Lääkettä ammatinvalintaan SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkettä ammatinvalintaan SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto"

Transkriptio

1 Lääkettä ammatinvalintaan SOTE Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

2 Sosiaali- ja terveysalan koulutus alueen hyvinvointia tukemassa Opisto tarjoaa mahdollisuuden hankkia ammatin tai vahvistaa osaamista arvostetulla sosiaali- ja terveysalalla. Opistolla on tarjolla nuorille ja aikuisille työelämälähtöistä lähihoitajakoulutusta. Aikuisille on vaihtoehtona myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ammattitaidon vahvistamiseksi tai jopa alan vaihtamiseksi. Jo ammatin hankkineet voivat täydentää, päivittää ja syventää osaamista erilaisissa lisä- ja täydennyskoulutuksissa. Räätälöimme myös erilaisille työyhteisöille heidän tarpeita vastaavia täsmäkoulutuksia. Opistomme mahdollistaa myös kansainvälisten valmiuksien parantamisen erilaisilla työelämäjaksoilla. Opintojen aikana voi turvallisella tavalla harjaannuttaa kielitaitoa ja kokeilla, onko työ ulkomailla sovelias vaihtoehto. Vaihtomahdollisuuksia on runsaasti lähimaissa ja kauempanakin. Vuosittain opistossamme opiskelee yli 1000 henkilöä eri koulutusmuodoissa. Koska haluamme palvella koko Keski- Pohjanmaan aluetta kattavasti, lähihoitajaryhmiä on käynnissä paikallisesti tällä hetkellä myös Pietarsaaressa, Kaustisella, Kannuksessa ja Perhossa. Opiston lisäksi Terveystien tiloissa toimii Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö ja tilojamme hyödyntävät säännöllisesti myös muut alueen hyvinvointipalveluja tuottavat toimijat. Toivomme kohtaavamme Sinut opistollamme! 2

3 LÄHIHOITAJA Nuorten ammatillinen perustutkinto Lähihoitajan tutkinnon voi suorittaa suoraan peruskoulun jälkeen tai muun toisen asteen tutkinnon suoritettuaan. Koulutukseen hakeudutaan yhteishaussa. Hakijoille järjestetään soveltuvuustestit keväisin. Soveltuvuuskokeessa pisteet lisätään kaikille aloille yhteisiin hakupisteisiin. Opiskelupaikan saaminen edellyttää hakijalta lääkärintodistusta, jolla varmistetaan alalle opiskelemiseen ja työskentelemiseen soveltuva terveys. Nuorten perustutkintoon johtava koulutus koostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista, ammattitaitoa täydentävistä ja vapaasti valittavista opinnoista. Tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Opintoihin liittyy teoriaopintoja sekä työssäoppimista, jota opintoihin liittyy koulutusohjelmasta riippuen ov. Lähihoitajan tutkintoon liittyy ammatillisia opintoja ov riippuen opiskelijan valitsemasta koulutusmuodosta. Kaikille pakollisia ammatillisia opintoja ovat: - kasvun tukeminen ja ohjaus - hoito ja huolenpito - kuntoutumisen tukeminen. Näiden opintojen jälkeen edetään valinnaiseen koulutusohjelmaan sekä valinnaiseen tutkinnon osaan. Keskeisen osaamisen opiskelija osoittaa ammattiosaamisen näytössä. Tästä esitteestä löydät tarkempaa kuvausta koulutuksen rakenteesta ja muun muassa koulutusohjelmien sisällöistä ja työskentelyympäristöistä. Koulutusohjelman valinnan ohjaus tapahtuu opintojen aikana ja voi sisältää erillisen arviointitestin. Hakeminen nuorten koulutukseen yhteishaussa maaliskuussa. Hakusivusto: Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Pk-pohjainen suomenkielinen (3 vuotta) Pk-pohjainen kaksikielinen (3 vuotta) Pk-pohjainen ammattilukio (4 vuotta) Lukio/ammatillinen tutkinto pohjakoulutuksena (2 vuotta) Peruskoulupohjainen koulutus Tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa jonka suorittaminen kestää kolme (3) vuotta. Sinulla on mahdollisuus valita muiden ammatillisten opistojen perustutkintojen opintoja tai kursseja lukiosta osana opintojasi. Kaksikielinen koulutus Kaksikielisessä ryhmässä opiskelu etenee samojen vaatimusten mukaan kuin suomenkielinen peruskoulupohjainen koulutus. Haluamme tarjota kuitenkin Sinulle mahdollisuuden kehittää toista kotimaista kieltä opintojen aikana. Opetusta toteutetaan suomen ja ruotsin kielellä. Lisäksi työssäoppimisjaksot toimivat erinomaisesti kielitaidon vahvistamisen tukena. Valinnaisessa tutkinnon osassa ryhmä jakautuu eri koulutusohjelmiin, joissa opiskelukielenä on suomi. Kirjallisia tehtäviä voit tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi. Ammattilukio Ammattilukiossa suoritetaan vähintään 80 opintoviikkoa ammatillisia opintoja ja lukio-opintoja tulee suorittaa vähintään 48 kurssia. Opiskelun kestoksi muodostuu keskimäärin neljä (4) vuotta. Ammattilukion suoritettua saat lähihoitajatutkinnon sekä lukion päättötodistuksen. Samalla on mahdollisuus kirjoittaa myös ylioppilaaksi. Yo-pohjainen koulutus Aikaisemmin toisen asteen tutkinnon suorittaneet (lukio tai toinen ammatillinen perustutkinto) huomioidaan lähihoitajaopinnoissa siten, että tutkinnon suorittamisaika lyhenee kahteen (2) vuoteen. Aikaisemmista opinnoista tunnustetaan ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov ja vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov. Ammatillisia opintoja jää suoritettavaksi 80 ov. Yo-pohjaisessa koulutuksessa suositaan opiskelumenetelmänä muita ryhmiä enemmän verkko-oppimista. Nuorten koulutus 3

4 Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote Terveydentilavaatimukset Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa jos ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla: sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Oppilaitos voi pyytää selvityksen terveydentilasta myös opiskelijaksi ottamisen jälkeen, jos on syntynyt epäily siitä, että terveydentila ei riitä opiskeluun ja alan työtehtäviin. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa sellaisissa tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökulman vuoksi perusteltua. Rikostaustaote lähtien alaikäisten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote, jonka saa oikeusrekisterikeskuksesta. Oppilaitos pyytää rikostaustaotteen opintojen alussa. Ote on opiskelijalle maksuton. Tällä varmennetaan, ettei opiskelijan taustalla ole seksuaalirikoksia, henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tai vakavaa huumausainerikosta. Huom! Rikostaustaotetta tilatessa on tärkeää mainita tehtävä, jota varten se tilataan: Työssäoppimisjakso lasten ja nuorten parissa. Jos tämä tieto puuttuu, rikostaustaotehakemus hylätään Oikeusrekisterikeskuksessa. 4

5 LÄHIHOITAJAN NÄYTTÖTUTKINTO Tutkinnon suorittaminen Aikuiset suorittavat lähihoitajatutkinnon pääsääntöisesti näyttötutkintona. Näyttötutkinto suoritetaan työelämässä järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa tekemällä lähihoitajan työtä. Tutkintoon kuuluu viisi tutkinnon osaa: Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito, Kuntoutumisen tukeminen, yksi pakollinen osaamisala ja valinnainen tutkinnon osa. Osaamisalojen työympäristöistä löytyy lisää tietoa esitteen seuraavilta sivuilta. Tutkinnon suorittajaa ohjataan hakeutumaan hänelle parhaiten soveltuvaan osaamisalaan. Aikuinen voi suorittaa tutkinnon myös ammatillisena peruskoulutuksena, jolloin tutkinnon muodostuminen ja opinnot ovat samat kuin nuorilla (Ks. kohta Nuorten koulutus.) Oppisopimuskoulutus Lähihoitajatutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Lähtökohtana on, että koulutuksen sekä alalle soveltuvuus testataan soveltuvuuskokeessa ja lisäksi koulutukseen hakeutuja hankkii itselleen työpaikan, jossa voi työtä tekemällä opiskella tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Sopimus perustuu vähintään määräaikaiseen työsopimukseen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, josta ilmenee tietopuolisten ja työpaikalla tapahtuvien opintojen laajuus. Mikäli olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, ota yhteyttä alueesi oppisopimustoimistoon. Valmistava koulutus Lähihoitajan näyttötutkinnon suorittaminen edellyttää osallistumista valmistavaan koulutukseen. Laajuus on vähintään 80 ov (kesto noin 2-2,5 vuotta) henkilöillä, joilla ei ole alan aikaisempaa tutkintoa. Opinnot järjestetään monimuotoisesti lähi- etä- ja itsenäisinä opiskeluna pääsääntöisesti päiväopiskeluna. Henkilökohtainen suunnitelma Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma sekä tutkinnon että valmistavan koulutuksen opintojen suorittamiseksi. Siinä huomioidaan tutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen. Alan aikaisempi tutkinto vähentää valmistavaa koulutusta. Pääsyvaatimukset aikuiskoulutuksessa Pääsääntöisesti valituilta edellytetään 25 vuoden ikää vuotias voi tulla valituksi vain siinä tapauksessa, että hänellä on jo alan työkokemusta. Koulutukseen ja alalle soveltuvuus testataan soveltuvuuskokeessa (sisältää myös soveltuvan terveydentilan arvioinnin). Haku aikuiskoulutukseen Haku aikuiskoulutukseen tapahtuu suoraan oppilaitokseen. Hakulomakkeita saa opintotoimistosta ja www-sivuilta: -> Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Seuraa ilmoittelua paikallislehdissä ja verkkosivuilla. Paikallisia ryhmiä voidaan tarjota eri kuntien alueilla. Aikuiskoulutus 5

6 Lähihoitajan valinnaiset koulutusohjelmat/osaamisalat Ensihoito Ensihoidon valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä perustason ensihoitotehtävissä ambulanssissa, päivystyspoliklinikalla, kirurgianpoliklinikalla. Opintoihin vaaditaan 18-vuoden ikä ja B-ajokortti. Kuntoutus Kuntoutuksen valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen tehtävissä kotihoidon työpaikoissa, palvelukeskuksissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja kuntoutumisyksiköissä. Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä lasten päivähoidossa, kotihoidossa, lastensuojelun avo- ja laitospaikoissa, sairaalan lastenosastoilla, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä. Mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja päihdetyön valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä asumisyksiköissä, kuntoutuskodeissa, kotihoidossa, päihdetyön kuntoutusyksiköissä, päivätoimintakeskuksissa, psykiatrisissa sairaaloissa, nuorisoasemilla, vastaanottokodeissa ja perhekodeissa. Sairaanhoito ja huolenpito Sairaanhoidon ja huolenpidon valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä terveyskeskusten vuodeosastoilla, vastaanotoilla ja erikoissairaanhoidon yksiköissä sekä kotihoidossa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Vammaistyö Vammaistyön valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä muun muassa kehitysvammaisten, aistivammaisten tai muulla tavalla vammautuneiden ja pitkäaikaissairaiden asumisyksiköissä, palvelutaloissa, perhekodeissa, opetuksessa, laitoshoidossa, työ- ja toimintakeskuksissa ja tuetun työn parissa. Vanhustyö Vanhustyön valinnaisen koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut lähihoitaja saa valmiudet työskennellä kotihoidossa, päiväkeskuksissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, vanhainkodeissa, dementiayksiköissä, asumispalveluyksiköissä ja palvelutaloissa. 6

7 Tutkinnon rakenne SOSIAALI JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja 80 ov (120) Ammatilliset tutkinnon osat (90 ov) Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 29 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat (50 ov) Kasvun tukeminen ja ohjaus (15 ov) Hoito ja huolenpito (20 ov) Kuntoutumisen tukeminen (15 ov) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (10 ov) ks * ) Ammattitaitoa täydentävät yhteiset opinnot (20 ov) ** ) Vapaasti valittavat opinnot (10 ov) * ) Yksi valinnainen koulutusohjelma (30 ov /osaamisala ) Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa järjestetään seuraavat koulutusohjelmat/osaamisalat: ensihoito, kuntoutus, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö, vanhustyö Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat esim. alan toinen koulutusohjelma tai ammattitutkinnon osa. * ) Tunnustetaan lukio-opinnoista. ** ) Lukio-opinnoista tunnustetaan yht. 20 ov: Äidinkieli 4 ov, Matematiikka 3 ov, Englanti 2 ov, Ruotsi 1 ov, Fysiikka 1 ov, Kemia 1 ov, Yhteiskunta- yritys- ja työelämätieto 1 ov, Liikunta 1 ov, Terveystieto 1 ov, Taide ja kulttuuri 1 ov, Yllä mainitut opinnot 1-4 ov, Ympäristötieto 1-4 ov, Etiikka 1-4 ov, Psykologia 1-4 ov, Tietotekniikka 1-4 ov. 7

8 AMMATTI- JA ERIKOIS- AMMATTITUTKINNOT Tutkinnon suorittaminen Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat näyttötutkintoja. Ne suoritetaan osoittamalla osaaminen työelämässä järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattityöntekijältä edellytettävän ammattitaidon. Erikoisammattitutkintojen tutkintotilaisuuksissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa. Jos tutkinnon suorittajalla on tutkinnossa vaadittava ammattitaito jo olemassa, voi hän osallistua suoraan tutkintotilaisuuksiin. Tutkintoon valmistava koulutus Jos tutkinnon suorittaja tarvitsee lisää ammattitaitoa, hän osallistuu ennen tutkintotilaisuutta järjestettävään koulutukseen. Valmistavien koulutusten kesto ja opintojen laajuus määritellään aikaisemman osaamisen perusteella henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Tietopuoliset opinnot järjestetään monimuotoisena, joten tutkinnon suorittaminen mahdollistuu pääsääntöisesti myös työn ohessa. Koulutukset ja tutkinnot voidaan suorittaa henkilöstö-, oppisopimus-, omaehtoisena tai työvoimapoliittisena koulutuksena. OPH perii tutkinnon suorittaneilta lakisääteisen tutkintomaksun. ( Hinta vuonna 2012 on 58 )

9 Hierojan ammattitutkinto Tutkinto tuottaa koulutetun hierojan kelpoisuuden. Hieroja tekee työtä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja hyvinvointialan yhteisöissä. Työtä tehdään vaihtelevissa työympäristöissä, esimerkiksi hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kylpylöissä, liikuntakeskuksissa, asiakkaiden työpaikoilla ja kodeissa. Hierojat tekevät työtä terveiden sekä sairaiden, enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa. Lapsiasiakkaita ja nuoria kohdataan esimerkiksi valmennusryhmissä, joissa hierojat voivat toimia lihashuollon tehtävissä. Jalkojenhoidon ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveyden alan toimintaympäristöissä esimerkiksi sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskes kuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja kodeissa. Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen/vastaavan aikaisemman tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot. Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa psykiatrisen hoidon erityistä osaamista vaativissa tehtävissä. Hän toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä psykiatrisessa hoitotyössä sekä pystyy toimimaan työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä. Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot lisäksi täydentävät ja syventäviä opintoja sekä noin viiden vuoden työkokemus psykiatrisen hoidon tutkinnon osien työelämän aloilta. Päihdetyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut työskentelee sosiaali- ja terveysalan tai muissa päihdetyön osaamista vaativissa tehtävissä. Työtä tehdään erilaisissa perus- ja erityispalveluissa, esimerkiksi päivätoimintakeskuksissa, polikliinisissa yksiköissä, terveyskeskuksissa, asumispalveluissa, päihdehuollon kuntoutusyksiköissä ja sairaaloissa. Lisäksi työtä tehdään kotihoidossa, mielenterveystyössä, nuorisotyössä, lastensuojelussa, diakoniatyössä, kansalaisjärjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa. Välinehuoltajan ammattitutkinto Tutkinnon suorittaneen työym päristöjä ovat esimerkiksi välinehuoltokeskukset, leikkaus- ja anestesia osastot, erilaiset laboratoriot, teho-, dialyysi- ja synnytysosastot, poliklinikat ja hammashoitolat. Tutkinnon suorittaneita työskentelee myös muilla aloilla muun muassa lääketehtaiden sekä elintarvike- ja kemianteollisuuden välinehuolloissa. Vanhustyön erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut työskentelee pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalalla vanhustyön tehtävissä ja toimii oman työnsä asiantuntijana moniammatillisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä, yhteistyössä eri tahojen kanssa. Työtä tehdään erilaisissa julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- ja laitoshoidossa sekä erilaisissa väliportaan asumisyksiköissä, diakoniatyössä, kansanterveysjärjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa. Tutkinnon suorittajalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa perustutkinnossa/vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen sekä työkokemusta vanhustyöstä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

10 Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus Lisä- ja täydennyskoulutus Järjestämme myös lyhyt- ja pitkäkestoista lisäkoulutusta omaehtoisena, oppisopimus- ja henkilöstökoulutuksena. Henkilöstökoulutus voi olla myös oppisopimuskoulutusta. Henkilöstökoulutus räätälöidään sisällön, toteutuksen ja koulutuspaikan osalta tilaajan tarpeiden mukaiseksi. Tarjoamme myös työyhteisöjen tilaamina työhyvinvointi- ja työnohjauspalveluja. Ympäri vuoden on tarjolla myös lyhyt- ja pitkäkestoisia asiantuntijakoulutuksia. Kouluttajina toimivat opiston opettajien lisäksi suomalaiset ja ulkomaalaiset alan asiantuntijat. Seuraa tarjontaa netissä ja muissa medioissa. Koulutukset soveltuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM:n) täydennyskoulutussuositusten mukaisiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksiksi. Haku ammatilliseen lisäkoulutukseen Haku tapahtuu suoraan oppilaitokseen. Hakulomakkeita saa opintotoimistosta ja www-sivuiltamme: ->Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto sekä Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöt elävät rakenteellista muutosta. Opisto edistää ja tukee työelämän muutoksia monipuolisella koulutustarjonnalla, joustavilla koulutusmalleilla sekä sisällöllisesti ajan tarpeet huomioiden. Koulutustoiminnan rinnalla kehitetään myös muita palvelumuotoja erilaisissa kehittämishankkeissa, tavoitteena tukea alan kehittymistä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Simulaatioympäristössä oppiminen Turvallinen oppimisympäristö Simulaatiotilassa on mahdollisuus harjaannuttaa ammatillisia valmiuksia esimerkiksi ensi- ja akuuttihoidossa. Tekniikka mahdollistaa myös tiimimäisen, moniammatillisen työskentelyn kehittämisen ja osoittaa kehittämistarpeet esimerkiksi haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Tilaa on mahdollista hyödyntää myös työyhteisön sisäisissä koulutuksissa. Simulaatiomenetelmän käyttöä laajennetaan osana eri koulutusmuotoja tulevaisuudessa. Varaa tutustumisaika työyhteisöllesi! 10

11 Tiloja tapahtumiin ja tilaisuuksiin Vuokraamme erilaisiin tilaisuuksiin/tapahtumiin soveltuvia tiloja. Tiloja on saatavissa joustavasti käyttöön erityisesti ilta-aikoina ja viikonloppuisin. Pyydä tarjousta ja tule tutustumaan uudistettuihin tiloihin. Tiloissa on käytössä ajanmukainen avvälineistö. Tarjolla muun muassa: - Auditorio ( 190 henk. ) - Sali ( liikuntatapahtumien tai messujen järjestämiseen ) - Kokoustila Marjatta ( n. 20 henk. ) - Helmi-sali, soveltuu myös muuhun käyttöön ( 60 henk.) - Kielo ( 24 henk. ) - Lisäksi opistossa on lukuisia viihtyisiä pienryhmätiloja esimerkiksi työnohjausten järjestämiseen Soita ja kysy lisää, puh Ruokatarjoilut tapahtumiin ja tilaisuuksiin Tarjoamme mahdollisuuden hankkia tilaisuuksiin myös ruoka- ja ravintolapalveluja opiskelijaravintola Elämänsuolasta. Lisätiedot: Opiskelijaravintola Elämänsuola / Amica Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta

12 LISÄTIETOJA! Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Terveystie 1, Kokkola Puh. (06) , Fax (06) Sähköposti: 12

Lääkettä ammatinvalintaan SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lääkettä ammatinvalintaan SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lääkettä ammatinvalintaan SOTE Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Sosiaali- ja terveysalan koulutus alueen hyvinvointia tukemassa Opisto tarjoaa mahdollisuuden hankkia ammatin tai vahvistaa osaamista

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 Hyvän elämän puolesta Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 sisällysluettelo Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta 3 Lastenohjaaja - Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 4-5 Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän Opiskelijaksi soveltuminen Tiedote 25.8.2015 TIEDOTE OPISKELIJALLE TAI OPISKELIJAKSI HAKEUTUVALLE Ns. SORA -laki (SOveltumattomuuden RAtkaisut) tuli voimaan 1.1.2012. Laki koskee opiskelijaksi ottamisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Hakijan opas lastenohjaaja & lähihoitaja

Hakijan opas lastenohjaaja & lähihoitaja Hyvän elämän puolesta Hakijan opas lastenohjaaja & lähihoitaja sisällysluettelo Mietitkö, minne opiskelemaan seuraavaksi? 3 Hakeminen 4-5 Lastenohjaaja - Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 180 osp 6-7 Lähihoitaja

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä HDO, Helsinki 21.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOITAJAN AT. -uudistetut perusteet kesällä 2013 voimaan. 18.4.2013 Jyväskylä Ulla Aunola Opetusneuvos Ammatillinen koulutus

PERHEPÄIVÄHOITAJAN AT. -uudistetut perusteet kesällä 2013 voimaan. 18.4.2013 Jyväskylä Ulla Aunola Opetusneuvos Ammatillinen koulutus PERHEPÄIVÄHOITAJAN AT -uudistetut perusteet kesällä 2013 voimaan 18.4.2013 Jyväskylä Ulla Aunola Opetusneuvos Ammatillinen koulutus Valmistelun tausta lyhyesti Sopimus Espoon Omnian aikuisopiston kanssa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 7.12.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 10.4.2013 Kuopio Anne Mårtensson Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Lastenohjaaja Lähihoitaja Ammattistartti Hakijan opas

Lastenohjaaja Lähihoitaja Ammattistartti Hakijan opas Hyvän elämän puolesta Lastenohjaaja Lähihoitaja Ammattistartti Hakijan opas Sisällysluettelo Mietitkö, minne opiskelemaan seuraavaksi? 3 Hakeminen 4 Opiskelu Lahden diakonian instituutissa 5 Lapsi- ja

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetusneuvos Aira Rajamäki

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetusneuvos Aira Rajamäki Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Kädentaitaja keramiikka-alalla

Kädentaitaja keramiikka-alalla Kädentaitaja keramiikka-alalla Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, keramiikka-ala Näyttöperusteisesti aikuiskoulutuksena kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO TOHOLAMMIN YKSIKKÖ ARTESAANIOPISTO,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Liite Näyttötoimikunta

Liite Näyttötoimikunta Liite Näyttötoimikunta 6.4.2017 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot