7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai klo Valtuuston kyselytunti klo Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 8 3 Sivistystoimen organisaation muuttaminen 9 Virkanimikkeiden muutokset 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen 11 5 Teknisen toimen organisaatiojärjestelyt 12 6 Kolarin kunnan mielenterveys- ja päihdestrategian hyväksyminen 13 7 Elinkeinostrategia 14 Hallinto-osaston johtosääntömuutokset 15 Teknisen johtajan viran täyttäminen 16 8 Henkilöauton hankkiminen vuoden 2012 irtaimen omaisuuden investointiosasta ruokakuljetus- ja kotipalvelukäyttöön Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotus, koskien Palovaaran aluetta Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita sekä VR-, EV-ja katualueita Väliraportti sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 2011 toteutumisesta ja talousarvion muuttaminen sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen osalta Alkoholiohjelman mukaisen kumppanuussopimuksen eteneminen 21 Ilmoitusasiat 22 Muut esille tulevat asiat

2 Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kolarin kunnanvirastossa torstaina klo ja Kolarissa Mikko Rundgren kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja

3 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 8 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo, liite nro Muut saapuvilla Havanka Heikki kunnanjohtaja olevat Määttä Antti pöytäkirjanpitäjä Lauri Kullervo maankäyttöinsinööri Pääkkölä Hilde kh vpj Harju Lahja perusturvajohtaja Vesala Ulla sivistystoimenjohtaja Asiat :t 6 - Pöytäkirjan allekirjoitus Esa Nordberg Antti Määttä puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Ke Allekirjoitukset Reijo Kontinen Antero Pantsar Pöytäkirja on pidetty Kolarin kunnanvirastossa torstaina klo yleisesti nähtävänä ja Antti Määttä hallintojohtaja

4 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 6 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Kokouskutsut on lähetetty postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajille, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Hyväksyttiin poissaolot ja varajäsenten läsnäolo seuraavasti: Poissa Haavikko Jukka Järvirova Seija Koivumaa Eija Komulainen Satu Pasma Juha-Petteri Kutsuttuna varajäsenenä paikalla Malinen Maija Koivumaa Kari Laine Antero Kauppinen Helena Brunnsteiner Thomas Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 21 valtuutettua, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu 2/2012 ja nimenhuutoluettelo liitteenä, liite nro 19.

5 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kvalt 7 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastustilaisuus pidetään keskiviikkona kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen. Tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Kontinen ja Antero Pantsar. Pöytäkirjantarkastajat valittiin samalla toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 Kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta Kunnanhallitus SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATION MUUTTAMINEN Sivltk 3 Kunnanhallitus on asettanut työryhmän selvittämään sivistysosaston organisaatiota. Työryhmään nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Nordberg, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Tiensuu, kunnanhallituksen jäsenet Anna-Liisa Keskitalo ja Reijo Puranen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Kylmämaa, kunnanjohtaja Heikki Havanka, hallintojohtaja Antti Määttä sekä sivistysosaston osastopäällikkö Ulla Vesala. Työryhmä ei esitä muita muutoksia organisaatioon kuin perusopetuksen rehtorin viran perustamisen. Esityksen pohjana on ollut sivistyslautakunnan ehdotus Kolarin peruskoulun rehtorin viran perustamisesta. Työryhmä esittää kuitenkin rehtorin toimenkuvan laajentamista niin, että hän vastaa Kolarin peruskoulun ja Vaattojärven koulun lisäksi myös kyläkoulujen toiminnan kehittämisestä ja toimii koulunjohtajien ja peruskoulujen apulaisrehtoreiden esimiehenä. Nykyiset kyläkoulujen johtajat jatkavat koulunsa toiminnasta vastaavana rehtorina eläkkeelle jäämiseensä asti. Osa perusopetuksen hallintoon ja talouteen liittyvistä tehtävistä jää johtavalle rehtorille. Toimenkuvaus on liitteenä. Liite nro 1 Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että perustetaan Kolarin perusopetuksen rehtorin virka alkaen. Jaana Nordberg saapui kokoukseen klo ehdotus hyväksyttiin.

7 Kunnanvaltuusto Khall 42 Toimenkuvaus liitteenä, liite nro 25. Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 8 Toimenkuvaus liitteenä, liite nro 3 ehdotus hyväksyttiin.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta VIRKANIMIKKEIDEN MUUTOKSET Sivltk 4 Virkanimikkeiden muutosten tarkoitus on tuoda paremmin esille mitä kyseiseen tehtävään kuuluu. Nimikkeen muutos ei sinänsä muuta toimenkuvaa. Virkanimikkeet on mainittu kunnan hallintoja johtosäännöissä, joista päättää valtuusto, joten nimikemuutoksista päättää valtuusto. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset virkanimikkeisiin: - Kirjastotoimenjohtajan virkanimike muutetaan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan viraksi. - Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen päällikön virkanimike muutetaan nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan viraksi. ehdotus hyväksyttiin. Khall 43 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 9 ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN JA KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Sivltk 6 Perusopetuksen rehtorin viran perustamisen ja virkanimikkeiden muutosten takia sivistystoimen johtosääntöön ja Kolarin kunnan hallintosääntöön on tehtävä päivitykset. Johtosäännöstä ja hallintosäännöstä päättää kunnanvaltuusto. Sivistystoimen johtosääntöön tulee tehdä seuraavat muutokset: Pykälään 2, sivistystoimen tehtävä- eli vastuualueet muutetaan vastuualueiden esimiesten virkanimikkeet kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajaksi sekä nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajaksi. Pykälään 5, sivistyslautakunnan ratkaisuvalta, lisätään kuudes kohta; sivistyslautakunta päättää harkinnanvaraisista koulukuljetuksista. Pykälään 6, viranhaltijoiden ratkaisuvalta Vastuualueen esimies lisätään lause Johtava rehtori toimii perusopetuksen vastuualueen esimiehenä tältä osin. Johtava rehtori muutetaan kohta 1; päättää perusopetuksen tuntien kokonaismäärästä ja kohta 4; päättää niistä asioista, jotka säädösten mukaan kuuluvat lukion rehtorille. Pykälään 6 lisätään uutena kohtana perusopetuksen rehtorin ratkaisuvalta. Perusopetuksen rehtori 1. päättää niistä asioista, jotka säädösten mukaan kuuluvat peruskoulun rehtorille 2. toimii peruskoulunjohtajien ja apulaisrehtorien esimiehenä 3. ottaa lyhytaikaiset sijaiset (alle 6 kk) 4. päättää perusopetuksen tuntien jaosta 5. päättää peruskoulujen käyttöm äärärahoista 6. päättää peruskoulun opettajien vapaaehtoisista koulutuksista Toimistonhoitaja

10 Kunnanvaltuusto muutetaan kohta 1; päättää henkilökunnan työkokemuslisistä ja vuosisidonnaisista lisistä virka- ja työehtosopimuksen asettamissa rajoissa Kirjastotoimenjohtajan ratkaisuvalta, muutetaan kuuluvaksi kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan ratkaisuvalta. Liikunta-nuorisosihteerin ratkaisuvalta muutetaan kuuluvaksi nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan ratkaisuvalta. Pykälään 7, muut määräykset tehdään lisäys; Johtavalle rehtorille kuuluvat opetuspäällikön tehtävät ja koulutuksen kehittäminen. Hallintosäännön liitteeseen ratkaisuvalta henkilöstöasioissa tehdään muutoksia kohtaan Lautakunnat valitsevat Sivistyslautakunta Kirjastotoimenjohtajan, muutetaan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan Nuoriso-liikuntasihteerin, muutetaan nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan Lisätään Perusopetuksen rehtorin Viranhaltijat valitsevat Sivistystoimen päävastuualueelta Kirjastotoimenjohtaja muutetaan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Nuoriso- ja liikuntasihteeri muutetaan nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Liitteenä ovat päivitetyt johtosäännöt ja hallintosäännön liite. liite nro 2 Khall 45 Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstissä esitetyt muutokset sivistystoimen johtosääntöön ja Kolarin kunnan hallintosääntöön virkanimikkeiden muutosten osalta alkaen ja muilta osin alkaen. ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä ovat päivitetyt johtosäännöt ja hallintosäännön liite,

11 Kunnanvaltuusto liite nro 26. Kvalt 10 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä ovat päivitetyt johtosäännöt ja hallintosäännön liite, liite nro 4 Anne Grip esitti, että kunnanvaltuusto hyväksyy esitetyt muutokset sivistystoimen johtosääntöön ja Kolarin kunnan hallintosääntöön virkanimikkeiden muutosten ja sivistystoimen johtosäännön 5 (koulukyydit) osalta alkaen ja muilta osin alkaen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATIOJÄRJESTELYT Khall 54 Kunnanhallituksen valitsema teknisen osaston organisaatiotyöryhmä on pitänyt kaikkiaan kahdeksan kokousta. Työn aikana on kuultu laajasti henkilökuntaa sekä kirjallisesti että suullisesti. Samoin on pidetty kaksi työpaikkakokousta. Toimikunta päätti esittää teknisessä toimessa tehtäväksi organisaatio-uudistuksen. Keskeiset muutokset ovat seuraavat: perustetaan teknisen johtajan virka kunnanrakennusmestarin virka lakkautetaan toinen rakennustarkastajan virka muutetaan kunnossapitomestarin viraksi ja rakennustarkastaja siirretään tähän virkaan maankäyttöinsinöörin työtehtäviin sisällytetään kaavateiden rakennuttaminen ja myös niiden suunnitelmien hankinta työsuojelupäällikön tehtävät sisällytetään teknisen johtajan virkaan kuljetusvastaavan tehtävät tulevat kansalaisopiston koulutussihteeriin hoidettaviksi Edellä mainituista muutoksista on käyty yhteistoimintaneuvottelut. Samoin muutoksia on käsitelty yhteistoimikunnassa. Kunnanvaltuusto on jo päättänyt perustaa teknisen johtajan viran. Organisaatiotyöryhmä on tehnyt muutosesitykset teknisen toimen päävastuualueen johtosääntöön, hallintosääntöön ja hallintosäännön liitteeseen. Liitteenä on myös uusi organisaatiokaavio, Kunnanhallitus päättää, että liite nro kunnanvaltuustolle esitetään kunnanrakennusmestarin viran lakkauttamista ja toisen rakennustarkastajan (Mika Liikamaa) viran muuttamista kunnossapitomestarin viraksi.

13 Kunnanvaltuusto kunnanvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi muutettu teknisen toimen päävastuualueen johtosääntö, hallintosääntö, hallintosäännön liite sekä hallinnon ja talouden päävastuualueen johtosääntö. 3. maankäyttöinsinöörin tehtäviin sisällytetään kaavateiden rakennuttaminen ja kaavateiden rakentamisen suunnitelmien hankinta. 4. kuljetusvastaavan tehtävät siirretään koulutussihteerin hoidettaviksi. 5. isännöitsijä siirretään tekniselle osastolle ja hänen esimiehenään toimii tekninen johtaja. 6. nykyinen kunnanrakennusmestari palkataan osa-aikaisena (50 %) teknisen toimen erityistehtäviin. Kvalt 11 ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä on myös uusi organisaatiokaavio, liite nro 5 Puheenjohtaja määräsi ryhmäneuvottelutauon klo Esa Nordberg esitti Martti Vaattovaaran kannattamana, että 1. kunnanhallituksen esitykset hyväksytään muutoksella, että rakennustarkastajan sijaisena toimii kunnossapitomestari, mutta käytännön tehtävät sijaisuuden aikana jaetaan kunnossapitomestarin, maankäyttöinsinöörin ja rakennusmestarin kesken, ja 2. päätetyt muutokset astuvat voimaan

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KOLARIN KUNNAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN Sos-terv.ltk 19 Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt, että kuntaan laaditaan mielenterveys- ja päihdestrategia. Kunnassa ei ole aiem m in ollut vastaavaa strategiaa. Tervein M ielen Pohjois- Suomessa Lapin osahanke on tukenut strategiatyötä järjestämällä mm. koulutusta asiasta ja tukenut eri toimijoiden verkostoitumista yli kuntarajojen. Kunta on alkoholiohjelman kumppanuussopimuksessa sitoutunut kyseisen strategian laatimiseen. Strategia viedään kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan, kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus nimesi strategiatyöstä vastaavaksi henkilöksi päihdetyöryhmän puheenjohtajan sairaanhoitaja Tuovi Ruokojärven, joka m oniammatillisen päihdetyöryhmän kanssa on työskennellyt strategian laatimiseksi. Yhteistyötä on tehty eri hallintokuntien, poliisin ja seurakunnan kanssa. Kunnassa ei ole erillistä lähi- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelmaa. Tuntui luontevalta yhdistää suunnitelma mielenterveys- ja päihdestrategiaan. Usein lähi- ja perheväkivaltaa esiintyy päihteiden käytön yhteydessä. Taustalla voi olla myös hoitamattomia mielenterveyden ongelmia. Lähisuhde- ja perheväkivalta on ilmiö, joka usein jää havaitsematta kun reagoidaan näkyvämpiin ilmiöihin. Työryhmässä yhdessä perusturvajohtajan kanssa päädyttiin siihen, että lähi- ja perheväkivallan ehkäisy liitetään mielenterveys ja päihdestrategiaan. strategia, liite nro 19 Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää oheisen strategian edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin. Khall 59 Kolarin kunnan mielenterveys- ja päihdestrategia liitteenä,

15 Kunnanvaltuusto liite nro 32. Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin Kvalt 12 Kolarin kunnan mielenterveys- ja päihdestrategia liitteenä, liite nro 6 Reijo Kontinen esitti Martti Vaattovaaran ja Anna-Liisa Keskitalon kannattamana sivulle kolme lisättäväksi kofeiinia ja tauriinia sisältävät energiajuomat päihdeaineisiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti Reijo Kontisen esittämällä lisäyksellä täydennettynä. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kahvitauon ajaksi klo Pekka Vaattovaara poistui kokoustauon aikana. Puheenjohtaja jatkoi kokousta klo

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ELINKEINOSTRATEGIA Khall 65 Elinkeinotoimi ja Meänmaan kaivoshanke ovat valmistelleet yhteistyössä elinkeinostrategian vuosille Elinkeinotyöryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt strategialuonnoksen kokouksessaan Elinkeinostrategia liitteenä, liite nro 45. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuosille laaditun elinkeinostrategian hyväksymistä. Kvalt 13 Elinkeinostrategia liitteenä, liite nro 7 Kari Koivumaa esitti Reijo Kontisen kannattamana elinkeinostrategiaan seuraavia muutoksia: s. 7, 6. kappale: Virke muutetaan muotoon (lisäys alleviivattuna) Kirkonkylälle, Ylläksen alueelle ja eri kyliin on rakennettu uusia omistus- ja vuokrataloja kaivostoiminnan ja muun yritystoiminnan tarpeisiin. s. 10, kohta Liikenne ja logistiikka: Virke muutetaan muotoon (lisäys alleviivattuna) Kolarissa on matkailun, kaivostoiminnan ja alkutuotannon kannalta tarvittavat, turvalliset ja säännölliset liikenneyhteydet. Kunnanvaltuusto hyväksyi elinkeinostrategian yksimielisesti Kari Koivumaan esittämillä muutoksilla täydennettynä.

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON JOHTOSÄÄNTÖMUUTOKSET Khall 66 Elinkeinostrategian jalkauttaminen edellyttää muun muassa Kolarin kunnan hallintosäännön, hallintosäännön liitteen sekä hallinnon ja talouden päävastuualueen johtosäännön päivittämistä. Johtosäännöstä ja hallintosäännöstä päättää kunnanvaltuusto. Tarvittavat muutokset on kuvattu jäljempänä, poistettavat kohdat on yliviivattu ja lisäykset kursivoitu: KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 3 -- Hallinnon ja talouden elinkeinotoimen päävastuualue 1. Keskusvaalilautakunta 2. Vaalilautakunnat -- 4 Osastojako Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: Hallinto- ja elinkeino-osasto Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnanhallituksen ja valtuuston puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnanjohtaja sekä varmentaa hallintojohtaja, talousjohtaja, maataloussihteeri tai osastopäälliköt asianomaisen osaston osastopäällikkö taikka tulos-/vastuualueen esimies, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä.

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, talousjohtaja tai maataloussihteeri tai asianomaisen osaston päällikkö taikka asianomaisen vastuualueen esimies tai kunnanhallituksen määräämä muu viranhaltija. -- HALLINTOSÄÄNNÖN LIITE Kunnanvaltuusto valitsee Kunnanjohtajan Hallintojohtajan Johtavan lääkärin Johtavan rehtorin Teknisen johtajan Perusturvajohtajan Talousjohtajan Elinkeinojohtajan Kunnanhallitus valitsee Elinkeinojohtajan Rakennustarkastajan Isännöitsijän Yritysneuvojan Maankäyttöinsinöörin -- HALLINNON JA TALOUDEN ELINKEINOTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ -- Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstissä mainitut, liitteen nro 30 mukaiset muutokset hallintosääntöön, hallintosäännön liitteeseen ja hallinnon ja talouden päävastuualueen johtosääntöön.

19 Kunnanvaltuusto ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 14 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esittämät muutokset sekä poistaa hallintosäännön :stä 46 maininnan maataloussihteeristä ja poistaa hallintosäännön liitteestä kohdasta Kunnanvaltuusto valitsee sanat Johtavan lääkärin ja lisätä sanat Johtavan lääkärin kohtaan Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 37 Teknisen johtajan virka on ollut haettava alla olevan ilmoituksen muodossa: Kolari on yksi Suomen johtavista matkailukunnista Tunturi- Lapissa. Ylläksen matkailu ja kehittyvä kaivoselinkeino ovat kunnassa tärkeällä sijalla. Haemme virkasuhteeseen TEKNISTÄ JOHTAJAA johtamaan teknisen toimen toimialuetta Viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suoritettu tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto ja hyvä käytännön perehtyneisyys teknisen alan johtotehtäviin. Eduksi katsotaan hyvä rakennusalan tuntemus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamistaitoa sekä teknisen toimialan ja talousasioiden tuntemusta. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeällä sijalla käytännön työssä. Virkaan sisältyy työsuojelupäällikön tehtävät. Tekninen toimi vastaa mm. Kolarin kunnan rakennushankkeiden toteutuksesta, kiinteistöjen ylläpidosta, maankäytön suunnittelusta, kunnallistekniikan ylläpidosta sekä erilaisista tukipalveluista. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy kunnallisten sopimusten mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana mahdollisimman nopeasti. Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa kelpoisuuden osoittavine liitteineen ja muine todistuksineen

21 Kunnanvaltuusto kello mennessä osoitteeseen Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari. Lisätietoja virasta antaa kunnanjohtaja Heikki Havanka puhelin Lisätietoja Kolarin kunnasta saa kunnan nettisivuilta (www.kolari.fi). Virka on ollut haettavana Lapin Kansassa, Pohjolan Sanomissa, Kalevassa ja Rakennuslehdessä. Sen lisäksi virkailmoitus on ollut työvoimahallinnon sivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Määräaikaan mennessä saapui 14 hakemusta. Yhdistelmä hakemuksista on liitteenä, liite nro 21. Khall 80 Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Esa Kassinen, Aimo Korpi, Matti Koski, Kari Laurila, Jorma Lehtonen, Pia Lindfors, Sulo Pajuniemi ja Ilkka Soukka. ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus on haastatellut kaikki kahdeksan haastatteluun kutsuttua hakijaa 8.2. ja Suoritettujen haastatteluiden jälkeen viisi henkilöä päätettiin lähettää soveltuvuustesteihin. Kunnanhallitus sai informaation testituloksista Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita teknisen johtajan virkaan insinööri Aimo Korven ja varalle insinööri Matti Kosken. ehdotus hyväksyttiin Kvalt 15

22 Kunnanvaltuusto Keskustelun aikana Reijo Puranen kannatti kunnanhallituksen esitystä. Keijo Kumpula esitti teknisen johtajan virkaan valittavaksi Matti Kosken. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja määräsi, että teknisen johtajan vaali toimitetaan suljetuin lipuin nimenhuutoluettelon mukaan siten, että vaalissa ovat mukana kaikki 12 viran kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa ja kukin vaaliin osaa ottava kirjoittaa lippuun sen henkilön täydellisen nimen, jolle hän antaa äänensä. Suoritetussa vaalissa annettiin 20 ääntä, joista Aimo Korpi sai 11 ääntä ja Matti Koski 9 ääntä. Puheenjohtaja totesi Aimo Korven tulleen valituksi teknisen johtajan virkaan. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että teknisen johtajan koeaika on kuusi kuukautta. Edelleen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Aimo Korven varalle Matti Kosken. Merkittiin pöytäkirjaan, että kooste teknisen johtajan virkaan hakeneista on toimitettu kunnanvaltuuston jäsenille kokousmateriaalien postituksen yhteydessä, ja että kooste hakijoista liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 18.

23 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus HENKILÖAUTON HANKKIMINEN VUODEN 2012 IRTAIMEN OMAISUUDEN INVESTOINTIOSASTA RUOKAKULJETUS- JA KOTIPALVELUKÄYTTÖÖN Khall 76 Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä on kokoontunut yhteensä neljä kertaa (11.1.; 26.1.;14.2. ja ) ja selvittänyt eri kuljetusvaihtoehtoja kustannuksineen. Työryhmän tuli saattaa työnsä päätökseen mennessä. Kokoonkutsujana on toiminut perusturvajohtaja Lahja Harju. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman ( , 37) mukaan Nuorisotyöttömyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumiseksi jokaiselle nuorelle taataan työ-, opiskelu-, kuntoutustai harjoittelupaikka. Nuorten työpajatoimintaa kehitetään. Nämä periaatteet ovat olleet myös työryhmän työssä kantavina ajatuksina. Työryhmä on selvitellyt kuljetuksien järjestämistä nykyisellä tavalla tai sitten entisen tavan ja uuden tavan yhdistelmällä. Liitteenä työryhmän muistiot, liite nro 51. Työryhmä päätyy esittämään kunnanhallitukselle entisen tavan ja uuden tavan yhdistelmämuotoa, johon kuuluu pakettiauton hankinta ja nuorten työpajan vastuu kuljetuksista m aanantaistaperjantaihin tehtävissä ruoka- ja posti- ja tavarakuljetuksissa. Pakettiauton hankinnan kustannus on noin euroa (alv. 0 %). Toiminnan käynnistymisajankohta olisi elokuussa koulujen alkaessa. Esitetty vaihtoehto on edullisempi kuin nykyinen vaihtoehto ja se antaa työpajanuorille selkeän työelämämahdollisuuden. Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä työryhmän esityksen. 2. esittää kunnanvaltuustolle euron (alv 0 %) määrärahan myöntämistä pakettiauton hankkimista varten sosiaali- ja

24 Kunnanvaltuusto terveyslautakunnalle. Päätöksen auton hankkimisesta tekee sosiaali- ja terveyslautakunta. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 16 Liitteenä työryhmän muistiot, liite nro 8 ehdotus hyväksyttiin.

25 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus YLLÄSJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS, KOSKIEN PALOVAARAN ALUETTA Mkins. Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus, koskien Palovaaran aluetta on pidetty MRL:n 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Kolarin kunnan teknisellä osastolla ajalla Lausunnot laajennusehdotuksesta on pyydetty annettaviksi mennessä. Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 56. Ylläsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee pääosiltaan entisen Sulojan ranta-asemakaava alueella ja osittain Ylläsjärven rantaasemakaava-alueella ns. Palovaarassa Iso-Ylläksentien länsipuolella. Kaavoituksella ko. alueet muuttuu ranta-asemakaavasta asemakaavaksi. Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus liitteenä, liite nro 57. Määräaikaan mennessä ehdotuksesta on jätetty 4 mielipidettä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Lapin Ely-keskus, Lapin liitto, Museovirasto, Tekninen lautakunta ja Lapin pelastuslaitos. Annetut mielipiteet ja lausunnot sekä kaavanlaatijan antama vastine liitteenä, liite nro 58. Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää nähtävillä pidetyn Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotuksen, koskien Palovaaran aluetta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kaavalaatijan esittämillä teknisluonteisilla korjauksilla asemakaavakarttaan ja kaavaselostukseen täydennettynä muutoin, paitsi jättämällä asemakaavan laajennuksen hyväksymättä tilojen RN:o 15:70, RN:o 5:132 ja RN:o 98:2 osalta maanomistajien esittämällä tavalla. Khall 83 Kunnanhallitus päättää esittää nähtävillä pidetyn Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotuksen, koskien Palovaaran aluetta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kaavalaatijan

26 Kunnanvaltuusto esittämillä teknisluonteisilla korjauksilla asemakaavakarttaan ja kaavaselostukseen täydennettynä muutoin, paitsi jättämällä asemakaavan laajennuksen hyväksymättä tilojen RN:o 15:70, RN:o 5:132 ja RN:o 98:2 osalta maanomistajien esittämällä tavalla. Kvalt 17 ehdotus hyväksyttiin. Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 9 Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus liitteenä, liite nro 10 Määräaikaan mennessä ehdotuksesta on jätetty 4 mielipidettä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Lapin Ely-keskus, Lapin liitto, Museovirasto, Tekninen lautakunta ja Lapin pelastuslaitos. Annetut mielipiteet ja lausunnot sekä kaavanlaatijan antama vastine liitteenä, liite nro 11 ehdotus hyväksyttiin.

27 Kunnanvaltuusto ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS, KOSKIEN KORTTELEITA SEKÄ VR-, EV- JA KATUALUEITA Mkins. Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita on pidetty MRL:n 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Kolarin kunnan teknisellä osastolla ajalla Lausunnot muutosehdotuksesta on pyydetty annettaviksi mennessä. Kuulutus ja lausuntopyyntö ovat liitteenä. Liite n:o 274 Asemakaavan muutosalue sijaitsee Reittitien varrella. Voimassa oleva ja nähtävillä pidetty Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita liitteenä. Liite n:o 275 Määräaikaan mennessä muutoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Tiehallinnon Lapin tiepiiri, Lapin pelastuslaitos, rakennuslautakunta, tekninen lautakunta ja Terveystarkastaja. Jätetyt mielipiteet ja annetut ovat lausunnot liitteenä. Liite n:o 276 Teknisellä lautakunnalla, Tiehallinnon Lapin tiepiirillä ja terveystarkastajalla ei ole huomautettavaa muutosehdotuksesta. Rakennuslautakunta haluaa lausunnossaan lisätä asemakaavamääräyksiin rakennusten kattomuodon ja lukumäärän. Rakennuslautakunnan esittämä rakennusten lukumäärä ja kattomuoto voidaan lisätä asemakaavamääräyksiin teknisluonteisena lisäyksenä. Lapin pelastuslaitoksella ei ole huomauttamista varsinaiseen asemakaavaehdotukseen ja lausunnossa esitetyt asiat liittyvät varsinaiseen rakentamisen toteuttamiseen.

28 Kunnanvaltuusto Metsähallitus maanomistajan hyväksyy ja haluaa poistettavaksi kaavaehdotuksen rakennuspaikan 1 korttelista 202. Metsähallituksen hyväksyntä on liitteenä. Liite n:o 277 Kolarin kunnanvaltuusto on aiemmin hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen osittaiselta alueelta mm. korttelin 201 osalta. Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotuksen, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, muutoksella, että korttelin 202 rakennuspaikka 1 jätetään hyväksymättä jättäen ko. alueella luonnosvaiheen VR-merkinnän voimaan ja Reittien pohjoispuolinen VR-alue jätetään hyväksymättä sekä lisättynä teknisluonteisella asemakaavan määräyslausekkeella Rakennuspaikalle saa toteuttaa maksimissaan kolme rakennusta ja rakennuksissa on käytettävä harjakattoa ja kattokaltevuuden on oltava välillä 1:2,5-1,5. Khall 391 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 18 Kuulutus ja lausuntopyyntö ovat liitteenä. Liite n:o 12 Asemakaavan muutosalue sijaitsee Reittitien varrella. Voimassa oleva ja nähtävillä pidetty Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita liitteenä. Liite n:o 13 Määräaikaan mennessä muutoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Tiehallinnon

29 Kunnanvaltuusto Lapin tiepiiri, Lapin pelastuslaitos, rakennuslautakunta, tekninen lautakunta ja Terveystarkastaja. Jätetyt mielipiteet ja annetut ovat lausunnot liitteenä. Liite n:o 14 Metsähallitus maanomistajan hyväksyy ja haluaa poistettavaksi kaavaehdotuksen rakennuspaikan 1 korttelista 202. Metsähallituksen hyväksyntä on liitteenä. Liite n:o 15 ehdotus hyväksyttiin.

30 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta VÄLIRAPORTTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION 2011 TOTEUTUMISESTA JA TALOUSARVION MUUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN OSALTA Sos.terv.ltk 96 Tammi- marraskuun 2011 osalta raportointi talousarvion toteutumisesta. Käyttötalousosan ulkoiset nettomenot tulosalueittain (1000 euroa): Tp10 TA11 Tot11 kk 1-11 Kä- % Sosiaalipalvelut ,9 Toimeentuloturva ,1 Ym p.terveydenhuolt o ,4 Kansanterveystyö ,6 YHTEENSÄ ,1 Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 72 Päävastuualueen käyttöprosentti tammi-marraskuulta on tilanteen perusteella 92,1 % eli vähäistä ylitystä ennakoiva. Sosiaalipalvelujen tulosalueella käyttöprosentti on 93,90 %.

31 Kunnanvaltuusto lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset ovat arvioituja suurempia, muissa lasten ja perheiden palveluissa kustannukset ovat arvioitua pienempiä vanhusten asumispalveluissa kustannukset ovat ennakoimattomien henkilöstö- ja ostopalvelukulujen vuoksi suuremmat vammaisten laitoshoidossa ostopalveluja on käytetty ennakkoarvioita enemmän Toimeentuloturvan tulosalueella käyttöprosentti on 64,1 %. Askel II projektissa menoja tulee jälkijättöisesti noin euroa. Talousarvioon on varattu määrärahaa euroa, josta toteutunee kaiken kaikkiaan euroa. perustoimeentulotuen valtionosuutta ei makseta lainkaan viimeisen vuosikolmanneksen ajalta, näin ollen tuotot toteutuvat ennakoitua pienempänä n euroa koko vuodelle ennakoidun euron sijasta. Valtionosuus on 50 % perustoimeentulotukimenoista. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueella käyttöprosentti on 81,40 % henkilöstökuluissa käyttö on 79,6 %, joka johtuu ajoittaisesta henkilöstövajauksesta. Kansanterveystyön tulosalueella käyttöprosentti on 91,6 % erikoissairaanhoidossa käyttö on 92,40 % ja huomioonotettavaa on, että summa ei sisällä n ostopalvelulaskuja marraskuulta. Em. mukaan ylitystä voi tulla sosiaalipalvelujen tulosalueella kohdentuen mm. vammaisten laitoshoitoon ja asumispalveluihin, tukipalveluihin ja lastensuojeluun, kansanterveystyön tulosalueella kohdentuen erikoissairaanhoitoon. Toimeentuloturvan tulosalueen toimintakate toteutunee suunniteltua pienempänä. Tulosalueiden muiden tulosyksiköiden alituksilla katetaan ylityksiä ainakin osaksi, joten talousarvion korotustarpeeksi arvioidaan enintään euroa. Koko vuoden ylityksen suuruuteen vaikuttaa, se miten joulukuu toteutuu ja saadaanko kalliinhoidon tasausta. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että v talousarviota muutetaan

32 Kunnanvaltuusto sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenot/palvelujen ostot kohtaa korotetaan eurolla. Lisämäärärahakorotuksen johdosta kunnan suunniteltua tulosta pienennetään vastaavalla summalla. ehdotus hyväksyttiin. Khall 6 Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 10. Kvalt 19 Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 16 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen päätösehdotusta ei hyväksytä.

33 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta ALKOHOLIOHJELMAN MUKAISEN KUMPPANUUSSOPIMUKSEN ETENEMINEN Sos-terv.ltk 18 Kolarin kunta on osallistunut Alkoholiohjelman kumppanina alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen tekemänsä päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen päätös ja kumppanuussopimus, liite nro 18 Kolarin kunta on sitoutunut sopimuksessa arvioimaan toimintansa tuloksellisuutta. Tuloksista raportoidaan Lapin aluehallintovirastolle, joka puolestaan raportoi THL:lle. Kunta on sitoutunut käsittelemään ohjelman etenemistä vuosittain kunnan valtuustossa. Kolarin kunta on asettanut viisi tavoitetta, joissa tehtyjä toimenpiteitä tulee arvioida kunkin tavoitteen osalta. Lisäksi tulee arvioida tavoitteen toteutumista. Kolarin kunnan asettamat tavoitteet ovat seuraavat: 1. Kehittää kuntouttavaa päihdetyötä Ahjotien tukiasunnoissa; 2. Päivätoiminnan kehittäminen; 3. Yhteistyön kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa (esim. työpajatoiminta, seurakunta, järjestöt); 4. Palveluketjujen kehittäminen; 5. Laaditaan mielenterveys- ja päihdestrategia Kolarin kuntaan. Perusturvajohtaja on pyytänyt arviointia kunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmien, mielenterveys- ja päihdetyöryhmän jäseniltä sekä mielenterveys ja sosiaalitoimistojen henkilökunnalta syksyn 2011 aikana. Lisäksi päihdetyöryhmä on kokouksessaan yhdessä arvioinut ja koostanut alkoholiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Sosiaali- ja perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen alla olevan päihdetyöryhmän arviointikoosteen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Valtuustoa pyydetään toimittamaan arviointi Lapin aluehallintovirastoon. 1. Tavoite:

34 Kunnanvaltuusto Kehittää kuntouttavaa päihdetyötä Ahjotien tukiasunnoissa. Arviointi: Asiakaspalaute tukiasunnoista on ollut hyvää ja oman kodin saaminen on koettu tärkeäksi. Asukkaat ovat kuntoutuneet ja heille on laadittu henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Työntekijänäkökulmasta yhtenäisten toimintojen kehittämistä on vaikeuttanut asiakaskunnan heterogeenisuus ja erilaiset tuen tarpeet. Kuntouttavan päihdetyön kehittämistä tulee jatkaa. 2. Tavoite: Päivätoiminnan kehittäminen Arviointi: Asiakkaiden säännöllistä päivätoimintaa ei ole saatu täysin käynnistettyä, koska osa ei koe sitä tarpeellisena ja asiakkaiden motivoiminen on haasteellista. Siihen osallistuvat mieltävät sen tärkeyden. Paikkakunnalla toimii erittäin hyvin AA-kerho, jossa käy säännöllisti yli 10 henkilöä. Vertaisryhmä toimii kerran viikossa ja sen puitteissa tehdään mm. erilaisia retkiä. 3. Tavoite: Yhteistyön kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa (esim. työpajatoiminta, seurakunta, järjestöt) Arviointi: Yhteistyö toimii kohtuullisen hyvin edellä mainittujen tahojen kanssa. Mm. päihdetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. 4. Tavoite: Palveluketjujen kehittäminen. Arviointi: Hoitopolkuja on tehty ja niitä löytyy mielenterveysja päihdestrategiasta. Erityisesti on kehitetty äitiysneuvolan ja työikäisten hoitoa ja varhaista havainnointia sekä Ahjotien tukiasukkaiden tukipolkuja. Hyvä toimijoiden välinen yhteistyö edistää myös asiakkaiden palveluketjun toteutumista. 5. Tavoite: Laaditaan mielenterveys- ja päihdestrategia Kolarin kuntaan Arviointi: Mielenterveys- ja päihdestrategia on saatu kirjalliseen muotoon. Sen jalkauttaminen ja esillä pitäminen on poikkihallinnollisesti tärkeää ja erityisesti päihdetyöryhmän ja mielenterveyden ammattilaisten tehtävä. ehdotus hyväksyttiin. Khall 58 Kunnanhallituksen päätös ja kumppanuussopimus liitteenä,

35 Kunnanvaltuusto liite nro 31. Kvalt 20 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin Kunnanhallituksen päätös ja kumppanuussopimus liitteenä, liite nro 17 ehdotus hyväksyttiin.

36 Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT Kvalt 21 Ei ollut ilmoitusasioita.

37 Kunnanvaltuusto MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kvalt 22 Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään Valtuustoseminaari pidetään

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 20.10.2011 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 76 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

1. LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 2 Hallinto-organisaatio 1

1. LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 2 Hallinto-organisaatio 1 REISJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANHALLITUS 28.2.2006 KUNNANVALTUUSTO 14.3.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 2 Hallinto-organisaatio

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 20 (-63) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11. huhtikuuta 2012 klo 19.00-21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 10.00-15.32 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot