Tulevaisuuden osaamisyhteiskunnan haasteet. Nordisk Tänketankin seminaari Eduskuntatalo Prof. Pirjo Ståhle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden osaamisyhteiskunnan haasteet. Nordisk Tänketankin seminaari Eduskuntatalo 12.5.2008 Prof. Pirjo Ståhle"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden osaamisyhteiskunnan haasteet Nordisk Tänketankin seminaari Eduskuntatalo Prof. Pirjo Ståhle

2 Kuusi supertrendiä, jotka muuttavat maailmaa Teknologian kehitys tietokoneet, lääketiede, liikkuminen Taloudellinen kasvu uudet sukupolvet syntyvät rikkaampina Parantunut terveydentila teknologian kehityksen ja taloudellisen kasvun seuraus Kasvava liikkuvuus kansainvälistyminen Ympäristön tilan heikkeneminen öljypula, puhdas vesi, ilmaston lämpeneminen Kulttuurien sekoittuminen Lähde:Cornish

3 Kilpailukykyyn vaikuttavat muutosvoimat Globalisaatio Toimintalogiikka ja maailmakuva muuttuvat Teknologia Ihminen muuttuu teknologian vaikutuksesta Tieto- ja elämystalous Varallisuuden perusta on yhä aineettomampaa

4 Maailma on virtojen tila Pääoma Teknologia Informaatio Kulttuuri Asiantuntijat Yritykset Turistit Opiskelijat Tietovirrat Pääomavirrat Kulutusvirrat

5 Maailma on litteä Tietotekniikka, internet ja mobiiliteknologiat vaikuttavat ihmisten maailmankuvaan. Ei hierarkioita eikä komentosuhteita: Ihmiset verkottuvat vaakasuoraan toistensa kanssa ja rakentavat yhteisöjä omilla ehdoillaan. Kaikkien saavutettavuus 24/7. Thomas Friedman

6 Maailma on piikikäs Innovaatiot syntyvät harvoissa keskittymissä. Kaksikymmentä johtavaa keskusta tuottaa puolet maailman taloudesta. Maailman innovaatiokeskukset ovat aina olleet fyysisesti hyvin pieniä. Antiikin Ateenassa oli vähemmän ihmisiä kuin Lahdessa, mutta siellä syntyi länsimaisen sivistyksen perusta. Pekka Himanen

7 Teknologia menee ihon alle Tietoteknologia, robotiikka, bio- ja nanoteknologia sekä niiden yhdistäminen luovat uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia. Ihminen elää tulevaisuudessa yhä tiiviimmässä vuorovaikutuksessa koneiden kanssa, mikä muuttaa myös ihmistä itseään

8 Tietopääoman merkitys lisääntyy Fyysinen pääoma Tuotantolaitokset, rakennukset, koneet Finanssipääoma Osakkeet, arvopaperit, rahoitusinstrumentit Tietopääoma Osaajat, verkostot, innovaatiot, brändit

9 Yhteiskuntien ja ihmisten toimintalogiikka, maailmankuva ja arvot muuttuvat. Murros jakaa yhteiskunnat uudistumiskykyisiin menestyjiin ja taantuviin häviäjiin. Sama on nähtävissä myös yksilötasolla: osaamisesta tulee tärkein selviytymisen keino kaikissa kehittyneissä maissa

10 Työelämä, organisaatiot ja työntekijät ovat uusien haasteiden edessä

11 Tietotyöläisen haasteet Tiedonhallinta tekniset välineet ja taidot Tiedon integrointi kommunikointi tilannetietoisuus yhteistyö- ja verkostotaidot Kaaoksen ja kompleksisuuden hallinta priorisointi, tavoitetietoisuus oman elämän hallinta Uuden tiedon luominen heikot signaalit, luovuus, innovatiivisuus, oikea ajoitus The Knowledge Worker By Dieter Meding

12 Osaajana on yhä useammin organisaatio tai verkosto yksilön osaaminen on vain lähtökohta! Tietopääoma syntyy monimutkaisissa ihmisten, teknologian ja sosiaalisten rakenteiden (eko)systeemeissä. Vain innovatiivinen osaaminen rakentaa tulevaisuutta

13 (Hakkarainen 2005)

14 Kollektiivinen älykkyys Tarkoittaa osaamista, joka ilmenee pikemmin yhteisöjen kuin yksilöiden tasolla. Monimutkaiset ongelmat edellyttävät yhä voimakkaampaa sosiaalisesti jakaantuneen älykkyyden ja osaamisen hyödyntämistä

15 Hybridinen osaaminen Hybridiset asiantuntijat rakentavat käsitteellisiä siltoja eri verkostojen ja osaamisalojen välille sekä toimivat kulttuurien välisinä tulkkeina. Kun esimerkiksi jonkin erityisalan tekninen osaaminen yhdistyy organisaation johtamiseen tai liiketoiminnan asiantuntijuuteen, syntyy samalla hybridistä osaamista. Howells 1998, Spinardi

16 Huippuosaaminen Osaamisen kehittäminen huippuunsa edellyttää, että yksilö saa kosketuksen oman alansa asiantuntijakulttuuriin ja verkostoituu muiden asiantuntijoiden kanssa. Merkittävä saavutukset tieteessä ja taiteessa nojautuvat usein toisiaan täydentävien ihmisten yhteisölliseen työskentelyyn. Ihmiset toimivat toisilleen tien avaajina, minkä seurauksena he pystyvät suorituksiin, jotka eivät olisi heille yksin mahdollisia: -> Käsitteellinen, toiminnallinen tai emotionaalinen tuki

17 Solmukohdista innovaatioita Solmukohdat muodostuvat eri alojen asiantuntijoista Syntyy ristiriitoja, jotka haastavat totuttuja ajatusmalleja ja pakottavat asiantuntijat kyseenalaistamaan omaa ajatteluaan. Luova tuho: Asiantuntijat oppivat toisiltaan nopeasti uusia tapoja käsitellä tietoa ja hylkäävät toimimattomia ajatusmalleja. On löydyttävä riittävästi erilaisia, mutta myös yhteisiä alueita, jotta henkilöt voisivat ymmärtää toisiaan

18 Pirjo Ståhle ja Markku Wilenius: Luova tietopääoma Tulevaisuuden kestävä kilpailuetu Edita

19 Kirjallisuutta Alasoini, T Työnteon mielekkyyden muutos Suomessa vuosina Työolobarometrin aineistoihin perustuva analyysi. Raportteja 45. Helsinki: Tykes Hämäläinen, T Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta. Sitra. Manka, M-L Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen. Helsinki: Talentum. Manka, M-L Työrauhan julistus. Miten olla ihmisiksi alaisena ja esimiehenä. Helsinki: Kirjapaja Otala, L. & Ahonen, G Työhyvinvointi tuloksen tekijä. Helsinki: WSOY Saarinen M Tunneälykäs esimiestyö. Esimiesten kykypohjaisen tunneälyosaamisen laadullinen kuvaaminen ja määrällinen mittaaminen. Teknillinen korkeakoulu Ståhle,P & Wilenius,M Luova tietopääoma. Tulevaisuuden kestävä kilpailuetu. Edita. (Elina Hiltunen)

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

Kansallinen ja alueellinen innovaatiopolitiikka sekä alueiden välinen yhteistyö innovaatiotoiminnassa

Kansallinen ja alueellinen innovaatiopolitiikka sekä alueiden välinen yhteistyö innovaatiotoiminnassa Erkki KM Leppävuori, Helsinki-Kainuu 2010 -seminaari 12.8.2010 Arvoisat seminaarin osallistujat! "Laajoihin metropoleihin on keskittynyt suurin osa innovaatiotoiminnasta, johtamisesta, kulttuuripalveluista

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Jos haluamme tukea omaa ja muiden kasvua ja kehitystä työpaikalla, on tärkeää ymmärtää miten ihmisen tiedonkäsittely

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Avauksia tietämyksen hallintaan

Avauksia tietämyksen hallintaan Avauksia tietämyksen hallintaan Teknologian arviointi tulevaisuusvaliokunnassa Esiselvitys kasvigeenitekniikasta (Tulevaisuusvaliokunnan teknologiajaosto, Teknologian arviointeja 1: Ahti Salo ja Veli Kauppinen,

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Riikka Saarimaa ja Johanna Mantere KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Raportit ja selvitykset 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:2 ISBN 978-952-13-5401-4

Lisätiedot

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen tietoyhteiskunnan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kriteereitä

Lisätiedot

Systeemiäly. Näkökulmia vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Toimittanut Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen

Systeemiäly. Näkökulmia vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Toimittanut Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory Research Reports B24, June 2004 Systeemiäly Näkökulmia vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan Toimittanut Raimo P. Hämäläinen ja Esa

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATRENDIT

TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATRENDIT Benchmarking-klubi Helsinki 4 RAPORTTI 29.4.2015 1 TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATRENDIT 1. Taustaa 2. SITRAn megatendit 3. Vakaa työ murenee 4. Hyvinvointi korostuu 5. Sovellusesimerkki: RAKLI ry Murrostutka

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit

Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit KATSAUS 317/2015 Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit Innovaatioekosysteemi yhteiskunnan ajurina Pirjo Ståhle ja Mika Pirttivaara (toim.) 2 Pirjo Ståhle ja Mika Pirttivaara (toim.) Rikastuttava

Lisätiedot

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI LAIHONEN HARRI HANNULA MIKA HELANDER NINA ILVONEN ILONA JUSSILA JARI KUKKO MARIANNE KÄRKKÄINEN HANNU LÖNNQVIST ANTTI MYLLÄRNIEMI JUSSI

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita?

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita? SANI KAAJAS - HANNA NORDLUND - ELIISA TROBERG Sani Kaajas - Hanna Nordlund - Eliisa Troberg KTT Eliisa Troberg toimii Senior Advisorina verkostojen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen liittyvissä projekteissa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PALMGREN-NEUVONEN, LAURA LIIDUSTA VERKKOON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPETTAJAN AMMATILLISESSA KASVUSSA Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla?

tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Mitä työelämän muutoksen tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Anu Järvensivu 1 Tuomo Alasoini 2 Artikkelissa perustellaan uudenlaisen tulevaisuussuuntautuneen työelämän muutoksen tutkimuksen tarvetta

Lisätiedot

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Pro gradu -tutkielma Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelma Kevät 2007 Lapin yliopisto, kauppatieteiden ja matkailun

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot