POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERITUULIVOIMALAITOS TURVALLISUUSVAIKUTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERITUULIVOIMALAITOS TURVALLISUUSVAIKUTUKSET"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSVAIKUTUKSET

2 1 POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERITUULIVOIMALAITOS TURVALLISUUSVAIKUTUKSET 1 JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT RAKENTAMISEN AIKAISET TURVALLISUUSVAIKUTUKSET Yleistä Veneilyturvallisuus Liikkuminen alueella Kiinnittyminen ja ankkuroituminen Merkinnät työalueella Ilmailuturvallisuus Liikkuminen alueella Merkinnät työalueella Talviaikainen turvallisuus Voimajohtojen vaikutukset KÄYTÖN AIKAISET TURVALLISUUSVAIKUTUKSET Yleistä Veneilyturvallisuus Liikkuminen alueella Kiinnittyminen ja ankkuroituminen Merkinnät merikortissa Valo-, välke- ja heijastusefektit Ilmailuturvallisuus Liikkuminen alueella Merkinnät ilmailukartassa Talviaikainen turvallisuus Jäätilanne Lavoista irtoavat jäät Voimajohtojen vaikutukset JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHDEKIRJALLISUUS Maanmittaustoimisto lupa nro 3/MYY/01

3 POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERITUULIVOIMALAITOS TURVALLISUUSVAIKUTUKSET 1 JOHDANTO Pohjolan Voima Oy on vuonna 1999 käynnistänyt tutkimushankkeen Merituulivoima teollisena energialähteenä. Tämä raportti on osa tätä tutkimushanketta. Sen toteuttamiseen on saatu rahoitusta kauppa- ja teollisuusministeriöltä. Tutkimushankkeen tavoitteena on Suomessa ensimmäisen kerran selvittää, millä edellytyksillä on meidän oloissamme mahdollista rakentaa teollisen mittakaavan merituulivoimalaitos rannikon edustan merialueelle. Selvitystyössä tutkitaan merituulivoimalaitoksen teknisiä ja taloudellisia toteutusmahdollisuuksia, oikeudellisia edellytyksiä sekä ympäristövaikutuksia. Nämä vaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyä noudattaen. Suunnittelutyön kohdealueeksi valittiin Kokkolan edustan merialue, jonne suunniteltiin yhteensä yli 300 MW suuruinen merituulivoimalaitos (kartta 1.1.). Erityispiirteen suunnittelualueelle aiheuttaa se, että valtaosa tarkasteltavasta merialueesta kuuluu erilaisiin suojeluohjelmiin (lintuvesiensuojeluohjelma, rantojensuojeluohjelma, Natura-2000 aluevaraus). Maankäytön osalta tutkimushankkeeseen yhdistyy Kokkolan kaupungin tavoite laatia merialueelle osayleiskaava, jossa tuulivoimalaitoksen rakentamiseen soveltuva alue on osoitettu. Myös Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan laatiminen on vireillä. Tässä osaraportissa käsitellään tuulivoimalaitoksen turvallisuusvaikutuksia. Vaikutuksia alueiden käyttöön ja maisemaan tarkastellaan tarkemmin osaraportissa Vaikutukset alueiden käyttöön ja maisemaan. Lintuihin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan osaraportissa Vaikutukset linnustoon ja merialueen vesien tilaan ja kalastoon kohdistuvia vaikutuksia osaraportissa Vaikutukset merialueen tilaan ja kalastoon.

4 3 Kartta 1.1. Kokkolan edustan merituulivoimalaitoksen suunnittelualueet: 1. Tankarin Djupörenin alue, 2. Santapankin alue, 3. Munakarin Poroluodon alue, 4. Trullevin ranta, 5. Santapankin laajennus pohjoiseen. 2 AINEISTO JA MENETELMÄT Lähtöaineistona on käytetty merituulivoimalaitoksen ympäristöselvityksiä, teknistä raporttia, viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. Lähdekirjallisuus on esitetty tämän raportin lopussa. 3 RAKENTAMISEN AIKAISET TURVALLISUUSVAIKUTUKSET 3.1 Yleistä Merituulivoimalaitoksen rakentamisen aikana merialueella liikkuu suuria aluksia ja painavia lasteja. Näitä on syytä varoa, vaikka varsinaisia liikkumiskieltoja alueelle ei tulisikaan. Vastaavasti voimalinjojen rakentaminen maaalueilla lisää suurten työkoneiden liikennettä. Tuulimyllyt sijoitetaan metrin päähän toisistaan. Ne pystytetään yksi kerrallaan, ja käynnistetään kaikki yhtä aikaa kun koko alueen kaikki myllyt on pystytetty ja merikaapelit sekä liitäntäjohdot kantaverkkoon on asennettu.

5 4 3.2 Veneilyturvallisuus Merituulivoimalaitoksen rakentamisen aikana liikenne Kokkolan edustan merialueilla lisääntyy huomattavasti. Kuva3.1. Tanskasta. Veneily on mahdollista ja sallittua myös merituulivoimalaitosten alueella. Kuva Liikkuminen alueella Veneily Kokkolan edustan merialueilla rakentamisen aikana on sallittua. Pystytysnosturin läheisyyteen (2 kertaa nosturin korkeus eli noin 400 metriä) ei kuitenkaan turvallisuussyistä saa mennä. Kuvat 3.2. ja 3.3. Tuulimyllyn asentamista Tanskassa. (Kuvat: Vestas Wind Systems A/S)

6 Kiinnittyminen ja ankkuroituminen Veneellä saa kiinnittyä jo pystytettyjen tuulimyllyjen juureen, vaikka alueella pystytettäisiin muita myllyjä, mikäli on pystytysnosturin turva-alueen ulkopuolella. Merikaapelien kaivuu- tai aurausvaiheessa ei työalueella saa liikkua, eikä ennen merikaapeleiden peittämistä alueella saa ankkuroitua Merkinnät työalueella Merituulivoimalaitoksen rakennusalue merkitään maastoon, jotta alueella liikkuvat veneilijät eivät vahingossa mene työalueelle. 3.3 Ilmailuturvallisuus Liikkuminen alueella Tuulimyllyjen pystytolppa ulottuu 75 metrin ja siivenkärki 125 metrin korkeuteen. Pystytysnosturin varoalue on 2 kertaa sen korkeus eli noin 400 metriä. Merituulivoimalaitoksen rakennusalueella saa liikkua lentolaitteilla Merkinnät työalueella Työaluetta ei erikseen merkitä lentoliikennettä ajatellen. 3.4 Talviaikainen turvallisuus Rakentaminen tapahtuu kesäkaudella, joten talviaikaisia turvallisuusvaikutuksia ei merituulivoimalaitoksen rakentamisvaiheessa ole. 3.5 Voimajohtojen vaikutukset Merituulivoimalaitos liitetään kantaverkkoon ilmajohdoin. Voimajohtojen rakentamisen aikana työalueella liikkuminen on kielletty (johtokatu ja asennustiet sekä työkoneiden työalueet). Muualla liikkuminen on sallittua.

7 6 4 KÄYTÖN AIKAISET TURVALLISUUSVAIKUTUKSET 4.1 Yleistä Käytön aikana merituulivoimalaitoksen turvallisuusriskit ovat hyvin pieniä. Merialueilla rantautumispaikkojen ja kiintopisteiden lisääntyminen itse asiassa parantaa alueen turvallisuutta. 4.2 Veneilyturvallisuus Tuulimyllyt tulevat olemaan metrin päässä toisistaan. Tuulimyllyt ovat hyviä kiintopisteitä ja kiinnittymispaikkoja Liikkuminen alueella Veneily Kokkolan edustan merituulivoimalaitoksen alueilla on kaikkialla sallittua. Kuva 4.1. Tuulimyllyn juurella on tasanne, johon voi kiinnittyä. Kuva Tanskasta Kiinnittyminen ja ankkuroituminen Veneellä saa kiinnittyä tuulimyllyjen juureen, ja pienveneillä saa laskea ankkurin myös merikaapelien kohdalla. Suuremmilla aluksilla ankkurin laskeminen merikaapelien kohdalle on kielletty. Merikaapelien paikat on merkitty maastoon. Kuva 4.2. Tuulimyllyn juureen voi kiinnittyä veneellä ja tasanteelle kiivetä. Kuva Tanskasta.

8 7 Kuva 4.3. Vene kiinnittyneenä tuulimyllyn juureen Tanskassa Merkinnät merikortissa Valo-, välke- ja heijastusefektit 4.3 Ilmailuturvallisuus Liikkuminen alueella Tuulimyllyt merkitään merikortteihin kuten muutkin esteet merellä. Merikaapelit merkitään myös merikorttiin. Tuulimyllyjen lapojen pyöriminen sopivassa auringonvalossa saattaa aiheuttaa häiritsevää välkettä lähialueelle. Pitkään jatkuvana välke voi aiheuttaa terveysvaikutuksia alueella oleskelevalle. Näitä vaikutuksia ei kuitenkaan aiheudu veneellä ohi kulkevalle. Suomessa on hyvin harvoin sellaisia päiviä, että välke muodostuu häiritseväksi. Tuulimyllyjen pystytolppa ulottuu 75 metrin ja siivenkärki 125 metrin korkeuteen. Tolpan päässä on jatkuvasti palava punainen huomiovalo. Merituulivoimalaitoksen alueella saa liikkua lentolaitteilla Merkinnät ilmailukartassa Tuulimyllyjen paikat merkitään ilmailukarttoihin kuten muutkin korkeat mastot ja muut esteet.

9 8 4.4 Talviaikainen turvallisuus Jäätilanne Lavoista irtoavat jäät Jäällä kävellen tuulimyllyä lähestyttäessä on syytä olla erityisen varovainen etenkin keväällä. Jää tuulimyllyn juurella saattaa olla hauraampaa kuin muualla merialueilla. Jäätä muodostuu tuulimyllyjen lapoihin vain tiettyjen sääolosuhteiden aikana. Jäänmuodostus huonontaa lapojen aerodynamiikkaa, ja on siten tuulimyllyn toiminnan kannalta epäedullista. Tuulimyllyjen lapoihin asennetaan jäänestojärjestelmä, joka estää jäänmuodostuksen lapoihin. Jäänestojärjestelmän toimintavirheen takia muodostuva jää voi irrota lavoista ja lentää noin 100 metrin päähän myllystä. Porissa Reposaaren tuulimyllyjen lavoissa ei ole lämmityslaitetta. Lavoista irtoavat jäät eivät ole aiheuttaneet mitään ongelmia aivan myllyjen vierestä kulkevalle autoliikenteelle. Kuva 4.4. Talvinen kuvasovite Kokkolan edustalta.

10 9 4.5 Voimajohtojen vaikutukset 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Voimajohdon sähkövaraus synnyttää ympärilleen sähkökentän, jota pidetään lähes vakiona, ja se riippuu johdon jännitteestä. Voimajohdon sähkövirta aiheuttaa magneettikentän johdon läheisyyteen, mikä vaihtelee ajallisesti johdon kuormitusvirran vaihteluiden mukaan. Sähkökentän voimakkuus on suurimmillaan johtoalueella johtojen alla ja laskee nopeasti johdosta etäännyttäessä. Magneettikenttä on suurimmillaan maan pinnalla johdon alimmalla kohdalla linjan keskiviivalla. Voimajohtojen turvallisuus- ja terveysvaikutuksia on tutkittu paljon 1980-luvulta lähtien. Tehtyjen tutkimusten valossa on todennäköistä, että normaalilla käyttötaajuudella (50 Hz) sähkö- ja magneettikentillä on joitakin vaikutuksia solujen kehitykseen. Voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien pitkäaikaishaitoista on eniten tutkimuksen kohteena ollut kenttien mahdollisesti aiheuttama syöpäriski. Vakuuttavaa näyttöä syöpäriskin olemassaolosta ei ole saatu. Puut, kalliot ja talojen rakenteet vaimentavat sähkökenttää tehokkaasti, joten voimajohdon sähkökenttä ei etene asunnon sisään. Magneettikenttien lähteitä on elinympäristössämme paljon sähkökenttiä enemmän. Monet sähkölaitteet ja lisäksi myös kiinteistöjen sisäiset sähköasennukset aiheuttavat magneettikenttiä. Magneettikenttä ei vaimene tavanomaisten materiaalien vaikutuksesta. Voimajohtojen ympärillä esiintyvät sähkö- ja magneettikentät eivät muodosta kansanterveydellistä ongelmaa ja pitkäaikaisen altistuksen terveyshaitat ovat vähäisiä. Merituulivoimalaitos on helppo havaita ja väistää. Tuulimyllyt tullaan merkitsemään alueen merikortteihin ja ilmailukarttoihin. Pystytolpan päässä on punainen huomiovalo ilmailuliikennettä varten. Rakentamisen aikana suurin turvallisuusriski merellä aiheutuu lisääntyneen liikenteen ja asennuskoneiden toiminnasta. Liikkuminen on kuitenkin sallittua rakennusaikanakin kaikkialla paitsi koneiden työalueella. Käytön aikana turvallisuusriskit merellä ovat hyvin vähäisiä. Liikkuminen on sallittua kaikkialla ja merellä tuulimyllyt itse asiassa lisäävät alueen turvallisuutta kun kiinnittymispaikkoja ja kiintopisteitä on aiempaa enemmän. Meren pohjaan upotetuista kaapeleista ei aiheudu turvallisuusvaikutuksia. Voimajohtojen turvallisuusriskit ovat rakentamisen aikana liikenteen lisääntymisen ja työkoneiden aiheuttamia. Liikkuminen on sallittua kaikkialla paitsi asennuskoneiden työalueilla. Käytön aikana turvallisuusriskit ja terveysvaikutukset ovat hyvin pieniä ja liikkuminen kaikkialla sallittua. Talvella jäätilanne ja lapoihin muodostuva jää saattavat aiheuttaa ongelmia, mutta merkittäviä turvallisuusvaikutuksia ei sääolosuhteillakaan ole.

11 10 6 LÄHDEKIRJALLISUUS Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Kokkolan edustan merituulivoimalaitoksen ympäristövaikutusten tutkimussuunnitelma. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Vaikutukset merialueen tilaan ja kalastoon. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Vaikutukset alueiden käyttöön ja maisemaan. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Käytön aikaiset meluvaikutukset. PVO-Engineering Oy Merituulivoima teollisena energianlähteenä. Teknistaloudellinen loppuraportti. Vesa, Petri Merituulirakentamisen oikeudelliset edellytykset. Pohjolan Voima Oy:n raportti. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen www-sivut [http://

12 Pohjolan Voima Oy PL 40, Töölönkatu 4, Helsinki Puhelin (09) , Telefax (09) Sähköposti Ympäristöjohtaja Birger Ylisaukko-oja Viestintäpäällikkö Osmo Kaipainen Projektipäällikkö Pekka Ottavainen Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Terveystie 2, Hollola Puhelin (03) , Telefax (03) Sähköposti Osastopäällikkö Matti Kautto DI Nunu Pesu

Sisällysluettelo POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 6.11.2002

Sisällysluettelo POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 6.11.2002 15700 POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 6.11.2002 Sisällysluettelo LIITEAINEISTO... 4 ESIPUHE... 5 1 JOHDANTO... 6 2 HANKKEEN TAVOITTEET JA

Lisätiedot

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT... 3 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT... 3 1.2 YHTEYSTIEDOT... 3 2 YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.9.2010 82122953 Rajakiiri Oy Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö ESIPUHE 5

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo 4 Voimavapriikki Oy Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2011 Käyttö- ja julkaisuluvat Maanmittauslaitos, lupanro 7/MLL/10 (OIVA-paikkatietopalvelu

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO. ympäristövaikutusten arviointiohjelma

RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO. ympäristövaikutusten arviointiohjelma RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Merituuli Oy 82122960 11.5.2009 RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

PUHURI OY PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO

PUHURI OY PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO Joulukuu 2013 PUHURI OY PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS 4 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston 6.8.2015 YHTEYSTIEDOT Kannuksen kaupunki Mittausteknikko Matti Salmela +358 44 4745 247 etunimi.sukunimi(a)kannus.fi Hanketoimija, Puhuri Oy Hankekehityspäällikkö Harri

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT Terveysvaikutuksista keskustellaan Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma

ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaava EPV Tuulivoima Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 3.2015 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20)

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot