Laiva lastattiin saariston romuilla. Auranmaan lajitteluasema avattiin TSJ Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö ylitti 90 prosentin tavoitteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laiva lastattiin saariston romuilla. Auranmaan lajitteluasema avattiin TSJ 2010. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö ylitti 90 prosentin tavoitteen"

Transkriptio

1 Laiva lastattiin saariston romuilla Auranmaan lajitteluasema avattiin 10 elokuussa 19 TSJ 2010 Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö ylitti 90 prosentin tavoitteen

2 Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) on neljäntoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Järjestämme seudun asukkaille ja julkisille toiminnoille jätteiden keräys- ja vastaanottopalveluja ja toimitamme jätteet hyötykäyttöön sekä tarvittavaan käsittelyyn. Jäteneuvonta opastaa jätteiden vähentämisessä ja lajittelussa. TSJ Yrityspalvelut Oy tarjoaa jätehuollon kokonaispalveluja seudun elinkeinoelämälle. TSJ:n osakaskunnat ovat Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki ja Turku. Alueella asui vuoden 2010 lopulla noin asukasta. [Yhteystiedot] Turun Seudun Jätehuolto Oy Ajurinkatu 2, 3. krs., Turku Puhelin Faksi [Toimitus] Turun Seudun Jätehuolto/Päivi Mikkola ja OSG Viestintä Oy [Kuvat] Turun Seudun Jätehuolto [Taitto] OSG Viestintä Oy/Elina Malmi [Painopaperi] Cocoon Silk, FSC-sertifioitu 100 % kierrätyspaperi [Paino] Jaakkoo-Taara Oy Palautetta tästä vuosikertomuksesta voitte antaa sähköpostilla

3 Sisältö YHTIÖ JA JOHTAMINEN 4 Toimitusjohtajan katsaus: Lain laadinnan vuosi 4 Yhteinen yhtiömme 5 Talous ja toiminta lyhyesti 6 Johto suuntaa ja luotsaa toimintaa 7 Kokonaisvastuulla asukkaiden ja ympäristön hyväksi 8 Osallistumme yhteistyöhankkeisiin ja kehitymme 9 YHTIÖ JA JOHTAMINEN PALVELUT JA TUOTTEET 10 Jätteet kotipihalta oikeaan käsittelyyn 10 Kierrätyspisteet palvelevat pientaloasukkaita 10 Vaaralliset jätteet asianmukaiseen käsittelyyn 11 Jätekeskuksissa kattavat palvelut 12 Jätteiden hyötykäyttö kasvaa 13 Opastamme lajittelemaan ja välttämään jätettä 14 Tytäryhtiö hoitaa yrityspalvelut 17 PALVELUT JA TUOTTEET SOSIAALINEN VASTUU 18 Viestintä ja vuorovaikutus 18 Henkilökunnan kouluttautumisen vuosi 20 YMPÄRISTÖVASTUU 22 Jätteiden ympäristövaikutukset minimiin 22 Topinojan jätekeskus suurin 23 TALOUDELLINEN VASTUU 28 Hallituksen toimintakertomus lyhennelmä 28 Konsernin tuloslaskelma 30 Konsernin tase 31 Konsernin rahoituslaskelma 32 Tilinpäätöksen liitetiedot 33 Tilintarkastuskertomus 38 Lyhenteet ja käsitteet 39 SOSIAALINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU TALOUDELLINEN VASTUU

4 TSJ:ssä päätettiin toteuttaa pitkään valmisteltu yrityspalvelu liiketoiminnan yhtiöittäminen. Samalla asumisen ja julkisen toiminnan jätehuollosta tehtiin entistä selvemmin julkinen palvelu. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Lain laadinnan vuosi ätelain kokonaisuudistuksen periaatteet vahvistuivat vuoden 2010 J aikana. Epävarmuus lain lopullisesta sisällöstä jatkui vuoden loppumetreille, koska lain valmistelun aikana jätehuollon eri toimijat esittivät huomattavasti toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Jätelakityöryhmän mietinnön valmistuttua päästiin kuitenkin alkuun strategisessa päätöksenteossa. TSJ:ssä päätettiin toteuttaa pitkään valmisteltu yrityspalveluliiketoiminnan yhtiöittäminen. Samalla asumisen ja julkisen toiminnan jätehuollosta tehtiin entistä selvemmin julkinen palvelu. Jätehuoltopalvelujen tarjonta yrityksille hoidetaan TSJ Yrityspalvelut Oy:n kautta vapailla markkinoilla kilpaillen. Osaamista kovassa kilpailuympäristössä toimimiseen oli määrätietoisesti kehitetty siltä varalta, että jätelaki lopullisesti säätäisi asumisen jätehuollon ja yritysten jätehuollon erotettavaksi toisistaan. Ja näin tapahtuikin. Kuluttajapakkausten tuottajavastuussa tapahtuviin muutoksiin ei pystytty reagoimaan yhtä ripeästi. Täydentävän hyötyjätehuollon kehittäminen jouduttiin jäädyttämään, koska lopullinen vastuunjako pakkausjätteiden osalta vaatii neuvotteluja kaupan, pakkausalan ja kuntien jätehuolto-organisaatioiden välillä. Kierrätyspisteverkostoa on uudistettu viime vuosina tehokkaasti seudun kunnissa, 70 prosenttia muiden kuntien kuin Turun pisteistä on saanut syväkeräysastiat ja selkeät opasteet. Vastuu Turun täydentävästä hyötyjätehuollosta siirtyi TSJ:lle muita kuntia myöhemmin sen pisteverkosto jäi nyt odottamaan tuottajavastuun keräysmuotoja. Jätehuollon jo ennestään korkeita ympäristövaatimuksia ei uusi jätelaki merkittävästi kiristä. Turun seudun kuntien yhteiset tavoitteet, jotka ovat valtiovallan tavoitteiden kanssa yhdensuuntaiset, on saavutettu etuajassa. Yhdyskuntajätteen 90 prosentin hyötykäyttöaste saavutettiin jo vuonna TSJ on panostanut koko henkilöstön osaamiseen strategisten muutospaineiden hallitsemiseksi. Osaamisen kehittäminen on auttanut toimivan organisaation luomisessa ja oikean delegoinnin järjestämisessä. Lähes koko henkilökuntamme toimii paineenalaisissa tehtävissä, joissa yhdistyvät asiakaspalvelu ja jätehuollon osaaminen. Asiakaspalaute on ollut todella hyvää. Kiitän yhtiömme henkilökuntaa. Hyvin tehty! Turussa Markku Lehtokari Markku Lehtokari kertoo jätelain periaatteiden vahvistuneen vuonna / Vuosikertomus 2010 TSJ

5 Yhtiön osakaskunnissa asui vuoden 2010 lopussa noin asukasta. Kotitalouksia on noin ja vapaa-ajan asuntoja noin Yhteinen yhtiömme urun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) T on kuntien omistama jätehuolto- ja neuvontapalveluja tuottava yhtiö. Operatiivinen toiminta aloitettiin Yhtiön perustajakunnat ovat Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Masku, Parainen, Lieto ja Piikkiö. TSJ muodostettiin alueella aiemmin toimineista Turun jätelaitoksesta, Lounaisrannikon jätehuollosta ja Paraisten jätelaitoksesta. Suunnattu osakeanti muille seudun kunnille toteutettiin vuonna Vuoden 2009 alusta lähtien osakaskuntia on ollut neljätoista. Yhtiön osakaskunnissa asui vuoden 2010 lopussa noin asukasta. Kotitalouksia on noin ja vapaa-ajan asuntoja noin Toiminta-alueen maapinta-ala on km² ja kokonaispinta-ala km². TSJ organisoi ja järjestää seudun asukkaille ja julkisille toiminnoille jätteiden keräys- ja vastaanottopalveluja, vastaanottaa seudun yhdyskuntajätteet ja toimittaa ne hyötykäyttöön ja tarvittavaan käsittelyyn. Jäteneuvonta opastaa jätteiden vähentämisessä ja lajittelussa.tytäryhtiö TSJ Yrityspalvelut Oy tarjoaa jätehuollon kokonaisratkaisuja toimialueen teollisuudelle, kaupalle sekä muille yrityksille. TSJ:n toimipisteitä ovat Turussa Ajurinkadun ja Kuormakadun toimistot, Topinojan jätekeskus ja Orikedon vastaanottoasema, Raisiossa Isosuon jätekeskus, Länsi-Turunmaalla Rauhalan jäteasema, Paraisten kierrätyskeskus ja saariston kolme lajitteluasemaa sekä Tarvasjoella Auranmaan lajitteluasema. TSJ KONSERNI TSJ konserniin kuuluvat emoyhtiö Turun Seudun Jätehuolto Oy, Klara Saariston Puhtaanapito Oy ja TSJ Yrityspalvelut Oy. TSJ osti vuonna 2009 Klaran. Länsi-Turunmaan saaristo liittyi samalla TSJ:n toimialueeseen. Klaralla ei ole operatiivista toimintaa. Yrityksille suunnatut jätehuoltopalvelut eriytettiin vuonna 2010 TSJ:n tytäryhtiöön. TSJ Yrityspalvelut Oy aloitti toimintansa TSJ toimii 14:n osakaskunnan alueella. KUNTIEN ASUKKAAT JA OMISTUSSUHTEET Kunta Asukkaat Asukkaat Asukkaat Osakkeet osuus-% Aura Kaarina Lieto Länsi-Turunmaa Marttila ,4 Masku Mynämäki Naantali Nousiainen Pöytyä (arvio, ei Ylänettä) Raisio Rusko Tarvasjoki ,4 Turku TSJ lähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus ja TSJ. TALOUDELLINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU SOSIAALINEN VASTUU PALVELUT JA TUOTTEET YHTIÖ JA JOHTAMINEN TSJ Vuosikertomus

6 TUOTOT TULOLAJEITTAIN Jätteenkäsittelymaksut Hyötyjätetulot Jätteenkuljetusmaksut Muut myyntitulot Liiketoiminnan muut tuotot 5 % 7 % 15 % 1 % 71 % KULUT MENOLAJEITTAIN 4 % Aineet ja tarvikkeet Ulkopuoliset palvelut 4 % Henkilöstökulut Poistot 12 % Jäteverot Liiketoiminnan muut kulut (jätevero vähennetty) 16 % 5 % 60 % Talous ja toiminta lyhyesti T SJ:n päämäärät ja vuosittaiset tavoitteet vahvistetaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Tavoitteet vuodelle 2010 on asetettiin erikseen julkiselle jätehuollolle ja yrityspalveluille. Yrityspalvelut yhtiöitettiin omaksi tytäryhtiöksi, TSJ Yrityspalvelut Oy:ksi Tytäryhtiön tilikausi on kalenterivuosi, ensimmäiseen toimintavuoteen ei laadittu budjettia eikä myöskään asetettu toiminnallisia tavoitteita. Yhtiön mitattavissa olevat päämäärät ovat toteutumisuralla ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. TSJ:n liikevaihto oli 20,4 miljoonaa euroa, joka sisältää julkisen jätehuollon liikevaihdon ja yrityspalvelujen liikevaihdon saakka. TSJ konsernin liikevaihto oli 21,4 miljoonaa euroa. Jätteen hyötykäyttöastetta pystyttiin nostamaan arvioitua enemmän, jolloin ulkoisten palvelujen kulut kasvoivat 1, 5 miljoonalla eurolla. Tästä johtuen vuoden tulostavoite jäi saavuttamatta. Tilikauden tulos oli voitollinen noin eurolla. Konsernin tulos oli voitollinen noin eurolla. Investointeihin sekä muihin käyttöomaisuushankintoihin käytettiin toimintakauden aikana yhteensä noin 1,16 miljoonaa euroa. Merkittävimmät menoerät olivat Topinojan jätekeskuksen alueelle rakennetut pohjarakenteiden lisäykset ja Auranmaan lajitteluaseman rakentaminen. Yhtiön tuotoista 71 prosenttia kertyi jätteenkäsittelymaksuista. Loppuosa koostui muun muassa hyötyjätteiden ja kaatopaikkakaasun myynnistä sekä kuljetusmaksuista. Jätteen hyötykäyttöastetta pystyttiin nostamaan arvioitua enemmän. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA EDISTYTTIIN Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on Turun seudulla arviolta 93 prosenttia. Edellisestä vuodesta hyötykäyttö kasvoi 17 prosentilla pääasiassa lisääntyneestä polttokelpoisen jätteen hyötykäytöstä johtuen. Polttokelpoisesta jätteestä hyödynnettiin 90 prosenttia. Parannus aiempiin vuosiin saavutettiin kesäaikana tehdyillä jätteen paalauksilla ja lisääntyneillä toimituksilla hyötykäyttöön. Kotkan Hyötyvoimalaan toimitettiin polttokelpoista jätettä noin tonnia ja E.ON Värme Sverige AB:n Norrköpingin voimalaitokselle noin tonnia. Turun Orikedolla käsiteltiin noin tonnia. Erilliskerätyn biojätteen määrä kasvoi myös jonkin verran edellisestä vuodesta ja kotikompostointiin ohjautuneen biojätteen määräarviota tarkastettiin TSJ:n tekemän kyselyn pohjalta (Entisestä Enemmän 1/2010). Alueen pientaloasukkaista 63 prosenttia ilmoitti kompostoivansa biojätteet. Kyselyyn vastasi 680 pientaloasukasta. Hyötykäyttöön ohjautui erilliskeräyksellä ja kotikompostoinnilla yhteensä lähes tonnia biojätettä. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöasteeseen ei sisälly puutarhajätteiden kompostointi. Materiaalikierrätyksen osuus on yhdyskuntajätteen hyötykäyttöarviossa 26 prosenttia. Materiaalikierrätykseen ohjautuneiden jätteiden määräarviot perustuvat Tilastokeskuksen ja Pakkausalan ympäristörekisterin, PYR Oy:n julkaisemiin tietoihin. TSJ:n jäteasemilla ja keräystempauksissa keräämät metallit on lisätty valtakunnallisiin pakkausmateriaalitietoihin. Loppusijoitukseen Turun seudun yhdyskuntajätteestä ohjattiin vain 7 prosenttia. TSJ:n jäteneuvonnan tavoitteena oli turhan loppusijoituksen vähentäminen. Erilliskerätyn kaatopaikkajätteen määrä väheni yli 70 prosenttia. Länsi-Turunmaan saariston keräyspisteverkoston uudistamissuunnittelu aloitettiin vuoden 2010 aikana. Saaristoalueella ylläpidettiin neljää lajitteluasemaa. Vuoden 2011 alussa Nauvon lajitteluasema korvattiin kerran kuukaudessa vierailevalla kiertävällä keräyk sellä. Kierrätyspisteiden uudistustöitä jatkettiin toimintavuonna kahdessa kunnassa. Alue- ja kierrätyspisteiden huolto- ja siivoustyöt aloitettiin 2010 omana toimintana. Taloushallinnon sähköistäminen vietiin tavoitetasolle ja yhtiön toimintajärjestelmän sertifiointiprosessi aloitettiin vuoden lopulla. KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT TSJ Konserni TSJ emoyhtiö TSJ Konserni TSJ Liikevaihto, milj. euroa 21,44 20,40 18,70 17,03 Liikevaihto, euroa/asukas 65,8 62,7 57,7 53,0 Liikevoiton osuus liikevaihdosta, % 2,79 1,40 1,88 2,63 Voitto/tappio, euroa Voiton osuus liikevaihdosta, % 1,75 1,00 1,29 1,10 Oman pääoman tuotto, % 7,40 1,30 5,30 8,00 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,20 3,60 4,80 7,20 Omavaraisuusaste, % 46,5 48,5 52,4 58,6 6 / Vuosikertomus 2010 TSJ

7 TSJ:n hallituksessa on 13 jäsentä. Yhtiön hallitus kausi on 2-vuotinen. Johto suuntaa ja luotsaa toimintaa O mistajakunnat valvovat yhtiötä yhtiökokoustyöskentelyn kautta. Yhtiökokous muun muassa valitsee omistajien ehdotuksesta hallituksen jäsenet ja vahvistaa yhtiön 5 talousarvion. Hallitus ja toimitusjohtaja muodostavat yhtiön toimivan johdon. TSJ:n hallituksessa työskentelee 13 jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on Olli A. Manni ja sihteeri Ari- Pekka Korhonen. VASTUUALUETTA: kodin jätepalvelut tekninen ylläpito ja kehitys viestintä ja jäteneuvonta talous ja henkilöstö yrityspalvelut. Hallitus kokoontui kokoukseen 10 kertaa ja järjesti yhden strategiapäivän vuonna Yhtiön hallituskausi on kaksivuotinen, yhtiökokous vahvisti huhtikuussa 2011 uuden hallituksen. YHTIÖ JA JOHTAMINEN TSJ:N HALLITUS 2010 TSJ: hallitus toimihenkilöineen. Seisomassa, vasemmalta alkaen hallintopäällikkö Arja Tuokko, hallituksen jäsen Matti Schrey, puheenjohtaja Olli A. Manni, toimitusjohtaja Markku Lehtokari, hallituksen jäsenet Olli Vuorinen, Hannu Rautanen ja Antero Jaskari, varapuheenjohtaja Jarmo Rosama ja hallituksen sihteeri Ari-Pekka Korhonen. Istumassa, vasemmalta alkaen hallituksen varajäsen Barbara Heinonen ja jäsenet Elina Rantanen, Minna Arve, Mirja Hoviranta ja Ilkka Laaksonen. Kuvasta puuttuvat hallituksen jäsenet Kjell Lundahn, Mari Mikkola ja Jörgen Hermansson. PALVELUT JA TUOTTEET SOSIAALINEN VASTUU JOHTOTIIMI LUOTSAA TSJ:N OPERATIIVISTA TOIMINTAA TSJ:n toiminta jaettiin vuoden 2010 alussa viiteen vastuualueeseen: kodin jätepalvelut, tekninen ylläpito ja kehitys, viestintä ja jäteneuvonta, talous ja henkilöstö sekä yrityspalvelut, joka yhtiöitettiin alkaen. Eri vastuualueiden vetäjät muodostavat yhtiön johtotiimin yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Johtotiimi kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Tiimimuistiot ovat koko henkilöstön luettavissa. TSJ:n johtotiimi vasemmalta alkaen asukaspalvelupäällikkö Britt-Marie Juup, kehityspäällikkö Kalle Karsten, hallintopäällikkö Arja Tuokko, toimitusjohtaja Markku Lehtokari, TSJ Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha Hämäläinen ja yhteyspäällikkö Päivi Mikkola. YMPÄRISTÖVASTUU TALOUDELLINEN VASTUU TSJ Vuosikertomus

8 TSJ hoitaa alueen jätehuoltoja neuvontapalveluja asiantuntevasti, keskitetysti ja tehokkaasti. TSJ:n toimiva johto päivittää yhtiön strategiaa jatkuvasti vuosikelloperiaatteella. Kokonaisvastuulla asukkaiden ja ympäristön hyväksi T urun Seudun Jätehuolto Oy:n toiminta-ajatuksena on hoitaa jätehuolto- ja neuvontapalveluja asiantuntevasti, keskitetysti ja tehokkaasti siten, että saavutetaan seudun asukkaita ja yrityksiä hyödyttävää palvelutason ja tuottavuuden nousua. Samalla omistajakuntien kilpailukyky ja ympäristönsuojelun taso paranevat. Yhtiön visiona on jätehuollon huipputason osaamiskeskus, joka muodostetaan laajentamalla asiakaspohjaa ja yhteistyötä muiden alan osaajien kanssa. Yhtiön perustajakuntien vuonna 2002 hyväksymät kuntien yhteinen jätepolitiikka ja jätehuoltostrategia ovat ohjanneet yhtiön toimintaa. Jätepoliittisten suuntaviivojen päivittäminen aloitettiin valmistelutyöllä yhdes- sä ym päristönsuojeluviranhaltijoiden kans sa kesällä TSJ järjesti joulukuussa jätepolitiikkakeskustelun aloitusseminaarin kuntien luottamushenkilöille ja muille sidosryhmille. Jätepolitiikkatyöryhmä laajeni kolmekymmentähenkiseksi helmikuussa 2010, jolloin työhön liittyi luottamushenkilöitä ja edustajia muun muassa asukasyhteisöistä, Varsinais- Suomen liitosta ja Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistyksestä sekä jätehuollon parissa toimivista yrityksistä ja yhteisöistä. Asukkaiden mielipiteitä jätehuollon tulevista linjauksista kysyttiin keväällä Entisestä Enemmän -lehden kyselyssä ja TSJ:n verkkosivuilla. Kunnilta pyydettiin lausuntoja jätepolitiikan alustavista tavoitteista syksyllä. Jätepolitiikan valmistelu jatkuu vuonna TSJ:n toimiva johto päivittää yhtiön strategiaa jatkuvasti vuosikelloperiaatteella. Strategia jalkautetaan strategisiksi päätöksiksi talousarvion laatimisen yhteydessä. Strategisia työkaluja ovat esimerkiksi liiketoimintaympäristön muutosten jatkuva analyysi, tasapainotetun mittariston avulla tapahtuva toiminnan suunnittelu ja resurssien kohdentaminen sekä talouden tasapainotukseen tähtäävä viisivuotisbudjetointi. Tasapainotettu mittaristo perustuu oppimisen näkökulmaan, josta johdetaan tehokkaat ja joustavat sisäiset prosessit ja terve talous. Tavoitteena on saavuttaa tyytyväiset asiakkaat ja sidosryhmät. TSJ:N PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2016 OVAT: 1. On aikaansaatu kulutustottumuksien muutoksia jätteen synnyn vähentämiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi. 2. Kaatopaikalle loppusijoitetaan yhdyskuntajätteestä enintään 10 prosenttia sen kokonaismäärästä. 3. Jätehuollon yhteistoiminta-alue on laajentunut. 4. TSJ on korkean palvelutason osaamiskeskus, joka tuottaa tehokkaita jätehuoltopalveluita. JULKISEN JÄTEHUOLLON TAVOITTEET VUODELLE 2010: Kaatopaikalle loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä vähenee. Jäteneuvonta tähtää lajittelun parantamiseen kaatopaikkajätteen vähentämiseksi. TSJ:n tapa toimia sertifioidaan. Taloushallinnon sähköistämistä jatketaan. Strateginen suunnittelu painottuu osaamiseen. Palvelutasoa parannetaan erityisesti saariston osalta. Turun hyötyjäteverkoston uudistaminen aloitetaan. Klaran toimintojen ja toimintatapojen sulauttaminen ja yhdistäminen TSJ:oon. YRITYSPALVELUN TAVOITTEET VUODELLE 2010: Yrityspalvelusektorin eriyttäminen lakisääteisestä toiminnasta tarkentuu. Kustannustehokkuutta parannetaan kilpailukyvyn parantamiseksi. Osaamisen tasoa nostetaan. Hyötykäyttöastetta nostetaan, tavoite 95 prosenttia. Tehdään ratkaisu yrityspalvelusektorin yhtiöittämisestä TSJ:n tytäryhtiöksi. Turun Seudun Jätehuolto Oy:n tytäryhtiö TSJ Yrityspalvelut Oy aloitti itsenäisen toimintansa STRATEGIAN TARKASTELUN NÄKÖKULMAT: asiakas- ja sidosryhmänäkökulma taloudellinen näkökulma sisäisten prosessien näkökulma oppimisen ja kasvun näkökulma YHTIÖN YHTEISET ARVOT OVAT: palveluhenkisyys ja asiakaslähtöisyys osaamisen kehittäminen esimerkillisyys ympäristöasioissa yhteiskuntavastuu 8 Vuosikertomus 2010 TSJ

9 Jätteenkuljetuksen asiakaspalvelu ja jäteneuvonnan puhelinpalvelu yhdistettiin samaan palvelunumeroon Osallistumme yhteistyöhankkeisiin ja kehitymme Y htiön toimintajärjestelmän rakentaminen jatkui vuonna Suunniteltu sertifiointi siirtyi kuitenkin vuoden 2011 puolelle. Toimintajärjestelmä pitää sisällään laadunhallinnan sekä ympäristö- ja turvallisuusasiat. Talouden seurantajärjestelmien, sisäisen laskennan ja raportoinnin kehitystyötä jatkettiin myös edelleen. Asiakaspalvelun puhelinjärjestelmää uudistettiin keväällä. Jätteenkuljetuksen asiakaspalvelu ja jäteneuvonnan puhelinpalvelu yhdistettiin samaan palvelunumeroon Soittaja valitsee puhelun alussa haluamansa palvelukielen, joita ovat suomi, ruotsi ja englanti. TSJ otti sähköisen laskutuksen käyttöön vuonna Verkkolaskuasiakkaita oli vuoden 2010 lopussa yli 723 kappaletta, lisäystä aloitusvuoteen oli yli 300 asiakasta. Kotitalouksien e-laskumahdollisuus oli vuoden lopussa 764 asiakkaan käytössä. Vuonna 2009 e-laskun käyttäjiksi ilmoittautui jo 500 asiakasta. YHTIÖ ON MUKANA SEURAAVISSA TUTKIMUSHANKKEISSA Biokaasuprosessin materiaalivirtojen tuotteistaminen (MTT) W-fuel (MTT) Kestävä paikallinen kuljetusratkaisu (Turun kaupunki, PBI Research Institute) Uusien materiaalien kestävä kierrätys NeReMa (VTT) Yhteistyössä Helsingin Seudun Ympäristöpalvelujen ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa toteutettava Petra-hanke käynnistyy syksyllä Turun seudulla hankkeen tavoitteena on parantaa kuntien toimintojen mahdollisuuksia seurata ja vähentää jätemääriään sekä edistää jätteen hyötykäyttöä. Hankkeelle haettiin EAKR-rahoitusta vuonna Päästötöntä matkaa biokaasuautolla iokaasuvoimaloissa jäte jalostuu B puhtaaksi polttoaineeksi, jonka voimin ajoneuvot kulkevat tuottamatta lainkaan kasvihuonekaasuja. Vähäpäästöisempää tulevaisuutta kehitetään MTT:ssä, jonka johtama W-Fuel-hanke paneutuu biokaasun tuotannon edistämiseen Etelä-Suomessa ja Pohjois-Virossa. Tutkijat kehittävät myös nykyistä tehokkaampia jätteensynnyn ehkäisykeinoja. Turun seutu on yksi hankkeen toiminta-alueista Suomessa. TSJ on mukana W-Fuelissa hankekumppanina. Tutkija Erja Heino MTT:stä arvioi, että Turun seudulla on hyvät lähtökohdat jätepohjaisen biokaasun tuotantoon ja käyttöön. Jätevesilietteitä käsittelevään biokaasulaitokseen voitaisiin rakentaa linjat myös biojätteelle ja peltobiomassoille. Seudun elintarviketeollisuuden monet jätejakeet olisivat erinomaisia kaasuntuottajia. Osa niistä kuljetetaan ja käsitellään nyt kalliisti muualla. Lisäksi ennen vanhan polttolaitoksen sulkemista on ratkaistava sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittely. Sekajätteestä 40 prosenttia on biojätettä, joten sen saaminen biokaasulaitokseen ratkaisisi suuren osan ongelmaa, Heino kaavailee. BIOKAASUAUTOT VIELÄ HARVINAISUUKSIA Suomessa biokaasulla kulkee vasta parikymmentä autoa, vaikka tarvittava teknologia on jo käytettävissä. Turun seudulla kaasun jakeluverkko on suunnitteilla. Jakelu muutamille suurkäyttäjille, kuten bussiliikenteelle, jätekuljetuksille ja tulevaisuudessa mahdollisesti kaasukäyttöisille laivoille olisi Heinon mukaan helposti järjestettävissä. Biokaasun käytön yleistymiseen vaikuttavat ennen kaikkea tulevat veroratkaisut. Kaasuautojen yleistyminen hidastuu, jos biokaasun käyttövoimavero otetaan hallituksen budjettiesityksen mukaisesti käyttöön. W-Fuel-hankkeen tutkijat tähdentävätkin, että veroratkaisuissa biokaasun monipuoliset ympäristöedut tulisi huomioida nykyistä paremmin. Biokaasun tuotanto ja käyttö polttoaineena vähentäisi liikenteen lisäksi jätehuollon, maatalouden ja lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöjä. Jäte-, ajoneuvo- ja polttoaineverotuksen uudistuksessa tarvittaisiin selkeästi biokaasua tukevia ratkaisuja, Heino linjaa. Lisää W-Fuel-hankkeesta: TALOUDELLINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU SOSIAALINEN VASTUU PALVELUT JA TUOTTEET YHTIÖ JA JOHTAMINEN TSJ Vuosikertomus

10 TSJ hoitaa keskitetysti kilpailutettua jätteenkuljetusta: Noin asukasta / kiinteistöä Asiakaskirjeitä kiinteistöille 11:sta eri aiheesta. TSJ JA PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY kiersivät kesäkuussa kymmenessä saaressa ja keräsivät reilut kiloa jätettä. Jätteet kotipihalta oikeaan käsittelyyn urun seudun kuntien jätehuoltomääräysten mukaan kaikilla T asuinkiinteistöillä on oltava keräysastia polttokelpoiselle jätteelle. Lasin ja metallin sekä kaatopaikkajätteen erilliskeräykset on oltava kerrostaloissa ja rivitaloissa, kun kiinteistöllä on neljä huoneistoa tai enemmän. Kaupunkikunnissa on velvoite kerätä erilleen myös keräyskartonki, jos kiinteistöllä on kaksikymmentä huoneistoa tai enemmän. Keräyspaperin keräys on järjestetty käytännössä kaikissa rivitaloissa ja kerrostaloissa jätelainsäädännön pohjalta. Biojätteen erilliskeräysvelvoite on annettu suurkeittiöille ja kaupoille, joilla syntyy biojätettä yli 100 litraa viikossa. Asuinkiinteistöille biojätteen keräys on vapaaehtoista. TSJ huolehtii kiinteistöiltä kuljetettavien jätteiden hyötykäytöstä ja kaatopaikkajätteen loppusijoituksesta. Keräyspaperi ja -kartonki sekä osa metalleista ja lasipakkauksista kuljetetaan suoraan niiden vastaanottoterminaaliin. JÄTTEIDEN KERÄYSJÄRJESTELMÄ Kunnat päättävät jätteiden keräysjärjestelmäs- tä. Se voi olla joko kunnan järjestämä eli keskitetysti kilpailutettu järjestelmä tai sopimusperusteinen, jossa kukin kiinteistö kilpailuttaa itse jätteenkuljetuksen. Seitsemässä Turun seudun kunnassa on keskitetysti kilpailutettua jätteenkuljetusta. Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki ja Raisio ovat valinneet kuljetusjärjestelmäksi kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen. Länsi-Turunmaan saaristo ja Ruskon kunnan Vahdon alue kuuluvat myös keskitetysti kilpailutettuun jätteenkuljetukseen. Seitsemässä kunnassa on puhtaasti sopimusperusteinen kuljetusjärjestelmä. TSJ hoitaa kuntien puolesta keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen kuljetusurakoiden kilpailuttamisen ja jätteenkuljetuksen asiakaspalvelu- ja laskutustehtävät. Keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen urakoitsijoina toimivat vuonna 2010 Lassila & Tikanoja Oyj ja Sita Finland Oy. Länsi-Turunmaan saaristossa kuljetuksia hoitavat Gräv och Transport Saarinen Kb, Stig Österman ja Lindqvist trans sekä PSS ry:n huoltoalus ja lukuisat paikalliset yrittäjät huoltoveneineen. Keväällä 2011 uusina urakoitsijoina seudulla aloittivat HFT Network Oy ja Turun Seudun Hyötykuljetus. Turun seudun vakituisista asukkaista noin on keskitetysti kilpailutetun eli kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä. Ympärivuotisia asuinkiinteistöjä kuuluu järjestelmään noin ja vapaa-ajan kiinteistöjä Aluekeräyspisteitä polttokelpoiselle jätteelle oli Naantalissa, Maskussa sekä Länsi- Turunmaalla. Aluekeräyspisteet on tarkoitettu pääsääntöisesti vapaa-ajankiinteistöjen sekä vaikeiden yhteyksien päässä olevien vakituisten asuinkiinteistöjen käyttöön. Länsi-Turunmaan saaristossa aluekeräyspisteitä on noin 115 ja niitä käyttäviä perheitä kesäaikaan noin Muualla toimialueella pisteitä on 41 ja niitä käyttäviä perheitä noin Astiatyhjennysten määrät (kpl) polttokelpoinen jäte kaatopaikkajäte hyötyjätteet Kierrätyspisteet palvelevat pientaloasukkaita TSJ:N KIERRÄTYSPISTEET KUNNISSA: 440 kierrätyspistettä, joissa pienmetalli, keräyslasi ja -paperi 88 kartonginkeräyspistettä uudistettuja pisteitä 147. KUSTANNUKSET: Käyttökustannukset eli noin 1 euro/asukas Siivouksen osuus 13 prosenttia kustannuksista. SJ ylläpitää Turun seudun pientaloalueilla noin 440 kierrätys- T pisteen verkostoa. Tällä palvelulla täydennetään kuntien määräämää kiinteistökohtaista hyötyjätehuoltoa. Kierrätyspisteverkoston kehitystyö aloitettiin syksyllä Kehitystyön tavoitteena on luoda toiminta-alueen pientaloasukkaille siisti, toimiva ja helposti saavutettava hyötyjätteiden keräysverkosto. Uudistus sisältää pisteiden sijoittamisen mahdollisimman keskeisille alueille, syväkeräysastioiden käyttöönoton ja opasteiden uudistamisen selkeiksi ja näkyviksi. Vuosien aikana kierrätyspisteiden uudistus on toteutettu Kaarinassa, Piikkiössä, Naantalissa, Vahdolla, Marttilassa, Aurassa, Tarvasjoella, Maskussa, Paraisilla, Raisiossa sekä osassa Lietoa, Turkua, Ruskoa sekä Mynämäkeä. Kierrätyspisteitä on uudistettu yhteensä 147 kappaletta. Turussa noin 260 pisteen uudistustyö jäädytettiin jätelain 10 Vuosikertomus 2010 TSJ

11 Isosuon, Topinojan ja Rauhalan jätekeskukset sekä lajitteluasemat vastaanottavat myös vaarallisia jätteitä. TSJ:llä on kotitalouksien vaarallisille jätteille eli ongelmajätteille yhteensä 11 kiinteää vastaanottopistettä ja kiertävä YRJÖ YMPÄRISTÖAUTO -KERÄYS. uudistuksen myötä tulevan kuluttajapakkausten 100-prosenttisen tuottajavastuun vuoksi. TSJ aloitti kierrätyspisteiden ja jätteen aluekeräyspisteiden huoltotyöt omana toimintanaan keväällä Neljän hengen huoltotii- Vaaralliset jätteet asianmukaiseen käsittelyyn SJ:llä on kotitalouksien vaarallisille jätteille eli ongelmajätteille T yhteensä 11 kiinteää vastaanottopistettä ja kiertävä Yrjö Ympäristöauto -keräys. Seudun apteekkien kanssa on lisäksi vastaanottosopimus lääkejätteiden ja kuumemittareiden vastaanotosta. Kotitalouksien ja maatalouden ongelmajätteet otetaan vastaan maksutta, lukuun ottamatta erityissijoitettavaa asbestijätettä. Isosuon, Topinojan ja Rauhalan jätekeskukset sekä lajitteluasemat vastaanottavat kaikkia vaarallisia jätteitä, lukuun ottamatta räjähtäviä jätteitä. Asbestia ja painekyllästettyä puuta vastaanotetaan ainoastaan jätekeskuksissa. Kierrätyskeskusten yhteydessä olevissa ongelmajätekonteissa ei vastaanoteta lääkkeitä. Yrjö Ympäristöauto ottaa vastaan kaikki kotitalouksien tavanomaiset vaaralliset jätteet, räjähtäviä, asbestia ja kyllästettyä puuta lukuun ottamatta. Paristot ja akut ovat tuottajavastuuseen kuuluvia jätteitä ja niitä kerätään kauppojen vastaanottolaatikoihin. Paristoja ja akkuja sekä loisteputkia ja energiasäästölamppuja otetaan vastaan edelleen myös TSJ:n vaarallisten jätteiden vastaanotoissa tuottajayhteisöjen kanssa tehtyjen sopimusten nojalla. SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA- LAITTEET PÄÄTYVÄT JUURILLEEN TSJ on sopinut tuottajayhteisöjen kanssa kuluttajien sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotosta. Vastaanottopaikkoja ovat jätekeskukset ja lajitteluasemat sekä kolme yhteistyökumppania: Liedon Kisällikellari, Turun Ekopaja ja EkoKaarina. Tuottajayhteisöt noutavat sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottopisteistä käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi. mi kiertää pisteitä säännöllisesti kokemukseen perustuvan huoltosuunnitelman mukaisesti. Huoltotiimi käyttää TSJ:n ajonohjausjärjestelmää apuna reitityksessä ja ajantasaisessa tilannetiedotuksessa, esimerkiksi suurempien ONGELMAJÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT: TSJ:n jätekeskukset 3 kpl, kaikki ongelmajätteet Apteekit 41 kpl, vain lääkkeet ja kuumemittarit TSJ:n lajitteluasemat 4 kpl, kaikki ongelmajätteet Terveyskeskus 1 kpl, vain lääkkeet ja kuumemittarit Ekotorit ja kierrätyskeskukset 4 kpl, ei lääkkeitä Yrjö Ympäristöauto, 136 kiertopäivää kunnissa. MYRKYLLINEN HAITALLINEN HAPETTAVA SYÖVYTTÄVÄ SYTTYVÄ YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN KODIN ONGELMAJÄTTEIDEN VASTAANOTTOMÄÄRÄT: - ei sisällä asbestin, SE-romun, kyllästetyn puun määriä tonnia eli 1,6 kg/asukas tonnia eli 1,8 kg/asukas tonnia eli 1,6 kg/asukas. ONGELMAJÄTEKUSTANNUKSET: euroa eli 1,5 euroa/asukas euroa eli 1,4 euroa/asukas euroa eli 1,5 euroa/asukas. SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA- LAITEROMUA VASTAANOTETTIIN: tonnia eli 8,4 kg/asukas tonnia eli 6,0 kg/asukas tonnia eli 7,2 kg/asukas. roskaantumisten selvittämiseksi. Asiakaspalaute pisteiden kunnosta ja huoltotiimin palvelualttiudesta on ollut erittäin positiivista. TALOUDELLINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU SOSIAALINEN VASTUU PALVELUT JA TUOTTEET YHTIÖ JA JOHTAMINEN TSJ Vuosikertomus

12 JÄTEKESKUKSILLE UUTTA ILMETTÄ Jätekeskusten ja lajitteluasemien ehostusprojekti aloitettiin keväällä 2010 infokylttien uudistamisella. Pienasiakkaiden palvelupisteiden keräysvälineet saivat kylkiinsä selkeät, värikoodatut nimikyltit ja lajitteluohjeelliset tarrat. Asemien ehostusta jatketaan vuonna 2011 muun muassa istutuksilla. Jätekeskuksissa kattavat palvelut urun Seudun Jätehuollolla T on kolme jätekeskusta, joissa on monipuolisten jätteiden vastaanottopalvelujen lisäksi jätteiden käsittelytoimintoja. Keskukset ovat Isosuon jätekeskus Raisiossa, Rauhalan jätekeskus Paraisilla ja Topinojan jätekeskus Turussa. Kotitalouksia palvellaan jätekeskuksissa pien asiakkaille suunnitelluilla lajitteluasemilla. Suurasiakaspalvelut ja jätteiden loppusijoitus on keskitetty Topinojan jätekeskukseen. TSJ hoitaa polttokelpoisen yhdyskuntajätteen vastaanoton Orikedon vastaanottoasemalla Turussa. Kotkaan ja Ruotsiin toimitettava polttokelpoinen jäte kulkee Topinojan jätekeskuksessa olevan jätteensiirtoterminaalin kautta. Kesäaikaan polttokelpoinen jäte paalataan odottamaan uuden energiankäyttökauden aloitusta. Kesällä 2010 paalattiin tonnia polttokelpoista jätettä. Kotitalouksia ja muita pienasiakkaita palvellaan lisäksi erillisillä lajitteluasemilla. Tarvasjoelle avattiin elokuussa 2010 Auranmaan lajitteluasema. Länsi-Turunmaan saarissa, Houtskarissa, Korppoossa, Nauvossa ja Utössä olevia lajitteluasemia ylläpiti aiemmin Klara Saariston Puhtaanapito Oy. Nauvon aseman toiminta lakkautettiin vuoden 2011 alussa ja aloitettiin keräyskokeilu, jossa jätteet vastaanotetaan suoraan saaressa kerran kuukaudessa kiertävään keräysautoon. TOPINOJAN JÄTEKESKUS Topinojan jätekeskus sijaitsee Metsämäen kaupunginosassa noin viiden kilometrin päässä Turun kaupungin keskustasta. Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt keskukselle viimeisimmän ympäristöluvan Lupa sai valitusprosessien jälkeen lainvoiman Ympäristötarkkailut hoidetaan vahvistetun tarkkailuohjelman mukaisesti. Topinojan jätekeskuksen kokonaispinta-ala on noin 59 hehtaaria. Jätteiden vastaanottopalvelut, -alueet ja -hallit sekä lajittelutoiminnot vievät alueesta noin 37 ha. Loppusijoitusta tehdään 5,4 hehtaarin alueella. Jätekeskuksessa on jätteensiirtoterminaali polttokelpoisen jätteen välivarastointia varten ja biohalli biojätteen vastaanottoa varten. TSJ Yrityspalvelut Oy on vuokrannut toiminnoilleen lajittelukenttätiloja noin 3 hehtaaria ja hoitaa biohallin toiminnot. Jätekeskuksen alue on salaojitettu ja vedet johdetaan Turun kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Kaatopaikkakaasua kerätään talteen käytöstä poistetulta jätepenkalta. Penkkaa muotoillaan vielä osittain lopullista peittämistä varten. ISOSUON JÄTEKESKUS Isosuon jätekeskus sijaitsee Naantalin, Raision ja Maskun raja-alueella. Etäisyys Raision keskustaan on linnuntietä 4 kilometriä ja maantietä 10 kilometriä. Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt keskukselle viimeisimmän ympäristöluvan ja tarkastanut tarkkailusuunnitelman Isosuon jätekeskus toimii pienasiakkaiden palvelupisteenä. Viimeisin käytössä ollut loppusijoitusalue, vajaa neljä hehtaaria, suljettiin vuoden 2007 aikana. Jätekeskuksen alue on salaojitettu ja vedet johdetaan Raision jätevedenpuhdistamoon. Kaatopaikkakaasua kerätään suljetuista jätepenkoista. RAUHALAN JÄTEKESKUS Rauhalan jätekeskus sijaitsee Länsi-Turunmaalla noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta luoteeseen. Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt keskukselle ympäristöluvan ja hyväksynyt tarkkailuohjelman Rauhalan jätekeskus toimii pääasiassa pienasiakkaiden palvelupisteenä. Yhdyskuntajätteen loppusijoitus on toistaiseksi keskeytetty, jätepenkkaan vastaanotetaan ainoastaan kivivillatehtaan teollisuusjätteitä. Jätekeskuksen alue on salaojitettu ja vedet johdetaan Paraisten jätevedenpuhdistamoon. ORIKEDON VASTAANOTTOASEMA Orikedon vastaanottoasema sijaitsee jätteenpolttolaitoksen tontilla Turussa. TSJ:n vastaanottoasema palvelee suurasiakkaita. Orikedolle vastaanotetaan asumisessa ja julkisessa toiminnassa syntyvää, syntypaikkalajiteltua polttokelpoista jätettä. Orikedon laitos tuottaa noin 7 prosenttia Turun seudun kaukolämpötarpeesta. Laitoksen toiminnasta vastasi vuonna 2010 Turun kaupungin jätteenpolttoliikelaitos. Jätteenpolttolaitos siirtyi Turku Energia Oy:n omistukseen vuoden 2011 alussa. Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt jätteenpolttolaitokselle määräaikaisen ympäristöluvan saakka. Päätöksestä on valitettu. Jätteenpolttoliikelaitos raportoi Orikedon jätteenpolttolaitoksen toiminnasta vuonna TOPINOJAN JÄTEKESKUS Pitkäsaarenkatu 7, Turku p ma pe Vuosikertomus 2010 TSJ ISOSUON JÄTEKESKUS Isosuontie 137, Raisio p ma 12 20, ti pe RAUHALAN JÄTEKESKUS Sydmontie 173, Parainen p ma 12 20, ti pe 10 18

13 TURUN SEUDULLA ERILLIS- KERÄTÄÄN ravintoloiden, suurkeittiöiden ja kauppojen biojäte. Myös joissakin taloyhtiöissä on erilliskeräys. Biojäte käsitellään Forssan Envor Biotechin laitoksella. ORIKEDON POLTTOLAITOSTA on saneerattu uusien vaatimusten mukaiseksi. Turun kaupunki on hakenut laitoksen toiminnalle jatkoaikaa vuoden 2017 lopuun. Jätteiden hyötykäyttö kasvaa SJ:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla vastaanotetaan laji- T teltuja hyötyjätteitä, vaarallisia jätteitä eli ongelmajätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä polttokelpoista jätettä ja kaatopaikkajätettä. Hyödynnettäviä jätteitä ovat muun muassa metallit, pahvi ja kartonki, muovi, puujätteet, lasipakkaukset, tasolasit, saniteettiposliini ja polttokelpoinen jäte. Kaatopaikkajäte sijoitetaan nimensä mukaisesti kaatopaikalle. Topinojan jätekeskus vastaanottaa lisäksi lajiteltuja biojätteitä sekä kaatopaikkakelpoisia erityisjätteitä, hiekkapitoisia lietteitä ja asbestia sekä erillissopimuk- VASTAANOTETUT JÄTTEET, TSJ KONSERNI sella lievästi pilaantuneita maa-aineksia. Hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotot on esitelty edellä. TSJ kerää hyötyjätteitä ja ongelmajätteitä myös keräystempauksissa. Keväiset metallinkeräystempaukset aloitettiin aikoinaan Ympäristötalkoiden nimellä. Vuodesta 2007 alkaen metallia on kerätty useamman viikon ajan eri puolilla TSJ:n toimialuetta. Yhden lauantaipäivän Ympäristötalkoot aloittavat nykyään jätekeskusten kesäajan, jolloin kuukauden ensimmäisenä lauantaina palvellaan klo TSJ jatkaa aikaisemmin Klaran ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n järjestämiä keräystempauksia ulkosaaristossa. Saarista, joille ei ole tieyhteyksiä, on jo kuudentoista vuoden ajan kerätty huoltoaluksen voimin metalliromua, vaarallista jätettä sekä muuta isokokoista jätettä. Lisäksi saariston pääsaarilla järjestetään keräystempauksia autokaluston voimin. Vuonna 2010 saarikierroksilla saatiin talteen vaarallisia jätteitä kg, sähkölaitteita 820 kg ja metalliromua kg. TSJ vastaanotti yhteensä tonnia jätteitä, joista yhdyskuntajätteitä noin tonnia. TSJ:n vastaanottamista jätteistä 88 prosenttia ohjautui hyötykäyttöön. Polttokelpoisen jätteen hyötykäyttöaste oli 90 prosenttia. KÄSITELLYT JA HYÖDYNNETYT JÄTTEET, TSJ KONSERNI YHTIÖ JA JOHTAMINEN PALVELUT JA TUOTTEET Maamassat kaatopaikkarakenteisiin Yhdyskunta- ja erityislietteet Orikedon arinakuona Rakennus- ja tuotantotoiminta Lajitellut hyöty- ja ongelmajätteet Sekalainen yhdyskuntajäte Materiaalihyötykäyttöön Biojäte kompostiin Energiahyötykäyttöön Käyttö kaatopaikkarakenteissa Välivarasto vuoden vaihteessa Erityissijoitus Loppusijoitus SOSIAALINEN VASTUU HYÖDYNTÄJÄT 2010 JÄTE HYÖDYNTÄMISTAPA HYÖDYNTÄJÄ Polttokelpoinen jäte energia Orikedon jätteenpolttolaitos, Kotkan Hyötyvoimala, Ekovoima Riihimäki, E.ON Värme Sverige Kierrätyspolttoaine energia UPM Rauma, Fortum Kauttua, Pori Energia Kannot, risut energia Turku Energia, Pansion Lämpö, Vapo Puhdas puujäte energia Pansion Lämpö Kierrätyspuu energia Lehti Energia, Vapo, Pori Energia Kyllästetty puu energia erityislaitoksessa Demolite Biojäte biokaasu/komposti Envor Biotech Metallit metallituotteet Kuusakoski Tasolasi lasivilla ja lasi Uusioaines Keräyslasi lasivilla ja lasi Uusioaines Keräyspaperi sanomalehtipaperi Suomen Hyötykeskus Keräyskartonki ja -pahvi hylsykartonki Suomen Hyötykeskus Renkaat pinnoitus, suojamatot Kuusakoski Saniteettikalusteet uudet tuotteet Keramiikkatehdas Seppälän Tiili Haravointijäte kompostointi viherrakentamiseen Varsinais-Suomen Puutarhamulta, TSJ, Paroc Ongelmajätteet käsittely ja turvallinen hävittäminen L&T SE-laiteromut metallit, muut raaka-aineet Tuottajayhteisöt Kirkas muovi uudet tuotteet Kuusakoski TSJ Vuosikertomus YMPÄRISTÖVASTUU TALOUDELLINEN VASTUU

14 TSJ:N NEUVOJAT olivat tavattavissa monissa kuntien kesätapahtumissa sekä Yrjö Ympäristöauton kierroksilla ja nuorille suunnatuilla Relax-messuilla. Neuvontatilaisuuksiin osallistui vuonna 2010 lähes henkilöä, joista lapsia yli Opastamme lajittelemaan ja välttämään jätettä T SJ hoitaa omistajakuntiensa lakisääteisiä jäteneuvontatehtäviä. Tilaisuuksissa tehtävää jäteneuvontaa ostettiin TSJ:n oman työn lisäksi Turun Ekotorilta, Liedon Kisällikellarilta ja The Turku International Puppetry Connection ry:ltä yhteensä 732,5 tuntia. Neuvontaa suunnattiin erityisesti taloyhtiöille, peruskouluille, ammattioppilaitoksille ja erilaisille yhdistyksille. Neuvojat olivat tavattavissa monissa kuntien kesätapahtumissa sekä Yrjö Ympäristöauton kierroksilla. Kesällä Kelluva näyttely ja neuvojat kiersivät saaristoa huoltoalus m/s Nauvon mukana. Neuvontatilaisuuksiin osallistui vuonna 2010 lähes henkilöä, joista lapsia yli Neuvontatilaisuuksiin osallistuneiden määrä kasvoi hieman, noin sadalla henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna, ja myös tehtyjä neuvontatunteja oli muutama enemmän. Jäteneuvontaa ja keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen asiakaspalvelua koskeviin kysymyksiin vastataan nyt samassa palvelunumerossa. Yhdistetty puhelinpalvelu on asiakkaalle yksinkertaisempaa, ja samalla pystytään paremmin varmistamaan riittävät henkilökuntaresurssit sekä suomen-, ruotsinja englanninkielisen palvelun saatavuus. Asiakkaat ottivat jäteneuvontaan yhteyttä myös sähköpostin ja internetsivujen sähköisten lomakkeiden avulla yhteensä 459 kertaa. Neuvoa kysyttiin usein esimerkiksi tiettyjen jätteiden oikeasta lajittelusta ja vastaanot- Vuonna 2010 neuvontaa suunnattiin tehostetusti taloyhtiöille. topaikkojen palveluista. Palautetta annettiin kuluneena vuonna esimerkiksi sekaannuksista Yrjö-auton aikatauluissa ja kierrätyspisteiden roskaantumisesta. Kiitosta annettiin muun muassa hyvästä palvelusta Topinojan jätekeskuksessa. KAATOPAIKKAJÄTETTÄ VÄHENNETTIIN TALOYHTIÖIDEN KANSSA Neuvonnan keskeisenä teemana kuluneena vuotena oli kaatopaikkajätteen vähentäminen. Aihetta käsiteltiin esimerkiksi kuntien markkinatapahtumissa, joissa neuvontateltan kilpailulomakkeessa testattiin kaatopaikkajätteiden tunnistamista. Kyselyyn vastasi vuoden aikana yli tapahtumakävijää. Jätetilamateriaaleja uudistettiin paremmin ja monipuolisemmin taloyhtiöiden tarpeita vastaaviksi. Uusissa lajittelutauluissa, jäteastiatarroissa ja asukkaille jaettavissa jäteoppaissa lajitteluohjeet esitetään valokuvina, mikä helpottaa esimerkiksi vieraskielisten asukkaiden opastamista. Jätetilaan tarkoitetussa lajittelutaulussa on erityisesti painotettu muualle vietävien jätteiden lajittelua ja vastaanottopaikkoja. Jäteoppaita tehtiin myös tilaustyönä räätälöidysti eräälle taloyhtiölle. Kelaa! -hankkeen syksyn 2010 suurkampanja Pieniä Tekoja haastoi varsinaissuomalaiset tekemään energian- ja vedenkulutukseen, ruokaan, liikkumiseen ja jätteen synnyn ehkäisyyn liittyviä pieniä mutta merkityksellisiä tekoja ympäristön hyväksi. Kansalaisille suunnatun kampanjan rinnalla mukaan oli kutsuttu taloyhtiöitä pilottiryhmiksi. Kaikissa 16:ssa mukana olleessa taloyhtiössä jätehuolto ja kaatopaikkajätteen vähentäminen oli yksi läpikäydyistä teemoista. TSJ järjesti pilottitaloyhtiöiden yhteyshenkilöille koulutusta ja toiveiden mukaan asukkaille tapahtumia. Syksyn valtakunnallisella energiansäästöviikolla isännöitsijät, kiinteistöyritykset, huoltoliikkeet ja asukasaktiivit kutsuttiin taloyhtiöiltaan. Seminaariesitysten, messuosastojen ja iltapalan ääressä käytyjen keskustelujen aiheena oli energiansäästöä monelta kantilta, jätehuoltoasioita unohtamatta. TSJ järjesti taloyhtiöillan yhteistyössä Turku Energian ja VALONIAn kanssa. YMPÄRISTÖPOLKU LAAJENI KAIKKIIN OSAKASKUNTIIN TSJ on ollut mukana Turun kaupungin opetustoimen ympäristöpolkuhankkeessa vuoden 2009 alusta alkaen tarjoamalla aiheeseen liittyvää ohjelmaa kaikille Turun ja 6. -luokkalaisille. Kestävän kulutuksen teemoja pohtiva nukketeatterinäytelmä kiertää 1 2.-luokkalaisten vieraana, ja kuudennet luokat kutsutaan TSJ:n järjestämälle bussikiertoajelulle jätehuollon toimipaikkohin. Muissa kunnissa Ympäristöpolun kaltaista hanketta ei ole, mutta TSJ on oman neuvontansa osalta laajentanut kaikki ikäluokat vuorovuosina kattavan ympäristökasvatusohjelman koskemaan kaikkia osakaskuntiaan. Muissa alueen kunnissa jätehuollon tutustumiskierroksille on kutsuttu yläkoulut, vuonna 2010 vuorossa olivat Länsi-Turunmaan, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon luokkalaiset. Nukketeatteri kiersi Auran, Liedon, Länsi-Turunmaan, Marttilan, Pöytyän, Raision ja Tarvasjoen alakoulujen vieraana. Kiertoajeluopastuksissa tehtiin yhteistyötä ammattiopisto Livian kanssa. Ympäristöneuvonnan opiskelijat suorittivat osan kiertoajeluopastuksista opintojensa osana. Työharjoit- 14 Vuosikertomus 2010 TSJ

15 TURUN SEUDUN luokat saavat vieraakseen Loskatar-nukketeatteriesityksen, jossa pohditaan kestävän kulutuksen teemoja. Kuvassa Loskatar esiintyy kirjakaupassa Kauppakeskus Skanssissa. Reilu kolmannes kaikista tehdyistä neuvontatunneista tähtää kestävään kulutukseen ja jätteen synnyn ehkäisyyn. Valinnat puntariin Shoppailu simulaattorissa YHTIÖ JA JOHTAMINEN hoppailusimulaattorissa vertail- S laan ostoskorin ympäristövaikutuksia. Mitä kirjolohi mak saa ilmastolle? Kuluttaako herukkamehu vai appelsiinimehu enemmän luonnonvaroja? Tästä kaupasta asiakas saa ostoskuittiin loppusumman eurojen sijasta kilogrammoina kulutettuja luonnonvaroja ja tuotettuja hiilidioksidipäästöjä. Uudistunut ja näyttävä simulaattori on ryhmille avoinna sopimuksen mukaan Turun Ekotorilla. Simulaattori muuntuu myös kiertäväksi opetustuokioksi neuvoja rakentaa pienen kaupan vaikka luokkahuoneeseen. Keskusteluja ja pohdintoja herättävä shoppailuhetki soveltuu parhaiten nuorille ja aikuisille. Hintojen sijasta Shoppailusimulaattorin kassalla tarkastellaan tuotteiden luonnonvarojen kulutusta. PALVELUT JA TUOTTEET SOSIAALINEN VASTUU telu tarjoaa oppilaille arvokasta kokemusta ja perusteellisen perehdytyksen jätehuoltoasioihin. TSJ:lle yhteistyö tarjoaa tilaisuuden tutustua alan uusiin osaajiin. NEUVONTAA MAAHANMUUTTAJILLE Muiden kohderyhmien rinnalla vieraskielisten asukkaiden on todettu tarvitsevan kohdennettua neuvontaa. Maahanmuuttajien neuvonnan suunnitteluun paneuduttiin keväällä Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisen opintokurssin kanssa. TSJ tarjosi opiskelijoille tutkimusaiheen sekä koulutusta ja materiaaleja työhön. Kurssilla kokeiltiin käytännössä erilaisia osallistavia menetelmiä sekä testattiin TSJ:n opasmateriaaleja jäteneuvontatilanteissa. Kurssin tuloksia hyödyntävä suunnitelma maahanmuuttajien jäteneuvonnan kehittämiseksi valmistui oppilastyönä. Suunnitteluun liittyi yhteistyötä kiinteistöyritysten sekä verkostoitumista oppilaitosten ja maahanmuuttajien kanssa työskentelevien organisaatioiden kanssa. Projektin aikana TSJ:n neuvontamateriaaleja testattiin neuvontatilaisuuksissa ja osallistujilta kerättiin palautetta. KESTÄVIEN VALINTOJEN KANNUSTAJAT Reilu kolmannes kaikista tehdyistä neuvontatunneista, 343 tuntia vuonna 2010, tähtää kestävään kulutukseen ja jätteen synnyn ehkäisyyn. Myös muissa, ensisijaisesti jätehuoltoa ja lajittelua käsittelevissä neuvontatilaisuuksissa jätteen synnyn ehkäisy on aina yhtenä aihepiirinä. Turun Ekotori uudisti Shoppailusimulaattorinsa kesällä TSJ:n avustuksella. Menetelmän näkökulma laajentui entistä enemmän tuotteiden koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Simulaattori on lähes oikea kauppa, jossa asiakas saa kauppakuitikseen tiedon ostostensa ympäristövaikutuksista. Simulaattorin opastetut kierrokset ovat osa TSJ:n neuvontaa. Marraskuisella teemaviikolla, Euroopan jätteen vähentämisen viikolla, yleisöä kutsut- YMPÄRISTÖVASTUU TALOUDELLINEN VASTUU TSJ Vuosikertomus

16 Neuvontatilaisuuksista kerätään palautetta. TSJ:N NEUVOJIA kiitettiin tilaisuuksista ja netistä kerätyissä palautteissa usein asiantuntevuudesta sekä eri ikä- ja kohderyhmien taitavasta huomioon ottamisesta. tiin avoimiin kauppakierroksiin pohtimaan ostoskorin ympäristövaikutuksia. Menetelmästä on otettu käyttöön myös kiertävä versio, jonka kanssa neuvojat vierailevat muun muassa oppilaitoksissa. EAKR-rahoitteinen, kolmevuotinen Kelaa! kestävä kulutus ja elämänlaatu -yhteistyöhanke jatkui edelleen. Sen puitteissa osallistuttiin muun muassa Pieniä tekoja -kampanjaan sekä järjestettiin opiskelijoiden Latauspiste-tapahtuma energiansäästöviikolle. Kestäviin kulutusvalintoihin on kannustettu myös paikallisradiokanavilla viikoittain kuultavassa Takaisin Luontoon -ohjelmasarjassa. TSJ on ollut mukana rahoittamassa ohjelmasarjaa ja neuvonta on myös osallistunut aiheiden ideointiin. Ohjelmasarjassa on tavoitteena nostaa esille monipuolisesti ympäristöön liittyviä teemoja ja jakaa tietoa aiheesta. TILAAJAT TYYTYVÄISIÄ Neuvontatilaisuuksista kerätään palautetta tilaajille jätettävien palautekorttien sekä TSJ:n verkkosivuilla olevan sähköisen palautelomakkeen avulla. Palautteita annettiin vuoden aikana 69 kappaletta. Vastauksissa tilaisuuksiin oltiin varsin tyytyväisiä. Neuvonnan sisältö vastasi odotuksia useimpien mielestä hyvin (ka 4,54, max 5). Tilaisuuksissa koettiin myös saadun uutta tietoa (ka 4,03). Neuvonta oli myös motivoinut vastaajia lajitteluun ja kestäviin kulutusvalintoihin keskimäärin oikein hyvin (ka 4,39). Avoimessa palauteosiossa neuvojia kiitettiin usein asiantuntevuudesta sekä erilaisten Materiaalia on uudistettu monipuolisemmaksi vuonna ikä- ja kohderyhmien taitavasta huomioon annettiin eräässä palautteessa kuljettajan ja ottamisesta. Parissa palautteessa toivottiin oppaan välisistä reittiepäselvyyksistä ja toisessa kuitenkin ripeämpää tahtia tai enemmän aikaa kierroksen toteuttamisesta lumiseen osallistujien kysymyksille tai konkreettiselle vuodenaikaan. Toivomuksena esitettiin myös, osallistumiselle. että tutustumiskohteissa joku henkilökunnasta Neuvontamenetelmiä pidettiin monessa voisi kertoa työstään. Kiertoajeluja pidettiin palautteessa osallistavana ja kiinnostavana. kouluille erittäin hyvänä, helppona ja hyödyllisenä Erityisesti nukketeatteri sai kiittäviä mainintoja palveluna, ja yhteistyön toivottiin palaut- lapsia kiinnostavana menetelmänä. Koululaisille teissa jatkuvan. järjestettyjen kiertoajelujen osalta risuja NEUVONNAN KUSTANNUKSET jäteneuvonnan kustannukset yhteensä, euroa/vuosi neuvonnan kustannukset, euroa/asukas 0,66 0,70 0,71 neuvonnan ostopalvelut, euroa Neuvontatilaisuuksissa saa uutta tietoa. * Asiakaslehdet ovat kokonaan viestinnän kustannuksissa. Harjoittelija-oppaat kiertoajelulla alensivat tänä vuonna ostopalvelujen kustannuksia. 16 Vuosikertomus 2010 TSJ

17 TSJ Yrityspalvelut Oy on TSJ:n tytäryhtiö, joka tarjoaa palveluitaan toiminta-alueen yrityksille ja elinkeinoelämälle. TOPILAN LAJITTELUKENTÄN toimintaa on tehostettu hankkimalla omaa käsittelykalustoa rakennusjätteelle ja syntypaikkalajitellulle energiajakeelle. Tytäryhtiö hoitaa yrityspalvelut rityspalvelun toiminta ja talous on ollut eriytettynä TSJ:n Y muusta toiminnasta. Aikaisempien vuosien pohjatyö huipentui TSJ Yrityspalvelut Oy:n toiminnan aloittamiseen TSJ Yrityspalvelut Oy on TSJ:n tytäryhtiö, joka tarjoaa palveluitaan toimintaalueen yrityksille ja elinkeinoelämälle. TSJ Yrityspalvelut Oy:n palkkalistoille siirtyi emoyhtiöstä neljä työntekijää. TOPILAN RINNALLE PIKKU-TOPILA Yhtiön kilpailukyvyn parantamisessa pääpaino oli toimintojen kehittämisessä Topinojan jätekeskuksessa Topilan lajittelualueella. Topilan lajittelukentän toimintaa on tehostettu hankkimalla omaa käsittelykalustoa rakennusjätteelle ja syntypaikkalajitellulle energiajakeelle. Topilan lajittelukentän yhteyteen avattiin yritysten pieneriä varten oma vastaanottopiste, Pikku-Topila. LAJITTELULLA KORKEA HYÖTYKÄYTTÖASTE Topilan lajittelukentällä, rakennus- ja tuotantotoiminnan jätteestä sekä karkeajätteestä valmistettavan REF-polttoaineen laatu on kyetty pitämään korkeatasoisena. Tästä osoituksena ovat vuoden aikana solmitut useat merkittävät toimitussopimukset polttoainetta hyödyntävien energiatuotantolaitosten kanssa. Lasin ja posliinin lajittelua on tehostettu entisestään hyödyntämällä olemassa olevaa lajittelukalustoa. Karkea- ja rakennusjätteen lajittelussa saavutettiin 94 prosentin hyötykäyttöaste. Kuluneen vuoden aikana on myös kiinnitetty erityistä huomiota lajitteluja murskaustoimintojen työ- ja paloturvallisuuteen. Turvallisuutta on kehitetty yhdessä alueella toimivien urakoitsijoiden kanssa. PALVELUTUOTANTO LAAJENI Yrityspalvelujen palvelutarjontaa lisättiin koh dentamalla uusien palvelutuotteiden mark kinointia korjausrakentamiseen, tukkukauppaan, elintarviketeollisuuteen ja energiapuuhun. Palvelukokonaisuuteen kuu- TSJ Yritys palvelut Oy palvelee nyt yritysasiakkaita Topilan lajitteluasemalla valmistetaan kierrätyspolttoainetta energiatuotannon tarpeisiin. T SJ eriytti vuoden 2010 marraskuussa yrityksille suunnatut jätehuoltopalvelut tytäryhtiönsä, TSJ Yrityspalvelut Oy:n, hoidettavaksi. Emoyhtiö keskittyy puhtaasti asumisen ja julkisen toiminnan jätehuoltopalvelujen tarjontaan ja kehittämiseen. Eriyttämisen taustalla on lainsäädännön korostama vastuujako kuntien ja yritysten luvat yhä vahvemmin jätehuoltolaitteiden, kuten puristimien, paalainten ja erikoislavojen vuokraus asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ajoneuvo- ja jäteastiapesulatoimintaa kehitettiin asiakaslähtöiseen suuntaan. kesken. TSJ Yrityspalvelujen toimitusjohtaja on Juha Hämäläinen. TSJ Yrityspalvelut tarjoaa yrityksille jätehuollon kokonaispalveluja ja jätteiden vastaanotto- ja hyötykäyttöpalveluja Topin ojan jätekeskuksesta vuokraamillaan alueilla, kuten Topilan lajitteluasemalla ja biojätteiden vastaanottoterminaalissa. TSJ ja Ekokem Oy Ab solmivat alkuvuodesta aiesopimuksen yhteistyön tiivistämiseksi teollisuuden ja kaupan jätteiden käsittelyssä. Yhteistyöllä parannetaan entisestään seudun elinkeinoelämälle tarjottavia ympäristöhuoltopalveluja. Yhteistyömuodot selviävät kesään mennessä. Tarkempaa tietoa TSJ Yrityspalveluista löytyy verkkosivuilta TALOUDELLINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU SOSIAALINEN VASTUU PALVELUT JA TUOTTEET YHTIÖ JA JOHTAMINEN TSJ Vuosikertomus

18 TÄRKEIMMÄT UUTISOTSIKOT VUONNA Uudistunut Entisestä Enemmän saapuu kohta kotiisi! 2.3. Kuljetusalan lakko vaikeuttaa jäteastioiden tyhjennyksiä 5.3. Ensimmäinen jätekuorma Ruotsiin lähtee Turusta perjantaina Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö lisääntyi Turun seudulla Keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus on halvin Auranmaan lajitteluasema avattiin TSJ perusti tytäryhtiön Jätteenkäsittelymaksuihin korotuksia vuoden 2011 alussa Mobiilikeräys korvaa Nauvon lajitteluaseman Nauvon lajitteluasema on suljettu lopullisesti Viestintä ja vuorovaikutus E ntisestä Enemmän -lehden ulkoasua uudistettiin TSJ:n ilmeuudistuksen myötä. Lehdestä myös kehitettiin vuoden aikana kaksi versiota. EE Länsi-Turunmaa jaettiin kotiin kaksikielisenä Paraisilla ja saaristossa. EEpäälehti jaettiin suomenkielisenä toimi alueen muihin koteihin. Ruotsinkieliset perheet saivat lisäksi oman kieliversion osoitteellisena. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kesäasukkaille postitettiin huhtikuussa Entisestä enemmän kesälläkin -lehti, jonka sisältö oli räätälöity helpottaman vapaa-ajan asukkaan jätehuoltoa. Alkuvuoden EE-lehdessä pääaiheiksi nousi seudun jätepoliittinen tarkastelu, joka otti tuulta siipien alle. Kaatopaikkajätteen tarkkaa lajittelua haluttiin myös korostaa. Alkusyksyn numerossa pitkän linjan Martta, Birgitta Bröckl kertoi Marttaliiton vastuusta jätehuollossa ja ympäristökysymyksissä. Auranmaan lajitteluaseman avajaiset olivat myös itsestään selvä aihe. ASIAA JA UUTISIA TSJ verkkopalvelussa käytiin vuonna 2010 reilut kertaa. Oma henkilökunta käytti palvelua ahkerasti työssään. Yhtiön ulkopuolelta sivuilla kävi kuukausittain noin vierailijaa. Eniten haettiin tietoa Topinojan jätekeskuksesta ja sen palveluista sekä jätteiden lajittelusta, kierrätyspisteistä ja vaarallisten jätteiden vastaanotosta. Myös jäteneuvonta kiinnosti sivustolla käyneitä. Snoobi-kävijäseurannan käyttöönotto helpotti verkkopalvelun toimivuuden seurantaa. -sivusto on ahkerassa käytössä. UUSILLA MATERIAALEILLA RYHTIÄ LAJITTELUUN TALOYHTIÖSSÄ Vuoden aikana taloyhtiömateriaaleja kehitettiin kaatopaikkajätteen ja suurikokoisen jätteen lajittelun helpottamiseksi taloyhtiöissä. Kuvallisten tarrojen tarjontaa laajennettiin ja lajittelutaulut uudistettiin kokonaan. Jätetiloihin tai rappukäytäviin sopivissa kuvallisissa tauluissa on peruslajittelun lisäksi taloyhtiön jätepisteeseen kuulumattomien jätteiden kaikki vastaanottopaikat ja aukiolot. Tarroista ja tauluista kehitettiin kolme eri kieliversiota, suomi, ruotsi-suomi ja suomi-englanti. Kaikkia materiaaleja voi tilata kätevästi TSJ:n verkkopalvelun kautta. LUO EHKÄISEVIÄ TEOKSIA -TAIDEKILPAILUN YHTEISTYÖ ALKOI Voiko jätteistä tehdä jätteen syntyyn liittyvää taidetta? Joulukuussa pidetyn suunnittelupalaverin tuloksena syntyivät raamit TSJ:n ja koulujen yhteiselle taidekilpailulle vuodelle Kilpailu järjestetään yhteistyössä ammattikorkeakoulu Novian, Turun ammattikorkeakoulun sekä Taideakatemian kanssa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki taidetta ja muotoilua opiskelevat sekä alalle vuosina valmistuneet. Kilpailun avainsanoja ovat slow life, yksinkertaistaminen ja materiaa litehokkuus. Joulukuussa 2010 päätettiin julistaa taidekilpailu. Taloyhtiöille tarkoitettu materiaali uusittiin vuonna Vuosikertomus 2010 TSJ

19 Tarvasjoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pekka Saarnivaara (oik.) ja Marttilan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Koskinen leikkasivat AURANMAAN LAJITTELUASEMAN VIHKIÄISNAUHAN ELOKUUSSA TSJ verkkopalvelussa käytiin vuonna 2010 reilut kertaa. VIESTINTÄÄ ARTIKKELEIN, TIEDOTTEIN JA ILMOITUKSIN Vuosi 2010 oli tiedotuksellisesti vilkas, muutoksia yrityksessä ja alalla tapahtui paljon. Eniten keskustelua tiedotusvälineissä herättivät jätteenkuljetus Ruotsiin, hintojen korotukset ja paikallisesti Nauvon jäteaseman sulkeminen. Sosiaalisissa medioissa keskustelua käytiin ainakin Länsi-Turunmaan jätteenkuljetusjärjestelmästä ja Nötön saaren jätepisteen ongelmista. Tiedotteita lähti vuonna 2010 yhteensä noin 30 kappaletta. Kaatopaikkajätteen ja rakennusjätteen lajitteluun sekä kompostointiin kannustavia artikkeleita kirjoitettiin useaan kiinteistö- ja rakennusalan lehteen. Artikkeleita julkaistiin muun muassa seuraavissa lehdissä: Asunto & Kiinteistö, Rakentajan Tieto & Taito sekä Turun Omakotiyhdistyksen sanomat. Yrjö-auton kierroksista tiedotettiin tehokkaasti etukäteen suunnitellulla ilmoituspaketeilla. Ilmoituskanavina suosittiin pieniä paikallislehtiä, aluelehtiä sekä kuntatiedotteita. YHTIÖ JA JOHTAMINEN VIESTINNÄN JA NEUVONNAN KUSTANNUKSET Viestinnän ja neuvonnan kustannukset, euroa/vuosi Viestinnän ja neuvonnan kustannukset, euroa/asukas 2,0 1,9 1,85 PALVELUT JA TUOTTEET Viestinnän kustannukset eriteltynä, euroa/vuosi * Jäteneuvonnan kustannusten erittely hankalaa. Esimerkiksi neuvonnalliset asiakaslehdet sisältyvät kokonaan viestinnän kustannuksiin. Seudullinen jätepolitiikka etenee vauhdilla T urun seudun kuntien jätepolitiikan valmistelutyö saatiin vauhtiin viime vuonna ja työ jatkuu kuluvana vuonna. Varsinaisen työryhmän lisäksi jätepolitiikan ja kuntien yhteistoimintasuunnitelman tavoitteita on pohdittu monissa pienryhmissä. Työryhmässä on ollut mukana seudun ympäristöviranhaltijoita, kuntien luotta mushenkilöitä sekä ELY-keskuksen, asukkaiden, eri järjestöjen ja jätehuollon toimijoiden edustajia. Pienryhmät on koottu työryhmän jäsenistä. Jätepolitiikan alustavista tavoitteista pyydettiin syksyllä 2010 lausunnot TSJ:n osakas- Seudullista jätepolitiikkaa on mietitty isommissa ja pienemmissä ryhmissä. kunnilta sekä ELY-keskukselta. Jätepolitiikkaluonnoksen työstäminen jatkuu kevään aikana. Jätelain kokonaisuudistus saattaa tuoda muutoksia luonnosteltuihin tavoitteisiin. Jätepolitiikkaluonnokseen ja lausuntojen tiivistelmään voi tutustua TSJ:n verkkosivuilla, SOSIAALINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU TALOUDELLINEN VASTUU TSJ Vuosikertomus

20 Henkilökunta on osallistunut vilkkaasti Jätelaitosyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin. JUHA KUITTINEN JA DENIS KLAJIC huoltavat kierrätyspisteitä. He pitävät myös kirjaa pisteisiin kuulumattomista ja astioiden ulkopuolelle jätetyistä jätteistä. Huollot aloitettiin oman henkilöstön voimin keväällä Henkilökunnan kouluttautumisen vuosi Y htiön palveluksessa työskenteli vuoden 2010 aikana keskimäärin 53 työntekijää. Pysyvässä työsuhteessa oli 44 henkilöä, naisia ja miehiä tasaisesti 22. Henkilökunnan keskiikä oli 45,4 vuotta. Määräaikaisia työntekijöitä oli yhteensä 23, heistä 6 henkilöä yli kuuden kuukauden työsuhteessa. VILKAS KOULUTUSVUOSI 2010 TSJ tukee voimakkaasti henkilökunnan kouluttautumista ja osaamisen laajentamista. Koko henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua erilaisille ammattiin liittyville kursseille, seminaareihin ja koulutusohjelmiin. Kaksi henkilöä suoritti oppisopimuskoulutuksena ympäristöhuollon ammattitutkinnon Suomen Ympäristöopisto SYKLI:ssä ja kuusi henkilöä aloitti koulutuksen syyskuussa. Viisitoista henkilöä suoritti Ympäristöhuollon tiedonhallinnan ja kirjanpidon osatutkinnon. Vastaanottoasemien asiakaspalveluhenkilöstölle järjestettiin lisäksi koulutuskokonaisuus otsikolla: Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen ja toimiston asiakaspalvelulle otsikolla: Harkittu panos suunniteltu tulos. Sisäistä koulutusta on järjestetty muun muassa jätekeskusten hoito- ja käyttösuunnitelmista, turvallisuuteen liittyvistä asioista ku- ten pelastussuunnitelmasta, yhtiön toimintajärjestelmästä, yrityspalveluiden eriyttämisen vaikutuksista, ongelmajätteiden käsittelystä sekä ATK-ohjelmien muutoksista. Henkilöstöasioiden osalta koko henkilökunnalle järjestettiin loppuvuodesta tilaisuudet Kelan korvauskäytännön vaikutuksista. Samassa yhteydessä tutustuttiin yhtiön pelinsääntöihin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ja varhaisen puuttumisen osalta. Henkilökunta on osallistunut vilkkaasti myös Jätelaitosyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin: jätelaitospäiville sekä kenttähenkilökunnan-, asiakaspalvelun-, viestinnän-, taloushallinnon- ja johdon päiville. Lisäksi henkilökunta on osallistunut vuoden aikana eri koulutuksen tarjoajien järjestämiin alan koulutuksiin ja seminaareihin. Henkilöstöasioiden laajamittainen kehitystyö pääsi tehokkaaseen vauhtiin loppuvuodesta. Yhtiön toimintatapaohjeiden sekä osaamisen kartoittamisen ja kehittämisen tarkoitus on tukea yhtiön strategiaa henkilöstöjohtamisen keinoin. SISÄINEN TIEDONKULKU JA KOKOUSKÄYTÄNNÖT Intranet-sivut ja sähköpostiviestintä ovat yleisimmät sisäisen viestinnän väylät. Yhtiön johtotiimi, johon kuuluu toimitusjohtaja ja vastuualueiden päälliköt, kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Johtotiimin muistiot tai pöytäkirjat ovat koko henkilökunnan luettavissa. Eri vastuualueet pitävät säännöllisin väliajoin omia tiimipalaverejaan lähimmän esimiehen johdolla. Kehityskeskustelut pidetään vähintään vuosittain koko henkilökunnalle. Yhtiön ja henkilökunnan yhteisenä toimielimenä toimii yt-kokous, johon kuuluu varsinaisen johtotiimin lisäksi luottamusmies, eri alojen henkilökunnan edustaja sekä työsuojeluvaltuutettu. Vuoden 2010 aikana pidettiin kolme yt-kokousta. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa työterveyshuollon ja työsuojelun toimintasuunnitelmat, työajan hallintajärjestelmän laajentaminen, PTYTES:n neuvottelutulos ja järjestelyerän jakoperusteet, yrityspalveluiden eriyttäminen, organisaatiorakenteen ja sektoreiden vastuualueiden muutokset, varhaisen puuttumisen sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamallien sisältö ja käyttöönotto sekä ennakkotietoja vuoden 2011 budjetista ja vuoden 2010 tilinpäätöksestä. HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA VIRKISTYS Henkilökunnan hyvinvointia on kartoitettu Ter- HENKILÖKUNNAN KOULUTUS HENKILÖKUNNAN IKÄJAKAUMA 23 % 34 % 5 % 20 % 18 % Ylempi korkeakoulututkinto AMK-tutkinto tai vastaava Keskiasteen tutkinto Ammattitutkinto Ei ammatillista koulutusta Vuosikertomus 2010 TSJ

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa 2 16.4.2013 Yritysesittely 2011 Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Vuosikertomus 2015 24.3.2016 1 2 POHJOIS-SATAKUNNAN JÄTTEIDENKÄSITTELY OY 1. Toiminta vuonna 2015 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy on Kankaanpään kaupunkikonserniin

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASOKUVAUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY:N (LSJH) TOIMIALUEELLA (marraskuu 2016)

JÄTEHUOLLON PALVELUTASOKUVAUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY:N (LSJH) TOIMIALUEELLA (marraskuu 2016) JÄTEHUOLLON PALVELUTASOKUVAUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY:N (LSJH) TOIMIALUEELLA (marraskuu 2016) JÄTEHUOLTOPALVELU Jätteiden kuljetus PALVELUN KUVAUS Järjestetty jätteenkuljetus toteutetaan jätehuoltolautakunnan

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 682/14.05.01/2013 287 Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Turun

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015 HSY:n jätehuollon vuositilasto 215 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista

Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista raportointikaudelta 1.1. - 31.12.214 8.4.215 Jakelu: Hallitus Jätelautakunta Kuntien ympäristönsuojelusihteerit SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 3 1.1. Johdanto...

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 4.10.2016 16:00, Pöytäkirja 8 Jätemaksutaksan hintaliitteen muutokset 1.1.2017... 1 Pykälän liite: Liite 1 Napapiirin Residuum Oy:n strategia 2017 2021... 2 Pykälän liite:

Lisätiedot

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA JÄTEHUOLTOSI Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka järjestää

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä,

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä, Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Ekopiste on kuluttajan arvostama palvelu Tutkimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5. Eriytetyt tilinpäätökset 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eritytetty taseyksikkö Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on laskennallisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Toiminnasta

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Puujätteet kierrätykseen seminaari

Puujätteet kierrätykseen seminaari Puujätteet kierrätykseen seminaari 27.5.2015 Kyllästetyn puun Kerääminen ja hyödyntäminen Tommi Tähkälä, DEMOLITE Oy KESTOPUUTEOLLISUUS ry toimialajärjestö, perustettu 1950 TEHTÄVÄT viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun POSTITOIMILUPAHAKBMUS Valtioneuvosto hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Vai'sinais-Suomeen seuraavien kuntien alueelle. Aura, Kaarina, Koski tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila,

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Ympäristövaliokunta 18.5.2015 Ympäristöneuvos Riitta Levinen Eduskunnan lausumat EV 360/2010 vp 1. Eduskunta

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Oulun Jätehuollon tarveprofiili. Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen

Oulun Jätehuollon tarveprofiili. Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen Oulun Jätehuollon tarveprofiili Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen Ruskon jätekeskuksen opasteet Haasteena kukkahattutädit, lippaja karvalakkisedät, mummot ja papat. Tänne minä olen aina tuonut... ja niinpä

Lisätiedot

NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS

NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS 25.1.2017 2 Taustaa Kaupunginvaltuusto päätti 2013, että Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle toteutetaan alueellinen jätteen putkikeräysjärjestelmä Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot