km - henkilöauto 0,45 0,03 - taukotupa tai vastaava 0,21 - asuntovaunu 0,11 - mopedi 0,17 - moottoripyörä 0,33 0,03 - moottorikelkka 1,05 0,03 - moottorivene 0,73 0,03 - kevytperävaunu 0,07 Traktori rinnastetaan kilometrikorvausten osalta autoon. Kustannuskorvaus yöpymistapauksissa - yöpyminen työnantajan huoltamassa työmaa-asunnossa 19,13 euroa/yöpymisvuorokausi. Kotona käynnin korvaus Kotona käynti korvataan yleisten kulkuneuvojen mukaisesti kuitenkin niin, että työnantajan korvattava kustannusosuus on enintään 56,13 euroa/kerta. Työsuojeluvaltuutetun yöpymiskorvaus 21,55 euroa/vrk - ei yöpymistä, työmatka yli 8 tuntia 9,00 euroa/pv Venäjän pöytäkirjan korvaukset - pöytäkirjan kohdat 2 ja 4 ruokaraha 11,85 euroa/tpv - pöytäkirjan kohta 3 ylläpitokorvaus 36,31 euroa/tpv - pöytäkirjan kohta 4 ylläpitokorvaus 31,33 euroa/tpv Taimitarha-ala

4 Matkakorvaukset ja niiden perusteet määräytyvät verohallituksen niitä koskevien päätösten mukaisesti. - polkupyörä 0,10 euroa/km - mopedi 0,17 euroa/km - moottoripyörä 0,33 euroa/km - auto 0,45 euroa/km - lisähenkilö (kaikki kuljetusmuodot) 0,03 euroa/km Työsuojeluvaltuutetun yöpymiskorvaus 21,55 euroa/vrk - ei yöpymistä, työmatka yli 8 tuntia 9,00 euroa/pv Turve- ja pellettiteollisuus Henkilöauto Moottoripyörä Mopo Päivärahat Kokopäiväraha Osapäiväraha Ateriakorvaus 0,45 euroa/ km 0,33 euroa/km 0,17 euroa/km 36 euroa 16 euroa 9,00 euroa Turvetuotantoala Henkilöauto Moottoripyörä Mopo Päivärahat Kokopäiväraha Osapäiväraha Ateriakorvaus 0,45 euroa/km 0,33 euroa/km 0,17 euroa/km 36 euroa 16 euroa 9 euroa Metsäkoneala Henkilöauto 0,43 euroa/km Lisähenkilö 0,03 euroa/km Huoltoajo 0,45 euroa/km Ylläpitokorvaus 30,60 euroa/yöpymisvrk Ateriakorvaus 9,00 euroa/pvä Korotettu ateriakorvaus 14,60 euroa/pvä Venäjän alueella suoritettavia metsäkonealan töitä koskevan pöytäkirjan mukaiset kustannuksen korvaukset: Korotettu ruokaraha 14,60 euroa/työpäivä Ylläpitokorvaukset:

5 1) tapauksessa, jolloin työnantaja on järjestänyt majoituksen Suomen alueella 35,50 euroa/työpäivä, joka sisältää korotetun ruokarahan. 2) tapauksessa, jolloin työnantaja on järjestänyt majoituksen Venäjän alueella 31,20 euroa/työpäivä. Lisäksi maksetaan korotettu ruokaraha 14,60 euroa/rajanylityspäivä. Kiinteällä työpaikalla puuterminaalissa työskentelevän työntekijän työnantajan määräyksestä erityiselle työn tekemispaikalle suorittama työmatka korvataan kulloinkin voimassa olevan verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisesti. Maaseutuelinkeinot Henkilöauto 0,45 euroa/km Päivärahat Yli 6 tuntia kestävä komennusmatka yli 10 tuntia kestävä komennusmatka 13,70 euroa/matka 19,10 euroa/matka Puutarha-ala Henkilöauto 0,45 euroa/km Päivärahat Yöpymistä edellyttävä matka 26,30 euroa/vrk Yli 6 tuntia kestävä komennusmatka 13,70 euroa/matka yli 10 tuntia kestävä komennusmatka 19,10 euroa/matka Ulkomaan päivärahat verohallituksen ohjeen mukaan. Viherala Henkilöauto 0,45 euroa/km Perävaunu 0,07 euroa/km Päivittäiset matkakustannukset sopimuksen mukaan km 4,10 euroa km 7,70 euroa km 9,00 euroa yli 70 km sovitaan erikseen Päivärahat Yöpymistä edellyttävä matkavuorokausi Yli 6 tuntia kestävä komennusmatka Yli 10 tuntia kestävä komennusmatka Viikoittainen korvaus kotona käynnistä Kahden viikon välein 26,30 euroa/vrk 13,70 euroa/vrk 19,10 euroa/vrk 57,40 euroa/vrk 113,60 euroa/vrk

6 Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2010 on osoitteessa 3. ILMOITUKSET TYÖSUOJELUVALTUUTETUISTA Työsuojeluvaltuutettujen valinnoista on ilmoitettava liiton toimistoon, jotta tiedotus työsuojeluasioista menee oikealle henkilölle. Ilmoitus pitää tehdä, vaikka henkilö ei ole vaihtunut, jotta rekisteri on ajan tasalla. Ilmoituksen voi tehdä myös työsuojeluasiamiehistä, jos he haluavat Puuliitosta postia työsuojeluasioista. Tarvittaessa ilmoituskaavakkeita saa liiton toimistosta ja liiton kotisivuilta. Helmikuun lopulla poistetaan nimet liiton postitusrekisteristä niiden osalta, joilta ei ole tullut ilmoitusta. Työnantajan velvollisuus on tehdä ilmoitus työturvallisuuskeskukselle. 4. KESÄPÄIVÄT VALKEAKOSKELLA Puuliiton kesäpäivää vietetään heinäkuun lopussa Valkeakoskella Työväen Musiikkitapahtuman yhteydessä. Puuliiton jäsenten ja heidän perheidensä kesäpäivää vietetään lauantaina 31. heinäkuuta Valkeakoskella Työväen Musiikkitapahtuman yhteydessä. Kello järjestettävä liiton oma jäsentapahtuma sisältää rajattomasti mukavaa yhdessäeloa, runsaasti viihdettä ja vähän asiaa sekä riittävän ruokatarjoilun. Pisteeksi iin päälle järjestetään kello 18 alkaen Puuliiton nimikkokonsertti, jonka esiintyjä ei ole vielä varmistunut, mutta varmuudella voidaan todeta, että kotimaisesta kärkinimestä joka tapauksessa päästään nauttimaan. Työväen Musiikkitapahtuman kaikki muu ohjelmatarjonta kuuluu automaattisesti Puuliiton kesäpäiväläisten sisäänpääsyn hintaan. Tarjolla on esimerkiksi jalkapallomuseo, M.A. Nummisen juhlanäyttely sekä luonnollisesti runsaasti musiikkia. Jäsenen omavastuuosuus kesäpäivästä on 12 euroa. Tarkemmat tiedot kesäpäivän ohjelmasta ja ohjeet muun muassa tapahtumaan ilmoittautumisesta löydät Särmän seuraavista numeroista ja liiton internet-sivuilta viimeistään maaliskuun alussa. Merkkaa Puuliiton kesäpäivä allakkaasi jo nyt! 5. MUUTOKSIA JÄSENREKISTERIN PÄIVYSTYSAJOISSA Jäsenrekisterin päivystysaika muuttuu 1.2. alkaen, uusi päivystysaika on maanantaisin klo ja tiistaista perjantaihin JÄSENMAKSU VUONNA 2010 Jäsenmaksu vuonna 2010 on 1,8 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta (myös lomarahasta ja lomakorvauksesta) ja työttömyyskassan maksamasta etuudesta. Liiton vapaajäsenen, joka maksaa vain työttömyyskassan osuuden, jäsenmaksu on 0,7 prosenttia. 7. SAITKO UUDEN JÄSENKORTIN?

7 Puuliiton vuoden jäsenkortit ja 2010 jäsenkalenteri postitettiin jäsenille ennen viime vuoden vaihdetta. Jos et ole uutta jäsenkorttia tai kalenteria saanut tai jäsenkorttipostituksessa on havaintosi mukaan ollut muita häiriöitä, ota yhteyttä liiton jäsenrekisteriin puhelin (09) tai sähköposti 8. LAPPEENRANNAN JA MIKKELIN TOIMISTOJEN PÄIVYSTYS Aluetoimitsija Heikki Seila päivystää Lappeenrannan toimistossa tiistaina ja Mikkelin toimistossa keskiviikkona. Varmista Heikin paikallaolo puhelimella numerosta TYÖTTÖMYYSKASSAN PUHELINPALVELU Työttömyyskassan puhelinpalvelu on suljettuna torstaina ja perjantaina henkilökunnan koulutuksen vuoksi. 10. SALIBANDYN AY-TURNAUS HUHTIKUUSSA VANTAALLA Valtakunnallinen ja kaikille ammattiliittojen jäsenille tarkoitettu salibandyn ay-turnaus järjestetään Vantaalla Campo Sport Centerissä. Järjestelyistä vastaavat TUL:n salibandyjaosto ja Korson Kaiku. Salibandyn ay-turnaus on tarkoitettu työpaikkojen, ammattiosastojen ja ammattiliitojen joukkueille. Joukkueet jaetaan lohkoihin ja parhaat pelaavat mitalipeleissä. Ilmoittautuminen on tehtävä mennessä TUL:n Suur-Helsingin piiriin joko sähköpostilla puhelimella (09) , tai faksilla (09) Osallistumismaksu on 250 euroa/joukkue maksetaan tilille Järjestäjä on varannut hotellipaketteja Vantaan hotelleista. Lisätietoja antavat Mauri Pessi (Korson Kaiku), puhelin ja TUL:n salibandyn lajipäällikkö Ismo Alhoniemi, p Turnauspaikan osoite on Latukuja 1. Puuliittolaiset mukaan Puuliitto ei järjestä tänä vuonna omaa salibandyturnausta. Sen sijaan liitto maksaa jokaiselta toiminta-alueeltaan (aikaisempi piirijärjestö) yhden joukkueen osallistumismaksun ay-turnaukseen. Mikä joukkue kultakin alueelta liiton tuen saa, voidaan ratkaista esimerkiksi karsintaturnauksella tai alueellisesti sopimalla. Kun joukkue on tiedossa, ilmoitetaan siitä liittoon sähköpostilla osoitteeseen Muutoin ay-turnaukseen on vapaa ilmoittautumisoikeus eli kaikki halukkaat puuliittolaiset joukkueet pääsevät taistelemaan salibandyn ay-mestaruudesta. 11. KILPAILUKUTSU AY-LENTOPALLON SM-KILPAILUIHIN

8 Ay-lentopallon suomenmestaruuskilpailut järjestetään Littoisissa Varsinais-Suomessa Mestaruuksista kisataan neljässä sarjassa: miesten A- ja B-sarjoissa, naisten sarjassa sekä sekasarjassa. Joukkueiden kokoaminen on helppoa, sillä joukkue voi koostua saman ammattiosaston tai saman työpaikan pelaajista, johon voi kuulua useammankin ammattiliiton jäseniä. Kaikkien pelaajien tulee kuitenkin olla ammatillisesti järjestäytyneitä johonkin ammattiliittoon. Miesten A-sarjaan voivat osallistua saman ammattiosaston tai saman työpaikan joukkueet. Miesten B-sarjaan voivat osallistua saman ammattiosaston tai saman työpaikan joukkueet. Joukkueessa saa ottelukohtaisesti pelata kuitenkin enintään neljä SLeL:n sarjoihin (I II sarjat) tai SLeL:n alueen tai maakunnan miesten sarjaan (III V sarjat) luetteloitua pelaajaa, joista korkeintaan yksi saa olla I- tai II-sarjaan luetteloitu pelaaja. Naisten sarjaan voivat osallistua saman ammattiosaston tai saman työpaikan joukkueet. Lisätietoja verkkosivuilta Lisätietoja kilpailuista löytyy TUL:n Lentopallojaoston verkkosivuilta osoitteesta Kisojen järjestelyistä vastaavat Lentopallon AY- toimikunta ja Littoisten Työväen Urheilijat. 12. LÄHDE LOMALLE TUUNAANTUPAAN Puuliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden edulliseen lomailuun Punkaharjun lomakeskuksessa sijaitsevassa Tuunaantuvassa. Liiton omistama Tuunaantupa on hyvin varustettu kuuden hengen mökki (35 m2), jossa on sauna, takka ja ruoanlaittomahdollisuudet. Jäsenet voivat vuokrata ympäri vuoden mökkiä, ja se maksaa 35 euroa vuorokaudelta. Punkaharjun lomakeskus sijaitsee luonnonkauniissa maisemissa. Punkaharjun keskustaan on seitsemän kilometrin matka ja Savonlinnaankin alle 30 kilometriä. Talvisin lomailijoilla on mahdollisuus pilkkimiseen ja hiihtämiseen. Lisätietoja lomakeskuksesta löydät osoitteesta Mökin vuokra ei sisällä siivousta, vaan jokainen huolehtii lähtiessään paikat kuntoon. Myös liinavaatteet ja takkapuut ovat vuokran ulkopuolella. Ne voi hankkia lomakeskuksestakin erillistä maksua vastaan. Mökin varaukset jäsenrekisteristä, puh. (09) , Postiosoite: Puuliiton jäsenrekisteri, PL 318, HELSINKI. 13. LAPSIPERHEILLE VINTIÖVIIKKO HUHMARISSA

9 Perhelomat ry järjestää yhdessä Puuliiton kanssa Raha-automaattiyhdistyksen tuella alle kouluikäisten lasten perheille lomaviikon Huhmarissa, Polvijärvellä (www.lomakeskushuhmari.com). Lomalla on täysihoito. Omavastuu on aikuisilta 110 euroa/5 vrk, alle 16-vuotiaille lapsille loma on ilmainen. Hakemukset lomalle tulee lähettää mennessä. Lomatukihakemuksia saa liiton keskus- ja aluetoimistoista. Internetistä voi myös tulostaa lomatukihakemuksen: Hakija ei itse voi varata lomaa, vaan se hoidetaan liitosta. Perhelomat ry tekee lopullisen päätöksen lomatuen myöntämisestä. Tukea ei voida myöntää, mikäli olet saanut lomatukea viimeisen 24 kuukauden aikana oman tai puolisosi liiton tai jonkun muun lomajärjestön kautta. Lomatukihakemukset lähetetään Puuliiton jäsenrekisteriin. Osoite on PL 318, Helsinki. Lisätietoja lomista, Arja Jylhä-Ollila tai 14. KURSSIT Kuopion alueen luottamusmiesten jaksaminen ja lakkokoulutus Puuliitto järjestää alueellisen koulutuksen aiheena luottamusmiesten jaksaminen ja lakkokoulutus Varkaudessa Koulutuksessa pohditaan työtaistelutoimenpiteitä sekä sitä, mistä saadaan voimavaroja luottamusmiehille kun työpaikka "menee alta". Erityisesti jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Kuopion alueen (Pohjois-Savo) luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Mikäli kurssille vain mahtuu, voidaan ottaa mukaan myös luottamusmiehiä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kymen alueelta. Puuliitto maksaa osallistujien matkat, majoituksen, ruokailut ja koulutuksen. Ilmoittautumiset mennessä Nina Virtaselle, puh. (09) tai Nuorten ilmaisutaidon kurssi Cumulus Koskikatu Tampereella Viikonlopun aikana tutustutaan liiton nuorisotoimintaan ja nuoriin aktiiveihin eri puolilta Suomea ja opetellaan harjoitusten kautta viestin välittymistä ihmiseltä toiselle. Puheviestinnän kouluttaja Paula Pasanen TSL:stä ja liitosta järjestötoimitsija Asta Holopainen. Liitto korvaa ohjelman ja siihen liittyvät ruokailut, majoituksen ja matkakulut liiton koulutuskäytännön mukaan. Kurssi on tarkoitettu ammattiosastojen nuorisovastaaville, liiton koulutiedottajille ja alle 30-vuotiaille jäsenille. Ilmoittautumiset heti tai viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa puh. (09) Tervetuloa! Veneteollisuuden sekä harja- ja sivellinteollisuuden edunvalvontaviikonloppu Tampere

10 Kohderyhmä: Veneteollisuuden sekä harja- ja sivellinteollisuuden aloilla työskentelevät luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä muut kiinnostuneet. Kurssin sisältö: Perehdytään uusiin työehtosopimusmääräyksiin, paikalliseen sopimiseen sekä muutosturvaan. Pohditaan miten toimitaan lomautustilanteissa, jotka ovat jatkuneet 200 päivää yhdenjaksoisesti. Käydään läpi työsuojelun perusasiat ja käydään keskustelua tasa-arvo-/syrjintäkysymyksistä sekä ikääntyvien työntekijöiden asemasta työpaikalla. Kurssituki: Liitto korvaa osallistuvien jäsenten majoitukset, ruokailut sekä matkakulut liiton matkakulujen korvausohjeen mukaan. Kurssille on vielä paikkoja, ilmoittaudu heti, viimeistään 1.2. (09) Luottamusmiesten peruskurssi Kiljavan opisto Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä. Tavoite: Kurssin tavoitteena on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla. Avainsisältöjä: Luottamusmieheksi kehittyminen Luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki Työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu Paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely Vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta Luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus Kurssituki: SAK/EK -koulutussopimuksen mukainen työnantajan tuen piiriin kuuluva kurssi. Työnantaja maksaa kurssiajalta keskituntiansion mukaista palkkaa sekä 23,32 euroa/päivä ateriakorvausta opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, kurssiaineiston ja matkat. Kurssille haetaan ammattiyhdistysliikkeen kurssihakemuksella. Hakemukset liiton toimistoon välittömästi. Työsuojelun peruskurssi Kiljavan opisto, Jyväskylä Kohderyhmä: Työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimivat. Tavoite: Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja sen merkitys sekä työsuojelutoiminnan organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa. Avainsisältöjä:

11 Työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja hyvinvoinnin merkitys Työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet organisaatioissa, työsuojelun ennakko- ja jälkivalvonta sekä työelämän kehittämismahdollisuudet Työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet Toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset Työn ja työympäristön kuormitustekijät Työsuojelutoiminnan kehittäminen Kurssituki: SAK/EK -koulutussopimuksen mukainen työnantajan tuen piiriin kuuluva kurssi. Työnantaja maksaa kurssiajalta keskituntiansion mukaista palkkaa sekä 23,32 euroa/päivä ateriakorvausta opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, kurssiaineiston ja matkat. Kurssille haetaan ammattiyhdistysliikkeen kurssihakemuksella. Hakemukset liiton toimistoon kuukautta ennen kurssin alkua, helmikuun kurssille välittömästi. Puutarha- ja viheralan edunvalvontaviikonloppu Jyväskylä Kohderyhmä ja sisältö: Toimialoilla työskentelevät jäsenet. Kurssilla tutustutaan uusiin työehtosopimuksiin, pohditaan työelämän pelisääntöjä, kerätään vinkkejä työpaikkojen edunvalvonnan kehittämiseen ja voimia työssä jaksamiseen. Kurssituki: Liitto korvaa osallistuvien jäsenten majoitukset, ruokailut sekä matkakulut liiton matkakulujen korvausohjeen mukaan. Kurssille ilmoittaudutaan liiton toimistoon viimeistään kuukautta ennen kurssia, (09) SÄRMÄN ILMESTYMISAIKATAULU 2010 Numero Aineistopäivä Ilmestymispäivä Kesätauko Tämän tiedotteen liitteenä: Ammattiosastojen kevätkokous kirje, työjärjestys ja kyselylomake (kirjeenvaihtajille)

12 Jäsentapahtumat ja kurssit 2010 (kaikille) Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (kaikille)

JÄSENTAPAHTUMAT JA KURSSIT 2010

JÄSENTAPAHTUMAT JA KURSSIT 2010 1 JÄSENTAPAHTUMAT JA KURSSIT 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO KURSSIKALENTERI... 3 5 TIETOA KURSSEISTA... 6 LIITON JÄRJESTÄMÄ EDUNVALVONTAKOULUTUS... 8 TYÖSUOJELUKOULUTUS... 11 JÄRJESTÖKOULUTUS... 11 NUORTEN TAPAHTUMAT...

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 1 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 2 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 Sähköliiton jäsen, käytä etusi! Tähän esitteeseen on kerätty jäsenetutietosi yhteen nippuun. Näet, mitä saat jäsenkortillasi.

Lisätiedot

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus &Lomat 2012 Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus toi paljon uutta tietoa. Koulutuskalenteri Aikataulut, hakuohjeet, rahoitus 9 tapaa viettää edullinen loma Jäsenedut, lomapaikat, hakuohjeet

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI. www.metalliliitto.fi

TUNNETKO TYÖEHTOSI. www.metalliliitto.fi TUNNETKO TYÖEHTOSI www.metalliliitto.fi Tiedot on päivitetty huhtikuussa 2015. Sisältö Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 4 Tasavertainen kohtelu... 5 Työsopimus... 6 Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Lisätiedot

Rakennusliiton kotisivut: www.rakennusliitto.fi

Rakennusliiton kotisivut: www.rakennusliitto.fi OPAS talotekniikka-alan LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2014-2016 Tämä opas on tarkoitettu talotekniikka-alan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työntekijöiden edustajia koskeva sopimus löytyy

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 9 1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 1 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 Metsäteollisuus ry Puu- ja erityisalojen liitto ry 2 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Asiantuntija

Lisätiedot

OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville

OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2014-2016 Tämä opas on tarkoitettu rakennustuoteteollisuusalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työntekijöiden edustajia koskeva

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU Sisältö TUNNETKO TYÖEHTOSI? Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 1 Tasavertainen kohtelu... 1 Työsopimus... 2 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2007 2009... 3 Kertakorvaus... 3 Yleiskorotus... 3 Työkohtaiset

Lisätiedot

- pääluottamusmies tai joku muu yrityksen tai konsernin työntekijä

- pääluottamusmies tai joku muu yrityksen tai konsernin työntekijä OPAS talotekniikka-alan LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2012-2013 Tämä opas on tarkoitettu talotekniikka-alan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työntekijöiden edustajia koskeva sopimus löytyy

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLI- LIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSE- NYYTESI ON KUNNOSSA. SAAT EDUT ESITTÄMÄLLÄ KORTIN ASIOIDESSASI ETUJA TARJOAVISSA YRITYKSISSÄ.

Lisätiedot

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY Sisällysluettelo Sisällysluettelo ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 IITTALA GROUP

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 1.11.2013 31.10.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 ICT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS YLEMMILLE TOIMIHENKILÖILLE... 5 1 Työehtosopimuksen soveltamisala... 5 2 Sopimuksen

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY/ PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY AMMATTILIITTO PRO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO...

Lisätiedot

Koulutusta edunvalvontaan SIVISTYSTÄ VÄITTELYÄ LÄMPÖÄ LUOVUUTTA INNOSTUSTA OIKEUKSIA VAIHTOEHTOJA IDEOITA IDEOITA MAHDOLLISUUKSIA ROHKEUTTA HUUMORIA LÄMPÖÄ AJATTELUA SEL kouluttaa 2015 2 Sisältö Liiton

Lisätiedot

OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville

OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2012-2013 Tämä opas on tarkoitettu rakennustuoteteollisuusalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työntekijöiden edustajia koskeva

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 6 KUMITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 1.11.2014 31.10.2016 Painopaikka: Jumo Oy, Helsinki 2014 SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 Liite allekirjoituspöytäkirjaan 24.10.2013... 7 YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1..201-30.11.2016 Kemianteollisuus ry Kenkä- ja Nahkateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY/ PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 (85) SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO

Lisätiedot

Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Soveltamisala 4 2 Keskusjärjestösopimukset 4 II TYÖSUHDE 4 3 Työsuhde 4 4 Työsuhteen päättyminen

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2005 30.9.2007. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Toimihenkilöunioni TU

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2005 30.9.2007. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Toimihenkilöunioni TU Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2005 30.9.2007 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Toimihenkilöunioni TU SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 I YLEISET

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYS Sivu Allekirjoituspöytäkirja elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. Jäsennumero Nimi Osasto Liittymisaika liittoon Liittymisaika työttömyyskassaan 1. liitto 1. työttömyyskassa JÄSENEN EDUT 2014 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja

Lisätiedot