Lammin biologisen aseman TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lammin biologisen aseman TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 Lammin biologisen aseman TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 1. JOHDANTO Vuosi 2012 oli järjestyksessään aseman 59. toimintavuosi. Vuotta leimasi majoitustilojen peruskorjaus, joka jatkui lähes koko vuoden ajan. Peruskorjaus lisäsi tiettyjen henkilöstöryhmien työtaakkaa oleellisesti. Taloushallinnon kuviot olivat edelleen myllerryksessä. Taloudellinen tilanne oli parin edellisvuoden tapaan tiukka. Määrärahoihin ei juuri tullut korotusta, muuten kuin tilakustannusten kompensoinnin osalta. Onnistuimme kuitenkin yllättävän hyvin tienaamaan toimintarahaa huolimatta remontista aiheutuneesta majoituskapasiteetin vähäisyydestä. Aiempien vuosien poistot rasittivat edelleen taloutta kohtuuttomasti. Strategiaa vuosille valmisteltiin ahkerasti kautta koko vuoden henkilökuntaa osallistaen. Aseman budjetissa olevien tutkimusprojektien määrä oli edellisvuosia pienempi, vaikkei yleisessä tutkimusaktiivisuudessa ollut huomattavissa vastaavaa notkahdusta. Asema oli kuitenkin mukana uusissa kansainvälisissä hankkeissa CLIMES (rahoittajana SA) ja NETLAKE (EU). Myös asemille tärkeä LTER-verkosto sai tunnustusta, vaikka rahoitus menikin vain SYKE:lle. Tilaustutkimuksia saatiin asemalle useita, jolla oli myönteinen vaikutus myös talouden kokonaistulokseen. Eläkepäiviä viettämään suunnisti tutkimusteknikko Pertti Saaristo. Kurssitoiminta osoitti hiipumisen merkkejä mitattuna tilaisuuksien, osallistujien ja heidän työpäiviensä määrällä. Aika näyttää onko väheneminen seurausta remontista vai pysyvämpi ilmiö. Huolestuttavaa on, että perinteisesti aseman suurin kurssi, ekologian kenttäkurssi ja sen biotooppijakso, oli ennätyksellisen pieni eikä kurssi ollutkaan enää vuoden suurin. Aseman toiminta ja henkilökunta oli jälleen hyvin esillä mediassa ja osallistuimme usealla saralla ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. 2. HALLINTO JA RESURSSIT 2.1. Henkilökunta Eläköitymisbuumi jatkui asemalla pitkään palvelleen tutkimusteknikko Pertti Magilla Saariston siirryttyä eläkkeelle jo alkuvuodesta. Siivouksessa oli edelleen vain kaksi vakituista työntekijää, joita vaihtelevalla menestyksellä avittivat Trinomi Oy:n vuokratyöntekijät erityisesti sesonkiaikoina. Töihin eläkkeeltä palasi Tarja Perttula, joka oli ensin kesällä vuosilomatuuraajana ja jatkoi ruokailupalveluissa ruuhka-aikojen apuna tuntipalkalla. Saman kohtalon koki asemalla pitkään vaikuttanut ja erilaisissa projektiluonteisissa työtehtävissä ollut Jorma Keskitalo, joka oli vuoden alkupuoliskolla projektitutkijana työskentelemässä aseman tilaustutkimuksissa, mutta jäi syksyllä eläkkeelle ja pian sen jälkeen palasi tekemään tuntitöitä laboratorioanalyytikkona. Satu Nokkonen oli keittiössä kesäajan sesonkiapuna. Arja Mattila oli sekä vuosiloma- että sairausloma- tuuraajana toimistossa. Lisäksi hän tuurasi Sari Valkamaa, joka oli joulukuun työstävapautettuna. Amanuenssi John Loehrin sijaisena tutkimusvapaan aikana oli Pasi Ala-Opas. Vikke Vuorenpää ja Nuutti Hakala auttoivat kesällä pihatöissä tuuraten samalla lomailevaa kiinteistönhoitajaa (Liite 1). Koulutusta kaivattiin ja saatiin erityisesti hallinnonalalta. Muusta koulutuksesta 2

3 mainittakoon amanuenssi Tiina Tulosen saama koulutus uudistuvasta koeeläinlainsäädännöstä ja sen vaikutuksista eläinkoelupa-asioihin. Harjoittelijoina asemalla olivat Kaisa Hytti (Metropolia), Lea Maria Borg (HY), Aura Raulo (HY) ja Maiju Partanen (JY). Työyksikkökokouksia pidettiin vuoden aikana kaksi, keväällä ja syksyllä. Syksyllä käytiin normaaliin tapaan kehityskeskustelut. Maanantaisin oli henkilökunnan tiedotustilaisuus, eli ns. kymppikahvit. Virkistystoimintaa edustivat kevätretki ja talkoot. Pikkujoulua vietettiin Tampereella päivällisen ja ja teatteriesityksen merkeissä Aseman edustus johtokunnassa ja yliopistossa Asemien yhteisessä johtokunnassa tutkijoiden varajäsenenä vaikutti tutkija Riitta Ryömä, amanuenssi Tiina Tulosen aloittaessa muun henkilökunnan edustajana. Janne Sundell oli aseman edustajana LUOVA-tutkijakoulun johtokunnassa ja tiedekunnan henkilöstösuunnittelutyöryhmässä asemien edustajana. John Loehr oli jäsenenä lajintuntemusopetuksen suunnittelutyöryhmässä. Lauri Arvola jatkoi tiedekunnan alaisen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunnan jäsenenä Määrärahat ja talous Asemalle myönnettiin määrärahoja vuodeksi 2012 Taulukon 1 mukaisesti. Tilakustannukset kasvoivat majoitustilojen remontin takia roimasti. Suurimpana syynä tilakustannusten nousuun oli vuokran moninkertainen korotus. Tähän kuitenkin saatiin kompensaatiota, mikä olikin remonttiin suostumisen ehto. Poistot muodostivat edelleen suhteellisen suuren osan aseman menoista, (vuonna 2011, ), vaikkei suurempia hankintoja tehty. Yllättävä kuluerä muodostui pesulapalveluista, joihin jouduttiin turvautumaan kun aseman oma pesula Piikalan alakerrassa oli remontin alla. Aseman omat tulot kasvoivat edellisvuodesta, huolimatta remontin takia käytöstä poissa olevasta kapasiteetista, ollen (2011, ). Tutkimus- ja analyysipalveluiden osuus tuloista oli vuonna 2012 ennätyssuuri (vuonna 2010; , 2011; ). Taulukko 1. Lammin biologisen aseman määrärahat vuosina 2011 ja Määrärahat vuosi 2012 Vuosi 2011 Toimintamenomääräraha Tilakustannukset Palkankorotusraha % leikkaus Professuuri Edustusraha YHTEENSÄ Laitteet ja hankinnat Vuonna 2012 ei ollut varaa uusiin mittaviin hankintoihin. Asemalle hankittiin kuitenkin kaksi riistakameraa, 5 kpl kiikareita, kaikuluotain, väritulostin, PIT-tunnistesiruja 3

4 lukijoineen ja autonavigaattori. Tietokoneita hankittiin opiskelijoiden käyttöön aseman 50-vuotislahjoitusvaroin neljä ja yksi kannettava. Projektirahoituksella hankittiin vedenlaadun in situ -mittausjärjestelmä (YSI 6600 V2) Kirjasto ja kokoelmat Suurin osa lehtitilauksista oli sanomalehtiä ja populaareja julkaisuja. Tilatut tieteelliset julkaisut olivat pääsääntöisesti kotimaisia. Kansainvälisten painettujen tiedelehtien tilaus on käytännössä kokonaan loppunut, koska useammat ovat saatavilla sähköisinä versioina. Kirjastoon kertyy kuitenkin edelleen myös painettuja tiedejulkaisuja tutkijoiden lahjoituksina. Kirjahankinnat olivat pääsääntöisesti lajioppaita Kiinteistöt ja kalusteet Majoitustilojen peruskorjaus jatkui lähes koko vuoden. Opiskelija-asuntolan ensimmäinen siipi valmistui helmikuussa hiihtoloma-ajaksi. Toinen siipi ja väliosa tulivat käyttöön pari kuukautta ensimmäisen osan jälkeen. Opiskelija-asuntolan remonttia seurasi Herrala ja viimeisenä Piikala, joka valmistui marraskuun lopussa. Piha-alueiden kunnostus jäi vuoden 2013 lumettomaan aikaan. Piikalan remontin aikana aloitettiin myös biolämpölaitoksen rakentaminen, jonka käyttöönotto siirtyi seuraavalle vuodelle. Aseman oma öljyyn perustuva lämmityssysteemi jää varavoimaksi. Remontissa uusittiin majoitustilojen talotekniikka perusteellisesti. Suurimpana muutoksena oli ilmanvaihdon muuttaminen täysin koneellisesti toimivaksi, jonka toivotaan parantavan mm. opiskelija-asuntolan paikoin heikkoa ilmanlaatua. Ilmanvaihtokoneiden viedessä yhteensä kuusi majoitushuonetta kokonaismajoituskapasiteetti väheni hieman. Toisaalta ilmanvaihtokoneilta jääviin tiloihin tehtiin wc- ja pesuhuoneita viereisten huoneiden käyttöön. Lisää vuodepaikkoja saatiin kun Piikalan verstas muutettiin kahdeksi 2h-huoneeksi. Opiskelija-asuntolan sauna jaettiin kahdeksi saunaosastoksi. Toteutettu pintaremontti ja uudet ikkunat sekä ovet lisäävät toivottavasti asukkaiden viihtyvyyttä, samoin kuin pääosin uudistettu irtaimisto. Opiskelijoiden Symbioosi ry hoiti edelliskesän tapaan aseman ketoja niittämällä Aseman käyttö ja työpäivät Kurssi- ja seminaaritoiminta ei hiipunut niin paljon kuin oli odotettu remonttien takia. Osallistujia oli jopa enemmän kuin vuotta aiemmin (3214 vs. 3182). Sen sijaan jo edellisvuonna alkanut trendi työpäivien määrässä per osallistuja jatkui, sillä työpäiviä kertyi vain 7303 (2011: 7897). Myös tilaisuuksien määrä väheni edellisvuoden 129 tilaisuudesta 109:ään (Kuva 1a, Taulukko 3). Ruokailupalveluiden kysyntää vilkastutti myös vuonna 2012 ajoittain runsas aterioivien rakennusmiesten joukko. Aseman käyttöaste oli totuttuun tapaan vähäisin vuoden vaihteen molemmin puolin. Kuitenkin kurssien ja seminaarien vierailijoita ja heidän työpäiviään oli eniten syksyllä, jolloin majoituskapasiteettia oli remontin jälkeen eniten käytettävissä. Notkahdus vierailijamäärissä kesä-heinäkuussa heijastelee normaalisti suurten kurssien pienuutta (Kuva 1b). 4

5 Tutkijapäiviä Työpäiviä Vierailijoita Työpäivien lukumäärä Henkilöiden lukumäärä Vuosi Kuva 1a. Aseman käyttöastetta kuvaavat vierailijoiden lukumäärä (ryhmissä) ja heidän työpäivänsä sekä tutkijoiden työpäivien (= tutkijapäiviä) lukumäärä Työpäiviä Vierailijoita Työpäivien lukumäärä Henkilöiden lukumäärä Kuukausi 0 Kuva 1b. Aseman käyttöastetta kuvaavat vierailijoiden lukumäärä (ryhmissä) ja heidän työpäiviensä lukumäärä kuukausittain vuonna

6 3. TUTKIMUSTOIMINTA Tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä työskenteli asemalla 212 henkilöä (2011; 189), eli tutkijamäärät ovat edelleen lisääntyneet. Kuitenkin tutkijoiden asemalla keskimäärin viettämä aika on lyhentynyt. Tutkijapäiviä oli vain 4162 (5101 vuonna 2011; Kuva 1a, Taulukko 2). Luokiteltaessa tutkijat työskentelyajan mukaan kolmeen luokkaa, luokkien suhteelliset osuudet ovat pysyneet suhteellisen samanlaisina, suurin poikkeus on 1-6 kk asemalla viettäneiden aiempaa vähäisempi määrä ja aika (Taulukko 2) Tutkimushankkeet, -seminaarit ja seurannat Kaikkien asemalla vuosittain käynnissä olevien tutkimushankkeiden määrä on pysynyt jo vuosia hankkeen haarukassa. Uusina alkoivat mm. NETLAKE ja CLIMES-hankkeet. CLIMES hankkeessa Suomen tutkimusalueena on Vanajaveden valuma-alue. Aseman tutkimusryhmistä suurimpia olivat Ilkka Hanskin metapopulaatiobiologian tutkimusryhmä, Lauri Arvolan vesistöjen ja valuma-alueiden tutkimusryhmä sekä Jyväskylän yliopiston hallinnoima Mekkojärven ravintoverkkotutkimusryhmä. Aseman tutkijaseminaaria, jossa asemalla tai sen lähiympäristössä työskentelevät tutkijat sekä opinnäytteiden tekijät esittelevät tutkimuksia, jatkui vuonna 2012 kahdeksan esitelmän verran. Ulkopuolisen rahoituksella toimivien hankkeiden lisäksi asema jatkoi omien pitkäaikaisainestojen keruuta ja rahoitti Evolla metsälintuseurantaa. Uusiin avauksiin kuului myös Evon majavakartoitus. Asema järjesti yhden seurantapannan rahoituksen Hämeen maakuntaliiton kautta RKTL:n Katja Holmalan ilves-projektiin. Asemalla käynnissä ollut pyynti ei tuottanut saaliiksi yhtään ilvestä, mutta Evolta pannoitettiin Jussiksi nimetty ilvesnuorukainen. Tämän YVV-toimintaan ja tutkimukseen pannoitetun yksilön liikkeitä oli mahdollista seurata aseman kotisivuilla. Panta lopetti toimintansa marraskuussa ilveksen ollessa Orimattilassa. Taulukko 2. Asemalla työskennelleet tutkijat ja heidän työpäivänsä vuonna Työskentelyaika Lukumäärä Työpäiviä Alle 1 kk kk Yli 6 kk YHTEENSÄ Opinnäytetyöt ja julkaisut Julkaisumäärältään vuosi 2012 oli normaali, joskin edellisvuotta heikompi. Tieteellisiä julkaisuja oli yhteensä 22 (2011; 30) ja muita julkaisuja seitsemän (2011;15). Opinnäytteitä asemalla valmistui edellisvuoden tapaan 10. Näistä väitöskirjoja oli neljä ja pro gradu -töitä viisi. Joukkoon kuului myös yksi AMK-opinnäyte (Liite 3) Kansainvälisyys Uutena avauksena oli liittyminen kansainväliseen NETLAKE-verkostoon, johon kuuluu yli 20 Euroopan maata. Asema osallistuu myös v SYKEssä käynnistyneeseen CLIMES-hankkeeseen, jossa tehdään yhteistyötä Kiinan tiedeakatemian ja kiinalaisten 6

7 tutkijoiden kanssa. Vuoden aikana Lammilla työskenteli 23 (2011; 38) ulkomaista tutkijaa. Tutkimusyhteistyötä tehtiin useita eri kansalaisuuksia edustavien tutkijoiden kanssa. Vuonna 2012 asemalla järjestettiin 11 (2011; 7) kansainvälistä tieteellistä kokousta/tutkijatapaamista. Näihin osallistui 340 tutkijaa (2011; 244). 4. OPETUS Asemalla järjestettiin vuonna 2012 yhteensä 22 biologian ja lähitieteiden kurssia tai seminaaria. Määrä oli hieman pienempi kuin edellisvuonna (27; Taulukko 3). Valtaosa Helsingin yliopiston tilaisuuksista oli bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kursseja tai seminaareja. Yleensä vuoden suurin kurssi on ollut ekologian kurssin biotooppijakso, joka oli kuitenkin historiallisen pieni: kymmenpäiväiselle kurssille osallistui vain 46 opiskelijaa (2011: 75 osallistujaa, 750 työpäivää). Näin ollen suurimman kenttäkurssin titteli meni maantieteen kenttäkurssille, jolla oli opiskelijoita 50. Muita Helsingin yliopiston tapahtumia, joista valtaosa oli erilaisia kokouksia ja koulutustapahtumia, oli vain 26 kpl (vuonna 2011; 50). Tilaisuuksien henkilömäärät ja kesto, olivat myös selvästi edellisvuotta pienempiä, vaikkakaan eivät laskeneet yhtä paljon suhteessa tapahtumien määrän vähenemiseen (663 ja 1370 vs 911 ja 1887). Asemalla työskenteli ennätykselliset 35 opiskelijaa Gradut valmiiksi -stipendin turvin, mikä on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin (10). Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö myönsi asemalla tehtäviin opinnäytteisiin yhteensä viisi apurahaa (á ), joista neljä pro graduihin ja yhden väitöskirjaprojektin kuluihin. Taulukko 3. Asemalla järjestetyt kurssit, seminaarit ja vierailut vuonna Tilaisuuksien lukumäärä Henkilömäärä Työpäivät Biologian ja lähitieteiden kurssit ja seminaarit (Hy, muut yliopistot ja tutkimuslaitokset) Muut Helsingin yliopiston kurssit, seminaarit ja tapahtumat Muiden yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tilaisuudet Muut tilaisuudet ja vierailut YHTEENSÄ YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS JA VAIKUTTAVUUS Ympäristökysymyksissä yhteistyötä tehtiin paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten, kansalaisjärjestöjen sekä tutkimuslaitosten kanssa. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen (MTT), Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Jyväskylän yliopiston, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) sekä Vanajavesikeskuksen kanssa jatkettiin aiemmin aloitettua yhteistyötä mm. Vanajaveden tutkimuksen puitteissa. Myös HY:n fysiikan laitos ja ympäristötieteiden laitos osallistuivat yhteistyöhön. Asema antoi lausuntonsa Kanta- 7

8 Hämeen maakunnan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (asuminen, elinkeinot ja logistiikka). Ympäristötutkimuksen professori Lauri Arvola osallistui aseman edustajana Häme Open Campus hankkeen laajan ohjausryhmään (varajäsenenä johtaja Janne Sundell) ja Vanajavesikeskuksen työvaliokuntien (myös vesijaoston pj.) työskentelyyn. Lauri Arvola piti myös molempien hankkeiden yhteydessä yleisöesitelmiä. Aseman edustajat esitelmöivät myös muissa muulle kuin tiedeyhteisölle suunnatuissa tilaisuuksissa. Lauri Arvola oli Helsingin yliopiston edustajana Hämeen ELY-keskuksen vesienhoitoalueen yhteistyöryhmässä, asiantuntijana ympäristökeskuksen pintavesi-työryhmässä sekä SYKE:n Proftest -ryhmässä. Hän oli jäsenenä myös tiedekunnan YVV-toimikunnassa. Tiina Tulonen oli aseman edustaja SYKE-vetoisessa vesibiologian standardisoinnin seurantaryhmässä. Janne Sundell osallistui Lammin alueen yritysten perustaman Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiön toimintaan säätiön asiamiehenä. Asema oli jälleen osaltaan auttamassa järjestelyissä Säätiön varainkeruutilaisuudessa Ympäristölounaalla Hämeenlinnan Verkatehtaalla, jossa puhujina olivat ilmatieteenlaitoksen pääjohtaja Petteri Taalas ja MEP Sirpa Pietikäinen. Ympäristölounaalla jaettiin säätiön apurahat asemalla tehtäviin opinnäytetöihin. Aseman ja säätiön toimintaa esiteltiin Lammin Pellavamarkkinoilla ja Mommilanjärven soutelussa. Aseman toiminnasta kerrottiin paitsi internetin kotisivuilla myös Facebookissa ja toimitettiin tiedoksi kampustiedotukselle. Aseman tutkijat ja toiminta olivat hyvin edustettuna mediassa. Lehtijutut ovat taltioituna aseman leikekirjaan sen jälkeen kun ne on poistettu ilmoitustaululta. Valkea-Kotisen alueen pitkäaikaisseuranta sai mediajulkisuutta Hämeen ympäristö muutoksessa kirjan julkistamisseminaarissa helmikuussa Hämeenlinnan Raatihuoneella. Remontin vuoksi aseman perinteistä hiihtoviikkoa ei markkinoitu lainkaan, sillä majoitustilaa oli tavallista vähemmän käytössä. Silti hiihtoviikolle osallistui 88 henkilöä. Varsinaisesta seminaari-, opetus- ja tutkimustoiminnasta erotettavia tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 52 kpl, joissa vierailijoita oli 1776 henkilöä (Taulukko 3). Useille ryhmille esiteltiin asemaa ja sen toimintaa. Mainittuihin tilaisuuksiin kuului myös muutama kurssitapaaminen, jotka voitanee laskea alumnitilaisuuksiksi, vaikkakaan kaikki osallistujat eivät olleet rekisteröityjä alumneja. Aseman luontopolku oli suhteellisen runsaassa käytössä, mutta kävijämääriä ei ollut mahdollista selvittää, koska kaikki eivät kirjaa käyntejään vieraskirjaan. Lammilla Janne Sundell 8

9 Liitteet: Liite 1. Lammin biologisen aseman henkilökunta v Liite 2. Asemalla käynnissä olleet tutkimushankkeet vuonna Liite 3. Julkaisuluettelo Liite 1. Lammin biologisen aseman henkilökunta v Johtaja (sij.) Janne Sundell Professori Lauri Arvola Amanuenssi John Loehr (työstävapautettuna ) Amanuenssi Tiina Tulonen Osastosihteeri Eija Riihiranta Toimistosihteeri Sari Valkama (työstävapautettuna ) Tutkimusteknikko Pertti Saaristo (eläkkeelle ) Tutkimusteknikko Jussi Vilén Huoltoteknikko Jarmo Hinkkala Erikoislaboratoriomestari Riitta Ilola Erikoislaboratoriomestari Jaakko Vainionpää Kiinteistönhoitaja Kari Rantoila Pääemäntä Anja Kokkala Emäntä Airi Ilmonen-Elomaa Keittiötyöntekijä Mirjam Järvinen ( ) Keittiötyöntekijä Aili Savolainen Keittiöapulainen Maija Pietilä Siivooja Reetta Isola Siivooja Anne Savolainen Amanuenssi, sijainen Pasi Ala-Opas ( ) Keittiötyöntekijä, vuosilomasijainen, kiireapulainen Tarja Perttula ( , , tuntityöntekijänä ) Keittiötyöntekijä, kausityöntekijä Satu Nokkonen ( ) Kiinteistönhoitaja, kausityöntekijä/vuosilomasijainen Vikke Vuorenpää ( ) Kiinteistönhoitaja, kausityöntekijä/vuosilomasijainen Nuutti Hakala ( ) Projektitutkija, laboratorioanalyytikko Jorma Keskitalo ( , , , tuntityöntekijänä ) Toimistosihteeri, sijainen Arja Mattila ( , , , 50% työajalla ) Yliopistoharjoittelija Maiju Partanen ( ) Tutkijatohtori Jussi Huotari ( ) Täydentävällä projektirahoituksella aseman budjetissa olevat Tutkijatohtori Jussi Huotari ( , ) Projektitutkija Merjo Laine ( ) Projektitutkija Samuli Sairanen ( ) Tutkimusteknikko Marja-Leena Vitie ( ) Tutkimusavustaja Maiju Partanen ( ) 9

10 Liite 2. Asemalla käynnissä olleet tutkimushankkeet vuonna Hanke, (kesto) ja asemalla työskennelleet johtaja/tutkimusryhmän jäsenet Directional and fluctuating asymmetry in three-spined sticklebacks John Loehr, Tuomas Leinonen, Bob O Hara, Gabor Herczeg, Juha Merilä Dynamics of keystone boreal herbivores under climate change Janne Sundell Suomalaisen ilveksen ekologia Katja Holmala Härmän vaikutus heinäratamon kasvuun, härmän epidemiologia Hanna Susi, Anna- Liisa Laine Impacts of climate change on multiple ecosystem services: Processes and adaption options at landscape scales, CLIMES ( ) Lauri Arvola Karhun pedonvälttämiskäyttäytyminen Janne Sundell Kestävän kalastuksen periaate kalakantojen hoidossa, KESKALA ( ) Hannu Lehtonen, Mikko Olin, Pasi Ala-Opas Lammi LTER (Long term ecological research) yhteistyö RKTL:n kanssa (-2012) Martti Rask, Lauri Arvola, Anja Lehtovaara Measurement, Monitoring and Environmental Assessment, MMEA Testbed/CLEENhanke (2010-) Lauri Arvola Maatalousympäristön linnuston pitkän aikavälin muutokset Juha Tiainen Measuring anaerobic production in humic lakes Satish Basnet, Jari Syväranta, Shawn Devlin Metsälinnuston indikaattorilajit muuttuvassa maisemassa Timo Pakkala Minkin ja hillerin ravinnonkäyttö Suomessa Niko Björkell, Paavo Hellstedt Networking Lake observatories in Europe - NETLAKE, Lauri Arvola Physics of boreal lakes and environmental questions (2008-) Matti Leppäranta Physiology and quantitative genetics of three-spined sticklebacks in a semi-natural environment John Loehr, Gabor Herczeg, Matthieu Brunneaux, Anti Vasemägi, Craig Primmer, Juha Merilä Pikkunisäkkäiden kannanvaihtelut ja saalistus Janne Sundell Pohjoiset kasvit muuttuvassa ilmastossa Heikki Hänninen, Timo Saarinen Processes controlling DOC-fluxes in boreal catchments, PRO-DOC ( ) Lauri Arvola, Rauni, Strömmer, Merjo Laine, Leena Vitie Processes and organisms in nitrification ( ) Rauni Strömmer, Lauri Arvola, Merjo Laine Puumala- ja lehmänrokkoviruksien ja kelpoisuuden suhde metsämyyrällä Lenka Trebaticka, Heikki Henttonen, Janne Sundell Puutteellisesti tunnettujen maksasammalten levinneisyys ja nykytilanne Suomessa. Sanna Laaka-Lindberg, Xiaolan He, Riitta Ryömä, Anna Mäkelä 10

11 Rahkasammalten kasvu, yhteyttämisteho ja fysiologinen tila luonnontilaisissa ja ennallistetuissa ojitetuissa korpiekosysteemeissä Liisa Maanavilja Selection on human morphology during wartime conflicts John Loehr Spatial and temporal variation in biomass productivity of algae and bacteria in highly humic Lake Mekkojärvi Jari Syväranta, Shawn Devlin, Jussi Vesterinen, Talven happi- ja lämpötilojen vaihtelun vaikutus Vesijärven sinilevien esiintymiseen ( ) Kalevi Salonen, Pauliina Salmi Tuhkalannoituksen aiheuttama metsä- ja turvemaanvalumavesien Cd- Ja DOCkuormitus ja Cd:n rikastuminen ravintoketjussa Rauni Strömmer, Tiina Tulonen, Lauri Arvola Täpläverkkoperhosen evoluutiobiologinen tutkimus (2006-) Ilkka Hanski, Suvi Ikonen Vesiekosysteemitiedosta käyttäjälähtöinen palvelujärjestelmä, VetCombo ( ) Lauri Arvola, Tiina Tulonen Vieraslaji amerikanmajavan ja uhanalaisen euroopanmajavan ekologia ja genetiikka Janne Sundell, John Loehr, Paavo Hellsted, Aura Raulo A whole-lake experimental test of how consumer intraspecific body size influences foodweb processes in DOC-rich boreal lakes Jari Syväranta, Shawn Devlin, Tanja Peltomäki, Roger Jones 11

12 Liite 3. Julkaisuluettelo Tieteelliset julkaisut LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA Arvola, L. & Järvinen, M Finnish Lakes, Trends and Regional Differences of Phytoplankton. In: Bengtsson, L., Herschy, W. & Fairbridge, R.W. (eds.) Encyclopedia of Lakes and Reservoirs. Springer. pp Estlander, S., Horppila, J., Olin, M., Vinni, M., Lehtonen, H., Rask, M. & Nurminen, L Troubled by the humics - effects of water colour and interspecific competition on the feeding efficiency of planktivorous perch. - Boreal Environment Research 17: Haapakoski, M., Sundell, J. & Ylönen, H Predation risk and food: opposite effects on overwintering survival and onset of breeding in a boreal rodent. - Journal of Animal Ecology, 81: Jennings, E., Jones, S., Arvola, L., Staehr, P.A., Gaiser, E., Jones, I.E., Weathers, K.C., Weyhenmeyer, G.A., Chiu, C-Y. & de Eyto, E Impacts of weather related episodic events in lakes: an analysis based on high frequency data. - Freshw. Biol. 57: Jeppesen, E., Mehner, T., Winfield, I.J., Kangur, K., Sarvala, J., Gerdeaux, D., Rask, M., Malmquist, H.J. Holmgren, K., Volta, P., Romo, S., Eckmann, R., Sandström, A., Blanco, S., Kangur, A., Ragnarsson Stabo, H., Meerhoff, M., Ventelä, A.-M., Søndergaard, M. & Lauridsen, T.L Impacts of climate warming on lake fish assemblages: evidence from 24 European long-term data series. - Hydrobiologia 694: Kirillin, G., Leppäranta M., Terzhevik, A., Bernhardt, J., Engelhardt, C., Granin, N., Golosov, S., Efremova, T., Palshin, N., Sherstyankin, P., Zdorovennova, G. & Zdorovennov R Physics of seasonally ice-covered lakes: major drivers and temporal/spatial scales. - Aquatic Ecology 74: Laurenz, M., Reudler Talsma, J.H., Mappes, J., Friman, V., Ikonen, S. & Lindstedt, C Diet Quality Can Play a Critical Role in the Defence Efficacy Against Parasitoids and Pathogens in the Glanville Fritillary (Melitaea Cinxia). - Journal of Chemical Ecology 38: Leppäranta, M., Kiiltomäki, A., Jaatinen, E. & Arvola, L The influence of ice season on the physical and ecological conditions in Lake Vanajanselkä, southern Finland. - Wat. Qual. Res. J. Canada : Loehr, J., Leinonen, T., Herczeg, G., O'Hara, R.B. & Merilä, J Heritability of Asymmetry and Lateral Plate Number in the Threespine Stickleback. PLoS ONE 7(7): e Mattila, A., Duplouy, A. M. R., Kirjokangas, M., Lehtonen, R. J., Rastas, P. & Hanski, I High genetic load in an old isolated butterfly population. - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 109, 37, p. E p. 11. Miettinen, O., Spirin, V. & Niemelä, T Notes on the genus Aporpium (Auriculariales, Basidiomycota), with a new species from temperate Europe. - Annales Fennici Botanici 49,

13 12. Olin, M., Jutila, J., Lehtonen, H., Vinni, M., Ruuhijärvi, J., Estlander, S., Rask, M., Kuparinen, A. & Lappalainen, J Importance of maternal size on the reproductive success of perch (Perca fluviatilis L.) in small forest lakes - implications for fisheries management. - Fisheries Management and Ecology 19: Peltomaa, E. & Ojala, A Meteorological drivers of the dynamics of autotrophic picoplankton. Freshwater Biology, 57: Peura S., Eiler, A., Bertilsson, S., Nykänen, H., Tiirola, M. & Jones, R.I Distinct and diverse anaerobic bacterial communities in boreal lakes dominated by candidate division OD1. ISME Journal 6: Peura, S., Eiler, A., Hiltunen, M., Nykänen, H., Tiirola, M. & Jones R.I Bacterial and phytoplankton responses to nutrient amendments in a boreal lake at different taxonomic resolutions.plos ONE 7(6): e Rask, M., Saxén, R., Ruuhijärvi, J., Arvola, L., Järvinen, M., Koskelainen, U., Outola, I. & Vuorinen, P.J Short- and long-term patterns of 137 Cs in fish and other aquatic organisms of small forest lakes in southern Finland since the Chernobyl accident. - Journal of Environmental Radioactivity 103: W. Rizk, G. Kirillin, M. Leppäranta Field investigation of the geostrophic motions in the ice-covered Lake Pääjärvi, in: Z. Li, P. Lu (Eds.), Ice research for a sustainable environment, Proceedings of 21 st IAHR International Symposium on Ice, Dalian University of Technology Press, Dalian, China pp Rasilo, T., Ojala, A., Huotari, J. & Pumpanen, J Rain induced changes in CO 2 concentrations in the soil-lake-brook continuum of a boreal forested catchment. - Vadose Zone Journal 11, doi: /vzj Sundell, J., Church, C. & Ovaskainen, O Spatio-temporal patterns of habitat use in voles and shrews modified by density, season, and predators. - Journal of Animal Ecology, 81: Trebaticka, L., Suortti, P., Sundell, J. & Ylönen, H Predation risk and reproduction in the bank vole. - Wildlife Research, 39: Tulonen, T, Arvola L. & Strömmer R Cadmium release from afforested peatlands and accumulation in an aquatic ecosystem after experimental wood ash treatment. - Eur J Forest Res. 131: Yang, Y., Leppäranta, M., Li, Z. & Cheng, B An ice model for Lake Vanajavesi, Finland. Tellus A 64, Herzon, I., Ekroos, J., Rintala, J., Tiainen, J., Seimola, T. & Vepsäläinen, V. 2011: Importance of set-aside for birds in Finland: an impact assessment and mitigation solutions. Agriculture, Ecology and Environment 143:3 7. (puuttuu vuoden 2011 toimintakertomuksesta) Muut julkaisut 1. Arola, H., Arvola,L., Kotamäki,N., Kotilainen,H., Linjama, J. & Näykki, T Antureiden kalibrointi ja ainepitoisuuksien jatkuva seuranta sameusanturin avulla.. Teoksessa: Arola, 13

14 H. (toim.), Jatkuvatoiminen sameusmittaus: Hyvät mittauskäytännöt ja aineistonkäsittely. - Ympäristöhallinnon ohjeita 2: Arvola, L Win-win ja Vanajavesi. Teoksessa: Elämää vedestä. Hämeen Sanomat. Karisto Oy. Hämeenlinna. s Arvola, L Vanajaveden leväkukinnot monen osatekijän summa. Teoksessa: Elämää vedestä. Hämeen Sanomat. Karisto Oy. Hämeenlinna. s Keskitalo, J Tikkametsässä. Luontokuva 1/2012: Salmi P. & Salonen K Vesijärvi under the ice. Teoksessa: Keto J, Tuominen L & Pekkarinen A (toim.) Vesijärvi - Daughter of the Salpausselkä ridges. Otava. s Sundell, J Karhun kohtaaminen. - Natura 2: Tiainen, J., Seimola, T., Rintala, J. & Holmström, H. 2012: Maatalousympäristön linnuston muutos Suomessa (Changes in farmland bird populations in Finland in ). Linnut-vuosikirja 2011: Opinnäytetyöt 1. Linnaluoma, J Factors controlling carbon gas fluxes in boreal lakes. Ph.D. thesis. University of Helsinki. Faculty of Biological and Environmental Sciences. 73 p. 2. Pakkala, T Spatial ecology of breeding birds in forest landscapes: an indicator species approach. Ph.D. thesis. University of Eastern Finland. Dissertationes Forestales p. 3. Peura, S Bacterial communities in stratified humic lakes. Ph.D. thesis. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Biological and Enivironmental Science p. 4. Rissanen, A Nitrogen removal by microbial processes in aquatic systems. Ph.D. thesis. University of Jyväskylä. - Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science p. 5. Colline M A stable isotope study of the hydrological and carbon cycle in meromictic lake, Lovojärvi. Master s thesis. University of Jyväskylä, Department of Biological and Environmental Science, 29 p. 6. Kirjokangas, M Täpläverkkoperhosen (Melia cinxia) kelpoisuus ja sisäsiitosheikkous Ahvenanmaalla ja Pikku-Tytärsaaressa. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto. Biotieteiden laitos. Ekologia ja evoluutiobiologia. 41 p. 7. Kullberg, P Habitat Fragmentation and the Performance of Plantago lanceolata and Veronica spicata. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto. Biotieteiden laitos. Ekologia ja evoluutiobiologia. 8. Perälä, K Puumala- ja lehmärokkoviruksen vaikutus metsämyyrän (Myodes glareolus) metaboliaan. Pro gradu tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Ekologia ja ympäristönhoito. 22 p. 9. Salmi, P Läntisen Pien-Saimaan kasviplanktonin kehitys sinilevätalvena Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto. Ympäristötieteiden laitos. Hydrobiologia. 32 p. 10. Piepponen, T Vanajaveden lähivaluma-alueen kuormitus ja maankäytön vaikutus keväisten sulamisvesien vedenlaatuun. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. Ympäristöteknologia. 76 s. 14

Lammin biologisen aseman TOIMINTAKERTOMUS

Lammin biologisen aseman TOIMINTAKERTOMUS Lammin biologisen aseman TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. JOHDANTO Vuosi 2013 oli aseman juhlavuosi, sillä toimintavuosia on kertynyt jo 60. Juhlavuotta vietettiin verrattain vaatimattomasti puolenpäivän seminaarilla

Lisätiedot

Liite 1. Hankkeen tuotokset

Liite 1. Hankkeen tuotokset Changes in landscape-scale habitat selection of capercaillie (Tetrao urogallus) in managed north-boreal forest Lue lisää >Miettinen, Janne; Helle, Pekka; Nikula, Ari; Niemelä, Pekka Silva Fennica 43(4):595

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

N-SINK Life+ hanke (EU) Reduction of waste water nitrogen load: demonstrations and modelling (N-SINK)

N-SINK Life+ hanke (EU) Reduction of waste water nitrogen load: demonstrations and modelling (N-SINK) N-SINK Life+ hanke (EU) Reduction of waste water nitrogen load: demonstrations and modelling (N-SINK) 2013-2017 Hankkeen tavoite: Arvioida ympäristövaikutuksiltaan ja sosioekonomisesti edullisimpia toimintamalleja

Lisätiedot

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1 Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu 8.12.2014 Maija Taka University of Helsinki 1 Pienvesitutkimus pääkaupunkiseudulla 1. Alueellisesti kattava aineisto 2. Aikasarjatutkimus 3. Muu

Lisätiedot

Pakolaisseminaari of Ecology 2011 in Joensuu 8.-9.11. 2011

Pakolaisseminaari of Ecology 2011 in Joensuu 8.-9.11. 2011 Pakolaisseminaari of Ecology 2011 in Joensuu 8.-9.11. 2011 We are happy to invite you November 8.-9. 2011 to Joensuu campus of the UEF, which lies in the city of Joensuu in the Northern Carelia, in the

Lisätiedot

Säkylän Pyhäjärven RAPU-hanke selvittää raputalouden riskejä ja mahdollisuuksia

Säkylän Pyhäjärven RAPU-hanke selvittää raputalouden riskejä ja mahdollisuuksia Säkylän Pyhäjärven RAPU-hanke selvittää raputalouden riskejä ja mahdollisuuksia IX Valtakunnalliset rapupäivät 16.11.2011 Anne-Mari Ventelä, Marko Jori, Pyhäjärvi-instituutti Timo Ruokonen, Jyväskylän

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2009

Toimintakertomus vuodelta 2009 Toimintakertomus vuodelta 2009 1. JOHDANTO Lammin biologisen aseman 56. toimintavuosi oli vaiherikas. Henkilöstössä koettiin suurimmat muutokset aseman ollessa vuoden aikana kolmen eri henkilön johdossa

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

E.O. WILSON. Miksi metsien suojelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan? Ilkka Hanski Helsingin yliopisto

E.O. WILSON. Miksi metsien suojelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan? Ilkka Hanski Helsingin yliopisto Miksi metsien suojelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan? Ilkka Hanski Helsingin yliopisto E.O. WILSON Rate of extinctions Global threats to biodiversity percentage of species going extinct in 100 years

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

Peltojen ravinnekuormituksen vaikutus Itämeren elinkeinoihin (blue growth) Petri Ekholm SYKE

Peltojen ravinnekuormituksen vaikutus Itämeren elinkeinoihin (blue growth) Petri Ekholm SYKE Peltojen ravinnekuormituksen vaikutus Itämeren elinkeinoihin (blue growth) Petri Ekholm SYKE 1 Siniseen biotalouteen liittyvä kasvupotentiaali Suomessa 1. Vesihyvinvointi ja palvelut 2. Vesibiotuotanto

Lisätiedot

Vulnerability assessment of ecosystem services for climate change impacts and adaptation (VACCIA)

Vulnerability assessment of ecosystem services for climate change impacts and adaptation (VACCIA) Vulnerability assessment of ecosystem services for climate change impacts and adaptation (VACCIA) Action 8: Vulnerability and adaptation of catchment areas and lakes for climate change impacts Foto: Ilpo

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Portfoliolähestymistapa CO2 - kiilapelin analysoinnissa (valmiin työn esittely) Tuomas Lahtinen

Portfoliolähestymistapa CO2 - kiilapelin analysoinnissa (valmiin työn esittely) Tuomas Lahtinen Portfoliolähestymistapa CO2 - kiilapelin analysoinnissa (valmiin työn esittely) Tuomas Lahtinen 07.05.2012 Ohjaaja: Raimo Hämäläinen Valvoja: Raimo Hämäläinen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT Mika Rekola Metsätieteiden laitos 28. 3. 2011 Sisällys Tutkijat ja ohjausryhmä Tutkimuksen tarkoitus Rahoitus Tausta Teoreettinen viitekehys

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Materiaalivirrat ja ilmastonmuutos Teollisen ekologian seuran seminaari 28.4.2008 Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus Teoreettinen lähestymismalli

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Metsäbiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutukset

Metsäbiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutukset Metsäbiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutukset FORESTENERGY2020 tutkimusohjelman tutkijaseminaari, VTT, 4.6.2012 Sampo Soimakallio VTT Technical Research Centre of Finland

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015. Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2015. Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry YLEISKATSAUS VUOTEEN 2015 vuosi 2015 oli yhdistyksen 51. toimintavuosi Palvelutalossa tehtiin muutostöitä, joiden avulla Männikössä voidaan

Lisätiedot

IPBES ja Suomi. Eeva Furman SYKE Suomen IPBES seminaari, Säätytalo

IPBES ja Suomi. Eeva Furman SYKE Suomen IPBES seminaari, Säätytalo IPBES ja Suomi Eeva Furman SYKE 18.11.2013 Suomen IPBES seminaari, Säätytalo Planeetan kestävyyden rajat on ylitetty räikeimmin biodiversiteettikadon osalta Rockström et al. 2009 Kansainvälinen yhteisö

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Hopotusta* kokeellisista tutkimuksista* Kainuun kalantutkimuksessa Ari Huusko

Hopotusta* kokeellisista tutkimuksista* Kainuun kalantutkimuksessa Ari Huusko Kainuun kalantutkimus monipuoliset ja muunneltavat puitteet kokeelliseen tutkimukseen Tutkimusseminaari 10.4.2008 Hopotusta* kokeellisista tutkimuksista* Kainuun kalantutkimuksessa Ari Huusko Kuva: Mari

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

ç PERUS KÄSITYKSET MUUTOSAJURIT (driving forces) RAVINNE KUORMITUS JÄRVIEN TILA JA KÄYTTÖ JÄRVIEN HOITO JA KUNNOSTUS KUNNOSTUS MENETELMÄT TEEMAT 1. TULEVAISUUSTILA 2. TULEVAISUUSTILA 3. TULEVAISUUSTILA

Lisätiedot

Vanajavesi Hämeen helmi

Vanajavesi Hämeen helmi Vanajavesi Hämeen helmi Tiedollisia ja tutkimuksellisia haasteita Lauri Arvola Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema lauri.arvola@helsinki.fi Vanajaveden lyhyt historia 8 vuotta sitten omaksi vesistöksi

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

Lammin biologisen aseman suomenkieliset julkaisut

Lammin biologisen aseman suomenkieliset julkaisut Lammin biologisen aseman suomenkieliset julkaisut 1999-2012 2012 1. Arola,H., Arvola,L., Kotamäki,N., Kotilainen,H., Linjama, J. & Näykki, T. 2012. Antureiden kalibrointi ja ainepitoisuuksien jatkuva seuranta

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Aikajana. Thule. ENVIMAT Jäte IO EF Envimat scen SURE 2012-

Aikajana. Thule. ENVIMAT Jäte IO EF Envimat scen SURE 2012- Aikajana Thule ENVIMAT 2007-2009 Jäte IO 2010-2011 EF Envimat scen 2010 2010-2012 SURE 2012- Koskela, Sirkka, Ilmo Mäenpää, Jyri Seppälä, Tuomas Mattila, ja Marja-Riitta Korhonen. EE-IO modeling of the

Lisätiedot

Ryhmäkeskustelujen esittely

Ryhmäkeskustelujen esittely Ryhmäkeskustelujen esittely Helena Dahlbo, SYKE Tekstiilijätteen kierrätyksen edistäminen, workshop 28.10.2013 Suomen ympäristökeskus Ryhmäkeskustelujen kulku, yleisesti 6 ryhmää 3. ja 4. kerroksen neuvotteluhuoneissa

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

SMART SCIENCE BY SMART PEOPLE

SMART SCIENCE BY SMART PEOPLE SMART SCIENCE BY SMART PEOPLE UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA University of Eastern Finland A multidisciplinary and international university Itä-Suomen yliopisto 3 kampusta (Joensuu,

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 10v Lähtö : klo 11:00 aika 1 164 Antti Nurmi - 5:19,1 2 165 Mikael Nurmi - 5:20,7 Pojat 12v Lähtö : klo 11:00 1 173 Ville Savulahti Riihimäki 3:53,7 2 172 Lauri Okkolin Riihimäki 4:15,4 Tytöt 10v

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

VESIENSUOJELUTOIMIEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI. Marjukka Porvari John Nurmisen Säätiö Itämerihaaste Photo: Jukka Nurminen

VESIENSUOJELUTOIMIEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI. Marjukka Porvari John Nurmisen Säätiö Itämerihaaste Photo: Jukka Nurminen VESIENSUOJELUTOIMIEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI Marjukka Porvari John Nurmisen Säätiö Itämerihaaste 22.1.2014 Photo: Jukka Nurminen Ekosysteemilähestymistapaan perustuva vesiensuojelupolitiikan

Lisätiedot

Jorma Kuparinen, laitoksen johtaja, puheenjohtaja

Jorma Kuparinen, laitoksen johtaja, puheenjohtaja YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS LAITOSNEUVOSTO Kokous: Laitosneuvoston kokous Aika: keskiviikko 3.2.2010 klo 14.00 15.50 Paikka: Biokeskus 1, Viikinkaari 1, kabinetti 3109 Laitosneuvoston kokoonpano: Jorma Kuparinen,

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Laskujen hyväksyjät vuonna 2016 / Sivistyslautakunta / muutokset alkaen

Laskujen hyväksyjät vuonna 2016 / Sivistyslautakunta / muutokset alkaen Sivistyslautakunta 5 18.01.2016 Sivistyslautakunta 16 30.08.2016 Laskujen hyväksyjät vuonna 2016 / Sivistyslautakunta / muutokset 1.8.2016 alkaen 1/02.06.01/2013 Sivla 18.01.2016 5 Valmistelija: hallintosihteeri

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta 15.2.2010 Dnro 85/301/2010 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 513/444/2010 Lausuntopyyntö 4.2.2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto

Lisätiedot

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä - Katsaus Tekesin rahoitukseen ja palveluihin Risto Setälä Copyright Tekes 02/2010

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. I Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Kenttä 1 Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Joni Eväkoski 41 50 50 50 21 212 Mika Packalén 50 39 48 35 33 205 Yrjö Soidinmäki 36 38

Lisätiedot

Määräaikaisen suojelusopimuksen optimaalinen pituus

Määräaikaisen suojelusopimuksen optimaalinen pituus 1 Määräaikaisen suojelusopimuksen optimaalinen pituus Monimuotoisuustutkimuksen seminaari, Metla Vantaa 22.3.2012 2 Tutkijaryhmä Artti Juutinen (Metla, OY, Metsähallitus) Pasi Reunanen (JY) Mikko Mönkkönen

Lisätiedot

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Aalto University, 5.4.2011 Johdatus päivän ohjelmaan Eero Hyvönen professori,

Lisätiedot

Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut

Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut METROPOLITUTKIMUSSEMINAARI Hyvinvointi ja ympäristö, talous, kilpailukyky Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut Heikki Setälä HY, Ympäristötieteiden laitos Lahden Kampus TILAISUUDEN MUUT AIHEET: Eriytyminen

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04 KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry Kankaanpää 09.10.04 1. T9,11 50M VU Sarja 9 v Nimi Sv Seura 50 m FINA 1. Anna Mäkinen 95 TaNMKY 38,07 369 2. Melisa Mäntylä 95 TaNMKY 40,55 304 3. Sara

Lisätiedot