ETELÄ- SUOMEN JUDO ry TOIMINTASUUNNITELMA Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ- SUOMEN JUDO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015. 1. Johdanto"

Transkriptio

1 ETELÄ- SUOMEN JUDO ry TOIMINTASUUNNITELMA Johdanto Judoliiton strategiassa ( ) alueellinen yhteistyö on yksi kulmakivistä matkalla kohti päätavoitetta - olympiakultaa. Strategiaan liittyen Judoliitto teki päätöksen alueiden hallinnollisesta lopettamisesta ja Etelä- Suomen alueen alueparlamentti päätti jatkaa toimintaansa yhdistyksenä, jonka jäseniksi kaikki halukkaat seurat voivat liittyä. Etelä- Suomen Judo ry:n perustamiskokous ja ensimmäinen vuosikokous järjestettiin Perustajaseuroja oli 13. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana yhdistyksen jäsenmäärä on noussut 21 seuraan. Yhdistyksemme tarkoitus on luoda menestyksen puitteet alueen seuroille ja urheilijoille. Lisäämme yhteistyötä, järjestämme yhteisiä toimintoja ja kehitämme ja koulutamme alueen seuroja ja judokoita. Työmme tulokset näkyvät seurojen jäsenmäärien kasvussa ja toiminnan vireydessä sekä alueen urheilijoiden tulevassa kilpailumenestyksessä. Yhdistyksen tärkein tehtävä vuonna 2014 on ollut Etelä- Suomen alueen vireän toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä niiden toimintojen säilyttäminen ja kehittäminen, jotka on koettu säilyttämisen arvoisiksi. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat olleet alueen viikoittaiset yhteisharjoitukset, leiripäivät, koulutukset, aluemestaruuskilpailut sekä neljä kertaa vuodessa järjestetyt Junnu- Cup - kilpailut. Yhdistys on myös tukenut taloudellisesti jäsenseurojen maajoukkue- urheilijoita. Vuoden 2014 kokemusten pohjalta yhdistyksen on tarkoitus lähteä terävöittämään ja kehittämään ensimmäisen toimintavuoden aikana vakiinnutettuja toimintamuotoja. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma keskittyy ennen kaikkea näiden toimintamuotojen ympärille. 2. Hallinto Vuosikokouksen valitsema hallitus toimii aluetoiminnan käytännön asioita hoitavana elimenä. Sen perustehtävät on määritelty yhdistyksen säännöissä. Hallitus suunnittelee, toteuttaa, ohjaa ja koordinoi alueen toimintaa, mikä tarkoittaa, että sen tehtäviin kuuluvat mm. 1

2 koulutus-, kilpailu-, valmennus- ja leirisuunnitelmat, tapahtumayhteenvedot, tiedottaminen, dokumentointi, arkistointi. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja sen päätöksistä sekä alueen toiminnasta tiedotetaan alueen kotisivuilla, sähköpostitse sekä muilla tarpeellisilla keinoilla. 3. Toimihenkilöt ja työryhmät Yhdistyksen hallitus päättää tarvittaessa työryhmien perustamisesta, mikäli näitä tarvitaan avustamaan hallitusta, muita toimihenkilöitä tai seuroja tapahtumien järjestämisessä. Työryhmiä voidaan koota myös kehittämisprojekteja varten. Alueella toimii tällä hetkellä valmennuksen ohjausryhmä, joka toimii tiiviissä yhteistyössä hallituksen kanssa. Ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida alueella pidettäviä yhteisharjoituksia. Toimintavuoden 2015 tavoitteena on terävöittää valmennuksen ohjausryhmän toimintaa, jotta aluevalmennus palvelisi mahdollisimman hyvin alueen seuroja ja kilpailijoita. Ohjausryhmään toivotaan ja pyritään saamaan uusia jäseniä vuonna Valmennuksen ohjausryhmän lisäksi yhdistyksellä on oma Judoliiton koulutuksia järjestävä kouluttajaryhmänsä. Ensimmäisen toimintavuoden aikana kouluttajaryhmää on saatu kasvatettua ja toimintamuodot vakiinnutettua. Kouluttajien suuremman määrän ansiosta vuoden 2015 tavoitteena on jakaa koulutusvastuuta useamman henkilön kesken. 4. Talous ja kirjanpito Ensimmäisen toimintavuoden aikana Etelä- Suomen alueen varat ja omaisuus siirrettiin yhdistyksen nimiin. Yhdistykselle valittiin kirjanpitäjä ja rahastonhoitaja. Yhdistyksen talous on ollut hyvällä pohjalla ja pyrkimys tähän jatkuu samana toimintavuoden 2015 aikana. Yhdistys rahoittaa toimintaansa pääasiassa toiminnastaan tulevilla tuotoilla. Erityisesti vireä koulutustoiminta on ollut avainasemassa yhdistyksen talouden kannalta. Muita tärkeitä tulonlähteitä ovat tatamien vuokraaminen sekä harjoittelu- ja kilpailumaksujen kerääminen. Taloushallinnossa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia seka verottajan, VALO:n ja Judoliiton antamia ohjeita. Sopimukset tehdaä n nimenkirjoitusoikeudet omaavien henkiloïden toimesta. Matkakustannusten korvauksissa noudatetaan Judoliiton hallituksen paäẗo stä, joka noudattelee VALO:n suosituksia. Judoliiton materiaalikansiosta loÿtyy païvitetty matkalaskupohja. 2

3 6. Toiminta Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on kehittää alueen seurojen välistä yhteistyötä. Yhditys pyrkii kannustamaan ja tukemaan seuroja tapahtumien järjestämisessä. Edellisen toimintavuoden painopistealueita ovat olleet tärkeänä pidettyjen alueellisten toimintojen jatkuvuuden turvaaminen. Näitä ovat olleet alueen viikoittaisten yhteisharjoitusten, leiripäivien, koulutusten, aluemestaruuskilpailuiden sekä neljä kertaa vuodessa pidettyjen Junnu- Cup - kilpailujen järjestämisen varmistaminen sekä tatamivaraston hallinnoiminen. Lisäksi yhdistys on ottanut tehtäväkseen tukea taloudellisesti jäsenseurojen maajoukkue- urheilijoita. Vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa korostuu näiden toimintojen ylläpitäminen ja niiden laadun kehittäminen. Yhdistys myös tiedottaa alueen tapahtumista verkkosivuillaan sekä sähköpostilistan välityksellä Koulutus- ja kurssitoiminta Yhdistys järjesti vuonna 2014 yhteensä 14 koulutusta. Suurin osa koulutuksista järjestettiin yhteistyössä seurojen kanssa. Edellisen vuoden suuren koulutusmäärän vuoksi on oletettavaa, että toimintavuonna 2015 tarve koulutuksille jää pienemmäksi. Vuonna 2015 järjestetään kaksi judon perusteet - koulutusta, kaksi opettamisen ja oppimisen perusteet judossa - koulutusta sekä yksi peruskurssiohjaajakoulutus. Koulutuksia voidaan lisäksi järjestää tarpeen mukaan. Seurat voivat myös itse arvioida omaa tai lähialueensa koulutustarvetta ja tilata yhdistykseltä koulutuksen esim. omalle salilleen. Vuonna 2015 kouluttajina jatkavat Judoliiton vuoden kouluttajina 2013 palkitut Taavi Forssell ja Katri Maijala sekä Johanna Sivunen, Harri Hagman, Ari Tervo ja Niina Nikulainen Aluevalmennus Yhdistys järjestää alueella yhteisharjoituksia sekä aikuisille että nuorille. Valmennuksen koordinointi tapahtuu valmennuksen ohjausryhmän toimesta. Viikoittaisia yhteisharjoituksia on järjestetty kolme kertaa viikossa Herttoniemessä Treenipajalla, jonka vuokran yhdistys maksaa, mutta Treenipajan muutosten takia menetettiin keväällä 2015 torstain harjoitusvuoro. Toimintavuonna 2015 jatketaan harjoitusten järjestämistä ja vuokran maksamista entiseen tapaan. Aluevalmennuksen osalta akuuteinta on syksyn harjoitusaikojen 3

4 selvittäminen. Ikäluokat U18, U21 ja aikuiset tulevat harjoittelemaan Markus Pekkolan johdolla yhdestä kahteen kertaa viikossa. Manne Isoranta vetää kerran viikossa harjoitukset ikäluokalle U15 (nk. Tehotiimi). Harjoituksiin osallistuvilta yhdistyksen jäsenseurojen judokoilta peritään harjoitusmaksua 50 /kausi (ei- jäseniltä 65 /kausi). Harjoitusmaksu laskutetaan harjoituksiin osallistuvan judokan seuralta puolivuosittain. Seura voi halutessaan periä summan takaisin urheilijalta. Aluevalmennuksen toiminta on saatu edellisen vuoden aikana terävöitettyä ja vakiinnutettua. Harjoitteluryhmien kokoonpanot alkavat nyt muotoutua oikealla tavalla, joten tavoitteena on, että toimintavuonna 2015 alueen yhteisharjoitusten valmennus päästään kohdentamaan entistä paremmin ryhmän tarpeita ajatellen. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys pyrkii olemaan mukana myös kilpailumatkojen järjestämisessä lähialueille Alueleirit Edellisen toimintavuoden aikana ei järjestetty varsinaista alueleiriä, mutta toimintavuonna 2015 tavoitteena olisi saada järjestettyä tehostamisleirejä pääkaupunkiseudulla. Tarkoitus on jatkaa myös aiemmiltakin vuosilta tuttuja alueellisia ikäluokan U15 (nk. Tehotiimin) leiripäiviä. Yhdistys voi osallistua myös valtakunnallisten yhteisharjoituspäivien järjestämisen tukemiseen alueella. Alueleirien tulevaisuutta ja kohderyhmiä tullaan pohtimaan tarkemmin. Yksi varteenotettava kohderyhmä ovat aikuiset (seniorit), joilta puuttuvat sekä leirit että kilpailut Kilpailutoiminta Toimintavuonna 2015 jatketaan Junnu Cup - toimintaa, joka antaa alueen aloitteleville juniorikilpailijoille mahdollisuuden aloittaa kilpaileminen oman tasoisten kilpailijoiden kanssa. Kilpailuja järjestetään vuoden 2015 aikana neljät. Lisäksi järjestetään aluemestaruuskilpailut. Yhdistys pyytää vuosittain kilpailujen järjestämisestä kiinnostuneita seuroja ilmoittamaan halukkuutensa kilpailujen järjestämiseen. Järjestämisvastuuta pyritään kierrättämään mahdollisimman tasaisesti halukkaiden seurojen kesken. Vuoden 2015 kilpailujen järjestäjät on jo yhdistyksen toimesta valittu. Junnu Cup - kilpailut järjestetään Järvenpäässä, Loviisassa, Nummelassa ja Helsingissä. Loviisan Junnu Cup - kilpailujen yhteydessä järjestetään myös aluemestaruuskilpailut. Kuluvan toimintavuoden aikana 4

5 valitaan vuoden 2016 Junnu Cup - kilpailujen ja aluemestaruuskilpailujen järjestäjäseurat. Alueen verkkosivuilta löytyvät tarkemmat tiedot Junnu Cup - kilpailujen järjestämisestä. (http://www.etelasuomenjudo.fi/junnu- cup/) 6.5 Tatamivarasto Yhdistys hallinnoi Etelä- Suomen alueen yhteistä tatamivarastoa, jonka kautta judoseurat ja muut toimijat voivat vuokrata tatameita tapahtumiinsa. Varasto sijaitsee Hontai judo ry:n tiloissa ja varastonhoitajana toimii Staffan Lindgren. Jäsenseurojen järjestämiin SM- ja Samurai Cup- kilpailuihin yhdistys antaa matot käyttöön veloituksetta (Hallituksen päätös ). Yhdistys voi tukea muutakin alueella tapahtuvaa toimintaa tarjoamalla tatamit valitsemiensa tapahtumien käyttöön. Taloudellisen tilanteen salliessa, voidaan hankkia lisää tatameja siten, että 3 ottelualuetta olisi mahdollista muodostaa yhdellä värillä. 7. Avustukset Ensimmäisen toimintavuoden taloudellinen tilanne oli hyvä, mikä mahdollisti taloudellisen tuen jakamisen jäsenseurojen maajoukkueurheilijoille ulkomaan kilpailu- ja leirimatkoja varten. Mikäli taloudellinen tilanne pysyy vakaana myös toimintavuonna 2015, yhdistys pyrkii jatkamaan avustuksien jakamista ko. ryhmälle myös kuluvan toimintavuoden aikana. 5

Suomen Judoliiton Etelä-Suomen alueen toimintasuunnitelma ja budjetti 2010. hyväksytty alueparlamentissa 13.12.2009 Sivu 1 / 10

Suomen Judoliiton Etelä-Suomen alueen toimintasuunnitelma ja budjetti 2010. hyväksytty alueparlamentissa 13.12.2009 Sivu 1 / 10 hyväksytty alueparlamentissa 13.12.2009 Sivu 1 / 10 www.es-judo.net hyväksytty alueparlamentissa 13.12.2009 Sivu 2 / 10 Suomen Judoliiton en toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Seuran toimintalinja

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Seuran toimintalinja Espoon Urheilijat ry Judojaos Seuran toimintalinja 1 Sisällysluettelo 1 ESPOON URHEILIJAT RY JUDOJAOKSEN VISIO JA MISSIO... 3 1.1 VISIO... 3 1.2 MISSIO... 3 2 ESPOON URHEILIJAT RY JUDOJAOKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013 YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS JA VUOSIKOKOUS Aika Paikka 3.11.2013 klo 14.00 Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Kokousvirkailijat Maarit Kallio Katri Maijala Taavi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2013

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2013 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2013 Hyväksytty syysliittokokouksessa 24.11.2012 Suomen Judoliitto ry Perustettu 1958 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Huippuvalmennustoiminta... 4 2.1 Aikuisten

Lisätiedot

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 Ki Ken Tai Icchi ry Toimintasuunnitelma 2014 Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 1. Johdanto 2. Seuran järjestämät tapahtumat 2.1. Leirit ja muut tapahtumat 2.1.1. Kendoleirit 2.1.2. Jodoleirit 2.1.3.

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Hallituksen esitys syysliittokokoukselle 22.11.2014 Suomen Judoliitto Perustettu 1958 2 Sisällys 1 Esipuhe... 5 2 Huippuvalmennustoiminta... 7 2.1

Lisätiedot

Judoseura Sakura ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008

Judoseura Sakura ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 Judoseura Sakura ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 3 1.1. HALLINTO 3 1.2. JÄSENISTÖ 3 1.3. EDUSTAJA 3 1.4. SEURAN JÄSENET MUISSA HALLINTOELIMISSÄ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 15.12.2014 Sisällysluettelo JUDOKERHON HALLINTO 2015 JA SEURAJOHTAMINEN... 4 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2015... 4 Judokerhon hallitus

Lisätiedot

Sykki ry Toimintakäsikirja

Sykki ry Toimintakäsikirja Sykki ry Toimintakäsikirja Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 SYKKI ry:n YLEISKUVAUS... 4 1. SEURAN TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Seuran arvot... 5 1.3 Visio... 5 1.4

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-ajatus... 1 2 JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Hallintoelimet... 2 2.3 Hiihtopiirikokous...

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Toimintakäsikirja 1. Johdanto 4 2. Seuratoimintamme perusteet 4 2.1. Yhdistyksen perustiedot 4 2.2. Toiminta-ajatus 4 2.3. Visio Suomen paras seura 2017

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle SÄKYLÄN URHEILIJAT ry Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle 2012 2013 www.sakylanurheilijat.fi Sivu 1 JOHTOKUNTA Seuramme toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka

Lisätiedot

Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU

Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU Päivitetty 1.2. 2013 Priimaa yleisurheilua SISÄLLYS 1 JOHDANTO 5 2 SEURAN PERIAATTEET 6 2.1 Toiminta-ajatus 6 2.2 Arvolähtökohdat 6 2.3 Missio 6 2.4 Visio 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 20.3.14

TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 20.3.14 Laitilan Jyske, yleisurheilu Toimintaka sikirja Sisällysluettelo TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 1 Johdanto... 3 2 Seuran johtaminen, organisointi ja tehtäväkuvaukset... 3 2.1 Jaoston

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot