Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010"

Transkriptio

1 Palkat ja työvoimakustannukset Kuntasektorin palkat, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa Korjattu.. Lukuja on korjattu tuntipalkkaisten osalta, ja liitetaulukot ja sekä kuvio. on päivitetty korjattujen lukujen mukaisiksi. Lisäksi TOL-toimialaluokitusta on täydennetty ja liitetaulukot a, b ja c on päivitetty. Tekstiin tehdyt korjaukset on merkitty punaisella. Painettu julkaisu on tehty korjatuilla luvuilla. Lisätietoja: Laura Hulkko, p. (9) 6 Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa kuntasektorilla työskenteli yhteensä 9 6 kuukausipalkkaista palkansaajaa pääasiallisessa palvelussuhteessa. Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli euroa, miehillä euroa ja naisilla 6 euroa. Tuntipalkkaisia palkansaajia oli kuntasektorilla yhteensä henkilöä. Säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin, euroa, miehillä, euroa ja naisilla,9 euroa. Helsinki.. Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien sukupuolijakauma ammattiluokittain (AML) vuonna Kuntasektorin palkansaajien ammattijakauma on miehillä ja naisilla erilainen. Miehistä lähes puolet työskenteli joko johtajina tai erityisasiantuntijoina, naisilla suurin ryhmä oli palvelu- ja myyntityöntekijät, joka tarkoittaa kunta-alalla lähinnä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä. Asiantuntija-ammateissa työskenteli lähes yhtä suuri osuus miehistä ja naisista, mutta ryhmän sisällä oli suurta vaihtelua. Esimerkiksi luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat sekä informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat olivat selvästi miesvaltaisia ryhmiä, kun taas terveydenhuollon asiantuntijat sekä liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat olivat lähes kaikki naisia. sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. ja kokonaisansio eivät sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastoon, joka kerätään kunnista ja kuntayhtymistä vuosittain koskien lokakuun henkilöstöä. Vuoden tilastossa on mukana kaikkiaan 9 kunnan ja kuntayhtymän tiedot.

3 Sisällys. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio nousi, prosenttia vuonna. Rakennustyöntekijät olivat suurin tuntipalkkaisten ryhmä6 Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) ja koulutusasteen mukaan. Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) ja koulutusasteen mukaan. Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan. Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan. Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan. Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 9 Liitetaulukko. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain Liitetaulukko. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan.6 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan.9 Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan. Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan. Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan.6 Kuviot Kuvio. Säännöllisen työajan keskiansio kuntasektorin kokoaikaisilla kuukausipalkkaisilla palkansaajilla vuosina. Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo sopimusaloittain vuonna Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansion keskiarvo ammattiluokittain (AML) vuonna Kuvio. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammattiluokittain (AML) vuonna.6 Kuvio. Säännöllisen työajan keskituntiansio kuntasektorin tuntipalkkaisilla palkansaajilla ammattiluokittain vuonna.6 Laatuseloste: Kuntasektorin palkkatilasto.

4 . Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio nousi, prosenttia vuonna Kuntasektorilla työskenteli 6 kokoaikaista ja 9 osa-aikaista palkansaajaa vuonna. Kokoaikaisten palkansaajien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin henkilöllä, kun taas osa-aikaisten määrä lisääntyi yli kolmella tuhannella henkilöllä. Kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli täyttä palkkaa saavilla kokoaikaisilla palkansaajilla euroa, nousua edellisestä vuodesta oli, prosenttia. Kuvio. Säännöllisen työajan keskiansio kuntasektorin kokoaikaisilla kuukausipalkkaisilla palkansaajilla vuosina Kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärä on pysynyt kuntasektorin palkkatilaston mukaan suhteellisen vakaana vuosien ja välillä. n keskiarvo sen sijaan on noussut samassa ajassa hieman yli eurosta lähes euroon. Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo sopimusaloittain vuonna vaihtelee paljon eri sopimusalojen välillä. Eniten kokoaikaisia palkansaajia henkilöä eli noin 6 prosenttia kuntasektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista

5 työskenteli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. Heidän säännöllisen työajan ansionsa oli keskimäärin 9 euroa, mikä oli lähes euroa vähemmän kuin koko kuntasektorin kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio. Lääkärisopimuksen piirissä puolestaan työskenteli henkilöä eli noin kolme prosenttia kokoaikaisista kuukausipalkkaisista, ja heidän säännöllisen työajan ansionsa oli keskimäärin euroa. Kuvio. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansion keskiarvo ammattiluokittain (AML) vuonna Säännöllisen työajan keskiansio oli korkein johtajilla ( euroa) ja erityisasiantuntijoilla ( euroa). Matalin säännöllisen työajan keskiansio ( 9 euroa) oli ryhmällä muut työntekijät, johon kuuluu kuntasektorilla eniten siivoojia ja avustavia ruokapalvelutyöntekijöitä.

6 . Rakennustyöntekijät olivat suurin tuntipalkkaisten ryhmä Tuntipalkkaisten palkansaajien ryhmä on kuntasektorilla kaiken aikaa pienenemässä. Vuonna tuntipalkkaisia palkansaajia oli 9, vuonna enää henkilöä. Tuntipalkkaisten palkansaajien määrä vähentyi vuodesta 9 reilulla henkilöllä eli, prosentilla. Kuvio. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammattiluokittain (AML) vuonna Kuntasektorin tuntipalkkaisten palkansaajien suurin ammattiryhmä oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät ( palkansaajaa), jonka sisällä suurimman ryhmän muodostivat rakennustyöntekijät. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden ryhmä kasvoi eniten uuteen AML ammattiluokitukseen siirryttäessä. Tämä ryhmä muodostuu nyt lähes pelkästään kiinteistöhuollon työntekijöistä, jotka edellisessä ammattiluokituksessa (AML ) luokiteltiin ryhmään muut työntekijät. Kuvio. Säännöllisen työajan keskituntiansio kuntasektorin tuntipalkkaisilla palkansaajilla ammattiluokittain vuonna Korjattu.. 6

7 Tuntipalkkaisten keskituntiansiot vaihtelivat jonkin verran ammattiryhmittäin. Korkein säännöllisen työajan tuntiansio oli asiantuntijoilla sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä, joiden säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin yli euroa. Matalimmat tuntipalkat olivat maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmään kuuluvilla, joiden säännöllisen työajan tuntiansio oli alle euroa.

8 Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Ammattiluokitus Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat Matematiikan, luonnon ja tekniikantieteiden erityisasiantuntijat Maa-, metsätalouden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat Opettajat ja opetusalan erityisasiantuntijat Muiden alojen erityisasiantuntijat Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Maatalouden, metsätalouden ja terveydenhuollon asiantuntijat Liikenneopettajat ym. Liikealan ja palvelualan asiantuntijat Toimistotyöntekijät Asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. Myyjät, tuote-esittelijät ja mallit

9 Ammattiluokitus 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät Konepaja-,valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Hienomekaanikot ja taideteolliset työntekijät Sukupuoli Muut valmistustyöntekijät Prosessityöntekijät Teollisten tuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym. 9 Muut palvelutyöntekijät 9 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 9 Teollisuuden ym. avustavat työntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

10 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Ammattiluokitus Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ym. 6 palvelualojen johtajat 6 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan 96 9 erityisasiantuntijat Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Terveydenhuollon asiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Lainopilliset avustajat, sosiaali.- ja kulttuurialan asiantuntijat

11 Ammattiluokitus Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Asiakaspalvelutyöntekijät Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelutyöntekijät Myyjät, kauppiaat ym. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot, painoalan työntekijät Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

12 Ammattiluokitus Prosessityöntekijät Kuljetustyöntekijät 9 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 9 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 9 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 9 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 9 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. 96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

13 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) ja koulutusasteen mukaan Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ammattiryhmän palkansaajista (%)

14 Ammattiluokitus 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ammattiryhmän palkansaajista (%)

15 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML ) ja koulutusasteen mukaan Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ammattiryhmän palkansaajista (%)

16 Ammattiluokitus 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Tuntematon Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ammattiryhmän palkansaajista (%)

17 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan Sopimusala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio Osuus ryhmän palkansaajista (%) KVTES OVTES Tekniset Lääkärit Muut

18 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Sopimusala KVTES OVTES Tekniset Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Palkansaajien lukumäärä Osuus sopimusalan palkansaajista (%)

19 Sopimusala Lääkärit Muut Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Palkansaajien lukumäärä Osuus sopimusalan palkansaajista (%)

20 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Sopimusala KVTES OVTES Tekniset Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Osuus sopimusalan palkansaajista (%)

21 Sopimusala Lääkärit Muut Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Palvelu- ja myyntityöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Palkansaajien lukumäärä Osuus sopimusalan palkansaajista (%) Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan Sopimusala Kuntamuoto Palkansaajien lukumäärä Osuus sopimusalan palkansaajista (%) Kaupungit 6 Muut kunnat Kuntayhtymät KVTES Kaupungit Muut kunnat 9 6 Kuntayhtymät OVTES Kaupungit Muut kunnat Kuntayhtymät 66 9 Tekniset Kaupungit 9 Muut kunnat 66 9 Kuntayhtymät 6 6 Lääkärit Kaupungit Muut kunnat 99 6 Kuntayhtymät 6 Muut Kaupungit 9 9 Muut kunnat Kuntayhtymät 9

22 Liitetaulukko a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimialaluokitus Toimialat yhteensä Kasvinviljely, kotieläin- ja riistatalous Metsätalous ja puunkorjuu Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 6 Veden otto, puhdistus ja jakelu Viemäri- ja jätevesihuolto Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen Erikoistunut rakennustoiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa 6 sekä korjaus 6 6 Vähittäiskauppa 6 (pl. moottoriajoneuvojen 6 kauppa) 9 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

23 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimialaluokitus Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä 6 Ravitsemistoiminta 6 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 6 Kiinteistöalan toiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle Eläinlääkintäpalvelut Työllistämistoiminta Kiinteistön- ja maisemanhoito Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Koulutus 6 Terveyspalvelut Sosiaalihuollon laitospalvelut Kokoaikaiset

24 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimialaluokitus Sosiaalihuollon avopalvelut 9 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 9 Kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 9 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Toimiala tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

25 Liitetaulukko b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimiala Toimialat yhteensä A Maatalous, metsätalous ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus toimialan palkansaajista (%) E Viemäri- ja 6 jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 6 F Rakentaminen

26 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimiala G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj Koulutusaste H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Palkansaajien lukumäärä Osuus toimialan palkansaajista (%)

27 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimiala N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus toimialan palkansaajista (%) T Kotitalouksien toim. kotitaloustyöntekijöiden työnantajina U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

28 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimiala Toimiala tuntematon Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus toimialan palkansaajista (%)

29 Liitetaulukko c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimialaluokitus Toimialat yhteensä 6 Kotieläintaloutta palveleva toiminta 69 Henkilöstö- ja laitosruokalat Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Kiinteistönhoito Kiinteistöjen siivous Julkinen yleishallinto Kokoaikaiset Terv.huollon, 6 opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv hallint 9 9 Palo- ja pelastustoimi Alemman perusasteen koulutus Ylemmän 9 perusasteen koulutus ja 9 6 lukiokoulutus en ammatillinen koulutus Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja AMK:issa 6 Terveydenhuollon laitospalvelut

30 Korjattu... TOL-toimialaluokitusta on täydennetty. Toimialaluokitus 6 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Sosiaalihuollon hoitolaitokset Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut 9 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut 9 Lasten päivähoitopalvelut 99 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 9 Esittävät taiteet 9 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

31 Liitetaulukko. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain Koulutusala Yleissivistävä koulutus Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Humanistinen ja taidealan koulutus Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Luonnontieteellinen koulutus Tekniikan koulutus 6 Maa- ja metsätalousalan koulutus Terveys- ja sosiaalialan koulutus Palvelualojen koulutus 9 Muu tai tuntematon koulutusala Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

32 Liitetaulukko. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain Maakunta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset Koko Suomi Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa

33 Maakunta Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa - Åland Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Kokoaikaiset

34 Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan Ikäryhmä Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%) Alle

35 Ikäryhmä Yli 6 Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

36 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Ikäryhmä Alle Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

37 Ikäryhmä Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

38 Ikäryhmä Yli 6 Ammattiluokitus Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

39 Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML ) mukaan Ikäryhmä Alle Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

40 Ikäryhmä Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

41 Ikäryhmä Yli 6 Ammattiluokitus Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Johtajat Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Tuntematon Palkansaajien lukumäärä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%)

42 Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Ammattiluokitus Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. Muiden alojen erityisasiantuntijat Luonnontiet. ja tekniikan as.tunt. Maat. metsät. ja terv.h. as.tunt. Liikealan ja palvelual. as.tunt. Toimistotyöntekijät Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. Kaivos-, louhos- ja rak.työntekijät Konepaja-,val.työnt., asent., korj. Hienomek. ja taideteoll. työntek. Muut valmistustyöntekijät Prosessityöntekijät Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio ,,9,,9,9,9,,,,,,69,9,,,,9,6,6,6,6,,,,96,,9,,6,,,,6,,9,9,9, 9,,,,9,,9,6,,,6,,9,6,6,66,,6,,,69,,,,,,6,,,6,9,,,,9,6 9,66,,,,,,

43 Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Ammattiluokitus Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 9 Muut palvelutyöntekijät 9 Maa- ja metsätal. avust. työntek. 9 Teollisuuden ym. avustavat työntek. Tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio 9 9 9,6,6,,,,,,99,,6,,6,,,,6,,,9,,,,6,,,,6,99 9,,

44 Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen (AML ) mukaan Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Ammattiluokitus Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 6 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Asiakaspalvelutyöntekijät Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Palvelutyöntekijät Myyjät, kauppiaat ym. Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio ,,9,,9,,,,,69,,,,9,,6,,,66,,9,,,,,,,,9,,9,,9,9,9,9,,6,,,9,,,,,6,66,,,,9,6,,9,9,, Hoivapalvelun ja,6,9 terveydenhuollon työntekijät,6,9 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 6 6,,9,,,6,,,,,,6,,,,,,,

45 Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Ammattiluokitus Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Prosessityöntekijät Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Kuljetustyöntekijät 9 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 9 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 9 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 9 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio ,,,9,,,,,9,,,,,,,,,,,9 9,,,6,6,,,,,,99,,,,,,,66,,,,6,,9,,,,,,,,9,9,,9, 9,66,6,6,,, 9,,6,,,,,,,,6,,,,6,9,9,,,,,,

46 Liitetaulukko. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Toimialaluokitus Toimialat yhteensä Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 6 Veden otto, puhdistus ja jakelu Viemäri- ja jätevesihuolto Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen Erikoistunut rakennustoiminta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio ,,9,,9,,,,9,,6,,,,6,,,,,6,9,9,,,9,6,,9,,,,,9,6,6,,,9,,6,6,,9,6,,6,,6,,,6 9,, Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa 6,9, sekä korjaus,, 9 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 6 Kiinteistöalan toiminta Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Kiinteistön- ja maisemanhoito ,6, 6,,99,9,9,,,,,96,,,9, 6,6, 6,,,,6,,9,,,,,,, 6

47 Korjattu... Sarakkeiden ja tiedot on korjattu. Toimialaluokitus Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Sosiaalihuollon laitospalvelut Sosiaalihuollon avopalvelut 9 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Toimiala tuntematon Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio ,6,9,,,,,,6,,6,6,9,9,6,,,,,,, 9,, 9,,6,,,,6,

48 Laatuseloste: Kuntasektorin palkkatilasto Tilastotietojen relevanssi. Tietosisältö ja käyttötarkoitus Tiedustelun pohjalta rakennettava kunnallinen palkkatilasto kerätään vuosittain kuntiin ja kuntayhtymiin lähtevällä tiedustelulla. Tiedustelun piiriin kuuluvat ne kuntien ja kuntayhtymien kuukausi- ja tuntipalkkaiset henkilöt, joilla on ollut palvelussuhde kyseiseen työnantajaan lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelun sisältö pyritään pitämään samana vuosittain, jotta tiedot säilyttävät vertailtavuutensa. Tiedustelun tietosisältö on tilaston tuottamiseen liittyviltä olennaisilta kohdiltaan seuraava: sukupuoli henkilötunnus tutkinto työnantaja toimintayksikkö palvelussuhteen luonne ammattinimike sopimusala säännöllinen viikkotyöaika palveluksessa oloaika kunnassa palkkahinnoittelu kokemus-, palvelu-, ammattiala-, tai henkilökohtaisen lisän lukumäärä työehtosopimuksen mukainen varsinainen palkka tehtäväkohtainen palkka maksetut lisät, korvaukset ym. palkkatekijät, sisältäen tiedot palkkatekijän laadusta, maksetusta määrästä ja työtunneista, mikäli lisä on tuntiperusteinen palkkauksen täysimääräisyys, osa-aikaisuus tai osa-palkkaisuus lomaraha. Tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta tiedustellaan myös aikatyön ja urakkatyön tehdyt tunnit, vastaavat palkat sekä tehdyt työtunnit yhteensä; keskituntiansiot on laskettu tehtyä työtuntia kohti.. Käytetyt luokitukset, käsitteet ja tilastolliset tunnusluvut Luokitukset Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen ylläpitämillä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla. Seuraavassa on yhteenveto käytetyistä luokituksista: Toimialaluokitus: Vuoden tilastossa otettiin käyttöön tilastollinen toimialaluokitus TOL, joka perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuivat TOL mukaisiksi. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös TOL mukaiset tiedot vuoden osalta. Kuntien ja kuntayhtymien toimintayksiköt on luokiteltu toimialaluokitusten mukaisiksi Tilastokeskuksessa ylläpidettävien luokitusavaimien avulla. Ammattiluokitus: Vuoden tilastossa otettiin käyttöön uusi Ammattiluokitus (AML ), joka noudattaa kansainvälistä ISCO- luokitusta. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuivat AML mukaisiksi. Vuoden tiedot julkaistaan myös Ammattiluokitus :n mukaisina. Kuntien eläkevakuutuksen ylläpitämät ammatti- ja virkanimikkeet luokitellaan ammattiluokituksen mukaisiksi Tilastokeskuksessa ylläpidettävän luokitusavaimen avulla. Koulutusluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 9 koulutusluokitusta, jota käytetään henkilön saaman koulutuksen luokittamiseen. Koulutusluokituksen perusrakenne uudistettiin vuonna 99. Se noudattaa mahdollisimman tarkasti kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 99:n koulutusalojen ja koulutusasteiden sisältöä. Aineiston palkansaajien koulutustiedon täydennyksessä käytetään Tilastokeskuksen tutkintorekisteriä, johon kerätään tiedot erilaisista tutkinnonsuorittajista. Mikäli

49 palkansaajalla ei ole koulutusta tai hän on suorittanut tutkinnon ulkomailla, niin henkilö sijoitetaan koulutusasteeltaan perusasteelle. Lisätietoja Tilastokeskuksen luokituksista: Käsitteet Peruspalkka perustuu tehtäväkohtaiseen vähimmäispalkkaan, jossa huomioidaan tehtävään liittyvä lisävastuu, työpaikan sijaintiin perustuva kalleusluokka tai mahdollinen henkilön epäpätevyysalennus. Peruspalkkaan ei sisälly henkilökohtaista lisää, määrävuosilisää tai muita vastaavia vuosisidonnaisia palkanosia. Peruspalkka määräytyy viranhaltijan tai työntekijän tehtävien ja työehtosopimuksissa mainittujen edellytysten perusteella. Usein peruspalkan määräytymisperusteena on viranhaltijan tai työntekijän tehtävien vaativuus. sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa on myös käsite kokonaisansio tulospalkkioiden kanssa. Tuntipalkkaisille työntekijöille on laskettu säännöllisen työajan ansio ja kokonaiskeskituntiansio, joissa tuntijakajana on tehdyt työtunnit. Tilastolliset tunnusluvut on aritmeettinen keskiarvo. Keskihajonta kuvaa havaintoarvojen keskimääräistä poikkeamaa keskiarvosta. Vaihtelu- eli variaatiokerroin (%) osoittaa kuinka monta prosenttia havaintoarvojen keskihajonta on havaintoarvojen keskiarvosta. Tämä tunnusluku mahdollistaa eri ryhmien sisäisen vaihtelun vertailun. on suuruusjärjestykseen asetettujen havaintoarvojen keskimmäinen arvo eli esimerkiksi ansio, jonka alittaa % palkansaajista. soveltuu keskiarvoa paremmin jakauman keskikohtaa mittaavaksi luvuksi, kun aineistossa on suuresti poikkeavia havaintoja. Desiili ilmoittaa muuttujan arvot, joiden alapuolelle jakaumassa jää % %,., 9 % tapauksista. Esimerkiksi. desiilin mukaisen ansion alittaa % palkansaajista ja 9. desiilin mukaisen ansion alle jää 9 % palkansaajista.. Lait ja asetukset Tietojenantamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (/). Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain (/) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät saavat oman aineistonsa suojaamattomana. Muusta aineistosta poistetaan sekä henkilön että toimipaikan tunnisteet. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilastokeskus keräsi ansiotiedot kuntien kuukausi- ja tuntipalkkaisista palkansaajista, jotka olivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelussa ovat mukana kokoaikaiset, osa-aikaiset ja sivutoimiset palkansaajat. Palvelussuhteen luonteen mukaisesti kohdejoukko jakautuu vakinaisiin, määräaikaisiin, työllistettyihin, harjoittelijoihin ja oppisopimussuhteisiin työntekijöihin. Tiedustelun ulkopuolelle kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä jäävät perhehoitajat ja omaishoitajat, sivutoimiset tuntiopettajat sekä työmarkkinatuen mukaisesti tehdyllä työharjoittelusopimuksella palkatut. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tiedustelu kattaa koko kuntasektorin henkilöstön. Vuosittain tiedot jäävät kuitenkin saamatta muutamalta työnantajalta kadon ollessa henkilöstön osalta n. - prosenttiyksikköä. Katoa voidaan pitää hyvin pienenä eikä se aiheuta harhaa palkkatietoihin. 9

50 Tiedonantajilta kerätty aineisto ei aina ole virheetöntä. Toisinaan näiden virheiden korjaaminen saattaa aiheuttaa virheitä myös aineiston käsittelyvaiheessa. Keskeisimpänä epävarmuustekijänä voidaan pitää palkkatekijöitä ja niihin liittyvää maksujaksotietoa. Luotettavimmat palkkatiedot muodostuvat suurille ryhmille. Jos ryhmän suuruus jää alle hengen tai jommankumman sukupuolen edustajia on 6 henkilöä, niin palkkatieto on korvattu kahdella pisteellä( ), jos taas henkilöitä ei ole ollut ollenkaan, merkintä on viiva (-). Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Kuntasektorin palkkatilastot laaditaan vuosittain ja ne kuvaavat tilastovuoden tilannetta lokakuussa. Kunnilla ja kuntayhtymillä on lokakuusta joulukuuhun aikaa vastata tiedusteluun. Toisinaan tietojen saanti saattaa myöhästyä ja viimeiset tiedot kunnilta saadaan maaliskuussa. Tilastot valmistuvat huhti-toukokuussa. Ennakkotietoja ei julkaista ja nyt julkaistavat tiedot ovat lopullisia. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Kuntasektorin palkkatilastot julkaistaan Kuntasektorin palkat paperijulkaisuna, jossa on tietoa kuntasektorin kuukausi- ja tuntipalkkaisista. Kuntasektorin palkkatilastojen tietoja julkaistaan lisäksi Tilastokeskuksen internet-sivuilla osoitteesta StatFin -tietokantataulukoina sekä HTML-muodossa. Kotisivuilta löytyvät lisäksi mm. tilastonlaadinnassa käytettävät lomakkeet ja täyttöohjeet. 6 Tilastojen vertailukelpoisuus Kuntasektorin palkkatilastoa on laadittu vuodesta 9 lähtien. Tilastoa laaditaan yhteistyössä Kunnallisen työ- markkinalaitoksen kanssa. Vuonna kuntasektorin ansiolaskentaa muutettiin siten, että opettajille laskettiin viikkoylitunneista muodostuvat ansiot säännöllisen työajan ansioksi. n luvut eivät täten ole opettajilla vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin. Tämä muutos vaikuttaa myös kyseisen ansion koko kuntasektorin keskiarvoihin. Tilasto on keskeinen kuntasektorin palkkoja kuvaava tilasto eikä muita vastaavia tuoteta. Kuntasektorin palkkatietoja käytetään ansiotasoindeksin laskennassa. Ansiotasoindeksi on palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä mittaava indeksi. Kuntasektorin palkkatilastojen tietoja julkaistaan lisäksi Palkkarakennetilastossa. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Kuntien palkansaajien lukumääriä koskevia tilastoja julkaistaan lisäksi työssäkäyntitilastossa (vuositilasto) ja työvoimatutkimuksessa (kuukausitilasto). Rajauksista ja keruumenetelmistä johtuen tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

51 Palkat ja työvoimakustannukset Lisätietoja Laura Hulkko (9) 6 Eeva-Liisa Petäjä (9) Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar Lähde: Kuntasektorin palkat, Tilastokeskus Asiakaspalaute: Tilastokeskus, myyntipalvelu PL C TILASTOKESKUS puh. (9) faksi (9) ISSN 96-9 = Suomen virallinen tilasto ISSN 99- (pdf) ISSN (print) Tuotenumero (print)

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Valtion kuukausipalkat 2013, marraskuu Korkea koulutus nostaa ansioita valtiolla Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat ansaitsivat

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 500 euroa lokakuussa 2013 Korjattu 21.8.2014. Taulukkoa Yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2012

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin tuntipalkat 2012 Yksityisen sektorin tuntipalkat korkeimmillaan jo nelikymppisillä Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkoissa on paljon vaihtelua ammattiluokkien sisällä Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkaisten

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumiin on tullut lievää kaksihuippuisuutta vuodesta 2005 vuoteen 2013 Tilastokeskuksen yksityisen sektorin

Lisätiedot

Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla

Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla Väestö 2012 Työssäkäynti 2010 Ammatti ja sosioekonominen asema Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Uudellamaalla oli maakunnista

Lisätiedot

Työvoimatilasto. Työllisyys lisääntyi joulukuussa 2007. 2007, joulukuu ja 4. neljännes

Työvoimatilasto. Työllisyys lisääntyi joulukuussa 2007. 2007, joulukuu ja 4. neljännes Työmarkkinat 2008 Työvoimatilasto 2007, joulukuu ja 4. neljännes Työllisyys lisääntyi joulukuussa 2007 Työllisiä oli joulukuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 490 000, mikä oli 32 000 enemmän

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaiset työllistyivät vuonna 2013 yleisimmin siivouspalveluihin

Ulkomaalaistaustaiset työllistyivät vuonna 2013 yleisimmin siivouspalveluihin Väestö 2015 Työssäkäynti 2013 Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat Ulkomaalaistaustaiset työllistyivät vuonna 2013 yleisimmin siivouspalveluihin Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2011

Yritysrekisterin vuositilasto 2011 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna seitsemän prosenttia edellisvuodesta Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 3 3 yritystä vuonna. Henkilöstöä

Lisätiedot

Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007

Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007 1 Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007 1. Johdanto Raportti on tehty Tilastokeskuksen kuntasektorin palkka-aineiston avulla. Aineisto koostuu kuntien toimittamasta palkka-aineistosta johon

Lisätiedot

Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN 2010

Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN 2010 Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN 2010 6.2.2012 Yleistietoa kunnista Kuntasektorin henkilöstö Vuoden 2010 lokakuussa kuntasektorilla (kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa) työskenteli

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Yritykset 2012 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun,

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013

Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013 Oikeus 2014 Ulosottoasiat 2013 Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan ulosottovelallisia oli kaikkiaan 239 000 vuoden 2013 lopussa. Edellisvuodesta velallisten

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2008 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun lopettaneiden yritysten määrä jatkaa nousuaan Aloittaneiden yritysten määrä laski, lähes kolme prosenttia

Lisätiedot

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Yritykset 2015 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2014, ennakko Peliteollisuus oli kasvuala vuonna 2014 Yrityssektorin yhteen laskettu liikevaihto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 382,7

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Kulttuuritoimialat työllistävät yhä harvemman mutta kulttuuriammateissa toimivien työllisyys on pysynyt vakaana vuodesta 2011 vuoteen 2014.

Kulttuuritoimialat työllistävät yhä harvemman mutta kulttuuriammateissa toimivien työllisyys on pysynyt vakaana vuodesta 2011 vuoteen 2014. Kulttuuri ja viestintä 2014 Kulttuuri 2014 Kulttuurityövoima Suomessa Kulttuuritoimialojen työllisyys on heikentynyt Kulttuuritoimialat työllistävät yhä harvemman mutta kulttuuriammateissa toimivien työllisyys

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2013 Tuottajahintaindeksit 2013, huhtikuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat huhtikuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Palkkasummakuvaajat 2010, maaliskuu Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa Koko talouden palkkasumma oli tammi-maaliskuussa 0,6 prosenttia pienempi kuin

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2012 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2011, 4. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,2 prosenttia loka joulukuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentaminen 2014 Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentamisen jalostusarvo kasvoi 8 prosenttia vuonna 2012 Rakentamisen jalostusarvo vuonna 2012 kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta. Voimakkainta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården

Lisätiedot

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Palvelut 2014 Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Kaupan jalostusarvo laski 5 prosenttia vuonna 2012 Kaupan toimialojen jalostusarvo vuonna 2012 oli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Tuottajahintaindeksit 2014, kesäkuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat kesäkuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2014, 1. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia tammi-maaliskuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Yritykset 214 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Teollisuuden voitot romahtivat vuonna Teollisuuden (toimialat B ja C) liikevaihto oli 136,8 miljardia euroa vuonna. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi

Lisätiedot

Yrityssaneerauksien määrä väheni 10,5 prosenttia vuonna 2014

Yrityssaneerauksien määrä väheni 10,5 prosenttia vuonna 2014 Oikeus 2015, 4. vuosineljännes Yrityssaneerauksien määrä väheni 10,5 prosenttia vuonna Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi joulukuussa pantiin vireille 511 yrityssaneerausta, mikä oli 60 yrityssaneerausta

Lisätiedot