Orimattilan Kaupunki Tilapalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu"

Transkriptio

1 Orimattilan Kaupunki Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ, sähkötöiden puitesopimukset Pyydämme tarjoustanne toimialaanne koskevissa sähköasennustöistä vuoden 2012 aikana Orimattilan kaupungin tilapalvelun vastuualueen tehtävissä. Tarjous voidaan jättää yhdestä tai useammasta toimialaanne kuuluvasta työstä. Sähköalaan liittyvät työt, joista laaditaan erilliset puitesopimukset A. Perinteinen sähköasennustyö hankinnan arvo n B. Puhelin- teleasennustyöt hankinnan arvo n C. Palojärjestelmien (Esmi) korjaus- asennukset hankinnan arvo n D. Antenniasennukset ja huollot hankinnan arvo n E. Pienlaitekorjaukset (kodinkoneet) hankinnan arvo n Tarjouspyyntö käsittää tuntiveloitustyönä tehtäviä töitä, jotka ovat pääasiassa pienimuotoisia kunnossapito ja huoltotoimenpiteitä, sekä mahdollisesti nopeasti tarvittavaa hälytysluonteista työtä. Töillä tasataan kunnossapitoyksikön työresursseja, sekä täydennetään sähkön erikoisalojen töitä. Tehtävä koostuu erillisistä tilauksista, joiden kesto voi vaihdella tunneista kuukauden mittaiseen työhön. Töiden tarkka määrää ei ole tiedossa, mutta kokonaisarvo on vuositasolla arvioitu hankinnan arvo. Sopimuskauden töiden kokonaiskustannukset eivät ylitä palveluhankinnan kansallista hankintarajaa. Tämä tarjouspyyntö koskee erillisiä hankintoja (A- B- C- D- ja E- työt) ja näistä hankinnoista tehdään erilliset puitesopimukset valittujen tarjoajien kanssa ja sopimus astuu voimaan kun sopimus on allekirjoitettu. Tilapalvelu voi edelleen erikseen kilpailuttaa hankekohtaisesti em. töitä (esim. investointikohteissa). Tarjouksen sisältö Tarjous pyydetään tuntiveloitusperusteisesti siten, että tuntiveloitus sisältää kaikki kulut (myös matkakulut tilaajan toimipisteeseen), toimipisteenä toimii Tilapalvelun Varikko Ravitie 2, Orimattila. Työmatkakulut (kilometrikorvaus /km) tilaajan toimipisteestä työkohteisiin voi veloittaa tuntiveloituksen lisäksi erillisen selvityksen mukaan. Toiminta-alueena ovat kaikki Orimattilan kaupungin kiinteistöt. Mikäli työpisteeseen saapuminen suoraan on mahdollista, voidaan työpiste sopia erisopimuksella toimipisteeksi. Tuntiveloitushinnan tulee sisältää kaikki oheiskustannukset (työnjohto-, työturvallisuus-, sosiaali- ja yleiskulut yms.). Varsinaisen työn ohjauksen hoitaa tilaaja. Tuntiveloitushinta tulee olla voimassa sopimusajan vuoden 2012 loppuun. Tarjouksessa tulee antaa seuraavat arvonlisäverottomat veloitushinnat 1. Tuntiveloitushinta ( /h) ja merkintä mitä toimialan töitä tarjous koskee. 2. Matkakorvausveloitus ( /km). Tarjouksessa tulee mainita yrityksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot sekä sähköposti, johon sähköinen tiedoksianto päätöksestä toimitetaan, sekä henkilö jonka kautta työtilaukset hoidetaan.

2 Tarjouksen jättö Tarjous tulee jättää klo mennessä. Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa merkinnällä "sähkötyötarjous" osoitteeseen: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu PL 46, Orimattila (käyntiosoite Kirvuntie 2B, 3krs.) tai sähköpostilla sähköpostin aiheena tulee olla sähkötyötarjous. Valintaperusteet Edullisin tuntiveloitushinta Puitesopimus Puitesopimus laaditaan neljän (4) tarjoajan kanssa, joita käytetään tarjottujen tuntiveloitushintojen mukaan edullisuusjärjestyksessä soveltuvaa, sekä kulloinkin ajallisesti saatavissa olevaa urakoitsijaa. Työhön käytettävän työntekijän hyväksynnän suorittaa tilaaja. Henkilön tulee olla kyseiseen työhön soveltuva, ammattitaitoinen, itsenäiseen työhön kykenevä henkilö, joiden osalta peruste tulee olla tarkistettavissa. Lisäksi töihin tulee käyttää samaa tai samoja henkilöitä joille kiinteistötuntemus kehittyy. Tarjoajalla tulee olla riittävä resurssi tarjouspyynnössä mainitun tehtävän suorittamiseen Tarjoajalla tulee olla valmius kiireellisten tehtävien suorittamiseen tilausta seuraavana arkipäivänä. Työnantajavelvoitteet Tarjouksen liitteenä tulee täyttää työnantajavelvoitteiden lomake (liitteenä). Hyväksyttävä tarjous edellyttää työnantajavelvoitteiden mukaisten voimassa olevien (3kk) todistusten toimittamisen ennen puitesopimuksen hyväksymistä. Orimattilan kaupunki kuuluu käännetyn arvonlisäverollisuuden piiriin. Ilmoitamme olevamme arvonlisäverolain 8 c :ssä tarkoitettu ostaja siten, että ostamaamme kiinteistöön kohdistuvan rakentamispalveluun sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tiedustelut: Tilapalvelu Jarmo Rantalainen Orimattilassa Jarmo Rantalainen Jarmo Rantalainen

3 Tarjouslomake Orimattilan kaupungin tilapalvelun sähkötöiden puitesopimus Tarjoamme seuraavia töitä tarjouspyynnön mukaisesti: A. Perinteisen sähköasennustyön tuntiveloitushintaan (alv 0%) B. Puhelin- teleasennustyöt tuntiveloitushintaan (alv 0%) C. Palojärjestelmien (Esmi) korjaus- asennukset tuntiveloitushintaan (alv 0%) D. Antenniasennukset ja huollot tuntiveloitushintaan (alv 0%) E. Pienlaitekorjaukset (kodinkoneet) tuntiveloitushintaan (alv 0%) Matkakorvausveloitus ( /km) Paikka ja päivämäärä Tarjoaja Yhteystiedot sähköposti

4 Käännetty verovelvollisuus 1 (1) Lomake ostajan aseman ilmoittamiseksi 1 Ostaja Orimattilan kaupunki Y-tunnus Myyjä, jolle ilmoitus annetaan Y-tunnus Tämän ilmoituksen ostajana ilmoitamme olevamme arvonlisäverolain 8 c :ssä 2 tarkoitettu ostaja siten, että ostamaamme kiinteistöön kohdistuvan rakentamispalveluun sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. vakuutamme em. tiedon asemastamme oikeaksi. Vastaamme antamastamme tiedosta ja sen virheellisyydestä myyjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta aina siihen saakka, kunnes em. myyjältä ostamaamme kiinteistöön kohdistuvan rakentamispalvelun verotus on lainvoimainen ja väärästä tulkinnasta voi aiheutua em. myyjälle vahinkoa. Sitoudumme välittömästi ilmoittamaan, mikäli asemamme em. ostajana muuttuu. kun laskutatte Orimattilan kaupungin Tilapalvelulta rakentamispalvelua, tulee laskun olla arvonlisäveroton. Laskussa tulee olla maininta Ostaja verovelvollinen ALV 8 C ja laskuun on myös merkittävä ostajan Y- tunnus. mikäli verohallinto myöhemmin katsoo, että tämän lomakkeen mukaista käännettyä verovelvollisuutta ei olisi tullut soveltaa, sitoudumme kyseiseltä osalta viipymättä o antamaan em. myyjälle ALV 178 :ssä tarkoitetun kirjallisen kuittaussitoumuksen tai vaihtoehtoisesti o suorittamaan em. myyjälle sen arvonlisäveron määrän, joka myyjällä olisi ollut meiltä oikeus laskuttaa siten, että summaan lisätään viivästysseuraamukset, jotka myyjän tulee verohallinnolle suorittaa. Ostaja Orimattilan kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Tilapalvelu 1 Rakennusteollisuus RT ry:n lomakepohja Arvonlisäverolain 8 c :n ( /686) mukaan verovelvollinen kiinteistöön kohdistuvien rakentamispalvelujen myynnistä sekä työvoiman vuokrauksesta kyseisiä palveluja varten on ostaja, jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy kiinteistöön kohdistuvia rakentamispalveluita ja / tai työvoiman vuokrauspalveluita tai rakentaa tai rakennuttaa hallinnassaan olevalle maa-alueelle rakennuksen tai pysyvän rakennelman myyntiä varten tai luovuttaa kiinteistön ennen kuin se on luovutettu käyttöön rakentamispalvelun suorittamisen jälkeen. Lisäksi verovelvollisena pidetään ostajaa, joka myy kiinteistöön kohdistuvan rakentamispalvelun tai työvoiman vuokrauspalvelun em. ostajalle.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI, TILAPALVELU LAINMUKAISTEN VELVOITTEIDEN SEKÄ TYÖNANTAJAVELVOITTEIDEN HOITAMINEN TARJOUKSEN LIITTEENÄ ON OLTAVA TÄMÄ LOMAKE TÄYTETTYNÄ JA ALLEKIRJOITETTUNA, MUUTEN TARJOUSTA EI KÄSITELLÄ. Pyydetyt asiakirjat ja selvitykset perustuvat tilaajavastuulain (1233/2006) vaatimuksiin YRITYKSEN NIMI: KYLLÄ EI onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin onko yritys merkitty työnantajarekisteriin onko yritys merkitty arvonlisävelvollisten rekisteriin onko yrityksen vastuuhenkilöitä liiketoimintakiellossa onko yrityksellä verovelkaa, josta yritys ei ole tehnyt verottajan kanssa maksusunnitelmaa yritys on ottanut eläkevakuutuksen ja yrityksellä ei ole maksamattomia eläkevakuutusmaksuja tai yritys on tehnyt eläkevakuutusmaksuja koskevan maksusopimuksen yritys noudattaa työhön sovellettavaa työehtosopimusta toiminnan vastuuvakuutus voimassa tapaturmavakuutus voimassa TARJOAJAN ON TOIMITETTAVA SEURAAVAT TODISTUKSET/SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ TAI VIIMEISTÄÄN ENNEN MAHDOLLISEN SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ: TIEDOT EIVÄT SAA OLLA KOLMEA KUUKAUTTA VANHEMPIA SELVITYS KUULUUKO YRITYS ENNAKKOPERINTÄREKISTERIIN SELVITYS KUULUUKO YRITYS TYÖNANTAJAREKISTERIIN SELVITYS ARVONLISÄVELVOLLISTEN REKISTERIIN KUULUMISESTA KAUPPAREKISTERIOTE TODISTUS VEROJEN MAKSAMISESTA, VEROVELKATODISTUS TAI MAKSUSUUNNITELMA TODISTUS ELÄKEVAKUUTUSMAKSUJEN OTTAMISESTA JA SUORITTAMISESTA TAI MAKSUSOPIMUS SELVITYS TYÖHON SOVELLETTAVASTA TYÖEHTOSOPIMUKSESTA TAI KESKEISISTÄ TYÖEHDOISTA VAKUUTUSTODISTUS SELVITYS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA yritys päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013

TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013 TARJOUSPYYNTÖ NRO 24 juko/ah/pt 27.8.2012 1 (5) TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013 Tarjouspyynnön kohde Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjousehdot Kotkan kaupungin kuntatekniikan vastuualue

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA

PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA 25.10.2011 Sivu 1/5 Tilaaja: Porin kaupunki Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL95 28101, Pori Hanke: Ent. Kesoil, P&T Kone -kiinteistön purkutyöt PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA Kohdetiedot

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja.

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja. , Liite 3 Versio 2.3.2015 Dnro 21/07.71.710/2015 TARJOAJAN TIEDOT Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk kilön nimi Yhteyshenk kilön puhelin ja sähköposti Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite,

Lisätiedot

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella.

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella. 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA JA IKAALISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 10.7.2014 ELINTARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 01.01.2015-31.12.2017 JA OPTIO AJALLE 01.01.2018-31.12.2018 ja 01.01.2019 31.12.2019 Ikaalisten kaupunki

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot