Alkutuotannon kirjanpito kalastus ja kalastustuotteiden valmistus omavalvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkutuotannon kirjanpito kalastus ja kalastustuotteiden valmistus omavalvonta"

Transkriptio

1 Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, Hämeenlinna, Rovaniemi, Lisäykset ja korjaukset punaisella Alkutuotannon kirjanpito kalastus ja kalastustuotteiden valmistus omavalvonta Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

2 Uudet kansalliset asetukset Alkutuotantoasetus (1368/2011) Elintarvikehuoneistoasetus (1367/2011) Laitosasetus (1369/2011) Lihantarkastusasetus (1470/2011) Vn Asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (1258/2011) VOIMAAN

3 Alkutuotanto

4 Alkutuotanto Alkutuotannolla on velvollisuus noudattaa hygieniaohjeistusta, josta käytetään yleisesti myös nimeä omavalvontakuvaus ja tietojen kirjaaminen ja tiedottaminen Perussisältö määritelty EU-lainsäädännössä Alkutuotannon omavalvonnan tulee kattaa ja huomioida yleisen hygienia-asetuksen 4 artikla ja liitteen I osan A kohta II Kansalliset kuvaus- ja kirjausvaatimukset helpottuvat uudessa lainsäädännössä TÄMÄ KOULUTUSMATERIAALI tehty uuden lainsäädännön mukaan

5 EU:n edellyttämät KUVAUS (yleinen hygienia-asetus 852, 4 artikla) mikrobiologisten kriteerien noudattamisesta, näytteiden ottamisesta, kylmäketjusta huolehtimisesta, yleisestä tuotettujen raakaaineiden turvallisuudesta ja lämpötilan valvontavelvoitteesta huolehtimisesta = KALA nopeasti sulavan jään lämpötilaan, jossa myös kuljetus ja varastointi

6 Asetus 852, liite I osa A kohta II Saastumisen mahdolliset lähteet Vesi, rehut, lannoite, eläinlääke, jätteet (kasvinsuojeluaine, biosidi, REHUNtuotannon kautta) Ilma, maaperä Huomioidaan OMAVALVONTAKUVAUKSESSA Lisäksi sellaiset eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät toimenpiteet, joilla on vaikutusta ihmisten terveyteen Omavalvonnan rakenne: ennaltaehkäisy, seuranta ja korjaavat toimenpiteet

7 Kalastus ja vesiviljely Kalastus: omavalvontakuvaukseen riittää kohdat 1 ja 3 ja 4 Vesiviljely: omavalvontakuvauksessa myös eläinlääkkeiden ja rehujen käyttö eli kohdat 1-4

8 OMAVALVONTAKUVAUS 1 Tilat ja rehuvarastot sekä laitteet, säiliöt ja häkit sekä ajoneuvot ja alukset pidetään puhtaina, siivotaan ja puhdistetaan käytön jälkeen Pidetään varastoissa yllä järjestystä Jos pinnat oikein pahasti likaantuneet, desinfioidaan ne puhdistamisen jälkeen Varastointitilat pidetään hyvässä kunnossa niin että tuhoeläimet eivät pääse varastoihin levittämään tauteja Jos tuhoeläimet ovat ongelma, hävitetään ne Ei varastoida jätteitä niin että ne houkuttelevat tuhoeläimiä

9 OMAVALVONTAKUVAUS 1 jatkuu Varmistetaan että tuotteita käsittelevät työntekijät ovat terveitä eivätkä levitä tauteja Annetaan työntekijöille ohjeet käsien pesusta ja suojavaatteiden käytöstä Käytetään puhdasta vettä Varastoidaan ja käsitellään saastumista aiheuttavat vaaralliset aineet ja jätteet erillään tuotteista Jos saadaan tietoa omista tuotteista otetuista näytteistä ja näytetulosten mukaan tuotteissa on vikaa tai ne ovat vaarallisia, tai tämä vaarallisuus havaitaan muuten, TEHDÄÄN jotain asian korjaamiseksi

10 OMAVALVONTAKUVAUS 2 Käytetään eläinlääkkeitä oikein Noudatetaan ohjeistuksia eläinten siirroista (vesiviljely)

11 Omavalvonta 3 KIRJANPITO, säilytys vuoden (! Koska tarkastuksia harvoin, kannattaa säilyttää kaikkea ainakin kolme vuotta) Pyydettäessä näytettävä viranomaiselle tarkastuksen yhteydessä Toimenpiteistä, jos huomattiin että tuotteet vaarallisia Jäljitettävyydestä = kirjanpito siitä mistä on tullut eläimiä ja mihin eläimet on menneet

12 Omavalvonta 3 NÄITÄ TIETOJA SÄILYTETÄÄN 5 vuotta Rehut ja niiden alkuperä Eläinlääkkeet ja niiden käyttö Taudit Näytteet Tarkastukset

13 Omavalvonta 4 TIEDOTUS Velvollisuus ilmoittaa turvallisuuteen vaikuttavista seikoista -kirjallisesti -tuotteet vastaanottavalle elintarvikealan toimijalle

14 Alkutuotannosta elintarvikealan yritykseen toimitettava tieto Nimi Määrä Toimituspäivä Tieto markkinoille saattamisen rajoituksista Pyynti- tai nostopäivä Kalastajan tai vesiviljelylaitoksen nimi ja yhteystiedot Vastaanottajan nimi ja yhteystiedot

15 Markkinoille saattamisen rajoittaminen Koskee kaloja, joiden dioksiinipitoisuus ylittää EUraja-arvon Tieto tarvitaan jotta laitoksessa voidaan laittaa kalaan tai siitä tehtyyn tuotteeseen tunnistusmerkin ympärille suorakaiteen muotoinen lisämerkintä, joka ilmaisee että Pyydettyä/luonnonvaraista lohta saa pitää kaupan Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa Suurta silakkaa (> 17 cm) tai kokoluokittelematonta silakkaa sekä pyydettyä/luonnonvaraista meritaimenta, nieriää ja nahkiaisia saa pitää kaupan Suomessa ja Ruotsissa

16 Alkutuotannon tuotteet suoraan kuluttajalle -vain suoraan kuluttajalle -ei erityisvaatimuksia -ei tarvita omavalvonnan kuvausta eli omavalvonnan kohtia 1 ja 2 pyöreä kala ja aluksella perattu kala

17 Elintarvikehuoneisto

18 Elintarvikehuoneisto On kalan suhteen lähinnä kalan myyntiä Keskeinen asia elintarvikehuoneistossa on lämpötilojen seuranta ja hallinta Tuore kala, sulavan jään lämpötila Kylmäsavustetut, tuoresuolatut, suojakaasu ja vakuumipakatut 0-3 Seurataan mittareita koko ajan, merkitään ylös lukema kerran viikossa sekä poikkeamat ja mitä on tehty jos lämpötila liian korkea (tai matala)

19 Elintarvikehuoneisto Jos valmistetaan myymälää varten kalastustuotteita takahuoneessa niin Tehdään minihaccp =Kuvaus prosesseista eli työvaiheet laitetaan peräkkäin ja mietitään onko jossakin vaiheessa saastumisvaaraa Ja asetetaan kuumennus kriittiseksi hallintapisteeksi ja seurataan sitä Seurataan jäähtymistä Ollaan erityisen herkkiä tuotteisiin liittyvään palautteeseen

20 Huoneistossa lisäksi Jäljitettävyys: Tieto saapuvista tuotteista ja raaka-aineista -mitä, keneltä, kuinka paljon ja milloin Tieto muihin vähittäismyyntipaikkoihin lähetetyistä tuotteista Pakkausmerkintöjen tarkistus Kontaktimateriaalit Vastaanottotarkastus tuotteille että tulevat oikeassa lämpötilassa ja vastaavat tavanomaista laatua Kuljetusten huomiointi

21 Huoneistossa - lisäksi Hygieniapassi- osaamistesti ja työntekijöiden perehdyttäminen Veden tutkiminen Puhdistussuunnitelma -tarkka suunnitelma tilojen ja laitteiden puhdistamisesta Puhdistuksen seuranta silmämääräisesti ja näytteiden avulla Haittaeläintorjunta Jätehuoltosuunnitelma Näytteenottosuunnitelma -Eviran ohje huomioiden

22 Näyte viranomaisnäyte omavalvontanäyte tutkimus, projekti Näyte on ARVIOINTIVÄLINE, Omavalvontanäytteen avulla arvioidaan omavalvonnan onnistumista

23 Tuotenäytteet Jos tuotteiden myyntiaika on yli 5 vrk ja listeria voi niissä kasvaa - tutkitaan listeriaa 2-6 krt/ vuodessa Tuotteiden säilyvyyden tulisi perustua säilyvyystutkimukseen tai hyvin varmaan tietoon Lisäksi rapujen tai muiden äyriäisten ja nilviäisten keitto ja muu kypsennyt: E.coli, salmonella, koag pos stafylokokit kerran vuodessa

24 Pintapuhtausnäytteet yleensä Pintapuhtausnäytteenottotiheys elintarvikkeita valmistavissa elintarvikehuoneistoissa yleensä* Tuotantotyyppi Kokonaisbakteerit E.coli Listeria Salmonella tai enterobakteerit Leipomot Elintarvikkeiden valmistus Vähittäismyynti ja tarjoilupaikat * näytteitä otetaan 5 kpl Lähde: Eviran ohje 1501/1: LIITE 7, 8 ja 9

25 perustelu Kokonaisbakteerit yleisindikaattori Listerianäytteenotto pinnoilta jotka tekemisissä valmiin tuotteen, syötävän tuotteen kanssa Salmonellanäytteitä jos raaka-aineissa salmonellariski (kalaan ei liity salmonellariskiä)

26 sovellutus- esimerkki Tuotteita ja pintoja tutkitaan 4 kertaa vuodessa Tuotteista 2 näytettä samasta erästä TAI Tuotteita ja pintoja tutkitaan 6 kertaa vuodessa Tuotteista 1 näyte samasta erästä Lisäksi pinnoilta 5 näytettä kerrallaan kohdista joissa kypsää kalaa käsitellään TUTKITAAN sekä tuotteesta että pinnoilta: -Listeria ja kokonaisbakteerit

27 Laitos

28 Omavalvonta Elintarvikehuoneistoon verrattuna -HACCP tehdään perusteellisemmin Kalaraaka-aineen vaarat tunnistettu: lähinnä listeria Riskituotteet tunnistettu: kylmäsavu, graavikala Työvaiheiden tunnistaminen, saastumista aiheuttavien tai sitä vähentävien vaiheiden tunnistaminen Kriittisten hallintapisteiden CCP ja hallintapisteiden (CP) valinta Eräkohtainen seuranta JOS listeriariski ei ole hallinnassa kriittisen hallintapisteen (CCP) avulla, niin panostetaan näytteenottoon ja puhdistamiseen

29 Omavalvonta Mm Kuumennuksessa syntyvät yhdisteet huomioidaan HACCP:ssä (seurataan muodostumista perinteisen savustuksen yhteydessä ja pyritään vähentämään) -näytteitä enemmän Vesinäytteiden määrä ohjeistettu

30 Näytteet- tuotteet-! Osanäytteitä 5 tai näytteitä tiheämmin! Näytteenottotiheys vuotta kohden Listeria monocytogenes-tutkimuksia varten kala-alan laitoksissa. Tuotantomäärä (kg) Riski vuodessa Merkittävä Kohtuullinen Pieni < >

31 Pintapuhtausnäytteet Pintapuhtausnäytteenottotiheys kala-alan laitoksissa Tuotantomäärä (kg) Kokonaisbakteerit* Listeria** vuodessa Riski Ei riskiä < * * > * *5-10 kokonaisbakteeri näytettä kerrallaan ** 3-5 listerianäytettä kerrallaan Lähde: Eviran ohje 1501/1: LIITE 2

32 listeria Tuotteiden säilyvyyden tulisi perustua säilyvyystutkimukseen! Samalla kun tutkii listerian niin kannattaa tutkia muutakin kuten kokonaisbakteerit eli selvittää säilyvyys vkp-päivänä Lisäksi rapujen tai muiden äyriäisten ja nilviäisten keitto ja muu kypsennyt: E.coli, salmonella, koag pos stafylokokit 2 kertaa vuodessa

33 vesinäytteet Veden käyttö Tutkimusten määrä vuotta kohden Vesilaitosvettä alle 10 m³/ vrk 1 näyte 4 kertaa Vesilaitosvettä m³/ vrk 2 näytettä 4 kertaa Vesilaitosvettä m³/ vrk 5 näytettä 4 kertaa Vesilaitosvettä yli m³/ vrk 5 näytettä 4 kertaa Omaa vettä (tai vettä varastoidaan) alle 10 m³/ vrk Omaa vettä (tai vettä varastoidaan) yli 10 m³/ vrk Käytetään jäätä, joka on elintarvikkeen kanssa kosketuksissa 1 näyte 6 kertaa 1 näyte 12 kertaa 1 näyte 4 kertaa

34 vesinäytteet Joka kerta tutkitaan koliformiset bakteerit ja E.coli Kerran vuodessa lisäksi myös iso vesinäyte = suolistoperäiset enterokokit, heterotrofiset mikrobit ja C. perfringens Kala-alan laitoksessa käytettävä puhdas meri-, järvi tai jokivesi: 1 näyte 12 x vuosi - koliformiset bakteerit UUSI VESIOHJE tulossa EVIRASTA

35 MUUTA KALA-ALAN LAITOKSEN OMAVALVONNASSA Materiaalien kulku kuvattuna Ajallinen erottaminen kuvattuna Henkilökunnan koulutus Sivutuotteiden luokittelu ja käsittely Kontaktimateriaalien sopivuus prosesseihin huomioitava Tuotteiden koostumusvalvonta

36 MUUTA KALA-ALAN LAITOKSEN OMAVALVONNASSA Loistarkastus, jäädyttämisvelvoitteen hallinta Dioksiinin hallinta- kuvataan suorakaidelisä merkin käyttö tunnistusmerkin ympärillä, perustuen edellisestä vaiheesta saatuun tietoon pyydetystä/luonnonvaraisesta lohesta (vain Suomi, Ruotsi, Latvia) ja isosta silakasta, pyydettystä/luonnonvaraisesta meritaimenesta, nieriästä ja nahkiaisesta (vain Suomi ja Ruotsi) Puhtaan veden valvonta-huomioidaan näytteenottosuunnitelmassa

37 Jäädyttäminen Jäädyttämisvelvoite koskee raakana syötäviä, suolattuja tai muuten käsiteltyjä kalastustuotteita, joissa käsittely ei ole tuhonnut mahdollisia loisia. Mutta Eu:n asettama jäädyttämisvelvoite (loisten takia tehtävä) ei koske silakkaa (kansallinen poikkeus). Muiden pyydettävien (villien) kalojen osalta tarvitaan epidemiologista tietoa,jos yleisille tai kansallisille poikkeuksille tarvetta. Viljeltyjen kalojen osalta kala voi vapautua jäädyttämistarpeesta kun asetuksen ehdot täyttyvät (eli ei loisriskiä). Esim Norjan lohta jäädyttämisvelvoite ei koske

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kalateollisuus

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kalateollisuus Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Kalateollisuus Versio 8.5.2006 Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma,

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Kasvis- ja marjateollisuus Versio 5/2006 Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen

Lisätiedot

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta Eviran ohje 16036/2 Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Määritelmiä... 2 3 Lainsäädäntöä... 3 4 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 5

Lisätiedot

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 16030/1 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 160 /1 Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 11 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn

Lisätiedot

Hyväksyjä Auli Vaarala

Hyväksyjä Auli Vaarala Tuula Lundén Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 4 Alkutuotantoilmoitus... 4 5

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 17.3.2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain

Lisätiedot

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintaa koskevat osiot on rastitettu sisällysluetteloon X = kuuluu toimintaamme Sivu s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 Asiat ja vastuuhenkilöt 1 Toimipaikan

Lisätiedot

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Lähikala laadukasta lähiruokaa SAKL 22.8.2012 Sisällysluettelo Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto LAADUNVARMISTUS Suomen sisävesiammattikalastajat ry Laatujaosto Jokainen laadunhallintajärjestelmää noudattava kalastaja tai kalastusyritys on täydentänyt omat tietonsa järjestelmään liitteillä - 5. Laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/1 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Aidon perinteisen tuotteen nimitys...2 3 Tilojen hyväksyminen...

Lisätiedot

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset)

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset) 151 Tampereen kaupunki OHJE 1(15) Yhdyskuntapalvelut Ympäristövalvontayksikkö Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere Puh. 020 716 6700, fax 020 716 6374 Sähköposti: elintarvikevalvonta@tampere.fi

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (6) 19.12.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA Johdanto Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205, 10232-10243, 10245,10249-10252 ja 12056-10307 Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

PK-yritysten elintarvikelainsäädäntöneuvonnan kehittäminen ja tietoisku elintarvikelainsäädännön keskeisimmistä muutoksista 2012

PK-yritysten elintarvikelainsäädäntöneuvonnan kehittäminen ja tietoisku elintarvikelainsäädännön keskeisimmistä muutoksista 2012 PK-yritysten elintarvikelainsäädäntöneuvonnan kehittäminen ja tietoisku elintarvikelainsäädännön keskeisimmistä muutoksista 2012 ELINTARVIKEALAN TOIMIALASEMINAARI 15-16.11. 2011 KOUVOLA Ympäri käydään-

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot

Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot Eviran ohje 16013/1 Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Ilmoitusmenettely...

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/2 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Vastuuhenkilö Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 27 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot