Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta)"

Transkriptio

1 Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) fi T (GPK) (täysmetallinen pakettikytkin) sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Sarjanumero 1) Kytkintyyppi 2) Valmistusvuosi Massa (paino) Tehonsiirto Käyttävän puolen kierrosnopeus Käyttöneste Mineraaliöljy Vesi kg kw min -1 Täyttömäärä Sulavien tulppien toimintalämpötila Liitoskytkimen tyyppi Äänenpaineen taso L PA,1m GPK Asennusasento vaaka (± 7 ) Käyttö Ulkopyörä dm 3 (litraa) C db Ota yhteyttä Voith Turboon, jos kansilehden tiedot ovat puutteelliset. 1) 2) Sarjanumero mainittava yhteydenotoissa ( luku 17, sivu 78). T...: öljy / TW...: vesi.

2 Sisältö 1 Tekniset tiedot Valmistajan vakuutus Osakokoonpanoja ja komponentteja koskeva vakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (direktiivi 94/9/EY, liite X.B) Johdanto Yleisohjeet Turvallisuus Huomautukset ja symbolit Määräystenmukainen käyttö Epäasiallinen käyttö Rakenneosien muutokset Yleiset varoitukset Jäännösriskit Menettely onnettomuuksissa Tärkeitä käyttöohjeita Henkilökunnan pätevyys Tuotteen seuranta Kuljetus ja varastointi Luovutustila Toimituksen sisältö Kuljetus Nostaminen Varastointi/pakkaus/suojaaminen Jatkuvatäyttöiset Voith-nestekytkimet Toiminta Tyyppinimike Rakenne-esimerkkejä Kiristystiukkuudet Kierretapit Sulavat tulpat, täyttö-, sokko- ja suutinruuvit Kiinnitysruuvit Asentaminen ja kohdistaminen GPK:n (täysmetallinen pakettikytkin) toimintatapa Työkalut Valmistelut Käyttävän/käytettävän puolen navan asentaminen Edellytys Asentaminen ja kohdistaminen puristusnavattomalla mallilla, tyyppi GPK Kohdistaminen Nestekytkimen asennus Kohdistustarkastus Asentaminen ja kohdistaminen puristusnavallisella mallilla, tyyppi GPK-XP Käyttävän/käytettävän puolen navan asentaminen Kohdistaminen Puristusnavan ja kiristysnavan pistoakselin valmistelu Nestekytkimen asennus Kohdistustarkastus Käyttönesteet Mineraaliöljyjä koskevat vaatimukset Mineraaliöljyt Soveltuvat käyttönesteet Käyttölämpötila usein yli 100 C Suositukset Laatusuositukset erikoisvaatimuksia varten Vedelle asetettavat vaatimukset

3 9.4.1 Soveltuvat käyttönesteet Keskipakoisventtiileillä (tyypit TW...F...) varustetut nestekytkimet, joiden käyttönesteenä käytetään vettä Täyttäminen, täyttömäärän tarkistaminen ja tyhjentäminen Kytkimen täyttäminen Täyttömäärän tarkistus Kytkimen tyhjennys Vaakasuoraan asennettujen viivekammiottomien kytkinten tyhjentäminen Vaakasuoraan asennettujen viivekammiollisten kytkinten tyhjentäminen Käyttöönotto Käyttö Huolto, kunnossapito Puhdistaminen ulkopuolelta Liitoskytkimen tyypit GPK ja GPK-XP Kulumisen tarkastus käytettäessä aksiaalitukea Laakerit Laakerien voitelu, kun käyttönesteenä on mineraaliöljy Laakerien voitelu, kun käyttönesteenä on vesi Laakerien vaihtaminen/jälkivoitelu Sulavat tulpat Ei-räjähdysvaarallisten tilojen kytkinten sulavat tulpat Sulavat tulpat kytkimissä, jotka soveltuvat räjähdysvaarallisiin tiloihin Asennusvalvonta-, käyttöönotto- ja huoltopöytäkirja Asennusvalvontapöytäkirja Käyttöönottopöytäkirja Yleisen huollon huoltopöytäkirja Kytkimen irrottaminen Valmistelut Tyypin GPK (ilman puristusnapaa) irrottaminen Tyypin GPK (puristusnavalla) irrottaminen Tyypin GPK-XP (puristusnavalla) asentaminen takaisin Viat korjaaminen Tiedustelut, asentaja- ja varaosatilaukset Lämpötilanvalvonta Mekaaninen lämpötilanvalvonnan kytkentälaite MTS ennakkovaroituksia varten Kosketukseton lämpötilavalvonnan kytkentälaite BTS Kosketukseton lämpötilavalvonnan kytkentälaite BTS ennakkovaroituksia varten Kosketukseton lämpötilavalvonnan kytkentälaite BTS-Ex enimmäispintalämpötilan rajoittamiseen Kosketukseton lämpötilan mittauslaite BTM ennakkovaroituksia varten Tyypin GPK varaosatiedot (ilman puristusnapaa) Kuljetustuet Tyyppien T varaosat Tyyppien TV/TVV varaosat Tyyppien TVVS varaosat Tyyppien DT varaosat Tyyppien DTV varaosat Tyypin 866 DTVV varaosat Tyypin GPK-XP varaosatiedot (puristusnavalla) Voith Turbo GmbH & Co. KG:n edustajat Hakusanaluettelo

4 1 Tekniset tiedot Räjähdysvaarallisia tiloja varten tarvittavat tiedot: - merkintä: Ympäristön lämpötila, jos eri kuin -25 C T a +40 C Enimmäispintalämpötila (T3 = 200 C, T4 = 135 C tai poikkeava) Lämpötilanvalvonta Lämpötilanvalvonnan toimintalämpötila Suurin sallittu täyttömäärä 3) Sulava tulppa (SSS) Ylikuormitus (katso luku 4.8) aktivoi lämpösuojauksen (sulavat tulpat tai BTS-Ex) ja edellyttää tehonsyötön katkaisemista, kun on kulunut Käytettävän puolen pyörintänopeuden lisävalvonta on tarpeen, jotta tehonsyöttö voidaan katkaista ennen sulavien tulppien toimimista. Moottorin käynnistyksen jälkeen käytettävän puolen kierrosnopeutta on valvottava, kun on kulunut Käyttävän puolen halkaisija 4) Käytettävän puolen halkaisija 4) Rullalaakerien vaihto MTS 1) ennakkovaroitusta varten BTS 2) ennakkovaroitusta varten BTS-Ex 2) Voithin nestekytkinten enimmäispintalämpötilan rajoittamiseksi EY-direktiivin 94/9/EY mukaisesti Nestekytkimen suurin sallittu lämpötila käynnistettäessä moottori: SSS SSS-X Kyllä Ei C C C C dm 3 (litraa) s (sek.) s (sek.) mm mm h Taulukko 1 1) 2) 3) 4) MTS: mekaaninen lämpötilanvalvonnan kytkentälaite (katso luku 18.1). BTS: kosketukseton lämpötilanvalvonnan kytkentälaite (ks. luku 18.2). Jos täyttömäärää ei ole ilmoitettu kansilehdellä. Akseli-napaliitoksella liitettävän navan tai akselin halkaisija ja sovitus. 4

5 Räjähdysvaarallisia tiloja varten tarvittavat lisätiedot: 5

6 2 Valmistajan vakuutus 2.1 Osakokoonpanoja ja komponentteja koskeva vakuutus 29. joulukuuta 2009 lähtien konedirektiivin 2006/42/EY soveltaminen on ollut pakollista Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa. Konedirektiivin 2006/42/EY sekä joulukuussa 2009 julkaistun soveltamisoppaan määritelmän mukaan tuoteryhmään käynnistyskomponentit kuuluvat Voith-nestekytkimet eivät ole koneita eivätkä puolivalmisteita, vaan osakokoonpanoja tai komponentteja. Koska tuotteemme eivät ole puolivalmisteita, emme myöskään laadi niille konedirektiivin 2006/42/EY mukaista liittämisvakuutusta. Näille tuotteille ei myöskään saa laatia EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, eikä niitä saa varustaa CE-merkinnällä, mikäli muut EY-direktiivit tai määräykset eivät toisin määrää. Voith on sertifioitu yritys, joka varmistaa sisäisten laadunvalvontajärjestelmiensä avulla sekä yhdenmukaistettuja standardeja soveltamalla, että yhtiön tuotteet vastaavat aina tärkeitä turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Voith-tuotteiden tekniset asiakirjat ovat niin kattavat, että ne voidaan asentaa turvallisesti koneisiin tai puolivalmisteisiin ja myös koko konekokonaisuutta voidaan käyttää myöhemmin turvallisesti Voith-tuotteiden osalta näitä asiakirjoja noudatettaessa. Laatimispaikka Crailsheim, Saksa Päiväys 10. tammikuu 2014 Allekirjoittaja Mr. J. Hagedorn, Osastonjohtaja, käynnistyskomponentit Allekirjoitus 6

7 2.2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (direktiivi 94/9/EY, liite X.B) vahvistaa laitteen vastaavan direktiivin 94/9/EY vaatimuksia. Valmistaja Voith Turbo GmbH & Co. KG, Voithstraße 1, D Crailsheim, Saksa vakuuttaa, että seuraava laite: Kuvaus Sarjanumero T (GPK) Jatkuvatäyttöinen nestekytkin, (täysmetallinen pakettikytkin) toimitusasiakirjojen mukaan vastaa seuraavien yhdenmukaistettujen normien vaatimuksia niiden allekirjoituspäivän mukaisessa sanamuodossa: EN ISO / -2 EN / -2 EN EN EN EN 1710 Koneturvallisuus Peruskäsitteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät Osa 2: Tekniset periaatteet Räjähdysvaaralliset tilat, räjähdyksen esto ja suojaus, peruskäsitteet ja menetelmät Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet, osa 1: Perusmenetelmät ja vaatimukset Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet, osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella "c" Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet, osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla "k" Kaivosten räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja komponentit vastaa myös seuraavien eurooppalaisten ja kansallisten standardien sekä teknisten määräysten vaatimuksia niiden allekirjoituspäivän mukaisessa sanamuodossa: TRBS 2153 Sähköstaattisista latauksista johtuvien syttymisvaarojen välttäminen Vakuutuksen voimassaolo lakkaa heti, jos asiakas tekee toimitettuihin osiin jonkin muutoksen. Laatimispaikka Crailsheim, Saksa Päiväys 10. tammikuu 2014 Allekirjoittaja Mr. J. Hagedorn, Osastonjohtaja, käynnistyskomponentit Allekirjoitus 7

8 3 Johdanto 3.1 Yleisohjeet Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on auttaa käyttämään tyypin GPK liitoskytkimellä varustettua nestekytkintä turvallisesti, asianmukaisesti ja taloudellisesti. Tämän käyttöohjeen noudattaminen parantaa kytkimen ja laitteiston luotettavuutta ja pidentää niiden käyttöikää ehkäisee vaaratilanteita vähentää korjaustarvetta ja seisokkiaikoja. Tämä käyttöohje on säilytettävä aina laitteen lähellä paikassa, josta sitä on helppo käyttää oltava kaikkien kytkintä kuljettavien, kytkimellä työskentelevien tai kytkimen käyttöön ottavien henkilöiden lukema ja hyödyntämä. Kytkimen suunnittelussa on käytetty uusinta tekniikkaa, ja se on valmistettu hyväksyttyjen turvallisuusteknisten määräysten mukaisesti. Laitteen epäasianmukainen käsitteleminen tai käyttäminen voi kuitenkin aiheuttaa käyttäjän tai sivullisten loukkaantumistai hengenvaaran sekä kone- tai laitteistovaurioita. Varaosat: Varaosien on oltava Voithin määrittämien teknisten vaatimusten mukaisia. Tämä on taattu alkuperäisiä varaosia käytettäessä. Muiden valmistajien varaosien asentaminen ja/tai käyttäminen voi muuttaa Voithnestekytkinten rakenteellisia ominaisuuksia ja vaarantaa laitteen käyttöturvallisuuden. Voith ei vastaa muiden valmistajien varaosien käyttämisestä aiheutuvista vahingoista. Käytä kytkimen kunnossapitoon asianmukaista korjaamolaitteistoa. Asiantuntevan huollon tai korjauksen voi tehdä ainoastaan valmistaja tai valtuutettu ammattikorjaamo. Tämä käyttöohje on laadittu mahdollisimman kattavasti. Tarvittaessa saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valmistajaan: Voith Turbo GmbH & Co. KG Start-up Components Voithstr. 1 D Crailsheim SAKSA/GERMANY Puh Faksi Voith Turbo Tämän julkaisun välittäminen tai monistaminen ja sen sisällön kaupallinen hyödyntäminen tai välittäminen on kielletty, ellei näitä toimenpiteitä ole erikseen sallittu. Näiden kieltojen rikkominen aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden. Kaikki patentti-, hyödyllisyysmalli- ja käyttömallioikeudet pidätetään. Voith Turbo GmbH & Co. KG pidättää oikeuden muutoksiin. 8

9 4 Turvallisuus 4.1 Huomautukset ja symbolit Tässä käyttöohjeessa käytettävät turvallisuusohjeet on merkitty DIN standardin mukaisilla erityisturvamerkinnöillä: Vaaran laatu Henkilövahingot, aineelliset vahingot Varoitus Kuvaus Seuraukset Symboli RÄJÄHDYS- SUOJA! VAARA! Viittaus räjähdyssuojaan Välitön vaaratilanne Räjähdysvaara Kuolema tai vakava tapaturma (vammautuminen) Henkilövahingot Henkilövahingot VAROITUS! Vaaratilanteen mahdollisuus Mahdollisesti kuolema tai vakava tapaturma Henkilövahingot VARO! Lievästi vaarallinen tilanne Mahdollinen lievä tapaturma Henkilövahingot, aineelliset vahingot Ylösnostettu ja kuormia! Vaaratilanteen mahdollisuus Mahdollisesti kuolema tai vakava tapaturma Henkilövahingot, aineelliset vahingot Henkilövahingot Tulenarkoja aineita koskeva varoitus Käytä suojalaseja Palonvaara Sokeutumisvaara Henkilövahingot Käytä kuulosuojaimia Kuulovammojen vaara Aineelliset vahingot HUOMIO! Vaaratilanteen mahdollisuus Mahdolliset vauriot tuotteet ympäristö Ohje! Tiedoksi! Käyttöohjeita ja muita hyödyllisiä tietoja Tehokas käyttö Taulukko 2 EX-merkintä ( ) viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka on huomioitava, kun konetta käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa. Jos EX-merkinnän symbolin ( ) yhteydessä käytetään lisäksi muuta symbolia ( tai ), ohjeita on noudatettava myös käytettäessä konetta räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella. 9

10 4.2 Määräystenmukainen käyttö Jatkuvatäyttöinen nestekytkin () välittää käyttömoottorin vääntömomentin työkoneeseen vaakasuorassa asennuksessa (± 7 ). Kiinteässä käytössä tietyllä käyttävän puolen kierrosluvulla ja tietyllä kytkimen täyttöasteella (käyttöneste ja täyttömäärä) sallittu teho on merkitty tämän ohjeen kansilehdelle. Muunlainen käyttö esimerkiksi suuremmalla teholla tai nopeudella, muilla käyttönesteillä tai muissa kuin määritetyissä käyttöolosuhteissa ei ole määräystenmukaista käyttöä. Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu lisäksi näiden asennus- ja käyttöohjeiden sekä tarkastus- ja huolto-ohjeiden noudattaminen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta käytöstä. Käyttäjä vastaa yksin laitteen käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. RÄJÄHDYSSUOJA! / HUOMIO! Jos luvussa 1 ei toisin ilmoiteta, tätä kytkintä ei voi käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa! Tarkista kytkimen merkinnästä, saako kytkintä käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa. Ohje! Jos aluejaottelua muutetaan, käyttäjän on tarkistettava, voidaanko nestekytkintä käyttää vielä tällä alueella. 4.3 Epäasiallinen käyttö Katso varoitukset kunkin luvun kohdalta. 4.4 Rakenneosien muutokset VAARAT! Epäasiallisesti suoritetut nestekytkimen rakenneosien muutokset voivat aiheuttaa aineellisia ja henkilövahinkoja! Nestekytkimeen tehtävät lisäykset ja muutokset ovat sallittuja ainoastaan Voith Turbo GmbH & Co. KG Crailsheimin luvalla. 10

11 4.5 Yleiset varoitukset Huomioi kaikissa nestekytkimen parissa tehtävissä töissä paikalliset työsuojelumääräykset! VAARAT! Nestekytkimellä työskentelyyn liittyvät vaaratilanteet: On olemassa leikkaantumisen ja puristuksiin jäämisen vaara ja pakkasella paleltumavaara. Älä siis milloinkaan kosketa nestekytkintä ilman suojakäsineitä! Aloita työskentely vasta, kun kytkimen lämpötila on laskenut alle 40 C:een, muuten on olemassa palovammavaara! Huolehdi nestekytkimellä työskennellessäsi riittävästä valaistuksesta, riittävän suuresta työtilasta ja hyvästä ilmanvaihdosta. Kytke pois toiminnasta laitteisto, johon kytkin on asennettu, ja lukitse virtakytkin, jotta se ei kytkeydy uudelleen toimintaan. Kun käsittelet nestekytkintä, varmista, että moottori ja työkone on kytketty pois toiminnasta ja että ne eivät voi missään tapauksessa käynnistyä vahingossa uudelleen! Kuumat pinnat: Kytkin lämpenee käytön aikana. Estä kuuman kytkimen koskettaminen käyttämällä suojusta! Kytkimen ilmanvaihtoa ei saa kuitenkaan vaarantaa. Kytkintä ei saa missään tapauksessa jäähdyttää nesteillä! Suojus, ks. luku 11 Pyörivät osat: Pyörivät osat, kuten itse nestekytkin ja näkyvät akseliosat, on suojattava suojuksella, jotta voidaan estää kosketus ja irrallisten osien sisäänveto! Älä koskaan käytä kytkintä ilman näitä suojuksia! Suojus, ks. luku 11 Melu: Nestekytkin tuottaa melua käytön aikana. Jos äänenpaineen taso L PA, 1 m ylittää 80 db(a), seurauksena voi olla kuulovaurioita! Käytä kuulosuojaimia! Äänenpaineen taso, ks. kansilehti Sähköisku: Avoimien tai vapaiden liittimien, johtimien ja laitteen osien koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman! Myös jännitteettöminä olevissa osissa voi toimintahäiriöiden aikana olla verkkojännite. 11

12 Ylikierrosluku: Vain laitteistot, joissa voi esiintyä ylikierroksia (nimelliskierrosluvun ylittäminen): Tarkista, onko laitteisto varustettu laitteella, joka estää ylikierrokset luotettavasti (esim. jarru tai paluusalpa). Tarkista nimelliskierrokset kansilehdeltä. Erittäin korkeat ympäristön lämpötilat: Ympäristön erittäin korkea lämpötila voi aiheuttaa nestekytkimen lämpöylikuormituksen, jonka seurauksena voi olla nesteen roiskuminen sulavista tulpista ja ympärillä olevien henkilöiden loukkaantuminen sekä nestekytkimen vaurioituminen! Kun käyttönesteenä on vesi: Ympäristön lämpötilan on oltava käyttönesteen jäätymispistettä korkeampi! Kytkin voi vaurioitua, jos käyttöneste jäätyy. Noudata annettuja lämpötilarajoja (ks. luku 4.8)! Roiskuva ja ulos valuva käyttöneste: Jos nestekytkin ylikuumenee, sulavat tulpat toimivat. Käyttönestettä vuotaa niiden kautta ulos. Kytke käyttävä puoli välittömästi pois toiminnasta, kun sulavat tulpat ovat toimineet! Kytkimen vieressä olevien sähkölaitteiden on oltava roiskesuojattuja! Varmista, että ulos roiskuva käyttöneste ei vahingoita ihmisiä, sillä se voi aiheuttaa palovammavaaran! Nestekytkimen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden on käytettävä suojalaseja. Roiskuva kuuma käyttöneste aiheuttaa sokeutumisvaaran! Varmista, että ulos roiskuva käyttöneste ei pääse kosketuksiin kuumien koneen osien, lämmityslaitteiden, kipinöiden tai avotulen kanssa! Palovaara! Jotta ulos valuva öljy ei aiheuttaisi vaaratilanteita (esimerkiksi liukastumistai palovaara), se on pyyhittävä välittömästi pois! Kerää sulavista tulpista ulos roiskuva juote talteen. Kerää ulos valuva käyttöneste talteen, jotta se ei valu osien (moottori, hihna) päälle ja aiheuta palovaaraa. Varmista, että käytettävissä on riittävän suuri keruuastia! Noudata käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita! Palonvaara: Kun sulavat tulpat ovat toimineet, roiskuva öljy voi syttyä kuumilla pinnoilla ja aiheuttaa tulipalon sekä vapauttaa myrkyllisiä kaasuja ja höyryjä. Se voi aiheuttaa palovammoja ja myrkytyksen sekä koneen, ympäristön ja aineellisten vahinkojen vaaran. Sulavien tulppien toiminnan jälkeen käyttävä kone on sammutettava välittömästi! Noudata käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita! 12

13 Metaanipitoisuuden tarkistaminen ennen nestekytkimen käyttämistä: Nestekytkimen kotelo koostuu alumiiniseoksesta. Jos nestekytkimen suojus on irrotettu, tilan metaanipitoisuus on tarkistettava asianmukaisilla laitteilla, jotta käyttö on turvallista maanalaisissa tiloissa asennuksen, huollon ja purkamisen aikana. Ennen näiden töiden aloittamista ja töiden aikana metaanipitoisuus nestekytkimen alueella ei saa ylittää sallittua raja-arvoa (esimerkiksi Venäjällä 1 til.-%). Jos tämä arvo ylittyy, työt on keskeytettävä, kunnes raja-arvo alittuu. 4.6 Jäännösriskit VAARAT! Koneen väärinkäyttö tai käyttövirheet voivat aiheuttaa menehtymisen, vakavan tai lievän loukkaantumisen tai aineellisia ja ympäristövahinkoja. Vain riittävän pätevät, koneen käyttöön perehdytetyt ja oikeutetut henkilöt saavat käyttää nestekytkintä! Huomioi varoitukset ja noudata turvallisuusohjeita! 4.7 Menettely onnettomuuksissa VAROITUS! Noudata paikallisia menettelyohjeita! 13

14 4.8 Tärkeitä käyttöohjeita HUOMIO! Mikäli käytön aikana on havaittavissa epäsäännöllisyyksiä, on käyttövoimanlähde kytkettävä heti pois päältä! Tehonsiirto: Tämän käyttöohjeen kansilehdellä on ilmoitettu mahdollinen tehonsiirto tietyllä käyttävän puolen kierrosluvulla ja tietyllä kytkimen täytöllä (käyttöneste ja täyttömäärä). Nämä arvot määrittävät sallitun työskentelypisteen kytkimen kiinteää käyttöä varten. Kytkimen kiinteä käyttö muissa työskentelypisteissä edellyttää Voith Turbon hyväksyntää! Käyttöneste: Käytä vain tämän käyttöohjeen kansilehdellä määritettyjä käyttönesteitä! Käytä nestekytkimessä vain tämän käyttöohjeen kansisivulla määritettyä täyttömäärää. Jos nestettä on liian vähän, kytkin lämpökuormittuu. Jos sitä on liian paljon, sisäpaine voi vaurioittaa kytkintä. Kuumeneminen käynnistyksen aikana: Käynnistettäessä nestekytkin kuumenee, koska luisto on suurempaa kuin paikallaan käytettäessä. Varmista riittävän pitkät tauot käynnistysten välillä, jotta laitteisto ei ylikuumenisi! Viivekammiolla varustettujen nestekytkinten käynnistysominaisuudet: Käynnistyksessä käyttönestettä siirretään viivekammiosta nestekytkimen työtilaan. Tauon aikana käyttöneste virtaa takaisin viivekammioon. Pidä käynnistysten välillä tarpeeksi pitkiä taukoja (muutama minuutti), jotta käynnistysominaisuudet pysyvät asianmukaisina. Tekniset tiedot: luku 1, sivu 4 RÄJÄHDYSSUOJA! / HUOMIO! Kytkimen lämpötila: Ota yhteyttä Voith Turboon, jos nestekytkintä on tarkoitus käyttää ympäristön lämpötilan ollessa - alle -25 C käyttönesteenä öljy - alle 0 C käyttönesteenä vesi (jäätymispiste) Katso myös tilausasiakirjat. Ylikuumeneminen voi vaurioittaa kytkintä! Kytkimen nimellislämpötila ei ylity tarkoituksenmukaisessa käytössä, jos mahdollistetaan riittävä ilmanvaihto. Vain räjähdysalttiissa tiloissa käytettävät kytkimet: Varmista, että nestekytkintä ympäröivä ilma ei ylitä sallittua arvoa. 14

15 Sulavat tulpat: Sulavat tulpat suojaavat nestekytkintä lämpöylikuormituksen aiheuttamilta vaurioilta. Kytke käyttömoottori välittömästi pois toiminnasta sulavien tulppien toiminnan jälkeen! Käytä vain alkuperäisiä sulavia tulppia, joiden nimellistoimintalämpötila on ilmoitettu tämän käyttöohjeen kansisivulla! Tekniset tiedot: luku 1, sivu 4 Valvontalaitteet: Tarkista, ovatko laitteistoon asennetut valvontajärjestelmät käyttövalmiissa tilassa. Korjaa vialliset valvontalaitteet heti! Älä koskaan ohita turvallisuuslaitteita! Valvontalaitteet: luku 18, sivu 79 Juuttuminen: Jos työkone juuttuu, nestekytkin voi ylikuumentua ja sulavat tulpat voivat toimia, mikä vaarantaa henkilöiden, nestekytkimen ja ympäristön turvallisuuden. Pysäytä käyttävä kone välittömästi! RÄJÄHDYSSUOJA! Kytkimen ylikuormittuminen: Lämpösuojan lauettua tehonsyöttö on katkaistava viimeistään luvussa 1 ilmoitetun ajan kuluttua. Jos käytössä on useampi moottori, koko laitteisto on kytkettävä pois toiminnasta! Jos lisäksi ylikuormituksen valvonta on tarpeen, käytettävän puolen kierrosnopeutta on tarkkailtava. Jos käytettävän puolen kierrosnopeus alittaa käyttävän puolen kierrosnopeuden yli 10 %:lla, tehonsyöttö on katkaistava välittömästi. Tekniset tiedot: luku 1, sivu 4 Tehonsyöttö on katkaistava, koska muussa tapauksessa ilmoitettua pintalämpötilaa ei voida ylläpitää. Ohje! Kytkin ylikuormittuu, jos työkone juuttuu työkonetta ylikuormitetaan käytön tai käynnistyksen aikana (Ota yhteyttä Voith Turboon). 15

16 4.9 Henkilökunnan pätevyys Kaikki työt, kuten kuljetus, varastointi, pystytys, sähköliitäntä, käyttöönotto, käyttö, huolto, kunnossapito ja korjaus, vaativat pätevän ja valtuutetun ammattihenkilökunnan. Pätevää ammattihenkilökuntaa ovat näiden perusturvaohjeiden näkökulmasta henkilöt, jotka ovat perehtyneet kuljetukseen, varastointiin, pystytykseen, sähköliitäntöihin, käyttöönottoon, huoltoon, kunnossapitoon ja korjauksiin ja joilla on asianmukainen pätevyys tehtäviinsä. Henkilöstöllä on oltava asianmukainen koulutus ja valtuudet, jotka takaavat laitteistojen asiantuntevan ja turvallisuustekniikan mukaisen käytön ja huoltamisen nostolaitteiden, ripustimien ja kiinnityskohtien asianmukaisen käytön aineiden ja niiden ainesosien, esim. voitelurasvojen, asianmukaisen hävityksen turvalaitteiden huoltamisen ja käyttämisen turvallisuustekniikan standardien mukaisesti onnettomuuksien ehkäisemisen ja asianmukaiset ensiaputaidot. Koulutettavat henkilöt saavat työskennellä nestekytkimen parissa vain pätevän ja valtuutetun henkilön valvomina. Kytkimen parissa työskentelevien henkilöiden tulee olla luotettavia vähintään laissa säädetyn vähimmäisikärajan ylittäneitä koulutettuja ja tehtävään valtuutettuja Tuotteen seuranta Yhteystiedot ovat sivulla 8 Valvomme tuotteidemme toimintaa lainsäädännön mukaisesti myös toimituksen jälkeen. Suosittelemme siksi ilmoittamaan meille kaikista tuotteisiin liittyvistä tärkeistä huomioista, kuten muuttuneista käyttötiedoista laitteiston käyttökokemuksista toistuvista toimintahäiriöistä tähän asennus- ja käyttöohjeeseen liittyvistä ongelmista. 16

17 5 Kuljetus ja varastointi 5.1 Luovutustila Nestekytkin toimitetaan täysin asennettuna. Nestekytkintä ei ole täytetty. Jos käyttöneste kuuluu toimitussisältöön, se toimitetaan tuotteen mukana erillisessä säiliössä. Tyyppi GPK (ilman puristusnapaa): Käyttävän/käytettävän puolen napa ja lamellipaketit toimitetaan erikseen, pistoakseli on asennettu. Lamellipakettien esikiristykseen käytettävät kuljetustuen kuusiokantaruuvit (nro 1942) on ruuvattu kiinni mutta ei kiristetty. Välikeholkit (nro 1943) säilyttävät lamellipakettien välykset, jolloin ne eivät veny liikaa. Tyyppi GPK-XP (puristusnavalla): Puristusnapa, käyttävän/käytettävän puolen napa ja lamellipaketit tarvittaessa jarrulevyllä/-rummulla toimitetaan erikseen, kiristysnavan pistoakseli on asennettu. Pakkaus, ks. luku 5.5, sivu 22 Kuljetustuen kuusiokantaruuvit (nro 1942) on ruuvattu kiinni. Välikeholkit (nro 1943) säilyttävät lamellipakettien välykset, jolloin ne eivät veny liikaa. HUOMIO! Pakkaus ja käytetyt osat on hävitettävä laitteen asennusmaan määräysten mukaisesti! 5.2 Toimituksen sisältö Nestekytkin toimitetaan kansilehden tietojen mukaisesti. Toimitukseen sisältyy varaosina sarja sulavia tulppia. Toimituksen lisäsisältö, kuten liitoskytkin, sulavat tulpat, lämpötilanvalvonta, ylös- ja alasvetolaite, on ilmoitettu tilausvahvistuksessa. 5.3 Kuljetus RÄJÄHDYSSUOJA! Kytkintä saa kuljettaa räjähdysvaarallisissa tiloissa vain tarkoitukseen soveltuvassa kuljetuspakkauksessa. Sen on täytettävä samat vähimmäisvaatimukset kuin suojuksen. Luku 11, sivu 57 VAROITUS! Putoavat osat voivat aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja! Kiinnitä kytkin kunnolla, tarkkaile painopisteiden sijaintia ja käytä asianmukaisia kiinnityskohtia! Käytä sopivia kuljetus- ja ripustusvälineitä! Jos nestekytkintä käsitellään väärin, henkilöiden ylä- tai alaraajat saattavat jäädä puristuksiin, mikä voi aiheuttaa vammautumisen. Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa kuljettaa kytkintä! Painot: kansilehti Asennettuna nestekytkintä saa kuljettaa vain vaakasuorassa asennossa. Jos nestekytkin on yli 7 vinossa, se on tuettava akselinsuuntaisesti. 17

18 5.4 Nostaminen VAARA! Kytkimen kiinnittäminen nostovälineeseen Nestekytkimen epäasianmukainen kiinnittäminen ja nostaminen voi aiheuttaa aineellisia ja henkilövahinkoja! Kytkintä saa nostaa vain nostamiseen tarkoitetuista kiinnityskohdista (ks. seuraavat kuvat). Kiinnitettäessä ja nostettaessa nestekytkintä on huomioitava, että nosto- ja kuormankannatuslaitteet eivät vaurioita kytkimen rivoitusta. Vaurioituneet rivat voivat johtaa kytkimen epätasapainoon ja siten laitteiston epätasaiseen käyntiin! Älä astu ylösnostettujen kuormien alle! Nostolaitteet, kuormankannatuslaitteet, kiinnityskohdat Huomioi nestekytkimen paino (ks. kansilehti)! Nostolaitteiden (esimerkiksi nosturi, trukki), ripustimien (esimerkiksi ketjut, köydet) ja kiinnityskohtien (kiinnityskoukut, kierrekoko kuten nro 1830, katso luku 7.3) on oltava - tarkastettuja ja hyväksyttyjä - oikein mitoitettuja ja moitteettomassa kunnossa - vain valtuutettujen ja koulutettujen henkilöiden käytössä! Nostolaitteiden, ripustimien ja kiinnityskohtien käyttöohjeita on noudatettava! Vaurioituneet tai kapasiteetiltaan riittämättömät kuormankannatuslaitteet voivat murtua kuormitettaessa. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema! Tarkista, että nosto- ja kuormankannatuslaitteiden kantokyky on riittävä (paino, katso kansilehti), kunto on moitteeton. Nostosilmukkaruuvien käyttäminen on kielletty! Käytä kiinnityskoukkuja seuraavien kuvien mukaisesti! 18

19 Voith-nestekytkimen oikea kiinnittäminen nostovälineeseen (esimerkki): Ruuvaa sopivat kiinnityskoukut (kierrekoko kuten nro 1830, katso luku 7.3) kuvien mukaisesti kytkimeen ja aseta kuormankannatuslaite paikalleen. Älä kuitenkaan kierrä asennettuja ruuveja irti, käytä tarkoitukseen varattuja kierteitä. Kuva1 VAARA! Ripustimia ei saa nostettaessa ja käännettäessä kietoa kytkimen ympärille! Älä mene ylös nostettujen kuormien alle, ja noudata yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Niin kauan kuin nestekytkintä ei ole asennettu käyttävän ja käytettävän koneen väliin, sen kaatuminen ja putoaminen on estettävä. Loukkaantumis- ja hengenvaara kuorman putoamisen tai kytkimen kaatumisen tai luisumisen takia! Kytkin on kiinnitettävä kuormaripustimiin kääntämistä varten seuraavasti. Kuva2 19

20 VAARA! Käytä nostamiseen vähintään kahta ripustinta. Käännettäessä on käytettävä kahta ripustinta kummallakin puolella! Kuva3 Kuva4 Aseta kytkin varovasti lautalevylle/kuormalavalle ja estä sen kaatuminen. 20

21 GPK-pistoakselilla (nro 1950) varustetun nestekytkimen oikea kiinnitys asennettavaksi käyttävän ja käytettävän puolen navan väliin (nrot 1932 ja 1972): Ruuvaa erikoisnostovälineet kiinni kytkimen ulkoreunaan (ks. sivu 38) Nosta kytkin niistä. Nro 1950: ks. luvut VAARA! Jos ylemmässä ripustuskoukussa käytetään ripustimen sijaan vaijeria, vaijerin luisuminen on estettävä. GPK-pistoakselilla (nro 1950) varustettu nestekytkin valmis asennettavaksi käyttävän ja käytettävän puolen navan väliin (nrot 1932 ja 1972): Kuva 5 Kuva 6 21

22 5.5 Varastointi/pakkaus/suojaaminen Nestekytkin Luovutustila: Voith-nestekytkimien luovutustila määräytyy kuljetuksen ja varastointiajan mukaan: Tila nro 1 on vakioluovutustila, katso poikkeukset tilausasiakirjoista. Nro Kuljetus - Sallittu varastointiaika - Maa-/ilmakuljetus - Varastointi enintään 6 kuukautta suljetussa hallissa - Merikuljetus - Varastointi enintään 6 kuukautta suljetussa hallissa - Merikuljetus - Varastointi enintään 12 kuukautta suljetussa hallissa - Merikuljetus - Varastointi enintään 24 kuukautta suljetussa hallissa Pakkaus/toimenpiteet - Valmisteltu kuljetustavan mukaisesti - Kuljetusväline takaa säänsuojan - Pakattu PE-kalvoon - Valmisteltu kuljetustavan mukaisesti - Terävät kulmat suojattu - Pakattu PE-kalvoon - Kuivausaine DIN / standardin mukaisesti - Vedenkestävä pahvi- tai puulaatikko - Laatikon kannen sisäpuoli on verhoiltu saumattomalla levyllä (Akylux). Saumallisten levyjen alle on lisätty PCV-kalvoa - kuten 2 parempi suojaaminen - kuten 2, - PE-kalvon sijasta pakattu alumiinilaminaattikalvoon. Taulukko3 Pakkauksen avaaminen: Jos kalvot joudutaan avaamaan vastaanottotarkastuksessa, ne täytyy sulkea uudestaan ilmatiiviisti varastoinnin jatkuessa. Tarvittaessa on käytettävä uutta kuivausainetta. Varastointiajan pidentäminen: Sallittua varastointiaikaa voidaan pidentää enintään 3x seuraavien ohjeiden mukaan. Tällöin on tarpeen tarkistaa pakkaus ja vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Kalvopakkaukset on suljettava ilmatiiviisti kuivausaineen vaihtamisen jälkeen. Ulkopuolen suojaus / myöhempi suojaus: Ulkopuolen suojaus on uusittava sallitun varastointiajan mukaan. Paljaat metalliosat (napaporaukset, jarrulevyt jne.) on suihkutettava Houghton Ensis DWG2462 -nesteellä. Sisäpuolen suojaus / myöhempi suojaus: Sisäpuolen suojaus on uusittava vuosittain (pakkaus 4: kahden vuoden välein). Nestekytkin on kostutettava sisäpuolelta laatuvaatimuksen mukaisella öljyllä. Nestekytkin varastossa tai asennettuna (kierrettävissä): Täytä nestekytkin myöhemmässä suojauksessa pyörimisakselin keskustan kautta öljyllä ja kierrä nestekytkimen käyttävää ja käytettävää puolta vähintään kerran. Nestekytkin asennettuna (ei kierrettävissä): Täytä nestekytkin ylimpään sulavaan tulppaan (SSS) asti. Valuta öljy tämän jälkeen pois ja sulje nestekytkin uudelleen määräysten mukaisesti. Suunniteltua myöhempää suojausta varten öljy saa jäädä nestekytkimeen, jos nestekytkimen uudelleen täyttö on varmistettu ennen käyttöönottoa (öljynmäärä riippuen tyyppisovellutuksen asiakirjoissa annetuista arvoista). 22

23 Sisäosien suoja-ainesuosituksia: Valmistaja Kuvaus ARAL Aral Oel KONIT SAE 20W-20 Mobil Mobilarma 524 (SAE 30) Houghton Ensis Engine Oil 20 Wintershall Wintershall Antikorrol 20W-20 Suojaukseen voidaan käyttää lisäksi suositeltuja käyttönesteitä. Taulukko4 Jos nestekytkin asennetaan koneeseen, jota ei oteta käyttöön, kytkin on suojattava sään ja ympäristön vaikutuksilta. Ulkopuolinen myöhempi suojaus on uusittava puolen vuoden välein, sisäpuolinen myöhempi suojaus vuosittain. Tarvittaessa nestekytkin on puhdistettava ulkoa ennen myöhempää suojausta. Ulko- ja sisäosien myöhempi suojaus on suoritettava yllä kuvatulla tavalla. Puhdistaminen ulkopuolelta, ks. luku 13.1 HUOMIO! TW-tyypin kytkimissä vesi tulee laskea pois varastoitaessa alle 0 C:n lämpötilassa! Jäätymisvaara! 6 Jatkuvatäyttöiset Voith-nestekytkimet 6.1 Toiminta Siipipyörät Kuori Kuva7 Voith-nestekytkin on Föttinger-periaatteen mukaan toimiva hydrodynaaminen kytkin. Se koostuu pääasiassa kahdesta siipipyörästä pumppu- ja turbiinipyörästä ja niitä ympäröivästä kuoresta. Molemmat pyörät on laakeroitu suhteessa toisiinsa. Voimansiirrossa tapahtuu vain vähän kulumista, voimaa siirtävät osat eivät kosketa toisiaan mekaanisesti. Kytkimessä on vakiomäärä käyttönestettä. Käyttömoottorin luovuttama mekaaninen energia muuntuu moottoriin liitetyssä pumppupyörässä käyttönesteen virtausenergiaksi. Turbiinipyörässä tämä virtausenergia muutetaan takaisin mekaaniseksi energiaksi. 23

24 Kytkimen toiminnassa on kolme erilaista tilaa: Paikallaan oleva: Koko käyttöneste pysyy paikallaan kytkimessä. Kuva8 Käynnistystila: Pumppupyörä alkaa pyörittää käyttönestettä kiihtyvän moottorin kierrosluvun avulla, jolloin työtilaan muodostuu kiertovirtaus. Koko turbiinipyörän siipitilaa huuhdellaan, jolloin turbiinipyörä alkaa liikkua tilavuusvirran kineettisen energian vaikutuksesta. Kytkimen ominaiskäyrä määrittää vääntömomentin kulun käynnistymistapahtuman aikana. Kuva9 Nimelliskäyttö: Nimelliskäytössä siirretään vain työkoneen tarvitsema vääntömomentti. Koska pumppu- ja turbiinipyörien välisen kierrosluvun ero on pieni (nimellisluisto), kytkimeen muodostuu kiinteä virtaustila. Kuva10 24

25 6.2 Tyyppinimike Jatkuvatäyttöisten hydrodynaamisten kytkinten () tyyppinimike määritetään seuraavasti: Tyyppinimike: ks. tämän käyttöohjeen kansilehti Esimerkki: 562 TVVSC 562 T VV S C 1 Kytkimen koko (profiilin halkaisija, mm) mahdolliset koot: 366, 422, 487, 562, 650, 750, 866, 1000, Virtauskiertojen määrä T: yksikiertokytkin DT: kaksikiertokytkin 3 Materiaali Ei merkintää: silumiini U: rautamateriaali 4 Käyttöneste Ei merkintää: mineraaliöljy W: vesi (pakkasnesteet: ota yhteyttä Voithiin) 5 Viivekammio Ei merkintää: ilman viivekammiota V: viivekammio VV: suurennettu viivekammio 6 Viivekammion tyhjentäminen Ei merkintää: ajasta riippuva tyhjennys ilman dynaamista paluutäyttöä F: keskipakoventtiilit (vakiona auki, kun kone on pysähdyksissä) Y: dynaamisella paluutäytöllä 7 Kuori Ei merkintää normaali rakenne S: rengaskammiokuori 8 Malliversio Ei merkintää: ensimmäinen malli Vanha: A, B, C, E, G, H, J Uusi: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 9 Kuristuslevy Ei merkintää: ei kuristuslevyä D: kuristuslevy 10 Rakenne Ei merkintää: tavallinen rakenne - X: mekaaninen erikoisrakenne - Z: hydrodynaaminen erikoisrakenne 11 Mahdolliset lisätiedot 25

26 6.3 Rakenne-esimerkkejä Kuvassa esimerkki ilman puristusnapaa Tyyppi T: Tyyppi TV: Kuva11 Kuva12 Tyyppi TVV: Tyyppi TVVS: Kuva13 Kuva14 26

27 Tyyppi DT: Kuva15 Tyyppi DTV: Kuva16 Tyyppi DTVV: Kuva17 27

28 7 Kiristystiukkuudet HUOMIO! Kiristä kaikki ruuvit vääntömomenttiohjatusti momenttiavaimella! Tyyppi GPK (ilman puristusnapaa): Kierretappi, nro 1931 Täyttöruuvi, nro 0390 Suutinruuvi, nro 0455/0456 Kiinnitysruuvi, nro 1830 Kierretappi, nro 1971 Kiinnitysruuvi, nro ) Sokkoruuvi, nro ) / Sulava tulppa, nro ) / Näyttöruuvi, nro 0396 Sulava tulppa, nro ) Sokkoruuvi, nro ) Lisätietoja järjestyksestä ja lukumääristä on luvussa 13.4 olevissa taulukoissa 23 ja 24. Kuva 18 Tyyppi GPK-XP (puristusnavalla): Kiristysruuvi, nro 1946 Kierretappi, nro 1931 Kierretappi, nro 1971 Kiinnitysruuvi, nro 1955 Kiinnitysruuvi nro 1660 Kuva 19 28

29 7.1 Kierretapit Kierretappien (nrot 1931 ja 1971) kiristystiukkuus määräytyy niiden kierteen koon mukaan: Kiristystiukkuus, Nm Kierre M6 M8 M10 M12 M16 M20 Kierretappi Kierretappien kiristystiukkuudet edellyttävät standardin DIN EN mukaisia lujuusluokkia. Taulukko5 7.2 Sulavat tulpat, täyttö-, sokko- ja suutinruuvit Kiristystiukkuus, Nm (kierteiden koot) Kytkimen koko Sulava tulppa, nro 0395 / 0260 Täyttöruuvi, nro 0390 Sokkoruuvi, nro 0394/0265 Näyttöruuvi, nro 0396 Suutinruuvi, nro 0455, nro (M18 x 1,5) 80 (M24 x 1,5) 50 (M18 x 1,5) 50 (M18 x 1,5) 48 (M16 x 1,5) (M24 x 1,5) 235 (M36 x 1,5) 144 (M24 x 1,5) 144 (M24 x 1,5) 48 (M16 x 1,5) Taulukko6 7.3 Kiinnitysruuvit Kiristystiukkuus, Nm (kierteiden koot) Kytkinkoko ja -tyyppi Kiinnitysruuvi 1), nro 1660 Kiinnitysruuvi 1), nro 1830 Kiinnitysruuvi 1), nro 1955 Kiristysruuvi, nro T 80 (M12) 68 (M12) 139 (M14) 26,2 (M8) 422 T 195 (M16) 68 (M12) 210 (M16) 26,2 (M8) 487 T 195 (M16) 68 (M12) 410 (M20) 52 (M10) 562 T 195 (M16) 68 (M12) 580 (M22) 52 (M10) 650 T 195 (M16) 135 (M16) 410 (M20) 90 (M12) 750 T 380 (M20) 135 (M16) 580 (M22) 90 (M12) 866 T 710 (M24) 250 (M20) 710 (M24) 216 (M16) 866 DT 380 (M20) 250 (M20) 615 (M20) 424 (M20) 1000 T 380 (M20) 250 (M20) 615 (M20) 424 (M20) 1000 DT (M20) 615 (M20) 730 (M24) 1150 T (M27) 615 (M20) 730 (M24) 1150 DT (M27) 1060 (M24) 730 (M24) Taulukko7 1) Edellyttää vähintään lujuusluokaltaan 8.8 ja muodoltaan DIN EN / ISO mukaisten ruuvien käyttämistä 29

30 8 Asentaminen ja kohdistaminen VAARA! Huomioi nestekytkimen kanssa työskennellessäsi erityisesti luku 4 (Turvallisuus)! 8.1 GPK:n (täysmetallinen pakettikytkin) toimintatapa Tyyppi GPK (ilman puristusnapaa): Lamellipaketti Lamellipaketti Käyttävän Käyttävän Nestepuolen akseli puolen napa kytkin Pistoakseli Käytettävän Käytettävän puolen napa puolen akseli Kuva 20 Tyyppi GPK-XP (puristusnavalla): Puristusnapa Jarrulevy (jarrurumpu) Kiristysnavan pistoakseli Kuva 21 30

31 Nestekytkimen paino jakautuu vaakasuorassa asennuksessa kahden lamellipaketin välityksellä käyttävän ja käytettävän puolen akselille. Nestekytkimen sallittu vino asento ilman erikoistoimenpiteitä on 7. Täysin asennetut lamellipaketit ja navat muodostavat GPK:n (täysmetallinen pakettikytkin). Lamellipaketit ovat ympärysmitaltaan vääntöjäykkiä mutta kulmittain ja akselinsuuntaisesti joustavia. Tämä joustavuus tasaa akselinsiirtymiä. 8.2 Työkalut RÄJÄHDYSSUOJA! Kun käytät tai asennat kytkintä räjähdysalttiissa tilassa, käytä vain räjähdysalttiisiin tiloihin hyväksyttyjä työkaluja. Vältä kipinöiden muodostumista! Noudata standardien EN liitteen A ja EN luvun 7, EN liitteen B ja EN luvun 7 ohjeita. Luettelo ei ole välttämättä täydellinen, tarkista vertaamalla asennussuunnitelmaan. Työkalut: Kiintoavainsarja Lenkkiavainsarja Hylsyavainrasia (sisältää kuusiokantaholkit, räikän jne.) Kuusiokoloavainsarja Ruuvitaltta Momenttiavain Vasara, kumivasara Viilasarja Teräsharja Kierteiden mittaus, ks. luku 7, sivu 28 Mittausvälineet: Mittakello ja asennustuki Työntömitta Kaarimikrometri akselin halkaisijan mukaan Sisämikrometri navan halkaisijan mukaan Mittakellot: luku , sivu 37 Asennusapuvälineet: Apuvälineet moottorin ja vaihteiston kohdistamista varten (kiinnitysruuvit), esimerkiksi aluslevyt moottorin ja vaihteiston jalkojen alle (0,1 0,3 0,5 1,0 3,0 mm). Hiomakangas, karkeus 100, 240 Nostolaitteet ja kuormankannatuslaitteet: Nosturi Kytkimen nostamiseen 2 sakkelia ja sopivat kuormankannatusvälineet. Katso kuvat 27 ja 28 sivulla 38! Säädettävät ketjut tai köydet, joiden vetolujuus on riittävä (ks. erilliset painot). Kiinnityslenkkien koot, ks. luku 7.3, sivu 29, nro

32 8.3 Valmistelut Tarkista käyttömoottorin ja työkoneen akselitappien heitoton pyöriminen. Puhdista akselitappien ja napojen vastinpinnat ja pyyhi hiomakankaalla. Levitä kitkanestoainetta ohuelti akselitapeille. Poista rasva kiinniruuvattavista laipoista asentamisen yhteydessä. Suojatut pinnat on puhdistettava. Ruuvien kierteet on öljyttävä kevyesti. Ohje! Käytä kitkanestoainetta, jonka ominaisuudet ovat seuraavat: käyttölämpötila: C veden ja vesihuuhtelun kestävä suojavaikutus soviteruostetta ja korroosiota vastaan. Kitkanestoainesuositukset: Valmistaja Kuvaus Ohje Dow Corning Molykote G-N Plus -tahna Molykote G-Rapid Plus -tahna Molykote TP 42 Fuchs gleitmo 815 Liqui Moly LM 48 -asennustahna Dow Corning Molykote D 321 R Anti-Friction Coating Vaarallinen Castrol Optimol Paste White T aine! Paste MP 3 Taulukko 8 HUOMIO! Sovitekiilojen välyksen on oltava riittävä, niiden on oltava kiinni pitkittäissuunnassa ja liikuttava urissa vaivatta. Jos akseli ja napa on liitetty yhdellä sovitekiilalla, navassa on otsapinnassa DIN ISO mukainen merkintä: - H: puolisovitekiila - F: täyssovitekiila. Tämän merkinnän on oltava yhtenevä akselin merkinnän kanssa. Jos akseli ja napa on liitetty - yhdellä sovitekiilalla - tasapainotus tehdään puolisovitekiilan mukaisesti - jos sovitekiila on pitempi kuin napa, sovitekiila on otettava pois epätasapainon välttämiseksi. Aseta sovitekiilat paikoilleen. Valmistele sopivat työkalut ja nostolaitteet. Huomioi nestekytkimen paino! 32

33 Ohje! Nestekytkimen paino on ilmoitettu kansilehdessä. Paino on merkitty lisäksi kytkimen laipan ulkohalkaisijaan, jos se on yli 100 kg. VAROITUS! Vaurioituneet tai kapasiteetiltaan riittämättömät kuormankannatuslaitteet voivat murtua kuormitettaessa. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema! Tarkista, että nosto- ja kuormankannatuslaitteiden kantokyky on riittävä (paino, ks. kansilehti) kunto on moitteeton. 8.4 Käyttävän/käytettävän puolen navan asentaminen Edellytys Jarrurumpumallissa jarrurummun tulee olla asennettu käytettävän puolen napaan. Ulkopuolisen suojauksen puhdistamine n, ks. luku 5.5, sivu 22) Ylempi puolisko: Käytettävän puolen napa ilman jarrurumpua Alempi puolisko: Käytettävän puolen napa jarrurummulla (jarrulevy) Lamellipaketti Käytettävän puolen napa Kuusiokantaruuvi Jarrurumpu (jarrulevy) Kuva 22 Kiinnitä jarrurumpu kuusiokantaruuvilla (nro 1660). Kiristysmomentit, ks. luku 7.3, sivu 29 33

34 VAARA! Nestekytkimen asennuksen, kokoonpanon, käsin kiertämisen ja asemoinnin aikana voi aiheutua vakavia loukkaantumisia: sormet voivat jäädä puserruksiin tai terävistä kulmista voi tulla viiltohaavoja! Ainoastaan riittävän pätevyyden omaava, perehdytetty ja valtuutettu henkilökunta saa asentaa nestekytkimen! HUOMIO! Epäasianmukaisten työvälineiden ja -tapojen käyttö voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja. Älä koskaan käytä asentamiseen painelevyjä vasaraa hitsauspoltinta. RÄJÄHDYSSUOJA! / HUOMIO! Merkitse asennustyöt muistiin (ks. luku 14). Ohje! Käyttävän/käytettävän puolen napa asennetaan samalla tavalla. 8.5 Asentaminen ja kohdistaminen puristusnavattomalla mallilla, tyyppi GPK Poista välikeholkki (1943)! Kuusiokantaruuvi (1942) HUOMIO! Älä irrota lamellipaketteja navoista! Poista välikeholkit (nro 1943) * ) ja varoitustarrat. (4x käyttävä ja 4x käytettävä puoli) Säilytä välikeholkit myöhempää käyttöä varten. Lamellipaketit on esikiristettävä kuusiokantaruuveilla (nro 1942) * ) tarkistusmittaan X (luku , sivu 35). Älä johda voimia lamellipaketin välityksellä napoja asentaessasi. X * ) Kuljetustuki koostuu kuusiokantaruuvista (1942) + välikeholkista (1943). Kuva 23 Kiinnitä napa sopivaan nostolaitteeseen. Välikeholkit (1943) ja varoitustarra on poistettava ennen lämmitystä. Navan kevyt lämmittäminen (n. 80 C:een) helpottaa asentamista. Asenna napa vastaaviin akselitappeihin. Varmista napa kierretapilla. 34

35 8.5.1 Kohdistaminen Asennuspituudet HUOMIO! Pitkittäisvoimien välttämiseksi asennuspituuksia on ehdottomasti noudatettava! Kiinnitä erityisesti huomiota lämpötilamuutoksista johtuviin siirtymisiin. Kiristyslaitteet integroituina G Tarkistusmitta X Kuva 24 Kytkimen koko GPK asennuspituudet G, mm DT DTV DTVV T TV TVV / TVVS Tarkistus mitta X * ) , ,5 351,5 + 0,5 6,8 + 0, , , , ,6 + 0, ,5 + 1,5 369,5 + 1,5 454,5 + 1,5 9,7 + 0, ,3 + 0, ,2 + 0, , , , ,1 + 0, ,8 + 0, , ,1 + 0, ,1 + 0,4 923, , ,2 + 0, ,2 + 0, ,0 + 0,5 Taulukko 9 Taulukossa 9 annetut asennuspituudet koskevat GPK:n vakiomalleja ilman jarruliitäntää. Asiakaskohtaisissa asennuspituuksissa sekä jarruliitännällisessä mallissa on noudatettava asennussuunnitelman tietoja. * ) Tarkistusmitta X: kuvat 23 ja 24, sivut 34 ja 35 35

36 Kohdistustoleranssit RÄJÄHDYSSUOJA! / HUOMIO! Oikaisuvirheet aiheuttavat materiaalivaurioita. Pyörintä- ja aksiaaliheittoarvoja on noudatettava kaikissa käyttöolosuhteissa. Kiinnitä erityisesti huomiota lämpötilamuutoksista johtuviin siirtymisiin. Ohje! Mitä pienempi oikaisuvirhe kohdistuksessa sitä pidempi laitteiston käyttöikä ja parempi luotettavuus tasaisempi käynti. Suurimmat sallitut kohdistustoleranssit koskevat pyörintäheittoa kuvan 25 mukaan (suurin sallittu mittakellon säteittäinen poikkeama!) aksiaaliheittoa kuvan 25 mukaan (suurin sallittu mittakellon akselinsuuntainen poikkeama!) Kohdistustoleranssit, mm Kytkimen koko Suurin sallittu mittakellon säteittäinen poikkeama (radiaalinen) Suurin sallittu mittakellon akselinsuuntainen poikkeama (aksiaalinen) 366, , , ,2 0,6 650, 750, 866 4,6 0, ,6 0, ,8 0,8 Taulukko 10 36

37 Kohdistaminen Kohdistus voidaan tehdä LASER-optisilla menetelmillä tai käsin mittakelloilla. LASERoptisilla menetelmillä saadaan yleensä tarkempia tuloksia. Ohje! Aseta kohdistamista varten moottorin jalkojen alle alus- tai metalliliuskoja. Käyttävän yksikön siirtämiseen sivusuunnassa on hyvä käyttää alustaan säätöruuveilla kiinnitettäviä tassuja. Säteittäinen Akselinsuuntainen G Kierrä käyttävän puolen akselia yhdessä kiinnitettyjen mittakellojen kanssa! Kuva25 Lamellipaketit on esikiristettävä kuusiokantaruuveilla (nro 1942) tarkistusmittaan X (taulukko 9, sivu 35) ennen asennusta. Tarkistusmittaa X ei saa alittaa. Tuo käyttävä ja käytettävä yksikkö oikealle etäisyydelle G. Kohdista käyttävän ja käytettävän puolen akseli kuvan 25 mukaisesti toisiinsa, luvun kohdistustoleranssit pätevät. Kiinnitä käyttävä ja käytettävä yksikkö tukevasti alustaan tukevuus riippuu koko laitteistosta ja täytyy olla taattu! Tarkista kohdistus, kun kaikki ruuvit on kiristetty kiinni, korjaa tarvittaessa. Lamellipaketti: kuva 22, sivu 33 37

38 8.5.2 Nestekytkimen asennus Ohje! Akselinsuuntaisesti esikiristetyt lamellipaketit antavat riittävästi tilaa säteittäiseen asennukseen. Kuva 26 Kuva 27 Kuva 28 Tarkista, onko kuljetustuen välikeholkit (nro 1943) poistettu. Kiinnitä kytkin asianmukaisella ripustimella sopivaan nostolaitteeseen ja vie se käyttävälle yksikölle. Käyttävän puolen kuusiokantaruuvi Käytettävän puolen kuusiokantaruuvi 1830 HUOMIO! Välikeholkit (1943) on poistettava! A 1955 B Kuva 29 38

39 HUOMIO! Sovitukset A/B voivat vaurioitua epäasiallisessa asennuksessa! Oikein! Väärin! 1. Ei rakoa! Älä kallista! 2. Kiinnitä ruuvaamalla Kuva 30 Vie nestekytkin varovasti lamellipakettien väliin. Löysää lamellipaketteja irrottamalla kuusiokantaruuvit (nro 1942). Liitä tällöin sovitukset A/B varovasti laippaan. Kierrä ruuveja (nrot 1830 ja 1955) kiinni, älä kiristä. Poista kaikilta sivuilta kaikki 4 kuusiokantaruuvia (nro 1942) kokonaan. Säilytä kuusiokantaruuvit (nro 1942) myöhempää käyttöä varten (irrotus). Kiristä ruuveja (nrot 1830 ja 1955) tasaisesti, noudata kiristystiukkuuksia! Kiristystiukkuudet: luku 7.3, sivu 29 39

40 8.5.3 Kohdistustarkastus a b Kuva 31 a: Käyttävän puolen lamellipaketin laippojen välinen etäisyys. b: Käytettävän puolen lamellipaketin laippojen välinen etäisyys. a min, b min : Minimiarvo a/b. a max, b max : Maksimiarvo a/b. a: a max a min. b: b max b min. Mittaa a ja b kyseisen lamellipaketin koko kehältä 45 :n välein akseleita tai kytkintä kiertämättä. Vertaa mitattuja arvoja seuraavaan taulukkoon: Kytkinkoko ja - tyyppi Mitta kohdistuksen tarkistukseen, mm a = b a = b 366 T 9, ,3 0, T 10, ,45 0, T 12, ,85 1, T 13, ,35 2,1 650 T 16, , T 17, , T DT 20, ,9 2, T 20, , DT ,2 2, T , DT ,2 2,7 Taulukko 11 HUOMIO! Noudata mittoja a, a, b ja b kaikissa käyttöolosuhteissa! Pöytäkirjat: luku 14, sivu 69 Merkitse kohdistus muistiin. 40

41 8.6 Asentaminen ja kohdistaminen puristusnavallisella mallilla, tyyppi GPK-XP Käyttävän/käytettävän puolen navan asentaminen HUOMIO! Älä irrota lamellipaketteja navoista! Älä johda voimia lamellipaketin välityksellä napoja asentaessasi. Kuva 32 Kiinnitä napa sopivaan nostolaitteeseen. Kuljetustuet (ruuvit, välikeholkit) ja varoitustarrat on poistettava ennen lämmitystä (ks. luku 8.6.4). Navan kevyt lämmittäminen (n. 80 C:een) helpottaa asentamista. Asenna napa vastaaviin akselitappeihin. Varmista napa kierretapilla. 41

42 8.6.2 Kohdistaminen Asennuspituudet HUOMIO! Pitkittäisvoimien välttämiseksi asennuspituuksia on ehdottomasti noudatettava! Kiinnitä erityisesti huomiota lämpötilamuutoksista johtuviin siirtymisiin. G Kuva 33 GPK-XP asennuspituudet G, mm Kytkimen koko DT DTV Nimike TV TVV/TVVS , , Taulukko 12 Taulukossa 12 annetut asennuspituudet koskevat GPK-XP:n vakiomalleja ilman jarruliitäntää. Asiakaskohtaisissa asennuspituuksissa sekä jarruliitännällisessä mallissa on noudatettava asennussuunnitelman tietoja. 42

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011200 fi TRI TR sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo

Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje 3626-011500 fi BTS HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten. Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Yleisohjeet...

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV koot 1-22 Asennusohje ja käyttöohje FLENDER gear units Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV,

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje /22 Vääntöjoustavat sakarakytkimet, rakenteet nro 00 akselikytkin, nro 08 DKM, kartiokiristysholkillinen rakenne sekä näiden yhdistelmät direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti valmisporatuille

Lisätiedot

Wilo-CronoLine IL 250...

Wilo-CronoLine IL 250... Wilo-CronoLine IL 250... sv Monterings- och skötselanvisning fi Asennus- ja käyttöohje pl Instrukcja montażu i obsługi ru Инструкция по монтажу и эксплуатации GB Installation and operating instructions

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje FI B 1050 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Pos : 4 /Anl eitung en/getriebe/0. Prol og/0.1 Sic her hei ts- und Anwendungs hinweis e für Getri ebe @ 3\mod_1375086447713_1242.docx @ 84074 @ @ 1 Pos

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje Edition: 1.4.2012 BA 233-FI Alkuperäinen käyttöohje V-VC 400 500 700 900 1100 1300 Vacuum pump Tyhjiöpumppu V-Serie V-sarja Drehschieber Kiertosiipi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................................

Lisätiedot

Flowserve Pump Division

Flowserve Pump Division Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen,

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet HYDROMATIC HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Pumput: Mallit: Myynti ja markkinointi: Varaosat ja huolto: Hydromatic uppopumput repijällä HPD200 1-vaihe HPD200

Lisätiedot

Turvallisuus ja käyttö. Alkuperäisten ohjeiden käännös. Zenith Pumps

Turvallisuus ja käyttö. Alkuperäisten ohjeiden käännös. Zenith Pumps Alkuperäisten ohjeiden käännös Turvallisuus ja käyttö Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Puhelin: +1 704 289 6511 Sähköposti: CustomerCare@ColfaxCorp.com Internet: http://www.zenithpumps.com

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion

Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion Käyttäjäohje - Käännös alkuperäisohjeesta - FIN ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. Experience in Motion Tämä ISC2-tiiviste on monikäyttöinen patruunarakenteinen

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GEARex Asennus- ja käyttöohje. GEARex

GEARex Asennus- ja käyttöohje. GEARex 403 FI 1/33 Kokoteräksiset hammaskytkimet, rakenteet FA, FB, FAB, DA, DB ja DAB sekä niiden yhdistelmät Valmis- ja esiporattuihin sekä poraamattomiin kytkimiin; täyttää direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimukset

Lisätiedot