KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS 2003"

Transkriptio

1 KESKISUOMALAINEN OYJ VUOSIKERTOMUS

2 TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona Jyväskylän Paviljongissa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä. Osingonmaksu Osinkoon oikeuttavia A- ja K-sarjan osakkeita on yhteensä kpl. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 10,00 osakkeelle. Osingon täsmäytyspäivä on ja maksupäivä , mikäli hallituksen ehdotus hyväksytään. Osakerekisteri Yhtiön osaketietoja ylläpitää Suomen Arvopaperikeskus Oy, puhelin (09) , faksi (09) Osaketietoja koskevia asioita hoitaa Keskisuomalainen Oyj:ssä taloushallinto, jonka osoite on Aholaidantie 3, Jyväskylä, puhelin (014) /osakeasiat. Taloudellinen informaatio Keskisuomalainen Oyj julkaisee vuonna 2004 osavuosikatsaukset neljännesvuosittain. Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan Julkaisuja voi tilata osoitteesta: Keskisuomalainen Oyj, Taloushallinto, PL 159, Jyväskylä

3 SISÄLTÖ 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös vuodelta Hallituksen toimintakertomus 12 Konsernituloslaskelma 13 Konsernitase 14 Konsernin rahoituslaskelma 15 Emoyhtiön tuloslaskelma 16 Emoyhtiön tase 17 Emoyhtiön rahoituslaskelma 18 Tilinpäätöksen liitetiedot 23 Tilintarkastuskertomus 24 Osakkeenomistajat ja tunnusluvut 27 Konsernin tunnusluvut 29 Organisaatio

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 Voimakasta kasvua ei tullutkaan vuonna 2003 vaan bruttokansantuote pysytteli noin 1,3:n prosentin kasvuvauhdissa kun se edellisenä vuonna oli ollut 1,6 prosenttia. Ainoa lohduttava tieto on, että koko muu EU-alue sai vastaavasti tyytyä alle yhden prosenttiyksikön kasvuun. Euron vahvistuminen dollariin nähden hidasti koko EU-alueen vientimahdollisuuksia ja erityisesti paperiteollisuutta rasitti kannattavuusongelma. Paperin, massan, sahatavaroiden ja teollisuustuotteiden hinnat laskivat yleensäkin. Viennin arvo taantui noin kolmella prosenttiyksiköllä, samanaikaisesti tuonti supistui, mutta silti vaihtotase säilyi ylijäämäisenä. Keski-Suomessa ja Savossa taloudellinen toimeliaisuus jatkui hyvin myönteisenä. Työllisyystilanteessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia ja rakennustoiminta jatkui vilkkaana. Toimistotilasta on ylitarjontaa, mutta kauppa rakentaa ja sillä on laajennuksia suunnitelmissaan erityisesti Kuopion ympäristössä. Toimitusjohtaja Erkki Poranen GRAAFINEN TOIMIALA Mediamainonta kääntyi kasvuun kahden lievän laskuvuoden jälkeen. Gallup-mainostiedon mukaan kasvua oli noin 2,3 prosenttia. Kun vuonna 2002 oli vähennystä samoin 2,3 prosenttia, voidaan sanomalehtien osalta pitää muutosta merkittävänä. Valtakunnallisesti tähän vaikuttivat eduskuntavaalit, eräiden lehtiemme alueella kaupan uusperustanta ja Keski-Suomessa Laukaan asuntomessut.

5 Kustannustoiminnassa liikevaihdot kasvoivat noin 3 prosenttia. Kasvu oli likimain yhtä suurta niin sanoma- ja aikakauslehtien kuin kirjojen kustantamisessa. Näihin liittyvän painamisen ja palvelevien toimintojen liikevaihdot jatkoivat laskuaan. Volyymien lisäksi varsinkin painamisen hintataso laski voimakkaasti. Erittäin voimakkaana koettiin sanomalehtien painamisessa katsausvuodelle ajoittuneet uusien koneiden käyttöönotot ja sen seurauksena alalle levisi raju hintakilpailu. Tilanteeseen sopeutumista helpotti vain hieman paperin hinnassa tapahtunut lievä lasku. Graafinen Teollisuus ry:n joulukuisen jäsenkyselyn mukaan vuoden lopulla alan teollisuuden tilauskannan kehitys oli epäyhtenäistä. Vuoden lopulla näkyi lievää käännettä parempaan, mutta kapasiteettia on edelleenkin vapaana ja vientitilauskanta kotimaista heikompi. KONSERNIRAKENNE Vuoden aikana tehostettiin konsernin taloushallintoa hakemalla uusi keskitetty malli, jossa taloushallinto eräitä yksittäisiä toimintoja lukuun ottamatta sijoitetaan Jyväskylään. Samanaikaisesti käynnistettiin eräitä taloushallintoon liittyviä kehitysprojekteja, joilla saadaan käyttöön entistä selkeämmät ja yhtenäiset menetelmät. Osana kehitystyötä yhtiöitettiin Keskisuomalainen Oyj:n taseessa olleet paikallislehdet ja painopalvelut. Myös Savon Mediat Oy:n taseessa ollut Kuopion paino yhtiöitettiin ja liitettiin osaksi uutta Lehtisepät Oy:tä. INVESTOINNIT ULKOASUUN JA VARMUUTEEN Konsernin 7-päiväiset lehdet uusivat ulkoasunsa, Iisalmen Sanomat jo edellisen vuoden puolella ja Savon Sanomat sekä Keskisuomalainen marraskuussa. Ilmeet ovat uudistuneet ja mielenkiintoa on osoitettu sekä antamalla kiitosta että kriittistä palautetta lehtien tekijöille. Lopputulos on hyvin onnistunut ja erityisesti nuorten aikuisten piirissä kiitetty. ERÄS PARHAISTA VUOSISTA Vuoden myönteiseen tulokseen vaikuttivat ennen kaikkea tehdyt rakennepäätökset toimintojen tehostamiseksi ja toisaalta myönteinen kehitys tuotto-odotuksissa. Kaupunkilehdet Kuopiossa ja Jyväskylässä vahvistivat asemiaan, paikallislehdet kasvattivat levikkiään onnistuneella markkinoinnilla ja useammin ilmestyvät maakuntalehdet jopa kasvattivat ilmoitusmyyntiään. Konsernin liikevoitto kehittyi myönteisesti. Sen ollessa eräs tulospalkkiomittari myös henkilöstö saa osansa saavutetuista ja ylitetyistä tavoitteista. Asiakkaat, kumppanit ja henkilöstö varmistivat hyvän tuloksen. Sopeutumisvaiheessa syntyi ylimääräistä työtä eri menetelmien uudistamisessa ja käyttöönotossa, mistä on selvitty varsin hyvin. Konsernin toimialueen maakunnissa uskotaan myönteiseen tulevaisuuteen ja kehitysnäkymät ovat edelleen positiiviset. Haluan esittää lämpimät kiitokset asiakkaille, henkilökunnalle ja omistajille hienosta yhteistyön vuodesta. Erkki Poranen 3

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Konsernin tilikauden toiminta liiketoiminta-alueittain 7 4 PÄIVÄISET LEHDET Konserni kustantaa kolmea seitsenpäiväistä lehteä, jotka ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat ja Iisalmen Sanomat. Warkauden Lehti ilmestyy kuutena päivänä viikossa. KESKISUOMALAINEN Keskisuomalainen ilmestyi vuoden aikana 358 (358) päivänä eli eniten Suomen päivälehdistä. Toimitus osallistui myös puuttuvien päivien uutispalveluun nettimediassa. Vuosikerrassa oli sivuja (11 708). 4 Keskisuomalainen uudisti täysin ulkoasunsa ja muutti merkittävästi sisältöä. Marraskuussa toteutettu muutos merkitsi myös laajaa koulutusta ja organisointia. Kaikkiaan 43 toimittajaa 81 toimittajasta vaihtoi tällöin tehtäviä. Uudistuksessa käytettiin skotlantilaisten Ally Palmerin ja Terry Watsonin kansainvälistä asiantuntemusta. Muutos tehtiin yhdessä Savon Sanomien ja Karjalaisen kanssa. Nämä kolme lehteä laajentavat edelleen toimituksellista yhteistuotantoaan. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä Väli-Suomen Media Oy:n ja Arena Partners Oy:n osakkaiden kesken. Keskisuomalaisen levikkialue on koko Keski-Suomen maakunta täydennettynä eräillä naapurimaakuntien kunnilla. LT-levikki 2003 oli kappaletta (76 818). Lehti on levikiltään viidenneksi suurin Suomen seitsemänpäiväisistä lehdistä. SAVON SANOMAT Vuotta 2003 voi täydellä syyllä pitää uudistusten vuotena Savon Sanomissa. Uusi toimitusjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä. Toimituksen organisaatio ja työtavat uudistettiin perusteellisesti syksyllä, jolloin saatiin valmiiksi myös kolmen lehden yhdessä suunnittelema ja toteuttama ulkoasu-uudistus. Yhdessä ne merkitsevät niin suurta murrosta, ettei Savon sanomissa ole toteutettu vastaavaa aikaisemmin.

7 Savon Sanomien, Karjalaisen ja Keskisuomalaisen yhteistyössä toteuttamalla ulkoasu-uudistuksella parannetaan lehtien toimituksellisen yhteistyön edellytyksiä. Yhteinen typografia yhdessä läpinäkyvien toimitusjärjestelmien kanssa mahdollistaa jatkossa yhteistyön monipuolisen kehittämisen niin pitkälle kuin se katsotaan muutoin mielekkääksi. Ulkoasu-uudistuksen avulla lehdille luotiin myös uusi, entistä nuorekkaampi ja kilpailukykyisempi ilme. Konsultteina toimivat samat henkilöt kuin Keskisuomalainen-lehdessäkin. Toimituksen organisaatio ja työtavat uusittiin syksyllä. Uudistuksen tavoitteena oli lehden kehittäminen, osastojen välisen yhteistyön parantaminen ja pitkäjänteisen suunnittelun lisääminen. Lehden koko vuoden 2003 tarkastettu keskilevikki oli kappaletta (66 250). Lehti ilmestyi 357 (357) päivänä ja vuosikerrassa oli (11 142) sivua. IISALMEN SANOMAT Iisalmen Sanomat on yhdeksän Ylä-Savon kunnan alueella ja kahden Oulun läänin kunnan alueella ilmestyvä seitsenpäiväinen aluelehti. Se on Ylä-Savon tärkein viestin. Lehti ilmestyi 355 (355) päivänä ja vuosikerrassa oli sivuja 6 670(6 742). Iisalmelaisen kaupan investoinnit ja lehden oma tuotekehittely näkyivät myönteisesti Iisalmen Sanomien ilmoitusmyynnissä. Vuoden keskilevikki oli kpl. Levikkialueen väestömäärän vähenemisen seurauksena lehden levikki pieneni 2,0 %. Iisalmen Sanomien edellisvuonna toteutettu ulkoasu-uudistus palkittiin maaliskuussa Bonnierin suurella journalistipalkinnolla vuoden parhaana journalistisena uudistuksena. WARKAUDEN LEHTI Warkauden Lehti on kuusipäiväinen aluelehti, jonka toimintaalueeseen kuuluu Varkaus naapurikuntineen. Alueen väkiluvun laskusta huolimatta lehti on säilyttänyt ja jopa vahvistanut levikkiään, vuoden 2003 aikana levikki laski vain alle 20 kpl noin kappaleeseen (ennakkotieto). Lehti ilmestyi 300 (300) päivänä ja vuosikerrassa oli sivuja (3 442). Varkaus on Itä-Suomen vientiteollisuuspaikkakunta, jonka taloutta kansainväliset suhdanteet horjuttavat selkeämmin ja nopeammin kuin toisentyyppisillä paikkakunnilla. Vuonna 2003 kaivatusta noususta näkyivät vasta ensimmäiset, heikot signaalit eikä lehden ilmoitusvolyymi enää laskenut, vaan oli samalla tasolla kuin vuonna Kaupan kilpailun kiristyminen ja kansainvälisten suhdanteiden ainakin jonkinasteinen paraneminen ja toisaalta lehden omat toiminnan tehostamistoimenpiteet luovat uskoa siihen, että vuosi 2004 ei jäisi edeltäjäänsä huonommaksi. 3 1 PÄIVÄISET LEHDET Konserni kustansi tilikauden aikana 18 paikallislehteä. Keskisuomalainen Oyj kustansi kuutta paikallislehteä ja Savon Lehtikustannus Oy 12 paikallislehteä. Keski-Suomeen sijoittuvat kerran viikossa ilmestyvät Hankasalmen Sanomat, Laukaa-Konnevesi, Viitasaaren Seutu ja Viiden Kunnan Sanomat sekä kolme kertaa viikossa ilmestyvä Sisä-Suomen Lehti. Koillis-Pirkanmaalle sijoittuva Kuorevesi-Mänttä-Vilppula ilmestyy kaksi kertaa viikossa. Kuorevesi-Mänttä-Vilppula -lehti myytiin vuoden vaihteessa Suomen Paikallissanomat Oy:lle. Keskisuomalainen Oyj:n kustantamat muut viisi paikallislehteä yhtiöitettiin lukien Maakunnan Sanomat Oy:ksi. Savon lehdistä kerran viikossa ilmestyviä ovat Ylä-Savoon sijoittuvat Pielavesi-Keitele, Salmetar, Matti ja Liisa, Miilu sekä Itä-Savoon sijoittuva Heinäveden Lehti. Kaksipäiväisiä ovat Kuopion lähistöllä ilmestyvät Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Koillis-Savo, Sisä-Savon Sanomat ja Soisalon Seutu sekä Etelä-Savossa Puruvesi. Ainoa kolmipäiväinen on Pieksämäen Lehti, jota vuoden 2002 loppuun saakka julkaisi Lehtisepät Oy. Paikallislehtien (18 kpl) yhteen laskettu vuoden 2003 kumulatiivinen levikki oli ennakkotiedon mukaan ( ) kpl. Lehtiryhmän tilaustulot kasvoivat 4,5 % ja ilmoitusmyynti 1,2 %. Lisäksi lehtiryhmässä pystyttiin tehostamaan toimintaa siten, että kustannusten nousu jäi alle 1 %:n. Kaupan entisestään tiukentuva ketjuohjaus vähentää edelleen lehtien taloudelle tärkeitä päivittäistavarakaupan ilmoituksia. Myös lehtien levikin pitäminen edes nykyisellä tasolla on väestön vähenemisen johdosta hyvin haasteellinen tavoite. Tuotekehittely, tehostettu markkinointi, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä yhteistyö ovat tulevinakin vuosina keinoja, joilla paikallislehdet aikovat vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tiivistämällä lehtien keskinäistä ja lehtiryhmien välistä yhteistyötä voidaan toimintoja edelleen tehostaa ja löytää uusia mahdollisuuksia. KAUPUNKILEHDET Konserni kustantaa kahta kaupunkilehteä, Jyväskylässä ilmestyvää Suur-Jyväskylän Lehteä ja Kuopiossa ilmestyvää Viikkosavoa. Suur-Jyväskylän Lehti Oy kustantaa Suur-Jyväskylän Lehteä ja Citylehden Jyväskylän aluepainosta. Kerran viikossa kpl painoksena ilmestyvä Suur-Jyväskylän Lehti vahvisti asemiaan kasvattaen liikevaihtoaan 17,9 % edellisvuoteen verrattuna. Tuotekehittelyn tuloksena syntyi Koti ja asuminen -erikoisliite. Kuukausittain ilmestyvää, noutopistejakelussa olevaa City-lehteä tehdään franchising -sopimuksen perusteella siten, että Jyväskylän osuus toteutetaan vaihtosivuina osana yhteistyökumppani Citypress Oy:n City-lehtien yhteispainatuskokonaisuutta. City-lehden liikevaihto kasvoi 10,2 % edellisvuoteen verrattuna. Viikkosavo Oy:n kustantama Kaupunkilehti Viikkosavo ilmestyi kerran viikossa keskiviikkoisin. Lehden perusjakelu oli kpl ja suurjakelu kpl. Lehteä toimitettiin tilauspohjaisena jakelualueen ulkopuolelle. Lehteä jaettiin koko vuoden ajan Kuopion, Vuorelan ja Toivalan taajamiin ja Kuopion haja-asutusalueille sekä jakelutelineissä ympäröiviin kuntiin. Lehden suurpainokset jaettiin kaikkiin Kuopion talousalueen taajamiin ja yrityksiin. Yhtiö täytti tilikauden aikana 125 vuotta. Kuopiossa ilmestyi vuoden aikana viikoittain kolme ilmaisjakelulehteä, joista Kaupunkilehti Viikkosavo oli selkeä markkinajohtaja niin lukija- kuin mediamarkkinoilla. 5

8 PAINOPALVELUT Keskisuomalainen Oyj:n konsernin painopalveluihin sisältyy kolme painoyksikköä, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Kuopiossa ja Pieksämäellä. Painojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2003 oli konsernin omien kustanteiden painaminen mukaan lukien n. 21 milj. ja henkilökuntaa noin 135 henkilöä. Keskisuomalainen Oyj:n Jyväskylässä sijaitseva lehtipaino K-S Lehtipaino Oy vuoden 2004 alusta on keskittynyt sanomalehtityyppisten painotuotteiden valmistamiseen. Merkittävin näistä on seitsemänpäiväinen sanomalehti Keskisuomalainen. Vuoden 2002 aikana aloitettiin Iso laatustandardiprojekti, joka sertifioitiin kesäkuussa Lisäksi Jyväskylän yksikkö osallistui valtakunnalliseen sanomalehtituotantoa kehittävään Iso projektiin. 6 Lehtisepät Oy:n Kuopion lehtipaino painaa pääasiassa konsernin omia kustanteita. Merkittävimmät näistä ovat seitsemänpäiväiset sanomalehdet Savon Sanomat ja Iisalmen Sanomat sekä tabloidformaattiset kaupunki- ja paikallislehdet. Painon lehtirotaatiota peruskunnostettiin vuoden 2003 aikana niin, että koneen toimintavarmuutta ja käyttöikää saatiin merkittävästi lisää. Painoon asennettiin vuoden vaihteessa sisäänpistolaitteisto, joka otetaan käyttöön alkuvuonna Laitteisto lisäsi merkittävästi sivu- ja värikapasiteettia ja olikin vuoden 2003 aikana viikottain käytössä Lehtisepät Oy:n Pieksämäen lehtipaino on keskittynyt pienipainoksisiin sanomalehtiin. Suurin asiakasryhmä on paikallislehdet, joita painossa on yli 40 kpl. Muita asiakasryhmiä ovat erilaiset kaupunkilehdet, henkilöstö-, järjestö- sekä mainoslehdet. Kaikkiaan vakituisia asiakkaita on n. 100 kpl. Käytössä on kaksi kapearataista rotaatiokonetta. Vuonna 2003 asennettiin toiseen painokoneeseen uusi 4-väritorni sekä toinen 4-väritorni peruskunnostettiin. Näin saatiin lisää värikapasiteettia ja paremmat mahdollisuudet järjestellä töitä koneiden kuormitusten mukaan.

9 JAKELUTOIMINTA Konserniin kuuluva Savon Jakelu Oy hoitaa Kuopion, Varkauden ja Pieksämäen kaupungeissa, sekä Siilinjärven, Maaningan, Joroisten ja Leppävirran taajamissa jaettavien sanomalehtien yhteisjakelun. Yrityksen liikevaihto on 4,3 Me, josta kolmeneljäsosaa tulee konsernin omien lehtien jakamisesta. Yrityksen henkilöstö koostuu 190 osa-aikaisesta lehdenjakajasta ja neljästä toimihenkilöstä. Keskimäärin Savon Jakelu Oy jakaa päivittäin lehteä. Toimintavuoden aikana valmisteltiin Pieksämäen jakelulle uutta toimintamallia, jonka käyttöönotto ajoittuu vuoden 2004 alkupuolelle. Suomen Posti Oy hoitaa koko Keski-Suomen alueen jakelun sekä muut osat Savon alueesta. Lisäksi pieni osa jakelusta ostetaan alihankintana muilta lehtitaloilta. Keskisuomalainen jaettiin yrittäjävetoisena Lannevedellä uusien tehokkaampien varhaisjakelupalveluiden ulottamiseksi taajamien ulkopuolelle. Jakeluporras Oy harjoittaa osoitteettomien suoramainostuotteiden, lehtien ja erilaisten mainosten jakelua Jyvässeudulla. Yhtiön liikevaihtoa kasvatti valtakunnallisen jakelumyynnin vauhdittuminen. Alansa vanhimpiin toimijoihin kuuluvan Jakeluportaan jakeluorganisaatio jakoi tilikaudella Suur-Jyväskylän alueella kahdesti viikossa paikallisesti myymiensä jakeluiden lisäksi molempien valtakunnallisten suoramainosjakeluiden myyjien, Suomen Suoramainonta Oy:n ja Suomen Posti Oyj:n myymät jakelutuotteet. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Sähköiset mediat ovat merkittävä osa konsernin tuotekehitystoimintaa. Tavoitteena on uusien medioiden ja jakelutapojen yhdistäminen tuottavasti printtimedian tarpeisiin. Arena Partners Oy on seitsemän maakuntalehden vuonna 2000 perustama kehitysyhtiö. Tammikuussa 2003 tuli Arena Partners Oy:n omistuspohjaan muutos sanomalehti Karjalaisen tullessa mukaan yhtiön toimintaan. Sanomalehti Karjalainen Oy osti 5,6 % osuuden Arena Partnersista Keskisuomalainen Oyj:n toimiessa myyjänä. Myynnin jälkeen Keskisuomalainen Oyj:n osuus Arena Partners Oy:stä on 22,2 %. Arena Partners Oy:n Karjalaisen mukaantulo vahvisti entisestään Arena Partners -liittoumaa. Vuoden 2003 merkittävin tuotejulkistus tapahtui toukokuussa 2003 sanomalehti Keskisuomalaisen julkaistessa ensimmäisenä lehtenä Suomessa HTML-muotoisen internetissä ilmestyvän näköislehden. Näköislehti on sisällöltään ja ulkoasultaan yhtenevä paperilehden kanssa. Näköislehti julkaistaan puolen yön jälkeen ja se on luettavissa internetin kautta useita tunteja ennen kuin painettu lehti saapuu tilaajille. Maksullinen tuote on ensisijaisesti suunnattu ulkomailla ja vaikeiden jakeluolosuhteiden päässä asuville tilaajille. 39, , , , ,0 Konsernin liikevaihto Me kustannustoiminta 92 % painotoiminta 7 % jakelutoiminta 1 % Konsernin liikevaihto toimialoittain ,9 11,3 99 6, , ,8 Konsernin liikevoitto, Me 91, , , , ,4 Taseen loppusumma, Me 20,7 29,1 17,2 29,1 24, Sijoitetun pääoman tuotto % 99 1,7 00 3, ,4 Konsernin bruttoinvestoinnit, Me ,9 72, , , ,4 1,73 14,6 Osakekannan markkina-arvo, Me 3,28 3,27 7,5 4, Tulos/osake, e 03 3,45 7

10 KONSERNIRAKENNE Keskisuomalainen Oyj:n muodostamaan konserniin kuuluvat emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n lisäksi täysin omistetut tytäryhtiöt Suur-Jyväskylän Lehti Oy ja Jakeluporras Oy sekä Savon Mediat Oy, josta Keskisuomalainen Oyj omistaa 66,6 %. Muut Savon Mediat Oy:n osakkaat ovat Sanoma Osakeyhtiö 14,5 %, Ilkka-Yhtymä Oyj 11,2 % ja TS-Yhtymä Oy 7,7 %:n osuuksin. Keskisuomalainen Oyj -konsernin konsernirakennetta on muutettu kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2003 alussa siirrettiin Pieksämäen Lehden kustantaminen liiketoimintasiirrolla Savon Lehtikustannus Oy:öön. Savon Mediat Oy:n omistama Turvakoski Oy fuusioitiin tilikauden aikana emoyhtiöönsä. Kuorevesi-Mänttä-Vilppula-lehden liiketoiminta myytiin vuoden lopulla pois. 8 Vuoden 2004 alusta alkaen siirrettiin Keskisuomalainen Oyj:n harjoittama rotaatiopainotoiminta perustettuun K-S Lehtipaino Oy:öön ja paikallislehtien kustantaminen Maakunnan Sanomat Oy:öön. Savon Mediat Oy:n Kuopiossa harjoittama painotoiminta ja Pieksämäen Lehtisepät Oy:n harjoittama painotoiminta siirrettiin perustettuun yhtiöön, jonka nimeksi merkittiin Lehtisepät Oy. Uudella yhtiörakenteella selkeytetään konsernin ydinliiketoimintaalueita. Tätä kautta hyödynnetään konsernin pääomien ja resurssien käytön tehokkuutta entistä kohdistetummin. Savon Mediat Oy:n muiden osakkaiden kesken solmittu osakassopimus sisältää optiot, joiden mukaan Keskisuomalainen Oyj:llä on halutessaan oikeus ostaa ja vähemmistöosakkailla on velvollisuus myydä omistamansa Savon Mediat Oy:n osakkeet. Toisaalta vähemmistöosakkailla on halutessaan oikeus myydä ja Keskisuomalainen Oyj:llä velvollisuus ostaa Savon Mediat Oy:n vähemmistöosakkaiden omistamat osakkeet. Osakassopimuksessa määritellään hinta kulloisessakin tapauksessa. Osto- ja myyntioptioita voidaan käyttää alkaen. Tiedot muista konserniyhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä sekä niiden omistusosuuksista löytyvät liitetiedoista.

11 KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS Konsernin liikevaihto oli 90,0 Me. Se pysyi edelliseen vuoteen verrattuna samalla tasolla. Konserni käsittää samat liiketoiminnat kuin edellisenäkin vuonna, joten tältä osin luvut ovat vertailukelpoisia. JAKELUPORRAS OY Tilikauden toimintaa leimasi epävarmuus, joka näkyi paikallisten jakeluiden kappalemäärän vähenemisenä. Sen sijaan valtakunnallisten jakeluiden volyymi kasvoi merkittävästi. Pieksämäen Lehtisepät Oy:n liikevaihto oli 4,8 Me (5,8 Me). Konsernin sisäisen myynnin osuus oli 1,4 Me. Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi ennallaan, sillä Pieksämäen Lehti siirrettiin vuoden 2003 alusta Savon Lehtikustannus Oy:öön. Pieksämäen Lehtisepät Oy:n liikevoitto oli 1,0 Me (1,1 Me). Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 Me koostuvat pääosin vuokratuotoista. Edellisen vuoden vertailuluku 5,7 Me sisältää Savon Mediat -konsernin omistamien Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden myyntivoittoja 4,2 Me. Yhtiön liikevaihto pysyi lähes ennallaan eli se oli 1,2 Me. Myöskin tilikauden liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla eli 0,2 Me. SAVON MEDIAT -KONSERNI Savon Mediat -konserni on Keskisuomalainen Oyj:n muodostaman Savon Lehtikustannus Oy kustansi kahtatoista paikallislehteä. Yhtiön liikevaihto oli 7,5 Me. Sen kustantamien lehtien tilaustuotot kasvoivat 5,0 % ja ilmoitustuotot 3,0 %. Yhtiön liikevoitto oli 0,8 Me (0,5 Me). Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 7,2 Me (7,2 Me), joista konserniliikearvojen poistojen osuus molempina vuosina oli 2,3 Me. Liikevoittoa kertyi 14,9 Me eli 16,6 % liikevaihdosta. Edellisen vuoden vastaava luku oli 18,8 Me eli 20,8 %. Rahoituserät olivat 0,2 Me (0,7 Me). Verot laskennallinen verovelka mukaan lukien olivat 4,5 Me (6,1 Me). Kun vähemmistöosuus on erotettu, jää konsernin tulokseksi 9,3 Me (10,8 Me). KESKISUOMALAINEN OYJ Emoyhtiön toiminta sisältää vielä tilikaudella 2003 Keskisuomalainen -lehden kustannustoiminnan, painopalvelut ja kuuden paikallislehden kustannustoiminnan. Yhtiön liikevaihto oli 40,3 Me, jossa on laskua 3,1 % edellisvuoteen verrattuna. Keskisuomalainen-lehden ilmoitusmyynti oli 18,9 Me (18,9 Me) ja levikkimyynti oli 13,8 Me (13,5 Me). Painopalvelut-yksikön myynti yhtiön ulkopuolelle oli 2,9 Me. Konsernin sisäisen myynnin osuus siitä oli 0,4 Me. Yhtiön suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,5 Me (2,6 Me). Liikevoitto oli 8,7 Me eli 21,7 % liikevaihdosta. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 8,8 Me ja 21,2 %. konsernin alakonserni. Savon Mediat -konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 48,0 Me (46,9 Me) eli 2,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihto kasvoi lähinnä kustannustoiminnan kasvun ansiosta. Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 Me sisältää lähinnä vuokratuottoja. Edellisen vuoden vastaava luku oli 5,8 Me, jossa on pääasiassa osakkeiden myyntivoittoja 4,6 Me. Liikearvojen poistot olivat 1,7 Me. Konsernin liikevoitto oli 6,0 Me, mikä on 4,4 Me pienempi kuin edellisenä vuonna. SAVON MEDIAT OY Savon Mediat Oy:n emoyhtiön liikevaihdoksi muodostui 29,0 Me. Liikevaihto sisältää Savon Sanomat -lehden kustannustoiminnan ja Kuopion painon rotaatiomyynnin. Savon Sanomat -lehden ilmoitusmyyntituotot olivat yhteensä 14,6 Me. Ne nousivat 3,0 % edellisestä vuodesta. Tilaustuotot olivat 12,0 Me, jossa on kasvua 1,6 %. Painon myynti oli 7,4 Me, josta sisäisen myynnin osuus oli 6,7 Me. Warkauden Lehti Oy:n liikevaihto oli 3,4 Me (3,4 Me). Yhtiön liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla 0,4 Me (0,4 Me). Savon Jakelu Oy:n liikevaihto oli 4,3 Me, josta pääosa tulee konsernin omien lehtien jakamisesta. Liikevoitto oli 0,0 Me (0,1 Me). Viikkosavo Oy kustansi Kuopiossa ilmestyvää Viikkosavo-nimistä ilmaisjakelulehteä. Sen liikevaihto oli 0,9 Me (0,7 Me) ja liikevoitto 0,0 Me. 9 Nettorahoitustuotot olivat 4,3 Me (7,6 Me). Ne laskivat tytäryhtiöiltä saatujen osinkotuottojen pienentymisen myötä. Yhtiön liikevoitoksi muodostui 3,4 Me (7,3 Me). Edellisen vuoden luku sisältää pääasiassa osakkeiden myyntivoittoja 4,0 Me. 60,00 SUUR-JYVÄSKYLÄN LEHTI OY Yhtiön liikevaihto koostui Suur-Jyväskylän Lehden ja franchisingsopimuksen perusteella kustannetun City-lehden Keski-Suomen painoksen kustannustoiminnoista. Liikevaihto kasvoi vuodesta ,9 % ja oli 1,7 Me (1,5 Me). Tilikauden tulos kasvoi 42 % ollen lähes 0,3 Me. SAVON MEDIAT OY:N TYTÄRYHTIÖT Iisalmen Sanomat Oy kustantaa Iisalmen Sanomat -slehteä. Yhtiön liikevaihto kasvoi hiukan. Se oli 5,4 Me (5,3 Me). Ilmoitusmyynnin osuus oli 3,0 Me ja tilaustuotot 2,3 Me. Yhtiön liikevoitto oli 0,3 Me:n suuruisten liikearvopoistojen jälkeen - 0,1 Me (0,0 Me). 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 A-osakkeen kurssikehitys v. 2003, euroa

12 10 OSAKKUUSYHTIÖT Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (22,2 %), Väli-Suomen Media Oy (20,0 %) ja Jyväskylän Messut Oy (25,3 %). Lisäksi Savon Mediat Oy omistaa 20,0 % Väli-Suomen Media Oy:stä ja 5,6 % Arena Partners Oy:stä. VÄLI-SUOMEN MEDIA OY Väli-Suomen Media Oy tuottaa Väli-Suomen sanomalehdille (Ilkka, Karjalainen, Keskisuomalainen, Pohjalainen ja Savon Sanomat) yhteistä sunnuntaisivustoa, Sunnuntaisuomalaista. Lisäksi yhtiöllä on Helsingissä uutistoimitus, joka tuottaa politiikan ja talouden uutisia samoille lehdille. Sunnuntaisuomalaisen lukijamäärä nousee noin ihmiseen. Vuonna 2003 yhtiön liikevaihto oli 0,9 Me (0,9 Me). ARENA PARTNERS OY Vuoden 2003 aikana Arena Partners Oy:n toiminta vakiintui sähköisten liiketoimintasovellusten kehitys- ja operointiyhtiönä. Vuoden aikana otettiin omistajalehdissä käyttöön lukuisia verkkopalveluja sekä mobiilisovelluksia. Toiminta painottui verkkolehtien maksullisuuden mahdollistamiseen sekä luokiteltujen ilmoitusten verkkosovellusten kehittämiseen. Yhtiön sidottu oma pääoma on 1,5 Me. Vuonna 2003 yhtiön liikevaihto oli 1,0 Me (0,7 Me) ja tilikauden liikevoitto 0,1 Me (-0,1 Me). JYVÄSKYLÄN MESSUT OY Jyväskylän Messut Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 3,3 Me (3,5 Me) ja tulos 0,4 Me (0,5 Me). Yhtiö järjestää messuja Jyväskylässä. SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ HEX:in, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton asettama työryhmä on laatinut suosituksen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Keskisuomalainen Oyj:ssä valmistellaan ohjeistusta tämän suosituksen pohjalta. Keskisuomalainen Oyj:n hallitukseen on kuulunut tilikauden 2003 aikana yhdeksän osakkeenomistajien keskuudestaan valitsemaa varsinaista jäsentä. Kukaan heistä ei työskentele yrityksen palveluksessa. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on kokoontunut tilikauden 2003 aikana yhteensä kaksitoista kertaa. Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä Savon Mediat Oy:n toimitusjohtaja. EMOYHTIÖN HALLINTOELIMET Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet tilikauden aikana seuraavat henkilöt: Kansainvälisten asiain neuvos Vesa-Pekka Kangaskorpi, puheenjohtaja / maanviljelysneuvos, osastopäällikkö Heikki Leivonen, varapuheenjohtaja / toiminnanjohtaja Leena Hautsalo maanviljelijä Simo Kutinlahti / teollisuusneuvos Jorma Nokkala talousjohtaja Mikko Paananen / agronomi Seppo Peltola maanviljelijä Antero Vesterinen / toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen Toimitusjohtaja on Erkki Poranen. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Wideri Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. RAHOITUS Konsernin maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Konsernin omavaraisuusaste oli 63,9 % (58,0 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli -9,2 Me (+5,3Me). INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 5,4 Me eli 6,0 % liikevaihdosta (7,5 Me ja 8,3 %). Käyttöomaisuutta myytiin tilikauden aikana 1,0 Me (11,0 Me). PÄÄOMALAINAN LIIKKEELLELASKU Hallitus valmistelee ensisijaisesti osakkeenomistajille suunnattua pääomalainaa yhtiön rahoitusaseman turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. Yhtiö tarjoaa osakkailleen kiinnostavan sijoitusinstrumentin. Hallitus päättää lainan ehdoista ja liikkeellelaskusta huhtikuun aikana. ARVIO LIIKETOIMINTOJEN KEHITTYMISESTÄ ALKANEEN TILIKAUDEN AIKANA Tutkimuslaitokset ennakoivat Suomen talouskasvun kehittyvän varsin positiivisesti. Käytettävissä olevien tietojen mukaan markkinointiviestinnän panostusaikeet ovat lisääntyneet aiempiin vuosiin verrattuna. Sanomalehtien osalta saadaan kuitenkin vielä odottaa nousun merkkejä. Mikäli ulkoisissa olosuhteissa ei tapahdu olennaisia muutoksia, Keskisuomalainen Oyj:n konsernissa kokonaisliikevaihdon arvioidaan hiukan kasvavan. Tilaus- ja ilmoitusmyyntituottojen arvioidaan pysyvän reaaliarvoltaan edellisen vuoden tasolla, mutta painotoiminnan volyymi tulee kasvamaan. Kustannustoiminnan ja jakelutoiminnan tulosten odotetaan pysyvän entisellä tasolla. Liikevoiton ennakoidaan kasvavan painotoiminnan kasvun ansiosta. Konsernin bruttoinvestoinnit ovat vuonna 2004 suunnitelmien mukaan 6,7 Me. Merkittävimmät yksittäiset investoinnit kohdistuvat painotoimintaan. Näitä ovat K-S Lehtipaino Oy:n rotaatio- ja postituslaitteiden laajennukset, Lehtisepät Oy:n Kuopion- ja Pieksämäen yksittäiset investoinnit. Lisäksi parannetaan tietojen hallintaa, tiedonsiirtoa ja arkistointia. HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAOKSI VUODELTA 2003 Konsernin jakokelpoinen oma pääoma on ,67 euroa, kun konsernin omasta pääomasta on vähennetty poistoerosta omaan pääomaan siirretty osuus. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on ,70 euroa. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan ja A-sarjan osakkeita on yhteensä kpl. Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 10,00 euroa osakkeelle. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan euroa.

13 11 TILINPÄÄTÖSTIEDOT Konsernituloslaskelma 13 Konsernitase 14 Konsernin rahoituslaskelma 15 Emoyhtiön tuloslaskelma 16 Emoyhtiön tase 17 Emoyhtiön rahoituslaskelma 18 Tilinpäätöksen liitetiedot 23 Tilintarkastuskertomus 24 Osakkeenomistajat ja tunnusluvut 27 Konsernin tunnusluvut 29 Organisaatio

14 KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EUR) Liikevaihto Osuus osakkuusyritysten voitoista 27 0 Liiketoiminnan muut tuotot Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Ostetut jakelu- ja kuljetuspalvelut Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poistot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten tappioista Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Välittömät verot Tilikaudelta Laskennallisen verovelan muutos Voitto ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus Konsernin voitto tilikaudelta

15 KONSERNITASE (1000 EUR) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konsernin liikearvot Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset 3 3 Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat 35 Tilausvastuu Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille 15 Muu velat Siirtovelat

16 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 EUR) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta - 20 Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys+/vähennys Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

17 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1000 EUR) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Ostetut jakelu- ja kuljetuspalvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätös- siirtoja ja veroja Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Välittömät verot Tilikauden voitto

18 EMOYHTIÖN TASE (1000 EUR) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset 3 3 Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Tilausvastuu Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille 15 Muut velat Siirtovelat

19 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1000 EUR) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys+/vähennys Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 18 1 ARVOSTUSPERIAATTEET Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Konsernissa osassa käyttöomaisuudesta hankintamenoon ja kertyneisiin poistoihin sisältyvät vain ne hankintamenot, joita ei ole vielä poistettu kokonaan. Suunnitelman mukaiset pitoajat ovat: ATK-ohjelmat 5-10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 vuotta Liikearvot vuotta Rakennukset vuotta Rakennusten koneet ja laitteet 10 vuotta Rakennusten perusparannukset 10 vuotta Rakennelmat ja muut rakennukset vuotta Painon ja postituksen koneet vuotta Muut tuotantokoneet 5-8 vuotta Muut koneet ja kalusto 3-5 vuotta Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. 2 KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj, tytäryhtiöt Savon Mediat -konserni, Suur-Jyväskylän Lehti Oy ja Jakeluporras Oy sekä osakkuusyhtiöt Väli-Suomen Media Oy, Arena Partners Oy ja Jyväskylän Messut Oy. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Suur- Jyväskylän Lehti Oy:n ja Jakeluporras Oy:n oman pääoman ylittävästä hinnasta on muodostettu konserniliikearvo, joka on poistettu kokonaan. Vuonna 2001 hankittujen Savon Mediat Oy:n osakkeiden hankintamenon ja oman pääoman erotus on esitetty konserniliikearvona. Muun konserniliikearvon poistoaika on 20 vuotta, koska omistukseen liittyvät tulonodotukset ovat pitkäaikaisia. Sisäiset liiketapahtumat Sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Osakkuusyritykset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Osuus Väli-Suomen Media Oy:n ja Arena Partners Oy:n tuloksista on kirjattu muihin liiketoiminnan tuottoihin, koska omistuksen tarkoituksena on liiketoimintojen kehittäminen. Jyväskylän Messut Oy:n tulososuus on rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmässä. Laskennallinen verovelka Kertyneeseen poistoeroon sisältyvä laskennallinen verovelka on esitetty pitkäaikaisten velkojen ryhmässä ja vastaavasti konsernille kuuluva osuus vapaassa omassa pääomassa. Konsernitilinpäätöksessä ei ole otettu huomioon laskennallista verosaamista, joka liittyy pakollisiin varauksiin. 3 SIIRTYMINEN IRFS- RAPORTOINTIIN Euroopan Unioni edellyttää kaikkien EU:ssa noteerattujen yritysten siirtyvän International Finanacial Reporting Standards (IFRS) -raportointiin viimeistään vuonna Kansainvälisten tilinpäätösstandardien käyttöönoton tavoitteena on tehostaa EU:n pääomamarkkinoiden toimintaa lisäämällä alueella toimivien yritysten tilinpäätösten luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta. IFRS käyttöönottoprojekti ja siirtymäaikataulu Keskisuomalainen Oyj siirtyy raportoimaan IAS/IFRS -standardien mukaisesti vuonna 2005 osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Valmistautuminen IFRS:n käyttöönottoon on aloitettu vuonna 2003, jolloin perustettiin IFRS-projektiryhmä. Vuoden 2003 aikana on eri osa-alueiden osalta aloitettu kartoitustyö niiden erojen tunnistamiseksi, joita IFRS:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön välillä on Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja esittämistavoissa. Keskeisimpien osaalueiden tarkempaa analysointia varten on perustettu osaprojektiryhmät. Vuoden 2003 aikana on lisäksi järjestetty henkilökunnalle peruskoulutusta IFRS:n käyttöönotosta Keskisuomalainen Oyj:lle keskeisimmistä standardeista. Vuoden 2004 alussa on jo osittain tehty päätökset Keskisuomalainen Oyj:n soveltamista IFRS-tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, loput päätökset tehdään vuoden 2004 aikana. Samoin lasketaan avaavan IFRS -taseen tiedot sekä vuoden 2004 vertailutietiedot vuoden 2005 osavuosikatsauksiin. Myös uusi tietojärjestelmä otetaan käyttöön IFRS:n mukaisen raportoinnin aloittamiseksi vuoden 2005 alusta. Projekti on edennyt laaditussa aikataulussa. IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat vaikutukset tilinpäätökseen Alustavan analyysin mukaan Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätösperiaatteet muuttuvat erityisesti seuraavilla osa-alueilla: Työsuhde-etuudet Yritysten yhteenliittymät ja liikearvo Arvonalentumistestaukset Rahoitusinstrumentit Laskennalliset verovelat ja saamiset Kiinteistöt Esittämiseen liittyvät vaatimukset IFRS standardeihin tulossa olevat muutokset Ensimmäinen IFRS-tilinpäätös vuodelta 2005 vertailutietoineen tulee laatia tilinpäätöshetkellä voimassa olevien standardien mukaan. Joistakin standardeista odotetaan lopullisia versioita vasta vuoden 2004 ensimmäisen kvartaalin lopussa ja näiden standardien aiheuttamat mahdolliset vaikutukset ovat osittain vielä avoinna. Näiltä osin kaikkia tulevia muutoksia ei välttämättä ole riittävällä varmuudella tunnistettu. On myös mahdollista, että projektin edetessä esiin nousee muitakin kuin edellä selostettuja muutoksia ja vaikutuksia.

21 KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Kustannustoiminta Painotoiminta Jakelutoiminta Muut Yhteensä RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Osinkotuotot yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntituotot Muut tuotot Yhteensä HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTAISEDUT Rahapalkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Luontaisedut Yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 139 Muilta Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -1 Muille Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Emoyhtiön toimitusjohtajan ja eräiden muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 62 vuotta. Savon Mediat -konsernin johtoon kuuluvien johtoryhmän jäsenten eläkeikä on vuotta. 7 JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ KONSERNISSA JA EMOYHTIÖSSÄ 870 hlöä 870 hlöä 293 hlöä 302 hlöä

22 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron muutos Kertynyt poistoero Konsernin liikearvot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron muutos Kertynyt poistoero Ennakkomaksut Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Maa-alueiden hankintamenoon sisältyy arvonkorotus Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron muutos Kertynyt poistoero Rakennusten hankintamenoon sisältynyt arvonkorotus ,91 on purettu. Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron muutos Kertynyt poistoero Koneiden ja laitteiden tasearvo

23 KONSERNI EMOYHTIÖ Konsernin Emoyhtiön omistusosuus-% omistusosuus-% SIJOITUKSET Konserniosakkeet Suur-Jyväskylän Lehti Oy, Jyväskylä 100,00 100,00 100,00 100,00 Jakeluporras Oy, Jyväskylä 100,00 100,00 100,00 100,00 Savon Mediat Oy, Kuopio 66,60 66,60 66,60 66, PÖRSSIOSAKKEET Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Ero LYHYTAIKAISET SAAMISET Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Savon Mediat Oy:n omistusosuus-% 2003 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Warkauden Lehti Oy, Varkaus 100,00 Savon Lehtikustannus Oy, Kuopio 100,00 Savon Jakelu Oy, Kuopio 100,00 Viikkosavo Oy, Kuopio 100,00 Lehtisepät Oy, Pieksämäki 100,00 Uutispöytä Oy, Kuopio 100,00 Iisalmen Sanomat Oy, Iisalmi 100,00 Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Volttikatu 4 100,00 Kiinteistö Oy Iisalmen Torinkulma 100,00 Kuopion Oikea Asema Oy, Kuopio 91,04 Konsernin Emoyhtiön omistusosuus-% omistusosuus-% Osakkuusyritykset Väli-Suomen Media Oy, Jyväskylä 33,32 33,32 20,00 20,00 Arena Partners Oy, Kuopio 25,92 31,48 22,22 27,78 Jyväskylän Messut Oy, Jyväskylä 25,23 24,30 25,23 24,30 14 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1. ja Vararahasto 1.1. ja Edellisten tilikausien voitto Osingonjako Lahjoitukset Maksamattomat osingot Rakennuksen arvonkorotuksen purku Savon Mediat konsernirakenteen muutos 24 Osakkuusyritysten oman pääoman muutoksista Osingonjako sekä konsernirakenteen muutokset -12 Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä

24 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto /. Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan kirjattu osuus Voitonjakokelpoiset varat yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevastuu Vuokravaraus Muut pakolliset varaukset Yhteensä POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvojen poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Yhteensä Poistoeron muutos: Aineettomat hyödykkeet 2-1 Muut pitkävaikutteiset menot 4 0 Rakennukset ja rakennelmat Koneista ja kalustosta Yhteensä MUUT PITKÄAIKAISET VELAT Pääomalaina LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET Poistoeroa vastaavat verovelat VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat LYHYTAIKAISIIN SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLEELLISET ERÄT Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen Tulospalkkiot sosiaalikuluineen PANTIT, VASTUUT, TAKAUKSET Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä Rahalaitos- ja eläkelainat Annetut pantit ja vastuusitoumukset omasta velasta Pantit 433 Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Muiden puolesta annetut vakuudet Takaus tytäryhtiön puolesta Takaus muiden velasta Leasingvastuut Seuraavan vuoden maksut Sitä seuraavien vuosien maksut

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2011 klo 15.45 1(14)

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2011 klo 15.45 1(14) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2011 klo 15.45 1(14) KESKISUOMALAINEN OYJ:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilikausi 2010 - Liikevaihto 101,9 Me (97,6 Me edellisenä vuonna), kasvua 4,4% - Liikevoitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 22.2.2012 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 22.2.2012 klo 15.00 1(13) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 22.2.2012 klo 15.00 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO KASVOI JA OPERATIIVINEN TULOS PARANI Tilikausi 2011 - Liikevaihto 108,7

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 20.2.2013 klo 14.20

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 20.2.2013 klo 14.20 1(13) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 20.2.2013 klo 14.20 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2012 TULOS HYVÄLLÄ TASOLLA VAIKEASTA VUODESTA HUOLIMATTA Tilikausi 2012 - Liikevaihto 106,2

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj. Vuosikertomus 2009

Keskisuomalainen Oyj. Vuosikertomus 2009 09 Keskisuomalainen Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Keskisuomalainen Oyj lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminnan tuki 9 Konserni liiketoiminta-alueittain 9 Maakuntalehdet

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 1(15) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2013 Tilikausi 2013 - Liikevaihto 149,7 Me (106,3 Me edellisenä vuonna), 40,8% kasvua edelliseen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2015 klo 12.00

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2015 klo 12.00 1(16) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2015 klo 12.00 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2014 Tilikausi 2014 - Liikevaihto 157,7 Me (150,0 Me edellisenä vuonna), 5,1 % kasvua edelliseen

Lisätiedot

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i 2 0 0 9 s a n o i n j a k u v i n J u k k a Tu

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 Tilivuosi lyhyesti 2003 2002 Liikevaihto 9.932 te 10.596 te Liikevoitto - 34 te 210 te Tulos ennen satunnaisia eriä - 75 te 125 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tilinpäätös 2003 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Tuloslaskelma 9 Rahoituslaskelma 10 Tase 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 14 Vacon konsernin siirtyminen IFRS-raportointiin 15 Liitetiedot 23 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i Vuosikertomus 26 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA 1.1.-31.12.26 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 1.1-31.12.22 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto 6 986 13 64 117 4 59 475 32

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLLYSLUETTELLO Toimitusjohtajan katsaus... 2 Efore konserni... 4 Oma osaaminen ja aito kumppanuus tulevaisuuden takuina... 6 Tuotteet...7 Hallituksen toimintakertomus... 8 Hallinto...12 Tuloslaskelma...13

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 1999 Tietoja osakkeenomistajille YHTIÖKOKOUS Kauppakaari Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 20. maaliskuuta 2000 alkaen klo 17.00 Kansallissalissa, osoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001 The Leading Component Supplier COMPONENTA Tilinpäätös 2001 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2001 5 KONSERNIN TASE 31.12.2001 6 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 6.11.2000-31.12.2001

Lisätiedot

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics vuosikertomus 2001 your global partner in electronics 2 " Yritykset, jotka pystyvät edelleen tehostamaan toimintaansa, minimoimaan riskinsä, verkottumaan parhaiden partnereiden kanssa ja hoitamaan kokonaislogistiikkansa

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA 4 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 6 GWS SYSTEMS 8 GWS PIKVAL 10 GWS FINNCONT 12 PERLOS OYJ 14 KYRO OYJ 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot