Inarin kunta Esityslista 3/ Valtuusto. Kokousaika klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inarin kunta Esityslista 3/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)"

Transkriptio

1 Inarin kunta Esityslista 3/ Valtuusto Kokousaika klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 22 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 5 23 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vuoden 2014 tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja esitys tilikauden tuloksen käsittelystä / tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 8 25 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta Omavelkaisen takauksen antaminen Inergia Oy:lle kuntayritystodistusohjelmaan liittymistä varten 27 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 28 Törmäsen koulun kuntotutkimus ja tutkimuksen perusteella esitetyt korjaustoimenpiteet sekä koulun toiminta lukuvuonna / edustajien valinta tilaisuuteen ja asian ottaminen valtuuston esityslistalle 29 Kuraattoripalvelujen järjestäminen ja sosiaalityöntekijän toimen perustaminen sivistystoimeen Nellim - Pasvik (Paatsjoentie) yksityistiehanke Tontin luovuttaminen apporttina Saariselän Siula Oy:lle / varainsiirtovero Kunnanjohtajan viran haettavaksi julistaminen / uudelleen haettavaksi julistaminen / haastattelu / kunnanjohtajan valinta 33 Muut mahdolliset kuntalain 53. ja 55. pykälien perusteella käsiteltävät asiat 52 62

2 Inarin kunta Esityslista 3/ Valtuusto Kokousaika klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali Jäsenet Nimenhuutoluettelo liitteenä 1. Muut Reijo Timperi kunnanjohtaja Pentti Tarvainen hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä Mari Palolahti osastopäällikkö Irja Seppänen osastopäällikkö Arto Leppälä osastopäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan :ssä 21. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jani Palokangas ja Aslak Pekkala. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Anu Avaskari puheenjohtaja Pentti Tarvainen pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kunnantalolla arkistosihteerin virkahuoneessa Pentti Tarvainen hallintojohtaja

3 Inarin kunta Esityslista 3/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen VALT Liite 1 Valtuuston työjärjestyksen 8. ja 9. pykälien mukaan kutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Esityslista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä. Valtuuston työjärjestyksen 10. pykälän mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle Työjärjestyksen 10. pykälän mukaan ilmoitus on julkaistu valtuuston päättämässä Inarilainen-lehdessä Kuntalain 58. :n 1. momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla. Nimenhuutoluettelo on liitteenä nro 1. Kun nimenhuuto on toimitettu, puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä sekä sen jälkeen toteaa, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja ilmoitti, että Laila Aikio on matkan vuoksi, Aslak Pekkala työn vuoksi, Eira Oikarinen toisen luottamustehtävän vuoksi sekä Ulla-Maija Kemppainen henkilökohtaisen syyn vuoksi estyneet saapumasta kokoukseen ja ovat pyytäneet kutsumaan varajäsenen tilalleen. Puheenjohtaja kutsui - Ulla-Maija Kemppaisen tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän toisen varajäsenen Satu Yliluoman, ensimmäisen varajäsenen esteen vuoksi ja Aslak Pekkalan tilalle kolmannen varajäsenen Seppo Hautamäen. - Laila Aikion tilalle Keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen Aarre Vilposen. - Eira Oikarisen tilalle Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen Kai J. Rantasen. Merkittiin varajäsenet saapuneiksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli 27 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista oli poissa 4 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli myöskin kunnanjohtaja Reijo Timperi

4 Inarin kunta Esityslista 3/ ja hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä Pentti Tarvainen sekä osastopäälliköt Mari Palolahti, Irja Seppäsent tilalla Ulla Hynnönen ja Arto Leppälä. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

5 Inarin kunta Esityslista 3/ Pöytäkirjan tarkastajien vaali VALT Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Jani Palokangas ja Aslak Pekkala. Pöytäkirja on ilmoitettu pidettävän yleisesti nähtävänä Pöytäkirja tarkastettaneen viimeistään keskiviikkona Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jani Palokangas ja Vesa Pietikäinen. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

6 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta / /2014 KHALL 207 Hallintojohtaja Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava kun nan valtuus ton päätettävät tilintarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko val tuus ton asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan jättänyt valtuustolle oheisen arviointikertomuksen vuodelta Käytäntönä on viime vuosina ollut, että arviointikertomus menee kun nanhal li tuk sen kautta valtuustolle, jolle sen esittelee tarkastuslautakunnan puheen joh ta ja. Valtuusto on käsitellyt kertomuksen ja merkinnyt sen tiedoksi. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan lausuntoon, jossa esitetään ti linpää tök sen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta yhteenvedossaan mm. toteaa, että arvioitavissa olevat toi min nal li set ja taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuo del ta 2014 valtuuston käsiteltäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh VALT Ohessa on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Kunnanhallituksen ehdotus: Kunnanhallitus esittää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014 valtuuston käsiteltäväksi. Käsittely:

7 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Teuvo Katajamaa esitteli arviointikertomuksen. Valtuusto merkitsi yksimielisesti arviontikertomuksen tiedoksi. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

8 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja esitys tilikauden tuloksen käsittelystä / tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 533/ /2014 KHALL 131 Hallintojohtaja Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase, konsernitase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilintarkastusmerkintä tulee allekirjoitusten jälkeen. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen, -tuloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman liitetietoineen, jos sen tytäryhteisöjen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto yhteensä ylittää euroa. Inarin kunnan osalta konsernitilinpäätösvelvollisuusvaatimus toteutuu. Täydellinen konsernitilinpäätös kuvaa kuntakonsernin toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Kuntalain 87 i :n mukaan kunnan liikelaitoksen on laadittava erillistilinpäätös. Liikelaitosten tilinpäätökset on lisätty tilinpäätösasiakirjan liitteeksi ja yhdistetty kunnan tilinpäätöksen. Liikelaitosten omat tilinpäätökset ovat sisällöltään samanlaisia kuin kunnan tilinpäätöskin. Kuntalaissa edellytetyt liikelaitokset ovat itse allekirjoittaneet erilliset tilinpäätöksensä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen (2013) mukaisesti erillisten taseyksiköiden tilinpäätöslaskelmien laadinnassa on noudatettu soveltuvin osin liikelaitosten tilinpäätöslaskelmia. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Kuntalain 69 :n mukaan kunnan tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

9 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntalain 70 :ssä on säännös tilikauden tuloksen käsittelystä. Säädöksen mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Talouden tasapainottamistoimia ei tarvitse käsitellä koko kunnan osalta, koska kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettäväksi tavoitteiden toteutuminen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen tilikausi on ,31 euroa ylijäämäinen, mikä on myös kunnan tilikauden tulos. Tilikauden tuloksen käsittelyssä esitetään peruskunnan peruspääomaan siirrettäväksi edellisten vuosien tilikausien ylijäämä ,23 euroa ja Tilapalvelu liikelaitoksen vastaava ylijäämä ,36 euroa. Peruskunnan osalta peruspääoman lisäystä perustellaan sillä, että pysyvät vastaavat lisääntyivät viime vuonna ,10 euroa ja sidotun pääoman suhteellinen osuus pysyvistä vastaavista putoaisi ilman em. lisäystä 67,86 %:sta 61,68 %:iin. Esitetyllä lisäyksellä peruspääoman suhteellinen osuus pysyvistä vastaavista laskee vain 66,97 %:iin. Tilapalveluliikelaitoksen osalta on tilanne sellainen, että vuoden 2013 tilinpäätöksessä päätettyä ,42 euron peruspääoman lisäystä e ole toteutettu. Tilapalvelussa sidotun pääoman suhteellinen osuus pysyvistä vastaavista on 61,29 %. Tuloksen käsittelyssä esitetään edellisten vuosien ylijäämän ,36 euron lisäämistä tilapalvelun peruspääomaan, joten uuden sidotun pääoman suhteellinen osuus saadaan nousemaan 64,79 %:iin. Edellä olevat peruspääoman lisäyskirjaukset tehdään tilinpäätösaikataulun ja sovitun tilintarkastuksen vuoksi vuonna Esitys tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi ovat ohessa. Toimintakertomuksen ja talousarvion rakenteet ovat samanlaiset. Talousarviotekstit ja asetetut tavoitteet ovat toimintakertomuksessa sellaisena, kun valtuusto ne talousarvioon on hyväksynyt. Toimintakertomuksessa arvioidaan tavoitteiden ja talousarvion toteutumista. Henkilöstötilinpäätöstä ei ole saatu toivotunlaisena johtuen tilinpäätösraporttien puutteellisuudesta. Toimintakertomukseen sisältyy myös katsaus sisäiseen tarkastukseen. Kuntalain muutoksen myötä tätä osaa tulevina vuosina edelleen täydennetään. Tilinpäätöksestä puuttuu eräitä tunnuslukuja ja konsernitilinpäätökseen liittyviä laskelmia. Näiden puute ei estä tilinpäätöksen allekirjoittamista. Kunnanhallitukselle nyt toimitettavassa asiakirjassa puuttuvissa osissa on vain otsikko ja sivunumerointi. Puuttuva aineisto toimitetaan

10 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus kunnanhallituksen jäsenille heti, kun se kuntaan saadaan. Kunnanjohtajalle annettaneen oikeus tehdä tilinpäätöksen teksti- ja teknisluontoisia korjauksia ja muutoksia, joilla ei ole vaikutusta tulokseen tai sen käsittelyyn. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 1. päättää allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen 2. esittää tilikauden tuloksen ,31 euroa käsittelyä tilinpäätöksen sivulla 83 esitetyn mukaisesti 3. esittää tilivuoden ylijäämän ,31 euroa liittämistä edellisten tilikausien yli / alijäämän tilille 4. päättää antaa tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen tilintarkastajan tarkastettavaksi 5. hyväksyä oheisen toimintakertomuksen toimitettavaksi tarkastuslautakunnalle, joka esittänee sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi 6. antaa kunnanjohtajalle oikeuden tehdä allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teksti- ja teknisluontoisia korjauksia ja muutoksia. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Kunnanhallitukselle jaettiin konsernitilinpäätös (s ) sekä täydennyksiä ja korjauksia tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen (s. 83, 89-90, 163). Tarkistetaan sivulla 90 oleva laskelma koko kunnan lainakannasta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeksi: Tiedoksi: Lisätietoja: tilintarkastaja, kunnanjohtaja taloussihteeri hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 206 Hallintojohtaja Tilintarkastuskertomus on ohessa. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta

11 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh VALT Liite 2 Liitteenä 2 on vuoden 2014 tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen. Kunnanhallituksen ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Käsittely: Eeva Harmanen piti Kokoomuksen, Matti Kyllönen Vasemmistoliiton, Valtteri Huhtamella Sosiaalidemokraattien, ja Maire Puikko Vihreiden valtuustoryhmän puheenvuoron. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

12 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta / /2015 KHALL 205 Hallintojohtaja Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän kehittämispäällikkö Timo Lohi on toimittanut kuntaan päiväämänsä seuraavanlaisen kirjeen: "Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta ovat käsitelleet tilinpäätöstä vuodelta 2014 ja esittävät tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. Jäsenkunnan kunnanhallituksen on kuntalain 23 :n mukaisesti valmisteltava asiat valtuustolle kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmistelun ja ehdotusten pohjalta." Ohessa tilintarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja kopio tasekirjasta vuodelta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se osaltaan hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneelle hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh VALT Ohessa tilintarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja kopio tasekirjasta vuodelta Kunnanhallituksen ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se osaltaan hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneelle hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

13 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

14 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Omavelkaisen takauksen antaminen Inergia Oy:lle kuntayritystodistusohjelmaan liittymistä varten 224/ /2015 KHALL 188 Hallintojohtaja Inergia Oy:n hallitus on esittänyt kunnalle omavelkaisen ta kauksen an ta mis ta yhtiölle kuntayritystodistusohjelman perustamista varten. Yhtiö hakee kun nal ta kahden miljoonan euron omavelkaista takausta. Yhtiö on so pi mas sa kun ta yri tys to dis tus oh jel mas ta Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Yhtiön hallituksen esitys ja toimitusjohtajan esittely yhtiön hallitukselle on ohes sa. Ote Inergia Oy:n hallituksen pöytäkirjasta toimitetaan kokoukseen mennessä. Päätös on suluissa, kos ka se on kirjattu hieman eri tavalla kuin kuntaan toimitetussa alustavassa pöy tä kir jas sa eli Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen ja pyytää Inarin kunnalta 2 mil joo nan euron omavelkaisen takauksen. Kuntayritystodistusohjelma vastaa kunnan kuntatodistusohjelmaa, josta on hy viä kokemuksia. Saatava lyhytaikainen raha on edullista ja joustavaa käyt tää. Kunnalla olisi tällä hetkellä mahdollisuutta lainata Inergia Oy:lle, mut ta kassavarojen sijoituksista saatava korko on suurempi kuin kun ta yritys to dis tus oh jel man mukainen korko. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Inergia Oy:lle annetaan kahden miljoonan euron omavelkainen takaus Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perus tet ta vaan kuntayritysohjelmaan. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Kunnanhallitukselle jaettiin Inergia Oy:n hallituksen pöytäkirjanote Inergia Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokinen oli paikalla asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Valtteri Huhtamella, Maire Puikko ja Tanja Sanila poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle

15 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh VALT Ohessa Inergia Oy:n hallituksen pöytäkirjanote sekä toimitusjohtajan katsaus yhtiön hallitukselle Inergia-konsernin rahoitustilanteesta. Kunnanhallituksen ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Inergia Oy:lle annetaan kahden miljoonan euron omavelkainen takaus Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perustettavaan kuntayritysohjelmaan. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

16 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/ /2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja Aamu- ja iltapäivätoiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kas va tus teh täväs sä. Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa kotona ilman aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja il ta päi vä toi min ta tukee näin myös vanhempien työssäkäyntiä. Toiminta perus tuu vapaaehtoisuuteen ja se sijoittuu lasten vapaa-aikaan. Pe rus ope tus laki 48 a esittää, että aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille moni puo li set mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan se kä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtä vään soveltuvan henkilön valvonnassa. Perusopetuslaki 48 b toteaa, että kunta voi järjestää ja hankkia tämän lain mu kais ta aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuo si luok kien osalta 17 :n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päät tä mäs sä laajuudessa. Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden ai ka na arkipäivisin pääsääntöisesti kello välisenä aikana. Inarin kunnassa järjestetään vain iltapäivätoimintaa ja sen järjestää kunta itse (si vis tys lau ta kun ta , 96 ). Iltapäivätoimintaa järjestetään esi op pilail le, ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuo si luokkien osalta 17 :n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille. Pääsääntöisesti toimin ta-ai ka sijoittuu kello välille. Kevätlukukautena 2015 Ivalon ala-asteen yhteydessä toimivassa il ta päi vätoi min nas sa on ollut kirjoilla yhteensä 47 lasta: esi-2-luokkalaisia 42 lasta ja pienluokan lapsia viisi. Tällä hetkellä lasten lukumäärä on yhteensä 42 las ta, sillä viisi lasta on jäänyt pois 1-2 luokkalaisten iltapäivätoiminnasta. Ny kyi set iltapäivätoiminnan lapsimäärät ovat siten seuraavat: esioppilaita on 15 lasta, 1-2 luokkalaisia on 22 lasta ja pienluokan iltapäivätoiminnassa on viisi lasta. Tämän lisäksi Ivalon ala-asteen yhteydessä toimii päi vä hoidon aamu- ja iltapäivähoitoryhmä Suopursut, jossa kirjoilla on 12 lasta. Ivalon ala-asteen yhteydessä toimivassa iltapäivätoiminnassa on siten tällä hetkel lä yhteensä 54 lasta. Ohjaajia esi - 2-luokkalaisten iltapäivätoiminnassa on viisi ja pienluokan iltapäivätoiminnassa kolme. Suopursuissa työs ken telee kaksi lastenhoitajaa. Törmäsen koulun yhteydessä toimivassa il ta päi vätoi min nas sa on kirjoilla 14 (-2) lasta ja ohjaajia on kaksi. Arvion mukaan en si syksynä Ivalon ala-asteen yhteydessä toimivassa iltapäivätoiminnassa on noin lasta. Arviossa ovat mukana Suopursut ryhmän lapset sekä Tör mä sen koulun lapset.

17 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus Ivalon ala-asteen yhteydessä toimivaa iltapäivätoimintaa järjestettiin Koppe lon tien vieressä olevissa punaisissa rivitaloissa saakka, joissa il ta päi vä toi min nal le oli omat tilat. Tämän kevätlukukauden il ta päi vä toi minta on toiminut Ivalon ala-asteen pienen puolen esiopetusluokissa (opetuksen pää tyt tyä) ja monitoimitilassa. Iltapäivätoiminnassa mukana olevat lapset ovat osallistuneet iltapäivätoiminnan aikana myös useisiin Ivalon ala-asteen kou lun kerhoihin (kerhon jälkeen he ovat palanneet takaisin il ta päi vä toimin taan). Siitä, kuinka toiminta on sujunut ja onnistunut koulun luokkatiloissa, on nyt ko ke muk sia tämän kevätlukukauden ajalta. Haasteellisinta tilojen suhteen on ollut mahdollistaa lasten lepo rauhallisessa ympäristössä sekä hiljainen työs ken te ly. Lasten jakaminen eri luokkatiloihin on koettu haasteelliseksi. Toi saal ta yhdessä tai kahdessa luokkatilassa monen lapsen kanssa on myös ää ne käs tä. Lapset ovat kevätlukukauden aikana kuitenkin itse muuttaneet omaa toimintaansa tiloihin sopivaksi. Nyt lapset piirtävät ja askartelevat enem män kuin viime syksynä, koska luokkatilat eivät ole mahdollistaneet ko vin liikkuvaa toimintaa (esim. autoleikkejä). Iltapäivätoiminnan omien ta va roi den, lelujen ja huonekalujen säilyttäminen luokkatiloissa on myös haas teel lis ta, sillä luokat ovat tarkoitettu ensisijaisesti opetuskäyttöön. Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja il ta päi vätoi min nan seurantakyselyn huoltajille välisen aikana (Ina ri N=12). Inarin kunnan huoltajien palautteessa nousi esille tyy ty mät tömyys ip-toiminnan toimitiloihin. Huoltajat näkivät pulmana myös sen, että lap sil la ei ollut tai ei ole ip-tiloissa mahdollisuutta päivittäiseen le väh tä miseen ja rauhallisiin hetkiin (kyselyn tulosten sivut 8 ja 10 ovat ohessa). Kyse lys sä ei tullut ilmi, mistä ip-toimitiloista huoltajat olivat huolissaan. Inarin kunnassa iltapäivätoimintaa järjestetään Ivalon ala-asteen koulun, Törmä sen koulun ja Inarin koulun yhteydessä. Törmäsen ja Inarin kouluissa on omat tilat koulujen yhteydessä järjestettävälle iltapäivätoiminnalle. Kunnanjohtaja Reijo Timperi, Inarin kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Tauno Ves te ri nen, kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastaja Erkka Tervo ja si vis tysjoh ta ja kävivät tutustumassa Ivalon ala-asteen koulun pihassa olevaan kaksi ker rok si seen puutalon eli Rantatalon asuntoon, jossa toimii tällä hetkellä seu ra kun nan iltapäiväkerho. Tutustuminen tehtiin perjantaina Ky sei nen alakerrassa oleva asunto on pinta-alaltaan 60 neliötä. Seu ra kunnan iltapäiväkerho on toiminut tiloissa 16 vuotta ja haluaisi edelleen jatkaa toi min taan sa niissä. Tutustumisen jälkeen Reijo Timperi, Tauno Vesterinen, Erk ka Tervo ja sivistysjohtaja keskustelivat iltapäivätoiminnan tilatarpeista. Kes kus te lun jälkeen todettiin, että Rantatalon tila ei sovellu Ivalon ala-asteen yhteydessä järjestettävälle iltapäivätoiminnalle, koska se on liian pieni ja tila vaatisi myös erilaisia asennus- ja korjaustöitä. Tapaamisessa pää dyttiin siihen, että selvitetään mahdollisuutta hankkia Ivalon ala-asteen yh teydes sä toimivalle iltapäivätoiminnalle ja päivähoidon ryhmälle tarpeisiin sopi vat leasing-vuokratilat siten, että ne olisivat käytettävissä syksyllä 2015

18 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus al kaen. Tapaamiseen liittyvä muistio on ohessa. Sivistyslautakunnan kokouk ses sa esitellään leasing-vuokrattavat toimitilavaihtoehdot tarkemmin. Jos sivistyslautakunta päättää esittää, että Ivalon ala-asteen yhteydessä toimi val le iltapäivätoiminnalle ja päivähoidon ryhmälle hankitaan tarpeisiin so pi vat leasing-vuokratilat, maksaa sivistyslautakunta vuokratiloihin liit tyvät kustannukset kuukausittain (vuokra + muut kulut) tilojen valmistuttua. Vuok ra ti lo jen kustannukset on huomioitava sivistystoimen sekä vuoden 2015 että vuoden 2016 talousarviossa. Osastopäällikön ehdotus: Sivistyslautakunta 1. esittää Tilapalvelu liikelaitokselle, että Ivalon ala-asteen koulun alu eelle, kirkon puoleisen punaisen rivitalon kohdalle, hankitaan Ivalon ala-as teen yhteydessä toimivalle iltapäivätoiminnalle ja päivähoidon ryh mäl le tarpeisiin sopivat leasing-vuokratilat. Vuokratilat hankitaan siten, että iltapäivätoiminta voidaan siirtää uusiin tiloihin syyslukukauden 2015 aikana. Tilojen suunnittelusta vastaa sivistysjohtaja, Ivalon ala-asteen koulun rehtori Pirkko Olli ja Inarin kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Tau no Vesterinen. 2. pyytää oikeutta kunnanhallitukselta saada käyttää sivistystoimelle lasket tu talousarvion alitusvelvoite vuodelle 2015 (kunnanhallitus , 147 ) eli euroa Ivalon ala-asteen koulun alueelle siir ret tä vien tilojen leasingvuokriin ja muihin kuluihin. 3. esittää kunnanhallitukselle, että sivistyslautakunnalle annetaan oikeus va rau tua ensi vuoden talousarviokehyksessä täysimääräisesti edellä mainit tu jen tilojen leasing-vuokriin ja muihin kuluihin. Hallintojohtaja Asiaa ei sivistyslautakunta ole käsitellyt, koska asia on poistettu si vis tys lauta kun nan kokouksen esityslistalta. Asian kiireellisyyden vuoksi sii tä on syytä kunnanhallituksessa päättää. Sivistyslautakunta käsitellee asiaa seuraavassa kesäkuun kokouksessaan. Sivistysjohtajan esittämällä taval la toimien päätösvalta asiassa on sivistyslautakunnalla ja kun nan hal li tuksel la. Ohessa on tehty muistio iltapäivätoiminnan tilajärjestelyistä sekä il ta päi vä toi min taan liittyvän kyselyn tuloksia. Sivistysjohtajan saama arvio lea sing-vuok ra kus tan nuk sis ta on euroa vuodessa. Tämän lisäksi Ivalon ala-asteen koulu maksaa leasing-tilojen muut kulut kuten sähkön ja veden. Kulut ovat yhteensä noin euroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. antaa sivistysjohtajalle oikeuden sopia Tilapalvelu liikelaitoksen kanssa, et tä Ivalon ala-asteen koulun alueelle, kirkon puoleisen punaisen ri vi talon koh dal le, hankitaan Ivalon ala-asteen yhteydessä toimivalle il ta päi-

19 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus vä toi min nal le ja päivähoidon ryhmälle tarpeisiin sopivat lea sing-vuok rati lat. Vuok ra ti lat hankitaan siten, että iltapäivätoiminta voidaan siirtää uu siin tiloihin syys lu ku kau den 2015 aikana. Tilojen suunnittelusta vastaa sivistysjohtaja, Iva lon ala-asteen koulun rehtori Pirkko Olli ja Inarin Kiin teis töt Oy:n toi mi tus joh ta ja Tauno Vesterinen 2. antaa sivistyslautakunnalle oikeuden käyttää sivistystoimelle laskettu talous ar vion alitusvelvoite vuodelle 2015 (kunnanhallitus , 147 ) eli euroa Ivalon ala-asteen koulun alueelle siirrettävien ti lo jen leasing-vuokriin ja muihin kuluihin 3. antaa sivistyslautakunnalle oikeuden varautua ensi vuoden ta lous ar vioke hyk ses sä täysimääräisesti edellä mainittujen tilojen leasing-vuokriin ja muihin kuluihin 4. antaa asian valtuustolle tiedoksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Sivistysjohtaja Irja Seppänen oli paikalla asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Toimeksi: sivistyslautakunta (kohdat 2 ja 3), sivistysjohtaja (kohta 1) Tiedoksi: Tilapalvelu liikelaitos, Ivalon ala-asteen rehtori, Inarin Kiinteistöt Oy / toimitusjohtaja, taloussihteeri Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh VALT Ohessa tehty muistio iltapäivätoiminnan tilajärjestelyistä sekä iltapäivätoimintaan liittyvän kyselyn tuloksia. Kunnanhallituksen ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian valtuustolle tiedoksi. Valtuusto merkitsi yksimielisesti asian tiedoksi kunnanhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

20 Inarin kunta Esityslista 3/ Kunnanhallitus

21 Inarin kunta Esityslista 3/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Törmäsen koulun kuntotutkimus ja tutkimuksen perusteella esitetyt korjaustoimenpiteet sekä koulun toiminta lukuvuonna / edustajien valinta tilaisuuteen ja asian ottaminen valtuuston esityslistalle 150/ /2015 SIVLK 23 Liite 3 Sivistysjohtaja Sivistyslautakunnalle on kerrottu ilmoitusasiana Törmäsen koulun rakenteissa ilmenneistä vaurioista, jotka ovat aiheuttaneet sisäilman laadun heikkenemistä ( / 15 ). Törmäsen koulun rehtori otti yhteyttä Inarin kunnan ympäristöyksikköön ja ilmoitti sisäilmaongelmaepäilystä. Osalla Törmäsen koulun henkilökunnasta ja oppilaista esiintyi oireita, jotka viittasivat sisäilmaongelmiin (erilaisia ihon ja limakalvojen ärsytysoireita, väsymystä, hengitystietulehduksia ja pahentuneita astman oireita). Törmäsen koulun tilannetta käsiteltiin sisäilmatyöryhmän kokouksessa Kokous pidettiin Törmäsen koululla, jonka jälkeen työryhmä tarkasti tiloja aistinvaraisesti. Tällöin havaittiin kellarin katossa tummia läikkiä, puutteita sade- ja sulamisvesien johtamisessa, kosteusvaurioita ulkoverhouksessa ja ryömintätilojen puutteellinen tuuletus. Työryhmän esityksestä koululle tehtiin kuntotarkastus loppuvuodesta Kuntotarkastuksen suoritti Pohjoisen RKM tiimi Oy. Tarkastusraportista (päivätty ) kävi ilmi rakennuksen ulkoverhouksen heikko kunto (kosteuden aiheuttamat mikrobivauriot), puutteet ryömintätilojen ilmanvaihdossa (ryömintätiloissa rakennusjätettä) ja lattioiden ilma/höyrynsuluissa. Törmäsen koulussa on tehty sisäilmanmittauksia jo vuonna Mittaustulokset ovat ohessa. Törmäsen koululla suoritettiin tarkempi kuntotutkimus Kuntotutkimuksen suoritti Inspecta Oy Rovaniemeltä. Inspecta Oy:n tekemä, päivätty, Törmäsen koulun rakenteiden kuntotutkimus sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus ovat ohessa. Kuntotutkimus suoritettiin aistinvaraisesti, rakenteita avaamalla (yhteensä 15), kosteusmittauksilla ja materiaaleista otetuilla mikrobinäytteillä (yhteensä 16). Vesikattoa ja pihan salaojitusta ei tarkastettu lumipeitteen vuoksi. Kuntotutkimusraportissa Törmäsen koulu jaetaan kolmeen osaan: harjakattoiseen 2-kerroksiseen osaan, harjakattoiseen 1-kerroksiseen osaan ja pulpettikattoiseen 1-kerroksiseen osaan. Aistinvaraisesti rakennuksissa havaittiin ilmavuotoa lattiarakenteista sisätiloihin, vesivuotojälkiä ullakolla ja yhdessä kattoniskassa lahoamista (2-kerroksinen), julkisivussa maalipinnan halkeilua ja irtoamista sekä pinta- ja lahovaurioita,

22 Inarin kunta Esityslista 3/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus räystäskourujen puuttuminen, ryömintätilojen puutteellinen tuuletus sekä kellarin oven alaosassa, pielilaudoissa ja eteisen kattopaneleissa näkyvää mikrobikasvustoa. Inspecta Oy toteaa kuntotutkimusraportissaan, että 2-kerroksisen rakennuksen (harjakatto) kellarin ulkoseinä ja alapohja ovat märkiä. Märkyys johtuu pitkäaikaisesta ulkopuolisesta kosteusrasituksesta, puutteellisesta kosteuseristyksestä sekä rakennuksen ryömintätilan puutteellisesta tuuletuksesta. Puutteellinen tuuletus on vaikuttanut siihen, että ryömintätilan maaperä on pysynyt koko ajan kosteana ja kastellut kellarin seinien ja lattian betonirakenteita. Lattiarakenteista tapahtuu ilmavuotoa sisäänpäin kuten myös 1-kerroksisessa harjakattoisessa ja 1-kerroksisessa pulpettikattoisessa rakennuksessa. Lattian alaohjauspuussa esiintyi kosteutta (kuuraa) tutkimustilanteessa. Rakennuksen alapohjassa ei ole höyrynsulkua; muovimatto toimii höyrynsulkuna. Kaikissa kolmessa rakennuksessa julkisivu on huonossa kunnossa (lahoamista ja mikrobikasvustoa) eikä julkisivuverhouksen takana ole tuuletusrakoa. Ympäristöyksikön johtajaa Minna Saramo-Nissilää kuullaan kokouksessa erityisesti Törmäsen koulun materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tuloksista. Saramo-Nissilän lausunto on ohessa. Toimenpiteinä Inspecta Oy esittää, että 2-kerroksisessa rakennuksessa on korjattava ja uudistettava kellari (purku ja puhdistus), alapohja, ryömintätila ja ulkoseinärakenteita. Harjakattoisessa 1-kerroksisessa rakennuksessa on korjattava ja uudistettava ryömintätila, alapohja ja ulkoseinärakenteita. Pulpettikattoisessa 1-kerroksisessa rakennuksessa on korjattava ja uudistettava alapohja ja ulkoseinärakenteita. Tämän lisäksi rakennuksien vesikatteet tulee uusia ja tehdä salaojitus sadevesien poisjohtamiseksi. Inarin Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Tauno Vesterinen on esittänyt rakennuksen korjaustoimenpiteet ja niiden alustavat kustannusarviot. Esityksen mukaan korjaustoimenpiteiden hinta olisi euroa. Kun tähän lisätään korjaussuunnittelu ja rakennuksen öljylämmityksen vaihto maalämpöön, muodostuisi korjaustoimenpiteiden hinnaksi euroa (alv 0 %). Tarkempi kustannusarvio voidaan laskea sen jälkeen, kun mahdolliset korjaussuunnitelmat on tehty. Tauno Vesterisen esitys on ohessa. Tauno Vesteristä kuullaan lautakunnan kokouksessa. Törmäsen koulun omistaa Tilapalvelu liikelaitos. Sivistystoimi on vuokralainen ja maksaa Törmäsen koulusta vuokraa Tilapalvelu liikelaitokselle. Tänä vuonna vuosivuokra on euroa. Kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastaja Erkka Tervon mukaan mahdolliset Törmäsen koulun korjaustoimenpiteet nostavat Törmäsen koulun vuosivuokraa minimissään euroa 20 vuodeksi.

23 Inarin kunta Esityslista 3/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Törmäsen koulun rehtori on tehnyt kyselyn huoltajille, jossa kartoitettiin niitä oppilailla esiintyneitä oireita, joilla voi olla yhteys sisäilmaongelmiin. Kyselyssä tarkasteltiin viimeisen kuukauden aikana esiintyneitä oireita (helmikuu 2015). Yhteenveto esiintyneistä oireista on ohessa. Rehtori Mikko Huttu-Hiltusta kuullaan kokouksessa. Törmäsen koulussa pidettiin vanhempainilta sivistysjohtajan pyynnöstä. Illan aiheena oli Törmäsen koulun kuntotutkimuksen tulokset ja koulun tulevaisuus. Tilaisuudessa oli mukana Tauno Vesterinen, Erkka Tervo, koulun rehtori ja henkilökuntaa, Ivalon ala-asteen koulun rehtori, lehdistö ja sivistysjohtaja. Huoltajia oli paikalla noin kymmenkunta. Sivistysjohtaja ja Tauno Vesterinen kertoivat tehdystä kuntotutkimuksesta ja sen tuloksista, jonka jälkeen huoltajat saivat esittää kysymyksiä. Sivistysjohtaja kävi vanhempainillassa läpi myös kyselylomakkeen, joka jaettiin kaikille huoltajille (seuraavana päivänä oppilaiden mukana myös niille huoltajille, jotka eivät olleet paikalla). Lomake palautettiin nimettömänä palautuskuoressa sivistysjohtajalle mennessä. Kysymyslomake ja yhteenveto ovat ohessa. Vanhempainillassa tuotiin selvästi esille se, että syksyllä 2015 Törmäsen koulussa ei voida aloittaa koulunpitoa. Jotta koulun toimintaa voidaan jatkaa, olisi tehtävä Tauno Vesterisen esittämät korjaustoimenpiteet. Jos korjaustoimenpiteisiin päädytään, ne alkaisivat aikaisintaan elokuussa ja kestäisivät vähintään seitsemän kuukautta. Opetus tulisi siten siirtää pois Törmäsen koulusta lukuvuodeksi Törmäsen koulussa on tällä hetkellä oppilaita 43. Oppilasennusteen mukaan lukuvuosina ja oppilaita on 46. Ivalon ala-asteen koulussa on tällä hetkellä oppilaita 246 ja oppilasennusteen mukaan lukuvuonna oppilaita on 249. Törmäsen koulun oppilaskustannukset tänä vuonna on euroa / oppilas ja kiinteistökustannukset euroa oppilas. Yhteenveto Inarin kunnan koulujen oppilaskustannuksista ja kiinteistökustannuksista / oppilas, Ivalon ala-asteen koulun ja Törmäsen koulun oppilasmääristä luokittain lukuvuonna sekä Inarin kunnan oppilasennuste kouluittain ovat ohessa. Jos lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Törmäsen koulun korjaustoimenpiteitä ei tehdä, tarkoittaa se käytännössä esitystä Törmäsen koulun lakkauttamisesta ja koulun oppilaiden sekä opettajien siirtymistä ja sulautumista Ivalon ala-asteen koulun luokkiin ja toimintaan. Jos lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään, tarkoittaa se käytännössä esitystä, että on suunniteltava oppilaiden ja opettajien

24 Inarin kunta Esityslista 3/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus väliaikaista siirtymistä Ivalon kouluihin. Jos lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Törmäsen koulun korjaustoimenpiteitä ei tehdä, tulee järjestää asiaan osallisille tilaisuus tai kuuleminen, jossa henkilöillä on mahdollisuus saada tietoja asiasta, sen lähtökohdista ja tavoitteista sekä tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Kyseessä on vaikutusmahdollisuuksien varaaminen (Hallintolaki 41 ). Tilaisuus tai kuuleminen tulee järjestää ennen lopullista koulun lakkauttamista koskevaa päätöstä. Osastopäällikön ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Törmäsen koulun kuntotutkimuksessa esitettyjä korjaustoimenpiteitä ei tehdä ja koulu lakkautetaan Perusteina korjaustoimenpiteiden suuret kustannukset, koulu sijaitsee lähellä Ivaloa ja oppilaat mahtuvat Ivalon ala-asteen kouluun. Törmäsen koulun oppilaat ja vakituiset työntekijät siirtyvät Ivalon ala-asteen kouluun alkaen. Käsittely: Anne Tuovila esitti, että lautakunta antaa esityksensä Törmäsen koulun korjaamisesta tai lakkauttamisesta vasta, kun tarkempi korjaussuunnitelma ja kustannusarvio on tehty. Lautakunta esittää, että kunnanhallitus osoittaa korjaussuunnitelmaan tarvittavan määrärahan. Anne Tuovilan perustelut ja vastaesitys on liitteenä 3. Tuovilan esitystä kannattivat Tanja Sanila, Eila Kallioinen, Jani Palokangas ja Raimo Parviainen. Suoritettiin äänestys, jossa vastakkain olivat osastopäällikön ehdotus (jaa) ja Anne Tuovilan ehdotus (ei). Tuovilan esitys voitti äänin 5-3. Lautakunta päätti antaa esityksensä Törmäsen koulun korjaamisesta tai lakkauttamisesta vasta, kun tarkempi korjaussuunnitelma ja kustannusarvio on tehty. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se osoittaa korjaussuunnitelmaan tarvittavan määrärahan. Kai Rantanen, Ritva Savela, Aarre Vilponen ja Irja Seppänen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteensä. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallituksen edustaja Heli Portti poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

25 Inarin kunta Esityslista 3/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tiedoksi: kunnanhallitus, Törmäsen koulun rehtori, Ivalon ala-asteen rehtori Lisätietoja: sivistysjohtaja Irja Seppänen, puh KHALL 165 Kunnanjohtaja Inspecta Oy on suorittanut Törmäsen koulun rakenteiden kuntotutkimuksen ja toteaa päivätyssä kuntotutkimusraportissaan s.17 alkaen kohdas sa 5. Toimenpide-ehdotukset seuraavaa: 1. Rakennuksen 2 kerroksinen osa (harjakatto) Alapohjan ja kellarin seinän osalta hinta- arvio ei sisällä salaojajärjestelmän asen nus ta / materiaaleja eikä vesikatteen korjaamista / uusimista. Ul ko seinä ra ken tei den osalta hinta-arvio ei sisällä kosteusvaurioituneiden run ko raken tei den uusimiskustannuksia. Vaurioiden laajuus tiedetään vasta jul ki sivu ver houk sen purkutöiden yhteydessä. 2. Rakennuksen 1 kerroksinen osa (harjakatto) Alapohjan osalta hinta-arvio ei sisällä salaojajärjestelmän asen nus ta/ma te riaa le ja eikä vesikatteen korjaamista/ uusimista. Ulkoseinärakenteiden osalta hin ta-ar vio ei sisällä kosteusvaurioituneiden runkorakenteiden uu si mis kustan nuk sia. Vaurioiden laajuus tiedetään vasta julkisivuverhouksen pur ku töiden yhteydessä. 3. Rakennuksen 1 kerroksinen osa (pulpettikatto) Ulkoseinärakenteiden osalta hinta-arviossa ei ole huomioitu kos teus vau rioitu nei den runkorakenteiden uusimiskustannuksia. Vaurioiden laajuus tie detään vasta julkisivuverhouksen purkutöiden yhteydessä. Lisäksi Inspecta Oy toteaa raportissa, että kohteeseen suoritettavat kor jaustoi men pi teet ovat vaativia, joten niitä varten tulee laatia riittävän tarkat korjaus suun ni tel mat. Korjaustyö tulee tehdä valvotusti. Suunnittelijalla, val vojal la ja työn toteuttajilla tulee olla kokemusta kosteus- ja ho me vau rioi tu neiden rakenteiden korjauksesta ja rakenteiden tiivistyskorjauksesta. Kustannusarvioista puuttuvat korjaussuunnittelun kustannukset. Tilat, joiden materiaaleissa on käytetty asbestipitoisia materiaaleja tulee toteuttaa asbes ti pur ku työ nä. Kohteesta on tehty erillinen haitta-ainekartoitus. Kor jaustoi men pi tei den jälkeen tulee huolehtia perusteellisesta loppusiivouksesta ja

26 Inarin kunta Esityslista 3/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus kor jaus töi den laadunvarmistuksesta. Edelliseen liittyen Inarin Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja on tehnyt In spectan kuntotutkimusraporttia täydentävän selvityksen; Törmäsen koulu / kunto tut ki muk sen perusteella tarvittavat korjaustoimenpiteet. Hän on täydentänyt kustannusarvioita niiltä osin kun Inspecta ei ole niitä huo mioi nut. Inarin Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan selvitys on näin ollen In spec tan raporttia täydentävä, ei ristiriidassa. Valtuuston ei ole tarpeen osoittaa erikseen määrärahoja Törmäsen koulun kor jauk sen kustannusarvion tekemiseksi vaan Tilapalvelu liikelaitos voi osoit taa tarvittavat määrärahat vuotuisessa talousarviossaan ja resurssit budje tis saan. Inarin Kiinteistöt Oy:llä ja Tilapalvelu liikelaitoksella on kor jauksen kustannusarvion tekemiseen riittävät henkilöstöresurssit ja osaaminen. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 1) Tilapalvelu liikelaitos osoittaa Törmäsen koulun korjaussuunnitelmaan ja kor jaus toi mien kustannusarvion laatimiseen tarvittavat resurssit 2) korjaussuunnitelman ja siihen perustuvat tarkentuvat kustannusarviot laa tii Inarin Kiinteistöt Oy:n ja Tilapalvelu liikelaitoksen henkilökunta ulko puo li sen asiantuntemuksen tarvetta erikseen harkiten 3) edellyttää korjaussuunnitelman ja tarkennettujen korjaustoimenpiteiden kus tan nus ar vion väliaikatietojen tuomista tiedoksi sivistyslautakunnalle tou ko kuun kokouksessa 4) edellyttää korjaussuunnitelman ja siihen liittyvien tarkennettujen korjaus toi men pi tei den kustannusarviot esitettäväksi valtuustolle kesäkuun kokouk ses sa harkittaessa samanaikaisesti koulun mahdollista lakkautusta. Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: Kunnanhallitus päättää, että 1. Tilapalvelu liikelaitos osoittaa Törmäsen koulun korjaussuunnitelmaan ja korjaustoimien kustannusarvion laatimiseen tarvittavat resurssit 2. korjaussuunnitelman ja siihen perustuvat tarkentuvat kustannusarviot laa tii Inarin Kiinteistöt Oy:n ja Tilapalvelu liikelaitoksen henkilökunta osin ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla 3. edellyttää korjaussuunnitelman ja tarkennettujen korjaustoimenpiteiden kus tan nus ar vion väliaikatietojen tuomista tiedoksi sivistyslautakunnalle tou ko kuun kokouksessa 4. edellyttää korjaussuunnitelman ja siihen liittyvien tarkennettujen korjaus toi men pi tei den kustannusarviot esitettäväksi valtuustolle kesäkuun ko kouk ses sa harkittaessa samanaikaisesti koulun mahdollista lak kau tusta.

27 Inarin kunta Esityslista 3/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Käsittely: Tauno Vesterinen oli paikalla asiantuntijana klo Kokous kes key tet tiin kuulemisen ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun eh do tuk sen. Toimeksi: Tiedoksi: Lisätietoja: Tilapalvelu liikelaitos, Inarin Kiinteistöt Oy, sivistyslautakunta, kunnanjohtaja taloussihteeri kunnanjohtaja Reijo Timperi, puh SIVLK 29 Liite 4 Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja tapasi Törmäsen koulun henkilökunnan torstaina , jolloin henkilökuntaa tiedotettiin tarkemmin Törmäsen kouluun liittyvästä päätöksenteosta ja mahdollisista päätösvaihtoehdoista sekä niiden seurauksista. Sivistysjohtaja ja Ivalon ala-asteen koulun rehtori Pirkko Olli tapasivat henkilökunnan toisen kerran perjantaina Tällöin keskusteltiin luokkajaoista ja opettajien tulevista opetusluokista. Törmäsen koulun henkilökunta oli kirjoittanut ylös myös heitä mietityttäviä asioita, joita käytiin yhdessä läpi. Rehtori Pirkko Olli tapasi tällöin osan Törmäsen koulun oppilaista ja kuuli heidän toiveitaan tulevan luokkasijoittelun suhteen sekä vastasi oppilaiden esittämiin kysymyksiin. Loput Törmäsen koulun oppilaat Pirkko Olli tapasi maanantaina ja kuuli heidän ajatuksiaan. Pirkko Olli on kysynyt myös opettajien toiveita tulevista opetusluokista. Sivistysjohtaja on keskustellut Törmäsen koulun koulunkäynninohjaajan kanssa ja kuullut hänen toiveitaan ensi lukuvuodesta. Törmäsen koulun opetushenkilökunnan sijoituspaikkana on Ivalon ala-asteen koulu alkaen. Törmäsen koulun oppilaille järjestetään yhteinen tutustumispäivä Ivalon ala-asteen kouluun keskiviikkona klo välisenä aikana ja heidän huoltajilleen yhdessä Ivalon ala-asteen koulun oppilaiden huoltajien kanssa vanhempainilta torstaina klo alkaen. Törmäsen koulun tulevat esioppilaat tutustuvat Ivalon ala-asteen kouluun perjantaina Koulun mahdolliseen lakkauttamiseen liittyvä vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen (hallintolaki 41 ) on tiistaina klo alkaen. Törmäsen koulun kaikkien oppilaiden lähikoulu on alkaen Ivalon

28 Inarin kunta Esityslista 3/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ala-asteen koulu. Oppilaat sulautuvat Ivalon ala-asteen opetusluokkiin ja tulevat luokkajaot muodostetaan ohessa olevan taulukon mukaisesti. Esiopetusluokkia on ensi syksynä kolme suunnitellun kahden luokan sijaan ja kaikki Törmäsen alueen esioppilaat ovat samassa esiopetusluokassa. Tässä luokassa esiopettajana toimii Kaija Saijets. Valtuuston päätöksen mukaan suosituksena on, että esiopetusryhmässä on enintään 13 oppilasta ja avustajan kanssa 20 oppilasta. Suosteltavat ryhmäkoot ovat ohessa. Myös 1. ja 4. luokkia on ensi syksynä kolme luokkaa suunnitellun kahden luokan sijasta (suositeltava opetusryhmän enimmäiskoko 1. luokalla on 20 oppilasta ja 4. luokalla 25 oppilasta). Mikko Huttu-Hiltunen ja Eija Hannola opettavat ensi lukuvuonna neljänsiä luokkia Ivalon ala-asteen koulussa. Sivistystoimen hallinnossa Satu Kyrö ja Pirjo Ruotsalainen järjestävät ja organisoivat tällä hetkellä koulukuljetusta Törmäsen koulun oppilaille. Ajatuksena on, että kaikkien niiden esi-6. luokan oppilaiden, joilla on matkaa Törmäsen koululle kilometri tai vähemmän, pysäkki on aamuisin ja iltapäivisin Törmäsen koulu. Tästä on jo tiedotettu liikennöitsijöitä ja he ovat tähän järjestelyyn suostuneet. Tavoittena on myös se, että linja-autot ajaisivat sekä aamuisin että iltapäivisin Puhakanmutkan kautta. Linja-autojen lisäksi myös taksit osallistuvat koulukuljetukseen välillä Törmänen-Ivalo-Törmänen. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Törmäsen koulun korjaussuunnitelman ja siihen perustuvat tarkennetut kustannusarviot laatii Inarin Kiinteistöt Oy:n ja Tilapalvelu liikelaitoksen henkilökunta osin ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla. Kunnanhallitus edellytti, että korjaussuunnitelman ja tarkennettujen korjaustoimenpiteiden kustannusarvion väliaikatiedot tuodaan sivistyslautakunnan kokoukseen ja valmis korjaussuunnitelma sekä korjaustoimenpiteiden kustannusarvio tuodaan kesäkuun valtuustoon. Kyseiset väliaikatiedot esitetään lautakunnan kokouksessa, kun kuullaan Inarin Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Tauno Vesteristä. Kustannusten vertailu kouluittain /oppilas vuosilta 2014 ja 2015 on ohessa. Osastopäällikön ehdotus: Sivistyslautakunta 1. merkitsee tiedoksi Insinäööritoimisto J. Lampela Oy:n tekemän korjaussuunnitelman ja väliaikatiedon tarkennettujen korjaustoimenpiteiden kustannusarviosta ( , alv 24 % eli alviton hinta euroa) 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Törmäsen koulun kuntotutkimuksessa esitettyjä korjaustoimenpiteitä ei tehdä ja koulu lakkautetaan Perusteina korjaustoimenpiteiden suuret kustannukset, koulu sijaitsee lähellä Ivaloa ja oppilaat mahtuvat Ivalon

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Törmäsen koulun kuntotutkimus ja tutkimuksen perusteella esitetyt korjaustoimenpiteet sekä koulun toiminta lukuvuonna 2015-2016

Törmäsen koulun kuntotutkimus ja tutkimuksen perusteella esitetyt korjaustoimenpiteet sekä koulun toiminta lukuvuonna 2015-2016 Sivistyslautakunta 23 22.04.2015 Kunnanhallitus 165 04.05.2015 Törmäsen koulun kuntotutkimus ja tutkimuksen perusteella esitetyt korjaustoimenpiteet sekä koulun toiminta lukuvuonna 2015-2016 150/10.03/2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 23 22.04.2015 Kunnanhallitus 165 04.05.2015 Sivistyslautakunta 29 20.05.2015 Kunnanhallitus 211 01.06.2015

Sivistyslautakunta 23 22.04.2015 Kunnanhallitus 165 04.05.2015 Sivistyslautakunta 29 20.05.2015 Kunnanhallitus 211 01.06.2015 Sivistyslautakunta 23 22.04.2015 Kunnanhallitus 165 04.05.2015 Sivistyslautakunta 29 20.05.2015 Kunnanhallitus 211 01.06.2015 Törmäsen koulun kuntotutkimus ja tutkimuksen perusteella esitetyt korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Törmäsen koulun rehtori on tehnyt kyselyn huoltajille, jossa kartoitettiin

Törmäsen koulun rehtori on tehnyt kyselyn huoltajille, jossa kartoitettiin Sivistyslautakunta 23 22.04.2015 Kunnanhallitus 165 04.05.2015 Sivistyslautakunta 29 20.05.2015 Kunnanhallitus 211 01.06.2015 Kunnanhallitus 226 08.06.2015 Törmäsen koulun kuntotutkimus ja tutkimuksen

Lisätiedot

Törmäsen koulun rehtori on tehnyt kyselyn huoltajille, jossa kartoitettiin

Törmäsen koulun rehtori on tehnyt kyselyn huoltajille, jossa kartoitettiin Sivistyslautakunta 23 22.04.2015 Kunnanhallitus 165 04.05.2015 Sivistyslautakunta 29 20.05.2015 Kunnanhallitus 211 01.06.2015 Kunnanhallitus 226 08.06.2015 Valtuusto 28 11.06.2015 Törmäsen koulun kuntotutkimus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Inarin kunta Esityslista 4/ Kokousaika klo 16:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Inarin kunta Esityslista 4/ Kokousaika klo 16:00. Käsiteltävät asiat (asialista) Inarin kunta Esityslista 4/2015 1 Sivistyslautakunta EPÄVIRALLINEN PÄÄTÖSLUETTELO Kokousaika 22.04.2015 klo 16:00 Kokouspaikka Kunnantalo Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 23 Törmäsen koulun

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Inarin kunta Esityslista 11/2015 1. Kunnanhallitus. Kokousaika 08.06.2015 klo 16:00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Inarin kunta Esityslista 11/2015 1. Kunnanhallitus. Kokousaika 08.06.2015 klo 16:00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Inarin kunta Esityslista 11/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 08.06.2015 klo 16:00 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 225 Vuosien 2015-2018

Lisätiedot

Inarin kunta Esityslista 5/ Sivistyslautakunta EPÄVIRALLINEN PÄÄTÖSLUETTELO. Kokousaika klo 16:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Inarin kunta Esityslista 5/ Sivistyslautakunta EPÄVIRALLINEN PÄÄTÖSLUETTELO. Kokousaika klo 16:00. Käsiteltävät asiat (asialista) Inarin kunta Esityslista 5/2015 1 Sivistyslautakunta EPÄVIRALLINEN PÄÄTÖSLUETTELO Kokousaika 20.05.2015 klo 16:00 Kokouspaikka Kunnantalo Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 29 Törmäsen koulun

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Inarin kunta Esityslista 4/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 17.09.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Inarin kunta Esityslista 4/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 17.09.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista) Inarin kunta Esityslista 4/2015 1 Valtuusto Kokousaika 17.09.2015 klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Inarin kunta Esityslista 2/2016 1. Valtuusto. Kokousaika 26.05.2016 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Inarin kunta Esityslista 2/2016 1. Valtuusto. Kokousaika 26.05.2016 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista) Inarin kunta Esityslista 2/2016 1 Valtuusto Kokousaika 26.05.2016 klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.6.2011 kello 18.00 18.42 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

EPÄVIRALLINEN, ALUSTAVA PÄÄTÖSLUETTELO. Eila Kallioinen Jani Palokangas. Muut Jari Huotari kunnanhallituksen puheeenjohtaja

EPÄVIRALLINEN, ALUSTAVA PÄÄTÖSLUETTELO. Eila Kallioinen Jani Palokangas. Muut Jari Huotari kunnanhallituksen puheeenjohtaja Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sivistyslautakunta EPÄVIRALLINEN, ALUSTAVA PÄÄTÖSLUETTELO Kokousaika 17.02.2016 klo 16:00-18:05 Kokouspaikka Jäsenet Kunnantalo Jäsen Aarre Vilponen puheenjohtaja Tan Eila

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot