KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014"

Transkriptio

1 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Aika tiistai klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 41 valtuutettua Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Tuomiorovasti Ilpo Rannankari piti alkuhartauden, jonka aikana laulettiin laulu Odotan jouluvierasta Risto Voutilaisen säestyksellä. 80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu ilmoitus keskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty esityslista liitteineen Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 41 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista olivat tilapäisesti estyneitä saapumaan kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Kärkkäinen ja Erkki Oinonen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 83 HAUTOJEN HOITOHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Hautojen hoitohinnat vahvistetaan vuosittain, ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Esityslistan liitteessä 1 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintaan esitetään kahden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa.

2 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Vuoden 2015 alusta Maaningan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin. Kuntaliitoksen myötä myös Maaningan seurakunta liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa ja joka toimii osana Kuopion seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä myös hautainhoitorahaston hautojen hoito siirtyy seurakuntayhtymälle. Vuoden 2015 alusta seurakuntayhtymään liittyvän Maaningan seurakunnan hoitohautojen hinnat ovat olleet noin puolet halvempia, mutta hoitojen pituudet ovat samat kuin Kuopion seurakuntayhtymässä. Hautojen hoidosta perittävät maksut ovat tällä hetkellä Maaningan seurakunnan hautainhoitorahastolla seuraavat: Vuosihoito yhdeltä arkkupaikalta 36 euroa. Viiden vuoden hoito 181 euroa ja kymmenen vuoden hoito 365 euroa. Hinnat ovat olleet samat vuodesta 2002 lukien. Lisäksi Maaningan seurakunnalla on ollut mahdollista ostaa myös haudanhoito ilman kukkia, joka on maksanut 29 euroa/hautapaikka. Hoitohautojen hinnat ja niiden sisältö on syytä muuttaa yhdenmukaiseksi yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Maaningan seurakunnan hautainhoitorahastolla on tällä hetkellä 365 hoitosopimusta. Voimassa olevien hoitosopimusten omaisille lähetetään kirje, jossa kerrotaan vuonna 2015 alkavalla hoitokaudella tapahtuvista muutoksista. Vuoden 2015 alkavalla hoitokaudella hoitohautojen hinnoittelu ja niiden pituudet sekä hinnaston teksti muutetaan yhdenmukaisen menettelyn vuoksi koskemaan kaikkien hautausmaiden hoitohautoja. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsiteli hoitohintoja Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla. - että hautojen hoitohinnat vuodelle 2015 vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 84 HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS V Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion. Rahaston tulot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuloista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuloista.

3 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Rahaston pääoma on tällä hetkellä ,03 euroa. Rahaston varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja on sijoitettu myös kuuteen asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta oli yhteensä ,17 euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 6 %/vuosi. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä. Vuoden 2015 alusta Maaningan kunta liittyy Kuopioon. Kuntaliitoksen myötä myös Maaningan seurakunta liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa ja joka toimii osana Kuopion seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä myös hautainhoitorahaston hoito siirtyy seurakuntayhtymälle. Vuoden 2015 alusta seurakuntayhtymään liittyvän Maaningan seurakunnan hautainhoitorahaston pääoma on tällä hetkellä ,90 euroa. Varat on sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin. Edellä mainittu pääoma on tarkoitus yhdistää vuoden 2015 alusta seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston pääomaan. Hautainhoitorahaston pääoma liitoksen jälkeen on yhteensä ,93 euroa. Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 2. Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstömenot, joiden loppusumma on euroa. (v ne olivat euroa, 68,3 % kaikista menoista). Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä yhteensä euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen menojen loppusumma on euroa ja arvioidut tulot euroa. Talousarvioehdotus osoittaa euron alijäämää. Alijäämäisyys johtuu mm. palkkamenojen, aineet ja tarvikehankintoihin ja palvelujen ostoihin varatuista lisäyksistä. Korko ja osinkotuottojen todellista määrää on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Vuonna 2015 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia Vuosihoitoja oli vuonna 2014 yhteensä Hoitosopimusten määrä vuoden 2015 alussa on noin Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota Johtokunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen esitetyn mukaisena ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston talousarvioehdotusta Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston talousarvion hyväksymistä johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 2 mukaisena.. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

4 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Haudan luovutukseen liittyvät maksut vahvistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Vuoden 2015 alusta Maaningan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin. Kuntaliitoksen myötä myös Maaningan seurakunta liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa ja Kuopion seurakuntayhtymää. Vuoden 2015 alusta edellä mainituista toimenpiteistä johtuen Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymälle tulee kaksi uutta hautausmaata, joista toiseen tehdään hautauksia. Tämän jälkeen seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27 tehdään hautauksia. Hautapaikasta (kaksi arkkuhautasijaa) peritään tällä hetkellä Kuopiolaisilta 300 euroa. Maaningan seurakunnassa hautapaikan maaninkalainen on saanut maksutta. Vuoden 2015 alusta alkaen hautasijasta perittävä maksu ja hinnastossa oleva teksti on perusteltua muuttaa yhdenmukaisen menettelyn vuoksi koskemaan kaikkia. Hautasijamaksujen hinnoittelussa sovelletaan Järvi-Kuopion seurakunnan alueella olevien vainajien kohdalla kuopiolaisen vainajan mukaista hinnoittelua. Perusteluna on, että Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kunnan alueet ovat Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän toimialueella. Hautasijamaksuja on korotettu vuosien välisenä aikana 100 eurosta 300 euroon /kaksiarkkuhautasijaa. Vuoden 2015 hautasijamaksuihin ei ehdoteta korotusta, vaan ne esitetään säilytettäväksi vuoden 2014 tasolla. Ehdotus vuonna 2015 perittäviksi hautasijamaksuiksi on esityslistan liitteenä 3. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautasijamaksuja Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hautasijamaksujen säilyttämistä vuonna 2015 vuoden 2014 tasolla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautasijamaksujen vahvistamista johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautasijamaksut vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 3 mukaisina. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 86 MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRAN PERUSTAMINEN KALLAVEDEN SEURAKUNTAAN Kallaveden seurakunnassa on kuusi kokoaikaista diakonian virkaa. Näistä viisi virkaa on täytetty kokoaikaisesti ja yksi niistä on sijoitettu Karttulan alueseurakuntaan. Yhteen virkaan kuuluu lähiesimiehen tehtävät. Yksi diakonian viroista on täytetty osa-aikaisesti työntekijän osatyökyvyttömyyseläkkeen vuoksi. Lisäksi Kallaveden diakoniatyössä

5 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ työskentelee yksi 78 %:n työaikaa tekevä työsuhteinen diakoniatyöntekijä. Osa-aikaisesti täytetyn diakonian viran toinen puolikas on ollut nuorisotyön määräaikaisessa virassa, jonka viran toinen puolikas on muodostunut osa-aikaeläkkeellä olevan nuorisotyönohjaajan viran toisesta puolesta. Osa-aikainen nuorisotyöntekijä jää eläkkeelle vuoden 2015 alussa ja tarkoitus on täyttää yksi nuorisotyönohjaajan tehtävä kokoaikaisesti ja jättää määräaikainen virka täyttämättä, joten puolikas virka jää nuorisotyöstä pois. Kallaveden seurakuntaneuvosto esittää, että tämä puolikas virka käytettäisiin nyt diakoniatyön resurssina. Seurakuntaliitoksen myötä Maaningan seurakunnasta tulee yksi kokoaikainen diakonian virka Kallaveden seurakuntaan. Maaningalta tuleva diakoniaviranhaltija on osa-aikaeläkkeellä ja tekee 55 %:n työaikaa. Viranhaltija saavuttaa eläkeiän vuonna Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausunnossaan, että diakoniatyön tarve Kallaveden seurakunnan alueella vaatii olemassa olevien resurssien käyttämisen ja virkojen mukaisen täyden miehityksen. Tässä tapauksessa se tarkoittaisi yhden viranhaltijan lisäystä vuoden 2014 tilanteeseen siten, että puolikas virasta (45 %) tulisi Maaningan liitoksen myötä ja puolikas täytettäisiin nuorisotyön käytössä olleesta virasta, joka lähtökohtaisesti on ollutkin diakoniatyöhön varattu resurssi. Olemassa olevia resursseja ei lisätä, vaan virkajärjestely tapahtuu osa-aikaisesti täytettyjen kokoaikaisen virkojen järjestelyllä. Diakonian virka esitetään perustettavaksi määräaikaisena. Seurakuntaliitoksen ja työn uudelleen organisoimisen vuoksi vireillä on muutoksia, jotka edellyttävät henkilöstön tarpeen ja sijoittelun uudelleen arviointia. Maaningan seurakunnan diakoniaviranhaltija saavuttaa eläkeiän vuonna 2017, jolloin diakonian resursseja tarkastellaan uudelleen. Järjestely merkitsee yhden määräaikaisen diakoniaviranhaltijan viran perustamista Kallaveden seurakuntaan. Virkatarvetta tulee tarkastella hyvissä ajoin ennen määräaikaisen viran päättymistä. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräaikaisen diakonian viran perustamista esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määräaikaisen diakonian viran perustamista Kallaveden seurakuntaan esitetyn mukaisesti. - että Kallaveden seurakuntaan perustetaan määräaikainen diakonian vaativuusryhmän 502 kokonaispalkkausvirka virka ajalle Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

6 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2.ja 3 :ien mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja samalla toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n 2. momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi. Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten, että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2015 kasvavan 1,6 prosentilla vuoden 2014 maaliskuun tasosta. Muiden toimintamenojen osalta kehys on laadittu niin, että se on vuoden 2014 talousarvion tasolla. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 4. Vuoden 2015 talousarvion toimintamenojen loppusumma on euroa, mikä on euroa eli 4,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2015 yhteensä euroa, mikä on euroa eli 3,2 prosenttia enemmän kuin vuonna Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on euroa, mikä on 4,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä on henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu euroa. Tämä on euroa eli 2,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Verotuloja on vuonna 2015 arvioitu kertyvän yhteensä euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on euroa ja yhteisövero-

7 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ jen euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän vuonna prosentilla vuoden 2013 tasosta ja 0,5 prosentilla vuonna 2015 vuoden 2014 tasosta. Yhteisöveron tuoton on arvioitu kasvavan vuonna prosentilla ja vuonna prosentilla. Vuosikate on euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa euron alijäämää. Vuoden 2015 talousarvion investointiosan loppusumma on euroa ja koko suunnittelukauden investointimenojen loppusumma euroa. Lisäksi vuosien investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa euroa. Näin mittavien investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut eri toimintayksiköille säästötavoitteet. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli talousarvioehdotusta Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion omalta osaltaan ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntaien lausunnot mennessä. Yhteenveto lausunnoista on esityslistan liitteenä 5. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli seurakuntaneuvostojen ja yhteisen johtokuntien lausuntoja Kirkkoneuvosto päätti esittää talousarvion yhteinen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtaja esittelee talousarvioehdotusta yksityiskohtaisemmin kokouksessa. 1.että vuoden 2015 talousarvio hyväksytään liitteen 4 mukaisena, 2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta lukutason toimintakate ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta kustannuspaikkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso ja 3. että toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena Merkittiin tiedoksi, että Markku Huttunen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hallintojohtaja Timo Korhonen esitteli talousarvion vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Puheenjohtaja esitti, että talousarvioesitys käsitellään aihealueittain. Kohdan 1. Yleisperustelujen käsittelyn aikana Pekka Niiranen ehdotti, että talousarvion sivulle 7 toisen kappaleen jälkeen lisätään lause Alkavalla valtuustokaudella 2015 päivitetään ja tarkistetaan kriteerit, joilla

8 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ resursseja jaetaan vastaamaan seurakuntien todellisia tarpeita. Jarmo Oksanen kannatti Pekka Niirasen tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti, että ne ketkä kannattavat talousarviossa olevaa pohjaesitystä, äänestävät JAA ja ne ketkä kannattavat Pekka Niirasen tekemään ehdotusta äänestävät EI. Äänestystavaksi puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin äänestystavaksi. JAA-ääniä annettiin 21 ja EI-ääniä 19. Kohdan 2. Käyttötalousosaan sivulle 35 lisätään Kirkko ja koti lehden ilmestymiskerroiksi 12 kertaa, talousarviossa mainitun 11 tilalle. Kirkko ja koti lehden ilmestymiskertojen lisäämiseen tarvittava määräraha selvitetään ja lisämääräraha tuodaan seuraavaan kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi. Kohtien 3. Henkilöstösuunnitelma vuosille , 4. Investointiosa, 5. Tuloslaskelmat, 6. Rahoituslaskelma, 7. Sisäiset erät, 8. Taloussuunnitelma ja 9. Rahoitussuunnitelma ei käytetty puheenvuoroja. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 88 KUOPION TUOMIOKIRKON PERUSKORJAUSHANKKEEN TOTEUTTAMINEN JA URAKOITSIJOIDEN VALINTA Kuopio ev.lut. seurakuntayhtymän investointiohjelmassa Tuomiokirkon peruskorjaukseen on vuosille kahden miljoonan euron määrärahavaraus. Vuodelle 2014 on varattu euron määräraha ja varsinaiselle korjaukselle 2015 on varattu euroa. Edellinen peruskorjaus on tehty vuonna Kirkon peruskorjaussuunnitelma käsittää sisä- ja ulkoseinäpintojen käsittelyn sekä osin talotekniikan parannusta ja piha-alueen kunnostusta. Suunnitelman mukaan nykyinen lakkapintainen puulattia maalataan peittovärillä, sisäseinät ja katto maalataan, kultaukset uusitaan ja kirkon penkit maalataan. Värisävyt ovat lähes nykysävyn mukaisia lukuun ottamatta lattian värin muutosta. Tilakäytön muunneltavuutta parannetaan alttarialueen edessä poistamalla kolme kiinteää penkkiriviä, jotka korvataan irtotuoleilla. Muutoksella saadaan kuoro- ja esiintymistoiminnalle tarvittaessa tilaa. Kirkkosalin Kauppakadun puoleisen siipiosaan on suunniteltu varastotiloja. Ulkoseinien osalta suunnitelmassa on julkisivupintojen korjaus ja uudelleen pinnoitus kalkkimaalilla nykyisellä värisävyllä. Ulkotasot ja portaat korjataan. Talotekniikan osalta käyttövesiputkistoja sekä viemäriputkistoja uusitaan tarvittavilta osin. Ilmanvaihtojärjestelmään tehdään perusteellinen huolto ja iv-kanavien puhdistus sekä päätelaitteiden uusiminen. Sähkökeskus ja syöttökaapeli uusitaan. Valaistuksen korjaus ja sähköjärjestelmän osittainen uusiminen on tehty n. 10 vuotta sitten. Peruskorjauksen yhteydessä huolletaan urut ja uusitaan äänentoistojärjestelmä.

9 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Tuomiokirkosta on laadittu kattava rakennushistoriaselvitys. Historiaselvitys valmistui Siihen on tarkoitus päivittää myös tulevat peruskorjaukset. Hankkeen arvioitu aikataulu on Suunniteltu käyttöönotto olisi ensimmäisenä adventtina Tuomiokirkko täyttää 200 vuotta vuonna Juhlavuotta 2016 olisi tarkoitus viettää peruskorjatussa kirkossa. Hanke on hyväksytyn kiinteistöstrategian mukainen. Arkkitehti- ja pääsuunnittelijana on Arkkitehtuura Oy, LVIAsuunnittelijana Insinööritoimisto LVI-insinöörit Ky ja sähkösuunnittelijana AH-Talotekniikka. Hankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä HILMAssa Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Tarjousten jättöaika päättyi klo Tarjoukset on pyydetty jaettuna urakkana eli rakennusurakka, LVI- ja sähkötyöt. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsija jolle alistetaan sivu-urakoitsijoina toimivat talotekniikan urakoitsijat. Seurakuntayhtymä tekee erilliset urakkasopimukset pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden kanssa. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti rakennusteknisestä/pääurakasta seuraavat viisi rakennusliikettä: Kuopion Monirakennus Oy, Lujatalo Oy, Pinnoitus Pekka Oy, Lapiomies Oy ja Koti Rakentajat Tirkkonen Oy. LVI-urakasta tarjouksen jätti seuraavat viisi urakoitsijaa: LVI Tahko Oy, Kuopion Putkiapu Oy, Kuopion Talotekniikka Oy, A-Pipe Oy ja ISS Palvelut Oy. Sähkötöiden urakasta tarjouksen jätti seuraavat neljä urakoitsijaa: 100 Sähkö, Juptek Oy, Sähköfinne Oy ja ARE Talotekniikka Oy. Tarjoukset avattiin klo Tarjouksen avaamisessa läsnä Pauli Niskanen, Eeva Räsänen ja Petri Rautio. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Hankintalain 46 :n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen täytyy tehdä heti tarjousten avaamisen jälkeen ennen tarjousten vertailua. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta ja yksikköhintaluetteloa. Urakkatarjoushinta on jaoteltava tarjouslomakkeen

10 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ nimikejaon mukaisiin osahintoihin. Tarjouksen liitteeksi on pyydetty erittelyt ja todistukset tarjoajan kelpoisuuden tarkastamiseksi. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa. Tarjousten käsittely ja päätöksen teko Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan tarjousten osalta kelpoisuusehtojen sekä tarjoajalle asetettujen laadullisten vähimmäisvaatimusten toteutuminen. Hintavertailuun otetaan mukaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintapäätös tehdään hinnan perusteella. Tarjouskilpailusta voidaan poistaa hankintalain 71 :n mukaisesti sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on mainittu, että seurakuntayhtymällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Tässä tarjouskilpailussa tarjoajalle asetettiin seuraavia kelpoisuusvaatimuksia: 1. Tarjoajan kelpoisuuden tarkastaminen Tarjoajan tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RA- LA ry:n päteväksi toteama yritys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat tiedot ja todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä. Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Toimittajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Ennen sopimuksen tekoa selvitetään tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Tarjoajien kelpoisuusehdot täyttivät kaikki tarjoajat. 2. Tarjouksen hintavertailu Hintavertailuun otetaan mukaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintapäätös tehdään hinnan (halvin) perusteella, hinnat liitteessä 6. Rakennusurakan/pääurakan halvin hinta on Pinnoitus Pekka Oy:llä, hinta ,00 euroa. LVI-urakan halvin hinta on LVI-Tahko Oy:llä, hinta ,00 euroa. Sähköurakan halvin hinta on Juptek Oy:llä, hinta ,00 euroa. Tarjoukset yhteensä ,00 euroa Urakkaneuvottelu rakennusurakasta on Urakkaneuvottelusta on laadittu muistio. Urakkaneuvottelumuistiot liitetään urakkasopimuksiin. Urakan työaikataulu on

11 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus: urakat yhteensä ,00 euroa rakennus automaatio 2 500,00 euroa rakennuttajakulut ,00 euroa urkujen huolto ,00 euroa kultaukset ,00 euroa uusi audiotekniikka kirkkosaliin ,00 euroa uusi sisävarasto ,00 euroa parven kaide 6 200,00 euroa yleisö WC-tilojen pinnoitus 6 200,00 euroa mahd. lisätyöt (10%) ,00 euroa ulkovalaistuksen lisäys ,00 euroa penkkien muutostyö ,00 euroa ARVIO YHTEENSÄ euroa Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on määrärahan suuruusluokassa. Talousarvion määräraha vuodelle 2015 on ,00 euroa. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Tuomiokirkon peruskorjaushanke toteutetaan esitetyllä tavalla ja että rakennusurakoitsijaksi/pääurakoitsijaksi valitaan Pinnoitus Pekka Oy, LVI-urakoitsijaksi LVI Tahko Oy ja sähköurakoitsijaksi Juptek Oy. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että urakkasopimukset tehdään jokaisesta urakkamuodosta hyväksytyn urakoitsijan kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Tuomiokirkon peruskorjaushanke toteutetaan johtokunnan esittämällä tavalla. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää, että urakoitsijaksi hyväksytään rakennusurakan osalta Pinnoitus Pekka Oy, LVI-urakan osalta LVI Tahko Oy ja sähköurakan osalta Juptek Oy sekä että urakkasopimukset tehdään edellä esitettyjen urakoitsijoiden kanssa ja että yhteinen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan seurakuntayhtymän puolesta urakkasopimukset. 1. että Tuomiokirkon peruskorjaushanke toteutetaan esitetyllä tavalla, 2. että peruskorjaushankkeen urakoitsijoiksi hyväksytään rakennusurakan osalta Pinnoitus Pekka Oy, LVI-urakan osalta LVI Tahko Oy ja sähköurakan osalta Juptek Oy, 3. että urakkasopimukset tehdään edellä esitettyjen urakoitsijoiden kanssa ja

12 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan seurakuntayhtymän puolesta urakkasopimukset. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 89 SÄRKINIEMEN SEURAKUNTATALON KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivityksen vuosille Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin: Kettulan seurakuntakoti, Särkiniemen seurakuntatalo, Kaavin vanha pappila, Niemenpappilan leirikeskus, Nilsiän Pikku Pappila, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Nilsiän Iso Pappila, Nilsiän Kanttorila ja Nilsiän Tiirinlahden leirikeskus. Särkiniemen seurakuntatalon kiinteistöstä on laadittu auktorisoidun kiinteistöarvioijan hinta-arvio euroa. Arvion tarkkuus on n. +/- 15 %. Arvio on esityslistan liitteenä nro 7. Kiinteistö sijaitsee Kuopion Särkiniemen kaupunginosassa. Kiinteistötunnus Osoite on Särkiniementie 20, Kuopio. Tontin pinta-ala on m2. Tontin nykyinen kaavamerkintä on Y=yleisten rakennusten korttelialue. Tontin tehokkuusluku e=0,4. Tontilla on rakennusoikeutta 2345 ke-m2, josta on käytetty 763 ke-m2. Rakennusoikeutta on jäljellä ke-m2. Seurakuntarakennus on valmistunut Rakennuksen runko ja julkisivut ovat tiiltä. Rakennuksen kerrosala on 752 ke-m2, kokonaisala 763 m2 ja tilavuus m3. Rakennus käsittää seurakuntasalin, kahvion, keittiötilat sekä sosiaali- yms. tiloja. Lämmitystapa on kaukolämpö. Ilmanvaihto on koneellinen. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennus on tekniikkansa puolesta ikäisekseen normaalissa kunnossa. Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia, jonka takia toiminta on lopetettu rakennuksessa. Kiinteistömaailma / Kuopion Kodit Oy LKV lähetti ostotarjouspyynnöt seuraaville kymmenelle rakennusliikkeelle: - YIT Rakennus Oy - NCC Rakennus Oy - Skanska Talonrakennus Oy - Lujatalo Oy - Lemminkäinen Oy - Peab Oy - Rakennusliike Lapti Oy - Kuopion Monirakennus Oy

13 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Rakennusliike Pekka Poutiainen Ky - PS-Tasotyö Oy Kirjalliset, suljetut tarjoukset tuli jättää syyskuun 30. päivään 2014 klo mennessä. Tarjouksia saatiin yksi kappale määräpäivään mennessä. Rakennusliike Lapti Oy jätti kohteesta tarjouksen, liite 8. Rakennusliike esittää, että tontille haetaan kaavamuutosta, joka mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen. Kaavamuutos olisi pääsisällöltään; tonttimerkintä AK ja tavoitetehokkuus e= 0,8 1,0. Rakennusoikeuden määrä tulisi olla k-m2. Ostaja vastaa kaavahankkeen suunnittelemisesta ja eteenpäinviemisestä yhdessä myyjän kanssa. Kaavoitusmaksuista ja kustannuksista vastaa tontin myyjä. Tontilla sijaitsevan seurakuntatalon purkukustannuksista vastaa ostaja. Myyjä vastaa mahdollisista maaperän pilaantuneisuudesta aiheutuvista kustannuksista. Tarjoushinta edellä mainituin ehdoin ja kaavamuutoksen jälkeen on 245,00 /k-m2. Rakennusliike Lapti Oy:n hallitus on alustavasti hyväksynyt hankkeen aloittamisen yhdessä Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän kanssa. Hankkeesta on käyty alustavia keskusteluja eri tahojen kanssa. Näyttäisi siltä, että hankkeen toteutuminen olisi mahdollista. Kohteesta on tarkoitus laatia kiinteistökaupan esisopimus Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän ja rakennusliike Lapti Oy:n (tai määräämänsä taho) kesken. Esityslistan liitteenä 9 on ehdotus kiinteistökaupan esisopimukseksi. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan esisopimuksen tekemistä koskee sama alistamismenettely kuin kiinteän omaisuuden myymistä. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle esisopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esisopimuksen tekemistä johtokunnan esittämin ehdoin. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää, että esisopimus alitetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan esisopimus että tonttia ja siinä olevaa rakennusta koskeva kiinteistökaupan esisopimus hyväksytään liitteen 9 mukaisena - että kiinteistökaupan esisopimus alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja

14 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan seurakuntayhtymän puolesta esisopimus. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 90 TONTIN MYYNTI Tontti sijaitsee Kuopion kaupungin Kettulanlahden kaupunginosan korttelissa 1 oleva tontti nro 6. Kiinteistötunnus Osoite Jäniksenpolku 2 e, Kuopio. Kyseinen tontti on muodostunut Kettulan seurakuntatalon ja sen tontin asemakaavamuutoksessa, joka on vahvistettu vuonna Kaavamuutoksella alueesta muodostui erillispientalojen korttelialue kaavamerkinnällä AO, johon rakentamattomia tontteja tuli 4 kpl ja yksi rakennettu tontti. Tontin nro 6 pinta-ala on 1022 m2 ja rakennusoikeutta on kem2. Tonteista on laadittu auktorisoidun kiinteistöarvioijan arvio euroa. Arvion tarkkuus on n. +/- 15 %. Tonttien myynti on aloitettu Myyntiä on hoitanut välitysliike Kiinteistömaailma / Kuopion Kodit Oy LKV. Välitysliike on markkinoinut tontteja internetissä Kiinteistömaailma.fi-, etuovi.com- ja jokakoti.fi sivustoilla sekä asunto- / kiinteistökaupan Asuntotori erikoislehdessä. Myyntitapa on ollut avoin ja julkinen tarjouskauppa. Lähtöhinnaksi on määritelty euroa ja tavoitehinnaksi euroa. Kohteessa on pidetty yleisesittelyjä ja yksittäisiä näyttöjä. Anssi Pietikäinen ja Jaana Kaliste-Pietikäinen ovat tehneet ko. tontista euron ostotarjouksen. Tarjous vastaa auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviota, joten tarjous voitaneen hyväksyä. Esityslistan liitteenä 10 on arviokirja ja kartta, josta ilmenee tontin sijainti. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsiteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tontin myyntiä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle em. tontin myyntiä johtokunnan esittämin ehdoin.

15 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ että tontti myydään Anssi Pietikäiselle ja Jaana Kaliste- Pietikäiselle ½ omistusosuuksin euron kauppahinnalla, 2.. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja 3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 91 ISO-TERVO NRO 48 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä arvo. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Jari Voutilainen on ositus- ja perinnönjakosopimuksen mukaan perinyt Marjatta ja Raimo Voutilaiselta huvilatontin Iso Tervo 48 ( ) vuokraoikeuden. Jari Voutilainen on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja hän on hyväksynyt kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt Perinnönjako on voitu pitää vasta elokuussa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää vuokrasopimuksen tekemistä johtokunnan esittämällä tavalla.

16 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ että seurakuntayhtymä tekee Jari Voutilaisen kanssa vuokrasopimuksen Mustasalon tilan huvilapalstasta 1150 m 2, Iso-Tervo nro 48, 2. että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra 372,60, 3. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 4. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 92 KESKUSREKISTERINJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa rekisterinjohtajan viran haettavaksi Kirkko ja koti-lehdessä, Kotimaa-lehdessä ja kirkon rekrytointisivuilla mennessä. Samalla kirkkoneuvosto nimesi työryhmän, jonka tehtävänä on haastatella rekisterinjohtajan viran hakijat ja tehdä ehdotus rekisterinjohtajan valinnasta. Työryhmään nimettiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Raninen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Lisäksi kirkkoneuvosto nimesi työryhmään Matti Jantusen ja Taina Tammekannin. Rekisterinjohtaja virka julistettiin haettavaksi edellä mainitulla tavalla päättyvällä hakuajalla. Hakuaikaa päätettiin ennen hakuajan päättymistä jatkaa kirkon rekrytointisivuilla olleen käyttökatkoksen takia asti. Määräaikaan mennessä rekisterinjohtajan virkaa haki kolme henkilöä. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 11. Yksi hakijoista Sirpa Toppinen ei täytä viran muodollisia kelpoisuusehtoja. Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Haastattelutyöryhmä haastatteli kahta hakijaa Seppo Marjasta ja Mika Pulkkista Hakemusten ja haastattelussa saadun vaikutelman, hakijoiden konkreettisen työkokemuksen ja henkilökohtaisen osaamisen perusteella haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää, että rekisterinjohtajan virkaan valittaisiin vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja hänen kieltäytymisensä varalle diakoniajohtaja Seppo Marjanen. Rekisterinjohtaja viran täyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Hakuilmoituksessa oli ilmoitettu, että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koska virkaan esitetään valittaviksi henkilöitä, joilla on pitkä työkokemus seurakuntayhtymässä, koeajan noudattaminen ja lääkärintodistuksen toimittaminen ei ole perusteltua Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että keskusre-

17 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ kisterinjohtajan virkaan valitaan vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja hänen kieltäytymisensä varalle diakoniajohtaja Seppo Marjanen. Kirkkoneuvosto, 1. että keskusrekisterinjohtajan virkaan valitaan vt. keskusrekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja 2. että hänen kieltäytymisensä varalle valitaan diakoniajohtaja Seppo Marjanen Merkittiin, että vt. keskusrekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja lääninrovasti Jaana Marjanen poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. Vt. keskusrekisterinjohtaja Mika Pulkkinen valittiin keskusrekisterinjohtajan virkaan ilman suljettua lippuäänestystä. 93 SEURAKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNTAHALLINNON KEVENTÄMINEN Kuopion seurakuntayhtymässä seurakunnallinen toiminta toteutetaan pääsääntöisesti paikallisseurakunnissa. Seurakuntayhtymä huolehtii pääsääntöisesti tukitoiminnoista kuten hallinnosta, taloudesta, hautausmaista ja kiinteistöistä. Joitakin erityistyömuotoja on kuitenkin jätetty seurakuntayhtymän hoidettavaksi. Tällaisia ovat mm. yhteinen lapsityö, yhteinen nuorisotyö, yhteinen diakoniatyö, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito. Seurakuntayhtymän hallinnossa on tällä hetkellä kuusi johtokuntaa. Näistä neljä on ns. toiminnallisia johtokuntia: yhteisen diakonian, yhteisen sielunhoidon, yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat. Lisäksi seurakuntayhtymässä on henkilöstöasian johtokunta ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Suurin yhteisistä toiminnallisista työaloista on ollut yhteinen lapsityö sekä työntekijämäärällä että talousarvion loppusummalla mitattuna. Merkittävä osa yhteisestä lapsityöstä on siirtynyt lukien paikallisseurakuntien vastuulle. Vireillä oleva kirkon rakennemuutos sisältää ajatuksen, että jatkossa kaikki seurakunnat kuuluisivat seurakuntayhtymiin. Samalla seurakuntayhtymistä tehtäisiin entistä enemmän yksikköjä, jotka vastaavat lähinnä tukitoiminnoista ja seurakunnallinen toiminta siirrettäisiin mahdollisimman kattavasti paikallisseurakuntiin. Näistä syistä seurakuntayhtymässä on syntynyt ajatus, että johtokuntien määrää voitaisiin vähentää ja näin hallintoa keventää. Joidenkin johtokuntien osalta on myös ollut vaikeuksia saada kokoukset päätösvaltaisiksi eikä johtokunnilla ole ollut kovinkaan paljon päätettäviä asioita. Johtokuntahallintoa voitaisiin keventää yhdistämällä yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat yhteisen kasvatustyön johtokunnaksi ja yhteisen diakonia ja yhteisen sielunhoidon johtokunnat yhteisen palvelutyön johtokunnaksi. Tämä vähentäisi johtokuntien lukumäärää kuudesta neljään. Muutos helpottaisi osaltaan yhteisen kas-

18 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ vatustyön ja yhteisen palvelutyön koordinointia ja kehittämistä. Samalla se tekisi johtokuntatyöskentelystä mielekkäämpää, kun johtokuntien alaisuudessa olisi nykyistä suuremmat kokonaisuudet. Johtokuntahallinnon keventämisestä eli johtokuntien määrän vähentämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Tämä edellyttää myös voimassa olevien yhteisten työmuotojen johtosääntöjen muuttamista. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14.n mukaan yhteisten työmuotojen johtosääntöjen muuttamisesta on pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta. Voimassa olevat yhteisten työmuotojen johtosäännöt ovat esityslistan liitteenä 12. Ehdotus yhteisen kasvatustyön johtosäännöksi on esityslistan liitteenä 13 ja yhteisen palvelutyön johtosäännöiksi on esityslistan liitteenä 14 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti omalta osaltaan hyväksyä johtokuntien yhdistämisen esitetyllä tavalla. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää johtosääntömuutoksesta seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteenveto lausunnoista on esityslistan liitteenä että yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat yhdistetään yhteisen kasvatustyön johtokunnaksi lukien, 2. että yhteisen diakoniatyön johtokunta ja yhteisen sielunhoidon johtokunnat yhdistetään yhteisen palvelutyön johtokunnaksi lukien, 3. että hyväksytään yhteisen kasvatustyön johtosääntö liitteen 13 ja yhteisen palvelutyön johtosääntö liitteen 14 mukaisesti ja 4. että kumotaan hyväksytyt yhteisen diakonian, yhteisen sielunhoidon, yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtosäännöt. Asian käsittelyn aikana Tuula Pesonen esitti, että yhteisen diakonian ja yhteisen sielunhoidon johtokuntaa ei yhdistetä esitetyksi yhteisen palvelutyön johtokunnaksi, vaan johtokunnat jatkavat itsenäisinä. Juhani Laurinkari ja Taina Tammekann kannattivat esitystä. Matti Jantunen esitti asian palauttamista valmisteluun. Jarmo Oksanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja esitti, että äänestetään ensin asian palauttamisesta valmisteluun siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat palauttamista, äänestävät EI. Jaa-ääniä annettiin 37, EI-ääniä annettiin 3. Asian käsittelyä jatkettiin. Puheenjohtaja ehdotti äänestystä Tuula Pesosen esityksestä siten, että ne jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta (kohta 2), äänestävät JAA, ja ne ketkä kannattavat Tuula Peso-

19 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ ILMOITUSASIAT sen tekemää esitystä, äänestävät EI. JAA-ääniä annettiin 28 ja EI-ääniä 12. Kirkkoneuvoston ehdotus (kohta 3) palautettiin valmisteluun. Kirkkoneuvoston ehdotuksen kohdat 1. ja 4. hyväksyttiin yksimielisesti. Ilmoitusasioita ei ollut. 95 VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liitteeksi :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Ilkka Raninen puheenjohtaja Tuulikki Kuhlman sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Vesa Kärkkäinen Erkki Oinonen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 14/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Aika 24.11.2014 klo 16.30 17.12 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2014. Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2014. Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 27.10.2014 klo 16.30 19.02 Paikka Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 26.5.2014 klo 16.30 17.10 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 1 Aika Ti 15.12.2015 klo 18.00 20.13 Paikka Pyhän Johanneksen kirkko, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja Nimenhuudossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2014 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2014 1.Aika ma 2.6.2014 klo 18.00 19.38 Paikka Nilsiän seurakuntakoti, juhlasali, Nilsiäntie 59, 73300 Nilsiä Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2017 1 Aika Ti 24.10.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika ma 3.2.2014 klo 16.30 16.53 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. ti 7.10.2014 klo 18.00 19.09

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. ti 7.10.2014 klo 18.00 19.09 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4 /2014 1 ti 7.10.2014 klo 18.00 19.09 Paikka Männistön Pyhän Johanneksen kirkon seurakuntasali Kellolahdentie 8, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto ASIALISTA: pykälät 21-30 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentti 2016 6. Maksut

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 28.10.2013 klo 16.30 18.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 17.3.2014 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 13/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 13/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 25.11.2013 klo 16.30 17.55 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kokousaika 14.12.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2016 1 Aika Ti 13.12.2016 klo 18.00 19.45 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2015. Alavan kirkko, seurakuntasali, Keihäskatu 5, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2015. Alavan kirkko, seurakuntasali, Keihäskatu 5, Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2015 1 Aika Tiistai 24.3.2014 klo 18.00 18.45. Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Kokouksen avaus Alavan kirkko, seurakuntasali, Keihäskatu 5, Kuopio Matti Jantunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (5) n kokous Aika maanantai klo 19-20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aika 13.12.2016 kello 18.30 19.05 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Hakala Pentti Ilmarinen Liisa Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo Pirkko Kuvamo Pirkko Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot