TULEVAISUUSTILA TUULOKSESSA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUSTILA TUULOKSESSA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke"

Transkriptio

1 TULEVAISUUSTILA TUULOKSESSA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke

2 Sisällys 1. Taustalla tarve uudenlaiselle menetelmälle Kehittämistyössä mukana Tilaa rakennettiin työpajoissa Tulevaisuustilassa tapahtui Yhdessä kootut aistimateriaalit Tapaamiset kutsuivat koolle tilaan Kokeilussa opittua... 9 Aistien Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke on Laurea-ammattikorkeakoulun hallinnoima valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään Aistien-menetelmää oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Aistien-menetelmässä rakennetaan eri aisteille elämyksiä antavia ja helposti muunneltavia Aistien-tiloja. Tilaa voidaan käyttää valmiina elämyksellisenä ympäristönä tai sen suunnittelu ja rakentaminen voidaan toteuttaa yhteisöllisesti. Keskustelu, yhdessä tekeminen, oppiminen ja oivaltaminen ovat menetelmässä tärkeitä. Aistien-menetelmä soveltuukin erilaisille toimijaryhmille ja eri käyttötarkoituksiin. Aistien-hankkeessa mukana kehittämässä ovat olleet Laurean lisäksi Jyränkylän setlementti ry / Heinolan kansalaisopisto, Hämeen Kylät ry, Vantaan kaupunki, Lapinmaakuntamuseo, Helsingin Sanomain Säätiö / Päivälehden museo sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Euroopan Sosiaalirahasto. 1

3 1. Taustalla tarve uudenlaiselle menetelmälle Yhdistyksen oma kehittämistarve Hämeen Kylät ry on Kanta-Hämeen kylätoimintayhteisöjen maakunnallinen yhteenliittymä, kylä- ja asukastoiminnan edunvalvoja sekä kylien yhteistyöelin. Yhdistys on Aistien-hankkeessa kehittänyt Aistien-menetelmää kylätoimintaan yhdessä kylien ja yhdistysten kanssa. Tilat ovat toimineet yhteisöllisyyden edistäjänä, paikallishistorian esille tuomisen ja tulevaisuuden suunnittelun välineenä. Hämeen Kylät ry tukee kylien tulevaisuuden suunnittelua ohjaamalla kyläsuunnitelmien tekoa. Perinteisesti kyläsuunnitelmaan kootaan kylän eri-ikäisten asukkaiden yhteinen mielipide kylän tulevaisuudesta: yhteiset kehittämistarpeet ja toimenpide-ehdotukset. Kyläsuunnitelma voi toimia myös viestinnän ja vaikuttamisen välineenä asukkaiden, kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien välillä. Kyläsuunnitelma voidaan kirjata esim. taulukkomuotoiseksi koosteeksi tai esitemuotoon. Ihmisten osallistumistapojen muuttuminen kertaluontoisemmaksi haastaa myös kylien ja pitäjien kehittämisen. Tulevaisuuden suunnitteluun tarvitaan uudenlaisia soveltamis- ja toteuttamismuotoja. Aistien-hankkeen puitteissa haluttiin kyläsuunnittelussa painottaa innostavan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitystä. Tuuloksessa toteutetun tulevaisuustilan rakentaminen on jatkoa tulevaisuustuvalle, mikä toteutettiin yhteistyössä Hämeen Kylät ry:n Aistien- ja Yhdessä tulevaan -hankkeiden kesken. Yhdessä tulevaan -hankkeessa toteutettiin sekä Hämeenlinnan Hauholla että Janakkalassa laajat yhteistyöprosessit, jossa osallistettiin asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä, seurakunnan että kunnan eri tahoja miettimään tulevaisuutta ja rakentamaan yhteistyökäytäntöjä. Tulevaisuustupaa testattiin osana molempia yhteistyöprosesseja. Tulevaisuustuvalla tavoiteltiin asukkaita mukaan prosessin muihin vaiheisiin ja tehtiin tutuksi suunnitelman tekijöitä ja tavoitteita. Tilan rakentamisprosessi oli pienemmässä roolissa ja siksi kehittämistyötä jatkettiin vielä eteenpäin. Ajankohtaisesta myös yhteiskunnallisesti Kuntaliitokset ja muut palveluihin liittyvät muutokset haastavat kyliä ja pitäjiä kehittämään yhteistyötä sekä luomaan uudenlaisia verkostoja. Kun siirrytään yhä isompiin yksiköihin, alueen kehittämisen vastuutaho hämärtyy. Kenelle kehittäminen kuuluu jatkossa? Vaikka pitäjissä, kuten Hämeenlinnan Tuuloksessa, tunnetaan toisensa, yhteistyölle ei ole kehittynyt rakenteita eikä myöskään väyliä luoda keskustelua kunnan toimijoiden kesken. Aistien-menetelmän yhtenä keskeisenä periaatteena on rakentaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Tilaa rakennettaessa käydään keskusteluja niin paikallisesta toiminnasta kuin niistä asioista, jota alueelle tarvittaisiin. Aistien-menetelmä soveltuu keskusteluihin tulevaisuudesta ja antaa samalla kuulijalle mahdollisuuden omiin oivalluksiin. Tuuloslaiset asettivat tilalle tavoitteeksi tuoda esille paikallista toimintaa ja asukkaiden ajatuksia sekä koota toimijat yhteen alueen kehittämiseksi. 2

4 2. Kehittämistyössä mukana Tulevaisuustilan suunnitteluun ja tekemiseen osallistui vapaaehtoisia yhdistystoimijoita sekä Tuuloksen alakoulu. Pilottikumppanina toimi Tuuloksen 4H-yhdistys ry. Prosessin ohjaamisesta vastasi Hämeen Kylät ry:n kyläkehittäjä (Aistien-hankkeen työntekijä). Vapaaehtoiset osallistuivat tilan suunnitteluun ja rakentamiseen, aistimateriaalien hankintaan, tilan tiedottamiseen alueellisesti tai oman yhteisön sisällä sekä tilan aukipitämiseen. Yhdistystoimijoita osallistui seuraavista yhdistyksistä: - Tuuloksen 4H-yhdistys ry - Tuulos-Seura ry - Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tuuloksen yhdistys ry - Eläkeliiton Tuuloksen yhdistys ry - LC Hämeenlinna / Liinut - Tuuloksen VPK ry - Tuuloksen Tulikourat (Partiolippukunta) - Hämeen Kylät ry Tuuloksen alakoulun oli mukana tilan tekemisessä. Lisäksi paikallinen yritys, Tuulos Rievä, valokuvaaja Tmi Tilves sekä paikallislehden, Keski-Hämeen, päätoimittaja osallistuivat tilan tekemiseen. Prosessi on kuvattu seuraavissa kappaleissa tarkemmin. 3. Tilaa rakennettiin työpajoissa Tuuloksen tulevaisuustilan tekemiseen haluttiin osallistaa paikallisia toimijoita mukaan tekemiseen. Toukokuussa pidettyyn yhdistystapaamiseen osallistui hyvin, mutta suunnitteluryhmään innostui vähän väkeä. Tilan rakentamiseksi päätettiin kokeilla työpajojen kautta osallistamista. Tilaa rakennettiinkin elo-syyskuussa kolmessa avoimessa työpajassa, johon osallistui yhdistystoimijoita. Jokainen työpaja sisälsi alustuksen ja työskentelyä, jossa keskusteltiin Tuuloksesta, yhteistyöstä ja tulevaisuudesta sekä mietittiin tilan sisältöä keskustelujen pohjalta. 3

5 Ensimmäisessä työpajassa pureuduttiin Tuuloksen toimintaan ja vahvuuksiin sekä miten niitä tuotaisiin esille valokuvien avulla Aistien-tilassa. Illassa saatiin oppia valokuvauksesta Tuuloksessa toimivalta valokuvaajalta, Matti Kalliolta (Tmi Tilves). Työpajalla siis haastettiin yhdistykset ottamaan kuvia omasta toiminnasta tulevaisuustilaa varten. Toisessa työpajassa aiheena olivat tuuloslaisten tarpeet ja toiveet. Tulevaisuustilaa varten tehtiin tulevaisuuden uutisotsikoita, aivan kuin toiveet olisivat jo toteutuneet. Keski-Hämeen, paikallislehden, toimittaja oli mukana opastamassa tiedotteen tekemisestä ja otsikoinnissa. Valmiiseen tilaan saatiinkin hauskat lööpit Tuulos-Sanomiin ja Tuulos-Lehteen. Kolmannessa työpajassa mietittiin tilan muita materiaaleja ja miten sitä hyödynnetään yhdistysten yhteistyön käynnistämiseen. Yhteisesti päätettiin, että järjestetään teemallisia tapaamisia tilassa ja hyödynnetään tilaa inspiroivana keskusteluympäristönä. Tulevaisuustila toteutettiin Expo Master Modular-telttaan. Tilalla jaettiin 4H-yhdistyksen toimistosta yksi osa Aistien-tilaa varten. Ikkuna peitettiin tummennusverhoilla, jotta tilan valaistusta voitiin säätää projektorin kuvalle sopivaksi. 4

6 4. Tulevaisuustilassa tapahtui Tuuloksen 4H-yhdistyksen toimitilaan rakennettu tuleviasuustila oli avoinna Tällöin tuuloslaisia toivotettiin tervetulleeksi poikkeamaan tilaan. Tuuloksen koulun oppilaat vierailivat tilassa luokittain viikolla 45. Oppilaat viettivät tilassa yhden oppitunnin. Tilassa järjestettiin lisäksi yhdistystapaaminen, kylien oma tapaaminen, lasten- ja nuorten kanssa toimivien tapaaminen sekä lopuksi päättäjäiset. Tapaamisiin oli kutsuttu paikallisten yhdistysväen lisäksi myös kaupungin edustajia, päättäjiä ja työntekijöitä. Keskustelua saatiin aikaiseksi ja yhteisesti päästiin myös sopimaan askeleet muutaman kehittämisidean eteenpäinviemiseksi. Koko prosessin tiedottamisen alustaksi perustettiin yhteinen sivu Facebookkiin: Lisäksi tiedotettiin paikallislehdessä, sähköpostitse ja ilmoitustauluille laitettavien ilmoitusten kautta. Koulu tiedotti Vilman kautta oppilaiden vanhemmille. 5. Yhdessä kootut aistimateriaalit VALOKUVAT KERTOIVAT TOIMINNASTA Paikallista yhdistysten kokoamat valokuvat heijastettiin tilan seinään projektorilla ajastettuna PowerPoint-esityksenä. Kuvilla tuotiin esille, mitä kaikkea Tuuloksessa tehdään ja tapahtuu. Tulevaisuuden suunnittelussa on tärkeä tuoda esille myös nykytila ja vahvuuden. Valokuvat osoittautuivat oivaksi välineeksi siihen. Valokuvat kiinnostivat ja niitä saatiin runsaasti käyttöön. Kuvissa esiintyi tuttuja henkilöitä tuuloksen väkeä, jotka toimivat jo nyt monessa yhteydessä. Lisäksi Tuuloksen koulun oppilaat lähettivät muutamia valokuvia aiheesta parasta Tuuloksessa ja ne olivat paperisina kuvina tilassa esillä. VIDEO NUORTEN ARJESTA Ryhmä, n 10 hlö, tuuloslaisia nuoria kuvasi videon älypuhelimillaan tulevaisuustilaa varten. Nuorille annettiin vapaat kädet videon toteuttamiseen. Lukioikäinen tyttö otti vastuun videon tekemisestä yhdessä muiden kanssa. Nuoret kuvasivat sitä, mitä he tekivät ja missä aikaa viettivät. Videon loppuun oli myös listattu heidän toiveitaan. Video havainnollisti oivallisesti nykytilannetta. Lasten leikkipaikalla leikkivät nuoret kertovat siitä, että nuorisotila puuttuu. Kirjaston edessä tehdään kärrynpyöriä, koska kirjasto ei ole kovin usein auki. Nuorten tekemä materiaali herätti aikuisissa paljon kiinnostusta ja keskustelua. 5

7 OPPILAAT TUUNASI TULEVAISUUSKUVIA Tuuloksen alakoulun oppilaat tekivät tulevaisuustilaa varten omista tulevaisuuden toiveista valokuvatauluja. Yhteiset paikat, kuten uimarannat, urheilukenttä, kaupan ja koulun pihat, valokuvattiin ja suurennosten päälle oppilaat liimasivat omat piirustukset. Koko koulu toteutti tulevaisuustaulujen tekemisen ja luokittain äänestettiin parhaat ideat ripustettavaksi tulevaisuustilan seinille. Näin saatiin alakoulun oppilaiden toiveet mukaan ja samalla koululaiset pääsivät opettelemaan vaikuttamista. Koko koulu vierailivat luokittain tulevaisuustilassa viikon aikana osana koulupäivää. Koulun rehtori antoi palautetta, että taulujen tekeminen oli mielekäs tehtävä oppilaille ja samalla mahdollisti uudenlaisen tavan osallistua pitäjän yhteiseen tekemiseen. PAIKALLISIA MAKUJA JA TUOKSUJA Tuuloksen tulevaisuustilassa tuoksuja ja makuja käytettiin tuomaan esille paikallista historiaa ja erityisyyttä. Tuulosta edustaviksi mauksi valittiin paikallisen leipomon, Tuulos Rievän, leipää sekä Tuuloksessa sijaitseva Herkkumaan kurkkuja. Yksinkertaiset tarjottavat teki hyvin kauppansa. Tilassa haluttiin tuoda tämä myös esille, että Tuuloksessa viljellään perunaa. Perusta valmistettiin Tuuvinkia (perunalaatikkoa), joka laitettiin purkkiin tuoksuksi. Näin saatiin mukaan myös hämäläinen pitoperinneruoka. Lisäksi tuoksuksi valittiin myös terva ja tervas. Tervalla nostettiin esille, että aikoinaan Tuuloksessa valmistettiin huomattavia määriä rekiä ja hevoskärryjä, joiden tekemisessä tervaa käytettiin. Tervas nostettiin esille Tuulastuksessa käytettynä valon lähteenä. PARHAAT PAIKAT KARTALLE Tulevaisuustuvan yhdeksi aistimateriaaliksi valittu karttapohja toteutettiin myös Tuuloksen tulevaisuustilassa. Iso seinäkartta kiinnitettiin tilan seinälle ja siihen tarralapuilla itselle tärkeä paikka. Kartta oli edelleen hyvä keskustelunavaaja ja toimi myös oppilasryhmien kanssa. Kartat tilattiin Hämeenlinnan kaupungin maankäytön suunnitteluyksiköstä. MILTÄ TUULOKSESSA KUULOSTAA? Äänimaailma suunniteltiin yhdistystapaamisessa, jonka jälkeen yksi vapaaehtoisista etsi äänimateriaalit verkosta. Ääniksi valittiin Tuuloksessa kuuluvia lintujen ääniä (naakka, kurki, joutsen), mitkä kertovat luonnonläheisyydestä 6

8 liikenteen ääniä, sillä Tuulos sijaitsee 10 ja 12 -teiden risteyksessä ja sieltä on hyvät kulkuyhteydet. Lisäksi maatalouskoneet, rekat ja moottoripyörät erottuvat huminasta lasten ääniä ja puheensorinaa, koska elävä pitäjä tarvitsee tekijöitä hälytysajoneuvojen ja väestöhälyttimen testiääni, koska palokunta koettiin tärkeänä pitää jatkossakin lähellä, Tuuloksessa Musiikki soitettiin kannettavalta Mediaplayerin avulla, kaiuttimet olivat tilan ulkopuolella lattialla. Äänistä tehtiin yksi tiedosto, jota soitettiin toistolla. SISUSTUS JA MUU PIENREKVISIITTA Työpajoissa yhdessä työstetyt tulevaisuuden uutisotsikot olivat ständissä esillä tilan edessä. Otsikot olivat rakennettu iltapäivälehtien käyttämään lööppi-muotoon. Seuraavanalaiset otsikot valittiin tilaan: - Turvallisesti Tuuloksen Pappilantiellä Pyörätie valmistui koulukauden alkuun - Tuuloksen palvelut yksissä kansissa - Tuuloslaiset kilpailivat talkootehtävistä - Virtaa Volkkariin! Sähköautojen latauspaikka avattu - Kuljetusongelmat ratkaistu - Kirjasto uuteen aikaan - Terveyspalvelut jälleen Syrjäntakana - Rullaluistelua Juttilan suoralla - Kirkonrannassa taas sukelletaan Lisäksi tulevaisuustilan sisustukisessa hyödynnettiin valmiita penkkejä ja perunalaatikoita pöytänä. IDEOIDEN KERÄÄMINEN Kehittämisideoiden kalastelua Tulevaisuustilassa haastettiin kävijät miettimään toiveita ja kehittämiskohteita. Jokainen sai jättää ajatuksena tilan seinälle viritettyyn kalaverkkoon. Tällä tavoin kävijät miettivät tulevaisuutta, ja samalla saatiin myös konkreettisia ideoita, johon yhdessä voitaisiin tarttua. Kynnys ideoiden jättämiseen pidettiin matalalla ja kaikki ideat kerättiin talteen. Ideoita ja toiveita tuli ihan pienistä parannuksista suuriin kehittämisideoihin ja ajankohtaisiin asioihin. Kalaverkko valittiin, koska kalastaminen Suolijärvessä koettiin keskeisenä asiana. 7

9 6. Tapaamiset kutsuivat koolle tilaan Rakentamisprosessin lisäksi tulevaisuustilassa järjestetyt teemalliset tapaamiset olivat sen parasta antia. Niissä toimijat tutustuivat ja keskustelussa päästiin yhteistyön miettimiseen. Tilassa järjestetyssä yhdistystapaamisen tavoitteena oli saattaa yhdistysten kanssa saman pöydän ääreen kaupungin edustajia, jolla olisi alueen kehittämisen kanssa keskeinen rooli. Yhteistyö koettiin helpommaksi, kun toimijat kasvottuivat ja tulivat tutuiksi. Illan aikana päätettiin jatkotoimenpiteet ja käytiin hyvää keskustelua alueellisen yhteistyön aloittamiseksi. Yhteinen kehittämishanke, laiturin rakentaminen, nähtiin hyvänä aloitustapana ja sen kautta voitaisiin siirtyä eteenpäin. Kylien tapaaminen oli Hämeen Kylät ry:n toteuttama ilta, jonka tarkoituksena oli saada kylien kuulumiset ja keskustella heidän tarpeistaan yhdistyksen toiminnan osalta. Näin myös saatiin kylien näkökulma mukaan ideoiden verkkoon. Tuuloksen 4H-yhdistys ry vastasi lasten- ja nuorten kanssa toimivien tapaamisen järjestämisestä ja siinä keskeiset toimijat haluttiin tutustuttaa toisiinsa ja miettiä mitä konkreettisesti tehtäisiin yhdessä. Ryhmä päätti alkaa yhteisen leirin järjestämiseen ja sopi jatkossa pysyvät yhteistapaamiset. Tulevaisuustilan päättäjäisiin osallistui rakentajien lisäksi Tuuloksen alueen päättäjiä. Heidän kanssa tarkasteltiin kehittämisideoita ja mietittiin, miten alueellinen vaikuttaminen saataisiin linkitettyä päätöksentekoon. 8

10 7. Kokeilussa opittua Koko Aistien-hankkeen ajan menetelmän käytössä keskeisessä asemassa on ollut tilan rakentaminen yhdessä kohderyhmän kanssa. Samoin toteutui tulevaisuustilan kanssa. Työpajat sitoivat mukavasti tekijöitä yhteen, vaikka välillä kokonaisuus oli vaikea osallistujien hahmottaa. Tulevaisuustilasta tuli tekijöiden ja paikkakunnan näköinen. Työpajojen kautta muodostui ydinjoukko, joka otti vastuuta tilan toteuttamisesta. Tiivistä ryhmää siitä ei kuitenkaan muodostunut. Sitoutuminen näkyi kuitenkin siinä, että tilassa esille tulleiden ideoiden eteen oltiin valmiita jatkamaan. Tilan tekeminen nosti myös hyvin keskusteluun ja esille tulevaisuuteen liittyviä aiheita. Erityisen tärkeä onnistuminen oli Tuuloksen koulun osallistuminen tilan tekemiseen ja luokkien vierailu tilassa. Lasten ja nuorten ajatukset tulivat vahvasti tilassa esille ja niistä oltiin kiinnostuneita. Tulevaisuustila tarvitsee toimiakseen aina vetäjän, joka toivottaa tervetulleeksi ja tutustuttaa tilan sisältöön. Hänen tehtävä on myös keskusteluttaa kävijöitä. Onnistuminen edellyttää, että vetäjä ymmärtää mikä on tilan tarkoitus ja miten aistimateriaali voi hyödyntää. Tilan vapaaehtoisille jaettiin suunnittelupalaverissa opastusmateriaali, jotta työskentely olisi helpompaa. Ryhmien kanssa tilanne etenee aina eritavoin kuin yksittäisten henkilöiden kanssa. Vaikka tila toteutettiin isona telttana, ei tilaan mahdu kovin montaa henkilöä kohtaamaan samanaikaisesti. Oppilasluokkien kanssa ryhmää jaettiin välillä kahtia ja osa sai miettiä kehittämisideoita pöydän ääressä samalla kun toiset olivat tulevaisuustilassa. Tapaamisten aluksi ohjelmaan oli varattu aikaa tilassa oleskeluun ja keskusteluun, mutta varsinaiset palaverit pidettiin pöydän ääressä. Tila kuitenkin toimi hyvänä alustuksena keskustelulle ja tutustumiselle. Kehittämisen aikana muodostui työskentelyrunko, jonka kautta tulevaisuustila voidaan toteuttaa uudelleen. Kävijöiden tavoittamisen osalta, mikäli mahdollista, tila kannattaa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa ihmiset liikkuvat muutenkin. Tämä lisää kävijöiden määrää. Tulevaisuustupaa esiteltiin valtakunnallisessa Toisin kuin perinteisessä kyläsuunnittelussa, tulevaisuustila ei tuottanut laajoja kehittämisteemoja ja toimenpiteitä, vaan hyvin konkreettisia toiveita ja kokosi toimijoita yhteen. Saadut ideat jaoteltiin yhteen ja niistä koostettiin yhteenveto, jonka puitteissa työskentelyä voitiin yhdessä jatkaa. Tulevaisuustilan kehittäminen toikin kyläsuunnitteluun uuden erilaisen välineen, jota voidaan jatkossa hyödyntää ja soveltaa erilaisten yhteisöjen kanssa tehtävään työhön. Tila soveltuu parhaiten yhteistyön käynnistämiseen ja toimijoiden tutustumiseen. 9

Kyläkipinä Aistien-tila Kylien vapaaehtoisille

Kyläkipinä Aistien-tila Kylien vapaaehtoisille Kyläkipinä Aistien-tila Kylien vapaaehtoisille Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke Sisällys 1. Tausta ja tarve Aistien-menetelmälle... 3 2. Toimijat ja toteuttajat... 3 3.

Lisätiedot

Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna

Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus Palveluratkaisujen kehittäjä Heli Laurikainen, Hämeen Kylät ry

Lisätiedot

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Turvallisuuden ja hyvinvoinnin TKI-foorumi 16.3. SataKylät ry Kyläasiamies Hanna Ruohola Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Miksi hanke suunniteltiin? Kylien lähipalvelujen

Lisätiedot

TULEVAISUUSTUPA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke

TULEVAISUUSTUPA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke TULEVAISUUSTUPA Aistien-menetelmä kyläsuunnittelun välineenä Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke Sisällys 1. Taustalla tarve uudenlaiselle menetelmälle... 3 2. Kehittämistyössä

Lisätiedot

Aistien-tilat Koijärven alueen kylissä

Aistien-tilat Koijärven alueen kylissä Aistien-tilat Koijärven alueen kylissä Pilottiraportti Anne Kettunen ja Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke Sisällys 1. Tausta ja tarve Aistien-menetelmälle... 3 2. Toimijat ja toteuttajat...

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Yhteiset asemat - hanke

Yhteiset asemat - hanke Yhteiset asemat - hanke Suomen ympäristöopisto SYKLI Pauli Vennervirta 15.6.2011 pauli.vennervirta@sykli.fi p. 050 387 3938 1 Hankkeen tavoitteet Tavoitteena on kehittää keinoja tehdä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan

Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan asiakasymmärrys kehittämisen lähtökohtana palvelumuotoilun keinoja soveltaen Heli Laurikainen, kyläkehittäjä Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012 Verkoston tavoitteet Verkoston työn päämääränä on saada aikaan valtakunnallinen liikunta/hyvinvointiohjelman suunnitelma

Lisätiedot

Paikalla edustajia: Muuramen kunnasta Li8kiujntatoimi ja nuorisotoimi, Muuramen Sykkeestä, Muuramen Yrityksestä sekä Muuramen osuuspankista

Paikalla edustajia: Muuramen kunnasta Li8kiujntatoimi ja nuorisotoimi, Muuramen Sykkeestä, Muuramen Yrityksestä sekä Muuramen osuuspankista MUURAME LIIKKELLE KOKEILEMAALLA TYÖPAJA 4.5.2017 Paikalla edustajia: Muuramen kunnasta Li8kiujntatoimi ja nuorisotoimi, Muuramen Sykkeestä, Muuramen Yrityksestä sekä Muuramen osuuspankista Alussa Jyski

Lisätiedot

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke Hankkeen esittely Nuoret oman kylän kehittäjinä Nuoret oman kylän kehittäjinähankkeessa kehitettiin Etelä-Savoon haja- asutus -alueille toimintamalleja ja verkostoja nuorten toiminnan tukemiseksi. Hanke

Lisätiedot

Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013

Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013 Kiskontien Kimppa esittäytyy 21.11.2013 Kimppa keskustelee Kiskontien aluetoimikunnan työn jatkaja Kiskon ja Muurlan alueella vuoden 2013 alusta Tärkein tehtävä ylläpitää keskustelua lähipalveluista ja

Lisätiedot

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 Humak on valtakunnallinen Verkostoammattikorkeakoulu HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijoita

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 107 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 109 2 KOKOUKSEN AVAUS... 109 3

Lisätiedot

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö Arjen turva? Läheisistä huolehtiminen vähentynyt yhteiskunta erottanut sukupolvet

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa

Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa 24.01.2013 Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Liisa Vanhanen-Nuutinen 1070517 Selvityksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Yhteenveto työpajoista elokuussa 2013 Kaupunkistrategia Yhdessä tekeminen: Palvelujen käyttäjien, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Rajupusu Leaderin kehittämishanke Luonto- kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU?

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? Arja Korrensalo fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, YAMK -opiskelija Pirkko Leppävuori fysioterapeutti, YAMK -opiskelija Esitys pohjautuu YAMK opintoihin kuuluvaan

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 2.2.2011 Helvi Walli, Ari Vaitiniemi, Henna Lempiäinen NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Toimikunnan toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

Tähän mikä tahansa kuva Kata, laitatko kaikki Etusivun kuvat valmiiksi!

Tähän mikä tahansa kuva Kata, laitatko kaikki Etusivun kuvat valmiiksi! Tähän mikä tahansa kuva Kata, laitatko kaikki Etusivun kuvat valmiiksi! KOULURUOKA-AGENTIT: OPPILAAT MUKAAN KEHITTÄMÄÄN KOULURUOKAILUA 3.11.2015 ATERIA 2015 MINTTU VIRKKI, RUOKATIETO YHDISTYS RY. MENUSSAMME

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI Yleistä Asiakasraati on työntekijöiden ja asiakkaiden yhteinen kehittämisryhmä Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia sekä tehdä ehdotuksia, joita

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla Miksi osallistua? Kunnassa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat arkeesi: esimerkiksi kouluista,

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE Arjen pelastajat - Klubitalo Tönäri Tönäri valitsi kehittämisen kohteeksi ikäihmisten atk-kurssin Valmistelu: Pilotti 8.10. 3.12.2015 Idean esittely mahdolliselle

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

TieVie koulutuksen mentorointi

TieVie koulutuksen mentorointi TieVie koulutuksen TieVie kouluttajakoulutus Turun seminaari 21.-22.3. Hanke-esittely Minna Vuorela Tutkija Turun yliopisto, Opetusteknologiayksikkö Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu TieVie

Lisätiedot

Arvioinnista kehittämiseen

Arvioinnista kehittämiseen Arvioinnista kehittämiseen Arviointi on museon yhteinen asia Arviointiin mahdollisimman laaja edustus henkilöstöstä. Pienemmissä museoissa mukana voivat olla kaikki, kun taas isommissa on tärkeää kerätä

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Matti Raatikainen Aalto-yliopiston kirjasto Tuuletetaan palveluajattelua! seminaari 24.10.2014 Sisältö 1. Kirjastosta Oppimiskeskukseksi 2. Palvelumuotoiluhanke

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Loppuraportti. Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena. -hanke (2012 2013)

Loppuraportti. Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena. -hanke (2012 2013) 1/7 Loppuraportti Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena -hanke (2012 2013) Papunet-verkkopalveluyksikkö Viljatie 4 A 00700 Helsinki www.papunet.net papunet@kvl.fi 2/7

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikkuva koulu kunta/hankekoordinaattorien verkostotapaaminen

Etelä-Karjalan liikkuva koulu kunta/hankekoordinaattorien verkostotapaaminen Ennakkotehtävät olivat - pohdit omia odotuksiasi/tavoitteittasi koordinaattoriverkoston toiminnalle - tutustut oman kuntasi/hankkeesi koulujen nykytilan arviointi yhteenvetoon - pohdi kuntasi/koulujesi

Lisätiedot

Miten minä? Oma unelmani 2017?

Miten minä? Oma unelmani 2017? Miten minä? Oma unelmani 2017? TAVOITE Lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia Synnyttää ideoita yhdessä ihmisten kanssa Kokeilla rohkeasti ja oppia Lisätä yhteisöllisyyttä Rakentaa verkostoja ja toimia

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus

Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa 5.5.2015 Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus MONIALAINEN YHTEISTYÖ LIIKKUVASSA KOULUSSA Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Lisätiedot

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN YHDESSÄ EI OLLA YKSIN KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIYHTEISTYÖHANKE 18.5.2017 PERUSTIEDOT Kolmivuotinen (2017-2019) hanke, alkaen 3.4.2017 Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus STEAsta Rahoitus sisältää kahden

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot