Hankinnan kuvaus ja vaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnan kuvaus ja vaatimukset"

Transkriptio

1 Liite 5 Hankinnan kohteen kuvaus Hankinnan kuvaus ja vaatimukset 1. Hankinnan perustiedot 1.1. KVR urakan kuvaus ja toteutustapa Tuusulan kunnan Hyökkälän alakoulun rakennukseen suoritetaan peruskorjaus välillä 6/2015 7/2016. Hyökkälän alakoulun käyttäjät on sijoitettava tilapäisiin väistötiloihin koulurakennuksen peruskorjauksen ajaksi. Hankinnan kohteena on siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokraushankinta Tuusulan kunnan tarpeisiin alakoulun käyttäjille koulurakennuksen peruskorjauksen ajalle. Siirtokelpoinen tilaelementtirakennus tulee alakoulun vuosiluokkien käyttöön, yläkoulu tulee käyttämään yhtä väistötilan luokkaa. Väistötiloja voi käyttää myös muut käyttäjäryhmät, esim. päiväkotikäyttö. Tarvittaessa tilaelementtirakennus on pystyttävä siirtämään toisaalle. Tilaratkaisun tulee myös mahdollistaa tilojen osittainen käyttö siten, että tarpeiden muuttuessa osasta elementtejä luovutaan. Toimittaja toteuttaa hankkeen KVR urakkana ja vuokraa kohteen ns. avaimet käteen periaatteella. Toimitukseen tulee sisältyä kaikki tarvittavat portaat, katokset ja hätäpoistumistiet sekä inva luiskat. Mikäli toimittaja tarjoaa 2 kerrosratkaisua, riittää, että ensimmäinen kerros on esteetön. 2 kerros ratkaisu edellyttää todennäköisesti kerroskohtaista osastointia ja että porrashuoneet on osastoitu. Toimittaja vuokraa kohteen valmiiksi paikoilleen asennettuna kiintokalusteineen. Toimittaja suorittaa kaikki kohteeseen liittyvät perustus, LVIS ja pihatyöt. Liitteinä johtokartta sekä asemapiirustus, johon on merkitty vesi, viemäri ja sähköliitännät, joista lähtien järjestelmät kuuluvat KVR urakkaan. Vuokra ajan päätyttyä toimittaja vastaa kohteen purkamisesta, poiskuljettamisesta sekä tontin rakenteellisten ja teknisten järjestelmien palauttamisesta entiselleen. Toimittajan tehtäviin kuuluu myös talotekniikan huoltopalveluiden tuottaminen sekä huolehtiminen tilaelementtirakennuksen katon lumikuorman turvallisuudesta. Hankintaan sisältyvät toimittajan tehtävät on kuvattu jäljempänä tarkemmin Suunnittelu ja rakennuslupa Toimittaja vastaa kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta vuokrakohteelle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Toimittaja laatii tarvittavat suunnitelma asiakirjat sekä piirustukset, jotka toimittaja hyväksyttää tilaajalla. Toimittaja huomioi tilojen suunnittelussa käyttötarkoituksen mukaiset suunnitteluohjeet ja tilojen on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMK) sekä lakien, asetusten ja direktiivien asettamat vaatimukset. Rakennus ja pintamateriaalien on oltava opetuskäyttöön soveltuvia, kestäviä ja helppohoitoisia sekä terveellisiä ja turvallisia. Toimittaja hakee kohteelle rakennusluvan. Hakulomakkeissa tulee esittää perustelut tilapäiselle luvalle, joka haetaan viideksi vuodeksi. Tilaaja on käynyt alustavia neuvotteluja ko. väistötiloista Tuusulan kunnan 1

2 rakennusvalvonnan kanssa. Alustavan tiedon mukaan 1 kk. riittää rakennusluvan käsittelyyn, mikäli asiakirjat ovat valmiina. Toimittajan on syytä olla etukäteen yhteydessä mm. palo ja pelastusviranomaiseen, (Keski Uudenmaan pelastuslaitos, ) sekä terveysviranomaiseen (Keski Uudenmaan ympäristökeskus, ), jotta rakennusluvan käsittelyyn ei tule viivettä. Naapurien kuulemisluettelot sekä rakennusluvan pohjakartta on saatavissa Tuusulan kunnan maankäyttö ja karttapalveluista. Kunta hoitaa naapurien kuulemiset. Tilaaja on neuvotellut terveysviranomaisen kanssa etukäteen, että asiakirjoissa mainitut wc tilojen määrät ovat väistötiloissa riittävät ja että hyväksytään ratkaisu, jossa käsienpesualtaat ovat aulatiloissa. Luokkiin asennetaan seinä käsidesit. Palo ja pelastusviranomaisten kanssa on neuvoteltu, että minimivaatimus on sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, joissa on lisänä paristo sähkökatkosten varalta. Mikäli paloilmoitinjärjestelmä on asennettavissa kohtuukustannuksin, on siitä syytä neuvotella tilaajan kanssa turvallisuustason lisäämiseksi Toiminnan kuvaus ja käyttäjämäärät Väistötilat tulevat lähtökohtaisesti Hyökkälän alakoulun vuosiluokkien käyttäjien tarpeisiin. Lisäksi tiloja käyttää yksi yläkoulun luokka, tiloja käyttävät myös opetus ja muu henkilökunta. Hyökkälän alakoulun oppilasmäärä on 210 oppilasta, opettajia 12 ja yksi avustaja. Yläkoulun oppilaita on 10, opettajia 1 ja avustajia 1. Yhteensä väistötiloissa työskentelevien määrä on max. 234 henkeä. Tilat ovat pääsääntöisesti käytössä arkisin kello 8:00 16:00 välisenä aikana. Oppilaat käyvät ruokailemassa, aineenopetustiloissa sekä oppilashuollon tiloissa pääkoululla. Näin ollen väistötiloista tulee olla luontevat kulkuväylät em. tiloihin Sijoituspaikka Siirtokelpoinen tilaelementtirakennus on suunniteltu sijoitettavan Satupirtin tontille osoitteessa: Kopomäentie 7, Tuusula. Tällä hetkellä tontilla ei sijaitse mitään rakennuksia. Tilaelementtirakennuksen sijoittamisessa on mahdollisuuksien mukaan huomioitava tontilla sijaitseva puusto siten, että merkittävät puut ja puuryhmät on pyrittävä säilyttämään. Tontti on Tuusulan kunnan omistuksessa. Tontin asemapiirustus ja ilmakuva ovat tarjouspyynnön liitteinä 7,8 ja 9. Tontin maapohja on hiekkamaata Hs. Liitteinä maaperäkartta (liite 10) sekä tontin kairaukset (liite 9) 2. Huonetilaohjelma Liitteenä 4 on ohjeellinen huonetilaohjelma. Toimittajat voivat tarjota omien järjestelmiensä mukaisia opetuskäyttöön soveltuvia ratkaisuja. Laadun vertailun pisteytyksessä huomioidaan ratkaisut, joissa tilojen välille on mahdollista saada sisäyhteys, kts. laatupisteytys tarjouspyynnössä. Tarvittavat tilat / tilaryhmät on kuvattu huonetilaohjelmassa. Tilaelementtiratkaisun kokonaislaajuus, kuten huoneistoala ja bruttoala, muodostuu toimittajan tarjoamista tilaelementeistä Tilakohtaiset vaatimukset Suunnittelulla pyritään mahdollisimman taloudelliseen ratkaisuun sekä rakentamisen että ylläpidon suhteen, kuitenkin niin, että pedagogiset tavoitteet saavutetaan, huomioiden tontin olosuhteet ja mahdollisuus laajentamiseen. 2

3 Käytettävät kalusteet, varusteet ja laitteet ovat julkisen tilan käyttöön soveltuvia ja ko. tilan lujuus ja toimintavaatimukset täyttäviä sekä turvallisia ja terveellisiä Opetustilat 13 opetustilaa, luokkatilat OT3 (54 60 m 2 ). Tiloista 1 2 voivat olla myös pienempiä (OT2, vähintään 40 m 2 ). Tilojen varustelu tussitaulu, vähimmäiskoko 120 cm x 300 cm. ja kiinnityspintaa vähintään saman verran. luokkien seinille asennetaan käsidesit Opettajien tilat 2 opettajien taukotilaa, vähintään 25 m 2 / tila. Tilojen varustelu minikeittiöelementti, joka käsittää min. 2 kpl liesiä, rst allastason sekä jääkaapin. Tämän lisäksi jonkin verran astiakaappitilaa. vesipiste WC tilat ja siivouskomerot WC tilat oppilaille, määrä vähintään 1 kpl/luokka ja henkilökunnalle 1 2 kpl. Siivouskomerot 1 kpl / 2 3 luokkaa. Siivoustilat sijoitetaan keskitetysti WC tilojen läheisyyteen. Tilojen mitoituksessa ja määrässä huomioidaan koko käyttäjäkunnan tarve Muut väliaikaiset tilat 1 varastotila tekstiiliopetuksen tavaroille, vähintään 20 m 2. Toimittaja voi tarjota lisävarastokontteja optiona alakoulun peruskorjauksen aikaiseen varastointitarpeeseen. Varastotilojen määrä neuvotellaan erikseen. 3. Talotekniikka 3.1. Sähkö ja ATK Kaikki sähköasennukset tarkastuksineen kuuluvat urakkaan. Liittymisjohto: Tontilla on puretun kiinteistön entinen liittymäkaapeli maassa asemapiirroksessa esitetyssä paikassa. Pääkeskus voidaan sijoittelun salliessa asentaa ko. paikkaan tai jatkaa maakaapelia muuhun pääkeskuksen sijoituspaikkaan toimittajasta riippuen. Tilaaja tilaa sähköliittymän sähkönjakeluyhtiöltä. Sähkönjakelu: Urakkaan kuuluu parakkien sähköpääkeskus ja parakkien väliset sähkönsyötöt. Sisäasennukset: 3

4 Luokkiin tulee normaali loisteputkivalaistus. Opettajan nurkkaukseen johtokanavaan tulee 4 kpl 2 os.maadoitettuja pistorasioita ja 2 kpl 2 os.atk pistorasioita. Lisäksi luokan johtokanavassa on 3 kpl 2 os. maadoitettuja pistorasioita Luokissa on sähkölämmitys. Vesi ja viemäriputkistossa on tarvittavat saattolämmitykset. ATK: Atk pisteet kaapeloidaan yhteiseen atk ristikytkentään, johon tilaaja toimittaa atk yhteyden koululta ja hankkii kaikki aktiivilaitteet. Kuhunkin luokkatilaan olisi hyvä saada 2 kpl RJ45 kaksoisverkkorasioita (mahdollisuus kytkeä 4 kpl verkkolaite/luokka), yksi tuplarasia/luokka voi olla hieman rajoilla. Nämä kaapelit tulisi päättää väistötilassa olevaan keskitettyyn pisteeseen, johon on tuotu koululta runkoverkko. Tuusulan ATK tekee tarvittaessa langattoman verkon väistötiloihin. ATK kaapelointi tarvitaan joka tapauksessa luokkatiloihin, käytetään langatonta verkkoa tai ei. WLAN tukiasemia tulee sijoittaa useampia tämän kokoiseen tilaan. Ulkovalaistus: Urakkaan kuuluu normaali ulko ovien valaistus sekä parakkialueen pihavalaistus seinille tai katoille asennetuilla valonheittimillä. Hämäräkytkinohjaus. Muuta: Parakkeihin ei tule antennia, aikakelloja, murtohälyttimiä, välituntisummereita, sähkölukkoja, ovikelloja, videotykkejä LVI Luokkatiloissa tulee olla luokkakohtaiset ilmastointilaitteet. Laitteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset: laitteiden tulee olla varustettu lämmöntalteenotolla, vuosihyötysuhde vähintään 70 % laitteissa tulee olla automaattinen lämmön talteenoton ohitus tuloilmakanava tulee olla kanavoitu luokan etu sekä takaosaan IV laitteissa oltava aseteltava kello ohjaus 4. Kunnallistekniikka 4.1. Kunnallistekniikan liitännät Kunnallistekniikan liitännät on esitetty asemapiirustuksessa ja johtokartassa. Tilaaja tuo sähkö vesi ja viemäriliitynnät asemapiirustuksessa esitettyihin kohtiin, joka toimivat urakkarajoina Perustukset Perustusten teosta vastaa toimittaja. Maaperä ja kairaustiedot kts. kohta 1.4 4

5 4.3. Piha alueen rakennustyöt Toimittaja vastaa tontilla sijaitsevien jalankulkuväylien toteuttamisesta, väyliin tulee laittaa sopiva pintaaines. 5. Vuokrakauden aikaiset palvelut 5.1. Kunnossapidon palvelut Vuokrahintaan sisältyvät seuraavat kunnossapidon palvelut rakenteiden, laitteistojen tai talotekniikan korjaus / uusiminen 5.2. Huoltopalvelut Vuokrahintaan sisältyvät seuraavat huoltopalvelut: Lumenpudotus Talotekniikan huoltopalvelut / Ilmanvaihdon huoltopalvelut (= suodattimien vaihto) 5

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400 960 626 Sähköposti:

Lisätiedot

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Kohmankaari 11, 33310 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA 30.9.2011 Sivu 1/21 Tilaaja: Keskushallinto/Tilakeskus Yliopistonkatu 27a 20100 Turku Hanke: Polttomoottorilaboratorion siirto Kupittaalle KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 27.1.2012 Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, 33230 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014 Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, 87100 KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDAN PALVELUKESKUS PERUSKORJAUS JA LISÄRAKENTAMINEN HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDA / HANKE 825007 10.4.2013 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 3 1.2

Lisätiedot

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014 1 HANKESUUNNITELMA Lyceiparkens skola 21.11.2014 2 LYCEIPARKENS SKOLA, HANKESUUNNITELMA 18.08.2014 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA... 4 2.1 Hankesuunnitteluun osallistuneet

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011.

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011. TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN PALLOILUHALLI Tesoman valtatie 44, 33310 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tesoman

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

etalonmies- Arabianrannan automaattisten asukaspalveluiden suunnitteluohje

etalonmies- Arabianrannan automaattisten asukaspalveluiden suunnitteluohje Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation ja tietoverkon suunnitteluohje 1 (15) etalonmies- Arabianrannan automaattisten asukaspalveluiden suunnitteluohje Arabianrannan asuinkiinteistöjen automaation

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku HANKESUUNNITELMA 10.2.2015 Sivu 1/11 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku Hanke: Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito KORJAUSRAKENTAMINEN Turun Kiinteistöliikelaitos,

Lisätiedot