TARJOUSPYYNTÖ Toripuistikko 5-7, 3. krs ROVANIEMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ Toripuistikko 5-7, 3. krs 14.11.2014 96200 ROVANIEMI"

Transkriptio

1 1(8) Kiinteistöpalvelu TARJOUSPYYNTÖ Toripuistikko 5-7, 3. krs ROVANIEMI TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy pyytävät tarjoustanne Rovaniemellä sijaitsevien kiinteistöjen rakennusteknisistä korjaus- ja muutostöistä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä omistaa, hallinnoi ja ylläpitää Rovaniemen kaupungissa, Kittilän ja Sodankylän kunnissa ja Kemijärven kaupungissa ( alkaen) oppilaitoskiinteistöjä sekä niiden yhteydessä olevia muita rakennuksia. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöjen osalta tilaajana on koulutuskuntayhtymän Kiinteistöpalvelu, joka ohjaa kiinteistöissään tarvittavia korjaustöitä. Kiinteistöpalveluun kuuluu rakennuttamisyksikkö (kiinteistöjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja toimistoinsinööri), ammattimiehet, talotekniikan ammattimiehet ja virastomestarit. Lapin ammattikorkeakoulu Oy omistaa, hallinnoi ja ylläpitää Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupungeissa oppilaitoskiinteistöjä sekä niiden yhteydessä olevia muita rakennuksia. Ammattikorkeakoulun kiinteistöjen osalta tilaajana toimii Lapin ammattikorkeakoulu Oy, joka ohjaa kiinteistöissään tarvittavia korjaustöitä. Osa koulutuskuntayhtymän Kiinteistöpalvelun henkilökunnasta työskentelee Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n kiinteistöissä (virastomestareita ja talotekniikan ammattimiehiä). Tämä tarjouspyynnön kohteena on em. organisaatioiden Rovaniemellä sijaitsevien kiinteistöjen kunnossapitokorjauksia. Muilla paikkakunnilla sijaitsevien kiinteistöjen urakointi ratkaistaan tapauskohtaisesti, riippuen työn laajuudesta. Kunnossapitokorjauksia ovat: ennalta suunnitellut korjaustyöt (kunnossapidon, korjaussuunnitelman mukaisesti). ennakoimattomat korjaustyöt (vahingot, vikatapaukset tai korjausselvitystyöt).

2 2(8) Rakennuttajat ja tilaajat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kiinteistöpalvelu Toripuistikko 5-7, Rovaniemi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, Rovaniemi Yhteyshenkilöt kiinteistöpäällikkö Tapani Tuomaala puh kiinteistöpäällikkö Juha Perkkiö puh Tarjouspyynnön kohde Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n Rovaniemen kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt (Liite 1). Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset Tarjoajan tulee nimetä tarjoukseensa organisaatio, joka käsittää seuraavat vastuulliset henkilöt: - vastaava työnjohtaja - työnjohtaja ja työnjohtajan varamies - vastuulliset rakennusammattimiehet (2 henkilöä) Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla: - vähintään teknikkotasoinen rakennusalan koulutus. - kokemusta rakennusten peruskorjaushankkeiden työnjohtotehtävistä. - lainmukainen pätevyys toimia hankkeen vastaavana työnjohtajana. - hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito. Työnjohtajalla ja hänen varamiehellään tulee olla: - kokemusta rakennusten peruskorjaushankkeiden työnjohtotehtävistä. - hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito. Vastuullisilla rakennusammattimiehillä tulee olla: - vähintään viiden vuoden kokemus rakennusammattimiehen työstä. - ammattikoulutustasoinen rakennusalan- tai muu soveltuva koulutus. - kokemusta rakennusten peruskorjaushankkeista. - hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito.

3 3(8) Tarjoajan liikevaihdon viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tulee olla vähintään 2,0 milj.. Tarjouksen jättäneellä urakoitsijalla on oltava toiminnan vastuuvakuutus (vähintään 1,0 milj. ), josta tarjouksessa on annettava selvitys. Tarjoajalla tulee olla kokemusta rakennusten peruskorjaushankkeiden pääurakoitsijana toimimisesta. Tarjoajalla tulee olla kokemusta kiinteistöjen kunnossapitopalveluiden tuottamisesta. Mikäli urakkaan kuuluu muita urakoita (LVISJA) toimii valittu rakennusurakoitsija pääurakoitsijana ja vastaa: - yhteiskuntavastuiden hoitamisista, kuten tiedonantovelvollisuudesta kaikkien työmaalla työskentelevien työntekijöiden osalta verohallinnon voimaan tulleiden ohjeiden mukaisesti. - että kaikista Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista ja turvallisuutta koskevista määräyksistä. Päätoteuttajan on perehdytettävä jokainen omaan, alihankkijan, aliurakoitsijan tai muiden urakoitsijoiden henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Alihankkijat ja aliurakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan pääurakoitsijan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan pääurakoitsijan järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. Rakennuttaja edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmailla. Pääurakoitsija huolehtii henkilötunnisteiden valvonnasta. Tarjottavan työn sisältö Kiinteistöjen korjaus- ja muutostöiden rakennustekniset työt. Voidaan valita yksi tai useampi urakoitsija. Noudatetaan rakennusalan YSE 98 ehtoja. Sopimuskauden aikana tilaaja toteuttaa myös erikseen kilpailutettavia rakennushankkeita.

4 4(8) Sopimus Korjaus- ja kunnossapitotöistä laaditaan kaksi (2) erillistä puitesopimusta urakoitsijan/urakoitsijoiden kanssa, toinen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa ja toinen Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Tarjoushinnat annetaan arvonlisäverottomana. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän osalta sovelletaan rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta (alv.% 0). Lapin ammattikorkeakoulu Oy:tä laskutettaessa hintaan lisätään lainmukainen arvonlisävero. Sopimusaika Sopimus on määräaikainen ajalla Sopimusta on mahdollista päättymisen jälkeen jatkaa vuosi kerrallaan, kuitenkin enintään saakka. Tarjoushintaa koskevat vaatimukset Tarjoushinta on tuntiveloitushinta /h (alv.%0). vastaava työnjohtaja (nimettävä) työnjohtaja tai työnjohtajan varamies (nimettävät) /h rakennusammattimies (nimettävät 2 henkilöä) /h apumies tai asentaja (nuorempi) /h Tuntihinnan tulee sisältää seuraavat kustannukset: työkustannukset työn sivukulut työkalukustannukset (kirvesmiehen normaalit työkalut kuten vasara, mitta, akkuväännin jne.) työpaikka on ilmoitettu korjaustyökohde (Rovaniemen alue) Em. tuntihintoihin ei lisätä yleiskustannus- tai laskutuslisiä. Materiaalihankinnoissa, alihankinnoissa ja vuokrauksissa nettohintaan lisätään 12% yleiskustannuslisä. Urakoitsijan käyttäessä työmaalla omaa kalustoaan (esim. alipaineistajat, piikkausvasarat, runkonaulaimet ym.) sovitaan laskutushinta tapauskohtaisesti (max. vuokraamon ns. suurasiakashinta). Ajoneuvokustannukset ilmoitetaan tarjouskaavakkeessa /km

5 5(8) Tarjoukseen liitettävät todistukset Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tai tilaajavastuu.fi raportti tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttämisestä. selvitys merkinnästä ennakonpidätysrekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin kaupparekisteriote verojäämätodistus todistus eläkevakuutuksen ottamisesta selvitys eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta Tarjous jätettävä viimeistään klo mennessä osoitteeseen: sähköpostitse tai suljetussa kirjekuoressa Kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kiinteistöpalvelu Toripuistikko 5-7, 3.krs Rovaniemi Kuoreen tai Aihe -kenttään teksti Tarjous rakennustekniset työt Tarjouksen voimassaoloaika 3 kk Tarjousten avaaminen Heti tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjouksen arviointi ja hyväksyminen Voidaan valita yksi tai useampi sopimusurakoitsija. Tarjouksista hyväksytään se, joka asianomaista hankintaa koskevien arviointiperusteiden mukaan on edullisin.

6 6(8) Tarjouksen arviointiperusteet Tuntiveloitushinta, joka on edullisin. Kuitenkin huomioidaan seuraava painotus kokonaishintaan: Tuntiveloitushinta /h = (0,10 * TJ + 0,70 * AM + 0,20 * APM) /h TJ = työnjohto AM = ammattimies APM = apumies tai asentaja (nuorempi) Lisätietoja Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja tarjouspyynnön liitteitä. Lisätietoja asiasta antavat kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä, puh ja kiinteistöinsinööri Tapani Tuomaala, puh Hannu Kerkelä kiinteistöjohtaja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Liitteet kiinteistöt, liite 1 tarjouslomake, liite 2

7 7(8) Liite 1 Tarjouspyynnön mukaiset kiinteistöt Rovaniemen alueella: 1. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Kairatien toimipiste Osoite: Kairatie 75, Rovaniemi Kiinteistön pinta-ala: n m² (bruttoala) Kiinteistön rakennustilavuus: n m³ 2. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rantavitikan toimipiste Osoite: Jokiväylä 9, ROVANIEMI Kiinteistön pinta-ala: n m² (bruttoala) Kiinteistön rakennustilavuus: n m³ 3. Lapin ammattikorkeakoulu; Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti, Viirinkankaan toimipiste Osoite: Viirinkankaantie 1, ROVANIEMI Kiinteistön pinta-ala: n m² (bruttoala) Kiinteistön rakennustilavuus: n m³ 4. Lapin ammattikorkeakoulu; Rantavitikan toimipiste Osoite: Jokiväylä 11, ROVANIEMI Kiinteistön pinta-ala: n m² (bruttoala) Kiinteistön rakennustilavuus: n m³ 5. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Porokadun toimipiste Osoite: Porokatu 35, ROVANIEMI Kiinteistön pinta-ala: n m² (bruttoala) Kiinteistön rakennustilavuus: n m³ 6. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikon toimipiste Osoite: Toripuistikko 5 7, ROVANIEMI Kiinteistön pinta-ala: n m² (bruttoala) Kiinteistön rakennustilavuus: n m³ 7. Lapin urheiluopisto, Santasport - Lapin Urheiluopisto Osoite: Hiihtomajantie 2, ROVANIEMI Kiinteistön pinta-ala: n m² (bruttoala) Kiinteistön rakennustilavuus: n m³ 8. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä; Ojanperän toimipiste Osoite: Metsäruusuntie 18, ROVANIEMI Kiinteistön pinta-ala: n m² (bruttoala) Kiinteistön rakennustilavuus: n m³ 9. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä; Jänkätien toimipiste Osoite: Jänkätie 1, ROVANIEMI Kiinteistön pinta-ala: n m² (bruttoala) Kiinteistön rakennustilavuus: n m³ 10. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä; Leko-halli

8 8(8) Osoite: Lentokenttä, Saarenkylä Kiinteistön pinta-ala: n. 768 m² 11. Lapin ammattikorkeakoulu; Arctic Power Osoite: Innokaari 1, Lentokenttä, Saarenkylä Kiinteistön pinta-ala: n. 831 m²

TARJOUSPYYNTÖ Toripuistikko 5-7, 3. krs 14.11.2014 96200 ROVANIEMI

TARJOUSPYYNTÖ Toripuistikko 5-7, 3. krs 14.11.2014 96200 ROVANIEMI 1(8) Kiinteistöpalvelu TARJOUSPYYNTÖ Toripuistikko 5-7, 3. krs 14.11.2014 96200 ROVANIEMI TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy pyytävät tarjoustanne Rovaniemellä

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu

Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ, sähkötöiden puitesopimukset Pyydämme tarjoustanne toimialaanne koskevissa sähköasennustöistä vuoden 2012 aikana Orimattilan kaupungin tilapalvelun

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Tekninen toimi Urakkatarjouspyyntö Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta. Huomioi lyhyt laskenta-aika ja toteutusaikataulu. 1 RAKENNUTTAJA JA TILAAJA PL

Lisätiedot

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE 28.5.2015 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1611 URAKKAOHJELMA JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikka (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus- ja kunnossapitotöihin käytettävistä

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot