KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014"

Transkriptio

1 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Aika tiistai klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 41 valtuutettua Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Tuomiorovasti Ilpo Rannankari piti alkuhartauden, jonka aikana laulettiin laulu Odotan jouluvierasta Risto Voutilaisen säestyksellä. 80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu ilmoitus keskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty esityslista liitteineen Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 41 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista olivat tilapäisesti estyneitä saapumaan kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Kärkkäinen ja Erkki Oinonen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 83 HAUTOJEN HOITOHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Hautojen hoitohinnat vahvistetaan vuosittain, ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Esityslistan liitteessä 1 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintaan esitetään kahden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa.

2 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Vuoden 2015 alusta Maaningan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin. Kuntaliitoksen myötä myös Maaningan seurakunta liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa ja joka toimii osana Kuopion seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä myös hautainhoitorahaston hautojen hoito siirtyy seurakuntayhtymälle. Vuoden 2015 alusta seurakuntayhtymään liittyvän Maaningan seurakunnan hoitohautojen hinnat ovat olleet noin puolet halvempia, mutta hoitojen pituudet ovat samat kuin Kuopion seurakuntayhtymässä. Hautojen hoidosta perittävät maksut ovat tällä hetkellä Maaningan seurakunnan hautainhoitorahastolla seuraavat: Vuosihoito yhdeltä arkkupaikalta 36 euroa. Viiden vuoden hoito 181 euroa ja kymmenen vuoden hoito 365 euroa. Hinnat ovat olleet samat vuodesta 2002 lukien. Lisäksi Maaningan seurakunnalla on ollut mahdollista ostaa myös haudanhoito ilman kukkia, joka on maksanut 29 euroa/hautapaikka. Hoitohautojen hinnat ja niiden sisältö on syytä muuttaa yhdenmukaiseksi yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Maaningan seurakunnan hautainhoitorahastolla on tällä hetkellä 365 hoitosopimusta. Voimassa olevien hoitosopimusten omaisille lähetetään kirje, jossa kerrotaan vuonna 2015 alkavalla hoitokaudella tapahtuvista muutoksista. Vuoden 2015 alkavalla hoitokaudella hoitohautojen hinnoittelu ja niiden pituudet sekä hinnaston teksti muutetaan yhdenmukaisen menettelyn vuoksi koskemaan kaikkien hautausmaiden hoitohautoja. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsiteli hoitohintoja Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla. - että hautojen hoitohinnat vuodelle 2015 vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 84 HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS V Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion. Rahaston tulot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuloista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuloista.

3 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Rahaston pääoma on tällä hetkellä ,03 euroa. Rahaston varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja on sijoitettu myös kuuteen asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta oli yhteensä ,17 euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 6 %/vuosi. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä. Vuoden 2015 alusta Maaningan kunta liittyy Kuopioon. Kuntaliitoksen myötä myös Maaningan seurakunta liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa ja joka toimii osana Kuopion seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä myös hautainhoitorahaston hoito siirtyy seurakuntayhtymälle. Vuoden 2015 alusta seurakuntayhtymään liittyvän Maaningan seurakunnan hautainhoitorahaston pääoma on tällä hetkellä ,90 euroa. Varat on sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin. Edellä mainittu pääoma on tarkoitus yhdistää vuoden 2015 alusta seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston pääomaan. Hautainhoitorahaston pääoma liitoksen jälkeen on yhteensä ,93 euroa. Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 2. Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstömenot, joiden loppusumma on euroa. (v ne olivat euroa, 68,3 % kaikista menoista). Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä yhteensä euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen menojen loppusumma on euroa ja arvioidut tulot euroa. Talousarvioehdotus osoittaa euron alijäämää. Alijäämäisyys johtuu mm. palkkamenojen, aineet ja tarvikehankintoihin ja palvelujen ostoihin varatuista lisäyksistä. Korko ja osinkotuottojen todellista määrää on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Vuonna 2015 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia Vuosihoitoja oli vuonna 2014 yhteensä Hoitosopimusten määrä vuoden 2015 alussa on noin Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota Johtokunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen esitetyn mukaisena ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston talousarvioehdotusta Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston talousarvion hyväksymistä johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 2 mukaisena.. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

4 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Haudan luovutukseen liittyvät maksut vahvistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Vuoden 2015 alusta Maaningan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin. Kuntaliitoksen myötä myös Maaningan seurakunta liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa ja Kuopion seurakuntayhtymää. Vuoden 2015 alusta edellä mainituista toimenpiteistä johtuen Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymälle tulee kaksi uutta hautausmaata, joista toiseen tehdään hautauksia. Tämän jälkeen seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27 tehdään hautauksia. Hautapaikasta (kaksi arkkuhautasijaa) peritään tällä hetkellä Kuopiolaisilta 300 euroa. Maaningan seurakunnassa hautapaikan maaninkalainen on saanut maksutta. Vuoden 2015 alusta alkaen hautasijasta perittävä maksu ja hinnastossa oleva teksti on perusteltua muuttaa yhdenmukaisen menettelyn vuoksi koskemaan kaikkia. Hautasijamaksujen hinnoittelussa sovelletaan Järvi-Kuopion seurakunnan alueella olevien vainajien kohdalla kuopiolaisen vainajan mukaista hinnoittelua. Perusteluna on, että Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kunnan alueet ovat Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän toimialueella. Hautasijamaksuja on korotettu vuosien välisenä aikana 100 eurosta 300 euroon /kaksiarkkuhautasijaa. Vuoden 2015 hautasijamaksuihin ei ehdoteta korotusta, vaan ne esitetään säilytettäväksi vuoden 2014 tasolla. Ehdotus vuonna 2015 perittäviksi hautasijamaksuiksi on esityslistan liitteenä 3. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautasijamaksuja Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hautasijamaksujen säilyttämistä vuonna 2015 vuoden 2014 tasolla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautasijamaksujen vahvistamista johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautasijamaksut vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 3 mukaisina. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 86 MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRAN PERUSTAMINEN KALLAVEDEN SEURAKUNTAAN Kallaveden seurakunnassa on kuusi kokoaikaista diakonian virkaa. Näistä viisi virkaa on täytetty kokoaikaisesti ja yksi niistä on sijoitettu Karttulan alueseurakuntaan. Yhteen virkaan kuuluu lähiesimiehen tehtävät. Yksi diakonian viroista on täytetty osa-aikaisesti työntekijän osatyökyvyttömyyseläkkeen vuoksi. Lisäksi Kallaveden diakoniatyössä

5 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ työskentelee yksi 78 %:n työaikaa tekevä työsuhteinen diakoniatyöntekijä. Osa-aikaisesti täytetyn diakonian viran toinen puolikas on ollut nuorisotyön määräaikaisessa virassa, jonka viran toinen puolikas on muodostunut osa-aikaeläkkeellä olevan nuorisotyönohjaajan viran toisesta puolesta. Osa-aikainen nuorisotyöntekijä jää eläkkeelle vuoden 2015 alussa ja tarkoitus on täyttää yksi nuorisotyönohjaajan tehtävä kokoaikaisesti ja jättää määräaikainen virka täyttämättä, joten puolikas virka jää nuorisotyöstä pois. Kallaveden seurakuntaneuvosto esittää, että tämä puolikas virka käytettäisiin nyt diakoniatyön resurssina. Seurakuntaliitoksen myötä Maaningan seurakunnasta tulee yksi kokoaikainen diakonian virka Kallaveden seurakuntaan. Maaningalta tuleva diakoniaviranhaltija on osa-aikaeläkkeellä ja tekee 55 %:n työaikaa. Viranhaltija saavuttaa eläkeiän vuonna Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausunnossaan, että diakoniatyön tarve Kallaveden seurakunnan alueella vaatii olemassa olevien resurssien käyttämisen ja virkojen mukaisen täyden miehityksen. Tässä tapauksessa se tarkoittaisi yhden viranhaltijan lisäystä vuoden 2014 tilanteeseen siten, että puolikas virasta (45 %) tulisi Maaningan liitoksen myötä ja puolikas täytettäisiin nuorisotyön käytössä olleesta virasta, joka lähtökohtaisesti on ollutkin diakoniatyöhön varattu resurssi. Olemassa olevia resursseja ei lisätä, vaan virkajärjestely tapahtuu osa-aikaisesti täytettyjen kokoaikaisen virkojen järjestelyllä. Diakonian virka esitetään perustettavaksi määräaikaisena. Seurakuntaliitoksen ja työn uudelleen organisoimisen vuoksi vireillä on muutoksia, jotka edellyttävät henkilöstön tarpeen ja sijoittelun uudelleen arviointia. Maaningan seurakunnan diakoniaviranhaltija saavuttaa eläkeiän vuonna 2017, jolloin diakonian resursseja tarkastellaan uudelleen. Järjestely merkitsee yhden määräaikaisen diakoniaviranhaltijan viran perustamista Kallaveden seurakuntaan. Virkatarvetta tulee tarkastella hyvissä ajoin ennen määräaikaisen viran päättymistä. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräaikaisen diakonian viran perustamista esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määräaikaisen diakonian viran perustamista Kallaveden seurakuntaan esitetyn mukaisesti. - että Kallaveden seurakuntaan perustetaan määräaikainen diakonian vaativuusryhmän 502 kokonaispalkkausvirka virka ajalle Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

6 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2.ja 3 :ien mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja samalla toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n 2. momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi. Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten, että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2015 kasvavan 1,6 prosentilla vuoden 2014 maaliskuun tasosta. Muiden toimintamenojen osalta kehys on laadittu niin, että se on vuoden 2014 talousarvion tasolla. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 4. Vuoden 2015 talousarvion toimintamenojen loppusumma on euroa, mikä on euroa eli 4,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2015 yhteensä euroa, mikä on euroa eli 3,2 prosenttia enemmän kuin vuonna Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on euroa, mikä on 4,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä on henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu euroa. Tämä on euroa eli 2,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Verotuloja on vuonna 2015 arvioitu kertyvän yhteensä euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on euroa ja yhteisövero-

7 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ jen euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän vuonna prosentilla vuoden 2013 tasosta ja 0,5 prosentilla vuonna 2015 vuoden 2014 tasosta. Yhteisöveron tuoton on arvioitu kasvavan vuonna prosentilla ja vuonna prosentilla. Vuosikate on euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa euron alijäämää. Vuoden 2015 talousarvion investointiosan loppusumma on euroa ja koko suunnittelukauden investointimenojen loppusumma euroa. Lisäksi vuosien investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa euroa. Näin mittavien investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut eri toimintayksiköille säästötavoitteet. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli talousarvioehdotusta Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion omalta osaltaan ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntaien lausunnot mennessä. Yhteenveto lausunnoista on esityslistan liitteenä 5. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli seurakuntaneuvostojen ja yhteisen johtokuntien lausuntoja Kirkkoneuvosto päätti esittää talousarvion yhteinen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtaja esittelee talousarvioehdotusta yksityiskohtaisemmin kokouksessa. 1.että vuoden 2015 talousarvio hyväksytään liitteen 4 mukaisena, 2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta lukutason toimintakate ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta kustannuspaikkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso ja 3. että toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena Merkittiin tiedoksi, että Markku Huttunen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hallintojohtaja Timo Korhonen esitteli talousarvion vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Puheenjohtaja esitti, että talousarvioesitys käsitellään aihealueittain. Kohdan 1. Yleisperustelujen käsittelyn aikana Pekka Niiranen ehdotti, että talousarvion sivulle 7 toisen kappaleen jälkeen lisätään lause Alkavalla valtuustokaudella 2015 päivitetään ja tarkistetaan kriteerit, joilla

8 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ resursseja jaetaan vastaamaan seurakuntien todellisia tarpeita. Jarmo Oksanen kannatti Pekka Niirasen tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti, että ne ketkä kannattavat talousarviossa olevaa pohjaesitystä, äänestävät JAA ja ne ketkä kannattavat Pekka Niirasen tekemään ehdotusta äänestävät EI. Äänestystavaksi puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin äänestystavaksi. JAA-ääniä annettiin 21 ja EI-ääniä 19. Kohdan 2. Käyttötalousosaan sivulle 35 lisätään Kirkko ja koti lehden ilmestymiskerroiksi 12 kertaa, talousarviossa mainitun 11 tilalle. Kirkko ja koti lehden ilmestymiskertojen lisäämiseen tarvittava määräraha selvitetään ja lisämääräraha tuodaan seuraavaan kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi. Kohtien 3. Henkilöstösuunnitelma vuosille , 4. Investointiosa, 5. Tuloslaskelmat, 6. Rahoituslaskelma, 7. Sisäiset erät, 8. Taloussuunnitelma ja 9. Rahoitussuunnitelma ei käytetty puheenvuoroja. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 88 KUOPION TUOMIOKIRKON PERUSKORJAUSHANKKEEN TOTEUTTAMINEN JA URAKOITSIJOIDEN VALINTA Kuopio ev.lut. seurakuntayhtymän investointiohjelmassa Tuomiokirkon peruskorjaukseen on vuosille kahden miljoonan euron määrärahavaraus. Vuodelle 2014 on varattu euron määräraha ja varsinaiselle korjaukselle 2015 on varattu euroa. Edellinen peruskorjaus on tehty vuonna Kirkon peruskorjaussuunnitelma käsittää sisä- ja ulkoseinäpintojen käsittelyn sekä osin talotekniikan parannusta ja piha-alueen kunnostusta. Suunnitelman mukaan nykyinen lakkapintainen puulattia maalataan peittovärillä, sisäseinät ja katto maalataan, kultaukset uusitaan ja kirkon penkit maalataan. Värisävyt ovat lähes nykysävyn mukaisia lukuun ottamatta lattian värin muutosta. Tilakäytön muunneltavuutta parannetaan alttarialueen edessä poistamalla kolme kiinteää penkkiriviä, jotka korvataan irtotuoleilla. Muutoksella saadaan kuoro- ja esiintymistoiminnalle tarvittaessa tilaa. Kirkkosalin Kauppakadun puoleisen siipiosaan on suunniteltu varastotiloja. Ulkoseinien osalta suunnitelmassa on julkisivupintojen korjaus ja uudelleen pinnoitus kalkkimaalilla nykyisellä värisävyllä. Ulkotasot ja portaat korjataan. Talotekniikan osalta käyttövesiputkistoja sekä viemäriputkistoja uusitaan tarvittavilta osin. Ilmanvaihtojärjestelmään tehdään perusteellinen huolto ja iv-kanavien puhdistus sekä päätelaitteiden uusiminen. Sähkökeskus ja syöttökaapeli uusitaan. Valaistuksen korjaus ja sähköjärjestelmän osittainen uusiminen on tehty n. 10 vuotta sitten. Peruskorjauksen yhteydessä huolletaan urut ja uusitaan äänentoistojärjestelmä.

9 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Tuomiokirkosta on laadittu kattava rakennushistoriaselvitys. Historiaselvitys valmistui Siihen on tarkoitus päivittää myös tulevat peruskorjaukset. Hankkeen arvioitu aikataulu on Suunniteltu käyttöönotto olisi ensimmäisenä adventtina Tuomiokirkko täyttää 200 vuotta vuonna Juhlavuotta 2016 olisi tarkoitus viettää peruskorjatussa kirkossa. Hanke on hyväksytyn kiinteistöstrategian mukainen. Arkkitehti- ja pääsuunnittelijana on Arkkitehtuura Oy, LVIAsuunnittelijana Insinööritoimisto LVI-insinöörit Ky ja sähkösuunnittelijana AH-Talotekniikka. Hankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä HILMAssa Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Tarjousten jättöaika päättyi klo Tarjoukset on pyydetty jaettuna urakkana eli rakennusurakka, LVI- ja sähkötyöt. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsija jolle alistetaan sivu-urakoitsijoina toimivat talotekniikan urakoitsijat. Seurakuntayhtymä tekee erilliset urakkasopimukset pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden kanssa. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti rakennusteknisestä/pääurakasta seuraavat viisi rakennusliikettä: Kuopion Monirakennus Oy, Lujatalo Oy, Pinnoitus Pekka Oy, Lapiomies Oy ja Koti Rakentajat Tirkkonen Oy. LVI-urakasta tarjouksen jätti seuraavat viisi urakoitsijaa: LVI Tahko Oy, Kuopion Putkiapu Oy, Kuopion Talotekniikka Oy, A-Pipe Oy ja ISS Palvelut Oy. Sähkötöiden urakasta tarjouksen jätti seuraavat neljä urakoitsijaa: 100 Sähkö, Juptek Oy, Sähköfinne Oy ja ARE Talotekniikka Oy. Tarjoukset avattiin klo Tarjouksen avaamisessa läsnä Pauli Niskanen, Eeva Räsänen ja Petri Rautio. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Hankintalain 46 :n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen täytyy tehdä heti tarjousten avaamisen jälkeen ennen tarjousten vertailua. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta ja yksikköhintaluetteloa. Urakkatarjoushinta on jaoteltava tarjouslomakkeen

10 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ nimikejaon mukaisiin osahintoihin. Tarjouksen liitteeksi on pyydetty erittelyt ja todistukset tarjoajan kelpoisuuden tarkastamiseksi. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa. Tarjousten käsittely ja päätöksen teko Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan tarjousten osalta kelpoisuusehtojen sekä tarjoajalle asetettujen laadullisten vähimmäisvaatimusten toteutuminen. Hintavertailuun otetaan mukaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintapäätös tehdään hinnan perusteella. Tarjouskilpailusta voidaan poistaa hankintalain 71 :n mukaisesti sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on mainittu, että seurakuntayhtymällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Tässä tarjouskilpailussa tarjoajalle asetettiin seuraavia kelpoisuusvaatimuksia: 1. Tarjoajan kelpoisuuden tarkastaminen Tarjoajan tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RA- LA ry:n päteväksi toteama yritys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat tiedot ja todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä. Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Toimittajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Ennen sopimuksen tekoa selvitetään tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Tarjoajien kelpoisuusehdot täyttivät kaikki tarjoajat. 2. Tarjouksen hintavertailu Hintavertailuun otetaan mukaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintapäätös tehdään hinnan (halvin) perusteella, hinnat liitteessä 6. Rakennusurakan/pääurakan halvin hinta on Pinnoitus Pekka Oy:llä, hinta ,00 euroa. LVI-urakan halvin hinta on LVI-Tahko Oy:llä, hinta ,00 euroa. Sähköurakan halvin hinta on Juptek Oy:llä, hinta ,00 euroa. Tarjoukset yhteensä ,00 euroa Urakkaneuvottelu rakennusurakasta on Urakkaneuvottelusta on laadittu muistio. Urakkaneuvottelumuistiot liitetään urakkasopimuksiin. Urakan työaikataulu on

11 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus: urakat yhteensä ,00 euroa rakennus automaatio 2 500,00 euroa rakennuttajakulut ,00 euroa urkujen huolto ,00 euroa kultaukset ,00 euroa uusi audiotekniikka kirkkosaliin ,00 euroa uusi sisävarasto ,00 euroa parven kaide 6 200,00 euroa yleisö WC-tilojen pinnoitus 6 200,00 euroa mahd. lisätyöt (10%) ,00 euroa ulkovalaistuksen lisäys ,00 euroa penkkien muutostyö ,00 euroa ARVIO YHTEENSÄ euroa Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on määrärahan suuruusluokassa. Talousarvion määräraha vuodelle 2015 on ,00 euroa. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Tuomiokirkon peruskorjaushanke toteutetaan esitetyllä tavalla ja että rakennusurakoitsijaksi/pääurakoitsijaksi valitaan Pinnoitus Pekka Oy, LVI-urakoitsijaksi LVI Tahko Oy ja sähköurakoitsijaksi Juptek Oy. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että urakkasopimukset tehdään jokaisesta urakkamuodosta hyväksytyn urakoitsijan kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Tuomiokirkon peruskorjaushanke toteutetaan johtokunnan esittämällä tavalla. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää, että urakoitsijaksi hyväksytään rakennusurakan osalta Pinnoitus Pekka Oy, LVI-urakan osalta LVI Tahko Oy ja sähköurakan osalta Juptek Oy sekä että urakkasopimukset tehdään edellä esitettyjen urakoitsijoiden kanssa ja että yhteinen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan seurakuntayhtymän puolesta urakkasopimukset. 1. että Tuomiokirkon peruskorjaushanke toteutetaan esitetyllä tavalla, 2. että peruskorjaushankkeen urakoitsijoiksi hyväksytään rakennusurakan osalta Pinnoitus Pekka Oy, LVI-urakan osalta LVI Tahko Oy ja sähköurakan osalta Juptek Oy, 3. että urakkasopimukset tehdään edellä esitettyjen urakoitsijoiden kanssa ja

12 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan seurakuntayhtymän puolesta urakkasopimukset. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 89 SÄRKINIEMEN SEURAKUNTATALON KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivityksen vuosille Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin: Kettulan seurakuntakoti, Särkiniemen seurakuntatalo, Kaavin vanha pappila, Niemenpappilan leirikeskus, Nilsiän Pikku Pappila, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Nilsiän Iso Pappila, Nilsiän Kanttorila ja Nilsiän Tiirinlahden leirikeskus. Särkiniemen seurakuntatalon kiinteistöstä on laadittu auktorisoidun kiinteistöarvioijan hinta-arvio euroa. Arvion tarkkuus on n. +/- 15 %. Arvio on esityslistan liitteenä nro 7. Kiinteistö sijaitsee Kuopion Särkiniemen kaupunginosassa. Kiinteistötunnus Osoite on Särkiniementie 20, Kuopio. Tontin pinta-ala on m2. Tontin nykyinen kaavamerkintä on Y=yleisten rakennusten korttelialue. Tontin tehokkuusluku e=0,4. Tontilla on rakennusoikeutta 2345 ke-m2, josta on käytetty 763 ke-m2. Rakennusoikeutta on jäljellä ke-m2. Seurakuntarakennus on valmistunut Rakennuksen runko ja julkisivut ovat tiiltä. Rakennuksen kerrosala on 752 ke-m2, kokonaisala 763 m2 ja tilavuus m3. Rakennus käsittää seurakuntasalin, kahvion, keittiötilat sekä sosiaali- yms. tiloja. Lämmitystapa on kaukolämpö. Ilmanvaihto on koneellinen. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennus on tekniikkansa puolesta ikäisekseen normaalissa kunnossa. Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia, jonka takia toiminta on lopetettu rakennuksessa. Kiinteistömaailma / Kuopion Kodit Oy LKV lähetti ostotarjouspyynnöt seuraaville kymmenelle rakennusliikkeelle: - YIT Rakennus Oy - NCC Rakennus Oy - Skanska Talonrakennus Oy - Lujatalo Oy - Lemminkäinen Oy - Peab Oy - Rakennusliike Lapti Oy - Kuopion Monirakennus Oy

13 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Rakennusliike Pekka Poutiainen Ky - PS-Tasotyö Oy Kirjalliset, suljetut tarjoukset tuli jättää syyskuun 30. päivään 2014 klo mennessä. Tarjouksia saatiin yksi kappale määräpäivään mennessä. Rakennusliike Lapti Oy jätti kohteesta tarjouksen, liite 8. Rakennusliike esittää, että tontille haetaan kaavamuutosta, joka mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen. Kaavamuutos olisi pääsisällöltään; tonttimerkintä AK ja tavoitetehokkuus e= 0,8 1,0. Rakennusoikeuden määrä tulisi olla k-m2. Ostaja vastaa kaavahankkeen suunnittelemisesta ja eteenpäinviemisestä yhdessä myyjän kanssa. Kaavoitusmaksuista ja kustannuksista vastaa tontin myyjä. Tontilla sijaitsevan seurakuntatalon purkukustannuksista vastaa ostaja. Myyjä vastaa mahdollisista maaperän pilaantuneisuudesta aiheutuvista kustannuksista. Tarjoushinta edellä mainituin ehdoin ja kaavamuutoksen jälkeen on 245,00 /k-m2. Rakennusliike Lapti Oy:n hallitus on alustavasti hyväksynyt hankkeen aloittamisen yhdessä Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän kanssa. Hankkeesta on käyty alustavia keskusteluja eri tahojen kanssa. Näyttäisi siltä, että hankkeen toteutuminen olisi mahdollista. Kohteesta on tarkoitus laatia kiinteistökaupan esisopimus Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän ja rakennusliike Lapti Oy:n (tai määräämänsä taho) kesken. Esityslistan liitteenä 9 on ehdotus kiinteistökaupan esisopimukseksi. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan esisopimuksen tekemistä koskee sama alistamismenettely kuin kiinteän omaisuuden myymistä. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle esisopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esisopimuksen tekemistä johtokunnan esittämin ehdoin. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää, että esisopimus alitetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan esisopimus että tonttia ja siinä olevaa rakennusta koskeva kiinteistökaupan esisopimus hyväksytään liitteen 9 mukaisena - että kiinteistökaupan esisopimus alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja

14 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan seurakuntayhtymän puolesta esisopimus. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 90 TONTIN MYYNTI Tontti sijaitsee Kuopion kaupungin Kettulanlahden kaupunginosan korttelissa 1 oleva tontti nro 6. Kiinteistötunnus Osoite Jäniksenpolku 2 e, Kuopio. Kyseinen tontti on muodostunut Kettulan seurakuntatalon ja sen tontin asemakaavamuutoksessa, joka on vahvistettu vuonna Kaavamuutoksella alueesta muodostui erillispientalojen korttelialue kaavamerkinnällä AO, johon rakentamattomia tontteja tuli 4 kpl ja yksi rakennettu tontti. Tontin nro 6 pinta-ala on 1022 m2 ja rakennusoikeutta on kem2. Tonteista on laadittu auktorisoidun kiinteistöarvioijan arvio euroa. Arvion tarkkuus on n. +/- 15 %. Tonttien myynti on aloitettu Myyntiä on hoitanut välitysliike Kiinteistömaailma / Kuopion Kodit Oy LKV. Välitysliike on markkinoinut tontteja internetissä Kiinteistömaailma.fi-, etuovi.com- ja jokakoti.fi sivustoilla sekä asunto- / kiinteistökaupan Asuntotori erikoislehdessä. Myyntitapa on ollut avoin ja julkinen tarjouskauppa. Lähtöhinnaksi on määritelty euroa ja tavoitehinnaksi euroa. Kohteessa on pidetty yleisesittelyjä ja yksittäisiä näyttöjä. Anssi Pietikäinen ja Jaana Kaliste-Pietikäinen ovat tehneet ko. tontista euron ostotarjouksen. Tarjous vastaa auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviota, joten tarjous voitaneen hyväksyä. Esityslistan liitteenä 10 on arviokirja ja kartta, josta ilmenee tontin sijainti. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsiteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tontin myyntiä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle em. tontin myyntiä johtokunnan esittämin ehdoin.

15 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ että tontti myydään Anssi Pietikäiselle ja Jaana Kaliste- Pietikäiselle ½ omistusosuuksin euron kauppahinnalla, 2.. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja 3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 91 ISO-TERVO NRO 48 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä arvo. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Jari Voutilainen on ositus- ja perinnönjakosopimuksen mukaan perinyt Marjatta ja Raimo Voutilaiselta huvilatontin Iso Tervo 48 ( ) vuokraoikeuden. Jari Voutilainen on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja hän on hyväksynyt kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt Perinnönjako on voitu pitää vasta elokuussa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää vuokrasopimuksen tekemistä johtokunnan esittämällä tavalla.

16 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ että seurakuntayhtymä tekee Jari Voutilaisen kanssa vuokrasopimuksen Mustasalon tilan huvilapalstasta 1150 m 2, Iso-Tervo nro 48, 2. että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra 372,60, 3. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 4. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 92 KESKUSREKISTERINJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa rekisterinjohtajan viran haettavaksi Kirkko ja koti-lehdessä, Kotimaa-lehdessä ja kirkon rekrytointisivuilla mennessä. Samalla kirkkoneuvosto nimesi työryhmän, jonka tehtävänä on haastatella rekisterinjohtajan viran hakijat ja tehdä ehdotus rekisterinjohtajan valinnasta. Työryhmään nimettiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Raninen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Lisäksi kirkkoneuvosto nimesi työryhmään Matti Jantusen ja Taina Tammekannin. Rekisterinjohtaja virka julistettiin haettavaksi edellä mainitulla tavalla päättyvällä hakuajalla. Hakuaikaa päätettiin ennen hakuajan päättymistä jatkaa kirkon rekrytointisivuilla olleen käyttökatkoksen takia asti. Määräaikaan mennessä rekisterinjohtajan virkaa haki kolme henkilöä. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 11. Yksi hakijoista Sirpa Toppinen ei täytä viran muodollisia kelpoisuusehtoja. Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Haastattelutyöryhmä haastatteli kahta hakijaa Seppo Marjasta ja Mika Pulkkista Hakemusten ja haastattelussa saadun vaikutelman, hakijoiden konkreettisen työkokemuksen ja henkilökohtaisen osaamisen perusteella haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää, että rekisterinjohtajan virkaan valittaisiin vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja hänen kieltäytymisensä varalle diakoniajohtaja Seppo Marjanen. Rekisterinjohtaja viran täyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Hakuilmoituksessa oli ilmoitettu, että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koska virkaan esitetään valittaviksi henkilöitä, joilla on pitkä työkokemus seurakuntayhtymässä, koeajan noudattaminen ja lääkärintodistuksen toimittaminen ei ole perusteltua Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että keskusre-

17 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ kisterinjohtajan virkaan valitaan vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja hänen kieltäytymisensä varalle diakoniajohtaja Seppo Marjanen. Kirkkoneuvosto, 1. että keskusrekisterinjohtajan virkaan valitaan vt. keskusrekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja 2. että hänen kieltäytymisensä varalle valitaan diakoniajohtaja Seppo Marjanen Merkittiin, että vt. keskusrekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja lääninrovasti Jaana Marjanen poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. Vt. keskusrekisterinjohtaja Mika Pulkkinen valittiin keskusrekisterinjohtajan virkaan ilman suljettua lippuäänestystä. 93 SEURAKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNTAHALLINNON KEVENTÄMINEN Kuopion seurakuntayhtymässä seurakunnallinen toiminta toteutetaan pääsääntöisesti paikallisseurakunnissa. Seurakuntayhtymä huolehtii pääsääntöisesti tukitoiminnoista kuten hallinnosta, taloudesta, hautausmaista ja kiinteistöistä. Joitakin erityistyömuotoja on kuitenkin jätetty seurakuntayhtymän hoidettavaksi. Tällaisia ovat mm. yhteinen lapsityö, yhteinen nuorisotyö, yhteinen diakoniatyö, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito. Seurakuntayhtymän hallinnossa on tällä hetkellä kuusi johtokuntaa. Näistä neljä on ns. toiminnallisia johtokuntia: yhteisen diakonian, yhteisen sielunhoidon, yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat. Lisäksi seurakuntayhtymässä on henkilöstöasian johtokunta ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Suurin yhteisistä toiminnallisista työaloista on ollut yhteinen lapsityö sekä työntekijämäärällä että talousarvion loppusummalla mitattuna. Merkittävä osa yhteisestä lapsityöstä on siirtynyt lukien paikallisseurakuntien vastuulle. Vireillä oleva kirkon rakennemuutos sisältää ajatuksen, että jatkossa kaikki seurakunnat kuuluisivat seurakuntayhtymiin. Samalla seurakuntayhtymistä tehtäisiin entistä enemmän yksikköjä, jotka vastaavat lähinnä tukitoiminnoista ja seurakunnallinen toiminta siirrettäisiin mahdollisimman kattavasti paikallisseurakuntiin. Näistä syistä seurakuntayhtymässä on syntynyt ajatus, että johtokuntien määrää voitaisiin vähentää ja näin hallintoa keventää. Joidenkin johtokuntien osalta on myös ollut vaikeuksia saada kokoukset päätösvaltaisiksi eikä johtokunnilla ole ollut kovinkaan paljon päätettäviä asioita. Johtokuntahallintoa voitaisiin keventää yhdistämällä yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat yhteisen kasvatustyön johtokunnaksi ja yhteisen diakonia ja yhteisen sielunhoidon johtokunnat yhteisen palvelutyön johtokunnaksi. Tämä vähentäisi johtokuntien lukumäärää kuudesta neljään. Muutos helpottaisi osaltaan yhteisen kas-

18 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ vatustyön ja yhteisen palvelutyön koordinointia ja kehittämistä. Samalla se tekisi johtokuntatyöskentelystä mielekkäämpää, kun johtokuntien alaisuudessa olisi nykyistä suuremmat kokonaisuudet. Johtokuntahallinnon keventämisestä eli johtokuntien määrän vähentämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Tämä edellyttää myös voimassa olevien yhteisten työmuotojen johtosääntöjen muuttamista. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14.n mukaan yhteisten työmuotojen johtosääntöjen muuttamisesta on pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta. Voimassa olevat yhteisten työmuotojen johtosäännöt ovat esityslistan liitteenä 12. Ehdotus yhteisen kasvatustyön johtosäännöksi on esityslistan liitteenä 13 ja yhteisen palvelutyön johtosäännöiksi on esityslistan liitteenä 14 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti omalta osaltaan hyväksyä johtokuntien yhdistämisen esitetyllä tavalla. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää johtosääntömuutoksesta seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto lausunnoista on esityslistan liitteenä että yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat yhdistetään yhteisen kasvatustyön johtokunnaksi lukien, 2. että yhteisen diakoniatyön johtokunta ja yhteisen sielunhoidon johtokunnat yhdistetään yhteisen palvelutyön johtokunnaksi lukien, 3. että hyväksytään yhteisen kasvatustyön johtosääntö liitteen 13 ja yhteisen palvelutyön johtosääntö liitteen 14 mukaisesti ja 4. että kumotaan hyväksytyt yhteisen diakonian, yhteisen sielunhoidon, yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtosäännöt. Asian käsittelyn aikana Tuula Pesonen esitti, että yhteisen diakonian ja yhteisen sielunhoidon johtokuntaa ei yhdistetä esitetyksi yhteisen palvelutyön johtokunnaksi, vaan johtokunnat jatkavat itsenäisinä. Juhani Laurinkari ja Taina Tammekann kannattivat esitystä. Matti Jantunen esitti asian palauttamista valmisteluun. Jarmo Oksanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja esitti, että äänestetään ensin asian palauttamisesta valmisteluun siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat palauttamista, äänestävät EI. Jaa-ääniä annettiin 37, EI-ääniä annettiin 3. Asian käsittelyä jatkettiin. Puheenjohtaja ehdotti äänestystä Tuula Pesosen esityksestä siten, että ne jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta (kohta 2), äänestävät JAA, ja ne ketkä kannattavat Tuula Peso-

19 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ ILMOITUSASIAT sen tekemää esitystä, äänestävät EI. JAA-ääniä annettiin 28 ja EI-ääniä 12. Kirkkoneuvoston ehdotus (kohta 3) palautettiin valmisteluun. Kirkkoneuvoston ehdotuksen kohdat 1. ja 4. hyväksyttiin yksimielisesti. Ilmoitusasioita ei ollut. 95 VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liitteeksi :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Ilkka Raninen puheenjohtaja Tuulikki Kuhlman sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Vesa Kärkkäinen Erkki Oinonen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 26.5.2014 klo 16.30 17.10 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 Aika Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 20.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 20.5.2013 klo 16.30-18 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 23.1.2012 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 14.9.2015 klo 16.30 18.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 22.4.2013 klo 16.30 18.25 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 18 /2006

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 18 /2006 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 Aika 18.12.2006, klo 16.30 18.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 89

Kirkkoneuvosto Sivu 89 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 89 Kokousaika 13.11.2013 klo 18.00-18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.10.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.10.2012 16:15 i pöytäkirja 24.10.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Yhteisen kirkkovaltuuston 3.10.2012 tekemät päätökset... 5 Hautainhoitorahaston

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot