Työkausiraportti. Harri ja Elina Huovinen SEKL Japanin työala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työkausiraportti. Harri ja Elina Huovinen SEKL Japanin työala 11.1.2006-12.7.2010"

Transkriptio

1 Harri ja Elina Huovinen SEKL Japanin työala Työkausiraportti Taustaa Perheemme lähetettiin ensimmäiselle työkaudelle Japaniin tammikuussa Muiden perheenjäsenten osalta ulkomaille muutto oli ensimmäinen, mutta Elina sai aloittaa jo neljännentoista vuotensa Japanissa, vietettyään suurimman osan lapsuuttaan ja nuoruuttaan maassa Kansanlähetyksen lähettien Seppo ja Vuokko Vänskän lapsena. Elinan tausta antoikin perheelleemme hyvän pohjan sopeutua uuteen maahan ja työhön siellä. Kielikoulutus Tammikuun lopussa 2006 Harri alkoi käydä kaksi kertaa viikossa japaninkielen yksityistunneilla Amagasakissa sijaitsevalla kirkolla, useita lähettejä opettaneen Masumi Tooyan opissa. Huhtikuussa Harri aloitti kokotoimisen opiskelun Osakassa, YMCA:n kielikoulussa. Marraskuulle 2007 kestäneet opinnot Osakassa vaativat paljon, mutta myös motivoivat ja antoivat erinomaisen pohjan työlle japanilaisessa kirkossa. Kielikouluajan viimeisen kuukauden Harri täydensi vielä opintojaan opiskelemalla kristillistä sanastoa yksityisesti Kobessa, YWCA:n kielikoulun kristityn opettajan kanssa. Elinan aikaisemmasta kielitaidosta johtuen lähetys katsoi parhaaksi antaa hänelle mahdollisuuden kymmenen kuukauden kieliopintoihin. Yhdessä Asako Palmun kanssa Elina kävi Masumi Tooyan pitämillä kielitunneilla kaksi kertaa viikossa. Viimeiset neljä kuukautta rouvat opiskelivat myös Koben YWCA:n kielikoulussa, rehtori Matsudan johdolla. Kaiken kaikkiaan opiskelu oli tarpeellista ja motivoivaa. Musiikkityöstä Ennen työkaudelle lähtöämme olimme lähetyksen kanssa sopineet, että päätehtävämme Japanissa tulisi olemaan musiikkityö, jonka keinoin pyrittäisiin tavoittamaan uusia ihmisiä seurakuntien yhteyteen, sekä kehittämään kirkon musiikkielämää. Tätä työtä saimme aloitella jo kielikouluaikana, kun meitä pyydettiin palvelemaan jumalanpalvelusmusiikissa ja esiintymään eri tilanteissa. Esimerkiksi 2007 maaliskuussa Elina piti paikallisen kristityn pianistin kanssa klassisen huilu-pianokonsertin Etelä-Nishinomiyan kirkolla, ja saman vuoden toukokuussa saimme pitää ensimmäinen gospelkonserttimme kotiseurakunnassamme Koben Rokkoo Islandilla. Japanilaisten kristittyjen järjestämästä monenlaisesta musiikkitoiminnasta huolimatta, Länsi- Japanin kirkon piirissä ei ollut aiemmin ollut kokotoimisia musiikkityöntekijöitä, ja siten saimme käytännössä suunnitella työn sisällön paljolti itse. Työalan johtokunta tuki Harrin toukokuun 2007 kokouksessa esittelemää musiikkityön suunnitelmaa, ja Jorma Pihkalan käännettyä esityksen japanin kielelle, Harri sai mahdollisuuden esittää visionsa myös yhteistyökirkkomme Länsi-Japanin ev. lut. kirkon (LJELK) työntekijäkokouksessa marraskuussa. Tämän esityksen perusteella saimme kutsuja useiden seurakuntien pastoreilta esittämään musiikkia ja saarnaamaan jumalanpalveluksessa. Olimme äkkiä monenlaisten haasteiden edessä: Omaa evankelioivien laulujen ohjelmistoa oli laajennettava ja harjoiteltava, piti myös olla valmis levittämään näkyä musiikkityön mahdollisuuksista ja teologisista ulottuvuuksista, sekä opetella saarnaamaan. Tämä kaikki piti tietenkin pystyä tekemään vieraalla kielellä. Käytännössä työnkuva alkoi hahmottua: 1

2 Elina sanoitti ja sävelsi uusia gospellauluja Harrin valmistaessa saarnoja. Yhdessä koetimme vielä harjoitella konsertteja varten, ja Elina näki vaivaa valmistettujen puheiden kielen tarkistuksessa. Koko työkauden aikana saimme vierailla saarnan ja musiikin merkeissä yhteensä 22:ssa LJELK:n 43:sta seurakunnasta, ja useimpiin näistä syntyi käsityksemme mukaan hyvä suhde: Moniin näistä seurakunnista meitä pyydettiin musisoimaan ja saarnaamaan uudestaankin. Mielekkäimpinä koimme ne tilaisuudet, joissa seurakunta pyysi syvempää koulutusta musiikin käytöstä Raamatussa ja seurakunnan musiikkielämästä, voidakseen aloittaa omaehtoista tavoittavaa musiikkityötä lähiympäristössään. Jäljelle jääneistä LJELK:n seurakunnista viiden kutsuun emme pystyneet pitkien välimatkojen vuoksi vastaamaan, ja kuudessa vierailimme Mikko Goes to Heavengospelyhtyeen kiertueen yhteydessä kesäkuussa Kaiken kaikkiaan konsertteihin tuli runsaasti kuulijoita, joille pyrimme laulujen sanojen lisäksi pitämään evankeliumia esillä todistuspuheiden kautta. Tällaisten konsertti- ja saarnavierailujen lisäksi pyrimme toteuttamaan musiikkityönäkyä pitämällä erilaisia musiikkipiirejä ja soittotunteja eri seurakunnissa. Elina sai erään ei-kristityn ystävänsä pyynnöstä aloittaa huilunsoittopiirin Rokkoo Islandin kirkolla. Myöhemmin ryhmään tuli lisää huilisteja. Tässä kaksi kertaa kuussa kokoontuvassa piirissä pidettiin soittoharjoitusten jälkeen raamattuhetki, joka venyi lähes poikkeuksetta tuntiin osallistujien kysellessä innokkaasti Jumalan sanan ja kristinuskon asioista. Huiluyhmä esiintyi myös jumalanpalveluksissa ja muissa yhteyksissä. Elina sai lisäksi ohjata Rokkoo Islandin kirkolla kuoroa kaksi kertaa kuussa. Kuoroon tuli myös ei-kristittyjä laulajia, joista yksi mies rupesi käymään vaimonsa kanssa säännöllisesti jumalanpalveluksessa. Yhdessä Vuokko ja Seppo Vänskän kanssa saimme pitää kerran kuussa lasten englanninkielistä musiikkileikkikoulua Etelä-Nishinomiyan kirkolla, jonka avulla tavoitettiin paljon lähiympäristön äitejä ja lapsia evankeliumin sanalla. Harri osallistui vuoden ajan NLM:n lähetin Liv Bakken kanssa vastaavan englantimuskarin pitämiseen myös Rokkoo Islandin kirkolla. Näiden piirien lisäksi jumalanpalvelus- ja pyhäkoulusäestykset olivat Elinan vastuulla kotiseurakunnassa noin kerran kuussa. Musiikkikoulutustyöhön voitaisiin eri seurakunnissa pitämiemme seminaarien lisäksi lukea myös Harrin kevään 2010 luento Koben luterilaisessa teologisessa seminaarissa, sekä toimiminen opettajana yhteistyökirkkomme historian ensimmäisellä musiikkileirillä Hiruzenin leirikeskuksessa. Lisäksi LJELK lähetti Harrin Japanin neljän luterilaisen kirkkokunnan (Japanin ev. lut. kirkko, Länsi-Japanin ev. lut. kirkko, Kinki ev. lut. kirkko ja Japanin luterilainen kirkko) yhteiseen virsikirjakomiteaan, joka valmistelee luterilaisen Kirkkovirsikirjan lisäosan toteutusta vuoden 2017 uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaan mennessä. Harri osallistui eri puolilla Japania noin kolmen kuukauden välein pidettyihin komitean kokouksiin toukokuusta 2008 toukokuuhun Työkauden loppupuolella aloimme suunnitella ja valmistella japaninkielisen gospellevyn äänittämistä. Levyn materiaalin on määrä koostua omista lauluistamme, ja SEKL on luvannut kustantaa äänitteen Japanin evankeliointityötä varten. Projekti on tarkoitus saattaa loppuun Suomessa kesään 2011 mennessä, jolloin voisimme ottaa valmiin tallenteen mukaan Japaniin myytäväksi toisen työkautemme aikana. Kaiken kaikkiaan meille jäi tuntuma, että musiikkityö lähti yllättävän hyvin käyntiin ja että tästä on hyvä jatkaa toisella työkaudella, jos Jumala suo. 2

3 Työ kotiseurakunnassa ja muut vastuutehtävät Heti kielikoulujaksomme loputtua, tammikuusta 2008 Harrille annettiin kotiseurakunnassamme Rokkoo Islandilla päävastuu nuorisotyöstä ja vastuuta saarnaamisestakin keskimäärin kerran kuussa. Kaksi kertaa kuussa pidettävissä nuortenilloissa Harri opetti Raamattua ja katekismusta, sekä johti pienimuotoista bänditoimintaa. Kaiken kaikkiaan Harrin työnkuva alkoi vähitellen painottua nimenomaan tähän opettavaan puoleen, ja pyyntöjä pelkästään saarnaamaan tuli myös muista seurakunnista. Työkauden aikana hän piti 69 jumalanpalvelussaarnaa ja toista sataa muuta hengellistä puhetta tai raamattuopetusta. Rokkoo Islandin seurakunnan pastori Yoshitake Ariki neuvotteli ennen eläkkeelle jäämistään kirkon johdon ja työalan johtokunnan kanssa mahdollisuudesta, että Harri ottaisi päävastuun seurakunnan saarnatehtävästä ja sakramenttien jakamisesta huhtikuusta 2009 alkaen. Lähetyksen puolelta oltiin sitä mieltä, että uudelle lähetille ei olisi ensimmäisen työkauden aikana toivottavaa antaa vastuupastorin koko taakkaa, varsinkin kun musiikkityötäkin pitäisi tehdä samalla. Kirkko ratkaisi asian siten, että vastuupastoriksi nimitettiin kirkon varapresidentti ja Nishi-Akashin seurakunnan pastori Kooji Hagisawa, joka auttoi ja tuki meitä monin tavoin. Hän ei tosin muilta töiltään ehtinyt käydä seurakunnassa kuin kerran muutamassa kuussa, ja sen vuoksi päävastuu saarnaamisesta ja sakramenttien hoitamisesta jäi käytännössä Harrin vastuulle, NLM:n norjalaisen lähetin Liv Bakken saarnatessa kerran kuussa. Huhtikuusta 2010 vastuupastoriksi tuli Kita-Suzurandain seurakunnan pastori Gyoo Aoto, joka otti aktiivisesti vastuuta myös Rokkoo Islandin seurakunnasta, saarnaten kerran kuussa ja kantaen vastuun myös sakramenteista. Harrin vastuun kasvaminen seurakunnassa sopi perheellemme hyvin siinä mielessä, että Elinan raskauden ja kesäkuun 2009 synnytyksen vuoksi yhdessä tekemäämme musiikkityötä jouduttiin vähentämään, ja näin aikaa jäi enemmän kotiseurakunnan asioille. Toisaalta Harrin toimiminen seurakunnan funktionaalisena pastorina osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi: Tilanne, jossa lähetti joutuu kansallisen vastuupastorin alaisuudessakin ottamaan käytännöllisen päävastuun seurakunnasta, ja samalla toimimaan uutena työntekijänä kokeneemman norjalaislähetin yläpuolella, ei ole sosiaalisesti jännitteetön. Harrin asema jäi ilmeisen epäselväksi myös seurakunnalle, joka tarvitsi kipeästi selkeää paimenuutta ja teologista ohjausta. Hyvää opetusta pyrittiinkin kaikin mahdollisin keinoin antamaan, mutta ilman julkista paimenkutsua ja virkaan vihkimistä on ristiriitaista toimia seurakunnan paimenena. Jouduimme pohtimaan paljon yhteisen pappeuden oikeaa ymmärtämistä sekä suhdetta apostoliseen, asetettuun paimenvirkaan. Emme voineet välttyä toteamasta, että nykyinen käytäntö on teologisesti ongelmallinen, ja siten vaikeuttaa myös helposti seurakunnan selkeän ja terveen johtajuuden kehittymistä. Muiden töidensä lisäksi Harri osallistui kutsuttuna työalan johtokunnan kokouksiin noin vuoden ajan, kunnes hänet valittiin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. LJELK:n johdon ja lähetysten väliseen yhteyskomiteaan Harri osallistui kerran sijaisena Vuokko Vänskän ollessa estyneenä, sekä tuli valituksi SEKL:n työalan toiseksi edustajaksi keväällä 2010 perustettuun yhteistyökirkon ja lähetysten keskinäiseen nuorisotyön toimikuntaan. LJELK:n vuosikokouksiin ja työntekijäkokouksiin Harri osallistui kielikouluajan jälkeen säännöllisesti. Lasten ja kodinhoidon vuoksi Elina oli paljolti estynyt monista kirkon tai lähetyksen hallinnollisista tehtävistä, joskin hän hoiti lähetyksen taloudenhoitajan tehtävää Vuokko Vänskän sijaisena kahdeksan kuukauden ajan vuonna Työpisteemme tilinhoito oli myös pääosin Elinan vastuulla. Toisaalta juuri lasten koulujen kautta hän sai jokapäiväisissä yhteyksissään valtavan määrän kontakteja lähiseudun äiteihin ja muihin ihmisiin, joita hän kutsui kotiin ja kirkkoon, ja 3

4 joiden parissa hän sai tehdä myös sielunhoitotyötä. Pääasiassa näiden kontaktien kautta saatiin kokea syvällisimmät keskustelut, sekä myös itse oppia paljon japanilaisten elämästä ja ajattelusta. Yhteistyötahot Kaiken kaikkiaan saimme olla odotettua laajemmin tekemisissä yhteistyökirkkomme Länsi-Japanin ev. lut. kirkon eri seurakuntien ja niiden työntekijöiden kanssa. Monien pastorien ja kirkon johdon kanssa päästiin melko hyvään luottamussuhteeseen, mistä olemme kiitolliset. Erityisesti Japanin kaltaisessa maassa, missä henkilösuhteilla on suuri merkitys, tämä on erittäin tärkeää paitsi uuden työmuodon käynnistämisen, myös tulevaisuuden työn kannalta. Muista lähetysjärjestöistä läheisimmin toimimme norjalaisen NLM:n työntekijöiden, erityisesti Liv B a k k e n k a n s s a, j o k a t o i m i k o t i s e u r a k u n t a m m e k o k o t o i m i s e n a l ä h e t t i n ä. Virsikirjakomiteatyöskentelyn myötä oli mielekästä myös saada luoda yhteyksiä toisiin luterilaisiin kirkkokuntiin. Musiikkityössä saimme palvella joitakin kertoja myös yhteistyökirkkomme ulkopuolisten, pääosin luterilaisten seurakuntien tilaisuuksissa ja näin olla mukana paikallisessa seurakuntia yhdistävässä työssä. Yhteys muihin evankelikaalisiin kirkkoihin tai lähetysjärjestöihin oli melko vähäistä, huolimatta osallistumisestamme joihinkin yhteiskristillisiin tilaisuuksiin, mm. syyskuussa 2009 Sapporossa järjestettyyn 5. Japanin evankelioimiskonferenssiin. Työkauden tavoitteet ja niiden arviointi Kielikoulutuksen ja musiikkityön osalta ensimmäiselle työkaudelle asettamamme tavoitteet täyttyivät odotetulla, joissain kohdin jopa odottamattomalla tavalla. Tämä vaati luonnollisesti paljon työtä ja vaivannäköä, mutta ennen kaikkea saimme ihmetellä Jumalan hyvää johdatusta ja apua työssämme. Lisäksi saarnaaminen ja työ kotiseurakunnassamme tuntuivat erittäin motivoivalta, ja olivat kirkastamassa Harrin vuosia kypsynyttä paimenkutsumusta. Myös kirkon johdon tuki ja vuoden aikana ( ) kastettujen määrä - 6 japanilaista - olivat rohkaisemassa eteenpäin tällä tiellä. Kontakteja ei-kristittyihin saimme luoda myös runsaasti, mikä on jatkuvuuden kannalta positiivinen asia. Perheen elämästä Kielikouluvaiheessa lastenhoitaja Anna-Liisa Häyrinen huolehti päivisin lapsista Elinan opiskellessa. Tosin Akio aloitti jo ensimmäisen vuoden aikana japanilaisen esikoulun läheisessä päiväkodissa. Sopeutuminen ei lapsilla sujunut aivan ongelmitta. Varsinkin Akiolla kesti esikoulussa kolme kuukautta, ennenkuin hän uskalsi puhua mitään. Kypsyttelyajan jälkeen kieli rupesikin sitten sujumaan. Tästä rohkaistuneena laitoimme hänet japanilaiselle ala-asteelle kahdeksi vuodeksi, kunnes opettajien harjoittama fyysinen kurinpito ja henkinen väkivalta saivat meidät siirtämään hänet kansainväliseen kouluun. Näistä kokemuksista johtuen halusimme Alinankin aloittavan koulutiensä japanilaisen leikkikoulun jälkeen suoraan kansainvälisessä koulussa. Canadian Academyn koulu Rokkoo Islandilla onkin tähänastisen kokemuksemme perusteella osoittautunut varsin terveelliseksi oppimisympäristöksi. Akio ja Alina saivat myös opetusta suomen kielessä ja kotimaisissa kouluaineissa kerran viikossa pidetyssä Suomi-koulussa. Aito-pojan syntymä Kobessa kesäkuussa 2009 oli iloinen tapahtuma perheessämme. Elina jäi tästä eteenpäin luonnollisesti äitiyslomalle lähes työkauden loppuun. Vältyimme koko työkauden ajan pahemmilta sairauksilta. Kaiken kaikkiaan meidän vanhempien monenlaiset vastuut ja työtehtävät veivät varmasti lapsiltamme voimia ja perheen yhteistä aikaa. Toisella työkaudella haluaisimme pyrkiä keskittämään töitämme siten, että lapset saisivat enemmän huomiota. 4

5 Tulevaisuuden näkymät Olemme tehneet Kansanlähetyksen kanssa sopimuksen kolmen vuoden mittaisesta toisesta työkaudesta, jonka on tarkoitus alkaa kesäkuussa Meitä on suunniteltu sijoitettavaksi HAT- Koben työpisteeseen, jossa Harrin olisi määrä toimia entiseen tapaan eräänlaisena pastorina, ja josta käsin palvelisimme mahdollisuuksien mukaan eri seurakuntia musiikkityön keinoin. Tuntuu mielekkäältä saada mahdollisuus palvella jatkossakin Jumalan valtakunnan työssä, julistaen evankeliumia Kristuksesta japanilaisten pelastukseksi. On myös motivoivaa saada laittaa käytäntöön niitä mahdollisuuksia, joita meille ensimmäisen työkautemme aikana avautui, ja nähdä, miten Herra johdattaa työtään tästä eteenpäin. Samalla on todettava, että näkymät paikallisseurakunnan palvelemiseen toisella työkaudellamme ovat myös ongelmalliset: Yhtäältä lähetyksen työala on kutsunut Harrin HAT-Koben työpisteen paimenvirkaa hoitamaan, ja LJELK:n johto on antanut tukensa tähän. Toisaalta Pyhän Raamatun ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen äärellä emme voi välttyä ajattelemasta, että toimiminen sanan ja sakramenttien virassa ilman itse virkaa on teologisesti ristiriitaista, eikä myöskään käytännössä tue seurakunnan sosiaalisten rakenteiden kehittymistä tasapainoisiksi. 1 Toivoisimmekin, että tarjotuisi mahdollisuus pohtia yhdessä raamatullisen, apostolisen virkateologian soveltamista myös Japanin lähetystyöalan tilanteeseen. Näin voisimme toimia Kristuksen evankeliumin työssä hyvällä omallatunnolla, iloisesti rakentaen japanilaista yhteistyökirkkoamme teologisesti kestävälle, järkähtämättömälle Jumalan sanan pohjalle. Lopuksi Haluamme kiittää lämpimästi Suomen ev. lut. Kansanlähetystä, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen Kansanlähetyspiirejä, sekä Kouvolan, Merimaskun, Naantalin ja Salon seurakuntia, Turun tuomiokirkkoseurakuntaa ja Valkealan seurakuntaa työmme mahdollistamisesta Japanissa. Lämmin kiitos myös kaikille lähettäjillemme, sekä erityisesti lähettisihteereillemme Kari Kailiolle ja Tuula Vainiolle kaikesta vaivannäöstä evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Suuri kiitos myös lähettitovereillemme kärsivällisyydestä ja yhteistyöstä. Kaikkein suurin kiitos, ylistys ja kunnia olkoon Kirkon Herralle, Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niinkuin alusta ollut on, nyt on ja aina iankaikkisesta iankaikkiseen. Vantaalla Harri Huovinen Elina Huovinen 1 Kirkollisesta järjestyksestä seurakuntamme opettavat, ettei kirkossa kukaan saa julkisesti opettaa eikä hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista kutsumista. CA XIV, Kirkollinen järjestys; Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat 2003, s

6 Jakelu Suomen ev. lut. Kansanlähetys Helsingin, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen Kansanlähetyspiirit Kouvolan, Merimaskun, Naantalin ja Salon seurakunnat, sekä Turun tuomiokirkkoseurakunta ja Valkealan seurakunta SEKL Japanin työalan työntekijät 6

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

Vuokko ja Seppo Vänskä 11-17 Kubo-cho Nishinomiya-shi 662-0927 JAPAN puh. (0) 798-34-2119 seppo.vanska@sekl.fi vuokko.vanska@uusitie.

Vuokko ja Seppo Vänskä 11-17 Kubo-cho Nishinomiya-shi 662-0927 JAPAN puh. (0) 798-34-2119 seppo.vanska@sekl.fi vuokko.vanska@uusitie. Vuokko ja Seppo Vänskä 11-17 Kubo-cho Nishinomiya-shi 662-0927 JAPAN puh. (0) 798-34-2119 seppo.vanska@sekl.fi vuokko.vanska@uusitie.com Lähettikirje 3/2006 07.05.2006 Hyvät ystävät ja esirukoilijat! Toukokuun

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Hyvät seurakuntalaiset, kuulemissamme Raamatun kohdissa korostetaan Jumalan sanassa pysymistä, ensimmäi-

Hyvät seurakuntalaiset, kuulemissamme Raamatun kohdissa korostetaan Jumalan sanassa pysymistä, ensimmäi- 1/6 Ryttylä 04.09.2009 Matti Väisänen PASTORI HANNU PEKKA SAMUEL MIKKOSEN VIRKAAN ASETTAMINEN Kajaanissa 06.09.2009 Kristuksessa rakas veljemme, Hannu Mikkonen, hänen perheensä ja läsnä oleva seurakunta,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Lähetystyö & raha. Teksti. Kirkon virallisten lähetysjärjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjaukset

Lähetystyö & raha. Teksti. Kirkon virallisten lähetysjärjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjaukset Lähetystyö & raha Teksti Kirkon virallisten lähetysjärjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjaukset Järjestöjen saama budj.tuki 2012 Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura 9,5 milj. 1,1 milj. Kansanlähetys

Lisätiedot

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti.

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti. JOHDANTO - sopisi 2. luokkalaisille 1) JOHDANTO pala aiheena anteeksi pyytäminen Liturgisena lauluna alkusiunaus: Pappi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Seurakunta: Aamen, aamen, aamen Pappi: Herra,

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN 1. Lähetysjärjestö kirkon lähetystyön toteuttajana 1a. Miten järjestönne ymmärtää asemansa kirkon virallisena lähetysjärjestönä?

Lisätiedot

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007)

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Ryttylä 29. 09.2007 Matti Väisänen 1/6 MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Kristuksessa rakas veljemme, Markku Sumiala ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä tämän

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Lähetys tänään. Leipäsunnuntai 23.3.2014 Jukka Jämsén. Kirkkohallitus

Lähetys tänään. Leipäsunnuntai 23.3.2014 Jukka Jämsén. Kirkkohallitus Lähetys tänään Leipäsunnuntai 23.3.2014 Jukka Jämsén Kirkkohallitus 1 Matteus 24:3-14 3. Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: "Sano

Lisätiedot

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen Missio Rasti 1. Kirkon uusi lähetyksen peruslinjaus on nimeltään Yhteinen todistus. Kuinka monta lähetysjärjestöä kirkossamme toimii? A. Kaksi B. seitsemän C. yhdeksän Mene puhelimellasi osoitteeseen www.sakasti.evl.fi/yhteinentodistus

Lisätiedot

Rakkaat ystävämme ja esirukoilijamme!

Rakkaat ystävämme ja esirukoilijamme! Elinan ja Hannun ystäväkirje 26 / 21.6.2014 Elina ja Hannu Heikkilä PL 189, 53101 Lappeenranta hannu.heikkila@felm.org elina.heikkila@felm.org Elina ven. + 7 921 3328 113 Elina suom.+358 50 369 9573 Hannu

Lisätiedot

MARKUS JUHANI PÖYRYN VIRKAAN ASETTAMINEN Seinäjoella (Su ) Sinun sanasi on kokonansa totuus (Ps 119:160).

MARKUS JUHANI PÖYRYN VIRKAAN ASETTAMINEN Seinäjoella (Su ) Sinun sanasi on kokonansa totuus (Ps 119:160). Ryttylä 01.11.2007 Matti Väisänen 1/5 MARKUS JUHANI PÖYRYN VIRKAAN ASETTAMINEN Seinäjoella (Su 04.11.2007) Kristuksessa rakas veljemme, Markus Pöyry, hänen läheisensä ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen

Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen Avioliiton merkitys Avioliiton esteiden tutkinta Vihkimisen varaaminen Tapaaminen papin kanssa Avioliittoon vihkiminen vai morsiusmessu? Häämusiikki

Lisätiedot

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Kirkkoherra Rauno Herranen Alustus arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivillä Huittisten seurakuntakeskuksessa 19.11.2016 Taustaa Huittisten

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet

Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet Sopimus yhteydestä, esirukouksesta ja taloudellisesta tuesta Keminmaan seurakunnalla on maailman lähetyskentillä omia nimikkokohteita. Seurakunta on tehnyt

Lisätiedot

OPKO - Elämän sanaa opiskelijoille ja koululaisille

OPKO - Elämän sanaa opiskelijoille ja koululaisille OPKO - Elämän sanaa opiskelijoille ja koululaisille 1. OPKOn identiteetti 2. Tavoite 3. Toiminta - opiskelijat 4. Toiminta - koululaiset 5. Lähetystyössä mukana 6. Kansainvälisyys 7. Julkaisutoiminta 8.

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

YSTÄVÄKIRJE 2/82 Aizumi 12.5.1982 Jorma ja Lea Pihkala 313-1 Nishikatsuji. Shozui, Aizumi-cho, Itano-gun, Tokushima-ken, 771-12 Japan

YSTÄVÄKIRJE 2/82 Aizumi 12.5.1982 Jorma ja Lea Pihkala 313-1 Nishikatsuji. Shozui, Aizumi-cho, Itano-gun, Tokushima-ken, 771-12 Japan YSTÄVÄKIRJE 2/82 Aizumi 12.5.1982 Jorma ja Lea Pihkala 313-1 Nishikatsuji. Shozui, Aizumi-cho, Itano-gun, Tokushima-ken, 771-12 Japan Rakkaat ystävät! "Tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

Inkerin kirkon Teologisen Instituutin nimikkoraportti 2/2014

Inkerin kirkon Teologisen Instituutin nimikkoraportti 2/2014 1 Inkerin kirkon Teologisen Instituutin nimikkoraportti 2/2014 Kumppani Inkerin kirkko, Venäjä Hankkeen kuvaus Teologinen Instituutin uusi rakennus, Inkeri-talo sekä Inkerin kirkon vanhainkoti taustalla

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 2 2014 tekijät, Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011. Keijo Toivanen

Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011. Keijo Toivanen Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011 Keijo Toivanen 2 KIRKONPALVELIJA HÄMMENNYSTEN KESKELLÄ Arvoristiriidat Erilaisuuden sietäminen 3 1. Jäsenmäärien kehitys( pako kirkosta

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY 1 KASTE ON LAHJA Ylösnoussut Kristus antoi kirkolleen tehtävän: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

Lisätiedot

YSTÄVÄLEHTINEN 5/2015

YSTÄVÄLEHTINEN 5/2015 YSTÄVÄLEHTINEN 5/2015 02.11.2015 Addis Abeba, Etiopia Hei, Edellisestä kirjeestä on taas vierähtänyt tovi, joten on mukava taas kirjoitella kuulumisiamme täältä Etiopiasta. Sadekausi on loppunut ja nyt

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.47 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 31, poistui

Lisätiedot

Namibian luterilaisen kirkon (ELCIN) työ

Namibian luterilaisen kirkon (ELCIN) työ Namibian luterilaisen kirkon (ELCIN) työ Kumppani Namibian Evankelisluterilainen kirkko (ELCIN) Hankkeen kuvaus Namibian Evankelisluterilainen kirkko itsenäistyi vuonna 1954. Sillä on yli 750.000 jäsentä

Lisätiedot

Helluntaiseurakunta. Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi

Helluntaiseurakunta. Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi Rovaniemen Helluntaiseurakunta Välähtikö? Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi 2 Rovaniemen helluntaiseurakunnan käytäntöjä uuden työmuodon aloittamiseksi Rovaniemen helluntaiseurakunnan käytäntöjä

Lisätiedot

Juha Muukkonen Rinnetie Tornio puh s-posti: gen.fi kotisivu:

Juha Muukkonen Rinnetie Tornio puh s-posti: gen.fi kotisivu: LASTEN EHTOOLLINEN? (Ote 26.7.2016 ystävälle lähetetystä kirjeestä.) Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@ gen.fi kotisivu: www.gen.fi Lasten osallistuminen

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

7. Luterilaiset ja metodistit yhdistyvät

7. Luterilaiset ja metodistit yhdistyvät 7. Luterilaiset ja metodistit yhdistyvät merkittävä ekumeeninen yhdistymisprosessi Suomessa taustalla kansainvälinen kehitys + perinpohjainen teologinen työskentely käytännön vaikutuksia kirkkojen elämään:

Lisätiedot

Tukikohdan tila ja tulevaisuus. Markku Kellomäki 25.1.2009

Tukikohdan tila ja tulevaisuus. Markku Kellomäki 25.1.2009 Tukikohdan tila ja tulevaisuus Markku Kellomäki 25.1.2009 Mikä Tukikohta on? Tukikohta on kristillinen paikallisseurakunta, joka on osa Kuopion helluntaiseurakuntaa Seurakunnan talousjohto Rukoushuoneyhdistys

Lisätiedot

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal 1 FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal Kumppani FOCUS-Nepal Hankkeen kuvaus FOCUS on nepalilainen kansalaisjärjestö ja Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani, joka työskentelee erityisesti

Lisätiedot

Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. - Luuk. 2:11 - Arkista touhua

Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. - Luuk. 2:11 - Arkista touhua Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. - Luuk. 2:11 - Daniel ja Mari Nummelan ystäväkirje 5/2009 (6) Rauhallista Vapahtajan syntymäjuhlaa! Kuva: Philippe Gueissaz

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro APT_5 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 14.6.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro APT_5 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 14.6. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) DIAKONIEN VALINTA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Kamwene. käytämme tervehtiessämme ihmisiä Njomben alueella. On hauska. miten ihmiset ilostuvat kun tervehdimme heitä heidän omalla

Kamwene. käytämme tervehtiessämme ihmisiä Njomben alueella. On hauska. miten ihmiset ilostuvat kun tervehdimme heitä heidän omalla Tikkasten nimikkokirje maaliskuu 2013 Kamwene! Kamwene on Maaliskuu 2013 bena-heimon kibenankielinen tervehdys, jota käytämme tervehtiessämme ihmisiä Njomben alueella. On hauska miten ihmiset ilostuvat

Lisätiedot

Nimikkosopimushankkeen raportti 2/2011

Nimikkosopimushankkeen raportti 2/2011 Nimikkosopimushankkeen raportti 2/2011 Maa/alue Hanke Senegal Kirkon koulutyö Hankenumero 13430 Kumppani Raportoija Senegalin Lutherilainen kirkko / ELS Raportoijia: Niokhor Séne (kummityön vastuuhenkilö)

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

Kaarina ja Anssi Savonen Ryttylä 23.10.2014

Kaarina ja Anssi Savonen Ryttylä 23.10.2014 Kaarina ja Anssi Savonen Ryttylä 23.10.2014 Aarnikuja 2 12310 Ryttylä Suomen ev.lut. Kansanlähetys: Liittohallitus TYÖKAUSIRAPORTTI Savosten 1. työkausi Japanin työalueella 2.3.2010-3.7.2014 1. Yleistä

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Miksi tämä diasarja? Svebiliuksen katekismusta opetettiin Ruotsin Lapissa ulkoa vuodesta 1793 alkaen.

Miksi tämä diasarja? Svebiliuksen katekismusta opetettiin Ruotsin Lapissa ulkoa vuodesta 1793 alkaen. Miksi tämä diasarja? Piispa Olaus Svebilius on laatinut 1700-luvulla kattavan selityksen Lutherin katekismukseen. Se on hyvää luettavaa myös tänä päivänä. Se opetettiin ulkoa kaikille koko Skandinaviassa.

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 1 TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Kun sinut kastettiin, vanhemmillesi, kummeillesi ja seurakunnalle annettiin tehtäväksi huolehtia kristillisestä kasvatuksestasi. Kuulostaa juhlalliselta.

Lisätiedot

Radion ortodoksinen aamuhartaus

Radion ortodoksinen aamuhartaus 1 / 5 Rovasti Veikko Purmonen Radion ortodoksinen aamuhartaus 21.9. 2002 Luuk. 5: 1-11 Kirkon luovuttamaton tehtävä ja kaikkien kristittyjen yhteinen kutsumus on lähetystyön tekeminen, todistaminen Jumalan

Lisätiedot

Pietarin ja lähialueiden srk-työn raportti 1/2013. Hankkeen kuvaus. Konsertit vetävät väkeä. Venäjä

Pietarin ja lähialueiden srk-työn raportti 1/2013. Hankkeen kuvaus. Konsertit vetävät väkeä. Venäjä 1 Pietarin ja lähialueiden srk-työn raportti 1/2013 Venäjä Kumppani Inkerin evankelis-luterilainen kirkko Raportti ja kuvat Tuulikki Vilhunen, Pyhän Marian srk:n ja Inkerin kirkon tiedottaja. Hankkeen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TAMPEREEN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TAMPEREEN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TAMPEREEN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN Mikä on järjestönne visio ja toiminta-ajatus? Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) tehtävä on viedä evankeliumi median

Lisätiedot

YSTÄVÄLEHTINEN 3/2015

YSTÄVÄLEHTINEN 3/2015 YSTÄVÄLEHTINEN 3/2015 26.5.2015 Addis Abeba, Etiopia Hei vaan, Näin toukokuun lopussa on ensimmäiset merkit olemassa tulevasta useamman kuukauden mittaisesta sadekaudesta. Sadekausi on elintärkeä maalle

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Kristuksen kirkon ykseys

Kristuksen kirkon ykseys 1 Efesolaiskirjeen selitys 11 Ef. 4:1 16 Savonlinnan Tuomiokirkko, 27.11.2013 Kristuksen kirkon ykseys Viime kerralla käsittelimme tässä Paavalin Efesolaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka Paavali rukoili

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

muslimiperheistä tulevien somaleiden kastetilaisuuksilla. Eräs luterilainen Somali, herra Gurhan, on luonut nettisivut, joilta löytyy luterilaisia

muslimiperheistä tulevien somaleiden kastetilaisuuksilla. Eräs luterilainen Somali, herra Gurhan, on luonut nettisivut, joilta löytyy luterilaisia Lutherans in Africa May 2010 Newsletter Rev. James and Tiina, Maggie, Tristan, Sarai, Sofia and Jonas May Serving the Lord and the Lutherans throughout Africa proliturgy@yahoo.com www.lutheransinafrica.com

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan.

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

YSTÄVÄKIRJE 5/84 Anan 27.11.1984 Jorma ja Lea Pihkala 25 Gannochi-nishi Yokomi-cho, Anan-shi 774 Japan puh. 990-81-884-22-6629

YSTÄVÄKIRJE 5/84 Anan 27.11.1984 Jorma ja Lea Pihkala 25 Gannochi-nishi Yokomi-cho, Anan-shi 774 Japan puh. 990-81-884-22-6629 YSTÄVÄKIRJE 5/84 Anan 27.11.1984 Jorma ja Lea Pihkala 25 Gannochi-nishi Yokomi-cho, Anan-shi 774 Japan puh. 990-81-884-22-6629 Rakkaat ystävät! "Muistelen teitä rukouksissani anoen, että meidän Herramme

Lisätiedot

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua 1 Lähtömaakoulutus ja Suomessa alkava kielikoulutus rekrytoidulle Mitä koulutus on: Suomen kielen koulutusta, usein työtehtävään liittyvää, perustietoa työelämästä

Lisätiedot

Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä

Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä 1 Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä Kumppani Inkerin kirkko Hankkeen kuvaus Teologinen Instituutti on Inkerin kirkon koulutuskeskus, joka kouluttaa kirkon tarpeisiin teologeja, lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä,

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Eettisten ohjeiden tausta

Eettisten ohjeiden tausta Eettisten ohjeiden tausta-aineisto Kirkkojärjestyksen 5:6 mukainen pappislupaus: Minä N.N. lupaan kaikkitietävän Jumalan edessä, että toimittaessani pappisvirkaa, jonka olen valmis ottamaan vastaan, tahdon

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Tänään puhutaan, että "saarnan aika on ohitse". Ihmiset eivät kuuntele saarnaa ja saarnaajaa. Saarnaaminen on auttamattoman vanhanaikaista.

Tänään puhutaan, että saarnan aika on ohitse. Ihmiset eivät kuuntele saarnaa ja saarnaajaa. Saarnaaminen on auttamattoman vanhanaikaista. 1 Hammaslahti 21.6.2008 Missio Savo Väinö Hotti JOHANNES KASTAJAN HENKILÖKUVA 1. Saarnaaja Tänään puhutaan, että "saarnan aika on ohitse". Ihmiset eivät kuuntele saarnaa ja saarnaajaa. Saarnaaminen on

Lisätiedot

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat 12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat luterilaisuus: Augsburgin tunnustus Puolustus Yksimielisyyden ohje muut tunnustuskirjat katolisuus: Trenton kirkolliskokous reformoidut kirkot: paikalliset tunnustukset

Lisätiedot

EE100 Viron kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015

EE100 Viron kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015 1 Viron kirkon työ Kumppani: Viron evankelis-luterilainen kirkko, EELK Hankkeen kuvaus Viro on yksi Euroopan maallistuneimpia maita. Vain alle kolmannes Virossa asuvista ihmisistä kuuluu mihinkään uskonnolliseen

Lisätiedot