Lisää liiketoimintaosaamista korkeakouluista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisää liiketoimintaosaamista korkeakouluista"

Transkriptio

1 Lisää liiketoimintaosaamista korkeakouluista Valtakunnalliset liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Vantaa, Maija Innola

2 SISÄLTÖ: Liiketalouden koulutuksesta Ammattikorkeakoulutuksen nykytila - tilastotietoja liiketoimintaosaamisen selvitysryhmän suositukset Korkeakoulujen uudistaminen ja kehittäminen rakenteellinen kehittäminen ja korkeakoulujen profiloituminen ratkaisuja ja pohdittavaa liiketalouden alalla korkeakoulujen ohjauksen uudistaminen 2

3 TILASTOJA AMMATTIKORKEAKOULUTUKSESTA Ammattikorkeakoulujen hakeneet, aloittaneet ja opiskelijat koulutusaloittain Nuorten ja akuisten koulutus Vuosi Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, Matkailu-, terveys- ja ravitsemisliikunta-ala ja talousala Yhteensä Hakenet Aloittaneet Opiskelijat

4 Tilastoja ammattikorkeakouluista Ammattikorkeakoulujen suomen ja ruotsinkielisen koulutuksen (nuoret) vetovoima koulutusaloittain vuonna ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,9 3,0 18,1 7,3 3,4 3,9 3,0 2,1 4,4 2,5 1,3 1,9 2,1 1,4 1,1 1,1 0,8 0,5 0,7 0,9 5,8 10,3 4,6 1,7 5,7 3,1 0,7 4 Amk:t yhteensä Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Yhtk.tiet.,liiketal.,hall.ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sos., terveys- ja liikunta-ala Matk., ravitsemis- ja tal.ala Kaikki amk:t keskimäärin Amk heikoin Amk paras

5 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 81,3 59,4 48,3 Vuoden 2002 amk-tutkinnon uusien opiskelijoiden (nuoret) koulutuksen läpäisy (tutkinnot) 5-vuoden kuluttua aloittamisesta 71,4 68,8 55,0 78,9 78,0 73,6 60,5 62,7 40,6 0,0 54,7 48,0 43,5 31,6 18,9 85,7 77,4 89,3 61,4 60,0 41,0 78,3 63,3 45,9 5 Matk., ravitsemis- ja tal.al Kulttuuriala Yhtk.tiet.,liiketal.,hall.al Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen al Luonnonvara- ja ympärist. Sos., terveys- ja liikunta-al Kaikki amk:t keskimäärin Amk heikoin Amk paras Humanistinen ja kasvatu. Amk:t yhteensä

6 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 AMK- ja ylemmän AMK-tutkinnon vuonna 2005 suorittaneiden työllistyminen (% ) (nuoret + aikuiset) vuoden 2006 lopussa 100,0 91,3 88,5 91,7 93,0 95,2 88,5 93,7 97,4 85,5 87,4 81,8 75,1 74,0 85,0 83,5 86,6 72,5 76,4 55,6 81,3 71,4 89,6 83,4 77,4 61,5 32,4 6 Amk:t yhteensä Humanistinen ja kasvatu... Kulttuuriala Yhtk.tiet.,liiketal.,hall.ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäris... Sos., terveys- ja liikunta-ala Matk., ravitsemis- ja tal.ala Kaikki amk:t keskimäärin Amk heikoin Amk paras

7 Tilastoja ammattikorkeakouluista Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista (vuosi 2007) Täysin eri % Vast. Osittain mieltä. eri mieltä Koulutusala % Vast. Osittain samaa mieltä % Vast. Täysin samaa mieltä % Vast. Yhteensä Humanistinen ja kasvatusala 6 2, , , ,6 251 Kulttuuriala 47 3, , , , Luonnontieteiden ala 28 3, , , ,1 733 Luonnonvara- ja ympäristöala 21 4, , , ,9 517 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 39 3, , , , Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 158 3, , , , Tekniikan ja liikenteen ala 113 2, , , , Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 75 2, , , , Yhteensä: 487 2, , , , Lähde: OPALA 7

8 Tilastoja ammattikorkeakouluista Työssäni voin hyödyntää AMK:ssa oppimaani (vuosi 2007) Täysin eri % Vast. Osittain eri % Vast. Koulutusala mieltä. mieltä Osittain samaa mieltä % Vast. Täysin samaa mieltä % Vast. Yhteensä Humanistinen ja kasvatusala 6 4,1 12 8, , ,7 147 Kulttuuriala 81 10,0 55 6, , ,8 811 Luonnontieteiden ala 29 6, , , ,0 483 Luonnonvara- ja ympäristöala 21 6, , , ,6 340 Matkailu-, ravitsemis- ja 51 5, , , ,9 903 Sosiaali-, terveys- ja liikunta , , , , Tekniikan ja liikenteen ala 200 5, , , , Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 125 4, , , , Yhteensä: 680 5, , , , Lähde: OPALA 8

9 LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SELVITYS Selvitysryhmä: Kari Neilimo (pj.), Anne Kovalainen, Mauri Panhelainen, Jan-Erik Krusberg ja Hanna Lehtimäki Selvitysryhmän raportti luovutettiin ministeriölle heinäkuussa 2007 "Lisää liiketoimintaosaamista korkeakouluista Liiketoimintaosaamisen selvitystyöryhmän raportti (OPM 2007:38) Tehtävänä oli selvittää mm. - onko liiketoimintaosaamisen tutkintoon johtava koulutus oikein mitoitettu? - millä tavoin yksikkörakennetta tulee kehittää korkeakouluissa? - onko yliopistojen ja amk:n työnjako selkeä ja miten sitä tulee kehittää koulutuksessa ja tutkimuksessa? - millainen koulutusohjelmarakenne on tarkoituksenmukainen työelämän ja tutkimustoiminnan tarpeiden kannalta? 9

10 LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SELVITYS... Selvitysryhmän ehdotukset ja suositukset: 1) Tutkintoon johtavan koulutuksen mitoitus Liiketoimintaosaamisen ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden kysyntä ja tarve kasvaa tehtävien palvelujen laatu- ja kompetenssivaatimusten kohotessa Koulutuksen laatutasoa nostettava tiivistämällä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, lisäämällä kilpailua Liiketoimintaosaamista kehitettävä innovaatioprosessissa: tehokkaat yhteistyömuodot tutkimuksen ja yrityskentän välille, liiketoimintaosaamista kehittäviä opintokokonaisuuksia myös muiden koulutusalojen opiskelijoille Monialaisesta tutkintokoulutuksesta kansallinen toimenpideohjelma Yliopistojen kauppatieteen koulutuksen perusvolyymi riittävä pieni kasvu yritystoiminnan uusille kasvualoille tarkoitetuissa maisteriohjelmissa perusteltua 10

11 LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SELVITYS... Tradenomikoulutuksen kokonaisvolyymin pienentäminen 3-4% vuoteen 2012 mennessä ja voimavarat ylemmän amktutkintokoulutuksen lisäämiseen perustuen työelämän tarpeeseen Aloituspaikkoja tulee yliopistoissa ja amk:ssa keskittää nykyistä harvempiin ja vahvempiin yksiköihin Läpäisyasteen nostaminen Opettaja-opiskelijasuhde tarvitsee merkittävän korjauksen 11

12 LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SELVITYS... 2) Rakenteellinen kehittäminen Yksiköiden määrää tulee vähentää kummallakin korkeakoulusektorilla päämäränä vahvistuvat, monipuoliset ja kansainvälisesti kilpailukykyiset yksiköt Yliopistokeskuksissa olevien irrallisten koulutusohjelmien ja pienten toimipisteiden elinkelpoisuutta tarkasteltava kriittisesti ja tutkintokoulutusta niissä ei pitäisi laajentaa Amk:ssa yksikkökoon suurentamista ja alueellista uudelleenkohdentamista tulee jatkaa kriteereinä vetovoima ja työllistyminen yksiköiden vaikutusalueille Opetusministeriön ohjauksen tulisi keskittyä valtakunnalliseen koordinaatioon 12

13 LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SELVITYS... 3) Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja työnjako Yliopisto- ja amk-koulutuksen määrä voi vaihdella alueittain työmarkkinoiden tarpeiden mukaan suurempien kokonaisuuksien aikaansaamiseksi voidaan harkita, että toinen sektori ottaa koko koulutusvastuun Yhteistyö strateginen tavoitealue korkeakoulujen toimintasuunnitelmiin tavoitteena yhteiset aikuiskoulutushankkeet, opettajavaihdon lisääminen, yhteistyö t&k-toiminnassa Tutkimuksellinen profiloituminen vaatii erityisiä panostuksia, toiminnan painopiste voi vaihdella korkeakouluittain yo:n ja amk:n yhteiset innovaatio- ja tutkimuskeskukset Kansainvälistä yhteistyötä syytä vahvistaa; erityisesti kansainvälisissä tutkimusprojekteissa ja koulutusohjelmissa 13

14 LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SELVITYS... 4) Tarkoituksenmukainen koulutusohjelmarakenne Kandidaatin/Amk-tutkintojen sisältöjen koordinoimiseksi lisätään korkeakoulujen välistä yhteistyötä Lisättävä korkeakoulujen ja yritysten/julkisten organisaatioiden yhteistyötä Yliopistoissa siirryttävä oppiainepohjaisista ohjelmista monipuolisiin liiketoimintaosaamisen ohjelmiin AMK:t antavat koulutusta laaja-alaisesti, mutta koulutusohjelmien sisällöt ja rakenteet hyvin samankaltaisia kaikkialla. Erikoistumista ja profiloitumista voisi vahvistaa Laaja-alaisia yli oppiaineiden meneviä koulutusohjelmia vähän tyydyttämään uusia koulutus- ja tutkimustarpeita 14

15 LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SELVITYS... Yliopistojen erilliset maisteriohjelmat ja ylemmät amk-tutkinnot molemmat tarpeellisia, mutta toimiva työnjako ja koordinaatio näiden osalta alueellisesti ja paikallisesti välttämätöntä Parhaita opettajavoimia käytettävä yli korkeakoulu- ja yksikkörajojen Siirtymät sektorilta toiselle joustavasti Tutkintojen rinnalla tarvitaan myös täydennyskoulutusohjelmia eri alojen ammattilaisille 15

16 KORKEAKOULUJEN UUDISTAMINEN rakenteellinen kehittäminen Visio korkeakouluverkosta: Korkeakouluja ja yksiköitä nykyistä vähemmän vahvempi taloudellinen kantokyky Yksiköt nykyistä suurempia kansainväliset yhteistyöedellytykset paranevat edellytykset poikki- ja monitieteisyyteen vahvistuvat opiskelijoille lisää valintamahdollisuuksia Enintään 15 yliopistoa ja 18 ammattikorkeakoulua näillä 3-5 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen strategista liittoutumaa parantaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta korkeakouluverkon kokoamisella ja toiminnan tehostamisella lisäresursseja opetukseen ja tutkimukseen 16

17 KORKEAKOULUJEN UUDISTAMINEN ratkaisuja ja pohdittavaa liiketalouden alalla Korkeakoulut vakiinnuttavat alakohtaiset yhteistyörakenteet rehtorien neuvostojen johdolla tärkeä tehdä yhteistyötä koulutusalakohtaisesti myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä profiilien ja tehtävien kirkastaminen, työnjakokysymykset, alojen kehittäminen jne. Liiketoimintaosaamisen tutkimustoimintaa kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi Profiloidaan alan koulutus- ja tutkimustoimintaa hyödyntäen monialaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia Vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä Karsitaan runsasta yksikkömäärää molemmilla korkeakoulusektoreilla yliopistoverkkoa kootaan siten, että koulutus- ja tutkimustoiminta keskittyy nykyistä enemmän sivutoimipisteistä pääkampuksille ammattikorkeakouluissa pienten toimipisteiden lakkauttaminen yliopistojen tutkinnonanto-oikeuksia ei pääosin laajenneta (poikkeus Itä- Suomen yliopisto) alueiden liiketoimintaosaamisen tarpeisiin vastataan amk:n koulutus- ja tutkimustoiminnalla 17

18 KORKEAKOULUJEN UUDISTAMINEN ratkaisuja ja pohdittavaa liiketalouden alalla... Arene ry käynnistää laajan koulutusohjelmaprojektin koulutusohjelmarakenteiden ja nimikkeiden selkeyttäminen, koulutusohjelmien tarkastelu työelämän osaamis- ja kehittämistarpeiden pohjalta jne. Kaikkien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa sovittu, että ne uudistavat strategiansa siten, että ne ovat käytettävissä vuonna 2010 käytävissä neuvotteluissa Strategioissa tulee painottaa erityisesti profiloitumista sekä kansainvälisiä ja kansallisia kumppanuuksia Strategiatyössä otetaan huomioon koulutusalakohtaiset kehittämistarpeet ja elinikäinen oppiminen Strategiatyö luo pohjan korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelmalle vuosiksi Strategisten painoalojen vahvistaminen edellyttää usein myös luopumista ja/tai korkeakoulujen välistä profiloitumista ja työnjakoa tavoitteena kaikki voittavat Useissa korkeakouluissa koulutusta/yksiköitä, joissa on heikko vetovoima, ongelmia läpäisyssä ja valmistuneiden työllistymisessä kehittämistoimia ja ratkaisuja pitäisi tehdä nopeasti 18

19 KORKEAKOULUJEN UUDISTAMINEN ohjauksen uudistaminen... Tavoitteena on keventää ohjausprosessia ottaen huomioon erityisesti toimialan tavoitteiden pitkäjänteisyys ja korkeakoulujen autonominen päätöksenteko Sopimuskausi rytmitetään hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle, seuraava sopimuskausi kuitenkin Sopimusneuvottelut käydään kauden alussa ja sopimuskauden aikana, mikäli opetusministeriö katsoo sen tarpeelliseksi Sopimuksesta tehdään aiempaa strategisempi ja vain keskeisimpiin tunnuslukuihin rajoittuva Korkeakoulujen toiminnasta annetaan jatkossa kirjallinen palaute myös ammattikorkeakoulusektorilla Määrällinen mitoitus tehtäisiin jatkossa sopimuksilla sovittavien tutkintotavoitteiden kautta jousto nuorten ja aikuiskoulutuksen jättää ammattikorkeakoulun päätettäväksi, miten resurssit kohdennetaan Hankerahoitusta ei jatkossa enää yksittäisille hankkeille hankerahoituksella tuetaan strategiatyössä esiin nousevia kehittämiskohteita 19

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta eluvat alueellinen työseminaari Oulu 12.6.2015 Scandic Oulu Opetusneuvos Jukka Lehtinen Suomen menestysstrategia Inhimillisten voimavarojen

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt. Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan?

Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt. Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan? Koulutuspoliittinen ohjelma 2015 2018 Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuudessa perinteisen,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN JA KUVATAIDEAKATEMIAN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN JA KUVATAIDEAKATEMIAN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN JA KUVATAIDEAKATEMIAN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 Opetusministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot