Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 25.02.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta

2 Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 Asia Sivu SATAMAJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 HALLINTO JA TALOUS/HELSA 1 Helsingin Satama -liikelaitoksen vuoden 2013 tilinpäätös 2 SATAMAJOHTAJA 2 Eron myöntäminen Helsingin Satama- liikelaitoksen talousjohtajalle ja viran haettavaksi julistaminen 4 3 Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen 6 4 Osastonjohtajien tilannekatsaukset 12 5 Satamajohtajan tiedotukset 13 6 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 14

3 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Annika Anderssonin (varalla Veijo Åberg) ja Esko Riihelän (varalla Eija Terhen Saarinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Esittelijä satamajohtaja Kimmo Mäki

4 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Taj/1 1 Helsingin Satama -liikelaitoksen vuoden 2013 tilinpäätös HEL T Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut Johtokunta päättänee hyväksyä Helsingin Sataman vuoden 2013 tilinpäätöksen esityslistan liitteenä jaetun tasekirjan mukaisena ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Lisäksi johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä ,17 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen omaan pääomaan. Hallinto- ja talousosasto on laatinut Helsingin Sataman tilinpäätöksen vuodelta Tilinpäätös on laadittu kuntalain edellyttämässä laajuudessa kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Kuntalain 87 k :n mukaan johtokunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kirjanpitolain 3 luvun 7 :n mukaan kirjanpitovelvollisen yhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös. Helsingin Sataman johtokunnan jäsenet ja satamajohtaja allekirjoittavat kokouksessa Helsingin Sataman tilinpäätöksen. Vuoden 2013 talousarvio sisälsi kolme Helsingin Sataman sitovaa toiminnallista tavoitetta: asiakastyytyväisyyden taso 8,00 sijoitetun pääoman tuotto 3,3 % liikevaihto/henkilö Helsingin Sataman vuoden 2013 talousarvion tulostavoitteet saavutettiin. Asiakastyytyväisyyden mittauksen tulokseksi muodostui 8,12 (+0,12). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 3,6. Tavoite ylitettiin 0,3 prosenttiyksiköllä. Tunnusluku liikevaihto/henkilö oli euroa ja se ylitti eurolla talousarvion tavoitteen. Satamajohtaja esittää, että johtokunta hyväksyisi Helsingin Sataman vuoden 2013 tilinpäätöksen esityslistan liitteen mukaisena Esittelijä talousjohtaja Tauno Sieranoja Lisätiedot

5 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Taj/1 Liitteet Otteet Tauno Sieranoja, talousjohtaja, puhelin: tauno.sieranoja(a)hel.fi Tarja Halonen, kirjanpitopäällikkö, puhelin: tarja.halonen(a)hel.fi 1 Tasekirja 2013 Ote Otteen liitteet Kaupunginhallitus Liite 1 Oikaisuvaatimusohje, HelSan johtokunta

6 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/2 2 Eron myöntäminen Helsingin Satama- liikelaitoksen talousjohtajalle ja viran haettavaksi julistaminen HEL T Päätösehdotus Esittelijä Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päättänee myöntää hallintoja talousosaston johtaja Tauno Sieranojalle eron talousjohtajan virasta lukien. Samalla johtokunta päättänee kehottaa Helsingin Satamaa julistamaan talousjohtajan viran haettavaksi vähintään14 päivän hakuajoin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. Hakuilmoituksessa tulee painottaa, että virkaan valittava toimii Helsingin Satama Oy:n talousjohtajana alkaen. Viran muodollisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi johtokunta päättänee vahvistaa ylemmän korkeakoulututkinnon, johtamiskokemuksen sekä taloushallinnon kokemuksen. Talousjohtaja Tauno Sieranoja on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle lukien. Tätä ennen hän pitää kertyneet vuosilomansa. Helsingin Satama -liikelaitoksen johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on ottaa osastotasoisten yksiköiden päälliköt. Näin ollen myös eron myöntäminen kuuluu johtokunnalle. Viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Talousjohtajan tehtävänä on vastata nykyisen liikelaitoksen ja tulevan satamaosakeyhtiön talouden ja kannattavuuden valvonnasta, kehittämisestä ja johtamisesta. Talousjohtajan vastuulla on taloushallinnon lisäksi yleishallinto, henkilöstöhallinto, lakiasiat, tietohallinto sekä laatu- ja ympäristöasiat. Talousjohtaja on Helsingin Sataman johtoryhmän jäsen. Osaston henkilöstömäärä on 30. Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 21 mukaisesti. Vaativuusluokassa 21 maksettava kokonaispalkka on 6.038, ,52 euroa kuukaudessa.

7 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/2 Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisten yksiköiden päälliköiltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Johtosäännössä ei ole mainintaa talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista, joten viran täyttäjä määrittelee kelpoisuusvaatimukset. Helsingin kaupungilla on osastopäällikkötasoisten tehtävien kelpoisuusvaatimuksena yleisesti ylempi korkeakoulututkinto. Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksina tulisi olla tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus sekä taloushallinnon kokemus. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tulisi edellyttää monipuolista osaamista osakeyhtiön taloushallinnon tehtävistä, kokemusta tuloksellisuuden kehittämisestä sekä kykyä kommunikoida myös englanniksi. Lisäksi hakijoille olisi eduksi kokemus taloushallinnon johtamisesta, budjetoinnista ja toiminnansuunnittelusta, talousraportoinnista ja seurantajärjestelmistä sekä verotuksesta. Esittelijä Lisätiedot satamajohtaja Kimmo Mäki Päivi Huttunen, toimistopäällikkö, puhelin: paivi.huttunen(a)hel.fi Otteet Ote Eron hakija Hallinto ja talous Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, HelSan johtokunta

8 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/3 3 Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen HEL T Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle - Helsingin Satama -liikelaitoksen harjoittaman satamatoiminnan yhtiöittämistä perustamalla liikelaitoksen toimintaa välittömästi jatkavan Helsingin Satama Oy -nimisen osakeyhtiön, ruotsiksi Helsingfors Hamn Ab, - Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan siirtämistä mennessä varoineen, velkoineen ja velvoitteineen perustettavalle osakeyhtiölle lukuun ottamatta liitteessä 7 mainittuja liiketoimintakokonaisuuteen kuulumattomia käyttöomaisuuskohteita, jotka jäävät Helsingin kaupungille, - Yhtiön perustamiseen ja toiminnan siirtoon liittyvien asiakirjojen sekä rahoituslinjausten hyväksymistä liitteiden 1-7 pohjalta, - Helsingin Satama -liikelaitoksen nykyisen henkilöstön siirtämistä perustettavan osakeyhtiön palvelukseen Helsingin kaupungin ja henkilöstöä edustavien paikallisjärjestöjen neuvotteleman siirtosopimuksen mukaisesti (luonnos liitteenä 4) ja - Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan lopettamista sekä sen johtosäännön kumoamista vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistuttua. Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman tekemään yhtiöjärjestykseen ja kauppakirjaan sekä muihin asiakirjoihin tarpeellisia muutoksia ja tarkennuksia. Kuntalain voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Helsingin Satama -liikelaitoksen toimintaa harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla, joten yhtiöittämisvelvollisuus koskee liikelaitoksen toimintaa. Yhtiöittämiseen liittyvät henkilöstösiirrot toteutetaan liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen.

9 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/3 Perustelut Henkilöstö Perustettavan satamayhtiön avaavan taseen loppusumman ennakoidaan olevan noin 562 miljoonaa euroa. Suunnitellulla taserakenteella on tarkoitus varmistaa satamayhtiön kannattava liiketoiminta, rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus sekä toisaalta ottaa huomioon kaupungin yhtiölle asettamat tulostavoitteet sekä valtiontukisääntelyn asettamat reunaehdot. Eduskunta hyväksyi lain kuntalain muuttamisesta (2013/626). Laki velvoittaa kunnat antamaan laissa tarkemmin mainitut kilpailutilanteessa toimivat markkinoilla harjoittamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus) mennessä. Lain perusteluissa mainitaan erikseen, että satamat kuuluvat yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin. Kuntalain muutos tuli voimaan Kuntalain muutos on esityslistan oheismateriaalina. Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt strategiaohjelman hyväksymisestä , 122. Strategiaohjelman hyväksymiseen liittyvässä täytäntöönpanopäätöksessään , 605 kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energia -liikelaitosta ja Helsingin Satama -liikelaitosta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla. Strategiaohjelma on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelu Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisestä on laadittu suunnitelma yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Helsingin Satama on valmistellut luonnoksen Helsingin Satama Oy:n perustamissuunnitelmaksi, joka on esityslistan liitteenä 1, sekä luonnoksen Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestykseksi, joka on esityslistan liitteenä 2. Helsingin Satama on valmistellut taloudellisia selvityksiä yhtiön elinkelpoisuudesta. Tavoitteena on turvata satamayhtiölle kannattava liiketoiminta, rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus sekä toisaalta ottaa huomioon kaupungin yhtiölle asettamat tulostavoitteet. Taloudellisten selvitysten teossa on ulkopuolisena asiantuntijana toiminut Ernst & Young Oy (EY). Esityslistan liitteenä 3 on EY:n laatima raportti Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisestä.

10 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/3 Yhtiöittämiseen liittyvä henkilöstön siirtosuunnitelma on valmisteltu ja se on lähetetty kaupunginkanslian ja järjestöjen neuvoteltavaksi. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen vanhoina työntekijöinä yhtiön palvelukseen. Yhtiön hallitus päättää, mihin työehtosopimukseen yhtiö liittyy. Tavoitteena on, että yhtiössä noudatettaisiin Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (PTY) työehtosopimusta (PTYTES). Luonnos henkilöstön siirtosopimuksesta on esityslistan liitteenä 4. Helsingin Sataman yhteistoimintaryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan YT-ryhmän lausunto on esityslistan liitteenä 5. Pääomitus Yhtiön avaavan taseen loppusumman ennakoidaan olevan 562 miljoonaa euroa. Avaava tase muodostetaan niin, että liikelaitoksen taseessa oleva käyttöomaisuus siirretään perustettavalle yhtiölle käyvästä arvosta ja muut omaisuuserät kirjanpitoarvostaan. Yhtiön pääomitus tapahtuu siten, että omaisuus- ja velkaerien erotus 393 miljoonaa euroa kohdistetaan oman ja vieraan pääoman eriin. Oman pääoman määräksi on laskettu 298 miljoonaa euroa ja kaupungin pääomalainan määräksi 95 miljoonaa euroa. Oma pääoma jakautuu osakepääomaan 100 miljoonaa euroa ja sidottuun vapaaseen omaan pääomaan 198 miljoonaa euroa. Se maksetaan kokonaisuudessaan yhtiölle apporttina eli luovuttamalla liikelaitoksen taseessa olevaa käyttöomaisuutta yhtiön osakkeita vastaan. Liikelaitoksen nykyiset 157 miljoonan euron suuruiset lainat rahoituslaitoksilta jäävät kaupungin vastuulle ja yhtiö ottaa kantaakseen saman suuruisen uuden lainan kaupungilta. Kauppahinta Edellä mainitun apporttijärjestelyn ulkopuolelle jäävän omaisuuden satamayhtiö ostaa kaupungilta. Omaisuuden nettokauppahinta arviolta 252 milj. euroa (siirtyvien varojen ja velkojen erotus) merkitään yhtiön velaksi kaupungille. Tästä 157 milj. euroa jää tavanomaiseksi markkinaehtoiseksi velaksi kaupungille. Määrä vastaa Helsingin Sataman nykyisiä rahoituslaitoslainoja. Kauppahintavelan loppuosa 95 miljoonaa euroa muutetaan pääomalainaksi kaupungille. Luovutus- / kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä 6. Talous Satamayhtiön elinkelpoisuuden arvioimiseksi on tehty ennustelaskelmat vuosille Laskelmissa käytetyillä oletuksilla yhtiö on elinkelpoinen. Toiminnan alkuvuosina tuloksen

11 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/3 ennustetaan olevan lievästi tappiollinen, minkä jälkeen kannattavuus paranisi tarkastelujaksolla. Yhtiön omavaraisuus on hyvä ja se vahvistuu tarkastelukaudella. Yhtiön maksuvalmius säilyy tavoitetasolla ja yhtiö voi lyhentää lainojaan suunnitellusti. Lisäksi yhtiön kokonaistuloutus kaupungille on vakaa. Yhtiön verovaikutukset sekä osingonmaksukyky on myös arvioitu laskelmissa. Käyttöomaisuus Yhtiön taseeseen on perusteltua kirjata vain yhtiön liiketoiminnan kannalta tarpeellinen käyttöomaisuus. Käyttöomaisuuserät, jotka eivät luonteeltaan kuulu yhtiölle, on lueteltu esityslistan liitteessä 7. Sataman maa-alueet Yhtiö vuokraa satamatoiminnan vaatimat maa-alueet kaupungilta käypään markkinahintaan. Käytäntö vastaa nykyistä menettelyä. Maanvuokraukseen liittyviä menettelyjä ja sopimuksia valmistellaan yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa. Yhtiön ylösajon vaiheet Yhtiöittäminen ja toiminnan siirto on kuntalain velvoitteen mukaan toteutettava mennessä. Perustettavan Helsingin Satama Oy:n toiminnan ylösajo on suunniteltu kaksivaiheiseksi. Ensi vaiheessa on tarkoitus perustaa, aikaisintaan , minimiosakepääomalla (2 500 euroa) osakeyhtiö, joka huolehtii yhtiön toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Tätä ylösajovaihetta varten tarkoitus on, että yhtiölle nimetään kolmijäseninen toimihenkilöistä muodostettava väliaikainen hallitus, ja että yhtiön toimitusjohtajaksi nimetään oman toimen ohella Helsingin Satama - liikelaitoksen nykyinen satamajohtaja. Yhtiöittämissuunnitelman mukaan perustettava yhtiö aloittaa täysipainoisesti toimintansa Tätä toista vaihetta varten yhtiön on tarkoitus pitää marras-joulukuussa 2014 ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään mm. 1) suunnatusta osakeannista Helsingin kaupungille 2) sataman liiketoiminnan hankkimisesta Helsingin kaupungilta 3) osakkeiden merkintähinnan maksamisesta apporttiomaisuudella ja merkintähinnan merkitsemisestä osin osakepääomaan ja osin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä

12 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/3 Esittelijä 4) muista tarvittavista satamatoiminnan siirtämiseen ja perustettavan yhtiön aloittamiseen liittyvistä yhtiökokouksen päätettäviin kuluvista asioista. Tarkoitus on lisäksi, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle nimetään hallitustehtäviä siihen asti väliaikaisesti hoitaneen kolmijäsenisen hallituksen tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen hallitus, ja että yhtiön täysipainoisen toiminnan alkaessa Helsingin Satama - liikelaitoksen satamajohtaja siirtyy yhtiön palvelukseen sen kokoaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Päätöksenteko Päätöksenteko Helsingin Satama Oy:n perustamisesta etenee seuraavasti: - johtokunnan esitys kaupunginhallitukselle - johtajistokäsittely - konsernijaoston esitys kaupunginhallitukselle - kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle - kaupunginvaltuuston päätös - kaupunginhallituksen toimeenpanopäätös - konsernijaoston päätös yhtiön hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Päätösprosessiin arvioidaan kuluvan vähintään kaksi kuukautta. Satamajohtaja toteaa, että kuntalain muutos edellyttää satamatoiminnan yhtiöittämistä vuoden 2014 loppuun mennessä. Perustettava yhtiö tulee olemaan 100 %:sti Helsingin kaupungin omistama. Yhtiön pääomitus on suunniteltu yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa siten, että se varmistaa yhtiön toimintakyvyn, mutta ei ole siten ylimitoitettu, että sitä olisi pidettävä EU:n säännösten vastaisena kiellettynä valtiontukena. Perustettava yhtiö aloittaa täysipainoisesti toimintansa Yhtiöittäminen on käytännön syistä perusteltua toteuttaa vaiheittain edellä kuvatulla tavalla niin, että jo tässä vaiheessa tehdään kaupungin puolesta molempia vaiheita koskevat tarvittavat hallinnolliset päätökset. Laadittujen ennusteiden mukaan yhtiö on elinkelpoinen ja

13 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/3 taloudellisesti terveellä pohjalla, mikä antaa hyvän lähtökohdan yhtiön liiketoiminnan kehittämiselle. Esittelijä Lisätiedot Satamajohtoja Kimmo Mäki Tauno Sieranoja, talousjohtaja, puhelin: tauno.sieranoja(a)hel.fi Liitteet 1 Luonnos perustamissopimukseksi 2 Helsingin Satama Oy yhtiöjärjestys luonnos 3 Helsingin Sataman yhtiöittäminen (Salassa pidettävä, JulkL 24 1 mom 17 k.) 4 Siirtymäsuunnitelma yhtiöön 5 YTR lausunto 6 Helsingin Satama Kauppakirja Luonnos (Salassa pidettävä, JulkL 24 1 mom 17 k.) 7 Käyttöomaisuuserät jotka eivät siirry yhtiölle Oheismateriaali 1 Kuntalain muutos 2 Strategiaohjelma_ _Kh_250313

14 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/4 4 Osastonjohtajien tilannekatsaukset Päätösehdotus Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tilannekatsaukset tiedoksi.

15 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/5 5 Satamajohtajan tiedotukset Päätösehdotus Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä satamajohtajan tiedotukset tiedoksi. Esittelijä satamajohtaja Kimmo Mäki

16 Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (14) Saj/6 6 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Esittelijä satamajohtaja Kimmo Mäki

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Kokousaika 9:00-10:06 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Åberg, Veijo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 10-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 KH 102 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen Euroopan Unionin kilpailuneutraliteetin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 Valmistelija: Liikelaitos Salon

Lisätiedot

Yhtiöittämissuunnitelma. Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV

Yhtiöittämissuunnitelma. Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV Yhtiöittämissuunnitelma Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV Sisällysluettelo 1 Aikataulua... 4 2 Yhtiöittämissuunnitelman käyttötarkoitus... 4 3 Päätöksenteko ja organisointi... 4 3.1 Turun kaupunki...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 26.08.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 26.08.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 8-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Kaupunginvaltuusto. Aika 10.11.2014 maanantai klo 18:00-20:10

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Kaupunginvaltuusto. Aika 10.11.2014 maanantai klo 18:00-20:10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-20:10 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 22 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 22 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 22 / 2014 Sivu 1 Kaupunginhallitus 27.10.2014 Kokoustiedot Aika 27.10.2014 Maanantai klo 14.00-14.52 ja 15.15-20.39 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma, päivitetty versio 14.9.2012. Sisällysluettelo

Turun Ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma, päivitetty versio 14.9.2012. Sisällysluettelo Turun Ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma, päivitetty versio 14.9.2012 Sisällysluettelo Turun Ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma, päivitetty versio 11.9.2012... 1 1 Valmistelun aikataulu...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 1.12.2014 15:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 01.09.2014 Kokoustiedot Aika 01.09.2014 Maanantai klo 18.00-21.30 Tauko klo 20.44-20.53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 100 10.11.2014. 100 Asianro 6694/00.01.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 100 10.11.2014. 100 Asianro 6694/00.01.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 100 Asianro 6694/00.01.00/2014 Energiatoimintojen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 369: Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Konsernipalvelu Yhtiöittämisvelvoitteen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

-2, KV 2014-12-22 18:00

-2, KV 2014-12-22 18:00 -2, KV 2014-12-22 18:00 Kokoustiedot Aika 22.12.2014 kl. 18.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 18.11.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 18.11.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Naantalin sataman yhtiöittäminen

Naantalin sataman yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 320 25.08.2014 Kaupunginhallitus 333 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 56 08.09.2014 Naantalin sataman yhtiöittäminen 615/03.01.00/2013 KH 320 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen ja kaupunginlakimies

Lisätiedot