Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010"

Transkriptio

1 Palkat ja työvoimakustannukset Kuntasektorin palkat, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa Korjattu.. Lukuja on korjattu tuntipalkkaisten osalta, ja liitetaulukot ja sekä kuvio. on päivitetty korjattujen lukujen mukaisiksi. Lisäksi TOL-toimialaluokitusta on täydennetty ja liitetaulukot a, b ja c on päivitetty. Tekstiin tehdyt korjaukset on merkitty punaisella. Painettu julkaisu on tehty korjatuilla luvuilla. Lisätietoja: Laura Hulkko, p. (9) 6 Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa kuntasektorilla työskenteli yhteensä 9 6 kuukausipalkkaista palkansaajaa pääasiallisessa palvelussuhteessa. Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli euroa, miehillä euroa ja naisilla 6 euroa. Tuntipalkkaisia palkansaajia oli kuntasektorilla yhteensä henkilöä. Säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin, euroa, miehillä, euroa ja naisilla,9 euroa. Helsinki.. Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien sukupuolijakauma ammattiluokittain (AML) vuonna Kuntasektorin palkansaajien ammattijakauma on miehillä ja naisilla erilainen. Miehistä lähes puolet työskenteli joko johtajina tai erityisasiantuntijoina, naisilla suurin ryhmä oli palvelu- ja myyntityöntekijät, joka tarkoittaa kunta-alalla lähinnä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä. Asiantuntija-ammateissa työskenteli lähes yhtä suuri osuus miehistä ja naisista, mutta ryhmän sisällä oli suurta vaihtelua. Esimerkiksi luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat sekä informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat olivat selvästi miesvaltaisia ryhmiä, kun taas terveydenhuollon asiantuntijat sekä liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat olivat lähes kaikki naisia. sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. ja kokonaisansio eivät sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastoon, joka kerätään kunnista ja kuntayhtymistä vuosittain koskien lokakuun henkilöstöä. Vuoden tilastossa on mukana kaikkiaan 9 kunnan ja kuntayhtymän tiedot.

3 Sisällys. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio nousi, prosenttia vuonna. Rakennustyöntekijät olivat suurin tuntipalkkaisten ryhmä6 Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) ja koulutusasteen mukaan. Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) ja koulutusasteen mukaan. Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan. Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan. Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan. Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 9 Liitetaulukko. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain Liitetaulukko. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan.6 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan.9 Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan. Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan. Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan.6 Kuviot Kuvio. Säännöllisen työajan keskiansio kuntasektorin kokoaikaisilla kuukausipalkkaisilla palkansaajilla vuosina. Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo sopimusaloittain vuonna Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansion keskiarvo ammattiluokittain (AML) vuonna Kuvio. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammattiluokittain (AML) vuonna.6 Kuvio. Säännöllisen työajan keskituntiansio kuntasektorin tuntipalkkaisilla palkansaajilla ammattiluokittain vuonna.6 Laatuseloste: Kuntasektorin palkkatilasto.

4 . Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio nousi, prosenttia vuonna Kuntasektorilla työskenteli 6 kokoaikaista ja 9 osa-aikaista palkansaajaa vuonna. Kokoaikaisten palkansaajien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin henkilöllä, kun taas osa-aikaisten määrä lisääntyi yli kolmella tuhannella henkilöllä. Kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli täyttä palkkaa saavilla kokoaikaisilla palkansaajilla euroa, nousua edellisestä vuodesta oli, prosenttia. Kuvio. Säännöllisen työajan keskiansio kuntasektorin kokoaikaisilla kuukausipalkkaisilla palkansaajilla vuosina Kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärä on pysynyt kuntasektorin palkkatilaston mukaan suhteellisen vakaana vuosien ja välillä. n keskiarvo sen sijaan on noussut samassa ajassa hieman yli eurosta lähes euroon. Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo sopimusaloittain vuonna vaihtelee paljon eri sopimusalojen välillä. Eniten kokoaikaisia palkansaajia henkilöä eli noin 6 prosenttia kuntasektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista

5 työskenteli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. Heidän säännöllisen työajan ansionsa oli keskimäärin 9 euroa, mikä oli lähes euroa vähemmän kuin koko kuntasektorin kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio. Lääkärisopimuksen piirissä puolestaan työskenteli henkilöä eli noin kolme prosenttia kokoaikaisista kuukausipalkkaisista, ja heidän säännöllisen työajan ansionsa oli keskimäärin euroa. Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansion keskiarvo ammattiluokittain (AML) vuonna Säännöllisen työajan keskiansio oli korkein johtajilla ( euroa) ja erityisasiantuntijoilla ( euroa). Matalin säännöllisen työajan keskiansio ( 9 euroa) oli ryhmällä muut työntekijät, johon kuuluu kuntasektorilla eniten siivoojia ja avustavia ruokapalvelutyöntekijöitä.

6 . Rakennustyöntekijät olivat suurin tuntipalkkaisten ryhmä Tuntipalkkaisten palkansaajien ryhmä on kuntasektorilla kaiken aikaa pienenemässä. Vuonna tuntipalkkaisia palkansaajia oli 9, vuonna enää henkilöä. Tuntipalkkaisten palkansaajien määrä vähentyi vuodesta 9 reilulla henkilöllä eli, prosentilla. Kuvio. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammattiluokittain (AML) vuonna Kuntasektorin tuntipalkkaisten palkansaajien suurin ammattiryhmä oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät ( palkansaajaa), jonka sisällä suurimman ryhmän muodostivat rakennustyöntekijät. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden ryhmä kasvoi eniten uuteen AML ammattiluokitukseen siirryttäessä. Tämä ryhmä muodostuu nyt lähes pelkästään kiinteistöhuollon työntekijöistä, jotka edellisessä ammattiluokituksessa (AML ) luokiteltiin ryhmään muut työntekijät. Kuvio. Säännöllisen työajan keskituntiansio kuntasektorin tuntipalkkaisilla palkansaajilla ammattiluokittain vuonna Korjattu.. 6

7 Tuntipalkkaisten keskituntiansiot vaihtelivat jonkin verran ammattiryhmittäin. Korkein säännöllisen työajan tuntiansio oli asiantuntijoilla sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä, joiden säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin yli euroa. Matalimmat tuntipalkat olivat maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmään kuuluvilla, joiden säännöllisen työajan tuntiansio oli alle euroa.

8 Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Ammattiluokitus Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat Matematiikan, luonnon ja tekniikantieteiden erityisasiantuntijat Maa-, metsätalouden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat Opettajat ja opetusalan erityisasiantuntijat Muiden alojen erityisasiantuntijat Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Maatalouden, metsätalouden ja terveydenhuollon asiantuntijat Liikenneopettajat ym. Liikealan ja palvelualan asiantuntijat Toimistotyöntekijät Asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. Myyjät, tuote-esittelijät ja mallit

9 Ammattiluokitus 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät Konepaja-,valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Hienomekaanikot ja taideteolliset työntekijät Sukupuoli Muut valmistustyöntekijät Prosessityöntekijät Teollisten tuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym. 9 Muut palvelutyöntekijät 9 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 9 Teollisuuden ym. avustavat työntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

10 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Ammattiluokitus Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ym. 6 palvelualojen johtajat 6 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan 96 9 erityisasiantuntijat Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Terveydenhuollon asiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Lainopilliset avustajat, sosiaali.- ja kulttuurialan asiantuntijat

11 Ammattiluokitus Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Asiakaspalvelutyöntekijät Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelutyöntekijät Myyjät, kauppiaat ym. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot, painoalan työntekijät Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

12 Ammattiluokitus Prosessityöntekijät Kuljetustyöntekijät 9 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 9 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 9 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 9 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 9 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. 96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

13 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) ja koulutusasteen mukaan Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ammattiryhmän palkansaajista (%)

14 Ammattiluokitus 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ammattiryhmän palkansaajista (%)

15 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) ja koulutusasteen mukaan Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ammattiryhmän palkansaajista (%)

16 Ammattiluokitus 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Tuntematon Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ammattiryhmän palkansaajista (%)

17 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan Sopimusala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Osuus ryhmän palkansaajista (%) KVTES OVTES Tekniset Lääkärit Muut

18 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Sopimusala KVTES OVTES Tekniset Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Palkansaajien lukumäärä Osuus sopimusalan palkansaajista (%)

19 Sopimusala Lääkärit Muut Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Palkansaajien lukumäärä Osuus sopimusalan palkansaajista (%)

20 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Sopimusala KVTES OVTES Tekniset Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Osuus sopimusalan palkansaajista (%)

21 Sopimusala Lääkärit Muut Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Palvelu- ja myyntityöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Palkansaajien lukumäärä Osuus sopimusalan palkansaajista (%) Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan Sopimusala Kuntamuoto Palkansaajien lukumäärä Osuus sopimusalan palkansaajista (%) Kaupungit 6 Muut kunnat Kuntayhtymät KVTES Kaupungit Muut kunnat 9 6 Kuntayhtymät OVTES Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät 66 9 Tekniset Kaupungit 9 Muut kunnat 66 9 Kuntayhtymät 6 6 Lääkärit Kaupungit Muut kunnat 99 6 Kuntayhtymät 6 Muut Kaupungit 9 9 Muut kunnat Kuntayhtymät 9

22 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimialaluokitus Toimialat yhteensä Kasvinviljely, kotieläin- ja riistatalous Metsätalous ja puunkorjuu Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 6 Veden otto, puhdistus ja jakelu Viemäri- ja jätevesihuolto Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen Erikoistunut rakennustoiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa 6 sekä korjaus 6 6 Vähittäiskauppa 6 (pl. moottoriajoneuvojen 6 kauppa) 9 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

23 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimialaluokitus Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä 6 Ravitsemistoiminta 6 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 6 Kiinteistöalan toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle Eläinlääkintäpalvelut Työllistämistoiminta Kiinteistön- ja maisemanhoito Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Koulutus 6 Terveyspalvelut Sosiaalihuollon laitospalvelut Kokoaikaiset

24 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimialaluokitus Sosiaalihuollon avopalvelut 9 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 9 Kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 9 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Toimiala tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

25 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimiala Toimialat yhteensä A Maatalous, metsätalous ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus toimialan palkansaajista (%) E Viemäri- ja 6 jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 6 F Rakentaminen

26 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimiala G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj Koulutusaste H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Palkansaajien lukumäärä Osuus toimialan palkansaajista (%)

27 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimiala N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus toimialan palkansaajista (%) T Kotitalouksien toim. kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

28 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimiala Toimiala tuntematon Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus toimialan palkansaajista (%)

29 Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimialaluokitus Toimialat yhteensä 6 Kotieläintaloutta palveleva toiminta 69 Henkilöstö- ja laitosruokalat Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Kiinteistönhoito Kiinteistöjen siivous Julkinen yleishallinto Kokoaikaiset Terv.huollon, 6 opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv hallint 9 9 Palo- ja pelastustoimi Alemman perusasteen koulutus Ylemmän 9 perusasteen koulutus ja 9 6 lukiokoulutus en ammatillinen koulutus Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja AMK:issa 6 Terveydenhuollon laitospalvelut

30 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimialaluokitus 6 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Sosiaalihuollon hoitolaitokset Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut 9 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut 9 Lasten päivähoitopalvelut 99 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 9 Esittävät taiteet 9 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

31 Liitetaulukko. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain Koulutusala Yleissivistävä koulutus Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Humanistinen ja taidealan koulutus Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Luonnontieteellinen koulutus Tekniikan koulutus 6 Maa- ja metsätalousalan koulutus Terveys- ja sosiaalialan koulutus Palvelualojen koulutus 9 Muu tai tuntematon koulutusala Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

32 Liitetaulukko. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain Maakunta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Koko Suomi Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa

33 Maakunta Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa - Åland Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

34 Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan Ikäryhmä Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%) Alle

35 Ikäryhmä Yli 6 Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

36 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Ikäryhmä Alle Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

37 Ikäryhmä Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

38 Ikäryhmä Yli 6 Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

39 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Ikäryhmä Alle Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

40 Ikäryhmä Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

41 Ikäryhmä Yli 6 Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

42 Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Ammattiluokitus Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. Muiden alojen erityisasiantuntijat Luonnontiet. ja tekniikan as.tunt. Maat. metsät. ja terv.h. as.tunt. Liikealan ja palvelual. as.tunt. Toimistotyöntekijät Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Kaivos-, louhos- ja rak.työntekijät Konepaja-,val.työnt., asent., korj. Hienomek. ja taideteoll. työntek. Muut valmistustyöntekijät Prosessityöntekijät Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio ,,9,,9,9,9,,,,,,69,9,,,,9,6,6,6,6,,,,96,,9,,6,,,,6,,9,9,9, 9,,,,9,,9,6,,,6,,9,6,6,66,,6,,,69,,,,,,6,,,6,9,,,,9,6 9,66,,,,,,

43 Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Ammattiluokitus Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 9 Muut palvelutyöntekijät 9 Maa- ja metsätal. avust. työntek. 9 Teollisuuden ym. avustavat työntek. Tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio 9 9 9,6,6,,,,,,99,,6,,6,,,,6,,,9,,,,6,,,,6,99 9,,

44 Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Ammattiluokitus Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 6 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Asiakaspalvelutyöntekijät Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Palvelutyöntekijät Myyjät, kauppiaat ym. Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio ,,9,,9,,,,,69,,,,9,,6,,,66,,9,,,,,,,,9,,9,,9,9,9,9,,6,,,9,,,,,6,66,,,,9,6,,9,9,, Hoivapalvelun ja,6,9 terveydenhuollon työntekijät,6,9 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 6 6,,9,,,6,,,,,,6,,,,,,,

45 Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Ammattiluokitus Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Prosessityöntekijät Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Kuljetustyöntekijät 9 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 9 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 9 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 9 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio ,,,9,,,,,9,,,,,,,,,,,9 9,,,6,6,,,,,,99,,,,,,,66,,,,6,,9,,,,,,,,9,9,,9, 9,66,6,6,,, 9,,6,,,,,,,,6,,,,6,9,9,,,,,,

46 Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Toimialaluokitus Toimialat yhteensä Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 6 Veden otto, puhdistus ja jakelu Viemäri- ja jätevesihuolto Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen Erikoistunut rakennustoiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio ,,9,,9,,,,9,,6,,,,6,,,,,6,9,9,,,9,6,,9,,,,,9,6,6,,,9,,6,6,,9,6,,6,,6,,,6 9,, Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa 6,9, sekä korjaus,, 9 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 6 Kiinteistöalan toiminta Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Kiinteistön- ja maisemanhoito ,6, 6,,99,9,9,,,,,96,,,9, 6,6, 6,,,,6,,9,,,,,,, 6

47 Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Toimialaluokitus Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Sosiaalihuollon laitospalvelut Sosiaalihuollon avopalvelut 9 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Toimiala tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio ,6,9,,,,,,6,,6,6,9,9,6,,,,,,, 9,, 9,,6,,,,6,

48 Laatuseloste: Kuntasektorin palkkatilasto Tilastotietojen relevanssi. Tietosisältö ja käyttötarkoitus Tiedustelun pohjalta rakennettava kunnallinen palkkatilasto kerätään vuosittain kuntiin ja kuntayhtymiin lähtevällä tiedustelulla. Tiedustelun piiriin kuuluvat ne kuntien ja kuntayhtymien kuukausi- ja tuntipalkkaiset henkilöt, joilla on ollut palvelussuhde kyseiseen työnantajaan lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelun sisältö pyritään pitämään samana vuosittain, jotta tiedot säilyttävät vertailtavuutensa. Tiedustelun tietosisältö on tilaston tuottamiseen liittyviltä olennaisilta kohdiltaan seuraava: sukupuoli henkilötunnus tutkinto työnantaja toimintayksikkö palvelussuhteen luonne ammattinimike sopimusala säännöllinen viikkotyöaika palveluksessa oloaika kunnassa palkkahinnoittelu kokemus-, palvelu-, ammattiala-, tai henkilökohtaisen lisän lukumäärä työehtosopimuksen mukainen varsinainen palkka tehtäväkohtainen palkka maksetut lisät, korvaukset ym. palkkatekijät, sisältäen tiedot palkkatekijän laadusta, maksetusta määrästä ja työtunneista, mikäli lisä on tuntiperusteinen palkkauksen täysimääräisyys, osa-aikaisuus tai osa-palkkaisuus lomaraha. Tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta tiedustellaan myös aikatyön ja urakkatyön tehdyt tunnit, vastaavat palkat sekä tehdyt työtunnit yhteensä; keskituntiansiot on laskettu tehtyä työtuntia kohti.. Käytetyt luokitukset, käsitteet ja tilastolliset tunnusluvut Luokitukset Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen ylläpitämillä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla. Seuraavassa on yhteenveto käytetyistä luokituksista: Toimialaluokitus: Vuoden tilastossa otettiin käyttöön tilastollinen toimialaluokitus TOL, joka perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuivat TOL mukaisiksi. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös TOL mukaiset tiedot vuoden osalta. Kuntien ja kuntayhtymien toimintayksiköt on luokiteltu toimialaluokitusten mukaisiksi Tilastokeskuksessa ylläpidettävien luokitusavaimien avulla. Ammattiluokitus: Vuoden tilastossa otettiin käyttöön uusi Ammattiluokitus (AML ), joka noudattaa kansainvälistä ISCO- luokitusta. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuivat AML mukaisiksi. Vuoden tiedot julkaistaan myös Ammattiluokitus :n mukaisina. Kuntien eläkevakuutuksen ylläpitämät ammatti- ja virkanimikkeet luokitellaan ammattiluokituksen mukaisiksi Tilastokeskuksessa ylläpidettävän luokitusavaimen avulla. Koulutusluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 9 koulutusluokitusta, jota käytetään henkilön saaman koulutuksen luokittamiseen. Koulutusluokituksen perusrakenne uudistettiin vuonna 99. Se noudattaa mahdollisimman tarkasti kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 99:n koulutusalojen ja koulutusasteiden sisältöä. Aineiston palkansaajien koulutustiedon täydennyksessä käytetään Tilastokeskuksen tutkintorekisteriä, johon kerätään tiedot erilaisista tutkinnonsuorittajista. Mikäli

49 palkansaajalla ei ole koulutusta tai hän on suorittanut tutkinnon ulkomailla, niin henkilö sijoitetaan koulutusasteeltaan perusasteelle. Lisätietoja Tilastokeskuksen luokituksista: Käsitteet Peruspalkka perustuu tehtäväkohtaiseen vähimmäispalkkaan, jossa huomioidaan tehtävään liittyvä lisävastuu, työpaikan sijaintiin perustuva kalleusluokka tai mahdollinen henkilön epäpätevyysalennus. Peruspalkkaan ei sisälly henkilökohtaista lisää, määrävuosilisää tai muita vastaavia vuosisidonnaisia palkanosia. Peruspalkka määräytyy viranhaltijan tai työntekijän tehtävien ja työehtosopimuksissa mainittujen edellytysten perusteella. Usein peruspalkan määräytymisperusteena on viranhaltijan tai työntekijän tehtävien vaativuus. sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa on myös käsite kokonaisansio tulospalkkioiden kanssa. Tuntipalkkaisille työntekijöille on laskettu säännöllisen työajan ansio ja kokonaiskeskituntiansio, joissa tuntijakajana on tehdyt työtunnit. Tilastolliset tunnusluvut on aritmeettinen keskiarvo. Keskihajonta kuvaa havaintoarvojen keskimääräistä poikkeamaa keskiarvosta. Vaihtelu- eli variaatiokerroin (%) osoittaa kuinka monta prosenttia havaintoarvojen keskihajonta on havaintoarvojen keskiarvosta. Tämä tunnusluku mahdollistaa eri ryhmien sisäisen vaihtelun vertailun. on suuruusjärjestykseen asetettujen havaintoarvojen keskimmäinen arvo eli esimerkiksi ansio, jonka alittaa % palkansaajista. soveltuu keskiarvoa paremmin jakauman keskikohtaa mittaavaksi luvuksi, kun aineistossa on suuresti poikkeavia havaintoja. Desiili ilmoittaa muuttujan arvot, joiden alapuolelle jakaumassa jää % %,., 9 % tapauksista. Esimerkiksi. desiilin mukaisen ansion alittaa % palkansaajista ja 9. desiilin mukaisen ansion alle jää 9 % palkansaajista.. Lait ja asetukset Tietojenantamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (/). Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain (/) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät saavat oman aineistonsa suojaamattomana. Muusta aineistosta poistetaan sekä henkilön että toimipaikan tunnisteet. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilastokeskus keräsi ansiotiedot kuntien kuukausi- ja tuntipalkkaisista palkansaajista, jotka olivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelussa ovat mukana kokoaikaiset, osa-aikaiset ja sivutoimiset palkansaajat. Palvelussuhteen luonteen mukaisesti kohdejoukko jakautuu vakinaisiin, määräaikaisiin, työllistettyihin, harjoittelijoihin ja oppisopimussuhteisiin työntekijöihin. Tiedustelun ulkopuolelle kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä jäävät perhehoitajat ja omaishoitajat, sivutoimiset tuntiopettajat sekä työmarkkinatuen mukaisesti tehdyllä työharjoittelusopimuksella palkatut. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tiedustelu kattaa koko kuntasektorin henkilöstön. Vuosittain tiedot jäävät kuitenkin saamatta muutamalta työnantajalta kadon ollessa henkilöstön osalta n. - prosenttiyksikköä. Katoa voidaan pitää hyvin pienenä eikä se aiheuta harhaa palkkatietoihin. 9

50 Tiedonantajilta kerätty aineisto ei aina ole virheetöntä. Toisinaan näiden virheiden korjaaminen saattaa aiheuttaa virheitä myös aineiston käsittelyvaiheessa. Keskeisimpänä epävarmuustekijänä voidaan pitää palkkatekijöitä ja niihin liittyvää maksujaksotietoa. Luotettavimmat palkkatiedot muodostuvat suurille ryhmille. Jos ryhmän suuruus jää alle hengen tai jommankumman sukupuolen edustajia on 6 henkilöä, niin palkkatieto on korvattu kahdella pisteellä( ), jos taas henkilöitä ei ole ollut ollenkaan, merkintä on viiva (-). Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Kuntasektorin palkkatilastot laaditaan vuosittain ja ne kuvaavat tilastovuoden tilannetta lokakuussa. Kunnilla ja kuntayhtymillä on lokakuusta joulukuuhun aikaa vastata tiedusteluun. Toisinaan tietojen saanti saattaa myöhästyä ja viimeiset tiedot kunnilta saadaan maaliskuussa. Tilastot valmistuvat huhti-toukokuussa. Ennakkotietoja ei julkaista ja nyt julkaistavat tiedot ovat lopullisia. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Kuntasektorin palkkatilastot julkaistaan Kuntasektorin palkat paperijulkaisuna, jossa on tietoa kuntasektorin kuukausi- ja tuntipalkkaisista. Kuntasektorin palkkatilastojen tietoja julkaistaan lisäksi Tilastokeskuksen internet-sivuilla osoitteesta StatFin -tietokantataulukoina sekä HTML-muodossa. Kotisivuilta löytyvät lisäksi mm. tilastonlaadinnassa käytettävät lomakkeet ja täyttöohjeet. 6 Tilastojen vertailukelpoisuus Kuntasektorin palkkatilastoa on laadittu vuodesta 9 lähtien. Tilastoa laaditaan yhteistyössä Kunnallisen työ- markkinalaitoksen kanssa. Vuonna kuntasektorin ansiolaskentaa muutettiin siten, että opettajille laskettiin viikkoylitunneista muodostuvat ansiot säännöllisen työajan ansioksi. n luvut eivät täten ole opettajilla vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin. Tämä muutos vaikuttaa myös kyseisen ansion koko kuntasektorin keskiarvoihin. Tilasto on keskeinen kuntasektorin palkkoja kuvaava tilasto eikä muita vastaavia tuoteta. Kuntasektorin palkkatietoja käytetään ansiotasoindeksin laskennassa. Ansiotasoindeksi on palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä mittaava indeksi. Kuntasektorin palkkatilastojen tietoja julkaistaan lisäksi Palkkarakennetilastossa. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Kuntien palkansaajien lukumääriä koskevia tilastoja julkaistaan lisäksi työssäkäyntitilastossa (vuositilasto) ja työvoimatutkimuksessa (kuukausitilasto). Rajauksista ja keruumenetelmistä johtuen tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

51 Palkat ja työvoimakustannukset Lisätietoja Laura Hulkko (9) 6 Eeva-Liisa Petäjä (9) Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar Lähde: Kuntasektorin palkat, Tilastokeskus Asiakaspalaute: Tilastokeskus, myyntipalvelu PL C TILASTOKESKUS puh. (9) faksi (9) ISSN 96-9 = Suomen virallinen tilasto ISSN 99- (pdf) ISSN (print) Tuotenumero (print)

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012 Palkat ja työvoimakustannukset 03 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 95 euroa lokakuussa 0 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin kokoaikaisten

Lisätiedot

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Palkat ja työvoimakustannukset 04 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio

Lisätiedot

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa 2011

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa 2011 Palkat ja työvoimakustannukset Kuntasektorin palkat, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 88 euroa lokakuussa Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin kokoaikaisten

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014

Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 19 prosenttia vuonna 2014 Palkat ja työvoimakustannukset 05 Kuntasektorin palkat 04, lokakuu Kuntasektorin kokonaisansioissa lisien osuus 9 prosenttia vuonna 04 Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kokoaikaisten

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Valtion kuukausipalkat 2011, marraskuu Valtiosektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 3 456 euroa marraskuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan valtion

Lisätiedot

Kuntasektorin palkat 2009

Kuntasektorin palkat 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2 Kuntasektorin palkat 29 Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 72 euroa ja tuntipalkkaisilla,27 lokakuussa 29 Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Valtion kuukausipalkat 2013, marraskuu Korkea koulutus nostaa ansioita valtiolla Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat ansaitsivat

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu

Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Valtion kuukausipalkat 2008, marraskuu Säännöllisen työajan ansio oli valtiolla 3 163 euroa marraskuussa 2008 Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 2008 säännöllisen

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Valtion kuukausipalkat 2012, marraskuu Valtion kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 603 euroa marraskuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaisten

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Valtion kuukausipalkat 2014, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 482 euroa vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Yleisin ansio kuntasektorilla euroa kuukaudessa

Yleisin ansio kuntasektorilla euroa kuukaudessa Palkat ja työvoimakustannukset 06 Kuntasektorin palkat 05, lokakuu Yleisin ansio kuntasektorilla 00 400 euroa kuukaudessa Vuonna 05 kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen, täyttä palkkaa saaneen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2016

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2016 Palkat ja työvoimakustannukset 017 Kuntasektorin palkat 016, lokakuu Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 77 euroa vuonna 016 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Valtion kuukausipalkat 2015, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 513 euroa vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2017

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio euroa vuonna 2017 Palkat ja työvoimakustannukset 208 Kuntasektorin palkat 207, lokakuu Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 780 euroa vuonna 207 Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Yksityisen sektorin tuntipalkat 2010 Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 14,59 euroa Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009

Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2009 Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 185 euroa lokakuussa 2009 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 328 euroa lokakuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 428 euroa lokakuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Tuntipalkka metsänhoitotöissä oli 12,43 euroa 2. neljänneksellä 2009 Metsätyöntekijöitä oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2017 Valtion kuukausipalkat 2016, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 539 euroa vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2018 Valtion kuukausipalkat 2017, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 573 euroa vuonna 2017 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2019 Valtion kuukausipalkat 2018, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 637 euroa vuonna 2018 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla

Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Palkkarakenne 2009 Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla Korjattu 7.10.2011. Palkkarakennetilaston vuoden

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2010 Lukiokoulutus 2009 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2009 yhteensä 112 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2013

Esi- ja peruskouluopetus 2013 Koulutus 2013 Esi- ja peruskouluopetus 2013 Peruskouluissa 540 500 oppilasta vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 540 500 oppilasta vuonna 2013. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Palkkarakenne 2010 Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 2018 Työvoimatutkimus 2017, joulukuu,. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8, prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000,

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Koulutus 2015 Lukiokoulutus 2014 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2014 yhteensä 103 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Oikeus 2011 Konkurssit 2010, joulukuu Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Palkkarakenne 2013 Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden

Lisätiedot

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013

Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Palkkarakenne 2013 Informaation ja viestinnän toimialalla suurimmat keskiansiot vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 13,93 euroa Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 01 Yliopistokoulutus 011 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 8 500 tutkintoa vuonna 011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 011 yhteensä 8 500 tutkintoa.

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013 Rahoitus ja vakuutus 04 03 hankinnat,0 miljardia vuonna 03 hankinnat olivat,0 miljardia euroa vuonna 03. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat vähenivät 4 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin, miljardia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2016

Väestön koulutusrakenne 2016 Koulutus 2017 Väestön koulutusrakenne 2016 Uudellamaalla korkein koulutustaso 2016 Julkistusta korjattu 7.11.2017. Korjatut kaksi lukua on merkitty punaisella Vuoden 2016 loppuun mennessä 3 287 272 henkeä

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2016

Yliopistokoulutus 2016 Koulutus Yliopistokoulutus Yliopistotutkintojen määrä väheni kolme prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna tutkintoja suoritettiin kaikkiaan, joka on 8 tutkintoa vähemmän

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 091 euroa lokakuussa 2008 Tilastokeskuksen mukaan yksityisellä

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Korkeasti koulutetusta väestöstä kolmannes Uudellamaalla Vuonna 2006 korkeasti koulutetusta väestöstä (16 74 vuotiaat)

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2014 Lukiokoulutus 2013 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2013 yhteensä 105 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Palkansaajien kokonaisansio oli keskimäärin 3 111 euroa kuukaudessa vuonna 2011

Palkansaajien kokonaisansio oli keskimäärin 3 111 euroa kuukaudessa vuonna 2011 Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Palkkarakenne 2011 Palkansaajien kokonaisansio oli keskimäärin 3 111 euroa kuukaudessa vuonna 2011 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2017

Yliopistokoulutus 2017 Koulutus 8 Yliopistokoulutus 7 Tohtorintutkintojen määrä väheni seitsemän prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 7 yliopistotutkintoja suoritettiin kaikkiaan, mikä

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkoissa on paljon vaihtelua ammattiluokkien sisällä Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkaisten

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010

Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010 Oikeus 2010 2010, syyskuu Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010 Tammi syyskuussa pantiin vireille 2 130 konkurssia, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 84 400 osallistujaa vuonna 2009

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Palkkarakenne 2012 Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2015

Väestön koulutusrakenne 2015 Koulutus 2016 Väestön koulutusrakenne 2015 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja vuonna 2015 Vuoden 2015 loppuun mennessä 3 245 724 henkeä eli 71 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 500 euroa lokakuussa 2013 Korjattu 21.8.2014. Taulukkoa Yksityisen

Lisätiedot