TULEVAISUUSTILA TUULOKSESSA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUSTILA TUULOKSESSA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke"

Transkriptio

1 TULEVAISUUSTILA TUULOKSESSA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke

2 Sisällys 1. Taustalla tarve uudenlaiselle menetelmälle Kehittämistyössä mukana Tilaa rakennettiin työpajoissa Tulevaisuustilassa tapahtui Yhdessä kootut aistimateriaalit Tapaamiset kutsuivat koolle tilaan Kokeilussa opittua... 9 Aistien Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke on Laurea-ammattikorkeakoulun hallinnoima valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään Aistien-menetelmää oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Aistien-menetelmässä rakennetaan eri aisteille elämyksiä antavia ja helposti muunneltavia Aistien-tiloja. Tilaa voidaan käyttää valmiina elämyksellisenä ympäristönä tai sen suunnittelu ja rakentaminen voidaan toteuttaa yhteisöllisesti. Keskustelu, yhdessä tekeminen, oppiminen ja oivaltaminen ovat menetelmässä tärkeitä. Aistien-menetelmä soveltuukin erilaisille toimijaryhmille ja eri käyttötarkoituksiin. Aistien-hankkeessa mukana kehittämässä ovat olleet Laurean lisäksi Jyränkylän setlementti ry / Heinolan kansalaisopisto, Hämeen Kylät ry, Vantaan kaupunki, Lapinmaakuntamuseo, Helsingin Sanomain Säätiö / Päivälehden museo sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Euroopan Sosiaalirahasto. 1

3 1. Taustalla tarve uudenlaiselle menetelmälle Yhdistyksen oma kehittämistarve Hämeen Kylät ry on Kanta-Hämeen kylätoimintayhteisöjen maakunnallinen yhteenliittymä, kylä- ja asukastoiminnan edunvalvoja sekä kylien yhteistyöelin. Yhdistys on Aistien-hankkeessa kehittänyt Aistien-menetelmää kylätoimintaan yhdessä kylien ja yhdistysten kanssa. Tilat ovat toimineet yhteisöllisyyden edistäjänä, paikallishistorian esille tuomisen ja tulevaisuuden suunnittelun välineenä. Hämeen Kylät ry tukee kylien tulevaisuuden suunnittelua ohjaamalla kyläsuunnitelmien tekoa. Perinteisesti kyläsuunnitelmaan kootaan kylän eri-ikäisten asukkaiden yhteinen mielipide kylän tulevaisuudesta: yhteiset kehittämistarpeet ja toimenpide-ehdotukset. Kyläsuunnitelma voi toimia myös viestinnän ja vaikuttamisen välineenä asukkaiden, kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien välillä. Kyläsuunnitelma voidaan kirjata esim. taulukkomuotoiseksi koosteeksi tai esitemuotoon. Ihmisten osallistumistapojen muuttuminen kertaluontoisemmaksi haastaa myös kylien ja pitäjien kehittämisen. Tulevaisuuden suunnitteluun tarvitaan uudenlaisia soveltamis- ja toteuttamismuotoja. Aistien-hankkeen puitteissa haluttiin kyläsuunnittelussa painottaa innostavan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitystä. Tuuloksessa toteutetun tulevaisuustilan rakentaminen on jatkoa tulevaisuustuvalle, mikä toteutettiin yhteistyössä Hämeen Kylät ry:n Aistien- ja Yhdessä tulevaan -hankkeiden kesken. Yhdessä tulevaan -hankkeessa toteutettiin sekä Hämeenlinnan Hauholla että Janakkalassa laajat yhteistyöprosessit, jossa osallistettiin asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä, seurakunnan että kunnan eri tahoja miettimään tulevaisuutta ja rakentamaan yhteistyökäytäntöjä. Tulevaisuustupaa testattiin osana molempia yhteistyöprosesseja. Tulevaisuustuvalla tavoiteltiin asukkaita mukaan prosessin muihin vaiheisiin ja tehtiin tutuksi suunnitelman tekijöitä ja tavoitteita. Tilan rakentamisprosessi oli pienemmässä roolissa ja siksi kehittämistyötä jatkettiin vielä eteenpäin. Ajankohtaisesta myös yhteiskunnallisesti Kuntaliitokset ja muut palveluihin liittyvät muutokset haastavat kyliä ja pitäjiä kehittämään yhteistyötä sekä luomaan uudenlaisia verkostoja. Kun siirrytään yhä isompiin yksiköihin, alueen kehittämisen vastuutaho hämärtyy. Kenelle kehittäminen kuuluu jatkossa? Vaikka pitäjissä, kuten Hämeenlinnan Tuuloksessa, tunnetaan toisensa, yhteistyölle ei ole kehittynyt rakenteita eikä myöskään väyliä luoda keskustelua kunnan toimijoiden kesken. Aistien-menetelmän yhtenä keskeisenä periaatteena on rakentaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Tilaa rakennettaessa käydään keskusteluja niin paikallisesta toiminnasta kuin niistä asioista, jota alueelle tarvittaisiin. Aistien-menetelmä soveltuu keskusteluihin tulevaisuudesta ja antaa samalla kuulijalle mahdollisuuden omiin oivalluksiin. Tuuloslaiset asettivat tilalle tavoitteeksi tuoda esille paikallista toimintaa ja asukkaiden ajatuksia sekä koota toimijat yhteen alueen kehittämiseksi. 2

4 2. Kehittämistyössä mukana Tulevaisuustilan suunnitteluun ja tekemiseen osallistui vapaaehtoisia yhdistystoimijoita sekä Tuuloksen alakoulu. Pilottikumppanina toimi Tuuloksen 4H-yhdistys ry. Prosessin ohjaamisesta vastasi Hämeen Kylät ry:n kyläkehittäjä (Aistien-hankkeen työntekijä). Vapaaehtoiset osallistuivat tilan suunnitteluun ja rakentamiseen, aistimateriaalien hankintaan, tilan tiedottamiseen alueellisesti tai oman yhteisön sisällä sekä tilan aukipitämiseen. Yhdistystoimijoita osallistui seuraavista yhdistyksistä: - Tuuloksen 4H-yhdistys ry - Tuulos-Seura ry - Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tuuloksen yhdistys ry - Eläkeliiton Tuuloksen yhdistys ry - LC Hämeenlinna / Liinut - Tuuloksen VPK ry - Tuuloksen Tulikourat (Partiolippukunta) - Hämeen Kylät ry Tuuloksen alakoulun oli mukana tilan tekemisessä. Lisäksi paikallinen yritys, Tuulos Rievä, valokuvaaja Tmi Tilves sekä paikallislehden, Keski-Hämeen, päätoimittaja osallistuivat tilan tekemiseen. Prosessi on kuvattu seuraavissa kappaleissa tarkemmin. 3. Tilaa rakennettiin työpajoissa Tuuloksen tulevaisuustilan tekemiseen haluttiin osallistaa paikallisia toimijoita mukaan tekemiseen. Toukokuussa pidettyyn yhdistystapaamiseen osallistui hyvin, mutta suunnitteluryhmään innostui vähän väkeä. Tilan rakentamiseksi päätettiin kokeilla työpajojen kautta osallistamista. Tilaa rakennettiinkin elo-syyskuussa kolmessa avoimessa työpajassa, johon osallistui yhdistystoimijoita. Jokainen työpaja sisälsi alustuksen ja työskentelyä, jossa keskusteltiin Tuuloksesta, yhteistyöstä ja tulevaisuudesta sekä mietittiin tilan sisältöä keskustelujen pohjalta. 3

5 Ensimmäisessä työpajassa pureuduttiin Tuuloksen toimintaan ja vahvuuksiin sekä miten niitä tuotaisiin esille valokuvien avulla Aistien-tilassa. Illassa saatiin oppia valokuvauksesta Tuuloksessa toimivalta valokuvaajalta, Matti Kalliolta (Tmi Tilves). Työpajalla siis haastettiin yhdistykset ottamaan kuvia omasta toiminnasta tulevaisuustilaa varten. Toisessa työpajassa aiheena olivat tuuloslaisten tarpeet ja toiveet. Tulevaisuustilaa varten tehtiin tulevaisuuden uutisotsikoita, aivan kuin toiveet olisivat jo toteutuneet. Keski-Hämeen, paikallislehden, toimittaja oli mukana opastamassa tiedotteen tekemisestä ja otsikoinnissa. Valmiiseen tilaan saatiinkin hauskat lööpit Tuulos-Sanomiin ja Tuulos-Lehteen. Kolmannessa työpajassa mietittiin tilan muita materiaaleja ja miten sitä hyödynnetään yhdistysten yhteistyön käynnistämiseen. Yhteisesti päätettiin, että järjestetään teemallisia tapaamisia tilassa ja hyödynnetään tilaa inspiroivana keskusteluympäristönä. Tulevaisuustila toteutettiin Expo Master Modular-telttaan. Tilalla jaettiin 4H-yhdistyksen toimistosta yksi osa Aistien-tilaa varten. Ikkuna peitettiin tummennusverhoilla, jotta tilan valaistusta voitiin säätää projektorin kuvalle sopivaksi. 4

6 4. Tulevaisuustilassa tapahtui Tuuloksen 4H-yhdistyksen toimitilaan rakennettu tuleviasuustila oli avoinna Tällöin tuuloslaisia toivotettiin tervetulleeksi poikkeamaan tilaan. Tuuloksen koulun oppilaat vierailivat tilassa luokittain viikolla 45. Oppilaat viettivät tilassa yhden oppitunnin. Tilassa järjestettiin lisäksi yhdistystapaaminen, kylien oma tapaaminen, lasten- ja nuorten kanssa toimivien tapaaminen sekä lopuksi päättäjäiset. Tapaamisiin oli kutsuttu paikallisten yhdistysväen lisäksi myös kaupungin edustajia, päättäjiä ja työntekijöitä. Keskustelua saatiin aikaiseksi ja yhteisesti päästiin myös sopimaan askeleet muutaman kehittämisidean eteenpäinviemiseksi. Koko prosessin tiedottamisen alustaksi perustettiin yhteinen sivu Facebookkiin: Lisäksi tiedotettiin paikallislehdessä, sähköpostitse ja ilmoitustauluille laitettavien ilmoitusten kautta. Koulu tiedotti Vilman kautta oppilaiden vanhemmille. 5. Yhdessä kootut aistimateriaalit VALOKUVAT KERTOIVAT TOIMINNASTA Paikallista yhdistysten kokoamat valokuvat heijastettiin tilan seinään projektorilla ajastettuna PowerPoint-esityksenä. Kuvilla tuotiin esille, mitä kaikkea Tuuloksessa tehdään ja tapahtuu. Tulevaisuuden suunnittelussa on tärkeä tuoda esille myös nykytila ja vahvuuden. Valokuvat osoittautuivat oivaksi välineeksi siihen. Valokuvat kiinnostivat ja niitä saatiin runsaasti käyttöön. Kuvissa esiintyi tuttuja henkilöitä tuuloksen väkeä, jotka toimivat jo nyt monessa yhteydessä. Lisäksi Tuuloksen koulun oppilaat lähettivät muutamia valokuvia aiheesta parasta Tuuloksessa ja ne olivat paperisina kuvina tilassa esillä. VIDEO NUORTEN ARJESTA Ryhmä, n 10 hlö, tuuloslaisia nuoria kuvasi videon älypuhelimillaan tulevaisuustilaa varten. Nuorille annettiin vapaat kädet videon toteuttamiseen. Lukioikäinen tyttö otti vastuun videon tekemisestä yhdessä muiden kanssa. Nuoret kuvasivat sitä, mitä he tekivät ja missä aikaa viettivät. Videon loppuun oli myös listattu heidän toiveitaan. Video havainnollisti oivallisesti nykytilannetta. Lasten leikkipaikalla leikkivät nuoret kertovat siitä, että nuorisotila puuttuu. Kirjaston edessä tehdään kärrynpyöriä, koska kirjasto ei ole kovin usein auki. Nuorten tekemä materiaali herätti aikuisissa paljon kiinnostusta ja keskustelua. 5

7 OPPILAAT TUUNASI TULEVAISUUSKUVIA Tuuloksen alakoulun oppilaat tekivät tulevaisuustilaa varten omista tulevaisuuden toiveista valokuvatauluja. Yhteiset paikat, kuten uimarannat, urheilukenttä, kaupan ja koulun pihat, valokuvattiin ja suurennosten päälle oppilaat liimasivat omat piirustukset. Koko koulu toteutti tulevaisuustaulujen tekemisen ja luokittain äänestettiin parhaat ideat ripustettavaksi tulevaisuustilan seinille. Näin saatiin alakoulun oppilaiden toiveet mukaan ja samalla koululaiset pääsivät opettelemaan vaikuttamista. Koko koulu vierailivat luokittain tulevaisuustilassa viikon aikana osana koulupäivää. Koulun rehtori antoi palautetta, että taulujen tekeminen oli mielekäs tehtävä oppilaille ja samalla mahdollisti uudenlaisen tavan osallistua pitäjän yhteiseen tekemiseen. PAIKALLISIA MAKUJA JA TUOKSUJA Tuuloksen tulevaisuustilassa tuoksuja ja makuja käytettiin tuomaan esille paikallista historiaa ja erityisyyttä. Tuulosta edustaviksi mauksi valittiin paikallisen leipomon, Tuulos Rievän, leipää sekä Tuuloksessa sijaitseva Herkkumaan kurkkuja. Yksinkertaiset tarjottavat teki hyvin kauppansa. Tilassa haluttiin tuoda tämä myös esille, että Tuuloksessa viljellään perunaa. Perusta valmistettiin Tuuvinkia (perunalaatikkoa), joka laitettiin purkkiin tuoksuksi. Näin saatiin mukaan myös hämäläinen pitoperinneruoka. Lisäksi tuoksuksi valittiin myös terva ja tervas. Tervalla nostettiin esille, että aikoinaan Tuuloksessa valmistettiin huomattavia määriä rekiä ja hevoskärryjä, joiden tekemisessä tervaa käytettiin. Tervas nostettiin esille Tuulastuksessa käytettynä valon lähteenä. PARHAAT PAIKAT KARTALLE Tulevaisuustuvan yhdeksi aistimateriaaliksi valittu karttapohja toteutettiin myös Tuuloksen tulevaisuustilassa. Iso seinäkartta kiinnitettiin tilan seinälle ja siihen tarralapuilla itselle tärkeä paikka. Kartta oli edelleen hyvä keskustelunavaaja ja toimi myös oppilasryhmien kanssa. Kartat tilattiin Hämeenlinnan kaupungin maankäytön suunnitteluyksiköstä. MILTÄ TUULOKSESSA KUULOSTAA? Äänimaailma suunniteltiin yhdistystapaamisessa, jonka jälkeen yksi vapaaehtoisista etsi äänimateriaalit verkosta. Ääniksi valittiin Tuuloksessa kuuluvia lintujen ääniä (naakka, kurki, joutsen), mitkä kertovat luonnonläheisyydestä 6

8 liikenteen ääniä, sillä Tuulos sijaitsee 10 ja 12 -teiden risteyksessä ja sieltä on hyvät kulkuyhteydet. Lisäksi maatalouskoneet, rekat ja moottoripyörät erottuvat huminasta lasten ääniä ja puheensorinaa, koska elävä pitäjä tarvitsee tekijöitä hälytysajoneuvojen ja väestöhälyttimen testiääni, koska palokunta koettiin tärkeänä pitää jatkossakin lähellä, Tuuloksessa Musiikki soitettiin kannettavalta Mediaplayerin avulla, kaiuttimet olivat tilan ulkopuolella lattialla. Äänistä tehtiin yksi tiedosto, jota soitettiin toistolla. SISUSTUS JA MUU PIENREKVISIITTA Työpajoissa yhdessä työstetyt tulevaisuuden uutisotsikot olivat ständissä esillä tilan edessä. Otsikot olivat rakennettu iltapäivälehtien käyttämään lööppi-muotoon. Seuraavanalaiset otsikot valittiin tilaan: - Turvallisesti Tuuloksen Pappilantiellä Pyörätie valmistui koulukauden alkuun - Tuuloksen palvelut yksissä kansissa - Tuuloslaiset kilpailivat talkootehtävistä - Virtaa Volkkariin! Sähköautojen latauspaikka avattu - Kuljetusongelmat ratkaistu - Kirjasto uuteen aikaan - Terveyspalvelut jälleen Syrjäntakana - Rullaluistelua Juttilan suoralla - Kirkonrannassa taas sukelletaan Lisäksi tulevaisuustilan sisustukisessa hyödynnettiin valmiita penkkejä ja perunalaatikoita pöytänä. IDEOIDEN KERÄÄMINEN Kehittämisideoiden kalastelua Tulevaisuustilassa haastettiin kävijät miettimään toiveita ja kehittämiskohteita. Jokainen sai jättää ajatuksena tilan seinälle viritettyyn kalaverkkoon. Tällä tavoin kävijät miettivät tulevaisuutta, ja samalla saatiin myös konkreettisia ideoita, johon yhdessä voitaisiin tarttua. Kynnys ideoiden jättämiseen pidettiin matalalla ja kaikki ideat kerättiin talteen. Ideoita ja toiveita tuli ihan pienistä parannuksista suuriin kehittämisideoihin ja ajankohtaisiin asioihin. Kalaverkko valittiin, koska kalastaminen Suolijärvessä koettiin keskeisenä asiana. 7

9 6. Tapaamiset kutsuivat koolle tilaan Rakentamisprosessin lisäksi tulevaisuustilassa järjestetyt teemalliset tapaamiset olivat sen parasta antia. Niissä toimijat tutustuivat ja keskustelussa päästiin yhteistyön miettimiseen. Tilassa järjestetyssä yhdistystapaamisen tavoitteena oli saattaa yhdistysten kanssa saman pöydän ääreen kaupungin edustajia, jolla olisi alueen kehittämisen kanssa keskeinen rooli. Yhteistyö koettiin helpommaksi, kun toimijat kasvottuivat ja tulivat tutuiksi. Illan aikana päätettiin jatkotoimenpiteet ja käytiin hyvää keskustelua alueellisen yhteistyön aloittamiseksi. Yhteinen kehittämishanke, laiturin rakentaminen, nähtiin hyvänä aloitustapana ja sen kautta voitaisiin siirtyä eteenpäin. Kylien tapaaminen oli Hämeen Kylät ry:n toteuttama ilta, jonka tarkoituksena oli saada kylien kuulumiset ja keskustella heidän tarpeistaan yhdistyksen toiminnan osalta. Näin myös saatiin kylien näkökulma mukaan ideoiden verkkoon. Tuuloksen 4H-yhdistys ry vastasi lasten- ja nuorten kanssa toimivien tapaamisen järjestämisestä ja siinä keskeiset toimijat haluttiin tutustuttaa toisiinsa ja miettiä mitä konkreettisesti tehtäisiin yhdessä. Ryhmä päätti alkaa yhteisen leirin järjestämiseen ja sopi jatkossa pysyvät yhteistapaamiset. Tulevaisuustilan päättäjäisiin osallistui rakentajien lisäksi Tuuloksen alueen päättäjiä. Heidän kanssa tarkasteltiin kehittämisideoita ja mietittiin, miten alueellinen vaikuttaminen saataisiin linkitettyä päätöksentekoon. 8

10 7. Kokeilussa opittua Koko Aistien-hankkeen ajan menetelmän käytössä keskeisessä asemassa on ollut tilan rakentaminen yhdessä kohderyhmän kanssa. Samoin toteutui tulevaisuustilan kanssa. Työpajat sitoivat mukavasti tekijöitä yhteen, vaikka välillä kokonaisuus oli vaikea osallistujien hahmottaa. Tulevaisuustilasta tuli tekijöiden ja paikkakunnan näköinen. Työpajojen kautta muodostui ydinjoukko, joka otti vastuuta tilan toteuttamisesta. Tiivistä ryhmää siitä ei kuitenkaan muodostunut. Sitoutuminen näkyi kuitenkin siinä, että tilassa esille tulleiden ideoiden eteen oltiin valmiita jatkamaan. Tilan tekeminen nosti myös hyvin keskusteluun ja esille tulevaisuuteen liittyviä aiheita. Erityisen tärkeä onnistuminen oli Tuuloksen koulun osallistuminen tilan tekemiseen ja luokkien vierailu tilassa. Lasten ja nuorten ajatukset tulivat vahvasti tilassa esille ja niistä oltiin kiinnostuneita. Tulevaisuustila tarvitsee toimiakseen aina vetäjän, joka toivottaa tervetulleeksi ja tutustuttaa tilan sisältöön. Hänen tehtävä on myös keskusteluttaa kävijöitä. Onnistuminen edellyttää, että vetäjä ymmärtää mikä on tilan tarkoitus ja miten aistimateriaali voi hyödyntää. Tilan vapaaehtoisille jaettiin suunnittelupalaverissa opastusmateriaali, jotta työskentely olisi helpompaa. Ryhmien kanssa tilanne etenee aina eritavoin kuin yksittäisten henkilöiden kanssa. Vaikka tila toteutettiin isona telttana, ei tilaan mahdu kovin montaa henkilöä kohtaamaan samanaikaisesti. Oppilasluokkien kanssa ryhmää jaettiin välillä kahtia ja osa sai miettiä kehittämisideoita pöydän ääressä samalla kun toiset olivat tulevaisuustilassa. Tapaamisten aluksi ohjelmaan oli varattu aikaa tilassa oleskeluun ja keskusteluun, mutta varsinaiset palaverit pidettiin pöydän ääressä. Tila kuitenkin toimi hyvänä alustuksena keskustelulle ja tutustumiselle. Kehittämisen aikana muodostui työskentelyrunko, jonka kautta tulevaisuustila voidaan toteuttaa uudelleen. Kävijöiden tavoittamisen osalta, mikäli mahdollista, tila kannattaa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa ihmiset liikkuvat muutenkin. Tämä lisää kävijöiden määrää. Tulevaisuustupaa esiteltiin valtakunnallisessa Toisin kuin perinteisessä kyläsuunnittelussa, tulevaisuustila ei tuottanut laajoja kehittämisteemoja ja toimenpiteitä, vaan hyvin konkreettisia toiveita ja kokosi toimijoita yhteen. Saadut ideat jaoteltiin yhteen ja niistä koostettiin yhteenveto, jonka puitteissa työskentelyä voitiin yhdessä jatkaa. Tulevaisuustilan kehittäminen toikin kyläsuunnitteluun uuden erilaisen välineen, jota voidaan jatkossa hyödyntää ja soveltaa erilaisten yhteisöjen kanssa tehtävään työhön. Tila soveltuu parhaiten yhteistyön käynnistämiseen ja toimijoiden tutustumiseen. 9

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 Humak on valtakunnallinen Verkostoammattikorkeakoulu HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijoita

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 107 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 109 2 KOKOUKSEN AVAUS... 109 3

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI Yleistä Asiakasraati on työntekijöiden ja asiakkaiden yhteinen kehittämisryhmä Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia sekä tehdä ehdotuksia, joita

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

TieVie koulutuksen mentorointi

TieVie koulutuksen mentorointi TieVie koulutuksen TieVie kouluttajakoulutus Turun seminaari 21.-22.3. Hanke-esittely Minna Vuorela Tutkija Turun yliopisto, Opetusteknologiayksikkö Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu TieVie

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus

Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa 5.5.2015 Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus MONIALAINEN YHTEISTYÖ LIIKKUVASSA KOULUSSA Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Miten minä? Oma unelmani 2017?

Miten minä? Oma unelmani 2017? Miten minä? Oma unelmani 2017? TAVOITE Lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia Synnyttää ideoita yhdessä ihmisten kanssa Kokeilla rohkeasti ja oppia Lisätä yhteisöllisyyttä Rakentaa verkostoja ja toimia

Lisätiedot

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto 9.11.2016 Ville Kujanpää Tavoite Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkoston tavoitteena on tukea sosiaalisen arvioinnin menetelmän käyttöönottoa setlementtien

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Liikkuva koulu Paasitorni Palvelujohtaja Mika Mäkelä

Liikkuva koulu Paasitorni Palvelujohtaja Mika Mäkelä Liikkuva koulu Paasitorni 1.12.2016 Palvelujohtaja Mika Mäkelä Aika ennen https://www.youtube.com/watch?v=gsaalcjnns Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä HENKILÖSTÖ TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Lievestuoreen Setlementti ry 200 00 2009 SETLEMENTIN TOIMINTA TUKEE IHMISEN HYVÄÄ ELÄMÄÄ 201 00 Setlementin toiminta tukee ihmisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki

OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki Työrauhaprojektin taustaa Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilashuoltotyöryhmä alkoi keväällä 2009 valmistella projektia, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Tampereen kaupungin OMA TESOMA -HANKE

Tampereen kaupungin OMA TESOMA -HANKE Tampereen kaupungin OMA TESOMA -HANKE - kolme esimerkkiä asukkaiden osallistamisesta Tesoman palveluja, rakennettua ympäristöä, alueellista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kehitetään osana poikkihallinnollista

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen!

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! Kansallinen StarT-hanke 2016 2018 Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! StarTin keskiössä ovat Taitavat lapset ja nuoret Suomen Tulevaisuuden Tekijät Jokainen voi olla Tähti www.luma.fi/start Päätavoitteena

Lisätiedot

Kouvola-Järvenpää. parikkikokemuksia 12.5.2014 1

Kouvola-Järvenpää. parikkikokemuksia 12.5.2014 1 Kouvola-Järvenpää parikkikokemuksia 12.5.2014 1 PARIKIN ALKU Kouvolan ajatukset liippasivat erittäin läheltä ja heti natsasi parikkivalinta sovittiin tapaaminen syksylle ja keväälle ensimmäinen järjestettiin

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

KEURUU Kuntataiteilijat

KEURUU Kuntataiteilijat KEURUU Kuntataiteilijat Johanna Juvonen & Biagio Rosa 2015 projekti KUVATAIDE 1. Tuulensylin päiväkoti 1-5 -vuotiaat 2 "Tuulensyli 2015 sekatekniikka vanerille 80 x 120 cm & 160 x 120 cm julkinen teos

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut Innokylä Uudistuvat lähipalvelut 12.9.2012 Mira Sillanpää Asukasagentti, Uudistuva kylä kaupungissa hanke Hämeenlinna Näkökulmana Uutta ajattelutapaa palvelujen järjestämiseen Lähellä tapahtuva toiminta

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Savon rata 125 vuotta. Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la

Savon rata 125 vuotta. Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la Savon rata 125 vuotta Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la 4.10.2014 Savon rata 125 vuotta SAVON-RADAN ryhmä SAVON-RADAN ryhmä on Etelä-Savolaisten rautatierakennusten omistajien ja niissä toimijoiden muodostama

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS 2015 Hankkeen yhteiset toimenpiteet 1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Johanna Kujala Puh. 040 574 1922 johanna.kujala@suomentule.fi Innovaatio-projektin esittely, kevät 2014 Metropolia, Bulevardi 31, 24.1.2014 Vastuuopettaja: Mirka

Lisätiedot

Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei. Samat asiat muodostavat hyvän pohjan elämään kaikille lapsille

Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei. Samat asiat muodostavat hyvän pohjan elämään kaikille lapsille Ilo ja Innostus urheiluun mahdollisimman monelle lapselle Menestys- ja laatutekijät reppuun Hyvä päivä Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei Samat asiat muodostavat hyvän pohjan

Lisätiedot