VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA"

Transkriptio

1 Punainen Risti Ruissalon osasto VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan parhaiten kansainvalisena suojamerkkina. Jokainen vapaaehtoinen on myos Punaisen Ristin maailmanlaajuisen liikkeen nakyva edustaja. Siksi myos vapaaehtoistoiminnalla on pelisaannot. Se on vapaaehtoista palkatonta tojmintaa ja siina toimitaan tavallisen ihmisen taidoin. Tarkeaa on olla luotettava, tasavertainen ja toimia luottamuksellisesti tarvitsijan ehdoin. Punaisen Ristin aatteessa korostuvat inhimillisyys, tasapuolisuusja puolueettomuus. Vapaaehtoisella on oikeuksia seka velvollisuuksia. On hyva myos muistaa etta sinulla on tukenasi suuren jarjeston ihmisetja osaaminen. Punaisen Ristin vapaaehtoistyo on tarkea osa vastaanottokeskuksen toimintaa, se tukee asiakkaiden arkea ja mahdollistaa arvokkaat kontaktit suomalaiseen yhteiskuntaan. Koska Turun vastaanottokeskus on iso asuntola, jossa asukkaita on eri kulttuureista ja olosuhteet laitoismaiset, asettaa tama joitakin erityispiirteita vastaanottokeskuksessa toimimiseen. Nama saannot on tarkoitettu tukemaan vapaaehtoisten toimintaa vastaanottokeskuksessa. Saannot ovat muotoutuneet kaytannon kokemusten myota hyvaksi havaituiksi toimintatavoiksi. Kayttaytyminen vastaanottokeskuksessa Olemme talossa vierailijoita. Vierailuajat Turun vastaanottokeskuksessa ovat paivittain klo 8:00-22:00. Viimeistaan klo 22:00 myos vapaaehtoisten on poistuttava vastaanottokeskuksesta. Nuodatamme vastaanottokeskuksen saantoja ja henkilokunnan ohjeita. Vierailun/ Vuoron/ tilaisuuden lopuksi vapaaehtoiset puhuvat lyhyesti henkilokunnan edustajan kanssa illan kulusta. Asiakkaille ei saa tuoda mitaan tavaraa, syotavaa tai juotavaa, ellei tasta ole erikseen sovittu vastaanottokeskuksen henkilokunnan kanssa. Kunkin Varsinais-Suomen piirin vastaanottokeskuksessa tayttanyt. toimivan on oltava 18-vuotta Vastaanottokeskuksessa toimiminen asettaa joitakin vaatimuksia vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminta ja ystavana toimiminen poikkeavat ammatillisesta tyosta turvapaikanhakijoiden kanssa. Yhteista naille molemmille on asiakkaiden tasapuolinen kohtelu, mika takaa toiminnan uskottavuuden. Tasta syysta esim. seurustelusuhde asiakkaan tai ystavan valilla on este vapaaehtoistoiminnalle vastaanottokeskuksessa. Mikali vastaanottokeskuksessa toimivan vapaaehtoisen ja asiakkaan valille syntyy parisuhde, ei vapaaehtoistoimintaa vastaanottokeskuksessa ole mahdollista jatkaa. Jos vapaaehtoisella on henkilokohtainen suhdejohonkin asiakkaaseen (sukulainen, ystava, tuttava), on hanen tultava asiakkaan omana vieraana vierailuaikaan, ei vapaaehtoisena. Salassapitovelvollisuus Ala kerro ulkopuolisille asukkaiden henkilokohtaisia asioita. Vastaanottokeskuksessa kaytamme asukkaista vain etunimia. Kaikki eivat halua tulla tunnistetuksi. Kaikki muukin mita naetja kuulet asukkaistajaa vain sinun omaan tietoosi. Josjoku asia askarruttaa sinua, voit

2 Punainen Risti Ruissalon osasto keskustella siita henkilokunnan edustajan tai Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilon kanssa. Valokuvaus vastaanottokeskuksessa ei ole suotavaa. Jos kuitenkin haluat kuvata, on asianomaisilta ehdottomasti kysyttava lupa. Mikali aiotjulkaista kuvan, on siita mainittava erikseen, Naissa kysymyksissa kaanny henkilokunnan puoleen. Omasta vapaaehtoistoiminnastasi voit vapaasti kertoa. Ja siita mita vapaaehtoistehtavia osastossa on vastaanottokeskukseen liittyen. Media Jos sinua vapaaehtoisena haastatellaan, voit toki kertoa omasta toiminnastasi. Kaikki selkeasti vastaanottokeskukseen liittyvat kysymykset ohjataan vastaanottokeskuksen johtajalle. Kaikki mediapyynnot on koordinoitu hanen kautta. -En tieda, asiaa t'aytyy kysya vastaanottokeskuksesta, on hyva vastaus. Uskonto ja politiikka Uskontoon ja politiikkaan liittyvat asiat eivat kuulu Punaisen Ristin toimintaan. Kunnioita kunkin omaa vakaumusta alaka tyrkyta omaa mielipidettasi muille. Tilastointi Ryhman / tilaisuuden senhetkinen vetaja kirjaa ylosjokaisesta tilaisuudesta kuinka monta vapaaehtoista ja asukasta on ollut paikalla. Lyhyt kuvaus tapahtuman kulusta on myos toivottava. Vuoden lopussa osaston monikulttuurisuusyhdyshenkilo koostaa tiedotja ne lisataan Punaisen Ristin toimintatilastoon. Kouluttautuminen ja jasenyys Punaisella Ristilla on kattava koulutusohjelma, jota kannattaa hyodyntaa. Kaikkien vapaaehtoisten toivotaan liittyvan jaseneksi ja kayvan Ystava ja vapaaehtoistoiminnan peruskurssin ja sen jalkeen Tulijan tukena ja ystavana taydennyskoulutuksen. Kurssin voi suorittaa joko ennen toiminnan aloittamista tai mahdollisimman pian sen jalkeen, Monikulttuurisuustoiminnan kannalta hyodyllisia kursseja ovatjarjestotoiminnan peruskurssi, humanitaarisen oikeuden kurssi ja henkisen tuen kurssi. Voit myos kouluttautua Punaisen Ristin ohjaajaksi, Promoksi. Kunhan olet toiminutjonkin aikaa aktiivisesti vapaaehtoisena. Koulutuksista saat parhaiten tietoa SPR:n nettisivuilta. Talous Ruissalon osasto on pieni, mika johtaa siihen, etta ryhmien toimintarahat ovat myos pienet. Turun vastaanottokeskuksesta on kuitenkin lupauduttu osallistumaan toiminnasta aiheutuvien materiaalien hankkimiskustannuksiin kohtuullisella summalla. Kaikki kulut on kuitenkin etukateen (!) hyvaksyttava vastaanottokeskuksen henkilokunnan kanssa

3 Punainen Risti Ruissalon osasto Oma turvallisuus On toivottavaa, etta vapaaehtoiset toimisivat mahdollisuuksien mukaan pareittain tai ryhmissa ollessaan vastaanottokeskuksessa, ei mielellaan yksin. Mikali nayttaa silta, etta edessa on uhkaava tilanne, tarkeinta on itse vetaytya pois vaarastaja itmoittaa uhasta vastaanottokeskuksen henkilokunnalle. Lue lisaksi liite terveysasioista. Yhteydenpito Pida saannollisesti yhteytta Ruissalon osaston Moku-ryhmaan, vapaaehtoisten ryhmatapaamiset ovat tahan hyva tapa. Moku-ryhma ja monikulttuurinen toiminta, ruissalo(a)punainenristi.fi (Vaula) Ruissalon osaston nettisivu httd://ruissalo. punainenristi. fi Vastaanottokeskustoiminta: Kuukausiaktiviteetit, vok. ruissalo(a)gmail. com (Tiina) Naistenkerho, naistenkerho. ruissalo(a)gmail. com (Heli) Miestenkerho, miestenkerho. ruissalo(a)gmail. com (Teddy) Laksykerho, laksykerho. ruissalo(a)gmail. com (Kaisa) Vapaaehtoiset voivat kaantya Turun vastaanottokeskuksen henkilokunnan puoleen aina, kun on tarve puhua jostakin vastaanottokeskuksessa tapahtuvasta vapaaehtoistoimintaan liittyvasta asiasta tai jos jokin asia mietityttaa. Avoin yhteydenpito henkilokunnan ja vapaaehtoisten valilla ehkaisee myos vaarinkasitysten syntymista. Vastaanottokeskuksen puolelta yhteyshenkilona toimii: ohjaaja Irma Antonios irma. antonios(a)redcross.fi, (varalla vastaava ohjaaja Heimo Nurmi, heimo. nurmi(a)redcross. fi, ). Akuutit asiat tai muutokset voi ilmoittaa myos vastaanottokeskuksen numeroon , vok. turku(a)redcross. fi Koonnut: Punainen Risti / Spirit-hanke Lahteena: SPR Helsingin ja Uudenmaan piirin ohjeistusta, SPR Paimion osasto, Paimion vastaanottokeskus, SPR Ruissalon osasto, Turun vastaanottokeskus

4 Liite 1. Vapaaehtoisen ter^eys VAPAAEHTOINENVASTAANOTTOKESKUKSESSA Vastaanottokeskuksissa toimivat vapaaehtoiset perehdytetaan SPR:n periaattelsiin, vastaanottokeskuksen toimlntaan, vapaaehtolsten roollln ja vapaaehtoistehtaviin. Vapaaehtoisten terveys Vapaaehtoiset perehdytetaan myos kasi-j'a yskimishygienlaan, erltylsesti kasihygienjasta huolehtimiseen. Hyvalla kasi-ja yskimishygienialla voidaan infektioiden levlamista ehkaista tehokkaasti. Vapaaehtolsia ei rokoteta tai heille ei tehda muita tutkimuksia, mm. keuhkorontgentutkimuksia, mikall vastaanottokeskuksessa ei ole eritylsta terveydellista vaaraa. Aikuiset (tassa vapaaehtoiset) huolehtivat itse, etta heidan perusrokotuksensa ovat kunnossa (polio ja jaykkakouristuskurkkumatsrokotus). MlkSli vastaanottokeskuksen terueydenhuollosta vastaava henkilo harkitsee ja paattaa hepatiitti-rokotteen tarpeellisuudesta ja vapaaehtolnen toimil sellaisen ryhman/asiakkaan kanssa, jolloln tartuntavaara on olemassa, voidaan hepatiittirokote antaa. Talloin suositellaan kaksoisrokotetta Twinrix (A&B, 3 rokotteen sarja). Kustannuksista vastaa talloln vastaanottokeskus. Mikali vastaanottokeskuksessa todetaan esimerkiksi avotuberkuloosia (tb edennyt taudin asteelle, kehittynyt keuhkotuberkuloosiksl ja pesake puhkeaa keuhkoputkeen j'a todetaan yskoksissa), tulee tuona alkana vastaanottokeskuksessa toimineet vapaaehtolset samoin kuin henkilokuntakin ohjata tutkimuksiin ja hoitoon (avotubikontaktitapauksissa yhteys tyoterveyshuoltoon). Vapaaehtoisten perehdytys hygieniakysymyksiin LShtokohta perehdyttamisessa on infektioiden valttaminen; vapaaehtoinen ei tartuta asiakasta tai asiakas vapaaehtolsta. Myos asiakkaita voidaan perehdyttaa ja opastaa hygieniakysymyksissa, jotta he opplvst valttamaan tai levittamaan infektioita (flunssakaudet, ruoanlaitosss kaslhyglenia, tuberkuloosln tarttumlnen).

5 Liite 1. Vapaaehtoisen terveys KSsihygienia Kasihygienialla tarkoitetaan toimenpiteite, joilla pyrltaan vahentamaan infektiolden ja nlita aiheuttavien mjkrobien siirtymista kaslen valltyksella. Naihln kuuluvat mm. kasien pesu, desinfektlo, kgsien ihon hoitoja suojakaslneiden kaytt6 tarvittaessa. Kasin el tule kosketella suutaan, nenaanss tat sllmlaan, sils silrtaa taudln aiheuttajla limakalvollle. Mlkrobeja tarttuu kasiin WC:ssa, ovenkahvoista, kalteista, rahoista jne. Erityisestl kynslen ja sormusten alustat seka tulehtuneet haavat ovat bakteeripesia. Kasien valityksella voimme saada flunssan tai Jonkin muun tulehdussairauden tai voimme levlttaa ruokamyrkytyksla aiheuttavia bakteereita elintarvikkeisiin, Jos emme huolehdi riittavan hyvin kasien pesusta. Kasihygienian merkitys korostuu hoidettaessa sairaita henkiloita tai jos on kosketuksissa rikkinaisen ihon tal/ja erlttelden kanssa. Hyvan kasihygienian lahtokohtana on terve, hoidettu Iho ja lyhyet kynnet. KSdet pestssn aina huolelllsestl vedells ja saippualla. ennen ruoan valmistusta. raa'an broilerin, lihan tai kalan kasittelyn jalkeen (eslm. broilerln kasittely - salmonellavaara, pestaan kadet ennen salaatin tekemista, mulhin ruoka-aineisiln koskemista jne. ) Opetetaan kasihygienia myos asiakkaille, vrt. esim. yhteinen ruoanlaltto vihannesten kasittelyn jalkeen ennen aterian nauttimista AINA wc:ssa kaynnin jalkeen roskapussin tyhjentsmisen jalkeen vauvan vaipan vaihdon jslkeen ysklmisen, aivastamisen tai nlistamisen jalkeen lemmikkielaimen silittamisen JSIkeen, erityisesti jos on laittamassa ruokaa tai tekee jotain, joka vaatli puhtaita kasia Kasien desinfektiointi Vastaanottokeskuksessa on hyva olla kaikkien kaytossa myos kasihuuhdetta, jota voidaan kayttaa tarvlttaessa.

6 Liite 1. Vapaaehtoisen terveys kssihuuhde annostellaan ksmmenelle ( 3-5ml) sormenpaat upotetaan huuhdeliuokseen huuhde levitetaan joka puolelle kasla mulstetaan sormten vsllt ja kssien selkspuolet hierotaan, kunnes kadet ovat kuivat Kasineiden kaytto Kasinelta ksytetasn suojasmaan Ihoa likaantumiselta tai kun kssltellasn verta, eritteitta tai limakalvoja. Yskiminen ja aivastaminen Yskimishygienia on tehokas tapa ehkaista tartuntoja (mm, flunssat, tuberkuloosi). als yski psin toista Ihmista * ^os slnulla el ole nenaliinaa, yski ja aivasta puserosi hihan ylaosaan, Sla kasiisi -., ,. nilsta kertakayttonenaliinaan. lalta ksytetty nenaliina valittomastl rosklin, ala taskuusi. pese aina katesi yskimisen tai aivastamisen jalkeen. kuivaa kadet kertakayttoisellg kasipyyhkeella. sulje hana puhtaita kasia suojaten Keskuksille toimitetaan "huoneen taulut"; Nain peset katesi oikein ja Naln aivastat ]a nilstat oikein

7 Liite 1. Vapaaehtoisen ten/eys Taustatietoa henkllostolle Maahanmuuttajatja tuberkuloosi Tuberkuloosin ilmaantuvuus msahanmuuttajllla on suurimmillaan ensimmsisina maahanmuuton jalkeisina vuosina ja sailyy korkeampana kuln kantavaestbsss. Moniresistentti tuberkuloosl on otettava huomioon CVenaia, Baltia) >. -.,-,-, Miten tuberkuloosin leviaminen voidaan ehkaista vastaanottokeskuksessa? Tuberkuloosl tarttuu Ilmateitse ihmisesta toiseen. Tartuntaa levittaa hengitysteiden tuberkuloosia sairastava henkllo, joka erittaa yskoksisssan niin paljon bakteereita, etta yskos on varjayspositiivinen. Keuhkotuberkuloosi on tartunnan leviamisen kannalta tarkein tautimuoto. Henkilo altistuu tuberkuloosille oleskellessaan samassa sisatilassa tartuttavaa tuberkuloosla ssirastavan potilaan kanssa. Tartuntariskiln vaikuttavat potilaan tartuttsvuus ja yskimistavat, ympsrlstoolosuhteet seks kontaktlen ISheisyys ja tiheys. Suurin tartuntavaara on lahikontakteilla. Tuberkuloosiepailyssa nopea hoitoon Ishettaminen ja hoidon aloitus on tarkeaa. EhkSisy. yskimishygienia. asiakkaan ohjaus. ei turhia kontakteja Tuberkuloosia sairastava voi olla myos olreeton. Yleisolreita ovat laihtuminen, kuumellu, yohikoilu, yleistilan lasku, vesymys, pahoinvointi ja oksentelu. Keuhkotuberkuloosin tyypillisia paikallisoireita ovat pitkittynyt" yska, yskokset, hengenahdistusja rintakipu. Tuberkuloosjn risklr/hmia/riskitekljoita ovat. varjayspostiivisen tuberkuloosipotilaan lahlkontaktit. henkilot, joiden Immuunivaste on heikentynyt muiden sairauksien takia (eritylsesti hiv). paihteiden suurkuluttajat. huumeiden kayttajat, asunnottomat

8 Liite 1. Vapaaehtoisen terveys. matkailu itarajan taakse * maahanmuuttajat maista, jolssa TB ilmaantuvuus on korkea. lakkaat henkllot. sukulaisvierailut Maahanmuuttajan kohdalla kannattaa huomioida. matkareittl, mita kautta tullut. lahtomaan terveydenhuollon taso. sosloekonominen asema ja koulutustaso ' e.r"ten. 16yd6ksia Ba[kanilta ja Afrikssta tulleilta (Tuberkuloosln risklryhmat, , Martlkainen et al.) Yskimishygienia on tehokas tapa ehksista tartunta. usatletoa ja.l'aettavia esittelts "Tuberkuloosi - potllasohje" erl kielllla tulostettavissa nettisivuilla www. filha. fi Hepatiitti A A-hepatiJtti on viruksen (HAV) aiheuttama maksstulehdus. Se on yleinen ns. hygienian maissa. A^hepat",ttl tarttuu vlruspltoisen ulosteen saastuttaman ruoan ja Juomavcdcn va,.ity.l<se!!a'. Tartunnan saattaa saada myos kontaminoitunelden ksslen ^ tyj^.ella k(:lsketustartuntana henkilosta toiseen ja WC-tlloJen kautta. A- hepatiitti saattaa tarttua seksin valityksella, mutta'sen merkrtys seksltautlna on vshsinen. A p.atlltt] on yleenss hyvanlaatuinen tauti, joka ei johda krooniseen hepatiittiin ja maksakirroosiin. KSsihygienia ja ruokailu Mikali sairastunutei noudata hyvsa kasihygieniaa, virus leviga ulosteeseen kosketuksissa olleiden kasien kautta elintarvikkeisiln tai veteen.k vslltyksells tartunta leviss edelleen. -- ~' '""''"', Yp.sen.tarTlatt msn rlj an ja srltyisesti raakojen ayriaisten syomista kannattaa valttaa erityisesti matkalla. LisStietoa mm. hepatlltit, salmonella ym. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettlsjvuilla www. thl. fi

9 LJite 1. Vapaaehtoisen terveys Ihotaudit Syyhy Syyhypunkki on ihmisen loinen, noin 0, 3-0, 4 mm pitka ja tarttuu ihokosketuksessa. Ihmisen ulkopuolella syyhypunkkt el pysty elsmsan, je se menehtyy 2-3 paivassa. Syyhy tarttuu ihokontaktissa. Erityisesti ssngyn ISmmossa punkit ryomlvat ihmisesta toiseen. Tartunta esimerkiksi vuodevaatteiden vslityksellfi on harvinainen. Lapset voivat tartuttaa tolsiaan lelkkiessaan. Syyhya hoidetaan apteekista reseptltta saatavalla permetriinia sisaltavalla voiteella. 30 gramman tuubi riittaa aikuisen kertakasittelyyn. Alle 10- vuotiaille riittaa Vi tuubia. Koko vartalon iho on hoidettava. Huom. permetriinille vastustuskykyinen punkkikanta. Tartunnan torjunta. Uuden tartunnan est miseksl Ihoa vesten olleet vaatteet, petauspatjat ja hiljattain, noin 3 vrk;n aikana ksytosss olleet vuodevaatteet ja pyyhkeet pestaan 60 C pesuohjelmassa.. Vuodeosastolla vaihdetaan muovitettujen patjojen muovit. Patjat, vaatteet, ym. tekstiilit, jotka eivat kesta pesua, pidetaan pois kayt6sta 2-3 vuorokautta. Ne voidaan lalttaa myos pakkaseen vuorokaudeksi (< 0 C) tai 80-asteiseen saunaan kahdeksi tunniksl. Lisatietoa www. terveysportti. fi, potllasohjeet (Duodeclm) paaiai P3at8i on siiveton hyonteinen, joka ottaa ravlntonsa ihmisen verests ja kilnnlttsa salvareet karvolhln. Olrelna ovat kutina ja punoittavat nappylat hluspojassa. Holto Permetrllnl- tai maltionlshampookasittely. Hiukset pestaan huoletllsesti ja shampoon annetaan vaikuttaa 10 minuuttia. Hiukset kuivataanja kammataan tsikammalla kosteina paataln munien poistamlseksi. Hoito uusitaan viikon kuluttua. Raskaana olevien Ja pienten vauvojen hoitamisesta neuvotellaan laakarin kanssa.

10 Liite 1. Vapaaehtoisen terveys Verialtistus Hepat"tt'?-' c_j.shi~virus.. tarttuvatveren. suojaamattoman seksin seka ^±J,)enJa^eulo]en va"tyksd^aytettaessg^si;s^'z. Veriteitse tarttuvattaudit eivat nay paallepsyn. """""'"""" "uu"":"' ' EJ^LysulanJte'.ssah'VI.nja,heP.at!itti c:n tarttumlnen on epgselvaa. Yhtasn ṭ^a'stetartu-nta-a-elmaailmallaoleraportoft":b--hepvt^^^^ on olemassa. S?kkiSantlftti B:n etta h""n osalta voidaan ksynnistas ehkaiseva laakehoito Toimintaohjeetverialtistustilanteessa yena'ti.stust'lant_eessa tarkeata. n poistaa nopeastl iholle tal limakalvollle ^^ln J^a^esihuuhtelu"a'Pesu"aJa/ta^lkoM, ^hja;^" h^hte^, iw,kselta;. Etanolla tai prop^lialkoholte^^ tarkoitettu liuos tuhoaa kyseiset vlrukset muutamassa''minuu utl's^""'" Altistuminen veritartunnalle ensiaputilanteessa Limakalvoroiskelden hoidoksi riittaa runsas veslhuuhtelu. Ni^la,npistotBp^urmassa ihon ja haava"-pl"tadesinfekuo/huuhtelu rlittga pida puristaa tai muuten kssitellg.,va.rmbssa. ye rlal.tlstusti!anteessa tulisi altistuksen lahteen mahdollinen viruskantajuus selvittaa plkaisestj. Sairaanhoitopiireissa on olemassa ohjeet kuinka toimia verialtistustilanteissa.

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

TERVEHEKS KOTIKONSTEIN Itsehoito-opas

TERVEHEKS KOTIKONSTEIN Itsehoito-opas TERVEHEKS KOTIKONSTEIN -opas RAMPE hanke, Pohjois-Karjala 2012 Kansikuva: Viivi 6v Takasivu: Eemeli 6v Tässä oppaassa on esitelty tavallisimpien kotona hoidettavien sairauksien ja niiden oireiden sekä

Lisätiedot

TERVEEKSI KOTIKONSTEIN Omahoito-opas

TERVEEKSI KOTIKONSTEIN Omahoito-opas TERVEEKSI KOTIKONSTEIN -opas Säilytäthän tämän oppaan 3 Tässä oppaassa on esitelty tavallisimpien kotona hoidettavien sairauksien ja niiden oireiden sekä tapaturmien omahoito-ohjeita. Oireiden alkuvaiheessa

Lisätiedot

Sikainfluenssa influenssa A(H1N1) pdm09

Sikainfluenssa influenssa A(H1N1) pdm09 TYÖPAPERI Sikainfluenssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus alkaen vuodesta 2009 27 2013 TYÖPAPERI 27/2013 Tartuntatautiseurannan ja torjunnan osasto Sikainfluenssa influenssa A(H1N1) pdm09

Lisätiedot

Infektiotautien ehkäisy hygieniaohjeistus päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille, kotiperhepäivähoitoon ja perhepuistoihin.

Infektiotautien ehkäisy hygieniaohjeistus päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille, kotiperhepäivähoitoon ja perhepuistoihin. Infektiotautien ehkäisy hygieniaohjeistus päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille, kotiperhepäivähoitoon ja perhepuistoihin. 26.3.2012 Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Infektiotautien tarttuminen... 4 3 Infektiotautien

Lisätiedot

Vinkkejä lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista Perusturvapalvelut Tartuntatautihoitaja Tuija Munne

Vinkkejä lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista Perusturvapalvelut Tartuntatautihoitaja Tuija Munne Matkalle Lähtevälle Vinkkejä lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista Perusturvapalvelut Tartuntatautihoitaja Tuija Munne Vinkkejä matkailijalle lääkkeistä, terveysvaaroista

Lisätiedot

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä):

Lisätiedot

Lukijalle. Esite on suunnattu lapsiperheille, joissa vanhemmalla, nuorella tai lapsella

Lukijalle. Esite on suunnattu lapsiperheille, joissa vanhemmalla, nuorella tai lapsella HIV perheessä Lukijalle Esite on suunnattu lapsiperheille, joissa vanhemmalla, nuorella tai lapsella on hiv-tartunta. Esitteessä käsitellään hivistä puhumista ja tartunnasta kertomista. Tämä esite on tehty

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI SOSIAALITOIMEN PANDEMIASUUNNITELMA 2009

LOVIISAN KAUPUNKI SOSIAALITOIMEN PANDEMIASUUNNITELMA 2009 LOVIISAN KAUPUNKI SOSIAALITOIMEN PANDEMIASUUNNITELMA 2009 1. Suunnitelman perusteet Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Kansallisen varautumissuunnitelman influenssapandemiaa varten (STM:n selvityksiä

Lisätiedot

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Opaslehtinen 1 (25) Tiina Tonteri Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh. (03) 68011 tai (019) 75801 Juttilantie 1 Fax (03) 6801209 tai (019) 7580209 14200

Lisätiedot

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Kansanterveyslaitos 1997 HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Toimittaneet

Lisätiedot

Päiväkodin hygieniatoimenpiteet Kaarinassa

Päiväkodin hygieniatoimenpiteet Kaarinassa Päiväkodin hygieniatoimenpiteet Kaarinassa JOHDANTO Päiväkotihoidossa olevat lapset sairastavat 2,7 kertaisen määrän välikorvatulehduksia ja 1,6 kertaisen määrän ripulitauteja verrattuna kotihoidossa oleviin

Lisätiedot

Elämä hiv-positiivisena

Elämä hiv-positiivisena Elämä hiv-positiivisena LUKIJALLE Tämä esite tarjoaa lukijalleen tietoa elämästä hiv-positiivisena. Esite on tehty yhteistyössä HUS:n Infektiosairauksien poliklinikan ja Hiv-tukikeskuksen kanssa. 2 Miksi

Lisätiedot

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen Hygieniaosaaminen Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ ELINTARVIKEHYGIENIA ON JA MIKSI SITÄ TARVITAAN?... 5 1.1 JOHDANTO... 5 1.2 LAKI... 6 1.3 ELINTARVIKEHUONEISTO... 8 1.4 HELPOSTI PILAANTUVAT

Lisätiedot

ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1902-2 (nid.) ISBN 952-00-1903-0 (PDF) Taitto: AT-julkaisutoimisto Oy Kuvitus: Järvenpään englantilaisen leikkikoulun

ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1902-2 (nid.) ISBN 952-00-1903-0 (PDF) Taitto: AT-julkaisutoimisto Oy Kuvitus: Järvenpään englantilaisen leikkikoulun Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:28 Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa Helsinki 2005 2 ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1902-2 (nid.) ISBN 952-00-1903-0 (PDF) Taitto: AT-julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Ohjeita infektioriskien vähentämiseksi Rauman varhaiskasvatuksessa

Ohjeita infektioriskien vähentämiseksi Rauman varhaiskasvatuksessa Ohjeita infektioriskien vähentämiseksi Rauman varhaiskasvatuksessa Päivitetty 2014 Tämän ohjeistuksen on tehnyt työryhmä (2007): Aaltonen Leena Kartano Riikka Keskitalo Sirke Komminaho Maritta Laaksonen

Lisätiedot

Vinkkejä matkailijalle lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista. Matkalle lähtevälle

Vinkkejä matkailijalle lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista. Matkalle lähtevälle Vinkkejä matkailijalle lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista Matkalle lähtevälle Suomalasista yhä useampi suuntaa matkansa nykyisin muualle kuin Eurooppaan. Länsimainen

Lisätiedot

Suojaa itsesi! PERUSTIETOA SEKSITAUDEISTA

Suojaa itsesi! PERUSTIETOA SEKSITAUDEISTA Suojaa itsesi! PERUSTIETOA SEKSITAUDEISTA Lukijalle Tämä esite tarjoaa lukijalleen tietoa hiv-tartunnasta sekä muista seksiteitse tarttuvista taudeista ja kannustaa hakeutumaan seksitautitesteihin tarvittaessa.

Lisätiedot

Tuberkuloosi. Hengitysliitto Heli ry:n opas

Tuberkuloosi. Hengitysliitto Heli ry:n opas Tuberkuloosi Hengitysliitto Heli ry:n opas Minkälainen sairaus tuberkuloosi on? Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama tartuntatauti, joka ilmenee yleisimmin keuhkoissa. 2 Tuberkuloosi

Lisätiedot

INFLUENSSA A(H1N1) OHJE JÄÄKIEKOSSA

INFLUENSSA A(H1N1) OHJE JÄÄKIEKOSSA Suomen jääkiekkoliitto INFLUENSSA A(H1N1) OHJE JÄÄKIEKOSSA Laatija: MarkkuTuominen CMO YLEISTÄ Maailmalla leviän Influenssa A(H1N1) viruksen oletetaan aiheuttavan epidemian Suomessa seuraavan 3 kuukauden

Lisätiedot

Käsihygienia tietous uutiset

Käsihygienia tietous uutiset Käsihygienia tietous uutiset Tietoja Torkilta käsihygienian ja terveyden parantamiseen päiväkodeissa ja kouluissa Leikkimielinen koulutus parantaa terveyttä Totuus bakteereista Pese ja laula yhdessä Pekka

Lisätiedot

OHJEITA VALMIUSSUUNNITTELUUN VALMIINA AUTTAMAAN! Maahantulovarautumisen opas järjestöille ja seurakunnille

OHJEITA VALMIUSSUUNNITTELUUN VALMIINA AUTTAMAAN! Maahantulovarautumisen opas järjestöille ja seurakunnille OHJEITA VALMIUSSUUNNITTELUUN VALMIINA AUTTAMAAN! Maahantulovarautumisen opas järjestöille ja seurakunnille Sisällysluettelo Johdanto Johdanto 3 2. MITÄ MAAHANTULOVARAUTUMINEN ON 4 3. JÄRJESTÖT VIRANOMAISTEN

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN LEVIÄMISEN EHKÄISY TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ

INFEKTIOIDEN LEVIÄMISEN EHKÄISY TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ INFEKTIOIDEN LEVIÄMISEN EHKÄISY TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ Valtakunnalliset terveydenhoitajapäivät 2011 Tampere Terveydenhoitaja, hygieniahoitaja Minna Nieminen Infektioyksikkö, TAYS, PSHP minna.j.nieminen@pshp.fi

Lisätiedot

HIV ja muut seksitaudit miestenvälisessä seksissä

HIV ja muut seksitaudit miestenvälisessä seksissä HIV ja muut seksitaudit miestenvälisessä seksissä miestenkesken.fi 1 HIV ja muut seksitaudit miestenvälisessä seksissä SISÄLLYSLUETTELO Hivin tartuntatavat 4 Turvallinen seksi 4 Anaaliyhdyntä 5 Suuseksi

Lisätiedot

Minna Barck LASTEN YLEISIMMÄT INFEKTIOTAUDIT OHJAUSMATERIAALI APTEEKIN HENKILÖSTÖLLE

Minna Barck LASTEN YLEISIMMÄT INFEKTIOTAUDIT OHJAUSMATERIAALI APTEEKIN HENKILÖSTÖLLE Minna Barck LASTEN YLEISIMMÄT INFEKTIOTAUDIT OHJAUSMATERIAALI APTEEKIN HENKILÖSTÖLLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012 LASTEN YLEISIMMÄT INFEKTIOTAUDIT OHJAUSMATERIAALI

Lisätiedot

Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen

Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen L a r i M i i k k u l a i n e n SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. RIKOKSISTA TUOMITTUJEN

Lisätiedot

Pekka Reinikainen. auttajan avuksi. Ohjeita vapaaehtoistyössä jaksamiseen

Pekka Reinikainen. auttajan avuksi. Ohjeita vapaaehtoistyössä jaksamiseen Pekka Reinikainen Ohjeita vapaaehtoistyössä jaksamiseen OSAAVA AUTTAJA TUNTEE RAJANSA Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta tarjoaa sinulle monia mahdollisuuksia oppia, osallistua ja tehdä asioita

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

OHJEITA PÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN LASTEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYYN JA HOITOON

OHJEITA PÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN LASTEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYYN JA HOITOON OHJEITA PÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN LASTEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYYN JA HOITOON Tampereen kaupunki Päivähoito Lasten ja nuorten terveyspalvelut 4.7.2007/ph 305 PÄIVÄHOIDON JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUE OALUE PÄIVÄHOIDON

Lisätiedot