Työkausiraportti. Harri ja Elina Huovinen SEKL Japanin työala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työkausiraportti. Harri ja Elina Huovinen SEKL Japanin työala 11.1.2006-12.7.2010"

Transkriptio

1 Harri ja Elina Huovinen SEKL Japanin työala Työkausiraportti Taustaa Perheemme lähetettiin ensimmäiselle työkaudelle Japaniin tammikuussa Muiden perheenjäsenten osalta ulkomaille muutto oli ensimmäinen, mutta Elina sai aloittaa jo neljännentoista vuotensa Japanissa, vietettyään suurimman osan lapsuuttaan ja nuoruuttaan maassa Kansanlähetyksen lähettien Seppo ja Vuokko Vänskän lapsena. Elinan tausta antoikin perheelleemme hyvän pohjan sopeutua uuteen maahan ja työhön siellä. Kielikoulutus Tammikuun lopussa 2006 Harri alkoi käydä kaksi kertaa viikossa japaninkielen yksityistunneilla Amagasakissa sijaitsevalla kirkolla, useita lähettejä opettaneen Masumi Tooyan opissa. Huhtikuussa Harri aloitti kokotoimisen opiskelun Osakassa, YMCA:n kielikoulussa. Marraskuulle 2007 kestäneet opinnot Osakassa vaativat paljon, mutta myös motivoivat ja antoivat erinomaisen pohjan työlle japanilaisessa kirkossa. Kielikouluajan viimeisen kuukauden Harri täydensi vielä opintojaan opiskelemalla kristillistä sanastoa yksityisesti Kobessa, YWCA:n kielikoulun kristityn opettajan kanssa. Elinan aikaisemmasta kielitaidosta johtuen lähetys katsoi parhaaksi antaa hänelle mahdollisuuden kymmenen kuukauden kieliopintoihin. Yhdessä Asako Palmun kanssa Elina kävi Masumi Tooyan pitämillä kielitunneilla kaksi kertaa viikossa. Viimeiset neljä kuukautta rouvat opiskelivat myös Koben YWCA:n kielikoulussa, rehtori Matsudan johdolla. Kaiken kaikkiaan opiskelu oli tarpeellista ja motivoivaa. Musiikkityöstä Ennen työkaudelle lähtöämme olimme lähetyksen kanssa sopineet, että päätehtävämme Japanissa tulisi olemaan musiikkityö, jonka keinoin pyrittäisiin tavoittamaan uusia ihmisiä seurakuntien yhteyteen, sekä kehittämään kirkon musiikkielämää. Tätä työtä saimme aloitella jo kielikouluaikana, kun meitä pyydettiin palvelemaan jumalanpalvelusmusiikissa ja esiintymään eri tilanteissa. Esimerkiksi 2007 maaliskuussa Elina piti paikallisen kristityn pianistin kanssa klassisen huilu-pianokonsertin Etelä-Nishinomiyan kirkolla, ja saman vuoden toukokuussa saimme pitää ensimmäinen gospelkonserttimme kotiseurakunnassamme Koben Rokkoo Islandilla. Japanilaisten kristittyjen järjestämästä monenlaisesta musiikkitoiminnasta huolimatta, Länsi- Japanin kirkon piirissä ei ollut aiemmin ollut kokotoimisia musiikkityöntekijöitä, ja siten saimme käytännössä suunnitella työn sisällön paljolti itse. Työalan johtokunta tuki Harrin toukokuun 2007 kokouksessa esittelemää musiikkityön suunnitelmaa, ja Jorma Pihkalan käännettyä esityksen japanin kielelle, Harri sai mahdollisuuden esittää visionsa myös yhteistyökirkkomme Länsi-Japanin ev. lut. kirkon (LJELK) työntekijäkokouksessa marraskuussa. Tämän esityksen perusteella saimme kutsuja useiden seurakuntien pastoreilta esittämään musiikkia ja saarnaamaan jumalanpalveluksessa. Olimme äkkiä monenlaisten haasteiden edessä: Omaa evankelioivien laulujen ohjelmistoa oli laajennettava ja harjoiteltava, piti myös olla valmis levittämään näkyä musiikkityön mahdollisuuksista ja teologisista ulottuvuuksista, sekä opetella saarnaamaan. Tämä kaikki piti tietenkin pystyä tekemään vieraalla kielellä. Käytännössä työnkuva alkoi hahmottua: 1

2 Elina sanoitti ja sävelsi uusia gospellauluja Harrin valmistaessa saarnoja. Yhdessä koetimme vielä harjoitella konsertteja varten, ja Elina näki vaivaa valmistettujen puheiden kielen tarkistuksessa. Koko työkauden aikana saimme vierailla saarnan ja musiikin merkeissä yhteensä 22:ssa LJELK:n 43:sta seurakunnasta, ja useimpiin näistä syntyi käsityksemme mukaan hyvä suhde: Moniin näistä seurakunnista meitä pyydettiin musisoimaan ja saarnaamaan uudestaankin. Mielekkäimpinä koimme ne tilaisuudet, joissa seurakunta pyysi syvempää koulutusta musiikin käytöstä Raamatussa ja seurakunnan musiikkielämästä, voidakseen aloittaa omaehtoista tavoittavaa musiikkityötä lähiympäristössään. Jäljelle jääneistä LJELK:n seurakunnista viiden kutsuun emme pystyneet pitkien välimatkojen vuoksi vastaamaan, ja kuudessa vierailimme Mikko Goes to Heavengospelyhtyeen kiertueen yhteydessä kesäkuussa Kaiken kaikkiaan konsertteihin tuli runsaasti kuulijoita, joille pyrimme laulujen sanojen lisäksi pitämään evankeliumia esillä todistuspuheiden kautta. Tällaisten konsertti- ja saarnavierailujen lisäksi pyrimme toteuttamaan musiikkityönäkyä pitämällä erilaisia musiikkipiirejä ja soittotunteja eri seurakunnissa. Elina sai erään ei-kristityn ystävänsä pyynnöstä aloittaa huilunsoittopiirin Rokkoo Islandin kirkolla. Myöhemmin ryhmään tuli lisää huilisteja. Tässä kaksi kertaa kuussa kokoontuvassa piirissä pidettiin soittoharjoitusten jälkeen raamattuhetki, joka venyi lähes poikkeuksetta tuntiin osallistujien kysellessä innokkaasti Jumalan sanan ja kristinuskon asioista. Huiluyhmä esiintyi myös jumalanpalveluksissa ja muissa yhteyksissä. Elina sai lisäksi ohjata Rokkoo Islandin kirkolla kuoroa kaksi kertaa kuussa. Kuoroon tuli myös ei-kristittyjä laulajia, joista yksi mies rupesi käymään vaimonsa kanssa säännöllisesti jumalanpalveluksessa. Yhdessä Vuokko ja Seppo Vänskän kanssa saimme pitää kerran kuussa lasten englanninkielistä musiikkileikkikoulua Etelä-Nishinomiyan kirkolla, jonka avulla tavoitettiin paljon lähiympäristön äitejä ja lapsia evankeliumin sanalla. Harri osallistui vuoden ajan NLM:n lähetin Liv Bakken kanssa vastaavan englantimuskarin pitämiseen myös Rokkoo Islandin kirkolla. Näiden piirien lisäksi jumalanpalvelus- ja pyhäkoulusäestykset olivat Elinan vastuulla kotiseurakunnassa noin kerran kuussa. Musiikkikoulutustyöhön voitaisiin eri seurakunnissa pitämiemme seminaarien lisäksi lukea myös Harrin kevään 2010 luento Koben luterilaisessa teologisessa seminaarissa, sekä toimiminen opettajana yhteistyökirkkomme historian ensimmäisellä musiikkileirillä Hiruzenin leirikeskuksessa. Lisäksi LJELK lähetti Harrin Japanin neljän luterilaisen kirkkokunnan (Japanin ev. lut. kirkko, Länsi-Japanin ev. lut. kirkko, Kinki ev. lut. kirkko ja Japanin luterilainen kirkko) yhteiseen virsikirjakomiteaan, joka valmistelee luterilaisen Kirkkovirsikirjan lisäosan toteutusta vuoden 2017 uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaan mennessä. Harri osallistui eri puolilla Japania noin kolmen kuukauden välein pidettyihin komitean kokouksiin toukokuusta 2008 toukokuuhun Työkauden loppupuolella aloimme suunnitella ja valmistella japaninkielisen gospellevyn äänittämistä. Levyn materiaalin on määrä koostua omista lauluistamme, ja SEKL on luvannut kustantaa äänitteen Japanin evankeliointityötä varten. Projekti on tarkoitus saattaa loppuun Suomessa kesään 2011 mennessä, jolloin voisimme ottaa valmiin tallenteen mukaan Japaniin myytäväksi toisen työkautemme aikana. Kaiken kaikkiaan meille jäi tuntuma, että musiikkityö lähti yllättävän hyvin käyntiin ja että tästä on hyvä jatkaa toisella työkaudella, jos Jumala suo. 2

3 Työ kotiseurakunnassa ja muut vastuutehtävät Heti kielikoulujaksomme loputtua, tammikuusta 2008 Harrille annettiin kotiseurakunnassamme Rokkoo Islandilla päävastuu nuorisotyöstä ja vastuuta saarnaamisestakin keskimäärin kerran kuussa. Kaksi kertaa kuussa pidettävissä nuortenilloissa Harri opetti Raamattua ja katekismusta, sekä johti pienimuotoista bänditoimintaa. Kaiken kaikkiaan Harrin työnkuva alkoi vähitellen painottua nimenomaan tähän opettavaan puoleen, ja pyyntöjä pelkästään saarnaamaan tuli myös muista seurakunnista. Työkauden aikana hän piti 69 jumalanpalvelussaarnaa ja toista sataa muuta hengellistä puhetta tai raamattuopetusta. Rokkoo Islandin seurakunnan pastori Yoshitake Ariki neuvotteli ennen eläkkeelle jäämistään kirkon johdon ja työalan johtokunnan kanssa mahdollisuudesta, että Harri ottaisi päävastuun seurakunnan saarnatehtävästä ja sakramenttien jakamisesta huhtikuusta 2009 alkaen. Lähetyksen puolelta oltiin sitä mieltä, että uudelle lähetille ei olisi ensimmäisen työkauden aikana toivottavaa antaa vastuupastorin koko taakkaa, varsinkin kun musiikkityötäkin pitäisi tehdä samalla. Kirkko ratkaisi asian siten, että vastuupastoriksi nimitettiin kirkon varapresidentti ja Nishi-Akashin seurakunnan pastori Kooji Hagisawa, joka auttoi ja tuki meitä monin tavoin. Hän ei tosin muilta töiltään ehtinyt käydä seurakunnassa kuin kerran muutamassa kuussa, ja sen vuoksi päävastuu saarnaamisesta ja sakramenttien hoitamisesta jäi käytännössä Harrin vastuulle, NLM:n norjalaisen lähetin Liv Bakken saarnatessa kerran kuussa. Huhtikuusta 2010 vastuupastoriksi tuli Kita-Suzurandain seurakunnan pastori Gyoo Aoto, joka otti aktiivisesti vastuuta myös Rokkoo Islandin seurakunnasta, saarnaten kerran kuussa ja kantaen vastuun myös sakramenteista. Harrin vastuun kasvaminen seurakunnassa sopi perheellemme hyvin siinä mielessä, että Elinan raskauden ja kesäkuun 2009 synnytyksen vuoksi yhdessä tekemäämme musiikkityötä jouduttiin vähentämään, ja näin aikaa jäi enemmän kotiseurakunnan asioille. Toisaalta Harrin toimiminen seurakunnan funktionaalisena pastorina osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi: Tilanne, jossa lähetti joutuu kansallisen vastuupastorin alaisuudessakin ottamaan käytännöllisen päävastuun seurakunnasta, ja samalla toimimaan uutena työntekijänä kokeneemman norjalaislähetin yläpuolella, ei ole sosiaalisesti jännitteetön. Harrin asema jäi ilmeisen epäselväksi myös seurakunnalle, joka tarvitsi kipeästi selkeää paimenuutta ja teologista ohjausta. Hyvää opetusta pyrittiinkin kaikin mahdollisin keinoin antamaan, mutta ilman julkista paimenkutsua ja virkaan vihkimistä on ristiriitaista toimia seurakunnan paimenena. Jouduimme pohtimaan paljon yhteisen pappeuden oikeaa ymmärtämistä sekä suhdetta apostoliseen, asetettuun paimenvirkaan. Emme voineet välttyä toteamasta, että nykyinen käytäntö on teologisesti ongelmallinen, ja siten vaikeuttaa myös helposti seurakunnan selkeän ja terveen johtajuuden kehittymistä. Muiden töidensä lisäksi Harri osallistui kutsuttuna työalan johtokunnan kokouksiin noin vuoden ajan, kunnes hänet valittiin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. LJELK:n johdon ja lähetysten väliseen yhteyskomiteaan Harri osallistui kerran sijaisena Vuokko Vänskän ollessa estyneenä, sekä tuli valituksi SEKL:n työalan toiseksi edustajaksi keväällä 2010 perustettuun yhteistyökirkon ja lähetysten keskinäiseen nuorisotyön toimikuntaan. LJELK:n vuosikokouksiin ja työntekijäkokouksiin Harri osallistui kielikouluajan jälkeen säännöllisesti. Lasten ja kodinhoidon vuoksi Elina oli paljolti estynyt monista kirkon tai lähetyksen hallinnollisista tehtävistä, joskin hän hoiti lähetyksen taloudenhoitajan tehtävää Vuokko Vänskän sijaisena kahdeksan kuukauden ajan vuonna Työpisteemme tilinhoito oli myös pääosin Elinan vastuulla. Toisaalta juuri lasten koulujen kautta hän sai jokapäiväisissä yhteyksissään valtavan määrän kontakteja lähiseudun äiteihin ja muihin ihmisiin, joita hän kutsui kotiin ja kirkkoon, ja 3

4 joiden parissa hän sai tehdä myös sielunhoitotyötä. Pääasiassa näiden kontaktien kautta saatiin kokea syvällisimmät keskustelut, sekä myös itse oppia paljon japanilaisten elämästä ja ajattelusta. Yhteistyötahot Kaiken kaikkiaan saimme olla odotettua laajemmin tekemisissä yhteistyökirkkomme Länsi-Japanin ev. lut. kirkon eri seurakuntien ja niiden työntekijöiden kanssa. Monien pastorien ja kirkon johdon kanssa päästiin melko hyvään luottamussuhteeseen, mistä olemme kiitolliset. Erityisesti Japanin kaltaisessa maassa, missä henkilösuhteilla on suuri merkitys, tämä on erittäin tärkeää paitsi uuden työmuodon käynnistämisen, myös tulevaisuuden työn kannalta. Muista lähetysjärjestöistä läheisimmin toimimme norjalaisen NLM:n työntekijöiden, erityisesti Liv B a k k e n k a n s s a, j o k a t o i m i k o t i s e u r a k u n t a m m e k o k o t o i m i s e n a l ä h e t t i n ä. Virsikirjakomiteatyöskentelyn myötä oli mielekästä myös saada luoda yhteyksiä toisiin luterilaisiin kirkkokuntiin. Musiikkityössä saimme palvella joitakin kertoja myös yhteistyökirkkomme ulkopuolisten, pääosin luterilaisten seurakuntien tilaisuuksissa ja näin olla mukana paikallisessa seurakuntia yhdistävässä työssä. Yhteys muihin evankelikaalisiin kirkkoihin tai lähetysjärjestöihin oli melko vähäistä, huolimatta osallistumisestamme joihinkin yhteiskristillisiin tilaisuuksiin, mm. syyskuussa 2009 Sapporossa järjestettyyn 5. Japanin evankelioimiskonferenssiin. Työkauden tavoitteet ja niiden arviointi Kielikoulutuksen ja musiikkityön osalta ensimmäiselle työkaudelle asettamamme tavoitteet täyttyivät odotetulla, joissain kohdin jopa odottamattomalla tavalla. Tämä vaati luonnollisesti paljon työtä ja vaivannäköä, mutta ennen kaikkea saimme ihmetellä Jumalan hyvää johdatusta ja apua työssämme. Lisäksi saarnaaminen ja työ kotiseurakunnassamme tuntuivat erittäin motivoivalta, ja olivat kirkastamassa Harrin vuosia kypsynyttä paimenkutsumusta. Myös kirkon johdon tuki ja vuoden aikana ( ) kastettujen määrä - 6 japanilaista - olivat rohkaisemassa eteenpäin tällä tiellä. Kontakteja ei-kristittyihin saimme luoda myös runsaasti, mikä on jatkuvuuden kannalta positiivinen asia. Perheen elämästä Kielikouluvaiheessa lastenhoitaja Anna-Liisa Häyrinen huolehti päivisin lapsista Elinan opiskellessa. Tosin Akio aloitti jo ensimmäisen vuoden aikana japanilaisen esikoulun läheisessä päiväkodissa. Sopeutuminen ei lapsilla sujunut aivan ongelmitta. Varsinkin Akiolla kesti esikoulussa kolme kuukautta, ennenkuin hän uskalsi puhua mitään. Kypsyttelyajan jälkeen kieli rupesikin sitten sujumaan. Tästä rohkaistuneena laitoimme hänet japanilaiselle ala-asteelle kahdeksi vuodeksi, kunnes opettajien harjoittama fyysinen kurinpito ja henkinen väkivalta saivat meidät siirtämään hänet kansainväliseen kouluun. Näistä kokemuksista johtuen halusimme Alinankin aloittavan koulutiensä japanilaisen leikkikoulun jälkeen suoraan kansainvälisessä koulussa. Canadian Academyn koulu Rokkoo Islandilla onkin tähänastisen kokemuksemme perusteella osoittautunut varsin terveelliseksi oppimisympäristöksi. Akio ja Alina saivat myös opetusta suomen kielessä ja kotimaisissa kouluaineissa kerran viikossa pidetyssä Suomi-koulussa. Aito-pojan syntymä Kobessa kesäkuussa 2009 oli iloinen tapahtuma perheessämme. Elina jäi tästä eteenpäin luonnollisesti äitiyslomalle lähes työkauden loppuun. Vältyimme koko työkauden ajan pahemmilta sairauksilta. Kaiken kaikkiaan meidän vanhempien monenlaiset vastuut ja työtehtävät veivät varmasti lapsiltamme voimia ja perheen yhteistä aikaa. Toisella työkaudella haluaisimme pyrkiä keskittämään töitämme siten, että lapset saisivat enemmän huomiota. 4

5 Tulevaisuuden näkymät Olemme tehneet Kansanlähetyksen kanssa sopimuksen kolmen vuoden mittaisesta toisesta työkaudesta, jonka on tarkoitus alkaa kesäkuussa Meitä on suunniteltu sijoitettavaksi HAT- Koben työpisteeseen, jossa Harrin olisi määrä toimia entiseen tapaan eräänlaisena pastorina, ja josta käsin palvelisimme mahdollisuuksien mukaan eri seurakuntia musiikkityön keinoin. Tuntuu mielekkäältä saada mahdollisuus palvella jatkossakin Jumalan valtakunnan työssä, julistaen evankeliumia Kristuksesta japanilaisten pelastukseksi. On myös motivoivaa saada laittaa käytäntöön niitä mahdollisuuksia, joita meille ensimmäisen työkautemme aikana avautui, ja nähdä, miten Herra johdattaa työtään tästä eteenpäin. Samalla on todettava, että näkymät paikallisseurakunnan palvelemiseen toisella työkaudellamme ovat myös ongelmalliset: Yhtäältä lähetyksen työala on kutsunut Harrin HAT-Koben työpisteen paimenvirkaa hoitamaan, ja LJELK:n johto on antanut tukensa tähän. Toisaalta Pyhän Raamatun ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen äärellä emme voi välttyä ajattelemasta, että toimiminen sanan ja sakramenttien virassa ilman itse virkaa on teologisesti ristiriitaista, eikä myöskään käytännössä tue seurakunnan sosiaalisten rakenteiden kehittymistä tasapainoisiksi. 1 Toivoisimmekin, että tarjotuisi mahdollisuus pohtia yhdessä raamatullisen, apostolisen virkateologian soveltamista myös Japanin lähetystyöalan tilanteeseen. Näin voisimme toimia Kristuksen evankeliumin työssä hyvällä omallatunnolla, iloisesti rakentaen japanilaista yhteistyökirkkoamme teologisesti kestävälle, järkähtämättömälle Jumalan sanan pohjalle. Lopuksi Haluamme kiittää lämpimästi Suomen ev. lut. Kansanlähetystä, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen Kansanlähetyspiirejä, sekä Kouvolan, Merimaskun, Naantalin ja Salon seurakuntia, Turun tuomiokirkkoseurakuntaa ja Valkealan seurakuntaa työmme mahdollistamisesta Japanissa. Lämmin kiitos myös kaikille lähettäjillemme, sekä erityisesti lähettisihteereillemme Kari Kailiolle ja Tuula Vainiolle kaikesta vaivannäöstä evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Suuri kiitos myös lähettitovereillemme kärsivällisyydestä ja yhteistyöstä. Kaikkein suurin kiitos, ylistys ja kunnia olkoon Kirkon Herralle, Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niinkuin alusta ollut on, nyt on ja aina iankaikkisesta iankaikkiseen. Vantaalla Harri Huovinen Elina Huovinen 1 Kirkollisesta järjestyksestä seurakuntamme opettavat, ettei kirkossa kukaan saa julkisesti opettaa eikä hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista kutsumista. CA XIV, Kirkollinen järjestys; Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat 2003, s

6 Jakelu Suomen ev. lut. Kansanlähetys Helsingin, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen Kansanlähetyspiirit Kouvolan, Merimaskun, Naantalin ja Salon seurakunnat, sekä Turun tuomiokirkkoseurakunta ja Valkealan seurakunta SEKL Japanin työalan työntekijät 6

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Hyvät seurakuntalaiset, kuulemissamme Raamatun kohdissa korostetaan Jumalan sanassa pysymistä, ensimmäi-

Hyvät seurakuntalaiset, kuulemissamme Raamatun kohdissa korostetaan Jumalan sanassa pysymistä, ensimmäi- 1/6 Ryttylä 04.09.2009 Matti Väisänen PASTORI HANNU PEKKA SAMUEL MIKKOSEN VIRKAAN ASETTAMINEN Kajaanissa 06.09.2009 Kristuksessa rakas veljemme, Hannu Mikkonen, hänen perheensä ja läsnä oleva seurakunta,

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Lutherista luuranko. Onko luterilainen tunnustus muisto menneestä vai tuki tulevaan?

Lutherista luuranko. Onko luterilainen tunnustus muisto menneestä vai tuki tulevaan? Lutherista luuranko. Onko luterilainen tunnustus muisto menneestä vai tuki tulevaan? Esittäjän nimi 16.2.2017 1 Tunnustus on hengellinen ja opillinen Tunnustus ei ole yhdistyksen säännöstö, vaan kirkon

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Kirkkoherra Rauno Herranen Alustus arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivillä Huittisten seurakuntakeskuksessa 19.11.2016 Taustaa Huittisten

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal 1 FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal Kumppani FOCUS-Nepal Hankkeen kuvaus FOCUS on nepalilainen kansalaisjärjestö ja Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani, joka työskentelee erityisesti

Lisätiedot

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen Missio Rasti 1. Kirkon uusi lähetyksen peruslinjaus on nimeltään Yhteinen todistus. Kuinka monta lähetysjärjestöä kirkossamme toimii? A. Kaksi B. seitsemän C. yhdeksän Mene puhelimellasi osoitteeseen www.sakasti.evl.fi/yhteinentodistus

Lisätiedot

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 2 2014 tekijät, Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen

Lisätiedot

MARKUS JUHANI PÖYRYN VIRKAAN ASETTAMINEN Seinäjoella (Su ) Sinun sanasi on kokonansa totuus (Ps 119:160).

MARKUS JUHANI PÖYRYN VIRKAAN ASETTAMINEN Seinäjoella (Su ) Sinun sanasi on kokonansa totuus (Ps 119:160). Ryttylä 01.11.2007 Matti Väisänen 1/5 MARKUS JUHANI PÖYRYN VIRKAAN ASETTAMINEN Seinäjoella (Su 04.11.2007) Kristuksessa rakas veljemme, Markus Pöyry, hänen läheisensä ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.47 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 31, poistui

Lisätiedot

Inkerin kirkon Teologisen Instituutin nimikkoraportti 2/2014

Inkerin kirkon Teologisen Instituutin nimikkoraportti 2/2014 1 Inkerin kirkon Teologisen Instituutin nimikkoraportti 2/2014 Kumppani Inkerin kirkko, Venäjä Hankkeen kuvaus Teologinen Instituutin uusi rakennus, Inkeri-talo sekä Inkerin kirkon vanhainkoti taustalla

Lisätiedot

Juha Muukkonen Rinnetie Tornio puh s-posti: gen.fi kotisivu:

Juha Muukkonen Rinnetie Tornio puh s-posti: gen.fi kotisivu: LASTEN EHTOOLLINEN? (Ote 26.7.2016 ystävälle lähetetystä kirjeestä.) Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@ gen.fi kotisivu: www.gen.fi Lasten osallistuminen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro APT_5 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 14.6.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro APT_5 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 14.6. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) DIAKONIEN VALINTA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

OPKO - Elämän sanaa opiskelijoille ja koululaisille

OPKO - Elämän sanaa opiskelijoille ja koululaisille OPKO - Elämän sanaa opiskelijoille ja koululaisille 1. OPKOn identiteetti 2. Tavoite 3. Toiminta - opiskelijat 4. Toiminta - koululaiset 5. Lähetystyössä mukana 6. Kansainvälisyys 7. Julkaisutoiminta 8.

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Namibian luterilaisen kirkon (ELCIN) työ

Namibian luterilaisen kirkon (ELCIN) työ Namibian luterilaisen kirkon (ELCIN) työ Kumppani Namibian Evankelisluterilainen kirkko (ELCIN) Hankkeen kuvaus Namibian Evankelisluterilainen kirkko itsenäistyi vuonna 1954. Sillä on yli 750.000 jäsentä

Lisätiedot

Radion ortodoksinen aamuhartaus

Radion ortodoksinen aamuhartaus 1 / 5 Rovasti Veikko Purmonen Radion ortodoksinen aamuhartaus 21.9. 2002 Luuk. 5: 1-11 Kirkon luovuttamaton tehtävä ja kaikkien kristittyjen yhteinen kutsumus on lähetystyön tekeminen, todistaminen Jumalan

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

7. Luterilaiset ja metodistit yhdistyvät

7. Luterilaiset ja metodistit yhdistyvät 7. Luterilaiset ja metodistit yhdistyvät merkittävä ekumeeninen yhdistymisprosessi Suomessa taustalla kansainvälinen kehitys + perinpohjainen teologinen työskentely käytännön vaikutuksia kirkkojen elämään:

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

Mitä on moderni fysiikka?

Mitä on moderni fysiikka? F2k-laboratorio Fysiikka 2000 luvulle Toiminnassa vuodesta 2011 Modernin fysiikan töitä pääasiassa lukiolaisille opettajan ja ohjaajan opastuksella Noin 40 ryhmää/vuosi Myös opeopiskelijoiden koulutusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Pohdintojeni sisältö - ideoita paneelikeskusteluun Palveluorientoitunut kulttuurimme istuu tiukassa Paljonko ns. vanhuspalveluja käytetään?

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

muslimiperheistä tulevien somaleiden kastetilaisuuksilla. Eräs luterilainen Somali, herra Gurhan, on luonut nettisivut, joilta löytyy luterilaisia

muslimiperheistä tulevien somaleiden kastetilaisuuksilla. Eräs luterilainen Somali, herra Gurhan, on luonut nettisivut, joilta löytyy luterilaisia Lutherans in Africa May 2010 Newsletter Rev. James and Tiina, Maggie, Tristan, Sarai, Sofia and Jonas May Serving the Lord and the Lutherans throughout Africa proliturgy@yahoo.com www.lutheransinafrica.com

Lisätiedot

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat 12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat luterilaisuus: Augsburgin tunnustus Puolustus Yksimielisyyden ohje muut tunnustuskirjat katolisuus: Trenton kirkolliskokous reformoidut kirkot: paikalliset tunnustukset

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017! Laukaan seurakunta tervetuloa 2017! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2017. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Kesäajan 2016 jumalanpalvelukset pyhäpäivisin Tuusniemen alueseurakunnassa Kesäajan tapahtumat Tuusniemen alueseurakunnassa kesä-syyskuu 2016 www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

EE100 Viron kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015

EE100 Viron kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015 1 Viron kirkon työ Kumppani: Viron evankelis-luterilainen kirkko, EELK Hankkeen kuvaus Viro on yksi Euroopan maallistuneimpia maita. Vain alle kolmannes Virossa asuvista ihmisistä kuuluu mihinkään uskonnolliseen

Lisätiedot

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso Rippikoulun seurakuntayhteysjakso vuoden 2011 rippikoulussa Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Ohjeita: Kynä mukaan Vastaa kysymyksiin ennen kuin tulet hakemaan merkintää seurakunnan työntekijöiltä 1.

Lisätiedot

Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä

Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä 1 Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä Kumppani Inkerin kirkko Hankkeen kuvaus Teologinen Instituutti on Inkerin kirkon koulutuskeskus, joka kouluttaa kirkon tarpeisiin teologeja, lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä,

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Kristuksen kirkon ykseys

Kristuksen kirkon ykseys 1 Efesolaiskirjeen selitys 11 Ef. 4:1 16 Savonlinnan Tuomiokirkko, 27.11.2013 Kristuksen kirkon ykseys Viime kerralla käsittelimme tässä Paavalin Efesolaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka Paavali rukoili

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Perhekeskus palvelumallina seminaari 28. 29.8.2008 Nina K. Hyttinen Seuranta ja arviointi perhekeskustoiminnan tukena Miksi seurantaa ja arviointia? Dokumentoitu

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

6. Ortodoksinen kirkko

6. Ortodoksinen kirkko 6. Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen kirkko syntyi kristinuskon jakautuessa vuonna 1054. Johtaja on patriarkka. Siihen kuuluu noin 270 miljoonaa kannattajaa. Suurin osa maailman ortodoksisista paikalliskirkoista

Lisätiedot

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI!

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! VANHEMPAINYHDISTYS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KOULUN HENKILÖKUNTAA, OPPILAITA JA VANHEMPIA SYKSYN AIKANA TEHDYSTÄ YHTEISTYÖSTÄ. KAKKUTUKUN TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ SAIMME

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

D. Koulua aloitettaessa

D. Koulua aloitettaessa D. Koulua aloitettaessa Kouluun lähtevien siunaaminen voidaan toimittaa keväällä tai syksyllä juuri ennen koulun alkamista. iunaamisen toimittaa pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Kouluun lähtevien

Lisätiedot

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa.

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Valokuva Henkilötunnus Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero (t) Sähköposti 1 Siviilisääty

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Kädentaidot ja tuotteistaminen. Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen

Kädentaidot ja tuotteistaminen. Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen Kädentaidot ja tuotteistaminen Pauliina Sirkeinen ja Sanna Ala Seppänen Kohderyhmä lapset Halusimme opettaa lapsia, koska lasten kanssa työskentely on meille molemmille mielekästä. Halusimme luoda elämyksen

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Opas vihkimisen järjestelyihin

Opas vihkimisen järjestelyihin Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Joh. 15:9 12 Jyväskylän seurakunnan Opas vihkimisen järjestelyihin Avioliittoon vihkiminen K ristillisen uskomme mukaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2012 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 29.4.2012 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot