Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-23 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo Tomi Pääkkönen Anton Peltomäki Ilpo Suutari Laura Laaksonen Sebastian Ervasti Essi Partanen Lauri Lahti Daniel Kivipelto Samuli Yli-Sorvari Saana Ojala Ville Keskeiset Hallinnoivat Humaanit Koivisto Aleksi Rinne Marleena Kurttio Elina Ketola Emmi Paavola Kaisa Punavihreä allianssi Salo Siiri Strohm Emily Annila Hanna Kampusporvarit Tuuri Pekka Neuvonen Tiia Lehtinen Otso ( 8-23) Lauslahti Vilma Tikkanen Henrik

2 Edustajiston kokous 3/ (19) Warranttilaiset Marttinen Esko Räisälä Toni Mäki Tero Karvonen Jonna Virnala Jussi Sell Jaakko Vahevaara Toni ( 1-16) Kannelniemi Henri Nieminen Joni Haikkola Jan-Patrick Brunila Julia Kaikkonen Petteri Suominen Lari Carpén Johannes Hellström Ville Pollari Jesse ( 1-8) Suhonen Hilla Rantanen Rafael ( 9-23) Salminen Iida Sievänen Tino Läsnä muut: Seppälä Jarkko, pääsihteeri Hirvonen Henna, hpj Hiipakka Sirja, hj Martikkala Mikko, hj Pekkarinen Aino, hj Ritala Miia, hj Söderström Joel, hj Tuomisto Sakari, hj Paso Ville, päätoimittaja Ranta Johanna, tutorkoordinaattori Seppänen Pirre, SYL:n hallituksen jäsen Aaltonen Mikko Tanhuanpää Juuso Nenonen Sanna Tastula Anne Rintala Anne

3 Edustajiston kokous 3/ (19) 1 KOKOUKSEN AVAUS avasi kokouksen kello KOKOUKSEN LAILLISUUS Perussääntö 19 : Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on toimitettava edustajiston jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta edustajiston järjestäytymiskokouksessaan määrittelemällä tavalla. Perussääntö 20 : Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 :n edellyttämällä tavalla ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Kutsu edustajiston kokoukseen on asetettu nähtäville ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla perjantaina ja samana päivänä on kokouksen esityslista toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse ehdokasilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 3 EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN Pääsihteerin tietoon ei ole tullut muutoksia edustajiston kokoonpanossa edellisen kokouksen jälkeen. Edustajisto toteaa, että edustajiston kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia.

4 Edustajiston kokous 3/ (19) Edustajisto totesi, että edustajiston kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia. 4 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Perussääntö 20 : Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 :n edellyttämällä tavalla ja päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Edustajisto toteaa päätösvaltaisuuden nimenhuudolla. NIMENHUUTO: Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 28 edustajiston varsinaista ja varajäsentä. Giga ja Tutti, Punavihreä allianssi sekä Kampusporvarit ovat edustettuina suurempina ryhminä, kuin mitä heillä on paikkoja edustajistosta, sillä Warranttilaiset ja Keskeiset eivät ole kokonaisuudessaan paikalla. Paikalla on 29 äänivaltaista kokousedustajaa. Edustajisto totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Edustajisto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 1: Esityslista

5 Edustajiston kokous 3/ (19) 6 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA Edustajiston työjärjestys 9 1 mom.: kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnä olevaa edustajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet. toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Vaapon, jonka varalla Pekka Tuuri, sekä Esko Marttisen, jonka varalla Marleena Rinne. 7 ILMOITUSASIAT - Tutorkoordinaattorina aloittanut Johanna Ranta - Messuvastaavan rekrytointi edelleen kesken Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Edustajisto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. 8 HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTAAN EDELLISEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEN JÄLKEISELTÄ AJALTA Ylioppilaskunnan hallitus raportoi edustajistolle toiminnastaan. Edustajisto merkitsee hallituksen raportin tiedoksi.

6 Edustajiston kokous 3/ (19) KESKUSTELU: Ryhmäpuheenvuorot pitivät: Toni Räisälä (Warr.), Pekka Tuuri (Puvi), Essi Ervasti (VaKapo), Marleena Rinne (HaHu) sekä Matti Tilvis (GT). Hallituksen jäsen Mikko Martikkala esitteli YTHS:n tilannetta Suomen hallituksen kehyspäätöksen jälkeen. Edustajisto päätti merkitä hallituksen raportin tiedoksi. TYÖJÄRJESTYS: Asiakohdan käsittely aikana edustajiston jäsen Otso Lehtinen (VaKapo) saapui ja edustajiston varajäsen Jesse Pollari poistui kokouksesta kello Paikalla on 28 äänivaltaista kokousedustajaa. 9 HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida toiminnastaan. Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. KESKUSTELU: Keskustelun aikana Toni Räisälä raportoi kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston asioista, Marleena Rinne filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston asioista sekä Henna Hirvonen kollegion asioista. Edustajisto päätti merkitä hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. TYÖJÄRJESTYS: Asiakohdan käsittely aikana edustajiston varajäsen Rafael Rantanen saapui paikalle kello Paikalla on 29 äänivaltaista kokousedustajaa.

7 Edustajiston kokous 3/ (19) 10 SYL:N KUULUMISET SYL:n hallituksen jäsen, VYY:n kummi Pirre Seppänen kertoo kokouksessa ajankohtaisia asioita valtakunnan tason edunvalvonnasta ja SYL:n toiminnasta. Edustajisto merkitsee SYL:n kuulumiset tiedoksi. Edustajisto päätti merkitä SYL:n kuulumiset ja käydyn keskustelun tiedoksi. 11 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Tilinpäätös tilikaudelta on valmistunut. Talousjohtaja esittelee tilinpäätöksen iltakoulussa. HALLITUKSEN ESITYS: Edustajisto päättää vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta Edustajisto päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta LIITE 2: Tasekirja tilikaudelta VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ovat toimittaneet tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus luetaan kokouksessa.

8 Edustajiston kokous 3/ (19) Edustajisto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille tilikaudelta KESKUSTELU: Toni Vahevaara (Warr.) esitti Marleena Rinteen (HaHu) kannattamana, että edustajisto päättäisi myöntää vastuuvapauden tili- ja vastuuvelvollisille tilikaudelta Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden tili- ja vastuuvelvollisille tilikaudelta LIITE 3: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta TYÖJÄRJESTYS: Pääsihteeri ja vuoden 2013 hallituksen jäsenet Daniel Lahti ja Tiia Neuvonen jääväsivät itsensä päätöksenteosta. 13 VYY HOLDING OY:N YHTIÖKOKOUS Ylioppilaskunnan talousohjesäännön 22 Ylioppilaskunnan täysin omistamien yhtiöiden yhtiökokouksen pidetään edustajiston kokouksen yhteydessä. Yhtiökokousedustajana toimii tällöin edustajiston puheenjohtaja, jota ohjeistaa edustajisto. VYY Holding Oy:n hallitus on kutsunut yhtiökokouksen koolle edustajiston kokouksen yhteyteen. Talousjohtaja esittelee edustajistolle yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen iltakoulussa. Edustajistolla on mahdollisuus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa kokouksessa. Asiakohdan käsittelyn jälkeen on vuorossa kokoustauko, jonka aikana yhtiökokous pidetään.

9 Edustajiston kokous 3/ (19) Edustajisto ohjeistaa yhtiökokousedustajaa haluamallaan tavalla ja merkitsee keskustelun tiedoksi. Edustajisto päätti merkitä keskustelun tiedoksi. KOKOUSTAUKO: määräsi kokoustauon, joka pidettiin kello Kokoustauon aikana pidettiin VYY Holding Oy:n yhtiökokous. 14 LEIPÄTEHTAAN SAUNA- JA KOKOUSTILOJEN VAKUUSJÄRJESTELYT Pääsihteeri on käynyt keskusteluja VOAS:n toimitusjohtajan kanssa Leipiksen vakuusjärjestelyjen muuttamisesta. Taustalla on Loftiksen perusparannushanke. Tällä hetkellä osa VOAS:n vakuuksista on Loftiskiinteistön panttikirjoina, jotka VOAS tarvitsee perusparannusta varten otettavan lainan vakuudeksi. VOAS esittää vaihtoa siten, että VYY luovuttaisi VOAS:lle Loftiksen panttikirjat ja saisi vastineeksi Raastuvankatu 11:n panttikirjat. Nykyiset vakuudet: Loftis panttikirja 3076 Loftis panttikirja 3077 Loftis panttikirja 3078 Villitys panttikirja 2996 Yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa

10 Edustajiston kokous 3/ (19) Muutoksen jälkeen: Raastuvankatu 11 panttikirja euroa Raastuvankatu 11 panttikirja euroa Raastuvankatu 11 panttikirja euroa Villitys panttikirja euroa Yhteensä euroa Vuonna 1994 tehdyn sopimuksen mukaisesti VYY:lla on oikeus sada VOAS:n kohteeseen Valtionkonttorin lainojen jälkeisellä etuoikeudella vahvistettu yhteismäärältään enintään pääomasijoituksen määräinen kiinnitys yhtenä tai useampana haltijavelkakirjana vakuudeksi hallintaoikeuden pysyvyydestä. Leipätehtaan tilojen käyttöoikeudesta maksettiin euroa vuonna Huoneiston hallintasopimuksen mukainen lunastushinta oli euroa. VYY ja VOAS ovat vuonna 2005 sopineet siitä, että nykyiset kiinnitykset vastaavat suuruudeltaan alkuperäisessä sopimuksessa sovittua vakuuden arvoa. HALLITUKSEN ESITYS: Edustajisto päättää: 1) hyväksyä Leipätehtaan sauna- ja kokoustilojen vakuusjärjestelyjen muutoksen siten, että VOAS luovuttaa VYY:lle Raastuvankatu 11 kiinteistön panttikirjat numerot 2029, 2030 ja 2031 samalla kun VYY palauttaa VOAS:lle Loftis-kiinteistön panttikirjat numerot 3076, 3077 ja ) valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin tekemään tarvittavat sopimukset.

11 Edustajiston kokous 3/ (19) Edustajisto päätti: 1) hyväksyä Leipätehtaan sauna- ja kokoustilojen vakuusjärjestelyjen muutoksen siten, että VOAS luovuttaa VYY:lle Raastuvankatu 11 kiinteistön panttikirjat numerot 2029, 2030 ja 2031 samalla kun VYY palauttaa VOAS:lle Loftis-kiinteistön panttikirjat numerot 3076, 3077 ja ) valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin tekemään tarvittavat sopimukset. LIITE 4: VOAS:n esitys 15 YLIOPPILASKUNNAN JÄSENMAKSU Ylioppilaskunnan tilintarkastajat ovat vuonna 2013 suositelleet, että jäsenmaksusta osa siirrettäisiin suoraan ylioppilaskunnan kehittämisrahastoon. Sama tapa on ollut käytössä ennen ylioppilastalon rakentamista. Kiinteän summan määritteleminen parantaisi toiminnan läpinäkyvyyttä ja parantaisi talouden ennakointia ja suunnittelua niin ylioppilaskunnan kuin VYY Holding Oy:n puolellakin. Edustajisto päätti keväällä 2013, että lukuvuosien jäsenmaksuista kehittämisrahaston osuus on koko lukuvuoden jäsenmaksusta 15 euroa ja lukukauden jäsenmaksusta 7,5 euroa. Tasoa on pidetty riittävänä suhteessa sekä kehittämisrahaston kerryttämistarpeeseen että ylioppilaskunnan toimintaan. Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan rahastojen kartuttamisesta on tehtävä päätös tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Asia esitellään iltakoulussa.

12 Edustajiston kokous 3/ (19) HALLITUKSEN ESITYS: Edustajisto päättää, että lukuvuodesta alkaen ylioppilaskunnan jäsenmaksuista kehittämisrahaston osuudeksi määritetään perustutkinto-opiskelijan lukuvuoden jäsenmaksusta 15 euroa ja lukukauden jäsenmaksusta 7,5 euroa. Jatkotutkinto-opiskelijan lukuvuoden jäsenmaksusta ei tehdä rahastosiirtoa. Edustajisto päätti, että lukuvuodesta alkaen ylioppilaskunnan jäsenmaksuista kehittämisrahaston osuudeksi määritetään perustutkinto-opiskelijan lukuvuoden jäsenmaksusta 15 euroa ja lukukauden jäsenmaksusta 7,5 euroa. Jatkotutkinto-opiskelijan lukuvuoden jäsenmaksusta ei tehdä rahastosiirtoa. 16 PÄÄSIHTEERIN TOIMI Pääsihteeri Jarkko Seppälän määräaikainen työsuhde päättyy Toimi on ollut haettavana klo mennessä. Määräaikaan mennessä toimitettiin 8 hakemusta. Hakijat ovat: Mikko Aaltonen, Eetu Heiska, Jaana Immonen, Christer Johansson, Raija Koivisto, Xuequn (Lucy) Liu, Mikko Koski ja Mikko Mattila. Kärkihakijat haastatellaan edustajiston iltakoulussa keskiviikkona Haastatteluun kutsuttavista päättävät ryhmäpuheenjohtajat. Edustajisto päättää pääsihteerin valinnasta. Edustajisto vahvistaa palkaksi sopimusperusteisesti euroa kuukaudessa lisättynä Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisilla koulutus- ja kehittymislisillä.

13 Edustajiston kokous 3/ (19) KESKUSTELU: Daniel Lahti esitti, että VYY:n pääsihteeriksi valitaan Eetu Heiska. Toni Vahevaara esitti, että VYY:n pääsihteeriksi valitaan Jaana Immonen. Edustajiston puheenjohtaja esitti, että vaalissa toiseksi tuleva valitaan varalle, mikäli tehtävään valittu ei syystä tai toisesta ottaisi tehtävää vastaan. VAALI: Suoritetussa vaalissa annettiin 29 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: Heiska 9 Immonen 20 Edustajisto totesi Jaana Immosen saaneen yli puolet annetuista äänistä ja tullen täten valituksi VYY:n pääsihteeriksi. Edustajisto päätti valita pääsihteeriksi Jaana Immosen ja hänen varalleen Eetu Heiskan, mikäli Immonen ei ota paikkaa vastaan. Edustajisto päätti vahvistaa palkaksi sopimusperusteisesti euroa kuukaudessa lisättynä Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisilla koulutus- ja kehittymislisillä. LIITE 5: Pääsihteerihakemukset TYÖJÄRJESTYS: Asiakohdan käsittelyn jälkeen edustajiston jäsen Toni Vahevaara poistui kokouksesta kello Paikalla on 28 äänivaltaista kokousedustajaa. 17 PÄÄTOIMITTAJAN TOIMI Päätoimittajan toimi on säännöissä määritelty määräaikainen toimi ja päätoimittajan kausi on 9 kuukautta. Haku on ollut auki siten, että

14 Edustajiston kokous 3/ (19) hakemusten määräaika päättyi perjantaina klo Määräaikaan mennessä toimitettiin kaksi hakemusta ja hakuaikaa päätettiin jatkaa perjantaihin klo saakka. Jatketun hakuajan jälkeen hakijat ovat: Tiina Ketola, Raija Koivisto, Riitta Nikkarikoski, Anne Rintala, Siiri Salo, Ville Simonen ja Anne Tastula. Hakua päätettiin jatkaa perjantaihin saakka. Aiemmin toimitetut hakemukset huomioidaan. Ryhmäpuheenjohtajat päättävät haastatteluun kutsuttavista perjantaina Haastattelut ja valinta suoritetaan kokouksen yhteydessä. Edustajisto päättää päätoimittajan valinnasta. Edustajisto vahvistaa palkaksi sopimusperusteisesti 2000 euroa lehdeltä, seitsemän lehden ajan. KESKUSTELU: Daniel Lahti esitti, että Vaasan ylioppilaslehden päätoimittajaksi valittaisiin Anne Tastula. Edustajisto päätti valita Vaasan ylioppilaslehden päätoimittajaksi Anne Tastulan määräaikaiseen työsuhteeseen Edustajisto päätti vahvistaa palkaksi sopimusperusteisesti 2000 euroa lehdeltä, seitsemän lehden ajan. LIITE 6: Päätoimittajahakemukset 18 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY:N JÄSENYYS Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry on liittokokouksessaan syksyllä 2013 päättänyt erota Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry:n jäsenyydestä. Päätös tehtiin HYY:n ja VYY:n tekemän aloitteen pohjalta.

15 Edustajiston kokous 3/ (19) Ylioppilaskuntien on tehtävä kevään 2014 aikana päätökset liittymisestä OLL:oon vuoden 2015 alusta alkaen, jotta jäsenmäärät ovat liiton tiedossa vuoden 2015 taloutta suunniteltaessa. Päätöksen liittymisestä tekee ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti edustajisto. Liiton puheenjohtaja Hanna Huumonen tulee esittelemään liiton toimintaa sekä vastaamaan kysymyksiin asian osalta edustajiston iltakouluun HALLITUKSEN ESITYS: Edustajisto päättää, että VYY liittyy Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry:n jäseneksi alkaen. Edustajisto päätti, että VYY liittyy Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry:n jäseneksi alkaen. 19 OPINTOTUKILAUTAKUNTA KAUDELLE Vaasan yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet yliopiston opintotukilautakuntaan kaudelle Opiskelijaedustajien haku on ollut auki siten, että hakemusten määräaika oli perjantaina klo Määräaikaan mennessä toimitettiin 2 hakemusta. Hakijat ovat: Mikko Martikkala ja Anne Salminen. Päätöksen asiassa tekee edustajisto. HALLITUKSEN ESITYS: Edustajisto päättää nimetä yliopiston opintotukilautakuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudelle

16 Edustajiston kokous 3/ (19) KESKUSTELU: Marleena Rinne esitti, että opintotukilautakuntaan valittaisiin: Varsinainen jäsen Varajäsen Mikko Martikkala Saana Yli-Sorvari Anne Salminen Toni Räisälä Hanna Annila Emily Strohm Edustajisto päätti valita Vaasan yliopiston opintotukilautakuntaan kaudelle : Varsinainen jäsen Varajäsen Mikko Martikkala Saana Yli-Sorvari Anne Salminen Toni Räisälä Hanna Annila Emily Strohm 20 VOAS:N VALTUUSKUNTA Edustajisto teki päätöksen VOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajista edellisessä kokouksessaan. Kokouksen jälkeen tuli ilmi, että varajäseneksi valittu Iivari Käkelä toimii VOAS:n hallituksen varajäsenenä, eikä täten voi toimia valtuuskunnassa. Edustajiston on syytä valita Käkelän tilalle toinen varajäsen VOAS:n valtuuskuntaan. Erillistä avointa hakua ei järjestetty. Edustajisto nimeää VOAS:n valtuuskuntaan uuden varajäsenen Iivari Käkelän tilalle. KESKUSTELU: Toni Räisälä esitti, että VOAS:n valtuuskunnan varajäseneksi valittaisiin Jesse Pollari.

17 Edustajiston kokous 3/ (19) Edustajisto päätti, että VOAS:n valtuuskunnan varajäseneksi Iivari Käkelän tilalle valitaan Jesse Pollari. 21 HALLITUKSEN VASTAUS EDUSTAJISTOALOITTEESEEN Keskeisten edustajistoryhmän tekemä edustajistoaloite Aloite julkisen liikenteen tiedotuksen kehittämiseksi lähetettiin hallitukselle toimenpiteitä varten. Hallitus toimittaa vastauksensa edustajistolle. HALLITUKSEN ESITYS: Edustajisto päättää todeta hallituksen toimenpiteet aloitteen osalta riittäviksi. Edustajisto päätti todeta hallituksen toimenpiteet aloitteen osalta riittäviksi. LIITE 7: Hallituksen vastaus 22 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 22.1 Pöytäkirjan tarkastustilaisuus Edustajiston työjärjestys mom.: Tarkastusajasta ja paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa muissa esille tulevissa asioissa ja ilmoittaa siitä kokoukselle. Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien. Jokaisella kokouksen äänivaltaisella edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa sekä tällöin esittää oikeusvaatimus pöytäkirjassa esiintyvästä virheestä. Pöytäkirjantarkastajien tehtävänä on päättää vastaako oikaisuvaatimus kokouksen kulkua. Tällainen oikaisuvaatimus ja pöytäkirjantarkastajien päätös on liitettävä kirjallisesti pöytäkirjaan.

18 Edustajiston kokous 3/ (19) Mikäli pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa. kutsuu pöytäkirjantarkastustilaisuuden koolle. kutsui pöytäkirjantarkastustilaisuuden koolle keskiviikkona kello DANIEL LAHDEN EDUSTAJISTOALOITE Daniel Lahti (VaKapo) teki edustajistoaloitteen Aloite päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi. KESKUSTELU: Pekka Tuuri (Puvi) kannatti Lahden aloitteen lähettämistä hallitukselle toimenpiteitä varten. Edustajisto päätti lähettää Daniel Lahden aloitteen Aloite päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi hallitukselle toimenpiteitä varten PÄÄSIHTEERIN SEPPÄLÄN KIITOKSET Kyseessä oli pääsihteeri Seppälän viimeinen edustajiston kokous ylioppilaskunnan pääsihteerinä. Seppälä kiitti ylioppilaskuntaa lyhyellä puheenvuorolla. Merkittiin Seppälän puheenvuoro tiedoksi. 23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN päätti kokouksen kello

19 Edustajiston kokous 3/ (19) Pöytäkirjan vakuudeksi, Ville Hellström puheenjohtaja Jarkko Seppälä pääsihteeri Tomi Vaappo pöytäkirjantarkastaja Esko Marttinen pöytäkirjantarkastaja

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona 5.3.2014 klo 16.42 18.22 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-18 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 28.1.2015 kello 16:16 18:37 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-19 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Ryymin Laura Yli-Sorvari

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 KOKOUSTIEDOT Aika: keskiviikko 29.1.2014 kello 17:00 Paikka: Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 31.1.2013 kello 17:00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013

EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 25.4.2013 kello 17:06 19:37 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 19.5.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstaina 1.3.2012 kello 17:08-19:54 Paikka: Lounasravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu 11.10.2013

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu 11.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 8/2013 laadittu 11.10.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 17.10.2013 kello 17:00 Paikka: Agoran auditorio 2, Mattilanniemi 2, 40100 JYVÄSKYLÄ Varjus,

Lisätiedot

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 1.3.2012 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 29.3.2012 klo 12:00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa, Telluksen ryhmätyötila 2. Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö 1 Sisällys I OSA Hallinto-ohjesäännön soveltamisala ja muut yleiset määräykset... 7 1 Luku Soveltamisalaa koskevat

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/10 Pöytäkirja Aika: 10. huhtikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Perussääntö. I Luku. II Luku

Perussääntö. I Luku. II Luku Perussääntö I Luku 1 Opiskelijakunta Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista, edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (10) A S I A L U E T T E L O : 11 Kokouksen avaus 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Ääntenlaskijoiden valinta 15 Työjärjestyksen

Lisätiedot