KUNTOUDU KAUPUNGISSA Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus"

Transkriptio

1 KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009 Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus

2

3 20 vuottako siitä jo on? Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus perustettiin vuonna Silloin sen nimi oli Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskeskus. Vuonna 2003 nimi muutettiin Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskukseksi. Tulin keskuksen johtajaksi 4 vuotta sitten, mutta olin yhteydessä keskukseen jo suunnitteluvaiheessa ja satunnaisesti tässä välillä. Haluankin nyt muistella näitä 20 vuotta omien kokemusteni kautta. Ne eivät kerro koko totuutta, mutta yhden totuuden. Keskusta suunniteltiin hartaasti. Minuunkin oltiin yhteydessä aistivammaisten esteettömyyteen liittyvissä asioissa. Suunnittelussa oli hyvin selkeä ideologinen pohja. Taloa ja toimintaa rakennettiin niin, että tulevat asiakkaat voivat niin paljon kuin mahdollista itse toimia, liikkua, tehdä erilaisia asioita. Tilaratkaisujen taustalla ei ollut vain esteettisyys, vaan erityisesti yhteisöllisyys: haluttiin tilat, jotka ikään kuin pakottavat muiden yhteyteen ja osallistumiseen. Vuosien varrella kuulin keskuksesta aina silloin tällöin. Jotenkin ajattelin, että sopeutumisvalmennuskeskus oli tavallaan kapinakeskus yksipuolista lääketieteellistä suuntautumista, yksipuolista fyysisen puolen korostamista ja asiantuntijoiden vallankäyttöä vastaan. Kuulin, että Lahden soppari on mielenkiintoinen paikka. Vuosien varrella keskuksen projektit toivat mielenkiintoista lisää vammaisten palvelujen kenttään. Keskuksen voimakas yhteisöllisyys ja ryhmän käyttö kuntoutuksessa tuli usein esille. Aina silloin tällöin kuului rahoitusvaikeuksista. Lainsäädännön muutokset vaikuttivat siihen. Mutta tuntui myös siltä, että ymmärtämys vaikeavammaisten tarpeista ja ymmärtämys psykososiaalisen elämänosan tärkeydestä ei kasvanut asioista päättävien keskuudessa. Kun sitten itse tulin tänne johtajaksi, keskus oli muuttunut kuntoutuskeskukseksi. Nimenmuutos oli aiheellinen sillä toiminta oli laajentunut sopeutumisvalmennuksesta myös muuhun lääkinnälliseen kuntoutukseen. Ja hyvä niin, sillä nyt keskus voi sanoa, että kaikki elämän alueet fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ovat tasavertaisesti huomioon otettu. Sopeutumisvalmennus on tavallaan aika kamala sana, mutta meille, jotka teimme sopeutumisvalmennusta silloin ja teemme edelleen, se on kaunis sana. Se ei ole ihmisen pakottamista normeihin ja kaavoihin, vaan ihmisen tukemista oman elämän luomisessa. Olemme sanoneet, että meille sopeutumisvalmennus on sekä toimintamuoto että työote. Ja nyt tuntuu, että saamme näin tehdä ihan luvan kanssa niin paljon Kelan standardit ovat muuttuneet moniammatillisuutta ja asiakaslähtöisyyttä kohti. Kelan standardit jopa pakottavat kysymään kuntoutujalta, mikä hänen elämässään on tärkeää! Sopeutumisvalmennus-sana toivottavasti joskus kuolee, mutta sen henki eläköön kauan! Tänä vuonna katsomme sekä taaksepäin että eteenpäin yhdessä kuntoutujiemme kanssa. Tervetuloa kuntoutumaan! Marjaana Suosalmi johtaja

4 Sisällysluettelo Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus... 5 Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssimme uudistetuilla sisällöillä... 5 Perhekuntoutus... 6 Perheille joissa on vammainen lapsi... 6 Perheille, joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat vammaisia Vammaisille äideille Perhekuntokurssit vammaisten lasten perheille Kuntoutuskurssit pariskunnille Vammainen henkilö ja häntä avustava läheinen Omaishoitajat ja läheiset -kurssit Kuntoutusta eri ikäisille nuorille Kursseja vuotiaille Rippikoululeiri Kursseja vuotiaille Kuntoutusta aikuisille Aikuisten diagnoosikurssit Alaraaja-amputoiduille Aivohalvauksen sairastaneiden kurssi Aivovammaisille Harvinaisia sairauksia sairastavien miesten kuntoutuskurssi Poliokurssi PME-kurssi Apeced- tai addisonintautia sairastaville aikuisille OI-kurssi Liikuntavammaisille kehitysvammaisille Aikuisten teemakurssit Vaikeasti vammaisten aikuisten kuntoutuskurssit Liikuntavammaisten aikuisten kurssit Hyvinvointiremontit Ikäihmisten kurssit Ikäkuntokurssit 65 vuotta täyttäneille Harvinaiset -yksikkö Ryhmätapaamiset Yksilöllinen kuntoutus Avokuntoutus Hyvinvointia tukevat palvelumme Tilapäishoito Lomatoiminta Meille on hyvä tulla meillä on hyvä olla meiltä on hyvä lähteä Tietoa hakijalle Kustannukset Matkat Hakeminen Tieto valinnasta Yhteystiedot Lisätietoja Kurssit kuukausittain

5 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Hyvä kuntoutus - parempi arki! Toivotamme tervetulleeksi pieneen ja kotoiseen kuntoutuskeskukseemme kaikenikäiset kuntoutujat koko maasta! Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssimme uudistetuilla sisällöillä Olemme uudistaneet kurssiemme sisältöjä ja tarkentaneet niiden kohderyhmiä niin, että niistä entistä helpommin löytyisi kunkin tarpeisiin sopiva. Kurssimme ovat moniammatillista pääosin ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen ja edistäminen sekä itsenäisen ja hyvän elämän mahdollistuminen. Haluamme kuntoutuksellamme saada aikaan sen, että kuntoutujan arki muuttuu paremmaksi, hän löytää itselleen mielekästä tekemistä ja saa jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan toisten kanssa. Haluamme löytää ilon perustunnelman ja tarjota mahdollisuuksia voimaantumiseen. Lähtökohtamme on, että kuntoutujamme voisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman toimintakykyisinä ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnassa. Eri kurssien sisällöt ja työmenetelmät vaihtelevat kurssin kohderyhmän, teeman ja osallistujien iän mukaan. Kurssin nimen perusteella saa vihiä, mitä sillä kurssilla tavoitellaan. Kaikille kursseille yhteistä on vuorovaikutus vertaisryhmässä. Sen merkitys kuntoutujille on aina ollut keskeinen. Kuntoutuskursseilla yhdistyvät ryhmätoiminnot ja yksilöterapiat kurssin teeman ja kuntoutujien tavoitteiden mukaisesti. Sopeutumisvalmennuskursseilla kuntoutuja ja usein myös hänen perheensä tai läheisensä osallistuvat ryhmässä toimintaan, joka edistää uusien mahdollisuuksien löytämistä ja arjen sujuvuutta. Jokaisella kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssilla on oma vastuuhenkilö ja oma moniammatillinen työryhmänsä toteuttamassa kurssia. Työryhmän kokoonpano vaihtelee kurssin sisällöstä ja tavoitteista riippuen. Useimmiten siinä ovat lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi tai psykoterapeutti, kuntoutussosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja. Lisäksi meillä työskentelee neuropsykologi, puheterapeutti, eri alueiden ohjaajia, kuntohoitajia ja ravitsemuksen asiantuntijoita. Kuntoutuspäivä sisältää tarvittavan kuntouttavan ja ohjaavan avustamisen ja hoidon sekä avustamista kommunikaatiossa. Kurssien ohjelma koostuu kurssiryhmän yhteisestä ohjelmasta, kuntoutujan yksilöllisestä ohjelmasta, kuntoutuskeskuksen kiinteistä ohjelmista, pajoista sekä iltaisin ja sunnuntaisin toteutettavista kuntoutusta tukevasta yhteisöohjelmasta. Kursseilla on seuraavia teemoja: fyysinen ja toiminnallinen aktivointi ja liikunta, tietoa ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista, arjessa selviytymisen tukeminen ja erilaisten taitojen harjoittelu, mielen hyvinvointiin liittyvä keskustelu, ohjaus ja neuvonta, vertaistoiminta sekä tarvittavat eri kuntoutuksen ammattihenkilöiden yksilölliset tapaamiset ja terapiat. 5

6 Perhekuntoutus Perhekuntoutuksessamme, jota toteutamme erilaisilla perhekursseilla ja parikursseilla, autamme perhettä sopeutumaan niihin muutoksiin, joita perheenjäsenen vammaisuus on tuonut mukanaan. Tavoitteenamme on ohjata perhettä löytämään onnellinen ja toimiva arki ja olemaan ihan tavallinen perhe. Teemme asioita yhdessä uskomalla siihen, että näin syntyy jokaiselle perheenjäsenelle tietämys perheen yhteisestä hyvästä. Kurssin teema, nimi ja vertaisryhmä rakentuu perheen vammaisen perheenjäsenen iän, elämäntilanteen tai vammautumisen elämänkaaren ympärille. Meillä keskeinen näkökulma on koko perheen toimintakyky ja vuorovaikutus. Viikon kestävillä perhekursseilla pääpaino on vertaisryhmällä ja perhetoiminnalla sekä kurssin nimeen liittyvien aiheiden käsittelyllä. Kaksiosaisilla perhekuntokursseilla on ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa pääpaino on lapsen luonnollista kasvua ja kehitystä sekä ainutlaatuisuutta turvaavien keinojen ja ajatusmallien harjaannuttamisessa sekä vanhempien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja jaksavan vanhemmuuden tukemisessa. Perhekursseilla panostamme lapsen äänen ja ilon kuulemiseen. Parikuntokursseillamme keskitymme toimivan parisuhteen asioihin ja kiinnitämme huomiota vammaisuuden vaikutuksiin pariskunnan arjelle. Vammaisuudesta myös puhutaan yhdessä ääneen. Perheille joissa on vammainen lapsi 1) Yhteisen tekemisen perhetoimintakurssi (5 pv) Kela 9, 10 ja 12 (30996), sosiaali- ja terveydenhuolto,, Invalidiliitto Yhteisen tekemisen perhetoimintakurssi (5pv) Kela 9, 10 ja 12 (33728), sosiaali- ja terveydenhuolto, Invalidiliitto Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on alle 16-vuotias liikuntavammainen tai monivammainen lapsi. Kurssille voivat osallistua myös sisarukset ja vanhemmat. Perheet saavat kokemuksia yhdessä toimimisesta, vinkkejä arkiseen yhdessäoloon ja tietoa erilaisista liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista luovissa tekemisissä kuntoutuskeskuksessa ja lähiympäristössä. Heille tarjoutuu ilon ja onnistumisen hetkiä perheenä. Näin jokainen perheenjäsen voi oppia itsestään ja toisistaan. He voivat nauttia elämästään ja saavat rohkeutta kokeilla oppimiaan asioita myös kotioloissa. 2) Liikunta- ja puhevammaisten lasten perhekurssi (7 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on alle 16- vuotias liikuntavammainen lapsi. Lapsella on käytössä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikoinnin keinoja. 6

7 vaisuuteen. Perhetoiminnassa saadaan ilon kokemuksia yhdessä toimimisesta. Vanhempien oma ohjelma tarjoaa tukea vanhemmuuteen ja lapsia rohkaistaan ikänsä mukaiseen leikkiin ja toimintaan sekä toistensa kannustamiseen. Kela 12 (30997), sosiaali- ja terveydenhuolto 4) Harvinaista sairautta sairastavien koulunsa aloittavien lasten perhekurssi (7 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa on harvinaista sairautta sairastava koulua aloittamassa oleva lapsi. Kurssilla keskitytään lasten ja heidän perheidensä elämässä tapahtuviin muutoksiin lapsen aloittaessa kouluntiensä. Yhdessä etsitään vastauksia siihen miten lapsen koulun aloittaminen sujuisi mahdollisimman normaalisti ja miten opettajia ja koulutovereita olisi parasta opastaa tässä. Lapsen sairauden tai vamman harvinaisuus on yhteistä kaikille kurssille osallistuville perheille. Kurssilla yhdessä puheterapeutin ja puhevammaisten tulkin kanssa perehdytään vuorovaikutuksen ja kommunikaation perusteisiin, erilaisiin kommunikointikeinoihin ja apuvälineisiin sekä tulkkipalveluihin. Näitä taitoja harjoitellaan erilaisissa käytännön tilanteissa ja tavoitteellisissa harjoituksissa. Vanhemmat saavat tukea toimivaan vanhemmuuteen ja lapsen kykyjä leikkiä, toimia ja oppia uutta rohkaistaan. Kela 9, 10 (30757), sosiaali- ja terveydenhuolto, 3) Perthesin tautia sairastavien lasten perhekurssi (7pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa on lapsella on Perthesin tauti. Kirurgin ja muiden asiantuntijoiden avulla perehdytään Perthesin taudin hoitoon ja kuntoutukseen liittyviin asioihin. Toiset perheet, jossa on koettu samankaltaisia tilanteita arjessa tarjoavat sen vertaistuen, joka antaa uskoa tule- Kela 9 ja 10 ja 12 (30907), sosiaali- ja terveydenhuolto 5) Liikuntavammaisten 1-3-v. lasten perheiden eka-kurssi (7pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on 1-3- vuotias liikuntavammainen tai monivammainen lapsi. Perheet osallistuvat sopeutumisvalmennuskurssille ensimmäistä kertaa. Tieto lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta, kuntoutusmahdollisuuksista ja yhteiskunnan tukimuodoista on eka kurssilla oleellista. Vammaisuutta koskevan tiedon ja siihen liittyvien tunteiden käsittely, neuvonta ja ohjaus yhdessä moniammatillisen kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa antaa perheelle keinoja elää tavallisen lapsiperheen elämää. Toisten perheiden tuki, keskustelut heidän kanssaan ja perheen yhteisessä toiminnassa saadut vinkit auttavat selviytymistä arjessa. Kela 9, 10 ja 12 (30647), sosiaali- ja terveydenhuolto 7

8 6) Teini-ikäisten liikuntavammaisten lasten perhekurssi , koko perhe (7pv) nuoret yksin (3pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on teiniikäinen liikuntavammainen tai monivammainen nuori. Kaksiosaisella kurssilla keskitytään nuoren kasvuun ja kehitykseen ja murrosiän tuomiin muutoksiin nuoren ja hänen perheensä arjessa. Murrosiän haasteet nuorelle itselleen ja koko perheelle liittyvät usein nuoressa tapahtuviin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin. Ne näkyvät sosiaalisen elämän alueella, tunne-elämässä, käyttäytymisessä, pyrkimyksinä irtaantua vanhemmista ja tahtona itsenäistyä. Oma sukupuolirooli vahvistuu. Elämä on usein ailahtelevaista. Vamma tai sairaus tuo tähän kehitysvaiheeseen omat lisänsä, joiden ilmentymiä tutkitaan yhdessä muiden perheiden kanssa. Kurssilla nuoria kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen toimintaan ja harrastuksiin. Vanhemmat saavat tietoa keinoista tukea nuoren kasvua aikuisuuteen ja vanhemmuuden tärkeää osuutta siinä. Sisarussuhdetta pidetään merkittävänä ja vamman tai sairauden vaikutuksista siihen puhutaan. Perhettä tuetaan mielekkään arjen muodostumiselle tässä kuohuvassakin elämänvaiheessa. Vanhemmat harjoittelevat antamaan tilaa vammaisen nuoren intimiteetille, itsenäistymiselle ja totuttujen rajojen ylittämiselle. Vanhempien lähdettyä kurssilta, nuoret, joilla on vamma jäävät vielä kolmeksi päiväksi toimimaan omassa ryhmässään ja harjoittelemaan nuoren omia juttuja. Tämä mahdollistaa nuorelle turvallisen irtautumisen omasta perheestä jo tutuksi tulleessa ympäristössä ja vahvistaa nuorten itsensä ja koko perheen uskoa teininuoren selviytymiseen. Kela 9 ja10 ja 12 (30991), sosiaali- ja terveydenhuolto, Teini-ikäisten harvinaisiin vammaryhmiin kuuluvien lasten perhekurssi 2 nuoret (7 pv) koko perhe (3pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on teiniikäisellä nuorella on harvinainen vamma tai sairaus. Elämä on usein ailahtelevaista. Harvinainen vamma tai sairaus tuo tähän kehitysvaiheeseen omat lisänsä, joiden ilmentymiä tutkitaan yhdessä muiden perheiden kanssa. Kela 9 ja 10 ja 12 (30912), sosiaali- ja terveydenhuolto 7) Lyhytkasvuisten lasten perhekurssi (7pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on alle 16-vuotias lyhytkasvuinen lapsi. Kurssin ohjelmassa on perinnöllisyyslääkärin luento ja keskustelu, jossa saa tietoa ja voi kysellä mieltä askarruttavista asioista. Vertaisuus osallistujien kesken erilaisissa rooleissa ja tieto yhdistystoiminnasta antaa voimia ja tuo toivoa tulevaisuuteen. Moniammatillisen kuntoutuksen asiantuntijoiden antamassa neuvonnassa ja ohjauksessa sekä perheiden yhteisessä toiminnassa vanhemmat, lapset ja koko perhe yhdessä saavat vinkkejä, joita voi soveltaa omaan arkeen. Kela 9,10ja 12 (30990), sosiaali- ja terveydenhuolto 8) Leikki-ikäisten liikuntavammaisten lasten perhekurssi (7 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on alle kouluikäinen liikuntavammainen tai monivammainen lapsi. Kurssi mahdollistaa kiireisen arjen keskeltä ottaa aikaa koko perheelle yhdessä toimimiseen, kokemuksien jakamiseen sekä vertaistukeen muiden samankaltaisissa elämäntilanteissa elävien perheiden kesken. Tässä elämänvaiheessa vanhemmuuden sujuminen ja eri asioiden yhteensovittaminen on haaste, joka saa vanhemmat kyseenalaistamaan jaksamistaan. Kurssilla etsitään yhdessä käytännön ratkaisuja perheen yhteiseen toimimiseen ja edellytyksiä hyvään vuorovaikutukseen. Lapsia rohkaistaan sellaiseen ryhmässä toimimiseen, jossa kaikki voivat olla mukana ja osallistua. Lapsen ikäkauteen kuuluvan leikin ja toiminnan avulla luodaan riemun hetkiä ja tuetaan sisarussuhteita. Kela 9 ja 10 (30761), sosiaali- ja terveydenhuolto, 8

9 9) Dysmelia - lasten perhekurssi (7pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa alle 16- vuotiaalla lapsella on dysmelia. Kurssilla perehdytään lapsen dysmelian vaikutuksiin perheen arjessa, sairauteen elämän muutoksena sekä lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen. Vertaisuus osallistujien kesken erilaisissa rooleissa ja kokemusten jakaminen arjen ratkaisuista antaa voimia ja tuo toivoa tulevaisuuteen. Erikoislääkärin ja proteesiteknikon tapaamisissa vanhemmat saavat tietoa ja ohjausta dysmeliaan liittyvissä kysymyksissä. Moniammatillisen kuntoutuksen asiantuntijoiden antamassa neuvonnassa ja ohjauksessa sekä perheiden yhteisessä toiminnassa vanhemmat, lapset ja koko perhe yhdessä saavat vinkkejä toimivaan arkeen. Kela 9 ja 10 ja 12 (30904), sosiaali- ja terveydenhuolto 10) Yläasteikäisten liikuntavammaisten lasten perhekurssi (7pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on ylä-astetta käyvä kouluikäinen liikuntavammainen tai monivammainen lapsi. Lapsen kehittyessä nuoreksi, alkaa sanallinen vääntäminen, keskustelu oikeuksista ja velvollisuuksista. Nuoren itsenäistyminen tuo lähemmäksi myös kysymykset hänen tulevaisuudestaan. Perhettä kannustetaan yhteiseen toimimiseen ja oleiluun kuntoutuksessa. Vuorovaikutusta tuetaan ja kokeillaan erilaisia keinoja, joilla vanhemmat voivat tukea nuortensa itsenäistymistä. Nuoria kannustetaan oman mielipiteen ilmaisuun, omien valintojen tekemiseen, toisten huomioon ottamiseen, sosiaalisten suhteiden luomiseen ja harrastamiseen. Kela 9 ja 10 ja 12 (30790), sosiaali- ja terveydenhuolto, 9

10 11) Ala-asteikäisten liikuntavammaisten lasten perhekurssi (7pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on ala-astetta käyvä kouluikäinen liikuntavammainen tai monivammainen lapsi. Kurssilla opitaan niitä taitoja, jotka edesauttavat lasta koulutiellä. Vanhemmat saavat tietoa miten olla tässä mukana. Lapsia tuetaan ryhmässä toimimiseen ja toistensa huomioon ottamiseen, koska ryhmään kuulumisella ja hyväksytyksi tulemisella ikätovereiden joukossa on kouluikäisille suuri merkitys. Kela 9, 10 ja 12 (30766), sosiaali- ja terveydenhuolto, 12) Kampurajalkaisten lasten perhekurssi (7pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa alle 16-vuotiaalla lapsella on kampurajalka. Lapset voivat muiden ikäistensä saman sairausryhmän lasten ja nuorten kanssa leikissä ja muussa toiminnassa saada onnistumisen ja ilon kokemuksia. He huomaavat, että toisilla lapsilla voi olla samoja pulmia tai oppivat erilaisia tapoja puhua asioista. Ohjelmassa on ortopedin ja kipsimestarin tapaaminen, jossa vanhemmat saavat tietoa ja voivat keskustella kampurajalkaisen lapsen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvistä kysymyksistä. Neuvonta ja ohjaus sekä keskustelut kuntoutuksen eri asiantuntijoiden kanssa lisää ymmärrystä, jota tarvitaan lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Perhe saa keinoja elää tavallisen lapsiperheen elämää ja rakentaa perheen yhteistä hyvää. Kela 9, 10 ja 12 (30856), sosiaali- ja terveydenhuolto Perheille, joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat vammaisia Vammaisten vanhempien perhekurssi (7 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa toinen tai 10

11 molemmat vanhemmista ovat vammaisia henkilöitä. Perhe joutuu ratkomaan monia erilaisia asioita joita vanhempien vammaisuus tuo mukanaan. Ne voivat liittyä arjen toimimiseen, ihmissuhteisiin, lasten kasvatukseen, perheen yhteisiin harrastuksiin, lasten kavereihin, vanhemmuuden sujumiseen, rooleihin perheessä, ajankäyttöön jne. Tälläkin perhekurssilla keskitytään perheen sujuvan arjen, vuorovaikutuksen ja yhteisen tekemisen mahdollistamiseen, lapsen ikänsä mukaisen leikin ja muun toiminnan korostamiseen ja toimivan vanhemmuuden tukemiseen, siis perheen kaikinpuoliseen hyvinvointiin. Kela 9, 10 ja 12 (31022), sosiaali- ja terveydenhuolto, Aivovammaisten vanhempien perhekurssi (10 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on aivovamma eli ulkoisen syyn aiheuttama aivovaurio. Vanhemman aivovamma vaikuttaa perheen toimintaan monella eri alueella. Tilanne arjessa voi kärjistyä usein ja perheen sosiaaliset suhteet kapeutua. Lapsille on tärkeää toiminta ikäistensä kanssa, mutta myös sen kokemuksen jakaminen, että muissakin perheissä on vanhemmalla sama vamma. Kurssilla saadaan tietoa, keinoja ja ratkaisuja tilanteisiin, joista on konkreettista hyötyä. Neuropsykologin antama tieto aivovammasta ja vastaukset kysymyksiin sen oireista lisää ymmärrystä aivovamman aiheuttamiin muutoksiin toiminnassa ja käyttäytymisessä. Kuntoutuksen ammattilaiset kertovat ratkaisuista arjen pulmissa ja yhteiskunnan tarjoamista erilaisista tukimuodoista. Kela 9, 10 ja 12 (32136), sosiaali- ja terveydenhuolto, Vammaisille äideille Vammaiset äidit lapsineen kurssi (7pv) Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu liikuntavammaisille äideille, joilla on alle 16- vuotiaita lapsia. Kurssille osallistuvat äidit lapsineen. Lapsille on tärkeää toiminta ikäistensä kanssa, mutta myös sen kokemuksen jakaminen, että muissakin perheissä äidillä on vamma. Vertaisryhmä äitien kesken tarjoaa tilaisuuden jakaa arjen sujumiseen ja äitinä olemiseen sekä lapsen kasvatukseen liittyviä kokemuksia. Vanhemmuutta ja vammaisuutta, naisen ja äidin rooleja tarkastellaan moniammatillisten ammattilaisten tuella. Ohjelmassa on tietoa kodin- ja lastenhoitoon liittyvistä apuvälineistä ja erityisratkaisuista. Kela 9, 10 ja12 (31010), sosiaali- ja terveydenhuolto, Perhekuntokurssit vammaisten lasten perheille Perhekuntokurssit on tarkoitettu perheille, joissa on vaikeasti liikuntavammainen alle 16- vuotias lapsi. Tavoite on sellaisten keinojen ja toimintamallien löytyminen, jotka tukevat perhettä arkielämässä ja auttavat vanhempia selviytymään paremmin lapsen kasvuun, ohjaukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Kurssilla harjoitellaan ja opitaan asioita, jotka edistävät kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä koko perheen toimivaa vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuutta. Lapsi, jolla on vamma ja hänen sisaruksensa tarpeineen ovat lähtökohta kurssin eri ohjelmissa. Lapset saavat harjoitusta moniin taitoihin toimiessaan ikänsä mukaisissa kuntoutuksen ammattilaisten ohjaamissa ryhmissä. Vanhempien ergonomiaohjaus, liikuntaryhmät ja fysioterapia edistää heidän fyysistä toimintakykyään ja auttaa itsestä huolehtimisessa. Kaksiosaisella kurssilla on välijakson tehtäviä. Opittuja asioita siirretään kotona käytäntöön Seurantajaksolla arvioidaan onnistumisia ja esteitä. Perhekunto 1 a-b a) (8 pv) b) (8 pv) Kela 9 ja 10 (30995), sosiaali- ja terveydenhuolto, 11

12 Perhekunto 2 a-b a) (8 pv) b) (8 pv) Kela 9 ja 10 (33679), sosiaali- ja terveydenhuolto, Kuntoutuskurssit pariskunnille Nämä kuntoutuskurssit on tarkoitettu pariskunnille, joista toinen tai molemmat ovat vammaisia henkilöitä. Toimiva ja hyvä parisuhde, sen onnistumisen edellytykset ja kompastuskivet ovat kurssin punainen lanka. Kokonaisvaltaisesta toimintakyvystä huolehtimista harjoitellaan yksilöllisessä ohjauksessa ja ryhmätoiminnoissa. Vammaisuuden merkityksestä kummankin puolison arjelle puhutaan yhdessä ääneen. Vertaistuki toisilta pariskunnilta luo toivoa tulevaisuuteen. Kurssin aikana vammainen puoliso saa henkilökunnalta tarvitsemansa avustamisen. Kurssin moniammatilliseen työryhmään kuuluvat lääkäri, sairaanhoitaja, perheterapeutti, seksuaalineuvoja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Parikuntokurssi (12 pv) Kela 9 ja 10 (30994) sosiaali- ja terveydenhuolto, Parikuntokurssi (12 pv) Kela 9 ja 10 ja 12 (33670), sosiaali- ja terveydenhuolto, Vammainen henkilö ja häntä avustava läheinen Yhdessä kuntoa -kurssit Kuntoutuskurssi on ryhmämuotoista kuntoutusta. Lisäksi siihen kuuluu vammaiselle kuntoutujalle ja häntä avustavalle läheiselle alkututkimusten jälkeen sovitut yksilölliset terapiat ja tapaamiset kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Osa ohjelmasta toteutetaan yhdessä kuntoutujan ja läheisen kanssa ja osittain molemmilla on oma ohjelma. Monialaisen tiimin tuella käsitellään arjen toimimista, ergonomiaa, pienapuvälineiden käyttöä, ravitsemusta sekä terveyteen ja sairauksiin liittyviä kysymyksiä. Keskusteluryhmissä kuntoutujat jakavat samoja kokeneiden kanssa heille tärkeitä asioita. Teemaryhmissä aiheina on yhteiskunnan palvelut, itsestä huolehtiminen ja vammaisuuden merkitys perheessä ja lähisuhteissa. Toimintaryhmissä on opetellaan rentoutumisen taitoja ja tehdään asioita, joihin kotona harvemmin on mahdollisuuksia. 12

13 muotoisen yhteisen ohjelman lisäksi ohjelmaa vammaiselle henkilölle ja hänen omaiselleen erikseen. Kurssien tavoitteena on aikuisen vammaisen henkilön ja häntä avustavan läheisen toimintakyvyn kohentuminen ja sellaisten keinojen harjoittelu, jotka tukevat toimivaa arkea, edistävät itsenäistä suoriutumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvoinnista ja kunnosta huolehtiminen, levon ja rentoutumisen sekä muut terveellisen elämän taidot, avustamisen tekniikat ja ergonomia, apuvälineet, tieto arkea tukevista palveluista ovat aiheita, joissa opastavat kuntoutuksen ammattilaisemme. Yhdessä tekeminen ja toimiminen erilaisessa ympäristössä auttaa tunnistamaan totuttuja toimintatapoja ja haastaa löytämään uusia näkökulmia tai itseä kiinnostavia asioita totuttujen tilalle. Vammainen henkilö saa tarvitsemansa avustamisen kokeneilta hoitajiltamme. Omaishoitajat ja läheiset (9pv) Invalidiliitto Yhdessä kuntoa kurssi (14 pv) Kela 9 ja10 (33672), sosiaali- ja terveydenhuolto, Yhdessä kuntoa -kurssi (14 pv) Kela 9 ja10 (33675), sosiaali- ja terveydenhuolto, Yhdessä kuntoa -kurssi (14 pv) Kela 9 ja10 (31023), sosiaali- ja terveydenhuolto, Omaishoitajat ja läheiset -kurssit Kursseilla, joihin osallistuvat vammainen henkilö ja hänen läheisensä yhdessä on ryhmä- Omaishoitajat ja läheiset (9pv) Invalidiliitto Isovanhempien kurssi (8 pv) seuraava kurssi on v tammikuussa Kurssi on tarkoitettu isovanhemmille, joiden lapsenlapsi on vammainen. Isovanhemmat ovat tärkeitä henkilöitä lapsenlapsensa elämässä. Siksi on tärkeää, että myös heillä on tietoa vammasta, vammaisen lapsen tulevaisuuden mahdollisuuksista, yhteiskunnan tuesta perheelle ja lapselle sekä erilaisista kuntoutuksen keinoista lapsen kasvun tukemisessa. Isovanhemmuuteen liittyy usein kaksinkertainen huoli. Miten pärjää uusi ihmisenalku, miten jaksaa oma lapsi vammaisen lapsen vanhempana? Kurssilla isovanhemmat löytävät oman vertaisryhmänsä, toiset vammaisen lapsen isovanhemmat. Yhdessä he voivat jakaa kokemuksiaan ja saada tukea isovanhemmuudelleen. Eri alojen ammattilaisilta he saavat tietoa, joka lisää ymmärrystä vammaisuutta kohtaan. Invalidiliitto 13

14 Kuntoutusta eri ikäisille nuorille Kaikki nuoret haluavat olla aivan erilaisia kuin kukaan toinen ja aivan samanlaisia kuin kaikki muut oman viiteryhmän jäsenet. Nuoret haluavat kauhistuttaa edellisiä sukupolvia. Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus kehittyvät ja muuttuvat. Silloin luodaan omaa maailmankatsomusta ja arvoja, ja otetaan haltuun sukupuolisuutta. Nuoret haluavat itsenäistyä. Mieliala vaihtelee ja monet uudet ahdistuksen aiheet nousevat mieleen, kuten: Miltä minä näytän? Olenko normaali? Mitä minä haluan elämältä? Kuka minä olen? Miksi olen täällä? Mihin olen menossa? Vammaisen nuoren itsenäistymiseen liittyvät samat murheet ja ilot kuin vammattomankin, mutta myös toimintamahdollisuuksiin liittyviä esteitä toisella tavalla kuin vammattomalla nuorella. Jokainen kehittyy omalla tavallaan ja ajallaan. Ystävien merkitys korostuu, mutta jokainen tarvitsee vielä vanhempienkin tukea. Nuoruuteen kuuluu, että kasvaminen kohti aikuisuutta tuottaa nuorelle monia kysymyksiä omasta vammasta, seurustelusta, seksuaalisuudesta, tulevaisuudesta ja pärjäämisestä arkisissa toimissa. Näitä kaikkia käsitellään kursseilla, harjoitellaan niihin liittyviä taitoja ja etsitään vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja ratkaisuja ongelmiin. Nuorten kursseilla tärkeää ovat toiset nuoret ja turvalliset aikuiset, ystävyys ja keskinäinen yhdessäolo sekä yhdessä tekeminen. Opettelemme selviytymään erilaisista tilanteista ja kokeilemme sellaistenkin asioiden tekemistä, joihin kotioloissa ei ole ollut mahdollisuutta. Nuoret saavat kursseilla runsaasti onnistumisen kokemuksia, opastusta ja vahvistusta oman mielipiteen ilmaisuun, itsensä hyväksymiseen ja itsestä huolehtimiseen. Kurssit tukevat nuorten aikuistumista. Nuoret ovat itse vaikuttaneet kurssien sisältöihin, koska käytämme hyväksemme kurssien kehittämisessä heidän itsensä aiemmilta kursseilta antamia palautteita. Kurssille osallistuminen tukee eri ikäisten nuorten itsenäistymistä ja antaa hänelle kokemuksia selviytymisestä kodin ulkopuolella. Kurssiohjelma rakennetaan vastaamaan ikäryhmää ja hakijoiden omia tavoitteita. Kurssilla paneudutaan myös murrosiän haasteisiin ja kiinnostuksiin. Nuorten kursseja järjestetään eri nimillä ja teemoilla sekä sopeutumisvalmennuskursseja että kuntoutuskursseja. Kursseja vuotiaille Nuorten kurssien ohjelmassa on kurssin nimeen liittyvien teemojen mukaisia ohjelmia. Kurssit sisältävät yhdessä tekemistä mahdollistavia peli- ja liikuntaryhmiä, arkitaitojen opettelua sekä toimintaryhmiä ja juttutuokioita nuorille tärkeistä asioista. Luovassa toiminnassa suunnitellaan ja toteutetaan kurssin omia projekteja, jotka antavat kokemuksia onnistumisista, vaikuttamisesta ja auttavat realistisen minäkuvan rakentumista. Asioita kerrotaan toiminnallisten menetelmien avulla kuvaa ja musiikkia käyttäen. 14

15 Actionkamut liikuntavammaisten varhaisnuorten poikien kurssi (9 pv) Kela 9 ja 10 (30987), sosiaali- ja terveydenhuolto, Kaverikivaa 2 liikuntavammaisten varhaisnuorten kurssi (9 pv) Kela 9 ja 10 (33726), sosiaali- ja terveydenhuolto, Sisaruksille Sisaruskurssi on yhteinen vammaisille ja vammattomille kouluikäisille vuotiaille sisaruksille. Sisaruussuhde on ihmisen yksi ihmisen elämän arvokkaimpia suhteita. Se tuo elämään paljon iloa ja vähän harmia oli sisar tai veli sitten vammainen tai ei. Kun sisaruutta sävyttää vammaisuus, tuo se mukanaan erityiskysymyksiä kaikkien perheenjäsenten kannalta. Itsestä huolehtimisen opettelu toteutuu arjen tärkeissä toimissa aikuisten opastuksella. Toiminnan arvioinnilla ja kokemusten jakamisella vaikutetaan nuorten kykyyn ottaa vastuuta itsestään ja tekemistään valinnoista. Kaverikivaa 1 liikuntavammaisten varhaisnuorten kurssi (9 pv) Kela 9 ja 10 (30986), sosiaali- ja terveydenhuolto, Primadonnat liikuntavammaisten varhaisnuorten tyttöjen kurssi (9 pv) Kela 9 ja 10 (30988), sosiaali- ja terveydenhuolto, Sisaruussuhde on elämän mittainen ja jokaiselle yksilöllinen kokemus. Kurssilla sisarussuhdetta autetaan kehittymään ja vahvistumaan tarjoamalla yhteisiä kokemuksia ja elämyksiä. Teemme asioita, joissa vammaiset ja vammattomat lapset ja nuoret voivat toimia yhdessä ja tehdä samoja asioita erilaisin keinoin jokaisen tarpeet huomioiden. Nuoret saavat oikeaa ja ikäänsä sopivaa tietoa eri vammoista ja vammaisuuden vaikutuksista. Sisaruskurssi (6 pv) Invalidiliitto Sisaruskurssi (8 pv) Kela 9 ja 10 (31001), sosiaali- ja terveydenhuolto, Invalidiliitto 15

16 Ratsastusterapia -kuntoutuskurssi liikuntavammaisille lapsille (13 pv) Ratsastuskurssi on vaikeasti liikuntavammaisille 7-15-vuotiaille koululaisille tarkoitettu ratsastusterapiakurssi. Kurssi on kuntoutuskurssi, joka sisältää yksilöllistä ratsastusterapiaa. Hevosen selässä liikuntavammainen nuori saa sensomotorisen kokemuksen kävelystä. Toiminta hevosen kanssa tarjoaa monipuolisia ja haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka kehittävät tunne-elämää sekä rehellistä ja aitoa kommunikaatiokykyä. Hevonen talliympäristöineen antaa toiminnalle selkeät rajat ja tarjoaa monipuolista ja konkreettista toimintaa. Pelon voittaminen, onnistumisen elämykset ja luottamus omiin kykyihin vahvistavat omaa minäkuvaa ja itsetuntoa. Kurssiohjelma muodostuu pääasiassa ratsastuksesta, ryhmäfysioterapiasta ja hevosten hoidosta. Kurssilaiset asuvat kuntoutuskeskuksessa ja käyvät arkipäivinä läheisellä ratsastustallilla ratsastamassa. Lisäksi kurssilla on luovaa toimintaa ja toiminnallisia ryhmiä. Opetuksesta kursseilla vastaavat ratsastusterapeutti ja fysioterapeutti. Kela 9 ja 10 (31000), sosiaali- ja terveydenhuolto, Rippikoululeiri (13 pv) Invalidiliitto, seurakunnat omavastuu 90 Asiakkaat: Rippikoululeiri on tarkoitettu v syntyneille vaikeasti liikuntavammaisille nuorille, jotka haluavat käydä rippikoulun leirimuotoisena ja jotka voidaan konfirmoida. Kehitysvammaisten nuorten rippikoululeirillä on oma opetussuunnitelma, joten he eivät voi osallistua tälle leirille. Rippikoululeirin tarkoitus on antaa nuorille ne tiedot ja taidot, jotka tarvitaan konfirmaatiota varten. Leirin järjestäminen Lahden kuntoutuskeskuksessa antaa vaikeasti vammaiselle nuorelle mahdollisuuden osallistua rippikoululeirille ja tulla konfirmoiduksi tasa-arvoisena toisten nuorten kanssa. Hänen vammaisuutensa mukanaan tuomat toimintakyvyn haitat ja esteet on minimoitu järjestämällä esteettömät ja turvalliset tilat sekä asiantunteva ja tarpeen mukainen avustaminen. Sisältö: Järjestämme leirin yhdessä Launeen seurakunnan kanssa. Ohjelma koostuu rippikouluopetuksesta ja siihen kuuluvasta opiskelusta. Opiskeluun kuuluu joukko etukäteistehtäviä. Rippikoululaiset tulevat koko maasta. Hakeminen: Hakuaika leiriin päättyy , jotta järjestelyt oman kotiseurakunnan kanssa ehditään tekemään ajoissa. Hakemus (lomake Ku 104), jonka liitteenä tulee olla kopio lääkärintodistuksesta, lähetetään Lahden kuntoutuskeskukseen Kursseja vuotiaille Nuorten kurssien ohjelmassa on kurssin nimeen liittyvien teemojen mukaisia ohjelmia. Toiminnallisissa ryhmissä nuoret harjoittelevat arjessa tarvitsemiansa taitoja. Teemaryhmissä opitaan tekemään erilaisia asioita, valitsemaan ja ottamaan vastuuta itsestään. Liikuntaryhmissä pelataan ja käytetään kuntosalin mahdollisuuksia. Keskusteluryhmissä nuorilla on oma tila puhua itselle tärkeistä asioista ja kuulla muiden mielipiteitä. Niissä paneudutaan nuorten ajankohtaisiin elämäntilanteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Kurssilla vahvistetaan nuoren valmiuksia etsiä tietoa erilaisista harrastuksista, koulutusmahdollisuuksista ja tekemään valintoja realistisista vaihtoehdoista. Kuntouttavan ja ohjaavan avustamisen merkityksestä itsenäisen elämän mahdollistajana harjoitellaan. Kuntoutuskursseilla on monialaisten arviointien jälkeen sovitut yksilölliset terapiat ja tapaamiset. 16

17 Täältä tullaan elämä 1 -vammaisten nuorten kuntoutuskurssi (21 pv) Kela 9 ja 10 (31012),sosiaali- ja terveydenhuolto, Täältä tullaan elämä 2 -vammaisten nuorten kuntoutuskurssi (21 pv) Kela 9 ja 10 (33721), sosiaali- ja terveydenhuolto, Kuntoutuskurssi liikuntavammaisille opiskelijoille (21 pv) Kela 9 ja 10 (30992),sosiaali- ja terveydenhuolto, Kuntoutuskurssi liikuntavammaisille opiskelijoille (21 pv) Kela 9 ja 10 (33723), sosiaali- ja terveydenhuolto, Liikuntavammaisten kehitysvammaisten nuorten kuntoutuskurssi a) (14pv), omaisten päivä b) (14pv), omaisten päivä Kuntoutuskurssi on tarkoitettu vuotiaille vaikeasti vammaisille nuorille, joilla liikuntavamman lisäksi on kehitysvamma. Keskeistä tällä nuorten kurssilla on nuorten rohkaistuminen, ja mahdollisuus mielipiteiden ja tunteiden ilmaisuun sekä omien valintojen tekemiseen. Kurssilla harjoitellaan itsestä huolehtimista ja tehdään asioita, jotka lisäävät itseluottamusta ja myönteisen minäkuvan syntymistä. Kurssi on kaksiosainen. Kurssin b-osiolla arvioidaan kurssin a-osiolla nimettyjen tavoitteiden siirtymistä kotioloihin ja pohditaan siirtymisen onnistumisia ja esteitä. Läheisten mukanaolo alussa helpottaa omaisten näkökulman kuulemista tavoitteiden asettamisessa ja nuorten sopeutumista vieraaseen ympäristöön. Lopussa viesti kuntoutuksen vaikutuksista siirtyy läheisten mukana kotiin. Kela 9 ja 10 (31850), sosiaali- ja terveydenhuolto 17

18 Citypoweri liikuntavammaisten vuotiaiden nuorten sopeutumisvalmennuskurssi (10 pv) Kela 9 ja 10 (31019), sosiaali- ja terveydenhuolto, Taiteentekijät liikuntavammaisten vuotiaiden nuorten sopeutumisvalmennuskurssi (12 pv) Kela 9 ja10 (31021), sosiaali- ja terveydenhuolto, Harrastusten verkoissa liikuntavammaisten vuotiaiden nuorten sopeutumisvalmennuskurssi (12 pv) Kela 9 ja 10 (31020), sosiaali- ja terveydenhuolto, Citypoweri liikuntavammaisten kehitysvammaisten vuotiaiden nuorten sopeutumisvalmennuskurssi (10 pv) Kela 9 ja 10 (31018), sosiaali- ja terveydenhuolto Citypoweri harvinaista sairautta sairastavien vuotiaiden nuorten sopeutumisvalmennuskurssi (12 pv) Kela 9, 10 ja12 (32438), sosiaali- ja terveydenhuolto, 18

19 Kuntoutusta aikuisille Aikuisten diagnoosikurssit Kuntoutuskurssit ovat suunnitelmallista ja moniammatillista ryhmämuotoista toimintaa, jossa autetaan kuntoutujaa selviytymään arjen eri toiminnoissa sekä toteuttamaan omia elämäntavoitteitaan ja parantamaan elämänhallintaa. Kursseilla, joiden nimessä on diagnoosi keskitytään mainitun diagnoosin erityiskysymyksiin. Työryhmän asiantuntijat ovat perehtyneet tämän diagnoosin hoitoon ja kuntoutukseen. Kursseilla on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien edistämiseen liittyvää ryhmämuotoista ohjelmaa ja tarvittavia yksilöllisiä terapioita. Tavoitteena on täysipainoisen elämän mahdollistuminen sairauden tai vamman muuttamassa elämäntilanteessa. Alaraaja-amputoiduille Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joille on tehty alaraaja-amputaatio. Muun kurssiohjelman lisäksi on kävelyharjoituksia, apuvälineteknikon proteesitarkastukset, ohjausta proteesin käyttämisessä ja tietoa erilaisista apu- ja hoitovälineistä sekä tyngän hoidosta. Alaraaja-amputoitujen kuntoutuskurssi (18 pv) Kela 9, 10 ja12 (30998), terveydenhuolto, Alaraaja-amputoitujen kuntoutuskurssi (18 pv) Kela 9,10 ja12 (33619), terveydenhuolto, Alaraaja-amputoitujen kuntoutuskurssi 3 a-osa (12 pv) b-osa (6pv) Kela 9, 10 ja 12 (30999), terveydenhuolto, Kurssi on kaksiosainen. Jaksojen välissä kuntoutujat toteuttavat tavoitteellisia harjoituksia, jotka laaditaan yhdessä moniammatillisen työryhmän ja kuntoutujan kanssa. Onnistumisia ja mahdollisia esteitä arvioidaan yhdessä toisella jaksolla. Aivohalvauksen sairastaneiden kurssi a) (7pv) b) (5pv) (3pv) omaiset mukana Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka aivohalvauksen seurauksena ovat saaneet toispuolihalvauksen (hemiplegia) aikuisiällä ja heillä on puheen tuottamisen ja/tai puheen ymmärtämisen ongelmia (afasia). Kurssille osallistuvat omaiset (3pv). Ryhmämuotoisella kommunikaatioon painottuneella sopeutumisvalmennuskurssilla korostuu vuorovaikutus, kommunikointimenetelmiin tutustuminen, valinta ja harjoitteleminen. Ryhmässä tarkastellaan neuropsykologisten oireiden kompensaatiokeinoja elämänhallinnan lisäämiseksi. Kurssi on kaksiosainen. Jaksojen välissä kuntoutujat toteuttavat tavoitteellisia harjoituksia. Kommunikoinnin toimivuus turvataan puhevammaisten tulkin avulla. Liikunnassa, allasryhmissä ja kuntosaliharjoittelussa oppii ja itsestä huolehtimista. Luennot ja teemaryhmät sisältävät tietoa sairaudesta, sen vaikutuksista, hoidosta ja kuntoutuksesta. Keskusteluryhmissä puhutaan osallistujille tärkeistä asioista. Toiminnalliset ryhmät sisältävät luovaa toimintaa, rentoutusta, apuvälineiden kokeilua, ergonomiaohjausta. Omaiset saavat moniammatilliselta henkilöstöltä tietoa aivohalvauksesta ja sen oireista sekä puheen tuoton vaikeuksista. Neuvot ja ohjaus käytännön tilanteissa ovat korvaamaton apu jaksamiseen. Omaisten osallistumisella tavoitellaan, että kurssin tuloksia ja opittuja asioita on mahdollista siirtää kotiin arjen avuksi. Omaiset saavat myös arvokasta vertaistukea. Kela 9,10 ja 12 (33808), sosiaali- ja terveydenhuolto 19

20 Aivovammaisille Kurssilla on ryhmämuotoista kokonaisvaltaista toimintakykyä edistävää kuntoutusta, hyvinvointiryhmiä ja sosiaalisia valmiuksia lisääviä toimintaryhmiä. Aivovammaisilla kuntoutujilla on usein hankaluuksia toiminnassa toisten kanssa, pulmia huolehtia itsestään ja vaikeuksia hallita arkielämän taitoja. He hyötyvät harjoittelusta ja tarvitsevat keinoja oman vammansa tiedostamisessa ja sen kanssa elämisessä. Kurssin työskentelyyn osallistuu neuropsykologi. Kurssilla harjoitellaan päivän rytmiä ja itsestä huolehtimista sekä muistia ja keskittymistä. Läheiset tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä aivovammasta ja sen oireista. Läheisten osallistuminen kurssille auttaa siihen, että tieto aivovammasta ja sen oireista lisääntyy, ymmärrys käyttäytymiseen kasvaa ja opitaan käyttämään kompensaatiokeinoja vamman tuomissa pulmissa. Kuntoutuskurssi aivovammaisille 1 Kurssi on tarkoitettu aikuisille, joilla on aivovamma eli ulkoisen syyn aiheuttama aivovaurio (18 pv), kuntoutujat (3pv), omaisten jakso (2pv), omaisten jakso Kela 9, 10 ja12 (30977), sosiaali- ja terveydenhuolto, Kuntoutuskurssi aivovammaisille 2 Kurssi on tarkoitettu aikuisille, joilla on aivovamma eli ulkoisen syyn aiheuttama aivovaurio (18 pv), kuntoutujat (3pv), omaisten jakso (2pv), omaisten jakso Kela 9, 10 ja 12 (33621), sosiaali- ja terveydenhuolto, Harvinaisia sairauksia sairastavien miesten kuntoutuskurssi (14pv) Kuntoutuskurssi on suunnitelmallista ja moniammatillista ryhmämuotoista toimintaa, jossa autetaan kuntoutujaa selviytymään arjen eri toiminnoissa sekä toteuttamaan omia elämäntavoitteitaan ja parantamaan elämänhallintaa. Kurssi on tarkoitettu harvinaisiin tuki- ja liikuntaelinvammaryhmiin kuuluville miehille. Miehiä on moneksi eli kurssilla miesvoimin harvinaisten miesten kesken jaetaan ajatuksia miehen roolista ja rohkaistaan mitä harvinainen vamma tai sairaus on sille merkinnyt. Kurssilla on ryhmämuotoista liikuntaa, hyvinvointia ja elämänhallintaa kohentavia tekemisiä. He tarvitsevat yksilöllistä ja ryhmämuotoista terapiaa ja ohjausta toimintakykynsä ylläpitämiseen ja kohentumiseen. Vertaisryhmäkokemus harvinaisten miesten kesken auttaa minäkuvan selkiintymiseen. Kela 9, 10 ja 12 (31065), sosiaali- ja terveydenhuolto Poliokurssi (10 pv) Kurssi on tarkoitettu aikuisille, joilla on polion aiheuttama liikuntavamma. Sisältö suunnitellaan yhteistyössä Suomen Polioinvalidit ry:n kanssa. Hakeminen: Hakemus (Polioliiton oma lomake) mennessä lähetetään osoitteella Suomen Polioliitto ry, Luotsikatu 6 E 28, Helsinki Lisätietoja antaa Birgitta Oksa, puh Suomen Polioliitto ry PME-kurssi Progredioivaa myoklonusepilepsiaa sairastavien kurssi (10 pv), kuntoutujat ( 3pv), läheiset mukana Kurssin kohderyhmänä ovat progredioivaa myoklonusepilepsiaa ((ULD-EPM1)sairastavat henkilöt, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa sairaudestaan, sen hoidosta ja kuntoutuksesta, työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi ja säilyttämiseksi. Epilepsialiitto ry /KELA (30250) Lisätietoja kurssista saa Epilepsialiitosta: Marja Nylen puh. (09)

21 Apeced- tai addisonintautia sairastaville aikuisille a) (7pv) b) (3pv) Kurssi on tarkoitettu aikuisille, joilla on Apeced- tai Addisonin tauti. Kurssin ohjelmissa korostuu erityisesti kokonaisvaltainen ote kuntoutumiseen. Kurssilla etsitään avaimia sekä hyvään kuntoon että hyvään mieleen. Kaksiosaisella kurssilla on ryhmämuotoisen ohjelman lisäksi eri asiantuntijoiden yksilöllisiä tapaamisia. Ohjelmassa on liikuntaryhmiä ja pelejä, teemaryhmiä liittyen sairauteen ja sen hoitoon. Luovissa ryhmissä harjoitellaan käden taitoja ja ilmaisua. Keskusteluryhmien ja toiminnallisten ryhmien aiheet kumpuavat kuntoutujien kertomuksista ja niissä on tilaa kunkin omalle tarinalle. Kurssi tarjoaa oppimisedellytyksiä hyvinvoinnin lisääntymisen kannalta tarkoituksenmukaisemmille toimintamalleille ja selviytymiskeinoille. Terveellisen ravinnon, levon ja unen, hyvän mielen ja rentoutumisen vaikutusta hyvinvointia lisäävästi harjoitellaan. Kela 12 (31003), terveydenhuolto OI-kurssi (6 pv) Kurssi toteutetaan yhteistyössä Suomen Osteogenesis Imperfecta -yhdistyksen kanssa. Rahoitus: Suomen Osteogenesis Imperfecta ry (RAY) Kuntoutujat: Kurssille on tarkoitettu henkilöille, joilla on osteogenesis imperfecta. Kurssille voi osallistua vauvasta vaariin, eli ikärajaa ei ole. Kurssin tavoitteena on tukea osanottajia heidän elämäntilanteessaan sekä parantaa heidän toimintakykyään ja sosiaalisia taitojaan. Kurssilaiset saavat tietoa omasta diagnoosistaan. Kurssi on sopeutumisvalmennuskurssi. Vertaisryhmässä kurssilaisilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan vammaisuudesta sekä tarkastella ryhmältä saamansa palautteen avulla omaa toimintaansa ja roolejaan ryhmässä. Kurssin ohjelmaan kuuluu keskusteluryhmiä, teemakeskusteluja, toimintaterapeutin ryhmätapaaminen, liikuntaryhmiä sekä luovaa toimintaa ja virkistystä. 21

22 Liikuntavammaisille kehitysvammaisille Kuntoutuskurssi sisältää pääasiassa ryhmämuotoista kuntoutusta. Kaksiosaisuudella varmistetaan opittujen asioiden siirtämistä arjen toiminnoiksi. Kurssilla on monialaiseen arviointiin perustuen tarvittavat yksilölliset terapiat ja harjoittelut. Toimintaterapiaryhmissä tehdään asioita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin. Luovissa ryhmissä harjoitellaan käden taitoja ja kuvan musiikin sekä kertomusten avulla ilmaisemaan itseään ja tunteitaan. Liikuntaryhmissä opitaan yhteistyötä ja liikkumisen riemua. Toiset kuntoutujat tarjoavat maaperän vuorovaikutukseen muiden kanssa. Keskusteluryhmissä jokainen saa mielipiteensä kuuluviin ja se on tärkeä. Kuntouttavan ja ohjaavan hoitotyön sekä erilaisten kommunikaatiokeinojen harjoittelu tukee jokaisen mahdollisuuksia olla mukana tärkeiksi kokemissaan asioissa. Liikuntavammaisten kehitysvammaisten aikuisten kuntoutuskurssi (21pv), kuntoutujat ja , omaisten päivät Kela 9 ja 10 (30989), sosiaali- ja terveydenhuolto Liikuntavammaisten kehitysvammaisten aikuisten kuntoutuskurssi 2 Kurssi on tarkoitettu vaikeasti vammaisille henkilöille, joilla liikuntavamman lisäksi on kehitysvamma. a) (13pv), kuntoutujat läheisten päivä b) (6pv), kuntoutujat , läheisten päivä Kela 9 ja 10 (31073), sosiaali- ja terveydenhuolto Kurssin kaksiosaisuudella varmistetaan opittujen asioiden siirtymistä arjen toiminnoiksi. Jaksojen välille kuntoutujat ja moniammatillinen työryhmä laativat yhdessä tehtäviä, jotka liittyvät jokaisen kuntoutujan omiin tavoitteisiin. Toisella jaksolla arvioidaan miten kukin on onnistunut ja mitä mahdollisia esteitä on ilmennyt tehtävien tekemisessä. Ikääntyvien liikuntavammaisten kehitysvammaisten kuntoutuskurssi (21pv) Kela 9 ja 10 (30950), sosiaali- ja terveydenhuolto Kurssi on tarkoitettu noin vuotiaille liikuntavammaisille kehitysvammaisille henkilöille. Aikuisten teemakurssit Kipukurssi liikuntavammaisille aikuisille a-osa (11 pv) b-osa (7pv) Kuntoutuskurssi on tarkoitettu liikuntavammaisille henkilöille, jotka tuntevat jatkuvaa kipua. Kurssi on ryhmämuotoisen kuntoutuksen kurs- 22

23 vammaisille henkilöille, joilla on toimintakykyä haittaavia paino-ongelmia Kurssi on pääasiassa ryhmämuotoista kuntoutusta. Painonhallinnan aloittamiseen kuntoutujat saavat ohjausta. Muutokseen kannustetaan sillä ymmärryksellä, että ihminen hyötyy kokonaisvaltaisesta tuesta voidakseen pudottaa painoaan. Kurssilla opetellaan hyvinvointia kohentavaapäivärytmiä, säännöllistä ja terveellistä ateri ointia ja kaikesta tästä nauttimista. Päivittäin on käytännön ohjausta, harjoituksia ja malleja kevyiden ruoka-aineiden ja ruoan valinnasta valmistamiseen sekä kuntoutuskeskuksessa että lähiympäristössä. Kurssilla opetellaan arkiliikunnan lisäämistä, hyvän unen löytymistä ja rentoutumisen taitoja. Muutokseen ja painonhallintaan liittyviä tottumuksia ja tunteita jaetaan keskusteluryhmissä. Kuntoutusjaksojen välissä kuntoutujat toteuttavat hyvinvointiohjelmaa, jonka yksilölliset tavoitteet laaditaan yhdessä ja lääkärin, fysioterapeutin, ravitsemisterapeutin ja sairaanhoitajan ohjauksessa. Kela 9, 10 ja 12 (30993), sosiaali- ja terveydenhuolto,, Invalidiliitto. si. jossa lisäksi on kurssin lääkärin kanssa arvioitu yksilöllinen fysioterapia ja muut hoidot sekä tapaamiset kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Teemaryhmissä kuntoutujat saavat kipuun, kivun vaikutuksiin käyttäytymisessä ja elämänhallinnassa liittyvää tietoa. Rentousryhmissä, hyvinvointiryhmissä ja liikuntaryhmissä etsitään keinoja vähentää kivun hallitsevaa asemaa elämässä. Ohjatut keskustelut vertaisryhmässä auttavat ymmärtämään omaa tilannetta ja käyttäytymistä. Kurssi on kaksiosainen. Jaksojen välissä kuntoutujat toteuttavat yhdessä lääkärin, fysioterapeutin ja psykologin kanssa laadittua hyvinvointiohjelmaa, jonka tuloksia arvioidaan toisella jaksolla. Kela 9, 10 ja 12 (30448),sosiaali- ja terveydenhuolto, Painonhallinta -kurssi a) (10 pv) b) (5pv) Painonhallintakurssi on tarkoitettu liikunta- Kuntoutuskurssi liikuntavammaisille naisille (13 pv) Kurssi on tarkoitettu sekä vaikeasti että lievästi liikuntavammaisille naisille, jotka hyötyvät erityisesti naisten keskinäisestä vertaisryhmästä Kuntoutuskurssi sisältää pääosin ryhmämuotoista kuntoutusta. Ohjelmassa on liikuntaryhmiä ja -pelejä, kuntosaliharjoittelua, sekä muistia ja virkeyttä lisääviä toiminnallisia pelejä. Luovissa ryhmissä harjoitellaan käden taitoja ja ilmaisua. Keskusteluryhmien aiheina on vammaisen ihmisen elämässä vaikuttavien asioiden tutkimista naisnäkökulmasta. Terveellisen ravinnon, unen, hyvän mielen ja rentoutumisen vaikutusta hyvinvointia lisäävästi harjoitellaan. Kurssi sisältää moniammatillisten alkututkimusten jälkeen arvioituja tarvittavia yksilöllisiä terapioita. Kela 9, 10 ja 12 (30981), sosiaali- ja terveydenhuolto, 23

INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS

INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS PERHEKUNTOUTUS 2009 INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS PERHEKUNTOUTUS Perhekuntoutuksessamme, jota toteutamme erilaisilla perhekursseilla ja parikursseilla, autamme perhettä sopeutumaan niihin muutoksiin,

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012. www.lahdenkuntoutuskeskus.fi

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012. www.lahdenkuntoutuskeskus.fi PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012 www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Ala-asteikäisten lasten 08.07. - 14.07. (7 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on ala-astetta käyvä kouluikäinen liikuntavammainen tai monivammainen

Lisätiedot

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille ...talking to You! 2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille siistii olla kimpassa Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja

Lisätiedot

Perhekuntoutus 2010. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

Perhekuntoutus 2010. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Perhekuntoutus 2010 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Yhteisen tekemisen perhetoimintakurssit Teini-ikäisten harvinaisten lasten Kurssit on tarkoitettu perheille, jossa on alle 16-vuotias liikuntavammainen

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Päivitetty 23.4.2013 Teini-ikäisten liikuntavammaisten lasten 09.06. - 15.06. (7 pv), koko perhe 16.06. - 18.06. (3 pv), nuoret yksin Kurssi on

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Päivitetty 05.11.2012 Harvinaisiin vammaryhmiin kuuluvien koulunsa aloittavien lasten 17.02.- 23.02. (7 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa

Lisätiedot

...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus ...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus zoomaa lahteen Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus kehittyvät ja muuttuvat.

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2010

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2010 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen kuntoutujia ovat lapset ja nuoret eri elämänvaiheessa. Aikuiset tulevat kuntoutukseen diagnoosinsa, toimintakyvyn rajoitteen tai elämäntilanteen vuoksi. Ikäihmiset

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2011

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2011 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen kuntoutujia ovat lapset ja nuoret eri elämänvaiheessa. Aikuiset tulevat kuntoutukseen diagnoosinsa, toiminta kyvyn rajoitteen tai elämäntilanteen vuoksi. Ikäihmiset

Lisätiedot

Tutustu meihin osoitteessa

Tutustu meihin osoitteessa Tutustu meihin osoitteessa www.lahdenkuntoutuskeskus.fi KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2012 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Palveluvalikoimamme Yhteistyökurssit Yksilöllinen kuntoutus jakso Päiväkuntoutus

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2011

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2011 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen kuntoutujia ovat lapset ja nuoret eri elämänvaiheessa. Aikuiset tulevat kuntoutukseen diagnoosinsa, toiminta kyvyn rajoitteen tai elämäntilanteen vuoksi. Ikäihmiset

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

toimintaterapeutti Jaana Alhasto ja kehittämispäällikkö Hely Streng

toimintaterapeutti Jaana Alhasto ja kehittämispäällikkö Hely Streng toimintaterapeutti Jaana Alhasto ja kehittämispäällikkö Hely Streng Tavoitteiden laatimisen, arvioimisen ja pisteiden laskun haasteet Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa 1 Invalidiliiton Lahden

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2007. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2007. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2007 Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus Oikeita asioita oikeaan aikaan 1 Kuntoudu kaupungissa 2 Hyvä kuntoutus parempi arki 2 Työmme arvot 3 Tilamme ja ympäristömme 3 Asiakkaamme

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennus Kuntoutujan ja hänen omaisensa ohjausta ja valmentautumista sairastumisen tai vammautumisen

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ KUNTOUDU KAUPUNGISSA Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2016 Sisällys Tervetuloa kuntoutumaan Lahteen 3 Tietoa meistä 4 Ohjeet hakijalle 6 Lasten ja perheiden sopeutumisvalmennus 9 Nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10. Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.2014 Tuetusti päätöksentekoon- projekti Projektin toiminta-aika:

Lisätiedot

Tsemppaaminen intohimona

Tsemppaaminen intohimona Vetrea Tsemppi Eläköön elämä! Me Vetreassa uskomme, että jokaisella ihmisellä on oikeus ja vapaus nauttia elämästä kaikissa elämänsä vaiheissa. Vetrea Tsemppi on aktiivisen ja turvatun elämän mahdollistava

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella. Invalidiliiton kuntoutuspalvelut

Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella. Invalidiliiton kuntoutuspalvelut Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella Invalidiliiton kuntoutuspalvelut Hyvä ja monipuolinen kuntoutus lisää toimintakykyä ja auttaa selviytymään niin arkisista

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ KUNTOUDU KAUPUNGISSA Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2016 1 Sisällys Tervetuloa kuntoutumaan Lahteen 3 Tietoa meistä 4 Ohjeet hakijalle 6 Lasten ja perheiden sopeutumisvalmennus 8 Nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit 2015. Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit 2015. Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2015 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, f. 02 2138 210, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

SOSIAALINEN KUNTOUTUS KÄSITE JA KÄYTÄNNÖN SISÄLTÖ. Mistä uusia ideoita asiakastyöhön? HUS 10.9.2013. Aulikki Kananoja

SOSIAALINEN KUNTOUTUS KÄSITE JA KÄYTÄNNÖN SISÄLTÖ. Mistä uusia ideoita asiakastyöhön? HUS 10.9.2013. Aulikki Kananoja SOSIAALINEN KUNTOUTUS KÄSITE JA KÄYTÄNNÖN SISÄLTÖ Mistä uusia ideoita asiakastyöhön? HUS 10.9.2013 Aulikki Kananoja SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KÄSITTEESTÄ (1) Kaksi lähestymistapaa: Toiminnallinen: se osa

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat Vuoden 2015 kurssit Omaishoitajat Avh-kommunikaatio Parkinsonin tauti Primaarinen ataksia Epilepsia Downin oireyhtymä CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat Myastenia gravis (MG) ALS Lihassairaus

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari

Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari 26.3.2010 Invalidiliitto ry RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti Tiina Airaksinen, projektipäällikkö

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. Liite 13 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. VLY2 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on toinen osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista,

Lisätiedot

Avokuntoutusmallin kokemuksia ja tulevaisuus Hyvinvointia huomennakin Avokuntoutuspäällikkö Arja Toivomäki, Suomen MS-liito, Avokuntoutus Aksoni

Avokuntoutusmallin kokemuksia ja tulevaisuus Hyvinvointia huomennakin Avokuntoutuspäällikkö Arja Toivomäki, Suomen MS-liito, Avokuntoutus Aksoni Avokuntoutusmallin kokemuksia ja tulevaisuus Hyvinvointia huomennakin Avokuntoutuspäällikkö Arja Toivomäki, Suomen MS-liito, Avokuntoutus Aksoni MS-liiton avokuntoutuksen alkutaival Kehitää haja-asutusalueelle

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Mielenterveyden häiriöitä sairastavien Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti Vuoden 2016 kurssit MS-tauti Parkinsonin tauti Avh Epilepsia Omaishoitajat Primaarinen ataksia ALS Lihassairaus ja/tai dystrofia Myastenia gravis (MG) CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille K E V Ä T / S Y K S Y 2 0 1 1 Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille Uusi Terapiamuoto! Helmikuussa ja elokuussa 2011 on alkamassa Kelan kuntoutujille suunnattu monimuototerapiaryhmä. Ryhmän ohjaajina

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit 2016. Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit 2016. Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2016 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, f. 02 2138 210, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki 12.5.2017 Kommunikoinnin palvelut nyt Kommunikoinnin peruskartoitus Terveydenhuolto Puheterapia -palvelut

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit 2014. Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit 2014. Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2014 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikat Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, f. 02 2138 210, www.aivoliitto.fi Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

KOKEMUKSEEN PERUSTUVAA AVOKUNTOUTUSTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

KOKEMUKSEEN PERUSTUVAA AVOKUNTOUTUSTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ INVALIDILIITON KUNTOUTUS - ELÄMÄNMAKUA JA OSAAMISTA KOKEMUKSEEN PERUSTUVAA AVOKUNTOUTUSTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus tarjoaa monipuolista

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. Liite 12 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. VLA2 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on toinen osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista,

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä 6.11.2017 Ennaltaehkäisevän perhetyön kokonaisuus PERHEVERSTAS PIKKUKETTU JOHTAVA PERHETYYÖNTEKIJÄ KISSANKULMA TOMERA PYRSTÖTÄHTI SÄPINÄ

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus KeVa perhehoidon ennakkovalmennus 1. TAPAAMINEN MITÄ ENNAKKOVALMENNUS ON? Ennakkovalmennuksen tarkoitus Ennakkovalmennuksen tavoitteita Perhehoitajan valmiudet suhteessa lapsen, nuoren ja aikuisen tarpeisiin

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin tukeminen

CP-vammaisen aikuisen kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin tukeminen CP-vammaisen aikuisen kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin tukeminen Kuntoutussymposium 2009 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 5.11.2009 Tiina Airaksinen, YTM, projektipäällikkö, ry / CP-ikä/kunto-projekti

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kurssit ja perhetapaamiset

Kurssit ja perhetapaamiset Kurssit ja perhetapaamiset l Ensitietokurssit l Kelan sopeutumisvalmennuskurssit l Harvinaisten vammaryhmien perhetapaamiset Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kurssit ja perhetapaamiset Kehitysvammaisten

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA Seiskarinkatu 35, Turku www.lssy.fi Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO Vastaava fysioterapeutti

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO  Vastaava fysioterapeutti Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Anne Lehtinen Vastaava fysioterapeutti 044 7213 358 Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi s SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLANSALOSSA Tarjoamme ajanmukaiset tilat

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Mielenterveyskurssit 2011 Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (Kela) Kuntoutumiskeskus Summassaari

Mielenterveyskurssit 2011 Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (Kela) Kuntoutumiskeskus Summassaari Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (Kela) 2 Voimavarat ja tukea elämään - mielenterveyskurssi 39456 (avo-internaatti) Alueet, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: Länsi-Suomi Kurssin toteuttaa:

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA)

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 22.9.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Vammaisella henkilöllä on oikeus saada välttämättä tarvitsemaansa valmennusta ja tukea Mihin asioihin valmennusta ja tukea voi saada?

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot