KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS 2003"

Transkriptio

1 KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS

2 TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona Jyväskylän Paviljongissa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä. Osingonmaksu Osinkoon oikeuttavia A- ja K-sarjan osakkeita on yhteensä kpl. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 10,00 osakkeelle. Osingon täsmäytyspäivä on ja maksupäivä , mikäli hallituksen ehdotus hyväksytään. Osakerekisteri Yhtiön osaketietoja ylläpitää Suomen Arvopaperikeskus Oy, puhelin (09) , faksi (09) Osaketietoja koskevia asioita hoitaa Keskisuomalainen Oyj:ssä taloushallinto, jonka osoite on Aholaidantie 3, Jyväskylä, puhelin (014) /osakeasiat. Taloudellinen informaatio Keskisuomalainen Oyj julkaisee vuonna 2004 osavuosikatsaukset neljännesvuosittain. Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan Julkaisuja voi tilata osoitteesta: Keskisuomalainen Oyj, Taloushallinto, PL 159, Jyväskylä

3 SISÄLTÖ 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös vuodelta Hallituksen toimintakertomus 12 Konsernituloslaskelma 13 Konsernitase 14 Konsernin rahoituslaskelma 15 Emoyhtiön tuloslaskelma 16 Emoyhtiön tase 17 Emoyhtiön rahoituslaskelma 18 Tilinpäätöksen liitetiedot 23 Tilintarkastuskertomus 24 Osakkeenomistajat ja tunnusluvut 27 Konsernin tunnusluvut 29 Organisaatio

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 Voimakasta kasvua ei tullutkaan vuonna 2003 vaan bruttokansantuote pysytteli noin 1,3:n prosentin kasvuvauhdissa kun se edellisenä vuonna oli ollut 1,6 prosenttia. Ainoa lohduttava tieto on, että koko muu EU-alue sai vastaavasti tyytyä alle yhden prosenttiyksikön kasvuun. Euron vahvistuminen dollariin nähden hidasti koko EU-alueen vientimahdollisuuksia ja erityisesti paperiteollisuutta rasitti kannattavuusongelma. Paperin, massan, sahatavaroiden ja teollisuustuotteiden hinnat laskivat yleensäkin. Viennin arvo taantui noin kolmella prosenttiyksiköllä, samanaikaisesti tuonti supistui, mutta silti vaihtotase säilyi ylijäämäisenä. Keski-Suomessa ja Savossa taloudellinen toimeliaisuus jatkui hyvin myönteisenä. Työllisyystilanteessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia ja rakennustoiminta jatkui vilkkaana. Toimistotilasta on ylitarjontaa, mutta kauppa rakentaa ja sillä on laajennuksia suunnitelmissaan erityisesti Kuopion ympäristössä. Toimitusjohtaja Erkki Poranen GRAAFINEN TOIMIALA Mediamainonta kääntyi kasvuun kahden lievän laskuvuoden jälkeen. Gallup-mainostiedon mukaan kasvua oli noin 2,3 prosenttia. Kun vuonna 2002 oli vähennystä samoin 2,3 prosenttia, voidaan sanomalehtien osalta pitää muutosta merkittävänä. Valtakunnallisesti tähän vaikuttivat eduskuntavaalit, eräiden lehtiemme alueella kaupan uusperustanta ja Keski-Suomessa Laukaan asuntomessut.

5 Kustannustoiminnassa liikevaihdot kasvoivat noin 3 prosenttia. Kasvu oli likimain yhtä suurta niin sanoma- ja aikakauslehtien kuin kirjojen kustantamisessa. Näihin liittyvän painamisen ja palvelevien toimintojen liikevaihdot jatkoivat laskuaan. Volyymien lisäksi varsinkin painamisen hintataso laski voimakkaasti. Erittäin voimakkaana koettiin sanomalehtien painamisessa katsausvuodelle ajoittuneet uusien koneiden käyttöönotot ja sen seurauksena alalle levisi raju hintakilpailu. Tilanteeseen sopeutumista helpotti vain hieman paperin hinnassa tapahtunut lievä lasku. Graafinen Teollisuus ry:n joulukuisen jäsenkyselyn mukaan vuoden lopulla alan teollisuuden tilauskannan kehitys oli epäyhtenäistä. Vuoden lopulla näkyi lievää käännettä parempaan, mutta kapasiteettia on edelleenkin vapaana ja vientitilauskanta kotimaista heikompi. KONSERNIRAKENNE Vuoden aikana tehostettiin konsernin taloushallintoa hakemalla uusi keskitetty malli, jossa taloushallinto eräitä yksittäisiä toimintoja lukuun ottamatta sijoitetaan Jyväskylään. Samanaikaisesti käynnistettiin eräitä taloushallintoon liittyviä kehitysprojekteja, joilla saadaan käyttöön entistä selkeämmät ja yhtenäiset menetelmät. Osana kehitystyötä yhtiöitettiin Keskisuomalainen Oyj:n taseessa olleet paikallislehdet ja painopalvelut. Myös Savon Mediat Oy:n taseessa ollut Kuopion paino yhtiöitettiin ja liitettiin osaksi uutta Lehtisepät Oy:tä. INVESTOINNIT ULKOASUUN JA VARMUUTEEN Konsernin 7-päiväiset lehdet uusivat ulkoasunsa, Iisalmen Sanomat jo edellisen vuoden puolella ja Savon Sanomat sekä Keskisuomalainen marraskuussa. Ilmeet ovat uudistuneet ja mielenkiintoa on osoitettu sekä antamalla kiitosta että kriittistä palautetta lehtien tekijöille. Lopputulos on hyvin onnistunut ja erityisesti nuorten aikuisten piirissä kiitetty. ERÄS PARHAISTA VUOSISTA Vuoden myönteiseen tulokseen vaikuttivat ennen kaikkea tehdyt rakennepäätökset toimintojen tehostamiseksi ja toisaalta myönteinen kehitys tuotto-odotuksissa. Kaupunkilehdet Kuopiossa ja Jyväskylässä vahvistivat asemiaan, paikallislehdet kasvattivat levikkiään onnistuneella markkinoinnilla ja useammin ilmestyvät maakuntalehdet jopa kasvattivat ilmoitusmyyntiään. Konsernin liikevoitto kehittyi myönteisesti. Sen ollessa eräs tulospalkkiomittari myös henkilöstö saa osansa saavutetuista ja ylitetyistä tavoitteista. Asiakkaat, kumppanit ja henkilöstö varmistivat hyvän tuloksen. Sopeutumisvaiheessa syntyi ylimääräistä työtä eri menetelmien uudistamisessa ja käyttöönotossa, mistä on selvitty varsin hyvin. Konsernin toimialueen maakunnissa uskotaan myönteiseen tulevaisuuteen ja kehitysnäkymät ovat edelleen positiiviset. Haluan esittää lämpimät kiitokset asiakkaille, henkilökunnalle ja omistajille hienosta yhteistyön vuodesta. Erkki Poranen 3

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Konsernin tilikauden toiminta liiketoiminta-alueittain 7 4 PÄIVÄISET LEHDET Konserni kustantaa kolmea seitsenpäiväistä lehteä, jotka ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat ja Iisalmen Sanomat. Warkauden Lehti ilmestyy kuutena päivänä viikossa. KESKISUOMALAINEN Keskisuomalainen ilmestyi vuoden aikana 358 (358) päivänä eli eniten Suomen päivälehdistä. Toimitus osallistui myös puuttuvien päivien uutispalveluun nettimediassa. Vuosikerrassa oli sivuja (11 708). 4 Keskisuomalainen uudisti täysin ulkoasunsa ja muutti merkittävästi sisältöä. Marraskuussa toteutettu muutos merkitsi myös laajaa koulutusta ja organisointia. Kaikkiaan 43 toimittajaa 81 toimittajasta vaihtoi tällöin tehtäviä. Uudistuksessa käytettiin skotlantilaisten Ally Palmerin ja Terry Watsonin kansainvälistä asiantuntemusta. Muutos tehtiin yhdessä Savon Sanomien ja Karjalaisen kanssa. Nämä kolme lehteä laajentavat edelleen toimituksellista yhteistuotantoaan. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä Väli-Suomen Media Oy:n ja Arena Partners Oy:n osakkaiden kesken. Keskisuomalaisen levikkialue on koko Keski-Suomen maakunta täydennettynä eräillä naapurimaakuntien kunnilla. LT-levikki 2003 oli kappaletta (76 818). Lehti on levikiltään viidenneksi suurin Suomen seitsemänpäiväisistä lehdistä. SAVON SANOMAT Vuotta 2003 voi täydellä syyllä pitää uudistusten vuotena Savon Sanomissa. Uusi toimitusjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä. Toimituksen organisaatio ja työtavat uudistettiin perusteellisesti syksyllä, jolloin saatiin valmiiksi myös kolmen lehden yhdessä suunnittelema ja toteuttama ulkoasu-uudistus. Yhdessä ne merkitsevät niin suurta murrosta, ettei Savon sanomissa ole toteutettu vastaavaa aikaisemmin.

7 Savon Sanomien, Karjalaisen ja Keskisuomalaisen yhteistyössä toteuttamalla ulkoasu-uudistuksella parannetaan lehtien toimituksellisen yhteistyön edellytyksiä. Yhteinen typografia yhdessä läpinäkyvien toimitusjärjestelmien kanssa mahdollistaa jatkossa yhteistyön monipuolisen kehittämisen niin pitkälle kuin se katsotaan muutoin mielekkääksi. Ulkoasu-uudistuksen avulla lehdille luotiin myös uusi, entistä nuorekkaampi ja kilpailukykyisempi ilme. Konsultteina toimivat samat henkilöt kuin Keskisuomalainen-lehdessäkin. Toimituksen organisaatio ja työtavat uusittiin syksyllä. Uudistuksen tavoitteena oli lehden kehittäminen, osastojen välisen yhteistyön parantaminen ja pitkäjänteisen suunnittelun lisääminen. Lehden koko vuoden 2003 tarkastettu keskilevikki oli kappaletta (66 250). Lehti ilmestyi 357 (357) päivänä ja vuosikerrassa oli (11 142) sivua. IISALMEN SANOMAT Iisalmen Sanomat on yhdeksän Ylä-Savon kunnan alueella ja kahden Oulun läänin kunnan alueella ilmestyvä seitsenpäiväinen aluelehti. Se on Ylä-Savon tärkein viestin. Lehti ilmestyi 355 (355) päivänä ja vuosikerrassa oli sivuja 6 670(6 742). Iisalmelaisen kaupan investoinnit ja lehden oma tuotekehittely näkyivät myönteisesti Iisalmen Sanomien ilmoitusmyynnissä. Vuoden keskilevikki oli kpl. Levikkialueen väestömäärän vähenemisen seurauksena lehden levikki pieneni 2,0 %. Iisalmen Sanomien edellisvuonna toteutettu ulkoasu-uudistus palkittiin maaliskuussa Bonnierin suurella journalistipalkinnolla vuoden parhaana journalistisena uudistuksena. WARKAUDEN LEHTI Warkauden Lehti on kuusipäiväinen aluelehti, jonka toimintaalueeseen kuuluu Varkaus naapurikuntineen. Alueen väkiluvun laskusta huolimatta lehti on säilyttänyt ja jopa vahvistanut levikkiään, vuoden 2003 aikana levikki laski vain alle 20 kpl noin kappaleeseen (ennakkotieto). Lehti ilmestyi 300 (300) päivänä ja vuosikerrassa oli sivuja (3 442). Varkaus on Itä-Suomen vientiteollisuuspaikkakunta, jonka taloutta kansainväliset suhdanteet horjuttavat selkeämmin ja nopeammin kuin toisentyyppisillä paikkakunnilla. Vuonna 2003 kaivatusta noususta näkyivät vasta ensimmäiset, heikot signaalit eikä lehden ilmoitusvolyymi enää laskenut, vaan oli samalla tasolla kuin vuonna Kaupan kilpailun kiristyminen ja kansainvälisten suhdanteiden ainakin jonkinasteinen paraneminen ja toisaalta lehden omat toiminnan tehostamistoimenpiteet luovat uskoa siihen, että vuosi 2004 ei jäisi edeltäjäänsä huonommaksi. 3 1 PÄIVÄISET LEHDET Konserni kustansi tilikauden aikana 18 paikallislehteä. Keskisuomalainen Oyj kustansi kuutta paikallislehteä ja Savon Lehtikustannus Oy 12 paikallislehteä. Keski-Suomeen sijoittuvat kerran viikossa ilmestyvät Hankasalmen Sanomat, Laukaa-Konnevesi, Viitasaaren Seutu ja Viiden Kunnan Sanomat sekä kolme kertaa viikossa ilmestyvä Sisä-Suomen Lehti. Koillis-Pirkanmaalle sijoittuva Kuorevesi-Mänttä-Vilppula ilmestyy kaksi kertaa viikossa. Kuorevesi-Mänttä-Vilppula -lehti myytiin vuoden vaihteessa Suomen Paikallissanomat Oy:lle. Keskisuomalainen Oyj:n kustantamat muut viisi paikallislehteä yhtiöitettiin lukien Maakunnan Sanomat Oy:ksi. Savon lehdistä kerran viikossa ilmestyviä ovat Ylä-Savoon sijoittuvat Pielavesi-Keitele, Salmetar, Matti ja Liisa, Miilu sekä Itä-Savoon sijoittuva Heinäveden Lehti. Kaksipäiväisiä ovat Kuopion lähistöllä ilmestyvät Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Koillis-Savo, Sisä-Savon Sanomat ja Soisalon Seutu sekä Etelä-Savossa Puruvesi. Ainoa kolmipäiväinen on Pieksämäen Lehti, jota vuoden 2002 loppuun saakka julkaisi Lehtisepät Oy. Paikallislehtien (18 kpl) yhteen laskettu vuoden 2003 kumulatiivinen levikki oli ennakkotiedon mukaan ( ) kpl. Lehtiryhmän tilaustulot kasvoivat 4,5 % ja ilmoitusmyynti 1,2 %. Lisäksi lehtiryhmässä pystyttiin tehostamaan toimintaa siten, että kustannusten nousu jäi alle 1 %:n. Kaupan entisestään tiukentuva ketjuohjaus vähentää edelleen lehtien taloudelle tärkeitä päivittäistavarakaupan ilmoituksia. Myös lehtien levikin pitäminen edes nykyisellä tasolla on väestön vähenemisen johdosta hyvin haasteellinen tavoite. Tuotekehittely, tehostettu markkinointi, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä yhteistyö ovat tulevinakin vuosina keinoja, joilla paikallislehdet aikovat vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tiivistämällä lehtien keskinäistä ja lehtiryhmien välistä yhteistyötä voidaan toimintoja edelleen tehostaa ja löytää uusia mahdollisuuksia. KAUPUNKILEHDET Konserni kustantaa kahta kaupunkilehteä, Jyväskylässä ilmestyvää Suur-Jyväskylän Lehteä ja Kuopiossa ilmestyvää Viikkosavoa. Suur-Jyväskylän Lehti Oy kustantaa Suur-Jyväskylän Lehteä ja Citylehden Jyväskylän aluepainosta. Kerran viikossa kpl painoksena ilmestyvä Suur-Jyväskylän Lehti vahvisti asemiaan kasvattaen liikevaihtoaan 17,9 % edellisvuoteen verrattuna. Tuotekehittelyn tuloksena syntyi Koti ja asuminen -erikoisliite. Kuukausittain ilmestyvää, noutopistejakelussa olevaa City-lehteä tehdään franchising -sopimuksen perusteella siten, että Jyväskylän osuus toteutetaan vaihtosivuina osana yhteistyökumppani Citypress Oy:n City-lehtien yhteispainatuskokonaisuutta. City-lehden liikevaihto kasvoi 10,2 % edellisvuoteen verrattuna. Viikkosavo Oy:n kustantama Kaupunkilehti Viikkosavo ilmestyi kerran viikossa keskiviikkoisin. Lehden perusjakelu oli kpl ja suurjakelu kpl. Lehteä toimitettiin tilauspohjaisena jakelualueen ulkopuolelle. Lehteä jaettiin koko vuoden ajan Kuopion, Vuorelan ja Toivalan taajamiin ja Kuopion haja-asutusalueille sekä jakelutelineissä ympäröiviin kuntiin. Lehden suurpainokset jaettiin kaikkiin Kuopion talousalueen taajamiin ja yrityksiin. Yhtiö täytti tilikauden aikana 125 vuotta. Kuopiossa ilmestyi vuoden aikana viikoittain kolme ilmaisjakelulehteä, joista Kaupunkilehti Viikkosavo oli selkeä markkinajohtaja niin lukija- kuin mediamarkkinoilla. 5

8 PAINOPALVELUT Keskisuomalainen Oyj:n konsernin painopalveluihin sisältyy kolme painoyksikköä, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Kuopiossa ja Pieksämäellä. Painojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2003 oli konsernin omien kustanteiden painaminen mukaan lukien n. 21 milj. ja henkilökuntaa noin 135 henkilöä. Keskisuomalainen Oyj:n Jyväskylässä sijaitseva lehtipaino K-S Lehtipaino Oy vuoden 2004 alusta on keskittynyt sanomalehtityyppisten painotuotteiden valmistamiseen. Merkittävin näistä on seitsemänpäiväinen sanomalehti Keskisuomalainen. Vuoden 2002 aikana aloitettiin Iso laatustandardiprojekti, joka sertifioitiin kesäkuussa Lisäksi Jyväskylän yksikkö osallistui valtakunnalliseen sanomalehtituotantoa kehittävään Iso projektiin. 6 Lehtisepät Oy:n Kuopion lehtipaino painaa pääasiassa konsernin omia kustanteita. Merkittävimmät näistä ovat seitsemänpäiväiset sanomalehdet Savon Sanomat ja Iisalmen Sanomat sekä tabloidformaattiset kaupunki- ja paikallislehdet. Painon lehtirotaatiota peruskunnostettiin vuoden 2003 aikana niin, että koneen toimintavarmuutta ja käyttöikää saatiin merkittävästi lisää. Painoon asennettiin vuoden vaihteessa sisäänpistolaitteisto, joka otetaan käyttöön alkuvuonna Laitteisto lisäsi merkittävästi sivu- ja värikapasiteettia ja olikin vuoden 2003 aikana viikottain käytössä Lehtisepät Oy:n Pieksämäen lehtipaino on keskittynyt pienipainoksisiin sanomalehtiin. Suurin asiakasryhmä on paikallislehdet, joita painossa on yli 40 kpl. Muita asiakasryhmiä ovat erilaiset kaupunkilehdet, henkilöstö-, järjestö- sekä mainoslehdet. Kaikkiaan vakituisia asiakkaita on n. 100 kpl. Käytössä on kaksi kapearataista rotaatiokonetta. Vuonna 2003 asennettiin toiseen painokoneeseen uusi 4-väritorni sekä toinen 4-väritorni peruskunnostettiin. Näin saatiin lisää värikapasiteettia ja paremmat mahdollisuudet järjestellä töitä koneiden kuormitusten mukaan.

9 JAKELUTOIMINTA Konserniin kuuluva Savon Jakelu Oy hoitaa Kuopion, Varkauden ja Pieksämäen kaupungeissa, sekä Siilinjärven, Maaningan, Joroisten ja Leppävirran taajamissa jaettavien sanomalehtien yhteisjakelun. Yrityksen liikevaihto on 4,3 Me, josta kolmeneljäsosaa tulee konsernin omien lehtien jakamisesta. Yrityksen henkilöstö koostuu 190 osa-aikaisesta lehdenjakajasta ja neljästä toimihenkilöstä. Keskimäärin Savon Jakelu Oy jakaa päivittäin lehteä. Toimintavuoden aikana valmisteltiin Pieksämäen jakelulle uutta toimintamallia, jonka käyttöönotto ajoittuu vuoden 2004 alkupuolelle. Suomen Posti Oy hoitaa koko Keski-Suomen alueen jakelun sekä muut osat Savon alueesta. Lisäksi pieni osa jakelusta ostetaan alihankintana muilta lehtitaloilta. Keskisuomalainen jaettiin yrittäjävetoisena Lannevedellä uusien tehokkaampien varhaisjakelupalveluiden ulottamiseksi taajamien ulkopuolelle. Jakeluporras Oy harjoittaa osoitteettomien suoramainostuotteiden, lehtien ja erilaisten mainosten jakelua Jyvässeudulla. Yhtiön liikevaihtoa kasvatti valtakunnallisen jakelumyynnin vauhdittuminen. Alansa vanhimpiin toimijoihin kuuluvan Jakeluportaan jakeluorganisaatio jakoi tilikaudella Suur-Jyväskylän alueella kahdesti viikossa paikallisesti myymiensä jakeluiden lisäksi molempien valtakunnallisten suoramainosjakeluiden myyjien, Suomen Suoramainonta Oy:n ja Suomen Posti Oyj:n myymät jakelutuotteet. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Sähköiset mediat ovat merkittävä osa konsernin tuotekehitystoimintaa. Tavoitteena on uusien medioiden ja jakelutapojen yhdistäminen tuottavasti printtimedian tarpeisiin. Arena Partners Oy on seitsemän maakuntalehden vuonna 2000 perustama kehitysyhtiö. Tammikuussa 2003 tuli Arena Partners Oy:n omistuspohjaan muutos sanomalehti Karjalaisen tullessa mukaan yhtiön toimintaan. Sanomalehti Karjalainen Oy osti 5,6 % osuuden Arena Partnersista Keskisuomalainen Oyj:n toimiessa myyjänä. Myynnin jälkeen Keskisuomalainen Oyj:n osuus Arena Partners Oy:stä on 22,2 %. Arena Partners Oy:n Karjalaisen mukaantulo vahvisti entisestään Arena Partners -liittoumaa. Vuoden 2003 merkittävin tuotejulkistus tapahtui toukokuussa 2003 sanomalehti Keskisuomalaisen julkaistessa ensimmäisenä lehtenä Suomessa HTML-muotoisen internetissä ilmestyvän näköislehden. Näköislehti on sisällöltään ja ulkoasultaan yhtenevä paperilehden kanssa. Näköislehti julkaistaan puolen yön jälkeen ja se on luettavissa internetin kautta useita tunteja ennen kuin painettu lehti saapuu tilaajille. Maksullinen tuote on ensisijaisesti suunnattu ulkomailla ja vaikeiden jakeluolosuhteiden päässä asuville tilaajille. 39, , , , ,0 Konsernin liikevaihto Me kustannustoiminta 92 % painotoiminta 7 % jakelutoiminta 1 % Konsernin liikevaihto toimialoittain ,9 11,3 99 6, , ,8 Konsernin liikevoitto, Me 91, , , , ,4 Taseen loppusumma, Me 20,7 29,1 17,2 29,1 24, Sijoitetun pääoman tuotto % 99 1,7 00 3, ,4 Konsernin bruttoinvestoinnit, Me ,9 72, , , ,4 1,73 14,6 Osakekannan markkina-arvo, Me 3,28 3,27 7,5 4, Tulos/osake, e 03 3,45 7

10 KONSERNIRAKENNE Keskisuomalainen Oyj:n muodostamaan konserniin kuuluvat emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n lisäksi täysin omistetut tytäryhtiöt Suur-Jyväskylän Lehti Oy ja Jakeluporras Oy sekä Savon Mediat Oy, josta Keskisuomalainen Oyj omistaa 66,6 %. Muut Savon Mediat Oy:n osakkaat ovat Sanoma Osakeyhtiö 14,5 %, Ilkka-Yhtymä Oyj 11,2 % ja TS-Yhtymä Oy 7,7 %:n osuuksin. Keskisuomalainen Oyj -konsernin konsernirakennetta on muutettu kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2003 alussa siirrettiin Pieksämäen Lehden kustantaminen liiketoimintasiirrolla Savon Lehtikustannus Oy:öön. Savon Mediat Oy:n omistama Turvakoski Oy fuusioitiin tilikauden aikana emoyhtiöönsä. Kuorevesi-Mänttä-Vilppula-lehden liiketoiminta myytiin vuoden lopulla pois. 8 Vuoden 2004 alusta alkaen siirrettiin Keskisuomalainen Oyj:n harjoittama rotaatiopainotoiminta perustettuun K-S Lehtipaino Oy:öön ja paikallislehtien kustantaminen Maakunnan Sanomat Oy:öön. Savon Mediat Oy:n Kuopiossa harjoittama painotoiminta ja Pieksämäen Lehtisepät Oy:n harjoittama painotoiminta siirrettiin perustettuun yhtiöön, jonka nimeksi merkittiin Lehtisepät Oy. Uudella yhtiörakenteella selkeytetään konsernin ydinliiketoimintaalueita. Tätä kautta hyödynnetään konsernin pääomien ja resurssien käytön tehokkuutta entistä kohdistetummin. Savon Mediat Oy:n muiden osakkaiden kesken solmittu osakassopimus sisältää optiot, joiden mukaan Keskisuomalainen Oyj:llä on halutessaan oikeus ostaa ja vähemmistöosakkailla on velvollisuus myydä omistamansa Savon Mediat Oy:n osakkeet. Toisaalta vähemmistöosakkailla on halutessaan oikeus myydä ja Keskisuomalainen Oyj:llä velvollisuus ostaa Savon Mediat Oy:n vähemmistöosakkaiden omistamat osakkeet. Osakassopimuksessa määritellään hinta kulloisessakin tapauksessa. Osto- ja myyntioptioita voidaan käyttää alkaen. Tiedot muista konserniyhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä sekä niiden omistusosuuksista löytyvät liitetiedoista.

11 KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS Konsernin liikevaihto oli 90,0 Me. Se pysyi edelliseen vuoteen verrattuna samalla tasolla. Konserni käsittää samat liiketoiminnat kuin edellisenäkin vuonna, joten tältä osin luvut ovat vertailukelpoisia. JAKELUPORRAS OY Tilikauden toimintaa leimasi epävarmuus, joka näkyi paikallisten jakeluiden kappalemäärän vähenemisenä. Sen sijaan valtakunnallisten jakeluiden volyymi kasvoi merkittävästi. Pieksämäen Lehtisepät Oy:n liikevaihto oli 4,8 Me (5,8 Me). Konsernin sisäisen myynnin osuus oli 1,4 Me. Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi ennallaan, sillä Pieksämäen Lehti siirrettiin vuoden 2003 alusta Savon Lehtikustannus Oy:öön. Pieksämäen Lehtisepät Oy:n liikevoitto oli 1,0 Me (1,1 Me). Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 Me koostuvat pääosin vuokratuotoista. Edellisen vuoden vertailuluku 5,7 Me sisältää Savon Mediat -konsernin omistamien Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden myyntivoittoja 4,2 Me. Yhtiön liikevaihto pysyi lähes ennallaan eli se oli 1,2 Me. Myöskin tilikauden liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla eli 0,2 Me. SAVON MEDIAT -KONSERNI Savon Mediat -konserni on Keskisuomalainen Oyj:n muodostaman Savon Lehtikustannus Oy kustansi kahtatoista paikallislehteä. Yhtiön liikevaihto oli 7,5 Me. Sen kustantamien lehtien tilaustuotot kasvoivat 5,0 % ja ilmoitustuotot 3,0 %. Yhtiön liikevoitto oli 0,8 Me (0,5 Me). Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 7,2 Me (7,2 Me), joista konserniliikearvojen poistojen osuus molempina vuosina oli 2,3 Me. Liikevoittoa kertyi 14,9 Me eli 16,6 % liikevaihdosta. Edellisen vuoden vastaava luku oli 18,8 Me eli 20,8 %. Rahoituserät olivat 0,2 Me (0,7 Me). Verot laskennallinen verovelka mukaan lukien olivat 4,5 Me (6,1 Me). Kun vähemmistöosuus on erotettu, jää konsernin tulokseksi 9,3 Me (10,8 Me). KESKISUOMALAINEN OYJ Emoyhtiön toiminta sisältää vielä tilikaudella 2003 Keskisuomalainen -lehden kustannustoiminnan, painopalvelut ja kuuden paikallislehden kustannustoiminnan. Yhtiön liikevaihto oli 40,3 Me, jossa on laskua 3,1 % edellisvuoteen verrattuna. Keskisuomalainen-lehden ilmoitusmyynti oli 18,9 Me (18,9 Me) ja levikkimyynti oli 13,8 Me (13,5 Me). Painopalvelut-yksikön myynti yhtiön ulkopuolelle oli 2,9 Me. Konsernin sisäisen myynnin osuus siitä oli 0,4 Me. Yhtiön suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,5 Me (2,6 Me). Liikevoitto oli 8,7 Me eli 21,7 % liikevaihdosta. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 8,8 Me ja 21,2 %. konsernin alakonserni. Savon Mediat -konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 48,0 Me (46,9 Me) eli 2,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihto kasvoi lähinnä kustannustoiminnan kasvun ansiosta. Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 Me sisältää lähinnä vuokratuottoja. Edellisen vuoden vastaava luku oli 5,8 Me, jossa on pääasiassa osakkeiden myyntivoittoja 4,6 Me. Liikearvojen poistot olivat 1,7 Me. Konsernin liikevoitto oli 6,0 Me, mikä on 4,4 Me pienempi kuin edellisenä vuonna. SAVON MEDIAT OY Savon Mediat Oy:n emoyhtiön liikevaihdoksi muodostui 29,0 Me. Liikevaihto sisältää Savon Sanomat -lehden kustannustoiminnan ja Kuopion painon rotaatiomyynnin. Savon Sanomat -lehden ilmoitusmyyntituotot olivat yhteensä 14,6 Me. Ne nousivat 3,0 % edellisestä vuodesta. Tilaustuotot olivat 12,0 Me, jossa on kasvua 1,6 %. Painon myynti oli 7,4 Me, josta sisäisen myynnin osuus oli 6,7 Me. Warkauden Lehti Oy:n liikevaihto oli 3,4 Me (3,4 Me). Yhtiön liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla 0,4 Me (0,4 Me). Savon Jakelu Oy:n liikevaihto oli 4,3 Me, josta pääosa tulee konsernin omien lehtien jakamisesta. Liikevoitto oli 0,0 Me (0,1 Me). Viikkosavo Oy kustansi Kuopiossa ilmestyvää Viikkosavo-nimistä ilmaisjakelulehteä. Sen liikevaihto oli 0,9 Me (0,7 Me) ja liikevoitto 0,0 Me. 9 Nettorahoitustuotot olivat 4,3 Me (7,6 Me). Ne laskivat tytäryhtiöiltä saatujen osinkotuottojen pienentymisen myötä. Yhtiön liikevoitoksi muodostui 3,4 Me (7,3 Me). Edellisen vuoden luku sisältää pääasiassa osakkeiden myyntivoittoja 4,0 Me. 60,00 SUUR-JYVÄSKYLÄN LEHTI OY Yhtiön liikevaihto koostui Suur-Jyväskylän Lehden ja franchisingsopimuksen perusteella kustannetun City-lehden Keski-Suomen painoksen kustannustoiminnoista. Liikevaihto kasvoi vuodesta ,9 % ja oli 1,7 Me (1,5 Me). Tilikauden tulos kasvoi 42 % ollen lähes 0,3 Me. SAVON MEDIAT OY:N TYTÄRYHTIÖT Iisalmen Sanomat Oy kustantaa Iisalmen Sanomat -slehteä. Yhtiön liikevaihto kasvoi hiukan. Se oli 5,4 Me (5,3 Me). Ilmoitusmyynnin osuus oli 3,0 Me ja tilaustuotot 2,3 Me. Yhtiön liikevoitto oli 0,3 Me:n suuruisten liikearvopoistojen jälkeen - 0,1 Me (0,0 Me). 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 A-osakkeen kurssikehitys v. 2003, euroa

12 10 OSAKKUUSYHTIÖT Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (22,2 %), Väli-Suomen Media Oy (20,0 %) ja Jyväskylän Messut Oy (25,3 %). Lisäksi Savon Mediat Oy omistaa 20,0 % Väli-Suomen Media Oy:stä ja 5,6 % Arena Partners Oy:stä. VÄLI-SUOMEN MEDIA OY Väli-Suomen Media Oy tuottaa Väli-Suomen sanomalehdille (Ilkka, Karjalainen, Keskisuomalainen, Pohjalainen ja Savon Sanomat) yhteistä sunnuntaisivustoa, Sunnuntaisuomalaista. Lisäksi yhtiöllä on Helsingissä uutistoimitus, joka tuottaa politiikan ja talouden uutisia samoille lehdille. Sunnuntaisuomalaisen lukijamäärä nousee noin ihmiseen. Vuonna 2003 yhtiön liikevaihto oli 0,9 Me (0,9 Me). ARENA PARTNERS OY Vuoden 2003 aikana Arena Partners Oy:n toiminta vakiintui sähköisten liiketoimintasovellusten kehitys- ja operointiyhtiönä. Vuoden aikana otettiin omistajalehdissä käyttöön lukuisia verkkopalveluja sekä mobiilisovelluksia. Toiminta painottui verkkolehtien maksullisuuden mahdollistamiseen sekä luokiteltujen ilmoitusten verkkosovellusten kehittämiseen. Yhtiön sidottu oma pääoma on 1,5 Me. Vuonna 2003 yhtiön liikevaihto oli 1,0 Me (0,7 Me) ja tilikauden liikevoitto 0,1 Me (-0,1 Me). JYVÄSKYLÄN MESSUT OY Jyväskylän Messut Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 3,3 Me (3,5 Me) ja tulos 0,4 Me (0,5 Me). Yhtiö järjestää messuja Jyväskylässä. SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ HEX:in, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton asettama työryhmä on laatinut suosituksen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Keskisuomalainen Oyj:ssä valmistellaan ohjeistusta tämän suosituksen pohjalta. Keskisuomalainen Oyj:n hallitukseen on kuulunut tilikauden 2003 aikana yhdeksän osakkeenomistajien keskuudestaan valitsemaa varsinaista jäsentä. Kukaan heistä ei työskentele yrityksen palveluksessa. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on kokoontunut tilikauden 2003 aikana yhteensä kaksitoista kertaa. Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä Savon Mediat Oy:n toimitusjohtaja. EMOYHTIÖN HALLINTOELIMET Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet tilikauden aikana seuraavat henkilöt: Kansainvälisten asiain neuvos Vesa-Pekka Kangaskorpi, puheenjohtaja / maanviljelysneuvos, osastopäällikkö Heikki Leivonen, varapuheenjohtaja / toiminnanjohtaja Leena Hautsalo maanviljelijä Simo Kutinlahti / teollisuusneuvos Jorma Nokkala talousjohtaja Mikko Paananen / agronomi Seppo Peltola maanviljelijä Antero Vesterinen / toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen Toimitusjohtaja on Erkki Poranen. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Wideri Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. RAHOITUS Konsernin maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Konsernin omavaraisuusaste oli 63,9 % (58,0 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli -9,2 Me (+5,3Me). INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 5,4 Me eli 6,0 % liikevaihdosta (7,5 Me ja 8,3 %). Käyttöomaisuutta myytiin tilikauden aikana 1,0 Me (11,0 Me). PÄÄOMALAINAN LIIKKEELLELASKU Hallitus valmistelee ensisijaisesti osakkeenomistajille suunnattua pääomalainaa yhtiön rahoitusaseman turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. Yhtiö tarjoaa osakkailleen kiinnostavan sijoitusinstrumentin. Hallitus päättää lainan ehdoista ja liikkeellelaskusta huhtikuun aikana. ARVIO LIIKETOIMINTOJEN KEHITTYMISESTÄ ALKANEEN TILIKAUDEN AIKANA Tutkimuslaitokset ennakoivat Suomen talouskasvun kehittyvän varsin positiivisesti. Käytettävissä olevien tietojen mukaan markkinointiviestinnän panostusaikeet ovat lisääntyneet aiempiin vuosiin verrattuna. Sanomalehtien osalta saadaan kuitenkin vielä odottaa nousun merkkejä. Mikäli ulkoisissa olosuhteissa ei tapahdu olennaisia muutoksia, Keskisuomalainen Oyj:n konsernissa kokonaisliikevaihdon arvioidaan hiukan kasvavan. Tilaus- ja ilmoitusmyyntituottojen arvioidaan pysyvän reaaliarvoltaan edellisen vuoden tasolla, mutta painotoiminnan volyymi tulee kasvamaan. Kustannustoiminnan ja jakelutoiminnan tulosten odotetaan pysyvän entisellä tasolla. Liikevoiton ennakoidaan kasvavan painotoiminnan kasvun ansiosta. Konsernin bruttoinvestoinnit ovat vuonna 2004 suunnitelmien mukaan 6,7 Me. Merkittävimmät yksittäiset investoinnit kohdistuvat painotoimintaan. Näitä ovat K-S Lehtipaino Oy:n rotaatio- ja postituslaitteiden laajennukset, Lehtisepät Oy:n Kuopion- ja Pieksämäen yksittäiset investoinnit. Lisäksi parannetaan tietojen hallintaa, tiedonsiirtoa ja arkistointia. HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAOKSI VUODELTA 2003 Konsernin jakokelpoinen oma pääoma on ,67 euroa, kun konsernin omasta pääomasta on vähennetty poistoerosta omaan pääomaan siirretty osuus. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on ,70 euroa. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan ja A-sarjan osakkeita on yhteensä kpl. Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 10,00 euroa osakkeelle. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan euroa.

13 11 TILINPÄÄTÖSTIEDOT Konsernituloslaskelma 13 Konsernitase 14 Konsernin rahoituslaskelma 15 Emoyhtiön tuloslaskelma 16 Emoyhtiön tase 17 Emoyhtiön rahoituslaskelma 18 Tilinpäätöksen liitetiedot 23 Tilintarkastuskertomus 24 Osakkeenomistajat ja tunnusluvut 27 Konsernin tunnusluvut 29 Organisaatio

14 KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EUR) Liikevaihto Osuus osakkuusyritysten voitoista 27 0 Liiketoiminnan muut tuotot Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Ostetut jakelu- ja kuljetuspalvelut Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poistot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten tappioista Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Välittömät verot Tilikaudelta Laskennallisen verovelan muutos Voitto ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus Konsernin voitto tilikaudelta

15 KONSERNITASE (1000 EUR) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konsernin liikearvot Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset 3 3 Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat 35 Tilausvastuu Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille 15 Muu velat Siirtovelat

16 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 EUR) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta - 20 Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys+/vähennys Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

17 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1000 EUR) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Ostetut jakelu- ja kuljetuspalvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätös- siirtoja ja veroja Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Välittömät verot Tilikauden voitto

18 EMOYHTIÖN TASE (1000 EUR) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset 3 3 Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Tilausvastuu Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille 15 Muut velat Siirtovelat

19 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1000 EUR) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys+/vähennys Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 18 1 ARVOSTUSPERIAATTEET Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Konsernissa osassa käyttöomaisuudesta hankintamenoon ja kertyneisiin poistoihin sisältyvät vain ne hankintamenot, joita ei ole vielä poistettu kokonaan. Suunnitelman mukaiset pitoajat ovat: ATK-ohjelmat 5-10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 vuotta Liikearvot vuotta Rakennukset vuotta Rakennusten koneet ja laitteet 10 vuotta Rakennusten perusparannukset 10 vuotta Rakennelmat ja muut rakennukset vuotta Painon ja postituksen koneet vuotta Muut tuotantokoneet 5-8 vuotta Muut koneet ja kalusto 3-5 vuotta Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. 2 KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj, tytäryhtiöt Savon Mediat -konserni, Suur-Jyväskylän Lehti Oy ja Jakeluporras Oy sekä osakkuusyhtiöt Väli-Suomen Media Oy, Arena Partners Oy ja Jyväskylän Messut Oy. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Suur- Jyväskylän Lehti Oy:n ja Jakeluporras Oy:n oman pääoman ylittävästä hinnasta on muodostettu konserniliikearvo, joka on poistettu kokonaan. Vuonna 2001 hankittujen Savon Mediat Oy:n osakkeiden hankintamenon ja oman pääoman erotus on esitetty konserniliikearvona. Muun konserniliikearvon poistoaika on 20 vuotta, koska omistukseen liittyvät tulonodotukset ovat pitkäaikaisia. Sisäiset liiketapahtumat Sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Osakkuusyritykset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Osuus Väli-Suomen Media Oy:n ja Arena Partners Oy:n tuloksista on kirjattu muihin liiketoiminnan tuottoihin, koska omistuksen tarkoituksena on liiketoimintojen kehittäminen. Jyväskylän Messut Oy:n tulososuus on rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmässä. Laskennallinen verovelka Kertyneeseen poistoeroon sisältyvä laskennallinen verovelka on esitetty pitkäaikaisten velkojen ryhmässä ja vastaavasti konsernille kuuluva osuus vapaassa omassa pääomassa. Konsernitilinpäätöksessä ei ole otettu huomioon laskennallista verosaamista, joka liittyy pakollisiin varauksiin. 3 SIIRTYMINEN IRFS- RAPORTOINTIIN Euroopan Unioni edellyttää kaikkien EU:ssa noteerattujen yritysten siirtyvän International Finanacial Reporting Standards (IFRS) -raportointiin viimeistään vuonna Kansainvälisten tilinpäätösstandardien käyttöönoton tavoitteena on tehostaa EU:n pääomamarkkinoiden toimintaa lisäämällä alueella toimivien yritysten tilinpäätösten luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta. IFRS käyttöönottoprojekti ja siirtymäaikataulu Keskisuomalainen Oyj siirtyy raportoimaan IAS/IFRS -standardien mukaisesti vuonna 2005 osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Valmistautuminen IFRS:n käyttöönottoon on aloitettu vuonna 2003, jolloin perustettiin IFRS-projektiryhmä. Vuoden 2003 aikana on eri osa-alueiden osalta aloitettu kartoitustyö niiden erojen tunnistamiseksi, joita IFRS:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön välillä on Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja esittämistavoissa. Keskeisimpien osaalueiden tarkempaa analysointia varten on perustettu osaprojektiryhmät. Vuoden 2003 aikana on lisäksi järjestetty henkilökunnalle peruskoulutusta IFRS:n käyttöönotosta Keskisuomalainen Oyj:lle keskeisimmistä standardeista. Vuoden 2004 alussa on jo osittain tehty päätökset Keskisuomalainen Oyj:n soveltamista IFRS-tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, loput päätökset tehdään vuoden 2004 aikana. Samoin lasketaan avaavan IFRS -taseen tiedot sekä vuoden 2004 vertailutietiedot vuoden 2005 osavuosikatsauksiin. Myös uusi tietojärjestelmä otetaan käyttöön IFRS:n mukaisen raportoinnin aloittamiseksi vuoden 2005 alusta. Projekti on edennyt laaditussa aikataulussa. IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat vaikutukset tilinpäätökseen Alustavan analyysin mukaan Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätösperiaatteet muuttuvat erityisesti seuraavilla osa-alueilla: Työsuhde-etuudet Yritysten yhteenliittymät ja liikearvo Arvonalentumistestaukset Rahoitusinstrumentit Laskennalliset verovelat ja saamiset Kiinteistöt Esittämiseen liittyvät vaatimukset IFRS standardeihin tulossa olevat muutokset Ensimmäinen IFRS-tilinpäätös vuodelta 2005 vertailutietoineen tulee laatia tilinpäätöshetkellä voimassa olevien standardien mukaan. Joistakin standardeista odotetaan lopullisia versioita vasta vuoden 2004 ensimmäisen kvartaalin lopussa ja näiden standardien aiheuttamat mahdolliset vaikutukset ovat osittain vielä avoinna. Näiltä osin kaikkia tulevia muutoksia ei välttämättä ole riittävällä varmuudella tunnistettu. On myös mahdollista, että projektin edetessä esiin nousee muitakin kuin edellä selostettuja muutoksia ja vaikutuksia.

21 KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Kustannustoiminta Painotoiminta Jakelutoiminta Muut Yhteensä RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Osinkotuotot yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntituotot Muut tuotot Yhteensä HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTAISEDUT Rahapalkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Luontaisedut Yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 139 Muilta Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -1 Muille Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Emoyhtiön toimitusjohtajan ja eräiden muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 62 vuotta. Savon Mediat -konsernin johtoon kuuluvien johtoryhmän jäsenten eläkeikä on vuotta. 7 JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ KONSERNISSA JA EMOYHTIÖSSÄ 870 hlöä 870 hlöä 293 hlöä 302 hlöä

22 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron muutos Kertynyt poistoero Konsernin liikearvot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron muutos Kertynyt poistoero Ennakkomaksut Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Maa-alueiden hankintamenoon sisältyy arvonkorotus Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron muutos Kertynyt poistoero Rakennusten hankintamenoon sisältynyt arvonkorotus ,91 on purettu. Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron muutos Kertynyt poistoero Koneiden ja laitteiden tasearvo

23 KONSERNI EMOYHTIÖ Konsernin Emoyhtiön omistusosuus-% omistusosuus-% SIJOITUKSET Konserniosakkeet Suur-Jyväskylän Lehti Oy, Jyväskylä 100,00 100,00 100,00 100,00 Jakeluporras Oy, Jyväskylä 100,00 100,00 100,00 100,00 Savon Mediat Oy, Kuopio 66,60 66,60 66,60 66, PÖRSSIOSAKKEET Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Ero LYHYTAIKAISET SAAMISET Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Savon Mediat Oy:n omistusosuus-% 2003 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Warkauden Lehti Oy, Varkaus 100,00 Savon Lehtikustannus Oy, Kuopio 100,00 Savon Jakelu Oy, Kuopio 100,00 Viikkosavo Oy, Kuopio 100,00 Lehtisepät Oy, Pieksämäki 100,00 Uutispöytä Oy, Kuopio 100,00 Iisalmen Sanomat Oy, Iisalmi 100,00 Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Volttikatu 4 100,00 Kiinteistö Oy Iisalmen Torinkulma 100,00 Kuopion Oikea Asema Oy, Kuopio 91,04 Konsernin Emoyhtiön omistusosuus-% omistusosuus-% Osakkuusyritykset Väli-Suomen Media Oy, Jyväskylä 33,32 33,32 20,00 20,00 Arena Partners Oy, Kuopio 25,92 31,48 22,22 27,78 Jyväskylän Messut Oy, Jyväskylä 25,23 24,30 25,23 24,30 14 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1. ja Vararahasto 1.1. ja Edellisten tilikausien voitto Osingonjako Lahjoitukset Maksamattomat osingot Rakennuksen arvonkorotuksen purku Savon Mediat konsernirakenteen muutos 24 Osakkuusyritysten oman pääoman muutoksista Osingonjako sekä konsernirakenteen muutokset -12 Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä

24 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto /. Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan kirjattu osuus Voitonjakokelpoiset varat yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevastuu Vuokravaraus Muut pakolliset varaukset Yhteensä POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvojen poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Yhteensä Poistoeron muutos: Aineettomat hyödykkeet 2-1 Muut pitkävaikutteiset menot 4 0 Rakennukset ja rakennelmat Koneista ja kalustosta Yhteensä MUUT PITKÄAIKAISET VELAT Pääomalaina LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET Poistoeroa vastaavat verovelat VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat LYHYTAIKAISIIN SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLEELLISET ERÄT Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen Tulospalkkiot sosiaalikuluineen PANTIT, VASTUUT, TAKAUKSET Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä Rahalaitos- ja eläkelainat Annetut pantit ja vastuusitoumukset omasta velasta Pantit 433 Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Muiden puolesta annetut vakuudet Takaus tytäryhtiön puolesta Takaus muiden velasta Leasingvastuut Seuraavan vuoden maksut Sitä seuraavien vuosien maksut

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 31.5.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005 31.5.2006 aikana kolme huutokauppaa, yhden huutokaupan vähemmän kuin

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.08.2004 KLO 08.30 1(8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2004 Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 46,8 milj. euroa (49,0). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot