Raportti Premis-metatietostandardista ja Premis Data Dictionaryn käännös selityksineen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Premis-metatietostandardista ja Premis Data Dictionaryn käännös selityksineen"

Transkriptio

1 Jarmo Luoma-aho: Raportti Premis-metatietostandardista ja Premis Data Dictionaryn käännös selityksineen Aton-projektin julkaisu numero 5 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Informaatio- ja Mediatekniikan laitos Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto Aton-projekti

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa Premis-tietomalli Erityiskysymyksiä Formaatti Environment Sipulimalli Fixity (objekti pysyminen muuttumattomana) Eheys Autenttisuus Sähköinen allekirjoitus Säilyttämisen vaihtoehdot Muuta Premis-sanasto Object Entity Event Entity Agent Entity Rights Entity Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 2 / 74 Premis-metatietostandardi

3 1 TAUSTAA Marraskuussa 2000 OCLC (Online Computer Library Center) ja RLG (The Research Library Group) päättivät kehittää digitaalisen materiaalin pitkäaikaisen säilyttämisen menetelmiä. OCLC ja RLG muodostivat kaksi työryhmää, joihin kutsuttiin myös ulkomaisia asiantuntijoita. Ensimmäisen työryhmän tehtävänä oli määrittää mitä on säilyttämisen metadata (preservation metadata), kuvailla sen rooli digitaalisen säilyttämisen prosessissa ja tehdä selvitys olemassa olevista metadatamäärityksistä. Tämän työryhmän työn tuloksena julkaistiin tammikuussa 2001: Preservation Metadata for Digital Objects: A Review of the State of the Art. Toisen työryhmän tehtävänä oli selvittää millaista informaatiota (metadataa) tarvitaan digitaalisen materiaalin pitkäaikaisessa säilyttämisessä. Toimeksiannon tuloksena syntyi kesäkuussa 2002: A Metadata Framework to Support the Preservation of Digital Objects. Siinä ehdotetut metadataelementit on istutettu OAIS:n (Open Archival Information System) käsitemallinnukseen. Selvitystä pidettiin merkittävänä askeleena kohti kansainvälistä konsensusta määriteltäessä digitaalisen tiedon pitkäaikaisen säilyttämisen metatietoja. Metatietoselvityksen kiistämättömistä ansoista huolimatta katsottiin tarvittavan lisää selvityksiä metatietomäärittelyjen soveltamiseksi käytäntöön. Jotta löydettäisiin parhaita käytänteitä (best practice), suuntaviivoja ja suosituksia, OCLC ja RLG päättivät jatkaa yhteistyötä. Vuonna 2003 syntyi uusi ryhmä, ns. PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies). PREMIS -yhteistyö on ollut aikaisempaa OCLC/RLG -toimintaa laajempaa. Kirjastojen lisäksi siinä on mukana myös arkistoja, museoita sekä edustusta hallinnosta ja yksityiseltä sektorilta. Ryhmään kuuluu jäseniä USA:sta, Alankomaista, Australiasta, Isosta-Britanniasta, Saksasta ja Uudesta Seelannista. PREMIS jakaantuu kahteen alaryhmään. Core Elements Subgroupin tehtävänä on määrittää core set of preservation metadata elements, jotka olisivat laajalti sovellettavissa digitaalista tietoa säilyttävissä yhteisöissä. Myös sanaston laadinta kuuluu tämän alaryhmän tehtävään. Implementation Strategies Subgroupin toimeksiantona oli tunnistaa ja arvioida vaihtoehtoisia metatietostrategioita digitaalisissa säilytysjärjestelmissä. Se sai syyskuussa 2004 valmiiksi raporttinsa: Implementing Preservation Repositories For Digital Materials: Current Practice And Emerging Trends In The Cultural Heritage Community. A Report by the PREMIS Working Group September PREMIS Preservation Metadata: Implementation Strategies. Working Group Jointly Sponsored By OCLC and RLG. Core Elements Subgroupin raportti: Data Dictionary for Preservation Metadata: Final Report of the PREMIS Working Group valmistui toukokuussa Data Dictionary sisältää yksinkertaisen tietomallin, jonka pohjalle on tehty hakemisto digitaalisten objektien säilyttämisessä tarvittavista metatiedoista. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 3 / 74 Premis-metatietostandardi

4 2 PREMIS-TIETOMALLI Tietomalli auttaa metatietoelementtien loogisessa organisoinnissa, ja se sisältää viisi entiteettiä: Object, Intellectual Entity, Event, Agent ja Rights. Objekti (digitaalinen) = digitaalisessa muodossa oleva erillinen informaatio Intellectual Entity = sisältö, joka on kuvailtavissa nä, esim. kirja, kartta, valokuva, tietokanta Event = toimenpide, joka sisältää vähintään yhden objektin tai agentin Agent = henkilö, organisaatio tai ohjelma, joka osallistuu säilyttämiseen liittyviin tapahtumiin (events) objektin elinkaaren aikana Rights = objektiin ja/tai agenttiin liittyvät oikeudet ja luvat, arkiston ja oikeudenhaltijan (aineiston tallettajan) välinen sopimus, arkiston oikeudet tehdä toimenpiteitä, esim. varmuuskopiot, migraatio jne. ei tarkoita käyttö- ja levitysoikeuksia. Objekteja on kolme tyyppiä: File (tiedosto) = nimetty ja järjestyksessä oleva joukko tavuja, jotka ovat käyttöjärjestelmässä tunnistettavissa Bitstream (bittivirta) = tiedostossa oleva joukko dataa, bittivirta ei voi olla yksittäisessä tiedostossa ilman tiedostorakennetta (otsikot jne.) ja/tai jotain tiettyä tiedostoformaattia, esim. tiedostossa olevasta bittivirrasta on kaksi kuvaa sisältävä TIFF-tiedosto, audiodataa sisältävä WAV-tiedosto Representation = yksi tai useampi tiedosto, jossa on rakenteellista metatietoa, jota tarvitaan intellektuaalisen entiteetin aukottomassa ja ymmärrettävässä tulkinnassa tiettynä hetkenä, esim. 12 sivun artikkeli, joka koostuu 12 TIFF-tiedostosta ja yhdestä, sivujen järjestyksen kertovasta xml-tiedostosta, muodostaa 13 tiedoston representaation (ei aivan sama kuin manifestation [FRBH]?) Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 4 / 74 Premis-metatietostandardi

5 Yllä kuvassa esimerkki intellektuaalisesta entiteetistä Animal Antics, josta on olemassa kaksi sähköistä representaatiota. Toinen sisältää 189 TIFF-tiedostoa ja 1 xml-tiedoston, jolla kerrotaan TIFF-tiedostojen järjestys (=sivujärjestys), toinen koostuu 1:stä SGML-tiedostosta. Premis sisältää myös käsitteen filestreams. Sillä tarkoitetaan tiedostoja suurempien tiedostojen sisällä, esim. ns. tar file paketit tiedostojen levittämisessä ja arkistoinnissa. Objektien välisiä suhteita on kolme perustyyppiä: Structural relationships, objektien osien väliset suhteet, esim. web-sivut voivat sisältää monimutkaisia rakenteellisia suhteita, jos arkisto ei voi laittaa digitaalisen objektin kappaleita takaisin yhteen, se ei ole säilyttänyt objektia Derivation relationships syntyy objektin muunnoksessa ja replikoinnissa, esim. A:sta formaatissa X on migraatiossa luotu B formaatissa Y, B on johdettu A:sta Dependency relationship on olemassa kun objekti tarvitsee toisen objektin mahdollistamaan sen toiminnan, jakelun tai koossapitämisen, esim. tyylisivut, DTD, skeema jne. Entiteettien (Object, Intellectual Entities, Agents, Events, Rights) väliset suhteet: Ilmaistaan mallissa nuolilla Ilmaistaan linkittämällä entiteettien informaatio Jokaisella entiteetillä on oma uniikki osoitetunniste Metatiedon 1:1 periaate: Jokaista kuvausta kuvataan yhdellä ja vain yhdellä resurssilla Tiedostoa tai bittivirtaa tai representaatiota ei ole mahdollista muuttaa, voidaan vain luoda uusi tiedosto tai bittivirta tai representaatio, joka on suhteessa lähdeobjektiin! Premiksessä ei ole semanttista ä, jolla kuvaillaan objektin muuttamispäivä, ainoastaan datecreatedbyapplication Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 5 / 74 Premis-metatietostandardi

6 3 ERITYISKYSYMYKSIÄ Premis sisältää osion Special Topics, joka on taustatietoa Data Dictionarylle ja samalla myös valottaa työryhmän ajattelumaailmaa. 3.1 Formaatti : a specific, preestablished structure for the organization of a digital file or bitstream => mieluummin formaatti kuin tiedostoformaatti Formaattia koskevaa informaatiota on talletettava mahdollisimman yksityiskohtaisesti Formaatin nimessä oltava sekä formaatti ja versio, esim. TIFF 6.0 Keskitetty rekisteri on paras tapa saada formaattia koskevaa tietoa tulevaisuudessa Formaattimäärite on toistettava elementti (esim. TIFF, GeoTIFF) 3.2 Environment Teknisen ympäristön dokumentointi metatiedon avulla on välttämätön edellytys digitaalisen objektin säilyttämisessä Tehokkain toimintatapa on keskitetty rekisteri metatiedon keräämisessä ja ylläpidossa Environment -semanttinen on toistettava, koska yksittäistä digitaalista objektia voidaan tukea useissa teknisissä ympäristöissä Minimum, recommended, known to work jne. ympäristö, suosituksena minimi laite- ja ohjelmistovaatimukset Ympäristövaatimukset tarvittaessa bittivirta-tasolle, esim. AVI-tiedostossa ääni- ja videobittivirtaa, erikseen renderöitävät Web-sivun Premis ei kuvaa digitaalisen objektin jakelussa/käytössä tarvittavaa teknistä ympäristöä ja tietovälineitä, koska Premis keskittyy säilyttämiseen ja tällainen esim. asiakaspalvelussa tarvittava metatieto on arkistojen itsensä päätettävissä Mutta työryhmä kuitenkin vastahakoisesti päätti mahdollistaa environment semanttisen yksikön käyttämisen optiona 3.3 Sipulimalli Sipulimallilla kuvataan pakatut ja kryptatut tiedostot, jotta ne voidaan kääntää (palauttaa) oikealla tavalla Digitaaliset objektit kääritään koodikerroksiin, jotka voidaan kuoria pois tietyssä järjestyksessä compositionlevel -semanttinen saa jokaisella kerroksella arvon 0 n 3.4 Fixity (objekti pysyminen muuttumattomana) Esim. tarkastussummat, suositellaan ainakin kahden eri algoritmin käyttämistä 3.5 Eheys Tiedoston formaatin tunnistaminen ja kelpuutus, esim. JHOVE Representaation eheys todetaan tunnistamalla sen rakenne esim. ohjelmallisesti Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 6 / 74 Premis-metatietostandardi

7 3.6 Autenttisuus Digitaalinen objekti on sitä, mitä sen on tarkoitettu olevan, luottaminen sähköiseen asiakirjaan asiakirjana Tekniset ja prosessuaaliset aspektit Digitaalisen provenienssin dokumentointi (objektin historia) Säilytysversion identtisyys vastaanotettuun sisältöön bittitasolla (bit-wise) Sähköisten allekirjoitusten käyttäminen 3.7 Sähköinen allekirjoitus Dokumenttien ja datan siirrossa arkistoon (SIP) ja käyttäjille (DIP) Arkistossa (AIP) varmistamaan autenttisuus ja eheys Säilytettävä allekirjoitus, hajautussumman algoritmin nimi ja salausalgoritmi, algoritmien parametrit sekä (jos käytössä) yksityisen ja julkisen avain järjestelmän vaativat tiedot Omaa tai ulkopuolista säilyttämisen metatietoa voi käyttää kunhan se ei ole ristiriidassa Premismäärittelyn kanssa. Pakolliset semanttiset yksiköt ovat 1) välttämättömiä digitaalisten objektien pitkäaikaisessa säilyttämisessä ja 2) täytyvät seurata mukana, kun digitaalisia objekteja siirretään arkistosta toiseen. Premis-tietomalli selkeyttää semanttisten yksiköiden tarkoitusta ja käyttöä, mutta sillä ei ole tarkoitus määritellä toteuttamisen arkkitehtuuria. 3.8 Säilyttämisen vaihtoehdot Vaihtoehto1: Metatiedon säilyttäminen tietokantajärjestelmässä: nopeat haut, helppo päivittäminen, helppokäyttöiset kysely- ja raportointiominaisuudet Vaihtoehto2: Metatieto säilytettynä digitaalisen objektin yhteydessä: metatietoa on vaikeampi ottaa (joutua) erilleen sisällöstä, samaa säilytysstrategiaa voidaan soveltaa sekä metatietoon että sisältöön Premis suosittaa kriittisen metatiedon säilyttämistä molemmilla tavoilla (vaihtoehdot 1-2). 3.9 Muuta Toivottavaa on automatisoida metatiedon tuottamista ja muita säilyttämiseen liittyviä prosesseja niin paljon kuin on mahdollista. URIn käyttöä Premis suosittaa varauksellisesti: URIit riippuvat arkiston ulkopuolisesta protokollasta. Mikä tahansa informaatio, jota tarvitaan digitaalisten objektien pitkäaikaisessa säilyttämisessä pitäisi säilyttää arkiston sisällä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 7 / 74 Premis-metatietostandardi

8 4 PREMIS-SANASTO Sisältää entiteettien Objects, Events, Agents ja Rights semanttiset yksiköt, viides Intellectual Entity on jätetty pois, koska sitä varten on jo olemassa riittävästi kuvailevaa metatietoa koskevia määrityksiä. Kunkin semanttisen elementin kohdalla ilmaistaan seuraavia tietoja (ei välttämättä kaikkia jokaisen kohdalla, eli kenttä voi olla tyhjä; mikäli jokin osa on jätetty kääntämättä, siitä on maininta): The name of semantic unit ( ) Semantic components ( ) Definition () Rationale () miksi tarvitaan, jos ei selviä määrittelystä Data constraint (Tiedon esitystapa) arvon koodaustavat: Container, on semanttisten komponenttien sateenvarjo ei saa arvoa None, mikä tahansa arvo Value should be taken from controlled vocabulary, arvot kontrolloidusta sanastosta Object category (Objektikategoriat): representaatio, tiedosto vai bittivirtaan Applicability (Soveltaminen), mihin objektikategoriaan (representaatio, tiedosto ja bittivirta) sovelletaan Examples () Repeatability (), voiko saada useita arvoja? Obligation () Creation/maintenance notes () Usage notes () 4.1 Object Entity Objektiin voi liittyä yksi tai useampi toimenpideoikeus, tapahtuma tai toimija. objectidentifier o objectidentifiertype o objectidentifiervalue preservationlevel objectcategory objectcharacteristics o compositionlevel o fixity messagedigestalgorithm messagedigest messagedigestoriginator o size o format formatdesignation formatname formatversion formatregistry formatregistryname formatregistrykey formatregistryrole o significantproperties Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 8 / 74 Premis-metatietostandardi

9 o inhibitors inhibitortype inhibitortarget inhibitorkey o creatingapplication creatingapplicationname creatingapplicationversion datecreatedbyapplication o originalname o storage contentlocation contentlocationtype contentlocationvalue storagemedium o environment environmentcharacteristic environmentpurpose environmentnote dependency dependencyname dependencyidentifier dependencyidentifiertype dependencyidentifiervalue o software swname swversion swtype swotherinformation swdependency o hardware hwname hwtype hwotherinformation o signatureinformation signatureinformationencoding signer signaturemethod signaturevalue signaturevalidationrules signatureproperties keyinformation keytype keyvalue keyverificationinformation o relationship relationshiptype relationshipsubtype relatedobjectidentification relatedobjectidentifiertype relatedobjectidentifiervalue relatedobjectsequence o relatedeventidentification relatedeventidentifiertype Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 9 / 74 Premis-metatietostandardi

10 relatedeventidentifiervalue relatedeventsequence o linkingeventidentifier linkingeventidentifiertype linkingeventidentifiervalue o linkingintellectualentityidentifier linkingintellectualentityidentifiertype linkingintellectualentityidentifiervalue o linkingpermissionstatementidentifier linkingpermissionstatementidentifiertype linkingpermissionstatementidentifiervalue Datan esittäminen objectidentifier objectidentifiertype, objectidentifiervalue Objektin uniikki tunnistaminen arkiston säilytysjärjestelmässä. Jokaisella tieto-objektilla on oltava uniikki tunniste, jolla se liitetään kuvailevaan, tekniseen ja muuhun metatietoon. saa arvoa Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen Voidaan luoda vastaanoton yhteydessä tai käyttää aikaisemmin luotua tunnistetta, joka seuraa objektin mukana. Suositeltavaa on, että arkisto luo automaattisesti primäärin tunnisteen, jolla varmistetaan tunnisteen ainutkertaisuus ja käytettävyys arkistossa. Arkisto voi määritellä sekundäärisiä tunnisteita, joilla objekti voidaan liittää arkiston ulkopuoliseen informaatioon. Tunnisteiden on oltava arkiston sisällä uniikkeja ja oltava käytettävissä muissa digitaalisten objektien hallinnan järjestelmissä. Tunnisteet, joilla identifioidaan objektiluokkia (esim. ISBN) eivät ole hyväksyttäviä tunnisteita arkistokontekstissa. Arkiston on tiedettävä sekä objektin tunnisteen tyyppi ja arvo. Jos arvo itsessään sisältää tunnisteen tyypin, tunnisteen tyyppiä ei tarvitse täsmällisesti tallentaa. Samoin voidaan toimia, jos arkisto käyttää yhdenlaista tunnistetta. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 10 / 74 Premis-metatietostandardi

11 objectidentifiertype Kohdealue, jossa objektin tunniste on uniikki Tunnisteiden arvojen ei voida olettaa olevan uniikkeja eri kohdealueiden välillä. Objektin tunnisteen ja arvon yhdistelmän pitäisi varmistaa ainutkertaisuuden. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. FCLA Digital Archive (Florida Center for Library Automation- Digital Archive) FCLA Digital Archive (Florida Center for Library Automation- Digital Archive) FCLA Digital Archive (Florida Center for Library Automation- Digital Archive) toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen objectindentifiervalue Datan esittäminen rajoitteita Objektin tunnisteen arvo IU2440 IU toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 11 / 74 Premis-metatietostandardi

12 preservationlevel Arvo, jolla ilmaistaan objektiin sovellettavia säilytystoimenpiteitä. Jotkut arkistot saattavat tarjota erilaisia säilytysmahdollisuuksia liittyen aineiston ainutkertaisuuteen, formaatin säilyvyyteen jne. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Soveltaminen Sovellettavissa Sovellettavissa sovellettavissa Täysin tuettu tulevissa migraatioissa toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Voidaan määrittää arkistossa tai luovutuksen yhteydessä tallettajan kanssa. Jos arkistossa on käytössä vai yksi säilytystaso, arvoa ei tarvitse tallettaa täsmällisesti. objectcategory Objektikategoria, johon metatietoa sovelletaan. Arkistot voivat luultavasti soveltaa metatietoa ja tietohallinnon toimintoja eri objektikategorioihin. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. esitys tiedosto bittivirta Pakollinen Pakollinen Pakollinen Ehdotetut arvot: esitys, tiedosto, bittivirta Tiedostovirtaa (filestream) pidetään tiedostona. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 12 / 74 Premis-metatietostandardi

13 objectcharacteristics Datan esittäminen saa arvoa. compositionlevel, fixity, size, format, significantproperties, inhibitors Tiedosto tai bittivirran tekniset ominaisuudet, jotka ovat sovellettavissa kaikkiin tai useimpiin formaatteihin Formaattispesifiset ominaisuudet eivät kuulu Premis-sanaston määrittelyyn. Kuitenkin on olemassa joitakin tärkeitä teknisiä ominaisuuksia, joita voidaan soveltaa missä tahansa formaatissa oleviin objekteihin. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa Toistettavissa Toistettavissa Pakollinen Pakollinen Voidaan toistaa, jos objekti sisältää koodauksia, kuten pakkaus, salaus. Tällöin jokainen objectcharacteristics elementin toistaminen saa korkeamman composionlevelin. Jos sovelletaan salausta, on käytettävä myös inhibitors-elementtiä. Tiedosto saattaa sisältää bittivirtaa, jonka ominaisuudet voivat poiketa tiedoston ominaisuuksista. Jos bittivirran ominaisuudet ovat merkittäviä säilyttämiselle, myös niiden tiedot on talletettava (ks. sivu 4-4) compositionlevel Viittaus siitä, että objekti vaatii yhden tai useamman prosessin, jolla puretaan koodaus tai niputettu kokonaisuus? niputus? pakkaus? (unbundling, pakkaus?) Tiedosto tai bittivirta voi sisältää pakkauksen, salauksen jne. tai ne voivat olla niputettu muden tiedostojen ja bittivirtojen kanssa laajempiin paketteihin. Toimenpiteiden järjestyksen tunteminen on tärkeää, jos alkuperäinen objekti tai objektit täytyy palauttaa normaalitilaan. Datan esittäminen negatiivisia kokonaislukuja. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa 0 toistettavissa toistettavissa 1 2 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 13 / 74 Premis-metatietostandardi 0 1 2

14 Pakollinen Pakollinen fixity Datan esittäminen saa arvoa messagedigestalgorithm, messagedigest, messagedigestoriginator Informaatiota, jota tarvitaan todentamaan, onko objekti muuttunut ilman dokumentointia tai auktorisoimattomalla tavalla. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Lasketaan ja tallennetaan automaattisesti arkistossa. käännetty käännetty käännetty messagedigestalgorithm Erityinen algoritmi, jota käytetään digitaalisen objektin tarkistussumman laatimisessa. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa MD-5 toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 14 / 74 Premis-metatietostandardi

15 messagedigest Datan esittäminen rajoitteita Tarkistussumman algoritmin tulos. Säilytettävä, jotta sitä voidaan verrata tulevaisuudessa tehtäviin tarkistussummiin. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa 7c9b35da4f2ebd4 36f1cf88e5a39b3 a257edf4a22be3c 955ac49da2e2107 b67a toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen messagedigestoriginator Datan esittäminen rajoituksia Toimija, joka loi alkuperäisen tarkistussumman, johon tarkistussummaa verrataan. Tarkistussumma voidaan saada luovuttajalta, jolloin voidaan varmistaa, että vastaanotettu tiedosto on sama kuin lähetty. Jos lähetyksessä ei ole tarkistussummaa, voidaan se luoda arkistossa aineistoa vastaanotettaessa. Tällöin voi olla tärkeää tietää, kuka loi tarkistussumman. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa DRS toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen käännetty käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 15 / 74 Premis-metatietostandardi

16 size Datan esittäminen Kokonaisluku Arkistossa säilytettävän tiedoston tai bittivirran koko tavuina. Koko varmistaa sen, että oikea määrä tavuja on vastaanotettu ja että sovelluksessa on riittävästi tilaa tiedostojen siirtoon ja prosessointiin. Saatetaan käyttää myös laskutettaessa säilyttämisestä. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen Saadaan automaattisesti arkistossa. käännetty format formatdesignation, formatregistery Tiedoston tai bittivirran formaatin tunnistaminen, missä formaatti on ennalta määritellyn digitaalisen informaation organisointia. käännetty. Datan esittäminen saa arvoa. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen käännetty käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 16 / 74 Premis-metatietostandardi

17 formatdesignation Datan esittäminen saa arvoa. formatname, formatversion Objektin formaatin tunnistaminen. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen käännetty formatname Formaatin tai bittivirran kuvaus. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa Adobe PDF image/tiff/geotiff LaTex toistettava toistettava Pakollinen Pakollinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 17 / 74 Premis-metatietostandardi

18 formatversion Datan esittäminen rajoituksia. formatname semanttisessa yksikössä nimetyn formaatin versio. Monet auktoriteettiluettelot, kuten MIME Media types, eivät ole tarpeeksi tarkkoja version tunnistamisessa. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen Käytetään, jos formaatista on olemassa versiota. formatregistery Datan esittäminen saa arvoa. formatregisteryname, formatregisterykey, formatregisteryrole Viiterekisteriin käyttäminen formaatin tunnistamissa ja/tai lisätiedon saamisessa. Keskitetyn rekisterin käytön mahdollisuus antaa arkistolle näppärän tavan saada yksityiskohtaista tietoa formaatista. Soveltaminen EI sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen käännetty, mutta viitataan ehdotukseen Global Digital Format Registery (GDFR) Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 18 / 74 Premis-metatietostandardi

19 formatregisteryname Datan esittäminen rajoitusta. Formaattiin liittyvän viiterekisterin tunnistamisen kuvaus. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa PRONOM FRED: A format registery demonstration, release 0,07 toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Voi olla muodollinen nimi, sisäisessä käytössä oleva nimi tai URI. formatregisterykey Datan esittäminen rajoitusta. Uniikki avain, jota käytettään viittaamaan tähän formaattiin formaattirekisterissä. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa info:dgfr/fred/f/tiff TIFF/6.0 toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 19 / 74 Premis-metatietostandardi

20 formatregisteryrole Rekisterin tarkoitus tai oletettava käyttö. Sama formaatti on voitu määritellä useissa rekistereissä eri tarkoituksissa. Yhdessä rekisterissä voi olla yksityiskohtaiset formaatin määritykset, kun taas toisessa rekisterissä on profiloivaa informaatiota. Jos käytetään monia rekisterejä, tällä semanttisella yksiköllä ne voidaan jaotella. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa Määritys Validointiprofiili toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen significantproperties Datan esittäminen rajoituksia. Tietyn objektin ominaisuudet, jotka on subjektiivisesti määritelty tärkeiksi ylläpitää säilytysaikaisten toimenpiteiden yli. Objekteilla, joilla on samat tekniset ominaisuudet, saattavat silti omata eri ominaisuuksia, jotka olisi säilytettävä myöhempää esittämistä tai käyttöä varten. Vain sisältö Vain sisältö Väri Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 20 / 74 Premis-metatietostandardi

21 inhibitors Datan esittäminen saa arvoa. inhibitortype, inhibitortarget, inhibitorkey Objektin ominaisuudet, joilla on tarkoitus estää käyttöön saaminen, käyttö tai migraatio. Formaatti-informaatiossa saatetaan ilmaista, onko tiedosto salattua, mutta salauksen luonne, samoin kuin käyttöön saamisen avain on talletettava. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen käännetty. käännetty. inhibitortype. Käytössä oleva salausmenetelmä (inhibitor method) Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa DES PGP Blowfish Salasanasuojaus toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 21 / 74 Premis-metatietostandardi

22 inhibitortarget. Sisältö tai toiminto, joka on suojattu. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa Koko sisältö Toiminto: Toista Toiminto: Tulostus Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen käännetty inhibitorkey. Datan esittäminen rajoitusta. Salakoodauksen purkamisen avain tai salasana Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa [DES decryption key] toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen käännetty. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 22 / 74 Premis-metatietostandardi

23 creationapplication Datan esittäminen saa arvoa. creatingapplicayionname, creatingapplicationversion, datecreated- ByApplication Informaatiota objektin luoneesta sovelluksesta. Tietoa luontisovelluksesta, sisältäen sen version ja luontipäivämäärän, voi olla hyödyllistä ongelmien ratkaisemisessa. Esim. tiedetään, että tietyt sovellusversiot aiheuttavat konversiovirheitä ja muutoksia. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty. käännetty. creatingapplicationname. Datan esittäminen rajoitusta. Objektin luoneen sovellusohjelmiston nimi. Flash MX MS Word toistettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 23 / 74 Premis-metatietostandardi

24 creatingapplicationname. Datan esittäminen rajoitusta. Objektin luoneen sovellusohjelman versio. Soveltaminen Sovellettavissa Sovellettavissa Sovelletavissa toistettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen datecreatedbyapplication. Objektin todellinen tai arvioitu luontipäivämäärä ja -kellonaika. Datan esittäminen Arvo pitäisi muodostaa ISO 8601:n mukaisesti toistettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 24 / 74 Premis-metatietostandardi

25 originalname Datan esittäminen rajoitusta. Arkiston hakeman tai harvestoiman objektin nimi ennen sen uudelleen nimeämistä arkistossa. Arkistossa käytössä olevaa nimeä ei saateta tuntea sen ulkopuolella. Tallettaja saattaa kysyä objektia sen alkuperäisellä nimellä. Arkisto saattaa tarvita sisäisiä linkkejä tiedon levittämisessä. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa sovellettavissa käännetty. käännetty. N419.pdf toistettavissa Valinnainen storage Datan esittäminen saa arvoa. contentlocation, storagemedium Tieto kuinka ja missä tiedosto on säilytyksessä säilytysjärjestelmässä. Arkiston on välttämätöntä sisällön paikka ja säilytysväline. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa Toistettavissa Toistettavissa Pakollinen Pakollinen käännetty. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 25 / 74 Premis-metatietostandardi

26 contentlocation Datan esittäminen saa arvoa. contentlocationtype, contentlocationvalue Tieto, jota tarvitaan tiedoston hakemisessa säilytysjärjestelmästä, tai bittivirran käyttöön saamisessa tiedoston sisällä. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa toistettavissa toistettavissa Vallinnainen Valinnainen käännetty. käännetty contentlocationtype. Keinot, joilla viitataan sisällön sijaintiin. Arvon tarkoituksen ymmärtämiseksi on välttämätöntä tietää skeemaa käytetään sijainnin ilmaisemisessa. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa URI hdl byte offset toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 26 / 74 Premis-metatietostandardi

27 Datan esittäminen contentlocationvalue. Viittaus sisällön sijaintiin. rajoitusta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa /107th/ / hdl:loc.pnp/cph.3b [offset from start of file] toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen käännetty storagemedium Fyysinen väline, jolla objekti on säilytetty (esim. magneettinauha, kiintolevy, CD-ROM, DVD) Arkiston on tiedettävä objektien säilytysväline, jotta tiedetään miten ja milloin säilytysvälineen virkistys ja säilytysvälineen migraatio on tehtävä. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa Magneettinauha Kiintolevy TSM toistettavissa Pakollinen Vain tämä käännetty: Jossain tapauksissa arvo ei saata olla erityinen väline vaan järjestelmä, joka tuntee säilytysvälineen, esim. Tivoli Storage Manager (TSM) Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 27 / 74 Premis-metatietostandardi

28 environment Datan esittäminen saa arvoa. environmentcharacteristic, environmentpurpose, environmentnote, dependency, software, hardware Objektin käyttöä tukevat laitteisto-/ohjelmisto-kombinaatiot. Ympäristö on keinot, joilla käyttäjät renderöivät ja ovat vuorovaikutuksessa sisällön kanssa. Digitaalisen sisällön erottaminen sen ympäristökontekstista voi aiheuttaa sisällön muuttumisen käyttökelvottomaksi. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty. environmentcharacteric Arvio ympäristön käyttökelpoisuudesta (vaikea kääntää ). Jos käytetään useita ympäristöjä, tällä elementillä ne voidaan erottaa keskenään. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. määrittämätön minimi suositeltava minimi toistettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 28 / 74 Premis-metatietostandardi

29 environmentpurpose tavat, joita määritelty ympäristö tukee. Eri ympäristöt saattavat tukea objektin erilaisia käyttötarkoituksia. Esimerkiksi ympäristö, jolla muokataan ja muotoillaan tiedostoa, voi olla täysin eri kuin ympäristö, jolla sitä renderöidään. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty käännetty environmentnote Datan esittäminen rajoitusta. Lisää tietoa ympäristöstä. Saattaa olla tarvetta antaa lisää tekstitietoa ympäristöstä. Soveltaminen Sovellettavissa Sovellettavissa This environment assumes that the PDF will be stored locally and used with a standalone PDF reader. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 29 / 74 Premis-metatietostandardi

30 dependency Datan esittäminen saa arvoa. dependencyname, dependencyidentifier Tietoa ei-ohjelmistokomponentista tai aputiedostosta, joka tarvitaan esityksen tai tiedoston käyttämisessä tai renderöinnissä, esimerkiksi skeema, DTD tai kokonainen tiedostoesittely. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty käännetty dependencyname Datan esittäminen rajoitusta. Esityksen tai tiedoston vaatima komponentti tai aputiedosto. dependencyidentifier ei välttämättä kerro objektin todellista nimeä. Additional element Set for Language Corpora Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 30 / 74 Premis-metatietostandardi

31 dependencyidentifier Datan esittäminen saa arvoa. dependencyidentifiertype, dependencyidentifiervalue Uniikki kuvaus resurssista, josta ollaan riippuvaisia. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty dependencyidentifiertype alueesta (domain), jossa resurssin - josta ollaan riippuvaisia tunniste on uniikki. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen käännetty URI Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 31 / 74 Premis-metatietostandardi

32 dependencyidentifiervalue. Yksikön dependencyidentifiervalue saama arvo. rajoitusta. esittämi- Datan nen toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen software Datan esittäminen saa arvoa. swname, swversion, swtype, swotherinformation, swdependency Ohjelma, joka tarvitaan objektin käyttämisessä tai renderöinnissä. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 32 / 74 Premis-metatietostandardi

33 swname Datan esittäminen rajoitusta. Valmistaja ja ohjelmiston nimeke. Adope Photoshop Adope Acrobat Reader toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen käännetty swversion Datan esittäminen rajoitettu. Version tai versioiden nimet, joihin viitataan elementissä: swname >= toistettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen Jos versiota ei ole, voidaan käyttää julkaisupäiväystä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 33 / 74 Premis-metatietostandardi

34 swtype Ohjelmistoluokka tai kategoria. Useita erilaisia kerroksia voidaan vaatia tukemaan objektia. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen Suositeltavat arvot: renderer = (ei käännetty) ancillary = (ei käännetty) operatingsystem = (ei käännetty) driver = (ei käännetty) swotherinformation Datan esittäminen saa arvoa. Lisävaatimuksia tai ohjeita swname -yksikössä viitattuun ohjelmaan. Install acroread (Adobe Acrobat) first; copy nppdf.so (the plug-in) to your Mozilla plug-ins directory, and make sure a copy of (or symlink to) acroread is in your PATH. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 34 / 74 Premis-metatietostandardi

35 swdependency Datan esittäminen rajoitusta. Nimi, ja jos sovellettavissa, minkä tahansa ohjelmistokomponentin versio, joka tarvitaan swname yksikössä viitatussa ohjelmassa, tämän komponentin käytön kontekstissa. GNU gcc>=2.7.2 Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty hardware Datan esittäminen saa arvoa. hwname, hwtype, hwotherinformation swname yksikössä viitatun ohjelman tai sen käyttäjän tarvitsemat laitteisto. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 35 / 74 Premis-metatietostandardi

36 hwname Datan esittäminen rajoitusta Laitteiston valmistaja, malli ja versio. Intel Pentium III 1 GB DRAM Windows XPcompatible joystick toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen käännetty hwtype Laitteistoluokka tai kategoria. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen Suositellut arvot: processor, memory, input/output device, storage device Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 36 / 74 Premis-metatietostandardi

37 hwotherinformation Datan esittäminen rajoitusta Lisävaatimuksia tai ohjeita laitteistoon, johon viitattu hwname yksikössä. Laitteistoa varten saatetaan tarvita dokumentaatiota kuvaamaan tietokoneen vaatimaa resurssia (kuten muisti [keskus?], storage [kiinteä?], prosessorin nopeus jne.) Lisäksi saatetaan tarvita tarkempia ohjeita laitteiston asentamista ja käyttämistä varten. Soveltaminen Sovellettavissa Sovellettavissa Sovellattavissa 32MB minimum Required RAM for Apache is unknown Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty. signatureinformation Datan esittäminen saa arvoa. signatureinformationencoding, signer, signaturemethod, signature- Value, signaturevalidationrules, signatureproperties, keyinformation Tieto, jota tarvitaan sähköisessä allekirjoituksessa autentikoimaan objektin ja/tai objektin sisältämän tiedon allekirjoittaja. Arkiston toimintapolitiikka voi sisältää vastanotettujen tiedostojen sähköisen allekirjoituksen, tai voi olla tarve säilyttää ja myöhemmin validoida saapuneet sähköiset allekirjoitukset. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 37 / 74 Premis-metatietostandardi

38 signatureinformationencoding. Semanttisissa komponenteissa signaturevalue, keyinformation, certificateinformation käytetty koodaus Näitä arvoja ei voida tulkata oikein, jos koodaus on tuntematon. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa Base64 Ds:CrytoBinary toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen signer Datan esittäminen rajoitusta. Allekirjoituksen tuottamisesta vastuussa oleva yksilö, instituutio tai viranomainen. Allekirjoittajatieto voidaan tallettaa myös semanttisessa komponentissa keyinformation, mutta sen käyttöön saaminen on kätevämpää, jos tieto talletettaan tähän. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen Jos allekirjoittaja on arkiston tuntema toimija, semanttista komponenttia agentidentifier voidaan käyttää tässä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 38 / 74 Premis-metatietostandardi

39 signaturemethod Allekirjoituksen tuottamisessa käytetyn salauksen ja hajautussumman algoritmit. Samoja algoritmeja pitää käyttää allekirjoituksen validoinnissa. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa DSA-SHA1 RSA-SHA1 toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 39 / 74 Premis-metatietostandardi

40 signaturevalue Datan esittäminen rajoitusta. Sähköinen allekirjoitus; yksityisen avaimen sovelluksen tuottama tarkastussumma Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa jus5rhj884qofr 8flVXd/rbrSDVGn 40CapgB7qeQiT +rr0nekeq6bhh UA8dT3+BCTBU QI0dBjlml9lwzEN XvS83zRECjzXb MRTUtVZiPZG2p qkpnl2yu3a964 5UCjTXU+jgFum v7k78hieagdznc i+pq9krmm//ict 7JaYztgt4= toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 40 / 74 Premis-metatietostandardi

41 signaturevalidationrules Datan esittäminen rajoitusta Allekirjoituksen validoinnin osana suoritettava toiminto. Arkiston ei pidä otaksua, että minkä tahansa tietyn avaimen validointiprosessi tiedetään tulevaisuudessa vuosien kuluttua ilman dokumentaatiota. Soveltaminen Sovellettavissa Sovellettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen käännetty signatureproperties Datan esittäminen rajoitusta Lisätietoa allekirjoituksen tuottamisesta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 41 / 74 Premis-metatietostandardi

42 keyinformation Datan esittäminen saa arvoa. keytype, keyvalue, keyvalueverificationinformation Tietoa sähköisen allekirjoituksen validoinnissa tarvittavasta julkisesta avaimesta. Validoitaessa objektin sähköistä allekirjoitusta lasketaan ensin objektin tarkistussumma, ja sitten käytetään julkista avainta allekirjoittajan todentamisessa, jotta allekirjoituksen arvo (signaturevalue) on oikea. Siten arkistolla täytyy olla julkisen avaimen arvo ja jokin varmuus, että se todella kuuluu allekirjoittajalle. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen keytype Avaimen tyyppi, ilmaistuna avaimen tuottamiseen käytetyllä algoritmilla. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa DSA RSA PGP SPKI toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 42 / 74 Premis-metatietostandardi

43 keyvalue Datan esittäminen rajoitusta Allekirjoittajan julkisen avaimen arvo. Allekirjoittajan julkinen avain saattaa sisältyä allekirjoittajan X509:N sertifikaattiin, ja on talletettu semanttiseen ön keyverificationinformation. Kuitenkin silloin kun avain itsessään on tarpeellinen, se on hyödyllistä erottaa omaksi ja pakolliseksi semanttiseksi yksikökseen. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen käännetty keyverificationinformation Datan esittäminen rajoitusta Allekirjoittajan julkisen avaimen todentamisessa tarvittavaa lisätietoa, jota käytetään sähköisen allekirjoituksen validoinnissa. Soveltaminen sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 43 / 74 Premis-metatietostandardi

44 relationship relationshiptype, relationshipsubtype, relatedeventidentification Datan esittäminen saa arvoa Tietoa tämän objektin ja yhden tai useamman muun objektin välisestä suhteesta. Arkiston täytyy tietää, kuinka kompleksiset objektit kootaan erillisistä osista (rakenteellinen suhde) ja digitaalinen provenienssi paikkaansa pitävästi jäljitetään (johdettu suhde). Näissä tarkoituksissa suhteiden dokumentointi on ensiarvoista. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty. relationshiptype Suhteen luonteen kategorisointi yleistasolla. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen Ehdotetut arvot: rakenteellinen (structural) = objektin osien väliset suhteet johdettu (derivation) = suhde, jossa objekti on (siihen suhteessa olevan) toisen objektin muunnoksen tulos. Arkistolla voi olla tarvetta määritellä lisää suhdetyyppejä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 44 / 74 Premis-metatietostandardi

45 relationshipsubtype relationshiptype -semanttisessa yksikössä dokumentoidun suhteen luonteen tarkempi luonnehdinta. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen Ehdotetut arvot: is child of = ei käännetty is parent of = ei käännetty has shibling (sisaruus) = objekteilla on yhteinen vanhempi (vanhemmat yksikössä) is part of = ei käännetty has part of = ei käännetty source of = liittyvä objekti on tämän objektin muunnoksessa luotu versio has root = sovelletaan vain esityksissä, liittyvä objekti on tiedosto, joka on prosessoitava ensin esitystä renderöitäessä Loput ei käännetty. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 45 / 74 Premis-metatietostandardi

46 Datan esittäminen rajoitusta. relatedobjectidentification relatedobjectidentifiertype, relatedobjectidentifiervalue, relatedobjectsequence Liittyvän resurssin tunniste ja peräkkäinen konteksti Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen käännetty relatedobjectidentifiertype Määrittely alueesta, jossa tunniste on uniikki. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. ks. esim. objectidentifiertype ks. esim. objectidentifiertype ks. esim. objectidentifiertype toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 46 / 74 Premis-metatietostandardi

47 relatedobjectidentifiervalue Datan esittäminen rajoitusta Liittyvän objektin tunnisteen arvo ks. esim. objectidentifiervalue ks. esim. objectidentifiervalue ks. esim. objectidentifiervalue toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen käännetty relatedobjectsequence Datan esittäminen rajoitusta Saman suhdetyypin sisällä toisiinsa liittyvien objektin järjestys Tämä semanttinen on käyttökelpoinen rakenteellisissa suhteissa. Jotta voidaan uudelleen tuottaa esitys (represention), saattaa olla tarpeellista tietää komponenttien järjestys sisaruus- tai osakokonaisuussuhteissa. Esim. renderöitäessä kuva/sivu-kirjaa on tarpeellista tietää esitettävien sivujen järjestys. 1 toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen käännetty 2 3 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 47 / 74 Premis-metatietostandardi

48 Datan esittäminen saa arvoa. relatedeventidentification relatedeventidentifiertype, relatedeventidentifiervalue, relatedeventsequence Suhteeseen liittyvän tapahtuman tunniste ja kontekstualinen järjestys. Objektit voivat liittyä toisiinsa tapahtuman seurauksena, esim. migraatio. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen relatedeventidentifiertype Tapahtumaan liittyvä eventidentifiertype Datan esittäminen Täytyy olla olemassa oleva eventidentifiertype semanttisen yksikön arvo. ks. esim. eventidentifiertype ks. esim. eventidentifiertype ks. esim. eventidentifiertype toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 48 / 74 Premis-metatietostandardi

49 relatedeventidentifiervalue Liittyvän tapahtuman eventidentifiervalue Datan esittäminen Täytyy olla olemassa oleva eventidentifiervalue -semanttisen yksikön arvo. ks. esim. eventidentifiervalue ks. esim. eventidentifiervalue ks. esim. eventidentifiervalue toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen relatedeventsequence Datan esittäminen rajoitusta Liittyvien tapahtumien järjestys 1 toistettavissa toistettavissa toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty. 2 3 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 49 / 74 Premis-metatietostandardi

50 linkingeventidentifier Datan esittäminen saa arvoa. linkingeventidentifiertype, linkingeventidentifiervalue, linkingeventsequence Objektiin liittyvän tapahtuman eventidentifier Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen linkingeventidentifiertype Objektiin liittyvän eventidentifiertype semanttisen yksikön arvo. Datan esittäminen Täytyy olla olemassa olevan eventidentifiertype semanttisen yksikön arvo. Ks. esim. eventidentifiertype Ks. esim. eventidentifiertype Ks. esim. eventidentifiertype toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 50 / 74 Premis-metatietostandardi

51 linkingeventidentifiervalue Liittyvän tapahtuman eventidentifiervalue semanttisen yksikön arvo. Datan esittäminen Täytyy olla olemassa oleva eventidentifiervalue semanttisen yksikön arvo. Ks. esim. eventidentifiervalue Ks. esim. eventidentifiervalue Ks. esim. eventidentifiervalue toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen Datan esittäminen saa arvoa linkingintellectualentityidentifier linkingintellectualentityidentifiertype, linkingintellectualentityidentifiervalue Objektiin liittyvän Intellectual Entity arvo Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen käännetty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 51 / 74 Premis-metatietostandardi

52 linkingintellectualentityidentifiertype alueesta (domain), jossa linkingintellectualentityidentifier semanttisen yksikön tunniste on uniikki. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. URI LCCN toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen esittämi- Datan nen linkingintellectualentityidentifiervalue linkingintellectualentityidentifier semanttisen yksikön arvo. rajoitusta. hdl:loc.natlib/mrva info:lccn/ toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 52 / 74 Premis-metatietostandardi

53 linkingpermissionstatementidentifier Datan esittäminen saa arvoa. linkingpermissionstate- linkingpermissionstatementidentifiertype, mentidentifiervalue Objektiin liittyvän lupaehdon tunniste. Toistettavissa Toistettavissa Toistettavissa Valinnainen Valinnainen Valinnainen linkingpermissionstatementidentifiertype alueesta (domain), jossa linkingpermissionstatementidentifiertype semanttisen yksikön arvo on uniikki. Datan esittäminen Arvo pitäisi ottaa kontrolloidusta sanastosta. URI LCCN toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 53 / 74 Premis-metatietostandardi

54 linkingpermissionstatementidentifiervalue Datan esittäminen linkingpermissionstatementidentifiervalue semanttisen yksikön arvo. toistettavissa toistettavissa toistettavissa Pakollinen Pakollinen Pakollinen 4.2 Event Entity Tapahtumaan liittyy yksi tai useampi toimija tai objekti eventidentifier o eventidentifiertype o eventidentifiervalue eventtype eventdatetime eventdetail eventoutcomeinformation o eventoutcome o eventoutcomedetail linkingagentidentifier o linkingagentidentifiertype o linkingagentidentifiervalue o linkingagentrole linkingobjectidentifier o linkingobjectidentifiertype o linkingobjectidentifiervalue Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sivu 54 / 74 Premis-metatietostandardi

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot Heikki Helin 6.5.2013 Metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n tekniset määritykset ja niiden väliset suhteet Aineistojen valmistelu ja paketointi on hyödyntäville organisaatioille

Lisätiedot

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto Syntysähköisten asiakirjojen j digitointi it i ti Markus Merenmies / Kansallisarkisto OSA I : Johdanto ja viitekehys Lähtökohtia Viranomaisten syntysähköisten asiakirjojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa

Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa PDF-seminaari 16-17.1.2013 Markus Merenmies Esityksen teemat Aiheet PDF/A aineistojen vastaanotto Vastaanoton yhteydessä tehtävät tarkistukset Näkökulmia

Lisätiedot

Sähköinen säilyttäminen

Sähköinen säilyttäminen Sähköinen säilyttäminen Markus Merenmies / Kansallisarkisto Maanmittauslaitos 6.9.2017 1 Odotuksia esitykselle Viitekehys sähköisele säilyttämiselle mihin tulisi kiinnittää huomiota Sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Sisällönkuvailuverkoston Sisällönkuvailupäivä 22.11.2013 Kenneth Ahlfors Arkistokuvailu Arkistokuvailun ominaispiirre on, että tietovarannon

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä

Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä Tallennusjärjestelmät & Tiedonhallinta - konferenssi 1.-2.11.2005 Meripuisto, Espoo 2.11.2005 Leena Kononen Tulli -palvelua ja lainvalvontaa 1. Sisämarkkinoiden

Lisätiedot

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki HL7 Clinical Document Architecture Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki Clinical Document Architecture (CDA) HL7 järjestön standardi Ensimmäinen julkaisu 2000 ja toinen 2005 Kliinisen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

Mitä PAS-järjestelmä tarkoittaa museoille?

Mitä PAS-järjestelmä tarkoittaa museoille? Mitä PAS-järjestelmä tarkoittaa museoille? Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Kari Peiponen, Valtion taidemuseo Heritology (Cultural heritage) Šola defined heritology as a study of the future of

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Luento

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto ISNI-järjestelmä Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014 Maarit Huttunen Mihin tunnisteita tarvitaan? ISBN, ISSN, ISMN Kirja, sarja tai lehti, nuottijulkaisu / manifestaatio l. ilmentymä ISTC (International

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

TTA, PAS ja julkishallinnon standardisointi

TTA, PAS ja julkishallinnon standardisointi TTA, PAS ja julkishallinnon standardisointi Juha Hakala Kansalliskirjasto 2013-03-19 Miksi TTA tarvitsee KDK:n PASmäärityksiä? Jos tutkimusdata on tarkoitus säilyttää pitkäaikaisesti (yhteisessä) PAS-sovelluksessa,

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen määrityksiä Säilyttää digitaaliset aineistot käyttökelpoisina

Lisätiedot

Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot

Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot Ohje 1 (5) Dnro: 11.11.2015 190/651/2015 Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot 1 Johdanto Tässä dokumentissa kuvataan ne kryptografiset vähimmäisvaatimukset,

Lisätiedot

Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita

Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita Laatua luettelointiin -webinaari 24.1.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Mistä metadatan siivouksessa on kyse? Metadatan siivouksessa kyse sen laadun parantamisesta

Lisätiedot

Kokemuksia. aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari

Kokemuksia. aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari Kokemuksia aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 2 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto OKM:n rahoittama valtakunnallinen palveluresurssi erillisyksikkö Tampereen

Lisätiedot

Käsitemallit muistiorganisaatioiden kuvailun yhdenmukaistamisen välineenä

Käsitemallit muistiorganisaatioiden kuvailun yhdenmukaistamisen välineenä Käsitemallit muistiorganisaatioiden kuvailun yhdenmukaistamisen välineenä Pekka Henttonen KDK:n arkistosektorin seminaari 6.2.2012 Kansallisarkisto Esityksen sisältö Semanttisen webin visio Käsitemallien

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset

PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset Kirjastoverkkopäivät 24.10.2017 Opinnäytteiden arkistointi työpaja Lassi Lager (lassi.lager@helsinki.fi)

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja.

ARKISTOLAITOS. Asiakirjahallinnon keskeiset standardit. Pekka Henttonen ylitarkastaja. ARKISTOLAITOS Asiakirjahallinnon keskeiset standardit Pekka Henttonen ylitarkastaja pekka.henttonen@narc.fi TIE- DOSTOT METADATA- ELEMENTIT METADATAN ELINKAARI, TARKOITUS JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TOIMINNALLISUUS

Lisätiedot

Metatiedot ja sähköinen asiakirja

Metatiedot ja sähköinen asiakirja Metatiedot ja sähköinen asiakirja Suomen XII liikearkistopäivät, Tampere 13.9.2007 Pekka Henttonen Metatiedon käyttötarkoitukset Tietoresurssien identifioiminen: mitä on olemassa haku: mistä tieto löytyy

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja -

Lisätiedot

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa?

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? CSC 40 vuotta -seminaari 2.12.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Yleiset vaatimukset pitkäaikaissäilytyksen

Lisätiedot

Lync Online. Järjestelmänvalvojan perusopas

Lync Online. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Lync Onlinen lataaminen ja asentaminen... 4 2. Määritä ulkoinen tietoliikenne...

Lisätiedot

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan.

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan. 6. Asiakirjapalvelu 6.1 PALVELUINFORMAATIO Palvelun nimi Asiakirjapalvelu Palvelun versio 1.0 Tunnus (ks. M14.4.42) 6.2 Avainkäsitteet 6.2.1 Tarkoituksenmukainen asiakirjakoosteiden muodostaminen MoReq2010

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

KDK: Finna ja pitkäaikaissäilytys

KDK: Finna ja pitkäaikaissäilytys KDK: Finna ja pitkäaikaissäilytys Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 22.3.2017 Vesa Hongisto Kansallinen digitaalinen kirjasto 22.3.2017 /

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 2: Tiedosto, hakemisto Tiedostojärjestelmä Kotihakemisto Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Sisältö PAS kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen Case Honeywell Oy Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen 1 Vastaanottaa yritysten asiakirjoja, lähinnä pysyvään säilytykseen Asiakirjoihin liittyvä tutkijapalvelu

Lisätiedot

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen Äänimuodot Ääneen vaikuttavia asioita Taajuudet Äänen voimakkuus Kanavien määrä Näytteistys Bittisyvyys

Lisätiedot

Juha Henriksson. Digitaalinen pitkäaikaissäilytys. 5.12.2005 Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive

Juha Henriksson. Digitaalinen pitkäaikaissäilytys. 5.12.2005 Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive Juha Henriksson Digitaalinen pitkäaikaissäilytys 1 Yleistä Digitaalisen tiedon pitkäaikaissäilytys on kallista! Diettrich Schueller / Phonogramarchiv: pitkäaikaissäilyttäminen maksaa 7-10 e / GB vuodessa

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita

Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita Laatua luettelointiin -webinaari 7.9.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Mistä metadatan siivouksessa on kyse? Metadatan siivouksessa kyse sen laadun parantamisesta

Lisätiedot

AV-muotojen migraatiotyöpaja - video. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari / Juha Lehtonen

AV-muotojen migraatiotyöpaja - video. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari / Juha Lehtonen AV-muotojen migraatiotyöpaja - video KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen Elävän kuvan muodot Videoon vaikuttavia asioita Kuvamuotojen ominaisuudet Audiomuotojen ominaisuudet

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

ISBD(ER) UUDISTUS Tärkeimmät muutokset Teemapäivä elektronisen aineiston luetteloinnista 8.12.2004, Lassi Lager & Eeva Murtomaa, HYK

ISBD(ER) UUDISTUS Tärkeimmät muutokset Teemapäivä elektronisen aineiston luetteloinnista 8.12.2004, Lassi Lager & Eeva Murtomaa, HYK ISBD(ER) UUDISTUS Tärkeimmät muutokset Teemapäivä elektronisen aineiston luetteloinnista 8.12.2004, Lassi Lager & Eeva Murtomaa, HYK ISBD(ER)-UUDISTUS nykyinen ISBD(ER) vuodelta 1997 suomennos 1999 (Elektronisen

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Arto Teräs Kirjastoverkkopäivä Helsingin yliopisto 6.5.2009 Digitaalinen pitkäaikaissäilytys / Arto Teräs 2009-05-06 Kalvo 1 Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Sähköisen arkiston tekninen varmentaminen ja migraatio. Osmo Palonen Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Sähköisen arkiston tekninen varmentaminen ja migraatio. Osmo Palonen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sähköisen arkiston tekninen varmentaminen ja migraatio Osmo Palonen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sisältö Arkiston rakenteen standardit ja Sähke normi Käyttäjähallinnan ratkaisut Teknisen varmentamisen perusratkaisut

Lisätiedot

Tutkimusdatan pitkäaikaissäilytys ATT-hankkeessa.

Tutkimusdatan pitkäaikaissäilytys ATT-hankkeessa. Tutkimusdatan pitkäaikaissäilytys ATT-hankkeessa esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi TS 22.3.2017 Toistettavuus Todennettavuus Datan saatavuus kuuluu tieteen perusolemukseen Uudelleenkäyttö yllättävilläkin

Lisätiedot

Software Signing System System overview and key domain concepts

Software Signing System System overview and key domain concepts Software Signing System System overview and key domain concepts Copyright 2004 F-Secure Corporation. All rights reserved. Contents 1 System overview...1 2 Main domain concepts...2 3 Roles and user groups...3

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje 04.02.2005 1 (6) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (6) Muutoshistoria

Lisätiedot

Versionhallintaa. Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä

Versionhallintaa. Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä Versionhallintaa Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä Sisältö Mitä on versionhallinta Rakenteet ja niiden oikeudet Repository Browserin käyttäminen Hakemistorakenteen luominen Metadatan tallettaminen

Lisätiedot

Ongelma 1: Miten tieto kannattaa koodata, jos sen halutaan olevan hyvin vaikeasti luettavaa?

Ongelma 1: Miten tieto kannattaa koodata, jos sen halutaan olevan hyvin vaikeasti luettavaa? Ongelma 1: Miten tieto kannattaa koodata, jos sen halutaan olevan hyvin vaikeasti luettavaa? 2012-2013 Lasse Lensu 2 Ongelma 2: Miten tietoa voidaan (uudelleen)koodata tehokkaasti? 2012-2013 Lasse Lensu

Lisätiedot

Ontologiat ja semanttinen web sisällön tuotannon näkökulmasta Luetteloinnin tiedotuspäivä 2010. Juha Hakala Kansalliskirjasto.

Ontologiat ja semanttinen web sisällön tuotannon näkökulmasta Luetteloinnin tiedotuspäivä 2010. Juha Hakala Kansalliskirjasto. Ontologiat ja semanttinen web sisällön tuotannon näkökulmasta Luetteloinnin tiedotuspäivä 2010 Juha Hakala Kansalliskirjasto Sisältö Semanttinen Web ja kirjastot yleistä W3C Libraries and Semantic Web

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

4.3.2010 1. Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa

4.3.2010 1. Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa 4.3.2010 1 Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa Myötätuulessa nuorten digitaaliset oppimisympäristöt Myötätuulessa on vuonna 2009 alkanut Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke. Sen tavoitteena

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytys - Tiedostoformaattien standardointi

Digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytys - Tiedostoformaattien standardointi Digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytys - Tiedostoformaattien standardointi Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 4.-5.11.2013 Vesa Hongisto Miksi tiedostoformaatteja standardoidaan Digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelukokonaisuus

Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelukokonaisuus Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelukokonaisuus IDA-yhdyshenkilötapaaminen 3.11.2017 Esa-Pekka keskitalo (etunimi.sukunimi@helsinki.fi, orcid.org/0000-0002-4411-8452) http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017110350478

Lisätiedot

Tietoturva 811168P 5 op

Tietoturva 811168P 5 op 811168P 5 op 6. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Mitä se on? on viestin alkuperän luotettavaa todentamista; ja eheyden tarkastamista. Viestin eheydellä tarkoitetaan sitä, että se ei ole

Lisätiedot

Luento 1 (verkkoluento 1) Tietokonejärjestelmä

Luento 1 (verkkoluento 1) Tietokonejärjestelmä Luento 1 (verkkoluento 1) Tietokonejärjestelmä Järjestelmän eri tasot Ohjelman sijainti Ohjelman esitysmuoto Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä This image cannot currently be displayed.

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa. 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto

Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa. 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto Kokoelmat (alkuperäiset) Digitoinnin kokonaisuus Luettelointi Järjestely

Lisätiedot

Juha Henriksson. Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen. 5.12.2005 Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive

Juha Henriksson. Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen. 5.12.2005 Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive Juha Henriksson Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen 1 Digitointiprojekti Digitointiprojekti on paljon muutakin kuin pelkkää digitointia. Itse asiassa kyse ei ole projektista, vaan jatkuvasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Novapoint 16.20 Lisensiointi Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Sisällysluettelo Työasemakohtainen lisensiointi... 3 Laitteistolukon (USB-lukon) ajurin asennus...3 Laitteistolukon (USB-lukon)

Lisätiedot

Keskitetty digitaalisen säilyttämisen palvelu osana KDK arkkitehtuuria. 10.11.2014 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Keskitetty digitaalisen säilyttämisen palvelu osana KDK arkkitehtuuria. 10.11.2014 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Keskitetty digitaalisen säilyttämisen palvelu osana KDK arkkitehtuuria 10.11.2014 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Metatieto Objektihaku Siirtopaketti Jakelupaketti Kansallinen digitaalinen

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Sakari Hanhimäki Projektitutkija, Porin taidemuseo jshanh@utu.fi sakari.hanhimaki@pori.fi Porin taidemuseon

Lisätiedot

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa Tekstin digitointi Kansallisarkistossa 19.11.2009 ISTVÁN KECSKEMÉTI yksikönjohtaja, FT Tehtävä Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen

Lisätiedot

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Mikä on IT arkkitehtuuri? Liiketoimintamalli määrittelee IT arkkitehtuurin IT arkkitehtuuri ottaa kantaa sovelluksen laadullisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy

Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK- PAIVAT 4. - 5.6.2001 Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy Asiakirjojen säilytysvaatimukset

Lisätiedot

Pikaohje formaatin valmistamiseen

Pikaohje formaatin valmistamiseen Pikaohje formaatin valmistamiseen Esko Otava Oy ver.1.0 Pääikkunasta (tulostusikkunasta) valitaan Cards-Show cards manager Paina Add 2 Paina New Kortinsuunnitteluikkuna on jaettu kolmeen osaan: Vasemmalla

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Aineistojen paketoinnin pilotit 2012 PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Pilottien aikataulu Kevät 2012 SLS Oulun yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto: Doria Syksy 2012 Mikkelin digitointi- ja konservointikeskus

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Sisällönhallinnan menetelmiä

Sisällönhallinnan menetelmiä Sisällönhallinnan menetelmiä Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Suomalaisen lainsäädäntötyön tiedonhallinta: suuntana semanttinen web RASKE2-projektin loppuseminaari Eduskunnassa

Lisätiedot

Open Access & Open Data & Tulosten suojaus Horisontti ohjelmassa. Liisa Ewart Lakimies Sopimus- ja kustannusasioiden NCP VTT 27.3.

Open Access & Open Data & Tulosten suojaus Horisontti ohjelmassa. Liisa Ewart Lakimies Sopimus- ja kustannusasioiden NCP VTT 27.3. Open Access & Open Data & Tulosten suojaus Horisontti 2020 - ohjelmassa. Liisa Ewart Lakimies Sopimus- ja kustannusasioiden NCP VTT 27.3.2017 Desca -mallisopimuksen kohdan 8.4. ohje Dissemination Be aware

Lisätiedot

KDK/PAS: Mitä kuvien luetteloinnissa tulee ottaa huomioon pitkäaikaissäilytyksen näkökulmasta? Esityksen sisältö

KDK/PAS: Mitä kuvien luetteloinnissa tulee ottaa huomioon pitkäaikaissäilytyksen näkökulmasta? Esityksen sisältö KDK/PAS: Mitä kuvien luetteloinnissa tulee ottaa huomioon pitkäaikaissäilytyksen näkökulmasta? Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 22.11.2011 Vesa Hongisto Esityksen sisältö Mitä on digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Lisätiedot

Käyttöoikeuksien metatieto

Käyttöoikeuksien metatieto Käyttöoikeuksien metatieto Yhteistyöseminaari 6.2.2014 Juha Hakala, Kansalliskirjasto Yleistä Käyttöoikeuksien metatieto (rights metadata) on tärkeää: Rights metadata is not just about compliance with

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Tietoturva ja tietosuoja. Millaisia ovat tietoyhteiskunnan vaarat?

Tietoturva ja tietosuoja. Millaisia ovat tietoyhteiskunnan vaarat? Tietoturva ja tietosuoja Millaisia ovat tietoyhteiskunnan vaarat? Mitä on tietoturva? Miten määrittelisit tietoturvallisuuden? Entä tietosuojan? Mitä ylipäänsä on tieto siinä määrin, kuin se ihmisiä kiinnostaa?

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. I Johdanto

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. I Johdanto 811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016 I Johdanto Sisältö 1. Algoritmeista ja tietorakenteista 2. Algoritmien analyysistä 811312A TRA, Johdanto 2 I.1. Algoritmeista ja tietorakenteista I.1.1. Algoritmien

Lisätiedot