7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai klo Valtuuston kyselytunti klo Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 8 3 Sivistystoimen organisaation muuttaminen 9 Virkanimikkeiden muutokset 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen 11 5 Teknisen toimen organisaatiojärjestelyt 12 6 Kolarin kunnan mielenterveys- ja päihdestrategian hyväksyminen 13 7 Elinkeinostrategia 14 Hallinto-osaston johtosääntömuutokset 15 Teknisen johtajan viran täyttäminen 16 8 Henkilöauton hankkiminen vuoden 2012 irtaimen omaisuuden investointiosasta ruokakuljetus- ja kotipalvelukäyttöön Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotus, koskien Palovaaran aluetta Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita sekä VR-, EV-ja katualueita Väliraportti sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 2011 toteutumisesta ja talousarvion muuttaminen sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen osalta Alkoholiohjelman mukaisen kumppanuussopimuksen eteneminen 21 Ilmoitusasiat 22 Muut esille tulevat asiat

2 Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kolarin kunnanvirastossa torstaina klo ja Kolarissa Mikko Rundgren kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja

3 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 8 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo, liite nro Muut saapuvilla Havanka Heikki kunnanjohtaja olevat Määttä Antti pöytäkirjanpitäjä Lauri Kullervo maankäyttöinsinööri Pääkkölä Hilde kh vpj Harju Lahja perusturvajohtaja Vesala Ulla sivistystoimenjohtaja Asiat :t 6 - Pöytäkirjan allekirjoitus Esa Nordberg Antti Määttä puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Ke Allekirjoitukset Reijo Kontinen Antero Pantsar Pöytäkirja on pidetty Kolarin kunnanvirastossa torstaina klo yleisesti nähtävänä ja Antti Määttä hallintojohtaja

4 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 6 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Kokouskutsut on lähetetty postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajille, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Hyväksyttiin poissaolot ja varajäsenten läsnäolo seuraavasti: Poissa Haavikko Jukka Järvirova Seija Koivumaa Eija Komulainen Satu Pasma Juha-Petteri Kutsuttuna varajäsenenä paikalla Malinen Maija Koivumaa Kari Laine Antero Kauppinen Helena Brunnsteiner Thomas Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 21 valtuutettua, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu 2/2012 ja nimenhuutoluettelo liitteenä, liite nro 19.

5 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kvalt 7 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastustilaisuus pidetään keskiviikkona kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen. Tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Kontinen ja Antero Pantsar. Pöytäkirjantarkastajat valittiin samalla toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 Kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta Kunnanhallitus SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATION MUUTTAMINEN Sivltk 3 Kunnanhallitus on asettanut työryhmän selvittämään sivistysosaston organisaatiota. Työryhmään nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Nordberg, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Tiensuu, kunnanhallituksen jäsenet Anna-Liisa Keskitalo ja Reijo Puranen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Kylmämaa, kunnanjohtaja Heikki Havanka, hallintojohtaja Antti Määttä sekä sivistysosaston osastopäällikkö Ulla Vesala. Työryhmä ei esitä muita muutoksia organisaatioon kuin perusopetuksen rehtorin viran perustamisen. Esityksen pohjana on ollut sivistyslautakunnan ehdotus Kolarin peruskoulun rehtorin viran perustamisesta. Työryhmä esittää kuitenkin rehtorin toimenkuvan laajentamista niin, että hän vastaa Kolarin peruskoulun ja Vaattojärven koulun lisäksi myös kyläkoulujen toiminnan kehittämisestä ja toimii koulunjohtajien ja peruskoulujen apulaisrehtoreiden esimiehenä. Nykyiset kyläkoulujen johtajat jatkavat koulunsa toiminnasta vastaavana rehtorina eläkkeelle jäämiseensä asti. Osa perusopetuksen hallintoon ja talouteen liittyvistä tehtävistä jää johtavalle rehtorille. Toimenkuvaus on liitteenä. Liite nro 1 Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että perustetaan Kolarin perusopetuksen rehtorin virka alkaen. Jaana Nordberg saapui kokoukseen klo ehdotus hyväksyttiin.

7 Kunnanvaltuusto Khall 42 Toimenkuvaus liitteenä, liite nro 25. Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 8 Toimenkuvaus liitteenä, liite nro 3 ehdotus hyväksyttiin.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta VIRKANIMIKKEIDEN MUUTOKSET Sivltk 4 Virkanimikkeiden muutosten tarkoitus on tuoda paremmin esille mitä kyseiseen tehtävään kuuluu. Nimikkeen muutos ei sinänsä muuta toimenkuvaa. Virkanimikkeet on mainittu kunnan hallintoja johtosäännöissä, joista päättää valtuusto, joten nimikemuutoksista päättää valtuusto. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset virkanimikkeisiin: - Kirjastotoimenjohtajan virkanimike muutetaan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan viraksi. - Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen päällikön virkanimike muutetaan nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan viraksi. ehdotus hyväksyttiin. Khall 43 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 9 ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN JA KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Sivltk 6 Perusopetuksen rehtorin viran perustamisen ja virkanimikkeiden muutosten takia sivistystoimen johtosääntöön ja Kolarin kunnan hallintosääntöön on tehtävä päivitykset. Johtosäännöstä ja hallintosäännöstä päättää kunnanvaltuusto. Sivistystoimen johtosääntöön tulee tehdä seuraavat muutokset: Pykälään 2, sivistystoimen tehtävä- eli vastuualueet muutetaan vastuualueiden esimiesten virkanimikkeet kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajaksi sekä nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajaksi. Pykälään 5, sivistyslautakunnan ratkaisuvalta, lisätään kuudes kohta; sivistyslautakunta päättää harkinnanvaraisista koulukuljetuksista. Pykälään 6, viranhaltijoiden ratkaisuvalta Vastuualueen esimies lisätään lause Johtava rehtori toimii perusopetuksen vastuualueen esimiehenä tältä osin. Johtava rehtori muutetaan kohta 1; päättää perusopetuksen tuntien kokonaismäärästä ja kohta 4; päättää niistä asioista, jotka säädösten mukaan kuuluvat lukion rehtorille. Pykälään 6 lisätään uutena kohtana perusopetuksen rehtorin ratkaisuvalta. Perusopetuksen rehtori 1. päättää niistä asioista, jotka säädösten mukaan kuuluvat peruskoulun rehtorille 2. toimii peruskoulunjohtajien ja apulaisrehtorien esimiehenä 3. ottaa lyhytaikaiset sijaiset (alle 6 kk) 4. päättää perusopetuksen tuntien jaosta 5. päättää peruskoulujen käyttöm äärärahoista 6. päättää peruskoulun opettajien vapaaehtoisista koulutuksista Toimistonhoitaja

10 Kunnanvaltuusto muutetaan kohta 1; päättää henkilökunnan työkokemuslisistä ja vuosisidonnaisista lisistä virka- ja työehtosopimuksen asettamissa rajoissa Kirjastotoimenjohtajan ratkaisuvalta, muutetaan kuuluvaksi kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan ratkaisuvalta. Liikunta-nuorisosihteerin ratkaisuvalta muutetaan kuuluvaksi nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan ratkaisuvalta. Pykälään 7, muut määräykset tehdään lisäys; Johtavalle rehtorille kuuluvat opetuspäällikön tehtävät ja koulutuksen kehittäminen. Hallintosäännön liitteeseen ratkaisuvalta henkilöstöasioissa tehdään muutoksia kohtaan Lautakunnat valitsevat Sivistyslautakunta Kirjastotoimenjohtajan, muutetaan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan Nuoriso-liikuntasihteerin, muutetaan nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan Lisätään Perusopetuksen rehtorin Viranhaltijat valitsevat Sivistystoimen päävastuualueelta Kirjastotoimenjohtaja muutetaan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Nuoriso- ja liikuntasihteeri muutetaan nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Liitteenä ovat päivitetyt johtosäännöt ja hallintosäännön liite. liite nro 2 Khall 45 Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstissä esitetyt muutokset sivistystoimen johtosääntöön ja Kolarin kunnan hallintosääntöön virkanimikkeiden muutosten osalta alkaen ja muilta osin alkaen. ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä ovat päivitetyt johtosäännöt ja hallintosäännön liite,

11 Kunnanvaltuusto liite nro 26. Kvalt 10 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä ovat päivitetyt johtosäännöt ja hallintosäännön liite, liite nro 4 Anne Grip esitti, että kunnanvaltuusto hyväksyy esitetyt muutokset sivistystoimen johtosääntöön ja Kolarin kunnan hallintosääntöön virkanimikkeiden muutosten ja sivistystoimen johtosäännön 5 (koulukyydit) osalta alkaen ja muilta osin alkaen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATIOJÄRJESTELYT Khall 54 Kunnanhallituksen valitsema teknisen osaston organisaatiotyöryhmä on pitänyt kaikkiaan kahdeksan kokousta. Työn aikana on kuultu laajasti henkilökuntaa sekä kirjallisesti että suullisesti. Samoin on pidetty kaksi työpaikkakokousta. Toimikunta päätti esittää teknisessä toimessa tehtäväksi organisaatio-uudistuksen. Keskeiset muutokset ovat seuraavat: perustetaan teknisen johtajan virka kunnanrakennusmestarin virka lakkautetaan toinen rakennustarkastajan virka muutetaan kunnossapitomestarin viraksi ja rakennustarkastaja siirretään tähän virkaan maankäyttöinsinöörin työtehtäviin sisällytetään kaavateiden rakennuttaminen ja myös niiden suunnitelmien hankinta työsuojelupäällikön tehtävät sisällytetään teknisen johtajan virkaan kuljetusvastaavan tehtävät tulevat kansalaisopiston koulutussihteeriin hoidettaviksi Edellä mainituista muutoksista on käyty yhteistoimintaneuvottelut. Samoin muutoksia on käsitelty yhteistoimikunnassa. Kunnanvaltuusto on jo päättänyt perustaa teknisen johtajan viran. Organisaatiotyöryhmä on tehnyt muutosesitykset teknisen toimen päävastuualueen johtosääntöön, hallintosääntöön ja hallintosäännön liitteeseen. Liitteenä on myös uusi organisaatiokaavio, Kunnanhallitus päättää, että liite nro kunnanvaltuustolle esitetään kunnanrakennusmestarin viran lakkauttamista ja toisen rakennustarkastajan (Mika Liikamaa) viran muuttamista kunnossapitomestarin viraksi.

13 Kunnanvaltuusto kunnanvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi muutettu teknisen toimen päävastuualueen johtosääntö, hallintosääntö, hallintosäännön liite sekä hallinnon ja talouden päävastuualueen johtosääntö. 3. maankäyttöinsinöörin tehtäviin sisällytetään kaavateiden rakennuttaminen ja kaavateiden rakentamisen suunnitelmien hankinta. 4. kuljetusvastaavan tehtävät siirretään koulutussihteerin hoidettaviksi. 5. isännöitsijä siirretään tekniselle osastolle ja hänen esimiehenään toimii tekninen johtaja. 6. nykyinen kunnanrakennusmestari palkataan osa-aikaisena (50 %) teknisen toimen erityistehtäviin. Kvalt 11 ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä on myös uusi organisaatiokaavio, liite nro 5 Puheenjohtaja määräsi ryhmäneuvottelutauon klo Esa Nordberg esitti Martti Vaattovaaran kannattamana, että 1. kunnanhallituksen esitykset hyväksytään muutoksella, että rakennustarkastajan sijaisena toimii kunnossapitomestari, mutta käytännön tehtävät sijaisuuden aikana jaetaan kunnossapitomestarin, maankäyttöinsinöörin ja rakennusmestarin kesken, ja 2. päätetyt muutokset astuvat voimaan

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KOLARIN KUNNAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN Sos-terv.ltk 19 Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt, että kuntaan laaditaan mielenterveys- ja päihdestrategia. Kunnassa ei ole aiem m in ollut vastaavaa strategiaa. Tervein M ielen Pohjois- Suomessa Lapin osahanke on tukenut strategiatyötä järjestämällä mm. koulutusta asiasta ja tukenut eri toimijoiden verkostoitumista yli kuntarajojen. Kunta on alkoholiohjelman kumppanuussopimuksessa sitoutunut kyseisen strategian laatimiseen. Strategia viedään kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan, kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus nimesi strategiatyöstä vastaavaksi henkilöksi päihdetyöryhmän puheenjohtajan sairaanhoitaja Tuovi Ruokojärven, joka m oniammatillisen päihdetyöryhmän kanssa on työskennellyt strategian laatimiseksi. Yhteistyötä on tehty eri hallintokuntien, poliisin ja seurakunnan kanssa. Kunnassa ei ole erillistä lähi- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelmaa. Tuntui luontevalta yhdistää suunnitelma mielenterveys- ja päihdestrategiaan. Usein lähi- ja perheväkivaltaa esiintyy päihteiden käytön yhteydessä. Taustalla voi olla myös hoitamattomia mielenterveyden ongelmia. Lähisuhde- ja perheväkivalta on ilmiö, joka usein jää havaitsematta kun reagoidaan näkyvämpiin ilmiöihin. Työryhmässä yhdessä perusturvajohtajan kanssa päädyttiin siihen, että lähi- ja perheväkivallan ehkäisy liitetään mielenterveys ja päihdestrategiaan. strategia, liite nro 19 Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää oheisen strategian edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin. Khall 59 Kolarin kunnan mielenterveys- ja päihdestrategia liitteenä,

15 Kunnanvaltuusto liite nro 32. Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin Kvalt 12 Kolarin kunnan mielenterveys- ja päihdestrategia liitteenä, liite nro 6 Reijo Kontinen esitti Martti Vaattovaaran ja Anna-Liisa Keskitalon kannattamana sivulle kolme lisättäväksi kofeiinia ja tauriinia sisältävät energiajuomat päihdeaineisiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti Reijo Kontisen esittämällä lisäyksellä täydennettynä. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kahvitauon ajaksi klo Pekka Vaattovaara poistui kokoustauon aikana. Puheenjohtaja jatkoi kokousta klo

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ELINKEINOSTRATEGIA Khall 65 Elinkeinotoimi ja Meänmaan kaivoshanke ovat valmistelleet yhteistyössä elinkeinostrategian vuosille Elinkeinotyöryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt strategialuonnoksen kokouksessaan Elinkeinostrategia liitteenä, liite nro 45. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuosille laaditun elinkeinostrategian hyväksymistä. Kvalt 13 Elinkeinostrategia liitteenä, liite nro 7 Kari Koivumaa esitti Reijo Kontisen kannattamana elinkeinostrategiaan seuraavia muutoksia: s. 7, 6. kappale: Virke muutetaan muotoon (lisäys alleviivattuna) Kirkonkylälle, Ylläksen alueelle ja eri kyliin on rakennettu uusia omistus- ja vuokrataloja kaivostoiminnan ja muun yritystoiminnan tarpeisiin. s. 10, kohta Liikenne ja logistiikka: Virke muutetaan muotoon (lisäys alleviivattuna) Kolarissa on matkailun, kaivostoiminnan ja alkutuotannon kannalta tarvittavat, turvalliset ja säännölliset liikenneyhteydet. Kunnanvaltuusto hyväksyi elinkeinostrategian yksimielisesti Kari Koivumaan esittämillä muutoksilla täydennettynä.

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON JOHTOSÄÄNTÖMUUTOKSET Khall 66 Elinkeinostrategian jalkauttaminen edellyttää muun muassa Kolarin kunnan hallintosäännön, hallintosäännön liitteen sekä hallinnon ja talouden päävastuualueen johtosäännön päivittämistä. Johtosäännöstä ja hallintosäännöstä päättää kunnanvaltuusto. Tarvittavat muutokset on kuvattu jäljempänä, poistettavat kohdat on yliviivattu ja lisäykset kursivoitu: KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 3 -- Hallinnon ja talouden elinkeinotoimen päävastuualue 1. Keskusvaalilautakunta 2. Vaalilautakunnat -- 4 Osastojako Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: Hallinto- ja elinkeino-osasto Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnanhallituksen ja valtuuston puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnanjohtaja sekä varmentaa hallintojohtaja, talousjohtaja, maataloussihteeri tai osastopäälliköt asianomaisen osaston osastopäällikkö taikka tulos-/vastuualueen esimies, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä.

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, talousjohtaja tai maataloussihteeri tai asianomaisen osaston päällikkö taikka asianomaisen vastuualueen esimies tai kunnanhallituksen määräämä muu viranhaltija. -- HALLINTOSÄÄNNÖN LIITE Kunnanvaltuusto valitsee Kunnanjohtajan Hallintojohtajan Johtavan lääkärin Johtavan rehtorin Teknisen johtajan Perusturvajohtajan Talousjohtajan Elinkeinojohtajan Kunnanhallitus valitsee Elinkeinojohtajan Rakennustarkastajan Isännöitsijän Yritysneuvojan Maankäyttöinsinöörin -- HALLINNON JA TALOUDEN ELINKEINOTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ -- Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstissä mainitut, liitteen nro 30 mukaiset muutokset hallintosääntöön, hallintosäännön liitteeseen ja hallinnon ja talouden päävastuualueen johtosääntöön.

19 Kunnanvaltuusto ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 14 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esittämät muutokset sekä poistaa hallintosäännön :stä 46 maininnan maataloussihteeristä ja poistaa hallintosäännön liitteestä kohdasta Kunnanvaltuusto valitsee sanat Johtavan lääkärin ja lisätä sanat Johtavan lääkärin kohtaan Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 37 Teknisen johtajan virka on ollut haettava alla olevan ilmoituksen muodossa: Kolari on yksi Suomen johtavista matkailukunnista Tunturi- Lapissa. Ylläksen matkailu ja kehittyvä kaivoselinkeino ovat kunnassa tärkeällä sijalla. Haemme virkasuhteeseen TEKNISTÄ JOHTAJAA johtamaan teknisen toimen toimialuetta Viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suoritettu tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto ja hyvä käytännön perehtyneisyys teknisen alan johtotehtäviin. Eduksi katsotaan hyvä rakennusalan tuntemus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamistaitoa sekä teknisen toimialan ja talousasioiden tuntemusta. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeällä sijalla käytännön työssä. Virkaan sisältyy työsuojelupäällikön tehtävät. Tekninen toimi vastaa mm. Kolarin kunnan rakennushankkeiden toteutuksesta, kiinteistöjen ylläpidosta, maankäytön suunnittelusta, kunnallistekniikan ylläpidosta sekä erilaisista tukipalveluista. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy kunnallisten sopimusten mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana mahdollisimman nopeasti. Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa kelpoisuuden osoittavine liitteineen ja muine todistuksineen

21 Kunnanvaltuusto kello mennessä osoitteeseen Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari. Lisätietoja virasta antaa kunnanjohtaja Heikki Havanka puhelin Lisätietoja Kolarin kunnasta saa kunnan nettisivuilta (www.kolari.fi). Virka on ollut haettavana Lapin Kansassa, Pohjolan Sanomissa, Kalevassa ja Rakennuslehdessä. Sen lisäksi virkailmoitus on ollut työvoimahallinnon sivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Määräaikaan mennessä saapui 14 hakemusta. Yhdistelmä hakemuksista on liitteenä, liite nro 21. Khall 80 Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Esa Kassinen, Aimo Korpi, Matti Koski, Kari Laurila, Jorma Lehtonen, Pia Lindfors, Sulo Pajuniemi ja Ilkka Soukka. ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus on haastatellut kaikki kahdeksan haastatteluun kutsuttua hakijaa 8.2. ja Suoritettujen haastatteluiden jälkeen viisi henkilöä päätettiin lähettää soveltuvuustesteihin. Kunnanhallitus sai informaation testituloksista Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita teknisen johtajan virkaan insinööri Aimo Korven ja varalle insinööri Matti Kosken. ehdotus hyväksyttiin Kvalt 15

22 Kunnanvaltuusto Keskustelun aikana Reijo Puranen kannatti kunnanhallituksen esitystä. Keijo Kumpula esitti teknisen johtajan virkaan valittavaksi Matti Kosken. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja määräsi, että teknisen johtajan vaali toimitetaan suljetuin lipuin nimenhuutoluettelon mukaan siten, että vaalissa ovat mukana kaikki 12 viran kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa ja kukin vaaliin osaa ottava kirjoittaa lippuun sen henkilön täydellisen nimen, jolle hän antaa äänensä. Suoritetussa vaalissa annettiin 20 ääntä, joista Aimo Korpi sai 11 ääntä ja Matti Koski 9 ääntä. Puheenjohtaja totesi Aimo Korven tulleen valituksi teknisen johtajan virkaan. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että teknisen johtajan koeaika on kuusi kuukautta. Edelleen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Aimo Korven varalle Matti Kosken. Merkittiin pöytäkirjaan, että kooste teknisen johtajan virkaan hakeneista on toimitettu kunnanvaltuuston jäsenille kokousmateriaalien postituksen yhteydessä, ja että kooste hakijoista liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 18.

23 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus HENKILÖAUTON HANKKIMINEN VUODEN 2012 IRTAIMEN OMAISUUDEN INVESTOINTIOSASTA RUOKAKULJETUS- JA KOTIPALVELUKÄYTTÖÖN Khall 76 Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä on kokoontunut yhteensä neljä kertaa (11.1.; 26.1.;14.2. ja ) ja selvittänyt eri kuljetusvaihtoehtoja kustannuksineen. Työryhmän tuli saattaa työnsä päätökseen mennessä. Kokoonkutsujana on toiminut perusturvajohtaja Lahja Harju. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman ( , 37) mukaan Nuorisotyöttömyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumiseksi jokaiselle nuorelle taataan työ-, opiskelu-, kuntoutustai harjoittelupaikka. Nuorten työpajatoimintaa kehitetään. Nämä periaatteet ovat olleet myös työryhmän työssä kantavina ajatuksina. Työryhmä on selvitellyt kuljetuksien järjestämistä nykyisellä tavalla tai sitten entisen tavan ja uuden tavan yhdistelmällä. Liitteenä työryhmän muistiot, liite nro 51. Työryhmä päätyy esittämään kunnanhallitukselle entisen tavan ja uuden tavan yhdistelmämuotoa, johon kuuluu pakettiauton hankinta ja nuorten työpajan vastuu kuljetuksista m aanantaistaperjantaihin tehtävissä ruoka- ja posti- ja tavarakuljetuksissa. Pakettiauton hankinnan kustannus on noin euroa (alv. 0 %). Toiminnan käynnistymisajankohta olisi elokuussa koulujen alkaessa. Esitetty vaihtoehto on edullisempi kuin nykyinen vaihtoehto ja se antaa työpajanuorille selkeän työelämämahdollisuuden. Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä työryhmän esityksen. 2. esittää kunnanvaltuustolle euron (alv 0 %) määrärahan myöntämistä pakettiauton hankkimista varten sosiaali- ja

24 Kunnanvaltuusto terveyslautakunnalle. Päätöksen auton hankkimisesta tekee sosiaali- ja terveyslautakunta. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 16 Liitteenä työryhmän muistiot, liite nro 8 ehdotus hyväksyttiin.

25 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus YLLÄSJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS, KOSKIEN PALOVAARAN ALUETTA Mkins. Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus, koskien Palovaaran aluetta on pidetty MRL:n 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Kolarin kunnan teknisellä osastolla ajalla Lausunnot laajennusehdotuksesta on pyydetty annettaviksi mennessä. Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 56. Ylläsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee pääosiltaan entisen Sulojan ranta-asemakaava alueella ja osittain Ylläsjärven rantaasemakaava-alueella ns. Palovaarassa Iso-Ylläksentien länsipuolella. Kaavoituksella ko. alueet muuttuu ranta-asemakaavasta asemakaavaksi. Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus liitteenä, liite nro 57. Määräaikaan mennessä ehdotuksesta on jätetty 4 mielipidettä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Lapin Ely-keskus, Lapin liitto, Museovirasto, Tekninen lautakunta ja Lapin pelastuslaitos. Annetut mielipiteet ja lausunnot sekä kaavanlaatijan antama vastine liitteenä, liite nro 58. Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää nähtävillä pidetyn Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotuksen, koskien Palovaaran aluetta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kaavalaatijan esittämillä teknisluonteisilla korjauksilla asemakaavakarttaan ja kaavaselostukseen täydennettynä muutoin, paitsi jättämällä asemakaavan laajennuksen hyväksymättä tilojen RN:o 15:70, RN:o 5:132 ja RN:o 98:2 osalta maanomistajien esittämällä tavalla. Khall 83 Kunnanhallitus päättää esittää nähtävillä pidetyn Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotuksen, koskien Palovaaran aluetta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kaavalaatijan

26 Kunnanvaltuusto esittämillä teknisluonteisilla korjauksilla asemakaavakarttaan ja kaavaselostukseen täydennettynä muutoin, paitsi jättämällä asemakaavan laajennuksen hyväksymättä tilojen RN:o 15:70, RN:o 5:132 ja RN:o 98:2 osalta maanomistajien esittämällä tavalla. Kvalt 17 ehdotus hyväksyttiin. Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 9 Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus liitteenä, liite nro 10 Määräaikaan mennessä ehdotuksesta on jätetty 4 mielipidettä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Lapin Ely-keskus, Lapin liitto, Museovirasto, Tekninen lautakunta ja Lapin pelastuslaitos. Annetut mielipiteet ja lausunnot sekä kaavanlaatijan antama vastine liitteenä, liite nro 11 ehdotus hyväksyttiin.

27 Kunnanvaltuusto ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS, KOSKIEN KORTTELEITA SEKÄ VR-, EV- JA KATUALUEITA Mkins. Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita on pidetty MRL:n 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Kolarin kunnan teknisellä osastolla ajalla Lausunnot muutosehdotuksesta on pyydetty annettaviksi mennessä. Kuulutus ja lausuntopyyntö ovat liitteenä. Liite n:o 274 Asemakaavan muutosalue sijaitsee Reittitien varrella. Voimassa oleva ja nähtävillä pidetty Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita liitteenä. Liite n:o 275 Määräaikaan mennessä muutoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Tiehallinnon Lapin tiepiiri, Lapin pelastuslaitos, rakennuslautakunta, tekninen lautakunta ja Terveystarkastaja. Jätetyt mielipiteet ja annetut ovat lausunnot liitteenä. Liite n:o 276 Teknisellä lautakunnalla, Tiehallinnon Lapin tiepiirillä ja terveystarkastajalla ei ole huomautettavaa muutosehdotuksesta. Rakennuslautakunta haluaa lausunnossaan lisätä asemakaavamääräyksiin rakennusten kattomuodon ja lukumäärän. Rakennuslautakunnan esittämä rakennusten lukumäärä ja kattomuoto voidaan lisätä asemakaavamääräyksiin teknisluonteisena lisäyksenä. Lapin pelastuslaitoksella ei ole huomauttamista varsinaiseen asemakaavaehdotukseen ja lausunnossa esitetyt asiat liittyvät varsinaiseen rakentamisen toteuttamiseen.

28 Kunnanvaltuusto Metsähallitus maanomistajan hyväksyy ja haluaa poistettavaksi kaavaehdotuksen rakennuspaikan 1 korttelista 202. Metsähallituksen hyväksyntä on liitteenä. Liite n:o 277 Kolarin kunnanvaltuusto on aiemmin hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen osittaiselta alueelta mm. korttelin 201 osalta. Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotuksen, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, muutoksella, että korttelin 202 rakennuspaikka 1 jätetään hyväksymättä jättäen ko. alueella luonnosvaiheen VR-merkinnän voimaan ja Reittien pohjoispuolinen VR-alue jätetään hyväksymättä sekä lisättynä teknisluonteisella asemakaavan määräyslausekkeella Rakennuspaikalle saa toteuttaa maksimissaan kolme rakennusta ja rakennuksissa on käytettävä harjakattoa ja kattokaltevuuden on oltava välillä 1:2,5-1,5. Khall 391 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 18 Kuulutus ja lausuntopyyntö ovat liitteenä. Liite n:o 12 Asemakaavan muutosalue sijaitsee Reittitien varrella. Voimassa oleva ja nähtävillä pidetty Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita liitteenä. Liite n:o 13 Määräaikaan mennessä muutoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Tiehallinnon

29 Kunnanvaltuusto Lapin tiepiiri, Lapin pelastuslaitos, rakennuslautakunta, tekninen lautakunta ja Terveystarkastaja. Jätetyt mielipiteet ja annetut ovat lausunnot liitteenä. Liite n:o 14 Metsähallitus maanomistajan hyväksyy ja haluaa poistettavaksi kaavaehdotuksen rakennuspaikan 1 korttelista 202. Metsähallituksen hyväksyntä on liitteenä. Liite n:o 15 ehdotus hyväksyttiin.

30 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta VÄLIRAPORTTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION 2011 TOTEUTUMISESTA JA TALOUSARVION MUUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN OSALTA Sos.terv.ltk 96 Tammi- marraskuun 2011 osalta raportointi talousarvion toteutumisesta. Käyttötalousosan ulkoiset nettomenot tulosalueittain (1000 euroa): Tp10 TA11 Tot11 kk 1-11 Kä- % Sosiaalipalvelut ,9 Toimeentuloturva ,1 Ym p.terveydenhuolt o ,4 Kansanterveystyö ,6 YHTEENSÄ ,1 Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 72 Päävastuualueen käyttöprosentti tammi-marraskuulta on tilanteen perusteella 92,1 % eli vähäistä ylitystä ennakoiva. Sosiaalipalvelujen tulosalueella käyttöprosentti on 93,90 %.

31 Kunnanvaltuusto lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset ovat arvioituja suurempia, muissa lasten ja perheiden palveluissa kustannukset ovat arvioitua pienempiä vanhusten asumispalveluissa kustannukset ovat ennakoimattomien henkilöstö- ja ostopalvelukulujen vuoksi suuremmat vammaisten laitoshoidossa ostopalveluja on käytetty ennakkoarvioita enemmän Toimeentuloturvan tulosalueella käyttöprosentti on 64,1 %. Askel II projektissa menoja tulee jälkijättöisesti noin euroa. Talousarvioon on varattu määrärahaa euroa, josta toteutunee kaiken kaikkiaan euroa. perustoimeentulotuen valtionosuutta ei makseta lainkaan viimeisen vuosikolmanneksen ajalta, näin ollen tuotot toteutuvat ennakoitua pienempänä n euroa koko vuodelle ennakoidun euron sijasta. Valtionosuus on 50 % perustoimeentulotukimenoista. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueella käyttöprosentti on 81,40 % henkilöstökuluissa käyttö on 79,6 %, joka johtuu ajoittaisesta henkilöstövajauksesta. Kansanterveystyön tulosalueella käyttöprosentti on 91,6 % erikoissairaanhoidossa käyttö on 92,40 % ja huomioonotettavaa on, että summa ei sisällä n ostopalvelulaskuja marraskuulta. Em. mukaan ylitystä voi tulla sosiaalipalvelujen tulosalueella kohdentuen mm. vammaisten laitoshoitoon ja asumispalveluihin, tukipalveluihin ja lastensuojeluun, kansanterveystyön tulosalueella kohdentuen erikoissairaanhoitoon. Toimeentuloturvan tulosalueen toimintakate toteutunee suunniteltua pienempänä. Tulosalueiden muiden tulosyksiköiden alituksilla katetaan ylityksiä ainakin osaksi, joten talousarvion korotustarpeeksi arvioidaan enintään euroa. Koko vuoden ylityksen suuruuteen vaikuttaa, se miten joulukuu toteutuu ja saadaanko kalliinhoidon tasausta. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että v talousarviota muutetaan

32 Kunnanvaltuusto sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenot/palvelujen ostot kohtaa korotetaan eurolla. Lisämäärärahakorotuksen johdosta kunnan suunniteltua tulosta pienennetään vastaavalla summalla. ehdotus hyväksyttiin. Khall 6 Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 10. Kvalt 19 Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 16 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen päätösehdotusta ei hyväksytä.

33 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta ALKOHOLIOHJELMAN MUKAISEN KUMPPANUUSSOPIMUKSEN ETENEMINEN Sos-terv.ltk 18 Kolarin kunta on osallistunut Alkoholiohjelman kumppanina alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen tekemänsä päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen päätös ja kumppanuussopimus, liite nro 18 Kolarin kunta on sitoutunut sopimuksessa arvioimaan toimintansa tuloksellisuutta. Tuloksista raportoidaan Lapin aluehallintovirastolle, joka puolestaan raportoi THL:lle. Kunta on sitoutunut käsittelemään ohjelman etenemistä vuosittain kunnan valtuustossa. Kolarin kunta on asettanut viisi tavoitetta, joissa tehtyjä toimenpiteitä tulee arvioida kunkin tavoitteen osalta. Lisäksi tulee arvioida tavoitteen toteutumista. Kolarin kunnan asettamat tavoitteet ovat seuraavat: 1. Kehittää kuntouttavaa päihdetyötä Ahjotien tukiasunnoissa; 2. Päivätoiminnan kehittäminen; 3. Yhteistyön kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa (esim. työpajatoiminta, seurakunta, järjestöt); 4. Palveluketjujen kehittäminen; 5. Laaditaan mielenterveys- ja päihdestrategia Kolarin kuntaan. Perusturvajohtaja on pyytänyt arviointia kunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmien, mielenterveys- ja päihdetyöryhmän jäseniltä sekä mielenterveys ja sosiaalitoimistojen henkilökunnalta syksyn 2011 aikana. Lisäksi päihdetyöryhmä on kokouksessaan yhdessä arvioinut ja koostanut alkoholiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Sosiaali- ja perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen alla olevan päihdetyöryhmän arviointikoosteen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Valtuustoa pyydetään toimittamaan arviointi Lapin aluehallintovirastoon. 1. Tavoite:

34 Kunnanvaltuusto Kehittää kuntouttavaa päihdetyötä Ahjotien tukiasunnoissa. Arviointi: Asiakaspalaute tukiasunnoista on ollut hyvää ja oman kodin saaminen on koettu tärkeäksi. Asukkaat ovat kuntoutuneet ja heille on laadittu henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Työntekijänäkökulmasta yhtenäisten toimintojen kehittämistä on vaikeuttanut asiakaskunnan heterogeenisuus ja erilaiset tuen tarpeet. Kuntouttavan päihdetyön kehittämistä tulee jatkaa. 2. Tavoite: Päivätoiminnan kehittäminen Arviointi: Asiakkaiden säännöllistä päivätoimintaa ei ole saatu täysin käynnistettyä, koska osa ei koe sitä tarpeellisena ja asiakkaiden motivoiminen on haasteellista. Siihen osallistuvat mieltävät sen tärkeyden. Paikkakunnalla toimii erittäin hyvin AA-kerho, jossa käy säännöllisti yli 10 henkilöä. Vertaisryhmä toimii kerran viikossa ja sen puitteissa tehdään mm. erilaisia retkiä. 3. Tavoite: Yhteistyön kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa (esim. työpajatoiminta, seurakunta, järjestöt) Arviointi: Yhteistyö toimii kohtuullisen hyvin edellä mainittujen tahojen kanssa. Mm. päihdetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. 4. Tavoite: Palveluketjujen kehittäminen. Arviointi: Hoitopolkuja on tehty ja niitä löytyy mielenterveysja päihdestrategiasta. Erityisesti on kehitetty äitiysneuvolan ja työikäisten hoitoa ja varhaista havainnointia sekä Ahjotien tukiasukkaiden tukipolkuja. Hyvä toimijoiden välinen yhteistyö edistää myös asiakkaiden palveluketjun toteutumista. 5. Tavoite: Laaditaan mielenterveys- ja päihdestrategia Kolarin kuntaan Arviointi: Mielenterveys- ja päihdestrategia on saatu kirjalliseen muotoon. Sen jalkauttaminen ja esillä pitäminen on poikkihallinnollisesti tärkeää ja erityisesti päihdetyöryhmän ja mielenterveyden ammattilaisten tehtävä. ehdotus hyväksyttiin. Khall 58 Kunnanhallituksen päätös ja kumppanuussopimus liitteenä,

35 Kunnanvaltuusto liite nro 31. Kvalt 20 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin Kunnanhallituksen päätös ja kumppanuussopimus liitteenä, liite nro 17 ehdotus hyväksyttiin.

36 Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT Kvalt 21 Ei ollut ilmoitusasioita.

37 Kunnanvaltuusto MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kvalt 22 Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään Valtuustoseminaari pidetään

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus 23.03.2011 Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 15.30 - Paikka Kunnanhallituksen huone. Asiat nro Liite nro 108 51-52 Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus koskien

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 106 Kolarin

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanvaltuusto. Kokousaika Torstai klo Valtuuston kyselytunti klo Käsiteltävät asiat

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanvaltuusto. Kokousaika Torstai klo Valtuuston kyselytunti klo Käsiteltävät asiat KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 10.11.2011 klo 16.15 Valtuuston kyselytunti klo 16.00 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 88 Kokouksen

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 06.04.2010 klo 17.30 18.08 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Haveri Satu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016 KOKOUSAIKA 18.1.2016 klo 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haavisto Marika pj :issä 2-8 (ja merkintä siitä, kuka Mauriala Anni toimii

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.8.2007 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA 58 KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNNAN

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 26. Kunnanvaltuuston kokoushuone

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 26. Kunnanvaltuuston kokoushuone KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 26 Kokousaika Keskiviikko 7.4.2010 klo 15.00 15.55 Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1 KOKOUSAIKA 19.1.2015 klo 17.30 18.55 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 Matintalo Janita pj

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*)

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 33 KOKOUSAIKA 27.8.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2006 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone LIITE

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot