7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai klo Valtuuston kyselytunti klo Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 8 3 Sivistystoimen organisaation muuttaminen 9 Virkanimikkeiden muutokset 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen 11 5 Teknisen toimen organisaatiojärjestelyt 12 6 Kolarin kunnan mielenterveys- ja päihdestrategian hyväksyminen 13 7 Elinkeinostrategia 14 Hallinto-osaston johtosääntömuutokset 15 Teknisen johtajan viran täyttäminen 16 8 Henkilöauton hankkiminen vuoden 2012 irtaimen omaisuuden investointiosasta ruokakuljetus- ja kotipalvelukäyttöön Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotus, koskien Palovaaran aluetta Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita sekä VR-, EV-ja katualueita Väliraportti sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 2011 toteutumisesta ja talousarvion muuttaminen sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen osalta Alkoholiohjelman mukaisen kumppanuussopimuksen eteneminen 21 Ilmoitusasiat 22 Muut esille tulevat asiat

2 Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kolarin kunnanvirastossa torstaina klo ja Kolarissa Mikko Rundgren kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja

3 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 8 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo, liite nro Muut saapuvilla Havanka Heikki kunnanjohtaja olevat Määttä Antti pöytäkirjanpitäjä Lauri Kullervo maankäyttöinsinööri Pääkkölä Hilde kh vpj Harju Lahja perusturvajohtaja Vesala Ulla sivistystoimenjohtaja Asiat :t 6 - Pöytäkirjan allekirjoitus Esa Nordberg Antti Määttä puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Ke Allekirjoitukset Reijo Kontinen Antero Pantsar Pöytäkirja on pidetty Kolarin kunnanvirastossa torstaina klo yleisesti nähtävänä ja Antti Määttä hallintojohtaja

4 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 6 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Kokouskutsut on lähetetty postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajille, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Hyväksyttiin poissaolot ja varajäsenten läsnäolo seuraavasti: Poissa Haavikko Jukka Järvirova Seija Koivumaa Eija Komulainen Satu Pasma Juha-Petteri Kutsuttuna varajäsenenä paikalla Malinen Maija Koivumaa Kari Laine Antero Kauppinen Helena Brunnsteiner Thomas Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 21 valtuutettua, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu 2/2012 ja nimenhuutoluettelo liitteenä, liite nro 19.

5 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kvalt 7 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastustilaisuus pidetään keskiviikkona kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen. Tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Kontinen ja Antero Pantsar. Pöytäkirjantarkastajat valittiin samalla toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 Kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta Kunnanhallitus SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATION MUUTTAMINEN Sivltk 3 Kunnanhallitus on asettanut työryhmän selvittämään sivistysosaston organisaatiota. Työryhmään nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Nordberg, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Tiensuu, kunnanhallituksen jäsenet Anna-Liisa Keskitalo ja Reijo Puranen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Kylmämaa, kunnanjohtaja Heikki Havanka, hallintojohtaja Antti Määttä sekä sivistysosaston osastopäällikkö Ulla Vesala. Työryhmä ei esitä muita muutoksia organisaatioon kuin perusopetuksen rehtorin viran perustamisen. Esityksen pohjana on ollut sivistyslautakunnan ehdotus Kolarin peruskoulun rehtorin viran perustamisesta. Työryhmä esittää kuitenkin rehtorin toimenkuvan laajentamista niin, että hän vastaa Kolarin peruskoulun ja Vaattojärven koulun lisäksi myös kyläkoulujen toiminnan kehittämisestä ja toimii koulunjohtajien ja peruskoulujen apulaisrehtoreiden esimiehenä. Nykyiset kyläkoulujen johtajat jatkavat koulunsa toiminnasta vastaavana rehtorina eläkkeelle jäämiseensä asti. Osa perusopetuksen hallintoon ja talouteen liittyvistä tehtävistä jää johtavalle rehtorille. Toimenkuvaus on liitteenä. Liite nro 1 Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että perustetaan Kolarin perusopetuksen rehtorin virka alkaen. Jaana Nordberg saapui kokoukseen klo ehdotus hyväksyttiin.

7 Kunnanvaltuusto Khall 42 Toimenkuvaus liitteenä, liite nro 25. Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 8 Toimenkuvaus liitteenä, liite nro 3 ehdotus hyväksyttiin.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta VIRKANIMIKKEIDEN MUUTOKSET Sivltk 4 Virkanimikkeiden muutosten tarkoitus on tuoda paremmin esille mitä kyseiseen tehtävään kuuluu. Nimikkeen muutos ei sinänsä muuta toimenkuvaa. Virkanimikkeet on mainittu kunnan hallintoja johtosäännöissä, joista päättää valtuusto, joten nimikemuutoksista päättää valtuusto. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset virkanimikkeisiin: - Kirjastotoimenjohtajan virkanimike muutetaan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan viraksi. - Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen päällikön virkanimike muutetaan nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan viraksi. ehdotus hyväksyttiin. Khall 43 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 9 ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN JA KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Sivltk 6 Perusopetuksen rehtorin viran perustamisen ja virkanimikkeiden muutosten takia sivistystoimen johtosääntöön ja Kolarin kunnan hallintosääntöön on tehtävä päivitykset. Johtosäännöstä ja hallintosäännöstä päättää kunnanvaltuusto. Sivistystoimen johtosääntöön tulee tehdä seuraavat muutokset: Pykälään 2, sivistystoimen tehtävä- eli vastuualueet muutetaan vastuualueiden esimiesten virkanimikkeet kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajaksi sekä nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajaksi. Pykälään 5, sivistyslautakunnan ratkaisuvalta, lisätään kuudes kohta; sivistyslautakunta päättää harkinnanvaraisista koulukuljetuksista. Pykälään 6, viranhaltijoiden ratkaisuvalta Vastuualueen esimies lisätään lause Johtava rehtori toimii perusopetuksen vastuualueen esimiehenä tältä osin. Johtava rehtori muutetaan kohta 1; päättää perusopetuksen tuntien kokonaismäärästä ja kohta 4; päättää niistä asioista, jotka säädösten mukaan kuuluvat lukion rehtorille. Pykälään 6 lisätään uutena kohtana perusopetuksen rehtorin ratkaisuvalta. Perusopetuksen rehtori 1. päättää niistä asioista, jotka säädösten mukaan kuuluvat peruskoulun rehtorille 2. toimii peruskoulunjohtajien ja apulaisrehtorien esimiehenä 3. ottaa lyhytaikaiset sijaiset (alle 6 kk) 4. päättää perusopetuksen tuntien jaosta 5. päättää peruskoulujen käyttöm äärärahoista 6. päättää peruskoulun opettajien vapaaehtoisista koulutuksista Toimistonhoitaja

10 Kunnanvaltuusto muutetaan kohta 1; päättää henkilökunnan työkokemuslisistä ja vuosisidonnaisista lisistä virka- ja työehtosopimuksen asettamissa rajoissa Kirjastotoimenjohtajan ratkaisuvalta, muutetaan kuuluvaksi kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan ratkaisuvalta. Liikunta-nuorisosihteerin ratkaisuvalta muutetaan kuuluvaksi nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan ratkaisuvalta. Pykälään 7, muut määräykset tehdään lisäys; Johtavalle rehtorille kuuluvat opetuspäällikön tehtävät ja koulutuksen kehittäminen. Hallintosäännön liitteeseen ratkaisuvalta henkilöstöasioissa tehdään muutoksia kohtaan Lautakunnat valitsevat Sivistyslautakunta Kirjastotoimenjohtajan, muutetaan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan Nuoriso-liikuntasihteerin, muutetaan nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan Lisätään Perusopetuksen rehtorin Viranhaltijat valitsevat Sivistystoimen päävastuualueelta Kirjastotoimenjohtaja muutetaan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Nuoriso- ja liikuntasihteeri muutetaan nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Liitteenä ovat päivitetyt johtosäännöt ja hallintosäännön liite. liite nro 2 Khall 45 Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstissä esitetyt muutokset sivistystoimen johtosääntöön ja Kolarin kunnan hallintosääntöön virkanimikkeiden muutosten osalta alkaen ja muilta osin alkaen. ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä ovat päivitetyt johtosäännöt ja hallintosäännön liite,

11 Kunnanvaltuusto liite nro 26. Kvalt 10 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä ovat päivitetyt johtosäännöt ja hallintosäännön liite, liite nro 4 Anne Grip esitti, että kunnanvaltuusto hyväksyy esitetyt muutokset sivistystoimen johtosääntöön ja Kolarin kunnan hallintosääntöön virkanimikkeiden muutosten ja sivistystoimen johtosäännön 5 (koulukyydit) osalta alkaen ja muilta osin alkaen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATIOJÄRJESTELYT Khall 54 Kunnanhallituksen valitsema teknisen osaston organisaatiotyöryhmä on pitänyt kaikkiaan kahdeksan kokousta. Työn aikana on kuultu laajasti henkilökuntaa sekä kirjallisesti että suullisesti. Samoin on pidetty kaksi työpaikkakokousta. Toimikunta päätti esittää teknisessä toimessa tehtäväksi organisaatio-uudistuksen. Keskeiset muutokset ovat seuraavat: perustetaan teknisen johtajan virka kunnanrakennusmestarin virka lakkautetaan toinen rakennustarkastajan virka muutetaan kunnossapitomestarin viraksi ja rakennustarkastaja siirretään tähän virkaan maankäyttöinsinöörin työtehtäviin sisällytetään kaavateiden rakennuttaminen ja myös niiden suunnitelmien hankinta työsuojelupäällikön tehtävät sisällytetään teknisen johtajan virkaan kuljetusvastaavan tehtävät tulevat kansalaisopiston koulutussihteeriin hoidettaviksi Edellä mainituista muutoksista on käyty yhteistoimintaneuvottelut. Samoin muutoksia on käsitelty yhteistoimikunnassa. Kunnanvaltuusto on jo päättänyt perustaa teknisen johtajan viran. Organisaatiotyöryhmä on tehnyt muutosesitykset teknisen toimen päävastuualueen johtosääntöön, hallintosääntöön ja hallintosäännön liitteeseen. Liitteenä on myös uusi organisaatiokaavio, Kunnanhallitus päättää, että liite nro kunnanvaltuustolle esitetään kunnanrakennusmestarin viran lakkauttamista ja toisen rakennustarkastajan (Mika Liikamaa) viran muuttamista kunnossapitomestarin viraksi.

13 Kunnanvaltuusto kunnanvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi muutettu teknisen toimen päävastuualueen johtosääntö, hallintosääntö, hallintosäännön liite sekä hallinnon ja talouden päävastuualueen johtosääntö. 3. maankäyttöinsinöörin tehtäviin sisällytetään kaavateiden rakennuttaminen ja kaavateiden rakentamisen suunnitelmien hankinta. 4. kuljetusvastaavan tehtävät siirretään koulutussihteerin hoidettaviksi. 5. isännöitsijä siirretään tekniselle osastolle ja hänen esimiehenään toimii tekninen johtaja. 6. nykyinen kunnanrakennusmestari palkataan osa-aikaisena (50 %) teknisen toimen erityistehtäviin. Kvalt 11 ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä on myös uusi organisaatiokaavio, liite nro 5 Puheenjohtaja määräsi ryhmäneuvottelutauon klo Esa Nordberg esitti Martti Vaattovaaran kannattamana, että 1. kunnanhallituksen esitykset hyväksytään muutoksella, että rakennustarkastajan sijaisena toimii kunnossapitomestari, mutta käytännön tehtävät sijaisuuden aikana jaetaan kunnossapitomestarin, maankäyttöinsinöörin ja rakennusmestarin kesken, ja 2. päätetyt muutokset astuvat voimaan

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KOLARIN KUNNAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN Sos-terv.ltk 19 Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt, että kuntaan laaditaan mielenterveys- ja päihdestrategia. Kunnassa ei ole aiem m in ollut vastaavaa strategiaa. Tervein M ielen Pohjois- Suomessa Lapin osahanke on tukenut strategiatyötä järjestämällä mm. koulutusta asiasta ja tukenut eri toimijoiden verkostoitumista yli kuntarajojen. Kunta on alkoholiohjelman kumppanuussopimuksessa sitoutunut kyseisen strategian laatimiseen. Strategia viedään kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan, kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus nimesi strategiatyöstä vastaavaksi henkilöksi päihdetyöryhmän puheenjohtajan sairaanhoitaja Tuovi Ruokojärven, joka m oniammatillisen päihdetyöryhmän kanssa on työskennellyt strategian laatimiseksi. Yhteistyötä on tehty eri hallintokuntien, poliisin ja seurakunnan kanssa. Kunnassa ei ole erillistä lähi- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelmaa. Tuntui luontevalta yhdistää suunnitelma mielenterveys- ja päihdestrategiaan. Usein lähi- ja perheväkivaltaa esiintyy päihteiden käytön yhteydessä. Taustalla voi olla myös hoitamattomia mielenterveyden ongelmia. Lähisuhde- ja perheväkivalta on ilmiö, joka usein jää havaitsematta kun reagoidaan näkyvämpiin ilmiöihin. Työryhmässä yhdessä perusturvajohtajan kanssa päädyttiin siihen, että lähi- ja perheväkivallan ehkäisy liitetään mielenterveys ja päihdestrategiaan. strategia, liite nro 19 Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää oheisen strategian edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin. Khall 59 Kolarin kunnan mielenterveys- ja päihdestrategia liitteenä,

15 Kunnanvaltuusto liite nro 32. Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin Kvalt 12 Kolarin kunnan mielenterveys- ja päihdestrategia liitteenä, liite nro 6 Reijo Kontinen esitti Martti Vaattovaaran ja Anna-Liisa Keskitalon kannattamana sivulle kolme lisättäväksi kofeiinia ja tauriinia sisältävät energiajuomat päihdeaineisiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti Reijo Kontisen esittämällä lisäyksellä täydennettynä. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kahvitauon ajaksi klo Pekka Vaattovaara poistui kokoustauon aikana. Puheenjohtaja jatkoi kokousta klo

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ELINKEINOSTRATEGIA Khall 65 Elinkeinotoimi ja Meänmaan kaivoshanke ovat valmistelleet yhteistyössä elinkeinostrategian vuosille Elinkeinotyöryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt strategialuonnoksen kokouksessaan Elinkeinostrategia liitteenä, liite nro 45. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuosille laaditun elinkeinostrategian hyväksymistä. Kvalt 13 Elinkeinostrategia liitteenä, liite nro 7 Kari Koivumaa esitti Reijo Kontisen kannattamana elinkeinostrategiaan seuraavia muutoksia: s. 7, 6. kappale: Virke muutetaan muotoon (lisäys alleviivattuna) Kirkonkylälle, Ylläksen alueelle ja eri kyliin on rakennettu uusia omistus- ja vuokrataloja kaivostoiminnan ja muun yritystoiminnan tarpeisiin. s. 10, kohta Liikenne ja logistiikka: Virke muutetaan muotoon (lisäys alleviivattuna) Kolarissa on matkailun, kaivostoiminnan ja alkutuotannon kannalta tarvittavat, turvalliset ja säännölliset liikenneyhteydet. Kunnanvaltuusto hyväksyi elinkeinostrategian yksimielisesti Kari Koivumaan esittämillä muutoksilla täydennettynä.

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON JOHTOSÄÄNTÖMUUTOKSET Khall 66 Elinkeinostrategian jalkauttaminen edellyttää muun muassa Kolarin kunnan hallintosäännön, hallintosäännön liitteen sekä hallinnon ja talouden päävastuualueen johtosäännön päivittämistä. Johtosäännöstä ja hallintosäännöstä päättää kunnanvaltuusto. Tarvittavat muutokset on kuvattu jäljempänä, poistettavat kohdat on yliviivattu ja lisäykset kursivoitu: KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 3 -- Hallinnon ja talouden elinkeinotoimen päävastuualue 1. Keskusvaalilautakunta 2. Vaalilautakunnat -- 4 Osastojako Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: Hallinto- ja elinkeino-osasto Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnanhallituksen ja valtuuston puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnanjohtaja sekä varmentaa hallintojohtaja, talousjohtaja, maataloussihteeri tai osastopäälliköt asianomaisen osaston osastopäällikkö taikka tulos-/vastuualueen esimies, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä.

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, talousjohtaja tai maataloussihteeri tai asianomaisen osaston päällikkö taikka asianomaisen vastuualueen esimies tai kunnanhallituksen määräämä muu viranhaltija. -- HALLINTOSÄÄNNÖN LIITE Kunnanvaltuusto valitsee Kunnanjohtajan Hallintojohtajan Johtavan lääkärin Johtavan rehtorin Teknisen johtajan Perusturvajohtajan Talousjohtajan Elinkeinojohtajan Kunnanhallitus valitsee Elinkeinojohtajan Rakennustarkastajan Isännöitsijän Yritysneuvojan Maankäyttöinsinöörin -- HALLINNON JA TALOUDEN ELINKEINOTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ -- Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstissä mainitut, liitteen nro 30 mukaiset muutokset hallintosääntöön, hallintosäännön liitteeseen ja hallinnon ja talouden päävastuualueen johtosääntöön.

19 Kunnanvaltuusto ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 14 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esittämät muutokset sekä poistaa hallintosäännön :stä 46 maininnan maataloussihteeristä ja poistaa hallintosäännön liitteestä kohdasta Kunnanvaltuusto valitsee sanat Johtavan lääkärin ja lisätä sanat Johtavan lääkärin kohtaan Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 37 Teknisen johtajan virka on ollut haettava alla olevan ilmoituksen muodossa: Kolari on yksi Suomen johtavista matkailukunnista Tunturi- Lapissa. Ylläksen matkailu ja kehittyvä kaivoselinkeino ovat kunnassa tärkeällä sijalla. Haemme virkasuhteeseen TEKNISTÄ JOHTAJAA johtamaan teknisen toimen toimialuetta Viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suoritettu tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto ja hyvä käytännön perehtyneisyys teknisen alan johtotehtäviin. Eduksi katsotaan hyvä rakennusalan tuntemus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamistaitoa sekä teknisen toimialan ja talousasioiden tuntemusta. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeällä sijalla käytännön työssä. Virkaan sisältyy työsuojelupäällikön tehtävät. Tekninen toimi vastaa mm. Kolarin kunnan rakennushankkeiden toteutuksesta, kiinteistöjen ylläpidosta, maankäytön suunnittelusta, kunnallistekniikan ylläpidosta sekä erilaisista tukipalveluista. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy kunnallisten sopimusten mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana mahdollisimman nopeasti. Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa kelpoisuuden osoittavine liitteineen ja muine todistuksineen

21 Kunnanvaltuusto kello mennessä osoitteeseen Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari. Lisätietoja virasta antaa kunnanjohtaja Heikki Havanka puhelin Lisätietoja Kolarin kunnasta saa kunnan nettisivuilta (www.kolari.fi). Virka on ollut haettavana Lapin Kansassa, Pohjolan Sanomissa, Kalevassa ja Rakennuslehdessä. Sen lisäksi virkailmoitus on ollut työvoimahallinnon sivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Määräaikaan mennessä saapui 14 hakemusta. Yhdistelmä hakemuksista on liitteenä, liite nro 21. Khall 80 Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Esa Kassinen, Aimo Korpi, Matti Koski, Kari Laurila, Jorma Lehtonen, Pia Lindfors, Sulo Pajuniemi ja Ilkka Soukka. ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus on haastatellut kaikki kahdeksan haastatteluun kutsuttua hakijaa 8.2. ja Suoritettujen haastatteluiden jälkeen viisi henkilöä päätettiin lähettää soveltuvuustesteihin. Kunnanhallitus sai informaation testituloksista Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita teknisen johtajan virkaan insinööri Aimo Korven ja varalle insinööri Matti Kosken. ehdotus hyväksyttiin Kvalt 15

22 Kunnanvaltuusto Keskustelun aikana Reijo Puranen kannatti kunnanhallituksen esitystä. Keijo Kumpula esitti teknisen johtajan virkaan valittavaksi Matti Kosken. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja määräsi, että teknisen johtajan vaali toimitetaan suljetuin lipuin nimenhuutoluettelon mukaan siten, että vaalissa ovat mukana kaikki 12 viran kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa ja kukin vaaliin osaa ottava kirjoittaa lippuun sen henkilön täydellisen nimen, jolle hän antaa äänensä. Suoritetussa vaalissa annettiin 20 ääntä, joista Aimo Korpi sai 11 ääntä ja Matti Koski 9 ääntä. Puheenjohtaja totesi Aimo Korven tulleen valituksi teknisen johtajan virkaan. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että teknisen johtajan koeaika on kuusi kuukautta. Edelleen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Aimo Korven varalle Matti Kosken. Merkittiin pöytäkirjaan, että kooste teknisen johtajan virkaan hakeneista on toimitettu kunnanvaltuuston jäsenille kokousmateriaalien postituksen yhteydessä, ja että kooste hakijoista liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 18.

23 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus HENKILÖAUTON HANKKIMINEN VUODEN 2012 IRTAIMEN OMAISUUDEN INVESTOINTIOSASTA RUOKAKULJETUS- JA KOTIPALVELUKÄYTTÖÖN Khall 76 Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä on kokoontunut yhteensä neljä kertaa (11.1.; 26.1.;14.2. ja ) ja selvittänyt eri kuljetusvaihtoehtoja kustannuksineen. Työryhmän tuli saattaa työnsä päätökseen mennessä. Kokoonkutsujana on toiminut perusturvajohtaja Lahja Harju. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman ( , 37) mukaan Nuorisotyöttömyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumiseksi jokaiselle nuorelle taataan työ-, opiskelu-, kuntoutustai harjoittelupaikka. Nuorten työpajatoimintaa kehitetään. Nämä periaatteet ovat olleet myös työryhmän työssä kantavina ajatuksina. Työryhmä on selvitellyt kuljetuksien järjestämistä nykyisellä tavalla tai sitten entisen tavan ja uuden tavan yhdistelmällä. Liitteenä työryhmän muistiot, liite nro 51. Työryhmä päätyy esittämään kunnanhallitukselle entisen tavan ja uuden tavan yhdistelmämuotoa, johon kuuluu pakettiauton hankinta ja nuorten työpajan vastuu kuljetuksista m aanantaistaperjantaihin tehtävissä ruoka- ja posti- ja tavarakuljetuksissa. Pakettiauton hankinnan kustannus on noin euroa (alv. 0 %). Toiminnan käynnistymisajankohta olisi elokuussa koulujen alkaessa. Esitetty vaihtoehto on edullisempi kuin nykyinen vaihtoehto ja se antaa työpajanuorille selkeän työelämämahdollisuuden. Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä työryhmän esityksen. 2. esittää kunnanvaltuustolle euron (alv 0 %) määrärahan myöntämistä pakettiauton hankkimista varten sosiaali- ja

24 Kunnanvaltuusto terveyslautakunnalle. Päätöksen auton hankkimisesta tekee sosiaali- ja terveyslautakunta. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 16 Liitteenä työryhmän muistiot, liite nro 8 ehdotus hyväksyttiin.

25 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus YLLÄSJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS, KOSKIEN PALOVAARAN ALUETTA Mkins. Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus, koskien Palovaaran aluetta on pidetty MRL:n 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Kolarin kunnan teknisellä osastolla ajalla Lausunnot laajennusehdotuksesta on pyydetty annettaviksi mennessä. Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 56. Ylläsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee pääosiltaan entisen Sulojan ranta-asemakaava alueella ja osittain Ylläsjärven rantaasemakaava-alueella ns. Palovaarassa Iso-Ylläksentien länsipuolella. Kaavoituksella ko. alueet muuttuu ranta-asemakaavasta asemakaavaksi. Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus liitteenä, liite nro 57. Määräaikaan mennessä ehdotuksesta on jätetty 4 mielipidettä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Lapin Ely-keskus, Lapin liitto, Museovirasto, Tekninen lautakunta ja Lapin pelastuslaitos. Annetut mielipiteet ja lausunnot sekä kaavanlaatijan antama vastine liitteenä, liite nro 58. Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää nähtävillä pidetyn Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotuksen, koskien Palovaaran aluetta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kaavalaatijan esittämillä teknisluonteisilla korjauksilla asemakaavakarttaan ja kaavaselostukseen täydennettynä muutoin, paitsi jättämällä asemakaavan laajennuksen hyväksymättä tilojen RN:o 15:70, RN:o 5:132 ja RN:o 98:2 osalta maanomistajien esittämällä tavalla. Khall 83 Kunnanhallitus päättää esittää nähtävillä pidetyn Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotuksen, koskien Palovaaran aluetta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kaavalaatijan

26 Kunnanvaltuusto esittämillä teknisluonteisilla korjauksilla asemakaavakarttaan ja kaavaselostukseen täydennettynä muutoin, paitsi jättämällä asemakaavan laajennuksen hyväksymättä tilojen RN:o 15:70, RN:o 5:132 ja RN:o 98:2 osalta maanomistajien esittämällä tavalla. Kvalt 17 ehdotus hyväksyttiin. Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 9 Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotus liitteenä, liite nro 10 Määräaikaan mennessä ehdotuksesta on jätetty 4 mielipidettä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Lapin Ely-keskus, Lapin liitto, Museovirasto, Tekninen lautakunta ja Lapin pelastuslaitos. Annetut mielipiteet ja lausunnot sekä kaavanlaatijan antama vastine liitteenä, liite nro 11 ehdotus hyväksyttiin.

27 Kunnanvaltuusto ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS, KOSKIEN KORTTELEITA SEKÄ VR-, EV- JA KATUALUEITA Mkins. Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita on pidetty MRL:n 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Kolarin kunnan teknisellä osastolla ajalla Lausunnot muutosehdotuksesta on pyydetty annettaviksi mennessä. Kuulutus ja lausuntopyyntö ovat liitteenä. Liite n:o 274 Asemakaavan muutosalue sijaitsee Reittitien varrella. Voimassa oleva ja nähtävillä pidetty Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita liitteenä. Liite n:o 275 Määräaikaan mennessä muutoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Tiehallinnon Lapin tiepiiri, Lapin pelastuslaitos, rakennuslautakunta, tekninen lautakunta ja Terveystarkastaja. Jätetyt mielipiteet ja annetut ovat lausunnot liitteenä. Liite n:o 276 Teknisellä lautakunnalla, Tiehallinnon Lapin tiepiirillä ja terveystarkastajalla ei ole huomautettavaa muutosehdotuksesta. Rakennuslautakunta haluaa lausunnossaan lisätä asemakaavamääräyksiin rakennusten kattomuodon ja lukumäärän. Rakennuslautakunnan esittämä rakennusten lukumäärä ja kattomuoto voidaan lisätä asemakaavamääräyksiin teknisluonteisena lisäyksenä. Lapin pelastuslaitoksella ei ole huomauttamista varsinaiseen asemakaavaehdotukseen ja lausunnossa esitetyt asiat liittyvät varsinaiseen rakentamisen toteuttamiseen.

28 Kunnanvaltuusto Metsähallitus maanomistajan hyväksyy ja haluaa poistettavaksi kaavaehdotuksen rakennuspaikan 1 korttelista 202. Metsähallituksen hyväksyntä on liitteenä. Liite n:o 277 Kolarin kunnanvaltuusto on aiemmin hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen osittaiselta alueelta mm. korttelin 201 osalta. Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotuksen, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, muutoksella, että korttelin 202 rakennuspaikka 1 jätetään hyväksymättä jättäen ko. alueella luonnosvaiheen VR-merkinnän voimaan ja Reittien pohjoispuolinen VR-alue jätetään hyväksymättä sekä lisättynä teknisluonteisella asemakaavan määräyslausekkeella Rakennuspaikalle saa toteuttaa maksimissaan kolme rakennusta ja rakennuksissa on käytettävä harjakattoa ja kattokaltevuuden on oltava välillä 1:2,5-1,5. Khall 391 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 18 Kuulutus ja lausuntopyyntö ovat liitteenä. Liite n:o 12 Asemakaavan muutosalue sijaitsee Reittitien varrella. Voimassa oleva ja nähtävillä pidetty Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita , sekä VR-, EV- ja katualueita liitteenä. Liite n:o 13 Määräaikaan mennessä muutoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Tiehallinnon

29 Kunnanvaltuusto Lapin tiepiiri, Lapin pelastuslaitos, rakennuslautakunta, tekninen lautakunta ja Terveystarkastaja. Jätetyt mielipiteet ja annetut ovat lausunnot liitteenä. Liite n:o 14 Metsähallitus maanomistajan hyväksyy ja haluaa poistettavaksi kaavaehdotuksen rakennuspaikan 1 korttelista 202. Metsähallituksen hyväksyntä on liitteenä. Liite n:o 15 ehdotus hyväksyttiin.

30 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta VÄLIRAPORTTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION 2011 TOTEUTUMISESTA JA TALOUSARVION MUUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN OSALTA Sos.terv.ltk 96 Tammi- marraskuun 2011 osalta raportointi talousarvion toteutumisesta. Käyttötalousosan ulkoiset nettomenot tulosalueittain (1000 euroa): Tp10 TA11 Tot11 kk 1-11 Kä- % Sosiaalipalvelut ,9 Toimeentuloturva ,1 Ym p.terveydenhuolt o ,4 Kansanterveystyö ,6 YHTEENSÄ ,1 Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 72 Päävastuualueen käyttöprosentti tammi-marraskuulta on tilanteen perusteella 92,1 % eli vähäistä ylitystä ennakoiva. Sosiaalipalvelujen tulosalueella käyttöprosentti on 93,90 %.

31 Kunnanvaltuusto lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset ovat arvioituja suurempia, muissa lasten ja perheiden palveluissa kustannukset ovat arvioitua pienempiä vanhusten asumispalveluissa kustannukset ovat ennakoimattomien henkilöstö- ja ostopalvelukulujen vuoksi suuremmat vammaisten laitoshoidossa ostopalveluja on käytetty ennakkoarvioita enemmän Toimeentuloturvan tulosalueella käyttöprosentti on 64,1 %. Askel II projektissa menoja tulee jälkijättöisesti noin euroa. Talousarvioon on varattu määrärahaa euroa, josta toteutunee kaiken kaikkiaan euroa. perustoimeentulotuen valtionosuutta ei makseta lainkaan viimeisen vuosikolmanneksen ajalta, näin ollen tuotot toteutuvat ennakoitua pienempänä n euroa koko vuodelle ennakoidun euron sijasta. Valtionosuus on 50 % perustoimeentulotukimenoista. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueella käyttöprosentti on 81,40 % henkilöstökuluissa käyttö on 79,6 %, joka johtuu ajoittaisesta henkilöstövajauksesta. Kansanterveystyön tulosalueella käyttöprosentti on 91,6 % erikoissairaanhoidossa käyttö on 92,40 % ja huomioonotettavaa on, että summa ei sisällä n ostopalvelulaskuja marraskuulta. Em. mukaan ylitystä voi tulla sosiaalipalvelujen tulosalueella kohdentuen mm. vammaisten laitoshoitoon ja asumispalveluihin, tukipalveluihin ja lastensuojeluun, kansanterveystyön tulosalueella kohdentuen erikoissairaanhoitoon. Toimeentuloturvan tulosalueen toimintakate toteutunee suunniteltua pienempänä. Tulosalueiden muiden tulosyksiköiden alituksilla katetaan ylityksiä ainakin osaksi, joten talousarvion korotustarpeeksi arvioidaan enintään euroa. Koko vuoden ylityksen suuruuteen vaikuttaa, se miten joulukuu toteutuu ja saadaanko kalliinhoidon tasausta. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että v talousarviota muutetaan

32 Kunnanvaltuusto sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenot/palvelujen ostot kohtaa korotetaan eurolla. Lisämäärärahakorotuksen johdosta kunnan suunniteltua tulosta pienennetään vastaavalla summalla. ehdotus hyväksyttiin. Khall 6 Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 10. Kvalt 19 Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin. Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 16 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen päätösehdotusta ei hyväksytä.

33 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta ALKOHOLIOHJELMAN MUKAISEN KUMPPANUUSSOPIMUKSEN ETENEMINEN Sos-terv.ltk 18 Kolarin kunta on osallistunut Alkoholiohjelman kumppanina alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen tekemänsä päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen päätös ja kumppanuussopimus, liite nro 18 Kolarin kunta on sitoutunut sopimuksessa arvioimaan toimintansa tuloksellisuutta. Tuloksista raportoidaan Lapin aluehallintovirastolle, joka puolestaan raportoi THL:lle. Kunta on sitoutunut käsittelemään ohjelman etenemistä vuosittain kunnan valtuustossa. Kolarin kunta on asettanut viisi tavoitetta, joissa tehtyjä toimenpiteitä tulee arvioida kunkin tavoitteen osalta. Lisäksi tulee arvioida tavoitteen toteutumista. Kolarin kunnan asettamat tavoitteet ovat seuraavat: 1. Kehittää kuntouttavaa päihdetyötä Ahjotien tukiasunnoissa; 2. Päivätoiminnan kehittäminen; 3. Yhteistyön kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa (esim. työpajatoiminta, seurakunta, järjestöt); 4. Palveluketjujen kehittäminen; 5. Laaditaan mielenterveys- ja päihdestrategia Kolarin kuntaan. Perusturvajohtaja on pyytänyt arviointia kunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmien, mielenterveys- ja päihdetyöryhmän jäseniltä sekä mielenterveys ja sosiaalitoimistojen henkilökunnalta syksyn 2011 aikana. Lisäksi päihdetyöryhmä on kokouksessaan yhdessä arvioinut ja koostanut alkoholiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Sosiaali- ja perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen alla olevan päihdetyöryhmän arviointikoosteen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Valtuustoa pyydetään toimittamaan arviointi Lapin aluehallintovirastoon. 1. Tavoite:

34 Kunnanvaltuusto Kehittää kuntouttavaa päihdetyötä Ahjotien tukiasunnoissa. Arviointi: Asiakaspalaute tukiasunnoista on ollut hyvää ja oman kodin saaminen on koettu tärkeäksi. Asukkaat ovat kuntoutuneet ja heille on laadittu henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Työntekijänäkökulmasta yhtenäisten toimintojen kehittämistä on vaikeuttanut asiakaskunnan heterogeenisuus ja erilaiset tuen tarpeet. Kuntouttavan päihdetyön kehittämistä tulee jatkaa. 2. Tavoite: Päivätoiminnan kehittäminen Arviointi: Asiakkaiden säännöllistä päivätoimintaa ei ole saatu täysin käynnistettyä, koska osa ei koe sitä tarpeellisena ja asiakkaiden motivoiminen on haasteellista. Siihen osallistuvat mieltävät sen tärkeyden. Paikkakunnalla toimii erittäin hyvin AA-kerho, jossa käy säännöllisti yli 10 henkilöä. Vertaisryhmä toimii kerran viikossa ja sen puitteissa tehdään mm. erilaisia retkiä. 3. Tavoite: Yhteistyön kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa (esim. työpajatoiminta, seurakunta, järjestöt) Arviointi: Yhteistyö toimii kohtuullisen hyvin edellä mainittujen tahojen kanssa. Mm. päihdetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. 4. Tavoite: Palveluketjujen kehittäminen. Arviointi: Hoitopolkuja on tehty ja niitä löytyy mielenterveysja päihdestrategiasta. Erityisesti on kehitetty äitiysneuvolan ja työikäisten hoitoa ja varhaista havainnointia sekä Ahjotien tukiasukkaiden tukipolkuja. Hyvä toimijoiden välinen yhteistyö edistää myös asiakkaiden palveluketjun toteutumista. 5. Tavoite: Laaditaan mielenterveys- ja päihdestrategia Kolarin kuntaan Arviointi: Mielenterveys- ja päihdestrategia on saatu kirjalliseen muotoon. Sen jalkauttaminen ja esillä pitäminen on poikkihallinnollisesti tärkeää ja erityisesti päihdetyöryhmän ja mielenterveyden ammattilaisten tehtävä. ehdotus hyväksyttiin. Khall 58 Kunnanhallituksen päätös ja kumppanuussopimus liitteenä,

35 Kunnanvaltuusto liite nro 31. Kvalt 20 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin Kunnanhallituksen päätös ja kumppanuussopimus liitteenä, liite nro 17 ehdotus hyväksyttiin.

36 Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT Kvalt 21 Ei ollut ilmoitusasioita.

37 Kunnanvaltuusto MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kvalt 22 Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään Valtuustoseminaari pidetään

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Sivistyslautakunta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Sivistyslautakunta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Sivistyslautakunta Aika Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 1 Sivistyslautakunnan kokoukset v. 2012, pöytäkirjan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus 23.03.2011 Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 15.30 - Paikka Kunnanhallituksen huone. Asiat nro Liite nro 108 51-52 Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus koskien

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanhallitus 15.2.2012

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanhallitus 15.2.2012 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanhallitus 15.2.2012 Aika Maanantai 20.2.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 53 Hallintokuntien pöytäkirjat 54 30 Teknisen

Lisätiedot

Valtuuston kyselytunti klo 16.45. Projektipäällikkö Heli Niemi esittelee kokouksessa Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 hanketta.

Valtuuston kyselytunti klo 16.45. Projektipäällikkö Heli Niemi esittelee kokouksessa Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 hanketta. KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Projektipäällikkö Heli Niemi esittelee kokouksessa

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 Aika Maanantai 24.1.2011 klo 15.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 36 37 38 39 40 41 13-14 15 16 17 18 Äkäslompolon

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 Kokousaika 14.12.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2011 Kunnanhallitus 01.07.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2011 Kunnanhallitus 01.07.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2011 Kunnanhallitus 01.07.2011 Aika Torstai 7.7.2011 klo 14.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 243 163-166 Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 121. Kunnanvaltuuston kokoushuone

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 121. Kunnanvaltuuston kokoushuone KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 121 Kokousaika Torstai 22.9.2011 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo, liite

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 11.01.2012 klo 15.00 16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Sivistyslautakunta. 33 14 Lukion matemaattisten aineiden lehtorin virkavaali

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Sivistyslautakunta. 33 14 Lukion matemaattisten aineiden lehtorin virkavaali KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Sivistyslautakunta Aika Torstai 10.05.2012 klo 17.00 19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 32 13 Luokanopettajan virkavaali 33 14 Lukion

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 Kokousaika 27.4.2011 klo 15.00-16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Kunnanhallitus 1.2.2012

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Kunnanhallitus 1.2.2012 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Kunnanhallitus 1.2.2012 Aika Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 36 Hallintokuntien pöytäkirjat 37 21 Teknisen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus 3.11.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus 3.11.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus 3.11.2011 Aika Maanantai 7.11.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 362 Hallintokuntien pöytäkirjat 363

Lisätiedot

102 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

102 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 15.12.2011 klo 12.00 Valtuuston kyselytunti klo 11.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 101 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanhallitus 15.2.2012 Aika Maanantai 20.2.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 53 Hallintokuntien pöytäkirjat 54 30 Teknisen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2012 Rakennuslautakunta sivu 51. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2012 Rakennuslautakunta sivu 51. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2012 Rakennuslautakunta sivu 51 Kokousaika 27.06.2012 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50 KOKOUSAIKA 13.12.2012 klo 17- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj Marko

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanvaltuusto. Kokousaika Torstai klo Valtuuston kyselytunti klo Käsiteltävät asiat

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanvaltuusto. Kokousaika Torstai klo Valtuuston kyselytunti klo Käsiteltävät asiat KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 10.11.2011 klo 16.15 Valtuuston kyselytunti klo 16.00 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 88 Kokouksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 5/2011 Tekninen lautakunta sivu 66

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 5/2011 Tekninen lautakunta sivu 66 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 5/2011 Tekninen lautakunta sivu 66 Kokousaika 26.5.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 106 Kolarin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

41 22 Perusopetuksen opetussuunnitelman muuttaminen. 42 Apulaisrehtoreiden nimeäminen. 43 Kirjastotoimenjohtajan palkan määrittäminen

41 22 Perusopetuksen opetussuunnitelman muuttaminen. 42 Apulaisrehtoreiden nimeäminen. 43 Kirjastotoimenjohtajan palkan määrittäminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2011 Sivistyslautakunta Aika Torstai 11.08.2011 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 41 22 Perusopetuksen opetussuunnitelman muuttaminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja Kokouskutsu / Esityslista Nro 1/2018 1 (9) KOKOUSAIKA Klo 9.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017 1 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 10.10.2017 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2017 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistai 15.8.2017 klo 18.00

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN PALVELUTUOTANTO 4 7 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 5

SISÄLLYSLUETTELO 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN PALVELUTUOTANTO 4 7 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 5 1/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN PALVELUTUOTANTO 4 4 KUNNAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41 Kokousaika 24.03.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 36 5/2011 Kokousaika Torstai 14.04.2011 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot