TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYSLUETTELO TAPAMME TOIMIA HQ KESKEISET TUNNUSLUVUT. Korkea laatu. Matalat kustannukset. Matala riski.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYSLUETTELO TAPAMME TOIMIA HQ KESKEISET TUNNUSLUVUT. Korkea laatu. Matalat kustannukset. Matala riski."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 26

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTA-AJATUS 2 TAPAMME TOIMIA 2 KESKEISET TUNNUSLUVUT 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 4 TILINPÄÄTÖS 8 TOIMINTA 15 Tuotteiden ja palveluiden myynti 15 Asiakaspalvelu 15 Vedentuotanto 17 Verkostot 18 Jätevedenpuhdistus 2 Toiminnan kehittäminen 22 YMPÄRISTÖ 23 Pohjavesiriskit ja pohjavesien suojelu 23 Vaikutukset Porvoonjokeen 24 Vesijärven kunnostaminen ja säännöstely 25 HENKILÖSTÖ 26 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT 27 LV Lahti Vesi Oy toimittaa asiakkailleen terveydellisten vaatimusten mukaista korkealaatuista talousvettä sekä huolehtii viemärivesien johtamisesta ja käsittelystä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa.yhtiöllä on tärkeä rooli koko Lahden infrastruktuurin kehittämisessä ja ylläpidossa. TAPAMME TOIMIA HQ Korkea laatu LC Matalat kustannukset LR Matala riski CS Asiakaspalvelu Tavoitteenamme on korkealaatuiset palvelut ja tuotteet; High Quality Olemme tehokkaita ja pyrimme laatuun kohtuullisilla kustannuksilla; Low Cost Emme ota toiminnallisia eikä liiketaloudellisia riskejä; Low Risk Huolehdimme asiakkaista ja tarjoamme hyvää asiakaspalvelua; Customer Service KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto M 19,3 17, 16,2 muutos ed. vuoteen % 13,3 4,9 11,4 Liikevoitto M 1,9,8 1,5 Osuus liikevaihdosta % 9,9 4,5 9,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,5,9 1, Omavaraisuusaste 89,5 91,1 93,3 Osingot M,5,5 1, Henkilöstö

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Taloudellinen noususuhdanne jatkui edelleen viime vuoden aikana. Huolimatta siitä, että mm. globalisaation vaikutuksesta teollisia työpaikkoja siirtyi tuotannon mukana maastamme tuotanto ja tuottavuus kasvoivat. Bruttokansatuotteen vuosikasvu oli 5,5 %, joka oli suurin vuosikasvu 2-luvulla. Kuntien taloudessa verotulot kasvoivat noin 6 % ja vuosikatteet merkittävästi Lahden vuosikate kasvoi noin 4 M :oon. Kunnat ovat silti velkaantuneet lisää. Lahden velkamäärä ilman konserniyhtiöiden velkoja kasvoi noin 16 M :lla ja on keskimäärin maan kuntien keskitasoa 14 /asukas. Vesihuoltosektoria ohjaavaa lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti osin EU:n vaikutuksella. Yksi jokaista vesihuoltotoimijaa koskettava alue on jätevesilietteen käsittelyyn vaikuttava lannoitevalmistelaki. Suuri osa lietteistä jalostetaan viherrakentamiseen käytettäväksi. Jatkossa selviää mahdollinen lisäkäsittelyn tarve ja loppukäytön sanelemat ehdot. Valtakunnallinen selvitys rakennetun omaisuuden tilasta sisälsi myös arvion vesihuolto-omaisuudesta. Arvion mukaan tilanne on kohtuullinen. Mutta on tiedossa, että yksi toimialan keskeinen tulevaisuuden haaste on verkostojen ja laitosten saneerauksen rahoitus ja oikea-aikainen toteuttaminen. Vesihuollon integraation suunnittelu ja valmistelu ovat edelleen selvitysasteella. Seudullisia suuremman kokoluokan yksiöitä kaavaillaan, mutta toteutusvaiheeseen ei juurikaan ylletty. Yhtiömme toiminnan laatuvelvoitteet viranomaisten taholta on asetettu talousvedelle ja jätevedelle. Talousveden laatu täytti raja-arvot. Jäteveden lupaehdot alitettiin kaikissa parametreissa. Verkostojen toimintavarmuus oli tavoitteiden mukainen. Merkittävä tunnustus oli koko toimintaamme koskeva Taloustutkimus Oy:n toteuttama riippumaton asiakastyytyväisyyskysely. Sen perusteella LV Lahti Vesi Oy oli 2 toimijan joukossa paras. Kyselyn kattavuus oli noin 1,2 miljoonaa veden kuluttajaa. Merkittävä muutos toteutettiin ottamalla käyttöön viestintäsuunnitelma ja sen mukainen toiminta. Tämän tulokset näkyvät asiakastyytyväisyydessä. Liiketoiminnassa veden myynnin ja laskutetun jäteveden myyntiluvut osoittivat ylöspäin. Vedessä myynnin kasvu oli noin 3 % ja jäteveden laskutuksen kasvu vastaavasti noin 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävä lisäys on Hollolan jätevesien puhdistamisen aloitus yhtiön Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolla kesäkuussa. Myynnin ja maksujen kehitys kasvattivat liikevaihdon noin 19,3 M :oon. Operatiiviset kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 8 % ollen 11,7 M. Tuottavuusindikaattori näyttää kuitenkin, että laskutettua vesi- ja jätevesimäärää kohden operatiiviset kustannukset yhteensä ovat pysyneet reaalisesti edellisen vuoden tasolla. Rakennuttamisessa ja suunnittelussa vietiin läpi verkostojen noin 4,1 M :n ohjelma, josta saneerauspaketti oli noin 2,3 M ja loppuosa verkoston uudisrakennuskohteita. Verkoston määrä kasvoi noin 16 km:llä ollen vuoden lopussa yhteensä hieman yli 13 km. Uusia liittyjiä oli lähes 3 kiinteistöä. Laitospuolella Ali- Juhakkalan jäteveden puhdistamon saneeraus oli suurin kohde. Kokonaisinvestoinnit olivat noin 7,4 M. Yhtiön rahoitusasemaa kuvaa se, että investoinnit rahoitettiin yhtiön tulorahoituksella. Panostuksia viime vuonna lisättiin verkostojen mallinnukseen ja mitoitukseen sekä vesijohtoverkostoissa että jäte- ja hulevesiverkostoissa. Ns. AssetVesi-hankkeessa, jossa mm. VTT on mukana, kehitämme valtakunnallisella tasolla verkosto-omaisuuden hallintaa ja kunnossapitotietojen käyttöä. Lisäksi tärkeä vedenhankinnan kehitystyö lähti käyntiin. Yhtiömme kuuluu verkostomallinnuksessa ja kunnossapitojärjestelmien käyttäjänä kärkijoukkoon Suomen vesihuoltotoimijoista. Kehittämishankkeiden ohella yhtiö sai ensi kertaa EU-rahoitusta. Tällä kertaa Vesijärviprojektissa yritystoiminnan tukemiseen. Yhtiö ja kaupunki laativat syksyllä suunnitelman Lahden ja lähiseudun vesihuollon tulevaisuuden toimintamalliksi. Tämän ehdotuksen hyväksyi yhtiön hallitus ja kaupunginhallitus periaatteena kehittää vesihuoltoa alueella. Toimintamalliehdotuksen pohjalta yhtiön hallitus ja johto jatkavat neuvotteluja ja valmistelua naapurikuntien kanssa. Yhtiön toiminnallinen ja taloudellinen tulos vuonna 26 oli hyvä. Haluan kiittää yhtiön hallitusta, henkilökuntaa ja kaikkia muita yhteistyökumppaneita sekä sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Martti Lipponen toimitusjohtaja 3

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS LV Lahti Vesi Oy perustettiin vuoden 1994 alusta jatkamaan Lahden vesi- ja viemärilaitoksen toimintaa. Yhtiö on kokonaan Lahden kaupungin omistama. Yhtiö hoitaa vesihuoltopalvelut toiminta-alueellaan liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla siten, että palvelut ja tuotteet ovat sekä laadultaan että hinnaltaan kilpailukykyisiä muiden vesi- ja viemärilaitosten tuottamien vastaavien palvelujen laadun ja hinnan kanssa. Yhtiöllä on myös vesi- ja viemärilaitospalvelujen käyttäjiä palvelevaa muuta alan liiketoimintaa. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana Toimintavuoden aikana yhtiön toimitusjohtaja vaihtui. Jyrki Kaijan jätettyä yhtiön on toimitusjohtajana lähtien on toiminut Martti Lipponen. Vuoden 25 alusta käyttöönotettu uusi organisaatiomalli on osoittautunut yhtiön toiminnan kannalta toimivaksi. Yhtiön ja Hollolan kunnan vuonna 24 solmiman sopimuksen perusteella Hollolan kunnan jätevesien käsittely aloitettiin kesäkuussa yhtiön toimesta siten, että tilivuoden lopussa kaikki Hollolan jätevedet käsiteltiin Ali-Juhakkalan puhdistamolla. Yhtiön hallitus teki periaatepäätöksen, jonka mukaan yhtiön toimintaa kehitetään ja valmistellaan seudullista vesihuoltoyhteistyötä. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja yhtiön toiminnan kehittämisestä Yhtiöllä on käynnissä useita toiminnan kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on laadun, tuottavuuden ja tehokkuuden ylläpitäminen ja parantaminen. Yhtiön toimintaa ohjaavien ympäristölupien ja säädösten osalta valmistaudutaan uusien lupahakemusten hakumenettelyyn. Yhtiö suunnittelee yhteistyössä omistajan kanssa hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta toiminnan laajentamista seudulliseksi ja varautuu tarvittaviin toiminnallisiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Yhtiö osallistuu ja rahoittaa vesihuoltoalan tutkimusta toimialan järjestön Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen käynnistämissä projekteissa sekä muissa yhteistyöhankkeissa omien kehitysprojektien lisäksi. Yhtiö osallistuu vesistöjen tutkimuksiin yhteistyökumppaneinaan mm. Helsingin yliopisto ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. Näiden kehitysmenojen kokonaismenot olivat,2 M eli noin 1 % liikevaihdosta. Riskien hallinta ja vakuutukset Yhtiön toimintaan ei kohdistu normaalista poikkeavia asiakas-, ympäristö- tai muita riskejä. Yhtiöllä ei ole käynnissä, eikä tiedossa olevia oikeusriitoja. Osana riskienhallintaa yhtiö on kilpailuttanut vuonna 26 vakuutukset ja tehnyt sopimukset vakuutusturvasta. Riskikartoituksessa käytiin läpi mm. yhtiön rakennukset ja selvitettiin niihin mahdollisesti kohdistuvia riskejä. Yhtiön riskienhallintaa ylläpidetään ja kehitetään osana muuta liiketoiminnan johtamista. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Maksut Yhtiön vesihuoltomaksuja korotettiin noin 12 %:lla. Yhtiön perimät maksut nousevat alkaen 7 %. Vesihuoltomaksut perustuvat toiminnan kokonaiskustannuksiin. Yhtiön perimät vesihuoltomaksut vastaavat vertailuryhmän keskiarvoa. Asiakkaat Vuosi 26 oli vilkasta rakentamisen aikaa. Asuinrakennuksia aloitettiin 23, näistä kerrostaloja oli 15 kappaletta. Muita rakennuksia rakennettiin 3, näiden joukossa ei kuitenkaan ollut merkittäviä teollisia vedenkäyttäjiä. Vuoden lopussa liittyneitä kiinteistöjä oli yhteensä Yhtiön palveluiden käyttäjiä oli Lahden alueella noin 98. Lisäksi palveluita myytiin naapurikuntiin noin 15 asukkaalle. Liikevaihto Yhtiön palveluiden myynti kasvoi vuodesta 25. Veden myynnin kasvu oli noin 3 % ja laskutetun jäteveden määrä noin 1 %. Kasvanut myynti sekä hinnoittelun muutos kasvatti liikevaihdon 19,3 miljoonaan euroon. Tämä on noin 13 % vuoden 25 liikevaihtoa suurempi. Liikevaihto jakautui siten, että vesimaksun osuus oli 3,5 %, jätevesimaksun osuus 53,2 % ja muu toiminta 16,3 %. Kulut Yhtiön käyttökulut olivat 11,7 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 8 %:a. Suurimmat yksittäiset kuluerät olivat palkat sivukuluineen, energian ja veden hankinta sekä lietteenkäsittelyn kustannukset. 4

5 Tulos Yhtiön liikevoitto oli 1,9 milj. euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 5,7 milj. euroa (EVL:n mukaiset maksimipoistot ovat 6,8 milj. euroa). Tilinpäätöksen yhteydessä kirjattiin positiivista poistoeroa euroa. Yhtiön kirjanpidollinen tulos tilikaudelta ennen varauksia ja veroja on ,4 euroa, joka on noin,3 milj. euroa suurempi kuin budjetoitu. Yhtiön tuloksentekokyvyn ennakoidaan säilyvän vakaana vuonna 27. Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 7,4 milj. euroa, joihin sisältyy oman henkilökunnan aktivoituja palkkoja,15 milj. euroa. Rakennuksiin ja niihin liittyviin koneisiin ja laitteisiin investointiin 2,2 milj. euroa. Tästä 1,8 milj. euroa käytettiin saneerauksiin. Pääosa saneerauksesta kohdistui Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoon. Lisäksi ostettiin Jalkarannassa sijaitseva Jaakkolan tilalla sijaitseva rakennus. Vesi- ja viemäriverkon rakentamiseen käytettiin 4,1 milj. euroa, josta saneerauksen osuus oli 2,3 milj. euroa. Verkoston määrä kasvoi noin 16 km:llä ja saneerausvolyymi oli 8 km. Verkostojen kokonaispituus oli vuoden lopussa noin 132 km. Kalustoa hankittiin,2 milj. eurolla, aineetonta käyttöomaisuutta,9 milj. eurolla. Investointikohteista jäi töitä keskeneräisiksi,7 milj. euron osalta. Investoinnit tulevat olemaan vuonna 27 suunnitelmien mukaisesti noin 7, milj. euroa. Investointien taso pysyy korkealla, koska kaupungin kadunrakennusohjelmaan liittyvät verkostoinvestoinnit säilyvät suurina myös vuonna 27 sekä saneeraustarve on jatkuva. Rahoitus Yhtiön lainat olivat tilikauden lopussa,2 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 76,6 milj. euroa. Pitkäaikaisen vieraan pääoman osuus oli vuoden lopussa 5,7 % taseen loppusummasta. Tämä koostuu pääasiassa yhtiön perimistä liittymismaksuista. Liittymismaksut lisääntyivät vuonna 26 1,4 milj. eurolla, ollen loppuvuodesta yhteensä 4,2 milj. euroa. Tulorahoitukseen perustuva investointien omarahoitusaste oli 88,5 %. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Yhtiön liikevaihto milj. 19,3 17, 16,2 Yhtiön liikevoitto milj. 1,9,8 1,5 Osuus liikevaihdosta % 9,9 4,7 9,3 Oman pääoman tuotto % 2,5,9 1,7 Omavaraisuusaste % 89,5 91,1 93,3 Käyttökate % 39,3 36,3 38,4 Henkilöstö Yhtiön henkilökunta on vähentynyt vuoden aikana kahdeksalla henkilöllä ja uusia työntekijöitä tuli yhtiön palvelukseen seitsemän, joten vakituisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 85 henkilöä. Yhtiön palveluksessa olleet tilapäiset työtekijät tekivät vuonna 26 yhteensä noin 3,7 työvuotta Henkilöstön määrä keskimäärin 87,3 91, 95,5 Palkat ja palkkiot milj. 3,1 3,1 3, 5

6 Ympäristö Yhtiön päätoiminnot perustuvat voimassaoleviin eri lakien pohjalta saatuihin lupiin. Vedenottamoilta on ympäristölupaviranomaisten lupiin perustuen mahdollisuus pumpata kulutukseen pohjavettä 32 5 m 3 /d. Tämän lisäksi voidaan ostaa vettä Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymältä n. 8 m 3 /d. Launeen ja Urheilukeskuksen vedenottamoiden pumppausta verkostoon on rajoitettu joko kokonaan tai osin vuoden 26 aikana. Hollolan Salpakankaan jätevedet siirtyivät vuoden 26 aikana Ali-Juhakkalan puhdistamolle puhdistettavaksi. Ali-Juhakkalan puhdistamolla on tehty vuoden 26 aikana lietteen tiivistyksen ja mädätyksen osalla saneeraustöitä. Saneeraustöillä mahdollistetaan mm. kaasun parempi hyötykäyttö. Nykyisin osa ylijäämäkaasuna poltettavasta kaasusta tullaan hyödyntämään kaukolämmöksi Lahti Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon. Työt jatkuvat vielä vuoden 27 puolella. Jätevedenpuhdistamot ovat toimineet ympäristöviranomaisten asettamien lupaehtojen mukaisesti. Yhtiö osallistuu ympäristöprojekteihin, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden ympäristönsuojeluun osallistuvien tahojen kanssa. Vuonna 26 yhtiö on osallistunut mm. 1 eurolla Vesijärvi-projektiin. Vuonna 26 jatkui yhtiön laatu- ja ympäristöjärjestelmän muokkaaminen toimintojärjestelmäksi. Sekä yhteistyöprojektit että toimintojärjestelmän kehittäminen jatkuvat vuoden 27 puolelle. Osakeyhtiötä koskevat toimintakertomustiedot Tilikauden tulos Voitonjakokelpoiset varat ovat tilinpäätöksessä ,35 euroa, josta tilikauden voitto on ,8 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osinkoa 5 euroa. Osingon jako ei heikennä yhtiön maksukykyä. Lahden kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet (2 kpl). Hallinto Yhtiön hallituksen jäseninä olivat seuraavat henkilöt: Pekka Oinonen, Ilkka Simolin, Hilja Heikkilä, Arja Nikkanen, Kalervo Piiponniemi, Sonja Falk, Harri Mäkelä ja Juha Lehtovirta. Yhtiökokous LV Lahti Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tällöin päätettiin jakaa yhtiön vapaasta omasta pääomasta, jossa voitonjakokelpoisia varoja oli yhteensä ,55 euroa, omistajalle 5 euron osinko. Tilintarkastajiksi valittiin yhtiökokouksessa Timo Malin, KHT ja Jarmo Paananen, JHTT toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Henkilökohtaisiksi varatilintarkastajiksi valittiin edellä mainitussa järjestyksessä Juhani Juonala, KHT ja Heikki Ripatti, HTM. Hallitus Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Pekka Oinonen Ilkka Simolin varamies opetusneuvos Hilja Heikkilä Arja Nikkanen konsulentti koulusihteeri Kalervo Piiponniemi Harri Mäkelä toimitsija sairaanhoitaja amk Sonja Falk Eduskunta-avustaja Henkilöstön edustajina: Varsinainen edustaja Puhe- ja läsnäolo-oikeus Keijo Koskensaari Juha Lehtovirta Vanhempi putkiasentaja Käyttömestari Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 21 kertaa. Toimitusjohtaja Jyrki Kaija osallistui asti (12 kertaa) ja toimitusjohtaja Martti Lipponen (9 kertaa). Hallituksen sihteerinä on toiminut koko vuoden suunnittelupäällikkö Markku Heikkonen. 6

7 % Milj. euroa Liikevaihdon kehitys 2-26 Liikevoitto- ja käyttökateprosentit Veden myynti Jätevesimaksut Muut Liikevoitto % Käyttökate % Milj. euroa Kulujen kehitys 2-26 /m 3 Vesi- ja jätevesimaksujen kehitys , 15 2, Suunnitelmapoistot Henkilökustannukset Palvelut Tarvikkeet 2, 1,5 1,, Vuokrat Muut kulut Jätevesi m 3 / Vesi m 3 / Keskimääräinen vesihuoltomaksu Suomessa Milj. euroa Investointien kehitys Vedentuotanto Jätevesipuhdistus Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Muut 7

8 TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO eur 1 eur Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 12 1 Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

9 TASE eur 1 eur VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Keskeneräiset työt Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset työt Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Myyntisaamiset Saatavat emoyhtiöltä 5 97 Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA SIDOTTU OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto VAPAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) 9 8 Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 69 9 Velka emoyhtiölle Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

10 RAHOITUSLASKELMA (EPÄSUORA) Liiketoiminnan rahavirta eur 1 eur Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Rahoitus tuotot ja kulut -7-6 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik. korottomien saamisten lis.(-)/väh (+) Vaihto-omaisuuden muutos lis. (-) väh. (+) Pitkäaik. korottomien velkojen lis.(+)/väh (-) (Liittymismaksut) Lyhytaik. korottomien velkojen lis.(+)/väh (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan -6-4 rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta 12 1 Maksetut välittämät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin 316 Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot -5-1 Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lis. (+) väh (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos

11 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT *) eur 1 eur Liikevaihto Veden myyntitulot Jätevesilaskutus Muut myyntiin liittyvät tulot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Palkat Valmistuspalkat (tuntipalkat) Muut palkat Palkat tuloslaskelmassa Aktivoidut palkat Palkat yhteensä Palkkojen oikaisut Palkat tuloslaskelmassa Palkkojen oikaisut Tulosvaikutteiset palkat Henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut Eläkevakuutusmaksut Muut vakuutusmaksut 12 1 Henkilösivumenot tuloslaskelmassa Aktivoidut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilösivumenot tuloslaskelmassa Henkilösivumenojen oikaisut -2-2 Tulosvaikutteiset henkilösivukulut Hallituksen palkkiot olivat Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet atk-ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot 93 9 (vuokrattujen rakennusten peruskorjaus) Maa-alueet 1 1 Rakennukset ja rakennelmat Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut aineelliset hyödykkeet (verkostot) Koneet ja kalusto Yhteensä POISTOERO Poistoeron muutos

12 TASEEN LIITETIEDOT VASTAAVA eur 1 eur Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet 1.1. Atk-ohjelmat Tilikauden lisäykset Kertyneet sumu-poistot Osallistuminen muiden omaisuuteen Tilikauden lisäykset Kertyneet sumu-poistot Keskeneräiset työt Tilikauden vähennykset -35 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Lisäys 73 Kertyneet sumu-poistot Rakennukset ja rakennelmat Tilikauden lisäykset Kertyneet sumu-poistot Verkostot Tilikauden lisäykset Tilikauden vähennykset -4 Kertyneet sumu-poistot Tuotannolliset koneet ja kalusto Tilikauden lisäykset Kertyneet sumu-poistot Muut koneet ja kalusto Tilikauden lisäykset Tilikauden vähennykset -29 Kertyneet sumu-poistot Keskeneräiset työt Tilikauden lisäykset Tilikauden vähennykset Sijoitukset Käyttöomaisuusarvopaperit Tilikauden vähennykset -316 Tilikauden lisäykset Vaihtuvat vastaavat Varastot arvostettu käyttäen hankintahinnan keskihintaa Varasto Muutos Saamiset Myyntisaamiset Saatavat emoyhteisöltä 5 97 Siirtosaamiset KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT Osakkeet Yhtiö omistaa 52 kappaletta (33,3 %) As Oy Kittilän Petsukan osakkeita ,1. Oma pääoma oli vuonna ,57 ja tilikauden tulos Yhtiö omistaa 25 kappaletta (5 %) Kujalan Komposti Oy:n osakkeita hankintahinnaltaan 25,, yhtiön tulos oli ,82 ja oma pääoma ,54. 12

13 TASEEN LIITETIEDOT VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA eur 1 eur SIDOTTU OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto VAPAA OMA PÄÄOMA = voitonjakokelpoiset varat Edellisen tilikauden voitto Osinko -5-1 Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Rahalaitoslainat Pitkäaikainen yhteensä Velka emoyhteisölle Rahalaitoslainat 69 9 Lyhytaikaiset yhteensä Lainoja ei eräänny maksettavaksi jälkeen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Jaksotetut palkat Jaksotetut henkilöstösivukulut Muut LASKENNALLISET VEROVELAT Tilinpäätössiirroista johtuvat laskennalliset verovelat ovat ,73 euroa. KAUPUNKIKONSERNILLE LYHYTAIKAISET VELAT JA SAATAVAT PER eur 1 eur Myyntisaamiset Ostovelat

14 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen mukaan tilikauden voitto on ,8 euroa. Hallitus esittää, että voitto kirjataan oman pääoman voitto/tappio-tilille. Lisäksi hallitus esittää tilinpäätöksen yhtiökokouksen vahvistettavaksi sekä, että yhtiö jakaisi voitonjakokelpoisista varoista, jotka ovat yhteensä ,35 euroa, osinkoa 5 euroa. Lahdessa 15. päivänä helmikuuta 27 Pekka Oinonen Hilja Heikkilä Kalervo Piiponniemi Sonja Falk Ilkka Simolin Arja Nikkanen Harri Mäkelä Keijo Koskensaaari Martti Lipponen Tilintarkastusmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Lahdessa 19. päivänä helmikuuta 27 Timo Malin KHT Jarmo Paananen JHTT * ) Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus esitetään fi-fo periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 14

15 TOIMINTA Tuotteiden ja palveluiden myynti Veden myynti oli noin 7.8 miljoonaa m 3, jossa oli noin 3 prosentin kasvu edelliseen vuoteen. Pääosa kasvusta tulee teollisuuden veden myynnistä. Hollolan jätevesien käsittely ja teollisuuden jätevesien määrän kasvu nostaa laskutetun jäteveden määrän noin 1 prosenttia korkeammaksi. Vuonna 26 jäteveden laskutus oli noin 8,4 miljoonaa m 3. m Veden myynti ja laskutettu jätevesi Asiakaspalvelu Asiakkaat LV Lahti Vesi Oy tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin asukkaalle, jotka ovat lähes 1 prosenttisesti palveluiden käyttäjinä. Lisäksi Hollolan kunnan noin 15 asukasta, jotka ovat liittyneet jätevesiverkostoon, ovat yhtiön palveluiden käyttäjiä. Vuoden 26 lopussa yhtiöllä oli asiakaskiinteistöä. Määrä lisääntyi 279:llä vuodesta 25. Liittymispalvelu LV Lahti Vesi Oy:n asiakaspalvelu neuvoo asiakkaitaan vesihuoltopalveluiden liittymis- ja rakentamisasioissa sekä laatii liittymissopimukset. Tiedot laskutuksesta ja kiinteistön vedenkulutuksesta saa myös asiakaspalvelusta. Veden myynti (m 3 ) Laskutettu jätevesi (m 3 ) Asennustarkastus suorittaa kiinteistöjen vesi- ja viemäritarkastukset sekä antaa niistä ja KVV-työnjohtajista (kiinteistön vesi- ja viemärihuolto) vaadittavat lausunnot rakennusvalvontaviranomaisille. Yhtiön toimesta tehtiin vuonna 26 kaikkiaan 126 tarkastuskäyntiä työmaille, joista lopputarkastuksia oli 396. Vuonna 26 aloitettiin myös valmistelut ja neuvottelut asennustarkastustoimintojen siirtämisestä yhtiöltä rakennusvalvontaviranomaisille kiinteistöjen vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelun ja asennustöiden valvonta siirtyi LV Lahti Vesi Oy:ltä kaupungin rakennusvalvonnalle. 15

16 Asiakaspalautteet Viime vuonna asiakaspalautteita kirjattiin yhteensä 312 kappaletta, joka oli noin 17 % vähemmän kuin vuonna 25. Vuosien varrella asiakaspalautteiden määrä on vähentynyt merkittävästi. Yhtiö käyttää asiakastiedottamiseen internet-sivuja, laskujen yhteydessä lähetettäviä asiakastiedotteita sekä lehdistötiedotteita. Vuonna 26 yhtiön toimintaan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoon tutustui kymmenkunta opiskelijaryhmää. Lisäksi puhdistamolla järjestettiin avoimet ovet -tapahtumat keväällä ja syksyllä, joihin osallistui yhteensä noin 1 henkilöä. Yhtiö otti osaa myös kesäkuussa järjestettyyn lasten sataman maailma tapahtumaan. kpl 8 6 Asiakaspalautteiden kehitys vuodesta 2 vuoteen 26 LV Lahti Vesi Oy sai parhaan asiakaspalautteen Kesäkuussa 26 Taloustutkimus Oy toteutti WACSI (water customer satisfaction index) tutkimuksen, johon osallistui 2 vesihuoltolaitosta ympäri Suomea. Tutkimuksessa selvitettiin kotitalousasiakkaiden mielipiteitä veden laadusta ja vesihuoltolaitoksen toiminnasta. Asiakkaat arvioivat kouluarvosanoin veden laatua kuten makua, hajua, väriä, painetta, jakelun katkottomuutta ja hintaa. Lisäksi asiakkaat arvioivat vesihuoltolaitoksen toiminnan laatua kuten asiakaspalvelua, laskutuskäytäntöä, hinnoittelua, tiedotustoimintaa, viemärien toimivuutta ja veden toimitusvarmuutta. Kyselyn tuloksista määritettiin asiakastyytyväisyysindeksi sekä veden laadulle että vesihuoltolaitoksen toiminnalle. LV Lahti Vesi Oy sai parhaan asiakaspalautteen niin veden laadulle ja vesihuoltolaitoksen toiminnalle

17 Vedentuotanto Korkealaatuista talousvettä Verkostovesinäytteitä otettiin vuonna 26 yhteensä 13 kappaletta, jotka kaikki täyttivät talousvedelle asetetut laatuvaatimus- ja suositusarvot (STM asetus 461/2). Veden laadun tarkkailua suoritetaan pohjavedestä, pohjaveden muodostumisalueilla ja vedenottamoilla sekä verkostovedestä. Verkostoveden laadun tarkkailua tehdään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2) mukaisesti. Vuonna 26 otettiin käyttöön uusi valvontatarkkailuohjelma, johon on keskitetty sekä terveys- että ympäristöviranomaisten edellyttämä vedenlaadun ja ympäristön tarkkailu. Vedenhankinta Vuonna 26 pumpatun veden määrä oli 8,76 Mm 3 ja vettä myytiin 7,81 Mm 3. Lahden kaupungin talousvesi on pohjavettä, joka otetaan käyttöön kuudesta omasta pohjavedenottamosta. Sen lisäksi vettä johdetaan kaupunkiin Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän kahdelta pohjavedenottamolta, jotka sijaitsevat Hollolassa ja Hämeenkoskella. Lahden kaupungin vedenottamoiden vesioikeuslupien mukaiset pohjavedenottomäärät ovat yhteensä 32 5 m 3 /vrk ja vesilaitoskuntayhtymän vedenottamoiden 11 m 3 /vrk. Vuonna 26 Launeen vedenottamo ja Urheilukeskuksen toinen kaivo olivat poissa käytöstä, joten pohjavedenottokapasiteetista oli poissa yhteensä 675 m 3 /vrk. Puhdistuspumppausta suoritettiin Launeen ja Urheilukeskuksen vedenottamoilta pohjavedessä olevien epäpuhtauksien poistamiseksi. Puhdistuspumppauksen määrä vuonna 26 oli yhteensä 1,93 Mm 3. Vedenottamoilta pumpatut vesimäärät 26 milj. m 3,47 2,38,24,23,77,46, 4,21 Jalkaranta Laune Urheilukeskus Renkomäki Kunnas Kärpänen Riihelä Kuntaryhmä Vedenkäsittely Kun raakavetenä käytettävä pohjavesi on hyvälaatuista, on tarvittava vedenkäsittely vähäistä. Vettä kuitenkin desinfioidaan veden hygieenisen turvallisuuden varmistamiseksi. Vuonna 26 natriumhypokloriittia syötettiin keskimäärin,8 mg/l. Vettä alkaloidaan putkistojen syöpymisen estämiseksi. Veden alkalointiin käytettiin vuonna 26 Jalkarannan vedenottamolla kalkkia keskimäärin 9,9 mg/l ja muilla vedenottamoilla natronlipeää keskimäärin 14,9 mg/l. Sadanta ja pohjaveden pinnankorkeushavainnot Vuonna 26 satoi 572 mm, joka on 5, % alle keskimääräisen sadannan Lahdessa. Sateet keskittyivät loka-, marras- ja joulukuuhun, jolloin pohjavettä muodostui melko runsaasti. Vuoden lopussa pohjaveden pinta oli keskimääräisellä tasolla. Yhtiö tarkkailee pumpattavan pohjaveden määrää, pohjaveden pinnan korkeutta ja eräiden ojien virtaamia viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. 17

18 % Verkostot Verkostojen toimivuus Vuonna 26 vesijohtovuotoja tapahtui 25 kertaa katujohdoissa ja 15 kertaa tonttijohdoissa. Vuodoista havaittiin 15 kpl etukäteen mittauksin, jolloin ne saatiin korjattua ilman suoranaisia asiakasvaikutuksia. Mittaamaton kulutusprosentti oli 1,9 %. Veden laadusta tuli vuoden 26 aikana valituksia 5 kpl, joista 24 oli vesijohtoverkoston saneeraustöiden aikaisia valituksia, 5 vuotojen etsinnästä ja tarkkailusta aiheutuvia ja 12 yleisiä veden laatuhäiriöihin liittyviä valituksia. Edellisvuoteen verrattuna veden laatuvalituksia tuli noin 18 % vähemmän. Jätevesiverkoston vuotovesiprosentti oli 36,1 %. Arvo ylitti kymmenen vuoden keskiarvon. Jätevesiviemäreiden vuotoveden (eli jätevesiviemäriin päätyvät muut kuin jätevedet) määrä riippuu paitsi viemäreiden kunnosta myös tarkasteltavan vuoden sateisuudesta. Vuoden aikana aukaistiin 24 viemäritukosta. Suurin osa tukoksista johtui viemäriin joutuneista sinne kuulumattomista jätteistä tai esineistä. Verkostojen ylläpito Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkosto on jaettu kymmeneen eri painepiiriin. Lisäksi verkostossa on yhdeksän erillistä mittausasemaa. Painepiirijaolla hallitaan verkoston painetasoja: liian pieni paine aiheuttaa ongelmia kuluttajille ja liian suuri paine lisää turhaa veden kulutusta (mm. vuodot lisääntyvät). Mittausasemilla seurataan eräiden suurten painepiirien osa-alueiden vedenkulutuksen kehitystä. Seurannan avulla vuodot pystytään havaitsemaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi verkostoa tutkittiin vuodonetsintälaittein ja painemittauksin sekä tehtiin venttiileiden toimivuustarkastuksia. Vuoden 26 aikana saatiin valmiiksi verkostomalli, joka on osa vuonna 27 valmistuvaa vedenjakelu- järjestelmän kehittämissuunnitelmaa. Verkostomalli osoittaa nykyisen verkoston eri osien kapasiteetit ja luo luotettavan pohjan verkoston ylläpidolle tulevaisuudessa. Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus % Tavoite Vuotojen etsintää uusilla työvälineillä Vesijohtoverkoston äänien kuuntelulaitteet soveltuvat vuodonhakuun ja paikantamiseen. Yksi apuväline vesijohtoverkoston vuotojen karkeaan paikantamiseen ovat siirrettävät venttiilikaivoihin asennettavat vuotoääniloggerit, jotka kuuntelevat verkoston ääniä ja mahdollisen vuotoäänen havaitessaan antavat vuotoilmoituksen kannettavalle keskusyksikölle. Loggereilla saadun vuotoepäilyn tarkempi tarkastelu tehdään akustokorrelaatiomittauksen avulla. Verkoston ääniä kuunnellaan kahdesta verkoston näkyvästä kuuntelupisteestä elektronisilla mikrofoneilla epäillyn vuotokohdan jäädessä kuuntelukohtien väliin. Akustokorrelaattori mittaa vuotokohdan tarkan paikan selvittämällä vuotokohdasta lähtevien äänien saapumisen aikaeron mikrofoneihin. Taustatietoina akustokorrelaattorille annetaan putkimateriaali, putken halkaisija ja kuuntelupisteiden välimatka. Akustokorrelaattorimenetelmän avulla vuodot löydetään tarkemmin myös vaikeista putkimateriaaleista, kuten muovista. 18

19 Viemäriverkosto Viemärien kuntotarkastuksissa käytettiin tv-tutkimuskuvauksia. Vanhoja viemäreitä kuvattiin yhteensä 11,5 km ja lisäksi kaikki uudet ja saneeratut viemäriverkostot tarkastettiin tv-kuvauksella ennen käyttäänottoa. Lisäksi jätevesiverkostoa tutkittiin savukokeilla ja viemäreissä tehtiin virtaamamittauksia 13 kohteessa. Tutkimukset olivat osa vuonna 26 aloitettua viemäröintijärjestelmän kehittämissuunnitelman lähtötietojen hankintaa. Viemäreiden toimivuutta varmistettiin 272 kohteessa vesihuuhtelulla ja 28 kohteessa painehuuhtelulla. Kuntotutkimusta varten viemäreitä puhdistettiin painehuuhtelulla 26 km:n pituudelta. Lisäksi viemäreiden tarkastuskaivoja tutkittiin viemäreiden painehuuhtelun yhteydessä sekä erikseen, yhteensä noin 5 kpl. Verkostotietojen hallinta Verkostotietojen hallinnassa käytetään Xpipe -johtotietojärjestelmää, jota vuoden aikana kehitettiin verkostojen kuntotietojen keräämiseen ja hyödyntämiseen kunnossapitotöiden ja saneerausten suunnittelussa. Verkostojen investoinnit Verkostot käsittävät vesijohto-, jätevesi- ja hulevesijärjestelmät. Putkiverkoston kokonaispituus oli kertomusvuoden lopussa noin 1319 km. Lisäksi sadevesien johtamiseen käytetään avo-ojia. Verkostojen keski-ikä on noin 22 vuotta. Saneerattujen osien keski-ikä oli noin 42 vuotta. Viemäröinnissä on suurimmaksi osaksi käytössä erillisjärjestelmä, jossa jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle ja sade-, sulamis- ja kuivatusvedet (hulevedet) maastoon purkupaikkoihin. Lahdessa keskustan alueella on osittain käytössä hallittu sekavesiviemäröintijärjestelmä, jonka avulla myös likaisimmat hulevedet voidaan johtaa puhdistamolle käsiteltäväksi. Sekaviemäröintiverkostoa on noin 12 km. Verkoston pituudet, km Rakennetut Poistetut Saneeratut Uudet Pituus 26 lopussa Vesijohtoverkosto 9,2 3, 3,6 5,6 58,4 Jätevesiviemärit 8,1 2,8 3,2 4,9 461,9 Hulevesiviemärit 6,8,7 1,1 5,7 348,8 Yhteensä 24,1 6,5 7,9 16,2 1319,1 Vuoden 26 aikana uutta verkostoa rakennettiin, saneerattiin ja rakentamisen yhteydessä vanhaa verkostoa poistettiin oheisen taulukon mukaisesti. Rakennustyöt ja erityisesti verkoston saneeraus pyritään toteuttamaan luonnonvaroja säästäen ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen sekä yhdyskunnan muuta toimintaa häiritsemättä. Vuonna 26 suurimmat uudisrakennuskohteet olivat Kariston alueella. Saneeraustöitä tehtiin mm. Mustanmäenkadulla, Jalkarannassa ja Kasakkamäessä. Yhdysviemäri Hollolan Salpakankaan jätevedenpuhdistamolta yhtiön verkostoon otettiin käyttöön vuoden 26 aikana. Verkostorakentamisen ja saneeraustöiden muutosten lisäksi Xpipe-johtotietojärjestelmän verkostotietoihin on tehty jatkuvasti tarkennuksia, jonka seurauksena kokonaisverkostopituudet eivät ole suoraan verrannollisia edelliseen vuoteen. Verkostotiedot, kuten materiaali, putkikoko ja rakentamisvuosi tulevat tarkentumaan myös vuoden 27 aikana, koska virheellisiksi havaitut tiedot korjataan välittömästi tietokantaan. 19

20 Jätevedenpuhdistus Jätevedenpuhdistuksessa täyttyivät lupaehdot Vuonna 26 LV Lahti Vesi Oy:n Ali-Juhakkalan ja Kariniemen puhdistamoilla täyttyivät jätevesien lupaehtojen edellyttämät puhdistusvaatimukset. KHO:n antaman päätöksen perusteella yhtiöllä on oikeus johtaa puhdistetut jätevedet Porvoonjokeen. Lupaehtojen mukaan fosforin ja ammoniumtypen osalta puhdistustehon tulee olla vähintään 9 %, orgaanisen aineen (BHK) osalta vähintään 95 %. Lisäksi molemmilta puhdistamoilta edellytettiin 7 % puhdistustehoa kokonaistypen osalta. Puhdistusteho lasketaan yhden vuosineljänneksen puhdistustulosten keskiarvosta. 1 % 5 Puhdistuksella saavutetut puhdistustehot ja lupaehdot vuonna 26 BHK7 Kok.fosfori Amm.typpi Kok.typpi Kariniemi A-J Lupa 7 % Lupa 95 % Lupa 9 % Jätevedenpuhdistamot Kariniemen puhdistamo palvelee Salpausselän harjun pohjoispuolista aluetta ja lisäksi sinne johdetaan jätevedet Hollolan kunnan Tervamäen, Kukkilan ja Messilän alueilta. Ali-Juhakkalan puhdistamolla käsitellään Salpausselän harjun eteläpuolisen alueen sekä Hollolan kunnan Salpakankaan jätevedet. Vuonna 26 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan biologiskemiallisilla jätevedenpuhdistamoilla puhdistettiin jätevesiä yhteensä 12,2 Mm 3. Puhdistetun jäteveden energiankulutus oli,76 kwh/m 3, joka vastasi tavanomaista energiankulutusta. Puhdistamoilla tapahtui vuoden aikana viemärivesien ohijuoksutusta 27 kertaa ja ohijuoksutettu vesimäärä oli yhteensä m 3. Syynä ohijuoksutuksiin oli kesän rankkasateet. Ohivirtauksien osuus koko käsiteltävästä jätevesimäärästä on,4 % Käsitelty vesimäärä, milj.m 3 Ali-Juhakkala 3,5 3,5 3,4 4,1 3,7 5,1 Kariniemi 7,2 6,8 6,7 8,2 7,3 7,1 Yhteensä 1,8 1,3 1,1 12,3 11, 12,2 Laskutettu vesimäärä, milj.m 3 8,1 8,1 7,9 7,7 7,6 7,8 Vuotovedet, % 24,9 21,8 21,8 37,4 31,5 36,1 Käsitelty ja laskutettu jätevesimäärä (milj. m 3 ) sekä vuotovesimäärä (%) Kariniemen puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan kaupungin alitse kulkevaa tunnelia pitkin Ali- Juhakkalan jätevedenpuhdistamon läheisyydessä sijaitsevaan tasausaltaaseen. Tasausaltaaseen kertyvä kiintoaines pumpataan Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Jätevesien purkutunneli huuhdellaan Vesijärvestä otetulla vedellä kerran kuukaudessa ja huuhteluvedet johdetaan tasausaltaaseen. 2

21 t euroa Lietteenkäsittely Biokaasun hyödyntäminen Lietteen mädätyksen yhteydessä syntyvää biokaasua hyödynnetään polttamalla laitoksien lämpökeskuksissa. Mädätyksessä eli anaerobisessa käsittelyssä suurin osa lietteen orgaanisesta aineksesta hajoaa pääasiassa metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Vuonna 26 biokaasulla tuotettu energiamäärä oli 8,89 GWh. Ali-Juhakkalan puhdistamolla tuotetun biokaasun energiasisältö kattoi noin 69 % puhdistamon lämmitysenergian tarpeesta ja Kariniemessä noin 6 %. Biokaasua poltettaessa ilmaan pääsee palamistuotteena savukaasuja, joiden koostumus on verrattavissa maakaasun poltosta syntyvään päästöön. Päästöt ovat kuitenkin niin pieniä, että LV Lahti Vesi Oy:ltä ei edellytetä päästömittauksia. Itse tuotetun kaasun lisäksi Ali-Juhakkalan puhdistamon lämmitykseen käytettiin noin 86 m 3 kevyttä polttoöljyä ja Kariniemen puhdistamon lämmitykseen käytettiin kaukolämpöä noin 445 MWh. Kaasun tuotanto ja lämmityskaasun tarve eivät aina vastaa toisiaan, minkä takia ylijäämäkaasua poltettiin vuoden aikana,41 milj.m 3 (lähinnä kesäaikana). Kuivattu liete kompostoidaan Jäteveden käsittelyssä syntyvä liete mädätetään, kuivataan ja kompostoidaan. Kuivauksella lietteen kuiva-ainepitoisuus pyritään nostamaan mahdollisimman korkeaksi, jotta kompostointiin edelleen kuljetettava määrä olisi vähäinen. Kariniemen ja Ali-Juhakkalan tehokkailla linkokuivaimilla saavutettiin noin 27 % lietteen kuiva-ainepitoisuus. LV Lahti Vesi Oy:n ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n omistama Kujalan Komposti Oy:n toiminta alkoi heinäkuussa 25. LV Lahti Vesi Oy toimittaa koneellisesti kuivatun lietteen tunnelikompostilaitokselle kompostoitavaksi yhdessä biojätteen kanssa. Vuonna 26 kompostointiin toimitettiin t kuivattua lietettä Merkittävimmät investoinnit 2-luvulla on merkittävästi investoitu Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoihin. Vuonna 26 Ali-Juhakkalan puhdistamon lietteen sakeuttamon saneeraus valmistui ja uusi lietteen tiivistin otettiin käyttöön. Mädättömön saneeraustyöt jatkuvat ja ne valmistuvat vuonna 27. Mädättömön saneerauksen yhteydessä tehostetaan biokaasun hyötykäyttöä. Puhdistamon lämpökeskus liitettiin kaukolämpöverkkoon, joka korvaa öljylämmityksen. Lämpökeskuksen saneeraus valmistui vuonna 26. Biokaasu hyödynnetään omaan lämmöntarpeeseen ja sen ylittyessä myydään ylijäämäenergia Lahti Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon. Kariniemen puhdistamolle on myös suunnitteilla vastaavat sakeuttamon ja mädättömön saneeraukset. Lisäksi tulevien vuosien saneerauskohteena on puhdistamon ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen. t Investoinnit jätevedenkäsittelyyn Ali-Juhakkala Kariniemi Jv-pumppaamot Kuivatun lietteen määrä ja kuiva-aineprosentti % Kuivatun lietteen määrä Kuivatun lietteen KA % 21

22 Toiminnan kehittäminen Vedenjakelujärjestelmän kehittämissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa mallinnettiin vedenjakelujärjestelmän toiminta pumppaus- ja kulutustietojen perusteella ja analysoidaan verkoston vuotavuus, kapasiteetti sekä virtaama ja paineolosuhteet. Toisessa vaiheessa tunnistettiin Lahden ja myös seutukunnan tulevaisuuden vedenkäyttötarpeet ja laadittiin toimintasuunnitelma, jotta tarpeet voidaan tyydyttää. Vuonna 26 aloitettiin vastaava kehittämissuunnitelma viemäröintijärjestelmälle. Suunnitelmassa mallinnetaan jäte- ja sadevesijärjestelmien toiminta pumppaus-, kulutustietojen ja virtaamamittausten perusteella sekä analysoidaan verkoston vuotavuus ja kapasiteetti. Toisessa vaiheessa tunnistetaan Lahden ja myös seutukunnan tulevaisuuden tarpeet ja laaditaan toimintasuunnitelma, jotta tarpeet voidaan tyydyttää. AssetVesi-tutkimushankkeessa kehitetään vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapitoa käyttöomaisuuden hallinnan keinoin. Projekti jakautuu laitoshaastatteluihin, verkostotietojen data-analyysiin ja verkoston kriittisyysarviointiin. Tuloksena syntyy arvioita verkostojen eliniästä, korjaustarpeista ja kriittisyydestä. Päätulos on kunnossapitostrategian määrittäminen. Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen koordinoimassa hulevesi-projektissa pohditaan hulevesien vastuuta, kustannusten jakoa, kaavoitusta, nykytilannetta, kehittämisalueita sekä kokonaisvaltaista suunnittelua. Projektissa mukana ovat Maa- ja metsätalousministeriö, Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus sekä LV Lahti Vesi Oy, Tampereen Vesi ja Jyväskylän Energia. Yhtiö laati yhdessä Lahden kaupungin kanssa vesihuollon tulevaisuuden toimintamallin Lahden seudulle. Periaateratkaisusta päätettiin Lahden kaupunginhallituksessa ja yhtiön hallituksessa siten, että ehdotuksen pohjalta käynnistetään neuvottelut naapurikuntien kanssa. 22

23 YMPÄRISTÖ Pohjavesiriskit ja pohjavesien suojelu Maamme suurimmat ja parhaimmat pohjavesivarat ovat Salpausselkien uumenissa. Harjualueilla jopa 6 % sadevedestä imeytyy maaperään ja suotautuu pohjavedeksi. Lahdessa vesijohtovesi on kokonaan pohjavettä ja se on hyvästä laadustaan maankuulua. Veden hyvä laatu ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, sillä valtaosalla pohjavedenmuodostumisalueita on asutusta, teitä ja teollisuutta, jotka lisäävät maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä. Lahden kaupungin pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1655 ha ja tästä luonnonvaraista on enää noin puolet. Pohjavesien suojelu on LV Lahti Vesi Oy:lle elintärkeää. Lahden tärkeimmille pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat. Suunnitelmissa esitetään tärkeimmät pohjavettä uhkaavat riskitekijät ja toimenpideehdotukset, jotka toteuttamalla voidaan pohjavesien pilaantumisriskiä pienentää. Pohjaveden suojelemiseksi lahtelaisille ja yhtiölle on erittäin tärkeää, että Salpausselkä säilytetään luonnontilaisena virkistysalueena eikä alueelle rakenneta enää uusia, pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavia tai pohjaveden muodostumista estäviä toimintoja. Pohjaveden muodostumisalueella olevat polttonesteiden jakeluasemat ja pohjaveden laatua vaarantavat muut liike- ja teollisuuslaitokset siirtyvät pois harjualueelta. Maa-ainesten ottoalueet kunnostetaan mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan vaiheittain ja välittömästi, kun maa-ainesten otto on loppunut. Harjualueilla sijaitsevien valtateiden ja rautatie alueiden pohjavesisuojaukset toteutetaan pikaisesti. Harjualueilla olevien kiinteistöjen lämmitys muutetaan tapahtuvaksi kaukolämmöllä, kaasulla tai sähköllä. Pohjavesialueet Lahdessa I III POHJAVEDEN MUODOSTUMISALUE POHJAVESIALUE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE MUU POHJAVESIALUE opaskartta Lahden kaupunki, maankäyttö pohjavesialuerajat: Hämeen ympäristökeskus Käytöstä poistetut polttoöljysäiliöt puhdistetaan ja täytetään hiekalla tai poistetaan maaperästä. Harjualueilla luovutaan kokonaan suolan käytöstä liukkauden ja pölyn torjuntaan. Vuonna 26 Lahden kaupungin aluepelastuslaitos jatkoi Lahden tärkeillä pohjavesialueilla olevien öljysäiliöiden kuntoselvitystä. Kuluneen vuoden aikana tarkastettiin kymmeniä säiliötä, joista monessa oli jotakin huomauttamista. Öljysäiliöiden tarkastukset tulevat jatkumaan seuraavat kymmenen vuotta. 23

24 Vaikutukset Porvoonjokeen Kuormitus Porvoonjokeen Porvoonjoen kokonaispituus on 143 km ja valumaalueen pinta-ala on noin 1 27 km 2. Sivujoista yhdyskuntajätevesikuormitusta kohdistuu Palojokeen, Hahmajokeen ja Vähäjokeen. Porvoonjoen yhdyskuntajätevesikuormituksesta valtaosa kohdistuu joen yläjuoksulle Hollolan, Lahden, Orimattilan ja Nastolan jätevedenpuhdistamoilta. Näistä suurin kuormittaja on Lahden kaupunki. Porvoonjoen veden laatuun suuresti vaikuttaa myös hajakuormitus: peltoviljely, karjankasvatus ja haja-asutuksen jätevesikuormitus. Yhdyskuntajätevesikuormitus on tasaista ympäri vuoden, mutta hajakuormitus vesistöissä korostuu suurien valumien aikana, kevättalvella ja syyssateiden yhteydessä. Yhdyskuntajätevesien aiheuttamaa kuormitusta voidaan vielä pienentää jonkin verran kokonaistypen ja haital- listen mikrobien poistolla. Porvoonjoen veden laatu voi kuitenkin oleellisesti parantua vasta, kun maatalouden ja haja-asutuksen jätevesien aiheuttamaa kuormitusta saadaan tuntuvasti vähennettyä. t Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoiden Porvoonjokeen johdettu kuormitus t/a BHK7 Amm.typpi Kok.fosfori Kuormitus % Jätevedenpuhdistuksen kehittyminen Typpikuormitus (Ammomiumtyppi) Biologinen kuormitus Fosforikuormitus Kariniemen puhdistamo otettin käyttöön Ali-Juhakkalan puhdistamon saneeraus otettiin käyttöön Tehostettiin kummankin puhdistamon käyttöä ja siirryttiin ammoniumtypen hapetukseen Kariniemen puhdistamolla toteutettiin kokonaistypen poisto 7 % (1997). Ali-Juhakkalan neljännen puhdistamolla toteutaan kokonaistypen poisto 7 % (25). 24

25 Porvoonjoen tarkkailu LV Lahti Vesi Oy seuraa Porvoonjoen veden laatua ja kalaston tilaa valvontaviranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Kahden ilmastuspadon ja laimennusveden avulla varmistetaan Porvoonjoen veden happipitoisuuden pysyminen tason 4 mg O 2 /l yläpuolella Ali-Juhakkalan ja Virenojankosken välisellä jokiosuudella. Alivirtaamakausina, talvella ja kesällä, Porvoonjokeen johdetaan laimennusvettä Vesijärvestä, jotta joen tila ei heikkenisi. Porvoonjoen minimivirtaaman (vähintään 1 m 3 /s ilman jätevesivirtaamaa) ja happipitoisuuden turvaamiseksi sekä jätevesien purkutunnelin huuhtomiseksi vettä johdettiin m 3 vuonna 26. Yhtiö on osallistunut Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen toimintaan yhdistyksen hallituksessa. Yhtiö on mukana myös Porvoonjoen ja sen sivu-uomien kalataloudellisessa kunnostushankkeessa vuosina Vesijärven kunnostaminen ja säännöstely Kunnostaminen Vesijärveä on kunnostettu 2 vuotta projektien Vesijärvi I ja II puitteissa. LV Lahti Vesi Oy on ollut mukana Vesijärvi II projektissa vuodesta 22 lähtien. Projektin tavoitteena on ollut vähentää kuormitusta tehostamalla haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisia jätevedenkäsittelyjärjestelmiä, toteuttaa suojavyöhykkeitä ja kosteikkoja sekä hoitokalastamalla ja vesikasvien niitolla. EU-rahoitteinen Vesijärvi II projekti päättyi vuoden 26 lopussa. LV Lahti Vesi Oy:n huoli Vesijärven tilasta ja kunnostustoimien loppumisesta käynnisti Aqua Vesijärviprojektin vuoden 26 lopussa. Projektin tavoitteena on tuottaa vuonna 27 Vesijärven kunnon ja tilan kohentamiseksi pitkän aikavälin suojelu- ja hoitosuunnitelma vuosille Projektin rahoittaja on yhtiön lisäksi EU. Säännöstely LV Lahti Vesi Oy säännöstelee Vesijärven pinnan korkeutta vesioikeuden antamien määräysten mukaisesti. Vesijärveä säännöstellään Vääksyn säännöstelypadon avulla, joten Porvoonjokeen otettavalla laimennusvedellä ei ole suoraan vaikutusta Vesijärven pinnanvedenkorkeuksiin. Säännöstelyn mahdollisesti aiheuttamien haittojen varalta yhtiö tarkkailee yhdessä Lahti Energia Oy:n kanssa Vesijärven veden laatua ja kalataloudellista tilaa lupaehtojen mukaisesti. 25

26 HENKILÖSTÖ LV Lahti Vesi Oy:n vakituisen henkilökunnan kokonaismäärä oli vuoden 26 lopussa 85. Henkilöstön keski-ikä oli 46,6 vuotta. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli vuoden aikana yhteensä 16 henkilöä. Pääosa näistä oli kesätyöntekijöitä. Tuntipalkkaisten pääluottamusmiehenä toimii vanhempi putkiasentaja Keijo Koskensaari (JHL=Julkisten ja hyvinvointialojen liitto). Kuukausipalkkalaisten pääluottamusmiehinä toimivat työnjohtaja Markku Dahl (KTN=Kuntien tekniset) ja reskontranhoitaja Marja-Leena Märkjärvi (JYTY=Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto). Yhtiön yhteistoimintaneuvottelukunnan kokouksissa käsiteltiin YT-lain mukaisia koko yhtiön henkilökuntaa koskevia asioita. Neuvottelukunnan lisäksi yhtiössä toimivat työsuojelutoimikunta, henkilöstökerho, koulutustyöryhmä, päihdetyöryhmä ja TYKY-ryhmä. Työsuojelutoimikunnan kokouksissa käsiteltiin ennaltaehkäisevää tapaturmien ja ammattitautien torjuntaa, suojainten käyttöä, työpaikkatarkastustoimintaa, työ- kykyä ylläpitävää toimintaa, päihdeasioiden hoitoa ja työsuojelukoulutusta. Vuoden aikana sattui 8 työtapaturmaa ja niissä menetettiin yhteensä 17 työpäivää. Vuonna 26 tapaturmia tapahtui hieman edellisvuotta vähemmän. Henkilöstön työterveydestä huolehtii Lahden kaupungin työterveysasema. Työkyvyn ylläpitämiseksi henkilökunnalle tarjottiin monipuoliset liikuntamahdollisuudet, muun muassa jumpan ja kuntosalin parissa. Yhteinen liikuntapäivä vietettiin ratsastuksen merkeissä toukokuussa. Henkilöstön ammatillinen koulutus ja kehittäminen tapahtuivat lähinnä ulkopuolisten koulutuspalvelujen avulla. Vuonna 26 henkilöstö osallistui kaikkiaan 52 koulutustilaisuuteen ja osallistujina oli kaikkiaan 8 henkilöä. Koulutuspäivien lukumäärä henkilöä kohden oli 2,3 päivää, joten asetettua tavoitetta, 2,5 päivää/henkilö, ei aivan saavutettu. Vuoteen 25 verrattuna koulutuspäivien lukumäärä kasvoi hieman. Henkilöä 12 Henkilökunnan määrän kehitys Henkilöä 35 Henkilöstön ikärakenne alle tuntipalkkaiset kuukausipalkkaiset 26

20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS VUOSIKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Strategia käytäntöön Riskienhallinta uudistettiin Seudullinen vesihuolto 10

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti 10 11 As i a k k a

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 SISÄLLYSLUETTELO KATSAUS VUOTEEN 2013 3 Katsaus vuoteen 2013 4 Tapahtui vuonna 2013 6 Organisaatio ja henkilökunta 6 Asiakkaat 8 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2014 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y Kuva vedenkäsittelylaitokselta, kalkkikivisuodatusallastilasta. Terveystarkastajien käyttöönottotarkastus käynti Vartinvaarassa, kuvassa vasemmalta, Hannu Kähkölä

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti 19-23 Taksat 24 Keskeisiä

Lisätiedot

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa.

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000 Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sähkö tuottaa, hankkii ja myy sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä tarjoaa kokonaispalveluja asiakkaiden energiankäyttötarpeisiin.

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S 2013

V U O S I K E R TO M U S 2013 VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Kemin Vesilaitoksen historia 4-11 Organisaatio ja hallinto 12 Talous 13 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Asiakkaat ja myynti 17

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta 27.2.2014 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto...

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen.

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen. VUOSIKERTOMUS 2008 Avoimena huomiseen. Sisältö 1. Tunnusluvut, sivu 3 2. Tärkeät tapahtumat vuonna 2008, sivu 4 3. Toimitusjohtajan katsaus, sivut 5 6 4. Kotkan Energia Oy, sivu 7 5. Hallinto, sivu 8 6.

Lisätiedot

Espoon sähkö Vuosikertomus 2002. Vuosikertomus 2002. Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia

Espoon sähkö Vuosikertomus 2002. Vuosikertomus 2002. Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia Espoon sähkö Vuosikertomus 2002 Vuosikertomus 2002 Espoon Sähkö on osa E.ON -konsernia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Asiakaspalvelu 6 Liiketoimintavuosi 2002 Espoon Sähkö 8 Sähköliiketoiminta 10

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.2. Toiminnan kehitys 7 2.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot