Rakennusterveys ja sisäilmasto. Juhani Pirinen, TkT Toimialajohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusterveys ja sisäilmasto. Juhani Pirinen, TkT Toimialajohtaja"

Transkriptio

1 Rakennusterveys ja sisäilmasto Juhani Pirinen, TkT Toimialajohtaja

2 Koko ketju kuntoon Kuntotutkimukset Rakennuttaminen ja kaupalliset asiakirjat Vaurioiden ja ongelmien korjaussuunnittelu Laadukas työ ja valvonta jälkiseuranta Page 2

3 Koko ketju kuntoon Rakennuksessa esiintyvien terveyshaittojen onnistunut korjaaminen edellyttää osaamista hankkeen kaikissa vaiheissa kuntotutkimusten tilaamisesta ja tekemisestä korjaustöiden valvontaan ja jälkiseurantaan. Jos joku vaihe epäonnistuu, seurauksena voi olla ongelmien jatkuminen. Rakennusten sisäilmaongelmien korjaaminen onnistuu, kun Kuntotutkimukset ja mittaukset on tehty laadukkaasti ja kattavasti Em. perusteella on tehty oikeat johtopäätökset ongelmien syistä On tehty sisäilman laadun varmistavat suunnitelmat ja työselostukset Kaupallisissa urakka-asiakirjoissa on määritelty mm. korjaushankkeen tavoitteet, suojaukset, työn valvonta ja oikein mitoitettu työn kesto Page 3

4 Sisäilmaselvitykset ja kuntotutkimukset ongelmakohteissa

5 Syitä ongelmien taustalla Rakennuskanta on iäkästä (pääosa vuotta) ja rakenteiden peruskorjaukset ovat tekemättä Vanhoissa rakenteissa ja järjestelmissä on paljon riskialttiita ratkaisuja Uusista synteettisistä materiaaleista syntyy emissioita, joiden vaikutuksia ei tunneta Varsinkin, jos pinnoitetaan kosteaa betonia! Kuituja irtoaa vanhoista eristeistä ja liikkuu sisäilmassa ilmanvaihdon vaikutuksesta Ennakoivassa kosteusteknisessä huollossa on ollut puutteita

6 Koska on järkevää korjataan? Kun on pikkuvikoja? n Kun rakenne on kohta vaurioitumassa? 50 /m 2 n Kun rakenne on vaurioitunut? /m Vai vasta, kun on pakko? /m 2 n. 7,5-10 milj. Sisäilmaongelmia esiintyy näissä! Sisäilmaongelmia esiintyy näissä!

7 Mitä on talonpoikaisjärki havaintojen tekemisessä? TIILISEINÄT SAMMALTEN PEITOSSA? PAJU KASVAA TALON NURKALLA? RÄYSTÄÄTÖN TALO TASAKATTO TIILI-VILLA-TIILI SEINÄ OPETTELE TUNNISTAMAAN RISKIT- JA -RAKENTEET Pera Heikkinen 2015

8 Puutteelliset räystäs- ja ikkunapellitykset Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Nauhajulkisivujen epätiiviit esim. mineriittilevyllä verhotut puurunkoiset seinät Puuosia betonitai tiilirakenteissa Pihan puutteelliset kallistukset ja vedenpoisto Vuotavat kattoikkunat/ -lyhdyt Ilman virtausreitti esim. porraskäytävän kautta kellarista opetustiloihin Puutteellinen yläpohjatilan tuuletus Tuloilmaventtiilitön riittämätön koneellinen poistoilmanvaihto Kosteiden tilojen/keittiön puutteellinen vedeneristys Veden kondensoituminen kattorakenteisiin Tiivistämättömät ikkunoiden ja seinän liitokset Ilman virtausreitti liikuntasauman tai tiivistämättömän putkiläpiviennin kautta lattialaatan alta/kellarista opetustiloihin ja tiloista toisiin Katemateriaalin vesivuodot Ulkoseinän sekä lattiaja kattorakenteen liitoksen ilmavuodot lämmöneristetilasta sisäilmaan Epätiiviit ikkunat Tuulettumattomat tiilivilla-tiili tai tiili-villabetoni -seinät Rakennuksen sijainti rinteessä Puuttuvat tai toimimattomat salaojat ja täyttöjen epämääräinen maa-aines Alapohjan täytön kapillaarisuus Purkamaton muottilaudoitus esim. portaiden alla Perustusanturat vettä keräävissä kuopissa Tiiviit pinnoitteet kellarin lattiassa ja seinissä Ryömintätila ylipaineinen Kellarin seinien puutteellinen tai puuttuva kosteuseristys Kellarin seinien sisäpuolinen tiiliverhous ja lämmöneristys alkava lattialaatan alapuolelta Putkikanaalit lattian alla Ryömintätilassa purkamaton muottilaudoitus/rakennusjätettä Harri Hakkarainen TKK 2007

9 Mitkä muut tekijät huonontavat sisäilmaa? TTL 2012

10 SISÄILMAONGELMAN TUTKIMISEN VAIHEET OIREET/VALITUKSET RAKENTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN RISKIARVIO HENKILÖKUNNAN HAASTATTELUT KÄYTTÄJIEN OIREKYSELYT, OIREKARTTA KATSELMUSKÄYNNIT PINTAPUOLISET KARTOITUKSET: RAKENNE JA LVI kosteusvauriot, iv:n toiminta, sisäilman laatu OIREKYSELYJEN TULKINTA TUTKIMUSSUUNNITELMAT: RAKENNE, LVI, MATERIAALIT, SISÄILMA RAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUKSET: -KOSTEUSMITTAUKSET -RAKENTEIDEN AVAUKSET -MIKROBIANALYYSIT NÄYTTEISTÄ -RAKENTEIDEN TIIVEYSMITTAUKSET -PAINESUHTEIDEN MITTAUKSET -VAURIOMEKANISMIEN MÄÄRITYS IV:N KUNTOTUTKIMUKSET: -ILMAMÄÄRÄT -PUHTAUS -PAINESUHTEET -TIIVEYS LVV-KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMA- YM. MITTAUKSET: -KUIDUT -VOC -AMMONIAKKI -MIKROBIT -YMS. RAPORTOINTI (TULKINTA): KORJAUSSUOSITUKSET, KIIREELLISYYSJÄRJESTYS, TILOJEN TURVALLISUUS KÄYTTÄJÄLLE

11 KUNTOTUTKIJAN OLTAVA MONIOSAAJA RAKENNUSFYYSIKKO SISÄILMA- ASIANTUNTIJA MIKROBIOLOGI RAKENNUSINSINÖÖRI 11

12 Riskirakenteet Vanhoissa rakennuksissa on runsaasti riskirakenteita, joissa kosteisvaurion syntyminen on hyvin todennäköistä ennemmin tai myöhemmin Sisäilmaongelmissa aikatekijä on merkitsevä vaurio usein kumuloituu ja muodostuu pikku hiljaa vakavammaksi Homevaurio laajenee ja voimistuu ajan kuluessa Vuoto lisääntyy ajan kanssa Kuitujen irtoaminen kiihtyy ajan kuluessa Jne. Riskialttiiksi arvioidut rakenteet on yleensä avattava, materiaalinäyte laboratorioon

13 Riskirakenteet tunnistaa piirustuksista 13

14 Ilmavuoto on yleensä riski 14

15

16

17 Sisäpuolelta eristetty kellarinseinä

18 Kellarinseinän vauriot

19 Reunavahvistettu laatta

20 Muovimattovaurio

21

22 Viemäreiden yms. tarkastuskaivot

23 Maasta sisään vuotava ilma

24 Syöksytorvien aiheuttamat vauriot

25 Rakennuksen sisään jätetyt vanhat julkisivurakenteet

26 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Välipohjien vanhat muotit ja täytteet Kuva, Risto Niemelä Page 26

27 Julkisivun eristeiden vauriot

28 Muottilaudoitukset maan alaisissa tiloissa

29 Ilmanvaihdon likaisuus ja kuidut

30 Yhteenveto Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät Monet tekijät voivat vaikuttaa yhtä aikaa sisäilmaa huonontavasti Terveyshaittoja aiheuttavien tekijöiden löytäminen on usein vaikeaa Johtopäätökset tehdään usein puutteellisten selvitysten perusteella, seurauksena väärät johtopäätökset Korjausten epäonnistuminen johtuu useimmiten huonoista kuntotutkimuksista: Tilaaja saattaa tilata vääriä tutkimuksia Tutkijan ammattitaito ei riitä Sisäilmaongelmista sitkeästi valittava asiakas on yleensä oikeassa

31 Korjaa kerralla kuntoon!

32 Käytännön ongelmia voi olla mm: Tiedonsiirto tutkimuksista suunnitteluun ontuu Vauriokorjaussuunnittelun laatu on heikko Kaupallisista asiakirjoista puuttuu korjausprosessin erityispiirteet Korjaustyömaan työnjohdon ja valvonnan osaaminen Korjaustyöntekijöiden osaamisen varmistus Kiire

33 Korjataan kerralla kuntoon Korjauksia valvotaan ja onnistumista seurataan Korjaukset tehdään niin kuin on suunniteltu Korjaussuunnitelma poistaa haitan Rakennuksen kunto tiedetään (sisäilma- ja kuntotutkimukset) Kaikissa vaiheissa on sisäilmakorjauksiin liittyvää osaamista

34 Hankesuunnittelun erityispiirteitä 1. Onko riittävät kuntotutkimukset tehty? 2. Onko rakennus korjattavissa? 3. Onko korjaus taloudellisesti järkevää? Jos korjausaste on korkea (yli 70 %) ja tilat jäävät toimimattomiksi Jos ei voida olla varmoja raskaan korjauksen onnistumisesta Jos korjausratkaisujen pitkäaikaistoimivuudesta ei ole tietoa 4. Onko osa rakennuksesta mahdollista poistaa käytöstä? Esimerkiksi kosteusvaurioitunut kellari voidaan eristää muusta rakennuksesta ja alipaineistaa kohtuullisin kustannuksin 5. Pahiten oireilevia ei kannata heti palauttaa rakennukseen, vaikka korjaus onnistuisikin? Viivästetty muutto 6. Huonekalujen ja muun irtaimiston puhdistus haasteellista 7. Jälkiseurannan organisointi, kenen tehtävä?

35 Korjaussuunnittelun laadun tekijöitä 1. Tilaajan tahtotila ja ohjaus tavoitteen määrittely 2. Korjausvaihtoehtojen riskinarviointi ja valinta, tilaaja hankevetäjä suunnittelija, tilaaja päättää? 3. Suunnitteluryhmän yhteistyön organisointi ja johto 4. Suunnittelijoiden pätevyys, terveyshaitan poisto 5. Suunnitelmien yhteensopivuus, kokonaisuuden arviointi 6. Suunnitelmien riittävä tarkkuus ja helppolukuisuus 7. Suunnitteluryhmän varautuminen yllätyksiin 8. Yhteistyön organisoiminen työjohdon ja valvonnan kanssa, mitä asioita suunnittelijan päätettäväksi 9. Käyttäjien mukaanotto prosessiin ja viestintä heille

36 KILPAILUTUS 1. Kuntotutkimukset ja muut selvitykset Kuntotutkimussuunnitelman mukaisesti, kuka laatii suunnitelman? Pätevyysvaatimukset, RTA (VTT), Rakennusfysiikka AA, tulossa kosteusvauriokuntotutkija FISE OY 2. Rakennuttamistehtävät Mitä osaamisvaatimuksia asetetaan rakennuttajakonsultille? 3. Vaurioiden korjaussuunnittelu Mitä osaamisvaatimuksia asetetaan vaurioiden korjaussuunnittelijalle? 4. Muu suunnittelu, ARK, IV, S 5. Urakat Vaaditaanko referenssejä? 6. Työnjohto- ja valvontatehtävät Asetetaanko työnjohdolle ja valvonnalle osaamisvaatimuksia?

37 Mikrobiologiasta on ymmärrettävä se, että MYXOMYCOTA Homeet ja muut mikrobit voivat olla vaarallisia Sitkeitä Vähään tyytyväisiä Voivat kasvaa lähes kaikilla materiaaleilla Ovat usein piilossa rakenteissa Tarvitsevat kosteutta Vähän ravinnetta Tuottavat itiöitä ja aineenvaihduntatuotteita SERPULA LACRUMANS 37

38 Rakenteet eivät ole ilmatiiviitä! Kaikki rakenteet vuotavat: Ikkuna- ja oviliitokset Lattian ja seinän liitos Seinän ja yläpohjan liitos Välipohjaliitokset Läpiviennit 38

39 Eri filosofiat VAURION KORJAUS - home poistetaan vaurioituneesta rakenteesta ONGELMAN KORJAUS - homeen tuloa sisäilmaan yritetään estää kaikki homevauriot korjataan vaurioiden aiheuttajat eliminoidaan uutta vastaavat kosteusteknisesti varmatoimiset rakenteet ilmanvaihdon korjaaminen ilmavuotojen tiivistäminen homeen kapselointi kosteusrasituksen vähentäminen ilmanvaihdon korjaaminen (alipaineisuuden vähentäminen) rakennusosien alipaineistaminen

40 Hyvään korjaukseen kuuluu kuitenkin aina rakenteen tiiveyden varmistaminen 40

41 Hyvä korjaussuunnitelma sisältää ainakin: 1. Purkusuunnittelun 2. Alipaineistamis- ja suojaussuunnittelun 3. Rakenteiden puhdistussuunnittelun 4. Rakennesuunnitelmat uusituista rakenteista 5. Pölynhallinta ja siivoussuunnitelmat työn aikana ja sen jälkeen 6. Uusien rakenteiden kuivatus- ja kosteusmittaussuunnittelun ja tiivistyssuunnittelun 7. Materiaalien suojaus- ja varastointisuunnittelun 8. Toimintaohjeet yllätystilanteissa kuten vaurion laajentuessa tai uusia vaurioita kohdattaessa 9. Valvontaohjeet ja -taulukon

42

43 Korjaustyön laadun tekijöitä 1. Työnjohdon osaaminen ja asenne 2. Valvojan osaaminen, asenne ja oikea-aikaisuus 3. Suunnitelmien läpikäynti työnjohtaja-suunnittelija-akselilla ennen työmaan aloitusta 4. Korjaustyöntekijöiden osaaminen 5. Mallityösuoritukset 6. Yhteistyön onnistuminen työjohdon ja valvojan välillä 7. Tilaajan rooli laadun tavoittelussa on tärkeä! Tilaajan tahtotila pitää kertoa tekijöille 8. Käyttäjien mukaanotto prosessiin ja viestintä heille

44 Tavoitteeksi ennakoiva korjaus! 1. Suunnitellaan palveluverkot 2. Selvitetään rakennuskannan kunto, erityisesti kaikki vanhat (> v) rakennukset riskiarviot ja kuntotutkimukset 3. Saadun tiedon pohjalta arvioidaan mitkä rakennukset voidaan korjata ja hyödyntää palvelujen tarjonnassa sekä mistä rakennuksista hankkiudutaan eroon (salkutus) 4. Laaditaan noin 10 vuoden suunnitelma rakennusten korjausvelan taittamiseksi ja priorisoidaan korjaukset korjataan talot ennen kuin ne vaurioituvat ja korjatessa tehostetaan neliöiden käyttöä ja pienennetään elinkaarikustannuksia (energia, siivottavuus, huoltovapaus) 5. Laaditaan säilytettäville rakennuksille huoltosuunnitelmat vaurioiden ennaltaehkäisemiseksi ja hillitsemiseksi ja toteutetaan ne

45 Kosteustekninen huolto mm: Tarkasta vesikatto vuosittain esimerkiksi alakautta sateella Ohjaa katon sadevedet kaivoon tai koruilla kauas talosta Puhdista tasakaton sadevesikaivot Tarkasta vuosittain, etteivät salaojat padota Pidä tuuletus venttiilit auki ryömintätilaan (vähän myös talvella) Pidä seinustat puhtaina ja kuivina Tarkista, että vesimittari ei pyöri itsekseen Tarkasta kaikkien vesilaitteiden liitoskohdat vuosittain Tarkasta pesutilojen nurkkasaumat ja lattiakaivot vuosittain Tutkituta vanhat putket (yli 35 v.)

46 Ohjeita tilaajalle

47 Ohjeita tekijöille

48 Asiantuntijoiden ammattitaitovaatimukset Kosteusvauriokuntotutkija Kosteusvauriokorjaussuunnittel ija Kosteusvauriokorjaustyön työnjohtaja/valv oja Korjaustyöntekijät, erikoisammattitutkinto ja ammattitutkinto

49 FCG:n Rakennusterveyspalvelut Tampere Tiiminvetäjä Heidi Jokelainen, RTA, RI Projekti-insinööri Paavo Kero, DI Kuntotutkija M.T. RI Kuntotutkija P.S., RTA, RI Yht. 4 hlöä Oulu Tiiminvetäjä T.R, RTA, ark. 2 Korjaussuunnittelijaa Yht. 3 hlöä Helsinki Toimialajohtaja Juhani Pirinen, TkT Tiimipäällikkö Sami Heikkilä, RTA, DI 3 Korjaussuunnittelijaa Yt. 5 hlöä Kuopio Tiiminvetäjä Tapio Rokkonen, RTA, rkm. Erikoisasiantuntija Esko Korhonen, RTA, FT, RI Kuntotutkija Jenni Ylikotila, RI Yht. 3 hlöä

50 Juhani Pirinen 1/2015 Kaikki apu yhdeltä tiskiltä, FCG! Kuntotutkimukset (RATE) Korjaussuunnittelu (RATE, RAK, IV) Peruskorjaussuunnittelu (ARK, RAK, LVIS) Rakennuttaminen (RYP, RATE) Valvonta (RYP, RATE) Huollon koulutus (RATE) 9/18/2015 Page 50

51 Juhani Pirinen FCG Rakennusterveys ja sisäilmasto Page 51

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Kosteus- ja homeongelmat määrä ja merkitys syyt tutkiminen korjausfilosofia työkaluja 2 2.10.2014 Määrä ja merkitys Nykytilanne

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT - AJANKOHTAISTA. Juhani Pirinen, TkT Ohjelmapäällikkö

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT - AJANKOHTAISTA. Juhani Pirinen, TkT Ohjelmapäällikkö KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT - AJANKOHTAISTA Juhani Pirinen, TkT Ohjelmapäällikkö Yhteenveto, eli lyhyt oppimäärä: 1. Kaikki vanhat (> 25 v) rakennukset kuntotutkitaan perusteellisesti mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

TYYPPIVIAT KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUKSISSA MIKSI RAKENNUS SAIRASTUTTAA? Neuvotteleva virkamies, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

TYYPPIVIAT KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUKSISSA MIKSI RAKENNUS SAIRASTUTTAA? Neuvotteleva virkamies, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö TYYPPIVIAT KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUKSISSA MIKSI RAKENNUS SAIRASTUTTAA? Neuvotteleva virkamies, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen Tommi Riippa Korjausneuvoja, rakennusterveysasiantuntija Hengitysliiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhteiset korjausneuvontapalvelut Hengitysliitto Heli ry www.heli.fi

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Kimmo Ilonen ympäristöterveyssuunnittelija, FM Risto Karnaattu terveystarkastaja, RTA Tyypillisiä sisäilmaongelmia aiheuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (Roti

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Ympäristöhallinnon kuvapankki. TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Lokakuu 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt,

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioituneen omakotitalon korjaussuunnitelma

Kosteus- ja homevaurioituneen omakotitalon korjaussuunnitelma Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Veera Rantakytö Opinnäytetyö Kosteus- ja homevaurioituneen omakotitalon korjaussuunnitelma Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2. Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.2013 Sisäilmaongelmien tutkiminen mitkä tutkimukset ovat tarpeellisia?

Lisätiedot

TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA

TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA I TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA KANDIDAATINTYÖ Tarkastaja: Tekniikan lisensiaatti Olli Teriö II Tiivistelmä TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 SISÄILMARYHMÄ 17.11.2008. Kaupunginjohtajalle SISÄILMARYHMÄN VÄLIRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI 1 SISÄILMARYHMÄ 17.11.2008. Kaupunginjohtajalle SISÄILMARYHMÄN VÄLIRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI 1 Kaupunginjohtajalle N VÄLIRAPORTTI Ryhmän asettaminen Kaupunginjohtaja asetti 12.12.2007, 90, kaupungin sisäilmaryhmän tehtävänään - kehittää yhteisiä toimintatapoja, tutkimusmenetelmiä

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT

TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT Kosteus- ja homevaurio- sekä muiden sisäilmaongelmien asiantuntijoiden koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen ja synkronointi Loppuraportti 12.04.2013 Helmi Kokotti,

Lisätiedot

KOHO- korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat Koulutusohjelmaesittely, Jyväskylä 20.05.2015

KOHO- korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat Koulutusohjelmaesittely, Jyväskylä 20.05.2015 KOHO- korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat Koulutusohjelmaesittely, Jyväskylä 20.05.2015 KOHO- koulutuksen sisältöä Käytännön rakennusfysiikka, (perusteet). Mikrobiologiaa, ( työmaakäytännön näkökulmaa

Lisätiedot

MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA

MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikka Mari Hyvönen MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON TILAKESKUS MARKKU PARTANEN Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola Tutkimusselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27476 Tutkimusselostus

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/62 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Tiina Kolari Opinnäytetyö 30.5.2012 Kuopiossa Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA PÄTEVÖITYMISEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI. Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

KOULUTUKSEN JA PÄTEVÖITYMISEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI. Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate KOULUTUKSEN JA PÄTEVÖITYMISEN KEHITTÄMINEN JA SYNKRONOINTI Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Alan koulutuksen ja pätevöitymisen nykytilanne 28.5.2012 2 Koulutusta

Lisätiedot