JÄSENTIEDOTE Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄSENTIEDOTE 2001. Sisältö"

Transkriptio

1 JÄSENTIEDOTE 2001 Sisältö Seuran yhteystiedot 2 Seuran toiminnan kehittäminen? 3 Vuosikokouksen pöytäkirja 4 Toimintakertomus vuodelta Tilinpäätös vuodelta Toimintasuunnitelma vuodelle Talousarvio vuodelle Paras ympäristötieteen väitöskirja 11 Seuran WWW-sivut ja sähköinen ilmoitustaulu 12 Vuoden 2001 jäsenmaksu 13 Jäsenhakemus 14 2

2 SEURAN YHTEYSTIEDOT HALLITUKSEN KOKOONPANO Kalevi Pihlaja, puheenjohtaja Prof., Kemian laitos Turun yliopisto Vatselankatu 2, Turun yliopisto , fax , Jussi Kukkonen, varapuheenjohtaja Prof., Biologian laitos Joensuun yliopisto PL 111, Joensuu , fax , Juha-Pekka Salminen, sihteeri ja taloudenhoitaja Tutkija, Kemian laitos Turun yliopisto Vatselankatu 2, Turun yliopisto , fax , Sari Kuusisto Assistentti, Vesi- ja ympäristötekniikan laitos Tampereen teknillinen korkeakoulu PL 541, Tampere , fax , Jukka Rintala Prof., Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jyväskylän yliopisto PL 35, Jyväskylä , Olli-Pekka Penttinen Prof, Biologian laitos Joensuun yliopisto PL 111, Joensuu , fax , Suvi Pohjamo Tutkimusassistentti, Laboratoriet för skogprodukternas kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, Åbo , 3

3 Seuran toiminnan kehittäminen? Ympäristötieteellisen seuran toiminnan painopistealueeksi on vuosien varrella muotoutunut Ympäristötieteen päivien järjestäminen. Seuran jäsenistöstä kuitenkin vain noin 20% on ottanut aktiivisesti osaa joka toinen vuosi pidettäville päiville. Seuran toiminnan - muutenkin kuin Ympäristötieteen päivien - kehittäminen kaikkia jäseniä koskettavaksi on näin ollen yksi tärkeimpiä tulevaisuuden tavoitteita. Sinä voit auttaa tämän tavoitteen toteutumisessa kertomalla mielipiteesi seuran tämän hetkisestä toiminnasta ja siitä, kuinka toimintaa käytännön tasolla tulisi kehittää. Palautteen voi antaa seuran sihteerille sähköpostilla faxilla tai postitse Juha-Pekka Salminen Kemian laitos Turun yliopisto Turun yliopisto Ympäristötieteellisen seuran hallitus kiittää sinua yhteistyöstäsi. 4

4 YMPÄRISTÖTIETEELLINEN SEURA RY:N VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika: klo Paikka: Tieteiden talo, huone 401, Kirkkokatu 6, Helsinki Läsnä: Kalevi Pihlaja Maaret Kulovaara Arja Palomäki Eija Saski Suvi Pohjamo Pentti Rapeli Aimo Oikari Mauri Isotalo Mirja Salkinoja-Salonen Juha-Pekka Salminen 1. Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja Kalevi Pihlaja avasi kokouksen klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 3. Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Pihlaja, sihteeriksi Juha-Pekka Salminen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Maaret Kulovaara ja Suvi Pohjamo. 4. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2000 Hallituksen esittämä toimintakertomus (liite 1) hyväksyttiin muutoksitta. 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä Esiteltiin tilinpäätös vuodelta 2000 (liite 2) ja tilintarkastuskertomus (liite 3). Päätettiin, että hallituksen ei tarvitse poistua tilinpäätöksen käsittelyn ajaksi ja että seuran puheenjohtaja Kalevi Pihlaja voi toimia puheenjohtajana myös kokouksen tässä vaiheessa. Havaittiin, että tilintarkastuskertomukseen merkitty taseen loppusumma ei täsmännyt tilinpäätöksessä olleen taseen loppusumman kanssa. Tarkistettiin asia tilikirjasta ja havaittiin tilinpäätöksessä esiintynyt taseen loppusumma oikeelliseksi. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus tilivuodelta

5 6. Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2001 Esiteltiin toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio (liite 5) vuodelle Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta Päätettiin vuoden 2001 jäsenmaksuista seuraavasti: henkilöjäsenmaksu 100 mk, opiskelijajäsenmaksu 50 mk ja yhteisöjäsenmaksu 1000 mk. Päätettiin, että ne jäsenet, jotka eivät maksa jäsenmaksuaan edes maksukehotuksen saatuaan, voidaan katsoa seurasta eronneiksi. Keskusteltiin jäsenmaksun mahdollisesta muuttamisesta vuonna 2002 euroon siirryttäessä. 8. Päätetään hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista Päätettiin, että entisen käytännön mukaan hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Sihteerin ja taloudenhoitajan palkkioita päätettiin korottaa 250 markkaan kuukaudessa ja tilintarkastajille päätettiin antaa palkkioksi lahjakortit (yhteensä 500 mk) ravintolaan kuten edellisenäkin vuonna. 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2001 valittiin Kalevi Pihlaja. 10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle Erovuorossa olivat Arja Palomäki, Aimo Oikari, Eija Saski ja Sari Kuusisto. Erovuoroisten tilalle valittiin Jukka Rintala (Jyväskylän yliopisto), Olli-Pekka Penttinen (Joensuun yliopisto), Suvi Pohjamo (Åbo Akademi) ja Sari Kuusisto (TTKK). Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava: Kalevi Pihlaja (puheenjohtaja), Jussi Kukkonen (varapuheenjohtaja), Juha-Pekka Salminen (sihteeri ja taloudenhoitaja), Jukka Rintala, Olli-Pekka Penttinen, Suvi Pohjamo ja Sari Kuusisto. 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa Valittiin tilintarkastajiksi Arja Palomäki ja Pasi Pietarinen ja varatilintarkastajiksi Simo Isoaho ja Minna Männistö. 12. Muut asiat Kalevi Pihlaja esitteli Turussa järjestettävien Ympäristötieteen Päivien sisältöä. Mauri Isotalo ehdotti, että pöytäkirjaan merkitään kiitokset hallitukselle Ympäristötieteen Päivien järjestelyjen eteen tehdystä työstä. Keskusteltiin humusjaoston tulevaisuudesta. Kalevi Pihlaja kertoi järjestävänsä humusjaoston kokouksen seuraavien Ympäristötieteen Päivien yhteydessä. Mikäli mielenkiintoa kokousta kohtaan ei esiinny, voitaneen humusjaosto lopettaa ja sen jäsenille antaa mahdollisuus liittyä ympäristötieteellisen seuran varsinaisiksi jäseniksi. Maaret Kulovaara ehdotti, että neljän vuoden kuluttua Suomessa järjestettävä Nordic Chapter humuskongressi voitaisiin järjestää ympäristötieteen päivien yhteydessä. 6

6 Mauri Isotalo tiedusteli, onko kahden vuoden aikavälillä tapahtuva seuran toiminnan suunnittelu riittävä vai pitäisikö toimintaa katsoa pidemmällä aikavälillä. Todettiin, että kahden vuoden välein järjestettävät ympäristötieteen päivät ovat seuran päätoimintamuoto. Koska päivien järjestely on aina kulloisenkin puheenjohtajan ja sihteerin tehtävänä, ja tapahtuu lisäksi vapaaehtoistyönä ilman eri korvausta, todettiin kahden vuoden tarkastelujakso seuran toiminnan kannalta riittäväksi. Huomautettiin kuitenkin, että mikäli jäsenillä on esittää hyviä pitkän tähtäimen suunnitelmia, otetaan ne mielihyvin vastaan. Mirja Salkinoja-Salonen ehdotti, että ympäristötieteen päivien yhteydessä järjestettäisiin kysely, jossa selvitettäisiin jäsenten mielipiteitä seuran toiminnasta sekä pyydettäisiin mahdollisia parannusehdotuksia. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Liitteet 1 Toimintakertomus 2 Tilinpäätös 3 Tilintarkastuskertomus 4 Toimintasuunnitelma 5 Talousarvio 7

7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 Ympäristötieteellinen seura ry:n hallituksessa vuosikokoukseen asti toimivat Jaakko Puhakka (puheenjohtaja) Mirja Salkinoja-Salonen (varapuheenjohtaja), Sari Kuusisto, Aimo Oikari, Arja Palomäki, Eija Saski ja Minna Männistö (sihteeri ja taloudenhoitaja). Vuosikokouksen jälkeen hallituksen kokoonpano oli seuraava: Kalevi Pihlaja (puheenjohtaja), Jussi Kukkonen (varapuheenjohtaja), Sari Kuusisto, Aimo Oikari, Arja Palomäki, Eija Saski ja Juha-Pekka Salminen (sihteeri ja taloudenhoitaja). Vuonna 2000 seuran jäsenmaksun maksoi 132 jäsentä ja kaksi yhteisöjäsentä. Seuraan liittyi 17 jäsentä ja siitä erosi 6 jäsentä. Hallitus piti kokouksen vuoden aikana 3 kertaa. Turussa toukokuuta 2001 pidettävien Viidensien Ympäristötieteen Päivien järjestelyt aloitettiin. Paikallisen järjestelytoimikunnan jäseniksi valittiin: Kalevi Pihlaja, Turun yliopisto (puheenjohtaja), Jussi Kukkonen, Joensuun yliopisto, Bjarne Holmbom, Åbo Akademi, Leif Kronberg, Åbo Akademi, Suvi Pohjamo, Åbo Akademi, Tero Lehtonen, Turun yliopisto ja Juha-Pekka Salminen, Turun yliopisto (sihteeri). Käytännön järjestelyistä tulee vastaamaan Turun yliopiston Kongressitoimisto, edustajanaan Jaana Lindgren. Perustettiin lisäksi Ympäristötieteen Päivistä 2001 kertovat internetsivut. Ympäristötieteen Päivistä tiedotettiin seuran jäsenille erikseen First Announcement illa. Seuran asioista tiedotettiin jäsentiedotteella, joka ilmestyi kerran. Ympäristötieteelliselle seuralle perustettiin myös internetsivut, joiden kautta jäsenillä oli mahdollisuus ilmoitella ajankohtaisista, seuran jäsenistöä kiinnostavista tapahtumista. Internetsivut toimivat myös seuran hallituksen tiedotuskanavana jäsenten suuntaan. 8

8 TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Tulot ,36 jäsenmaksut ,00 muut tulot 55,36 Kulut ,15 väitöskirjapalkinto 2 000,00 palkkiot 4 800,00 muut kulut 3 603, Ylijäämä 4 052,21 TASE Vastaavaa Rahat , ,10 Vastattavaa Pääoma tilikauden alussa ,89 Tilikauden ylijäämä 4 052, ,10 9

9 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2001 Ympäristötieteellinen seura ry pyrkii toimimaan monitieteellisen keskustelun foorumina ja helpottamaan yhteistyötä yli tieteiden välisten rajojen. Ympäristötieteellinen seura ry:n vuosikokous pidetään Helsingissä Tieteiden talossa. Vuonna 2001 pidetään Viidennet Ympäristötieteen Päivät Turussa toukokuuta prof. Kalevi Pihlajan johdolla. Päivien pääteemoina tulevat olemaan antropogeeniset stressitekijät, humusaineet sekä kasviperäiset sekundaariyhdisteet. Ohjelma koostuu yhdestä yleisistunnosta sekä kahdeksasta rinnakkaisistunnosta. Puhujia Päiville on tulossa noin 30 ja osallistujia odotetaan olevan kaiken kaikkiaan noin 200. Seura palkitsee parhaan valmistuneen ympäristöalan väitöskirjan. Jatkossa palkinto tullaan jakamaan yhden vuoden sijasta kahden vuoden välein. Tänä vuonna palkinto julkistetaan Ympäristötieteen päivien yhteydessä Turussa. 10

10 TALOUSARVIO VUODELLE 2001 Menot Palkkiot sihteeri 3 000,- taloudenhoitaja 3 000,- sosiaalikulut 300,- tilintarkastajat 500,- Väitöskirjapalkinto 3 000,- Hallituksen kokoukset 2 700,- Jäsenkirjeet 4 000,- Jäsenmaksut Tieteellisten seurain valtuuskunta 300,- Ympäristötieteen Päivät ,- Kokouspaikan kustannukset ,- Painotyöt ,- Esitelmöitsijöiden kulut ,- Hallintokulut ,- Muut kulut ,- YHTEENSÄ ,- Tulot Jäsenmaksut ,- (henkilöjäsen 100,- opiskelijajäsen 50,- yhteisöjäsen 1000,-) Ympäristötieteen Päivät ,- Kongressimaksut ,- Näyttelytulot ,- Avustukset ,- YHTEENSÄ ,- 11

11 PARAS YMPÄRISTÖTIETEEN VÄITÖSKIRJA Ympäristötieteellisen seuran hallitus valitsi parhaaksi valmistuneeksi ympäristötieteen alan väitöskirjaksi Minna Männistön opinnäytetyön Microbiology and In Situ Bioremediation Potential of Boreal Chlorophenol Contaminated Groundwater Väitöskirjatyö tehtiin Tampereen teknillisessä korkeakoulussa ja työn ohjaajana toimi professori Jaakko Puhakka. Kunniamaininnat Jaana Lehtimäki, Helsingin yliopisto Esa Salminen, Jyväskylän yliopisto Sari Tarhanen, Kuopion yliopisto Päivi Tikka, Jyväskylän yliopisto Seuraava väitöskirjapalkinto ja mahdolliset kunniamaininnat jaetaan Joensuussa vuoden 2003 Ympäristötieteen Päivien yhteydessä. Kilpailuun voivat ottaa osaa väitöskirjat, jotka ovat valmistuneet tai valmistuvat aikavälillä

12 SEURAN WWW-SIVUT JA SÄHKÖINEN ILMOITUSTAULU Ympäristötieteellisen seuran jäsenillä on jäsentiedotteen ohessa, ja myös sijasta, ollut jo reilun vuoden ajan mahdollisuus seurata tiedottamiseen liittyviä asioita osoitteessa: Sähköisen ilmoitustaulun on ollut tarkoitus toimia nopeana viestintämuotona ajankohtaisista tapahtumista. Toivottavaa on ja olisi ollut, että tapahtumat, kurssit, seminaarit, avoimet työpaikat yms. seuran jäsenistöä kiinnostava leviäisi tällä tavalla nopeasti kaikkien tietoisuuteen. Esimerkkinä seuraava ilmoitustaululle saapunut tiedotus: 4th International Lake Ladoga Symposium Protection and management of Lake Ladoga and other large lakes 2-6- September, 2002 Velikiy Novgorod, Russia Kun haluat mainostaa/ilmoittaa/kysyä ympäristötieteeseen liittyvää asiaa, lähetä ilmoituksesi MS Word muodossa sihteerille joka ohjaa viestisi edelleen sähköiselle ilmoitustaululle kaikkien luettavaksi. 13

13 JÄSENMAKSU 2001 Hyvä Jäsen, Seuran jäsenyys edellyttää pienimuotoisen vuosittaisen jäsenmaksun maksamista. Maksun suorittamatta jättäminen johtaa yhden huomautuksen jälkeen jäsenen seurasta erottamiseen. Jäsenmaksut vuonna 2001 ovat (eräpäivä ollut jo 30. maaliskuuta): Henkilöjäsenet Opiskelijajäsenet Yhteisöjäsenet 100 mk 50 mk 1000 mk 14

14 JÄSENHAKEMUS Nimi: Osoite: Puhelin ja fax: Sähköposti: Haettu jäsenyys: Henkilöjäsen (100 mk/vuosi) Opiskelijajäsen (50 mk/vuosi) Yhteisö (1000 mk/vuosi) / 2001 Paikka ja aika Allekirjoitus Ole hyvä ja palauta osoitteeseen: Ympäristötieteellinen seura ry c/o Juha-Pekka Salminen Turun yliopisto Kemian laitos Turun yliopisto 15

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2010. Seuran yhteystiedot 1

JÄSENTIEDOTE 2010. Seuran yhteystiedot 1 JÄSENTIEDOTE 2010 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Jäsenmaksu, seuran kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, FCES 11 - Ympäristötieteiden päivät Raumalla 2011, Ympäristö- ja terveys lehti, kansalliskomiteat

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2011. Seuran yhteystiedot 1. Jäsenmaksu, jäsenedut, seuran kotisivut ja postituslista 2. Ympäristötieteen päivät, FCES'11 2

JÄSENTIEDOTE 2011. Seuran yhteystiedot 1. Jäsenmaksu, jäsenedut, seuran kotisivut ja postituslista 2. Ympäristötieteen päivät, FCES'11 2 JÄSENTIEDOTE 2011 SISÄLTÖ: Seuran yhteystiedot 1 Jäsenmaksu, jäsenedut, seuran kotisivut ja postituslista 2 Ympäristötieteen päivät, FCES'11 2 NECC2012, Ympäristö ja terveys -lehti 3 Kansalliskomiteatoiminta

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2OO9. FORliXVltrtrt5\{il\1,'\{ 5l ltr\t i ru{p/tri5toti ETEELLINEN 5l:Lih,\ RY. Fl]",ll.llSH SOCIäTY. Sisältö.

JÄSENTIEDOTE 2OO9. FORliXVltrtrt5\{il\1,'\{ 5l ltr\t i ru{p/tri5toti ETEELLINEN 5l:Lih,\ RY. Fl],ll.llSH SOCIäTY. Sisältö. Fl]",ll.llSH SOCIäTY FORliXVltrtrt5\{il\1,'\{ 5l ltr\t i ru{p/tri5toti ETEELLINEN 5l:Lih,\ RY N,{ I Ll i\\.'e't E h;s K{ I L ltrå sä t-t-s Hr, r Er n r JÄSENTIEDOTE 2OO9 Sisältö Seuran yhteystiedot FCES'09

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2014. Sisältö

JÄSENTIEDOTE 2014. Sisältö JÄSENTIEDOTE 2014 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Hallituksen tervehdys 2 Jäsenmaksu ja toiminta 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä 3 Vuosikokouksen pöytäkirja 4 Toimintakertomus vuodelta 2013

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n hallituksen sähköpostikokous

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n hallituksen sähköpostikokous :n hallituksen sähköpostikokous Aika: 6. 19.9.2006 Paikka: Läsnä: Verkko Jari Lavonen (puheenjohtaja) Aija Ahtineva Ole Bjorkqvist Markku Hannula (rahastonhoitaja) Kari Sormunen (varapuheenjohtaja) Henry

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 24.03.2010 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Suolahtisali Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta

Lisätiedot

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY Vuosikokouspöytäkirja 2007 AIKA: 12.3.2007 KLO 16.30 PAIKKA: Läsnä: kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo Sari Rajajärvi Katariina Serenius Camilla

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Tervetuloa Suomi-Espanja Seura ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 19.3.2014 klo 18.30 alkaen Hotelli Arthuriin, osoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Kokouksen alussa esiintyy

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2) PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2) ESITYSLISTA Piraattipuolue ry Yhdistyksen I varsinainen kokous Aika: 14.6.2009 kello 12.00 Paikka: Rekolan Kino, Rekolantie 43, 01400 Vantaa 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot

KTYn puheenjohtajalta... 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen... 4. Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2014... 6

KTYn puheenjohtajalta... 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen... 4. Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2014... 6 3 2013 Sisältö KTYn puheenjohtajalta..... 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen..... 4 Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2014... 6 Talousarvioesitys vuodelle 2014.. 9 Kunnallistieteen yhdistyksen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS PÖYTÄKIRJA 9.2.2012/28.2.2012 KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Vuosikokous: 09.02.2012, klo 18.00 ja jatkokokous 28.02.2012 klo 18.00 Paikka: Kemijärven Kulttuurikeskus 1) Kokouksen avaaminen Riistahoitoyhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT

SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kartoittajayhdistys SKY ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN

Lisätiedot

1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010.

1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010. HOLIDAY CLUB GOLF RY:N SÄÄNNÖT TOIMINTASÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010. 2. TARKOITUS JA SEN

Lisätiedot

Suomen Kyykkäliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous AIKA: 28.03.2009 klo. 12.00 PAIKKA: Itä-Häme talo, Kirjanpainajankatu 1, Heinola

Suomen Kyykkäliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous AIKA: 28.03.2009 klo. 12.00 PAIKKA: Itä-Häme talo, Kirjanpainajankatu 1, Heinola Suomen Kyykkäliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous AIKA: 28.03.2009 klo. 12.00 PAIKKA: Itä-Häme talo, Kirjanpainajankatu 1, Heinola 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 2.1. Puheenjohtajan

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry Kevätkokous 24.3.2015 klo 17-18.30 Ravintola Merimestan kokoustilassa Porin Reposaarella Läsnä Raimo Hakila Arto Holma Päivi Kuusisto Hannu Rantala Ilmo Suikkanen

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot