HAI HAUKIPUTAAN JA IIN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEEN OSTOPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAI HAUKIPUTAAN JA IIN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEEN OSTOPALVELUT"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ HAI HAUKIPUTAAN JA IIN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEEN OSTOPALVELUT Yleistä Tarjouspyyntö Pyydämme tarjoustanne HAI Haukiputaan ja Iin yritystoiminnan kehittämishankkeen konsultointi- ja koulutuspalveluista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Haukiputaan Kehitys Oy ja Iilaakso Oy toteuttavat yhdessä alueellaan HAI Haukiputaan ja Iin yritystoiminnan kehittämishankkeen (projektikoodi S10134), joka tähtää mikro- ja pk-yritysten kilpailukyvyn, kannattavuuden, kehittymishalun ja kasvun vahvistamiseen. Hanketta hallinnoi Haukiputaan Kehitys Oy (Tilaaja). HAI- hanketta toteutetaan Haukiputaalla ja Iissä ajalla , ja sen rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan TE- keskus, alueen yritykset ja kunnat. Keskeinen osa HAI- hankkeesta sisältää yrityksille yhteistä koulutusta sekä yritys- ja yritysryhmäkohtaista konsultointia liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä tarjouspyyntö koskee sekä HAI- hankkeen että automaattisesti myös muita Tilaajan hankeaikana toteuttamien ja aloittamien hankkeiden koulutus- ja konsultointipalveluja. HAI-hanke on kilpailuttanut aiemmin. Aiemmin solmitut sopimukset ovat edelleen voimassa ilman eri ilmoitusta. Pyydämme tarjousta A) yritysten koulutuksesta ja B) yritys- tai yritysryhmäkohtaisista konsultoinneista.

2 Ehdot Tarjouspyynnön ehdot ovat seuraavat: 1. Tarjous on voimassa hankkeen kestoajan. Hankkeen kestoajan muuttuminen muuttaa vastaavasti ja automaattisesti tarjouksen voimassaoloaikaa ellei palvelun hyväksytty toimittaja (Toimittaja) muuta ilmoita. 2. Mikäli Toimittaja on jo aiemmin tehnyt sopimuksen HAI-hankkeen palveluiden toimittamisesta, ja Toimittaja haluaa nyt jättää uuden tarjouksen, katsotaan Tilaajalle edullisin vaihtoehto voimassaolevaksi. 3. Toimittaja on tietoinen siitä, että Toimittajan tarjouksen hyväksyminen ei tarkoita palvelun tilaamista. Palveluja voidaan tarvittaessa hankkia erikseen myös erillisillä tarjouspyynnöillä. 4. Mikäli Toimittajaksi hyväksytään useammasta asiantuntijasta koostuva yhteisö, pidättää Tilaaja tarpeen vaatiessa oikeuden nimetä hankkeeseen hyväksytyt asiantuntijat. Mikäli Toimittajan hyväksymä asiantuntija vaihtaa yhteisöä, varaa Tilaaja oikeuden käyttää hyväksyttyä asiantuntijaa edelleen ja nimetä uuden yhteisön Toimittajaksi kyseessä olevan asiantuntijan osalta. 5. Tarjouspyynnössä mainittuja palveluja hankitaan yritysten (Asiakas) tarpeiden mukaisesti. Tilaaja tai tämän edustaja arvioi tarpeen ja soveltuvan Toimittajan. 6. Toimittajalta edellytetään toimittamassaan palvelussa hyvää laatutasoa sekä julkisten rahoittajien ja Tilaajan vaatimusten ja ehtojen täyttämistä. 7. Palvelun toteutuneen laatutason määrittelevät Asiakkaat arviointilomakkeella (kouluarvosanat 4-10) tai muulla tavoin sekä Tilaajan edustaja. Hyvän laadun saavuttamiseksi edellytetään vähintään arvosanan 8 saavuttamista koskien palvelun yleisarvosanaa ja palvelun sisältöosiota (tai muulla vastaavalla arviointiperusteella) sekä Tilaajan edustajan hyväksymistä. 8. Tarjouksen aihepiirit voivat liittyä koulutuksen ja konsultoinnin kohdalla seuraaviin osa-alueisiin: Työsuhdejuridiikka Osapuolet voivat yhteisymmärryksessä muokata tilattavan palvelun sisältöä tarpeiden mukaisesti. Tilaaja voi hankkia Toimittajalta palveluita myös muista aihepiireistä. 9. Koulutuspalvelussa Toimittajan tehtäviin kuuluvat mm. koulutusaineiston toimittaminen Tilaajalle hyvissä ajoin ennen koulutustilaisuutta sekä Asiakkaan läsnäolijalistan (henkilön nimi, yritys, ajankohta, käytetty aika, allekirjoitus) pitäminen. Palvelussa koulutustunnin kesto on 45 min.

3 10. Tilaaja hoitaa ensisijaisesti koulutuspalvelun viestinnän elleivät osapuolet muuta sovi. Koulutustilaisuuden mahdollisesti peruuntuessa ei korvausta Toimittajalle suoriteta lukuun ottamatta matkakorvausta, mikäli matka koulutuspaikalle on alkanut ennen peruuntumisilmoitusta, tai muuta korvausta, josta osapuolet ovat kirjallisesti sopineet. Tilaaja pyrkii ilmoittamaan Toimittajalle hyvissä ajoin tilaisuuden peruuntumisesta tai sen mahdollisuudesta. 11. Konsultointipalveluissa Toimittajan tehtäviin kuuluvat mm. Asiakasyrityksessä konsultointiin osallistuneiden Asiakkaan henkilöiden läsnäololistan (henkilön nimi, yritys, ajankohta, tehtävän sisältö, käytetty aika, allekirjoitus) ja sovitun etätyöseurannan (työpäiväkirja) ylläpito sekä konsulttiraportin (vähintään Tilaajan minimivaatimuksen täyttävä, toimitetaan myöhemmin) laatiminen. Edellä mainitut asiakirjat Toimittaja antaa Tilaajalle. Toimittaja sopii pääsääntöisesti palvelun ajankohdan yrityksen kanssa ja vastaa siitä, että osallistujat ovat paikalla. Konsultoinnissa veloitettava tunti on 60 min, ja se koskee asiakkaan kanssa käytettyä aikaa. 12. Koulutus- ja konsultointipalvelujen toimittamisessa sekä asianosaisissa asiakirjoissa tulee lisäksi noudattaa Euroopan Sosiaalirahaston ja sitä edustavien tahojen ohjeita ja määräyksiä ja käytäntöjä. Konsultointipalveluissa Toimittajan tulee noudattaa Konsultoinnin yleisiä sopimusehtoja (PKT-Säätiö 2000). Koulutus- ja konsultointipalveluissa tulee noudattaa alan hyvää toimintatapaa. 13. Koska eri Tuottajien kokonaiskustannus (sis. palkkio, matka- ja muut kulut) vaihtelee, varaa Tilaaja oikeuden muuttaa Asiakkaalta vaadittavaa mahdollista omarahoitusosuutta Tuottajan kokonaiskustannuksen mukaan. 14. Toimittaja pitää Tilaajan tietoisena merkittävistä Asiakkaan asiantuntija-, kehittämis- ja koulutustarpeista, joissa Tilaaja tai hanke voivat tukea Asiakasta. 15. Tarjouksessa on esitettävä seuraavat tiedot ja liitteet a. Tarjoajan nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus b. Yrityksen avaintiedot (perustamisvuosi, omistuspohja, liikevaihto, työntekijämäärä) c. Palvelun toteuttava konsultti tai kouluttaja sekä tämän ansioluettelo d. Palvelun toteuttavan asiantuntijan ammattitaito ja kokemus vastaavan palvelun toimittamisesta (työkokemus, koulutus, muu), referenssit (3 viime vuodelta, asiakasyritysten määrä), asiakasarvioinnit ja myönnetyt mahdolliset sertifikaatit sekä mahdollinen toimialakohtainen erityisosaaminen e. Mitä aihepiiriä ja palvelua (A. Koulutus / B. Konsultointi) tarjous koskee f. Koulutuspalvelujen osalta koulutusohjelman sisältöehdotuksia luokiteltuna tarpeen mukaan 0,5-3 päivän tapahtumiin.

4 g. Palvelun päivä- ja tuntihinta (alv 0 %) sisältäen valmistelun, raportoinnin (konsultointi), palvelun toteuttamisen, kohtuulliset toimistokulut ja tarpeellisten asiakirjojen laatimisen ja toimittamisen. Hinnan tulee olla sama osallistujamäärästä riippumatta. Hintaa voidaan tarkistaa elinkustannusindeksillä, minkä Tuottaja itse huomioi laskutuksessaan. h. Veloitettava koko matkakustannus laskennallisena kohdepaikkakuntana Haukipudas. Matka-aikaa ei korvata. i. Muut kustannukset eriteltynä (esim. kopiointikulut) j. Verovelkatodistus Tarjouksen tulee olla voimassa saakka ja kohdan 1. ehdon mukaisesti. 16. Valitsemme toimeksiannoissa käytettävien kouluttajien ja konsulttien listalle kokonaistaloudellisesti edullisimmat vaihtoehdot. 17. Valinta tehdään koulutuspalvelun osalta kahden valintakriteerin perusteella: a. mikro- ja pk-yritysten tuntemus, osaamisalueen asiantuntemus, koulutuskokemus, referenssit, koulutusohjelman sisältöehdotukset (painoarvo b. kokonaishinta sisältäen tarjoajan ilmoittaman matkakulun (painoarvo 18. Valinta tehdään konsultointipalvelun osalta kahden valintakriteerin perusteella: a. mikro- ja pk-yritysten tuntemus, kokemus vastaavan palvelun toimittamisesta ja referenssit, osaamisalueen asiantuntemus (painoarvo b. kokonaishinta sisältäen tarjoajan ilmoittaman matkakulun (painoarvo 19. Tarjouksen pyytäjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset tai osa niistä tai rajata yksittäisen tarjouksen aihepiiriä, asiakasryhmää tai muuta tekijää. Tarjous, jossa on muutettu tämän tarjouspyynnön ehtoja, käsitellään vastatarjouksena. Maksuehdot Tarjouksenne pyydämme maksuehdolla 14 päivää netto toteutetun tapahtuman ja vaadittujen asiakirjatoimitusten jälkeen. Tarkennuksena konsultointipalveluissa suoritetaan Toimittajalle palkkio hyväksyttyjen raportin sekä läsnäolo- ja etätyöpäiväasiakirjojen toimittamisen jälkeen sekä koulutuspalveluissa hyväksytyn läsnäololistan toimittamisen jälkeen.

5 Laskutus Laskutusosoite: Haukiputaan Kehitys Oy / HAI-hanke, Teollisuustie 1, Haukipudas Laskun (tai sen osan) maksaminen edellyttää, että palvelu (tai sen osa) on hyväksytysti suoritettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun. Laskutuslisää ei hyväksytä. Viivästyskorko Määräaika Mahdollinen viivästyskorkoehto tulee mainita tarjouksessa ja rajoittaa kulloinkin voimassa olevaan Suomen Pankin vahvistamaan viivästyskorkoon. Tarjousten tulee olla perillä viimeistään klo mennessä. Tarjous lähetetään postitse osoitteella: Haukiputaan Kehitys Oy Yrityspalvelut, HAI-hanketarjoukset Teollisuustie Haukipudas Haukiputaalla HAUKIPUTAAN KEHITYS OY Aarno Rantapelkonen toimitusjohtaja Pertti Villanen kehityspäällikkö

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI

TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI Pyydämme tarjoustanne 25.1.2012 mennessä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Airport Concepts- hankkeeseen liittyvästä

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

AIRPORT CONCEPTS- HANKE, A 31794 MARKKINOINTIMATERIAALIT PASSENGER TERMINAL EXPO 2012 MESSUILLE (18.-20.4.2012) WIENIIN

AIRPORT CONCEPTS- HANKE, A 31794 MARKKINOINTIMATERIAALIT PASSENGER TERMINAL EXPO 2012 MESSUILLE (18.-20.4.2012) WIENIIN TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, A 31794 MARKKINOINTIMATERIAALIT PASSENGER TERMINAL EXPO 2012 MESSUILLE (18.-20.4.2012) WIENIIN Pyydämme tarjoustanne 25.1.2012 mennessä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi,

Lisätiedot

Jakelussa mainituille TARJOUSPYYNTÖ 17.7.2008 2317/230/2008

Jakelussa mainituille TARJOUSPYYNTÖ 17.7.2008 2317/230/2008 Jakelussa mainituille TARJOUSPYYNTÖ 17.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ EAKR- JA ESR-TOIMENPIDEOHJELMIEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEKSI JA TIEDOTUSAINEISTON TUOTTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:n asiakkailleen tarjoamiin palveluihin ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti toisin

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot