Kuljettajan opastusjärjestelmästäkö lisää tuottavuutta puunkorjuuseen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljettajan opastusjärjestelmästäkö lisää tuottavuutta puunkorjuuseen?"

Transkriptio

1 Kuljettajan opastusjärjestelmästäkö lisää tuottavuutta puunkorjuuseen? Kari Väätäinen, Sami Lamminen, Jari Ala- Ilomäki, Matti Sirén ja Antti Asikainen Kannattavat metsänkäsittelyn menetelmät seminaari Lahti

2 Esityksen sisältö Missä mennään maailmalla? Opastukselle tarve koneellisessa puunkorjuussa EffFibre ohjelmahankkeen tuloksia Logging Map tarkka maastomalli hakkuutyön tukena Kohti tehokkaampaa metsäkuljetusta Kulkukelpoisuuskartta hakkuukoneen CANväylältä metsäkuljetuksen tueksi

3 Maantieliikenne Navigaattorit vakiona autoissa Reitinopastuksen lisäksi tullut paikka- ja aikasidonnaista opastusta (liikennetietoja)

4 Maantieliikenne Valvovia, opastavia ja automaattisia sovelluksia (Advanced driver assistance systems) Mukautuva vakionopeussäädin, kaistavahti, törmäyksen esto järjestelmä, älykäs ajonopeuden säätö, apunäkö pimeälle, mukautuva valonsäätö, automaattinen pysäköintio, liikennemerkkien tunnistuskatvealueen havainnointi, kuljettajan vireystilan tunnistus Suuri määrä tutkimusta ja kehitystyötä kehityksen taustalla Voidaanko muiden toimialojen kehitystyötä hyödyntää koneellisessa puunkorjuussa?

5 Maantieliikenne Googlen tietokoneohjattu auto Lupa ajaa liikenteessä Nevadassa Jo 0,5 milj. km ilman kolareita Autojen katoille on asennettu laseretäisyysmittari, joka tuottaa yksityiskohtaisen 3Dkartan ympäristöstä. Lisäksi videokameroita ja tutkia

6 Navigointi- ja reittisovellukset % kustannussäästöjä menetelmän käyttöönotosta alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna Tyypillisiä optimoinnin parametreja: optimointikriteeri (matka, aika, kustannukset, täyttöaste jne.), etäisyys- ja nopeusyksiköt, kuljettajien työvuorojen ja taukojen pituudet, tunti- ja ylityökorvaukset, varastojen, varikkojen, terminaalien aukioloajat, suunnitteluperiodin pituus, työpäivien alkamis- ja päättymisajat ja mahdolliset optimointialgoritmille annetut parametrit, kuten esimerkiksi laskenta-ajan maksimipituus (Bräysy ja Porkka 2007, Nakari ym. 2007)

7 Onko järjestelmille tarvetta puunkorjuussa? Puunkorjuuyrittäjien mielipiteet heitä koskettavista ongelmakohdista koneellisen puunkorjuun tehokkaassa ja laadukkaassa toteuttamisessa. (Ylimäki ym. 2012; Keskimäärin kokenut kuljettaja 2,5 kertaa kokematonta tuottavampi Oppimisaika ksm. 15,6 kk (3-60 kk)

8 Onko järjestelmille tarvetta puunkorjuussa? Opastuksen tarve lähikuljetuksessa eri vastaajaryhmillä, kymmenen tarpeellisinta kohtaa. Vastaajaryhmien keskiarvot. (Ylimäki ym. 2012;

9 Tutkimus- ja kehitystyön tuloksia EffFibre hankkeessa

10 Logging Map -karttaopaste Logging Map tarkkaan maasto- ja puustomalliin perustuva karttaopaste puunkorjuuseen Tarkka karttatieto kuljettajan tukena maastoltaan vaikeissa korjuuolosuhteissa Testausympäristönä toimi Esrin ArcGis explorer-ohjelma Demonstraatiot (3 leimikkoa, 2 kuljettajaa) Rautavaaralla Metsähallituksen mailla Laserkeilausaineisto Metsähallitukselta

11 Kuormatraktorin Rinteen nousukyky: -Moottorin teho -Pyörien luisto liikkuvuusrajoitteet Uran sivukaltevuus: -Kaatumisvaara -Reunapuiden vahingoittuminen α 20, 20 ~35% α α β α 10, 10 ~15% β=? Ajouran mutka rinteessä: -Kaatumisvaara; Kuorman painopiste tyhjän päällä!

12 Lisäinformaatiota kuljettajalle Maaston korkeusmallin perusteella on mahdollista laskea ja esittää mm.: Vinovalovarjostettu kuva maastonmuodoista korkeusvaihtelua värein Tarkat korkeuskäyrät halutuilla korkeusväleillä Rinnekaltevuudet luokittain tai jatkuvana pintana Rinteet ilmansuunnan tai ajosuunnan mukaan

13 Kohde 1 Marraskuun demokohteet Kohde

14 Marraskuun demokohteet Kohde 1 Kohde 2

15 Demonstraatiot Rautavaaralla tammikuussa

16

17

18 . Image: Metla/Jari Ala-Ilomäki

19 Kohde 1. Kuvat: Metla/Jari Ala-Ilomäki

20 Puustotietoa Pohjapinta-ala Tarvittava harvennusvoimakkuus 20

21 Konseptin tuomat hyödyt Kuljettajapalaute Ajourien suunnittelu on helpompaa maastoltaan vaativilla kohteilla Karttanäkymästä saa hyvin käsityksen maaston kulkukelpoisuudesta Puustovaihtelun kuvauksesta näkee vähäpuustoiset ja puuttomat kohdat, mikä voidaan ottaa huomioon ajourien sijoitteluun Enemmän aikaa tuottavaan työhön; ei tarvitse jalkautua tutkimaan maaston muotoja Perinteinen karttapohja suurpiirteinen ja epätarkka eihän tästä saa oikein mitään apua Apu erityisesti olosuhteissa, jolloin heikko näkyväisyys

22 Kulkukelpoisuuskartta - tutkimukset

23 Kulkukelpoisuuden määritys kuormatraktorille - pääperiaatteet Hakkuukoneen kulkuvastus mitataan koneen CANväylätiedosta, josta määritetään kohteelle kulkukelpoisuuskartta: Vakionopeudella tasaisella maalla voimansiirrossa käytetty moottorin tuottama voima kulutetaan liikevastuksen voittamiseen Liikevastus riippuu pääosin renkaan uppoumasta Renkaan uppouma riippuu maaperän kantavuudesta ja siihen kohdistuneesta kuormituksesta Kulutettu voima havaitaan CAN-bus väylältä Moottorin ja voimansiirron hydrauliikan tunnuksia Maanopeus ja kaltevuus tarkentavina tunnuksina

24 Maaperän leikkauslujuuden ja ajouran muodostumisen yhtäläisyys - maastotestit

25 Kulkukelpoisuuden määritys testiradalla Coeff. of net traction = (tractive force - motion resistance) : vehicle weigth

26 Kulkukelpoisuuskartan hyödynnettävyys Ohjelman avulla ennuste voitaisiin laskea hakkuukoneen monitorointitietojen avulla Opastaa kartalla kuljettajalle huonosti kantavat kohdat Vähentää maaperävaurioita ja kiinnijäämisiä Parantaa korjuun tuottavuutta Apu kokonaisvaltaisessa puutavaran ajon reitityksessä # # #

27 Opastusta metsäkuljetuksen tehostamiseksi

28 Opastusta metsäkuljetuksen tehostamiseksi Puutavaran ajon suunnittelu ja toteutus on palapeliä, jossa ratkaisevana tekijänä on kuormaustavan valinta Puutavaran metsäkuljetuksessa on havaittu kuljettajien välillä suuriakin eroja, vaikka eroja ei ilmene itse kuormaintyöskentelyssä. Kuljettajan osaamisella suunnitella ja toteuttaa puutavaran ajo metsästä tienvarsivarastolle on suuri merkitys Kuljettajien erot kasvavat vaikeissa olosuhteissa; paljon puutavaralajeja, harvennuskohteet, ajouralenkit pitkiä

29 Opastusta metsäkuljetuksen tehostamiseksi Tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymyksiin: Ovatko perinteiset parhaat käytännöt metsäkuljetuksessa voimassa, kun puutavaralajimäärä on suuri? Millaiset kuormanhaku-, kuormantäyttö- ja purkutekniikat ovat tehokkaita puutavaran metsäkuljetuksessa esimerkkiharvennuskohteella? Voidaanko monilajikuormiin ja ajomatkaa minimoivaan työtekniikkaan perustuvalla menetelmällä parantaa metsäkuljetuksen kokonaistulosta? Parantaako karttanäyttöopastus ajamattomista puutavaralajikasoista kuljettajan ajosuoritetta?

30 Puutavaralajien jakautuminen esimerkkileimikolla

31 Toteutuneet kuormanajot ensimmäisellä ajouralenkillä kokenut kuormatraktorin kuljettaja 1. kuorma 2. kuorma 3. kuorma 4. kuorma 31

32 Kuormausajon määrää minimoiva ajotekniikka (laskennallinen, kuljettajalta mitatuilla ajanmenekeillä laskettu). Periaate: sekakuormia perustasoa enemmän, peruuttaessa vähemmistöpuulajeja kyytiin, kuitenkin kerroksittain) 4. kuorma 3. kuorma 2. kuorma 1. kuorma B. A. C. D. 32

33 Tehokkaan ajotekniikan tuomat hyödyt (koko työmaa, VRP-optimointi) Ajallinen säästö 4,4 % Polttoaineen säästö 6,8 % Etu bruttotonnikilometreissä 13,3 % Etu ajomatkassa 1498 m 16,6 % Säästö ajoajassa 30,2 min 18,5 % Purkuajan kasvu 11,8 min 14,4 %

34 Millaiset kuljettajaerot todella ovat identtisissä olosuhteissa?? Tutkimustyökaluna Ponsse ajokonepeli Korjuukohde, ajonopeudet, kuormaimen nopeudet sekä kuormataakan käsittelyajat olivat samat kaikille kuljettajille Erot syntyivät pelkästään kuormanajotapojen eroista

35 Alustavia tuloksia - ajokonepeli Kokonaisajomäärät leimikolla: Erot vaihteluvälillä: 20,1 % (ero pienimpään arvoon) 1680 metriä Vrt. Taivaljärvi case: Ero toteutuneen ja laskennallisen optimin välillä: 16,6 % metriä Huom! Tutkijasuoritteessa käytettiin soveltuvin osin ajomäärää minimoivaa ajotekniikkaa, jossa kuormausajon aikana peruuttaen kuormattiin vähemmistöpuutavaralajia pohjalle ja ajosuunnan vaihdon jälkeen enemmistöä päälle.

36 Alustavia tuloksia Tarkasteluja kuormatasolla

37 Tuloksia Tarkasteluja kuormatasolla

38 Tuloksia Kuormaustapojen vaikutus tuottavuuteen Monilajikuorma Sekakuorma Kerroksittainen Pystysuuntainen

39 Päätelmiä ajokonetutkimuksesta Tarkasta PTL-sijaintitiedoista ja suunnitteluun vapaasti varatusta ajasta huolimatta erot suoritteiden välillä olivat suuria Laaja kirjo erilaisia ajo- ja kuormaustapoja kuljettajien välillä Ajomäärää minimoivan ajotavan käyttöönotto järkevää usean puutavaralajin harvennuskohteilla, mutta vaatii opastusta

40 Kuljettajaa opastavien järjestelmien hyötyjä puunkorjuussa Logging Map karttaopaste helpottaa ajourien suunnittelua ja reittiopastus kulkukelpoisuuskartan tukemana tehostaa metsäkuljetusta Hakkuun ja erityisesti metsäkuljetuksen tuottavuuden kasvu, Työturvallisuuden paraneminen, Enemmän aikaa tuottavaan työhön, Parantaa kokemattomien kuljettajien, mutta myös kokeneiden työsuoritusta

41 Hankkeessa mukana: Ponsse Oyj Metsä Group Oyj Metsähallitus Motoajo Oy Creanex Oy Ammattiopisto Valtimo

42

43 Kiitoksia mielenkiinnosta!

Kuljettajaa opastavat älykkäät järjestelmät ja niiden käyttö koneellisessa puunkorjuussa

Kuljettajaa opastavat älykkäät järjestelmät ja niiden käyttö koneellisessa puunkorjuussa Kuljettajaa opastavat älykkäät järjestelmät ja niiden käyttö koneellisessa puunkorjuussa Kari Väätäinen, Tanja Ikonen, Jari Ala-Ilomäki, Matti Sirén, Sami Lamminen ja Antti Asikainen www.metla.fi Metlan

Lisätiedot

Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena

Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena Metsätehon raportti 226 29.11.2013 Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena EffFibre-loppuraportti Tapio Räsänen Jarmo Hämäläinen Sami Lamminen Harri Lindeman Mika Salmi Kari Väätäinen ISSN 1796-2374

Lisätiedot

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Maastokoulutus Miehikkälä 2014 Kasvatushakkuut Kasvatushakkuun vaihtoehtoiset toteuttamistavat A Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus: Ala- ja yläharvennukset (alaharvennus

Lisätiedot

Metsänhoidon muutokset ja ilmasto haastavat puunkorjuun

Metsänhoidon muutokset ja ilmasto haastavat puunkorjuun Metsänhoidon muutokset ja ilmasto haastavat puunkorjuun Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) -tutkimus ja kehittämisohjelman loppuseminaari Matti Sirén, Jari Ala-Ilomäki, Kari Väätäinen

Lisätiedot

Nykykalustolla turvemaiden puunkorjuuseen

Nykykalustolla turvemaiden puunkorjuuseen ISBN 978-951-40-2100-8 (PDF) ISSN 1795-150X Nykykalustolla turvemaiden puunkorjuuseen Hannu Airavaara, Jari Ala-Ilomäki, Tore Högnäs ja Matti Sirén www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of

Lisätiedot

Kantojen noston ja metsäkuljetuksen tuottavuus

Kantojen noston ja metsäkuljetuksen tuottavuus ISBN 978-951-40-2033-9 (PDF) ISSN 1795-150X Kantojen noston ja metsäkuljetuksen tuottavuus Juha Laitila, Antti Ala-Fossi, Tomi Vartiamäki, Tapio Ranta ja Antti Asikainen www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun

Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun ISBN 978-951-40-2299-9 (PDF) ISSN 1795-150X Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun Laserkeilaus- ja paikkatietoaineistojen hyödyntämismahdollisuudet turvemaaleimikon ennakkosuunnittelussa Maarit Haavisto,

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA 1 Esipuhe Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset. Puulle ja metsäteollisuuden tuotteille on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Tela-alustainen kaivukone hakkuukoneena

Tela-alustainen kaivukone hakkuukoneena Metsätehon raportti 199 26.4.2007 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Tela-alustainen kaivukone hakkuukoneena Jouni Bergroth Kalle Kärhä Teijo Palander Sirkka Keskinen Metsäteho Oy

Lisätiedot

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04847-11 Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Kimmo Erkkilä, Petri Laine, Matti Ahtiainen, Nils-Olof Nylund, Paula

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus

Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus Osku Kaijalainen puh : +358-9-451 5706 Autotekniikan laboratorio Tutkija osku.kaijalainen@hut.fi Tommi

Lisätiedot

Hybridibussit - kokemuksia käyttöönotosta, liikennöinnistä ja energiankulutuksesta

Hybridibussit - kokemuksia käyttöönotosta, liikennöinnistä ja energiankulutuksesta Heikki Liimatainen, Pasi Metsäpuro, Markku Ikonen, Rami Wahlsten & Antti Lajunen Hybridibussit - kokemuksia käyttöönotosta, liikennöinnistä ja energiankulutuksesta 2 Kansikuva: Risto Leino ISBN 978-952-15-3250-4

Lisätiedot

Runkopankin käyttösovellukset

Runkopankin käyttösovellukset Metsätehon raportti 180 25.8.2004 Rajoitettu jakelu A. Ahlström Osakeyhtiö Koskitukki Oy Metsäliitto Osuuskunta Metsäteollisuus ry Pölkky Oy Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Vapo Timber Oy Runkopankin käyttösovellukset

Lisätiedot

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 PROJEKTIRAPORTTI VTT-R-03125-06 27.03.2006 RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 Kirjoittajat Toimittanut Nils-Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio

Lisätiedot

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Metsätehon raportti 148 19.5.2003 Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko Örn Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko

Lisätiedot

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy Jarmo Hämäläinen, Markus Holopainen, Jari Hynynen, Jorma Jyrkilä, Pekka T. Rajala, Risto Ritala, Tapio Räsänen ja Arto Visala Perusteita seuraavan sukupolven metsävarajärjestelmälle Forest Big Data -hanke

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 ISBN 951-40-1960-1 ISSN 1795-150X Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 Antti Asikainen, Antti Ala-Fossi, Arto Visala ja Päivi Pulkkinen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 1/2013. Asiakaslehti. CityEngine apuna kaavoituksessa 12. ArcGISillä tehty karttoja Marsista

Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 1/2013. Asiakaslehti. CityEngine apuna kaavoituksessa 12. ArcGISillä tehty karttoja Marsista Asiakaslehti CityEngine apuna kaavoituksessa 12 Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä ArcGISillä tehty karttoja Marsista 31 Kuljetussuunnitteluun

Lisätiedot

Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa

Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa ISBN 978-951-40-2245-6 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa Tanja Ihalainen & Anssi Niskanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia

Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia Taloudellinen traktori Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia Traktorin teho, vääntömomentti ja polttoaineen kulutus Traktorin teho on helpointa mitata voimanottoakselilta, koska moottoria ei

Lisätiedot

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä 2/08 Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä SISÄLTÖ 9 10 12 14 18 19 20 24 25 26 Paikkatietoprojektin hyödyistä mitattavia Projektitoimituksia vahvalla osaamisella Paikkatieto palvelemaan kuntien

Lisätiedot

Kokopuun korjuu nuorista metsistä

Kokopuun korjuu nuorista metsistä Metsätehon raportti 193 12.9.2006 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kalle Kärhä Sirkka Keskinen Reima Liikkanen Jarmo Lindroos Metsäteho Oy PL

Lisätiedot

Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE. Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen

Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE. Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen Kevyet koneet metsänhoidossa Opas metsänomistajalle Kirjoittajat: Miikka Parviainen,

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

PONSSE NEWS EHDOILLA KULJETTAJAN. »2015«s 1/2014 LOGISTIIKKAKESKUS HARVESTERIPÄÄT UUTEEN KOKOLUOKKAAN UUDISTETTU 9PONSSE BEAR

PONSSE NEWS EHDOILLA KULJETTAJAN. »2015«s 1/2014 LOGISTIIKKAKESKUS HARVESTERIPÄÄT UUTEEN KOKOLUOKKAAN UUDISTETTU 9PONSSE BEAR PONSSE NEWS TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ 1/2014»2015«s p o nsse e r e i s KULJETTAJAN EHDOILLA UUDISTETTU 9PONSSE BEAR 14 IISALMEN HARVESTERIPÄÄT UUTEEN KOKOLUOKKAAN 40 UUSI LOGISTIIKKAKESKUS PONSSE

Lisätiedot

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 www.ponsse.com 2 Ponsse 2005 PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Ponsse lyhyesti Ponsse Oyj kehittää, valmistaa ja markkinoi tavaralajimenetelmän metsäkoneita ja puunkorjuuseen

Lisätiedot

Traktorit ja työkoneet Jukka Ahokas

Traktorit ja työkoneet Jukka Ahokas Traktorit ja työkoneet Jukka Ahokas 1 Sisältö 1 Traktorimoottorit 4 1.1 Traktorimoottorit......................................... 4 1.2 Moottorin polttoainetalous.................................... 5

Lisätiedot