Lääkettä ammatinvalintaan SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkettä ammatinvalintaan SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto"

Transkriptio

1 Lääkettä ammatinvalintaan SOTE Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

2 Sosiaali- ja terveysalan koulutus alueen hyvinvointia tukemassa Opisto tarjoaa mahdollisuuden hankkia ammatin tai vahvistaa osaamista arvostetulla sosiaali- ja terveysalalla. Opistolla on tarjolla nuorille ja aikuisille työelämälähtöistä lähihoitajakoulutusta. Aikuisille on vaihtoehtona myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ammattitaidon vahvistamiseksi tai jopa alan vaihtamiseksi. Jo ammatin hankkineet voivat täydentää, päivittää ja syventää osaamista erilaisissa lisä- ja täydennyskoulutuksissa. Räätälöimme myös erilaisille työyhteisöille heidän tarpeita vastaavia täsmäkoulutuksia. Opistomme mahdollistaa myös kansainvälisten valmiuksien parantamisen erilaisilla työelämäjaksoilla. Opintojen aikana voi turvallisella tavalla harjaannuttaa kielitaitoa ja kokeilla, onko työ ulkomailla sovelias vaihtoehto. Vaihtomahdollisuuksia on runsaasti lähimaissa ja kauempanakin. Vuosittain opistossamme opiskelee yli 1000 henkilöä eri koulutusmuodoissa. Koska haluamme palvella koko Keski- Pohjanmaan aluetta kattavasti, lähihoitajaryhmiä on käynnissä paikallisesti tällä hetkellä myös Pietarsaaressa, Kaustisella, Kannuksessa ja Perhossa. Opiston lisäksi Terveystien tiloissa toimii Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö ja tilojamme hyödyntävät säännöllisesti myös muut alueen hyvinvointipalveluja tuottavat toimijat. Toivomme kohtaavamme Sinut opistollamme! 2

3 LÄHIHOITAJA Nuorten ammatillinen perustutkinto Lähihoitajan tutkinnon voi suorittaa suoraan peruskoulun jälkeen tai muun toisen asteen tutkinnon suoritettuaan. Koulutukseen hakeudutaan yhteishaussa. Hakijoille järjestetään soveltuvuustestit keväisin. Soveltuvuuskokeessa pisteet lisätään kaikille aloille yhteisiin hakupisteisiin. Opiskelupaikan saaminen edellyttää hakijalta lääkärintodistusta, jolla varmistetaan alalle opiskelemiseen ja työskentelemiseen soveltuva terveys. Nuorten perustutkintoon johtava koulutus koostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista, ammattitaitoa täydentävistä ja vapaasti valittavista opinnoista. Tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Opintoihin liittyy teoriaopintoja sekä työssäoppimista, jota opintoihin liittyy koulutusohjelmasta riippuen ov. Lähihoitajan tutkintoon liittyy ammatillisia opintoja ov riippuen opiskelijan valitsemasta koulutusmuodosta. Kaikille pakollisia ammatillisia opintoja ovat: - kasvun tukeminen ja ohjaus - hoito ja huolenpito - kuntoutumisen tukeminen. Näiden opintojen jälkeen edetään valinnaiseen koulutusohjelmaan sekä valinnaiseen tutkinnon osaan. Keskeisen osaamisen opiskelija osoittaa ammattiosaamisen näytössä. Tästä esitteestä löydät tarkempaa kuvausta koulutuksen rakenteesta ja muun muassa koulutusohjelmien sisällöistä ja työskentelyympäristöistä. Koulutusohjelman valinnan ohjaus tapahtuu opintojen aikana ja voi sisältää erillisen arviointitestin. Hakeminen nuorten koulutukseen yhteishaussa maaliskuussa. Hakusivusto: Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Pk-pohjainen suomenkielinen (3 vuotta) Pk-pohjainen kaksikielinen (3 vuotta) Pk-pohjainen ammattilukio (4 vuotta) Lukio/ammatillinen tutkinto pohjakoulutuksena (2 vuotta) Peruskoulupohjainen koulutus Tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa jonka suorittaminen kestää kolme (3) vuotta. Sinulla on mahdollisuus valita muiden ammatillisten opistojen perustutkintojen opintoja tai kursseja lukiosta osana opintojasi. Kaksikielinen koulutus Kaksikielisessä ryhmässä opiskelu etenee samojen vaatimusten mukaan kuin suomenkielinen peruskoulupohjainen koulutus. Haluamme tarjota kuitenkin Sinulle mahdollisuuden kehittää toista kotimaista kieltä opintojen aikana. Opetusta toteutetaan suomen ja ruotsin kielellä. Lisäksi työssäoppimisjaksot toimivat erinomaisesti kielitaidon vahvistamisen tukena. Valinnaisessa tutkinnon osassa ryhmä jakautuu eri koulutusohjelmiin, joissa opiskelukielenä on suomi. Kirjallisia tehtäviä voit tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi. Ammattilukio Ammattilukiossa suoritetaan vähintään 80 opintoviikkoa ammatillisia opintoja ja lukio-opintoja tulee suorittaa vähintään 48 kurssia. Opiskelun kestoksi muodostuu keskimäärin neljä (4) vuotta. Ammattilukion suoritettua saat lähihoitajatutkinnon sekä lukion päättötodistuksen. Samalla on mahdollisuus kirjoittaa myös ylioppilaaksi. Yo-pohjainen koulutus Aikaisemmin toisen asteen tutkinnon suorittaneet (lukio tai toinen ammatillinen perustutkinto) huomioidaan lähihoitajaopinnoissa siten, että tutkinnon suorittamisaika lyhenee kahteen (2) vuoteen. Aikaisemmista opinnoista tunnustetaan ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov ja vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov. Ammatillisia opintoja jää suoritettavaksi 80 ov. Yo-pohjaisessa koulutuksessa suositaan opiskelumenetelmänä muita ryhmiä enemmän verkko-oppimista. Nuorten koulutus 3

4 Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote Terveydentilavaatimukset Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa jos ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla: sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Oppilaitos voi pyytää selvityksen terveydentilasta myös opiskelijaksi ottamisen jälkeen, jos on syntynyt epäily siitä, että terveydentila ei riitä opiskeluun ja alan työtehtäviin. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa sellaisissa tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökulman vuoksi perusteltua. Rikostaustaote lähtien alaikäisten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote, jonka saa oikeusrekisterikeskuksesta. Oppilaitos pyytää rikostaustaotteen opintojen alussa. Ote on opiskelijalle maksuton. Tällä varmennetaan, ettei opiskelijan taustalla ole seksuaalirikoksia, henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tai vakavaa huumausainerikosta. Huom! Rikostaustaotetta tilatessa on tärkeää mainita tehtävä, jota varten se tilataan: Työssäoppimisjakso lasten ja nuorten parissa. Jos tämä tieto puuttuu, rikostaustaotehakemus hylätään Oikeusrekisterikeskuksessa. 4

5 LÄHIHOITAJAN NÄYTTÖTUTKINTO Tutkinnon suorittaminen Aikuiset suorittavat lähihoitajatutkinnon pääsääntöisesti näyttötutkintona. Näyttötutkinto suoritetaan työelämässä järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa tekemällä lähihoitajan työtä. Tutkintoon kuuluu viisi tutkinnon osaa: Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito, Kuntoutumisen tukeminen, yksi pakollinen osaamisala ja valinnainen tutkinnon osa. Osaamisalojen työympäristöistä löytyy lisää tietoa esitteen seuraavilta sivuilta. Tutkinnon suorittajaa ohjataan hakeutumaan hänelle parhaiten soveltuvaan osaamisalaan. Aikuinen voi suorittaa tutkinnon myös ammatillisena peruskoulutuksena, jolloin tutkinnon muodostuminen ja opinnot ovat samat kuin nuorilla (Ks. kohta Nuorten koulutus.) Oppisopimuskoulutus Lähihoitajatutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Lähtökohtana on, että koulutuksen sekä alalle soveltuvuus testataan soveltuvuuskokeessa ja lisäksi koulutukseen hakeutuja hankkii itselleen työpaikan, jossa voi työtä tekemällä opiskella tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Sopimus perustuu vähintään määräaikaiseen työsopimukseen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, josta ilmenee tietopuolisten ja työpaikalla tapahtuvien opintojen laajuus. Mikäli olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, ota yhteyttä alueesi oppisopimustoimistoon. Valmistava koulutus Lähihoitajan näyttötutkinnon suorittaminen edellyttää osallistumista valmistavaan koulutukseen. Laajuus on vähintään 80 ov (kesto noin 2-2,5 vuotta) henkilöillä, joilla ei ole alan aikaisempaa tutkintoa. Opinnot järjestetään monimuotoisesti lähi- etä- ja itsenäisinä opiskeluna pääsääntöisesti päiväopiskeluna. Henkilökohtainen suunnitelma Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma sekä tutkinnon että valmistavan koulutuksen opintojen suorittamiseksi. Siinä huomioidaan tutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen. Alan aikaisempi tutkinto vähentää valmistavaa koulutusta. Pääsyvaatimukset aikuiskoulutuksessa Pääsääntöisesti valituilta edellytetään 25 vuoden ikää vuotias voi tulla valituksi vain siinä tapauksessa, että hänellä on jo alan työkokemusta. Koulutukseen ja alalle soveltuvuus testataan soveltuvuuskokeessa (sisältää myös soveltuvan terveydentilan arvioinnin). Haku aikuiskoulutukseen Haku aikuiskoulutukseen tapahtuu suoraan oppilaitokseen. Hakulomakkeita saa opintotoimistosta ja www-sivuilta: -> Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Seuraa ilmoittelua paikallislehdissä ja verkkosivuilla. Paikallisia ryhmiä voidaan tarjota eri kuntien alueilla. Aikuiskoulutus 5

6 Lähihoitajan valinnaiset koulutusohjelmat/osaamisalat Ensihoito Ensihoidon valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä perustason ensihoitotehtävissä ambulanssissa, päivystyspoliklinikalla, kirurgianpoliklinikalla. Opintoihin vaaditaan 18-vuoden ikä ja B-ajokortti. Kuntoutus Kuntoutuksen valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen tehtävissä kotihoidon työpaikoissa, palvelukeskuksissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja kuntoutumisyksiköissä. Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä lasten päivähoidossa, kotihoidossa, lastensuojelun avo- ja laitospaikoissa, sairaalan lastenosastoilla, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä. Mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja päihdetyön valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä asumisyksiköissä, kuntoutuskodeissa, kotihoidossa, päihdetyön kuntoutusyksiköissä, päivätoimintakeskuksissa, psykiatrisissa sairaaloissa, nuorisoasemilla, vastaanottokodeissa ja perhekodeissa. Sairaanhoito ja huolenpito Sairaanhoidon ja huolenpidon valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä terveyskeskusten vuodeosastoilla, vastaanotoilla ja erikoissairaanhoidon yksiköissä sekä kotihoidossa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Vammaistyö Vammaistyön valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä muun muassa kehitysvammaisten, aistivammaisten tai muulla tavalla vammautuneiden ja pitkäaikaissairaiden asumisyksiköissä, palvelutaloissa, perhekodeissa, opetuksessa, laitoshoidossa, työ- ja toimintakeskuksissa ja tuetun työn parissa. Vanhustyö Vanhustyön valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja saa valmiudet työskennellä kotihoidossa, päiväkeskuksissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, vanhainkodeissa, dementiayksiköissä, asumispalveluyksiköissä ja palvelutaloissa. 6

7 Tutkinnon rakenne SOSIAALI JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja 80 ov (120) Ammatilliset tutkinnon osat (90 ov) Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 29 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat (50 ov) Kasvun tukeminen ja ohjaus (15 ov) Hoito ja huolenpito (20 ov) Kuntoutumisen tukeminen (15 ov) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (10 ov) ks * ) Ammattitaitoa täydentävät yhteiset opinnot (20 ov) ** ) Vapaasti valittavat opinnot (10 ov) * ) Yksi valinnainen koulutusohjelma (30 ov /osaamisala ) Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa järjestetään seuraavat koulutusohjelmat/osaamisalat: ensihoito, kuntoutus, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö, vanhustyö Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat esim. alan toinen koulutusohjelma tai ammattitutkinnon osa. * ) Tunnustetaan lukio-opinnoista. ** ) Lukio-opinnoista tunnustetaan yht. 20 ov: Äidinkieli 4 ov, Matematiikka 3 ov, Englanti 2 ov, Ruotsi 1 ov, Fysiikka 1 ov, Kemia 1 ov, Yhteiskunta- yritys- ja työelämätieto 1 ov, Liikunta 1 ov, Terveystieto 1 ov, Taide ja kulttuuri 1 ov, Yllä mainitut opinnot 1-4 ov, Ympäristötieto 1-4 ov, Etiikka 1-4 ov, Psykologia 1-4 ov, Tietotekniikka 1-4 ov. 7

8 AMMATTI- JA ERIKOIS- AMMATTITUTKINNOT Tutkinnon suorittaminen Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat näyttötutkintoja. Ne suoritetaan osoittamalla osaaminen työelämässä järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattityöntekijältä edellytettävän ammattitaidon. Erikoisammattitutkintojen tutkintotilaisuuksissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa. Jos tutkinnon suorittajalla on tutkinnossa vaadittava ammattitaito jo olemassa, voi hän osallistua suoraan tutkintotilaisuuksiin. Tutkintoon valmistava koulutus Jos tutkinnon suorittaja tarvitsee lisää ammattitaitoa, hän osallistuu ennen tutkintotilaisuutta järjestettävään koulutukseen. Valmistavien koulutusten kesto ja opintojen laajuus määritellään aikaisemman osaamisen perusteella henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Tietopuoliset opinnot järjestetään monimuotoisena, joten tutkinnon suorittaminen mahdollistuu pääsääntöisesti myös työn ohessa. Koulutukset ja tutkinnot voidaan suorittaa henkilöstö-, oppisopimus-, omaehtoisena tai työvoimapoliittisena koulutuksena. OPH perii tutkinnon suorittaneilta lakisääteisen tutkintomaksun. ( Hinta vuonna 2012 on 58 )

9 Hierojan ammattitutkinto Tutkinto tuottaa koulutetun hierojan kelpoisuuden. Hieroja tekee työtä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja hyvinvointialan yhteisöissä. Työtä tehdään vaihtelevissa työympäristöissä, esimerkiksi hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kylpylöissä, liikuntakeskuksissa, asiakkaiden työpaikoilla ja kodeissa. Hierojat tekevät työtä terveiden sekä sairaiden, enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa. Lapsiasiakkaita ja nuoria kohdataan esimerkiksi valmennusryhmissä, joissa hierojat voivat toimia lihashuollon tehtävissä. Jalkojenhoidon ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveyden alan toimintaympäristöissä esimerkiksi sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskes kuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja kodeissa. Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen/vastaavan aikaisemman tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot. Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa psykiatrisen hoidon erityistä osaamista vaativissa tehtävissä. Hän toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä psykiatrisessa hoitotyössä sekä pystyy toimimaan työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä. Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot lisäksi täydentävät ja syventäviä opintoja sekä noin viiden vuoden työkokemus psykiatrisen hoidon tutkinnon osien työelämän aloilta. Päihdetyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut työskentelee sosiaali- ja terveysalan tai muissa päihdetyön osaamista vaativissa tehtävissä. Työtä tehdään erilaisissa perus- ja erityispalveluissa, esimerkiksi päivätoimintakeskuksissa, polikliinisissa yksiköissä, terveyskeskuksissa, asumispalveluissa, päihdehuollon kuntoutusyksiköissä ja sairaaloissa. Lisäksi työtä tehdään kotihoidossa, mielenterveystyössä, nuorisotyössä, lastensuojelussa, diakoniatyössä, kansalaisjärjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa. Välinehuoltajan ammattitutkinto Tutkinnon suorittaneen työym päristöjä ovat esimerkiksi välinehuoltokeskukset, leikkaus- ja anestesia osastot, erilaiset laboratoriot, teho-, dialyysi- ja synnytysosastot, poliklinikat ja hammashoitolat. Tutkinnon suorittaneita työskentelee myös muilla aloilla muun muassa lääketehtaiden sekä elintarvike- ja kemianteollisuuden välinehuolloissa. Vanhustyön erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut työskentelee pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalalla vanhustyön tehtävissä ja toimii oman työnsä asiantuntijana moniammatillisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä, yhteistyössä eri tahojen kanssa. Työtä tehdään erilaisissa julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- ja laitoshoidossa sekä erilaisissa väliportaan asumisyksiköissä, diakoniatyössä, kansanterveysjärjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa. Tutkinnon suorittajalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa perustutkinnossa/vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen sekä työkokemusta vanhustyöstä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

10 Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus Lisä- ja täydennyskoulutus Järjestämme myös lyhyt- ja pitkäkestoista lisäkoulutusta omaehtoisena, oppisopimus- ja henkilöstökoulutuksena. Henkilöstökoulutus voi olla myös oppisopimuskoulutusta. Henkilöstökoulutus räätälöidään sisällön, toteutuksen ja koulutuspaikan osalta tilaajan tarpeiden mukaiseksi. Tarjoamme myös työyhteisöjen tilaamina työhyvinvointi- ja työnohjauspalveluja. Ympäri vuoden on tarjolla myös lyhyt- ja pitkäkestoisia asiantuntijakoulutuksia. Kouluttajina toimivat opiston opettajien lisäksi suomalaiset ja ulkomaalaiset alan asiantuntijat. Seuraa tarjontaa netissä ja muissa medioissa. Koulutukset soveltuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM:n) täydennyskoulutussuositusten mukaisiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksiksi. Haku ammatilliseen lisäkoulutukseen Haku tapahtuu suoraan oppilaitokseen. Hakulomakkeita saa opintotoimistosta ja www-sivuiltamme: ->Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto sekä Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöt elävät rakenteellista muutosta. Opisto edistää ja tukee työelämän muutoksia monipuolisella koulutustarjonnalla, joustavilla koulutusmalleilla sekä sisällöllisesti ajan tarpeet huomioiden. Koulutustoiminnan rinnalla kehitetään myös muita palvelumuotoja erilaisissa kehittämishankkeissa, tavoitteena tukea alan kehittymistä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Simulaatioympäristössä oppiminen Turvallinen oppimisympäristö Simulaatiotilassa on mahdollisuus harjaannuttaa ammatillisia valmiuksia esimerkiksi ensi- ja akuuttihoidossa. Tekniikka mahdollistaa myös tiimimäisen, moniammatillisen työskentelyn kehittämisen ja osoittaa kehittämistarpeet esimerkiksi haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Tilaa on mahdollista hyödyntää myös työyhteisön sisäisissä koulutuksissa. Simulaatiomenetelmän käyttöä laajennetaan osana eri koulutusmuotoja tulevaisuudessa. Varaa tutustumisaika työyhteisöllesi! 10

11 Tiloja tapahtumiin ja tilaisuuksiin Vuokraamme erilaisiin tilaisuuksiin/tapahtumiin soveltuvia tiloja. Tiloja on saatavissa joustavasti käyttöön erityisesti ilta-aikoina ja viikonloppuisin. Pyydä tarjousta ja tule tutustumaan uudistettuihin tiloihin. Tiloissa on käytössä ajanmukainen avvälineistö. Tarjolla muun muassa: - Auditorio ( 190 henk. ) - Sali ( liikuntatapahtumien tai messujen järjestämiseen ) - Kokoustila Marjatta ( n. 20 henk. ) - Helmi-sali, soveltuu myös muuhun käyttöön ( 60 henk.) - Kielo ( 24 henk. ) - Lisäksi opistossa on lukuisia viihtyisiä pienryhmätiloja esimerkiksi työnohjausten järjestämiseen Soita ja kysy lisää, puh Ruokatarjoilut tapahtumiin ja tilaisuuksiin Tarjoamme mahdollisuuden hankkia tilaisuuksiin myös ruoka- ja ravintolapalveluja opiskelijaravintola Elämänsuolasta. Lisätiedot: Opiskelijaravintola Elämänsuola / Amica Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta

12 LISÄTIETOJA! Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Terveystie 1, Kokkola Puh. (06) , Fax (06) Sähköposti: 12

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 20.2.2012 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 22.5.2014

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys Raili Hakala Sirpa Tahvanainen syyskuu 2009 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. SELVITYKSEN

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa 1. TURUN AMMATTI-INSTITUUTIN VISIO, ARVOT JA KOULUTUSTEHTÄVÄ Turun ammatti-instituutti on Turun kaupungin ylläpitämä monialainen ammatillinen oppilaitos.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014 2 3 Sisällys 1.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE

OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE 2012-2013 LÄHIHOITAJAOPISKELIJAN TÄRKEÄT NIMET JA NUMEROT NÄRVÅRDSTUDERANDES VIKTIGA NAMN OCH NUMMER Nimi / Namn Ryhmä / Grupp Ryhmänohjaaja / Gruppledare. Opinto-ohjaaja / Studiehandledare..

Lisätiedot

Yhteisen tarinan rakennusaineet

Yhteisen tarinan rakennusaineet Yhteisen tarinan rakennusaineet Hyvinvoiva ja huomioiva Osaava uudistaja Tarvelähtöinen kouluttaja Ketterä ja joustava Asiantunteva ja vastuullinen Ensimmäinen valinta kehityskumppaniksi Yhteistyöhakuisuus

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2014

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2014 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2014 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2014... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

Etelä-Savon ammattiopisto HAKIJAN OPAS

Etelä-Savon ammattiopisto HAKIJAN OPAS Etelä-Savon ammattiopisto HAKIJAN OPAS 2015 Eturivin taitajaksi Esedusta Ammatillinen koulutus tarjoaa sinulle avaimet suoraan ammattiin. Opiskelu on käytännönläheistä ja työpainotteista. Opiskelujen päätteeksi

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot