Vammaispalvelut ja valinnanvapaus Tukholmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vammaispalvelut ja valinnanvapaus Tukholmassa"

Transkriptio

1 Vammaispalvelut ja valinnanvapaus Tukholmassa Riitta-Leena Karlsson Invalidiliitto Helsinki

2 Tukholman vammaisasiamies - työtehtävät 1. Tiedon välittäminen. Alaa koskevien tapahtumien ja päätöksien seuraaminen ja informaation välittäminen sekä kaupungin päätöselimiin että työntekijöille. 2. Toiminnan seuraaminen. Jokavuotinen raportti kaupunginhallitukselle sisältäen toimintakertomuksen, selonteon vammaisalan puutteista Tukholmassa sekä asiaan kuuluvat parannusehdotukset. 3. Vammaisten foorumi. Neuvonanto, informaatio ja ohjaaminen yksityisille ja vammaisyhdistyksille. 4. Yhteistyö valtiollisten viranomaisen, maakäräjien sekä kunnan eri toiminta-alojen kanssa. Hyvien yhteistyöolosuhteiden kehittäminen Tukholman kaupungin ja vammaisyhdistysten välillä.

3 Tukholma 14 kaupunginosahallintoa 1. Bromma 2. Enskede-Årsta-Vantör 3. Farsta 4. Hägersten-Liljeholmen 5. Hässelby-Vällingby 6. Kungsholmen 7. Norrmalm 8. Rinkeby-Kista 9. Skarpnäck 10. Skärholmen 11. Spånga-Tensta 12. Södermalm 13. Älvsjö 14. Östermalm

4 Tukholmalaiset Tukholma Ruotsi Asukasluku (31/ ) vuotiaat ja vanhemmat 14% 18% 0-15 vuotiaat 17% 17% Ulkomaalainen tausta 28% 18%

5 Kaupunginosahallinnot/ stadsdelsnämnder (14) Tukitoimet yksityiselle kansalaiselle Tuki toimintarajoitteiseille /vammaishuolto Vanhusten huolto Erikoishallinnot/ facknämnder (15) Koko kaupunkia koskevat säännöt, ohjeet ja koulutus Kaupungin johtohallinto /stadsledningskontoret Esim Äldrenämnd ja Socialnämnd Kaupungin liikelaitokset/ bolag (17)

6 Lainsäädäntö vanhukset ja vammaiset Hälso- och sjukvårdslagen - HSL (maakäräjät) Socialtjänstlagen SoL (kunnat) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (kunnat)

7 SOL Socialtjänstlagen Lapset ja nuoret - lasten ja nuorten turvalliset ja hyvät kasvuolosuhteet sekä heidän erityisen tuen ja avun tarpeensa tyydyttäminen Vanhemmat ihmiset - mahdollisuudet asua ja elää itsenäisesti turvallisissa oloissa ja elää aktiivista ja mielekästä elämää toisten ihmisten seurassa Toimintarajoitteiset ihmiset - fyysisesti, psyykkisesti tai muista syistä toimintarajoitteiset ihmiset voivat osallistua yhteiskuntaelämään ja elää muiden ihmisten tavoin, että heillä on mielekästä työtä/ harrastettavaa ja että he saavat asua kunkin yksittäisen henkilön omakohtaisia tarpeita vastaavasti

8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1994 (LSS) LSS-laki säätää oikeudet seuraaville vammaisryhmille (personkrets): 1. Henkilöt joilla on kehitysvamma, autismi, autismia vastaava vamma 2. Henkilöt joilla on aivovaurio/-vamma 3. Henkilöt joilla on suuri, pysyvä fyysinen tai psyykkinen vamma joka ei johdu normaalista vanhentumisesta mutta aiheuttaa suuret/huomattavat vaikeudet jokapäiväisissä toiminnoissa ja johtaa monipuolisen tuen tarpeeseen

9 Henkilökohtainen avustaja personlig assistent LSS-lain mukainen tuki Valtion tuki avustajakustannuksista jos avun tarve on enemmän kuin 20 t /viikko koskien henkilöläheistä tukea kuten liikkuminen, hygienia, syöntitilaisuudet ja kommunikaatio. Valtion avustajatuki haetaan Försäkringskassasta (vast Kela), valtion korvaus per tunti 267 kr (2012) Henkilökontaista avustajaa voi hakea kunnalta, jos tarve on alle 20 t/v Noin henkilöä joilla on henk avustaja (2010) Ruotsissa (Noin 1000 henkilöä Tukholmassa). Määrä alentuu tiukentujen sääntöjen myötä

10 Lagen om valfrihet (LOV) 2009 = yksinkertaisempi menetelmä julkisille hankinnoille valinnanvapauden lisäämiseksi Kammarkollegiet- kotisivu (kammarkollegiet nationell webbplats för valfrihet) julistaa ilmoitukset ajankohtaisista julkisista hankinnoista (upphandling) koko maan alueelta. Kuntien ilmoitukset kiinnostuneille Toimintaa koskevat ehdot Korvaustaso sama kaikille, sekä järjestelmään osallistuville yksityisille että kunnan omille yksiköille Lagen om offentlig upphandling (LOU) toimii samanaikaisesti. Kilpailuttaminen myös LOU-lain mukaisesti antaa pääsyn valintareformin piiriin

11 Eroja - LOV :ssa LOU lainsäädäntöön verrattaessa Jatkuva ilmoittamistoiminta Kaikki jotka täyttävät vaatimukset valitaan Korvaustaso sama kaikille Vaatimus informaatiosta asiakkalle Vaihtoehto sille joka ei valitse Vaitiolovelvollisuus osittain poistettu

12 Mitä valinnanvapaus on? Vapaus valita Monipuolisuus valinnoissa Saavuttavuus valinnoissa Vahvempi suhde/kontakti asiakkaan ja palvelujen tuottajan välillä Kansalainen/asiakas valitsee Kilpailuneuraliteetti tuottajien kesken Korvaus seuraa valintaa ja maksetaan tuottajalle asiakkaan valinnan mukaisesti Lupaus tuottovolyymistä puuttuu

13 Valinnanvapausreformit Tukholmassa 90-luvulla Esikoulu ja koulu 2004 Kodinhoito, saattamispalvelu, läheisten vapauttaminen 2007 Vanhustenhuolto, erikoisasunnot LOV-laki: 2009 Vammaishuolto Asunto lapsille ja nuorille Asunto aikuisille Päivätoiminta 2011 Sosiaalipsykiatria Lyhytaikaistuki (korttidshem) lapsille, nuorille ja aikuisille Erikoisasunnot Tuettu asuminen - stödboende Asumisessa tukeminen - boendestöd Päivätoiminta

14 Valinnanvapautta koskevat päätökset KF-päätös periaatepäätös reformin toteuttamisesta ja säännöt mitä aloja ja miltä osin mm geograafisesti valinnan vapaus koskee Tukimuotojen tarpeen määrittely Korvausjärjestelmä Kilpailuttaminen Avtal /Sopimukset Asiakkaan valintamahdollisuudet Asiakkaan ja tuottajan yhdistäminen Vertailujärjestelmä Valintaa tukevan IT-järjestelmän kehittäminen

15 Kuka voi toimittaa palveluja Kunta voi päättää että palvelut toimittaa: ett aktiebolag ett handelsbolag en ekonomisk förening en ideell förening en stiftelse en enskild individ Virkavallan käyttöä (myndighetsutövning) ei voida siirtää pois kunnalta ainoastaan jos siihen löytyy lain säätämä lupa.

16 Vammaishuolto Mitä valitaan, mistä ja millä rahalla? Valinta tehdään hyväksyttyjen toimintojen välillä jotka ovat mukana valintajärjestelmässä, myös kunnan oma toiminta on mukana Valintajärjestelmä Tukholman kaupungissa koskee myös joitain toimintamuotoja kaupungin ulkopuolella esim, päivätoimintaa ja ryhmäasumismuotoja Korvaustasot ja muut edellytykset ovat samoja kuntien omille ja yksityisille toiminnoille. (Arvolisäveron korvaus lisäksi yksityisille.) Vammaisalan kulujen ei ole tarkoitus nousta valintajärjestelmän seurauksena Korvaustasojen määrittely ja vapaiden paikkojen välitys keskitetty

17 Tukitoimet vammaisille Tukholmassa 2011 Lähes 8000 henkilöä saa vammaishuollon tukitoimia 4700 LSS-tukimuotoja (+ valtiollinen henkilökohtainen avustaja) 3300 SoL -tukimuotoja joista noin 2000 koskee sosiaalipsykiatrian tukitoimintaa Ryhmäasunnot 1070 asuntoa LSS-ryhmäasunnoissa ja 450 asuntoa SOL-asumismuodoissa. Tulevat tarpeet: tarvitaan yli 500 uutta LSS-asuntoa vuosina noin 500 uutta SoL-tukiasuntoa. Päivätoimintapaikat 60 kunnallista työkeskusta/työnantajaa, 80 yksityistä työkeskusta/työnantajaa Tulevat tarpeet: tarvitaan enemmän yksilöllistä ja työlinjalle suuntautuvaa toimintaa tavallisilla työpaikoilla

18 Asuminen Oma asunto Förtur/etuoikeus vuokra-aasuntoihin Träningslägenhet/valmistautuva/harjoitteluasuminen Försökslägenhet/ koe- asuminen Bostadsanpassning/ asunnon sopeuttaminen Apuvälineet (maakäräjien vastuu) Asuntotuki taloudellinen (sairasvakuutuskassa ja kunnallinen asuntotuki erikoistapauksissa) Erikoisasunnot; SoL ja LSS- lakien mukaisesti, vanhusten erityisasuntomuodot, ryhmäasunto, palveluasunto, muu erityisesti sopeutettu asunto

19 Avuntarpeen määrittely Virkamies määrittelee avun tarpeen korkeintaan vuodeksi Tarvetaso määrää korvauksen tuottajalle. Huom. määrittelyinstrumentit jatkuvassa kehitysvaiheessa Ei kriteeriä diagnoosin mukaan, sosiaalipalvelualan lakitulkinta säätelee avun määrän

20 Miten valita? Jämför service /Vertailupalvelu Informatio tarpeen määrittelijältä Intresseanmälan ilmoitus/mitä haluan/mitä toivon? Matchning - eri palvelutuottajien kesken Valinta asiakkaan tarpeet vapaa paikka palvelun tuottajalla Prorisointijärjestys: 1. Asiakkaan tarve 2. Maksut/sakot lääninoikeudesta/länsrätt ei voimaan saatettu päätös 3. Erityiset tarpeet asiakkaalla 4. Oikeusinstassien tuomio/päätös valituksen jälkeen 5. Vaihtotoivomus

21 Kodinhoito - tuottajan kapasiteetti Tuottajalle mahdollista rajoittaa määräämällä katto, maksimaalinen tuntimäärä kuukausittain Mahdollisuus rajata toimintaa maantieteellisesti katutasolla Usein käytännössä nopeita kotiinpaluita ja määritelty avuntarve suuri tuntimäärään verrattuna

22 Jos ei halua valita icke-valsalternativ Yksilölle ehdotetaan: Sopiva vaihtoehto Kustannusneutraali vaihtoehto Läheisyys Soveltuva toiminta huolimatta mikä hallintomuoto

23 Raportointi tilaajan ja tuottajan välillä Tilaus elektronisesti tuottajalle Tuottaja hyväksyy ja raportoi Elektroninen dokumentointi palvelun tuottamisesta Toimintasuunnitelma/ genomförandeplan elektronisesti tilaajalle Tuottaja on velvollinen tiedoittamaan avuntarpeen muutoksista

24 Sopimuksen seuranta Kaupungin laatu- ja seuranta vaatimukset muuttumattomat Muutoksista laatuvaatimuksista ilmoitetaan budjetin yhteydessä Seuranta sopimuksen noudattamisesta vuosittain Sopimusten/avtal seuranta keskitetty (socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen) Yksityisten asiakkaiden seuranta kaupunginosahallinnolla( stadsdelsförvaltningar) Seurantatoimintaa voimakkaasti kehitettävä Yhteistyötä kaupunginosien välillä kehitettävä puutteet raportoitava koko kaupungin tietoon

25 Asiakkaan näkökulma Tarve ymmärtää järjestelmän rakenne vaikea organisaatio Tarve informaatiosta sopivalla tavalla, esim helpommin ymmärrettävissä oleva teksti kaupungin kotisivulla Pitkä käsittelyaika on ongelmallista Mahdollisuus valita on rajoitettua Asiakas saatava suurempi mahdollisuus valita toimittajan Henkilökohtainen vaikuttavuus päätöksen tekoon Virkamiehellä suuri vaikutus informaation kulkuun sekä päätökseen valinnasta

26 Tilaajan näkökulma Tarve tiedosta missä on vapaita paikkoja matchningssystem Estää kaupungin osia suosimasta omia - yhteiset resurssit Parempi tiedoitus yksityisitä vaihtoehdoista Toiminnat tulee esitellä neutraalisti Avuntarpeenmäärittelijän rooli: informaation välittäjä, toimenpiteistä päättävä ja valinnan toimeenpanija

27 Tuen toimittajan näkökulma Toiminnan markkinointi on vaikea suunnata sitä käyttäville asiakkaille Virkamiehillä ei ole tarvittavaa informaatiota markkinoilla olevista yrityksistä Tarve parempaan dialogiin virkamiesten kanssa esimerkiksi avuntarpeen määrittelyn kriteereistä ja seurannasta Riski taloudellisista vaikeuksista yrityksille kun korvaustaso laskee verrattuna aikaisempaan sopimukseen

28 Mahdollisuuksia Valinnanvapaus yksilölle lisääntyy Tiedoitus vaihtoehdoista parantuu Tarjonnan monipuolisuus lisääntyy Vaihtomahdollisuus kunnes löytää sopivan suorittajan Helpompi löytää sopiva vaihtoehto ja verrata Seurannan ja laadun kehitys parantuu vai parantuuko?? Palvelujen laatu kehittyy kilpailun myötä vai kehittyykö?? Resurssien käyttö tehostuu vai tehostuuko??

29 Haasteita reformin toteuttamisessa Tukholmassa Yksityistuottajien kritisoi järjestelmän toteuttamista Vammaisyhdistysten tuntemus reformista on puutteellinen Tieto yksilölle - kyky valita - avainkysymys Pula tietyistä asumismuodoista ei todellista valinnanvapautta Luottamus korvausjärjestelmään on puutteellinen Korvaustaso alhainen vaativissa tapauksissa Tarpeen määrittelyä on kehitettävä (yksilön tarpeet contra korvauksen suuruus) Yhteistyötä tilaajan ja tuottajan välillä on kehitettävä Tilauksen laatua on kehitettävä Välitystoimintaa on kehitettävä

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 Valinnanvapaus Ruotsissa...

Lisätiedot

Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille. uusittu 2013

Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille. uusittu 2013 Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille uusittu 2013 Sisältö Kuka voi saada apua? 03 Mihin voi saada apua? 05 Kenen puoleen tulee kääntyä? 10 Potilasturva ja osallisuus 12 Mitä hoito maksaa? 16

Lisätiedot

Hoivayrittäjyys Ruotsissa mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Hyvinvointihanke HYVÄ

Hoivayrittäjyys Ruotsissa mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Hyvinvointihanke HYVÄ Hoivayrittäjyys Ruotsissa mahdollisuus suomalaisille yrityksille Hyvinvointihanke HYVÄ Arvoisat hoiva-alan yrittäjät, naapurimaassamme Ruotsissa on viime vuosina tehtyjen merkittävien lainsäädäntöuudistusten

Lisätiedot

TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO

TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO 1 2 Tervetuloa tutustumaan Tukholman kaupungin vanhustenhuoltoon Kädessäsi oleva esite kertoo, mitä apua ja palveluja Tukholman kaupunki tarjoaa vanhustenhuoltoa

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 29 Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Saila Korhonen ja Mali Soininen

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Tuki- ja palveluopas 2013 1

Tuki- ja palveluopas 2013 1 Tuki- ja palveluopas 2013 1 Johdanto Hoivalautakunnalla on poliittinen vastuu vanhustenhuollosta ja toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palveluista Solnassa. Solnan hoivalautakunnan tunnuslause

Lisätiedot

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Oikeita töitä Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Toimittaneet: Anna Idström, Marko Stenroos ja Minna Uimonen Oikeita töitä Vammaisten

Lisätiedot

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa Kirsi Paasovaara, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen ja Eeva Juntunen Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa Kokemuksia Ruotsin ja Suomen käytännöistä KL-Kustannus Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Sitran selvityksiä 96 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Johanna Sola, Paula Kortesniemi ja Mari Patronen Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 96 ISBN

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 01.06.2010 alkaen 1/23 1 2/23 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT...4 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016 VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Tausta 1 Ruotsin vähemmistöpolitiikka 1 Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä 2 Suomen kielen pitkä

Lisätiedot

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Suomen kielen hallintoaluekysymyksistä vastaava johtoryhmä Sisällysluettelo Tausta...4 Ruotsin vähemmistöpolitiikka...4 Laki kansallisista

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Henkilökohtainen. budjetti

Henkilökohtainen. budjetti Mari Patronen, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen, Eeva Juntunen, Sirpa Laaksonen ja Wilhelmiina Karikko Henkilökohtainen budjetti Asiakaslähtöinen toimintamalli omaishoidossa KL-Kustannus Henkilökohtainen

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen

Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:4 Erkki Paara (toim.) Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen Selvitys vammaislakien yhdistämisestä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot