Maahanmuuttajataustaisten naisten työmarkkinatilanne pääkaupunkiseudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajataustaisten naisten työmarkkinatilanne pääkaupunkiseudulla"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajataustaisten naisten työmarkkinatilanne pääkaupunkiseudulla Tutkija Jouni Nupponen

2 Selvityksiä maahanmuuttajien työllistymisestä Maahanmuuttajien työllistyminen Taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut (TEM-julkaisu 6/2014) Hyvää tietoa kotoutumista edistävistä palveluista Viittauksia ulkomaalaisista tutkimuksista ja malleista Joiltakin osin hiukan vanhaa tietoa Myrskylä ja Pyykkönen (2013): Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen : Maahanmuutto ja siihen liittyvä käsitteistö ovat hankala yhtälö avattavaksi. Sellaiset käsitteet kuten maahanmuuttaja, ulkomaalainen, siirtolainen, maahanmuuttajataustainen ja ulkomaalaistaustainen ovat meille kaikille tuttuja, mutta kaikkea muuta kuin hyvin ymmärrettyjä. Maahan muuttaneista halutaan ja tarvitaan yhä enemmän tietoa, mutta aina ei tiedetä, keitä maahanmuuttajilla ylipäänsä tarkoitetaan ja mistä väestöryhmästä tietoja toivotaan 2

3 Ammattibarometri nyt myös netissä 3

4 4

5 Ammatit joista eniten pulaa/ylitarjontaa 5

6 Vieraskieliset vai ulkomaalaiset: kumpi on relevantti mittari työhallinnon luvuissa? Usein samat ongelmat koskettavat yhä jo kansalaisuuden saannin jälkeen Kielitaito ei välttämättä kummallakaan ryhmällä kantaväestön tasoa -> työmarkkinoilla koetaan samat ongelmat työnsaannin suhteen Mahdollinen pitkä jakso kotona (esim. lapsen hoito) kansalaisuuden saamisesta huolimatta ei poista työmarkkinoille sijoittumisen ongelmaa Kaiken kaikkiaan kieli on pysyvämpi ominaisuus kuin kansalaisuus

7 Avoimet työpaikat ja vieraskieliset työttömät naiset pääkaupunkiseudulla, Q1/2015 AVOIMET TYÖPAIKAT 4-NUMEROTASO N=12209 TYÖTTÖMÄT VIERASKIEL. NAISET 4-NUMEROTASO N=8310 Myyntiedustajat 847 Toimisto- ja laitossiivoojat ym. 513 Myyjät 817 Myyjät 391 Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät 666 Lastenhoitotyöntekijät 297 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 482 Yleissihteerit 268 Toimisto- ja laitossiivoojat ym. 437 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat 221 Kiinteistöhuollon työntekijät 432 Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat 160 Tarjoilijat 366 Kampaajat ja parturit 150 Lähihoitajat 364 Avustavat keittiötyöntekijät 148 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 351 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 137 Yhd. maan- ja vihannesvilj., puutarhanhoidon harj. 267 Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät 125 Sairaanhoitajat ym. 262 Lähihoitajat 122 Avustavat keittiötyöntekijät 244 Johdon sihteerit ja osastosihteerit 119 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät 237 Sairaanhoitajat ym. 104 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 198 Tarjoilijat 104 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät 185 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat 84 Talonrakentajat 169 Kosmetologit ym. 67 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 167 Muut terveydenhuoltoalan työntekijät 62 Vartijat 153 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 55 Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät 151 Myyntiedustajat 53 Ryhmä x eli ilman ammatillista työkokemusta olevien osuus vieraskielisistä työttömistä naisista 25 %

8 2008 Huhtikuu 2008 Kesäkuu 2008 Elokuu 2008 Lokakuu 2008 Joulukuu 2009 Helmikuu 2009 Huhtikuu 2009 Kesäkuu 2009 Elokuu 2009 Lokakuu 2009 Joulukuu 2010 Helmikuu 2010 Huhtikuu 2010 Kesäkuu 2010 Elokuu 2010 Lokakuu 2010 Joulukuu 2011 Helmikuu 2011 Huhtikuu 2011 Kesäkuu 2011 Elokuu 2011 Lokakuu 2011 Joulukuu 2012 Helmikuu 2012 Huhtikuu 2012 Kesäkuu 2012 Elokuu 2012 Lokakuu 2012 Joulukuu 2013 Helmikuu 2013 Huhtikuu 2013 Kesäkuu 2013 Elokuu 2013 Lokakuu 2013 Joulukuu 2014 Helmikuu 2014 Huhtikuu 2014 Kesäkuu 2014 Elokuu 2014 Lokakuu 2014 Joulukuu 2015 Helmikuu 2015 Huhtikuu Vieraskieliset työttömät naiset pääkaupunkiseudulla välillä ja työttömyyden vuosimuutos, % % % 30% 20% 19% 10% 0% -10% Vieraskieliset tyyöttömät naiset Vuosimuutos-% 8

9 2008 Huhtikuu 2008 Heinäkuu 2008 Lokakuu 2009 Tammikuu 2009 Huhtikuu 2009 Heinäkuu 2009 Lokakuu 2010 Tammikuu 2010 Huhtikuu 2010 Heinäkuu 2010 Lokakuu 2011 Tammikuu 2011 Huhtikuu 2011 Heinäkuu 2011 Lokakuu 2012 Tammikuu 2012 Huhtikuu 2012 Heinäkuu 2012 Lokakuu 2013 Tammikuu 2013 Huhtikuu 2013 Heinäkuu 2013 Lokakuu 2014 Tammikuu 2014 Huhtikuu 2014 Heinäkuu 2014 Lokakuu 2015 Tammikuu 2015 Huhtikuu Työttömyyden vuosimuutos pääkaupunkiseudulla välillä , % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Maaliskuu 2011 Vieraskielisten naisten osuus työttömistä naisista 4/2015=29 % 4/2008=24 % Vieraskieliset miehet Vieraskieliset naiset Kantaväestö naiset -20% -30% 9

10 Vieraskieliset työttömät naiset koulutusasteittain Sarake Huhtikuu 2014 Huhtikuu Vuosimuutos Muutos-% KOULUTUS YHTEENSÄ % 1-2 PERUSASTE % 3 KESKIASTE % 5 ALIN KORKEA-ASTE % 6 ALEMPI KORKEAKOULUASTE % 7 YLEMPI KORKEAKOULUASTE % 8 TUTKIJAKOULUTUSASTE % 9 KOULUTUSASTE TUNTEMATON % *Näistä yleissivistävä koulutus 30 %:lla. Lisäksi usealla majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus, terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus sekä kauneudenhoitoalan peruskoulutus 8 TUTKIJAKOULU TUSASTE 1 % 9 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 24 % 7 YLEMPI KORKEAKOULUAS TE 12 % 6 ALEMPI KORKEAKOULUAS TE 12 % 1-2 PERUSASTE 20 % 5 ALIN KORKEA- ASTE 5 % 3 KESKIASTE 26 % 10

11 Vieraskielisten työttömyyden jakauma ikäryhmittäin pääkaupunkiseudulla huhtikuussa V.-> % v v v v % v v v v % v Miehet 2 Naiset 11

12 Vieraskielisten naisten työttömyys vs. kantaväestö naiset ja vieraskieliset miehet huhtikuussa 2015, TOP 20 Vieraskiel. naiset (N=8378) Kantaväestö naiset (N=20119) Vieraskiel. miehet (N=9105) 9112 Toimisto- ja laitossiivoojat ym Myyjät Lastenhoitotyöntekijät Yleissihteerit Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Kampaajat ja parturit Avustavat keittiötyöntekijät Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Lähihoitajat Johdon sihteerit ja osastosihteerit Tarjoilijat Sairaanhoitajat ym Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Kosmetologit ym Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Myyntiedustajat Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Matkatoimistovirkailijat Mm. hierojat ja hammashoitajat

13 Avoimet työpaikat Helsingin seutukunnassa, Top 22 Q1/2015 vs. Q1/2014 ja Q1/2008 AMMATIT YHTEENSÄ KA 1-3/2015 KA 1-3/2014 KA 1-3/ Myyntiedustajat Myyjät Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym Toimisto- ja laitossiivoojat ym Lähihoitajat Kiinteistöhuollon työntekijät Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Tarjoilijat Sairaanhoitajat ym Avustavat keittiötyöntekijät Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym Yhd. maan- ja vihannesvilj., puutarhanhoidon harj Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Talonrakentajat Vartijat Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat

14 Kotimaisia kieliä puhuvien ja vieraskielisten työllisyysasteet maakunnittain vuonna 2011 Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 14

15 Vieraskieliset työlliset naiset toimialoittain ja ammateittain Vuoden 2011 työssäkäyntitilaston mukaan vieraskielisiä palkansaajanaisia oli (osuus kaikista palkansaajanaisista 3,4 %) ja vieraskielisiä yrittäjänaisia 3232 (osuus yrittäjänaisista 4,2 %) Toimialoilla joilla vieraskieliset naiset eniten työskentelevät: Terveys- ja sosiaalipalvelut (11 096), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; hallinto- ja tukipalvelutoiminta* (7770 ), tukku- ja vähittäiskauppa; kuljetus ja varastointi (5864) sekä teollisuus (3 462) Ammateissa joissa naiset yleisemmin työskentelevät: Palvelu-, myynti- ja hoitotyössä, kuten toimistosiivoojina, tarjoilijoina, avustavina keittiötyöntekijöinä, sairaanhoitajina ja sosiaalialan hoitajina Vastaavasti naisten yrittäjyys keskittyy eniten ravitsemusalalle sekä henkilökohtaisiin palveluihin kuten kauneushoitolat *Mm puhdistuspalveluliiketoiminta, työllistämistoiminta (vuokratyövoimayritykset) sekä erilaiset asiantuntijapalvelut kuten liikkeenjohdon konsultointi, arkkitehti- ja insinööripalvelut ja mainostoiminta ja markkinatutkimus 15

16 Vieraskielisten naisten palkkatulot Vieraskielisten naisten palkkatulot ovat 77 % vieraskielisten miesten palkkatuloista, 62 % kantasuomalaismiesten palkkatuloista sekä 84 % kantasuomalaisnaisten palkkatuloista Kuitenkin esim. ravintoloissa ja hotelleissa vieraskielisten naisten tulotaso ylittää hiukan vieraskielisten miesten tulotason, samoin palkanlaskija- ja vakuutusten käsittelijöillä Ylipäätään naisvaltaisissa ammateissa sukupuolten väliset palkkaerot ovat (myös) vieraskielisillä työllisillä pienimmät Lähde: Myrskylä Pekka ja Pyykkönen Topias, Suomeen muutaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osaaminen

17 Avoimet työpaikat kehitys viimeisen 24 kk aikana tiettyjen ammattien osalta Sarake1 Kasvukuukausien lkm Keskim. kasvu-% 3221 Sairaanhoitajat ym.* 2-22,4 % 3322 Myyntiedustajat 8-9,4 % 5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 9-5,1 % 5131 Tarjoilijat 11 2,0 % 5153 Kiinteistöhuollon työntekijät 19 29,3 % 5223 Myyjät 21 38,2 % 5321 Lähihoitajat** 2-17,0 % 7111 Talonrakentajat 22 58,6 % 9112 Toimisto- ja laitossiivoojat ym. 8-7,0 % 9333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 11 1,7 % KAIKKI AMMATIT UUDELLAMAALLA 14 0,8 % *Viimeinen kasvu kk. toukokuu 2013 **Viimeinen kasvu kk. lokakuu

18 Vallitseva tilanne Tällä hetkellä tietyt alat joilla työkieli on englanti maahanmuuttajat saavat omaa osaamistaan vastaavaa työtä (etupäässä rahoitussektori ja IT-ala) Ongelmana ja riskinä on että korkean osaamistason maahanmuuttajat jäävät pääkaupunkiseudullakin suorittavan työn ammatteihin (ns. sisääntuloammatti) Maahanmuuton ajoittuminen saattaa vaikuttaa pysyvästi työuraan (Suomessa 90-luvun laman aikaan valmistuneilla useat eivät koskaan päässeet oman alansa työhön) Lähihistoriassa hankalinta 2009->työttömäksi jääneillä Ulkomaisia tutkintoja ei tarpeeksi tunnisteta (liikaa X-ryhmän merkintöjä) 18

19 Terveydenhuolto- ja sosiaaliala - näkökulmia Uudellamaalla lähihoitajien (43,5 %) ja sairaanhoitajien (41,5 %) työttömyys huhtikuussa kasvussa Ovatko opiskelijakiintiöt ja aloituspaikkojen määrät liian suuret? Toisaalta väestö vanhenee myös Uudellamaalla!!!!! Huoltosuhde kuluvana vuonna arviolta 50.3 vuonna 2020 jopa 54.1 Kuntien vyönkiristykset SOTE-uudistus viipyy (vuosi 2017?) ja tulisiko esim. maakuntamalli vaikuttamaan positiivisesti esim. työtehtävien määrään Hoivarobotit? Tottumukset/vaatimukset ovat muuttumassa Halutaan enemmän, nopeampaa ja erilaista hoitoa Terveysturismissa vähentyvien venäläisten (vuonna 2011 noin venäläistä käytti rahaa lääkäripalveluihin) korvaaminen aasialaisilla? 19

20 Kaupan ala ongelmissa? 20

21 Verkkokauppa ei yhtä kuin vähittäiskauppa 58 % 21

22 Tulevaisuuden työvoimatarpeesta muutamia poimintoja Matkailuala (majoitus- ja ravitsemustoiminta) Venäläisten matkailu vähentynyt, mutta aasialaisten, eteläeurooppalaisten ja amerikkalaisten matkustajavirrat kasvussa Yritysten edustuskulujen verovähennysoikeus palautunut Yksi suurin yksittäinen ongelma alalla Viron matkailu Kuitenkin kuluttajien ostovoima ei viime aikoina laskussa Luottamus omaan talouteen parantunut vuoden 2015 alussa Teknologiateollisuudessa tietojenkäsittelypalvelut On muutakin kuin peliala, tarvitaan osaavaa työvoimaa. Tällä hetkellä rekrytointikanavana some, työhallinnon palvelut eivät useinkaan palvele/hyödytä alan yrityksiä (yksistään pelialalla arviolta neljännes ulkomaalaisia) Ei saa olla yksistään miesten ala->tarvitaan myös nörttejä naisia

23 Tulevaisuuden työvoimatarpeesta lisää poimintoja Kemianteollisuus tällä hetkellä suurin vientiala Suomessa Lääketeollisuus ja kemikaalien valmistus etenkin pk-seudulla vahva, Itä- Uudellamaalla mm. öljynjalostus ja muoviteollisuus Kemianteollisuus Ry:n www-sivuilla paljon tietoa alan työpaikoista Kysymysmerkkejä mm. Orionin patenttien erääntyminen ja Neste Oilin osalta mm. EU:n ja yhdysvaltojen energiapolitiikka biopolttoaineiden osalta Logistiikka-puolella tietyissä ammateissa tulevaisuudessa tarvetta osaavalle työvoimalle Tosin työpaikat enemmän perinteisiä miesammatteja, kuten kuljetustyöntekijät ja varastotyöntekijät Verkkokaupan lisääntymisen ennakoidaan lisäävän kuljetustyöntekijöiden tarvetta Isot logistiikkakeskukset robotisoimassa toimintojaan Kestokärjessä avoimien työpaikkojen määrässä

24 Lopuksi elektroniikkateollisuus/ict Isot omistusjärjestelyt ja irtisanomiset vihdoin takana? NSN, Nokia (?), Accenture, Microsoft (?), Logica(CGI), Tieto Loka-joulukuussa 2014 tilauskanta 10 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin Microsoftin Windows puhelinten myynti takkuaa ja Androista tuskin suunnan kääntäjää 4G tilaukset korkealla tasolla Alihankinnan osuus Uudellamaalla pieni Lähitulevaisuuden positiiviset kasvunäkymät etenkin terveysteknologiayrityksillä Yksilöllinen terveydenhoito ja siihen liittyvä terveydenhoito megatrendi maailmalla Uudenmaan teollisuuden työllisistä 16 % vuonna 2013 (11 104) Koko maassa henkilöstö väheni 2 %vuonna

Työmarkkinatilanne Kuumaseudulla

Työmarkkinatilanne Kuumaseudulla Työmarkkinatilanne Kuumaseudulla alkuvuonna 2015 Tutkija Jouni Nupponen 15.3..2015 Maaliskuun työllisyyskatsauksen nostot - Kuuma-seutu Kuuma-seudulla 14 952 työtöntä, mikä on 14,1 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 Aiemmin julkaistu EVA Fakta -sarjassa: Hyvinvointivaltio numeroina (2013) Verojen kirja (2014) Tästä Suomi elää (2014) Julkaisut löytyvät osoitteesta ww.eva.fi/julkaisut/faktat.

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT PIENI VAALI- SARJA Pekka Myrskylä Topias Pyykkönen TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa YHTEENVETO Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015 KATSAUS 20.2.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on tammi - helmikuun vaihteessa tehty arvio

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2014

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 12/2014

Työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa 20.01.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisen vuoden

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 39 Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään Helsingin seudulla ammatillisesta, ammattikorkeakoulutuksesta ja

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa 1 2014 Katja Bloigu Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa MAGMA-STUDIE 1 2014 Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?

Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan? Raili Hyrkkänen Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan? tasotarkastelua eri näkökulmista Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:2 Raili Hyrkkänen Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Alueelliset kehitysnäkymät Jouko Nieminen 1/2015 TEM:N

Lisätiedot

Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006

Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006 i Esipuhe Työpoliittinen tutkimus -sarjassa julkaistaan Siirtolaisuusinstituutin tutkijan Heli Sjöblom-Immalan tutkimus Maahanmuuttajat Turussa yrittäjinä ja palkansaajina. Tutkimus kuuluu Työpoliittiseen

Lisätiedot

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT ASUMINEN TA LO U S TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 214 ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti Akseli 2/214 Tilastollisia tiedonantoja

Lisätiedot